OMVÄND ER! OMVÄND ER! OMVÄND ER!

PROFETIA 62

KUNGEN KOMMER!

Talat under Smörjelsen av RUACH ha KODESH
genom Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
på Yom Kippur, 16 september, 2002

* * * * * * *

(Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sa att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta har gjorts genom din hand. Inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUA din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats (Jesaja 42:8)

juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till från 2 Krönikeboken före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, “Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Elisabeth [Elisheva]: Så HIMMELSKA FADER YAHUVEH, I DIN SON YAHUSHUAS Namn, denna Yom Kippur, frågar jag: vilket Ord har DU? Vi kommer till DIG, och försöker höra DIN Röst. Snälla, hedra oss med ett Ord. Vi är som en hjort som trängtar efter vatten. FADER, Vi törstar efter att höra mer från DIG. Vi tackar DIG, FAR. Vi förebrår och binder dig satan, bort från detta i YAHUSHUA ha MASHIACHS Namn. Du har ingen del i detta överhuvudtaget, för vi tillhör YAHUVEH, YAHUSHUA och RUACH ha KODESH. Du har inget anspråk på oss överhuvudtaget. Vi underordnar oss HERREN GUD ALLSMÄKTIG YAHUVEH, YAHUSHUA och RUACH ha KODESH, och vi står emot dig satan, och du måste fly.

[Talar i Tungor] Lukas 10:19, satan, “Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.” Så satan, vi står fast vid det Ordet. Försvinn härifrån djävul, du har inget anspråk på oss. De enda Orden som ska komma fram, kommer att vara från YAHUVEH, YAHUSHUA och RUACH ha KODESH. Inget falskt ord kan manifesteras genom mitt kött. Inget falskt ord kan manifesteras genom en demon som manifesteras genom mitt kött. Inget falskt ord kan komma fram, för i YAHUSHUAS Namn talar jag bara fram de Ord som min PAPPA GUD YAHUVEH, som skapade mig, skulle få mig att tala. De Ord som skulle förhärliga Namnet av YAHUVEH, YAHUSHUA och RUACH ha KODESH.

Tala till DINA barn, Å PAPPA, tala till DINA barn om DU har ett Ord.

Tala om för folket, ropa ut det från enda änden av jorden till den andra: MIN SON KOMMER, kungarnas KUNG och herrarnas HERRE. Tala om för dem, MINA Barn. Omvänd er, Himmelriket är nära till hands, fall på era ansikten denna Yom Kippurdag. Fall på era ansikten i den Andliga världen, se er platta på era ansikten, för Kungen kommer!

Låt världen håna. Låt Fariséerna håna. Det kommer inte att upphöra, för KUNGEN KOMMER! Han kommer inte för dem som tror att de inte är syndare, som tror att de är så rättfärdiga att de inte ens behöver omvända sig. HAN kommer för SINA Barn, för Bruden som vill lyda. HAN kommer för Krigarna som krigar i HANS Heliga Namn. Han kommer för dem som ödmjukt erkänner att alla har understigit MIN HÄRLIGHET.

Var bara redo, MINA Barn. Det spelar ingen roll om ni vet dagen eller timmen. Vilken Brud vet inte när hennes brudgum närmar sig? Vilken brud förbereder inte sig i förväg? MIN riktiga Brud hör MIN Röst. De förbereder sig. De vill ha och söker Helighet. De avskyr Fariséernas surdeg.

Göm er, MINA Barn, bara ännu en liten stund. För hela Himmelen rasar och mot satan och hans demoner rasar krig. Det utkämpas, för KUNGEN kommer! Jorden skälver och ryser i fruktan i olika delar av världen. Ni ser översvämningar, dessa är MINA Tårar. Kom ihåg hur översvämningarna kom på Noas tid. Kom ihåg hur han hånades och de hånade tills regnens tid kom. Men JAG sa till MINA Barn Noa och hans familj att gå in i arken och regla dörren, och när översvämningarna kom, så bankade de gudlösa på den där dörren. Då ville de komma in, då trodde de på vem JAG ÄR. Men det var för sent för dem, och översvämningarna svalde dem.

Så kommer det att vara igen. De som står i MIN SONS Rättfärdighet, de som har smort sina hem, de som gömmer in MITT Ord, de som försöker att lyda, de som älskar och tjänar och sätter MIG först, de som vet att skatterna av denna jord inte kommer vara det som de kan ta med sig till sitt Himmelska hem. I denna värld inser de att tjuvar bryter sig in. Mal och rost fördärvar det som ni tror är en skatt på jorden. Ni kan inte ta med er det när ni lämnar denna jord.

Istället bygger MINA Riktiga Barn, istället bygger MIN Riktiga Brud upp sina Himmelska skatter där mal och rost och tjuvar inte kan fördärva. Tjuvar kan inte stjäla era skatter i Himmelen. Så många lever fattigt, men de gör det för MIN skull, överger lyx så att själar ska kunna frälsas. Dessa är MINA älsklingar. Dessa är MINA riktiga Skatter på jorden. De som ropar i MIN SONS Namn, i YAHUSHUAS Namn och ber så många gånger om dagen att de inte ens kan börja räkna. Dessa är MINA Barn, dessa är de som KUNGEN kommer för.

YAHUSHUA är på väg, KUNGEN KOMMER! HAN är er försoning från synd. HAN är det PERFEKTA LAMMET som offrades. Ingen fläck, inget fel, ingen synd fanns i HONOM. HAN betalade för denna värld. HAN utlöstes för denna värld, för alla dem som kan tro på och ta emot BLODET som utgöts i Golgata. HAN betalade försoningen för er synd. HAN är er ÖVERSTEPRÄST. För de judar som förnekar HONOM, för muslimerna som förnekar HONOM – De erkänner Abraham, Isak och Jakob, men de tänker inte acceptera HONOM som MESSIAS, när det gäller Namnet YAHUSHUA.

Då kommer de att bli dömda av Moses lagar, och det är bäst att de inte hade brutit mot ett enda budord. Hur många tycker att det är svårt att lyda tio? Försök 613. Varför tror ni att JAG gav er en ÖVERSTEPRÄST som ska beröras av era bräckligheter och svagheter? För MIN Vilja är att ingen ska förgås. Men för dem som insisterar på att bli dömda av Moses – då kommer Moses att döma dem. Och ve dem som döms av Moses, för det finns ingen nåd i honom.

Så under dessa tio dagar av vördnad, fröjdas för dem som känner YAHUSHUA som HERRE. Fröjdas över att HAN är er MESSIAS, er FRÄLSARE, er HELARE, DEN som JAG välsignar er med när ni anropar MIG i HANS Namn. För JAG, YAHUVEH, förhärligas genom MIN SON YAHUSHUA, och YAHUSHUA förhärligas genom SIN FADER, YAHUVEH. Och JAG finner stort nöje i att beskydda MINA Barn och förbrylla fienden på många olika sätt.

JAG beordrade denna tjänarinna idag att varna er om den kommande karantänen, för människan gör sjukdomar som inte är skapade av MIG. Då skapar människan det som de kallar för ett vaccin. Men akta er, MINA Barn, där finns död som de kommer att injicera i er. Fötrösta inte er på människans ympningar. Förtrösta er på Psalm 91. Tro på MIN SONS Namn, och anropa MIG och stå fast vid Psalm 91, att JAG kommer hålla sjukdomarna borta från era bostäder. Och när ni hedrar MIG på den riktiga Sabbatsdagen, när ni försöker ert bästa för att lyda, när ni sätter MIG först i er Kärlek och era liv, och när en make tar den rättmätiga platsen över sin hustru, så ska det komma ett beskydd över era hem. För det är MIN SONS Blod som utgöts för er i Golgata som kommer att täcka och beskydda er och dem som kallas vid MITT Namn, dem som har Gudsfruktan inombords.

JAG ska tala mer om detta vid ett senare tillfälle, för nu är det inte dags. JAG varnar er nu, MINA Barn. Be att ni inte kommer att räknas bland de som kommer att sättas i karantän. För så många människor kommer att drivas som boskap till och med in i stadioner och amfiteatrar. Och de onda kommer att säga: ”ni är förorenade för att ni avslår människans beskydd, ni är en fara.” Och så som boskap drivs, så kommer många människor att skockas, så att det knappast kommer att finnas plats att stå.

Akta er, MINA Barn, för gift som injiceras i era blodådrar. Akta er, MINA Barn, för själva luften ni andas. Akta er, MINA Barn, för själva vattnet som ni dricker. Amen, om det inte vore för MIN Nåd så skulle livet ha utplånats från Jordens yta. Akta er, MINA Barn, för vad ni har injicerat i er. Kom ihåg var er tro och förtröstan är. Stå upp för det som är rätt. Stå upp för era friheter nu. Predikanter, sluta ta mutorna, för ni har tystats alldeles för länge. JAG kommer att hålla er ansvariga för att ni inte varnar MINA Får! Och om ni inte talar ut så som denna tjänarinna gör nu, så kommer det vara som får som leds till en slakt.

Först de mycket unga, och sen de gamla, och sen kommer medelåldersfolket att falla. Men inte någon av MINA Barn som anropar YAHUSHUAS Namn, om de bara höra MIN Röst och lyder, och tror på att JAG kommer beskydda dem, och lever Heligt för MIG så som JAG är Helig och fly till och med själva utseendet av synd. JAG kommer att beskydda dem. JAG kommer att ge dem VISHET. JAG ska gömma dem. MINA Änglar kommer att slå läger runt omkring dem och kriga för dem.

För ni har blivit återlösta, så har en försoning för era synder gjorts. Detta är vad ni ska fira på Yom Kippur, och YAHUSHUA är HANS Namn. Och så skäms inte längre för att säga att KUNGEN kommer! Men återigen måste JAG upprepa: HAN kommer inte för en olydig Brud. HAN kommer inte för olydiga barn.

Så omvänd er nu, MINA Barn, innan det är för sent. För en mäktig ondska kommer. Den är på en enorm flodvåg, en flodvåg av gudlöshet. Men se upp, MINA Barn, för JAG kommer att resa upp en fana mot den om ni bara kan tro och om ni tar emot MIN SONS Kärlek, Förlåtelse och Nåd och Sanning. Omvänd er! Detta borde vara ert rop åt alla, när och fjärran, för KUNG YAHUSHUA kommer!

* * * * * * *


Elisabeth [Elisheva]:
Så är det talat, så är det skrivet den 16 september, 2002, på Yom Kippur. Började kl. 05:18 under en privat bönestund medan vi lyfte upp bönebehoven av våra partners. Jag ber om ursäkt för hostandet som ni hörde. Den satanistiska striden är verklig. Djävulen ville inte att Budskapet skulle ut. Det var precis som om händer strypte min hals när jag började säga ”KUNGEN kommer!” Vi kämpar inte mot kött och blod, utan det finns härskare i mörka ställen och satan och hans demoner vill inte att profeten ska tala.

Men ändå överlämnar jag ödmjukt detta Ord till er på Yom Kippur. Jag ser fram emot att träffa er i Himmelen.

I YAHUSHUAS Kärlek, er syster, Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Som YAHUSHUA förutsade om de sista dagarna: “Människor skall ge upp andan av skräck.” Lukas 21:26

Är du andligt redo? Är din familj det? Detta är anledningen för detta Ministerium, att varna med de Profetiska Budskapen liksom att uppmuntra och leda vilsna själar till YAHUSHUA, den enda MESSIASEN. Om du har accepterat YAHUSHUA som din personliga FRÄLSARE, men har varit mycket ljum i din Kärlek, Lydnad och Andliga Vandring med HONOM, så behöver du omedelbart be HONOM om förlåtelse och be om en återfyllning av RUACH HA KODESH (HELIGA ANDEN). Du behöver inte bara ångra dig, utan även vända dig bort från dina synder och be YAHUSHUA att tvätta bort dina synder i HANS Utgjutna BLOD i Golgata. HAN kommer omedelbart att förlåta dig och fylla ditt hjärta med RUACH HA KODESHS Fröjd.

Om du aldrig har accepterat YAHUSHUA som FRÄLSARE, men genom den Heliga Bibeln och dessa Profetiska Budskap insett HANS Verklighet och HANS snara ankomst, och du vill acceptera HANS Fria Gåva av Evigt Liv i Himmelen, säg då Frälsningsbönen nedan och mena det med hela ditt hjärta... och YAHUSHUA är trogen med att förlåta er när du bekänner, ångrar och vänder er bort från dina synder, i YAHUSHUAS Namn. Och ber HONOM att komma in i ditt hjärta och leva HANS (YAHUSHUAS) liv i dig, och använda er för YAHUVEHS och YAHUSHUAS HÄRLIGHET.

Frälsningsbön

Kära YAHUSHUA, Jag accepterar DIG nu som min HERRE och FRÄLSARE. Du är GUDEN som jag älskar. Jag tror på att DU betalade priset för mina synder i Golgata. DU dog och uppstod från döden den tredje dagen. Jag ber DIG att komma in i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder, tvätta mig ren från all orättfärdighet. Jag är ledsen att jag har syndat, och jag vänder mig bort från dessa synder. Tack för att DU fyller mig med DIN RUACH HA KODESH och ger mig viljan att tjäna DIG i mina livs alla dagar, och lever DITT liv i mig, YAHUSHUA, så att DU blir Förhärligad! Tack för att DU ger mig viljan att läsa DIN Bibel, och ge mig VISHETEN för att förstå den. Tack för att DU älskar mig och frälser min själ, och får min Tro att växa så att jag en dag blir tillsammans med DIG i Himmelen. Fyll mig nu med DIN HELIGA ANDE och befria mig från den onde – jag ber i DITT Namn, YAHUSHUA! Hjälp mig, YAHUSHUA, att komma ihåg att alla har syndat och understigit YAHUVEHS HÄRLIGHET, och DU kom för att frälsa oss syndare. Det är därför DU kallas för vår FRÄLSARE. Amen.

Läs denna bön och läs den sedan igen. Denna gång inte med huvudkunskap, utan med Hjärtkunskap. Tro på det med tro, och kom ihåg: YAHUSHUA är inte bara GUD, utan HAN är din BÄSTA VÄN. HAN bryr sig så mycket om dig. HAN älskar dig så mycket, precis som du är. Han hatar synd, men HAN älskar dig, syndaren.

YAHUSHUA betalade priset för dina synder. Nu behöver du inte längre känna dig skyldig eller fördömd! Bekänn dina synder för YAHUSHUA. Nämn dem, säg sedan till HONOM att du är ledsen. Be HONOM att förlåta dig, alla dina förflutna och nuvarande synder. En synd är något som du har gjort eller gör som misshagar en Helig YAHUVEH. Ingen är perfekt, kom ihåg det.

Läs det Nya Testamentet och lär dig känna vem YAHUSHUA är. Johannes 3:16. Bibeln säger att du måste bekänna HONOM som HERRE och FRÄLSARE så att HAN ska bekänna dig inför FADERN. Skäms inte för YAHUSHUA – HAN skäms inte för dig. Berätta för någon att du har accepterat YAHUSHUA av Golgata och Nasaret, idag. Alla Änglar i Himmelen fröjdas. Låt oss fröjdas tillsammans med dig. Om du behöver en pastor, så har vi mer än en. Välkommen till YAHUSHUAS Familj! Vi ser fram emot att träffa dig i Himmelen om inte på jorden.