Profetia 80

YAHUSHUAS Brud, Be att JAG, YAHUVEH, Skickar Dina Fiender till MIN Vredes Vinpress!


Skriven/Talad under RUACH HA KODESHS Smörjelse

genom Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

18 januari, 2006, kl. 01:40 på morgonen.


This is from Prophecy 105, YAHUVEH said to put this up on all Prophecies from now on: I warned you a long time ago Elisabeth (Elisheva) not to name this Ministry after a man or a woman even before there was a Ministry. I put it in your spirit for none of this has been done by your hand, none of this has come forth from your mouth. It is from the Mouth of YAHUVEH that has given birth. It is from the Mouth of YAHUSHUA your MASHIACH that has given birth. It is from the Mouth of the RUACH ha KODESH your IMMAYAH that has given birth. If it had only been by your hand it would have failed long ago. It is by the SHKHINYAH GLORY’S Wind that blows across this earth, the Holy Wind of Revival, it is not by your breath or it would have failed. (Isaiah 42:8)

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

YAHUSHUAS Brud, kasta inte längre dina pärlor för svinen av denna värld. En del svin är dolda bakom predikstolar, de rika och de berömda som kallar sig för kristna – till och med på era radiovågor. Dessa svin finns i alla samfundsreligioner. Så som fariséerna inte förstod YAHUSHUA och ville ha HONOM död – inte heller ska de som har religionens ande, som ingår i Babylons kyrkor, förstå dig nu. De kommer att sky din SKHINYAH HÄRLIGHETS Ljus.

Moses and the Torah LawYAHUSHUAS Brud, detta år 2006 ska du be för Jerusalems fred på ett nytt sätt som du inte har gjort tidigare. Inse då du ber för Jerusalems fred, att du ber att FREDSFURSTEN – SOM är MIN SON YAHUSHUA – ska påskynda SIN återkomst och styra denna jord som KUNGARNAS KUNG och ta bort allt som är oheligt från denna jord för en bestämd och utsedd tid. YAHUSHUAS Brud, inse då JAG, YAHUVEH, befaller dig att göra detta – inse att YAHUSHUA inte kan återvända och härska och styra förrän Yisrael lider mycket. Mycket klagande, gråtande, våndor och blod kommer att utgjutas. Och bara JAG, YAHUVEH, visste på förhand vad som skulle krävas för att få Yisrael att återigen gå i lydnad till MINA Toralagar som JAG gav till dem genom Moses, och att älska JAG, YAHUVEH, där de inte längre är rädda att tala ut MITT HELIGA NAMN där det finns smord Kraft.

De kommer att förebrå lögnerna som har överlämnats till dem. Yisrael kommer erkänna YAHUSHUA som inte bara YAHUVEHS SON, utan även den enda MASHIACH (MESSIASEN). De kommer att acceptera det HELIGA BLODSOFFRET, SOM är YAHUSHUAS GÅVA som HAN gav i Golgata: HANS frälsande, befriande, helande, uppståndelsekraft i BLODET av YAHUVEHS enda PERFEKTA LAMM. Yisrael kommer inte se FREDSFURSTEN komma igen till deras land förrän detta sker. satan kommer att sända en falsk fred för en kort tid för att bedra dem, men då kommer det bli som om helvetet bröt ut runt denna värld när den där korta tiden är över.

David slays GoliathYisrael, du kommer att återvända till din SKAPARE och älska och lyda MIG igen. Yisrael, kom ihåg den forne Kung David och kom ihåg vad han gjorde för att vinna striderna som han vann. Han ödmjukade sig inför JAG, YAHUVEH, och Lovsång och Dyrkan är vad som gav segrarna till de forna Yisraeliterna. YAHUSHUAS Brud, du måste be att Yisrael återigen vill ha Heliga härskare som älskar och lyder JAG, YAHUVEH. När Yisrael återigen älskar och lyder JAG, YAHUVEH, så som Abraham Isak och Jakob gjorde – då kommer JAG återvända det som har stulits från Yisrael, då kommer JAG att rädda Yisrael från fiendernas händer. Yisrael är en bägare av darrande skräck för hela världen, för det är där sluttidsstriden kommer att utkämpas, gott mot ont. satan kommer att skicka sin son till att styra världen från detta land därför att satan hånar MIG och förfalskar allt som JAG, YAHUVEH, gör.

Are You Going to Heaven?or Hell?JAG, YAHUVEH, skickade MIN SON YAHUSHUA med MIN ANDE till att leda själar till Himmelen. Och satan skickar sin ande till att bedra alla dem som vill lyssna och följa anden av uppror mot allt som är verkligen Heligt, och leder dem till helvetet, och lockar dem med ett märke. Så som YAHUSHUA har märkt dem som verkligen tillhör HONOM, vars namn är skrivna i LAMMETS Livsbok före begynnelsen av denna värld, så har även satan märkt dem som tillhör honom och kommer fysiskt att märka dem igen, och bevisa att de som följer honom har sina namn i de fördömdas bok eller de utplånades bok. Ingen som tar satans märke kommer någonsin komma in i Himmelriket.

Yisrael kommer inte någonsin veta riktig fred förrän hon säger “Välsignad är HAN som kommer i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN”. JAG skickar YAHUSHUAS Brud nu till att göra förböner och be för Yisrael och för varandra och JAG, YAHUVEH, talar ut en hemgift – genom denna tjänarinna – av en ny Smörjelse som ges till dig av YAHUSHUA till HANS Brud om de kan tro i tro.

YAHUSHUAS Brud, nu måste du tro i tro det som detta Ord talar ut. Men snart kommer du inte längre ens behöva ha tro till att tala ut det. Du kommer veta att du vet, för så som den forna Elia såg sina fiender förtäras inför sina ögon, så kommer även ni se detsamma. Ni kommer att gå över askan av Helighetens fiender och inte titta tillbaka.

1 Kung 18:40

Men Elia sade till dem: "Grip Baals profeter. Låt inte en enda av dem komma undan." De grep dem och Elia förde dem ner till bäcken Kishon och dräpte dem där.

JAG, YAHUVEH, har förklarat krig mot planeten jorden där ohelighet finns i överflöd. JAG, YAHUVEH, ger denna nya auktoritet nu. När ni ber till MIG i MIN SON YAHUSHUAS NAMN, kom modigt inför MIG och be att Yisraels fiender ska kastas in i MIN Vredes vinpress. Tiden kommer, åh så snart, så JAG varnar YAHUSHUAS Brud och Gäster till LAMMETS Äktenskapsmåltid nu, genom denna Ringmö av YAHUSHUA: satan kommer att skicka sin falska fred, först för att håna den riktiga FRIDSFURSTEN, och försöka bedra och märka världen med sitt märke. satan har till och med satt en veckodag för att detta märke kommer att ges. De som har öron till att höra med och lyssna: akta er för den mänskligt påhittade sabbaten. JAG har skickat MINA Profeter till att varna att tiden skulle komma då alla måste välja vilken Gud de vill tjäna. Det kommer mycket snart en fördärvets son som kommer döda fler än era värsta diktatorer. Denna fördärvets son ska komma i en form som ni inte tror. Denna fördärvets son ska komma med ett hat för alla som erkänner en annan Messias. Denna fördärvets son har ett hat för allt som är verkligen Heligt och som har accepterat YAHUSHUA som MESSIAS.

1 Johannes 2:18

Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit.

1 Johannes 2:22

Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att YAHUSHUA är MESSIASEN? Den är antikrist som förnekar FADERN & SONEN.

1 Johannes 4:3

Och varje ande som inte bekänner att YAHUSHUA HA MASHIACH har kommit i köttet är inte från YAHUVEH. Det är antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen.

2 Johannes 1:7

Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att YAHUSHUA är MASHIACH, SOM har kommit i köttet. En sådan är bedragaren, antikrist.

MINA Heliga kommer inte förråda JAG, YAHUVEH, eller YAHUSHUA HA MASHIACH. Bara de som har anden likt en Judas kommer att ta emot märket och belöningarna, som ges av satan, som är kortlivade. Yisrael ska alltid stå. Ingen kommer någonsin utplåna henne från kartan, för MIN SON YAHUSHUA ska ställa SINA Fötter på Olivberget och härska och regera från Jerusalem. JAG har gjort ett löfte och Yisrael ska aldrig förstöras helt. Åh, hur annorlunda det dock är för de som konspirerar mot Yisrael som en Judas eller har sagt att de ska utplåna Yisrael från kartans yta. JAG, YAHUVEH, ÄR den ENDE som har rätten att straffa Yisrael, som för ett egensinnigt barn. De som har anden av en Judas och Haman (Ester 3:1-6) – moderna Hamas – ska skörda all skada som görs mot Yisrael (Ester 8:7).

Då YAHUSHUAS Brud, som är MIN Ester, ber för Jerusalems fred, inse när ni gör detta att det påskyndar allt som har förutbestämts. Ankomsten av satans son, som kallas för fördärvets son. Ni påskyndar även den Stora Vedermödan, då ni påskyndar YAHUSHUAS ankomst till att härska och regera från Yisrael och sitta i det Heliga Templet. När ni säger ”Kom YAHUSHUA, kom snabbt”, inse den Nya Smörjelsen då ni talar ut dessa ord i Smorda böner. Så som Haman försökte döda varje Jude, så gör även sataniska härskare på denna jord, och de kommer även försöka döda varje Messiansk Jude som har accepterat YAHUSHUA, den ENDA MESSIASEN. Hesekiel 9 har redan börjat. MITT Heliga folk är förseglade av enbart MIN Hand. JAG förvarnar nu: förgörelse är på väg till de oheliga och förtappade. JAG har en rest i Yisrael som är gömda och ingår ändå bland medlemmarna av YAHUSHUAS Brud. Nu är det dags att resa sig och kontakta den som JAG nu talar ut dessa ord från, för ni är en.

Från och med detta år, så kommer ni se förräderiet av denna världs regeringar mer än ni någonsin har sett tidigare. Allt som JAG, YAHUVEH, har förordnat som en styggelse för MIG kommer att prålas i MITT Ansikte av de förtappade så att hela världen ser. Länder kommer att ge sig på varandra i ord och krig med en törst för makt, girighet och blod, med en osläckbar törst som en blodiglar eller blodsugande vampyrer, politiker som kommer med dåliga ursäkter för att mörda varandra och föra krig. Åh hur länge, upproriska folk av denna jord, tror ni att ni kan skaka näven åt er SKAPARE, JAG, YAHUVEH, och MINA män och kvinnor av Helighet medan ni förtrampar MINA Heliga Skrifter under era fötter i hån och hat mot allt som är Heligt? Hur länge tror ni att JAG tänker vänta innan ni upprorets folk ska lida Sodom och Gomorras öde?

JAG, YAHUVEH, har gett er chanser att omvända er, särskilt dig åh Amerika, och ändå ökar bara era synder varje styggelse värre än den förra. JAG, YAHUVEH, skapade dig åh Yisrael och Amerika till att vara avskilda och Heliga inför MIG, utgöt välsignelser över er och era marker och folk blomstrade och era väder välsignade JAG för era grödors skull. Från och med detta år, så ska JAG vända vädret mot olika delar av jorden och använda det som en fiende mot MINA fiender i en större omfattning än 2005. Åh Yisrael och Amerika, du är ett land som skapades till att vara en ledare. Nu leder du andra länder i uppror och styggelser.

Ni andra länder tittade på och vägrade lyssna och lyda, så JAG tänkte era öron och stängde era ögon då JAG talade och röt genom eldarna, haglet, orkanerna, översvämningarna, tornadon, torkan, jordbävningarna, tsunamin och vulkanerna. Ni vägrade lyssna när JAG stampade MIN ena fot på marken och fick jorden att bäva i fruktan så mycket nu att jordens själva rotation vacklar som en fyllbult. Vad kommer ni säga när JAG stampar båda fötterna i raseri? Länder som slaktar MITT Heliga folk som om de vore får som leds till att slaktas gråter nu för sig själva när JAG skickade jordbävningarna och tsunamin och domen för att ha mördat oskyldiga Kristna som inte hade något blod på sina händer. Män, kvinnor och barn har mördats och mördas nu av en anledning: de vägrar förneka YAHUSHUA HA MASHIACH, SOM de kallade för ”JESUS KRISTUS”, SOM är MESSIASEN och JAG, YAHUVEHS, ENFÖDDE SON.

Alla länder inklusive Indonesien: JAG utkrävde ert blod och era käras för att ni utkrävde och tog livet av riktiga Heliga Kristna. Och så kommer det fortsätta för folket av alla länder för denna jord. Ni ska skörda vad ni sår. Om ni sår Helighet och Lydnad till MINA Heliga Skrifter och sätter JAG, YAHUVEH, er SKAPARE och erkänner YAHUSHUA som JAG, YAHUVEHS SON och er MESSIAS, så ska ni skörda MINA välsignelser från Himmelen. 2006 kommer att vara ert Jubelår om ni kan tro och ha tron i YAHUSHUAS NAMN att JAG, YAHUVEH, kommer befria er från MIN kommande Vrede, särskilt för YAHUSHUAS trogna Brud som JAG kallar för MIN Ester.

1 Thessaloniker 5:9

Ty GUD har inte bestämt oss till att drabbas av Vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår HERRE YAHUSHUA HA MASHIACH.

Detta har JAG, YAHUVEH, kungjort: ni som sår ohelighet, kommer med ursäkter för att leva syndiga livsstilar, utgjuter oskyldigt blod, hån, uppror, ni satans tjänarbarn som vägrar omvända er från era trolldomar, häxerier, voodoo, satanism, och alla former av det ockulta inklusive nekromanti: in i MIN Vredes Vinpress – MIN köttkvarn – ska ni gå. Ni förtappade som älskar att döda och kriga, som dyrkar upprorets ande, stjäl, dödar och förstör, mord och girighet. Ni förtappade stenar, dödar, torterar, som attackerar och fängslar MITT Heliga Säd, och tvingar dem att lida martyrdöden: in i JAG, YAHUVEHS, Vredes Vinpress – in i MIN Köttkvarn – ska ni gå.

Uppenbarelse 19:15

Och ut ur HANS Mun kom ett skarpt svärd, som HAN skall slå folken med, och HAN skall styra dem med järnspira, och HAN trampar GUDS, den ALLSMÄKTIGES, Stränga Vredes Vinpress.

JAG, YAHUVEH, kommer välsigna dem som är en välsignelse för MIN SON YAHUSHUA och dem som välsignar MINA barn av Helighet. JAG, YAHUVEH, kommer att förbanna dem som är som en förbannelse för MIG och MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA, och JAG kommer att skicka MINA förbannelser från 5 Moseboken 28 över alla dem som skadar eller söker förgörelsen och döden av YAHUSHUAS Brud, MIN Ester. JAG, YAHUVEH, kommer att välsigna MITT Heliga folk med välsignelser från 5 Moseboken 28, förbehållna YAHUSHUAS Brud, som uppenbarar RUACH HA KODESHS Heliga Eld. JAG delar MINA Hemligheter med MINA Smorda riktiga Apostlar & Profeter. JAG, YAHUVEH, kommer att skicka alla MINA förbannelser från 5 Moseboken 28 över alla dem som påstår sig tjäna MIN SON YAHUSHUA men istället genom ord och gärning tjänar satan och vägrar lyda MIG och uppenbarar en förfalskad smörjelse som kallas för främmande eld och har sålt sina själar som en Esau för berömmelse och rikedom, som kompromissar MINA Heliga Skrifter och lär ut synder och demoners läror.

Fullständigheten av MIN RUACH HA KODESH finns inte i någon präst som kompromissar det som de vet är sant eller förvränger Skrifter och MINA Budord till att anpassas för att behaga människor eller denna världs regeringar. Låt er inte bedras: JAG, YAHUVEH, har inte ändrat MIN åsikt om vad som är en synd eller var icke-omvända syndare spenderar evigheten. Era moraler och tolkning av synd kan förändras, men JAG ÄR vem JAG ÄR och JAG, YAHUVEH, förändras inte och det gör inte heller MIN SON YAHUSHUA. JAG, YAHUVEH, skrev de två tavlorna av Lagar– som kallas för Budord – i sten med MITT eget Eldiga Finger, och inristade dem och JAG gav dem till Moses (Moshe). Dårar, som tror att JAG sände MIN SON YAHUSHUA från Himmelen till att förändra dessa Lagar inklusive Lagen om MIN Sabbatsdag.

År 2006 och framöver kommer MITT Heliga folk att växa i Helighet och försöka hårt att lyda, älska och tjäna MIN SON YAHUSHUA och JAG, YAHUVEH, på alla sätt. MITT Heliga folk kommer inte kompromissa med fienden. YAHUSHUAS Brud har MIN tillåtelse och auktoritet att anropa JAG, YAHUVEH, i YAHUSHUAS NAMN, och be MIG att sätta demonerna som plågar dem in i MIN Himmelska Vredes Vinpress som kallas för MIN köttkvarn. demoner som har skickats som plågar er eller era frälsta kära eller det frälsta folket. Ni har fått ett uppdrag att göra förböner i böner för befrielse.

YAHUSHUAS Brud, anropa MIG så att JAG befriar dig från de mänskliga tjänarna till satan som söker er död och förgörelse. Kom modigt inför MIN Tron utan synd och be MIG i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN, att be MIG er ABBA YAHUVEH i YAHUSHUA HA MASHIACH att sätta dessa MINA och era förtappade fiender in i MIN Köttkvarn, MIN Vredes Vinpress. De som vågar kasta sina förbannelser, trolldomar, förhäxningar och gör alla möjliga ondskor för att försöka och skada, förstöra eller döda YAHUSHUAS Brud som är MINA Förseglade. Hämnden är MIN, säger YAHUVEH. JAG kommer att återbetala YAHUSHUA’S Bruds fiender och mala upp dem på sju olika sätt[1].

YAHUSHUAS Brud, du ska inte hämnas när dessa mänskliga tjänare till satan skadar dig. YAHUSHUAS Brud, förlåt era mänskliga fiender men överlämna dem in i JAG, YAHUVEHS, Händer. Det är en skrämmande sak att falla in i JAG, YAHUVEHS, Händer. Du ska inte hämnas, utan låt JAG, YAHUVEH, hämnas åt dig. JAG, YAHUVEH, kommer att mala upp alla era förtappade fienders sinnen, kroppar, anden och själar. Det kommer inte finnas någonting kvar utom ljudet av krossande ben när JAG, YAHUVEH, har blivit klar med dem på jorden. Alla fiender till YAHUSHUAS Brud är en fiende till YAHUVEH och YAHUSHUA och RUACH HA KODESH. En del av dessa fiender gör anspråk på namnet ”Jesus Kristus” och ändå finns inte MESSIAS’ HELIGA ANDE i dem. De är ondskans hantlangare och bedrar bara sig själva.

En del som läser detta kommer säga “Vem är YAHUSHUAS Brud?” JAG säger er detta: era handlingar talar högre än era ord. YAHUSHUAS Brud dyrkar, älskar och tillber JAG och MIN SON YAHUSHUA (älskar OSS över allt annat), och vill ha VÅR Vilja i sina liv och ber hur de kan tjäna OSS och behaga OSS, hur de kan sätta ett leende på YAHUVEHS & YAHUSHUAS Ansikte. De vägrar att kompromissa. De vägrar att tro på satans lögner. YAHUSHUAS Brud strävar efter att lyda MINA Lagar så som det skildras i de Heliga Bibliska Skrifterna. YAHUSHUAS Brud lever Heliga liv för att de är Heliga. De omfamnar YAHUSHUAS Judiskhet då de håller och hedrar MIN Sabbatsdag och betraktar de Heliga Högtiderna som en välsignelse, och firar dem och erkänner YAHUSHUAS MESSIAS deras BRUDGUM i de alla.

Från och med denna dag befaller JAG YAHUSHUAS Brud, MIN nya Ester, att fira Högtiden Purim och fröjdas. Fira och prisa MIG för att ha befriat Ester, för utan henne, hur skulle YAHUSHUAS BLODSLINJE komma fram? Det skulle inte ha funnits några Hebréer kvar på jordens yta och Haman hade lyckats. Det som Haman en gång försökte göra kommer att försökas igen på samma sätt. Skottpengar kommer att placeras på alla Judar och troende i YAHUSHUA. Den där samma anden kom igen genom Hitlers ande. Så kommer det även göras igen, när fördärvets son kommer, som är satans son. YAHUSHUAS Brud, studera Esters bok.

YAHUSHUAS Brud, fröjdas. Återigen säger JAG, YAHUVEH: fröjdas. Detta är ert Jubelår. Koncentrera er inte på domarna och hämnden som JAG kommer utgjuta över era fiender, de förtappade och hedningarna. För dem som dyrkar, älskar, tjänar och lyder MIN SON YAHUSHUA och JAG, YAHUVEH: ni är frälsta och tvättade i YAHUSHUAS UTGJUTNA BLOD och ni är inte utsedda för MIN Vrede, utan istället kommer ni välsignas om ni bara kan, i tro, tro att ni ska få ert Jubelår.

YAHUSHUAS Brud, så många av er kämpar med sköra, sjuka eller gamla kroppar som har föråldrats före sin tid på grund av ständiga fysiska, känslomässiga, andliga attacker och ett våldsamt anfall från satans tjänarbarn eller demoniska andar. Era fiender har slitit ut er fysiskt och mentalt, och ändå växer ni och blir starkare andligt i YAHUSHUAS NAMN och genom HANS UTGJUTNA BLOD i Golgata.

Fröjdas YAHUSHUAS Brud: nu är det mycket snart som ni kommer uppryckas till att träffa YAHUSHUA levande i luften, och era kroppar kommer att förändras på ett ögonblick, på ett litet kick. Och när ni återvänder, så kommer ni inte längre hindras i sköra jordiska lerkärl, utan istället övernaturliga i styrka, ungdomligt utseende och friska på alla sätt. Ingenting kommer att vara omöjligt för er.

Seger över alla era fiender och varje demon. Om ni vill äta mat, så kan ni äta hur mycket ni vill. Men det är inte mat som kommer ge er näring. Istället är det RUACH HA KODESHS Smörjelse som kommer livnära er. Varje Skrift-Ord som utgår från er mun genom de Heliga Skrifterna kommer att livnära er.

Matteus 4:4

HAN svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje Ord som utgår från YAHUVEHS Mun."

Lukas 4:4

YAHUSHUA svarade honom: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd."

Om ni vill sova, så kan ni göra det. Men sömn kommer inte vara nödvändigt för att återställa er styrka.

Jesaja 40:31

Men de som hoppas på YAHUVEH får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Inga fängelsegaller kommer hålla er; inga dörrar kommer att hindra er från att gå dit JAG säger att ni ska gå. Ni kommer att ha kroppar som kan vara osynliga när ni vill det. Ni kan ta på er olika utseenden när ni vill det. Inget avstånd kommer vara omöjligt, även om det skulle vara till Himmelen eller en annan planet eller på bortre änden av världen eller till och med månen. Det kommer vara lika lätt som att tänka på ett ställe, och då är ni framme. Ingen man, kvinna, demon, inte ens satan själv kan hindra er från att gå dit YAHUVEH och YAHUSHUA säger att ni ska gå.

Johannes 20:19

På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom YAHUSHUA och stod mitt ibland dem och sade: "Frid vare med er."

Ni kommer att vara som forna Elia och Henok. YAHUSHUAS Brud kommer att ha kroppar som inte kan skadas eller dö utom MINA Två Vittnen på den där Skriftliga tiden genom ett övernaturligt vapen från den bottenlösa avgrunden inspirerat av satan. Men 3,5 dagar senare kommer MINA Två Vittnen att leva igen i den där Förhärligade Kroppen och uppryckas för att vara med BRUDGUMMEN YAHUSHUA HA MASHIACH.

Älskade barn, var inte trötta på att göra gott och i lydnad till JAG, YAHUVEH, och er MESSIAS YAHUSHUA vare sig ni är Bruden eller Gästerna. Välsignade är alla de som är inbjudna till LAMMETS Äktenskapsmåltid. Som ni ser, så växer ondskan med stormsteg. Det påskyndar bara YAHUSHUAS Återkomst.

Som ni ser, de oheliga rika och berömda som är bara män och kvinnor, som är inget mer än illusioner, idoler av denna värld som glömmer att deras kroppar är gjorda av bara stoft i MINA Händer och i MIN Tid kommer JAG återvända deras lerkroppar tillbaka till stoft igen. Men deras andliga kroppar kommer att lida för evigt i helvetet och sen i eldsjön för synderna som de har begått i sina jordiska kroppar. Så avundas inte dem.

Låt er inte bedras, för det finns ett evigt pris att betala när man hånar YAHUSHUA och JAG, YAHUVEH. Det är som att försöka sticka en nål i JAG, YAHUVEHS Öga, och JAG kommer att vedergälla. Och JAG ska mala dem under MINA Fötter och göra hackmat av deras liv ända tills deras sista andetag på denna jord. Sen kommer dessa fiender känna den förtärande elden av MIN Vrede i helvetet och eldsjön. JAG, YAHUVEH, skyddar MIN SON YAHUSHUAS Brud, de frälsta förseglade på ett sätt som JAG inte har gjort förut.

För det är på denna utvalda sluttid och slutstund på 14 januari 2006, då JAG väckte Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] och JAG sa åt henne – efter att en mänsklig fiende kom mot henne, medan hon sov, och försökte döda henne genom den andliga världen – att be till MIG och be MIG att JAG ska skicka hennes förtappade fiender till MIN Vredes Vinpress som även kallas för MIN Köttkvarn. JAG smorde henne under böner med hennes hushåll inte bara för dem, utan för hela YAHUSHUAS Brud: de har också auktoriteten att be MIG att göra samma sak.

Nu får det vara nog! YAHUSHUAS Brud ska inte trampas under fötterna av satans tjänarbarn. JAG, YAHUVEH, ger denna nya Smörjelse till YAHUSHUAS Brud. satans tjänarbarn och satans brud som attackerar YAHUSHUAS Brud, kommer att skörda förbannelserna i 5 Moseboken 28 ett tusenfalt och bära på sig det som ett andra skinn. De kommer att stöna av smärta och säga ”om det inte vore för otur, så skulle de inte ha haft någon tur alls”. JAG ska personligen trampa dessa fiender till YAHUSHUAS Brud under MINA Fötter och ert blod kommer att flöda som en röd flod då JAG, YAHUVEH, sätter fienderna till YAHUSHUAS Brud in i MIN Vredes Vinpress.

Medlemmarna av YAHUSHUAS Brud, ni har fått en unik Smörjelse. JAG överlämnar denna Smörjelse till er genom att låta YAHUSHUAS Ringmö Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] tala ut det genom smorda böner och skrivna ord. Medlemmar av YAHUSHUAS Brud, om ni vill modigt tro på och ta emot denna nya auktoritet som JAG, YAHUVEH, ger er, så kommer JAG modigt befria er från era och MINA fiender på ett sätt som ni inte tänkte på tidigare. YAHUSHUAS Brud, be MIG och se om JAG inte kommer skicka demonerna som plågar er in i YAHUVEHS köttkvarn som är MIN Vredes Vinpress där JAG kommer oskapa dem.

YAHUSHUAS Brud, JAG ger dig denna nya auktoritet och nya Smörjelse denna dag när du ber MIG i YAHUSHUAS NAMN. Inte bara för er skull ger JAG denna Smörjelse, utan för Yisraels skull. Hur många kommer välja att acceptera denna fana mot ondskan i denna värld? Det är ert val. Det är förbehållet bara för YAHUSHUAS Brud. Alla andra som ber för detta kommer att avvisas.

Väcker anstöt hos en del som vägrar att lyssna, upplyser andra som hör YAHUVEHS Röst.

Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu), 18 januari 2006 kl. 01:40 på morgonen.

ELIAS OCH HENOKS BORTRYCKNINGAR

Elijah Raptured to Heaven

2 Kung 2:11 Medan de gick och samtalade, se, då kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till Himlen.

Hebréer 11:5 Genom tron togs Hanok bort utan att möta döden. Och man fann honom inte mer, ty YAHUVEH hade tagit honom till SIG. Innan han togs bort, hade han fått det vittnesbördet att han funnit nåd hos YAHUVEH. (Läs Henoks Bok)

PURIM

Ester points to Haman as the Enemy

Ester Pekar på Haman Som Fienden

Purim är på söndag, 4 mars 2007. Lotternas högtid, det firas på den 14:e dagen av den Hebreiska månaden Adar (februari-mars). Detta är ett firande av befrielsen av de Persiska Judarna över en av de uslaste komplotterna i historien att utrota det Judiska folket. Esters bok i det Gamla Testamentet skildrar berättelsen om hur den vackra Judiska kvinnan Ester (Hadassah) och hennes kusin Mordokaj omintetgör den onda Haman (Buuuuuuu!), som konspirerar för att massakrera Judarna.

HAMAN

(Läs hela Esters bok för hela berättelsen)

Ester 8:7 – Då sade kung Ahasveros till drottning Ester och till juden Mordokaj: "Se, Hamans hus har jag gett Ester, och själv har han blivit upphängd på en påle, därför att han ville bära hand på judarna.

Ester 9:10 – de tio sönerna till judarnas fiende Haman, Hammedatas son, dödade de. Men de avstod från plundring.

Ester 9:12 – Då sade kungen till drottning Ester: "I Susans borg har judarna dödat och tillintetgjort femhundra män förutom Hamans tio söner. Vad skall de då inte ha gjort i kungens övriga provinser? Vad är nu din bön? Den skall besvaras. Och vad är ytterligare din begäran? Den skall uppfyllas."

Ester 9:24 – Ty agagiten Haman, Hammedatas son, alla judars fiende, hade planerat att utplåna judarna, och han hade kastat pur, det vill säga lott, för att krossa dem och förgöra dem.

5 Moseboken 28

1 Om du lyssnar till YAHUVEHS, din GUDS, Röst, genom att noggrant följa alla HANS Bud som JAG i dag ger dig, så skall YAHUVEH, din GUD, upphöja dig över alla folk på jorden.

2 Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till YAHUVEHS, din GUDS, Röst.

3 Välsignad skall du vara i staden, och välsignad ute på marken.

4 Välsignad skall ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda, det din boskap föder, din nötboskaps kalvar och lammen i din hjord.

5 Välsignad skall din korg vara och välsignat ditt baktråg.

6 Välsignad skall du vara när du kommer in, och välsignad skall du vara när du går ut.

7 När dina fiender reser sig upp mot dig, skall YAHUVEH låta dem bli slagna inför dig. På en väg skall de dra ut mot dig, men på sju vägar skall de fly för dig.

8 YAHUVEH skall befalla SIN välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. HAN skall välsigna dig i det land som YAHUVEH, din GUD, ger dig.

9 YAHUVEH skall upphöja dig till ett Heligt folk åt SIG, så som HAN med ed har lovat dig, om du håller YAHUVEHS, din GUDS, Bud och vandrar på HANS Vägar.

10 Och alla folk på jorden skall se att du är uppkallad efter YAHUVEHS NAMN och de skall frukta för dig.

11 YAHUVEH skall ge dig överflöd av allt gott - barn, avkomma från boskapen och gröda på marken - i det land som YAHUVEH med ed har lovat dina fäder att ge dig.

12 YAHUVEH skall öppna för dig SITT rika förrådshus, Himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du skall ge lån åt många hednafolk men själv skall du inte låna av någon.

HAMAS

Palestinsk Islamisk terroristorganisation. Hamas har uträttat självmordsattacker och andra mordiska attacker mot Judiska Israeliska civila (främst på transporter och marknadsplatser och även attacker mot militära mål i Gazaremsan) för att främja sitt mål av att skapa en Islamisk Republik av Palestina i Israel, Västbanken och Gazaremsan [detta kommer aldrig att hända]. Gruppen listas som en terroristorganisation av Australien, Kanada, Europeiska Unionen, Israel och Förenta Staterna, och är förbjudet i Jordan.

Läs Mejl Mottagna Angående Profetior 80 & 81 [Länk Kommer]

Bekräftelse i K’s Dröm om Lamm [Länk Kommer]

Uppenbarelse 14:17-20

En annan ängel kom ut från templet i himlen. Också han hade en skarp skära. Och en annan ängel, som hade makt över elden, kom ut från altaret. Han ropade med stark röst till ängeln med den skarpa skäran: "Räck ut din skarpa skära och skörda druvklasarna på jordens vinstock, ty dess druvor är mogna." Och ängeln räckte då ut sin skära över jorden och skördade druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i YAHUVEHS Vredes Stora Vinpress. Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av ettusen sexhundra stadier.

This is from Prophecy 105, YAHUVEH said to put this up on all Prophecies from now on: I warned you a long time ago Elisabeth (Elisheva) not to name this Ministry after a man or a woman even before there was a Ministry. I put it in your spirit for none of this has been done by your hand, none of this has come forth from your mouth. It is from the Mouth of YAHUVEH that has given birth. It is from the Mouth of YAHUSHUA your MASHIACH that has given birth. It is from the Mouth of the RUACH ha KODESH your IMMAYAH that has given birth. If it had only been by your hand it would have failed long ago. It is by the SHKHINYAH GLORY'S Wind that blows across this earth, the Holy Wind of Revival, it is not by your breath or it would have failed. (Isaiah 42:8)


* * * * * * *