PROFETIA 88

JAG, YAHUVEH, LEKER MED MINA FIENDER!

Given till Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
16 oktober, 2006

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

[Denna Profetia spelades in på ljudband och det skrevs ner exakt samtidigt som det spelades in. 15 minuter av intensiva krigande tungor kom fram innan detta Ord kom.]

* * * * * * *

Och detta är en varning till fienden! Du kryper in på henne (Elisabeth [Elisheva]) medan hon sover. Du tror att JAG inte kommer väcka henne. Fastän du är osynlig, så är du inte osynlig för MIG! Hon talar inte ditt språk. Åh, men JAG, YAHUVEH talar ditt språk. Du försöker att döda henne där mänskliga händer inte kan röra dig.

Åh, men JAG, YAHUVEH kan röra dig. Du ska betala ett pris för detta. JAG hånar dig. Nu plågar JAG dig, för du ska höra din egen röst och din egen tunga över etern och du kommer att säga, "Hur kan hon veta vårt språk? Hur kunde hon veta att det var jag som attackerade?" Det är inte hon som vet. Det är SKAPAREN av ALLT som vet!

Du kan inte göra någonting, åh MIN fiende, som JAG inte känner till. Och hon vet bara det som JAG berättar för henne – inget mer, inget mindre – bara ett oskyldigt barn, och JAG är FADERN som undervisar. Hon har en MESSIAS. Hon har en förmedlare. Hon har en Blodsförsoning. Det är MIN Son, YAHUSHUA! Var är din?

Du är dömd till helvetet! Du är dömd till Eldsjön! Du kryper in osynlig, i den andliga världen, smyger in för att döda den oskyldige medan hon låg. Det är JAG, HA, HA, HA, det är JAG som hånar dig! Medan hon ligger där, så är det JAG som låter henne höra dig krypa in. Det är JAG som sade, "Elisabeth [Elisheva], lyssna", fastän hon sover djupt, så är det JAG som sade, "Nästa gång du öppnar din mun, så ska du tala på ett språk som du inte känner till, en tunga som du inte har hört, men det kommer att vara JAG som talar ut en bestraffning mot den osynliga fienden som försöker döda dig."

JAG leker bara med dig (fiende) för att visa dig, att det är JAG, YAHUVEH som vet allting, så att JAG ger dig bara tillräckligt med rep för att hänga dig själv med. För du ska dö på Hamans påle! JAG har ökat täckningen. Hon har inget vanligt liv. Åh, hon ropar att hon vill bli ”vanlig”, men det finns inget vanligt hos henne, för det finns inget vanligt med detta Ministerium. Det finns inget vanligt hos dem som JAG har förordnat till att beskydda och försvara.

Så spring, spring, spring! En del av er kommer att leva, och en del av er ska dö i natt, men meddelandet kommer att tas tillbaka, då era egna tungor hörs över etern. Och JAG kommer att ge andra Profeter tolkningen av denna tunga, mycket till er förskräckelse.

Ni ser, varje gång ni attackerar henne, varje gång ni attackerar en av de 5 kloka, som symboliserar de 5 visa jungfrurna, varje gång ni attackerar någon av MIN Brud (Uppenbarelseboken 14 och Uppenbarelseboken 7), så finns det ingenstans för er att gömma er. JAG skrattar åt er (Katah, katah, katah Helig tunga hörs), duger bara till bestraffning, duger bara till fördömelse. Ni som är fiende av denna Ringmö, av detta Ministerium, av MIN Brud, duger bara till MIN fördömelse och det kommer att bli Helvetet, i en brinnande sjö kommer ni att vistas!

Varningens Slut

* * * * * * *

[Elisabeths (Elishevas) kommentar på bandspelaren: "Jag har fått en natt då jag helt enkelt sade att jag behövde tid och ett utrymme" Så jag hade en tyst fridsam natt. En lugn tid med YAHUSHUA och en tid att bara skratta och leka och någonting jag inte haft på länge. Skötte mina angelägenheter. Sen lade vi oss äntligen efter intensiva andliga attacker tidigare under dagen. Så, jag sover så djupt som man kan, och helt plötsligt hör jag att någon öppnar dörren, klicket från dörrlåset när dörren öppnas. Jag minns att jag knappast vaknade och sade, 'Någon kom precis in. Någon öppnade precis dörren', Men jag sov även när jag sade det.]

Fastän jag sov djupt, så började jag höra från YAHUVEH. Och YAHUVEH sade att HAN, "Skulle börja tala på samma tunga som fienden som hade öppnat dörren", och ”vänta”. Och jag sov fortfarande och HAN sade: "Vänta bara. Nästa gång du öppnar din mun, så kommer det vara i en tunga som du aldrig hört tidigare" och det var det som hände därefter. Det är allt som jag vet, och jag kunde se (i en syn) folk som sprang, och jag kunde se straff och eld och de var skrämda eftersom de visste att de hade blivit upptäckta, och de visste att jag inte borde ha haft någon möjlighet att veta att de fanns där.

Och det är allt som jag kommer ihåg, förutom att jag vet att det är någonting mycket viktigt med ordet ”katah” och HAN sa att någon skulle känna igen dessa tungor, eller att någon ska ge Tolkningens Gåva, för det finns mer till detta än vad vi vet, och det är vad jag vill säga. Jag vill lägga till att, innan jag kunde tala ut med min mun, med de där tungorna, så var detta väldigt konstigt. YAHUVEH fick mig att skrika på fienden i Anden med de där tungorna. Jag hörde tungorna i den andliga världen, som ropades mot fienden innan jag fysiskt kunde frigöra dem med min mun, fysiskt. HAN (YAHUVEH) var rosenrasande och vid ett tillfälle tog HAN min hand och jag minns detta eftersom jag hade gjort det i Anden innan jag ens hade gjort det i det fysiska, och jag tog min hand likt en virvelvind och jag rörde upp, "fortare, fortare, fortare, fortare, fortare." Och HAN sade, "Så kommer det vara för fienderna som attackerar detta Ministerium." Dem har attackerat vår ekonomi, och ändå säger YAHUVEH: (Elisabeth [Elisheva] börjar att be i tungor igen och detta ord kom fram).]

* * * * * * *

KOMMER DU GÅ DEN EXTRA MILEN?

Välsignelser, välsignelser, välsignelser över alla som har varit ett bönetäcke för detta Ministerium. Ni har undrat vad som har varit fel. För Elisabeths [Elishevas] röst har varit tyst sedan den senaste Profetian. Hur få det var som ensskrev, för de var så rädda. Andra brev har blivit stulna, så att hon inte kunde få höra uppmuntran. Hur många av er hörde MIN Röst och försökte att donera till detta Ministerium? Men era kreditkort blockerades, men varför frågade ingen av er, varför?

Du har inte haft möjligheten att visa stöd till detta Ministerium så som ni gjorde tidigare. Varför går ni inte den extra milen? Varför säger ni inte "Det måste finnas en annan väg"? Vet ni inte att krafterna som finns i denna värld försöker att strypa henne? För hon har vägrat att ta emot den skattefria statusen. Hon har vägrat att låta sig tystas som en Profet.

Ni säger att detta Ministerium betyder så mycket för er. Ni längtar efter nästa Ord, men varför har ingen av er, förutom några få utvalda, gått den extra milen för att säga, "Finns det något annat sätt som vi kan överföra pengarna till er?"

Nu talar JAG till dem som JAG har sagt till att ge, och era pengar återvände tillbaka till er. Nu ska ni ge ett gott mått, packat, skakat och rågat ska folk lägga skatter i hennes famn. För det är JAG, YAHUVEH som gav uppdraget om att ni ska vara en medhjälpare. Och när en dörr är stängd, försök alltid att se var det finns en annan, för ni vet att Orden som kommer ut är från MIG.

Ni vet att detta Ministerium är för ”Ödets Sista Chans”. Så som ni är en välsignelse åt detta Ministerium, så skall JAG också vara en välsignelse för er. För er som är en förbannelse åt detta Ministerium, som har lyssnat och inte gjort någonting för att hjälpa till, som har livnärt er från det, växt er andligt feta, men ändå inte varit till någon hjälp. Nu talar JAG ut ur detta Budskap: Ni hålls ansvariga.

Det finns mer än ett sätt att överföra pengar till henne. Ni ser dem i ett främmande land. Ni ser dem göra det som ni borde ha gjort. Men ni ville inte ge upp bekvämligheterna av ert hem, av er familj, så JAG lyfte en annan. Ni vet inte och ni kan inte ens begripa priset som dem betalar för Smörjelsen som ni har hört idag.

Den enda anledningen till att JAG inte har skickat MIN SON YAHUSHUA än, till att samla SIN Brud, är att det finns saker som fortfarande måste ske. Det finns fortfarande arbete som måste göras. Det är därför makterna som finns, den Amerikanska regeringen, försöker att ta bort detta Ministerium från internet, att strypa ekonomin. Men där en dörr stängs, så öppnar JAG bara en annan. Hur många av er kommer höra, och hur många av er kommer lyssna? Hur många av er kommer att kontakta henne och inte sluta efter bara ett mail, utan bombardera Himmelen tills ni når henne och säg: "jag måste hjälpa dig. Jag har ett uppdrag att hjälpa dig.

[Många mejl som skickats till oss har blivit stulna. Fortsätt att mejla oss tills ni gör igen från oss.]
Se, detta Ministerium är till för alla de Heliga. Den är inte nämnd efter någon man, någon kvinna. Dessa Ord är inte hennes. Denna Smörjelse är inte lik någon annan. Om ni vill delta i denna Smörjelse, om ni vill delta i Välsignelserna, om ni vill veta att ni skyddas på samma sätt som JAG beskyddar henne och de andra i Bruden – stå då inte längre still vid sidan. För Babylons kyrkor är horor. De tar emot den skattefria statusen. De låter sig bli tystade. De vägrar att tala mot abort, homosexualitet. De vägrar att tala mot det som deras regeringar gör, men inte detta Ministerium. Det finns ingen prislapp på den, för den tillhör Himmelen, och vem vågar försöka tysta "JAG ÄR", YAHUVEH? Vem vågar försöka tysta MIN SON YAHUSHUA? Vem vågar försöka tysta RUACH ha KODESH? Ni ska minsann betala.

Säger inte MITT Ord, "Den som ger en bägare friskt vatten att dricka till en Profet, kommer att få en Profets belöning"? JAG får henne att hälla fram det Levande Vattnet. Hur få av er lämnar det tillbaka till henne? De betalar det genom ekonomin (Ministeriets utgifter). Priset fortsätter att stiga. Hur få av er bryr er ens? Så JAG talar ut ur henne.

Samtidigt varnar JAG fienderna. JAG uttalar också en Välsignelse över alla de som är en Välsignelse till detta Ministerium och alla de som täcker henne, och alla de som täcker detta Ministerium och som går den extra milen. Budskapet till de Heliga, Budskapet till MIN Brud – för YAHUSHUAS Brud är YAHUVEHS Brud – fröjdas! Ni är en dag närmare till HANS ankomst. Ni är en dag närmare till YAHUSHUAS återkomst! Ni är en dag närmare till Himmelen, ert hem, och stora, stora, stora kommer era belöningar att vara för allt som ni har uppoffrat.

Jag uttalar MINA Välsignelser för de trogna, för de som vägrar att kompromissa. Inget som ni har gått igenom kommer att bli bortkastat, kommer att ha varit förgäves. Kom ihåg detta, Brud: ni behöver varandra. Så skaka inte längre på huvudet och säg, "Nåja, jag kan inte hitta något ställe att donera." Gå den extra milen. Gå genom den öppna dörren. Kontakta henne. Banka på Himmelens dörr, för böcker publiceras. En del håller bara på att skrivas, och dessa Böcker kommer att delas ut (av andra) under den Stora Vedermödan. Fråga hur ni kan hjälpa till, för publiceringskostnaderna är stora.

Hur få av er bryr er ens om vilka levnadskostnader som krävs för att gå där JAG befaller att gå och göra det som JAG befaller att göra? JAG skulle kunna helt enkelt hälla ut det från Himlen, pengarna, men hur skulle det vara en Välsignelse för er? Skörden är så stor och arbetarna är så få. De som har andliga öron till att höra med vet att JAG talar till er. Alla andra – ni är MINA fiender – förblir döva. Ingen del av detta Budskap, utom det som handlar om bestraffning, är till för er.

[På bandet så säger Elisabeth (Elisheva), "Min hand har domnat" (på grund av Smörjelsen).]

Ordets slut

* * * * * * *

[Detta följande ord gavs nästa natt, den 17:e oktober, 2006 efter att vårt alarmsystem gick ner och kvinnorna bad. Esnart är voodooflickan som kommer till huset två gånger i veckan för att tvätta kläder i garaget.]

* * * * * * *

JAG har gett dig en krigartunga som inte liknar någon annan. När du talar ut MITT Ord på MITT språk, så säger du det inte i bara ett språk. Du talar i många språk. JAG vet var fienderna är. JAG vet vilka länder de kommer ifrån, och denna tunga hugger ner dem exakt och med precision.

Katherine, du hedrar MIG att du tog tiden att göra det som du har gjort (att transkribera Heliga Tungor). Så att JAG kan visa dig hur verkligt detta är, och det som inte kan tolkas är för att det är en tunga av Änglar. Detta är bara ett extra skydd. Om du bara kunde se fienderna som omringar denna värld, så skulle du bli förvånad. Åh, men JAG står framför fienderna. JAG står framför fienderna av MIN Brud. De måste ta sig igenom MIG för att ta sig till er, och vem kan ta sig igenom MIG?

[Elisabeth (Elisheva) Ber: Helig, Helig, Helig. Helig, Helig, Helig, Helig.] [På ljudbandet frågar Katherine om vi kommer att se Esnarts död. Elisabeth (Elisheva) frågar: ”Hon är ansvarig för detta (att säkerhetskraften gått ner), är hon inte det ABBA YAHUVEH? Hon stängde av vårt alarm.]
Denna natt gav JAG inte ditt hushåll frid till sömn. Och JAG varnade dig, Elisabeth [Elisheva], i din dröm. Katherine [Kathrynyah], du såg den som representerar frid, trygghet och kärlek komma in i ditt rum för att visa dig att allt skulle ordna sig. Tror du att det är en slump att du jobbade på denna mäktiga krigartunga, samma natt som allt detta ägde rum? Det finns ingen slump.

Elisabeth [Elisheva], det är sant att JAG har förändrat din tunga till en sådan av en ännu mäktigare Krigare. Varje gång du ber detta, när ondska försöker att ta sig in i ert hus, så hålls det ute till och med av krigföringsbönerna, för det är under MIN Smörjelse.

Katherine, du sa dessa ord om och om och om igen. Du lyssnade på dem om och om och om igen. De gick in i din ande. Det är som om en fästning restes upp – ondska kunde inte ta sig in. JAG har förbryllat fienden denna natt. JAG är noggrannhet, JAG är precision, JAG är perfektion. Ve alla som försöker göra MINA Smorda illa. Ve alla som försöker skada MINA Profeter. De kan försöka en gång, men de kommer inte leva för att försöka igen.

Du har inte en aning hur många JAG har slaktat för din skull. Någonstans mitt i åkallandet till satan för din förgörelse, Elisabeth [Elisheva], så grep de tag om sina hjärtan och de dog under den bönen. Någonstans i den osynliga världen, när de kommer för att anfalla, så var denna tunga det sista de hörde, medan deras själar togs till helvetet. Men deras kroppar låg utspretade på golvet någon annanstans i ett annat land. En del försvann bara och kommer aldrig att hittas.

MINA vägar är så mycket högre än era vägar. Ni kan inte ens börja begripa vad JAG talar om. Era sinnen kan inte ta in det. Till och med nu kämpar ni, och ni vill veta mer. Det är inte till för er att veta. Det är inte till för er att förstå. Vet bara att JAG ÄR YAHUVEH, och det kommer att bli exakt, precis så som JAG har planerat.

Till och med fienderna går in i MIN fälla. För JAG säger: "Här är de. Kom och ta dem." Vet ni inte att JAG vet i förväg att det där larmet skulle vara avstängt? Har JAG inte förmågan att ta hand om de som tillhör MIG? Ja, det är bra att ni är uppe. Det är bra att ni inte beter er dåraktigt, för fienden övervakar från ett avstånd. De vet att de inte kan komma nära, och MINA Heliga Änglar står och vaktar. Passa er för Esnart, ta inte henne för given, för ondska kryper in omedvetet. Du har varit så respektfull, när hon sträcker sig ut för att röra dig, och du lägger snabbt smörjelseoljan på dig. Men från och med nu, tala om för henne på ett otvetydigt sätt, att du har låtit henne göra så hittills eftersom du inte ville vara ohyfsad, men ingen får röra dig utan din tillåtelse. Jag ger dig denna befallning att göra detta, för JAG har skyddat dig gång på gång.

Nu talar du ut och du talar högt. Hon kommer att fatta budskapet och inte vilja göra det en andra gång. Det finns sätt att säga det, och du kommer att veta med vilken röst du ska tala med, för hon är som en vandrade död. Och döden sträcker sig ut för att försöka röra dig gång på gång, sjukdom och åkommor och förstörelse. Men var inte rädd, MIN raring. JAG har skyddat dig. Men du ska tala om det för henne: ingen rör dig utan din tillåtelse. Detta gäller er alla. Ni måste veta anden med vilken ni berör. Säger inte MITT Ord, "Ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon"? Särskilt här i Afrika: ta detta på stort allvar.

Slut på Ordet som gavs den 17 oktober, 2006.

* * * * * * *

Detta är en varningens Ord till YAHUVEHS fiender. Fienden astralprojekterade in i vårt sovrum för att döda Elisabeth (Elisheva), men YAHUVEH ingrep, och HAN jagade bort fienden. PRISA YAHUVEH och YAHUSHUA! Dessa grejer finns på riktigt folk, snälla ta det på allvar!

YAHUSHUAS Brud kommer nu att börja se fienden falla, och ni kanske inte kommer se fienden falla med era ögon, men ha tro då YAHUVEH och YAHUSHUA hämnas åt oss.