PROFETIA 76

Älskade Brud av YAHUSHUA, Stig upp och Förbered Dig för Din Brudgum Kommer!

Skrivet/Talat under RUACH HA KODESHS Smörjelse
Genom Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Den 12 september, 2004

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sa att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta har gjorts genom din hand. Inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUA din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats (Jesaja 42:8).

juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till från 2 Krönikeboken före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, “Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *


YAHUSHUA Sa att Jag Skulle Säga Till Hela Bruden:
"Glad Rosh Hashanah!"
Det är en Gåva från HONOM till HANS Brud,
given 3 dagar innan Rosh Hashanah.

Snälla dela med dem som ni vet älskar YAHUVEH och YAHUSHUA. Snälla skicka detta det på exakt samma sätt som det gavs till mig. Jag inser att det är ett långt Ord, men det är verkligen värt er tid. Det finns Starkt Andligt Kött, som inte är till för de andligt svaga, att lära sig i nästan varje stycke. Jag har lärt mig tillsammans med er då YAHUSHUA sade dessa ord till mig. Tid mellan 10:30 på morgonen och 12:00 lunchtid.

* * * * * * *


ÄLSKADE BRUD AV YAHUSHUA,
STIG UPP OCH FÖRBERED DIG,
FÖR DIN BRUDGUM KOMMER!

Åh MIN älskade Ringmö, du ropar till MIG och säger, "Vem är jag att jag ska publicera ett sådant Budskap, för jag känner mig inte värdig att ha denna ära. Vem kommer att tro på att detta Budskap är från Himmelen?" Men JAG säger till dig, MIN älskade: det handlar inte om vare sig du anser dig själv värdig att tala ut detta Budskap till hela Bruden. Det enda som har spelar roll är att JAG har bedömt dig som värdig, och din åsikt om dig själv eller vad andra säger har ingen betydelse – bara att du lyder och skriver och talar ut det som JAG säger att du ska säga. Redigera inte MIG på något sätt. Under de många åren som du har tjänat MIG, har du känt betten från de religiösa demonerna som förtalar dig med ord och handlingar. Men detta Nya Ord kommer att avslöja Isebel-demonen hos de som anser sig vara Heliga men inte har någon helighet inombords. De kommer att attackera dig, men ändå kommer JAG, YAHUSHUA, att skydda dig, för du är MIN.

Precis som den Gamla Elia skyddades från Isebel och Ahab – så ska du också skyddas. Så kommer hela YAHUSHUA HA MASHIACHS Brud att skyddas. Nu är det dags för Sköldmörna att träda fram och täcka dig i sina Böner, Kärlek och Stöd, för de kommer också att attackeras samtidigt som de stiger ut i tro och kontaktar dig. JAG ger dem nu befallningen: De som känner igen att de är YAHUSHUAS Brud: stig fram och samlas ihop er med denna Ringmö som JAG frigör Ordet från. Skydda henne med era förböner, uppmuntrande ord, och stöd och samlas så att hon kan uppmuntra och fostra och stödja er också mot fiendens attacker mot ert sinne, kropp, ande och själ. Här är en hemlighet: Precis som JAG har en Brud, så har även satan. Och när de Heliga Gyllene Örnarna samlas, så kommer även gamarna att samlas.

YAHUSHUAS Brud, ni behöver varandra. För era fiender är stora i antalet. För flera år sedan gav JAG denna Tjänarinna ett Budskap i två drömmar, efter varandra: "sammandra trupperna på muren". Nu har den bestämda tiden kommit: missa inte dagen som ni ska besöka varandra. Nu Elisabeth [på hebreiska, Elisheva], var modig som den Gamla Elia [på hebreiska, Eliyahu] och tala ut de Ord som JAG har beordrat dig att skriva och säga, och oroa inte dig för dem som har andar likt Isebel och Ahab. Men vet att de som attackerar dig, för att du lyder MIG, kommer att drabbas av samma öde som en Isebel och Ahab och Baals profeter. För de som attackerar dig attackerar den som smörjer dig att tala ut. Akta er, ni som har Fariséernas ande, innan ni attackerar MIN Älskade. Det är bäst att ni undersöker era egna hjärtan. Den som inte håller med detta Profetiska Ord: ta det till SKAPELSENS DOMARE, för MIN Älskade har bara lytt. Dessa är inte hennes ord, utan MINA. Och de som har andliga öron att höra och lyssna med: JAG ber er att uppmuntra henne och tala om för henne.

Stig upp, YAHUSHUAS Brud, som de 5 kloka jungfrurna i Liknelsen som JAG gav i Matteus 25:1-13 och förbered er, för er snart kommande BRUDGUM och MESSIAS kommer åh så snabbt. Be att ni blir värdiga att kallas för YAHUSHUA HA MASHIACHS Brud. Ta inte detta för givet. Bli inte uppblåst med högmod, för en del kommer att få reda på att de är Gästerna och inte Bruden av denna anledning. För mycket är givet. Mycket mer förväntas.

JAG, YAHUSHUA, är den GODA HERDEN, och MIN Brud kommer inte gå till någon annan Mästare. Som det står skrivet: JAG säger MINA Hemligheter till Profeterna, och så delar JAG Hemligheter nu med MIN älskade Brud och de Hedrade Gästerna som kommer att bli inbjudna till Lammets Bröllopsmåltid. Och det är bara de som kommer att delta som har sina namn skrivna i LAMMETS Livsbok, inristade före världens Begynnelse.

Studera för att bestå provet, då ni reflekterar över varför Hanok, Elia [på hebreiska, Eliyahu], Elisa är av stor betydelse. JAG, YAHUSHUA, lär er nu att detta är relevant för YAHUSHUAS Brud. Jag talar ut denna uppenbarelse. Skåda, det är en ny sak. Hanoks bok inkluderades inte med Böckerna som finns i Bibeln, och ändå ger JAG er detta uppdrag att hitta denna bok, och studera den, och låt YAHUVEH lära er sanningar som sällan lärs ut. För det finns böcker som skulle ha inkluderats i den Heliga Bibeln och avsiktligt utelämnades för att de skulle vara för konfrontativa. Inte alla som kallas för de försvunna böckerna i Bibeln, men vissa. Ni måste använda urskiljningsförmåga – vilka böcker är av den HELIGA ANDEN och Sanning, och vilka är gjorda av människan. Fråga er själva, varför skulle SKAPAREN inrätta 66 böcker i Bibeln, för detta är inte någon helig siffra. Sex är människans siffra. 666 är talet som associerat med antikrist.

JAG talar detta till dem som har Andliga öron att höra och lyssna med. Alla andra kommer att förbli döva och håna det som de inte förstår. Amen säger JAG till er, JAG ger er starkt Andligt Kött att äta. Det är inte tänkt för de andligt svaga! Den Gamla Elia [på hebreiska, Eliyahu] var bara en skugga av bortryckningen av YAHUSHUA HA MASHIACHS Brud. Den Gamla Elia [på hebreiska, Eliyahu] visste vilket uppdrag han behövde slutföra och han visste att han inte skulle dö på den tiden. Den Gamle Elia [på hebreiska, Eliyahu] visste vilken dag, timme och minut YAHUVEH skulle skicka Eldvagnen för att föra bort honom till Himlen. Och den Gamle Elia [på hebreiska, Eliyahu] visste i förväg vem som skulle bli hedrad att skåda detta med sina egna ögon, och mannens namn var Elisa. Den gamle Elia [på hebreiska, Eliyahu] togs till Himmelen med Himmelsk transport och så ska YAHUSHUAS Brud ryckas bort när JAG, YAHUSHUA, personligen kommer för er MIN Älskade Brud. (2 Kung. 2:1-14)

Läs alla Profetiorna på nytt, så kommer ni se att JAG i många år har kallat Elisabeth [Elisheva] för MIN Nya Elia [på hebreiska, Eliyahu]. Ja, hennes lagliga förnamn är Elia, men det är inte därför JAG har gjort det. Hon lärde sig anledningen bara nyss, och det är mer än att skicka henne till Sarefats änkor för att pröva dem. Och de vet inte det, för deras hungersnöd har inte kommit än. Det är inte bara denna anledning, som det står i många av Profetiorna som JAG har talat genom henne. JAG talade till henne, på ett hörbart sett, på Pesach, den 5 april (en dag efter hennes födelsedag) och sade till henne, väckte henne med Orden som hon inte förstod, och bara genom detta Budskap kommer att förstå mer fullständigt: "Du är MIN Ringmö".

Amen säger JAG till henne och till er som har andliga öron att höra och lyssna med. JAG, YAHUSHUA, kallar henne för MIN Nya Elia [på hebreiska, Eliyahu] och uppenbarar dessa Hemliga Uppenbarelser, som gavs till henne direkt från Himmelen, för att bli en välsignelse för henne och för YAHUSHUA HA MASHIACHS Riktiga Brud. Precis som den gamle Elia [på hebreiska, Eliyahu] visste när han skulle vänta sig att YAHUVEHS hästdragna Eldvagn skulle rycka bort honom till Himmelen – och han visste den exakta tidpunkten och dagen och var förberedd och varnade Elisa i förväg att se på honom. Den Gamle Elia [på hebreiska, Eliyahu] är skuggan av det som kommer att hända med Bruden, så varför skulle JAG göra något mindre för YAHUSHUAS Brud?

JAG ska först skicka Ärkeängeln Mikael, så att han kommer och rensar vägen för att Ängeln Gabriel ska komma och berätta för henne. JAG har talat om för henne att vänta på upphovet av meddelandet av datumet då YAHUSHUA kommer för SIN Brud. Då kommer ett av hennes uppdrag vara, som MIN Ringmö, att ringa fram nyheterna världen runt till alla Eliter som kallas för YAHUSHUAS Älskade Brud. Älsklingar, fråga er själva denna fråga, och läs Matteus 25:6-7 på nytt, och hör det nu med Heliga öron, för det säger: "Vid midnatt hördes ett rop: Se, BRUDGUMMEN kommer! Gå ut och möt HONOM. Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lyktor." Amen, säger JAG till er: någon blev utvald till att vara Sändebudet för att ringa fram det rop som YAHUSHUAS hela Brud kommer att höra. Och JAG har valt ut denna Ringmö till att ha den äran.

Det som YAHUVEH gjorde för MIN mor, Miryam (Maria) när JAG, YAHUSHUA, kom till jorden – det ska JAG göra för MIN Brud och skicka Änglar till Elisabeth [Elisheva] för att kungöra att BRUDGUMMEN kommer. Gör er redo och vänta på MIG på detta datum, för JAG kommer för att rymma med MIN Brud. Igen säger JAG till er: Den Gamle Elia [på hebreiska, Eliyahu] var en skugga av MIN Brud som ska ryckas bort. Och MIN Brud kommer fyllas med en Ny Utgjutelse av en Smörjelse, medan de är på denna jord, som en fana mot ondskan, som ska komma mot er, likt ingen som tidigare givits. Hela MIN Brud kommer veta att detta Budskap är sant, för en del har vetat att detta skulle hända och har väntat på att denna kungörelse ska komma till jordens 4 hörn, där JAG har gömt MIN Brud.

Detta datum kommer säga i hemlighet, och bara till MIN Riktiga Brud kommer hon att säga detta till. Ni kommer aldrig se detta publicerat någonstans om det inte är gjort utan MITT tillstånd, och ve den Judas som skulle göra något sådant, och utsätta MIN Brud för fara. Ni som skulle försöka göra detta kommer att drabbas av samma öde som Judas. Tro inte att Elisabeth [Elisheva] bad om detta, för amen säger JAG till er: JAG skickade många Profeter till henne efter Profetior 74 och 75, till att tala om för henne att detta skulle hända, och hon sa att hon inte var värd denna ära.

Hon och hennes medarbetare svarade att detta Ministerium aldrig ville vara en fastställare av bortryckningens datum, och amen säger JAG till er båda: det är inte ni som sätter datumet. Ingen kommer behöva ta beräkningarnas ord som ges till en ynka man eller kvinna. Änglar kommer skickas från MIN Tron till att kungöra Datumet. Så MIN Brud kommer att vara som de 5 kloka jungfrurna och vara förberedda på att hennes MESSIAS BRUDGUM ska komma. Till dem som säger, "Men det står skrivet att ingen människa skulle veta dagen eller timmen": detta är sant. När skrifterna skrevs för mer än 2000 år sedan, vilket värde skulle det ha då? Varför skulle ABBA YAHUVEH publicera datumet när JAG, YAHUSHUA, skulle komma för MIN Brud som nämns i Matteus 25:1-13 tusentals år i förväg? Vilket syfte skulle det ha uppfyllt att frustrera dem som skulle vara tvungna att vänta?

Kom ihåg Älsklingar: till och med de 5 oförståndiga jungfrurna visste att BRUDGUMMEN var på väg, men blev ertappade som oförberedda. Liknelsen som berättas visar att de 5 oförståndiga jungfrurna som inte hade Smörjelsen och vakade och väntade tillsammans med de som hade Smörjelsen för att veta när Brudens BRUDGUM skulle komma. Denna Liknelse visar även hur JAG varnar de 5 oförståndiga jungfrurna, som trodde att Brudens Smörjelse kunde köpas med pengar, att det inte är till salu och Bruden vet detta, och hånar dem som tror att YAHUVEHS gåvor är till salu.

När de 5 oförståndiga jungfrurna återvände, så hade BRUDGUMMEN och Bruden rymt. När de bankade på Himmelens dörr för att bli insläppta med BRUDGUMMEN och Bruden, så skickades de iväg gråtande när BRUDGUMMEN sa, "Gå bort ifrån MIG, JAG har aldrig känt er." Det är inte alla som duger till att vara Bruden. Det finns hårda krav. Och de 5 oförståndiga kände JAG inte igen som MIN Brud. Men JAG lämnar en varning till dem, och det är att de 5 oförståndiga jungfrurna inte vet när JAG ska återvända för Gästerna, och det är bäst för dem att de blir redo tills dess, så att JAG, YAHUSHUA, MESSIASEN/ BRUDGUMMEN inte kommer igen och ertappar Gästerna med att sova eller att vara utan olja i sina lyktor. (Matt. 25:1-13) Alla de 5 oförståndiga jungfrurna kommer att prövas i lidandets eld, och en del ska komma ut som guld, en del kommer att lida martyrdöden, en del kommer att stanna kvar, och en del kommer att ryckas bort tillsammans med MIG. En del av de 5 oförståndiga jungfrurna är Gäster och visade sig vara okvalificerade till att vara YAHUSHUAS Brud.

JAG kommer inte ertappa MIN Brud med att vara oförberedd, för hon kommer höra Shofarhornet ljuda, och hon kommer att vakna till detta Rop som JAG ska ringa fram från denna Ringmö som tillhör MIG. Kom ihåg: satan försökergå före MIG, så låt er inte luras av det förfalskade datumet. Och ve alla som kallar sig för MIN Ringmö förutom den som JAG har smörjt, som JAG använder nu till att tala fram som MITT Språkrör. Det kommer att finnas en Smörjelse som inte kommer kunna förfalskas när Änglarna kommer med detta Budskap, så att YAHUSHUAS Riktiga Brud kommer att ge upphov till en Utgjutelse, av en Smörjelse från Himmelen, som ingen annan så här långt. Det kommer att vara den tidigare och den senare Regnsmörjelsen sammanlagt, kombinerat med dubbla lotten av Elias Smörjelse. Till och med era Skuggor kommer att hela de GUDFRUKTIGA, för MITT Läkande Balsam av Gilead ska finnas i hela MIN Brud. JAG talade akustiskt till Elisabeth, dessa ord för flera år sen: "Gåvan att Hela, Trumpetljud." Hon förstod aldrig innebörden av dessa ord förrän nu.

Precis som Shofarhornet ljuder på ett Judiskt Bröllop för att kungöra Brudgummen, så kommer även JAG, YAHUSHUA, låta Shofarhornet ljuda för att kungöra MIN ankomst för MIN Älskade Brud lyssna på det där Shofarhornet. Det är inte långt borta. JAG profeterade genom denna Ringmö att JAG skulle återvända på en Sabbat och JAG talade om för henne: "Tänk OM Rosh Hashanah är Dagen då JAG skulle komma", ni vet ännu inte vilken. JAG profeterade även genom henne och talade akustiskt till henne, "Först en Bortryckning. Sen en till för dem som JAG älskar." Gästerna kommer vara i den andra Bortryckningen i Liknelsen om de tio jungfrurna. Den andra chansen ges till den oförståndiga så-kallade Bruden det är då JAG säger åt dem att hålla utkik av den anledningen, för ni vet inte vilket klockslag JAG kommer igen.

Den Gamla Elia [på hebreiska, Eliyahu] behövde också låta sin kropp förändras på ett ögonblick, på ett litet kick – för dödliga kroppar måste ta på sig odödliga kroppar för att komma in i Himmelriket – så kommer även MIN Brud. Den Gamla Elia [på hebreiska, Eliyahu] släppte sin Mantel (bönesjal), sina klädesplagg som han hade på sig. (2 Kung. 2:12-13) Precis som ni, som är YAHUSHUAS Brud, inte kommer att ha något behov av era jordiska kläder, när JAG byter era kläder till den vackraste glittrande, skimrande Vita Dräkt som ingen jordisk dräkt eller klädesplagg kan börja jämföras med. För ni kommer att glittra som den mest briljanta diamanten som denna värld någonsin har sett. JAG ska lägga en Tiara på kvinnans huvud då MIN Älskade Brud pryds, och männen kommer att ha en krona fylld med ädelstenar som ingen på jorden kan jämföras med.

Dessa är Hemligheter som JAG delar med er, såsom Daniels bok som JAG förseglade tills den sista tidens generation. Fråga MIG, så ska JAG berätta mer för er, för JAG delar dessa Hemligheter med MIN Brud och JAG ger inte alla MINA Uppenbarelser till en person eller Profet. Så dela med er, med detta Sändebud som talar fram MITT Budskap som en välsignelse för er. Välsigna henne tillbaka och tala om för henne hur mycket ni har urskilt MIN Smörjelse och Uppenbarelserna som JAG har gett er. En del har JAG gett drömmar till, och till andra Syner, och till andra Profetiska Ord. Nu är det dags för Bruden att komma samman. JAG utfärdar ett Stridsrop. Om ni inte kan komma samman i köttet, så kan ni göra det på andra sätt. Mejla eller skriv till henne. Det finns de som läser detta, som urskiljer att någon de känner är YAHUSHUAS Brud, och ändå kan denna person inte se detta. Så dela med er av detta till den personen och be dem att skriva till MIN Ringmö, för hon kommer att ha en Gåva att urskilja vilka som är Bruden och vilka som är de Hedrade Gästerna, efter att Ängeln Gabriel visat sig för henne. Ibland har JAG redan visat detta för henne i förväg.

Den Gamla Elia [på hebreiska, Eliyahu] hade en Smörjelse som dödade Baals profeter och fienderna som förföljde honom – och det kommer ni också att ha. YAHUSHUAS Riktiga Brud kommer att ha samma Smörjelse att framkalla eld från Himmelen som kommer att förtära era fiender. Ni, YAHUSHUAS Riktiga Brud, kommer även att strida mot och vinna kriget mot Isebel-demonerna. Ödet hos de som försöker och förgöra MINA Riktiga Profeter och Brud genom att försöka slita ut dem med demoniska andar av Isebel och Ahab kommer att drabbas av samma öde som Baals profeter, liksom den Gamla Elias [på hebreiska, Eliyahu] fiender. Ni, YAHUSHUAS Brud, kommer att göra det som den Gamla Elia gjorde, och till och med mer innan ni lämnar denna jord. Och efter att ni återvänt från Himmelen, så är ni fyllda med nya Krafter med era Himmelska Order att uträtta, så som det delvis står i Uppenbarelseboken 14. Resten är hemligt tills vidare. Vi behöver inte låta fienderna veta i förväg. Ni, MIN Älskade Brud, kommer att sjunga en sång som inte liknar någon annan, och JAG ska lära er den SJÄLV.

YAHUSHUAS Brud kommer att vara förstlingsfrukterna som blivit frälsta från denna jord, innan den Stora Dagen av YAHUVEHS Vrede, som kallas för den Stora Vedermödan. Ni som är YAHUSHUAS Brud är Evigt Trofasta och Trogna till er MESSIAS och BRUDGUM. Ni, YAHUSHUAS Brud, kommer även att ha gåvan att förflytta er var som helst i världen och kommer inte ha något behov av jordisk transport. Behöver JAG påminna er om hur en del av MINA gamla lärjungar inte hade någon Förhärligad Kropp, men ändå kunde göra samma sak? (Apos 8: 27-40) YAHUSHUAS Brud kan ha olika utseenden så som JAG, YAHUSHUA hade efter MIN Uppståndelse. MINA egna Apostlar kände inte igen sin HERRE.

Amen säger JAG till er: precis som Elisa vittnade med sina egna ögon och såg den Gamla Elia [på hebreiska, Eliyahu] tas upp i hästdragna Eldvagnen. Eftersom Elisa vägrade att överge honom och var vid hans sida när han blev bortryckt, så fick han dubbla lotten av Smörjelsen som den Gamla Elia [på hebreiska, Eliyahu] har profeterat om. Här är ett mysterium: har du undrat varför Elisa separerades och inte togs med av Eldvagnen med den Gamla Elia? (2 Kung. 11). Det är för att Elisa var en skugga av Israels 12 Stammar i Uppenbarelse 7 och Elia [Eliyahu på hebreiska] är en skugga av MIN Brud i Uppenbarelse 14. Så kommer även de förseglade 144 000 från Israels 12 stammar att vara skyddade och förseglade på denna jord, som det står skrivet i Uppenbarelse 7, av en Ängel från Himmelen. Människans vapen kommer inte skada dem, och inte heller kommer sjukdomarna komma nära dem. För de är inte utsedda för YAHUVEHS Vrede. De kommer att förbli under YAHUSHUAS Nåd, Blodlinjen som YAHUSHUA ritade i Golgata, och satan kan inte korsa den blodlinjen. Dessa 144 000 kommer att skåda Brudens mantel medan Smörjelsen faller över dem på ett sätt de inte varit med om tidigare.

Amen säger JAG till er, att Hanok var en Skugga av YAHUSHUAS Brud. För Hanok överfördes till Himmelen, för han hade denna vittnesbörd. Han dog inte, utan överfördes till Himmelen, för han visades vara behagande för YAHUVEH. Så kommer även ni, YAHUSHUAS Brud, att överföras. För ni kommer också ha detta vittnesmål att ni behagar YAHUVEH, HELA SKAPELSENS FADER liksom JAG, YAHUSHUA, HANS SON, för att ni lydde och håller er Heliga utan fläck eller skrynkla. Det är därför JAG sa till Elisabeth [Elisheva] i en dröm att memorera Hebreerbrevet 11:5. Ni, YAHUSHUAS Brud, kommer inte ge någon skam till YAHUVEH och JAG, YAHUSHUA, och RUACH ha KODESH, som av vissa även kallas för den HELIGA ANDEN. MIN Brud, ni lyder inte bara de 10 Budorden, för vilken utmaning finns det i det? Jag kommer att frigöra till er en del av de viktiga kraven av hur ni kommer veta om ni är MIN Brud eller om ni kommer vara de Hedrade Gästerna vid Lammets Bröllopsmåltid, i detta sluttidsbudskap för MIN Brud och de Hedrade Gästerna. Detta Budskap är inte till för hedningarna, annat än att varna dem.

Akta er för alla som påstår sig vara MINA, och ändå attackerar detta Profetiska Ord. För de bevisar vilken ond ande de är av, och bevisar att den demoniska anden av Isebel attackerar MIN Ringmö som JAG har smort till att höra MIN Röst så att Bruden liksom Gästerna till Lammets Bröllopsmåltid ska välsignas och uppmuntras. satan är den enda som skulle skicka sina vargar utklädda som får till att attackera MIN Apostoliska Profetiska Ringmö, som heter Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu]. JAG använder hennes fullständiga namn av MINA egna anledningar som angår ingen utom fienderna som söker hennes förgörelse, som använder hennes namn när de kastar förbannelser.

Amen säger JAG till er: alla som säger att de Dyrkar och sätter YAHUVEH och YAHUSHUA först i sina liv och älskar, men har svår för att lyda Toran/Lagen, vilket inkluderar de 10 budorden, har ett allvarligt andligt problem och det är bäst att ni inser att er själ står på spel. Innan ni accepterade MIG som er MESSIAS och bad MIG att komma in i era hjärtan och ta över era liv, så hade ni en ursäkt. Men nu har ni ingen. Omvänd er nu innan det är för sent. Frestelse är ingen synd. Men akta er, för synder träder in först genom sinnet och sedan genom kroppens handlingar. MIN Brud, ni är Heliga och lever Heligt som en förebild av er MESSIAS. Ni talar Heligt och ert sinne är ständigt på ert LIVS KÄRLEK, och det är ABBA YAHUVEH och JAG, YAHUSHUA. MIN Brud, ni syndar inte avsiktligt, för ni vill inte bedröva MIG – inte heller ge satan en anledning att anklaga dig eller skämma ut MIG.

MIN älskade Brud, du består av både män och kvinnor. Du kallas en jungfru, för du har kommit ut från de lärorna som människan hittat på, och flytt från Babylons kyrkor. MIN Brud, du är inte rädd för att avslöja ondska, även när det är i kyrkorna, och avslöja kyrkans kompromissande präster och dem som kallar sig för rabbin som också kompromissar. Detta är ondska i MINA Ögon. Du, MIN Brud, kommer inte tiga. Och ju mer hedningarna och fariséerna liksom de ljumma kristna och de 6 kyrkorna som nämns i Uppenbarelseboken försöker tysta ner dig, ju högre du ropar. MIN Älskade Brud, du som berömmer, tillber, älskar och dyrkar, önskar före allt annat att sätta ett leende på ABBA YAHUVEHS Ansikte och behaga HONOM liksom din MESSIAS och snart kommande BRUDGUM. MIN Brud, du vet att lydnad till YAHUVEH och YAHUSHUA är Kärlek och du bevisar din Kärlek och Trohet genom att lyda YAHS order.

Hur mycket är er själ värd? Det finns falska lärare i denna värld som säger till er att det är omöjligt att lyda de Tio Lagarna, och JAG säger er att dessa falska lärare är skickade från satan för att vilseleda er rakt in i helvetet. Varför kallar ni MIG för HERRE och inte lyder MIG? Står det inte skrivet, "Ni ska vara Heliga, ty JAG är Helig"? Har JAG inte föregått med det goda exemplet för er? Det är Smörjelsen som bryter alla ok och träldom, och JAG skickar HUGSVALAREN, som heter RUACH ha KODESH, som även kallas för den HELIGA ANDEN, till att leda er till all sanning och lära er liksom att övertyga er när ni har fel. Det är RUACH ha KODESH som kommer hindra dig från att synda mot MIG.

YAHUSHUAS Brud har inga svårigheter med att lyda de Tio Budorden. Istället vaktar ni dem och försvarar dem och vet att YAHUVEH skrev dessa Tio Budord på en stentavla med SITT Eget Finger, och HAN har inte ändrat Lagarna eller övergett någon av dem. Människan ändrar Lagarna, inte ABBA YAHUVEH som är SKAPAREN av Lagarna som gavs till Moses på Sinaiberget. YAHUVEH är SKAPAREN av Sabbaten och gav order åt hela Skapelsen att hedra det när HAN vilade på den 7:e dagen efter att ha skapat hela Skapelsen. Sabbaten är evig, utan slut, och kommer att hedras även i Tusenårsriket.

Amen säger JAG till er, YAHUSHUAS Riktiga Brud, du vet allt detta och din enda vilja är att lyda YAHUVEHS varje Ord och JAG ÄR det Ordet som har blivit Kött. JAG ÄR den Levande Toran. Amen säger JAG till er, YAHUSHUAS Brud försöker att lyda och gå den extra milen, vad det än krävs för att lyda ABBA YAHUVEH, att göra det som andra tycker är dåraktigt som att fira de Heliga Helgdagarna och hålla den Riktiga Sabbaten och fly från av människan påhittade religioner som ändrade Sabbaten till söndag. MIN Brud, du vet att allt som är korrupt eller förvrängt inte är Heligt och är en styggelse för YAHUVEH, såsom abort, homosexualitet och samkönade äktenskap. MIN Brud, du tiger inte, utan protesterar högljutt mot dessa saker och fördömer alla som inte gör så, och kallar dem för fegis och hycklare.

Är det konstigt att Judarna och Israeliterna inte vill lyssna på de Kristna, för de vet att ingen SON av YAHUVEH som säger att HAN är Judarnas KUNG och MESSIAS skulle överge Sabbaten och lära ut att vilken dag som helst skulle duga, när det var den 7:e dagen som YAHUVEH och JAG vilade på, efter att ha skapat Skapelsen? Varför skulle ni som kallar er för Kristna vanhedra MIG genom att bryta Toralagarna som gavs till Mose och inte hedra de Heliga Dagarna som YAHUVEH påbjöd till att vara Heliga för HONOM? Sa JAG inte att JAG inte kom för att upphäva de gamla Profeternas Lagar, utan för att fullborda dem?

Amen säger JAG till er som kallar er för Kristna: ni skadar MIG, YAHUSHUA, mer än hjälper MIG när ni beter er på ett sådant sätt. Vad kommer er ursäkt att vara när ni står inför MIG – en felöversatt och missförstådd Skrift? Den YAHUSHUAS Riktiga Brud kommer inte kompromissa det som hon vet är sant. Hon är Trogen mot den YAH som hon tjänar. Amen säger JAG till er: MIN Brud måste vara Andligt Mogen, tillräckligt gammal för att gifta sig. JAG talar inte om er biologiska ålder, utan er andliga ålder. Beroende på er andliga tillväxt och det handlar inte ens om att räkna antalet dagar sedan ni accepterade MIG som MESSIAS, för Barn växer och mognar i olika takt. En del är andligt mogna på en kort tid. Andra behöver många år för att mogna, till och med Pastorer och ytterligare andra mognar aldrig – de är bara nöjda med Ordets mjölk utan att lära sig något nytt.

Mognad för dig, MIN Brud, beror på hur snabbt du inser att du längtar efter mer än bara andligt mjölk från MITT Ord, utan behöver Andligt Kött att äta. Du känner hungersmärta av svält om du inte får det regelbundet. Du som är YAHUSHUAS Brud har ett Lejons Andliga Tänder och slukar Smort Andligt Kött – såsom detta Profetiska Ord som du nu känner igen som MIN Röst – och är aldrig nöjd med bara jordisk kunskap, utan söker och frågar efter mer Himmelsk kunskap, för att känna ABBA YAHUVEH så som Abraham gjorde. MIN Brud, du försöker veta YAHUVEHS Hemligheter som är förbehållna åt dem som HAN och JAG kan lita på.

MIN Brud, du är utspridd över hela världen just nu. MIN Brud, du består av de första frukterna som nämns i Uppenbarelseboken 14. Du är de bästa frukterna som JAG kommer återlösa från jorden innan den Stora Vedermödan. MIN Brud, du skryter bara om den du tjänar och du förblir ödmjuk, utan att någonsin helt förstå varför JAG, YAHUSHUA, skulle välja dig, men känner dig hedrad av att du blivit utvald och inte tar det för givet och ber fortfarande att du ska förtjäna att kallas för MIN Brud. MIN Brud förstår vikten av att fira de Heliga Dagarna som hennes Judiska MESSIAS BRUDGUM höll. MIN Brud, du har lagt ner allt på offeraltaret och håller inte tillbaka någonting och kommer att följa din MESSIAS och lyda allt som JAG säger. Ditt rop på dina läppar är Heligt.

MIN Brud, du inte bara älskar ABBA YAHUVEH och YAHUSHUA, utan är passionerat förälskad i YAHUVEH och JAG, YAHUSHUA, precis som i Höga Visan. MIN Brud, du sätter SKAPAREN och MESSIASEN lika mycket först i ditt liv och Kärlek. Alla andra må det vara deras make, barn, familj, vänner, affärer eller njutningar kommer i andra hand i er Kärlek och liv. MIN Brud, du skulle vara beredd att lägga ner ditt liv om det skulle behövas, om detta skulle vara YAHS vilja. MIN Brud, du övergav alla dina jordiska bekvämligheter när JAG sade till dig, “Kom och följ MIG!”

MIN Brud, ni kommer inte bara ha MITT Namn inristat på era pannor, utan ABBA YAHUVEHS Namn så att alla kommer se vad Uppenbarelseboken 14 klart och tydligt konstaterar. MIN Brud, du har en börda för att tala ut Sanningarna när bara en rest verkligen vill lyssna och lyda. MIN Älskade Brud, du skulle hellre ha Namnet av er Kära ABBA YAHUVEH och JAG, YAHUSHUA, på era läppar och tala om OSS i Kärlek och reflekterar över vem VI är och hur ni ska behaga OSS och studera de Himmelska sakerna och Profetiska saker som kommer att hända och ni föraktar inte Profetians Gåva – inte heller hånar RUACH HA KODESHS Gåvor.

Ni vet att alla Gåvor från RUACH ha KODESH (HELIGA ANDEN) är värdefulla och vill ha dem alla. Ni lär er allt ni kan om ert Himmelska Hem och gömmer de Heliga Skrifterna i ert hjärta. MIN Brud, ni vet att denna jord inte är ert hem: ni passerar bara förbi tills jobbet som JAG har skickat er till att utföra är klart. MIN Brud, ni längtar efter att höra Shofarhornet och vet att er MESSIAS BRUDGUM kommer att visa SIG omedelbart, efter Hornstöten från Shofarhornet, för att personligen bära er till ert Himmelska Hem. En Herrgård som JAG har byggt för er väntar, tillsammans med era belöningar som lagras i era förråd.

MIN Brud, du längtar efter MIG på samma sätt som JAG har längtat efter att fysiskt vara tillsammans med dig, och det är inte långt bort nu. Låt dig tröstas, MIN Älskling, och på denna kommande Rosh HaShanah 2004, tala till MIG så som du skulle tala till en älskad make när du vill att han ska återvända till dig för att han har gått iväg på en lång resa. Gråt efter MIN återkomst av kärlek och längtan, inte av rädsla. JAG längtar efter att höra era ord av passion och kärlek för MIG och likaså gör vår ABBA YAHUVEH.

JAG har lämnat MINA Kärleksord till er i den Höga Visan. Det handlar inte om sexuell kärlek, utan en Kärlek som få kan förstå – men ett undantag är att MIN Brud gör det. Läs dem med Andlig Urskiljning och fråga MIG, så ska JAG förklara parabelsonetterna, för det är mer än bara Salomos kärlek som beskrivs. MIN Brud finns gömd i dessa verser. Kan ni hitta det? JAG delar en till hemlighet med YAHUSHUAS Brud. MIN Ringmö Elisabeth [Elisheva] har redan på sig en Andlig Äktenskapsring. Hon kommer att veta vem JAG har gett dessa ringar till. Varenda en av MIN Brud kommer att bära en unik äktenskapsring som avspeglar priset som de betalade för att bli MIN Brud. Inga två ringar kommer att vara likadana.

Älsklingar, när hela Bruden och alla Gäster anländer, så skall Lammets Bröllopsmåltid inledas. JAG, YAHUSHUA, kommer inte bara att dansa och fröjdas med MIN Älskade Brud utan även med MINA Älskade Hedrade Gäster. Välsignade är alla som är inbjudna till LAMMETS Bröllopsmåltid, som det står skrivet i Uppenbarelseboken 19:9. Inbjudningarna har skickats ut till alla i denna värld, och hur få är det ändå som vet vilken Ära det är att kallas för MIN Brud, eller få inbjudningen som en Hedrad Gäst. Få förstår priset som JAG betalade för att bjuda in er. En del av inbjudningarna tappas bort, andra kasseras och stämplas som skräp. En del av inbjudningarna samlar på sig damm, och andra inbjudningar förfalskas och vissa Gäster förstår inte att detta är en inbjudning som gäller bara om svar erhålls. Det är bara de som svarar och accepterar MIG, YAHUSHUA som er MESSIAS, som kommer att delta i Lammets Bröllopsmåltid och endast de som har sina namn skrivna i LAMMETS Livsbok före Begynnelsen av denna värld.

Ve de fiender som försöker håna, bringa i vanrykte, skada, förtala eller döda denna Ringmö och Brud som tillhör MIG, eller förgöra detta Ministerium. Varför skär ni tänder av raseri? Ni som har en ande som hos en Farisé, ni som är Judasar i förklädnad, vet ni inte att bokstaven dödar och MIN RUACH ha KODESH (HELIGA ANDEN) ger Liv till MINA Ord? Varför bryr sig alla dessa ovannämnda? För ingen av er är antingen MIN Brud eller MINA Gäster, och där ni är förutbestämda [att hamna], där kommer det finnas tjutande och skärande av tänder. Ni som har en form av gudsfruktan och ingen Gudsfruktan inombords och har ingen Helighet inombords, har för länge sedan valt fördömelse istället för Frälsning. Ingen annan än YAHUSHUAS Riktiga Brud kommer att veta Året, Dagen eller Timmen då JAG, YAHUSHUA, ska komma för att rycka bort MIN Brud.

Till dem som hånar detta Budskap: det var inte till för era ögon att se eller öron att höra. (1 Kor. 2:9-16) Det är bara YAHUSHUAS Brud och bara de som är förutbestämda till att delta i Lammets Bröllopsmåltid kommer att känna igen att detta är Rösten av den enda MESSIAS och snart kommande Himmelska Bruds BRUDGUM. De kommer att veta. Alla andra kommer att förbli blinda och döva. Precis som en kärleksfull make bryr sig, beskyddar och vårdar om SIN Brud, hur skulle JAG kunna göra något mindre utan bara mer för MIN Brud.

JAG, YAHUSHUA, är på väg. Gör er redo. Det räcker inte med att bara vara tvättad i MITT Blod som utgjutits för er i Golgata, för Gästerna är tvättade i det försonande Blodet i Golgata. Men MIN Brud är fläckfri, utan fläck eller skrynkla på sin dräkt, gnistrande vit, drar ingen skam över MIG. Stig upp MIN Brud, lyssna på Shofarhornet. Låt ert ljus skina inför alla. Er BRUDGUM ska komma snabbt

Och ANDEN och Bruden säger, “Kom, YAHUSHUA ha MASHIACH, kom!” Låt alla som hör säga kom. Låt alla som är törstiga komma och låt alla som vill ta Lives Vatten gratis. Och DEN som vittnade dessa saker säger, ”Ja, JAG är på väg!” Amen, Sela.

* * * * * * *

Givet till denna Ringmö. Snälla, stena inte detta Sändebud, men om ni gör det, så kommer det vara för YAHUVEHS och YAHUSHUAS HÄRLIGHET.

Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu) 12/9 2004
(Apostel betyder “’En utsänd’)

www.amightywind.com
och
www.almightywind.com