PROFETIA 68

“Håna MIG (YAHUVEH), Om Ni Vågar!”

Given till Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
26 december, 2002

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sa att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

MINA älskade Barn, JAG är inte arg på er. JAG sörjer över smärtan [som] denna värld orsakar MIG. Först blir JAG tyst och JAG sörjer. Sen kommer ni att se MIN Vrede frigöras.

Ett varningsord till MINA fiender: så ni vågar håna MIG (YAHUVEH)? Så ni vågar håna YAHUSHUAS Återkomst? Varsågoda och håna, så kommer ni att se MIN Vrede komma ner på ett sådant sätt, att det kommer att vara som en stormflod, en storm, en kastvind och det kommer i sanning att svepa bort agnarna. JAG ska utbreda vågor eftersom ogudaktighetens vågor har nått Himmelen. Oceanernas och havens vågor kommer att ryta, stormarna från Himmelen som inte liknar något som någon har sett. Hagel och svavel kommer återigen att falla precis som JAG visade dig i din dröm, för när meteoriterna börjar falla, så kommer de att explodera i eld. Precis som i drömmen som JAG gav dig denna natt, så ska hagel komma som aldrig tidigare sett, tillsammans med vindar. Det ska krossa fönster. Den isande kylan som de har visat mot MIG, SKAPAREN, mot MIN SON YAHUSHUA! JAG ska hälla ut samma is, tillbaka över dem.

Is kommer att falla från Himmelen. Eld kommer att falla från Himmelen. Jorden kommer att bäva och skaka. Blindhet kommer att slå till mot människan eftersom de har blivit andliga förblindade, eftersom de har blivit blinda för sanningen och avvisat den, eftersom de har blivit blinda för Helighet. Svavel och hagel och blindhet ska återigen drabba dem, precis som i Sodoms och Gomorras dagar. Så varsågoda – håna om ni törs. JAG talar till MINA fiender nu: ni gräver bara till er egen nivå – till eldavgrunden till helvetet som väntar på er, till den nivå som ni kommer att stiga ner till. Med varje ord som utgår från era mun som hånar och gör narr, som ratar MIN Nåd och MIN Kärlek, som ratar MIN SON YAHUSHUA. Varsågoda och håna, ni MINA fiender som besudlar MIN Shabbat. Ni som hånar Shabbaten, ni som hånar det Judiska folket, ni som hatar Israel, de som förråder Israel, de som förråder MINA egna utvalda, MINA Bebisar, MIN Brud och MINA Utsedda. Varsågoda och håna.

Det är JAG, YAHUVEH. JAG kommer att ha det sista skrattet. Ni har väckt MITT raseri. Ni har väckt MIN vrede. Ni säger ”Jag ska leka Gud” med kunskaperna som JAG har gett er. Ni skapar människor till människans egen avbild när MITT Ord säger att ni skapades till MIN Avbild. Ni leker med vädret. Nu ska JAG visa er SKAPAREN av det där vädret. Era egna kloner kommer att vändas mot er. Era egna uppfinningar kommer att vändas mot er. Alla vapen som ni försöker att använda mot MINA Barn kommer att slå er tillbaka som en bumerang. För JAG dömer Sodom och Gomorra igen. JAG tittar på denna jords yta. JAG vet vilka det är som MINA Änglar har förseglat, och dessa saker kommer inte att drabba dem.

Ve alla ni andra. Det är bäst för er att ni faller på era knän nu och omvänder er medan det ännu finns tid. Anropa MIN Älskade SON YAHUSHUAS Namn. Ropa på nåd för ondskan som ni har gjort. Åh, men du förhärdade generation, ni förtappade, ni som tror att ni är så rika och ni är fulla av ståt, beröm och härlighet. Ni glorifierar er själva, till er egen avbild. Er egen skönhet skådar ni bara i spegeln. JAG ska ta bort er skönhet. JAG ska ta bort ert beröm och er rikedom. JAG är den ENDA som befordrar, och JAG är den ENDA som bestämmer. JAG är YAHUVEH, och JAG ÄR början och slutet. JAG har ingen början och JAG har inget slut.

Men till MINA fiender talar JAG: JAG vet era början och JAG vet ert slut. Så varsågoda och våga väcka anstöt. Skaka knytnäven mot MIG och smäda. JAG kommer att skratta i ert ansikte. Det är enbart på grund av Nåden och Kärleken som JAG har visat genom MIN SON YAHUSHUA, att JAG inte utplånar hela den mänskliga rasen. Men JAG har dem som JAG kallar för MINA Barn, de som gråter inför MIG, de som gör förböner inför MIG, de som försöker sitt bästa för att lyda MIG och hedra MIG. Det är för dessas skull som JAG inte förgör hela den mänskliga rasen. MIN SON kommer igen! Ni behöver inte bara vara beroende av människors vittnesmål. Läs MITT Ord. Studera MINA Ord. MIN SON YAHUSHUA älskar dem som verkligen älskar MIG. MIN SON YAHUSHUA vill troget ha dem som troget vill ha MIG. Dessa, MINA älskade Barn, är era Systrar och era Bröder.

Detta har ni gemensamt, och detta är anledningen till att ni ska ha kärlek för varandra. Det är oviktigt vad ert namn på jorden kallas. Ni ska känna igen varandra genom ANDENS Smörjelse. Ni kommer att skåda YAHUSHUAS Kärlek i varandras ögon, och ni kommer att känna igen RUACH HA KODESHS Smörjelse på insidan. JAG separerar fåren från getterna och JAG sliter loss maskarna (ansiktsbeklädnad) från getterna, då de har varit maskerade som ett får eller ett lamm. Detta ingår i att skiljningen av agnarna från vetet, för agnarna lämpar sig bara till att brännas!


Profetians slut

Så är den talad, så är den skriven
26 december, 2002, genom Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *


(Nedan är en personlig profetia som YAHUVEH också talade vid samma tillfälle, och drömmen som YAHUVEH refererar till i denna Profetia finns publicerad nedan. Båda kom på samma dag, under samma tillfälle och omständigheter som detta Profetiska Budskap kom fram. Denna Profetia hölls tillbaka enligt befallningarna och kommer att publiceras den 31 december, 2002. YAHUVEH uppenbarade även en överraskning för oss när HAN gav oss det nya uppdraget att ta detta Ministerium via husbil till folket och fråga dem om de vill delta i detta ekonomiska mirakel, så att vi kan resa mer fritt och röra fler människor personligt. De som hjälper oss kommer att bli välsignade.)

PERSONLIG PROFETIA

Detta Budskap är ännu inte redo att frigöras. (26/12/02), för JAG har mer att säga. MIN Älskade Dotter, du kommer att veta när du ska frigöra detta Budskap. JAG kommer att bekräfta det när du ber. Idag, eftersom du bad och försökte att höra MIN Röst, så bröt JAG MIN tystnad, och JAG talade.

JAG är så behagad med er [YAHUSHUAS Brud]. Tro aldrig att ni inte är den bästa i MINA ögon. När ni talar, och beskyddar MIN Dotter på ett sätt som JAG har smort er till, så har djävulen inget val annat än att springa. JAG ska tala fram ett Budskap, och det ska återigen komma från MIN Tjänarinna. Men det finns en tid och det finns en säsong.

JAG talar genom Elisabeth [Elisheva]. Håll henne fokuserad på den fråga som hon frågade idag.

(Jag sökte ett svar på varför Dr. Richard dog innan han blev uppryckt, för jag hade trott på och han trodde att han skulle leva för att se uppryckningen. För YAHUSHUA sa det till honom innan han skickades tillbaka till jorden när han dog och återuppstod för första gången. Jag tiggde om ett svar, för jag och andra trodde på att Dr. Eby skulle användas som ett tecken för den snart kommande bortryckningen, som också kallas för uppryckningen.)

Tro inte att ni är så många veckor bakom med att bli färdiga. För när JAG lägger det på ert hjärta, så vet ni att ni ska göra det som JAG säger att ni ska göra. När JAG lägger det på MIN Dotters hjärta att göra förböner och att be och inte studera Toran idag, vet då att det är JAG som talar genom henne, talar till henne, för JAG har mycket att säga. Du frågar denna fråga om MIN Son, Dr. Eby, vilket är namnet som världen tillskrev honom. JAG ska uppenbara mer, och JAG ska göra det mycket uppenbart. Ni ska förenas med andra som är smorda, tala med dem idag via telefon och få igång förbönerna, så att Smörjelsen ska väckas, och det kommer att bekräftas i mer än bara en. I två eller tre vittnens vittnesmål kommer det att fastställas.

JAG kommer att ge er ett Tempel, MINA Barn, och det kommer att vara ett Tempel på hjul. Ni kommer att kunna färdas mer fritt och gå till ställen som JAG kallar er att gå till. Men JAG har verkligen utsett din husbil och det kommer inte bara att vara funktionellt. Det kommer att vara vackert, så att du kan säga till andra: ”skåda miraklen som YAHUVEH har gjort”. Begränsa inte MIG. Säg inte vad JAG kan göra och vad JAG inte kan. Det är precis som när Elisabeth [Elisheva] räknar dollarna som denna hyrbil har kostat. På en dag lade jag det på en annan sons hjärta (Matt C.) att skicka de där $60.00 (ca 500kr). Så ni ser, MINA Barn, eftersom ni är så trogna mot MIG; eftersom ni lyder MIG; eftersom Elisabeth [Elisheva], du hör MIN Röst – tillsammans, MINA Barn – så kommer ni inte missa det. Ni kommer att vara överens. Så lyssna på MIN Röst. När JAG säger att du ska göra ett (telefon)samtal, så ska du göra ett samtal. Oroa dig inte om vilken dag det är (Shabbat). Se du bara till att du lyder.

Elisabeth [Elisheva], du ska göra förböner och fortsätta att be. Du ska fortsätta att söka MITT Ansikte. Du ska lyssna och lyda, för du vet inte vapnen som avfyras och siktas mot din kropp av kött. Så det är därför, MITT Barn, som JAG befaller dig att vila. Spara på energin, MIN Dotter, för att återigen göra förböner för denna dag. Du har stått i gapet och påmint MIG varför, när MINA andra Barn också ropar efter Nåd över denna mänskliga ras. Det är därför JAG inte har utplånat varje människa från denna jords yta, för JAG har fortfarande MIN Rest och JAG kommer alltid att ha MIN Rest, de som verkligen älskar och tjänar MIG och sätter MIG först. De som ropar i YAHUSHUAS Namn – det är dessa JAG hör igen. Så det nyaste Budskapet, MIN Dotter, kommer att ha rubriken “HÅNA MIG, OM NI VÅGAR!” Men det är ännu inte dags att publicera detta, för JAG har mycket mer att säga då du gör förböner och söker MIG när du ber.

(Skratt från mig eftersom mina händer domnar från den tunga smörjelsen mina händer var knäppta, när detta Profetiska Budskap kom fram. Jag fick order om att dela allt och inte censurera, för detta kan hjälpa andra att förstå och inse att jag inte är mer annorlunda än någon annan.)

Detta var den 26 december, 2002. Jag sa att jag skulle banka på Himmelens dörr tills jag fick ett svar på varför Dr. Eby dog, för jag har betraktat honom och jag har varit frälst i 27 år. När jag först hörde namnet Dr. Eby, så trodde jag verkligen att han inte skulle dö och att han skulle ryckas bort i uppryckningen. Jag skulle också vara där. Så när han dog denna dag, så frågade jag, liksom andra, vår HIMMELSKA FADER vad anledningen är? Jag sa att jag skulle banka på Himmelens dörr den dagen och göra förböner och be tills jag fick ett svar. Min e-post fylldes redan och jag visste att RUACH sa till mig att fler mejl skulle komma. De förväntade sig att jag skulle ge dem svaret, och jag hade inte svaret själv. Men YAHUVEH gav mig inte svaret den 26 december 2002. Istället sa YAHUVEH till mig att vänta och be och göra förböner, så skulle HAN ge mig svaret.

Nedan finns drömmen som jag hade om Hagel och Blindhet. Denna dröm kom även den 26 december, och YAHUVEH nämner den i denna Profetia 68. Fem profetior har kommit fram i december månad, och två profetiska varningsdrömmar. Detta började den första dagen i december, Chanukah, och nu är den senaste på den sista dagen i året – 31 december. Jag fick en ny idag. Jag tillägger till noterna för den 26 december nu, och man kan läsa det separat. Många har redan undrat hur Profetia 70 kommer att vara. Det får tiden avgöra om jag får denna ära att höra ett Budskap igen.

* * * * * * *


26 december, 2002

Jag hade en dröm där jag var i en hög skyskrapa. Män fanns överallt. Jag kommer inte ihåg om kvinnor fanns i rummet. Skrik hördes från alla håll när den ena efter den andra av männen drabbades av blindhet. Skrik av ”Hjälp mig, jag är blind!” hördes från alla håll. Inget kunde göras. Jag var inte rädd, för jag var inte var blind. Sen övergick drömmen snabbt till en scen där jag såg hagel i alla storleksordningar krocka in i fönster, och enorma isbollar ramlade från himlen, med vindar som var typ 100 mil i timmen (engelska mil. Motsvarar 160km/h), tillsammans med haglet. Hagel har aldrig skådats som denna, för haglet utgjordes inte av bitar så små som en golfboll, och det fanns så mycket att det såg ut som om stenar av is föll från himlen i ett störtregn. Jag försökte köra genom denna storm på en väg som knappast hade några bilar på den. Vinden var så stark att den snurrade bilar ur kontroll och in i bilarna, som var framför, om det fanns några. Haglet bröt vindrutor och störtade ner genom bilarnas tak. Jag körde på högra sidan av vägen, och vinden snurrade min bil i en cirkel. Det fanns en bil framför mig som snurrade ur kontroll på den vänstra fliken. Min bil snurrade utom kontroll, men vi träffade inte varandra, eller, vi träffade inte bilen som fanns framför oss, för jag ropade “Jesus, hjälp!” (Jag erkänner att när jag har varit i bilolyckor tidigare, så ropade jag inte ”YAHUSHUA”, för det har för många stavelser och jag återgår till när jag först blev frälst och ropade på Jesus’ hjälp. Bilen slutade snurra och jag blev trygg.)

Efter att jag hade vaknat, så sökte jag YAHUSHUA för betydelsen av denna dröm. HAN sa till mig att YAHUVEH återigen skulle döma länderna och staterna med eld och svavel och hagel och blindhet. Så som HAN gjorde med Sodom och Gomorra – YAHUVEH skulle göra det igen. Bara de som ropar på YAHUSHUA kommer att skonas. Blindhet kom till de homosexuella som insisterade på att ha sex med de två änglarna i Sodom och Gomorra, enligt Bibeln. Jag vet inte vem mer de blinda männen symboliserar. Det skulle också kunna vara andligt liksom fysiskt. De organiserade kyrkorna är blinda för det mesta. Varningsdrömmen, den 19 december, handlade om meteoriter som kom som en skur och sprängdes i flammor. Eld ramlade från himlen, och nu är drömmen Hagel, som är is, och missildrömmen – om man lägger ihop det, så har man YAHUVEHS Vrede mot de ogudaktiga och [de] olydiga.

Jag har återgett denna dröm efter min bästa minnesförmåga.

Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)