PROFETIA 92

Var Vid Gott Mod, för JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH, ÄR den Enda GODA FÅRAHERDEN, och JAG Slår Bort Vargarna!

Skriven/Talad under den HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse
Genom Apostel & Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Mottagen 27 oktober, 2007. Publicerad den 17 november, 2007

Redaktörens Kommentarer: Detta Profetiska Ord inkluderas i denna bok därför att den lägger grunden för nästa Profetiska Ord, Profetia 93, där MAMMA SHKHINYAH, RUACH HA KODESH, talar ut. När detta Ords frigjordes, så fanns det en kvinna vid namn Shelby Corbitt som var övertygad om att YAHUVEH hade gett henne Budskap om att Bortryckningen skulle äga rum år 2007. Hon skrev till och med en bok om det. Datumet hon satte kom och gick, och Bortryckningen inträffade inte.

Elishevas Kommentarer: Detta Ord kom när jag svarade på ett mejl som skrevs till mig av en tonåring från Alberta, Kanada. När jag skrev tillbaka till henne, så kom Smörjelsen över mig, och Profetia 92 föddes. Tack L.W. för din lydnad med att du mejlade mig, för det var ditt mejl som väckte Smörjelsen i mig. Jag har ett Ord till dig, Älskade Syster från YAHUSHUA. Skriv ut det och lägg den i din Bibel och läs den ofta. Jag förväntade mig inte något Profetiskt Budskap. YAHUSHUA använde en 17-årig tonåring från Alberta, Kanada, för att väcka Smörjelsen.

* * * * * * *

Denna Profetia innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN
som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH”
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON -
HA MASHIACH betyder “MESSIASEN”. ELOHIM betyder ”GUD”:

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET”
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH
som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN” – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)
Utöver detta, så betyder ABBA YAH “FADER YAH”
och IMMA YAH betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln)
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till innan Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
       – 2 Krönikeboken 36:16

* * * * * * *

Profetia 92 Börjar:

Var vid Gott Mod MINA Små, för JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH är den enda GODA FÅRAHERDEN, och JAG avslöjar de ”evangelistiska välståndshallickarna” [EVH:n] för vargarna som de är! JAG slår bort vargarna och tar bort deras huggtänder från ert kött.

Åh MINA älskade små – JAG talar till dem som dyrkar, älskar, strävar efter att lyda och leva Heligt för ABBA YAHUVEH. Hur ni behagar JAG, er YAHUSHUA HA MASHIACH. JAG ÄR den enda GODA FÅRAHERDEN och er själs enda FRÄLSARE.

MINA får och lamm känner igen MIN Röst. Och så som en hjort längtar efter vatten i dagens hetta, så längtar även MINA får efter MITT nästa Ord. De vet hur det Levande Vattnet smakar. När de läser MINA Heliga Skrifter, så dricker de dagligen av MITT Levande Vatten. Äkta Profetior är också Levande Vatten. Varje gång ni läser en, så kommer ni få en ny Uppenbarelse om ni studerar och frågar MIG vad ni inte förstår.

Ni som vill ha ett hjärta efter MITT Eget Hjärta, ni behagar ABBA YAHUVEH. JAG har satt ett mod i er där andra har vägrat att använda denna gåva av mod för MIN Härlighet eller använt det för onda syften, för sina egna motiv.

Följ inte Oprah Winfrey.

Ge inget stöd till henne och uppmuntra inte henne genom att titta på hennes program eller köpa hennes böcker som hon marknadsför. Oprah Winfrey kommer att skicka er till helvetet om ni tror på Oprahs evangelium.

Hon förebrår MINA barn, inför världen, som sändes till att varna henne att det bara finns en väg till Himmelen och att det är genom YAHUSHUA HA MASHIACHS UTGJUTNA BLOD. De kvinnor som JAG använde till att strida mot henne kallade MIG vid det grekiska Namnet ”JESUS KRISTUS” när de konfronterade henne på hennes tv-program.

Oprah kämpade mot dem inför miljontals och förebrådde dem argt och sa att hon vägrade tro att det bara finns en väg till Himmelen. Hon tror att det finns ”flera vägar” till Himmelen, en väg kan inte stämma.

Akta er för Oprah Winfrey. Som JAG Profeterade genom Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] för flera år sen, så har hon sålt sin själ till satan för rikedom och berömmelse och gör nu sina goda gärningar och säger att goda gärningar är en av hennes ”vägar till Himmelen”. Hon blev till en Judas. Och där hon en gång undervisade Sanningen, har hon nu övergett den och valt en väg som leder till helvetet.

Ni har blivit varnade, och JAG kommer hålla MINA Heliga barn ansvariga om de ger stöd eller uppmuntrar henne på något sätt. Oprah Winfrey kommer att leda själar till antikrist – den som JAG kallar för satans enfödde son, som kom tidigare i form av Judas.

Det finns en kvinna som kallas för Sherry Shriner.

Hon är en författare av böcker och påstår sig kunna tyda Bibelkoder. Hon förvränger Bibelkoderna för att få dem att stämma överens med de föreställningar hon väljer. Hon säger att hennes namn Sherry i numerologi betyder ”YAHWEH” och att Shriner betyder ”Tid”. Men nu är ”Tiden” inne för YAHUVEH att avslöja henne i SIN Timing.

Sherry Shriner blandar sanning med lögner. Sherry Shriner är den reptilutomjording som hon varnar om när hon skrev och nu säljer sin bok Aliens on the Internet. Hon lägger bara upp en bild av sig själv av hur hon såg ut när hon var i skolåldern. Var är hennes bild för idag? Hon är rädd att andra ska se det som JAG, YAHUVEH, avslöjar nu. Hon arbetar för väktarnas båda sidor: en från jorden och en från helvetet.

Sherry Shriner hånar Apostel Paulus (Shaul) och säger “Kasta bort alla böcker i Bibeln som han skrev!”. Hon vantolkar Skrifterna för att försöka och bevisa: ”Paulus var inte en av Apostlarna, så därför är han av ormavkomma”.

Sherry Shriner har sålt sin själ till satan och lät sin kropp tas över av utomjordiska krafter för berömmelse och rikedom. Hon hånar detta Ministerium och varnade Elisabeth [Elisheva] – när Elisabeth [Elisheva] sa till henne att Elisabeths [Elishevas] mellannamn är Sherrie. Och Elisabeth [Elisheva] använde namnet ”Sherrie” när hon användes till att föda AmightyWindMinisteriet.

När hon hörde detta, så sa Sherry Shriner för flera år sen, till Elisabeth [Elisheva], på telefonen: ”Det finns rum för bara en Sherry här. Och det är Sherry Shriner – du stannar kvar, Elisabeth [Elisheva].”

Sherry Shriner gjorde även Elisabeths [Elishevas] namn i Bibelkoder – som hon normalt tar 100 dollar [ca 500-1000kr] i betalt för. Hon sa det till Elisabeth [Elisheva]. Hon lade ner flera dagar på att göra sin Bibelkod gratis och låta henne veta att de båda är generaler och ledare. Men hon talade om för Elisabeth [Elisheva] att orden ”strunt-tungor” fanns i Elisabeths [Elishevas] Bibelkod.

Elisabeth [Elisheva] förebrådde henne och påminde henne om det som står skrivet i Apostlagärningarna – att ta i Heliga okända tungor är att tala på människors och änglars språk (1 Kor 13:1). Sherry Shriner grälade tillbaka och sa ”Paulus lärde det och du måste slänga ut det”.

Sherry Shriner hånar talandet i Heliga tungor. Hon hånar därför att satan en gång – enligt hennes eget vittnesmål – gav henne demoniska tungor. Det är för att Sherry Shriner hade huvudkunskap och ingen hjärtkunskap om DEN som hon då kallade för ”JESUS KRISTUS”. Men nu, för att förvirra folk, så kallar hon det som Apostlagärningarna kallar för talande på ett okänt språk[1] för ”djävulens verk”.

Sherry Shriner är en falsk profet. Om och om igen har detta bevisats då hon har gett Bibelkoder med datum och inget äger rum.

Akta er: Sherry Shriner har vissa kunskaper – som djävulen gav till henne i utbyte mot hennes själ – som hon aldrig fick veta. Gå inte till hennes webbsida, om du inte har JAG, YAHUVEHS, tillåtelse. För det finns spårningsenheter för båda ledarna som hon arbetar åt.

Om ni hoppas på att hon ska skydda er på något sätt, akta er då, för era namn finns redan på en av hennes listor. Om ni har köpt nödransonerna som hon säljer, så finns ert namn på en lista som hon har sammanställt. Om ni finns på hennes mejllista, akta er då: ni finns även på regeringens mejllista och även satans.

Sherry Shriner säljer sin orgon och påstår att hennes orgon kommer hålla demoner, utomjordingar, sjukdom, fattigdom och väderkatastrofer borta från er. JAG, YAHUVEH, kungör nu, Sherry Shriner, du har blivit varnad: Hur vågar du säga att något som du gör med dina egna händer kan besegra demonerna, eller bota någon, eller kontrollera vädret! Sherry Shriner, du är en falsk profet i allra högsta graden!

Du förtalar Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu] därför att du vet att ni båda är kallade till att vara ledare. Hon är en ledare för JAG, YAHUVEH, YAHUSHUA & VÅR ÄLSKADE, DYRBARA RUACH HA KODESH, SOM även kallas för MAMMA VISHET. Sherry Shriner, du har sålt din själ till satan. Du är en av satans ledare. Detta är sant.

Du har huvudkunskap – det är sant – men det är allt du har. Du imiterar till och med de Hebreiska vägarna av detta Messianska Ministerium för att förvirra folket. Förr var din enda måltavla de Kristna i ”JESUS” Namn. Nu siktar du på Judarna i YAHUSHUAS NAMN,

Sherry Shriner, du är inte ens vad folk tror att du är. Du är en laglös, och JAG varnar nu – låt detta spridas när och fjärran, varna alla – Sherry Shriner marknadsför sin orgon till förgörelsen av sinnen, kroppar, andar och själar!

Förtrösta er inte på orgon. Förtrösta er på att JAG, YAHUVEH & YAHUSHUA, ska beskydda er på Katastrofens Dagar! Hon säger att hon vet att man kan be till YAHUSHUA för beskydd, men det är det svåra sättet. Istället säger hon att man ska köpa hennes orgon och att ”det är det lätta sättet”. HÄDELSE! Ingenting kan beskydda er utom YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN & UTGJUTNA BLOD!

Sherry Shriner: JAG, YAHUVEH, förebrår dig nu för att du sagt att din orgon kommer skydda folk från demoner och ufon fulla av demoniska utomjordingar. MINA små: förkasta inte varningen om ufon och utomjordingarna, men inse att det bara är JAG, YAHUVEH, & YAHUSHUA HA MASHIACH, som kan och kommer att beskydda er på Katastrofens & Vedermödans dagar.

Detta är sanningen om orgonen som hon tillverkar och säljer och säger till er att plantera överallt i olika delar av världen – eller säger att ni ska bära det på en halskedja eller lägga det i era sovrum eller inne i era hem.

Här är en Sanning som JAG, YAHUVEH, talar ut från Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu]: Det är Elisabeth [Elisheva] som har en Helig krigarande – så som David hade när han var en vallpojke, när han slogs mot Goliat.

Sherry Shriner är inte barnbarnet till den Gamla Kung David, som hon påstår. I själva verket är Sherry Shriner en goliat av ondska som talar ut demoners läror och hemligheter som satan uppenbarat för henne – och blandar in vissa Bibliska Sanningar för att förvirra folk. Sherry Shriner är ”utomjordingen på Internet” och hon är inte vad hon framställer sig som. Ni har blivit varnade.

JAG sänder ut dig, Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu], till att göra det som du har bett MIG att inte göra. Och det är att avslöja, kämpa och tala ut Ord till denna ”utomjording på Internet” som heter Sherry Shriner i YAHUVEHS NAMN!

Sherry Shriner, du siktar mot de Kristna & Messianska Judarna för att det är dem som satan vill förgöra mest. Akta er, Heliga människor, och varna andra. Hon påstår att orgonen hon tillverkar är hennes hemliga recept och att det fungerar annorlunda än annan orgon, men i själva verket kommer det att attrahera demonerna – era hem kommer att bli besatta av onda andar. Marken där ni planterar hennes orgon kommer att vara som en spårningsenhet för djävulen och de utomjordingar som redan är här i förklädnad. De är satans fallna elittrupper!

För att ni förtröstar er på hennes orgon, så kommer JAG, YAHUVEH, låta sjukdomar komma över er kropp. JAG, YAHUVEH, kommer låta era hem att bli hemsökta av ondska. JAG, YAHUVEH, kommer att tillåta fattigdom där ni hade välstånd. JAG kommer att låta förgöraren att förgöra allt ni äger om ni inte omvänder er, gräver upp, varnar och kräver tillbaka era pengar som ni betalade för hennes böcker, förnödenheter och hennes orgon. Och återlös pengarna, som JAG gav till er, i Helig mark.

JAG, YAHUVEH, har varnat er. Om ni är beroende av att hennes orgon ska skydda er, så har ni blivit svårt bedragna! Denna kvinnofigur skrattar hela vägen till banken för att ni trodde på hennes lögner! För dem som fortsätter att tro på hennes lögner: död och förgörelse är allt ni kommer att se.

Varför tror ni att hon skryter om att hennes orgon är bättre än alla andras? För hon har ett ”hemligt” recept? Hennes orgon kommer inte rädda någon, och det kommer att skada alla som inte omvänder sig och ber MIG om förlåtelse för dumheten av att tro på lögnerna som skickats av satan.

Hon avslöjar YAHUSHUAS fiender för ett syfte, och det är att vinna ert förtroende. Varför tror ni att hon kallar Benny Hinn vid onda namn, och säger till er, när han predikar, att ni ska gå och plantera hennes orgon där han predikar runt i världen?

JAG ska säga varför: det är för att det stärker hans främmande ockulta eld! Hur annars skulle satan få er att delta i planterandet av hennes orgon, om ni inte tror att ni kämpar mot ondska?

Varför tror ni att hon nu tigger om pengar för att bygga sina orgonfabriker världen runt? Ja, till och med internationellt. Hon vill förorena atmosfären, för det gynnar satans elittrupper som kommer från rymden. De är luftens furstar och väldigheter, och en del finns redan här! De behöver hennes orgon!!! Denna orgon påverkar även global uppvärmning, så låt er varnas.

”YAHUSHUAS demonstampare”: res er nu och täck detta Ministerium och hjälp det så som ni aldrig har gjort så här långt. Skriv till [Ministerielaget] och uppmuntra dem, och fastställ en tid för att be. Låt Elisabeth [Elisheva] veta att de inte är ensamma när de tar på sig dessa strider i MITT NAMN. Uppmuntra dem och fastställ en tid på klockan för att engagera er i att be för dem och alla partners i detta Ministerium.

JAG har bett detta Ministerium att ta på sig attacker från människor och demoner. Och ändå bes de nu att kämpa i en strid som kommer från världsrymden och helvetets själva världar.

Elisabeth [Elisheva] har fördröjt detta Ord från att gå ut, för varje gång hon läste Profetiorna om detta, så bekämpades hon i den övernaturliga världen och drömmar av utomjordingar attackerade henne. Men någon måste varna MINA Heliga barn som är inblandade i anden av hjärnkontroll och hjärnmanipulering.

Till och med ett besök till Sherry Shriners sida utan JAG, YAHUVEHS, tillåtelse är farligt. Gå inte till hennes sida. Kolla inte ens upp hennes namn, om ni inte vet att [1] ni är uppbedda, och att [2] djävulen är uppbunden, tillsammans med demonerna – och [3] att ni är andligt starka och att [4] ni har MIN tillåtelse.

Be mot denna onda Sherry Shriner och det som hon gör och det som hon har gjort. Om ni urskiljer att ni också ska ta på er en aktiv roll i att förebrå lögnerna som kommer ur munnen av denna reptilutomjording som även är del av satans utomjordiska elittrupp, gör det då nu!

Hon nämner andra som är i uppmärksammade och statliga positioner och kallar dem för reptiler. Vem känner en annan reptil bäst, än den som är från samma utomjordiska elittrupp?

Älskade barn, JAG säger detta till er så att ni inte ska bli rädda när ni ser saker och ting ske som ni trodde bara var någon annans påhitt. Till och med skräckfilmerna som ni tittar på skildrar verkliga monstruösa varelser i helvetet som kommer att gå på denna jord i den Stora Vedermödan![2]

Låt er inte bedras. Det finns satanistiska infiltratörer – som har skickats från häxor och satanisters häxmöten – som närvarar och till och med predikar i kyrkor och Messianska tempel. De finns i majoriteten av det som kallas för ”Kristna” chattrum och Kristna Internetforum. Och i dessa har satan sina satanistiska infiltratörer placerade som talare, och deras jobb är att jaga bort alla som verkligen är Heliga och talar för YAHUVEH, eller JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH, och är fyllda med VÅR ÄLSKADE, DYRBARA RUACH HA KODESH.

Säg inte att ni inte har blivit varnade av denna Profet som JAG nu talar genom.

Det finns evangelister och pastorer i det som ni kallar för megakyrkor, som består av tusentals medlemmar. Ni kommer att känna igen evangelisterna och pastorerna, både män och kvinnor, som kompromissar MINA Heliga Sanningar och stjäl MIN Härlighet. Ni kommer att känna igen de ”evangelistiska välståndshallickarna” som bor i herrgårdar och är miljonärer och tittar ner på de fattiga och medelklassen. Men det är de fattiga och medelklassen som har gjort de evangelistiska välståndshallickarna till de miljonärer som de är idag.

Ni kan kalla dem för EVH:n, för de kommer att användas som era fiender till att presentera och leda folk till den falske kristus: satans enfödde son.

Ve de som läser detta och ger pengar till megakyrkorna. JAG, YAHUSHUA, kommer att hålla er ansvariga för vart ni sår er säd – vare sig det är i bördig jord med okompromissade Sanningar där ni får näring – eller om det är i karg jord med mänskligt påhittade läror, där pastorerna bara blir feta av era tionden och offergåvor.

John Hagee! Du är en Judas! En varg i fårakläder! Du predikar motsägelsefullt!

Du ljuger till det Judiska folket och säger, ”YAHUSHUA kom inte till jorden för att vara Israels MESSIAS”. Du säger till dem ”YAHUSHUA förstår varför ni inte tar emot HONOM som MESSIAS”. Du lurar dem till att ta emot antikrist som MESSIAS, och har förrått dem för silver och guld. För att du ska tillfredsställa din girighet för berömmelse och rikedom, så matar du fåren och lammen med viss sanning blandat med avskyvärda[3] lögner!

John Hagee, JAG har frigjort ännu ett Profetiskt Budskap genom denna Profet, och du är dödsdömd. Och det är bäst för alla i din församling att fly, medan det ännu finns tid!

De ”evangelistiska välståndshallickarna” [EVH:n] bjöd in girighetens och högmodens demon. Och de demonerna bjöd in Judasens demon. De som JAG har nämnt och de som JAG kommer att nämna har kompromissat MINA Sanningar. Istället för att lyfta upp MITT Namn, så lyfter de upp sina namn – och sätter dem på byggnader, ministerier och kyrkor.

Nu älskar de ”evangeliska hallickarna” [EH:n] guld och silver mer än vad de älskar MINA får och lamm. Och om de inte ångrar sig och omvänder sig från denna onda väg som de är på, så kommer de flesta av de som JAG nämner i detta Ord aldrig att se Himmelen.

En del hade sina namn i Livsboken, och deras namn utplånades! Så som de förrådde MIG i Himmelen, så förråder de MIG igen på Jorden, för deras själ vet redan vart den kommer hamna när den lämnar denna jord. Nu har de ett sken av gudsfruktan, men ingen GUDSFRUKTAN inombords!

Choo Thomas, omvänd dig nu offentligt! De ord som du har skrivit i en bok som beskriver dina så-kallade ”resor” till Himmelen, är ett spratt från satan!

MINA Älskade barn, bara för att någon säger att de har varit till Himmelen – pröva det med MITT Ord. Och se om det stämmer överens med MIN Beskrivning av Himmelen. Varje Pastor som talar för och har talat för de lögner som Choo Thomas skrivit: ni duger också för MITT Raseri om ni inte omvänder er offentligt och förebrår dessa lögner! Ni har hjälpt till att vilseleda fåren och lammen! Hur kunde ni inte känna igen dessa lögner som hon har skrivit i sin bok?

Alla riktiga Profeter skulle tillrättavisa och varna. Ni vet vilka de riktiga Profeterna är – för så som denna som JAG nu talar genom – så ropar de högt ”Choo Thomas är en falsk profet som påstår sig ha vandrat och pratat med ”JESUS”. Hon påstår sig ha haft en utomkroppslig upplevelse och att ”JESUS” tog henne till Himmelen 17 gånger på en månad och att det föregicks av våldsamma manifestationer [demoniska anfall] på en bestämd tid.”

Varför skulle JAG göra något sådant som detta? Är JAG inte en KÄRLEKSFULL FÅRAHERDE? Det är satan som skakar hennes kropp, inte JAG. Det är satan som våldsamt misshandlar henne i det som hon kallar för en ”smörjelse” på hennes händer och armar för att få henne att känna sig som om hennes händer bryts isär. Det är satan som hånar henne, och det är satan som belönar henne då MITT Heliga folk tror på denna illusion.

Hon säger att det enda hon gjorde var att gråta varje gång ”Jesus” tog henne till Himmelen, för det var så sorgligt där. Men JAG, YAHUSHUA, säger att Himmelen är en plats där det bara finns fröjd. För står det inte skrivet att JAG ska torka varje tår från era ögon?[4] MINA Älsklingar, inga ord kan någonsin beskriva Himmelens skönhet.

Alla som tror på dessa lögner måste omvända sig för att ha trott att JAG, den GODA FÅRAHERDEN, skulle behandla MINA får och lamm på detta sätt. Alla som tror på detta måste omvända sig för att inte ha bett om urskiljningsförmåga [om] vare sig detta är Sanning eller lögner.

Choo Thomas’ bok är full av falska läror. Studera så att ni består provet, och bränn hennes bok så att ni låter satan veta att ni inte längre tar emot hans lögner.

I dessa Sluttider, varför skulle JAG inte säga MITT RIKTIGA HEBREISKA NAMN till alla som har varit i Himmelen? Varför skulle JAG uppmuntra er till att gå till en söndagskyrka när JAG vet vad söndagskyrkorna kommer att användas till i den Stora Vedermödan? Varför skulle hon inte återvända från Himmelen med en varning till Pastorerna för att ändra sin Gudstjänstedag till den riktiga Shabbaten? Var nämnde JAG någonsin att det fanns skärseld utanför Himmelens Portar? Enligt Choo Thomas’ ord: ”Det finns två dalar utanför rikets portar.” Detta är STRUNTPRAT!

Evangelister & Pastorer måste utfodra MINA Sanningar och leda genom förebild. Dessa onda har kompromissat, förvrängt MINA Ord till att stämma överens med deras egna, påhittade, bekväma föreställningar som strävar efter att inte väcka anstöt hos någon. Alla dessa som har nämnts har bevisat genom sina gärningar och tankar att de har förlorat sin Fruktan för YAHUVEH. Alla de citerar Skrifterna, men alla de har gått vilse.

Creflo Dollar, JAG har detta emot dig: du dyrkar den allsmäktige dollarn! Paul & Jan Crouch, Joel Osteen, Marilyn Hickey, Joyce Meyers, Creflo Dollar, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Steven Munsey, Rick Joyner, Pat Robertson, Oral Roberts, Richardo& Lindsey Roberts, Juanita Bynum & Thomas Weeks, Paula White, Rodney Howard-Browne, Mike Murdock, Carman, Billy Graham, TD Jakes, Rod Parsley & Kim Clement – dessa är bara några exempel på ”evangelistiska välståndshallickar” [EV:n].

Och de är hallickar för djävulen då de har övergett sin ursprungliga kallelse och ödmjuka början. ”Evangelistiska välståndshallickar” [EV:n] har nämnt ministerier eller kyrkor efter sig själva.

Joel Osteen, du är ljum och JAG, YAHUVEH, spyr ut dig ur MIN Mun! Du predikar psykologiskt pladder som inte kan frälsa någons själ. JAG, YAHUSHUA, har detta mot dig, Joel Osteen: du predikar djävulens läror av antikrist, en new age ”må bra-religion” som leder alla som tror dig till helvetet!

Joel Osteen, var ska du gömma dig när det känns som om Astrodomen brakar ner över dig? Du lurar dig själv, Joel Osteen. Du jagar bort de Heliga som varnar dig att omvända dig från dina synder och varnar dig om helvetet.

Bara för att du förnekar att det finns ett helvete, så betyder det inte att du inte kommer att spendera evigheten där med din fru och dina barn och hela din församling som tror på dina lögner, om du inte omvänder dig!

Bara för att du vägrar att varna om djävulen, så betyder det inte att satan inte är den som styr över ditt hjärta och din själ.

Du är avslöjad, och de som läser detta kommer att varna andra och skicka denna Profetia till alla som nämnts i detta Profetiska Ord. Heliga Människor, fly från dessa ”evangelistiska hallickar för välstånd”. De bedrar folk, citerar Skrifter som om de levde dem, och ändå gör de inte det.

Akta er för vargarna som är förklädda som ledare där folk samlas och diskuterar MIN återkomst. En särskild som hatar detta Ministerium, planerar Bortryckningens datum som om JAG lyssnade på dem. De vågar kalla sig för Rapturenow[5], och ledarna har inte MIN HELIGA ANDE i sig. De ljuger för sig själva och andra, men JAG ÄR inte bedragen.

JAG sände MINA Heliga får, gång på gång, in i detta vargnäste – där oskyldiga lamm ligger mitt ibland vargarna som styr detta onda Internetforum.

John Machaffie, du är Rapturenows ledarvarg och JAG, den GODA FÅRAHERDEN, vet hur man slår bort vargarna och tar bort huggtänderna från MINA får.

Vem är du att du ska stämpla Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] som ”falsk profet”? Är inte du samma person som insisterade att du skulle tas till himmelen ”om fyra veckor” – och det var den 14 september, 2007? Sa du inte det högt och tydligt över Internet och till alla som lyssnade? Sa du inte att ”JESUS” sa – nio gånger till dig – “Du kommer att vara i Himmelen om fyra veckor”? Eftersom JAG, YAHUSHUA, inte kan ljuga, och du fortfarande är levande och på Jorden, och den 14 september är förbi, kan du inte erkänna att du inte vet MIN Röst?

Hur kan du då döma andra och stämpla dem som falsk profet? Hur kan du säga inför en folkmassa, “håll er borta från amightywind.com, det är satans verk”?

Hur kan ni tro på Jack Barr som bara duger för YAHUVEHS förgörelse? Han är ingen Pastor eller Profet – bara ännu en ond mun som spyr ut sitt gift över Internet, riktat mot de riktiga Heliga Profeterna. Han är ännu en sådan som har religionens ande – fördömd till helvetet och Eldsjön – satan älskar särskilt att göra anspråk på en persons själ som kallade sig för Kristen, och ändå känner ni igen dem på deras frukter.

Jack Barr trodde hellre på skvaller som skickades av en av satans tjänare för att orättvist anklaga Elisabeth [Elisheva]. Jack Barr skickades från satan för att förtala Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] med förgörelsens ande för att försöka och förgöra ett verk som gör inget annat än att förhärliga ABBA YAHUVEH, JAG, YAHUSHUA & VÅR ÄLSKADE, DYRBARA RUACH HA KODESH!

Detta Ministerium når själar för MIG över hela världen. Detta Ministerium offrar för MIN skull – för att mata lammen och fåren med MINA Sanningar och för att vara MITT Profetiska Språkrör för Folken och avkunna MINA välsignelser eller förbannelser över varje land som JAG sänder dem till.

JAG talar till den som kallar sig för John Machaffie, och andra på Rapturenows forum som till och med vägrar att ge era riktiga fullständiga namn. Ni kallar er för ”Kristna moderatorer” på detta Internetforum, och skryter om hur ni jagar bort folk som kommer till er och talar ut MINA Ord. Ingen av er vet ens betydelsen av ordet kärlek. Och vilken gud ber ni till? För JAG lyssnar inte på er förrän ni omvänder er och börjar lyda de Ord som JAG, YAHUSHUA, talar ut.

JAG talar nu till Rapturenows forum och använder det som ett exempel – men Internet är fullt av så-kallade ”Kristna forum” med samma ande av Isebel!

Ni, som förtalar och hånar detta Ministerium och kallar Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] för en falsk profet, AKTA ER! För ingen av er tog detta till era böner! Ingen av er upplevde eller prövade de goda frukterna av detta Ministerium. För alla ni har avsikter att förgöra de Sanningar som talas genom MIN Profet. Isebel försökte döda alla MINA Profeter och misslyckades – och kommer alltid att misslyckas. Så som JAG gjorde en utväg för de Gamla Tidernas Elia [Eliyahu], så beskyddar JAG även MIN Nya Elia [Eliyahu].

Fiender till detta Ministerium som söker dess förgörelse: ni vet att ni inte kan göra det på något annat sätt än att förtala det och tala lögner om Elisabeth [Elisheva], den som JAG använde till att föda detta Ministerium. Tro inte att JAG är road. För JAG vet antalet hårstrån på era huvuden, och JAG kommer att använda Rapturenows forum som ett exempel på vad den GODA FÅRAHERDEN gör med vargar som säger att de är Gudfruktiga och ändå inte har någon GUDSFRUKTAN i sig. De citerar MINA Ord, attackerar MINA riktiga Profeter och jagar bort dem. Och ändå applåderar de åt de falska profeterna som sitter i vargnästena. För de själva är falska profeter – ingen känner MIG på riktigt.

Och detta Ministerium har satts upp till att pröva metaller som i Jeremia 6:27-30. Folk tycker inte om att de understiger det som ABBA YAHUVEH förväntar SIG i SINA Heliga barn, så de försöker stena denna Budbärare. Men de som har sina namn i LAMMETS Livsbok känner igen den GODA FÅRAHERDENS Röst, och de känner igen de Sanningar som finns i detta Ministerium.

Det finns en del just nu som har förtalat detta Ministerium & denna Profet och som ändå har känt den Heliga Elden av MITT Samvetskval brinna i era ben. Omvänd er nu enskilt för YAHUSHUA och offentligt för Elisabeth [Elisheva]. Andra har känt Fruktan för YAHUVEH, då de visste att de hade syndat mot denna Profet. OMVÄND ER NU innan det är för sent!

Ändå visste andra att de skulle skriva och tala ut och försvara henne och detta Ministerium, men var mer rädda för vad mobbarna i Rapturenows & Five Doves forum skulle göra med dem. De var rädda för Jim Bramlet och vad han skulle säga. De var rädda för att bli bannlysta från forumen, istället för vad JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH, och ABBA YAHUVEH skulle göra med dem.

”VISHETENS Början är Fruktan för YAHUVEH”.[6] Har ni inte läst det i Skrifterna? JAG varnar er: pröva anden som talar (1 Jn 4:1). Och inse att ledaren för Rapturenows forum är en falsk profet – med sina egna ord har han hängt sig och blivit avslöjad.

Regeringar från många länder sitter i dessa forum och övervakar och väntar. De har spioner där som tar namn, och förklädda som får eller profeter för de onda kommande framtida dagar. Använd Vishet nu. Och urskilj vad JAG varnar om nu – satan har sina moderatorer där som tar namn och noterar alla era svagheter. Använd Vishet. Och urskilj vad JAG varnar om.

Akta er för folk som kommer med ursäkter för falska profeter. En falsk profet är en man eller kvinna som ger ett datum – och ett ”Så säger HERREN” talas – och det datumet passerar och det som de profeterade sker inte.

En del Profeter som har gjort detta omedvetet måste omvända sig offentligt och be om ursäkt eftersom de talade ordet till folkmassorna: via böcker, brev, Internet eller talade ord. De kan bli förlåtna OM de inte profeterade falskt för sina egna motiv.

Folk, ni hjälper inte dem att omvända sig om ni kommer med undanflykter för dem. Ni kommer också att hållas ansvariga för att ni gör detta. Folk, ni måste urskilja vare sig det var böner som fördröjde det profetiska budskapet eller om det var en profetia av köttet. Böner kommer att fördröja MINA Domar under en kort tid, men ve människorna när den fördröjningen har tagit slut – det kommer att vara en större förödelse än den som profeterades.

Shelby Corbitt: fastän dina avsikter var goda från ursprungligen, så bedrogs du av andra, och du tog emot en ljugande bedräglig ande från Kenneth Copeland & Choo Thomas, bland andra som du lyssnade på.

JAG har varnat genom Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] att en falsk uppryckning planeras till och med nu, där folk kommer föras bort eller förångas av regeringens vapen i förklädnad – satans elittrupper ska komma i form av ufon & uson (oidentifierade simmande objekt) och ta bort folk på ett sätt som ni tror bara är science fiction. Kom ihåg: mycket science fiction är en varning om satans planer.

Allt det ovannämnda kommer att ske och vid olika tidsintervall i historien – och över hela världen, inte bara Amerika. JAG gav denna skrivande Profet en varning i en dröm om helvetesportaler som öppnas och en ufoinvasion som ska äga rum. Ta det på allvar. Det är bara de som ropar i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN som kommer att skonas. Sök MIG medan ni ännu kan hitta MIG (Jes 55:6)!

Shelby Corbitt vägrar att omvända sig och erkänna att datumet hon gav, som JAG YAHUSHUA skulle återvända på – INTE ägde rum! Därför att JAG VARKEN gav henne den där drömmen, ELLER tolkningen, och INTE heller datumet för MIN återvändning. Denna Profet, som JAG nu talar ut från, sa till er i förväg att inte tro på henne.

JAG sände denna Profet till att varna er, så att ni inte skulle bli bestörta när tiden passerade. Vaka, vänta och arbeta tills det riktiga bortryckandet. JAG har sagt i Uppenbarelse 14 att det först kommer finnas en FörstlingsFruktsBortryckning av de 144 000. Hur få vill tro på detta – för det går emot era kliande öron och ert kött!

När år 2007 passerar förbi, ska ni fortfarande komma med undanflykter för Shelby Corbitt & Kenneth Copeland, bland andra? Vad är det för fel med MINA Heliga barn? Kan de inte urskilja ormögonen i Kenneth Copeland?

De som har sålt böcker som konstaterade ett “Så säger HERREN. ’Detta är kyrkans bortryckningsdatum’”, eller så säger de “Säg en bön och bli garanterade Himmelen” – JAG frågar er: kommer ni återbetala pengarna som folk har betalat för er bok? Heliga människor skriver och ber om en återbetalning av era pengar!

Shelby Corbitt, Kenneth Copeland, Choo Thomas och andra: ni leder MITT folk till en falsk bortryckning. Ni beräknar deras dödsdag. Och sakta dödar ni tron hos de få trogna, tysta, skrämda, oskyldiga lammen som finns i Rapturenows & Five Doves’ forum och många andra forum.

Hur många av er vakar och väntar på att ”JESUS” ska komma och säga det högt, och ändå inte ens inser att JAG inte kallar er för YAHUSHUA HA MASHIACHS Brud? De flesta av er känner MIG bara delvis.

Är JAG inte samma YAHUSHUA som förebrådde fariséerna och kallade dem för ormar och huggormar? JAG har inga vänliga ord för YAHUVEHS fiender som inte har sina namn i LAMMETS Livsbok. Sa inte YAHUVEH att den onde faraon som Moses kämpade mot bara var född till ”förgörelse”? (Rom 9:16-22; 2 Mos 9:16)?

Gav JAG inte en förebild till er när JAG, YAHUSHUA, förbannade fikonträdet för att det inte bar någon frukt åt MIG? Blev den inte vissnad och förtorkad, och död avkunnades, och aldrig skulle det bära frukt igen (Mk 11:12-25)? JAG säger en Hemlighet till er. Detta träd är fortfarande ett dött träd som ett varningstecken om vad som händer när något eller någon förbannas av YAHUVEH.

Läser ni inte 5 Moseboken 28 & 5 Moseboken 30? De Heliga Skrifterna är fulla av välsignelser för dem som lyder YAHUVEH och förbannelser för dem som inte lyder YAHUVEH!

De Tio Budorden gäller fortfarande idag. Inget har förändrats! JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH, kom inte för att upphäva de Lagar som ABBA YAHUVEH skrev med SITT Eget Finger på en stentavla (2 Mos 31:18; 5 Mos 9:10). Dessa Budord gäller i all Evighet.

Det Fjärde Budordet är ett tecken mellan YAH och de som verkligen dyrkar YAH. Det Fjärde Budordet kommer fortfarande att stå kvar i det Stora Millenniet (Jes 66:23, Upp 20) och folk ska komma och tillbe på den riktiga Sabbaten.

Läs, studera och bestå provet. Ni ska befallas att komma och fira de Heliga Högtidsdagarna när JAG härskar och styr på Jorden. Det som folk skyr nu – det Fjärde Budordet – hedras även i Himmelen. Det som kallades för synd i de Gamla Tiderna är fortfarande synd i YAHUVEHS Ögon.

Lagstiftare – tror ni att ert stiftande av nya lagar, på grund av stanken som når till Himmelen från era synder – för att ni ändrar landets lagar, att det skulle ändra Lagarna i Himmelen? Ni kommer att skörda helvetet och Eldsjön för att ni gör detta. Ni kan inte utplåna MITT NAMN eller YAHUVEHS NAMN så lätt.

Amerika & Europa: nu omfamnar ni de hedniska gudarna därför att ni övergett er ENDA & SANNA GUD YAHUVEH & JAG, YAHUSHUA. Era hjärtan är fulla av varje ondska. Alldeles för få Heliga människor stod upp för att protestera mot de styggelser som blev till lagar. Nu är det en tävling för att se vilken politiker kan säga de mest avskyvärda lögnerna och stifta de mest avskyvärda lagarna.

Ni förtalar denna Ringmö som JAG talar denna Profetia från. Och ändå är hon den som JAG använder till att vara roparen som varnar den Riktiga Bruden, som det står skrivet i Liknelsen om de Tio Jungfrurna.

Återigen säger JAG: JAG ska skicka Ärkeängeln Mikael till henne, tillsammans med Gabriel, och de kommer säga datumet till Elisabeth [Elisheva]. Och exakt i samma tidpunkt då basunen ljuder, så ropar hon: ”Skåda, BRUDGUMMEN kommer!” Hela YAHUSHUA HA MASHIACHS Riktiga Brud – som nämns i Uppenbarelse 14 över hela världen – kommer att höra det samtidigt och resa sig i luften. Ingen vet den exakta tidpunkten och timmen.

Jag har bara talat om för henne att den Heliga Dagen kommer att vara på Rosh Ha Shanah. Eftersom Rosh Ha Shanah är två dagar och många människor har olika beräkningar på vilket datum den infaller på – så är det sant: hon vet inte timmen. Men precis så som Elia [Gamla Eliyahu] visste att han skulle tas, precis så som Noa visste den dag då han skulle gå in i arken och stänga dörren – så kommer det att vara igen.

MIN Brud kommer att veta när de hör, i ANDEN, roparen ropa och säga ”Se, BRUDGUMMEN kommer!” (Mt 25:6).

Ni ser: satan utmattar och hånar er nu, då den ena efter den andra kungör att de vet dagen och timmen. Och återigen upprepar JAG MIG så att ingen ska bedras. Det är därför JAG befaller er att täcka henne i böner, för det finns bara en som JAG kallar för MIN Ringmö.

Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] kommer inte veta förrän JAG skickar de Heliga änglarna till henne, så som JAG har gjort tidigare med andra Heliga Budskap som gavs till henne. JAG gjorde detta så att ska tro att – så som JAG sände MINA Heliga änglar först till Montana, sen Idaho och Sydafrika – JAG kommer göra det igen.

I Sydafrika såg både hon och en annan Ärkeängel Mikael på ett ställe där de minst anade det: i en restaurang i Camps Bay, Sydafrika. Mikael hade order om att visa sig för henne. Och ett vittne märkte att Elisabeth [Elisheva] stirrade på en man och att han stirrade tillbaka. Och så fort vittnet såg Mikael, så visste han att det inte var en vanlig människa. Det fanns en himmelsk andlig förbindelse.

ABBA YAHUVEH skickade Mikael (vilket inte är den rätta stavningen för hans namn, men JAG ger er den stavning som ni känner igen) till att öka hennes tro om att det som JAG sa kommer att äga rum.

Ärkeängel Mikael skickades till henne [vid ett annat tillfälle] när satan försökte ta hennes liv i tre dagar. Och medan de andra sov – fastän hon försökte väcka dem när de Heliga änglarna var där – så var det ännu inte till för deras ögon att se. De Heliga änglarna Mikael & Gabriel kom med helande i sina vingar, då hon rörde dem som ett litet barn och förundrade sig över skönheten i juvelerna som fanns inbäddade i dem.

De Heliga änglarna kungjorde hur taggade alla i Himmelen var av nyheten om att YAHUSHUAS Brud [Upp 14] snart skulle komma. Och nästa gång hon såg dem tillsammans, så skulle det innebära att det var dags att kalla hem Bruden till Himmelen.

De Heliga änglarna kungjorde även födelsen av ”YAHUSHUAS demonstampare” och sa att hon skulle sammandra de Heliga Bönekrigarna på muren, så att hon skulle veta att hon inte tar på sig YAHUSHUAS fiender själv.

Återigen: detta var för att öka hennes tro. Och hon helades omedelbart, och dödens ande tvingades släppa ifrån henne.

Fiender till detta Ministerium, kom ihåg detta: när ni rör detta Ministerium, så rör ni MITT HELIGA SYNDFRIA GUDOMLIGA BLOD & MITT NAMN – är YAHUSHUA HA MASHIACH. JAG skyddar och täcker detta Ministerium tillsammans med legioner av Heliga krigaränglar. Låt er varnas, alla som förbannar detta Ministerium: förbannelserna kommer att vändas tillbaka mot er!

Ni som har religionens ande och inte en kärleksfull lydig relation med ABBA YAHUVEH: Ni vågar anropa namnet ”Jesus Kristus” för att be för undergången av denna kvinna och detta Heliga Ministerium. Kom ihåg detta: de böner som ni lyfter och varje ord ni säger kommer ni att hållas ansvariga för.

ABBA YAHUVEH & JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH, kommer att påminna er om era ord när ni undrar varför allt går fel i ert liv. Ni undrar varför er ekonomi, hälsa och frid är tagna, [varför] förgörelse finns runt omkring er, och era älskade är döda. Nu vet ni anledningen – för JAG har precis talat om det för er i förväg – när ni blir kvarlämnade till att lida i den Stora Vedermödan.

Till alla de som läser detta och har ätit och njutit av frukterna i detta Ministerium, men har aldrig kontaktat dem eller aldrig uppmuntrat detta Ministerium på något sätt – ni kommer också att påminnas då. Kom ihåg: om en Helig person kan driva ett tusen demoner på flykten, och om två kan driva tio tusen demoner på flykten.

Hur mycket mer kan en miljon troende göra? Detta Ministerium kommer att kämpa för er så som ni kämpar för detta Ministerium.

JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH, säger detta till er: detta är den Sista Sluttidskyrkan (Mt 24:14) som predikar hela Sanningen, inklusive det som Kung James vägrade låta skrivas. Det kommer att skrivas.

Dessa Sanningar kommer att predikas, och JAG använder MITT Heliga Folk – vars namn världen inte vet – för de har inte besudlats av orenheterna i denna värld. Dessa väljer JAG att använda för Sista Sluttidskyrkan vill inte ha berömmelse och kommer aldrig att kompromissa MINA Sanningar för förmögenhetens skull. De är inte till salu, och satan har inget anspråk på dem! De som används i denna Sista Sluttidskyrka lider och har lidit för MIN skull.

Hur få av er som läser detta skulle vara beredda att betala detta pris? De flesta av de som läser detta är fokuserade på sin egen värld, sitt eget liv och sin egen familj. De är inte ute på trons frontlinjer och gör andlig krigföring.

Nu är det dags för ”YAHUSHUAS demonstampare” att resa sig och täcka detta Ministerium, hjälpa och uppmuntra detta Ministerium & denna Profet. Försvara detta Ministerium, för MIN Hand matar er genom detta Ministerium. Det är grön betesmark för MINA får och lamm.

En del som läser detta nu insisterar på att kalla MITT Namn för ”JESUS”, trots att ni vet MITT RIKTIGA HEBREISKA NAMN. Men ni säger att ni föredrar det Grekiska Namnet ”JESUS”.

Återigen upprepar JAG MIG, missförstå inte MIG: det finns fortfarande Förlåtande, Helande, Befriande Återuppståndelsekraft och tecken, under och mirakel sker i namnet ”JESUS KRISTUS” i denna tid i historien, därför att MITT RIKTIGA HEBREISKA NAMN inte var allmänt känt och för att den Stora Vedermödan inte hade börjat än. Men ni har blivit varnade.

Till och med nu använder en människa namnet ”Jesus Kristus” och kungör att han har en miljon följare, och är ändå en satans tjänare! Denna onda människa går under namnet ”Jesus” Miranda. Bara för att han använder namnet ”Jesus”, så måste ni pröva människans ande! Namnet ”Jesus” förfalskas över hela världen, särskilt i Sydamerika.

Den person som har tagit namnet ”Jesus” Miranda är en falsk profet och en ”evangelisk välståndshallick” [EVH] som har sålt sin själ för länge sen och är helt och håller besatt av satan – han är ond på alla sätt – han predikar att det inte finns något sådant som synd, ”helvetet är en lögn”. Han utropar att han är Gud och förnekar större delen av Bibeln.

Alla som tagit emot märket 666 som en tatuering, för att ”Jesus” Miranda sa till dem att visa lojalitet mot honom på detta sätt, har redan fått en försmak av de fördömdas förbannelse.

Alla som kallar denna människa för ”Gud” eller tror att han är ”JESUS KRISTUS” har redan tagits över av satan och tagit emot de fördömdas förbannelse – satan hånar för att visa hur lätt det kommer att bli i den Stora Vedermödan att få Kristna att kompromissa och förkasta det de en gång visste som sanning – satan visar hur lätt det är att håna namnet ”Jesus Kristus”.

Kan ni inte se varför det kommer att hända igen i den Stora Vedermödan – och INGA böner tänker JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH, besvara i det namn som satans son (som ni kallar för antikrist) kommer att använda.

Folk kommer att be i namnet ”Jesus” och – precis som den som kallar sig för ”Jesus” Miranda – så kommer satans enfödde son att lura människor med falska tecken, underverk och mirakel, och han kommer att utropa att han är Gud och säga “Här är jag”.

Ni blir varnade genom denna Profet [som] JAG kallar för MIN Ringmö, och denna varning är som en gonggong som ringer världen runt. Ta dessa Profetior och varna andra. När era pastorer vägrar att ödmjuka sig och erkänna att de hade fel, och ta emot Sanningen – så tar ni, MINA små, och delar med andra och förebrå den där Pastorn i MITT NAMN.

De har bara visat er religionens ande, uppblåsta med girighetens ande. Köttets lust och högmod härskar och styr över dem alla. De har ingen lydig, ödmjuk ande. MIN HELIGA ANDE, er MAMMA VISHET, som är RUACH HA KODESH, varken härskar eller styr i dem. De lyssnar på sina revisorer, och satan har dem fokuserade på materiella ägodelar – mer än en andlig promenad för deras egen skull. De har förlorat sin första kärlek!

Alla som har stulit MIN Härlighet har lyft upp sina egna namn för att dra till sig folk, och glömmer att de Heliga Skrifterna säger att när YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN ”upphöjs... så skall JAG dra alla människor nära” (Joh 12:32). Om någon nämner ett ministerium eller en kyrka efter sig själv, så drar de till sig människor genom sina egna gärningar och namn. Det är dömt till att misslyckas, och i Himmelen kommer alla deras gärningar att räknas som stubb och hö och brännas upp.

De ”evangelistiska välståndshallickarna” [EVH:n] har blivit berömda och stjärnor – till och med i sina egna ögon, och även i andras – för satans riken. De är inte längre de män och kvinnor som en gång i sanning tjänade och dyrkade och bad ”må YAHUVEHS vilja ske”. För berömmelse och rikedom lät de onda andar komma in och härska och styra genom deras kroppar.

I den Stora Vedermödan kommer namnet ”Jesus” återigen att användas av förfalskningen, och det ska ske genom den som kallas för antikrist, som är satans enfödde son. I denna tid i historien finns det en del söndagskyrkor som fortfarande används för MIN Härlighet. Men i den Stora Vedermödan kommer alla söndagskyrkor att användas för satans härlighet, och ”odjurets” märke (Upp 13:16-18) kommer att finnas i söndagskyrkorna då. Ni har blivit varnade.

Förstår ni inte vikten av att veta denna varning NU? Och att lära er MITT HEBREISKA NAMN NU? Och ta för vana NU att använda MITT HEBREISKA NAMN – som MIN jordiska hebreiska mor gav till MIG när JAG föddes?

JAG sänder alltid MINA riktiga Profeter för att varna innan Domen. Lär de andra dessa Sanningar NU, så att de inte ska gå till söndagskyrkorna i den Stora Vedermödan. För om ni går in i söndagskyrkorna under den Stora Vedermödan, så kommer ni att ta emot ”odjurets märke”. Den där slutgiltiga upprorshandlingen kommer att kosta människor deras själar (Upp 13:7-16). JAG sörjer när JAG ser MINA Heliga Skrifter citerade som i de Gamla Tiderna. Fariséerna & Sadducéerna gjorde också detta mot MIG (Joh 5:39-40), utan att inse att JAG ÄR ”ORDET SOM BLEV KÖTT” (Joh 1:1,14).

MINA små: JAG har satt en vilja i er att inte rätta er efter andra människors föreställningar eller religioner. Istället vill ni vara Heliga. Ni vill vara behagliga för ABBA YAHUVEH. Och när ni syndar, så hör ni MAMMA RUACH HA KODESHS Milda Röst som kärleksfullt tillrättavisar er och överbevisar er att ni ska återvänta till Helighet. Ni visas felet i era vägar, och snabbt ångrar ni er och vänder er bort från synd – och kommer springande tillbaka in i ABBA YAHUVEHS & JAG, YAHUSHUAS, Kärleksfulla Armar.

Tror ni att JAG njuter av att aga er när ni ger er av på en syndig väg? Ändå är MINA barn ibland som ett olydigt barn, i avsiktligt uppror, som måste disciplineras. En del av MINA barn behöver mer tukt än andra. Ja, säger JAG: ibland ger barnets mamma eller pappa till och med ett dask gjort av kärlek. Det är nödvändigt som en påminnelse om att det finns konsekvenser för syndigt beteende.

Detta gäller även med ABBA YAHUVEH & JAG, YAHUSHUA. Vilket barn är du? En del av VÅRA barn behöver bara en mild tillrättavisning: “Varför löd du inte MIG?” Andra behöver en mer högljudd förebråelse. Ännu finns det andra som är så tjurskalliga och behöver ett tuktande från YAHUVEH för deras själs frälsnings skull. Detta sker så att den avsiktlige, som är full av uppror, ska omvända sig och inse att det antingen är YAHUVEHS väg – eller så kommer det att vara helvetets motorväg!

Om ni insisterar på att fortsätta med syndigt beteende, så måste ibland den GODA FÅRAHERDEN bryta benet på MINA små lamm eller får för att hindra er från att hamna för nära kanten av helvetets eldar, där satan kan göra anspråk på er själ. Om JAG inte stoppar er från att vandra in i satans håla, där vargar väntar på att sluka ert kött och er ande, vem kommer då att stoppa er?

JAG ÄR den enda GODA FÅRAHERDEN, och JAG, YAHUSHUA, förlorar inte en enda av MINA får eller lamm. JAG vet redan alla namn som är skrivna i MIN Livsbok innan denna jords begynnelse.

Kom ihåg: JAG tolererar inte beteendet av en bortskämd unge som kräver att det ska ske på ert sätt och inte på YAHUVEHS sätt eller väg. Ni som har gjort detta har redan skördat konsekvenserna som synden medfört. En del av er som läser detta nu har lidit genom skilsmässa, vårdnadstvister, olyckliga äktenskap, drogmissbruk, alkoholmissbruk, andra missbruk, fängelse, sexuella sjukdomar, sjukdomar, barn födda utanför äktenskap, känslomässiga sammanbrott, självmordsförsök eller självmordstankar, depression, mental sjukdom, förvirring, äktenskapsbrott, otukt, homosexualitet, pornografi, sexuell lust, rån, stöld, mord, abort, arbetslöshet och fattigdom.

Denna lista är bara ett litet exempel på vad anden av uppror mot YAHUVEHS vilja medför.

Alla ni som läser detta nu vet vad MIN Kärlek, Barmhärtighet, Nåd & Förlåtelse har befriat er från – bara efter att ni har omvänt er till YAHUVEH i JAG, YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN, och vänt er bort från upprorets synd.

När du skälls ut och ansätts för MITT NAMNS skull, vet bara att era belöningar i Himmelen är stora. Det är inte dig de attackerar, MIN älskade lilla. Det är JAG de attackerar. För när hedningarna och satans avföda rasar mot dig, så ser de inte ditt ansikte när de attackerar. De ser Helighetens ansikte, och de ser den LJUVA HELIGA ANDEN i er.

Du måste vara en ”vattengängare” i din tro – håll dig kvar på Helighetens väg – för trång är vägen till Himmelen och bred är vägen till helvetet. Även om ingen annan i din närhet följer den väg som JAG har lagt framför dig, vänd dig inte bort MIN lilla. JAG tänker inte lova att vägen kommer vara lätt – men det kommer att vara värt det. Vägen till Himmelen är full av offer. Men kom ihåg att JAG, er YAHUSHUA, er MESSIAS, gav det STÖRSTA OFFRET AV DE ALLA.

De planer som JAG har för dig, MIN skatt, är för gott och inte för ont. När du är ensam, vänd dig till din ÄLSKADE ABBA YAHUVEH & JAG, din ende RÄDDARE & MESSIAS. Kom ihåg att den LJUVA HELIGA ANDEN i dig är din MAMMA RUACH HA KODESH, och HON är närmare till dig än ditt nästa andetag. När du gråter, låt HENNE vagga dig i HENNES Armars Vagga och ge dig ”FRID SOM ÖVERGÅR ALLT FÖRSTÅND” (Fil 4:7).

Kom ihåg: din kropp är Templet av MAMMA RUACH HA KODESH (1 Kor 6:19), så allt som händer med din kropp händer även med HENNE. Förbli i Sanning & Helighet och låt aldrig satan besudla dig.

För JAG har gett dig en Smörjelse och gåvor som du inte känner till, men i sinom tid ska det uppenbaras. Fortsätt att söka MINA Fotavtryck varje dag. För de Heligas fotavtryck är bestämda av JAG, YAHUSHUA och er ABBA YAHUVEH.

Ditt namn, MIN älskade, är inristat på MINA handflator – gjort på Golgata. JAG led i ditt ställe så att du skulle frälsas och återigen ha tillgång till YAHUVEH & Himmelen.

JAG älskar dig, MIN lilla, med en kärlek som ingen man eller kvinna kan jämföras med. JAG har samlat alla era Heliga tårar, varje ampull av tårar som ni har fällt för MITT NAMNS skull.

Men JAG ger dig en varning för de kommande tiderna.

Var inte beroende av att ett kyrkosamfund eller en religion ska rädda dig eller hålla dig Helig. Var Helig inte för att behaga andra, utan för att behaga YAHUVEH. Du måste komma ihåg att vår relation inte handlar om en religion. Det handlar om dyrkan, kärlek & lydnad utan kompromissande och att leva Heligt inför ABBA YAHUVEH & JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH. Håll din kropp Helig och obesudlad för VÅRT Pris, Ära & Härlighet. Håll era ögon riktade på MIG. Håll dina ögon fokuserade på MIG.

En del av de som läser detta är tonåringar, och ändå är ni klokare än andra i er ålder. Ni är till och med klokare än många av de vuxna som omger er. Men LÅT INTE ert huvud bli fullt av högmod! För det kommer att ödelägga de goda planerna som JAG har lagt för er!

Sök MITT ANSIKTE och fortsätt att växa i MIN Barmhärtighet & Smörjelse varje dag. Ni avvisar inte denna Profet. Ni hör MIN Röst till och med när det går emot vad andra säger, och ni tänker inte kompromissa eller ge vika. Gör inget som JAG, YAHUSHUA, inte skulle göra. JAG vet varje ratande, varje smärta, varje oro, varje lögn från djävulen som har talats i era öron, varje frestelse. Och genom MITT UTGJUTNA BLOD på Golgata segrar ni!

Kom ihåg detta, MIN dyrbaraste lilla: om alla människor hade tagit emot MINA Sanningar, så skulle alla människor ha tagit emot de Sanningar som du delar. Eftersom de förnekar MIG, så kommer de att förneka dig. Eftersom de ansatte MIG, så kommer du att ansättas för MITT NAMNS skull.

Homosexualitet är en styggelse. Abort är mord. Låt inte dina tankar rätta sig efter det som ditt lands lagar anser vara lagligt. Läs Bibeln istället och se vad MITT Ord förordnar som synd. Evolution är en lögn från satan. Du vet allt detta.

Håll dig långt borta från alla sexuella synder. Och håll dig borta från alla droger och vätskor som berusar och förvränger, kontrollerar och fördärvar din hjärna. Håll dig borta från alla som dyrkar en annan som de kallar för ”gud”, och som du ändå vet är en falsk gud. Lyssna inte ens på deras falska läror – annars öppnar det dörren för lögnaktiga och bedrägliga andar att komma in i ditt sinne.

Utgjut BLODET AV JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH.

Och håll dig borta från alla som är i det ockulta eller [som] läser ockulta böcker såsom Harry Potter, eller som använder det ockulta i någon form. Låt inte demonerna i en annan man eller kvinna, pojke eller flicka, besitta din kropp – till och med genom en kyss.

Var inte ojämnt okad på något sätt – satan kommer att använda ditt kötts lustar för att fresta dig. Men JAG, YAHUSHUA HA MASHIACHS UTGJUTNA BLOD & NAMN har besegrat frestelsen. OM du bara använder det!

Låt hedningarna håna och skratta. YAHUVEH kommer att ha det sista skrattet. Förstå att hedniska tonåringar kan vara de grymmaste av alla människor. De som ansätter dig kommer en dag att ångra den dag de någonsin skrattade, förbannade eller hånade er. I helvetet kommer de tvingas att komma ihåg varje ord som de talade mot dig, och de kommer att höra dessa ord i all evighet om de inte omvänder sig och accepterar JAG, YAHUSHUA, som sin MESSIAS.

Led själar till den enda DÖRREN TILL FRÄLSNING. JAG ÄR YAHUSHUA HA MASHIACH och JAG ÄR den enda DÖRREN. JAG ÄR den enda VÄGEN & SANNINGEN för att komma in i Himmelen och stå inför ABBA YAHUVEH. Led inte någon till en kyrka för FRÄLSNING, för en kyrka kan inte frälsa en själ.

Frälsning kommer genom omvändningen från synder och genom att erkänna att JAG, YAHUSHUA, ÄR YAHUVEHS ENFÖDDE SON & HERRE GUD ALLSMÄKTIG.

Tillbe YAHUVEH & JAG, [YAHUSHUA] & VÅR ÄLSKADE, DYRBARA RUACH HA KODESH SOM är MAMMA VISHET med en kärleksfull, lydig, omvändande relation med JAG, YAHUSHUA.

När ni syndar, var då snabba till att ångra er och vända er bort från ondska. Utför inga uppsåtliga synder och tro ”Nåväl, jag ska omvända mig sen”. Det funkar inte så!

Om ni är beroende av en kyrka för er relation med YAHUVEH & JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH, vad ska ni göra när kyrkan predikar en falsk lära – pastorn kompromissar, likt de som JAG har nämnt ovan? JAG kan höra en del av er säga: “Nåväl, min Kyrka är en bra Kyrka. Jag har en Helig Pastor.”

JAG säger till er: ”Även om det är en Kyrka med goda frukter, vad ska ni göra när ni inte kan förtrösta er på en Kyrka, en Pastor eller en person för andligt stöd – eftersom dörrarna har blivit stängda? Eller bannlysta av ert land? Eller om er Pastor har satts i fängelse för att ha predikat Evangeliet? Eller flyttat och ni inte har någon tillgång till den personen eller Profeten?”

Det är därför JAG vill att ni ska prata med MIG. Låt oss umgås med varandra. Dela era intressen med MIG. JAG vill inte bara vara er HERRE & FRÄLSARE, er GUD, utan även er BÄSTA VÄN. Frälsning sker personligt med YAHUVEH & JAG, YAHUSHUA. Och MITT folk är fyllt med VÅR DYRBARA RUACH HA KODESH.

MITT Ord säger: ”Låt oss inte överge våra egna sammankomster” (Heb 10:25). Men det betyder inte att det alltid måste vara i en Kyrkobyggnad. Till och med nu församlar ni er tillsammans genom datorns teknologi, och kommunicerar med varandra.

Det kommer en dag mycket snart, då ni kommer behöva be och urskilja: ska ni vittna till denna person, eller kommer det vara en fälla från regeringen?

Alla länder som förlorar sina religiösa friheter gör det för att de lät regeringarna skala bort dem undan för undan tills en diktatur och ett verk av antikrist är det enda som finns kvar!

Amerika & Europa, hur långt ni har fallit från MIN Barmhärtighet & Nåd.

Kyrkor i Amerika: skammen är på er för att ni har sålt er själva av rädsla för att förlora er skattefria status! Majoriteten av kyrkorna i världen tänker inte längre tillåta MINA riktiga Apostlar & Profeter att profetera, tillrättavisa, förmana, uppmuntra och vara mentorer.

Pastorer, har ni glömt att det bara finns EN GOD FÅRAHERDE och att det är JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH? Ni pastorer i majoriteten av kyrkorna vill inte ha något FÄRSKT MANNA eller NYTT VIN från den DYRBARA RUACH HA KODESH. Ni vill inte förändra era mänskligt påhittade läror och tankesätt. Majoriteten av kyrkorna har pastorer som styr kyrkorna likt en diktatur!

Detta väcker mycket anstöt hos MIG, då de största till de minsta kyrkoförsamlingarna inte marscherade och protesterade mot sina regeringar och talade högt så att alla kan höra. Istället har de förblivit tysta när lagar som YAH har förordnat som en styggelse stiftas som lagliga i länderna och till och med undervisas som sanning i skolorna!

Ve alla öar, länder och folk som gör detta. De kommer att skörda YAHUVEH’S hämnd. Ve alla länder och skolor som tar bort Bibliska Sanningar och regeringar som inte längre vördar orden “In GOD We Trust”[7].

MINA små, lär folket Sanningarna. INGEN kyrka kan rädda någon själ. Bara genom MITT UTGJUTNA BLOD I GOLGATA & MITT NAMN kan någon frälsas – genom ånger och bortvändning från all ondska. Lär dem att hålla YAHUVEHS Budord och att sätta YAH först i sina liv och kärlek och att ta sina vardagliga frågor till YAH, så att de kan lita på YAH för de större frågorna.

Kom ihåg att era gärningar kommer att belönas i Himmelen, och de enda belöningarna ni får på Jorden är vad ni gör för MIG. Lär bebisarna, som ni leder till MIG, att be och använda MINA HELIGA HEBREISKA NAMN: YAHUSHUA HA MASHIACH. Varna dem: de får inte kompromissa. Lär människorna den riktiga Shabbaten – och vikten av att fira de Heliga Högtiderna. Fortsätt att undervisa om Himmelen och helvetet. För fler själar kommer gå till helvetet än till Himmelen.

Lär er om MIG, så ska JAG använda er till lära och leda andra till MIG. Ur bebisars munnar talar JAG.

Förbli rena i hjärta, kropp och själ, så ska JAG ge er en kärlek med samma hjärta efter JAG, YAHUSHUA HA MASHIACH. Om ni vill ha er själsfrände, så kommer deras kropp att vara ren inför MIG med en vilja att dyrka och tjäna MIG framför allt annat, så som ni gör. Er själsfrände kommer att vara full av Helighet, och tillsammans ska ni leda själar till Himmelriket. Ni ska inte undra vem denna person är. JAG ska hämta er själsfrände när JAG vet att båda är redo.

Ta daglig Nattvard med MIG och tala till MIG med kärleksfulla och tacksamma ord för det pris som JAG betalade för er i Golgata. Se till att ni bekänner och att ni är fast beslutna att vända er bort från alla synder i era liv innan ni tar Nattvard. Om ni har förorättat en annan Bror eller Syster som är en from Troende i MIG, bekänn då denna synd för MIG och be om MIN förlåtelse. Gå sedan till dem och be om deras förlåtelse. Ta inte Nattvarden och synda samtidigt.

JAG skulle ha gått till Golgata och lidit och dött och återuppstått på den tredje dagen, även om det bara hade varit för en person. JAG älskar er så mycket. Och JAG gjorde ett löfte till ABBA YAHUVEH: JAG skulle inte förloraen enda själ (Joh 10:28-29) vars namn redan har skrivits i LAMMETS LIVSBOK före Begynnelsen av denna Värld.

Aldrig ska orden som talas under Nattvard vara av enbart upprepning. Och gör detta inte bara till minne av det PRIS som JAG, YAHUSHUA, betalade för er i Golgata – utan prisa MIG för att JAG inte kommer dricka från vinrankans frukt igen tills JAG gör det med MIN Brud och Gästerna vid Bröllopsmåltiden i Himmelen.

Kom ihåg detta som ett vapen mot satan, för ni påminner honom ständigt: satan har inget anspråk på ert sinne, kropp, själ eller ande – om ni inte ger honom den lagliga rätten genom synd. ”Ni ska vara Heliga, ty JAG ÄR Helig” (1 Pet 1:16). Sträva efter att leva Heligt i ert sinne och er kropp – och gå i den HELIGA ANDEN[8] mer än vad ni går i köttet – och vet att legioner av Himmelens Heliga änglar strider på er räkning!

Profetians Slut. Så har den talats & skrivits
denna dag, den 27 oktober 2007, genom din Syster i YAHUSHUA
Apostel Elisheva Eliyahu

* * * * * * *

[1] I Apostlagärningarnas sammanhang var språket ofta okänt för talaren. Apos 2:6

[2] Uppenbarelseboken 9

[3] En ordlek är en lek med ord som föreslår två eller fler betydelser. Ordet ”avskyvärd” är översatt från det engelska ordet ”abomination”, som i uttalet även liknar ordet ”Obama-Nation” (samma betydelse på både svenska & engelska). ”Obama-Nation” är alltså en lek med ordet ”abomination”. Se Profetia 123 – där YAHUVEH refererar till de avskyvärda lagarna, som stiftas i Amerika (där Obama har varit president), som accepterar homosexualitet och samkönade ”äktenskap” som något att tolerera, när det i själva verket är avskyvärt. Båda gångerna då detta används i Profetian, så är det svårt att avgöra om de uttalade orden är ”styggelse” eller ”Obama-Nation”. YAHUVEH har börjat se Amerikas nation som en styggelse för dess ogudaktighet under Obama.

[4] Upp 21:4 Och HAN skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.

[5] ”Rapture now” betyder ”Bortryckning nu” på engelska.

[6] Ords 1:7 Fruktan för HERREN YAHUVEH är Början till VISHET.

[7] Detta betyder ”På GUD Litar Vi”. USA har använt detta som sitt nationella motto sedan år 1956.

[8]Gal 5:13-26 13 Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

14 Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: Du skall älska din nästa som dig själv.

15 Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra.

16 Vad jag vill säga är detta: Vandra i ANDEN, så kommer ni inte att göra vad köttet begär.

17 Ty köttet söker det som är emot ANDEN och ANDEN söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill.

18 Men om ni leds av ANDEN, står ni inte under lagen.

19 Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet,

20 avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror,

21 illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva GUDS Rike.

22 ANDENS frukt däremot är Kärlek, Glädje, Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet,

23 Trohet, Mildhet och Självbehärskning. Sådant är lagen inte emot.

24 De som tillhör MESSIAS har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

25 Om vi har liv genom ANDEN, låt oss då även följa ANDEN.

26 Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra. Se Rom 8:1-6, 13-19, 22-23