PROFETIA 61

Var Är Alla MINA Heliga Män Som Lyfter Upp Sina Heliga händer Till MIG, YAHUVEH?

11 september, 2002, kl. 11:45 förmiddag
Given till Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sa att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sedan Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta har skett genom din hand. Inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUA din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till från 2 Krönikeboken före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, “Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Jag är vaken. Jag vaknar den 11 september. FADER har talat till mig medan jag sov. HAN väckte mig med dessa Ord. Och nu, just nu, till och med medan mina ögon ännu är stängda, så ska jag göra förböner för detta land den 11 september. Jag ska tala ut Orden som HAN vill att jag ska säga. [Börjar att tala med tolkning i tungor.]

* * * * * * *

Elisabeth [Elisheva], JAG ger dig detta ansvar att tala ut dessa Ord nu. Som detta Ministerium kommer att tala ut denna varning nu. Till och med när Elisabeth [Elisheva] sov, så talade JAG till henne för att tala om för henne vad hon ska säga, till och med då hennes kött fortfarande vill sova nu. Till och med medan hennes ögon fortfarande är stängda, så talar JAG fram dessa Ord. Det är den 11 september, 2002. Och när JAG blickar över mänskligheten för att se vad de har gjort med sin utdelade tid, den extra tiden som JAG har gett jorden, vad är det JAG ser? Vad är det som MINA Ögon skådar? För JAG besvarar de Rättfärdigas böner som ropar i MITT Namn, i YAHUSHUA ha MASHIACHS, MIN Sons, Namn. De anropar MIG och säger, ”Ge oss längre tid för att nå de vilsna själarna”, och så har JAG gjort detta.

Detta är vad MINA Ögon skådar: Man ligger med man, kvinna ligger med kvinna, bebisar mördade i livmödrarna, människan föresätter sig att bli ondare för varje dag. Det finns ingen skillnad jämfört med Noas tid när JAG förintade jorden. Men JAG skonade de Rättfärdiga, de Lydiga, Noa och hans familj. Så säger och varnar JAG igen: JAG kommer bara skona de Rättfärdiga. Den 11 september, 2001, omtalas över hela denna värld, men bara om tragedin, bara om förgörelsen. Hur få är det som ger MIG Äran, för JAG räddade liv som inte ens förtjänade att räddas. Men istället för att komma ihåg denna dag för att ge MIG Ära för miraklen som JAG har gjort, istället hör JAG hur MITT Namn förtalas: ”Hur kunde GUD ha gjort detta?”

Till och med MINA egna predikanter som predikar MITT Ord talar som om JAG inte har någon rätt att döma denna jord. JAG ÄR SKAPAREN. Ni glömmer att ni är de skapade, och så sörjer JAG idag, för JAG hör detta om och om igen. Glömmer ni vem som är Hela Skapelsens DOMARE? Sedan när ska de skapade döma SKAPAREN? JAG tittar på ordet ”äktenskap”. JAG ser vad det innebär för er. JAG skapade Adam och Eva. Varför finns då de samkönade giftermålen? Allt som JAG sa är en styggelse, varför lyfter denna jord upp det nu? Som om de vore högmodiga tar de denna jords synder och kastar det i MITT Ansikte och vågar säga nu: ”Vi är skaparna, vi kommer att skapa en ny mänsklig ras.”

Var är alla MINA Heliga män som lyfter sina Heliga händer till MIG? Varför är de inte de andliga ledarna över hushållen? Varför styr fruarna äktenskapen? Varför kryper männen ihop i hörnen? Återigen måste JAG lyfta Deboran runt denna värld till att göra det jobb som männen ska göra. Det är kvinnorna som vet MITT Ord. Inte alla, men i så många fall är det kvinnorna som säger: ”Detta är den riktiga Sabbatsdagen. Vi kommer att hedra den.” Det är kvinnorna som tar barnen och uppfostrar dem andligt och då undrar ni varför ett splittrat hem faller. Ni undrar varför ungdomsbrottslighet ökar. Ni undrar varför era skolor är en plats som till och med den mest förhärdade brottslingen skulle frukta. Ni undrar varför barnen styr över föräldrarna. Det är för att ni inte vill höra MINA Röster. MIN Röst vill ni inte höra.

MIN Goda Bok refereras till som bara ännu en bok. Lagarna refereras till som föråldrade. JAG iakttar idag: vad gör MINA Barn med den Nya Kunskapen som de inte har haft tidigare? För ni hålls ansvariga för det som ni vet. Om ni inte visste att dessa Heliga Högtider var Heliga Dagar för MIG, så hölls ni inte ansvariga. Men JAG visar er nu de Högheliga Dagarna, hur de Heliga Högtiderna var tillräckligt bra för MIN Son YAHUSHUA att fira. Hur mycket mer borde ni fira dem?

MIN Son YAHUSHUA är SABBATENS HERRE, SABBATSDAGENS HERRE. Till och med när ni vet den rätta dagen, hur många av er fyller fortfarande kyrkorna på en söndag? Ni predikanter kommer att hållas ansvariga. Om och om igen har JAG sagt: ”Ni hedrar människans Sabbat och knuffar undan MIN Riktiga Sabbat.” Det är tillräckligt bra för SKAPAREN, men de skapade tror att de har en bättre väg.

Så denna dag, den 11 september, tittar JAG på jorden. Och om det inte hade varit tack vare de Rättfärdigas böner, som är mycket verksamma, så skulle förintelse ha anlänt till jorden idag. Men istället ger JAG er mer utdelad tid, fastän JAG hör MINA Riktiga Barn säga, “Åh kom YAHUSHUA, kom snabbt idag”. Denna jord är fast besluten för helvetet. Till och med jorden bäver och skakar i fruktan, för jorden vet att Hela Skapelsens DOMARE ska döma denna jord och snabbt kommer att visa SIG. Era vattenkällor är förorenade på grund av människans synder. Ni utplånar arter av djur bara för att ni vill mörda, eller att ni vill utplåna deras miljö för era egna dåraktiga syften. Men JAG har bevarat varje art i Himmelen. Arter som denna jord inte längre ser, och MINA Barn vars hem kommer att vara Himmelen, var säkra på att dessa arter är bevarade för er.

JAG älskar er, MINA älskade Barn, de som nu inte är rädda för att göra allt som JAG säger, de som respekterar de Heliga Dagarna, de som ropar och längtar efter att YAHUSHUA ska komma. De ropar som de fem (5) Visa Jungfrurna. De har oljan i sina lyktor medan de väntar och de har extra olja därtill, för de vet inte vilken timme eller vilken dag. De vet att HAN [YAHUSHUA] kommer att återvända på en Shabbat, men vilken Shabbat? JAG har talat om för denna tjänarinna att det kommer att vara på en Rosh HaShanah, och en (1) ankomst ska det bli, men vilken Rosh Hashanah?

MITT Ord säger att HAN ska komma under midnattstimmen men vilken midnattstimme? Så medan MINA älsklingar försöker beräkna vilken timme MIN Son ska komma – MINA kära – detta är dårskap. Arbeta istället för MIG och ockupera. Håll era lyktor tända. Jobba för att ta med er den enda skatten ni kan när ni lämnar jorden. För ingen kommer att veta, likt en tjuv som visar sig på natten, så kommer ert Livs Kärlek. Men kommer HAN finna er utan fläck eller skrynkla?

För fruar, ni symboliserar Bruden. Makar, nu symboliserar Brudgummen. Det är så ni kommer veta om ni behagar MIG. Fruarna som har fromma makar, som ropar i YAHUSHUAS Namn, som gör allt de kan för att lyda MIG och MITT Ord. JAG frågar er detta: ”Gör du allt du kan för att lyda den där Fromma Maken?” JAG frågar detta till makarna som symboliserar BRUDGUMMEN: ”Gör ni allt ni kan för att älska och beskydda henne, och att vara huvudet och inte svansen? Förtjänar ni deras respekt att hon vill lyda dig så som YAHUSHUAS Brud bör lyda HONOM? Ber du med din familj? Är du på dina knän med din fru? Håller du hennes hand när du ber? Välsignar du dina barn? Firar du MINA Heliga Dagar? Hedrar du MIG på den riktiga Sabbaten, eller har du bara ditt nöje och ditt sätt? Är du en förebild av Fromheten?“

Dessa är frågor som JAG frågar er idag. Står ni upp för Helighet och Rättfärdighet, eller porrsurfar ni på internet? Tror ni att er synd är gömd i hemlighet, till och med de som står bakom predikstolen? Förtjänar ni respekten av ordet ”make”? För ni representerar BRUDGUMMEN som kommer. MIN SON härskar med Kärlek och Medlidande. Tror ni att ni ska härska över ert hushåll med inget annat än brutalt våld? Omvänd er idag, de som kallar sig för makar, för så många av er förtjänar inte era fruars respekt. Men för de makar som återspeglar den snart kommande BRUDGUMMEN, ni förtjänar den respekten och ni måste kräva att ert hushåll respekterar allt som ni står för. Och de kommer att älska och de kommer att hedra er och de kommer att vilja lyda lika säkert som YAHUSHUAS Brud vill lyda.

Så istället, under denna 11 september, för att anklaga er SKAPARE eller lyssna på dem som anklagar er SKAPARE, låt era huvuden hänga i skam. För de skapade som, JAG formade från stoft, bara en jordklump i en hand – och JAG andades in i det och skapade människan – har ingen rätt eller plats att döma den ALLSMÄKTIGE GUDEN YAHUVEH, SKAPAREN. Straff kommer att regna ner igen. Straffet har redan påbörjats. Först började det i HERRENS hus, de som kallas vid YAHUSHUAS Namn. Och om JAG inte skonar MITT eget hus, hur mycket mer ska JAG döma hedningarna för stanken från deras synder?

Så har JAG talat idag till denna tjänarinna, och hon har lytt MIG och ger er nu dessa Ord, den 11 september, 2002. Så är det talat, så kommer det att skrivas. Hur många av er kommer låta MIG göra era plagg fläckfria och vita innan JAG sänder MIN SON? Vilken Brud skulle stå i sin bröllopsklänning täckt av fläckar? Fråga er själva dessa frågor när ni ber MIN SON YAHUSHUA att komma. Kommer ni att vara redo? Är din brudklänning ren? Räcker oljan i din lykta för att fortsätta vänta på HONOM [YAHUSHUA]? Eller kommer du att vara som de fem (5) gråtande och jämrande oförståndiga jungfrurna som låter sin olja ta slut i sina lyktor, som tröttnar på att vänta? Var redo nu, MINA Barn, för midnattstimmen är sen.

* * * * * * *

Så är det talat, så är det skrivet under RUACH HA KODESHS Smörjelse, den 11 september, 2002. Från kl. 11:45 till 12:13.

Jag levererar detta så som det gavs till mig, och jag överlämnar det ödmjukt till er, och jag ber bara att de som har öron ska lyssna.

Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)