PROFETIA 94

JAG, YAHUVEH, Säger, “Underskatta Inte MIN Ilska, För Den Har Byggts Upp Som ett Rasande Inferno”

Skriven/Talad under Smörjelsen av RUACH HA KODESH (HELIGA ANDEN)
Genom Apostel & Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
22 december, 2007; ”Litet Budskap” som Profetia 93 hänvisar till.

Detta Ord kom fram för att Elisabeth (Elisheva) var ledd på Sabbaten att läsa Hesekiel, Kapitel 9-16. Hon bad även för en man som hon hade sett i en dröm för ett tag sen. Mannen som kallas för ”Caleb” i detta Profetiska Ord är mannen som Elisabeth (Elisheva) hade sett i drömmen. Han kännetecknas av snövitt hår utan en rynka på sitt ansikte. Han har ett leende som inte lämnade hans ansikte oavsett vad soldaterna gjorde med honom, dvs. han torterades och svältes. Och han grät, men ingen såg det.

I drömmen gick Elisabeth (Elisheva) till honom. Hon bara visade sig för honom. Han hade bett och bar en bönesjal på sig. Hon gav honom en liten nattvardsvåffla, typ osyrat bröd. Hon sa “Oroa dig inte. Jag kommer tillbaka, och nästa gång ska jag ge dig mer bröd och vin”. Mannen älskar YAHUSHUA. Hon visste att han var i Jerusalem. Han hade ett jobb där han behövde uppmuntra andra. Därför hade han alltid leendet på sitt ansikte – och gömde sin egen personliga sorg och lidande för YAHUSHUAS skull.

När Elisabeth (Elisheva) vaknade från drömmen, så var hon förvånad över kärleken som hon kände för denna man.

* * * * * * *

Denna Profetia innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN
som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH”
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON -
HA MASHIACH betyder “MESSIASEN”. ELOHIM betyder ”GUD”:

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET”
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH
som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN” – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)
Utöver detta, så betyder ABBA YAH “FADER YAH”
och IMMA YAH betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln)
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till innan Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
– 2 Krönikeboken 36:16

* * * * * * *

Detta spelades in på bandspelare, och tyvärr fick vi inte med
den första delen på ljudbandet. Här är transkriptionen.

Profetia 94 börjar:

26 december, 2007

...Från och med nu, när ni fem tar den [nattvarden], så ska denna man inte utelämnas [från era böner]. Och JAG ska ge er fler uppenbarelser om vem han är. Tills vidare kan ni kalla honom för ”Caleb”.

Denna dag, Elisabeth [Elisheva], befaller JAG dig bara: “Njut av denna dag”. JAG vill se dig leka. JAG vill se dig göra det som du har njutit av med MIG. Låt din hjärna vila. För JAG ska visa dig och JAG ska uppenbara för dig, och en ny Profetia kommer att frigöras angående Israel, angående de gömda skatterna – det börjar med Hesekiel 9.

För vet detta! Ingen man kan tysta dig! Ingen kvinna kan tysta dig! Ingen djävul kan tysta dig! JAG, YAHUVEH, har makten att tysta dig, och du är alltid ödmjukt vid MINA Fötter.

JAG skrattar varje gång JAG hör dig säga ”Jag sköter bara mina angelägenheter”. Du sköter aldrig dina angelägenheter, Elisabeth [Elisheva]. Du sköter alltid MINA! När du spelar ett spel, så finns du där inför MIN Tron. Ständigt finns JAG i dina tankar.

För Elisabeth [Elisheva], jag har upphöjt dig och nu ska ett Ord komma fram som försvarar dem som verkligen är MINA – i Israel, som känner sig helt ensamma. Du kallar dem för Messianska Judar. De har ingen Profet. Men JAG har upphöjt en Profet, och JAG har placerat dig precis där du är, och du kommer att användas till att ge dem Färskt Manna från Himmelen.

Du kommer att användas till att avkunna MIN Dom över de andra. Du kommer att användas till att frambringa MITT Nya Vin. För JAG har Heliga som är inlåsta i Gazaremsan. JAG har Heliga som plågas tillsammans med fienderna. JAG har Bruden som är inlåst i Gaza. Och JAG kallar er till att be dem fria.

JAG har Bruden i Libanon. Ja, JAG har Bruden till och med i Irak – så gömda, så åsidosatta, och behöver ett Ord från Himmelen. JAG har Bruden i Kina. De är MIN Kinesiska Brud. Så satan försöker sätta munkorg på dig, för att tysta dig, men JAG säger till er: ni kommer bara att ropa högre!

Alla ni – alla ni, börja studera de Skrifter som JAG har frigjort till Elisabeth [Elisheva]. Fördjupa er i varje ord. För JAG säger till er att det finns en gömd guldgruva som ska komma, och det är inte långt borta.

När ni ser dessa saker ske i Israel, vet att JAG inte hånas lätt.

JAG har redan överlåtit en Profetia och i den sa JAG – för JAG, YAHUVEH, säger – ”Ni kan inte ge bort det som JAG inte har gett er till att ge bort”[1]. Återigen: lägg denna Not inför världen. För JAG har talat.

Det finns konsekvenser som ska mötas.

För JAG har befallt Israel att omvända sig.

Akta er för tankarna som kommer när ni studerar dessa Skrifter som JAG denna dag har befallt Elisabeth [Elisheva] att läsa och reflektera över. När ni hör en röst som säger ”YAHUVEH skulle inte göra det”, vet bara detta: oja, det kommer JAG visst det.

Underskatta inte MIN Makt. Underskatta inte MIN Ilska, för den har byggts upp som ett Rasande Inferno. Den har fått helvetet att bli så mycket varmare. De pratar om global uppvärmning. Helvetets själva eldar värmer denna jord – kombinerat med det som är begravt och gömt i den kallaste delen av jorden! Kombinera allt detta med mänskligt skapade föroreningar– kemikalier i luften. För det finns fler än en. De rika tror att det bara är de som kommer att överleva.

De tror på lögnerna som satan säger. Men MITT Ord säger ”De ödmjuka skall ärva denna jord” (Ps 37:11; Mt 5:5). De ödmjuka – inte de högmodiga och de högdragna och de rika[2].

Ni är rika genom er Tro på MIG.

Ni är rika genom Skatter som andra inte kan se.

JAG gav er ett försvar som INGA pengar kan köpa.[3]

JAG ÄR VINGARNA SOM NI GÖMMER ER UNDER (Ps 91).

JAG ÄR – DEN – som uppmuntrar er.

MITT UTGJUTNA BLOD i Golgata

är DET ENDA som frälser er.
Genom MITT NAMN!
Genom MITT BLOD!
Ni har VITTNESBÖRDET (1 Joh 5:9).
Ni har VITTNESMÅLET![4]

Till och med de som får sitt liv utsläckt på denna jord,
så är det bara ett skal[5] de pratar om.

De kan inte döda
det som är tänkt att vara – Evigt (Matt 10:28).[6]

Att vara borta från kroppen är att närvara vid MIN Sida,

för dem som har sina namn skrivna i LAMMETS Livsbok.

Profetians Slut.

Så är den talad, så är den skriven den 22 december, 2007
Profet Elisheva Eliyahu.

[Slutkommentarer på inspelningen:]

[Elisheva:] Vi skickar bara välsignelser till Caleb, ABBA YAHUVEH, i YAHUSHUAS NAMN. Vi skickar uppmuntran till honom. Vi skickar böner. Vi tackar DIG för att han har hört dessa böner. Vi tackar DIG, ABBA YAHUVEH, för att han ska skriva. Han kommer att få tillgång till en dator. Jag vet inte var han är, ABBA YAHUVEH. Jag vet inte hur DU kommer göra detta. Men på något vis, på något sätt, så kommer Ordet att ges och han kommer att få dessa Profetior för att uppmuntra alla dem som är YAHUSHUAS Brud i Israel, i Jerusalem, i YAHUSHUAS NAMN, i Libanon, oavsett var de är utspridda över denna värld, HIMMELSKA FADER.

DU sa att DU bara har en Ringmö. När djävulen hör det, så tror han att han säkert måste få skada mig, men bara om DU tillåter det, ABBA YAHUVEH. Så till och med detta elände som har kommit över denna bräckliga kropp, ABBA YAHUVEH – det är bara DU SOM kan bota det i YAHUSHUAS NAMN. Det är bara DU som är BEFRIAREN, YAHUSHUA. Det är bara DITT UTGJUTNA BLOD. Tack. Tack.

Vi [Caleb och jag] är en. När jag lider, så lider han. Vi alla är en. Alla vi ska ta nattvarden, och för varje nattvard, sa HAN [YAH sa]: ”Tills vidare ger JAG er namnet Caleb”.

Hezekiel [9]! Det finns ju där! Det är YAHUVEHS. djävulen har en förfalskning [ufo], och YAHUVEH har en riktig [änglars fordon, vagnar av eld], den som tog fram detta. Det är ett ”oidentifierat flygande objekt”. Och Hesekiel såg hjulet en bit upp mitt i luften – och inte bara det – hjulet fanns alltid. Hjulet i hjulet.

Om Israel också – det är något som går in i Israel. Börja ni att läsa från Hesekiel 9. Vi har en Profetia. Det handlar om författarens skribent, en Profet som går och märker alla Heliga. Och de som är utan märket i Israel kommer att dödas. HAN [YAHUVEH] är så arg. HAN är arg på Israel. HAN är arg på oheligheten. HAN är arg just nu. HAN sa att djävulen ville döda mig för att han inte ville få ut detta Ord.

Det hela handlade om varför... det handlade inte om mig. Så ok, hemligheterna är dolda – och det börjar med Hesekiel 9. Och då fick HAN mig att läsa [kapitel] 13, till och med hela vägen till de falska profeterna. Wow, detta är stort. Detta är dock YAHUVEH. Detta är YAHUVEH som bestämmer över de goda ufona och flygande varelserna.

DE pratar inte om några vagnar. Inga vagnar. Min Bibel säger att det har ett ansikte av en flygande varelse. Det har människans ansikte, ett lejons ansikte och en örns ansikte. Det är fyra, igen.

[Och] vingarna, när man läser Hesekiel 10, så talar det om hjulen och sen talar det om ansiktena.

Jag påstår inte ens att jag förstår. Jag påstår inte ens, för detta är djupt. Detta är så djupt, och det har inte ägt rum, men det kommer snart att äga rum. För jag är övertygad om att jag har denna Uppenbarelse just nu som kommer ut, och jag tror på vad det är när utomjordingarna kommer här till jorden och de strider mot människorna. Jag är övertygad om att YAHUVEH skickar SINA änglar, SINA vapen också till att strida på samma gång. För människor kan inte besegra dessa utomjordingar.

Vi måste få övernaturlig hjälp från Himmelen. Och HAN skickar det för de Heliga. Men det hänger ihop med Israel just nu. Men allt som händer med Israel. Så det är vad jag tror att den nya Profetian kommer att handla om: Israel. Detta kommer verkligen att handla om Israel, på stort. Prisa YAHUSHUA!

Inspelningens Slut


[1] i Profetiorna 31, 32, 37, 42, 48, 50, 58, 80, 81, 87

[2] Jkb 5:1-8 1 Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma över er. 2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. 3 Ert guld och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de Sista Dagarna. 4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått HERREN YAHUVEH SEBAOTS öron. 5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. 6 Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde inget motstånd mot er.

7 Vänta alltså tåligt, bröder, tills HERREN YAHUSHUA kommer. Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens Dyrbara Skörd, tills den får Höstregn & Vårregn. 8 Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, ty HERREN YAHUSHUAS Ankomst är nära.

[3] Mt 6:19-21 19 [YAHUSHUA sa:] Samla inte skatter på Jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er Skatter i Himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

[4] Upp 12:11, 17 11 De övervann honom genom LAMMETS BLOD och genom SITT VITTNESBÖRDS ORD. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 17 ... mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga [som] lyder GUDS Bud och håller fast vid YAHUSHUA HA MASHIACHS VITTNESBÖRD. 19:10 YAHUSHUAS VITTNESBÖRD är PROFETIANS ANDE.

1 Jh 5:3, 5-13 3 Detta är Kärleken till GUD: att vi håller HANS Bud. Och HANS Bud är inte tunga ... 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att YAHUSHUA är GUDS SON? 6 Det är HAN SOM kom genom VATTEN & BLOD, YAHUSHUA HA MASHIACH, inte bara genom VATTNET, utan genom VATTNET & BLODET. Och det är ANDEN SOM VITTNAR, eftersom ANDEN är SANNINGEN. 7 Ty det är TRE som VITTNAR i Himmelen: FADERN, ORDET & den HELIGA ANDEN – och dessa TRE är EN. 8 Och det är TRE som VITTNAR på Jorden: ANDEN, VATTNET & BLODET, och de TRE säger ETT och detsamma. 9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att GUDS VITTNESBÖRD är förmer, eftersom detta är GUDS VITTNESBÖRD: att HAN har vittnat om SIN SON. 10 Den som tror på GUDS SON har VITTNESBÖRDET inom sig [Rom 8:16, Joh 15:4-7]. Den som inte tror på GUD [kallar] HONOM [för] en lögnare, eftersom han inte tror på Vittnesbördet som GUD har gett om SIN SON. 11 Och detta är vittnesbördet: GUD har skänkt oss EVIGT LIV, och det LIVET är i HANS SON. 12 Den som har SONEN har Livet. Den som inte har GUDS SON har inte livet. 13 Detta skriver jag till er som tror på NAMNET av GUDS SON, för att ni skall veta att ni har Evigt Liv, och så att ni ska fortsätta tro på NAMNET av GUDS SON.

[5] 2 Kor 5:1-9; 1 Vi vet att om vårt jordiska tält [kroppen] rivs ner, så har vi en Byggnad från GUD, en Boning-som-inte-är-gjord-med-händer, en Evig Boning i Himlen. 2 Så länge vi bor i [denna kropp], suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår Himmelska Boning, 3 ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna. 4 Ja, vi som bor i detta tält [denna kropp] suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet. 5 Och DEN som har berett oss för detta är GUD, SOM har gett oss ANDEN som en handpenning. 6 Vi är därför alltid vid gott mod, fastän vi vet att vi är borta från HERREN YAHUSHUA så länge vi är hemma i kroppen. 7 Ty vi går i Tro, INTE i syn. 8 Men vi är ändå vid gott mod och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos HERREN YAHUSHUA. 9 Därför sätter vi en ära i att vara HONOM till behag, vare sig vi är hemma eller borta. Se Fil 1:23.

[6] Mt 10:16-33 16 Se, JAG sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. 17 Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor skall de gissla er. 18 Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för MIN skull, för att Vittna inför dem och hedningarna.

19 Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, 20 och då är det inte ni som talar, utan er FADERS ANDE kommer att tala genom er. 21 En bror skall utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. 22 Och ni skall bli hatade av alla för MITT NAMNS skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. 23 Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Amen säger jag er: Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän {YAHS} SON kommer. 24 En lärjunge är inte förmer än sin lärare och en tjänare inte förmer än sin herre. 25 Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets herre för beelsebul, hur mycket mer skall man då inte kalla hans tjänare så.

26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 27 Vad JAG säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. 28 Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället HONOM SOM kan fördärva både själ och kropp i helvetet. 29 Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er FADERS Vilja. 30 På er är till och med alla hårstrån räknade. 31 Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. 32 Var och en som bekänner MIG inför människorna, honom skall också JAG bekänna inför MIN FADER i Himlen. 33 Men var och en som förnekar MIG inför människorna, honom skall också JAG förneka inför MIN FADER i Himlen. 34 Tro inte att JAG har kommit för att skapa fred på jorden. JAG har inte kommit med fred utan med svärd.