PROFETIA 51

STRIDSSIGNALEN AV DE 144 000,
FRUKTA INTE MINA ÄLSKADE SMÅ,
”JAG ÄR” LYFTER UPP EN FANA MOT DE ONDA!

Lyssna På Denna Profetia Så Som den Talades genom Elisabeth (Elisheva)
Given till Pastor Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
2 november, 2001

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

I vördnad av YAHUVEH och YAHUSHUA överlämnar jag detta Profetiska Ord under RUACH-Smörjelsen. Jag ber nu att ni låter mig veta om något inte stämmer överens med de Heliga Skrifterna. Jag testar varje ande som talar, särskilt i ett profetiskt Budskap. För så många mejlar mig och är fulla av rädsla. Jag bad om ett uppmuntrande ord, till och med för mig själv. Medan jag mejlade tillbaka så behövde en annan syster, som är en profet, uppmuntran. När jag minst anade det så kom detta Profetiska Budskap fram. Jag ber att dessa ord ska vara en välsignelse för dig och att det kommer hjälpa dig när fruktansvärda nyheter kommer åt vårt håll. Jag vet att det kommer för mig. Det är en skrämmande sak att vara språkröret för YAHUVEH och jag ber att varje ord är så som HAN ville ha det sagt.

Känn er fria att kopiera och skicka för att uppmuntra andra vid en tid när rädslan är som högst.

Psalm 2
Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot YAHUVEH och HANS SMORDE: "Låt oss slita sönder DERAS band och kasta av oss repen." HAN som bor i Himlen ler, YAHUVEH gör narr av dem. HAN talar till dem i Vrede, i Glödande Harm förskräcker HAN dem: "Det är JAG som har insatt MIN KONUNG på Sion, MITT Heliga berg." JAG vill kungöra YAHUVEHS beslut. HAN sade till MIG: "DU är MIN SON, JAG har i dag fött DIG. Begär av MIG, så skall JAG ge DIG hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. DU skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor." Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! Tjäna YAHUVEH med fruktan och gläd er med bävan! Ge SONEN hyllningskyss, så att HAN ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan HANS Vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till HONOM.

* * * * * * *

STRIDSSIGNALEN AV DE 144 000,
FRUKTA INTE, MINA ÄLSKADE,
“JAG ÄR” HÖJER EN FANA MOT DE ONDA!

När fienden kommer in som en flod, så ska JAG höja en fana mot honom. Frukta inte att JAG har glömt MITT löfte att göra så för att ni inte har sett det än. MINA älskade, var inte rädda. Återigen säger JAG, YAHUVEH: var inte rädda, MINA älskade små. JAG har inte upphöjt er för denna tid och förlänat er kunskapen som JAG, YAHUVEH, har gett er för att överge er nu. Ni är en av MINA smorda gömda. Nu är det dags att resa er och komma fram för att bistå era bröder och systrar i YAHUSHUA. JAG har gett er marker, fastigheter, båtar, öar, hus och finanser. JAG har hemliga miljonärer – ja, till och med multimiljonärer och ni har inte varit till större nytta för MITT Rike, för ni har stannat kvar i världens ögon och ändå försökt att gå på MIN tunna linje. Ni har älskat och tjänat MIG i hemlighet, för ni sa till er själva: ”Vad kan jag göra för YAHUVEHS Rike? Hur kan jag främja YAHUSHUAS Evangelium?” Så ni håller er tysta och gömda, men ber om att något annan ska göra det som ni känner att ni själva inte kan göra. Snart kommer det vara för sent att hjälpa MINA Apostlar och Profeter. Förstår ni ännu inte priset som till och med den som JAG talar ut från måste betala? Angreppen som måste avvärjas – inte bara i den fysiska världen, utan den andliga världen. Hjälper ni, eller är ni ett hinder?

JAG, YAHUVEH, ingjuter många gåvor i er. MINA gömda har mycket Gudlig Vishet. Inte bara i denna värld, utan även i RUACH HA KODESH andliga världen har JAG välsignat er. Ni har arbetat tillsammans med världen och ändå förblev ni gömda. Många av er är genier. JAG har gömt er som doktorer, advokater, lärare, filantroper, bankirer, uppfinnare, investerare, artister, datorintellektuella, elektriker, i polisstyrkan, alla typer av regeringar, senatorer, kongressledamöter, statsmän, försäljningar, ägare av butiker, franchiseringar, fastighet, kaptener, ägare av skepp, restauranger, alla typer av transportmedel, skådespelare, filmindustrier, sångare, investerare, mäklare, skribenter, kockar, designers, entreprenörer, det finns ingen karriär som JAG inte har MINA älskade barn gömda i. Dessa är MINA lärjungar som följer MIN SON YAHUSHUA och vill lyda YAHUVEHS Lagar, och dessa gömda är utspridda över hela världen. Kriteriet som de använder för att mäta människans lagar är detta: Stämmer det överens med Skrifterna? Detta är kriteriet som de mäter allt vid: om det är sanning, så kommer Toran och Skrifterna att bekräfta det.

JAG, YAHUVEH, har gömt er för en tid som denna. Be om hur ni ska använda era talanger, gåvor, vishet, hem, fastighet, finanser och andliga gåvor. All vishet som inte går emot MINA Skrifter ska ni använda till att hjälpa och bedriva byteshandel med, i en tid när det inte kommer finnas något annat sätt att köpa eller sälja eller hjälpa andra. Er vishet, uppenbarelser, läkande kunskap och utbildningen som gavs till er kommer att gynna andra för en sådan tid, och ni kommer att veta när ni ska använda det, och var ni ska hjälpa, och vem ni ska hjälpa. MINA Apostlar och Profeter är i behov av att ni ska gömma dem för en sådan tid som denna, från de onda som söker deras förgörelse, så att ingen ska kunna säga att de inte blev varnade innan domen infaller.

JAG, YAHUVEH, sänder alltid Profeterna & Apostlarna till att tala – inte bara till att omvända sig, utan även för att förvarna om farorna som kommer och hur man undflyr fiendens grepp. MINA gömda ska vara modiga när ni delar era gömda kunskaper och uppenbarelser som JAG, YAHUVEH ger er dagligen. JAG varnar er, lita inte på er egen styrka, utan lita på YAHUSHUAS Styrka, för det räcker till er oavsett vad ni möter. Finns det något som är för svårt för YAHUVEH att erövra? Ni står inför det som ni uppfattar som oöverstigliga murar som ni inte kan klättra eller gå runt. Med MIN RUACH HA KODESHS Smörjelse kommer ni inte att misslyckas. JAG, YAHUVEH slår sönder murarna som håller er fångna i de fängelser där ni har blivit avskilda från andra.

JAG, YAHUVEH, förenar er nu med andra, för dessa kommer också att vara MINA gömda som JAG har gömt under MINA Vingars tillflykt. Vänta tills ni ser miraklen som JAG, YAHUVEH, ska göra. Ni ska se, det kommer att vara era bästa stunder när ni återigen ser YAHUVEH befria dem som andra försöker att förgöra, allt tack vare MITT NAMN. JAG, YAHUVEH, har utvalt denna Profet till att framkalla Stridssignalen av de 144 000. Lär er Mose Sång. I den finns Segern i YAHUVEHS NAMN! MIN nya befallning till denna MIN Aposteldotter är: nu är det dags för dig att söka YAHUVEHS Ansikte och YAHUVEHS Vilja och YAHUVEHS marschorder. Gå när YAHUVEH säger gå, spring när YAHUVEH säger spring, tala när YAHUVEH säger tala och gör ingenting när du befalls att bara stå och vänta. Oavsett hur litet beslutet är, lär dig att be att JAG ska uppenbara MIN vilja, inte din vilja.

JAG, YAHUVEH, smörjer MINA utvalda på ett större sätt än vad JAG någonsin har gjort tidigare. Studera och bestå provet, så att ingen ska kunna vilseleda er med Skrifterna. JAG, YAHUVEH, sammandrar MINA trupper på muren för att besegra satan och demonerna som omringar er. Vapnen som ni har är inte köttsliga, utan andliga. Inget vapen kan jämföras med de ovanliga Smörjelserna som JAG har ingjutit i var och en av er, fastän ni inte vet det. I MIN tid ska ni se fanan som JAG, YAHUVEH, kommer att upphöja mot dem som försöker att skada de Kristna och Judarna. Alla israeliter som anropar YAHUVEHS NAMN, de som inte är rädda att använda de HELIGA NAMNEN, de inser att de har blivit bedragna, och därmed fått lära sig fel. Det finns smörjande, räddande, befriande och helande kraft, i NAMNEN YAHUVEH & YAHUSHUA.

JAG, YAHUVEH, frågar er detta: kommer ni överge löftena som JAG har gett er? Det Välsignade Hoppet som JAG har gett er? Varför skulle JAG säga att ni inte är under MIN Vrede, utan nåd, och ni lär andra att JAG, YAHUVEH, inte kommer tillåta någon flykt för de Kristna som anropar MIG i YAHUSHUAS NAMN? JAG, YAHUVEH har en ark för er. Alla MINA barn som litar på MIG, kommer att höra MIN Röst tydligt. Tro bara, och fortsätt att be MIG. Tror ni att JAG, YAHUVEH har fört er så här långt för att svika er nu? JAG, YAHUVEH, tänker inte skona Israel för att hennes folk är heligare. I själva verket löper hennes synd precis lika hejdlöst. Stanken går upp till Himmelen, så som det gör i länder världen runt! Inte ett enda land eller folk är bättre än de andra. JAG, YAHUVEH, tänker inte låta Israel att förgöras helt, för JAG, YAHUVEH, har gjort ett förbund med Abraham och hans säd.

MINA barn som är inympade genom MIN SON YAHUSHUAS BLOD, var inte rädda. JAG, YAHUVEH, kommer att hedra Blodsförbundet som JAG har med er också. Genom den andliga Blodslinjen av YAHUSHUA så är ni judar också. De som avvisar YAHUSHUAS Blodsförbund och säger att det är för att de är judar, de som ratar YAHUSHUA som MIN SON och er MESSIAS, låt er varnas. Eftersom ni har ratat MIN Gåva som JAG, YAHUVEH, gav till er i Golgata – så kommer de som bara tror och har tron att hållandet av Toran, Sabbaten och högtiderna kommer att rädda dem – JAG, YAHUVEH påminner er att utan ett syndoffer, när ni syndar, så finns det inget heligt syndfritt offer. Och ni kommer att dömas inte av YAHUSHUA, utan av Moses och Mose lagar. Ve er när detta händer.

Det finns ingen barmhärtighet eller nåd när Moses kommer att döma på Domedagen. Om det vore så enkelt, tror ni att JAG då skulle ha sänt MIN älskade SON YAHUSHUA till att lida och dö i ert ställe? Alla har syndat och understigit en perfekt SKAPARE. Hur mycket bättre för MINA barn som vet att de är syndare och ändå gör det bästa de kan för att lyda och omvända sig, be om förlåtelse i YAHUSHUAS NAMN och vet att YAHUSHUA är deras Blodsförbund som även offrades för deras synder. YAHUSHUA kommer att döma dem som har accepterat HONOM som sådan, inte Mose lag, och inte heller Moses. YAHUSHUA kommer att döma hedningarna som vägrar att leva Heliga liv inför MIG och avvisar den enda Heliga syndfria Blodförsoningen för synder.

Är JAG oförmögen att befria och beskydda er? De planer som JAG, YAHUVEH, har för er är för gott och inte för ont. Lita på MIG och sluta förlita er på er egen förståelse. MINA barn erkänner att det bara är JAG, YAHUVEH, som har svaren och JAG, YAHUVEH, lovar att vägleda era vägar när ni går i MINA Fotspår. Era fotspår som går på egen hand kommer att vilseleda er, men MINA Fotspår är säkra pålitliga steg som leder till seger. Tro på och ta emot seger. Kämpa för det som ni vet är rätt. Det finns folk som ni har haft att göra med som JAG tar bort från era liv för att bringa andra till att uppmuntra och hjälpa att stödja er på alla sätt.

Säg inte att det inte finns tid att göra det ena eller det andra. Inse istället: är inte JAG FADERN av all tid? Tidens uppehållare – JAG, YAHUVEH, är Tiden själv. Vem kan annars stoppa tiden, påskynda den, eller sakta ner den? Älskade barn och alla MINA barn som kallar YAHUSHUA vid Namn och vet att de inte kan göra någonting utan det där HELIGA NAMNET: JAG har upphöjt er för en sådan tid som denna. Ni är en del av MINA gömda smorda. Fastän fienden kommer att skära tänder och försöka skada er och de har skrivit ner era namn, så har JAG också skrivit ner deras namn i Fördömelsens Bok, och dessa onda ska tillbringa evigheten i Eldsjön, och skörda för det som de nu sår!

JAG ska bevisa för MINA barn återigen: om ni lyssnar på MIN Röst och går i MINA Fotspår, så kommer ni överlista fienderna som försöker att förgöra er och alla MINA barn som försöker att höra MITT varje Ord och som lyder MIG, eller åtminstone strävar efter det, och de vet att när de väl syndar så har de YAHUSHUAS BLOD för syndernas förlåtelse. JAG, er FADER, YAHUVEH, ska förbrylla dem med de ondas egen teknologi. JAG ska förbrylla dem med deras egna uppfinningar. För inget jordiskt eller vetenskapligt skäl så kommer fällorna gillrade för MINA barn istället bara att fånga och slå som en bumerang tillbaka på de onda som söker förgörelsen av YAHUSHUAS följare. Det som JAG gjorde en gång tidigare med den onde faraon, så ska JAG att göra igen. Bara genom YAHUVEHS Hand ska denna världs Goliatar föralltid att falla.

De som JAG kallar för onda hemlighetshållare, som försöker att använda hemligheterna av det ockulta, demonism, vetenskaplig, politisk kunskap, och mänskligt påhittade lagar till att förgöra MINA barn och ta bort friheterna som JAG har gett till MINA barn. JAG, YAHUVEH, kommer att ha en överraskning i beredskap för dem. Det kommer att förbrylla dessa onda som tror sig vara visa. De försöker att skada MINA barn. JAG, YAHUVEH, och MIN SON YAHUSHUA, lovar att beskydda dem som är framkallade och smorda för denna tid.

De som försöker att höra MIN Röst tydligare än någon annan röst – dessa är MINA riktiga skatter på jorden. Alla som anropar YAHUVEH & YAHUSHUA, och förtröstar på att MIN RUACH HA KODESH ska vägleda dem genom en högst ovanlig Smörjelse olikt någonting hittills sett, måste inse att JAG nu beskär dem och tar bort allt i deras liv som måste tas bort. Ja, till och med era älskade måste beskäras eller tas bort av YAHUVEHS Hand, för JAG måste beskydda MINA älskade. Om de inte är en hjälp till er, och istället är ett hinder, vet då att JAG ska ta bort dem, för de kommer att förråda er ända in i döden om YAHUVEH inte delar det som aldrig var ämnat till att förenas som en.

Be och gör förböner för era älskade, men när JAG befaller er att flytta, och ändå inte säger att ni ska ta med er era ofrälsta älskade, så kommer det att vara en prövning av er kärlek för YAHUVEH. Kommer ni överge allt för MIG, som när Lot befalldes att fly? Han hade inget val att skiljas från sin fru. JAG förvandlade henne till en saltpelare. JAG var tvungen att visa honom och hans döttrar på det svåra sättet. JAG kräver lydnad, särskilt när JAG sänder en ängel till att varna: ”Gå ut, fly, denna plats ska snart förgöras.” Lots fru flydde, men vände på huvudet för att se tillbaka, och sörja för alla sina ägodelar, hem och vänner i staden. Detta är en läxa: när JAG befaller er att fly, oavsett vad, lyd eller så kommer Lots frus öde att vara till och med MINA barns öde.

Lita på MIG och vet att planerna som JAG har för er är för gott och inte för ont. JAG skrattar när JAG hör fiendernas komplotter, när de säger att alla Kristna och Judar ska dö. Förstår inte fienderna än? Fastän de försöker hårt att utrota MITT folk så som Romarriket och Hitler gjorde – ju mer de offrade desto fler upphöjdes. Blodet av helgonen som offras kommer bara att medföra fler helgon till Himmelriket. Saulusar kommer att bli till Paulusar. Fienderna är så dåraktiga. Tror de inte att Himmelen själv kommer att rasa mot dessa demoniska fiender och himlarna själva kommer att hälla ut MIN Vrede över MINA fiender som försöker att använda en maskin som leker Gud? JAG förbryllar fienderna till och med nu på sätt som ni inte vet. Akta er, åh MINA fiender, för JAG skall vända era egna skapelser mot er och era älskade. MINA barn kommer att skonas.

Hur många gånger redan inte bara i Amerika utan Israel, har JAG skonat dessa länder i enbart denna senaste månad? Men ja, inte bara det, utan JAG säger att till och med världen skulle ha förgjort sig självt, då ett land leker dödliga krigslekar mot et annat land, och för vad? Hämnd, girighet, makt, hungriga efter mer kontroll och makt. JAG, YAHUVEH, ensam upphöjer och disponerar. När MITT folk ropar i MIN SON YAHUSHUAS NAMN och ropar på nåd för landet de bor i liksom dem som inte bor i den. Hur kan JAG slå dövörat till, även om JAG ville? Ni läser detta nu för att JAG har förlängt tiden av en anledning, för de medlande bönernas skull, som har gått ut och täckt jorden i MIN SON YAHUSHUAS NAMN. Er säkerhetsark så här långt är de passionerade bönerna av de rättfärdiga.

JAG ÄR YAHUVEH, och det finns ingen annan som JAG. Fanan som JAG lyfter mot de onda som använder sina vapen till att manipulera MINA barns hjärnor kommer att få reda på att inte bara kommer deras vapen att krångla, utan istället ska JAG vända varje uppfinning, varje maskin, varje vapen, varje sjukdom, alla biologiska vapen och all bakteriologisk krigföring mot dem själva. Till och med deras egna älskade kommer att skämmas för dem och de ondas egna kroppar kommer att vägra leva ut sina år. Detta är MIN Hämnd mot dem som söker förgörelsen av YAHUVEHS troende och följare av YAHUSHUA. JAG älskar er. Ja, till och med dem som hatar YAHUVEH. JAG ensam skapade er, och det kommer att vara enbart YAHUVEHS Hand sänd från Himmelen som kommer att förgöra både er kropp och er själ, genom att skicka in det i Eldsjön om ni inte omvänder er i böner och ber om förlåtelse i YAHUSHUAS NAMN.

Lämna Amerika ifred. Lämna Israel ifred. Lämna till MINA barn friheten att dyrka och tjäna MIG i Sanning och Smord Kraft. JAG avskilde Amerika till att vara de frias land och välsignade henne med att inga krig kom till hennes stränder sedan de år som gått förbi. Amerika, ge inte bort så fritt det som JAG har välsignat dig med bara för rädslans skull. Tala ut och förbli inte längre den tysta majoriteten. Låt era röster höras. Kom ihåg att när en förlorar religionsfriheten och till och med de felaktiga censureras, så riskerar alla att förlora sin religionsfrihet. MINA barn vet att detta inte handlar om att en religion tas bort – detta handlar om att en relation med YAHUVEH & YAHUSHUA omvandlas till ett sken av religion med ett sken av gudsfruktan, men som inte har någon gudsfruktan inombords.

Akta er, YAHUVEHS & YAHUSHUA fiender. Era självaste massförstörelsevapen kommer att återvända över er själva. Ni kommer att skicka ut det en väg, och änglarna i himlen kommer att vända det en annan väg. JAG ska beskydda MINA barn så som en lejonmor beskyddar sina ungar. Akta er, YAHUVEHS & YAHUSHUAS fiender, för ni ser, JAG hör MINA barn ropa av fruktan och förundran, för JAG har lärt dem att vara fredsmäklare och inte krigsivrare och detta framkallar förvåning hos dem över nivån av ondska av människans omänsklighet mot män, kvinnor, pojkar och flickor. JAG hör MINA barns gråt av fruktan, för de inser att de inte kan beskydda sig själva i den naturliga världen. Nu ser ni varför JAG kallar dem för MINA får och lamm. Vilket lamm eller får kan beskydda sig själva? Har ett lamm eller ett får skarpa klor eller skarpa tänder, likt de som JAG har gett åt andra djur? Nej! Ett får är bara beroende av att den Goda Fåraherden ska leda dem till grön betesmark och klart vatten. MINA riktiga får och lamm har ingen brist på Manna eller Levande Vatten. MINA riktiga får litar på JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA, som den Goda Fåraherden. MITT NAMN ÄR YAHUVEH. MINA får ska komma bara till Rösten av ”JAG ÄR” och MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA, och tänker bara höra VÅR Milda Stilla Röst genom RUACH HA KODESH (HELIGA ANDEN).

JAG ÄR den där GODA FÅRAHERDEN! JAG ska beskydda MINA får och lamm från vargarna i denna värld. Det är sant: en del av MINA får dödas av vargarna, och en del kommer att lida svår förföljelse, men detta har alltid varit. Deras belöningar syns inte här på jorden, men i Himmelen för evigt. JAG skrattar när JAG hör hur fienderna tror att JAG, YAHUVEH, är blind eller döv och stum, och inte kommer att upprepa det som JAG har hört till MINA Apostlar & Profeter. JAG varnar MINA barn genom att tala till deras andar. Är MIN Arm för kort för att befria er, MINA barn? Tror ni på att JAG ÄR er SKAPARE, YAHUVEH, som skapade allt i Himmelen och på Jorden? Är inte YAHUVEH DEN som skapade era ögon och öron? Tror ni att JAG nu har skum syn, eller döva öron, för att inte höra era böner och gråt, och se vad fienderna gör? Tror ni, MINA barn, att JAG inte kommer att lyfta, och inte har lyft en fana mot de onda? De har sin fjärrsyn, men JAG har MINA änglar som står vakt 24 timmar per dag, vakar och berättar allt som de onda gör!

En del använder till och med MIN SON YAHUSHUAS NAMN till att försöka och bedra MINA barn, och smyga sig in till hjordarna av MINA får & lamm, i sin övertygelse om att de är obemärkta, och ändå ser JAG deras hjärtan. JAG vet vad de har blivit skickade till att göra. JAG känner igen en varg när JAG ser en. JAG ser satan kommande som ett rytande lejon, letande efter vem han kan sluka.

MINA barn, ni kan bli bedragna för en kort stund, men bara så länge JAG tillåter det! Ve den vargen som sätter på sig masken av ett får för att spionera på MINA barn och fånga dem. Hur mycket är er själ värd? För det är vad det kommer kosta er. Er själ kommer att kastas i Eldsjön. Omvänd er idag innan det är för sent! Spring från det onda som ni har gjort, och avslöja den ondskan för vad det är. Hjälp MINA barn. Bli till en av MINA gömda som kommer att beskydda och inte skada MINA bebisar, Brud, utvalda och utsedda. Omvänd er till alla dem som ni har förorättat. Det finns fortfarande tid för vargarna att bli till bebislamm. Bara genom MIN SON YAHUSHUAS Blodsförbund är detta möjligt. Spring, varg, spring, för JAG, YAHUVEH, ser dig. Du bara tror att du är osynlig och smälter in.

JAG har sett hur ogräset och vetet växer sida vid sida, och nu är tiden inne för denna värld då MINA änglar snart ska plocka bort ogräset och bränna dem där de ska brinna i evighet – först i helvetet och sedan i Eldsjön. MINA Ögon är alltid på vakt, för JAG älskar och beskyddar MINA får och lamm nitiskt. Akta er ni som är ojämnt okade, för era egna makar är vargar i fårakläder. Ett äktenskap som inte ordinerats av YAHUVEH kommer inte att bestå i dessa onda dagar framöver – onda dagar för de onda. För återigen har JAG sett ondskan i kyrkorna, och i ministerierna där JAG har sett medan satanistiska spioner växte i makt, popularitet och undervisat demoners läror. Vargarna har slugt smugit sig in och lekt hycklarnas lek, som pastorer, apostlar, profeter och lärare, och ja, till och med evangelisterna. Ni kan bedra människorna, men akta er – ni kan inte bedra YAHUVEH. Ni använder NAMNET av MIN SON, YAHUSHUA, och ni nämner ministerier efter er själva för att förhärliga er själva, men ni har hållit en ond hemlighet.

Den hemligheten är, att ni inte har gett era synder, hjärtan, liv och själar till YAHUSHUA. Istället använder ni ockulta krafter, och använder MIN SONS NAMN till att manipulera MITT folk, till att bygga era torn och ståtliga byggnader som ni kallar för kyrkor. JAG tittar på dessa multimiljondollarsbyggnader som ni kallar för kyrkor, och JAG kallar dem för mausoleer. MIN RUACH HA KODESH finns inte i dem. MINA riktiga Apostlar & Profeter som varnar er förolämpas, skymfas och jagas bort. Bort med ert sken av dyrkan. JAG lyssnar bara på dem som kommer till MIG med rena hjärtan. Bort från MIG med ert sken av lovord. De ”falskaste” sångarna som är fast beslutna att göra MIN Vilja, och lever sina liv i Helighet, och sätter allt som YAHUSHUA är framför sina egna viljor och begär och behov – detta är den högsta formen av lovsång i MINA Öron. Inte era koreograferade lovdansare. Riktig dans i RUACH HA KODESH lärs inte ut eller koreograferas av någon utom RUACH HA KODESH. Det sker inte bara för att ni vill dansa inför YAHUVEH och YAHUSHUA – det är era fötter som blir smorda till att göra så. Ingen kan lära ut detta. JAG vänder MIG bort när JAG ser världslighet i templen och kyrkorna.

Riktiga Apostlar & Profeter lär sig inte att vara sådana genom en lärare i denna värld. Till och med era så-kallade profetiska skolor är ett hån. Hur kan ni undervisa det som ni aldrig fick lära er av en människa? Det är bara RUACH HA KODESH som talar och flyter från MINA Apostlar & Profeter. Det är bäst för dem som är i sådana skolor att omvända sig och inse att människan inte kan skapa en Profet eller en Apostel, eller till och med ämbetet av en Evangelist. Det är Smörjelsen av RUACH som attraherar folket. Det är inget som lärs eller undervisas. För att vara en bra pastor, så är förebilden den GODA FÅRAHERDEN. Pastorer och Evangelister, sluta försöka bygga era herrgårdar här på jorden. Sluta lagra era rikedomar på jorden. Ni säger att MITT folk att inte ska förbereda sig inför katastrof, men hur många av er lagrar upp det bästa av allting? Hur många av er förmögna pastorer har ett hemligt gömställe, och har gjort era planer utan att bry er om era egna församlingar? Varför tror ni att JAG vill att pengarna som ges till er i tionden ska användas till att bygga kristallkatedraler åt er, eller till att bygga den största kyrkan i Amerika eller världen? Skulle inte pengarna användas bättre om de användes till att hjälpa MITT folk att förbereda sig för katastrofer? Ni äger era egna diamantgruvor och ändå kastar ni bort de riktiga juvelerna: MINA älskade barn.

I denna värld har ni dem lurade, åh ni onda, men era dagar är räknade i denna värld. Vad ska ni göra då? Advokatfirman som är till för att beskydda MITT folk med pengar skickade till dem för att hjälpa till att beskydda dem som kallas för MINA barn – nu skinnar ni hjordarna. Istället hjälper ni dem som försöker att ta privatlivet från MINA barn. Ni har sålt er till den högstbjudande, och hans namn är satan. JAG köper varken MITT folk eller deras kärlek, lojalitet eller förtroende. JAG tänker inte köpslå med de onda. JAG ska bara varna dem: omvänd er i YAHUSHUAS NAMN.

Ni falska pastorer, evangelister, apostlar, profeter och lärare: ni gör JAG, YAHUVEH, illamående. Sluta skinna MINA hjordar. Barn, när ni ser en präst som är en miljonär och snobbar med sin förmögenhet i ert ansikte, varför ger ni dem bara mer och förargar MIG ytterligare? När ni ser en pastor som skryter om sin Rolexklocka eller Mercedes Benz, Rolls Royce eller annan lyxbil, eller skryter med sin herrgård, ser ni fortfarande inte att en varg har smugit sig in bland er? Lyssna inte bara till hans eller hennes predikan – döm deras frukt istället. Inse att om det verkligen vore MIN präst, så skulle han eller hon ge mer än ta. Har ni en kyrka som ni går till med människor som är arbetslösa, på socialen eller i fattigdom? Hur kan ni då lägga de där pengarna i gåvotallriken för att mata den förmögna pastorn, och för att mata världslighetens och girighetens ande? Tror ni inte att JAG kommer hålla dem liksom er ansvariga? Förmögna pastorer som har fattigdom i sina kyrkor medan de lever i överflöd matar sig själva och låter MINA får svälta. Dessa onda pastorer skinnar MINA hjordar, tar allt de har, och hånar ändå deras nakenhet. Pastorer som tar emot frikostigt borde ge frikostigt, och ändå kommer ni se apostlar och profeter sälja det som JAG frikostigt gav till dem genom Smörjelsen av RUACH HA KODESH.

En [särskild] präst bedrövar mig så. Han var en gång en symbol för YAHUSHUAS Kärlek, och nu dryper han med diamanter och har på sig de dyraste skräddarsydda kostymerna, för han äger en mansbutik. Men vad ger han tillbaka till dem som inte har några skräddarsydda kläder? Sluta tala om för MITT folk att YAHUVEH befallde er att bygga denna byggnad för 10 miljoner eller 7 miljoner dollar. Större är inte alltid bättre. Vem tar hand om fåren och lammen när ni har hundratusentals i er församling? Hur kan ni ens låtsas känna er församling med sådan omfattning? Är det inte pastorns jobb att känna MINA får? De flesta kan inte ens få ett telefonsamtal till er eller ens ett brev.

De flesta av MINA får och lamm i kyrkorna som de flyr till bara för att se de stora vackra byggnaderna – pastorn, vare sig det är en man eller en kvinna, står i fjärran och kan inte nås av folkmassorna. Vem tror de att de är? Tog inte MIN SON, YAHUSHUA, tiden att till och med mata folkmassorna och röra människorna, läka och befria, be, och välsigna dem?

Skäms på er, pastorer med så stora mängder av får och lamm – ni vet inte ens namnen på de personer som stödjer er! Om och när ni ser deras ansikten eller hör deras namn, så känner ni inte ens dem. Dessa människor kan inte ens få er uppmärksamhet för ett möte. De förmögna i församlingen får er uppmärksamhet snabbt och allt de behöver. Till och med ett hembesök är inte för svårt för pastorn och evangelisten att passa in i sina scheman. Hycklare! Skäms på dem som stödjer sådana ministerier och pastorer.

Fråga dig själv, skulle en av de mer välkända pastorerna av megakyrkor framföra ett sådant Ord som JAG använder denna Apostel till att framföra till er? Nej, det skulle de inte. Fråga dig själv: skulle denna MIN Apostel vara välkommen i din kyrka för att framföra MINA Hårda Ord av Dom och förordningar av omvändning? Om svaret är nej, och ni stödjer dem med era tionden och offergåvor, så är ni i synd. Ja, chockar det er? När ni hjälper någon att fortsätta synda, så är ni medskyldiga i den synden. Omvänd er idag!

Stöd inte ett ministerium bara för att det är nämnt efter någon välkänd i denna värld eller har den största eller den mer välkända kyrkan. Vad säger MITT Ord om ifall alla människor älskar en och älskar det som är i denna värld, betyder det att man är MIN? Älskar hela mänskligheten YAHUSHUA och tar emot HONOM? Nej! För när man talar i YAHUVEHS NAMN så som denna Apostel gör, så är det inte en popularitetstävling. MINA riktiga Apostlar & Profeter kommer att förlora i världs ögon. De går i fattigdom många gånger för att satan ljuger för de människor som JAG har upphöjt till att lätta på de ekonomiska, känslomässiga och fysiska bördorna. MINA egna barn utestänger MIN Röst som säger åt dem att hjälpa, älska och stödja de få modiga och djärva som JAG har och som tjänar MIG och MITT folk.

Är du en av dessa som hör YAHUVEHS Röst tala fram och som kommer att älska och vilja hjälpa och stödja MINA riktiga Apostlar & Profeter – att öppna ditt hem för dem och att hjälpa med att lätta på bördan att nå MITT folk med Budskapen från Himmelen? MINA riktiga Apostlar & Profeter betalar priset för Smörjelsen och är vana vid sorg, lidande, avvisande och ansättning. Räknar du någonsin kostnaderna som krävs för tar att framföra ett sådant Budskap som denna? Varför skulle du det, så länge det inte är du som måste betala kostnaden, eller hur? JAG vet vem som läser och hör detta, och JAG ska en dag fråga dig vad du gjorde för att lätta på denna prästs bördor. Uppmuntrade du ens henne? Lyfter du ens upp hennes namn i böner? Inser du hur få pastorer tänker bjuda in henne till att predika i sina kyrkor efter att detta Profetiska Budskap är givet? Men JAG, YAHUVEH, talar fram detta – inte denna tjänarinna. Så JAG har detta mot er, så kallade pastorer som inte är någon pastor alls. Det skulle vara bättre för er att avgå än att möta YAHUVEHS Vrede för att ha skadat MINA får & lamm.

Skäms på er pastorer. Ni är inte en pastor när MINA barn inte kan få ert råd utan att först vara en medlem i kyrkan och klara era tionde-prövningar. En av prövningarna är: en medlem känns igen bara om de ger tionden i en viss dollarsumma av donationer och går till kyrkan ett visst antal gånger. Sluta skinna MINA hjordar! Kom ihåg vad en pastor ska stå för. Kom ihåg att ni inte är den GODA FÅRAHERDEN. Om JAG har ordinerat er till att vara en pastor, så ska ni vara en välsignelse för MINA får. Ni ska vara där som den fysiska delen för att uppmuntra dem med MINA Ord. Älska och be för dem och deras befrielse och be för frälsningen av deras själ, och lär dem att lyda MIN Tora och MINA Budord där ni föregår med gott exempel.

Om ni inte har MIN Smörjelse, så är ni inte en apostel, profet, evangelist, lärare eller pastor. JAG imponeras inte av vilket seminarium ni tog examen från – mer lämpligt nuförtiden borde det kallas för begravningsplats. Bokstaven dödar och RUACH HA KODESH ger liv. Om kunskapen som ni har är er egen, och ni förlitar er på den kunskapen till att predika, då predikar ni inte i fullständighet under RUACH HA KODESHS Gåvor.

Bort från MIG, ni som är hycklare, ni som har smugit in er bland MINA får, undervisat dem, skinnat dem och ändå är ni inte ens MINA. Ni hör inte till bland fåren och lammen. Ni är en varg som försöker sluka. Ni har skickats av det rytande lejonet som inte är MIN SON YAHUSHUA. YAHUSHUA ÄR LEJONET AV JUDA STAM.

* * * * * * *

Stöter de flesta, upplyser andra för kärleken, lydnaden & härligheten av YAHUVEH & YAHUSHUA, 02-11-2001, kl. 01:50 på morgonen.
Profetisk Tjänarinna av YAHUVEH & YAHUSHUA.
Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu).

Encarta World Dictionary definierar en stridssignal som en uppmaning till handling: en brådskande eller inspirerande vädjan till folk att göra något [Från användningen av stridstrumpeter för att ge signaler i krig.].