Profetia 69

Det Finns ett Kommande
Av Vakternas Förändring!”


Given till Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
31 december, 2002
Publicerad 1 januari, 2003


Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8) 

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD även att följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Den 31 dec. 2002 bad vi (AmightyWindMinisteriets Team) för några personliga svar på några frågor som vi hade. Eftersom vi inte censurerar Budskapen från vår HIMMELSKA FADER YAHUVEH eller MESSIAS YAHUSHUA, så delar vi även den del som är personlig. Kanske det kommer hjälpa någon annan.

Till och med när jag tillrättavisas av YAHUVEH, så erkänner vi ödmjukt att vi också gör misstag och inte är bättre än någon annan av YAHUVEHS barn. Detta finns även på ljudinspelningen så det är därför, när vi transkriberar, så inkluderar vi det på den skrivna transkriptionen. Vi försökte få det här publicerat på internet den 31 dec. 2002, men vi kom under tunga andliga attacker och får den publicerad bara nu. YAHUVEH visste att detta skulle hända, så det måste vara en del av HANS Plan.

* * * * * * *

(Personligt Ord) MINA Barn, ge MIG en fråga i taget. Elisabeth [Elisheva], du löper i så många steg, åt så många olika håll. Kan dina fötter gå i två olika riktningar eller fyra olika riktningar samtidigt? Det är därför JAG understryker: ett steg i taget. Ok [jag skrattar], vi ska fråga igen. Vilken fråga vill DU att vi ska ställa först, FADER? [jag hade frågat i böner och talade i tungor typ 4 eller 5 personliga frågor] Ojdå! [Jag skrattar fortfarande. Vi borde alltid bara vilja ha nästa steg, och jag vill ha tjugo åtminstone, men jag lär mig.] [jag började skratta och be i tungor utan att inse att en Profetia kom fram] PAPPA GUD YAHUVEH, vad är det nästa steget? Ok, jag omvänder mig för att jag försökte gå åt för många olika håll samtidigt. Vad är det nästa steget idag [Ber i Himmelska tungor]? Jag hör ständigt en del av en Profetia som DU försöker tala ut, och FADER, jag hör även våra personliga behov och jag blir förvirrad, för jag vet inte vilken DU vill tala ut först. De väntar på ett Ord, att höra från DIG FADER. Det gör vi också. (ber i tungor) Profetia 69 kommer ut.

* * * * * * *

PROFETIA 69

Då ni går in på år 2003, så kommer hånarna och hånskrattarna att omringa dig. De kommer säga ”Var är denna YAHUSHUA som enligt dig kommer?” Men JAG har ett Ord för dig. JAG påminner dig om hånarna och hånskrattarna som omringade Noa. Dessa saker måste äga rum. Det är MITT sätt att skilja agnarna från vetet. Håna MIG om ni vågar. Detta är Budskapet som JAG ger till fienderna, för alla dina fiender är en fiende till MIG. En fiende är någon som sätter sig emot Budskapen som JAG ger till dig, för JAG har verkligen smort dig som MIN talesperson. När fienderna talar emot dessa Budskap som kommer rakt från Himmelen, så talar de mot JAG, YAHUVEH, och MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA.

Tro inte att de avvisar dig, MIN dotter, för de avvisar MIG. För till och med de falska profeterna tar dessa Budskap som JAG ger dig, och de studerar dem och de kopierar dem för att få dem att se ut som om Orden som JAG talar till dig kommer från dem. Bli inte förvånad, MIN dotter, för vet inte till och med djävulen att Sanning kommer ut från din mun när det är JAG, YAHUVEH, som lägger Orden i din mun? De förfalskade reser sig och folket bedras, så att de kan ta orden och förvränga dem till det som JAG inte menade.

Det kommer en förändring av vakterna. Detta är vad du kommer se år 2003. Förändringen av vakterna i era polisstyrkor, i er regering, politiskt och andligt kommer det, förändringen av vakterna. Dessa är de onda vakterna som kommer; de tar ifrån jobben från vakterna som JAG ursprungligen placerade där. De är satans hantlangare som kommer ta ifrån er era friheter och få MINA barn att anropa MIG och jämra sig och vara rädda, så många kommer säga: ”Åh YAHUVEH, var kan vi hitta DIG, Åh RUACH HA KODESHS Smörjelse, varför talar DU inte?” Var kommer ni hitta MIG, MINA barn? För hur få kyrkor har MIN ANDE i sig.

JAG ska tala om för er var ni kommer hitta MIG: det kommer vara en personlig en-med-en med MIG. Det är bäst att ni håller i er hårt till fållan av YAHUSHUAS Kläder, för många av er kommer gå genom leran. Många av er kommer gå genom den frusna snön. Många av er kommer gå genom solens hetta. Det som har varit lätt för många av er år 2003 kommer ni ha svårt med. Många är MINA barn som lyssnar och känner igen MIN Röst genom MIN tjänarinna, men de vill ta bort ett ord här och där för att anpassa det till deras sätt att tänka, som om detta kunde upphäva MINA Ord och göra dem tomma.

Det som JAG profeterar kommer att hända! MINA riktiga förebedjare reste sig och ber för en fördröjning. Ni frågade MIG varför detta hände med Richard Eby? Dessa är orden som JAG nu har att säga: Richard blev trött då hans hälsa försämrades. Richard längtade och sörjde varje dag för att återigen skåda Himmelens Dörr. Varje dag han vaknade, så längtade han efter att vara i Himmelen. För ni ser MINA Barn, era böner har fördröjt YAHUSHUAS Ankomst. JAG korsade inte Richards vilja, för han tiggde MIG dag efter dag. Det fanns inget annat som han ville hållas till denna jord för, för han skådade MIN Härlighet och han ville ha den igen. Inte ens kärleken från hans familj och vänner, inte ens uppdraget som JAG hade ordinerat honom till att fullborda, och det var att vänta på att YAHUSHUA skulle komma. Inte längre ville han hållas till det.

Men sannerligen, MINA barn, notera: skriv ner allt, för själva dagen som han dog och visade sig inför MITT Ansikte i Himmelen. Notera vad som hände på denna jord, för sannerligen var han en temperatur-, en barometer, och satan vet detta. Det är därför han visade sin hand och skröt för världen: ”jag kan nu klona människan”. Ni ser: det som hände i hemlighet i flera år visar sig bara nu inför världens öron. Ni vet MINA barn at det verkligen är slutet när människan säger ”jag har blivit gud”, för ingen utom den STORA SKAPAREN, JAG YAHUVEH, kan lägga en ande och en själ i en människa. Så dessa är själlösa skapelser som bara är under MIN Vrede. Det är satan som gav den där kunskapen för att håna MIG igen. Men JAG säger detta, MINA barn: inget kan hända som JAG inte tillåter.

För dem som vågar håna och säga att helvetet inte är verkligt: ”det är bara en sak, ett påhitt från er fantasi” – de kommer inte bara smaka på helvetet, utan de kommer att simma i Eldsjön. För de som vågar håna YAHUSHUAS 2:a ankomst, JAG säger det en gång och JAG ska säga till er igen: HAN kommer inte för kyrkan. HAN kommer inte för någon organiserad kyrka. HAN kommer nästa gång för SIN Brud. Och det är inte alla som kallas för YAHUSHUAS Brud. Är de lojala? Är de sanningsenliga? Är de trogna? Kommer de välja att lyda HONOM? Går de Heligt inför MIG? Finns MITT NAMN på deras läppar dagligen? Ropar de ut i YAHUSHUAS NAMN? Eller slänger de ner MINA tio Budord, och trampar dem under sina fötter tills de smular sönder på marken? Säger de till folket: ”lyssna inte på de gamla sätten, för vi gör saker på ett nytt sätt – vi gör saker på vårt sätt”?

Detta är MITT tecken, MINA barn, då JAG nu har avskilt er, för de som redan är märkta, de har MIN Försegling av Beskydd. Änglarna har märkt er för år 2003. Ondska ska drabba många som kallar sig efter MIN SONS NAMN, och de kommer undra varför. Det är av denna anledning: för ni vågar håna. Därför att ni vågar kasta bort det som JAG har talat ut. Därför att ni tittar på Budbäraren och inte på Budskapet. Ni ser bara en ensam kvinna. Och eftersom ni inte kan skåda MIN Vredes Ansikte, så kan ni kasta era ord mot henne. Men JAG vill att ni ska veta: inte ett enda ord som ni har sagt har inte kommit inför MINA Öron. Då ni har attackerat henne, så har ni även stoppat in en nål i MINA Ögon. Så när ni skriker till av smärta, så kommer JAG förakta er själva röst.

Ni som lever i pomp och härlighet, berömmelse och förmögenhet: ni tittar ner på MINA Profeter och Apostlar, för ni har era magar matade. De bästa kläderna läggs på era ryggar. Ni har era inkomster ytterst och rikligt. Ni har välsignats. Men ni ser, ni har inte känt ordet lida. Men år 2003 kommer ni det. Det kommer vara lidandets begynnelse för dem som tror att de är över MIN Vrede. MIN Vrede över dem ska spillas. JAG tänker inte upprepa MIG igen, för att tala om för er hur jorden kommer skaka och bäva. För då YAHUSHUA kommer närmare, så har JAG redan profeterat att jorden kommer skaka och bäva, för till och med jorden skakar av rädsla. Åh dumma man och kvinna. När till och med jorden skakar och bäver av rädsla, och ni hånar och förnekar att JAG ÄR här.

Ni vänder er till vetenskap för er gud. Ni vänder er till politik för att tillfredsställa era behov. Dumma, Dumma, dumma generation! Ni vänder er till denna världs kunskap och ni avvisar MIN Bok som gammal, den Bok som är full av all Sanning och Kunskap, Boken som Profeterna förutsade. Bort, bort, bort från MIG! Bort från MIG med er hädiska dyrkan då ni fyller dessa kyrkbänkar på söndag och ni jagar bort de riktiga Shabbatsdyrkarna. JAG ska återigen visa er att domen verkligen börjar i YAHUVEHS Hus. Då YAHUSHUA återigen ska piska dem som växlar pengar, och jaga ut dem rakt genom dörren.

Nu har JAG varnat er om ojämnt okade äktenskap, men ni insisterar på att hålla fast vid den partnern. När ni vet att MITT själva NAMN och YAHUSHUAS NAMN de avskyr, och föraktar och hatar. Så håll fast vid era partners. Gör vad JAG har förbjudit er från att göra. Ni ser inte än, MINA barn, att JAG har den bästa som väntar på er. Det som JAG inte har förenat – den vars namn inte finns i LAMMETS Livsbok – det som ni fortfarande påstår vara er make eller er fru, de kommer sälja er till den högstbjudande i de kommande onda tiderna framöver. Det kommer vara MINA barn som inte inser att de hade fel tills de förlorat sina huvuden.

Hur många av er springer bort från era kallelser? Och lyssnar på denna Apostel tala och säga ”jag står bakom detta Ministerium, men våra tionden och offergåvor ska vi behålla”. Inser ni inte ens att prat är billigt? Om ni inte hjälper, så hindrar ni, och tar orden som JAG säger, och ni kommer stå framför MIG på Domedagen, och ska JAG fråga er: ”hjälpte ni henne på något sätt?”

Sjukdomar kommer och om ni vänder er till regeringen för skydd, om ni vänder er till det medicinska samhället för skydd, så har JAG redan förutsagt vad som ska hända. Inget kan hända, MINA barn, som JAG inte berättar för MINA Apostlar och Profeter först. Till och med de onda högt på kullen lyssnar. Fastän de inte följer MIG, så skakar de av rädsla att veta att JAG talar ut MINA Hemligheter som ingen människa har sagt. Hur många av er springer bort från er kallelse? Hur många av er lämnar andra från evangeliet för att säga hur få av er som ens läser detta eller lyssnar är ens ute i skördefälten eller ens hjälper med att samla in denna sluttidsskörd?

Ja, JAG kommer ha martyrer. För lika säkert som Stefanus’ blod spilldes in i marken, så stod där en man som hette Saulus, vars namn JAG förändrade till Paulus. Då Stefanus’ blod stänkte ner på honom, då han höll hans mantel, så kom Smörjelsen hos Stefanus över Saulus som blev till Paulus. Så vad säger JAG när JAG säger detta? En martyrs blod slösas aldrig. Det upphöjer bara fler Stefanusar, fler Saulusar som blir till Paulusar. Till MINA älskade, anförtrodda, fyllda med MIN Smörjelse som räknar med MIG varje dag och ber: 2003 kommer att innehålla välsignelser för er då JAG bränner bort slagget. För er tros prövningar, MINA barn, är mer dyrbara än allt guld. Lär er att prisa MIG, MINA barn, oavsett vad ert liv innehåller. 

JAG hör bönerna av de som kommer till MIG med ett tacksamt hjärta. Dessa är de böner som behagar MIG. Precis som på Moses dagar, så är dessa de barn som JAG ska försörja för och mata. Så detta Budskap är inte till för dem som hånar och hånskrattar. Detta Budskap är inte till för alla, bara de som har andliga öron till att höra med; bara de som har andliga ögon till att se med kommer ens höra MIN Röst tala.

JAG skickar ut detta Ord till Israel. JAG skickar ut denna Apostel till er för att tala om för er: akta er för dem som kommer som en vän: deras han är i er ficka. De stjäl från er ficka. Hos deras andra hand finns det en dolk, och de säger: ”gör vad jag säger att ni ska göra”. Men JAG påminner dig Israel: om du bara anropar ABRAHAMS, ISAKS & JAKOBS GUD: JAG, YAHUVEH. Om du bara slutar lyssna på rabbin när de säger till er att inte säga MITT HELIGA NAMN i tal. För JAG har MINA Smorda som sitter där i Jerusalem, fyllda med MIN RUACH HA KODESH. De accepterar YAHUSHUA som MESSIAS och de anropar och de gör förböner för MIG. Det är därför Israel har skonats så här långt. För fastän Israel, du en gång var MITT Ögas äpple, så har du också en mask inuti nu.

Israel: inte längre kan välden se på dig i Helighet. För du har aborten. Du har de homosexuella. Du har pornografi. Det finns ingen synd som inte har genomsyrat Israel inuti. Fariséer styr nu din regering och de har inte ens ett sken av gudsfruktan. 2003 ska JAG döma staterna, länderna som visar sig som en Sodom och Gomorra för MIG. JAG tänker inte ens säga vad som kommer hända år 2004, för om ni tror att MIN Dom föll år 2002 och världen håller andan för 2003, så skulle orden vara så fruktansvärda att till och med denna Apostel skulle vara rädd för att tala.

Så för MINA älskade, JAG har detta Budskap för er: Ta ett steg i taget, ta en dag i taget, för sannerligen år 2003, särskilt detta är allt ni kan klara av. Lyssna på MIG, lyssna på MINA Ord, lär er att söka MIG på egen hand. Orden som JAG talar ut från denna tjänarinna kommer JAG bekräfta igen. Är det ens någon som noterar hur fort saker går i uppfyllelse efter att orden talas ut från denna mun? Det är för att det inte är bara en kvinnas ord. Det är den STORA GUDEN ”JAG ÄR”!

Återigen säger JAG: ni kommer inte känna igen varandra efter varandras namn. Ni kommer inte bry er om varandras förflutna. Ni kommer känna igen er riktiga familj av YAHUVEH & YAHUSHUA genom Smörjelsen som finns inombords. Särskilt för Apostlarna & Profeterna talar JAG: JAG har avskilt er, för ni lutar ert öra till MIG. 24 timmar per dag ber ni MIG: ”Åh FADER GUD YAHUVEH, vilka Ord vill DU säga?” Ni har gjort era kroppar till ett Tempel av Offer. Ni har varit villiga att ansättas för MIN SON YAHUSHUAS skull. Tro inte att JAG har tagit något för givet, av alla offer som ni gör. Stora, stora, stora ska er belöningar vara i Himmelen. Men JAG ska inte glömma att välsigna er här på jorden. Inget som ni har gett upp ska JAG inte ersätta 7-falt. Men det är sant, MINA barn: det kommer med ansättning då hånarna och hånskrattarna, då de som hotar ert liv, ni skådar.

JAG har smort den som talar. De kommer veta vart de ska gå och vad de ska göra, särskilt detta år 2003. JAG tänker inte låta dem vilseleda dig. Det kommer vara precis som i Elisabeths [Elishevas] dröm (Se Missildröm). (Jag har även haft en dröm för flera år sen att vi ledde en karavan av fordon nerför vägen – för många fordon för att räkna. Vi hade nyligen en uppenbarelse om den drömmen, men det är inte än dags att dela den. Se även Meteordrömmen).

För Sanningen har talats ut från detta Ministerium. Det är den Sanningen som kommer att frälsa, för Sanningen kommer i YAHUSHUAS NAMN. För de av er som kopierar dessa Profetior och beter er som om det är JAG, YAHUVEH, genom er mun som talar: ni ska behöva betala priset för Smörjelsen som hon har betalat, bara att JAG kommer öka det etthundratusenfalt. För ni har stulit något och betalade inte priset. Som JAG sa till MIN tjänarinna: ju större Smörjelsen, desto större uppoffringen.

Så MINA barn, då ni kommer in på år 2003, de som verkligen JAG kallar för MINA älskade barn, bebisar, Brud, utvalda & utsedda: fortsätt ni bara att se upp till MIG. Fortsätt ni bara att skåda MINA Ord. Fortsätt ni bara att lyda och tro, och er tro ska inte bara gör er hel. Er tro, då ni fortsätter att andligt växa, kommer att vara behaglig för MIG. Anropa MITT NAMN när ni känner jorden bäva och skaka. Anropa NAMNET YAHUSHUA (en del kallar HONOM för ”JESUS”): det enda NAMNET som kan frälsa. Påminn MIG om Psalm 91 så att sjukdomarna inte kommer nära era boenden. Göm MITT Ord i ert hjärta, så att det inte bara är en Bok, utan er kropp en del. JAG älskar er, MINA älsklingar. Brud, gör dig redo, för din Brudgum kommer. De som inte har känt att de kan betala priset av en Brud, tittar bara på henne istället och gråter. Det är sant MINA barn: det finns bara en Brud. Lydnad är bättre till och med än offer.

Richard Eby ljög inte. Han bara tröttnade på denna världs synd. Han kommer att belönas för de år han spenderade, men han fullbordade inte uppdraget för vilket JAG skickade honom. Förtrösta er inte på någon kvinna eller man, utan bara i JAG, YAHUVEH, & YAHUSHUA stå. Sätt er tro i Orden – Orden i MINA Heliga Böcker. Det är så ni vet att YAHUSHUA kommer igen. Människan kan misslyckas till och med när JAG skickar dem tillbaka på ett uppdrag. Ni ser MINA barn: JAG lät honom misslyckas så att han inte fullbordade det där uppdraget. För att lära er alla en läxa: kommer er tro fortfarande finnas kvar? För dem av er likt MIN dotter som bad att Richard Eby skulle bli levande igen: han valde inte att komma tillbaka till jorden.

Ni har varningen: han var temperatur- och barometern på själva dagen som han dog på. Då ni skådar Sodom och Gomorran tala ut, då ni såg ondska resa sig. Räkna ner nu tills Domedagen. Dom för MINA fiender och era, fastän de tror att de är huvuden, så är de sannerligen mindre än svansen. Kommandet av de förändrande vakterna, MINA barn. De som höll positioner så länge, de som skrev era lagar, finner sig nu utan ett jobb. Sörj och gråt MINA barn, då ni ser vakternas förändring. För de som var Heliga kommer att ersättas och ersätts med de som är oheliga. De som ni kunde lita på, vare sig det är er bankman eller er polisman, er brevbärare – vakterna förändras. Era doktorer, vakterna, förändras. Era regeringar, vakterna, förändras. Era andliga ledare – akta er, förändringen av vakterna.

Åh men ni ser, åh MINA fiender. Akta er för förändrandet av MINA Vakter. JAG sätter dem som har en större Smörjelse. De som är ödmjuka framför MITT Ansikte. De är MINA hemliga dolda. De vet hur man skådar MINA Ord och MITT Ansikte. De står i gapet. De ropar ut i YAHUSHUAS NAMN. Till MINA fiender runt denna värld: akta er för MIN förändring av MINA Vakter. För de har bara blivit Heligare. De har bara blivit mer bestämda och modiga. De kommer predika Helighet och de kommer förebrå denna värld. Så akta er, MIN förändring av MINA Vakter som är klädda i MIN Hela Rustning (Efesier 6) som inte kommer till er i sitt namn, utan kommer i YAHUVEHS & YAHUSHUAS NAMN. Som inte bär krigsvapen som är köttsliga, utan MIN förändring av MINA Vakter har de andliga vapnen som ännu är outsäglig.

De har hela Himmelens arsenal, och allt de behöver göra är att anropa MIG i YAHUSHUAS NAMN. De kommer att utsätta er förändring av vakter för skam. Så håna MIG om ni vågar. Då ni onda förändrar era vakter, för akta er, JAG säger er MINA fiender: JAG har också förändrat MINA Vakter. De är vilka ni minst förväntar er: de ödmjukaste av män och kvinnor och till och med barn. JAG talar ut till dem, inte bara genom Profetior som äger rum, utan i drömmar och syner. Dessa gåvor kommer bara växa sig starkare då JAG förändrar MINA Vakter. De som JAG upphöjer förfogar JAG också över.

Se upp, kyrkor som har varnats: vakternas förändring har kommit och de sitter på era självaste kyrkbänkar och de konfronterar oheligheten i er: olydnaden i er. JAG ÄR samma YAHUVEH och JAG förändras inte, inte för någon. MINA Ord återvänder inte förgäves till MIG, inte för någon. Eftersom MIN dotter gjorde förböner och grät och bad framför MIG när hon hörde om Richard Ebys död – eftersom så många av er har skrivit och frågat och så många fler vill skriva och fråga ”ljög Dr. Richard Eby för mig?” Nej, det gjorde han inte. Hans enda synd var att han blev otålig och trött, men JAG klandrar inte honom.

* * * * * * *

Så har den talats denna dag, den 31 december, den sista dagen av 2002. YAHUVEH & YAHUSHUA, snälla förbarma DIG över oss då vi går in på år 2003.

Upplyser en del, väcker anstöt hos andra i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN
Jag förblir er syster Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Den slutade 6:45 på morgonen
Slutet på Profetian. Förklaring följer:

* * * * * * *

Jag väcktes kl. 5 på morgonen och YAHUVEH sa att jag skulle söka HANS Ansikte, att komma inför HANS Tron och be. Då jag började göra det, och jag sa ”jag måste be i tungor så jag ska gå ut i vardagsrummet”. Jag började be...

Det är därför detta Ord kom ut, och gjorde förböner och bad och jag tog en hel lista av saker till böner som att behöva en husbil, vilket är den resande helgedomen, vilket vi tror i tro på, och alla våra personliga behov, och jag ställde för många frågor på samma gång. Som ni kan se, så blev jag tillrättavisad inför hela världen. Eftersom det första som detta Budskap var att komma ut. YAHUVEH sa till oss att det var det första vi skulle söka. Jag är helt ärlig, jag säger er att vi inte hade någon aning om att detta Ord skulle komma ut. Vi visste att ett annat Budskap var på väg, för igår den 30 dec., var de ockulta attackerna som kom emot mig förmodligen bland de starkaste så här långt. Men som ni kan se, så tillhör striden YAHUVEH & YAHUSHUA och Segern är vår. För idag kom det nya Ordet ut, för att uppmuntra, för att tillrättavisa, och förhoppningsvis för att bygga tron hos de som behöver tro, och de som behöver omvända sig ska falla på ansiktet och omvända sig och söka en närmare relation och vandring med YAHUVEH & YAHUSHUA innan det är för sent, och det kostar dem huvudet.

Snälla kopiera och varna andra och skicka till andra webbplatser, och snälla gör förböner för oss i böner. Snälla överväg bönfullt ifall ni ska bli partners i detta Ministerium där vi ska dela i samma belöningar.

Kärlek och välsignelser i YAHUSHUAS NAMN
Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)


* * * * * * *