Profetia 71

VAD SOM HAR VARIT FÖRSEGLAT ÄR NU UPPENBARAT!

Skrivet/Talat under smörjelsen av RUACH ha KODESH
till Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah
1 November, 2003


JAG skickade MIN Heliga Ängel till denna ringtärna månader sedan med detta profetiska bud. Medan MIN Heliga Ängel dikterade det till henne, stående bredvid hennes säng, skrev hon ner detta profetiska bud där JAG delar en hemlighet osagd hittills. MIN Ängel sade till henne att det inte var dags att släppa ut budet än. Det var för en fastställd tid. Nu är det den tiden att släppa ut det som var dolt! JAG berättar MINA hemligheter till MINA Apostlar och Profeter och alla som lyssnar.
(Givet under smörjelsen till Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah 01/11/03) (Jag har inkluderat mycket skrifter för att undervisa tillsammans med YAHUSHUAS ord HAN talade genom mig. Jag vet att ansättning kommer komma med denna nya uppenbarelse men snälla kom i håg , jag är bara budbäraren av budet. Jag söker också mer uppenbarelser angående vad allt detta betyder. Snälla stena inte budbäraren med era förolämpningar, men om ni gör det så vet jag att det inte är mig ni ansätter utan GUD YAHUVEH och YAHUSHUA som smörjer mig och sänder mig till både jude och hedning.)
JAG är YAHUVEH Urgammal av Dagar, MITT fordran för Helighet har inte förändrats. JAG YAHUVEH har varit fördragsam men JAG kan inte vara fördragsam mycket längre, annars måste JAG be om ursäkt för Sodom och Gomorra (1 Mos. 18:20-19:30). Åh onda och förvrängda slut-tid generation, ni kan inte helga och be välsignelser över satans utsäde eller över en biskop vigd från helvetet som JAG kommer spy ut ur MIN mun. (Upp. 3:16) Kyrkan av Episcopalians JAG varnar er nu, till de som har tolererat denna ondska, de som inte har protesterat först mot abort och nu homosexualitet, ni har bäddat er säng med Jezebel (Upp. 2:20-23) och om ni inte flyr denna kyrka av Babylon så kommer ni bädda er säng i Helvetet och i Eldsjön.

MITT Ord kan inte ljuga, de Heliga har blivit mer Heliga och de onda har blivit mer onda. Var är MINA Heliga som ska protestera mot de syndiga styggelserna som äger rum inte bara utanför det som är likt Sodom och Gomorra, utan nu är denna samma syndiga styggelsen inuti byggnaderna med människor som påstår att de är Heliga. Genom att tillåta den syndiga förvrängda livsstilen och andra syndiga styggelser, inte förebrående eller varnande de som deltar i dessa styggelser, har ni välkomnat och bjudit in andarna likt Sodom och Gomorra i era kyrkor och tempel. Alla de som har gjort detta lovar JAG, ni känner inte MIG.

Ni som har förnekat, tagit bort MINA Tio Budord även kallade för Torah, ni stod och tittade utan protest medan en tavla av sten var borttagen i Alabama utan att upplyfta en bön av protest eller gråt och klagan eller hjälpa Domare Roy Moore på något sätt. JAG säger er detta, NI KÄNNER INTE ENS MIG! JAG har tillåtit detta test medan JAG sade till denna handtärna och hennes make att fullgöra denna Profetia i Hesekiel 9. Hur få protesterade och protesterar även nu. Var är miljonerna runt om i världen som borde skydda MINA Budord? Bara en rest har gjort så.

Ni som har förnekat MITT Heliga Namn, MIN Torah och fortsätter att leva i synder även om ni en gång i tiden accepterat MIN Son YAHUSHUAS utgjutna Blod av förlåtelse. Eftersom ni insisterar att bo i svinstian och betjäna satan, har ni förtrampat MIN Son YAHUSHUAS utgjutna blod och nåd under era fötter. (Heb. 10:26-29) Det finns ingen mer förlåtelse, vetande att det är fel och betraktade, lyssnade eller deltog i dessa syndiga styggelser som JAG hatar. JAG talar denna varning till dem som påstår att de är MINA, inte till hedningarna som inte vet bättre. DOMEN STARTAR VID HUSET AV JAG, YAHUVEH!

JAG förebrår dem som inte har bett till samma GUD YAHUVEH som regnade ner eld och svavel på samma synder som i Sodom och Gomorra. Ni har inte bett att JAG, YAHUVEH, ska hämnas från Himmelen mot satans säd som det sker igen. (Psaltare 94:1) (Rom. 12:19) JAG, YAHUVEH är inte blind eller döv! JAG, YAHUVEH är samma Skaparen och MIN älskade Son är samma MESSIAS. Vi är samma GUD igår, idag och i all evighet. VI fogar inte OSS efter människans föreställningar eller människogjorda doktriner inte heller människans uppfattning om vad synder är. JAG, YAHUVEH, är Helig och JAG fordrar Helighet från dem som påstår att de tillhör MIG och MIN Son YAHUSHUA. JAG fordrar Helighet från alla de som säger att de säger att de är tvättade i MIN Son YAHUSHUAS utgjutna Blod.

YAHUSHUA var given som ett felfritt offerlamm för att tvätta bort människans synder, och ändå gör dessa människor som gjort anspråk på det blodet syndiga styggelser, till och med ondska bakom predikstolarna; (Heb. 6:4-7) bevisande att de inte är MINA och inte heller YAHUSHUAS utan är satans utsäde. Det finns de som är krigshetsare. De njuter av och är stolta av att utgjuta oskyldigt blod för girighet, rikedomar, mark och välstånds skull. Dessa är också satans utsäde. JAG frågar er, ”Vad är priset på olja? Vad är priset på och värdet av ett liv?” (Matt. 6:26)

Ni som gör dessa ting eller tolererar detta eller är tysta genom att inte protestera eller be mot dessa syndiga styggelser är en fegis och ni ska göra er boning i helvetet och simma evigt i eldsjön med er verkliga far satan. För ni har valt att följa satan, trott på satan, lytt satan och bedrog andra, så ni skall skörda satans belöning.

Ve Amerika! JAG varnade genom denna handtärna i profetiska varningar i det förflutna att Amerika skulle brinna om det inte ångrade sig. JAG, YAHUVEH, är en GUD av Förtärande Eld. (2 Mos. 4:24) MIN andedräkt är full av brinnande vrede som håller helvetet ett inferno. Detta raseri har blivit uppdämt alldeles för länge (Upp. 18:2-24). Ack ju mer nåd JAG visar och ju mer tid JAG ger att ångra sig, ju mer denna värld har blivit full av ohelighet, perversion, styggelser och ingen ånger. Var är de som kallar sig själva Heliga? Var är bön förebedjarna och krigarna? Varför protesterar, förebrår och varnar inte de som talar MINA gamla och nya ord? JAG har en rest men Åh så väldigt få. (Sef. 3:13) (Amos 5:15)

Ni som samlar ihop er för att se en gammal sjuk man full av demoner, och han är under MIN vrede för han stjäl MIN Ära och uppmuntrar folket att dyrka honom, att buga sig ner för honom, kyssa hans hand, en hand gjord av bara stoft, och böja sig ner till blotta idoler. Miljoner lyssnar på och strävar att lyda en som kallar sig för påve. Ni som kallar er själva för Katoliker, JAG befaller er nu, fly från Babylons kyrkor. MINA Torah bud anger tydligt “Ni skall inte ha andra gudar vid sidan av MIG” (2 Mos. 20:3). Vem är er skapare och hur många har ändå gjort detta. Ni kallar er själva MINA och än vet ni inte ens MIG. Om ni inte flyr, är Helvetet och Eldsjön vad ni skall se.

Var inte bedragna, JAG vet vem MINA får är och vem är av satans utsäde; även kallade getter. MINA får äter bara var den Gode Herden YAHUSHUA leder dem till grön betesmark. Satans getter, hans utsäde kommer äta vad som helst, svälja vilka falska doktriner eller lögner som helst.

Satan sår sitt egna utsäde av uppror och olydighet in i getterna, trotsande allt som är Heligt, trotsande allt som är sant, förvrängande MINA Heliga Skrifter för att rätta sig efter människans förvrängda perversion, vederläggande, avvisande och omskrivande MIN Torah och MINA bud. Satans utsäde utför samma synder som fanns i begynnelsen, även innan jordens grundande, när era själar var formade i Himmelen.

JAG, YAHUVEH, som skapade era själar visste vilka skulle följa, älska, lyda och mot MIG vara lojal. (Jer. 1:4-5) JAG, YAHUVEH visste vem som skulle följa i uppror och åtrå MIN auktoritet och herravälde. (Joh. 17:12) Som satan kämpade för att bli gud innan världens begynnelse, (Jes. 14:12-15) har han nu övertygat sitt utsäde att de är GUDS manifesterade söner, jämlika med YAHUSHUA på alla sätt. Ifall någon glömmer: bara genom YAHUSHUAS Namn och utgjutna Blod kan någon ha tillgång till JAG, YAHUVEH. Hur många har blivit bedragna för de glömmer att JAG ympade in alla de som JAG kallar Heliga nu. (Rom. 11:13-36) För alla har syndat och haft ont om Äran av JAG, YAHUVEH, förutom en. HANS Namn är YAHUSHUA. Det är bara på grund av 1 Johannesbrevet 3:15-21.

Alla själar som förrådde JAG, YAHUVEH, i striden före jordens begynnelse har och kommer förråda JAG, YAHUVEH, igen. Detta är hur JAG, YAHUVEH, förutbestämt och i förväg kände till vilkas namn skulle finnas eller inte finnas i Lammets Bok av Liv (Upp. 17:8). När de 3 böckerna är öppnade, var kommer ert namn finnas? Kommer det vara i Boken av Frälsning, i Boken av De Utplånade, (2 Mos. 32:32-33) (Upp. 3:5) eller boken av Fördömelse? Nu kan ni förstå MIN Heliga Skrift som säger ”ni alla arbetar fram er egen frälsning med rädsla och bävan” (Filip. 2:12).

Reinkarnation är en lögn av alla lögners fader. Ni dör inte och fortsätter komma tillbaka till jorden i andra liv tills ni är lämpliga för Himmelen. Som de Heliga Skrifterna säger ”människan är bestämd att dö en gång och därefter möta domen” (Heb. 9:27). Varje själ har redan gjort detta val innan jordens begynnelse var formad. Huruvida er tillhörliget var till JAG, YAHUVEH, eller till satan; alla lögners fader. Den första lögnen satan sade var att satan skulle bli som JAG, YAHUVEH och ha MIN auktoritet. 1/3 av alla änglar trodde denna lögn tillsammans med mängder av själar som valde sidor. För i varje själ har JAG gett dem gåvan av fri vilja (Upp. 12:4-9).

Som JAG dömde satan vars namn var Lucifer, dömde JAG även och fördömde och avkunnade dom över inte bara Lucifer utan över alla hans fallna änglar och över alla själar som förrådde JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA. Själarna som var lojala mot JAG, YAHUVEH, innan jordens begynnelse liksom själarna som förrådde JAG, YAHUVEH, skickar JAG till jorden genom Adams och Evas utsäde. Satan var också nerkastad. Satan sökte igen att vända MIN skapelse mot MIG, både människa och djur. Igen lydde inte MINA Barn och gjorde uppror mot sin kärleksfulla FADER. Satans motivation var att reta upp JAG, YAHUVEH, till sådan raseri att JAG skulle förstöra vad JAG, YAHUVEH, och MIN Son YAHUSHUA så kärleksfullt skapat. Men istället, efter Adams och Evas nedgång offrade MIN egna älskade Son YAHUSHUA sig själv som en frälsare, att vara född som en människa skapad av bara JAG, YAHUVEH, på ett övernaturligt sätt.

YAHUSHUA blev som en Andra Adam med kött och blod, men medan Adam medförde synder in i världen, tvättade MITT HELIGA BLOD I YAHUSHUA bort synderna och begäret att synda från alla som accepterat MIN Gåva som JAG, YAHUVEH, gav i Golgata. Bara själarna innan jordens begynnelse, som var lojala mot JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA då, kommer acceptera, älska, lyda, bekämpa ohelighet och bekämpa satan och alla dessa styggelser nu.

Själarna som var skapade innan jordens begynnelse som följde Lucifer i uppror mot JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA och MINA Värdar av Heliga Änglar, (Upp. 12:9) fick ett val på den tiden innan jordens begynnelse. Men när födda på jorden, var valet av de där själarna redan gjort. Själarna som följde Lucifer då har inget annat val än att följa satan igen på jorden och skörda vad satan sått. Detta är människans dom.

Frälsning var redan förutbestämd. De förfallna skall förbli förfallna för evigt. Jeremia 6:27-30 anger tydligt att JAG, YAHUVEH, kallar dem för ratat silver. De är som slagg eller bly, död vikt. Själarna som inte dyrkade och tjänade JAG, YAHUVEH, innan jordens begynnelse kommer inte ha något begär att tjäna JAG, YAHUVEH, på jorden.

Precis som den onda faraon, fastän han fick en chans gång på gång, kunde inte ångra och vända sig från ondska eftersom JAG, YAHUVEH, förhärdade hans hjärta eftersom hans själ förrådde MIG innan jordens begynnelse (2 Mos. 7:13). Nu kan ni förstå varför JAG älskade Jakob och hatade Esau (Rom. 9:13, Mal. 1:3) tillsammans med Goliat, Ahab, Isebel, Judas, Ananias och Safira (Apost. 5:1-10) bara för att ge exempel på vilka var födda för förstörelse. Valet de gjorde på jorden var redan gjort i Himmelen när kampen av goda mot onda var utkämpat för första gången. Detta val av varje själ som är född på jorden, är infött i varje bebis född på jorden.

Ni går ovanpå helvetet och fastän helvetet var skapat för satan och hans änglar som gjorde uppror mot JAG, YAHUVEH (Matt. 25:41). JAG, YAHUVEH, Skaparen av era själar visste redan om ni skulle förena er med dem i helvetet. (2 Pet. 2:2-10) och huruvida ni kommer göra er boning i Eldsjön med satan, den falska profeten och anti messiasen (Upp. 19:20, 21:8), och all satans utsäde som följde satan innan jordens begynnelse. Inte en enda själ som var skapad från jordens begynnelse vars namn redan är registrerade i Himmelen kommer vara förlorad precis som YAHUSHUA konstaterade i de Heliga Skrifterna.

Alla som inte erkänner YAHUSHUA som GUD/MESSIAS den enfödde Sonen av YAHUVEH, FADERN, GUD, allas SKAPARE, gjorde det valet innan jordens begynnelse och deras sinnen och hjärtan kan inte förändras. Oavsett vilken religion ni gör anspråk på, endast själarna som inte förrådde MIN Son YAHUSHUA och JAG, YAHUVEH, innan jordens begynnelse kommer vara frälsta från helvetet och eldsjön. Alla andra är förtappade och kommer dela med samma öde eller är redan i helvetet. Tiden för frälsning är NU.

Medan ni läser detta finns det en smörjelse olik alla JAG, YAHUVEH, har gett någon hittills. Läs detta högt så kommer fjällen att falla från era ögon, andligt kommer era döva öron att öppnas. Ni kommer inte längre kunna ha ett sken av Gudsfruktan med ingen Gudsfruktan inom, bedragande andra, om ni hör JAG, YAHUVEH, och tror detta profetiska meddelande. Valet ni gjort innan ni var födda på jorden kommer vara manifesterat inför alla. Detta är en varning till alla goda och onda.

Själarna som var i striden innan jordens begynnelse som började kämpa på Helighetens sida mot Lucifer och hans 1/3 av änglarna och sedan tillät Lucifers lögner genomtränga deras själar, de förrådde JAG, YAHUVEH, också.

Nu betalar de priset för deras namn är skrivna i Boken av de Utplånade, förrädare först i Himmelen och nu på jorden. Dessa människor börjar följa JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA troende på Bibeln, lydande MINA Budord, MIN Torah och sen övergivande allt som är Heligt. Dessa själar var formade och placerade in i en människokropp och är dömda att skörda satans belöning av helvetet och eldsjön. Alla som läser detta, hör detta, JAG, YAHUVEH, befaller er att dela detta med alla människor ni känner, för att försäkra dem på nytt, att inte en enda person som är skriven i Lammets Bok av Liv kommer dyrka odjuret eller acceptera Odjurets Märke! (Upp. 13:14-17)

Inte en enda person kommer JAG, YAHUVEH, förlora till satan och hans rike. Inte någon som var lojal mot JAG, YAHUVEH, och MIN Son YAHUSHUA i den stora striden innan jordens begynnelse kommer gå till helvetet eller eldsjön. Precis som JAG, YAHUVEH, skickade MIN Son YAHUSHUA för att rädda MINA älskade barn från synden förorsakad av Adam och Eva, kommer JAG, YAHUVEH, återigen skicka MIN älskade Son YAHUSHUA för att rädda MINA Lojala Heliga Barn. Titta upp barn, fastän världen hånskrattar och förlöjligar, sannerligen nalkas er frälsning (Lukas 21:28).

MINA älskade, denna värld är inte ert hem. Ni är bara resenärer som passerar förbi. Era herrgårdar, skatter och belöningar väntar på er i Himmelen. Lagra inte upp jordiska skatter som ni inte kan ta med er, utan lagra dem i Himmelen, låt era magasin vara fulla i Himmelen (Matt. 6:19-20, Mal 3:8-12). Så Barn, medan ni ser denna värld förtärd av JAG, YAHUVEH, en GUD som är en förtärande Eld (Heb. 12:29), vet detta, det är det Levande Vattnet (Joh. 4:10), YAHUSHUAS Namn och Blod som kommer skydda er från elden av MIN Vrede. Vet detta Barn, det är bara YAHUSHUAS Namn och Blod som håller er gömda och bara om ni dyrkar och tjänar YAHUSHUA och strävar efter att lyda. JAG är YAHUVEH och JAG ska inte bli hånad.

Kalifornien, Phoenix Arizona, Montana, Kanada och över hela världen har ni känt värmen av MIN Vrede på ett eller annat sätt. Varför sätter inte ni eran Skapare och Frälsare först i era liv och kärlek? Varför älskar ni era hem mer än Skaparen som gav er era hem, mark, rikedomar och ägodelar? Inser inte ni hur inte bara eldarna kom utan hur många liv JAG skonade på grund av MIN nåd och kärlek? Detta är bara ett smakprov på vad som ska komma innan den Stora Vedermödan. Få era prioriteringar på plats innan det är för sent (5 Mos. 9:3).

Nu upplever denna värld och människor förlossningssmärtor. Jorden våndas i smärta medan marken skälver och skakar innan JAG, YAHUVEH, föder den Stora Vedermödan som kommer vara olik alla förfäran hittills sedda (Matt. 24, Markus 13:8). Inte en enda själ innan jordens begynnelse som försvarade JAG, YAHUVEH, då kommer JAG överge. MIN stora Vrede är för MINA fiender. Som det var då, så kommer det bli igen.

Ni som tiger i Kyrkorna, ni som är bänkvärmare och närvarar vid gudstjänster regelbundet, ni som sjunger psalmer och hymner till JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA och ni citerar Heliga Skrifter och ändå inte kräver era andliga ledare att tala ut eller protestera mot dessa syndiga styggelser. Ni ser dem som kallar sig för biskopar, pastorer, andliga ledare, politiska ledare och Kristna musiker vilseleda själar genom att inte göra något för att protestera, inte ens hålla förböner hela natten. Abort är mord! Homosexualitet är en styggelse! Ni som kallar er själva MINA, kallar er själva Heliga och inte ens varnar andra, JAG håller er ansvariga liksom era andliga ledare. Ni har förblivit tysta alldeles för länge.

Ni som kallar er själva Andliga ledare, men i MINA ögon är ni inga ledare alls för ni sålde er själva till de högstbjudande som en tarvlig hora medan ni tar emot skattebefrielse mutorna och tillåter Regeringen att sätta munkavle på era munnar. Ni blev en förrädare och en fegis. Behöver JAG påminna er i Uppenbarelseboken var fegisar och förrädare hamnar? Akta er församlingar, Anden av Pastoren eller Andliga ledaren är Anden av Kyrkorna och Templen. Ni med Andliga öron att höra och Andliga ögon att se har fått gåvan av urskiljningsförmåga. JAG, YAHUVEH, ger er nu befallningen att tala ut nu innan det är för sent och er yttrandefrihet tas bort helt och hållet.

Varför samlas, bojkottar eller protesterar inte MITT Heliga folk högljutt när lesbiska musiker främjar homosexualitetens Ande riktat mot denna världs ungdomar? Med en offentlig munkyss mellan Britney Spears och Madonna hånfullt kallat en kyss som kändes och hördes runt denna värld. Känner ni fortfarande inte igen satans utsäde? Är detta vad ni vill att era Barn ska bli? Det fanns en annan kyss länge sedan kändes och hördes runt denna värld och det var när Judas kysste YAHUSHUA på kinden. Så använder satan en kyss för att håna igen och var är de Heliga människorna att skrika högt och protestera? (3 Mos. 18:22)

Var är de Heliga människorna JAG, YAHUVEH, rikligt har välsignat med denna världs rikedomar och ägodelar? Vem ska hjälpa de få resterna som denna handtärna som blåser i basunen? Vem ska samlas ihop på denna vägg? Kom ihåg, ni hålls ansvariga för vad ni gör med välsignelserna, talangerna och gåvorna som JAG, YAHUVEH, har gett er.

Satan ger förmögenhet till sina tjänare som är hans utsäde för att bedra folkmassorna. Var är MINA Heliga som JAG rikligt välsignat? Varför reser ni inte er upp för en tid som denna? Varför går ni inte hand i hand med detta Ministerium och andra Ministerier som JAG, YAHUVEH, använder som MINA språkrör? Fattar ni inte än att JAG, YAHUVEH, välsignade er med era jobb, med förmögenhet och era ägodelar och mark, hem, för att det ska användas inte bara för era egna behov utan för Himmelrikets Ära, att tala ut, att kämpa, att förebrå och varna alla som är oheliga.

JAG, YAHUVEH, ger inte er förmögenheterna, markerna och ägodelarna för att bygga upp era rikedomar på jorden där bränder, översvämningar, orkaner, tornadon, vulkaner och tjuvar kan ta bort det på några sekunder. JAG förmanar er nu, att använda era inkomster och ägodelar för att ge JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA Lovord, Heder och Ära. Bygg upp era rikedomar inte på jorden utan i Himmelen; för JAG varnar er, inser ni inte hur många som läser detta nu, om ni skulle klara er till Himmelen, kommer få reda på i Himmelen att det kommer vara som om ni vore i konkurs, era magasin och valv är tomma.

Till dem som ger miljoner till välgörenheter i era namn, för er ära och för skattebefrielser; inga belöningar väntar er i Himmelen om ni inte gör det i YAHUSHUAS Namn, om ni inte gör detta som ett Barn av YAHUSHUA. Era goda gärningar följer er till Himmelen bara efter att ni har accepterat YAHUSHUA som MESSIAS och strävar att lyda HONOM och älska HONOM först i era liv. Och bara när ni gör detta för YAHUSHUAS ära och för Himmelrikets skull kommer det bestå.

Till alla dem som är hedningar och vägrar YAHUSHUA som MESSIAS, vägrar att lyda MINA Tio Budord, alla goda gärningar ni gör oavsett hur många miljoner ni ger så kommer det inte köpa er ett hem i Himmelen. Igen säger JAG, era goda gärningar kommer inte längre bli ihågkomna och ni kommer bo i helvetet tillsammans med de fattiga hedningarna.

JAG har gett denna handtärna som talar ut detta löfte och ett glimt av hennes belöningar. Nu ger JAG samma löfte till er som är partners i detta Ministerium, arbetande med detta Ministerium medan ni offrar era tionden och offergåvor med dem, detta är en påminnelse om var ni lagrar era rikedomar. Ni alla kommer stå ihop och dela samma belöningar i Himmelen.

Den största belöningen JAG visade MIN Apostoliska Profetiska handtärna Apostel Elisabeth Elijah i en vision kommer vara att möta och omfamna alla själar runt om i världen som har blivit välsignade genom detta Ministerium och hörde de hemliga sanningarna JAG, YAHUVEH, har avslöjat.

Undrade ni inte varför ni har vittnat så många gånger till andra om YAHUSHUAS frälsande blod och ni visste att ni talade under YAHUSHUAS smörjelse och auktoritet och ändå var ni ratade, förolämpade och hånade? Nu förstår ni på ett sätt ni inte har förstått tidigare. Ni ser en man behörig att vara prästvigd inför världen (02/11/2003), skrytande om hur han är homosexuell och stolt över det. Ni ser honom uppsatt som en andlig ledare bakom en kyrkpredikstol men JAG, YAHUVEH, säger er detta, alla som tolererar denna styggelse, alla som tiger eller ens kallar sig själva vid det samfundets namn, ert namn kommer inte återfinnas i Lammets Bok av Liv. Det var redan förutbestämt för länge sedan (3 Mos. 18:22).

JAG, YAHUVEH, skapade först Adam och Eva som man och kvinna och detta är ett gäckeri av äktenskap och JAG, YAHUVEH, kommer inte vara hånad. Alla ni människor, pastorer, andliga och politiska ledare som tiger eller ändrar MINA Lagar kommer känna Vreden av YAHUVEH på ett sätt ni inte känt tidigare. Låt er inte luras, samkönade äktenskap har JAG inte påbjudit. Hur länge kommer ni fortsätta att håna JAG, YAHUVEH, Amerika? Ve, Ve, Ve, dig Amerika. Du har gjort och kommer göra vad ingen nation på jordens yta än har gjort. Profeterade inte JAG, YAHUVEH, genom denna handtärna Elisabeth? Amerika, JAG, YAHUVEH, sparar det värsta till sist, för dig. Kalifornien, känner inte du hettan av MIN Vrede medan JAG, YAHUVEH, underblåste eldarna med MIN andedräkt och blåste eldar på dig? Phoenix Arizona, varnade inte JAG, YAHUVEH, genom MINA Profeter att ni skulle brinna, ändå hur få ångrade sig.

Era politiska ledare stiftar lagar som återigen trotsar JAG, YAHUVEH. Även medan detta är skrivet så debatterar de när ska stryka ordet Gud från er valuta, pantsätta, och omskriva grundlagen, medan de avlägsnar MINA 10 budord från offentligheten. Alla de som har gjort detta eller inte protesterat eller inte bett och gråtit mot detta, vet detta, ni har blivit testade som i Hesekiel 9. JAG, YAHUVEH, skrev de Tio Budorden på en stentavla, nu är era hjärtan förhärdade likt en sten. Ni var en rebell innan jordens begynnelse och ni har inte förändrats. Alla de som inte gråter och protesterar mot abort, ni är en rebell också och har inte förändrats, och kan endast förändras beroende på valet ni gjorde i striden goda mot onda innan jordens begynnelse.

Alla de som stödjer homosexualitet, skryter, ståtar, deltar eller lär andra att detta bara är en annan alternativ livsstil, lär andra att de var födda på det sättet, detta är en lögn från satan och ni som vägrar att ångra er, ni är en rebell och ni har inte förändrats. Ni kommer skörda vad ni har sått innan jordens begynnelse (Rom. 1:24-32).

JAG är YAHUVEH, Skaparen av skapelsen. Ni rebeller som liknar Judas, ni rebeller dyrkar skapelsen och dyrkar skapade objekt. Ni rebeller vägrar att lyda JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA innan jordens begynnelse och nu vägrar ni att lyda YAHUVEH och YAHUSHUA idag.

JAG, YAHUVEH, har en varning till alla politiska och andliga ledare som vägrar att tala ut mot och rösta mot vad ni vet MINA Heliga Skrifter Fördömer som styggelser och synder. Ni har kompromissat med satan. Ni förrådde JAG, YAHUVEH, innan jordens begynnelse och ni förråder JAG, YAHUVEH, nu. Ta er komfort nu i era rikedomar och ägodelar för sannerligen, det är den enda komforten ni kommer ha för all evighet. Eran nästa bädd skall vara i helvetet och sedan i eldsjön där maskar skall vara era lakan och larver era täcken.

Ni jordiska musiker, satan har gett er gåvan av att bedra människor i vad som kallas musik. JAG, YAHUVEH, välsignade vissa själar som JAG skapade med en vacker röst och musikaliska talanger. När JAG gav denna gåva avsåg JAG det att vara en välsignelse åt JAG, YAHUVEH, sen förrådde ni JAG, YAHUVEH, innan jordens begynnelse och nu använder majoriteten dessa gåvor åt att glorifiera satan, för att lulla själar till en andlig sömn, för att plantera demoniska andar inom och leda folk vilse med en hypnotisk röst och en satanisk takt.

Vissa av er som kallar er själva musiker inser inte ens vad satan gör och hur satan har utnyttjat er. Om ni inte ångrar er kommer ni dansa till tonerna av satans fötter och tillsammans med honom skall ni vara torterade i eldsjön som är åh så djup. Lidandet kan ni inte börja föreställa er.

En varning till de flesta skådespelarna och musiker, ni sålde er själ för satans löfte av beröm och förmögenhet och ni skrev på satans kontrakt och gjorde ett avtal. Nu stoltserar och skryter ni om era syndiga livsstilar och avslöjar era kroppar till världen, och homosexualitet försöker ni inte längre gömma och dölja. Håna nu betala senare för ni kommer känna JAG,YAHUVEHS Stora Vrede väldigt snart.

Vet detta hela mänskliga skapelsen, vet att JAG, YAHUVEH, och MIN Älskade Son YAHUSHUA, åt VÅRA Troner skall ALLA buga och knäböja sig. Alla själar var skapade och testade på samma gång. Endast själarna som var lojala och kämpade mot Lucifer innan jordens begynnelse bär frälsningsinseglingen nu. Detta är sanningen JAG använder MIN Dotter och Handtärna till att avslöja, det som satan försökt gömma och dölja. Alla de med andliga öron att höra och andliga ögon att se kommer höra JAG, YAHUVEHS röst för ni är MINA får. Ni kommer inte längre vara förblindade till sanningen. Alla själar som en gång var rebeller kommer vara det igen och förbli andligt döva och blinda och fortsätta att följa satans väg genom att svälja satans lögner.

Till de av MINA Barn som har bett och gråtit och undrat varför JAG, YAHUVEH, tillät dessa styggelser, JAG påminner er igen att Domen startar vid huset av JAG, YAHVUVEH. Studera Hesekiel 9, vilken är ni? Goda mot onda striden utspelas igen på jorden som det var gjort i Himmelen innan jordens begynnelse. Varje skapad själ var testad.

Endast om ni var lojala i striden mot Lucifer kommer ni acceptera MIN Son YAHUSHUA som MESSIAS/GUD nu på jorden. Den första striden var i den Andliga världen i Himmelen, nu slåss ni mot satan och hans tjänare nu här på jorden användande YAHUVEHS och YAHUSHUAS Andliga vapen som JAG, YAHUVEH, har gett er i YAHUSHUAS Namn genom YAHUSHUAS utgjutna blod.

JAG, YAHUVEH, sände MINA Heliga för att slåss ovanpå helvetet, att slåss mot satan och allt som är oheligt. För att vara ett vittne för YAHUVEH och YAHUSHUAS Ära och för att bevisa att MINA Barn är mer än erövrare genom YAHUSHUA ha MASHIACH, Namnet och Blodet av MIN Enfödde SON. Många säger att de bryr sig men hur få bevisar att de bryr sig. JAG berättade detta för MIN handtärna när hon och hennes make bad och frågade MIG varför majoriteten av människorna som säger att detta Ministerium, Profetiorna och lärorna JAG, YAHUVEH, talar ut är en välsignelse och ändå gör många ingenting för att hjälpa till att lyfta den tunga lasten eller vara en välsignelse på något sätt.

Detta talar JAG igen genom henne; ni måste sätta handlingar bakom era ord. Ni måste inte bara säga att ni bryr er, utan bevisa att ni bryr er. Förebrå och varna dem som gör styggelser och älska och ge stöd åt dem som sätter handlingar bakom MINA Heliga ord. Tro utan gärningar är död. Ve en skapelse som inte dyrkar Skaparen av allt. Endast KRUKMAKAREN har auktoriteten att krossa SINA lerkärl. Vissa kärl var skapade för att ge MIG Ära; andra var endast lämpliga för destruktion. Titta er omkring, även solen exploderar med MIN heta ilska som aldrig förr.

JAG sände MIN Heliga Ängel till denna handtärna månader sen med detta Profetiska meddelande. Medan MIN Heliga Ängel stod vid hennes säng och dikterade det till henne, skrev hon ner detta Profetiska meddelande där JAG delar en hemlighet ännu outsagd tills nu. MIN Heliga Ängel sade till henne att det inte var dags att släppa detta meddelande, det var för en utsedd tid. Nu är det dags att avslöja det som var dolt. JAG berättar MINA Hemligheter för MINA Apostlar och Profeter och alla som lyssnar.

JAG, YAHUVEH, förseglade det då hon inte kunde läsa sin egna handstil förutom en del som lyder ’MIN största armé är inte registrerad på jorden utan är registrerad i Himmelen!’ (Upp. 4:8, 11:17, 15:3, 16:7). Denna handtärna är utsänd nu och utsläppt nu som i Hesekiel 9 för att försegla med detta bud till de som är märkta med skyddets sigill och den fina linneklädseln som är sliten står för MIN SON YAHUSHUAS rättfärdighet.

* * * * * * *


Så är det talat, så är det skrivet denna dag 01/11/03, kl. 11:15-14:45. Givet till denna Tjänarinna Barn av YAHUVEH och YAHUSHUA på en Sabbat dag (Lör.). Under en fasta vaknade jag bedjande och detta bud kom oväntat fram.

Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah

Postadress:

Almightywind
Postbox 40007
Upper Hutt
Nya Zealand 5018

www.amightywind.com

www.almightywind.com

E-post:

[email protected]