PROFETIA 91

 

John Hagee, Du Är Dödsdömd,
säger JAG, YAHUVEH


Varning till John Hagee av Cornerstone Church.
Var vänliga och skicka denna varning till John Hagee!

Klicka HÄR för att gå till TV-Rummet och se Beviset i videostil på Amightywind. 

Skrivet/Talat under smörjelsen av RUACH ha KODESH
genom Profet Elisabeth (Elisheva) Elijah
17 oktober, 2007
Offentliggjordes 11 november, 2007


Elisabeths Kommentarer: Det som väckte smörjelsen är att jag har läst att John Hagee har förrått YAHUSHUA. Han sålde sin själ till satan. Han predikar ett nytt evangelium. Han har skrivit en ny bok och han har förnekat YAHUSHUA. Till och med när han kallar honom för JESUS KRISTUS, hans MESSIAS, predikar han ett annat evangelium. Han säger: ”YAHUSHUA, JESUS var inte tänkt att vara MESSIASEN. HAN kom inte till jorden för att vara MESSIASEN”. Han (John Hagee) vet Ordet bättre än vad jag gör men likaså gör djävulen eftersom han var där när det var skrivet. Och jag talar om för dig John Hagee, du väckte ilskan i YAHUVEH. Jag tror att folk i stort sett kan räkna ner dina dagar och jag ser en syn av när du dör John Hagee, ditt ansikte kommer att vara så rött, uppretat. Du förtjänar det du kommer att få. Jag hörde YAHUSHUA säga en gång att du var en ”Rå Pastor”, men jag drömde aldrig någonsin om att du skulle vara en Judas.

* * * * * * *

Gråt inte för MIG, MIN Dotter. Låt dig inte bedras MIN Dotter för JAG hånas inte lätt. Gråt för John Hagee. Ser du inte, MIN Dotter? Jag talade om för dig när du och din make var ute i det där tältet den 27 september 2007 [Sukkot]. JAG talade om för dig, du hörde MINA fotsteg och JAG talade om för dig att JAG vandrade på denna jord i en gestalt som du inte skulle känna igen. En efter en annan, de som säger att de representerar MIG, de som säger att de representerar YAHUSHUA, de som säger att de är fyllda med RUACH ha KODESH och de har ingen del av OSS! VÅR Ande är ingenstans nära dem.

John Hagee, du lämpar dig för elden av MIN förgörelse! Du förnekar MIN Son YAHUSHUA ha MASCHIACH som MESSIAS! Du fyller dina fickor med guld för beröm och för förmögenhet. Du sålde din själ för det var bestämt för länge sen. John Hagee, JAG profeterar genom MIN Ringmö nu, du är dödsdömd! För du inte bara ljuger till de Kristna, en mammutkyrka över hela världen, du förnekar MIN Son YAHUSHUA för Judarna medan du vet att inte ens satans barn kunde ta bort det som var skrivet ovanför pålen där YAHUSHUA var korsfäst, ”JUDARNAS KUNG”!!!

John Hagee You are Doomed

Du pöser så mycket av stolthet. Tror du att du gömmer din ondska från MIG? Du skall kvävas vid dina egna ord! För du har anden av antikrist! Du säger till judarna att det finns en annan som ännu inte har kommit. Du förbereder dem för den som kommer som en förfalskning, satans son! Du John Hagee är dödsdömd! För du skall inte bara falla in i själva helvetets innandömen utan Eldsjön skall svälja dig! Du är en förrädare! Du är en Judas! Såsom du förrådde MIG förut, så förråder du MIG igen! JAG Profeterar: du John Hagee, är dödsdömd!

Juanita Bynum

Du, Juanita Bynum, du tror att du är så vacker. Men när JAG ser på dig, så får du MIG att vilja spy! Din stank når hela vägen till Himmelen tillsammans med John Hagees. Ni, alla ni, inklusive Benny Hinn, satan fyller alla er! JAG Profeterade genom denna Tjänarinna, ”Varje Ministerium Nämnd Efter Människa Skall Falla!” JAG gav er tid att omvända er och ändå har ingen av er gjort det. Ni sålde er själ till satan och du, Juanita Bynum, du fyller kvinnornas hjärtan med anden av lust med ditt prat. Du är ett föredöme som är inget annat utom skam. Du är en skam för MITT Namn!

JAG använder detta ministerium till att döma dem som tror att de har blivit befordrade, JAG kommer att använda detta ministerium under MIN Smörjelse, till att riva ner er från era piedestaler som ni har placerat er själva på och JAG skall begrava er under dem. Du, Juanita Bynum, du är en hora i MINA ögon!!! Du är allt som JAG föraktar, JAG talar inte bara om dig, JAG säger detta till alla dem som gör hemliga synder och predikar en väg till Himmelen och ändå kommer deras egna andar inte komma in. John Hagee, Juanita Bynum, Benny Hinn, Ron Howard, Rodney Howard-Browne, ni är dödsdömda.

Oral Roberts, sittande så högt i bönetornet. Du bygger ett “Babylons Torn”, men det är JAG som skall riva ner det! Du dyrkar nu guld och silver. Akta er för alla pastorer som en gång predikade MITT sanna Ord och nu predikar välståndets ord över hela jorden för att höras.

Oral Roberts Tower


MIN HELIGA VIND; MIN ANDE, den Dyrbara RUACH ha KODESH, sveper fram över detta land! På mindre än en minut, gick JAG fram och tillbaka, med MINA egna ögon beskådade JAG på Sukkot. Det är inte så att JAG är blind, JAG såg det från Himmelen, men JAG ville vandra på denna jord och så gjorde JAG, YAHUVEH detta den 27e.

Ni judar under Sukkotdagarna, så fulla av högmod: “Min sukkot är bättre än din sukkot. Min mat är bättre än din. Jag läser Toran längre än dig.” Alla ni har tappat fokus. Bara en resterande återstod byggde sina sukkotar och de var de ödmjukaste och de berörde verkligen MITT hjärta för de gjorde inte det som en ritual, de gjorde inte det utav högmod. Och de som rörde MITT hjärta, letade efter YAHUSHUA dessa nätter. JAG har MINA Messianska Judar, en del av själva Bruden av YAHUSHUA sitter i Jerusalem och de rörde MITT hjärta. JAG är inte arg på dem som höll utkik efter MIN Son, väntade och sörjde för det var inte dags att komma. JAG är arg på dem som bara gjorde denna Heliga Dag som en ritual.  

Jordens dagar är räknade. Amerika, JAG har sagt att JAG sparade den värsta av Domen till sist och det är för dig. Men du har ingen aning om vad JAG kommer göra för dig, vad JAG kommer göra åt dig. Kombinera varje katastrof i hela världen, multiplicera det med sju. Du är dödsdömd! För du har gjort genom Arnold Schwarzenegger, du har gjort genom det Vita Huset mer illgärningar än någon ens känner till men de kommer att få reda. Tills dess, amerikanska människor, är det för sent! JAG har varnat er genom denna Tjänarinna. JAG har talat om för er att det hela var en illusion.

De kvarlevor som är MINA: när JAG säger åt er att Fly, då är det bäst om ni flyr medan ni ännu kan komma ut för JAG profeterade genom denna Tjänarinna om och om igen – ni kommer att stängas in till lands, med flyg och till havs – den amerikanska regeringen kommer inte låta er att lämna. Förändringen av vakterna är fullbordad. Satan har alla dem på plats, alla förutom en som ännu inte har avslöjat sitt ansikte.

JAG är YAHUVEH och JAG kommer inte vara hånad. MIN Son YAHUSHUA kommer inte hånas och MIN ljuva, ljuva, ljuva, ljuva HELIGA ANDE, som AMIGHTYWIND kommer att jaga ut agnarna!!! Och de passar endast till att brännas! Varnade inte JAG er? Amerikanerna och MINA älskade skatter, de få som JAG har som glimrar som en dyr juvel... JAG tittar från MIN Tron i Himmelen och JAG ser omänsklighetens avföring för det är så satans barn ser ut för MIG, högar av avföring. Stanken når till Himmelen. Hollywood är inget mer än satans lekplats och sannerligen: helvetet håller ”Vem är Vem i Hollywood”. Men ni ser, JAG har dessa små glimrande juveler över hela världen som påminner MIG, till och med i MITT raseri och vrede, JAG kan se dem glimra, omringade av avföringen runt omkring. Men ni glimrar för att MIN dyrbara, dyrbara, dyrbara Älskade ANDE är inuti och ni glimrar.

Satan har alltid en förfalskning. Akta er för förfalskningen, pastorer som predikar som denna John Hagee – han är ingen pastor alls – följ inte denna onda varg eller något ministerium som har nämnts efter en man eller en kvinna. Följ inte välståndslärorna! För det som JAG ger er är bättre än guld eller silver. JAG ger er gåvor från er MAMMA VISDOM. MIN härlighet fyller era ansikten. JAG är inte arg på er. Fortsätt att vänta och håll utkik! Se upp, för sannerligen, er förlossning nalkas!

Elisabeth, JAG kommer att bevisa för dig att JAG är en YAHUVEH som inte ljuger. Innan MIN YAHUSHUA kommer för Uppenbarelse 14-Bruden, sa JAG att JAG skulle sända en ängel till dig. En Helig ängel skall komma återigen. JAG sa åt dig att varna de andra att inte lyssna på Shelby Corbitt. Nu är deras hjärtan brutna och blöder. De känner sig så besegrade. De kommer med undanflykt efter undanflykt för att tro på henne men du varnade dem. Såsom hon var bedragen, så kommer bedrägeriets ande att falla på andra eftersom YAHUSHUA inte kan komma tills “Rad på rad, bestämmelse på bestämmelse”, av det Heliga Ordet uppfylls.

Sörj inte och gråt inte och säg “Åh, det kommer vara så många år...”. JAG kommer att göra saker så snabbt, fortare än era ögon tror att de kan synas! JAG vet vilka tillhör MIG. JAG vet vilka som är tvättade i YAHUSHUAS Blod. JAG vet vilka som har ångrat sig och vänt sig bort från ondska och deras hjärta är fullt av MIN Kärlek.

En styggelse har påbörjats i California. Mannen av en styggelse står upp där och pöser av stolthet. Han tror att enbart stifta (lagar) till barnen, till skolsystemet... inte längre kalla dem “Mamma och Pappa”, inte längre etikettera dem ”make och fru”, ”vi får inte förolämpa de homosexuella! Vi får inte förolämpa muslimerna!” Men får JAG fråga, ”Var är MINA Heliga Barns rättigheter?” Varför teg ni? Varför åh Heliga har ni inte protesterat? Gav inte JAG er en Profetia och varnade er, om ni inte stod upp för andras rättigheter, även om ni inte höll med (dem), så skulle ni se era egna friheter tas bort från er? Nu har ni Presidentval och den som är tänkt att vinna, det kommer vara den som kommer att ropa högst: ”Mörda bebisarna inne!”. De som kommer att vinna kommer att skrika högst: ”Homosexualitet är ingen synd!”

Låt er inte bedras. Det kommer inte att dröja länge innan ni ser YAHUSHUA. De som är Heliga i MINA ögon, för säger inte MITT Ord, ”Och de Heliga skall bli Heligare och de oheliga skall bli oheligare”?

“Förändrandet av Vakterna” är fullbordat!

De kastar stenar nu på denna budbärare som talar. De försöker att riva isär detta ministerium med hjälp av lögner! Men det kommer vara deras hjärtan och deras själar som JAG kommer att riva sönder i delar och kasta dem i Eldsjön! För fienderna av detta ministerium som står emot MINA Sanningar, är de enda som kommer att svälja lögnerna.

Jack Barr, du är en död människa. Du vet MINA Ord, du lever inte MINA Ord. Den som kallar sig själv för ”Zeph Daniel” (även kallad för ”Woody Keith”) och hans fru, ni lämpar er endast för helvetet och Eldsjön. Richard Keltner, du har lekt för länge, Djupen av din depravation har pågått alldeles för länge. JAG kommer inte ta tiden att lista alla namn. De flesta namn kommer du inte ens att veta, Elisabeth. De skickar sina förbannelser, de gör sina ritualer. Peggy LeTrent, vem tror du att du lurar? JAG ropar upp ditt namn. Du är inget annat än en lekare, men Elisabeth ser genom dig. Hon behövde komma för nära spisen och hon blev bränd.

Akta er ni häxor, ni trollkarlar. Akta er ni som begravde era offer. Ni har gjort era voodooritualer. Ni har gjort era kontrakter med djävulen att försöka att döda MIN Ringmö, att försöka att förgöra allt som detta Ministerium står för. Men ni ser, det kommer bara tillbaka mot er. JAG beskyddar de faderlösa och JAG talar om biologiskt eftersom man aldrig är faderlös eller moderlös när man tillhör MIG. Och man har en MASCHIACH som är ens BEFRIARE, som är ens FÖRLOSSARE och som är MIN enfödde Son, så JAG tillåter attackerna att komma eftersom det bara går tillbaka till fienderna.

Så John Hagee, du skall höra detta Ord och ditt ansikte skall bli rött av raseri och detta kommer bara att påskynda ditt frånfälle eftersom du är dödsdömd. Idag har JAG avslöjat dina lögner och JAG ger denna varning till alla när och fjärran över hela denna värld: ”Om ni stödjer denna människa och någon av namnen ni har hört, så stödjer ni djävulens verk”. För dessa tjänare är inte MINA. Ni fyller deras fickor med guldet och silvret. Ni betalar för villan över deras huvuden och de skräddarsydda trådarna och dessa är inte MINA.

MINA sista Ord som JAG har att säga denna dag: “Heliga föräldrar, få ut era barn från nästena av antikrist kallade skolor!” Lyssnar ni inte? Vill ni följa djävulens regler? Protestera! Låt era röster bli hörda! JAG tillät denna illgärning för ett syfte – att se hur många av er kommer tala ut! Bojkotta skolorna! Protestera det som görs i Kalifornien även när ni inte bor där! Över hela världen, om ni är Heliga, tala ut nu innan det kommer till er stat, innan det kommer till ert land. Detta är anden av den som kallas för antikrist. Detta är anden av satans son som genomsyrar denna värld med dessa lögner.

Ni har en mun, använd den! Vägra att skicka era barn till skolan! Ni satt med armarna i kors och lät en minoritet styra och försöka att övertyga er om att homosexualitet är i majoriteten. JAG talar om för er, detta är en lögn. Men de som har mest pengar har hopas skatter över dem som gör reglerna. Men ta tillbaka det! Ta tillbaka det! Ta tillbaka makten som JAG har gett er! Sluta tillåta endast ett fåtal att tala ut för MIG.

Be för en Helig ledare att resa sig för åtminstone då kommer ni ha ett val. För republikanerna och demokraterna är desamma. De arbetar ihop, de planerar ihop, de stiftar lagar tillsammans som är en styggelse för MITT Namn! Igen säger JAG: ”Stå upp, Tala ut och Ropa!” och säg åt satan och hans tjänare: ”Nu räcker det!” Eftersom JAG säger er detta: alla dessa nya lagar som har stiftats är en styggelse för MIG! De säger till er Amerika att sätta er tillit till dem och inte er tillit till MIG, den gode ”JAG ÄR” och JAG är den URGAMLE. JAG känner till början från slutet och JAG vet exakt hur varje nation kommer att betala. Dessa är Orden som JAG har att säga denna dag.

Och JAG har en sista sak som bara mycket få kommer inse inverkan av Ordet. Akta er för utomjordingarna, de har redan tagit över och är bland toppkabinettrepresentanterna och i politiska positioner. Akta er... och JAG talar inte om utomjordingar från ett annat land. JAG talar om utomjordingarna som satan har skickat och akta er för den som skrivit böckerna ”Utomjordingarna på Internet”. Akta er för kvinnan som kommer till er i en förklädnad och säger åt er att sätta er tillit på orgon, (att) det kommer att ”hålla borta demonerna. Det kommer att hålla borta utomjordingarna. Sätt er tillit på orgon.” JAG talar om för er, detta är inget annat än lögner! Sätt er tillit på MIN Son YAHUSHUA ha MASCHIACH, i HANS Namn och i HANS Blod för det är det enda stället som förlossning kommer att komma.

Sherry Shriner is an Alien

Sherry Shriner, din dag kommer. Jag tänker inte gå in på mer av det. Men JAG har gett MIN Dotter en Profetia som väntar på det rätta tillfället och den rätta tiden. JAG vem du är. JAG vet vad du är. Akta er alla som har stött hennes verk. För hon varnar er om regeringens planer, men detta kärl har förrått för länge sedan. Hon gillrar en fälla för er på sätt som ni inte vet. Benny Hinn verkar under märklig utomjordisk eld. Ett ord till de visa: håll er borta från honom. JAG kommer att hålla alla er som lyssnar ansvariga för vart ni har planterat er finansiella säd. Det är bäst att det är till ett verk som ni vet är av MIG.

Håll er fast MINA Små. Håll er fast MINA Bebisar. Håll fast MINA Skatter, ni som gnistrar såsom ingen juvel i till och med Himmelen kan. Håll er fast, det kommer inte att dröja mycket längre. Fortsätt att be att ni kommer vara räknade som värdiga att undkomma den Stora Vedermödan som kommer. Men JAG berättar detta för er, det är såsom ingen någonsin har skrivit. Det är mer av en skräckhistoria än ni ens kan börja föreställa er för såsom i Noas dagar, så skall det bli igen, multiplicerat sju gånger sämre. JAG säger inte att JAG kommer att översvämma jorden med vatten. Men JAG berättar för er att det kommer att vara en översvämning av gudlöshet såsom det aldrig har varit. Men såsom JAG hade en utväg för Noa, så har JAG också en utväg för er. När ni ser vapnen med hög teknologi, vet att MINA Himmelska vapen är starkare, för JAG har ett sätt att beskydda er. Så håll i er hårt i fållen av YAHUSHUAS plagg. Släpp inte taget. Släpp inte taget. För det är endast tro som kommer att frälsa er själ.

Stötande de flesta och välsignande andra med andliga öron till att höra med och vars namn finns i Lammets Livsbok.

Ett barn, Krigare och Brud av YAHUSHUA ha MASCHAICH
Apostel Elisabeth (Elisheva) Sherrie Elijah
17 oktober, 2007. kl. 17:50.

www.amightywind.com
www.almightywind.com

Contact Us
Contact Us

Klicka HÄR för Uttryckbar Text