PROFETIA 75

JAG, YAHUVEH, Ska Helga Och Möta Er I Er Sukkot! [JAG Befaller Er Att Fira Och Hedra MINA Heliga Dagar]

Given till Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
27 augusti, 2004

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Åh MITT Hjärtas skatt, tror du inte att JAG, YAHUVEH & MIN SON YAHUSHUA kommer att skydda dig medan du firar denna Heliga Tid? Kan inte JAG hålla dig trygg? Även i Jerusalem, där faran är stor, gör hebréerna sina Sukkots, som det står skrivet, för de förtröstar sig på att JAG, YAHUVEH, ska beskydda dem.

Vem är ni rädda för att väcka anstöt hos: JAG, YAHUVEH, eller era grannar? Bryr ni er verkligen mer om vad andra tycker om er än vad som skulle behaga JAG, YAHUVEH & YAHUSHUA? Vet ni inte att MITT folk kallas för det egendomliga folket? För de går inte efter världens ljud, utan efter Himmelens ljud. Varför skulle ni skämmas för detta, MIN lilla? För detta skulle vittna om MIG för YAHUVEHS Härlighet. Be att dina grannar märker så att du kan berätta berättelsen för dem om varför du bygger en Sukkot till minne av MITT Ord. Detta skulle behaga MIG – för de som gör detta vittnar för MIG framför sina grannar. Och JAG ber dig att göra detsamma. Hur kan du vittna för MIG och vara en förebild för din Tro om du gömmer ditt skjul i ditt badrum?

Sukkoten ska vara utomhus där ni kan skåda Himlen. Det Judiska folket inser inte ens varför Sukkoten har en öppning i taket. Det är för att uppfylla Skrifterna "Se uppåt, för er befrielse är nära”, för YAHUSHUA HA MASHIACH ska komma i Östra Himmelen. Ni behöver inte vara rädda för att fiender ska göra er illa, för JAG, YAHUVEH, kommer att välsigna och beskydda dem som är MINA och förbrylla dem som tror sig vara visa, då de ignorerar denna onda världs vägar och ignorerar fnissen från fienderna. JAG ska håna dem som hånar er i deras nöds stund.

Skapa en tillfälligt hydda som öppnar sig mot Himlen. Fråga MIG, så ska JAG leda och visa er hur. Ta era måltider i denna Sukkot, och vila ert huvud i JAG, YAHUVEH & YAHUSHUAS Kärleksfulla Armar. JAG ska möta er där. För dem, som säger att de måste arbeta på denna världs jobb, säger JAG till er: så detta frö då i Himmelrikets verk, och se om JAG inte utgjuter en välsignelse – så stor att det ska ge er en anledning till att prisa JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA. JAG lade det i ditt hjärta, MIN dotter Patricia, att fråga dessa frågor och skriva till denna Ringmö som tillhör YAHUSHUA, så att hon ska dela det med andra som är nya till de Judiska Festivalerna och vill fullgöra dem också. Ni tjänar en UPPSTÅNDEN MESSIAS. Bör ni inte göra det som HAN också gjorde: att hedra och fira de Judiska Heliga Dagarna? De som har blivit utvalda till att bli YAHUSHUAS Brud, hör vad MIN Profet skriver då JAG, YAHUVEH, ger henne orden.

Det som är duger för YAHUSHUA – duger inte det för dem som följer efter YAHUSHUA HA MASHIACH? Välsignelser ska komma till dig, MIN dotter, för att ha lytt och skrivit till Elisabeth [Elisheva] med dessa frågor. För nu ska andra lära sig tillsammans med dig. Detta Ord är till för att delas med alla som har andliga ögon till att se med och andliga öron till att höra med. Alla andra förblir döva och blinda som de onda faraonerna och fariséerna i detta land.

JAG, YAHUVEH, ger mina bebisar, brud, utvalda & utkorade – de som livnär sig på MITT Andliga Kött, som är till för att ätas – och känner igen då JAG, YAHUVEH, talar ut ur MIN tjänarinna. Och genom henne ger JAG denna befallning till er. Ni ska fira, alla de Judiska Heliga Dagarna och de kommande dagarna av Sukkot, som en påminnelse om att ni bara bor i en tillfällig boning. Jorden är er tillfälliga boning tills ni kommer hem till Himmelen. Ni är bara en vandrare som passerar förbi tills ni har fullbordat det jobb som JAG har skickat er till jorden till att uträtta. Förstörelse kommer till denna värld, åtföljd av död & sjukdom & väderkatastrofer som skapats av människan som leker Gud. Ni ska fira denna Sukkot även om ni aldrig har firat den tidigare. Ni ska fira alla kommande Heliga Dagar. Var er tro är – där är er Pesach[1]. Ni ska fasta på Yom Kippur, och ödmjuka er inför JAG, YAHUVEH, och fasta för det onda i ert land så att ni skonas när döden besöker MINA fiender som ställt sig mot allt som är Heligt.

Ni ska påminna er själva, då ni bygger er tillfälliga boning – så oerhört skör – hur alla boningar skapade av människan, hur sköra de är. Det räcker med en vind för att välta dem. Men när JAG, YAHUVEH & MIN SON YAHUSHUA ÄR med er, mitt i den sköra boningen – till och med i ert sköra tempel som kallas för er kropp – så kan JAG lätt skydda dem som JAG kallar för MINA bebisar, brud, utvalda & utseddda.

Pröva JAG, YAHUVEH, och skåda för MINA bebisar, brud, utvalda & Utsedda som gör detta: se om JAG inte välsignar och beskyddar med en starkare Smörjelse – dem som flitigt älskar, tjänar, lyder och söker efter JAG, YAHUVEH & YAHUSHUA HA MASHIACH.

Det som duger för YAHUSHUA att hedra, duger det inte för er? JAG, YAHUVEH, påminner er. Ni dyrkar och tjänar inte en Kristen Messias, utan snarare föddes YAHUSHUA av en Hebreisk jungfru på Hebreisk mark, gick och predikade – tecken, underverk och mirakel – på Hebreisk mark. YAHUSHUA höll Toran och visade SIG vara utan synd. YAHUSHUA predikade som en Rabbi på den enda riktiga Shabbaten (Sabbaten).

YAHUSHUA predikade inte i templen på en söndag. De som har andliga öron till att höra med, lyssna. Alla andra förblir döva. För Sabbaten är evig och står för alltid. För JAG, YAHUVEH, skapade jorden på 6 dagar. Och på den 7:e dagen vilade JAG, YAHUVEH, och befallde mänskligheten att göra detsamma. MIN SON YAHUSHUA höll Sabbaten Helig, och HAN kallas för SABBATENS HERRE. HAN är en Förebild på hur man håller Sabbaten Helig. MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA torterades och korsfästes med ord fastspikade, ovanför HANS Huvud, som ingen djävul eller människa kunde ta bort. Och YAHUSHUA dog och återuppstod på Hebreisk mark från en Hebreisk grav.

Efter att ha sagt allt detta, och bevisat att YAHUSHUA är en JUDISK, UPPSTÅNDEN MESSIAS, följ då inte de hedniska vägarna, och fira inte de hedniska festivalerna som YAHUSHUA inte firade. Om det inte finns i de Heliga Skrifterna, varför förargar ni då JAG, YAHUVEH, och tillägger till MINA Ord och lär ut att de hedniska dagarna borde hedras, men skyr firandet av de dagar som JAG, YAHUVEH, har förordnat som Heliga och som ska kommas ihåg som på de gamla tiderna?

Ni bjuder in MIG till era mänskligt påhittade helgdagar, och ändå: varför gör ni – som säger att ni följer, tjänar, dyrkar, lyder YAHUVEH & YAHUSHUA och kommer med undanflykter till varför detta bara är för det Hebreiska folket? Är ni inte Hebreiska genom att ha accepterat MIN SON YAHUSHUAS BLOD i Golgata, när HAN Ensam blev BLODSOFFRET för era synder?

Tror ni inte på att HAN nu lever i er genom RUACH HA KODESH? För att verkligen känna MIN SON YAHUSHUA, så måste ni lära känna Judiskheten av er UPPSTÅNDNA MESSIAS. Varför insisterar ni på att kalla YAHUSHUA för "Jesus Kristus" istället för vid HANS HEBREISKA NAMN, YAHUSHUA, som är en ständig påminnelse till satan att YAH räddar. Varför insisterar ni på att förvränga Skrifterna i Bibeln för att komma med undanflykter till varför ni inte hedrar den riktiga Sabbatdagen och håller den Helig inför JAG, YAHUVEH?

Är det verkligen för mycket begärt att avskilja tiden från Fredags Solnedgång till Lördags Solnedgång, och erkänna att detta är Sabbatdagen, och hålla den Helig? När ni inte vet bättre, så har ni en ursäkt. Men efter att ni vet Sanningen, och ni låter inte Sanningen befria er, och säger att ni inte är under de gamla lagarnas slaveri – vilka andra Budord vill ni att JAG ska kasta bort bara för att det besvärar er? Bara för att andra kanske inte kommer förstå? Om ni deltar i en söndagskyrka – och inte finns där för att tala om för prästen och församlingen att de har fel då de inte lär ut Judiskheten av den UPPSTÅNDNA MESSIASEN – så kallar JAG, YAHUVEH, er för en ynkrygg, och ni hålls ansvariga.

JAG skickar ut er till att varna andra, och ni kompromissar det som ni vet är sant. Dyrka MIG 7 dagar i veckan, och samla ihop er om ni vill. Men ge YAHUVEH Äran av att särskilt erkänna Sabbatsdagen och hålla den Helig, och vila från era arbeten på denna dag, och njut av den med MIG. Det är inte till för att vara en dag av börda, utan av glädje. Är det verkligen för svårt? JAG ger er Heliga Högtidsdagar till att fira, med undantag för Yom Kippur, Försoningsdagen, då ni ska fasta och komma ihåg PRISET SOM YAHUSHUA betalade för era synder. Är det verkligen för svårt för er att lära er de Hebreiska Heliga Dagarna?

JAG kunde ha valt att YAHUSHUA ska födas från vilket folkslag som helst. Men JAG, YAHUVEH, hedrade det Hebreiska folket genom att hedra deras blodslinje. Ni som accepterar YAHUSHUAS BLODTRANSFUSION är nu inte längre hedningar, och ni bör inte följa de hedniska vägarna eller deras helgdagar. Följ istället de Heliga Dagarna som JAG, YAHUVEH, har förordnat till att vara en välsignelse för er. Ni hålls ansvariga nu för det som ni vet. Vad ni gör med detta är inte MIN dotter Elisabeths [Elishevas] ansvar. Hennes ansvar är att överlämna de ord som JAG, YAHUVEH, talar ut från henne. Detta har hon nu gjort.

Kommer ni vara en hjälp för henne eller ett hinder? Till dem som läser detta och de andra orden som JAG, YAHUVEH & YAHUSHUA har talat ut, och har blivit välsignade då de lärde sig från detta Apostoliska Profetiska SlutTidsMinisterium – men gör ändå inget för att vara en välsignelse tillbaka för henne och detta Ministerium – ni har varit ett hinder, och JAG, YAHUVEH, kommer att hålla er ansvariga för att ni gör hennes jobb svårare och bördan så tung. Hur många av er ber henne att lyfta upp ert namn inför JAG, YAHUVEH, och ber att JAG, YAHUVEH, ska välsigna dem och göra förböner för dem? Då hon gör detta, så tittar JAG, YAHUVEH, på namnen som hon nämner i bönerna. Och JAG, YAHUVEH, noterar: Tog de tiden och frambar offer som skulle ha varit en välsignelse för detta Ministerium?

Hur JAG skäms när JAG ser hur få det är som erbjuder hjälp på något sätt. De tar sig tiden för att be om välsignelser, och ändå frågar de inte ens vad de kan göra för henne. För varje gång, vet detta: varje gång hon har bett, "Snälla, skicka samarbetspartners till oss för att hjälpa oss i detta Ministerium", och ni kunde ha hjälp henne på något sätt, och ni vägrade, och kom med undanflykter – det är så många böner JAG ska förneka er när ni ber JAG, YAHUVEH. Varje gång ni hörde behoven hos detta Ministerium, och ni slog dövörat till denna Apostoliska Profet som tillhör MIG – ni får henne att gråta – så ska JAG få er att gråta när JAG, YAHUVEH nekar era böner som ni lägger framför MIG

Hur många av er sätter era barn i era viljor eller makor, familj och ändå inte bryr er om Ministeriet som matar er? Hur många av er som läser detta nu har lyxen av ett jobb, mer än ett hem, mark, fastigheter, antikviteter, båtar, flygplan och inkomster som ni bara lagrar för girighetens skull för att tillfredsställa er själva? Säger inte MITT Ord: "Ty där ert hjärta är, där kommer också er skatt att vara"? Ni har visat MIG vart ert hjärta är. Alla som leds till detta Ministerium kan göra något, och hur många gör ändå ingenting! Varför är det så att ni så lättvindigt ger dricks till en servitris som serverar fysisk mat till er, och ger ingenting till den som lider, för att ha Smörjelsen som JAG har gett henne, för att mata er med denna Andliga Mat? Vad är mer värdefullt för er? Fysisk mat som tillfredsställer er bara i några timmar – och sen blir ni hungriga igen – eller Andlig Mat som ni alltid kommer ihåg och avnjuter, särskilt i stunder där ni behöver befrias eller uppmuntras.

Vad kommer er ursäkt att vara när ni står inför JAG, YAHUVEH, i en inte alltför avlägsen framtid? Ni har blivit varnade. De som välsignar denna Judiska tjänarinna välsignar inte bara henne, utan JAG, YAHUVEH & MIN SON YAHUSHUA. Elisabeth [Elisheva] är den som JAG kallar MIN Nya Elia [på hebreiska, Eliyahu]. JAG, YAHUVEH, har skickat henne till Sarefats änkor, och de vet inte om det. Ni som vägrar att hjälpa i detta världsomfattande skördefält har inga ekonomiska behov nu, men ni kommer att ha det. JAG skickade den Gamla Elia [på hebreiska, Eliyahu] till att vara en välsignelse för en änka, fastän landet var fullt av änkor från torkan och svälten. JAG visste, i förväg, om en änka som skulle behöva en välsignelse och var villig att dela med sig av sin sista måltid med en Profet vid namn Elia [på hebreiska, Eliyahu] – även fast hon trodde att hon och hennes son skulle äta det och dö. Hon levde och blev ekonomiskt välsignad, och hennes oljekruka blev inte torr. JAG, YAHUVEH, vill göra samma sak för er. Det är ingen slump att ni har kommit till detta Ministerium och läser dessa Ord nu.

JAG kommer att välsigna och skydda er på sätt som ni inte tror – när förstörelsens och prövningens tid kommer – om ni lyder allt som JAG, YAHUVEH säger denna dag. Håll de Judiska Heliga Dagarna Heliga inför JAG, YAHUVEH. Påminn MIG på Pesach – då ni firar och tar bort jästen från era hus – så som när JAG skyddade Israels barn, när de satte lammets blod på sina dörrposter, hur mycket mer ska JAG skydda dem som har YAHUSHUAS BLOD som täcker dem och deras hem. På Sukkot, när ni sätter upp era tillfälliga boningar, så kommer det vara en symbol för MIG hur ni är beroende av att JAG, YAHUVEH, ska skydda er kropp. För i den bor er ande & MIN RUACH HA KODESH, DEN HELIGA ANDEN, då ni är en främling för denna tillfälliga boning, som kallas för Jorden, och bara passerar förbi för att komma fram till ert Himmelska Hem, som kallas för Himmelen.

Till sist, de som bor i Amerika. JAG har gett denna MIN Profet en varning att ge till er: JAG gav henne en befallning att även dela med sig av en dröm som JAG gav till henne, och det kommer ske. JAG vet att de som har urskiljningsförmågans gåva tittar på George W. Bush, och ni vet att han har ett sken av Gudsfruktan men ingen GUDSFRUKTAN inombords. JAG, YAHUVEH, säger till er: George W. Bush är den mindre av de två ondskorna. Ni vet vad som är fel med George W. Bush, men ändå har han inte kompromissat med vissa saker – trots att trycket finns på honom att kompromissa sin ställning, då vicepresident Cheney förråder honom igen. Cheney vet ingen skam, och skyddar sin förtappade homosexuella dotter – så som hans namn säger: han är fastkedjad[2] till mörkrets prins.

George W. Bush står emot abort, extrauteral abort, stamcellsforskning, vidriga styggelser mot MIG, som är homosexualitet och samkönade äktenskap. Ta det inte för givet att George W. Bush kommer vinna nästa presidentval, för så som JAG sa till MIN dotter i en dröm: om ni står och ser på och gör ingenting, och inte röstar eller gör förböner i böner, så kommer demokraterna att vinna nästa presidentval, och blodet kommer att flyta i detta land, och de oskyldiga kommer att vara i fängelset, för de kommer att anklagas för brott som de inte har begått. John Kerry och hans fru är satans tjänare, låt er inte luras, och de tänker inte ens hyckla helighet. Ni har blivit varnade. JAG varnar er nu att John Kerry och hans fru kommer få er att ångra att ni inte lyssnade när JAG varnade er genom denna Profetiska tjänarinna som tillhör MIG. Föreställ er de ondaste och de mest förtappade fröjdas på valdagen. Vargarna i det Vita Huset försöker nu att förklä sig, men de kommer att slita av sig sina förklädnader på denna dag – det kommer inte finnas någon gräns på ondskan som kommer att göras och på frihetsförlusterna för dem som fruktar YAHUVEH & YAHUSHUA.

Var säkra på detta: det påverkar alla religiösa friheter, till och med muslimerna. Alla de som tjänar en falsk gud men vill vara av moralisk karaktär kommer att ångra sig att de inte gjorde någonting annat än att stå och titta på. Ni som är bönekrigare, börja insistera på att era präster slutar kompromissar, och talar ut till varje pris.

Det största hånet av MITT NAMN någonsin kommer att göras av Ellen DeGeneres genom den ultimata hädelsen av att framställa JAG, YAHUVEH, SKAPELSENS GUD. Hon kommer att betala med sin själ för detta – och alla som deltar i denna film – JAG, YAHUVEH, ska skicka ut MIN Vrede över som kallar sig för störst till minsta. Detta innefattar inte bara studion, producenterna, manusförfattarna, skådespelarna, garderoben, matleverantörerna; make-up artister, till och med stand-in skådespelarna och skådespelerskorna. JAG, YAHUVEH, ska utgjuta MIN Vrede till och med på Staten som det spelas in i. JAG, YAHUVEH, varnar alla annonsörer: JAG, YAHUVEH, kommer att befalla MINA bebisar, Brud, utvalda och utsedda – och även dem som inte tjänar eller lyder MIN Heliga Skrift, men vet att det finns en Gud YAHUVEH att frukta – att protestera och bojkotta era produkter.

En kvinna vid namn Ellen DeGeneres kommer att öppet att håna MIG, genom att framställa sig som Allsmäktig Gud. Hon är inte bara öppet homosexuell, utan hon är den första i Amerika som omfamnades av Vita Huset, vilket inkluderade USAs president, då de höll en middag för henne och hennes samkönade sexpartner som hon påstår ha gift sig med. JAG, YAHUVEH, kallar Ellen DeGeneres för Ellen Degenererad. Hon är förtappad och vet ingen skam då hon belönas av satan med förmögenhet och berömmelse för att hon var den första som gjorde anspråk på samkönade äktenskap, och vet ingen skam, och är stolt över sitt namn. Börja protestera och bojkotta och varna alla som lyssnar att alla som tittar på denna film och lyssnar på henne hånar JAG, YAHUVEH, och inte protesterar av rädsla kommer att skörda det som hon ska så.

JAG profeterade genom MIN dotter Elisabeth [Elisheva], och den Profetian harpublicerats i flera år nu så att alla kan läsa [Profetia 20], Ellen DeGeneres matade barnen och folket med homosexualitetens ande medan hon skrattade åt det. På grund av detta profeterade JAG, YAHUVEH, att hon skulle vara den första att smaka på Svarta Blodböldspesten när hon kommer att be att dö då svart blod spys ut ur hennes mun. Alla sexuellt omoraliska kommer att lida denna sluttidspest. JAG, YAHUVEH, profeterade genom denna tjänarinna, som tillhör MIG, för att JAG visste vad Ellen DeGeneres’ herre satan skulle få henne att göra, och det är att håna HELA SKAPELSENS SKAPARE.

* * * * * * *

Så är den skriven, så är den talad denna dag: 8/27/04.
Givet till detta barn, krigare & brud av YAHUSHUA HA MASHIACH
Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Detta är 16:e årsdagen av det Andliga Vapnet som gavs till mig. Det kallas för YAHUVEHS SPIRA. Ni kan läsa om detta på min vittnesmålssida, särskilt på "Största Smörjelsen i Mitt Liv i Maui, Hawaii". Förresten, medan jag skrev denna Profetia, då FADER YAHUVEH gav den till mig, blev jag attackerad och stucken av ett bi. djävulen är inte nöjd med publiceringen av detta Budskap. Och att försöka att stoppa mig med ett bi är så löjligt att det är skrattretande.


* * * * * * *

[1] ”Pesach” är översatt från det engelska ordet ”Passover”, som även betyder ”Övergång”/”Korsning” (som på Moses tid, när Israeliterna korsade/gick över röda havet)


[2] ”Cheney” liknar ordet ”chain” i uttalet, vilket betyder ”kedja” på engelska.