PROFETIA 89

RUACH HA KODESHS HEMLIGHETER

Den HELIGA ANDENS HEMLIGHETER

Skriven/Talad under den HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse
Genom Apostel & Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
27 januari, 2007, exakt kl. 17:00 Shabbat – Port Alfred, Sydafrika

Elisabeths (Elishevas) kommentarer: Varning! Detta är kanske den mest kontroversiella Profetian som jag har fått så här långt. En del av den innehåller personliga uppenbarelser för mig, och det är därför RUACH HA KODESH nämner mitt namn. Men jag vill inte censurera detta Himmelska Meddelande.

* * * * * * *

Denna Profetia innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN
som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH”
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON -
HA MASHIACH betyder “MESSIASEN”. ELOHIM betyder ”GUD”:

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET”
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH
som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN” – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)
Utöver detta, så betyder ABBA YAH “FADER YAH”
och IMMA YAH betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är från SFB (Svenska Folkbibeln) eller översatta
från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till före Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
– 2 Krönikeboken 36:16

* * * * * * *

Berättelse bakom profetia 89:

Brev som skrevs september 2008

Innan detta Profetiska Ord kom fram, så diskuterade jag och de andra kvinnorna i AmightyWindMinisteriet vårt favoritämne: YAHUVEH, YAHUSHUA och RUACH HA KADOSH! Jag ställde frågan ”Skulle RUACH HA KODESH kunna vara feminin?”

Jag tänkte, “Varför skulle RUACH HA KODESH inte kunna vara kvinnlig? De Heliga Skrifterna säger att människorna är gjorda efter YAHUVEH GUDS AVBILD, man och kvinna (1 Mose 1:27). Skulle det inte vara rimligt att kvinnor skapades till HENNES AVBILD? Vi hade en kort diskussion om det.

Strax efter det hörde Kathrynyah IMMAYAHS Röst och skrev ner de Ord som hon hörde. De var så vackra, så kärleksfulla och så annorlunda jämfört med FADERN YAHUVEHS och YAHUSHUAS Röst, så som en kärleksfull mor har en röst och mildhet som skiljer sig från en fader. Jag bad vår ÄLSKADE RUACH HA KODESH om HON skulle vilja ge mig ett Ord, för jag längtade så mycket efter att höra HENNES Röst. Hon hörde min bön och gav mig de vackra Profetiska Orden som du kommer att läsa i denna bok.

När jag tänker tillbaka, så är jag säker på att IMMAYAH, vår HELIGA MODER, lade det på min ande att fråga denna fråga, för att öppna dörren så att HON skulle svara på SITT egna välsignade sätt som inte kan imiteras!

Snälla, stena inte Sändebudet. Som de Heliga Skrifterna säger i Amos 3:7: ”Ty YAHUVEH GUD gör ingenting utan att ha uppenbarat SIN hemlighet för SINA Tjänare Profeterna.” Det finns många Skrifter som underbygger Sanningen om att den HELIGA ANDEN, eller RUACH HA KODESH på hebreiska, är kvinnlig.

Må du, läsaren, välsignas av Uppenbarelserna som vår HIMMELSKA MODER, IMMAYAH, har gett mig.

Elisabeth Sherrie Elijah

(Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

[Elisheva ber:] Alla vi vill lära känna DIG, MAMMA RUACH.[1] Människor kallar DIG för en ”HAN”, för de ville aldrig tro DIG tidigare. Helig, Helig, Helig, Helig... vi bara anropar DIG, MAMMA RUACH HA KODESH. Snälla, kan DU inte uppenbara DIG för mig? Kan DU inte uppenbara DIG för oss? Kathy [Kathrynyah] har Vackra Skrifter som jag vet att DU skriver genom henne med en helt annan ton. DU är så mild. DU är allt som en kvinna ska vara. Som en kvinna är mitt begär att likna DIG mer. DU är DEFINITIONEN av ORDET FEMININ. Till och med ABBA YAHUVEH och YAHUSHUA varnar, ”Såra inte DIG.”[2]

Profetia 89 börjar

27 januari, 2007

Vänta, vänta, vänta....

Nu är det inte dags för MIG att uppenbara,

så som du har bett MIG att uppenbara.
Men JAG ska göra det. Och du ska lära ut det.

Och lögnerna ska bekämpas.

Det är JAG som ger viljan att säga denna bön.

Det är JAG som ger viljan att veta VEM JAG ÄR.

För det är på MIN axel du lade ditt huvud på i Himmelen.[3]

JAG gav dig en skymt för att du skulle se

hur mycket JAG älskar dem som älskar YAHUSHUA.

JAG ÄR SKAPELSENS MODER.

Kvinnor skapades till MIN AVBILD.

JAG ÄR ”TIDLÖS”. JAG ÄR MEDSKAPARE.

Familjen är en kopia av det som finns i Himmelen. Var tror du att det kom från? Modern? Fadern? Och barnen? Det betyder inte att födelse i Himmelen är så som det är här på Jorden. Det var aldrig tänkt att vara så. Det var på grund av Evas synd och Adams synd det blev en smärtsam process.

Det finns ingen missämja i Himmelen.

Det finns ingen smärta i Himmelen.

Det finns bara Kärlek och Frid och Fröjd.

Det finns bara Glädje.

[Elisheva:] Vad mer, MAMMA? Vad mer vill DU berätta för mig?

Elisabeth [Elisheva],

Du som har längtat efter en Moders kärlek...

... ända sedan du avlades,

till och med i din mammas livmoder

ropade du på MIG!

Det är därför JAG fyller dig nu, så som JAG gör,

med en så unik Smörjelse, så att du

aldrig ska känna det där tomrummet igen.

[Till många andra:]

Ni hungrade för uppmärksamhet.

Er jordiska mor gjorde så gott hon kunde
med den ande som hon arbetade med.

Men JAG fyller er också med MIN KÄRLEK.

Elisabeth [Elisheva], när du vaggar och du ber,
så är det JAG som vaggar dig.

Fortsätt sträva efter att veta VEM JAG ÄR. JAG kommer att uppenbara mer för dig. JAG ska låta dig komma ihåg hur det var i Himmelen när du skådade MITT ANSIKTE.

För JAG sitter bredvid den HIMMELSKA FADERN.

YAHUVEH är MIN MAKE. YAHUSHUA är MIN SON.

Det finns inte bara en Tron. Det finns Tre Troner
i Himmelen[4]. Och VI härskar enstämmigt.

Hur tror du att dina böner når ABBA YAHUVEHS öron?

Det är JAG som skickar dem till HONOM.

För JAG ÄR i de troende,

de som älskar MIN SON, YAHUSHUA.

Det är JAG, den SMORDA VINDEN, som blåser dem till HONOM

såsom JAG blåser en slängkyss till Himmelen.[5] JAG talar i symboler
... för att du ska kunna förstå.

När du lyfter upp böner, så är det som att blåsa slängkyssar till din ABBA YAHUVEH – när du ber i MIN SONS NAMN. För alla TRE av OSS behövs för att du ska höras och besvaras.

Detta är bara början av Läran.

Det är bara för dem som JAG säger att du kan berätta det för.

Självklart ska du dela detta med hela denna familj.

Men JAG ska röra dig med försiktighet

till skillnad från alla andra talade Ord.

För dessa är Hemligheter som satan aldrig ville få uppenbarade.

Och han kommer strida mot dig med en strid

som du aldrig stött på tidigare.

Det är därför det ännu inte är dags att ge Ordet till världen.

JAG ska till dig i saker som ingen man eller kvinna har hört.

Varför tror du att lucifer kom och frestade Eva först?

Det var för att håna MIG. För Eva skapades till MIN AVBILD. Så som Adam skapades till YAHUVEHS AVBILD! Så som Abel skapades till YAHUSHUAS AVBILD – RÄTTFÄRDIG, DEFINITIONEN AV KÄRLEK.[6]

För det är genom satans hand Kain slaktade Abel.

På samma sätt var det anden av Kains hand som satan återigen

använde till att korsfästa MIN SON YAHUSHUA,

fastän det ingick i HELA VÅR plan –

för er som har era namn skrivna

i LAMMETS Livsbok – så att ni ska kunna återvända till Himmelen.

Det fanns inget annat sätt.

Så ett Nytt Blodsförbund föddes den dagen,

för att ersätta det Gamla Blodsförbundet som inte kunde bestå.

Vill du veta en sak som bedrövar MIG? Vill du veta en sak som sårar MIG?

Elisabeth [Elisheva], när du känner MIN Ilska och MIN Vrede – så talar de om FADERNS Vrede, om ABBA YAHUVEHS Vrede – du vet inte – du har ingen aning om Vreden av SKAPELSENS MODER! Du har bara en bråkdel av MIN Vrede – när du känner den där vulkanen som är redo att sprängas i ditt huvud, och det är i rättfärdighetens namn – då har du bara en bråkdel av MIN Vrede!

När du läser i Ordet som har översatts, och de VÅGAR kalla MIN SON, YAHUSHUA, för “mannens son” – HAN var ALDRIG sonen till en man! HAN ÄR YAHUVEHS SON! SON TILL YAH![7]

När du ser det i översättningen – hur länge nu har JAG fått dig att känna sorg. Och du har aldrig Känt frid i detta! Och ändå förklarar du ”alla översättningar gör det”.

Det var INTE genom MIN Hand!

Det är genom satans plan.[8]

Fastän HAN föddes i mänsklig kropp,

Fastän HAN genomled smärtan på Korset,

så var HAN ALDRIG – ALDRIG – ALDRIG ”mannens son”!

HAN är YAHS SON och HANS NAMN[9],

FÖRKUNNADE till och med för världen!

Varför tror du att satan i översättningen försökte normera HONOM och ge HONOM en människas namn? JAG var tvungen att tillåta det och vid denna tid: före den Stora Vedermödan kommer Namnet ”JESUS” att stå kvar...

Åh, men i den Stora Vedermödan, de som är frälsta nu och har levt Heligt inför MIG – MIN ANDE finns i dem – precis som när du frälstes i Namnet ”JESUS”, så skulle du ändå ha anropat HONOM i det Namnet [under den Stora Vedermödan]. Och missförstå inte MIG. Det finns Makt, Himmelsk Makt som styrker det Namnet [före den Stora Vedermödan], på grund av din ABBA YAHUVEHS Nåd.

Men i den Stora Vedermödan kommer så många att dö [när de ropar på det namnet] – trots att de är frälsta nu. Så många kommer att undra varför deras böner inte besvaras.

Det är inte för att VI inte älskar dem. (Och JAG talar inte om dem som kommer att gå till söndagskyrkorna och ta märket [odjurets märke, Uppenbarelse 13:16;14:9])! JAG talar till dem som kommer anropa i Namnet ”JESUS”, som vet att HAN var DEN som korsfästes och återuppstod från de döda och uppstod på den Tredje Dagen. JAG väntar på dem i Himmelen!

Men de måste förstå, även om det nu [före den Stora Vedermödan] finns kraft i det Namnet, så kommer det inte finnas någon kraft då [under den Stora Vedermödan] i det namnet. Det betyder inte – för dem som fortfarande går Heliga inför MIG – att de inte kommer återvända till Himmelen, men det betyder [under den Stora Vedermödan] att JAG inte kan besvara dem. Som JAG sa tidigare: det är genom MIN Smörjelse, som att blåsa en slängkyss till ABBA YAHUVEH, att deras böner besvaras!

Men på den Dagen kan JAG inte underbygga orden som de säger. För det kommer finnas en annan på jordens yta som kommer säga ”Jag är ’Jesus’”. Och fastän JAG vet vilken ”JESUS” de omtalar och anropar – eftersom det namnet kommer att vara som en förbannelse, så kommer deras böner inte att nå Himmelen. Och de kommer att undra varför...

Det är därför du varnar dem nu!

[FÖRE den Stora Vedermödan!]

Detta är vikten av det där HEBREISKA NAMNET!

Du ser, satan vill inte använda ordet ”YAH” – åh, JAG har många fiender därute som nu vågar styra sina ministerier och använda NAMNET ”YAH” till att bedra vargarna[10] och lammen. Men satans son vill inte använda NAMNET ”YAH”. han vill använda det namn som världen blev bekant med, och det var namnet J-E-S-U-S.

Så fastän de som har sitt namn skrivet i LAMMETS Livsbok kommer att återvända till Himmelen under den Stora Vedermödan, [men för de som insisterar på att använda namnet J-E-S-U-S] så kommer innebära att de blir tvungna att ge sina liv. Men de kommer ALDRIG, NÅGONSIN gå in i en söndagskyrka, för deras namn skulle utplånas då.

Och det kommer inte finnas [nya] frälsningar på den tiden i namnet J-E-S-U-S. Det kommer bara vara i YAHUSHUA[S Namn]. En del kommer säga ”YAHSHUA”, men namnet ”YAH” ska inte utelämnas. För de smorda 144 000 kommer inte lära ut namnet J-E-S-U-S.

Detta är nu. Det där kommer att vara då.

JAG har gett dig detta Budskap för att varna igen.[11]

Det är precis som nu [före den Stora Vedermödan]. Det betyder inte att alla som går till söndagskyrkor inte tillhör MIG, inte är fyllda med MIN ANDE. Men det betyder, i den Stora Vedermödan, att det inte kommer att tillåtas för det är där de säljer sig till odjuret.

Förstår du?

[Före den Stora Vedermödan:]

Själar blir frälsta nu i namnet J-E-S-U-S,

JAG smörjer i namnet J-E-S-U-S,

JAG helar i namnet J-E-S-U-S,

JAG befriar i namnet J-E-S-U-S.

Men det kommer inte vara så då,

[under den Stora Vedermödan].

Varna dem.

Hur skulle JAG kunna svara då?

Hur skulle MIN SON YAHUSHUA kunna svara då?

När de utropar, “’Jesus!’ Hjälp mig!”
Och satans son är där och säger ”Här är jag!”
[De kommer att ropa: ] ”’Jesus’, rädda mig! Förlåt mig mina synder!”
Och satans son kommer att säga ”Här är jag!”

Kan du inte se faran?!

Kan du inte förstå?!

Du vet inte sorgen som JAG kommer att känna när de som har sina namn skrivna i LAMMETS Livsbok – som vet bättre än att gå till söndagskyrkorna och ta emot odjurets märke – springer och gömmer sig, blir tvungna att ge sina liv därför att de kommer ropa och vägra säga Namnet YAHUSHUA.

De kommer hålla sig till det som de lärde sig och kommer säga namnet “Jesus”, och deras böner kommer inte nå Himmelen, för JAG tänker inte blåsa dem som en slängkyss, för satans son kommer att ropa “Här är jag”.

Det betyder inte att deras namn är utplånade.

det betyder bara...

att JAG inte kan rädda deras liv. JAG kan inte gömma dem.

JAG kan inte mata dem. JAG kan inte rädda dem.

Det är därför JAG upphöjer Ministerier som denna, som lär ut NAMNET YAHSHUA, som lär ut NAMNET YAHUSHUA, det spelar ingen roll [vilken av namnen YAHUSHUA eller YAHSHUA man säger]. Så många vägrar att säga NAMNET så som JAG gav dig [som YAHUSHUA], men NAMNET ”YAH” får inte utelämnas. För till och med HANS Namn betyder ”YAH RÄDDAR”.

JAG gav dig drömmen[12] när de flygande tallrikarna kommer. De är verkligen satans armé, men de har en rätt till dem som kommer att ropa i fel namn, för [satans son] han kommer att säga, ”Här är jag”.

Så var på er vakt! Nu har det redan börjat.

Det finns en som har rest sig. Han har en världsomspännande följarskara. Och han kallar sig för ”Jesus Kristus”. Men det viktiga är att han kastar bort allt som är Heligt. Akta er för den som kommer! För denna är bara en människa. Men akta er för den som kommer! För det kommer att vara som om Judas återigen hade återvänt. Och han är verkligen satans son, lucifers son.

Varna dem nu.

Det finns en tid och det finns en stund. Du kommer att veta när du ska frigöra detta Ord. Men Elisabeth [Elisheva], aldrig igen behöver du längta efter en moders kärlek. För JAG har visat dig att JAG har fyllt det där tomrummet.

Ordets Slut. Upplyser en del, väcker anstöt hos de flesta,
Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

[Slutkommentarer på ljudbandet:]

[Elisheva:] Jag måste bara säga att Uppenbarelsen som HON gav mig, när männen hela tiden sa [i Bibeln, när de hänvisade till RUACH HA KODESH], ”HAN, HAN, HAN”, så är det bara en bokstav som saknas. För män sa alltid ”Vi är gjorda till GUDS Avbild”, och [till] kvinnan ”Du är inte gjord till HANS Avbild. Jag är det”.

Så MAMMA RUACH har precis bekräftat faktumet att kvinnor, Eva, skapades till HENNES AVBILD, & HON sitter vid YAHUVEHS andra sida, & HON är MEDSKAPARE! Så vi är verkligen gjorda till GUDINNA[13] RUACH HA KODESHS, vår MAMMAS AVBILD. Där fick ni, världens män! [talat i kärleksfullt skämt].

Inspelningens Slut

Dröm: Ufona Kommer
Vad Ska Du Göra?

Mars 2005 & Nämns i Profetia 89

Jag har aldrig trott på ufon eller onda utomjordingar från andra planeter tills jag hade en dröm någon gång i mars 2005. Sedan dess har jag haft uppenbarelser om vad det är för något, och värst av allt: det är på riktigt.

Dröm

Jag såg mig själv i det som verkade vara en stad. Jag säg hur människor sprang i förskräckelse från ufona, särskilt ett stort cigarrformat ufo med 2 fenor på ena änden av ufot. Män och kvinnor skrek: ”’JESUS!’ Hjälp mig!”.

Då såg jag hur det där cigarrformade ufot sköt ut en blågrönaktig ljusstråle. Det blågrönaktiga ljuset träffade folket, och det plockade upp dem och drog in dem i rymdfarkosten.

Människorna skrek: ”’JESUS!’ Hjälp mig!”. Ändå togs de av den där ljusstrålen, in i det cigarrformade ufots inre. Människorna kunde inte springa bort från ufot.

Då svävade det cigarrformade ufot över mig, och jag försökte springa bort från det, men jag kunde inte. Jag såg ljusstrålen komma mot mig i luften, och jag ropade när det precis fanns ovanför mig, ”YAHUSHUA, bevisa för mig att DU hör min bön! Hjälp mig!” Ljusstrålen stannade mitt i luften och gick till den person som var närmast mig och som skrek ”JESUS”, och de togs av den där ljusstrålen, medan de sparkade och skrek av förskräckelse, rakt in i det cigarrformade ufots inre.

Drömmens slut.

Tydning:

Detta Ministerium varnar varför det är så angeläget för folk att veta det Hebreiska Namnet för vår MESSIAS, YAHUSHUA eller YAHSHUA. Namnet ”JESUS KRISTUS” har Frälsande, Smörjande, Helande, Räddande Uppståndelsekraft nu, men inte i den Stora Vedermödan!

Jag tror inte att jag kommer vara i den Stora Vedermödan i denna jordiska kropp. Jag var där för att varna dig nu. Men i drömmen är det en varning att antikrist, som är satans son, kommer använda namnet ”Jesus Kristus”, eftersom Kristna över hela världen, på många olika språk, använder det älskade namnet ”JESUS KRISTUS”. De mest berömda TV-evangelisterna gillrar en fälla för folket, och fällan kallas för blåstråle-uppryckningen, och det är en förfalskad bortryckning.

Skrifter Om RUACH HA KODESH

Könet av den HELIGA ANDEN
(RUACH HA KODESH)

Bibelreferenser för RUACH HA KODESH: Jesaja 63:10 & Psalm 51:13

Kvinnligt Kön – ”HON” – RUACH HA KODESH – CHOKHMAH (VISHET) feminint ord på hebreiska

Ordspråksboken 1:20... VISHETEN ropar högt på gatan, på torgen låter HON SIN röst höras.

Ordspråksboken 1:21... talar HON SINA ord.

Ordspråksboken 1:23... Vänd er till MIG när JAG varnar er. Se, JAG skall låta MIN ANDE flöda över er.

Ordspråksboken 3:18... Ett livets träd är HON för dem som får tag i HENNE.

Ordspråksboken 4:6... Överge inte HENNE, så kommer HON kommer att bevara dig. Älska HENNE, så skall HON beskydda dig.

Ordspråksboken 4:13... bevara HENNE, ty HON är ditt liv.

Ordspråksboken 9:1... VISHETEN har byggt SIG ett hus. HON har huggit ut SINA sju pelare.

Uppenbarelseboken 4:5... YAHS Sju Andar. (Är dessa detsamma som VISHETENS Sju Pelare?)

Matteus 11:19... VISHETEN har fått rätt av SINA barn.

Ordspråksboken 7:4... Säg till VISHETEN: "DU är min SYSTER"

(Varje referens är antingen från SFB, eller översättning av New KJV (engelsk version))

VISHETENS Bok – Bibel 2000

VISHETENS Bok 1:6... Ty VISHETEN är en ANDE som älskar människan, HON överser inte med vad hädaren säger. YAH är vittne till vad som rör sig inom honom...

VISHETENS Bok 7:11... Med HENNE kom också allt annat gott till mig.

VISHETENS Bok 7:12... Jag gladdes åt alla dessa ting, ty VISHETEN härskar över dem, men jag visste ännu inte att HON också är deras MODER.

VISHETENS Bok 7:22-30... I HENNE bor en ande som är Förnuftig och Helig, ensam i SITT slag, mångfaldig till formen, tunn, lättrörlig, klarsynt, ogrumlad, tydlig, okränkbar, vän till det goda, skarpsinnig, oemotståndlig, välgörande, människovänlig, fast, orubblig, bekymmersfri, allsmäktig och med uppsikt över allt

VISHETENS Bok 6:12-22... Strålande och oförgänglig är VISHETEN. HON är lätt att se för dem som älskar HENNE, man finner HENNE om man bara vill söka. Längtar man efter HENNE ger HON SIG först till känna.

Himmelsk FADER & MODER?

(Citat från SFB och översättningar från New KJV)

Ordspråksboken 1:8-9... Hör, MIN Son, din FARS förmaning, förkasta inte din MORS undervisning. Ty sådant är en skön krans för ditt huvud och en vacker kedja kring din hals.

Ordspråksboken 6:20-23... MIN Son, bevara din FARS bud och förkasta inte din MORS undervisning.

Ordspråksboken 6:21... Ha DEM alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals.

Ordspråksboken 6:22... Låt DEM leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar.

Ordspråksboken 6:23... Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus.

(Ett liknande uttryck finns i psalm 119 och hänvisar till ELOHIM)

Psalm 119:105... DITT Ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

(Från det ovanstående, så drar vi slutsatsen att lyktan och ljuset troligtvis kommer från vår HIMMELSKA FADER OCH VÅR HIMMELSKA MODER RUACH HA KODESH, vår ELOHIM.)

Vem är vår MODER?

Galater 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår Moder.

Den HELIGA ANDENS Natur – Bibelverser

1 Mose 1:2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och GUDS ANDE svävade över vattnet.

1 Mose 2:7 Och YAHUVEH GUD formade människan av stoft från jorden och blåste in LIVSANDE i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.

1 Mose 6:3 Då sade YAHUVEH: "MIN ANDE skall inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött..."

4 Mose 11:25 Då steg YAHUVEH ner i molnskyn och talade till honom, och tog av den ANDE som var över honom och lät den komma över de sjuttio äldste. Då nu ANDEN vilade över dem började de profetera, men det gjorde de sedan inte mer.

1 Samuels 16:13-14 Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och YAHUVEHS ANDE kom över David från den dagen och framöver. Sedan steg Samuel upp och gick till Rama. MenHERRENS ANDE vek från Saul...

Psalm 104:30 DU sänder DIN ANDE, då skapas de och DU förnyar jordens ansikte.

Jesaja 40:13-14 Vem har utforskat HERRENS ANDE, och som HANS RÅDGIVARE undervisat HONOM? Vem rådfrågar HAN, för att denne skall ge HONOM förstånd och lära HONOM den rätta stigen, lära HONOM kunskapoch visa HONOM förståndets väg?

Jesaja 42:1 JAG har låtit MIN ANDE komma över honom.

Jesaja 48:16 Och nu har HERREN YAHUVEH, sänt mig och SIN ANDE.

Jesaja 63:10 Men de var upproriska, och bedrövade HANS HELIGA ANDE. Därför blev HAN deras fiende, HAN stred själv mot dem.

Hesekiel 36:27 Jag skall låta MIN ANDE komma in i er och göra så att ni vandrar efter MINA stadgar och håller MINA lagar.

Hesekiel 37:14 JAG skall låta MIN ANDE komma in i er, så att ni får liv, och JAG skall låta er få bo i ert land.

Joel 2:28 Och det skall ske därefter att JAG skall utgjuta MIN ANDE över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner.

Sakarja 4:6 Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom MIN ANDE, säger HERREN SEBAOT.

Matteus 3:16-17 När YAHUSHUA hade blivit döpt, steg HAN genast upp ur vattnet. Och se, Himlen öppnades, och HAN såg GUDS ANDE sänka SIG ner som en duva och komma över HONOM. Och en röst från Himlen sade: "Denne är MIN SON, den ÄLSKADE. I HONOM har JAG MIN glädje."

Lukas 1:35 Ängeln svarade henne: ”Den HELIGA ANDEN” skall komma över dig, och den HÖGSTES kraft skall vila över dig.

Johannes 3:5-6 YAHUSHUA svarade: Amen, amen säger JAG dig: Den som inte blir född av vatten och ANDE kan inte komma in i GUDS Rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av ANDEN är ande.

Apostlagärningarna 1:8 Men när den HELIGA ANDEN kommer över er, skall ni få kraft och bli MINA vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till Jordens Yttersta Gräns."

Apostlagärningarna 2:2-4 Då kom plötsligt från Himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den HELIGA ANDEN och började tala främmande språk, allteftersom ANDEN ingav dem att tala.

Apostlagärningarna 8:17 Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den HELIGA ANDEN.

Apostlagärningarna 10:44, 47 Medan Petrus ännu talade föll den HELIGA ANDEN över alla som hörde ordet... Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den HELIGA ANDEN?

Apostlagärningarna 16:6 Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den HELIGA ANDEN hindrades från att predika ordet i Asien.

Romarbrevet 8:9 Ni däremot lever inte efter köttet utan efter ANDEN, eftersom GUDS ANDE bor i er. Den som inte har MESSIASENS ANDE tillhör inte HONOM.

1 Korintierbrevet 12:4; 7-11 4 Det finns olika slags nådegåvor, men ANDEN är densamme. 7 Men hos var och en uppenbarar SIG ANDEN så att det blir till nytta. 8 Den ene får av ANDEN ord av VISHET, den andre Ord av Kunskap genom samme ANDE. 9 En får tro genom samme ANDE, en får gåvor att bota sjuka genom samme ANDE, 10 en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. 11 Men allt detta verkar en och samme ANDE, som efter SIN vilja fördelar SINA gåvor åt var och en.

Galaterbrevet 5:16-17, 22-23 Vad JAG vill säga är detta: vandra i ANDEN, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot ANDEN och ANDEN söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill... ANDENS Frukt däremot är Kärlek, Glädje, Frid, Tålamod, Vänlighet, Godhet, Trohet, Mildhet och Självbehärskning. Sådant är Toran inte emot.

Efesierbrevet 5:18-19 Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av ANDEN, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för HERREN i era hjärtan.

Efesierbrevet 6:18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i ANDEN. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

2 Timotheosbrevet 1:7 Ty den ANDE som GUD har gett oss gör oss inte modlösa, utan är Kraftens, Kärlekens och Självbehärskningens ANDE.

Hebreerbrevet 6:4-6 Ty de som en gång tagit emot ljuset och smakat den HIMMELSKA GÅVAN, fått del av den HELIGA ANDEN och smakat det GODA GUDSORDET och den kommande världens krafter men sedan avfallit, dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse

Hebreerbrevet 10:15-17, 29 Om detta vittnar också den HELIGA ANDEN för oss. Först säger HAN [YAHUVEH]: Detta är det förbund som JAG skall sluta med dem efter denna tid säger YAHUVEH. Och sedan: JAG skall lägga MINA Lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen, och deras synder och överträdelser skall JAG aldrig mer komma ihåg. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den skall förtjäna som trampar GUDS SON under fötterna och håller FÖRBUNDETS BLOD för orent, det BLOD som har helgat honom, och som smädar NÅDENS ANDE?

Uppenbarelseboken 2:7; 11; 17; 2:29; 3:6; 13; 4:22 Den som har öron må höra vad ANDEN säger till församlingarna.

VISHETENS Natur (Ordspråksboken, SFB & “The NKV”)

1. Det är GUD som ger VISHET (2:6).

2. HON ropar högt, låter SIN röst höras, stället frågor, förebrår, varnar, erbjuder råd och kunskap, erbjuder beskydd från olycka (1:20-33).

3. HON ger urskiljningsförmåga och förstånd och kunskap om GUD, och kunskap om rättfärdighet och redbarhet (2:1-9).

4. HENNES vinst är bättre än silver och guld (3:14).

5. HON är ett livets träd för dem som håller fast vid HENNE (3:18).

6. Genom HENNE har HERREN lagt jordens grund (3:19).

7. HON är det främsta. HON bevarar oss och försvarar oss, och om vi håller HENNE högt, så ska HON upphöjda oss och ge ära och lägga en skön krans och en ärekrona på vårt huvud. (8:12-15))

9. Man kan finna HENNE (8:17).

10. Herren YAHUVEH ägde HENNE vid begynnelsen, och HON är hantverksmästare. HON fröjdas. HON gladdes över människorna (8:22-31).

11. Den som finner HENNE finner livet och får nåd från HERREN (8:35-36).

VISHETENS Natur (Vishetsboken)

Vishet 1:6 VISHETEN är en ANDE som älskar människan, HON överser inte med vad hädaren säger. GUD är vittne till vad som rör sig inom honom, bevakar omutligt hans tankar och hör alla hans ord.

Vishet 6:12 Strålande och oförgänglig är VISHETEN. HON är lätt att se för dem som älskar HENNE, man finner HENNE om man bara vill söka.

Vishetsboken Kapitel 7

22 I VISHETEN bor en ANDE som är FÖRNUFTIG och HELIG, ENSAM I SITT SLAG, MÅNGFALDIG TILL FORMEN, TUNN, LÄTTRÖRLIG, KLARSYNT, OGRUMLAD, TYDLIG, OKRÄNKBAR, VÄN TILL DET GODA, SKARPSINNIG,

23 OEMOTSTÅNDLIG, VÄLGÖRANDE, MÄNNISKOVÄNLIG, FAST, ORUBBLIG, BEKYMMERSFRI, ALLSMÄKTIG och med UPPSIKT ÖVER ALLT; HON GENOMSTRÖMMAR alla andar som är FÖRNUFTIGA, RENA och av den TUNNASTE MATERIA.

24 Ingenting är så rörligt som VISHETENS RÖRELSE. I SIN RENHET tränger HON in i allt, i alla dess delar.

25 HON är ett UTFLÖDE FRÅN GUDS MAKT, HON STRÖMMAR KRISTALLKLAR FRAM UR ALLHÄRSKARENS HÄRLIGHET. Därför kan ingenting orent komma HENNE nära.

26 HON är ett ÅTERSKEN AV DET EVIGA LJUSET, en KLAR SPEGLING AV GUDS VERKSAMHET och en AVBILD AV HANS GODHET.

27 HON är EN men förmår allt, HON förblir vad HON är men gör allting nytt. I släkte efter släkte finner HON rum i Heliga själar och frambringar Profeter och Vänner till GUD,

Tillagt 9 juni, 2010

Syrak/Ecclesiasticus

Jesus Syraks Vishet

Ecclesiasticus, Jesus Syraks Vishet, Boken om den All-Dygdiga Visheten av Joshua ben Sira, Syraks Vishet, eller helt enkelt Syrak, är en bok som inkluderades i de tidiga hebreiska och grekiska Biblarna. Det tros ha skrivits det 2:a århundradet f.Kr. Den tidiga grekiska kyrkan kallade den även för ”Den all-Dygdiga Visheten”. På Hebreiska var boken känd som Boken om Ben Sirach, Ben Sirachs Ordspråk, eller Ben Sirachs Vishet.

Ecclesiasticus är ett latinskt ord som betyder “kyrklig”, och beskriver en godtycklig bok som lästes i kyrkan, eller som fick ecklesiastiskt eller kyrkligt stöd. Ben Sira, som på hebreiska betyder ”Syraks son”, var en lärd och en skribent som hade djupa kunskaper om den Judiska Lagen, och särskilt om ”Vishetsböckerna”.

Syrak:

(Bibel 2000)

Syrak Kapitel 1 (Företal & Verser 1, 4-20)

Företal: Många värdefulla gåvor har kommit oss till del genom Lagen och Profeterna och deras efterföljare, och Israel är därför värt att berömmas för sin Bildning och Vishet...

1 ALL VISHET kommer från HERREN YAHUVEH och finns hos HONOM för evigt.

4 Före allt annat skapades VISHETEN; TANKE och INSIKT finns till av evighet.

5 [vers saknas].

6 För vem har VISHETENS ROT blivit röjd? Vem känner HENNES sinnrika planer?

7 [vers saknas].

8 EN enda är VIS. Väldig och fruktansvärd sitter HAN på sin Tron: HERREN.

9 HAN SJÄLV skapade VISHETEN och såg på HENNE mätte HENNE och utgöt HENNE över alla SINA verk.

10 Allt som lever har fått del av HANS gåva, i rikt mått har HON skänkts åt dem som älskar HONOM. VISHET och GUDSFRUKTAN.

11 GUDSFRUKTAN är en ÄRA och en BERÖMMELSE, en LYCKA och en FESTGLÄDJENS KRANS.

12 GUDSFRUKTAN fyller hjärtat med Fröjd, ger Lust och Glädje och ett Långt Liv.

13 Den som fruktar HERREN YAHUVEH får ett gott slut, och på sin dödsdag blir han välsignad.

14 VISHETENS Början är att frukta HERREN YAHUVEH[14], och HON skapades hos de trogna redan i moderlivet.

15 Hos människor har HON byggt SITT bo, en evig grundval, och åt deras avkomma skall HON ges i förvar.

16 VISHETENS fullhet är att frukta HERREN YAHUVEH, HON mättar de trogna med SINA frukter.

17 HON fyller deras hus med begärliga ting och förråden med vad HON har frambragt.

18 VISHETENS Segerkrans är fruktan för HERREN YAHUVEH, Fred och Hälsa växer upp ur HENNE.

19 KUNSKAP och INSIKT låter HON falla som Regn; de som vinner HENNE får Lysande Ära.

20 VISHETENS Rot är att frukta HERREN YAHUVEH, och HENNES Grenar är ett långt liv.

Syrak Kapitel 4 (Verser 11-19)

11 VISHETEN ger SINA söner framgång och tar SIG an dem som söker HENNE.

12 Att älska HENNE är att älska livet, rik på lycka blir den som vaknar tidigt för HENNES skull.

13 Den som äger HENNE vinner ära, och där HON går in följer HERREN YAHUVEHS välsignelse med.

14 De som tjänar HENNE gör tjänst inför DEN HELIGE, och de som älskar HENNE blir älskade av HERREN YAHUVEH.

15 Den som lyder HENNE skall döma folken, och den som följer HENNE kan vila tryggt.

16 Om han litar på HENNE blir HON hans egendom och förblir i hans efterkommandes ägo.

17 Ty först leder HON honom på slingrande vägar, HON låter honom känna ängslan och skräck och ger honom ingen ro med SIN Hårdhänta Fostran[15] förrän han litar fullkomligt på HENNE. HON prövar honom med SINA Krav,

18 men sedan går HON raka vägen tillbaka till honom, ger honom glädje och röjer SINA Hemligheter för honom.

19 Men lockas han vilse, överger HON honom och lämnar honom åt undergången.

Syrak Kapitel 24

1 VISHETEN prisar SIG SJÄLV och talar stolt i kretsen av SITT folk.

2 HON tar till orda i DEN HÖGSTES församling och talar stolt inför HANS Här:

3 JAG är DEN som utgick ur DEN HÖGSTES Mun; som en DIMMA höljde JAG jorden.[16]

4 JAG är DEN som slog Läger i höjden, och MIN Tron står på en MOLNPELARE.

5 JAG ensam har vandrat runt Himlens krets och strövat genom avgrundens djup.

6 Över havets vågor och över hela Jorden, bland alla folk och stammar vann JAG makten.

7 Bland dem alla sökte JAG en viloplats – på vems område skulle JAG finna MIN hemvist?

8 Då gav MIG VÄRLDENS SKAPARE SIN Befallning, HAN som skapat MIG lät MIG få en Varaktig Boning. HAN sade: I Jakobs land skall DU slå läger, hos Israels folk skall DU bosätta DIG.[17]

9 Av Evighet, från begynnelsen, är JAG skapad av HONOM, och JAG skall aldrig i Evighet förgås.

10 I det Heliga Tältet gjorde JAG tjänst inför HONOM; sedan blev JAG bofast på Sion.

11 I den Stad som HAN Älskar lät HAN MIG också bo, i Jerusalem blev JAG Härskare.

12 JAG rotade MIG hos det folk HAN förhärligat, HERREN YAHUVEHS Arvslott blev MIN Egendom.

13 Som en ceder på Libanon sköt JAG i höjden, som en cypress på Hermons Berg.

14 Som en palm i En-Gedi växte JAG upp, som rosenbuskar i Jeriko, som ett ståtligt olivträd på slätten, JAG sköt i höjden som en platan.

15 Som kanel och doftande kameltörne, som utsökt myrra spred JAG vällukt, som galbanum och sjönagel och stakte, som rökelsemolnet i förbundets tält.

16 JAG är som terebinten med det vida Grenverket, och MINA Grenar är härliga och sköna.

17 JAG är som VINRANKAN med den sköna blomningen, och MINA Blommor ger Rik och Härlig Frukt.

18 [vers saknas].

19 Kom till MIG, ni som längtar efter MIG, och mätta er med vad JAG har frambragt.

20 Att tänka på MIG är ljuvare än honung, att äga MIG är förmer än honungskakans sötma.

21 De som äter MIG hungrar efter mer, och de som dricker MIG får törst efter mer.

22 Den som lyder MIG slipper skammen, de som gör bruk av MIG undgår synden. Lagen och dess utläggare.

23 Allt detta finns i GUD DEN HÖGSTES Förbundsbok, den Lag som Mose befallde oss att lyda och gav i arv åt Jakobs församlingar.

24 [vers saknas]

25 Den flödar över som Pishon av VISHET, som Tigris i den första grödans tid.

26 Den sväller som Eufrat av KLOKHET, som Jordan vid skördetiden.

27 Den låter sin LÄRA flöda som ljuset, som Gichon när vinskörden bärgas.

28 Den förste som fann VISHETEN är inte fullärd, och lika litet har den siste utforskat HENNE.

29 Ty HENNES Tanke [är bredare än havet], HENNES KLOKHET [är djupare än det] stora djupet.

30 Själv gick JAG ut som en kanal från en flod, som en vattenledning till en park.

31 JAG sade: ”JAG skall vattna MIN trädgård och ge MINA land rikligt med vatten. ”Men kanalen blev till en flod för MIG, och MIN flod blev till ett hav.

32 MIN Lära skall ständigt lysa som gryningsljuset, JAG skall sprida dess budskap till avlägsna länder.

33 MIN Undervisning skall ständigt flöda som Profetiskt Tal, JAG skall lämna den efter MIG åt tallösa släkten.

34 Betänk att JAG inte har arbetat blott för MIG SJÄLV utan för alla som söker VISHETEN.

Syrak Kapitel 51 (Verser 13-30)

13 När jag ännu var ung, före mina resor, sökte jag öppet VISHETEN i min bön.

14 Framför Templet stod jag då och bad om HENNE, och till min sista stund är HON målet för min strävan.

15 Från blomningen till druvans mognad beredde HON48 mig glädje. Jag höll mig på raka vägar, ända från ungdomen följde jag HENNES spår.

16 En kort tid lyssnade jag och tog emot, och stor var den Lärdom jag vann.

17 Det gick mig väl tack vare VISHETEN- HONOM som gav mig HENNE vill jag ära

18 ty jag föresatte mig att leva efter HENNE; jag strävade lidelsefullt efter det goda, och jag skall aldrig stå med skam.

19 Jag kämpade hårt för HENNES skull, jag var alltid noga med att lyda Lagen. Jag sträckte mina händer mot Höjden i sorg över att jag felat mot VISHETEN.

20 Jag riktade in mitt sinne mot HENNE, och tack vare min renhet fann jag HENNE. Med HENNE fick jag genast ett gott förstånd, och därför blir jag aldrig övergiven.

21 Mitt innersta brann av min strävan efter HENNE; så gjorde jag också ett GOTT FÖRVÄRV.

22 HERREN lönade mig med Talets Gåva, och med den vill jag prisa HONOM.

23 Kom hit till mig, ni olärda, och bli gäster i Lärdomens hus.

24 Varför lider ni ännu brist på detta, varför låter ni era själar törsta så?

25 Jag har tagit till orda och talat, förse er nu utan kostnad.[18]

26 Böj nacken under oket, så skall era själar få Lärdom; HENNE kan ni finna på nära håll.

27 Se på mig: en kort tid ansträngde jag mig, och jag har vunnit stor frid.

28 Ge gärna en stor summa silver för LÄRDOMEN, med HENNE kan ni skaffa er mycket guld.

29 Må ni kunna glädja er åt HERRENS BARMHÄRTIGHET och aldrig stå med skam för att ni prisat HONOM.

30 Utför er uppgift innan tiden gått ut, så ger HAN er lönen när HANS tid är inne.

* * * * * * *

[1] Se “Bevistexter (SFB), Feminin HELIG ANDE” & ”Bevistexter, Eva (Kvinna), gjord till VEMS AVBILD?”: hebreiskt bevis i ”Vår MODER, den HELIGA ANDEN”: ”Moder på hebreiska” & ”MODER VISHET”

[2] Lukas 12:10 ... den som hädar mot RUACH HA KODESH skall inte få förlåtelse; Ef 4:30 Bedröva inte GUDS HELIGA ANDE

[3] Se BankettBordsDrömmen i Introduktionen för Profetia 90 för förklaring

[4] “Medan jag såg på djuret sattes TRONER fram, och den GAMLE AV DAGAR satte SIG ner... (betoning tillagt, från Daniel 7:9-28)

[5] Psalm 2:12 Ge SONEN hyllningskyss, så att HAN ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan HANS Vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till HONOM.

[6] YAHUSHUA är definitionen av kärlek, vilket framgår tydligast av GUDS plan för frälsning: att låta SIG korsfästas för vår skull

[7] Lukas 1:35 Därför skall också BARNET kallas HELIGT och GUDS [YAHUVEHS] SON.

[8] AmightyWind har anklagats för att ha påstått att Bibelversionen King James Version (KJV) är från satan: detta kan inte komma längre bort från sanningen. Felöversättningen av ”Ben Adam” (Hebreiska för Adams Son, dvs. människa, Adams avkomma) som ”Mannens Son” (”Son of Man”, enl. KJV) tyder på att YAHUSHUA hade en jordisk, biologisk pappa. Denna felöversättning är av satans hand. YAHUSHUA är SON TILL GUD, inte en jordisk man. YAHUVEH är FADERN som avlade HONOM (SON TILL YAH), och HAN härstammar även från Adam (BEN ADAM) via Marias DNA.

[9] Dubbel innebörd: HANS NAMN förkunnar och visar att HAN är YAHS SON. YAHUSHUA SJÄLV förkunnade även YAHUVEHS Namn till världen!

Joh 17:26 ”JAG har gjort DITT Namn känt för dem.”

[10] Vissa vargar i fårakläder använder ordet “YAH”, t.ex. de Fariséer som bara har ett sken av religion (se Upp 2:9; 3:9). Vargar vilseleder både lamm & andra vargar.

[11] ”Detta är nu. Det där kommer att vara då”. – betonar den drastiska skillnaden mellan att använda namnet J-E-S-U-S i tiden före jämfört med under den Stora Vedermödan.

[12] Drömmen följer Profetian

[13] Detta ska inte tolkas bokstavligt, utan bara för att uttrycka tanken om det Gudomliga Feminina. Detta förespråkar inte polyteism – då vi tror på bara EN GUD.

[14] Ords 9:10 ATT FRUKTA HERREN är BÖRJAN TILL VISHET, ATT KÄNNA DEN HELIGE är FÖRSTÅND.

[15] YAHUVEH GUD uppfostrar de som HAN älskar på ett liknande sätt (Ords 3:12):
... Den HERREN älskar tuktar HAN liksom en far den son som han har kär.

[16] 1 Mose 2:6 Men en dimma steg upp från jorden och vattnade hela marken.

[17] 5 Mose 14:2 Ty du är ett folk som är Helgat åt HERREN, din GUD, och dig har HERREN utvalt till att vara HANS egendomsfolk bland alla folk på jorden.

[18] Jesaja 55:1 Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Ja, kom hit och köp säd utan pengar och för intet både vin och mjölk.