PROFETIA 79

JAG, YAHUVEH, Säger, “Folk, Ni Missar Poängen!”

Skriven/Talad under den HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse
genom Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
2 augusti, 2005, kl. 04:00 på morgonen

Redaktörens Kommentarer: Detta Profetiska Ord från YAHUVEH inkluderas därför att det lade en andlig grundval som andra Profetiska Ord talades på. När detta Ord talades, så kom YAHUVEHS Delande Svärd ner mellan de som hedrade HANS Riktiga Sabbatsdag – från fredags solnedgång till lördags solnedgång – och de som inte ville ge upp den mänskligt påhittade söndagssabbaten – den dag då de forna romarna hedrade sin solgud.

Den 1 augusti, 2005, hörde Elisheva ständigt “JAG, YAHUVEH, anmodar dig Elisabeth, att säga till folket ‘Folk, ni missar poängen!’” Den 2 augusti, 2005, då Elisheva berättade för [ex-] webbadministratören, så kom en mäktig Smörjelse över henne då hon började be i Heliga tungor, och detta Profetiska Ord kom fram.

* * * * * * *

Denna Profetia innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN
som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH”
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON -
HA MASHIACH betyder “MESSIASEN”. ELOHIM betyder ”GUD”:

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET”
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH
som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN” – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)
Utöver detta, så betyder ABBA YAH “FADER YAH”
och IMMA YAH betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln)
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till innan Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
       – 2 Krönikeboken 36:16

* * * * * * *

Profetia 79 börjar:

Om ni inte lyder MIG nu, och om ni kompromissar nu med den dag som JAG har avskilt som MIN Heliga Sabbatsdag – och om ni tror att det inte är viktigt att lyda var och en av MINA Budord – vad får er att tro att ni kommer lyda under den snart kommande Stora Vedermödan?

Varför är det bekvämare att lyssna på människans läror, när de förvränger MINA Ord till att stämma överens med människans syndiga föreställning? Fastän MIN SON YAHUSHUA är er VILA, så är HAN inte er Vilodag. MIN SON YAHUSHUA är INTE en dag, och MITT Fjärde Budord anger klart och tydligt att man ska hålla MIN Sabbatsvilodag Helig.

Vilken del av detta förstår ni inte? Ja, vila i YAHUSHUA. För HANS ok är milt och HANS börda är lätt (Matt 11:30), men det har inget med Sabbatsdagen att göra. Höll inte YAHUSHUA Sabbaten?

Skickade inte JAG MIN SON, YAHUSHUA, till att vara en förebild för er? Vet ni ens varför JAG avskilde en Vilodag (1 Mos 2:1-3)? Vet ni inte att denna Sabbatsdag ska vara en välsignelse för er och inte en förbannelse?

MITT Fjärde Budord anger klart och tydligt att man ska hålla MIN Sabbatsvilodag Helig. Säger inte Lagen som JAG skrev med MITT eget Brinnande Finger på en stentavla (2 Mos 31:18; 5 Mos 9:10) och gav till Mose på Sinaiberget, “Tänk på MIN Sabbatsdag så att du Helgar den.” (2 Mos 20)?

Återigen frågar JAG er: sedan när är MIN SON YAHUSHUA en dag? Fråga er själva, varför skulle satan förändra Sabbatsdagen till söndag, om det inte skulle ha använts för hans egna syften i den Stora Vedermödan?[1]Lyssna inte på dem som predikar annorlunda. Häri ligger segern.

Det står skrivet i MITT Heliga Ord att JAG, YAHUVEH, inte kan ljuga.

Om ni lyder MIG, så finns det Välsignelser & Seger så som det står i 5 Moseboken 28. Det finns förbannelser för dem som inte lyder. Läs och studera det som står skrivet i 2 Moseboken 31:12-17. Den riktiga Sabbaten kommer att vara tecknet mellan JAG, YAHUVEH, & MITT folk, och det kommer att användas till att identifiera vem som verkligen dyrkar och vem som kommer att tjäna MIG i den Stora Vedermödan.

Ska ni dyrka JAG, YAHUVEH, & YAHUSHUA på den riktiga Shabbaten – från fredags Solnedgång till lördags Solnedgång? Eller kommer ni, under den Stora Vedermödan, att tjäna och dyrka satans son på söndag?

Om ni inte håller MIN Heliga Sabbatsdag nu, vad får er att tro att ni kommer göra det då, under den Stora Vedermödan, som bara är ett stenkast bort?

Det är därför JAG nu talar genom denna Ringmö som tillhör MIG – som är ordinerad till att vara en Profet för folken – så att denna varning ska ringa runt denna värld. Vet ni inte att de som lär ut att det är omöjligt att lyda och vara Helig inför MIG, kommer med undanflykter för sina egna synder?

JAG, YAHUVEH Säger: “Folk, ni missar poängen!”

Detta är inte öppet för debatt. Ni kommer antingen att göra det som JAG, YAHUVEH, säger – eller så kommer ni i den Stora Vedermödan att betala med era själar. De som har rest sig och sagt, “Jag ska vara Elisabeths [Elishevas] domare, jag ska vara Elisabeths [Elishevas] jury", omvänd er nu. Annars kommer ni att möta MIG. Och då ska JAG säga, "Gå bort från MIG, din laglöse!” (Matt 7:23; Luk 13:27), för JAG ÄR YAHUVEH och JAG deltar inte i någon debatt. JAG ENSAM ÄR DOMARE. JAG ENSAM ÄR JURYN. JAG ENSAM ÄR REFERENSEN.

Dessa är INTE Elisabeths [Elishevas] ord.

Ni laglöshetens falska profeter och predikanter attackerar henne. Ni förtalar henne för den Tora som JAG skrev med MITT Eget Finger. Ni lär MINA får och MINA lamm att JAG blundar åt synd. Omvänd er idag! För JAG ÄR inte en GUD YAHUVEH som har förändrats på något sätt. Ni som dömer henne: ta bort bjälken från ert eget öga – innan ni försöker ta bort flisan ur någon annans öga. Ni är vidriga i synd. Ni är vidriga i uppror. Ni är vidriga i olydnad. Och ni är vidriga i högmod.

Fall på era ansikten inför MIG, för JAG ÄR YAHUVEH er SKAPARE, den EVIGE. Ni vågar anklaga MIN SON YAHUSHUA som er ursäkt för att synda! Ni vågar förtrampa HANS BLOD under era fötter och komma med undanflykter för era synder! Fall på era ansikten inför MIG innan det går för långt och det inte finns någon väg tillbaka till MIG (Heb 6:4-6)! Bedröva INTE MIN RUACH HA KODESH [HELIGA ANDE]!

MIN SON YAHUSHUA kom inte för att upphäva MINA Lagar.

MIN SON YAHUSHUA kom för att fullborda MINA Lagar (Matt 5:17).

Var tacksamma över att JAG nu inte längre håller er ansvariga för 613 lagar. JAG håller er ansvariga för Tio Lagar, och ni slänger upp era händer och säger, “Det är för mycket för mig.”

Ni föredrar att lyssna på människan som redigerar MINA Lagar. De säger till er att mord av oskyldiga barn i livmodern inte är en synd. De legaliserar abort.

Predikarna lär ut i era kyrkor, “Tala inte emot denna lag.” De organiserade kyrkorna som träffas på söndag har tagit emot mutan av denna världs regeringar. De har tagit rädslans ande och tagit på sig det som klädesplagg.

Var är MINA Heliga Präster som inte har kompromissat och som fortfarande talar mot synd? Era mänskligt påhittade lagar legalisar det som JAG sa är en styggelse – de kallar det för ”samkönade äktenskap”. Inte ens på Sodoms & Gomorras dagar har det funnits sådana ”samkönade äktenskap”. Inte ens på Sodoms & Gomorras dagar har det förekommit sådana synder, även fast homosexualitetens styggelse fanns i överflöd. Men de vågade inte kalla det för ett äktenskap!

Tro inte på de lögner som lär ut “en gång frälst, alltid frälst” (Hes 33:12). Tro INTE att det nu inte längre spelar någon roll – för att YAHUSHUA betalade priset på Golgata – att man kan synda, att man kan luta sig så nära helvetets kant så nära man vill för att man sa en frälsningsbön (Mt 7:21-23.

Ni tror att ni inte behöver sätta några gärningar bakom det och att ni ändå är garanterade att komma in genom Himmelens dörrar. Bort från MIG, ni laglösa! Jag vill inte höra några fler av era ursäkter. Antingen kommer ni vara Heliga, eller så kommer JAG säga till er, “Ni laglösa, JAG har aldrig känt er.”[2]

JAG, YAHUVEH Säger, “Folk, ni missar poängen!”

Ni lyssnar på dessa människor nu, och ni sitter i era kyrkor och tror på lögnerna om att söndag är Sabbaten eller att det inte spelar någon roll vilken dag Sabbaten är. Ni tror på de lögner som både predikanter och vissa rabbin lär ut: att det inte finns någon större Smörjelsekraft i de HEBREISKA HELIGA NAMNEN YAHUVEH & YAHUSHUA & RUACH HA KODESH, att vilket namn som helst duger.

Predikanterna säger till er att det inte är viktigt att lära sig Judiskheten av MESSIAS. De säger ”om du inte är en jude så gäller inte det”. Dessa laglösa predikanter lär er att ni är en icke-jude och att ni inte behöver lyda de lagar som gavs åt Israels Barn. Glömde ni att ni blev en med MIN SON YAHUSHUA när ni accepterade HONOM som MESSIAS (Rom 11:16-21)?

Ni undrar, “Var finns Smörjelsekraften från den Första Kyrkan med tecken, underverk och mirakel?” Ni ropar, “Var finns miraklens manifestation som i de Gamla Dagarna?”

Gå tillbaka och gör det som den Första Kyrkan gjorde, så ska ni återigen se dessa mirakel. Till dem som inte vet bättre säger JAG: ni hålls ansvariga bara för det som ni visste. Nu hålls ni ansvariga, och även för att lära dessa Sanningar till andra. Men till de som vet rätt och gör fel: ni ska betala med er själ.

JAG, YAHUVEH Säger, “Folk, ni missar poängen!”

Ni lyder dessa onda andliga ledare nu som kommer med undanflykter för synd. Vad får er att tro att ni inte kommer göra samma sak i den Stora Vedermödan – med satans son?

JAG sa till er – genom Profetiorna som JAG har frigjort genom Elisabeth [Elisheva] – att MIN SON YAHUSHUA återvänder för SIN Brud på en Rosh HaShanah, och det kommer vara på en Shabbat [Sabbat]. Om ni inte lär er hur man firar MIN Shabbat & MINA Heliga Dagar, och att lära er VÅRA HELIGA NAMN & MIN TORA för att lyda – hur ska ni då veta hur man hedrar MIG & MIN SON YAHUSHUA, så som JAG har bestämt? Hur ska ni veta vilken dag – utan att studera och bestå provet – som JAG, YAHUVEH, har avskilt till att vara MIN Shabbat? Hur kan ni vara redo när YAHUSHUA kommer igen?

JAG, YAHUVEH Säger, “Folk, ni missar poängen!”

Om ni inte hedrar och firar MINA Heliga Högtider, hur ska ni då veta vad Rosh HaShanah är och när det är? Sen, när ni är kvarlämnade, så kommer ni fråga, “Varför?” Så JAG talar ut ur MIN Ringmö och talar om för er i förväg att JAG, YAHUVEH, profeterar genom denna Ringmö som ingår i MIN SON YAHUSHUAS Brud.

YAHUSHUAS Brud kommer inte bara omvandlas till sina förhärligade kroppar – och fyllas med en sådan SMÖRJELSE SOM OM YAHUSHUA SJÄLV GICK GENOM DEM & MED DEM – HAN kommer att genomdränka dem med en sådan SMÖRJELSE att INGENTING kommer vara omöjligt för dem!

Och i 40 dagar kommer MIN Son YAHUSHUAS Brud att varna, “Ta inte odjurets märke”. De ska gå till dem som JAG kallar för Gästerna och dem som har sina namn skrivna i LAMMETS Livsbok, och de ska säga till dem: “Var inte olydiga. Kompromissa inte, även om det skulle innebära ert jordiska liv.”

Ni ser, JAG använder denna Ringmö nu, till och med utan hennes förhärligade kropp, som en röst som ropar ut varningen i förväg. För JAG har kallat henne till att vara en Profet för folken. Ta inte odjurets märke!Söndagsdyrkan och odjurets märke hänger ihop.

Akta er: ni kommer att förlora er själ om ni följer Söndagsdyrkandets Lag under den Stora Vedermödan. JAG skulle vara tvungen att be om ursäkt för Sodom & Gomorra – som JAG förintade med eld och svavel – om JAG skulle låta dessa jordiska styggelser fortsätta mycket längre så som de är. JAG tänker inte be om ursäkt för Sodom & Gomorra! JAG ska utrota och avsluta allt som JAG, YAHUVEH avskyr.

Dessa falska predikanter kommer med undanflykter för synder, och ni har lyssnat på dem. Ni kommer till detta Ministerium för er Andliga Mat: att smaka på Smörjelsen, att dricka den Andliga Mjölken och att äta det Andliga Köttet. Hur många av er kompromissar sen, och går till söndagskyrkorna? Ni faller vid er pastors fötter i lojalitet. Och det är där ni ger era tionden och offergåvor. Ni kan inte ha det på båda sätten.

Ni måste bestämma er vilken dag det är som JAG har förordnat till att vara Shabbaten, För så som JAG har påbjudit vilken dag Shabbaten är, vilket är Dagen då ni ska hedra MIG och vila och komma närmare till MIG –

JAG, YAHUVEH Säger “Folk, Ni missar poängen!”

– och så kommer satans son att befalla dem som har kompromissat att dyrka honom på den dag som han förordnar.

JAG, YAHUVEH Säger “Folk, ni missar poängen!”

Så som MIN SON YAHUSHUA sa, och HAN sa att man ska “ta del av detta vin och detta bröd, gör detta till minne av MIG." (1 Kor 11:23-26) – I den snart kommande Stora Vedermödan, vet ni inte att satans son kommer säga till alla dem som accepterar hans märke, “Gör detta till minne av mig”? De kommer att dricka martyrernas blod från bägarna. Det kommer att fyllas med blod, och som vampyrer kommer de att dricka det blodet.

Och så säkert som en Nattvardstallrik skickas vidare – så säkert kommer de även att skicka vidare tallriken. Och satans son kommer att säga, “Gör detta till minne av mig.” Grillat kött av martyrerna kommer de att äta. De kommer att håna MIN Nattvard & YAHUSHUAS Brud. De kommer verkligen att avsky YAHUSHUAS Brud, för de vet att de rättfärdigas böner höll satans son borta tills det var dags att kalla ut YAHUSHUAS Brud. De rättfärdigas böner är mycket verksamma (Jkb 5:16).

JAG, YAHUVEH, varnar er: det har redan påbörjats.

Det kommer finnas sexuella orgier i söndagskyrkorna i den Stora Vedermödan. Det kommer att vara på detta sätt som satans son hånar YAHUSHUAS Brud. För YAHUSHUA & HANS Brud är en, och ALLA de som dyrkar YAHUSHUA, som lyder MIN SON är en – för det är en Andlig förbindelse kropp, sinne, ande och själ. satans son kommer att håna under den Stora Vedermödan: han ska hålla sexuella orgier i söndagskyrkorna.

Begynnelsen av det stora bedrägeriet är de homosexuella kyrkorna. Återigen säger JAG: synden har redan påbörjats.

JAG, YAHUVEH, Säger, “Folk, ni missar poängen!”

Det är så JAG använder detta Ministerium, och skiljer fåren från getterna, skiljer vetet från agnarna [ogräs]. De som har sina namn skrivna i LAMMETS Livsbok före Begynnelsen av denna Jord är de vars namn kommer att förbli i LAMMETS Livsbok. De tänker inte dyrka satans son, och de kommer att avvisa odjurets märke, även om ni hör eller läser detta nu och ni fortsätter att kompromissa nu, så kommer ni under den Stora Vedermödan att fira och hedra den riktiga Shabbaten som är från Fredags Solnedgång till Lördags Solnedgång, även om det kan innebära ert liv och ni kommer att lida martyrdöden.

Alla era namn finns redan nerskrivna, för JAG visste redan innan ni föddes på denna jord vad ni skulle göra. Om ni inte lyssnar nu, så ska ni lyssna då.

De som läser och hör detta Budskap och skär tänder av raseri mot MIN Ringmö: så kommer ni även att skära tänder av raseri och skaka knytnäven åt JAG, YAHUVEH er SKAPARE, under den Stora Vedermödan då förbannelser och sjukdomar drabbar er, den ena efter den andra, och ändå kommer inte ni omvända er från era synder. För på den dagen, om era namn finns i LAMMETS Livsbok, så ska JAG utplåna era namn (Upp 3:5).

Och likaså: alla ni som undrar varför Elisabeth [Elisheva] skulle ta på sig detta – det är för att JAG använder detta Ministerium till att skilja vetet från agnarna. När ni hör detta, så kommer ni att veta om ni är vete eller en agn. Är ni ett ogräs bara för att förtäras av MITT RASERI, MIN FÖRTÄRANDE ELD? Fast JAG använder henne nu [även] till att ropa till Bruden – såsom en röst ropar till de Fem Kloka Jungfrurna: "Kompromissa inte. Var förberedda. För er BRUDGUM kommer till SIN Brud på en Rosh HaShanah och en Shabbat."

YAHUSHUAS Brud, var på era knän inför MIG. Förbli Heliga och förbli ödmjuka. Be att ni fortsätter vara värdiga att vara MIN SON YAHUSHUAS Brud som symboliseras av de Fem Kloka Jungfrurna, vilket är den första bortryckningen, som ofta kallas för Uppryckningen.

Gäster, be att ni ingår i den Andra Bortryckningen, så att ni blir Gästerna på LAMMETS Bröllopsmåltid.[3] Gästerna symboliseras av de Fem Oförståndiga Jungfrurna som får höra att BRUDGUMMEN ska komma igen efter att YAHUSHUAS Brud är bortryckt.

Så var på er vakt, för ni vet varken dagen eller timmen (Mt 25: 1-13). När MIN SON YAHUSHUA kommer för att bortrycka de Fem Oförståndiga Jungfrurna, så kommer de bli kloka tills dess.

JAG, YAHUVEH, Säger, “Folk, ni missar poängen!”

Vill ni veta vad som avskiljer er från att vara YAHUSHUAS Brud eller en Gäst? JAG talar om för er nu: det är hur mycket ni begär det, hur mycket ni bevisar det genom Helighet, kärlek och lydnad. Hur mycket är ni beredda att offra för att bli YAHUSHUAS Brud, och göra saker på HANS sätt och inte ert, och förhärliga HONOM i allt ni gör?

Bruden vet att hon måste fira MINA Heliga Dagar. Bruden vet att hon inte kan kompromissa det som hon vet är sant. Hon är modig i att tala ut Sanningen. Detta är vad som skiljer henne åt.

Nattvarden är även en påminnelse om Äktenskapsförbundet med YAHUSHUA. YAHUSHUAS Brud använder VÅRA HELIGA NAMN YAHUVEH & YAHUSHUA. Stavningen spelar ingen roll, för JAG vet era hjärtan och de skäms inte.

Hur mycket vill ni vara YAHUSHUAS Brud? Hur mycket passion har ni för YAHUSHUA? Hur bevisar ni att JAG, YAHUVEH & YAHUSHUA är först i er kärlek och era liv och i allt ni gör? Detta är vad som skiljer er åt som YAHUSHUAS Brud, för JAG säger denna Hemlighet till er: passionen och djupet av er kärlek för YAHUSHUA är bevis som alla kan se. Detta är märket av YAHUSHUAS Brud. De känner att de inte kan göra tillräckligt mycket för MIG.

Nu vet ni Hemligheterna. Ni ser, MINA älsklingar: detta är inget som ni kan gömma. För JAG vet vem som verkligen, verkligen vill betala priset för att vara YAHUSHUAS Brud. För JAG tänker inte kalla någon för YAHUSHUAS Brud om de inte har detta begär. Varje dag ber YAHUSHUAS Brud: “Gör mig mer Helig för DIG.” YAHUSHUAS Brud är ödmjuk och Helig inför MIG.

JAG, YAHUVEH, Säger, “Folk, ni missar poängen!”

Förbli trogna mot MIG nu. Var inte bara hörare av MITT ORD, utan var det HELIGA ORDETS görare (Jkb 1:22). Var Heliga så som JAG ÄR Helig, för även om ni är i denna värld, så ska inte ni bete er som denna värld. Låt inte laglöshetens predikanter vilseleda MINA får och lamm, för alla måste ”arbeta på sin frälsning med fruktan och bävan” (Fil 2:12). För ”tron utan gärningar är död” (Jkb 2:20).

MIN SON YAHUSHUA har gjort SIN del på Golgata. Nu säger JAG, YAHUVEH till er, “Gör er del.” Sträva efter att lyda. Synda inte avsiktligt. Kom inte med ursäkter för synd. Ta inte emot orden från predikanterna som predikar laglöshet.

För JAG, YAHUVEH säger till er, “Varför kallar ni MIN SON YAHUSHUA för HERRE och inte lyder HONOM?” (Lk 6:46).

JAG, YAHUVEH säger: om ni inte omvänder er från era sätt att vara olydiga, [så kommer ni höra] “Bort från MIG, ni laglösa!“ (Mt 7:23; Lk 13:27) på Domedagen. För JAG tänker inte stå för ert hånande mot YAHUSHUAS HELIGA BLOD. Ni som kallar er för ”predikanter”, som kommer med undanflykter för att MITT folk ska synda: OMVÄND ER idag för att ha vilselett MINA får och lamm. Annars kommer MIN FÖRTÄRANDE ANDAS ELD, likt agnar i EN MÄKTIG VIND[4], att blåsa bort er.

JAG, YAHUVEH säger: om ni inte gillar dessa Ord som har talats genom MIN Ringmö Elisabeth [Elisheva], så kommer ni att skörda konsekvenserna. För JAG vägrar att debattera.

Det finns bara EN DOMARE. Det finns bara EN JURY.

Och JAG – YAHUVEH – ÄR den ENDA REFERENSEN.

Om ni inte gillar detta Profetiska Budskap, ta det då inte till Elisabeth [Elisheva]. Utan ta det till JAG, YAHUVEH. Hon är bara MIN Smorda Budbärare.

Profetians Slut

Så har den talats, så har den skrivits den 2 augusti, 2005, kl. 04:00 på morgonen

genom denna Ringmö av YAHUVEH & YAHUSHUA för DERAS Lov, Ära & Härlighet.

Jag förblir en ödmjuk tjänarinna,

Apostel Elisabeth Elijah

(Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *
[1]

Dn 7:25 denne [antikrist] skall tala mot den HÖGSTE och ansätta den HÖGSTES heliga. han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid.

[2]

Mt 7:22-23; 25:41; Lk 13:25, 27; jämför även med Ps 6:8; Ps 119:115

[3]

Up 19:9 Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till LAMMETS Bröllopsmåltid!" Och han tillade: "Dessa GUDS Ord är sanna."

[4]

”EN MÄKTIG VIND” är översatt från det engelska ”A MIGHTY WIND”, vilket är namnet av Ministeriet.