PROFETIA 77

Se: JAG, YAHUVEH, Sänder Ut Dig med en Ny Smörjelse till Pingstkyrkorna för Dem som Kommer att Tro & Ta Emot!

Skriven/talad under den HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse
Genom Apostel & Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Mottagen den 26 december, 2004 – Publicerad den 7 januari, 2005

* * * * * * *

Denna Profetia innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN
som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH”
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON -
HA MASHIACH betyder “MESSIASEN”. ELOHIM betyder ”GUD”:

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET”
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH
som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN” – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)
Utöver detta, så betyder ABBA YAH “FADER YAH”
och IMMA YAH betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln)
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till innan Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
       – 2 Krönikeboken 36:16

* * * * * * *

Vi är ivriga att träffa YAHUSHUAS riktiga Brud då vi samlas med de Heliga Örnarna, och jag har fått uppdraget från YAHUVEH att be en speciell smord förseglingsbön för beskydd för de kommande dagarna framöver.

De som har fått höra av YAHUSHUA att ni är YAHUSHUAS brud: mejla mig. Och om det bekräftas så kommer jag att dela med er hemligheterna – som är förbehållna bara för YAHUSHUAS riktiga Brud – som har frigjorts till henne sedan Profetia 76. Be i förväg att jag ska veta vare sig jag ska berätta dessa hemligheter, för er, som kommer att öka smörjelsen i ert liv och ta er in i en djupare intimitet med YAHUSHUA HA MASHIACH.

Hälsningar, er syster
Elisabeth (Elisheva)

Denna Profetia spelades in på ljudband. Här är transkriptionen.

[Elisheva:] ÅH, ABBA YAHUVEH. ÅH, ABBA YAHUVEH! Snälla, upprepa det där Ordet som DU talade ut, i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN!

Profetia 77 börjar:

26 december, 2004

Lär dem, MIN Dotter! Lär dem!

Du har en börda för Pingstvännerna! För JAG FRÄLSTE dig i en Pingstkyrka! JAG SMORDE dig i en Pingstkyrka – JAG FYLLDE dig med MIN DYRBARA RUACH HA KODESH – där du fick de Heliga tungorna. Det är där JAG gav dig viljan att tjäna MIG i dina livs alla dagar! Nu ber JAG dig att gengälda.

Du säger att du är arg för att Pingstkyrkan inte lärde dig Judiskheten av din MESSIAS, firandet av den Heliga Sabbaten, firandet av de Heliga Högtiderna – DÅ FÅR DU LÄRA DEM! Det är därför JAG sände dig till detta land – till denna stat, till det ställe som du sa att du inte ville gå till.

Men JAG säger till dig att SMÖRJELSE KOMMER SOM ÄR STÖRRE ÄN NÅGON AV AZUSA[VÄCKELSERNA]. För JAG sände ut dig till Pingstkyrkorna! För hur kan de lyda det som de inte vet? Hittills har du bara sagt att du är ”Messianskjudisk”.

Så Pingstvännerna kommer knappast –
förutom dem som JAG skickar en i taget.

Men nu sänder JAG ut dig. DETTA ÄR DEN NYA FÖDELSEN!
JAG sänder ut dig till att LÄRA DEM.
JAG sänder ut dig till att SMÖRJA DEM.

JAG sänder UT dig till Pingstkyrkorna – där du sa ”Jag tänker inte längre gå in i en söndagskyrka.” Åh, men NU är det dags! Och NU är tiden inne[1]. JAG sänder UT dig med en SMÖRJELSE som du ALDRIG har upplevt tidigare – så att de INTE ska ha någon ursäkt när de står framför MIG och säger ”Ingen talade om för mig!”, för JAG vet deras hjärtan!

JAG vet hjärtat av de som verkligen dyrkar och prisar MIG. De är som ditt hjärta, och de säger ”ingen talade om för oss.” Så JAG sänder ut dig till att tala om för dem! Från och med nu, när de säger “Vilket trossamfund?”

[Säg] ”MESSIANSKJUDISK PINGSTVÄN!!!” –

JAG SA “MESSIANSKJUDISK PINGSTVÄN!!!”

Du ser, de kommer inte känna igen ordet ”Messianskjudisk”, men de kommer att känna igen ordet Pingstvän.

För VARJE DAG ska vara en PINGSTDAG!

VARJE DAG vill JAG fylla er med MIN KRAFT!

VARJE DAG vill JAG tala till er!

För Pingstvännerna – över hela världen – ropar!

Och de säger ”FYLL mig med DIN SMÖRJELSE, ÅH YAHUVEH”. Åh, de kallar MIG vid ett Namn, ”JEHOVA”. Men JAG vet MITT NAMN – lär dem, sluta klaga!

De som kallar sig för ”fåraherdar” kommer JAG att hålla ansvariga! Du kommer inte tas emot av alla. Du kommer att veta vilken ande de är av. När du går till deras kyrkor – JAG att visa dig vilka Kyrkor – så ska JAG visa dig Pastorerna. Åh, JAG vet till och med nu, MIN Dotter, säger du ”Vem, jag? Det kan väl INTE vara jag!?” Kommer du ihåg de ord som JAG sa att hon skulle säga? Dessa är de själva orden som hon försöker använda till att gräla med MIG när JAG styr hennes tunga.

Lär dem. Och berätta för [webbplatsadministratören]:

Detta är det Nya Budskapet. Detta är det Nya Ordet.

JAG vill att Pingstvännerna ska ha INFYLLANDET AV DEN NYA SMÖRJELSEN SOM SKA BLI STÖRRE ÄN DEN SOM AZUSA hade när de anropar MIN SON – INTE BARA i Namnet ”JESUS KRISTUS”, utan när de hedrar arvet som JAG gav till HONOM på denna jord. För HAN kom från Davids släktgren. HAN kom som en Hebré – så lär dem. JAG VILL ATT HAN SKA HEDRAS & KALLAS VID SITT NAMN: YAHUSHUA!

Och JAG gör ett Löfte. Och JAG gör en Ed.

De som kommer att lyda, de som kallar sig för Pingstvänner – ni är utspridda världen över – det är detta som satan ryser och skakar över:

Om ni bara tar emot Sanningen om Judiskheten
av den MESSIAS som ni har gett ert liv till!

Om ni bara lyder!
Och vet att Sabbatsdagen – inte är på en söndag!
För JAG har inte förändrats bara för att människan ska känna sig bekväm!

Om ni bara skulle ta emot MINA Heliga Högtider
– som JAG fortfarande vill att ni ska fira!

Det är för att det är en välsignelse för er, Pingstvänner!

Och JAG talar bara till dem som har ett hjärta efter MIG! De som har satt FADERN GUD YAHUVEH, YAHUSHUA & RUACH HA KODESH först i sina liv och sin kärlek! JAG vet era hjärtan och ni vill lyda MIG! Ni är Smorda. Ni kämpar för Helighet. Men EN STÖRRE SMÖRJELSE KOMMER, än den ni redan vet.

Ni BEHÖVER den för att kämpa mot ondskan! Säger inte MITT Ord ”När fienden bryter fram – lik en FLOD – så ska JAG driva honom på flykten” (Jes 59:19)? Detta är FLODEN[2], MINA Barn.

Om ni bara tar emot! Om ni bara tror!

Om ni bara lägger ner mänskligt påhittade läror och dagar!

Och tar upp Sanningen!

Lär dem, MITT barn. Lär dem, MIN Elisabeth [Elisheva]. Knota inte. Klaga inte över alla år som du inte visste, utan lär dem. Och de ska komma, och de kommer att falla vid MINA Fötter, och de kommer att säga “FADER, jagvisste inte. YAHSHUA, jag visste inte. Jag visste inte DITT HEBREISKA NAMN”.

Du ser, det är inte så stor skillnad mellan dig och dem. De också – och JAG talar om de riktiga, inte de falska – de är FYLLDA med MIN DYRBARA HELIGA ANDE, RUACH HA KODESH. JAG talar i Ord som de också förstår. Och JAG talar till dem. Och tecken, underverk och mirakel manifesteras genom dem. Men hittills har de sett dunkelt genom glaset, och nu vill JAG att de ska se genom glaset tydligt – särskilt i dessa Slutdagar. MINA barn: detta är LÖPELDSSMÖRJELSEN som JAG talar om. Ta in det i deras Kyrkor!

Så många av dem är torra och uttorkade – de har ett val vare sig de ska gapa stort och ta emot det LEVANDE VATTNET FÄRSKT & NYTT, RAKT FRÅN HIMMELEN. JAG ger er i uppdrag att mata MINA får. Åh, men ni säger “Jag har gjort det!”

Men det finns – det har funnits en separering.[3] De förstår inte. Så mata dem som inte har förstått.

Nå Pingstpastorerna. Nå Pingstfåren och Pingstlammen. De har satt ett trossamfund över sig, så JAG använder det där namnet på trossamfundet, och JAG säger: nå dem för MIN Härlighet. Nå dem. För JAG vill välsigna dem på ett större sätt än vad de redan är välsignade. JAG vill använda dem! För att lyfta en fana mot dessa onda!

Kom ihåg detta, MINA barn.

En med MIG, YAHUVEH – genom YAHUSHUAS UTGJUTNA BLOD – är en majoritet. En miljon, till och med tio miljoner, utan MIG – utan att MIN SON YAHUSHUAS BLOD täcker dem – är minoriteten. Ni kan göra ALLTINGgenom JAG, YAHUVEH, som ger er styrka.

Så detta är bara en av de Nya Födelserna, MINA barn, som JAG har sänt er för. Gå inte in i deras kyrkor självbelåtna, och till och med på en söndag.[4] Förakta inte dem för det som de inte vet. Fördöm inte dem för det som deinte vet. För JAG har förlåtit dem. De hålls ansvariga för vad de vet BARA EFTER att de har lärt sig, precis som ni.

Profetians Slut. Så har den talats. Så har det skrivits.

Gavs till denna Brud av YAHUSHUA,
Apostel Elisheva S. Eliyahu

Detta ord kom fram efter att jag hade tittat på ett TV-program, en repris om Pingstvänner på MSNBC Investigates som kalls för ”Pingstvänner: Rör Miljontals." Ett sörjande kom över mig, och jag utropade ”Åh YAHUSHUA, snälla, sänd någon till att lära Pingstvännerna det som vi har lärt oss om MESSIASENS Judiskhet.”

Då tog jag nattvarden och det var natten då vår [ex-]webbadministratör var tvungen att omvända sig inför världen för att ha publicerat icke-godkända syner från någon som kallas för ”Raven”, som vi inte får ett vittne om att hon talar syner som kommer från YAHUVEH. Det var en tid av stor sorg och gråt under böner, och till vår överraskning kom detta Ord fram! YAHUVEH talade om för oss att vi skulle föda andligt och att det skulle komma tre i taget. Detta är den Första Födelsen.

Apostel Elisheva Sherrie Eliyahu

* * * * * * *
[1]

Var försiktiga så att ni inte använder detta som en ursäkt för att gå till en
söndagskyrka. Detta var för många år sen. Då den Stora Vedermödan närmar sig,
så blir det mycket farligare.

[2]

På hebreiska kan “lik en FLOD” (Jes 59:19) ha en dubbel innebörd. Det kan referera
till att fienden kommer in som en flod (SFB), eller till en FLOD av YAHS
SMÖRJELSE & HÄRLIGHET (NASB). Hebreiskan kan översättas på flera olika
sätt, såsom:

[3]

Jes 59:19 NASB Så de ska frukta HERREN
YAHUVEHS NAMN från Väst & HANS HÄRLIGHET från Solens Uppgång
[Öst], för HAN ska komma som en Rusande Ström, som HERREN YAHUVEHS VIND
{RUACH, ANDE} driver. 66:12 Ty så säger HERREN YAHUVEH: Se, JAG leder
FRID till henne som en flod och Folkens HÄRLIGHET som en översvämmande älv.

[4]

Kom ihåg: Profetian är mer än tio år gammal.
Det är redan farligt att gå in i en söndagskyrka. Den enda anledningen är att
undervisa om MESSIASENS Judiskhet och varna om det kommande odjurets märke
med söndagslagen, och faran hos söndagskyrkor under den Stora Vedermödan. Se
Profetia 79.