PROFETIA 82

Sista Kallelsen För YAHUSHUA ha MASHIACHS Brud!

Talad genom Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
15 februari, 2006
9:00 till 9:50 på morgonen

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Läs Uppmuntrande Brev Från Elisabeth (Elisheva)

HUR DETTA PROFETISKA BUDSKAP KOM FRAM...
Jag, Elisabeth (Elisheva), presenterades för Luigi, som bor i Sydamerika, av en annan älskad medlem av Bruden, Adam i Kanada. Jag talade med Luigi på telefonen, och började redan i september 2005.

Och i januari 2006 sa Luigi till oss att jag, Luigi och Adam skulle få förhärligade kroppar och bli bortryckta och tas till Himmelen den 20 februari, 2006. Jag skulle ha en vecka på mig att underrätta YAHUSHUAS Brud, och även om jag inte kunde underrätta dem, så skulle de veta andligt.

Luigi sa även en vecka innan den 20 februari, 2006, att Gabriel skulle komma först och sedan skulle Ärkeängel Mikael komma för att bekräfta detta för mig först. Luigi talade även om bröllopsfesten som skulle äga rum i sju år i Himmelen medan den Stora Vedermödan äger rum på jorden, och han sa att vi skulle vara uppe i Himmelen och röka cigarrer och dricka whisky på Lammets bröllopsfest.

Detta var en omedelbar röd flagga och jag visste att det inte var sant, men jag tillrättavisade inte Luigi då. Istället ringde jag omedelbart Adam efter att jag talat med Luigi och frågade Adam om Luigi rökte och drack, för han kände honom personligen och Luigi stannade hos honom i en kort stund i Kanada.

Adam sa Ja, Luigi sa att YAHUSHUA sa till honom att han borde börja röka. Vi sa till Adam att Bruden inte skulle göra något sådant i Himmelen. Vi fick inte något vittne om att Luigi borde göra detta på jorden. Adam talade om för mig att han skulle konfrontera Luigi och berätta om mina bekymmer. En vecka senare pratade jag med Adam igen på telefonen. Han sa att han konfronterade Luigi och att Luigi insisterade på att YAHUSHUA sa till honom att han skulle göra detta och att jag skulle veta anledningen till att han blev beordrad att göra detta.

Vi drog oss undan och konfronterade inte längre Luigi. Alla vi skulle se om det som Luigi sa skulle äga rum, från och med de Heliga Änglarna som skulle komma till oss den 13 februari, även om vi inte fick något vittne till det, eftersom det inte är vad YAHUVEH har talat om för oss genom Profetiorna och akustiska ord som gavs till mig. Den 20 februari är inte på någon Helig Högtidsdag eller ens på Shabbaten. Av allt som är möjligt, så kallas den 20 februari för Presidentens Dag.

Vi vet genom Profetiorna som gavs till Elisabeth att YAHUSHUA ska återvända för SIN Brud på Shabbat och på en Rosh Hashanah. När vi publicerade datumet 20 februari och bad Profeterna att be och se om de fångade upp något speciellt för den dagen – då kom mejl och telefonsamtal som varnade om en falsk bortryckning. Det är inte så att det fanns någon falsk bortryckning, men satan ljög till Luigi och sa att det skulle finnas en bortryckning.

Luigi har gett 11 år av sitt liv, offrat allt, gått över hela världen och predikat evangeliet och varnat att omvända sig, att Himmelriket är nära till hands. Men denna man är i Argentina på frontlinjerna ensam, 61 år gammal och blev drabbad av en demon som ljög för honom och den där demonen sa till honom att skicka vidare den där lögnen till mig och Adam.

Men återigen kände jag en sorg i Anden och visste att detta inte skulle ske. Jag sa ständigt till Adam och Luigi att vi måste pröva Anden som talar. Om detta inte äger rum, Luigi, så kommer du vara tvungen att erkänna att du har blivit bedragen av satan. Vad denna upplevelse har gjort är att ödmjuka honom och han har en läraktig ande nu när vi säger till honom att allt måste stämma överens med de Heliga Skrifter, och att en Profet är underkastad en annan Profet. Jag sörjde djupt över detta eftersom jag inte ville såra Luigi, för han ville att vår Messias skulle komma så mycket, och han och Adam räknade ner dagarna tills den 20 februari, 2006.

Luigi har sagt till mig när jag frågade honom vad som skulle hända detta Ministerium, jag kände inte att vårt jobb var färdigt, och Luigi sa att mitt jobb var över. Jag visste att jobbet inte var över än – det finns andra saker som måste äga rum med Yisrael innan YAHUSHUAS Brud tas som förstlingsfrukter, återlösta som det står i Uppenbarelse 14. Luigi är så ensam i detta främmande land att han, fastän han aldrig rökte, trodde att YAHUSHUA talade till honom och sa att det var okej, för YAHUSHUA gav honom ett begär av hans hjärta. Folk, detta är inte den typen av hjärtats begär som YAHUSHUA lovar oss.

Den 15 februari, 2006, när jag bad och frågade: ”hur kunde Luigi, som påstår sig vara en Helig man och profet bli så bedragen?” Ordet nedan kom fram. På Shabbaten den 18 februari 2006, spelade jag upp detta Profetiska Budskap för Luigi i Argentina via telefonen på en bandspelare. Luigi grät tårar av ånger och omvändning och frågade mig vad han skulle göra nu. Naturligtvis gav hon honom anvisningarna att förebrå djävulen och sluta röka och dricka alkohol, och att smörja sina läppar med smörjelseolja.

Han har en så ödmjuk och kärleksfull Ande, och när jag berättade för Luigi att något gott kom fram ur det onda bedrägeriet som Luigi var under, att andra har skrivit till mig med liknande problem och frågor om rökning, drickande, porr och droger. Och fastän de älskar YAHUSHUA, så vill de ändå veta: kan de bli Bruden? Jag väntade på att YAHUSHUA skulle ge mig svaret och nedan finns det svaret. Återigen: om detta inte hade hänt, så skulle detta Ord nedan inte ha kommit fram.

Vi ber att när ni läser detta, de som verkligen vill vara YAHUSHUAS Brud, om ni gör något som väcker anstöt hos YAHUSHUA, så kommer ni att sluta nu innan det är för sent och innan ni blir kvarlämnade i den Stora Vedermödan. En del av er som läser detta var kallade till att vara YAHUSHUAS Brud men har vägrat att ge upp det som väcker anstöt hos YAHUSHUA. Skrifterna säger: ”För många är kallade, men få är utvalda” (Matt 22:14).

Jag känner sig ledd av RUACH ha KODESH att be er att inte döma Luigi, för en del av er som läser detta har gjort det som satan lurade Luigi till att göra, och ni själva gör samma sak eller till och med värre. Det viktigaste är att ni omvänder er och förebrår satan och överge allt som väcker anstöt hos YAHUSHUA och som kan hindra er från att vara HANS Brud. Detta är allt, folk. Detta är verkligen den sista kallelsen för YAHUSHUAS Brud. Slösa inte mer tid. Inget annat spelar roll utom det som vi gör för vår älskade YAHUSHUA MESSIAS, vår snart kommande BRUDGUM. Han väntar vid dörren för SIN Brud. Var Heliga så som HAN är Helig!

Vi ser saker sker så snabbt, och pusselbitarna kommer samman. Detta år kommer att vara som inget annat år. Håll era ögon på Yisrael!

* * * * * * *

Profetia 82

SISTA KALLELSEN FÖR BRUDEN AV
YAHUSHUA MESSIAS!

Talat genom Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
15 februari, 2006
kl. 09:00 till 09:50 på morgonen.

* * * * * * *

[Elisabeth (Elisheva) börjar be: “Åh Helig, Helig, Helig, YAHUSHUA vad är det DU vill säga?]
YAHUSHUA ha MASHIACH säger:

Elisabeth [Elisheva], JAG visar dig en syn. Skåda MIN Brud.

Hon står där i gnistrande vitt, Helig och obesudlad. Detta är Bruden som JAG kommer för. Hon är i denna värld men inte av denna värld. Det finns en skillnad mellan henne och andra som skyr hennes helighet. Andra som inte är av MIN ANDE, andra hånar hennes Helighet, för hon vägrar att ta del av synderna i denna värld. Hon är trogen, Helig för MIG. Hon kompromissar inte med synder. Hon kollar inte hur långt hon kan luta sig över helvetet innan hon ramlar in där. Hon vill inte ha någon del av helvetet. Hon vill inte ha någon del av satan. Hon vill inte ha någon del av satans synder. Friden som hon längtar efter, hon vänder sig bara till MIG, Fridens Prins.

Se denna syn nu. Den förändras nu. Nu skådar din själs fiende MIN Heliga Brud och säger: “jag måste besudla henne. Hon kan inte stå där utan fläck eller skrynkla”. Så han lägger en cigarett i hennes mun, så att hon har stanken av rök. Han lägger de berusande dryckerna i hennes händer, så att hon vacklar runt som en berusad. Skåda nu MIN Brud, där pornografi har lagts i hennes händer. Fienden säger: ”Oroa dig inte. Ingen kan se denna hemlighet. Göm bara”. Nu har MIN Brud, som en gång varit så Helig, blivit så besudlad. Så JAG vänder MIG bort, för JAG kan inte komma för en Brud som denna.

MIN Brud har ingen stank från cigaretter. MIN Brud vacklar inte som en berusad. MIN Brud läser inte porr bakom dörrarna. Det är en falsk brud och JAG accepterar bara den genuina. Så JAG ger er ett val: för den enda doften som någon runt er ska känna är doften av MIN smörjelseolja, parfymen som JAG har gett er. Era kläder kan inte vara utan Helighet. MIN Rättfärdighets Kläder klär er, de kan inte ens ha en fläck eller en skrynkla. De kan inte ha någon anledning för denna värld att anklaga er för synd.

Inser ni inte att det som era ögon skådar, det skådar MINA Ögon? Inser ni inte att era kroppar är Templet av RUACH ha KODESH? Låt er inte bedras, för synd kan inte ha någon del av er. Ni undrar om ni är MIN Brud. Ni ber över hela världen: “Är jag DIN Brud?” Du vill veta, Elisabeth [Elisheva], hur någon som berättar ett visst datum för dig när JAG kommer för MIN Brud, och ändå stämmer inte det givna Ordet överens med MINA Heliga Skrifter. Detta är begynnelsen av bedrägeriet som har trätt in.

Hur många gånger har JAG sagt: om det inte stämmer överens med MITT Heliga Ord, för JAG är det Heliga Ordet, JAG är den Levande Toran, även om det kommer från en ljusets ängel – ta inte emot det som inte är av MIG. Hur många gånger har JAG sagt, ”Pröva anden som talar”? Vill du veta hur din bror bedrogs? Det betyder inte att han inte älskar MIG. Det betyder inte att han inte vill tjäna MIG, men det betyder att detta är det första steget när han gick bort, och bedrägeri kom in. När satan fick ett fotfäste och sa till honom: ”Lyssna inte på det Heliga Ordet”. Istället började han lyssna på en röst som inte var från MIG.

JAG är inte en människa så att JAG kan ljuga. MITT Ord är Sanning. Det som JAG säger händer. Den Heliga Ängeln kom inte, för Elisabeth [Elisheva], var har JAG någonsin sagt till dig att JAG skulle säga till en annan att tala om för Ringmön, ”förvänta dig att YAHUSHUA ska komma, på den dagen, för SIN Brud”? Varför skulle JAG inte tala om för dig först? Det är därför JAG har sagt om och om igen: Pröva anden som talar. Vem tänker lyssna på någon som har ett vittnesbörd som ser ut och luktar som världen? Kom inte med några fler undanflykter för honom. MITT Folk har gått och horat efter andra gudar, men betyder det att JAG har kallat er till att vara en horbock? Människorna är fulla av berusande drycker. Betyder det att JAG har kallat er till att vara en berusad? Människorna har vänt sig till andra källor av frid, men betyder det att JAG vill att ni ska lukta som en skorsten eller rusa i höjden som en drogmissbrukare?

Dumheter, dumheter, dumheter, dumheter! JAG är arg, JAG är arg, JAG är arg, JAG är arg, JAG är arg! Hur många av er som vill vara MIN Brud, som JAG har kallat till att vara MIN Brud, har övergett Helighet? Hur många av er kommer med undanflykter för synd? Hur många av er vet att MITT Ord säger ”hedra Sabbatdagen och håll den Helig” och ändå fyller ni kyrkorna på en söndag.

Dumheter, dumheter, dumheter! MIN Brud tänker inte ha någon del av denna dumhet. JAG sa: var ni Heliga så som JAG är Helig. MIN Brud kommer att vara Helig, eller så tänker JAG inte ha någon del av henne. Vill ni veta vem de oförståndiga jungfrurna är? Vill ni veta varför de inte hade tillräckligt med olja i sina lampor? De hade inte tillräckligt med Helighet.

De visste att JAG var på väg, men de förberedde inte sig.

Det räcker inte med att bara älska MIG, det räcker inte att bara tjäna MIG, det räcker inte med att bara predika MINA Ord.

JAG kräver Helighet.

Så som en Helig make med en Helig fru, så skulle JAG inte ha någon del av dig om du inte vore Helig. Hur mycket större krav har JAG på Helighet? Sluta komma med undanflykter för synd. Elisabeth [Elisheva], du vet att JAG sa om och om igen: ”Pröva anden som talar”. Sluta komma med undanflykter för din bror. Det betyder inte att JAG inte älskar honom, men det betyder att han har låtit bedrägeriets ande komma in.

När han trodde på att JAG sa “ta upp cigaretterna och drick den där spriten”, hur skulle folk kunna skilja mellan MIN ande och fiendens ande? För han predikar MITT Ord, men han luktar som världen.

JAG lät detta hända. Högmod går före ett fall. Luigi måste ha en läraktig ande. Han måste omvända sig och erkänna att JAG inte är en människa som kan ljuga. Där han en gång bara hörde MIN röst, men undan för undan smög sig fienden in, så JAG tillät detta för att du skulle göra förböner och för att du skulle be, för när du bad för honom, då bad du för andra som vill vara MIN Brud. Då du skådade bedrägeriet som lurade honom, så skådade du även bedrägeriet hos andra som vill vara MIN Brud.

Kan du föreställa dig en Brud som står där i gnistrande vitt? Kan du nu föreställa dig den där klänningen med nikotinfläckar? JAG sätter inte MINA Barn, JAG sätter inte MIN Brud i träldom. Kan du föreställa dig MIN Brud där varje ord som kommer från hennes mun är Heligt? Kan du nu föreställa dig stanken av alkohol i hennes anda? Hennes fingrar färgade med nikotin? Kan du föreställa dig MIN brud stå där Helig, som vill skåda bara MIN Skönhet? Kan du nu föreställa dig samma Brud, bakom stängda dörrar gömmer hon sig, med åtrå i sina ögon, då hon tittar på porr, hennes sinne fyllt med snusk?

Bort från MIG, våga inte kalla er för MIN Brud. Det betyder inte att ni inte blev kallade. Det betyder bara att JAG inte tänker acceptera er om ni inte kan stå inför MIN FAR som en Ester, Helig och Ren och Lydig inför MIG och MIN FADER YAHUVEH. Kan du föreställa dig MIN Brud stå där inför MIG i gnistrande vitt, varje ord som kommer ur hennes mun, återigen, är Heligt med Lovord på sina läppar för MIG – varje ord fullt av dyrkan och kärlek. Föreställ dig nu den samma stå inför MIG med svordomar på sina läppar, fult språk som kommer som om det kommer från ett avlopp. Säger inte MITT Ord att er mun talar från ert hjärta? Kom inte med undanflykter till varför ni svär. Varje ord som kommer ut ur er mun, varje ord som kommer ut ur MIN Bruds mun måste vara Heligt.

JAG är RASANDE!!!

Vill du veta varför de Heliga Änglarna inte kom än, Elisabeth [Elisheva]? Du visste redan, JAG talade om för dig att JAG skulle berätta för dig. JAG talade om för dig att du är Ringmön, JAG sa aldrig åt dig att lyssna på någon annan. JAG sa åt dig att det skulle stämma överens med MINA Heliga Högtider. JAG talade om för dig att det skulle stämma överens med MITT Heliga Ord. När du fick reda på att det som talades till dig av någon annan inte stämde överens med MITT Heliga Ord, varför förebrådde du inte det som du hörde? JAG tillät detta för att få dig att bli modigare, för både du visste att du inte kunde tro på det som berättades för dig.

JAG kommer att ha en Brud. Hon är redan förseglad, och de oförståndiga ser på och kommer med undanflykter för att synda, men JAG har en Brud. Det är därför JAG har talat om för dig om och om igen: JAG kräver Helighet. Detta Ministerium står för Helighet. Denna Ringmö ska förvänta sig Helighet. Det betyder inte att JAG inte älskar de andra. Men JAG har bara en Brud. Som JAG har sagt till dig, Elisabeth [Elisheva], och du har inte varit tillräckligt modig för att säga det, men nu ska JAG.

På Rosh Hashanah 2005, när du bad, “Åh gör mig värdig att kallas för DIN Brud som i Uppenbarelse 14, för vi vet att det bara är detta, YAHUSHUA, som är DIN Brud”. Och JAG sa: ”Lyssna Elisabeth [Elisheva], om JAG väljer att beskydda och JAG väljer att försegla och JAG tar ut en del av MIN Brud så som det står i Uppenbarelse 14, återlösta från denna jord, förseglade och beskyddade på detta sätt, och JAG väljer att lämna en del av MIN Brud, så som det nämns i Uppenbarelse 7, förseglade och beskyddade, men JAG lämnar dem i denna värld för att de ska fortsätta att predika MINA Ord och vara fanan mot ondskan. Beskyddar och förseglar inte JAG fortfarande MIN Brud?”

Varför oroar du dig om hur JAG beskyddar och förseglar hela MIN Brud? En del av dessa är som Uppenbarelse 14, och de är MINA förstlingsfrukter, Elisabeth [Elisheva]. JAG har redan talat om för dig att det är den gruppen som du kommer att ingå i. En del är MINA SköldKrigare och SköldMön i Uppenbarelse 7, och de är redan förseglade, de inväntar bara det som JAG har sagt måste äga rum, men de är förseglade och ingen skada ska komma till någon av dem. Båda är MIN Brud. JAG har bara en Brud. JAG väljer bara att ta hem en del först, och JAG väljer att lämna en del här på denna jord.

Kommer du nu tala ut det som JAG har beordrat dig att säga modigt?

Hur många av MIN Brud har sagt, “Jag känner bara inte för att lämna denna jord just nu.”. Det är för att de är av Uppenbarelse 7, för JAG satte en krigande Ande i dem, en Ande av överlevnad. De andra i Uppenbarelse 14 längtar efter att JAG ska komma. De ser sig inte krigande på denna jord, men JAG ska komma för Uppenbarelse 7-Bruden lika säkert som JAG ska komma för de Två Vittnena. De Två Vittnena, återigen upprepar JAG för er, ingår i Bruden av Uppenbarelse 14 och de kommer att tas först som förstlingsfrukterna och då ska de återvända. Gästerna på LAMMETS Bröllopsmåltid ska komma ut ur den Stora Vedermödan. De ska vara de som har tvättat sina kläder i MITT Utgjutna Blod.
Det kommer en falsk bortryckning. Djävulen har för avsikt att håna MIG på alla sätt. Det är därför det är så mycket brådskande att få ut ordet så att folk inte ska bedras.

Akta er för evangelisterna på TV. Varför tror ni att de är så rika och så berömda? Det är för att de kommer leda själar till anti-messiasen. De har betalat priset. De har blivit köpta. Akta er för evangelisterna på TV när de inte lär er MIN Judiskhet.

Åh, hur lätt denna värld bedras. Om de inte lär ut att folk måste vända sig bort från synd, att de måste ångra sig, falla på sina ansikten inför MIG – då är de inte av MIG. Det är mer än att bara säga: ”Åh Jesus, kom in i mitt hjärta”. Det kallas för att vända sig bort från synd, avsäga sig satan, omvända sig och låta MIG leva inne i dem. Akta er för dessa predikare som bara vill lindra era kliande öron. Det är därför JAG har upphöjt Ministerier som denna, som predikar Sanningen i Helighet. Akta er för alla som säger att ”de Tio Budorden har förändrats, vi kan gå och vi kan dyrka och kan kalla vilken dag som helst för Sabbatsdagen.”.

Detta är Budskapet som JAG lämnar er med idag, och ingen del av detta Budskap skulle ha kommit fram om JAG inte hade skickat Luigi åt ditt håll, för han har blivit bedragen. Det betyder inte att han inte tillhör MIG. Det betyder att han måste falla på sitt ansikte inför MIG. Han måste ödmjuka sig och överge det som JAG inte har sagt till honom att göra. JAG ger detta Budskap inte bara till honom. JAG ger det till er alla. Ur hela denna värld är det bara 288 000 som JAG kallar för MIN Brud, ur hela denna värld. Men det betyder inte att JAG inte älskar och att JAG inte frälser. Det betyder bara det bara är en mycket liten rest som är värdiga att kallas för MIN Brud.

Hur mycket ni älskar MIG kan ni mäta med hur mycket ni vill ha Helighet, för det är det som JAG tittar på. MIN Brud tänker inte att prostituera sig inför andra gudar, utan JAG och MIN FADER YAHUVEH kommer att vara nummer ett. JAG och MIN FAR är EN. Kom ihåg detta när ni vill veta, ”YAHUSHUA är jag DIN Brud?”. Svara på det själva. JAG har höga krav på Helighet för MIN Brud.

Elisabeth [Elisheva], JAG tänker aldrig säga till en annan att tala om för dig när du ska förvänta dig att de där Heliga Änglarna ska komma. JAG tänker aldrig tala om för någon annan vilken dag JAG ska komma, för JAG har talat om för dig att JAG ska berätta för dig först, MIN Ringmö, så att du ska kunna säga: ”Bana vägen, BRUDGUMMEN kommer!”.

Så att nyheterna ska kunna ropa och ringa till MIN Brud när och fjärran. När de Heliga Änglarna kommer till dig, så kommer MIN Brud att veta, för de gör förböner, hjälper och ber för dig. MIN Brud kommer att veta, för MIN Brud har en önskan att vara en med dig, för du är en med MIG. Alla som hatar detta Ministerium ingår inte i MIG, för hur skulle de kunna vara en del av MIG och hata Helighet och lydnad?

Akta er för alla profeter som kallar sig för en profet, även om det ser ut som om MINA Ord kommer ut ur deras läppar, även om det ser ut som om det stämmer överens med MITT Ord. Om de syndar utvändigt, utvändigt får en stank att komma till sina vittnesbörd, så frågar JAG detta till er: ”Var har JAG någonsin i de Heliga Skrifterna befallt MINA Profeter, eller var befallde ABBA YAHUVEH SINA Profeter, att bete sig på något annat sätt än HELIGT?” Har VI inte alltid avskilt Profeterna till att vara Heliga för OSS?

Så ni ska tillrättavisa alla som kommer till er med undanflykter för synd och säger att JAG, YAHUSHUA, eller YAHUVEH, har sagt åt dem att synda. JAG påminner er om detta. Om någon tror att de fastställer datum och har skickats till att tala om för dig när Brudens Bortryckning ska komma, så har JAG inte skickat dem. Det är därför JAG kallar dig för Ringmön, och JAG har redan talat om för dig att JAG kommer återvända på en Shabbat, och om någon säger att det kommer vara på en söndag – vet då att de inte är av MIG. Om någon säger att det ska vara på någon annan dag utom Shabbaten, vet då att det inte är från MIG. För JAG är ingen människa som kan ljuga. Lögnare ska komma, och de ska komma till dig, precis som ett ljusets ängel. Varför tror du att Ordet har gått ut så många gånger: ”denna dag, den dagen, ska bortryckningen komma”, men det stämmer inte överens med det som JAG har talat om för dig?

Studera och läs de Profetiska Budskapen som JAG redan har gett dig. Och om det inte stämmer överens – kasta bort det då. För du är MIN Ringmö, och precis så som roparen ropade: ”Bana vägen, BRUDGUMMEN kommer!”, så kommer även JAG att tala om för dig, och de riktiga Heliga Änglarna ska komma. Men ingen kommer behöva säga datumet till dig. De Heliga Änglarna kommer bara att dyka upp och överrumpla fienden. Nu Elisabeth [Elisheva], behöver du inte längre bära på bördan när folk skriver till dig och säger: ”Är jag Bruden?” Nu kan de höra detta Profetiska Budskap som kommer direkt från MIN Mun och de själva kan veta genom det som orden har sagt, ”Är jag YAHUSHUAS Brud?”. Akta er för den förfalskade bruden. Skåda MIN Riktiga Brud. Detta är den Sista Kallelsen för MIN Brud.

* * * * * * *

Väcker anstöt hos de flesta, upplyser andra i YAHUSHUA ha MASHIACHS Namn,
Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
15/2/06

P.S. Känn er fria att kopiera och dela med andra. Allt vi ber om är att ni är vänliga och lämnar hela Budskapet i dess helhet, inklusive förklaringen av hur det Profetiska Budskapet kom fram. Tack till alla som är en hjälp till detta Ministerium och mig.