PROFETIA 74

”JAG, YAHUVEH, HAR FÖRKLARAT KRIG, MOT PLANETEN JORDEN, FRÅN HIMMELEN!”

25 juni, 2004
Given till Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

(Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sa att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta har gjorts genom din hand. Inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUA din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats (Jesaja 42:8)

juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till från 2 Krönikeboken före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, “Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Kära familj i YAHUSHUA...

Denna Profetia kom fram efter att vi hade fått en dröm och vi tog drömmen till bönerna, och då kom denna nyaste Profetia fram. Vi ska först skriva ner drömmen, för den väckte Smörjelsen i mig.

Nedan är drömmen från den 2004-06-25. De med gåvan att tolka drömmar, snälla mejla oss och dela med er av tolkningen till [email protected]

DRÖM

Ministeriets busschaufför körde nerför en väg ensam. Vädret verkade vara sommar, vår eller höst. Det var inte vinter. Plötsligt hörde han på radion att en meteorskur skulle träffa jorden vilken minut som helst. Helt plötsligt var vägen fullpackad med bilar som åkte åt samma håll som han. Plötsligt svängde chauffören runt och började åka åt andra hållet, för att komma och hämta mig. Han kom ihåg att han var upprörd i drömmen för att han visste att meteorskuren skulle äga rum och ändå var vi inte beredda på det.

Han var verkligen trött och svängde in i en rastplats för lastbilar för att vila en minut och FADER YAHUVEH sa åt honom: "Det finns ingen tid att vila, gå tillbaka på vägen." När han började lämna rastplatsen, så fanns det två utgångar: en till vänster och en till höger. Den till vänster var bred, belagd och platt. Den till höger var en trång uppförsbacke och hade en väldigt brant klippa åt höger. Han kommer ihåg att han trodde att ”bussen skulle välta om jag skulle ta den högra utgången” men YAHUVEH sa till honom att det var den vägen han skulle ta.

DRÖMMENS SLUT (tolkning nedanför)

Vi tror att busschauffören står för de som inte är förberedda och måste inse att det inte är den lätta vägen vi tar i denna värld som håller oss trygga.

* * * * * * *

PROFETIA 74

JAG, YAHUVEH, HAR FÖRKLARAT KRIG MOT PLANETEN JORDEN FRÅN HIMMELEN!


Åh dåraktiga män, åh dåraktiga kvinnor, ni män, ni kvinnor av jorden, ni som konspirerar mot MIG, ni som försöker leda MINA riktiga Barn till slakt, som får till slakten. Ni, som skriver lagarna och förkastar de Gamla Lagarna. Ni säger att de är föråldrade. Ni glömmer att JAG är den GAMLE AV DAGAR. Vad ska ni göra, åh dåraktiga människor av denna jord? Ni som har er höga teknologi, massförstörelsevapen, pest och sjukdom som ni har uppfunnit med hjälp av satans hand. Ni som är så rika och pompösa, ni som har byggt de underjordiska städerna. Ni som går och erövrar planeter som JAG inte har sagt att ni ska erövra. Räcker det inte med att ni redan har förstört en? Måste ni även erövra andra? Har ni inte tillräckligt mycket krig på denna jord? Måste ni gå och leta efter mer problem?

Vad tänker ni göra för att förgöra varandra, ni avskräcker varandra, krig efter krig för girighet, för makt, men när ni gör detta, så vet ni inte när, men JAG, YAHUVEH har påbjudit krig från Himmelen och ni kan inte stoppa det! Ni som hånar MIG, ni som hånar de Riktiga Barnen av YAHUVEH och YAHUSHUA, ni som konspirerar för att stjäla bort deras frihet. JAG, YAHUVEH, har påbjudit krig från Himmelen mot denna planet, och de onda ska slaktas. Ni tror att ni kommer gå och ni kommer gömma er, ni som har förberett er och är onda, ni bryr er bara om era egna familjer. Hur många miljoner har ni spenderat? Åh, ni säger Miljarder. Ni som tar ut pengarna ur folkets fickor och säger, “Mer skatter behöver vi!” Istället går det till att bygga era underjordiska städer. Lyxigheter av alla slag, skatter där ni har hamstrat och ni utnyttjar folkets pengar så att ni ska ha en plats att rymma till medan ni tror de bara ska dö.

Men det är JAG, YAHUVEH, det är JAG, YAHUVEH, SKAPAREN av inte bara denna planet, utan allt som ligger däremellan, och JAG ska kasta ner stenarna från Himlen. Och precis som i Sodom och Gomorra och de sju städerna därtill, så är JAG samma YAHUVEH som förintade Nineve. Fastän JAG gav henne tid att omvända sig, blev hon inte förintad i slutet? Jag är samma YAHUVEH, den samma DAGARNAS GAMLE, och det som JAG har gjort en gång tidigare – så ska JAG göra en gång till. Ni är så upptagna med era krig att ni inte ens fruktar eller märker MIG, när JAG om och om igen ger er tecken på himlen och undergång kommer närmare er. Men inte för MINA Barn. Åh, ni tror att de är så okunniga och naiva. Men ni glömmer, åh ni onda av lucifer, att de verkligen tillhör MIG. De har inte pengarna att förbereda sig med, men de vet att de har en HIMMELSK FADER YAHUVEH som bryr SIG. Det kommer att vara MINA Änglars armar som skyddar dem från vreden som kommer från himlen. För regeringar tar era pengar och de går och de säger att de ska erövra världsrymden. När har JAG gett planeterna till dem? För de har inte ens tagit hand om det som JAG har gett.

Åh, varför håller sig folkmassorna tysta? För till och med en del av hedningarna vet att lagarna som stiftas nu får dem att rysa och skaka. JAG ÄR YAHUVEH och de onda av denna jord hatar JAG. JAG ÄR densamma igår och för Evigt. JAG tänker inte ändra MIG bara för en människas nyck. Amerika, säger du att du inte behöver någon Gud, när till och med de hedniska länderna böjer sig för en främmande gud? För de vet att de är ingenting av sig själva, för de vill ha en högre makt. Och även om den är falsk, så erkänner de åtminstone att de inte är en Gud. Åh men du onda, onda, onda land Amerika. JAG omtalar inte MINA Barn, MINA Får och MINA Lamm. JAG talar om er, ni onda politiker och krigshetsare som går och försöker erövra rymden såväl som varje land i denna jord. Runt denna värld, från hav till hav. Amerika, om det hade varit på ditt sätt, så skulle du säga ”det tillhör mig”.

Åh, ni förklarar krig och ni erövrar av Ismaels säd, men ni glömmer att det fortfarande är Abrahams säd. MINA Barn, det är bara JAG som är er SKÖLD. Ni som bor i Amerika: gråt och sörj, för JAG har förklarat krig mot Amerika. För hon är mobbaren av alla länder, så uppblåst av högmod, erkänner inte längre att det är GUD som ni har förtröstat er på. Vill till och med ta bort ordet Gud och allt Heligt från folkets åsyn. Åh, men ni andra länder som lyssnar från långt och fjärran: ni är inte heller bättre, för era politiker har vilselett er. Folk, ni har deltagit i det som ni inte vet. Varför vet ni inte? Varför tror ni inte på att JAG, YAHUVEH, har förklarat krig mot denna planet jorden? Därför att ni skakar näven mot MIG. Därför att ni säger ”från DINA Lagar ska jag befrias”. Då kommer ni att smaka på MIN Vrede. Men inte för MINA Barn. Inte för de som sätter YAHUVEH och YAHUSHUA först i sin Kärlek och sitt liv. Inte för de som ropar “Vi vill lära känna DIG, visa oss DIN Vilja, visa oss DIN Väg, visa oss hur vi kan behaga DIG idag.” Ni är inte MINA fiender, och JAG ska skydda er på den dagen.

Ni som fyller Kyrkorna, så pompösa och så högmodiga. Ni säger ”vilka budord ska behållas, och vilka budord är föråldrade och behöver inte längre följas?”. Ni säger att ni känner MIG, men ingen känner MIG utom MIN SON. Men MINA Riktiga Barn ropar ”Åh FADER, vi vill lära känna DIG, åh precis som Moses gjorde, åh ABBA vi vill lära känna DIG, åh YAHUSHUA vår snart kommande BRUDGUM, vi vill lära känna DIG.” Förstlingsfrukterna som är återlösta, de säger också denna bön, för JAG har lagt det i deras hjärtan att sörja och att bry sig.

JAG, YAHUVEH, har förklarat krig mot denna jord. Eld är på väg från himlen och ingen kan stoppa MIG. Behöver JAG påminna er om vad som hände vid Babylons Torn? Så ska det bli en gång till, och era Babyloniska torn ska falla. JAG har gett er den ena chansen efter den andra för att omvända er. JAG har sagt till folket att ta tillbaka sina friheter som skalas bort. De rycker bara på axlarna och säger, ”Vad kan vi göra?” ”Inget”. Era tidningar är censurerade. Era nyheter är censurerade. Men ändå kan ni protestera. Varför erbjuder ni inte ens en bön?

JAG har beordrat denna Ringmö att be en bön på nytt. Anta inte bara att folk ska lida martyrdöden för MIN skull. Var är bönerna? Behöver JAG påminna er om Shaul, den som ni kallar för Paul? Vet ni inte att det var förbönerna som ägde rum, och att det är därför han blev skonad? JAG har beordrat denna Ringmö att börja be i förväg för ett kraftfält som kommer att omge era kroppar som kommer att utgöra ett skydd mot människans vapen och alla som kommer nära er. De som tillhör MINA få utvalda, de som kallas de förstlingsfrukterna, för ni är MITT val. Det är som när man går igenom en grönsaksbehållare – väljer ni inte de bästa? Så har JAG även utsett MIN Brud, MINA Utvalda och MINA Utsedda! Det finns ett kraftfält som ska omge er, som människan inte kommer kunna se förrän vapnet bokstavligt riktas mot er. De försöker att kontrollera er hjärna.

De onda försöker att ta er vilja ifrån er. Men de glömmer, MINA älskade: det är MIN Vilja, det är MIN ANDE, MIN RUACH HA KODESH och de kan inte röra den. Det är inte er hjärna, för ni har gett den till MIG, så att er SKAPARE ska kunna tala till er, så att ni ska kunna höra MIG och JAG har lyft Profeter efter MIN EGEN ANDE. De falska säger ”lyssna inte på Profeterna”, men JAG har alltid haft en Profet. JAG skickade till denna jord Profeternas PROFET: HAN ÄR MIN SON YAHUSHUA. HAN lämnade inte denna jord förrän HUGSVALAREN kom som överförde Profetians Riktiga Gåva, så att MINA Barn ska kunna höra igen.

Vill ni veta varför ni inte kan höra? För så många kämpar och säger, “Jag ska bara lyssna på vad denna Profet säger.” Men ni måste lära er, sök MIG på egen hand. Begär med hela ert hjärta att höra MIN Röst, så ska JAG inte svika er. Till och med de Bibliska Koderna: en del är riktiga, och andra är förfalskningar. Men till och med ord här och där: om ni inte har urskiljningsförmåga, så kommer satan att ta det och vilseleda er. Så var försiktiga med vem ni lyssnar på: stämmer det överens med MITT Ord?

Akta er för domedagsprofeterna som ger profetior utan någon begravd hopp. Denna Ringmö talar alltid ut varningsord till fienderna, men aldrig någonsin profeterar JAG om vad som kommer att hända, utan att även lämna er med Hoppet om att JAG har kontroll, att JAG övervakar och JAG, YAHUVEH, kommer att skydda dem som verkligen är MINA. Hur blir man MIN? Genom att acceptera YAHUSHUA HA MASHIACH, som grekerna kallar för Jesus Kristus. För aldrig gör JAG någonting utan att först varna MINA Profeter, så jag skickar ut denna Ringmö nu för att varna er för vad som ska hända. Det bästa sättet för er att förbereda er är att söka MITT Ansikte, sök MIN Vilja, för JAG har fortfarande trygga fickor. Föreställ er den ALLSMÄKTIGE SKAPAREN YAHUVEHS Hand I en stenstrid från Himlen. Men ni tror att ni har stenar att kasta tillbaka, och ändå säger JAG: ”Ni har inga”. Amerika, JAG skrattar åt dina högsta larmberedskaper, för förintelse ska komma över detta land. Dem som JAG har bedömt som enbart värdiga av förgörelse, och det ska komma från Handen som skapade både Himlen och jorden.

Åh dåraktiga, dåraktiga mänsklighet. Vad ska ni göra när ni inser för sent, att krig har förklarats från Himmelen? Men de som verkligen tillhör MIG, de som tar Toran bokstavligt, de som tror på att JAG har förmågan att beskydda, de som har satt MIG först i sitt liv och sin kärlek, de som har lagt allt på offeraltaren, ni kommer få reda på att JAG ÄR YAHUVEH som inte kan ljuga. Åh dåraktiga jord, de onda som bor på denna jord. Det är sant som JAG sa till denna Ringmö, för längesen – när hon såg jordbävningarna, när hon såg vindarna som kombinerades med dem och översvämningarna och vulkanerna, de som överlevde som var onda, och även de som är Rättfärdiga genom MIN SON – hon hörde dessa ord: ”Nu är det slut på första ronden. Nu är det dags för andra ronden.” Det är som en boxningsmatch, hur många ronder? Och detta kommer att äga rum när ni minst anar det. Det är därför JAG sa till er, MINA Barn: ”Göm er bara en liten stund.” Göm er i Närvaron av MIN Famn; göm er under MINA Vingar, för det är bara JAG, YAHUVEH, som kommer att beskydda er då. DEN SAMMA som skyddar er nu, ska JAG skydda er då.

Så be i förväg för detta Kraftfält, MINA Barn, be i förväg för dem som lider martyrdöden runt denna värld i MITT Namn, I MIN Sons Namn. Anta inte bara, för när ni antar, behöver JAG påminna er av de första 3 bokstäverna är?[1] Lyssna på denna Ringmös Röst, för i sanning varnar JAG er som JAG gör om och om igen: förgörelse kommer från Himmelen, en syn som är så skrämmande att världen kommer täcka sina ögon.

Ni som uppfinner dessa sjukdomar och pester: de ska komma över er och era egna hushåll. Ni kommer inte kunna komma på varför. Men RUACH HA KODESH och det Utgjutna BLODET av YAHUSHUA är era antikroppar som MINA Barn kommer att använda, och sjukdomarna ska inte komma nära deras bostäder, alla de som behagar MIG. Detta är MITT löfte till MINA älskade Bebisar, Brud, Utvalda och Utsedda. Så göm er, MINA Barn, för en liten stund. För igen säger JAG: JAG, YAHUVEH, har förklarat krig från Himmelen mot MINA fiender, mot dem som hånar MIG, mot dem som skriver om MINA Lagar, mot dem som försöker att leda MINA Får till slakt. JAG, YAHUVEH, har förklarat krig från Himmelen, men ni vet inte vilken tid förstörelsen kommer att falla. Så många döda och ingen tid att begrava, era politiker kommer att jämra. De skakar nävar åt MIG. Nu skakar JAG MIN näve åt dem. Det är en skrämmande sak att falla i Handen av ALLSMÄKTIGE LEVANDE YAHUVEH, för JAG är början och JAG vet inget slut. Men ni däremot, åh MINA fiender, ni är bara sköra kvinnor och män.

Dumma, dumma, dumma människor av denna värld! Vad krävs det för att ni ska lyssna? För JAG talar med er i vädret, ni skakar bara på huvudet och säger “är det inte konstigt?” JAG sa åt er att JAG talar med er i översvämningarna. Ni ger ingen uppmärksamma till och med i orkanerna. Hur många människor måste dö innan era ögon vänder sig till MIG? Det bara verkar som – om det bara är byggnader och skador, så erkänner ni inte ens MIG. Så ni ska se ert väder bli märkligare. Människan tror sig kunna kontrollera vädret. Åh du skryter Amerika att ni har maskinen, men ni glömmer VEM det är som lagrar upp haglet, VEM det är som lagrar upp snön, VEM det är som lagrar upp regnet, VEM det är som får vulkaner att sprängas. Ni glömmer DEN som skakar jorden, och JAG behöver ingen maskin.

Varför är det så att ni tror att JAG ser era älskades tårar bara när era soldater faller? Men i andra länder, de som ni anser vara era fiender, varför är det så att ni tror åh Amerika, och JAG talar även om de andra länderna: varför är det så att ni tror att JAG inte ser tårarna som spills för de döda? Att JAG inte känner smärtan!? Ve de länder som är uppblåsta med högmod. Åh Amerika, ni prickar till och med ert ”i” med ordet högmod.

Till och med JAG skäms, för JAG har välsignat några av MINA egna Barn med förmögenhet, och de säger att de följer MIG. De kommer till och med hit och lyssnar på Orden som JAG ger till MIN Ringmö, och ändå hamstrar de och lagrar upp rikedomarna som JAG har gett dem. De säger att det är till för de sämre tiderna. JAG har gett dem fartygen, JAG har gett dem markerna, JAG har gett dem deras flygplan, JAG har gett dem guldet, JAG har gett dem silvret och JAG har gett skuldkänslorna till dem om och om igen. För de lagrar upp sina skatter här på jorden, sina antika föremål, sina bankkonton och ändå i Himmelens magasin är de bankrutta. Behöver JAG påminna er om en som skulle ha varit en lärjunge till YAHUSHUA, för han följde Toran, han följde troget allt som MIN SON YAHUSHUA sade. Men när han kom till YAHUSHUA och sade "Vad mer måste jag göra?" Sade inte då YAHUSHUA till honom "Sälj allt du äger och ge det till de fattiga"? Och mannen gick sorgligt iväg och skakade nej på sitt huvud.

För ni ser, MINA Barn, han hade gjort denna världs rikedomar viktigare än den GUD som han påstod sig tjäna. Och nu har ingenting förändrats, och för detta sörjer JAG. Åh var är Barnen med Alabasterflaskorna? Åh var är tårarna? Vem ska tvätta MIN Sons fötter? Var är de som ska sörja, gråta och jämra sig över denna världs synder, som ger MIG så mycket sorg? Varför gråter ni bara över era egna soldater? Varför gråter ni inte över andra? Er fiende är inte det som er regering säger är er fiende. Er fiende är lucifer. Er fiende är alla som kallar sig för MIN fiende. Er fiende är emot allt som är Heligt. Er fiende säger till er att det som är fel är rätt. JAG övervakar, MINA ögon går fram och tillbaka tvärs över denna jord, för att se vem som verkligen bryr sig, och JAG vet detta MINA Barn, för ni kommer lyfta upp detta i böner. Er fiende är de som sliter de oskyldiga bebisarna från deras mammors livmoder och kastar dem bland sopporna eller malar upp dem och lägger dem i kosmetika. Dessa är era fiender.

JAG gav er en varning i Hesekiel 9. JAG förseglar dem som kommer att skyddas från MIN vrede medan era ögon är koncentrerade på det ena kriget efter det andra. Ni glömmer, åh MINA fiender: JAG kommer att ha det sista ordet. Jag talar från himlen, och väldigt snabbt ska ni få se att JAG inte är en SKAPARE YAHUVEH som tänker hånas lätt. JAG förbehåller MIN Vrede för MINA fiender, för alla de som tar ordet äktenskap och besudlar till och med namnet. De samkönade äktenskapen förkunnar de för denna värld. De marscherar i sina gayparader, de stoltserar med sina synder inför världen. Åh men dumma män och dumma kvinnor – JAG, YAHUVEH, kommer att ha det sista ordet. Ni arbetar er bara ner till den nivå av helvetet som ni kommer att stiga ner till.

Stanken av synderna från denna jord har nått Himmelen, och nu har JAG inget annat val än att förklara krig mot denna jord från Himmelen. Era ögon kommer att se i himlen det som ni inte kommer vilja se. Men det kommer inte vara via några mänskliga vapen, så låt er inte bedras. För JAG, YAHUVEH, ger denna förklaring av krig: som JAG gjorde i tiderna innan, så ska JAG göra igen. Så MINA Barn, JAG förvarnar er om vad som ska komma, se till att era händer inte kan klandras, se till att era munnar har varnat, så att blodet av de onda inte blir på era händer. Det är bara av MIN Nåd som JAG ens har Profeter som varnar, för till och med MINA egna Barn skakar på huvudet, och dessa Profetior föraktas av en del. Men JAG gör ingenting utan att först tala om det för Profeterna, så igen talar jag ut från denna Ringmö att detta är en förklaring av krig!

De som omvänder sig inför MIG, de som fäller tårar av ånger, de som vänder sig till YAHUSHUA ha MASHIACH, de som kommer att lyda och vända sig bort från sina onda synder idag – JAG är Trogen och JAG kommer att förlåta innan det är för sent. Men JAG säger er detta, MINA Barn: det är bara en liten rest av denna mänskliga ras. Åh Amerika och England, och alla de som är uppblåsta med högmod: Behöver JAG påminna er om att högmod går före ett mäktigt fall, och att ett stort fall kommer och ingen kommer kunna rädda er? Så Barn, ni har blivit varnade. Ni kommer att veta vad det betyder när ni ser eld i himlen. Så göm er, MINA Barn, bara en liten stund till.

* * * * * * *


Så är det talat, så är det skrivet,
Denna Ringmö av YAHUSHUA
Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
25/06 2004

Snälla, dela detta med alla som behöver bli varnade. Jag vill inte vara ansvarig för någons blod på mina händer för att de inte blev varnade. Hesekiel 3:17-21


[1] Assume är det engelska ordet för anta. De tre första bokstäverna i ordet assume betyder rumpa på engelska.