Profetia 87

Israel, Åh Israel, Hör, Åh Israel, Jerusalem Och Resten Av Världen, Vad JAG, YAHUVEH, Har Att Säga!

Given till Apostel Elisabeth Elijah Nikomia
27 augusti, 2006

Sh’ma Yisrael 5 Moseboken 6:4

“Hör, åh Israel: Herren är vår Elohim YAHUVEH. Herren är En. Välsignat är HANS härliga Rike i evigheternas evighet.

Hör, åh Älskade Israel, Jerusalem och resten av Världen. Kan ni inte höra er Skapare gråta och våndas över hur långt ni har gått vilse från MIN Helighet? Ni kan inte säga att ni inte vet rätt från fel, för åh, Israel och Jerusalem, skrev JAG inte MIN Tora på era hjärtan och befallde JAG inte er att undervisa Toralagarna till era barn? Är ni inte Abrahams, Isaks och Jakobs säd? Lärde ni er inte någonting från er Kung David och från Josua? Så vad är er ursäkt?

Vilket svaromål har ni för att tillåta styggelserna, såsom den homosexuella propagandan riktad mot era ungdomar för att föra dem på villovägar? Varför välkomnar ni det [som] JAG kallar för en styggelse och ett hån av äktenskap? Hävdar ni okunnighet om MIN Tanakh? Förstår ni inte hur ni kommer med skam till allt som är Heligt för att ha tillåtit denna perversion att komma in i det som en gång kallades för den Heliga Staden?

För de av er i Israel och Jerusalem som gråter och sörjer på grund av ondskan som tagits in i Israel och ni gjorde ert bästa för att protestera – vet att JAG kommer att belöna er i den mängd [som] ni protesterar mot den homosexuella anden och den onda anden av Molok som kallas för abort. Varför, åh Israel, mördar era egna kvinnliga soldater de oskyldiga bebisarna medan [de är] i sina livmödrar istället för att förbli kyska? Förstår ni inte att JAG inte kommer att välsigna er förrän ni lyder och ångrar er och vänder er bort från era onda vägar och blir Heliga för JAG, YAHUVEH?

Åh Israel och Jerusalem, var är fruktan, lydnaden, vördnaden och den Heliga djupa respekten som era förfäder Moses, Abraham, Isak, Jakob, Josef, David och Josua hade? Behöver JAG fortsätta? Åh, Israels män, varför tror ni att er militära styrka gör er [till] tapperhetens män? Förstår ni inte att det är er rättfärdighet, genom MIN Son YAHUSHUA, som kommer att få MIG att utkämpa era strider så att ni vinner?

Åh Israels och Jerusalems Kvinnor: var är de Heliga kärlen som fruktar JAG, YAHUVEH, mer än ni fruktar vad människor säger? Var är Israels kvinnor med Helighet och lydnad och tro likt Saras, Deboras, Ruts, Esters eller Miryams? Varför låts Delilan och Isebels andar att besudla det som är tänkt att vara Heligt? Vet ni inte att en av MINA Två Vittnen kommer att ha en ande likt Debora, som var hela Israels Domare?

Hur kan ni våga be MIG att välsigna Israel och Jerusalem tills ni står för Helighet? Kan ni inte se [att] JAG är rättvis på alla sätt? JAG är allsmäktig i kärlek och i krig. JAG välsignar dem som lyder JAG, YAHUVEH, och JAG förbannar dem som inte lyder. Kan ni inte se att det står skrivet i er egen Tora och Tanakh att det finns helig smörjelsekraft i MITT Namn, som är YAHUVEH? Säger inte MITT Ord i Psalm 91, ”JAG kommer att sätta honom i höjden eftersom han har vetat MITT Namn”? Varför studerar ni inte själva och räknar hur många gånger JAG har avkunnat välsignelser över dem som vet och använder MITT HELIGA HEBREISKA Namn? Varför har ni låtit Rabbin stjäla denna välsignelse från er? Detta är inte alltid som det var. Vilken kärleksfull Fader gömmer SITT namn från SITT barn?

MITT Namn är YAHUVEH och det spelar ingen roll för MIG hur ni stavar det eller uttalar det, sålänge ni erkänner att MITT Namn har YAH i sig, och det gör även MIN Son, den enda MESSIASEN. HANS Namn är YAHUSHUA. Det spelar ingen roll hur ni stavar det, så länge ni behåller MITT Namn YAH i det. VÅRT Namn är inte bara en titel som HaShem, eller Herren, eller Adonai. MITT Namn är över alla namn och det är YAHUVEH. Ta tillbaka det som Rabbin har stulit från er. Ni missbrukar MITT Namn när ni stavar det G-D eller förkortar det med YHVH eller YHWH, för hur uttalas det? Ni har ett namn. Vad får er att tro att JAG, er Skapare inte har ett namn? När ni ber, kalla MIG vid MITT Namn, YAHUVEH. De med andliga öron till att höra med kommer att lyssna. Alla andra kommer att förbli döva.

Åh Israel, varför lyder du inte lagarna som fastställdes för dig vid Sinaiberget? Avskilde inte JAG dig för MIN härlighets? Beskyddade JAG inte dig kärleksfullt från sjukdomarna och förbannelserna som kom över era fiender? Tog JAG inte er till andra sidan Röda Havet på ett säkert sätt genom att dela det och dränka era fiender, egypterna? Bryr ni er ens om att räkna hur många mirakel JAG har gjort för din skull? Åh Israel, och Jerusalem, tror ni att JAG tycker om att aga er för att få din uppmärksamhet? Det finns ingen nation som eran på denna jords yta. JAG har välsignat er så mycket, men hur har ni välsignat och lytt er Skapare? Återvänd till MIG, åh Israel, så att JAG återigen kan välsigna er rikligt. JAG kan inte välsigna någon som är i uppror. Välj ni denna dag vilken Elohim ni tänker tjäna!

Åh, Israel, hur MITT hjärta bedrövas. JAG är YAHUVEH. JAG är Israels Elohim, fastän du har varit som en trotsig upprorisk fru. Du gör motsatsen till det som JAG har befallt dina förfäder Moses, Abraham, Isak, Jakob, David och Josua som sätter MIN vilja först, för att lyda budorden givna till Moses på Sinaiberget. Din Kung David hade seger i strider. Det hade även Josua, för de visste att det inte var genom sin makt, inte genom deras krigares eller vapens antal och styrka. Segern kom därför att de satte JAG, YAHUVEHS, Vilja först. De kom till MIG med omvända hjärtan, fastanden, smorda böner, dyrkan och lovsång. De visste att fienderna överlämnades in i MINA händer. De visste att de användes till att kämpa i striderna, men det var JAG, YAHUVEH, som vann krigen för bara MITT Lovord, Heder och Härlighet.

Åh, Israel, du har varje rätt att försvara dig själv, men till din skam så förlitar du dig inte längre på MINA krigsvapen. Du kommer att omringas på alla sidor därför att du förlitar dig på en Judas vid namn Amerika, till att vara ditt Vapen. Du måste förstå att JAG är YAHUVEH och JAG tänker inte bli hånad, till och med av Israel. Ja, JAG gjorde ett förbund med Abraham om att beskydda och välsigna Israel, men först måste du vara en välsignelse för MIG. Du måste göra din del och lyda MIG innan du kan gå i MINA välsignelser av 5 Moseboken 28.

JAG, YAHUVEH, välsignar dem som är en välsignelse för JAG, YAHUVEH och YAHUSHUA. JAG kan inte välsigna de upproriska. JAG måste tukta dem som JAG älskar, annars kan JAG inte säga att JAG älskar er. JAG sörjer för det JAG måste göra, för bara en rest av Israel kommer att frälsas. Åh, Israel, du straffar dina fiender mycket mer än JAG avsåg, för du glömmer att Abraham är inför MITT ansikte och påminner MIG om att dina fiender också är Abrahams säd genom Ismael. Du förnekar MIN Son YAHUSHUAS Heliga Frälsande Blod som genomdränger Jerusalems jord, såsom de gör.

Till och med tusentals år senare täcker en droppe av YAHUSHUAS Frälsande Blod hela världen. Ändå vägrar ni att acceptera gåvan JAG gav som ert Blodsoffer, bättre än något djurblodsoffer. JAG lät inte bara MIN älskade Son YAHUSHUA korsfästas för denna världs synder och dö och begravas i en grav. JAG återuppväckte YAHUSHUA från de döda som ett tecken för Israel: inte bara finns det liv efter döden – utan JAG, YAHUVEH, utsåg Jerusalem till att YAHUSHUA skulle dö och begravas på er mark och återuppstå. Åh, Jerusalem, tiden är nära då världen kommer att säga “Du ska minsann dö och aldrig återuppstå”, men när Israel OMVÄNDER SIG och lyder, så kommer JAG återigen att upphöja Israel.

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen. JAG, YAHUVEH, gjorde detta av mer än en anledning. YAHUSHUA symboliserar er mirakelfödsel som en nation såsom YAHUSHUA är undansatt för MIN härlighet. Israel, du är också avsedd till att undansättas för att ge JAG, YAHUVEH, Härlighet – särskilt i dessa sluttider. Genom din klagomur hällde JAG Levande Vatten, symboliserad av YAHUSHUAS tårar när HAN var i Getsemanes Gård. HAN grät för Jerusalem och Israel såsom JAG, YAHUVEH, gör nu.

Hör åh Israel: JAG förbereder MINA Två Vittnen som nu bor på denna jord och som snart kommer att inhämtas till Himmelen och återvända igen, utrustade med nya Smörjelsekrafter från Himmelen och en Förhärligad Kropp, inte längre underkastade en fysisk kropps träldom. MINA Två Vittnen ska komma till er igen med tecken, under och mirakel, [och] förkunna JAG, YAHUVEHS Namn och Härlighet och Namnet av den ende Fredsprinsen som är den ende MESSIASEN: YAHUSHUA, MIN Son. MINA Två Vittnen ska återigen komma för att tillrättavisa dig, åh Israel, och varna dig att omvända dig.

Hör, åh Israel och Jerusalem: ni kommer att ha blod som töms upp till hästarnas betslar och det kommer att flyta genom ert land (Uppenbarelse 14:20) eftersom ni förvägrade YAHUSHUAS Blod vid Golgata för att tvätta bort era synder.

Hör, åh Israel och Jerusalem: Jakob brottades med JAG, YAHUVEH, och på grund av detta så blev han förlamad och haltade (1 Moseboken 32:24-26). Du har brottats med MIG, åh Israel, och du kommer att förlamas och aldrig känna till verklig fred tills du ropar “VÄLSIGNAD ÄR HAN SOM KOMMER I YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN!”. Då kommer du att välsignas på utomordentliga och rikliga sätt, mer än ni vågar drömma eller be om.

YAHUSHUA öppnade de blindas ögon, och skalen ramlade från deras ögon, och de prisade YAHUSHUA för sin syn, och gav Lovord och Härlighet till JAG, YAHUVEH. Ni däremot, åh Israel och Jerusalem, ni förnekade att dessa mirakel var från Himmelen, och så nu är ni blinda och har skal på era ögon, och det är därför ni kommer att bedras av satans son, som en del kallar för antimessiasen. I 3,5 år kommer ni att bedras och tro på hans falska fred.

YAHUSHUA ha MASHIACH bevisade att HAN är Son till JAG, YAHUVEHS, när HAN gjorde tecken, under och mirakel över hela Jerusalem och Israel. Ändå förföljde ni HONOM för detta och kallade miraklen för djävulens verk. I den Stora Vedermödan ska satans son (antimessias) komma till er och bedra er med falska tecken, under och mirakel, och de kommer att vara krafter från satan, eftersom ni förkastade de riktiga. Ni kommer att luras av de förfalskade tecknen, undren och miraklen (Uppenbarelse 13:11).

MINA Två Vittnen kommer återigen att predika, såsom YAHUSHUA gjorde. MINA Två Vittnens skuggor kommer att hela, återställa och rädda, och till och med de Heliga döda martyrerna kommer att återuppstå. Mat kommer att flerdubblas tusenfalt såsom limporna och fiskarna gjorde när YAHUSHUA bad. Det som skedde en gång kommer att ske igen i Jerusalem och [till] vem och vart MINA Två Vittnen än sänds och tas emot och tros på så kommer dessa mirakel återigen att ske i YAHUSHUAS Namn. De kommer att predika såsom YAHUSHUA gjorde och nedkalla dom över Fariséerna. Såsom YAHUSHUA offrades, så kommer MINA Två Vittnen att offra sig själva och dödas, men 3,5 dagar senare så kommer de att uppstå från döden som ett tecken på att YAHUSHUA LEVER och HÄRSKAR och REGERAR från Himmelen, och HAN är verkligen Sonen till JAG, YAHUVEH (Uppenbarelse 11:3-13)

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: såsom YAHUSHUA fruktades av hedningarna, föraktades, hånades, hatades, förföljdes och misslyckade försök gjordes på HANS liv; så kommer även MINA Två Vittnen att lida samma öde. Såsom YAHUSHUA förbannade fikonträdet som saknade frukt, och det vissnade och dog för att inte ha burit frukt, så kommer även MINA Två Vittnen att förbanna mänsklighetens fruktlösa gärningar och synder (Matteus 21:18-20). Det fruktlösa fikonträdet [som] symboliserar hednisk mänsklighet kommer också att vissna och dö eftersom Ord av Eld kommer att utgå från MINA Två Vittnens munnar. Fienderna hatar YAHUSHUA, Helighet och MINA Två Vittnen, och det kommer att vara som i den Forne Elias tider och MINA fiender kommer att förtäras av eld.

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: Såsom YAHUSHUA mötte kvinnan vid brunnen i Samarien och gav henne det Levande Vattnet vid brunnen, och hon tog emot sanningen och gick tillbaka till sin stad och delade de goda nyheterna och delade sanningens Levande Vatten med andra (Johannes 4)... Såsom YAHUSHUA sa till kvinnan vid brunnen ”gå och drick från detta Levande Vatten, så kommer du aldrig att törsta igen”. MIN Son YAHUSHUA är Livets Fontän. YAHUSHUA är det Levande Vattnets Brunn. Ingen kan komma till JAG, YAHUVEH, utan att dricka från HANS Livsfontän och utan att ha accepterat HANS Blodsoffer vid Golgata.

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: JAG sänder det Levande Vattnet till er igen och återigen genom MINA smorda kärl. Men har ni slängt det Levande Vattnet tillbaka i deras ansikten. Ni har förföljt, slagit, landsförvisat, fängslat och dödat MINA Profeter. Av denna anledning kommer JAG att sända MINA Två Vittnen till Jerusalem och de ska profetera mot ondskorna som du, åh Israel, har gjort, gör och kommer att göra. MINA Två Vittnen kommer att försluta skyn och inget regn kommer att falla, eftersom ni förvägrar och förkastar det Levande Vattnet från YAHUSHUA. MINA Två Vittnen kommer att släppa loss alla förbannelser i 5 Moseboken 28 över dem som inte lyder och dem som förnekar MIN Älskade Son YAHUSHUAS gudomlighet. MIN Vrede kommer att drabba alla som förbannar YAHUSHUAS Namn. MIN outspädda vrede kommer att förtära alla som har odjurets märke och dyrkar odjuret (Uppenbarelse 13:16-18).

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: eftersom ni vägrar att lyssna på MINA Heliga smorda profeter vars enda begär är att lyda och tjäna JAG, YAHUVEH, [så] sänder JAG MINA Två Vittnen som kommer att ha smörjelsen som Moses och den Forne Elia hade. De kommer att sändas till att plåga den som kallas för antimessias, som är satans son, den falske profeten och alla hans tjänare som kommer att ha odjurets märke. Precis såsom Moses användes till att plåga den onde Faraon, så kommer JAG även att använda MINA Två Vittnen.

Såsom Moses avkunnade förbannelser och domar över egypterna [och] bevisade JAG, YAHUVEHS, makt – så kommer det även att ske igen. Precis såsom Moses delade det Röda Havet så att Israeliterna skulle kunna gå över och undkomma sina fiender, så kommer det även att ske igen. Bara en trogen rest kommer att frälsas i Israel, och bara för att de återvände tillbaka till Helighet och höll de första lagarna som JAG, YAHUVEH, skrev, inristade med MITT eget finger av auktoritet och att de accepterar och tillber MIN Son YAHUSHUA som sin MESSIAS och omvänder sig från sina synder.

JAG kommer bara att beskydda dem som välsignar Namnet YAHUSHUA. HAN föddes på denna jord av en Hebreisk jungfrukvinna utan en mans säd och bevisade att YAHUSHUA är JAG, YAHUVEHS, Enfödde Son som sändes till jorden med MINA Ord och MIN auktoritet. YAHUSHUA är den Levande Toran och ni förnekade HONOM, åh Israel, Jerusalem och större delen av världen. När ni förnekar HONOM så förnekar ni JAG, YAHUVEH. JAG sände YAHUSHUA först till Judarna och sen till hedningarna, för att demonstrera MIN Auktoritet och Härlighet.

JAG kommer att sända fram MINA Två Vittnen, en man och en kvinna, till att demonstrera JAG, YAHUVEHS auktoritet och till att nedkalla JAG, YAHUVEHS, domar och förbannelser och till att tala fram smorda ord och visa Makten i de Heliga Namnen av JAG, YAHUVEH och YAHUSHUA. Lyssna och hör troget, åh Israel och Jerusalem. JAG tänker inte välsigna Israel förrän ni välsignar NamnEN YAHUVEH och YAHUSHUA, och förrän ni välsignar de Heliga som kommer och predikar i [båda] VÅRA Namn.

Hör, åh Israel, Jerusalem och människor på denna jord: det finns bara en väg tillbaka till Himmelen och det är genom det Heliga Offret, givet till den här planeten jorden, som täcker människornas synder, och det är genom YAHUSHUAS Namn och Blod. Ni måste acceptera HONOM som JAG, YAHUVEHS, Enfödde Son, så kommer era synder att förlåtas och tvättas bort genom YAHUSHUAS enda frälsande Blod – men då måste ni ångra er och omvända er från era synder och lyda (Johannes 14:6).

Hör, åh Israel: detta är meddelandet som MINA Två Vittnen kommer att tala fram. Alla YAHUSHUAS fiender är en fiende till JAG, YAHUVEH, och om de inte omvänder sig så finns det ingen förlåtelse för denna synd. Helvetet kommer att vara deras nästa hem.

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: det finns inget kungligt blod på denna jord, förutom genom YAHUSHUA ha MASHIACHS utgjutna Blod. Bara de vars namn redan är skrivna i Lammets Livsbok (Uppenbarelse 17:8) före denna jords begynnelse kan göra anspråk på den kungliga blodslinjen, genom det kungliga blodet av UNIVERSUMS KUNG, KUNGARNAS KUNG och HERRARNAS HERRE, YAHUSHUA ha MASHIACH, Judarnas KUNG! Alla andra som kallar sig själva för en kunglig jordlig blodslinje är bedragare, och det finns inget kungligt i dem. Bara MITT Folk, inympade genom YAHUSHUA ha MASHIACHS blodslinje är Kungliga i MINA ögon. Bara YAHUSHUAS Brud kommer att få en adelskrona i Himmelen.

MINA Två Vittnen är en del av YAHUSHUAS Förstlingsfruktsbrud av Uppenbarelseboken 14. Kroppen de kommer att få kommer att vara en Förhärligad Kropp. Precis såsom YAHUSHUA gick osynlig genom en folkmassa när fienden försökte döda HONOM, så kommer även MINA Två Vittnen att göra samma sak (Lukas 4:28–30).

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: precis såsom satan inte kunde hålla YAHUSHUA död och YAHUSHUA återuppstod den tredje dagen, så kommer även satan, den falske profeten och satans son, antimessiasen, inte kunna förhindra uppståndelsen av MINA Två Vittnen, [att de] uppstår från de döda tre och ett halvt dygn efter sin död, oavsett vad. Satan kan inte stoppa människor över hela världen från att se och höra om detta och överlämna sina liv och själar och acceptera YAHUSHUA som den ende riktige MESSIASEN, Sonen till JAG, YAHUVEH.

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: precis såsom YAHUSHUA steg upp till Himmelen framför vittnen, så kommer även MINA Två Vittnen att stiga upp till Himmelen inför denna världs vittnen. På era etermedier över hela världen kommer detta att synas. Såsom det står skrivet: ”och de döda i (Kristus) YAHUSHUA MESSIAS uppstår först” – detta har varit en hemlighet och [den har] redan publicerats genom denna profet. MINA Två Vittnen, tillsammans med MINA andra Heliga barn som samtidigt görs till martyrer – dessa kommer att vara de döda som uppstår först [och] demonstrerar den smorda kraften som uppväckte YAHUSHUA genom MIN hand. JAG, YAHUVEH, kommer att göra det igen för att världen ska se.

Såsom det står skrivet: “De som lever och är kvar kommer att lyftas upp hastigt för att möta YAHUSHUA i luften” – dessa kommer att inkludera Uppenbarelse 7-Bruden. Vittnandets tid är tre och ett halvt år, som symboliseras av 3,5 dagar och MINA Två Vittnens kroppar ligger döda, fastän deras Andar kommer att vara i Himmelen. 3,5 dagar senare kommer deras Andar att kallas tillbaka in i deras kroppar, såsom YAHUSHUA, och uppstå från döden, och mängder kommer att böja sig ner, omvända sig och tillbe YAHUSHUA som MIN Son och den riktige MESSIASEN (Uppenbarelse 11).

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen. Såsom det står skrivet: den som ni kallar för Johannes Döparen förberedde vägen för MIN Son YAHUSHUA. Så kommer det även att vara igen när MIN Nya Elia förbereder vägen för att YAHUSHUA ska komma igen och härska och regera på jorden, såsom HAN gjorde i Himmelen.

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: MINA Två Vittnen kommer inte bara med samma smörjelse och Ande som Moses hade, utan [de] kommer även med samma smörjelse och Ande som Elia hade. Inget vapen kommer att stoppa dem, vare sig det är andligt, gjort av människohänder, biologiskt eller kemiskt. Istället kommer det där vapnet att slå tillbaka mot fienderna, oavsett vilket vapen [det är som] används mot dem. Det ska inte hända dem något ont förrän slutet av vittnandets 3,5 år, och bara när JAG låter dem bli dödade för MIN härlighet, för att bevisa att JAG återigen kommer att uppväcka dem om 3,5 dagar.

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: Precis såsom JAG, YAHUVEH, gav den forne Elia smörjelsen att förtära hans fiender med eld, så kommer även MINA Två Vittnen att uträtta detsamma. Precis såsom YAHUSHUA kontrollerade och hade auktoritet över vinden och vågorna, så kommer även MINA Två Vittnen att uträtta detsamma. JAG, YAHUVEH, kommer att ge MINA Två Vittnen makten att transportera sig till vilken del av världen som helst. JAG, YAHUVEH, kommer att ge dem auktoriteten att beskydda MINA Heliga Får och Lamm, Uppenbarelse 7-Bruden och att uppmuntra gästerna vid Lammets Äktenskapsmåltid som är på jorden vid denna tid.

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: Hur ni kommer att skära tänder av ursinne, åh fiender som förnekar YAHUSHUA som den Riktige MESSIASEN. Vet detta: MINA Två Vittnen kommer ni inte kunna hålla ute ur era Synagogor, Tempel och Kyrkor precis såsom ni inte kunde hålla YAHUSHUA ute ur era Synagogor i de gamla tiderna. MINA Två Vittnen kommer att visa sig för YAHUSHUAS fiender [och] visa JAG, YAHUVEHS, raseri. MINA Två Vittnen kommer till och med att gå in i antimessiasens sovrum [och] plåga honom i hans egen hem och falska profetens hem, och han kommer inte heller att undkomma plågan från MINA Två Vittnen.

MINA Två Vittnen kommer att gå vart som helst, till vemsomhelst, så ofta som JAG sänder dem. Ingen fiende kommer kunna hålla dem ute eller stoppa dem från att plåga och håna satans son och den falske profeten, tills vittnandets 3,5 år är över. JAG kommer att sända dem rakt in i deras sovrum medan de sover, och när de försöker vila och äta. JAG, YAHUVEH, kommer att förfölja fienderna såsom Moses gjorde och ingenting kommer att stoppa dem: inga alarm, inga vakter och inga vapen kommer att lyckas mot MINA Två Vittnen, tills vittnandets 3,5 år är över, och det är när deras jobb är färdigt. Fienden kunde inte stoppa YAHUSHUA från att predika och från att människor accepterade sanningarna och ingen kommer heller kunna stoppa MINA Två Vittnen.

Hör, åh Israel, Jerusalem och resten av Världen: ni kunde inte stänga munnen på Johannes Döparen tills JAG, YAHUVEH, lät det, och bara för att hans jobb på jorden [med att] vittna var färdigt. Precis såsom ni inte kan stänga munnen på MINA Två Vittnen som kommer fortsätta att tala med samma smörjelse som Johannes Döparen hade. MINA Två Vittnen kommer att Profetera MIN Dom; nedkalla förbannelser efter sin vilja och tala om det som ska komma. De kommer att tillrättavisa med meddelanden fulla av övertygelse och omvändning och med en smörjelse som till och med är större än den som Johannes Döparen hade.

MIN Son kan inte komma som Fredens Prins till Israel förrän många illdåd äger rum och inte förrän efter att den förfalskade kommer. När ni ber för Fredens Prins att komma till Israel nu, så vet ni inte fasan som måste äga rum först. Men det kommer att äga rum. Det har börjat äga rum. För ett tåg har avgått, som inte kan stoppas.

(En syn visas för Elisabeth. Jag ser två kommande tåg och de inser inte det, men de kommer att kollidera, eftersom de är på samma spår!)

JAG agar Israel därför att JAG älskar Israel, men tågen kommer att kollidera eftersom båda tågen är på fel spår. YAHUSHUAS Brud känner det som äger rum i fysiska Israel. För YAHUSHUAS Brud är andliga Israel. Fysiska Israel, du kommer at välsignas med välsignelserna i 5 Moseboken 28 när du återvänder till Helighet och lyder JAG, YAHUVEH, och det enda sättet som detta sker är när du accepterar YAHUSHUA som MESSIAS och erkänner att HAN är ditt enda Blodsoffer som gavs vid Golgata. Välsignelserna JAG har förbehållit är för Andliga Israel och för alla dem som älskar MIG, lyder MIG och sätter MIG först i sin kärlek och i sina liv, de som lyder MIN Tora, de som respekterar MITT Heliga Namns helighet och de som tar emot YAHUSHUA som MESSIAS.

Detta är anledningen till att ni sörjer och ni ser och ni känner det som händer i Israel. Abraham är ständigt inför MITT ansikte och säger ”Vad kommer DU att göra med Ismaels söner? Älskar DU inte min andra sons säd? Sänd din budbärare till min säd och ge dem en chans att tro”. Det är därför ni sörjer för Libanon, för är de inte Abrahams säd? JAG har andliga Israel, som sitter i Libanon, som har accepterat YAHUSHUA som MESSIAS.

JAG har MIN Brud av YAHUSHUA i Libanon. JAG har MIN Brud i Irak och Iran. JAG har MIN Brud i Syrien. Kom ihåg att be för YAHUSHUAS Brud oavsett var hon är utspridd runt om i denna värld. JAG har MIN Brud av YAHUSHUA i Kina. JAG har MIN Brud av YAHUSHUA i Ryssland. JAG har MIN Brud av YAHUSHUA i Hong Kong. JAG har MIN Brud av YAHUSHUA i Australien. JAG har MIN Brud i Amerika, Kanada, Tyskland, Frankrike och Europa. JAG har dem utspridda över hela världen. JAG har MIN Brud av YAHUSHUAS i Indien, Indonesien, Afrika, Sydamerika och över hela världen.

Bara för att era länder stämplar en annan nation som sin fiende, gör inte den till er fiende, för denna världs regeringar är inte av MIG. De talar inte för MIG. De respekterar inte MIG och de vill inte ha någon del av MIG. Era fiender är dem som JAG bestämmer är era fiender. Satans säd är er fiende. Vem är satans säd? Det är alla dem vars namn INTE finns i Lammets Livsbok. De var aldrig MINA när de föddes på denna jord.

(Ber högt på Engelska: “Helig, Helig, Helig”)

Åh Israel, åh Jerusalem, JAG sörjer och JAG jämrar MIG över er. Ni har ett sken av Gudsfruktan men var är Gudsfruktan inom? Ni vill att världen ska ha nåd med er, men var är din nåd, åh Israel? Du har en rätt att försvara dig själv, men du har gått över gränsen när du tar upp vapnen av biologisk och kemisk krigföring. JAG finns inte någonstans i dessa strider. Ni vänder er inte till JAG, YAHUVEH, för hjälp. Ni försöker att göra det genom er egen hand [genom att] använda ett annat lands vapen. När ni använder biologisk och kemisk krigföring så bestraffar ni era fiender mycket mer än JAG någonsin har tillåtit. Akta er, för ni kommer att skörda virvelvinden av JAG, YAHUVEHS vrede när det ni skickar kommer tillbaka i ert ansikte. Nationerna som ger er dessa vapen kommer att skörda samma öde.

När JAG sänder fram MINA Två Vittnen, så sänder JAG fram dem till Abrahams båda säd. JAG sänder fram dem inte bara till Judas Stam, utan alla Israeliter, Araber och Hedniska nationer kommer att höra. Det de talar i Israel kommer att sändas i etermedierna och tidningarna över hela världen. JAG utsåg denna tid med dess teknologi, för MINA ord kommer att höras över hela världen, för det finns ingen tid som denna.

Satan har använt denna teknologi till att främja sin agenda, men JAG använder teknologin till att påskynda MIN agenda. Åh, var är jämrandena? Var är gråtandet och kvidandet? Varför skakar bara människor på sina huvuden och säger “Är det inte synd?”? Varför reser sig inte andliga Israel? Varför ber de inte? för JAG har en rest av säd i Libanon. Tänk om det skulle vara era Bebisar? Tänk om det var era fruar, era makar, era kära, era familjer och era grannar? Tänk om det där var era hem? Vanvett har intagit sin plats i Regeringarna.

Åh Israel, åh Jerusalem: ert folk gråter och jämrar sig. De springer i förvirring. JAG gråter över alla. Fred mellan Bröderna, freden över Abrahams säd, kommer bara att finnas när JAG, YAHUSHUA, kommer. Tills dess så kommer ni båda att försöka att utplåna varandra från jordens yta, såsom det alltid har varit. När den falska freden kommer, så kommer ilskan och hatet fortfarande att vara där. Det finns ingen fred tills FREDENS PRINS KOMMER (Jesaja 9:6), och det är JAG, YAHUSHUA ha MASHIACH!

* * * * * * *


Så är den talad. Så är den skriven. Given till detta Barn till YAHUSHUA

Apostel Elisabeth Elijah Nikomia, den 27 augusti, 2006.

Det fanns en personlig kris som kom in i våra liv när fienden slog vår familj på ett nytt sätt genom vår Son. Detta var för att hindra mig från att låta publicera denna profetia. Denna profetia kom till mig i två delar, men jag ska inte låta publicera den andra delen än. YAHUVEH säger att det finns så mycket andligt kött att smälta här. Det är uppenbarelser från Himmelen. Jag har ingen aning varför detta ord överlämnas till mig, med en arbetsbeskrivning för de Två Vittnena.

Det finns ett pris att betala för att en profet ska ta emot dessa typer av uppenbarelser från Himmelen, och de andliga attackerna har varit intensiva under denna tid. Men vi har SEGERN i YAHUSHUAS namn.