PROFETIA 58

AMERIKA, OMVÄND DIG ELLER FÖRGÅS!
INNAN DET ÄR FÖR SENT!

Givet till Apostel Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)
12 september, 2001
Dagen efter terrorattacken mot World Trade Center.

Förstå att jag är en amerikan och sitter i Amerika då jag säger detta under Smörjelsen med stor fruktan för vad som ska komma om vi inte omvänder oss inför vår SKAPARE YAHUVEH & YAHUSHUA vår MESSIAS. Stor fruktan att jag har hört och sagt och skrivit det som YAHUVEH vill att du och jag ska höra. Jag strävade efter att höra varje ord tydligt och jag ber om förlåtelse om jag inte har gjort så i YAHUSHUAS NAMN.

Jag befalldes att varna folket att något andligt stort skulle hända och att det skulle uppenbaras i den fysiska världen runt Sabbatsdagen på Rosh HaShanah, det judiska datumet som Rabbin har satt, vilket är sept. 17-18, och ändå känner jag i min ande att datumet är fel. YAHUVEH sa att jag skulle säga till folket att betrakta dagarna runt Sabbatsdagen den 14:e sept. – jag lägger även till – att se vad som händer på Yom Kippur, Försoningsdagen, eller de 10 Vördnadsdagarna, 1 fastedag av ånger för våra synder. Yom Kippur är den Högsta Heliga Dagen, och om du tror att det bara är Judarna som ska fira dessa dagar så har du fel. För du är en Jude när du accepterar YAHUSHUA som din GUD & MESSIAS. YAHUSHUA är JUDARNAS KUNG. Det som HAN firade ska vi också fira, såsom Judiska Heliga Högtider & Helgdagar. Ska vi inte följa vår FRÄLSARES förebild?

Judarna tror att Rosh HaShanah är den tid då deras Messias ska komma, men de inser inte att de i Israel tittar efter den falska anti-messias. För de vägrar att erkänna YAHUSHUA som YAHUVEHS SON, som även kallas för ”JAG ÄR”. Judarna tror att Rosh HaShanah är nyåret och de reflekterar över YAHUVEHS kommande Domedag. De säger till och med till varandra: må ditt namn vara inskrivet i Livsboken. Jag är en Messiansk Jude. Fastän min blodslinje är Judisk, och mitt förnamn, så är det inte det som gör mig till en Jude. Det är genom YAHUSHUAS UTGJUTNA BLOD som jag är en Jude, och jag skäms inte för att ropa detta från Internet! Jag älskar mina Judiska bröder och systrar som älskar och tjänar YAHUSHUA, men jag älskar även de Judar som bara älskar HaShem Adonai, fastän de hatar mig eller avvisar mig. Författaren Barry Chamish har sagt till mig att han har sin egen religion och att han känner sig bekväm med den.

Jag sörjer, för Jesaja 53 säger klart och tydligt vem YAHUSHUA är och det Pris som HAN betalade. Eftersom Judarna vill leva efter Mose lagar, så säger Skrifterna att Moses ska döma dem själv och inte YAHUSHUA. Men ve dem som vill dömas av Moses, för det räcker med att bryta en enda lag för att göra sig värdig av helvetet. Det finns inget offer, ingen blodsförsoning, ingen nåd, och ändå är jag tacksam att YAHUSHUA är det PERFEKTA LAMMET som slaktades i mitt ställe – YAHUVEHS HELIGA SON som aldrig syndade, och som frivilligt gav SITT LIV så att mina synder ska förlåtas med det BLOD som HAN utgöt på Golgata och det LIV som HAN offrade så att jag ska kunna frälsas. Judarna vet Lagarna, men inte FÖRLÖSAREN av Lagarna. Vad kommer det krävas för att Israel ska erkänna YAHUSHUA som KUNGARNAS KUNG & HERRARNAS HERRE, ALLSMÄKTIG GUD & YAHUVEHS ENFÖDDE SON? HAN är MESSIAS, YAHUVEHS HELIGA LAMM.

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

PROFETIAN BÖRJAR

JAG, YAHUVEH, säger: “Folk, ni måste omvända er, stå i gapet, gråt, fasta och be för Amerika innan domen faller över henne igen.” Publicera en bön för Amerika. JAG, YAHUVEH, befaller dig att publicera alla Profetior beträffande Amerika. Var inte rädd för att väcka anstöt hos Amerika. Men om du inte lyder, var rädd för att väcka anstöt hos MIG. JAG, YAHUVEH, säger till dig President Bush: du måste utropa en nationell dag av fastan, sörjande, en dag av omvändning, och du måste falla på ditt ansikte inför MIG. Inför världen måste du ödmjuka dig, omvända dig, gråta, fasta och be så att MIN Hand av Dom ska lyftas från Amerika. Kristna och Judar, lyssna på Skrifterna: ”Om MITT folk, som är uppkallat efter MITT NAMN, ödmjukar sig och ber och söker MITT Ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då ska JAG höra det från Himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.” (2 Kr 7:14)

Skäms inte för MIG, för annars kommer JAG skämmas för dig. Var inte rädd för dem som kan döda din kropp, utan var istället rädd för MIG som kan skicka dig skrikande ner i Eldsjön och helvetes innandömen (Matt 10:28), och gråtandet och jämrandet har bara påbörjats. Acceptera YAHUSHUA nu innan det är för sent. Omvänd er nu medan det ännu finns tid. Anropa YAHUVEH & YAHUSHUA så att er själ ska frälsas, om ni bara lyder MIG och sätter MIG först i era liv. Vänd bort och förebrå ohelighet och de som är oheliga. Vänd bort från allt som är oheligt och sluta försöka att förändra MINA Lagar som har påbjudits och skrivits i sten med Fingret av ”JAG ÄR”. ”JAG ÄR” vem ”JAG ÄR” och JAG förändras inte.

Er President Bush måste komma ihåg vem som satte honom i regeringsställningen. Det var MIN Hand – YAHUVEHS Hand. Domen har kommit för de oheliga lagarna som har stiftats, som får folket att synda, tolerera synd, mörda folk medan de ännu är i livmorden, experimentera, tortera och leka Skapare. Men ni är inte en skapare, utan ni är en mördare. Ni tror att JAG ska välsigna er med läkning från era pester, sjukdomar och svagheter genom att mörda de ofödda barnen. Tror ni att JAG ska välsigna era doktorer och era vetenskapsmän? JAG säger er att en värre sjukdom kommer drabba er för att ni gör dessa illdåd och kallar det för medicinska framsteg och botemedel för det som besvärar er.

Slaktare kallar JAG er – mordiska slaktare! Ert öde kommer att vara en slaktande mördares, ni doktorer och vetenskapsmän. Det som ni kallar för Högsta Domstolen i Amerika – de hedniska politikerna har framkallat denna dom över Amerika. Ni har ingen annan att skylla på än er själva. Ni skördar vad ni har sått. Varför tror ni att JAG inte hör de tysta skriken från de ofödda, bara för att ni har gjort era öron döva och era ögon blinda till detta mord? Vet ni inte att JAG skapade de oföddas själar liksom de föddas? Hedningar, Fariséer, hur vågar ni omskriva det som JAG kallar för mord? Vem är era politiker så att de ska förkunna det som JAG kallar för syndiga livsstilar?

Tror ni att JAG är imponerad med era nya lagar? JAG har visat er domen över Amerika, och JAG säger er: vänta bara tills ni ser tecknen i himlen, och effekten på jorden då vulkaner, jordbävningar, översvämningar, orkaner och tornadon alla förenar sig som om de vore i en kör som sjunger de fördömdas sång. Om ni tror att detta är skräck, så har ni inte sett MIN Vrede ens börja falla. Och JAG talar inte bara till Amerika, för hon är bara en ung bebis som räcker långnäsa åt MIG.

Utan JAG talar till Israel. För fastän du säger att du är Judisk, så är så många av er inte det. För ni har förnekat Abrahams Lagar. Ni har sålt er och ert land till den högstbjudande, och de som JAG aldrig ville att de skulle äga det landet gör nu det. Och det som JAG gav till era förfäder har ni ingen rätt att ge bort. Ni gav till och med bort ert vatten utan att veta vart det nya vattnet skulle komma ifrån. Vakna, MITT Judiska folk. De som anropar HaShem Adonai, vakna! Vill ni verkligen återvända till ”JAG ÄR”, eller vill ni lida ödet av Nineve & Sodom & Gomorra? Du är inte bättre Israel. Du är en hora i MINA Ögon.

Du dödar också de oskyldiga bebisarna och förändrar MINA Lagar, bara för att Amerika och andra runt i världen gör det. Israel, ”JAG ÄR” skäms över dig. Ja, du också, Jerusalem! “JAG ÄR” skäms över det land som ska stå för Helighet, och ändå har du satt Fariséer i ämbetet som inte ens har ett sken av gudsfruktan och definitivt ingen gudsfruktan inombords. Du lyssnar på onda rabbin som inte ens känner MIG. De vet Lagarna och lyder inte ens dem. Ni lyfter upp dem som heliga, och ändå finns det ingen Helighet i dem. Inte alla MINA Rabbin, men ni vet vilka som har MIN RUACH HA KODESH och vilka som inte gör det.

Israel, du ser efter och väntar förväntansfullt, för du vet att din dom inte är långt borta. JAG har sagt åt dig om och om igen att återvända till dina Förfäders SKAPARE. Men lyssnar du? Återvänder du till Helighet? Prisar du MIG för allt som JAG har gjort? Det är inte hela Israel som är MIN ögonsten. Bara de som söker efter ”JAG ÄR” och som följer efter Helighet och vågar tala ut mot allt som är oheligt är MIN ögonsten. Bara de som accepterar GÅVAN som JAG gav till Israel, och genom dem välsignade JAG världen när JAG gav MIN SON YAHUSHUA. Men när ni förnekar HONOM, så förnekar ni JAG, YAHUVEH.

Varför tror ni att JAG gråter mindre över de mördade, torterade, ofödda barnen, än de hundratusentals liven, för många för att ni ska räkna på en enda dag? Helvetet gjorde anspråk på de flesta av dem idag. Ni vet inte hur många än, men ni kommer inse att de som bestämmer vad ni ska höra och se har vilselett er. Kristna, varför låter ni synder genomsyra era hem? Varför talar ni inte ut mot de syndiga livsstilarna och det som JAG kallar för en styggelse? Israel, till och med du talar inte ut. Istället gör du lagar för att skydda och uppmuntra detta onda hån av det som JAG har avsett ett äktenskap att vara: en man och en kvinna. Ni vet vad JAG talar om. Våga inte tro att JAG blundar åt denna alternativa livsstil, för ni skördar vad ni har sått.

JAG varnade MIN tjänarinna att hon ska tala om för folket att se efter runt Rosh HaShanah-dagen och särskilt denna månad och oktober månad. Kom ihåg vad JAG, YAHUVEH varnade: ”Amerika, JAG sparade det värsta till sist”. Du måste vakna och inse att du är ett land som är avskilt till att förhärliga YAHUVEH & YAHUSHUA, och hur mycket Lov och Ära har Amerika gett ”JAG ÄR”? Ve detta land om det inte återvänder till Helighet. JAG ÄR HERREN GUD YAHUVEH. Detta är den sorgligaste dagen för Amerika. Utan att ett skott skjuts till sitt försvar, utan något varsel utom det som JAG säger från MINA Apostlar & Profeter, och hur många lyssnade? Amerika lider stora olyckor och dödsfall. JAG var tvungen att låta satan sålla dig, för du har gått långt bort från MINA Helighetens vägar. Du säger att detta är ett land under GUD – lyd MIG då. Lyd de Heliga Skrifterna. Förneka och avvisa allt som är oheligt. Återvänd till det land som JAG älskade och avskilde.

VE dig om du inte beaktar denna varning. JAG talar genom MINA Apostlar & Profeter, de som pastorerna inte vill ha i sina kyrkor, de som vägrar att kompromissa MINA Ord, vägrar att censureras i förväg, och vägrar att sätta sina fötter under något annat bord än MITT. De som vägrar att mildra MINA Ord bara så att de inte ska väcka anstöt. MINA riktiga Apostlar & Profeter tänker inte låta sig tystas. Det får dem bara att ropa högre. Ni driver ut dem ur era kyrkor, och ändå driver ni bara in dem i MINA Armar för hugsvalelse, och de inser att de flesta kyrkor i Amerika och runt denna värld är horor för satan, sålda till den högstbjudande.

MITT folk säljs och betraktas som personlig egendom då pastorerna säljer deras mejllistor. Och de räknar personernas huvuden i kyrkor och gör anspråk på dem som deras får. Ve er, ni onda fåraherdar som är vargar i fårakläder. Ve er, de som kallar sig för miljonärer och ser ner på andra. Kom ihåg: JAG ÄR nitisk för MINA får och lamm. Ni kommer att betala. Och, ni ska komma till MIG och säga: ”Men HERRE, jag drev ut demoner i DITT NAMN och profeterade i DITT NAMN”, och då ska ”JAG ÄR” säga: ”Bort ifrån MIG, ni laglösa. JAG har aldrig känt er.” (Matt 7:21-23)

Ni som tar främmande eld till församlingarna, som tar MIN Härlighet och nämner ministerier efter er själva. SPRING, SPRING, SPRING från sådana ministerier. ”JAG ÄR” har tolererat att ni sår säd i själviska, arroganta, högmodiga, kontrollerande, manipulerande, bedrägliga präster och ministerier. Eftersom ”JAG ÄR” inte välsignar dem, så har de vänt sig till falska läror för att få dem att verka som om de har lärt sig hemligheter från MIG, och ändå lär de sig hemligheter från satan själv. Akta er för alla som försöker stjäla MIN Härlighet. Ju större namnet, desto mer Härlighet de stjäl. JAG ska hålla dig ansvarig för vad du har gjort med sädet som JAG gav dig till att plantera. Om du sår sädet i korruption, så ska du skörda frukten av MIN Förgörelse. Tidigare var du inte varnad. Men JAG sänder denna MIN Apostel till att varna dig nu. JAG sänder MINA Profeter & Apostlar till att varna innan Domen kommer. JAG ÄR en GUD av Balans i alla saker, välsignelser och förbannelser också. Ångra er och vänd er bort från de som gör denna ondska.

JAG gråter för Amerika. Åh, JAG vill inte göra dig illa. Du är som ett barn som har gått vilse till ett liv av synd. Du är som den förlorade sonen som tog sin faders arv och slösade bort rikedomen på dumheter. ”JAG ÄR” den där HELIGA FADERN. Det finns ingen annan. Allt du har, har JAG gett dig. JAG har varit tålmodig med dig. JAG lät dig göra dina egna beslut. Men nu varnar JAG dig: kom tillbaka ut från de stinkande stiorna av denna värld. Sluta äta grismaten från denna värld. Återvänd till MIG, så ska JAG klä dig med MIN SON YAHUSHUAS Mantel av Rättfärdighet. JAG ska sätta MIN egen Löftesring på dig som gör dig en med MIN SON YAHUSHUA och JAG, YAHUVEH, för du kommer att giftas till Sanning, Rättfärdighet och Helighet, om du bara lyder MIG. Återvänd till Helighet.

JAG, YAHUVEH & YAHUSHUA blundar inte åt synder. JAG är inte förtjust när du prövar MIG längre och längre. Nu tillåts till och med hädelse på era etermedier i bästa sändningstiden där bebisarna vilseleds. JAG ÄR YAHUVEH och er SKAPARE. JAG varnade er, men lyssnade du? Kom, låt oss resonera detta tillsammans: JAG ÄR den Samma igår, idag och för alltid. Och JAG, YAHUVEH, förändras inte. Bara för att du förändrar din definition av synd – du förändrar MINA Budord, du förändrar din definition av Helighet – ”JAG ÄR har inte förändrats. Det som är synd på jorden är synd i Himmelen, och det finns ingen synd tillåten i Himmelen. Bara för att du lärde dig att tolerera synd och stänga dina ögon och öron då MITT NAMN hånas och förbannas och det som JAG har skrivit i de Heliga Skrifterna olyds, hånas och förvrängs till att betyda det som JAG inte sa. Tror du att JAG skulle gå emot MINA Egna Lagar, MINA egna Ord som är gjorda till kött?

Amerika, du skulle vara en förebild till denna värld. Du är under MIN Dom nu och detta är bara begynnelsen. Amerika, du måste omvända dig och varje man, kvinna och barn som kallar sig för en Amerikan: ni måste omvända er för den ilska som ni har väckt hos er SKAPARE, den STORA GUDEN ”JAG ÄR”. Det finns ingen annan skapare. YAHUSHUA är det ENDA BLODTÄCKET som JAG tänker acceptera. RUACH HA KODESH (den HELIGA ANDEN) är den ENDA ANDEN som bryter ok och träldomar från er då ni befrias från de ondas händer. Nineve omvände sig, och JAG gav henne mer tid. Sant i tid återvände hon till sina syndiga sätt och förargade MIG ordentligt, och JAG förgjorde Nineve.

Men trots det som JAG sa till Jona, så gav JAG henne en chans då JAG skonade Nineve. Och JAG ska skona dig Amerika, om du bara följer MINA Lagar återigen och slutar stifta lagar som försöker förändra MINA Lagar som skrevs med MITT Eget Finger på en stentavla. JAG har skickat ut dessa med Jonas varningar, och hur få lyssnade tills JAG tillät den fasa som drabbade Amerika idag? MINA barn, tala om detta för MIG då ni sitter fastnaglade till era tv:n och radion och tittar i förfäran och chock, och undrar varför detta händer.

Vad är det för skillnad mellan Amerika som lider terrorismens följder och Israel som lider terrorism, eller Kosovo, eller Afrika, och många andra ställen runt i världen? Ni läser det i förbigående i era tidningar, hör det på era radion och tv:n, eller ser rubrikerna komma upp på era datorer, och ändå känner inget land smärtan tills JAG låter er känna det slå era egna länder, tills dödssiffran är er egen ras, folk, språk och era länder. Hycklare! Ni gråter och sörjer nu bara för att det var ert eget land. Tänker ni nu ta det på allvar när andra lider från krig? Amerika, omvänd dig i dag och återvänd till det land som JAG avskilde för MITT Lovord, Ära & Härlighet. Var återigen en förebild av Gudaktighet. Har du så snabbt glömt bort depressionen och miraklen som JAG gjorde? Det är därför er ekonomi välsignades. JAG vill inte ta er tillbaka dit för att lära er den läxan. Domen fördröjdes alldeles för länge.

Era Apostlar & Profeter som denna varnade dig, men omvände sig kyrkorna ens? NEJ! Genom att hålla sig tysta, så har de bara hjälpt de oheliga lagarna att stiftas, för de var rädda för att väcka anstöt hos församlingarna. Och ändå hade de ingen rädsla för att väcka anstöt hos JAG, YAHUVEH. De jagade bara bort de Apostlar & Profeter som försökte ge dem MINA Profetiska Varningar, förolämpade dem, avvisade dem och föraktade dem, så som denna Apostel som nu talar. Hur få av er, konventionella samfund, skulle ens tillåta denna Apostel att varna om helvetets fasor, eller varna om MIN Dom som ska komma? Nej, ni säger att det kan uppröra församlingen, och ändå har ni ingen fruktan för att uppröra MIG, YAHUVEH.

Ni hånar Apostlarna & Profeterna för att de inte har en kyrka. Men kyrkan är inte byggnaden, inte pastorn. Kyrkan, MITT Tempel, är YAHUSHUAS Kropp, och det är MITT folk som hör MIN Röst och lyder och älskar och sätter JAG, YAHUVEH, YAHUSHUA & RUACH HA KODESH först i sina liv. Till och med före deras familjers viljor, även fast det innebär att ett skiljande svärd separerar dem från deras älskade som förnekar MIG & MIN SON YAHUSHUA & RUACH HA KODESHS Smörjelse. Ve er om JAG inte skickade MINA Apostlar & Profeter till att göra förböner och varna er så som JAG gör nu. VE er, för JAG skickar MINA Apostlar & Profeter till att varna innan JAG skickar MIN Vrede & Dom. Men hur få bryr sig ens om att tacka dem? Hur få har ens brytt sig om att försöka och hjälpa uppehålla den som till och med nu skriver MINA Ord?

JAG, YAHUVEH, frågar er denna fråga eftersom ni vägrar att hjälpa henne i hennes nödstund: ”Varför hjälper ni de rika och berömda prästerna som stjäl MIN Härlighet genom att sätta sina namn på ministerierna?” De arbetar under främmande eld som inte är RUACH HA KODESHS Smörjelse som JAG har gett till denna Apostel och en annan Apostel, som kommer att vara en välsignelse eller förbannelse beroende på vad de har gjort med YAHUSHUA och vare sig de tog emot Apostlarna & Profeterna som en välsignelse och inte som en förbannelse (Matt 10:41-42).

JAG, YAHUVEH, säger er detta: till dem som har stängt sina ögon till hennes lidanden, och gjort sina öron döva till hennes gråt – JAG, YAHUVEH, kommer att göra samma sak med er när ni anropar MIG för böner som skulle besvaras i MIN SONS NAMN, YAHUSHUA HA MASHIACH.

JAG, YAHUVEH, frågar er detta. Säg det till MIG om ni vågar: ”Hur många har räddats, botats, befriats och uppmuntrats? Hur många skulle ha begått självmord och gått till helvetet (Luk 17:11-18) om JAG inte hade upphöjt detta Ministerium?” Ni har personligen välsignats, och ändå har så många aldrig ens en gång försökt att vara en välsignelse tillbaka till MIN dotter. Och ändå har hon gång på gång utgjutit sitt sinne, kropp, ande & själ, utgjutit det sista av sin styrka, ekonomi och ignorerat sin hälsa, då hon har blivit tillsagd att vila. Och ändå vet hon inte betydelsen av vila. Varför gör hon detta? För JAG, YAHUVEHS & YAHUSHUAS Härlighet och för era skull.

JAG, YAHUVEH, frågar er detta – tänk efter noggrant, för JAG kommer att hålla er ansvariga för vad ni säger och gör – ”Hur mycket är er själ värd? Er hälsa? Vem skulle ha tagit hand om era sår om JAG inte hade smort henne till att tala ut MINA Ord? Hur många är välsignade med detta Ministerium?” Tror ni att JAG tänker låta detta pågå utan att hålla er ansvariga? Ni som kommer och hånar och skickar henne meddelanden om att en kvinna inte ska undervisa en man. Inser ni inte än att det är satan som talar ut från era munnar för att göra henne modfälld liksom andra kvinnor med liknande kallelser som är utvalda för hand av ”JAG ÄR”? Inser ni inte, de som tror sig veta Skrifterna och ändå inte gör det, att bokstaven dödar och ANDEN ger liv? (2 Kor 6:3)

Sluta försöka säga åt MIG vilket kön JAG kan använda till att framföra dessa Budskap och undervisa och använda som MINA Apostlar & Profeter. (Gal 3.27:29) RUACH HA KODESH smörjer den som JAG bestämmer, inte den som ni bestämmer. JAG väljer inte MINA Apostlar & Profeter utan att först sätta dem genom prövningar, och vem är ni att ni ska säga vare sig det är en man eller en kvinna? Har ni inte läst MITT Ord? Vet ni mer än JAG, YAHUVEH? Det är JAG som smörjer MINA kärl och utgjuter MIN Smörjande Olja och Levande Vatten utan gränser. Nu talar JAG till dem som har tagit och aldrig gett någonting till detta Ministerium eller präst – inte ens ett uppmuntrande ord.

JAG, YAHUVEH, skickade den Forna Elia till Sarefats änka för JAG, YAHUVEH, visste i förväg att den lilla änkekvinnan gjorde sin sista måltid för sin son, och då skulle hon och hennes son ha dött om JAG inte hade skickat Elia till att flerdubbla hennes oljekruka och mjöl i tunnan. Hon var tvungen att lyda och känna igen Smörjelsen i den Forne Profeten Elia, och det gjorde hon. Elia hade Smörjelsen att framkalla vatten från Himmelen till att fylla bäcken som torkade. Men JAG, YAHUVEH, tillät inte det. Istället skickade JAG den Forna Elia till att pröva Sarefats änka (1 Kung 17:8-24). Fastän Skrifterna säger att det fanns många änkor, så skickades den Forne Elia till just den särskilda kvinnan (Luk 4:25). JAG använder henne som en Forne Elia. JAG, YAHUVEH, befallde henne att skriva och säga sina behov, och hur få har klarat prövningarna. Miljonärer har kommit hit och hånat. Nu kommer de inte ha sina miljoner kvar mycket längre, för JAG säger er: använd papperet och plastkorten medan ni kan för att hjälpa denna Nya Elia [på hebreiska, Eliyahu] – inte för hennes skull, utan för er skull.

JAG, YAHUVEH, säger detta bara till dem som känner igen MIN Röst genom dessa Profetiska Ord som skrevs här och känner igen RUACH HA KODESHS Löpelds-Smörjelse som finns över henne. JAG, YAHUVEH, vill välsigna folket, men de har förnekat MINA Välsignelser och denna tjänarinna som JAG har smort till att tala fram MINA Välsignelser så som den Forne Elia. När era papperspengar är värdelösa och kreditkorten är värdelösa, och aktierna och obligationerna och cd:n är värdelösa, och ni står inför fattigdom, svält, hemlöshet, sjukdom, så ska ni komma ihåg när ni bads att vara en välsignelse som Sarefats änka som uppehöll MIN Forne Elia. Ni skulle ha blivit välsignade och beskyddade som Sarefats änka, och valde att slå dövörat till YAHUVEHS Varningar att välsigna denna tjänarinna, MIN Nya Elia [på hebreiska, Eliyahu].

JAG ÄR YAHUVEH, och JAG smorde den Forne Elia så som JAG smorde MIN tjänarinna som JAG kallar för MIN Nya Elia [på hebreiska, Eliyahu]. Ni kommer att hållas ansvariga för vare sig ni är en välsignelse eller en förbannelse till henne. JAG smörjer henne till att tala ut Profetiska Budskap som få skulle våga säga i fruktan för åtlöje. Men de som vågar håna och förneka att detta är ”JAG ÄR” som talar – vet detta: ni har stuckit ett finger i JAG, YAHUVEHS Öga. Tro inte MIG, vänta bara och se om det som JAG har profeterat äger rum. Då blir det för sent, för dem som förbannar och förnekar henne nu. Ve dem som vågar pröva JAG, YAHUVEH! ”JAG ÄR” vet att ni läser de Profetiska Budskapen till era församlingar, och ljuger och säger ”YAHUVEH säger det till er!” Ni har inte betalat priset för Smörjelsen så som hon och andra har, och ändå vågar ni tala ut orden och inte ens bjuda in henne till att komma och tala fram dem i Smörjelsen som JAG lade över henne och andra när JAG sa det till dem under Smörjelsen. Ni är inte bättre än en tjuv och en lögnare.

Ni vill inte bjuda in en Apostel som denna som JAG talar från. Ni föredrar att bjuda in de rika och berömda, uppblåsta med sitt eget högmod och egon och sina främmande eldar av dårars guld – det som JAG kallar för ”guldstoftets, guldtändernas, skrattande falska väckelse!” För det krävs en dåre för att tro att ”JAG ÄR” skulle använda denna världs lustar till att bevisa MIN Smörjande Kraft. JAG ÄR en SKAPARE, inte en härmare. JAG har redan dömt dem som främjar denna lögn från helvetets avgrund och dem som inte har omvänt sig för att ha främjat detta och fortsätter att främja detta dårars guld. JAG kommer att döma lika säkert som JAG har dömt Ruth Heflin & Bob Shattles, som inte längre finns på denna jords yta, och andra som följer dem, för de står i kö som dominon, redo att falla. De ska störta med den ockulta främmande elden som finns i kyrkor där MIN RUACH HA KODESH förfalskas och hånas, och de skrattade åt de Heliga Skrifterna och de kallar detta för den skrattande väckelsen. Detta är inget att skratta åt, för det är de hånande demonerna som skrattar genom deras munnar och demonerna hånar och skrattar åt dem då de vet att MIN Ilska väcks.

YAHUVEHS Fröjd är er styrka, men det är inte kaos och hån. Det är inte överförbart som en pest. Akta er för dem som samlar sig till dessa kyrkor som utövar detta. De hopas åt sig själva ”JAG ÄR:s” Vrede & Dom. Era dagar är räknade om ni inte omvänder er. De som samlar sig till kyrkorna & ministerierna som stjäl MIN Härlighet (Nahum 1), genom att sätta sina namn på ministerier som lagrar ”JAG ÄR:s” Vrede & Dom, och där ni planterar era säd kommer att vara hård, förbannad mark. Tidigare visste ni inte bättre, men nu är det bäst att ni omvänder er innan JAG sätter förbannelserna i 5 Moseboken 28 över er (förbannelser för olydnad).

15 Men om du inte lyder YAHUVEHS, din GUDS, Röst och inte håller fast vid och följer alla HANS Bud & Stadgar som jag i dag ger dig, så skall alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig: 16 Förbannad skall du vara i staden, och förbannad ute på marken. 17 Förbannad skall din korg vara och förbannat ditt baktråg. 18 Förbannad skall ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda, din nötboskaps kalvar och lammen i din hjord. 19 Förbannad skall du vara när du kommer in, och förbannad skall du vara när du går ut.

20 YAHUVEH skall sända över dig förbannelse, förvirring och straff i allt vad du gör och företar dig, till dess du förgörs och snabbt förgås för dina onda gärningars skull, eftersom du har övergivit MIG. 21 YAHUVEH skall låta pesten drabba dig, till dess HAN har utrotat dig ur det land dit du nu kommer för att ta det i besittning. 22 YAHUVEH skall slå dig med tärande sjukdom, feber och hetta, med brand och svärd, med sot och rost. Detta skall förfölja dig till dess du förgås. 23 Himlen över ditt huvud skall vara som koppar, och jorden under dig skall vara som järn. 24 Damm och stoft skall vara det regn YAHUVEH ger åt ditt land. Från himlen skall det komma ner över dig, till dess att du förgörs.

25 YAHUVEH skall låta dig bli slagen inför dina fiender. På en väg skall du dra ut mot dem, men på sju vägar skall du fly för dem, och du skall bli ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. 26 Dina dödas kroppar skall bli mat åt alla himlens fåglar och åt markens djur, och ingen skall skrämma bort dem. 27 YAHUVEH skall slå dig med Egyptens utslag och bölder, med skabb och skorv, så att du inte kan botas. YAHUVEH skall slå dig med vanvett, blindhet och sinnesförvirring. 29 Du skall famla mitt på ljusa dagen, så som en blind famlar i mörker, och du skall inte ha framgång på dina vägar. Du skall bli förtryckt och plundrad i alla dina dagar utan att någon räddar dig.

30 Du skall trolova dig med en kvinna, men en annan man skall ligga med henne. Du skall bygga ett hus, men inte få bo i det. Du skall plantera en vingård, men inte få skörda någon frukt från den. 31 Din oxe skall slaktas inför dina ögon, men du skall inte få äta av den. Din åsna skall rövas bort från dig i din åsyn och inte föras tillbaka till dig. Dina får skall ges till dina fiender utan att någon kommer till din hjälp.32 Dina söner och döttrar skall ges till främmande folk, och dina ögon skall se det och ivrigt längta efter dem varje dag, men du skall stå maktlös. 33 Ett folk som du inte känner skall äta frukten av din mark och allt ditt arbete. Du skall i alla dina dagar bli förtryckt och utsatt för våld. 34 Du skall drivas till vanvett av det du kommer att se med dina ögon.

35 YAHUVEH skall slå dig med svåra bölder på knän och ben, ja, från fotbladet ända till hjässan, så att du inte skall kunna botas. 36 YAHUVEH skall föra dig och den kung som du sätter över dig bort till ett folk som varken du eller dina fäder har känt, och där skall du tjäna andra gudar, gudar av trä och sten. 37 Du skall bli till häpnad och ett ordspråk och en nidvisa bland alla de hednafolk som YAHUVEH skall föra dig till. 38 På åkern skall du föra ut mycket säd, men du skall skörda litet, för gräshoppor skall äta upp den. 39 Vingårdar skall du plantera och bruka, men inget vin skall du få att dricka och inget skall du få samla in, ty maskar skall äta upp allt.

40 Olivplanteringar skall du ha överallt i ditt land, men du skall inte smörja din kropp med oljan, för oliverna skall falla av. 41 Söner och döttrar skall du föda, men du skall inte få behålla dem, för de måste gå i fångenskap. 42 Alla dina träd och all din marks frukt skall angripas av gräshoppor. 43 Främlingen som bor hos dig skall höja sig över dig allt högre och högre, men du skall sjunka ner allt djupare och djupare. 44 Han skall ge lån åt dig, men du skall inte ge lån åt honom. Han skall bli huvudet och du skall bli svansen.

45 Alla dessa förbannelser skall komma över dig och förfölja dig och träffa dig till dess att du går under, därför att du inte lyssnade till YAHUVEHS, din GUDS, Röst och inte höll de Bud & Stadgar som HAN gav dig. 46 Som tecken och under skall de komma över dig och dina efterkommande till evig tid. 47 Eftersom du inte tjänade YAHUVEH, din GUD, med glädje och av hjärtans lust, medan du hade överflöd på allt, 48 skall du komma att tjäna fiender som YAHUVEH skall sända mot dig, under hunger, törst och nakenhet och brist på allt. Och HAN skall lägga ett järnok på din nacke till dess att HAN har utrotat dig. 49 YAHUVEH skall sända över dig ett folk från fjärran, från jordens ände, likt örnen i sin flykt, ett folk vars språk du inte förstår,

50 ett folk med bister uppsyn, som inte tar hänsyn till de gamla och inte visar förbarmande med de unga. 51 Det folket skall äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark, till dess du utrotas, ty de skall inte lämna kvar åt dig vare sig säd, vin eller olja, inte din nötboskaps kalvar eller lammen i din hjord, till dess de har gjort slut på dig. 52 De skall angripa dig i alla dina städer, till dess att dina höga och befästa murar som du förtröstar på, faller i hela ditt land. Ja, de skall angripa dig i alla dina städer över hela ditt land, det land som YAHUVEH, din GUD, har gett dig. 53 I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig att du skall äta din egen livsfrukt, köttet av dina söner och döttrar som YAHUVEH, din GUD, har gett dig. 54 En veklig och mycket bortskämd man hos dig skall då med så ont öga se på sin bror och på hustrun som han tar i famn och på de barn han ännu har kvar,

55 att han inte åt någon av dem vill dela med sig av sina barns kött, ty han äter det själv, eftersom han inte har något annat kvar. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i alla dina städer. 56 En veklig och bortskämd kvinna hos dig, så veklig och bortskämd att hon inte ens försökt sätta sin fot på marken, skall då med så ont öga se på mannen som hon tar i famn och på sin son och sin dotter, 57 att hon missunnar dem efterbörden som kommer ur hennes liv och barnen som hon föder. I brist på allt annat skall hon i hemlighet äta detta. I sådan nöd och sådant trångmål skall din fiende försätta dig i dina städer. 58 Om du inte noggrant följer alla Ord i denna Lag som är skrivna i denna Bok, så att du fruktar detta Härliga och Fruktansvärda NAMN: YAHUVEH, din GUD, 59 då skall YAHUVEH sända mycket svåra plågor över dig och dina efterkommande, stora och långvariga plågor, elakartade och långvariga sjukdomar.

60 HAN skall låta Egyptens alla farsoter, som du är rädd för, komma tillbaka, och de skall drabba dig. 61 Också många andra sjukdomar och plågor, som inte är nerskrivna i denna lagbok, skall YAHUVEH låta komma över dig till dess att du går under. 62 Och av er skall det bli kvar ett fåtal, ni som tidigare var talrika som stjärnorna på himlen. Detta därför att du inte lyssnade till YAHUVEHS, din GUDS, Röst. 63 Och det skall ske att liksom YAHUVEH förut fröjdade SIG över er, när HAN fick göra er gott och föröka er, så skall YAHUVEH nu fröjda sig över er, när HAN utrotar och förgör er. Ni skall ryckas bort ur det land som ni är på väg till för att ta i besittning. 64 YAHUVEH skall sprida ut dig bland alla folk, från jordens ena ände till den andra, och där skall du tjäna andra gudar som varken du eller dina fäder har känt, gudar av trä och sten.

65 Bland de folken skall du inte få någon ro eller någon vila för din fot. YAHUVEH skall där ge dig ett bävande hjärta och förtvinande ögon och en ångestfylld själ. 66 Du skall sväva i största livsfara, du skall darra både natt och dag och inte vara säker för ditt liv. 67 Om morgonen skall du säga: "Om det ändå vore kväll!", och om kvällen skall du säga: "Om det ändå vore morgon!" Detta på grund av den fruktan du skall känna i ditt hjärta och den syn dina ögon skall se. 68 Och YAHUVEH skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den väg om vilken JAG sade till dig: "Du skall inte se den mer." Där skall ni bjuda ut er till salu som slavar och slavinnor åt era fiender. Men ingen skall vilja köpa.

Ångra er, omvänd er, varna och spring från sådana ministerier, för ni uppmuntrar bara dessa ministerier som gör detta att fortsätta med att väcka anstöt hos MIG och välsignar dem samtidigt.

Ve alla som omskriver MINA Budord och lär MITT folk att bryta dem och vilseleder andra med falska läror och bara applåderar åt apostlar och profeter som säger lugnande ord som honung så att de smidigt kan glida ner i deras halsar och i deras öron och inte väcka anstöt. När man verkligen är MIN Apostel & Profet, så kommer man frukta att ”JAG ÄR” blir förargad mer än någon människa på jorden. ”JAG ÄR” DEN som du är ansvarig till. ”JAG ÄR” har varnat dig denna dag: var tacksam och välsigna MIN tjänarinna som har ett uppdrag att hjälpa förbereda YAHUSHUAS Brud, för BRUDGUMMEN kommer snarare än någon av er tror.

”4 Kom ihåg MIN tjänare Mose Lag som JAG gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. 5 Se, JAG skall sända till er Profeten Elia, innan YAHUVEHS Dag kommer, den stora och fruktansvärda. 6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att JAG inte kommer och slår landet med en förbannelse” (Mal 4:4-6).

JAG har smort MIN Apostel Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu] till att vara en välsignelse till er och inte en förbannelse, och det finns inget däremellan. Hon har ett uppdrag att inte välsigna det som JAG, YAHUVEH, har förbannat och inte förbanna det som JAG, YAHUVEH, har välsignat. Vad ska ni göra med de Ord som ni har läst denna dag? JAG ÄR YAHUVEH och JAG kommer att beskydda de få som har hört MIN Röst och kommer att vara en välsignelse till henne i YAHUSHUAS NAMN. Så som JAG välsignade Sarefats änka i en tid då ni inte tror, på ett sätt som ni inte tror, så kommer JAG bevara er med mirakel.

Precis som nu, så har ni inte hört om MIN Härlighet. För JAG beskyddade så många som skulle ha dött från terrorismens gärning, men det är bara fasan ni hör – miraklen har ni ännu inte hört än. Ni kommer till och med höra hur de som tjänade och satte YAHUSHUA först, älskade HONOM & JAG, YAHUVEH, såg och hörde änglar som beskyddade MINA barn som anropade MITT NAMN & YAHUSHUAS. Om ni hade kunnat se myriaderna av änglar som avsändes från Himmelen som är MINA barns arv, till att vakta och beskydda, så skulle ni ha häpnat och fortfarande prisat MIG.

Ni hör fasorna och tragedierna. Ni har hört om MIN Dom, men nu säger JAG att ”JAG ÄR” nådig och för dem som tillhörde MIG, så vägde miraklen mycket mer än dödsfallen och olyckorna. ”JAG ÄR” SKAPAREN och DEN som välsignar med mirakel som ännu är osagda. Så Prisa YAHUVEH den STORE GUDEN ”JAG ÄR” och Prisa YAHUSHUA er MESSIAS och ENDE MEDLAREN som står inför MIG i Himmelen och gör förböner för MINA barn. Må alla som har Smorda andliga ögon och öron lyda och beakta dessa ord, och lyda och välsignas med 5 Moseboken 28.

1 Om du lyssnar till YAHUVEHS, din GUDS, Röst, genom att noggrant följa alla HANS Bud som jag i dag ger dig, så skall YAHUVEH, din GUD, upphöja dig över alla folk på jorden. 2 Och alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till YAHUVEHS, din GUDS, Röst. 3 Välsignad skall du vara i staden, och välsignad ute på marken. 4 Välsignad skall ditt moderlivs frukt vara och din marks gröda, det din boskap föder, din nötboskaps kalvar och lammen i din hjord. 5 Välsignad skall din korg vara och välsignat ditt baktråg.

6 Välsignad skall du vara när du kommer in, och välsignad skall du vara när du går ut. 7 När dina fiender reser sig upp mot dig, skall YAHUVEH låta dem bli slagna inför dig. På en väg skall de dra ut mot dig, men på sju vägar skall de fly för dig. 8 YAHUVEH skall befalla SIN Välsignelse att vara med dig i dina förråd och i allt vad du företar dig. HAN skall välsigna dig i det land som YAHUVEH, din GUD, ger dig. 9 YAHUVEH skall upphöja dig till ett Heligt folk åt SIG, så som HAN med ed har lovat dig, om du håller YAHUVEHS, din GUD, Bud och vandrar på HANS Vägar.

10 Och alla folk på jorden skall se att du är uppkallad efter YAHUVEHS NAMN och de skall frukta för dig. 11 YAHUVEH skall ge dig överflöd av allt gott - barn, avkomma från boskapen och gröda på marken - i det land som YAHUVEH med ed har lovat dina fäder att ge dig. 12 YAHUVEH skall öppna för dig SITT rika förrådshus, himlen, för att ge regn i rätt tid åt ditt land och välsigna alla dina händers verk. Du skall ge lån åt många hednafolk men själv skall du inte låna av någon. 13 YAHUVEH skall göra dig till huvud och inte till svans. Du skall endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till YAHUVEHS, din GUDS, Bud som jag i dag ger dig för att du skall hålla och följa dem. 14 Vik inte av, vare sig till höger eller vänster, från något av alla de bud som jag i dag ger er, så att du följer andra gudar och tjänar dem.

YAHUVEHS Välsignelser som är förbehållna MINA lydiga barn. Ve alla andra som väljer att förbli döva och blinda – det är ert val.

Så är den talad, så är den skriven denna dag den 12-09-2001.
Ett barn, krigare, Brud av YAHUSHUA HA MASHIACH
Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)