Profetia 48
Yisrael, Dina Fiender Försöker Göra Dig Till En Syndabock!


Given till Vör Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
29 maj, 2001

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8) 

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”


* * * * * * *


Varning till ISRAEL och alla de som älskar Israel och det Judiska Folket med en kärlek som inte är vår egen utan från ELOHIM: snälla gör som ni befalls i Skrifterna och be för Jerusalem. Snälla be och var överens om att FADER ELOHIM YAHUVEH, HASHEM ADONAI, kommer skona dem som anropar HONOM, till och med dem som inte vet YAHUSHUA som MESSIAS än. Snälla be att arbetarna kommer nå dem mycket snabbt som jobbar i Israel. Någonting är så angeläget i min ande. Det nedanstående ordet kom oförväntat då jag skrev till webbplatsadministratören. Profetia började flöda ut och det är inte den som är som eld i mina ben. Jag väntar på den rätta tiden för att publicera. Det är något jag inte förstår. Om någon har svaret, snälla tala om för mig. Men fastän jag har datumet för Pingsten, Shavuot, för 27 maj, så känner jag ingen frid om att 27 maj, eller 28 maj, är det rätta datumet.

Någonting är fel. Det borde vara på Sabbaten för det första. Inte på en söndag eller måndag. Nej, något är mycket fel, och jag vet inte det riktiga datumet. Om någon kan bekräfta, snälla tala om för mig. Det är som om jag fortfarande väntar på att Pingsten eller Shavuot ska komma och fira det för något stort är avsett att hända på denna dag i den andliga världen om inte den fysiska världen. Jag har en obekväm känsla att någonting ändrades när det gäller kalenderdatumet. Är det någon annan som känner så? Snälla hör av er. Jag påstår mig inte vara en datumforskare. [Not: vi har lärt oss att Pingstdagen, Shavuot, är den 2 juni, 2001]

Älskade Judiska Folk, ni behöver inse att jag inte är ute efter att konvertera er till Kristendomen, utan snarare för att presentera er för YAHUSHUA! Ni som älskar HASHEM ADONAI, GIVAREN av Lagarna till Moses, vi vill bara presentera er för HASHEM ADONAIS SON – HANS NAMN är YAHUSHUA HA MASHIACH. En del kallar HONOM vid ett grekiskt namn (”JESUS”). HAN frälser oss när vi bryter HASHEM ADONAIS LAGAR. HAN täcker våra synder med det UTGJUTNA BLODET på Golgata. HAN är det FLÄCKFRIA OFFERLAMMET, lika säkert som blodet från ett lamm lades på dörrposterna, på Moses tid, så att dödsängeln skulle passera förbi de husen, och de skulle skonas från förbannelserna för egypterna och de som avsågs för den onde faraon.

Detta betyder inte att egypter inte accepterar YAHUSHUA, eller att alla egypter går till helvetet – för YAHUSHUA frälser alla dem som accepterar HONOM som MESSIAS och vänder sig bort från sina onda vägar. Och älskar ELOHIM, FADERN YAHUVEH, HANS SON som MESSIAS och HERRE YAHUSHUA (”JESUS KRISTUS”) och låter RUACH HA KODESH (HELIGA ANDEN) leda och vägleda er för att ge Härlighet till YAHUVEH vår ELOHIM HASHEM ADONAI. Jag är skickad både till Judar och de som inte inser att när de accepterar YAHUSHUA som HERRE och MESSIAS, så inympas de till olivträdets gren och blir en Jude. Det är BLODSLINJEN till JUDARNAS KUNG och HERRARNAS HERRE som får in oss i Himmelen. Det finns en FÖREBEDJARE inför FADERN och det är inte Maria, inte helgonen, inte Mohammed, inte Buddha. Inga av dem är MESSIAS. Bara YAHUSHUA var perfekt, syndfri och lade ner SITT LIV för oss, och spillde SITT BLOD för att tvätta bort våra synder. Därför att YAHUSHUA är HASHEM ADONAIS SON SOM var med HONOM i Himmelen vid tidens begynnelse.

* * * * * * *

YISRAEL, DINA FIENDER FÖRSÖKER GÖRA DIG TILL EN SYNDABOCK!

Given under Smörjelsen till Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
29 maj, 2001, skriven på MIDNATT, färdigt 12:30

JAG, HASHEM ADONAI & YAHUSHUA har en speciell kärlek för Yisrael som inget annat land, för MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA utgöt SITT BLOD på den marken. Ingen annanstans i världen utgöts MIN SONS Fysiska BLOD – bara i Jerusalem. Ingen annan planet behöver en FRÄLSARE, utom Jorden, där satan slängdes ner från Himmelen när han gjorde uppror. MIN SON YAHUSHUA kungjordes som JUDARNAS KUNG – till och med ord som spikades ovanför det där korset. Det som sades och skrevs i hån var egentligen MIN Profetia som förutsades för tusentals år sedan innan YAHUSHUAS Födelse på Jorden. Till och med innan Adam & Evas synd, så visste JAG vad som skulle hända innan det hände. ”JAG ÄR” är ELOHIM AV ALL KUNSKAP och ”JAG ÄR” är TIDENS ELOHIM. ”JAG ÄR” är verkligen FADER TID. I MINA Ögon finns det ingen början eller slut.

Efter Adam och Evas fall, så behövde mänskligheten en FRÄLSARE, för allt JAG kunde se var era synder ständigt framför MIG. JAG förintade världen med en flod på grund av synd. Men inte alla förgicks, för Noa och hans familj hade välvilja med MIG, så JAG använde dem till att återbefolka Jorden. Blod spilldes från det första mordet från Adam och Evas säd: Kain slaktade Abel. Det krävdes ett BLODSOFFER för att tvätta bort blodet på Kains händer. Adam och Evas son dödades och deras andra son var mördaren. satan hade återigen bedragit Adam och Evas säd på grund av den ursprungliga synden när Adam och Eva åt från trädet som de förbjöds att äta från. Djurblodsoffer var bara en skugga av det som skulle komma i MIN Tid. Ett mer perfekt, fläckfritt OFFERLAMM SOM JAG älskar och SOM älskar er: MIN EGEN SON YAHUSHUA. Hur snabbt ni glömmer hur många mirakel ”JAG ÄR” gjorde genom denna PROFET som profeterades om i alla era Heliga Skrifter. Det var inte majoriteten som ropade ”Korsfäst HONOM”. Det var en plan som iscensattes väl av de religiösa och politiska systemen.

De som ÄLSKAR YAHUSHUA hjälptes av HONOM: HAN matade tiotusentals med bara några få fiskar och brödlimpor, och HAN hade mängder som sjöng Hosianna till KUNGEN. De ropade inte ”Korsfäst HONOM” som många lärde sig. Och folkmassor så stora som följde HONOM var HAN än gick. Hur många helades, befriades, uppväcktes från de döda? Skrifterna säger inte allt av det, men dessa röster blev obeaktade. Mängder av dessa mirakel dokumenterades och användes mot HONOM i ett hån av en rättegång. Fråga er själva: om YAHUSHUA inte var MIN SON, genom vilken kraft gjorde HAN då dessa mirakel? Skulle satan välsigna folk på ett sådant sätt att de leddes till att göra gott och lyda SKAPELSENS ELOHIM? Till och med era egna skribenter och rabbin kunde inte hitta något fel i HONOM annat än att HAN vågade hela och göra mirakel på Sabbatsdagen. Inser ni inte att det politiska systemet var rädd för att en sådan god KUNG skulle vara i kontroll, och det religiösa systemet var rädd därför att rabbin inte hade någon sådan helande, befriande och återupplivande kraft? Avund, rädsla, åtrå och girighet var de största orsakerna till att MIN SON fördömdes av människan.

Det var MIN Goda Plan för era skull som JAG lät detta äga rum. Närsomhelst kunde YAHUSHUA ha anropat 10 legioner av änglar till att komma och slåss, och ingen människa skulle ha varit kvar levande och ingen som läser detta skulle ha varit frälst från sina synder. Alla som läser detta skulle ha varit fördömda till att betala priset för sina egna synder. JAG, YAHUSHUA, blev till ert OFFERLAMM, för det var HASHEM ADONAIS Plan, då HAN bad MIG att ta er plats, för era synder, krävde en BLODSFÖRSONING av HELIGT SYNDFRITT BLOD så att ni skulle kunna förlåtas och återförenas med ELOHIM av er Skapelse och bo i Himmelen med OSS. JAG, YAHUSHUA, är DEN som beskrivs i JESAJA 53. Låt inte längre era oheliga rabbin ljuga till er. Yisrael betalade inte det pris som JAG har betalat. Hur skulle Yisrael kunna vara den som beskrivs i Jesaja 53?

JAG talar ut detta genom MIN Apostel Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu]. Ni judar korsfäste inte JAG, YAHUSHUA. Det var romarna som spikade fast MIG till det där korset. Romarna offrade MINA barn som dyrkar MIG i Sanning. Romarna byggde ett kolosseum för att håna MIG då de torterade MINA barn, halshögg, sågade sönder dem, olika metoder av död, tortyr, stenande, matade lejonen med dem och dödade män, kvinnor och barn för sport, för njutning. Akta er: det Romerska Imperiet försöker göra det igen. Ja, mot er också, åh Yisrael. Akta er för den som kommer till dig Yisrael, som har på sig en lång skrud, håller en spira, sitter på en tron, talar fred, i MITT NAMN, och ändå finns det ingen fred i honom. Han tjänar inte FREDENS ELOHIM. Han satt i det oheliga templet och tog till och med av skorna och satte på sig vita tofflor som inte har någon renhet i sig, som om han vill säga att det är helig mark. Och han som är tänkt att stå för SKAPELSENS ELOHIM fördömde sin själ på ett nytt sätt den dagen.

Denna man, som har dyrkare som dyrkar honom, bröt HASHEM ADONAIS Lag lika säkert som det var en gyllene kalv som den Aaron gjorde för att dyrka. Ni ska inte ha några andra ELOHIM framför MIG. Ordet borde inte säga framför MIG – det borde säga: du ska INTE ha NÅGON annan Elohim utom MIG! – ”JAG ÄR” SOM inte behöver något annat namn. För ”JAG ÄR” vem ”JAG ÄR” och det finns ingen annan! Akta er för de andliga ledarna som kommer från det romerska imperiet. Yisrael, du säljs till den högsta budgivaren och du inser inte ens det. Men Yisrael, ingen kan sälja det som inte har getts till dem. För Yisrael tillhör HASHEM ADONAI. JAG gjorde ett löfte till din förfader Abraham, och JAG är inte en människa så att JAG skulle ljuga.

Martyrernas blod är som murbruk som håller ihop amfiteatrarnas stenar, blodet som ropat på hämnd över MINA fiender. Låt er inte bedras: de som sitter så högt uppe och tror att de är som en Elohim – för ”JAG ÄR” är inte en ELOHIM som tänker hånas länge! De som dödar MINA barn kommer att vara i de där amfiteatrarna i helvetet. Det kommer att utspelas på nytt och så som fienderna dödar och torterar MINA barn – kommer att göras mot dem i evighet igen och igen och igen! MIN SON YAHUSHUA tog inte hämnd, utan bad istället, för inte bara dem som korsfäste, slog, torterade och förödmjukade HONOM, utan för hela Yisrael och världen. Ni tror på att JAG, HASHEM ADONAI, talar ut från gamla tiders Profeter. Varför kan ni inte tro på att JAG, HASHEM ADONAI, och YAHUSHUA, talar ut från MINA tjänare, Apostlar & Profeter?

JAG, YAHUSHUA, sa: “FADER, förlåt dem, för de vet inte vad de gör!” JAG, YAHUSHUA, älskar Yisrael. Det gör även HASHEM ADONAI och RUACH HA KODESH. Frigjorde JAG inte MIN ANDE i Jerusalem bland ert folk? Var inte MIN mamma en jungfrulig judisk tjänarinna? Gjorde JAG tecken, underverk och mirakel i ett främmande land? Ni vet att det var Yisraels mark som JAG färdades, gick, predikade, helade, befriade, uppväckte de döda, undervisade, levde, jobbade och dyrkade bland er! Yisrael, hur länge tänker du förneka MIG?

Har ni någonsin sett MIG synda när JAG gick bland er? Nej, för JAG frestades precis som alla andra jordiska människor, men JAG gav inte efter till den frestelsen. JAG, YAHUSHUA, levde livet som en Jude och höll varje Judisk lag, för JAG kom inte för att upphäva lagarna som förordnades av MIN FADER som skrev dem med SITT Finger på en stenbit! När HAN brände in Lagarna i en stentavla, så brände HAN in dem i era hjärtan, så ni har ingen ursäkt att säga att ni inte skilja rätt från fel. Ändå fördömer till och med de lagarna er, för ni håller inte lagarna. Ni behöver någon som gör förböner på er räkning och JAG; YAHUSHUA utgöt MITT HELIGA SYNDFRIA BLOD och lade ner MITT LIV för alla dem som anropar MITT NAMN, så finns det förlåtelse för synd. HASHEM ADONAI ser inte längre era synder, utan ser istället MITT BLOD som täcker era synder och tvättar bort dem. Tro inte att det betyder att ni kan leva som satan och ändå älska HASHEM ADONAI och tjäna HONOM, för detta är ingen ursäkt för att avsiktligt synda och bedröva FADERN ELOHIM. Bara för att se hur nära helvetet ni kan leva är mycket farligt, för ni vet inte tiden eller stunden då ert liv kommer avslutas på denna jord. Akta er: döden är bara begynnelsen av evigheten i antingen Himmelen eller helvetet.

Om det hade räckt med att bara hålla de Heliga Högtidsdagarna för att garantera er Himmelen, så skulle JAG inte ha behövt betala priset för era synder med MITT jordiska LIV. Om det räckte med att bara hålla Lagarna, så skulle JAG inte ha behövt vara ert offer. Ingen på denna jords yta är syndfri. Alla har syndat och understigit perfektion, för detta är planeten som upprorets synd släpptes ut på genom fadern av allt uppror och lögner – han heter satan.

JAG, YAHUSHUA, skulle inte ha varit er MESSIAS eller värdig att vara ert FLÄCKFRIA OFFERLAMM om JAG hade gett efter för synd. Visar inte Toran och Tanakh (Gamla Testamentet) igen och återigen genom de gamla Profeterna: ”större kärlek har ingen människa än den som lägger ner sitt liv för att rädda ett annat”? HASHEM ADONAI bad MIG göra detta för era skull. JAG skulle ha gjort det igen om bara en enda behövde bli frälst. JAG är klädd i ärren av MIN Kärlek för er, i MINA Händer och Fötter. Ni är alltid framför MIG, till och med i MINA Handflator är ni inristade! JAG korsfästes i ert ställe, alla som syndar, och alla har syndat och understigit Härligheten av ELOHIM ER SKAPARE som ni kallar för HASHEM ADONAI – andra kallar HONOM för YAHUVEH! HAN är densamma, den ENDA ELOHIM, FADERN, den STORA ELOHIM, SOM behöver inget namn utom ”JAG ÄR”.

Inget har förändrats, för de politiska systemen och samma ande av religion som dömde MIG skyldig skulle ha gjort så igen idag. Det är korrupterat och besudlat av de som kallar sig för Judar men inte är det, utan är istället av satans synagoga eller tjänare för satan. De lägger ner bördor på MITT folk som de själva vägrar att bära, skatter som de själva vägrar att betala.

Yisrael och MINA barn över hela världen, akta er: för nu försöker fienderna, och fienderna kommer använda dem som dyrkar YAHUVEH i Sanning som en syndabock och skylla er för grymheter som ni inte har begått. Skylla er för mord som gjordes av dem som vill gillra fällor för er. Era största fiender ser ut som ni, pratar som ni, och har ändå sålt er precis som Judas sålde MIG för 30 silverbitar. Kom ihåg: Judas var också en jude som såg ut som ni. satan försöker ta reda på vad ert pris er för att sälja den ELOHIM som ni tjänar. Vad är ert pris? Priset av en själ är prislöst, och det är även Himmelriket.

Ni har fiender som krigar mot er, och ändå inser ni inte ens att kriget som kommer mot er är ett politiskt knep för att avleda er uppmärksamhet från de riktiga fienderna som försöker förgöra er och er tro i den ELOHIM som ni tjänar. Denna fiende försöker förgöra det land som ni bor i, fastän de bor i samma land, samma nationer. Helvetet kommer att vara deras nästa boning.

Hungersnöd som JAG inte skapat, torkan som JAG inte skapat, allt skapat av människan för att förgöra människan för att leka ELOHIM! Sjuka djur som inte är av SKAPARENS verk, utan är snarare mänskligt skapade, inte ELOHIM-skapade – allt av samma anledning som Judas: för girighetens skull. Folk dör över hela världen och friska djur förstörs och ingen frågar ens varför? Det är så att fienderna ska kunna kontrollera era mattillgångar och deras pris. Svält i länder som aldrig har känt svält, och torka, och kommer ändå veta svält och torka innan detta år är slut. Ni kommer höra om grymheter som uträttas. Och ELOHIM, säger de, kommer att vara skulden. Ändå har ELOHIM inte gjort någonting för att förbanna MINA älskade barn, bara välsigna dem.

satan och hans tjänare ljuger för er och får er att tro att HASHEM ADONAI är döv för era böner och plågade gråt. Men det är en lögn, för er FADER ELOHIM gråter med er och kommer att rättfärdiga er och ta hämnd mot fienderna och befria alla dem som vågar tro att HAN är samma ELOHIM som befriade i gamla tider. Akta er, för nu är tiden som förutsades, när gott beskrivs som ont och ont beskrivs som gott. Hur många kommer att stå upp och kungöra att de står för Helighet? Skrifterna anger vad Helighet är – låt inte någon människa sätta de normerna.

JAG sörjer över vad som måste hända med Yisrael innan ni omvänder er för att ha avvisat den ENDA MESSIASEN! För JAG ÄR YAHUSHUA. Det finns ingen annan MESSIAS som har betalat PRISET som JAG har. Det finns en annan, falsk, messias. Akta er, för han är fördärvets son och ska komma inom kort för att bedra er och sätta er i ett större slaveri än den onde faraon eller Herod. Till och med Hitler kommer inte kunna jämföras med den onde antikrist som ska komma och den falska profeten. han kommer till dig, Yisrael, för att bedra dig först. JAG, YAHUSHUA, föddes i Betlehem och torterades för andras synder. Ingen människa dödade MIG. JAG lade ner MITT LIV för er av egen vilja och dog för alla som syndar, och JAG uppväcktes från döden – inte i ett främmande land, utan återigen i Jerusalem på MIN Sabbat.

JAG steg upp till Himmelen från Jerusalem, och JAG ska komma igen till Jerusalem. JAG, YAHUSHUA, tänker inte sätta MINA Fötter på något annat berg än Olivberget. JAG, YAHUSHUA, kommer att styra och regera från Jerusalem och besegra de onda, på Yisraels mark. Yisrael, åh Yisrael, förstår ni inte hur mycket kärlek HASHEM ADONAI och JAG, YAHUSHUA har för er? VI upphöjer till och med Apostlar & Profeter över hela världen för att påminna er hur mycket VI älskar er. Hur länge kommer ni pröva VÅRT Tålamod? Hur mycket blod måste flyta innan ni återvänder till Helighet och överger mörkrets prins? VI är ALL-VETANDE och vet redan vad som kommer krävas, och så måste det äga rum. För VI vet hur länge det kommer ta innan ni återvänder och överger det moderna sättet att dyrka med bara era läppar, ber, citerar ord med er mun och inte med ert hjärta eller Ande.

Fråga er själva: “Hur länge kommer det dröja innan ni tror på vad era förfäder som Abraham, Isak, Jakob, Mose, Noa, Daniel, Josef, Josua och Elia – måste JAG nämna dem alla? Ni vet Toran och Tanakh – varför citerar ni bara den och inte tror i tro att så som er Skapelses ELOHIM befriade Yisrael förut, så kan och kommer ”JAG ÄR” göra det igen?” Åh Yisrael, du är och har varit som ett olydigt barn, fullt av uppror, gör saker på ditt sätt och inte på ”JAG ÄR”:s sätt. Ni vet Toran och Tanakh. Hur länge kommer det dröja innan ni tror på vad ni undervisar och citerar? Hur länge innan ni faller på knäna och ber HASHEM ADONAI att ingripa i era krig? När kommer ni erkänna att fienderna är för stora för er och ödmjuka er inför HASHEM ADONAI så att JAG ska hämnas för er? Sluta försöka hämnas själva. Gå tillbaka till att be till era förfäders ELOHIM. Gå tillbaka till att prisa MIG i Psalmer innan ni går in i strider.

JAG skickar MIN Apostel, tjänarinna, till er för att be er igen att återvända till MIG på de gamla sätten, och överge inte er tro i en tid när ni behöver den som mest. Sluta stena Budbärarna som JAG skickar till er. Sluta arrestera dem, döda dem, jaga bort dem. Plocka istället upp Templets Hörnsten som ni avvisade, och bygg ert hus på den Stenen. Detta är ert enda hopp. Detta är er enda Frälsning. Se inte ner på denna MIN tjänarinna för att hon är bara en kvinna. Kom ihåg Debora och hur JAG förordnade att hon skulle bli Domare och Profet över hela Yisrael. JAG valde inte hennes egen make, fastän han satt vid porten och var en Helig man. Därför att män vågade säga vad HASHEM ADONAI skulle göra och inte skulle göra, vem JAG skulle använda och inte skulle använda. JAG förbryllade dem som tror sig vara visa och JAG gjorde det en gång och JAG gör det igen. JAG, HASHEM ADONAI, gav er MIN SON YAHUSHUA, som en GÅVA från Himmelen. En dag kommer ni svara MIG vad ni gjorde med HONOM? Accepterade ni HONOM eller förnekade HONOM? Försökte ni korsfästa HONOM på nytt igen? Accepterade ni GÅVAN som JAG gav er på Golgata?

Hur JAG längtar efter att stoppa det som måste hända, för blod kommer att utgjutas ner på gatorna, och det har redan börjat. Rädsla kommer att vara en plåga på ett sådant sätt att ni till och med i er sömn kommer vilja sova med ena ögat öppet. Ni kommer användas som syndabockar, användas som ett offer då era egna politiker mörklägger vad fienderna gör, för de vet att de inte vill erkänna att fienderna har infiltrerat till och med politiska ställningar som ni har litat på.

Lita inte på någon utom HASHEM ADONAI, ELOHIM av er Skapelse och YAHUSHUA, ELOHIM av er Frälsning. Lita på HASHEM ADONAI då ni ropar på Nåd till MIG, och söker MITT Ansikte, angående Sanningen om vem YAHUSHUA är, och då kommer JAG troget att skicka bevis till er om det som MIN tjänarinna talar ut i MITT NAMN. Lita inte på att era rabbin ska tala sanningen, för så många säger inte längre MINA Sanningar, utan de sanningar som antikrist kommer säga. De onda rabbin och lärarna, politikerna, säger vad den falska profeten kommer säga. De falska rabbin säger att de är en Jude, och ändå tillhör de hasatans synagoga. Akta er: ni har blivit varnade. De säger att ni ska leva på sätt som orsakar er stora offer, och ändå lägger dessa falska rabbin bördor på er som de själva inte bär. De anhopar bara bördorna och rädslorna på MITT folk.

JAG ber er inte att överlämna er Judiskhet. JAG ber er inte att omvända er till Kristendomen. Kristendomen behöver Judarna till att lära dem det som försummas i majoriteten av kyrkorna: YAHUSHUAS Judiskhet. Vänd er till ELOHIM av era förfäder igen, och erkänn att YAHUSHUA är MIN SON och MIN GÅVA som JAG gav er i Golgata för förlåtelsen av världens synder, för dem som kommer acceptera MITT Heliga BLODSOFFER och vända sig bort från sina syndiga vägar och acceptera YAHUSHUA som JUDARNAS KUNG och HERRARNAS HERRE och KUNGARNAS KUNG. Acceptera YAHUSHUA som den ENFÖDDE SONEN till ELOHIM YAHUVEH som även kallas för HASHEM ADONAI.

MIN SON YAHUSHUA är en Jude och bar inte etiketten Kristen. Älska YAHUSHUA så som ni älskar MIG. Erkänn HONOM som er MESSIAS – bekymra er inte om att förlora er familjs respekt. Bekymra er istället för er Skapelses ELOHIMS förnekande av er. Ni har Himmelen att tjäna och helvetet att sky – det är ert val. Yisrael, åh Yisrael: du är ett äpple i MITT Öga, men just nu finns det maskar i det. Urskilj maskarna och avslöja dem. Akta er: ni kommer att betraktas som en syndabock och anklagas över hela världen för att ha förstört det som ni har tolererat så här långt. Fienderna försöker förgöra er så mycket – de kommer förstöra det som de vet att de kan bygga på nytt. För människans händer byggde den kupolen, och fienderna vet att människans händer kan och ska bygga det där templet igen. Men Templet som inte kan byggas av människans händer finns inne i er. JAG, HASHEM ADONAI, kommer upphöja och försvara Yisrael när det verkar som att alla länder är emot dig. När du erkänner att din hjälp kommer bara från Himmelen och inget annat ställe. När du anropar HASHEM ADONAIS NAMN i YAHUSHUAS NAMN, så ska JAG komma och befria dig.

Men JAG förvarnar dig nu: det finns en komplott att göra dig till en syndabock. MITT folk som bara vill ha fred och har ändå aldrig känt Fred, blir redan omljugda och förtalas och det finns de som försöker vända världen mot MITT lilla land som JAG kallar för Jerusalem. När du är törstig, så kommer du törsta för rättfärdighet, för du avvisade det ENDA LEVANDE VATTNET. Acceptera MITT LEVANDE VATTEN nu, och då kommer du aldrig att bli törstig igen. MITT NAMN är YAHUSHUA. JAG ÄR det LEVANDE VATTNET som flyter fram. Det kom från MIN Sida blandat med MITT BLOD då romarna genomborrade MIN Sida. I MITT BLOD finns det Helande, befrielse, uppståndelsekraft, frälsning och Smörjelse av MIN RUACH HA KODESH.

JAG ÄR” har välsignat Yisrael med dolda skatter. Guld och silver, olja, de finaste frukterna och grönsakerna, rosor som blommar i öknen, ädelstenar som ni inte känner till. JAG har välsignat Yisrael, med kunskap och uppfinningar som kommer ifrån ingen annanstans än ELOHIM-inspirerade. Er mark har martyrernas blod som ropar ut. När ni är hungriga, inse att det är er jordiska kropp som hungrar efter Helighet. För fastän ni kallas för det Heliga Landet, så har ni låtit ert land bli besudlat med denna världs synder. Omvänd er från styggelserna som göra i närheten av NAMNET av HASHEM ADONAI SOM gav Lagarna till Mose och hela Yisrael och därmed världen.

JAG har inte förändrats. ”JAG ÄR” densamma idag, igår och föralltid! Gå i era förfäders skor, i tro, lyssna på dem som JAG upphöjer och talar från. JAG talar fortfarande ut genom MINA Apostlar & Profeter innan domen kommer. JAG talar i drömmar, uppenbarelser, syner & Profetior, men hur många i Yisrael eller i världen lyssnar? För dem som har döva öron: antingen är det inte dags för era öron att öppnas – för det finns en bestämd tid och stund – eller så är ni som den onde faraon och era öron öppnas och sen stängs igen, och kommer till slut vara 7 gånger dövare och kallhjärtade – om ni inte omvänder er. Ert öde kommer att vara som den onde faraons, men för MINA barn ska JAG öppna det Röda Havet igen och spring till bergen och JAG ska gömma er i MINA Vingars tillflykt.

Anropa MITT NAMN, i YAHUSHUAS NAMN, och då ska JAG besvara er och befria er. Bedröva inte MIN RUACH HA KODESH (HELIGA ANDE), för ”JAG ÄR” ska inte alltid kämpa med människan. När ni förnekar YAHUSHUA, så förnekar ni en av era egna – ni förnekar HANS FADER som ni kallar för HASHEM ADONAI. YAHUSHUA föddes av en Judisk Helig jungfrulig tjänarinna, och det som hon och Josef sa var Sanningen. Låt er inte bedras, för de som försöker göra henne som en ELOHIM. Hon kallade till och med YAHUSHUA för HERRE! Respektera och älska henne för det pris som hon betalade som en mor. Hon behövde också en Frälsare, för ingen var perfekt – inte ens YAHUSHUAS mor och Josef, HANS jordiska far.

YAHUSHUA sa: ”JAG kom inte för att förgöra MIN FADERS Lag, utan för att uppfylla den”. Hedra Sabbatsdagen och håll den Helig skrevs av ELOHIMS Finger. Ni måste studera och bestå provet, men akta er för olika versioner av Sanningen – en del är Sanning, och en del är korrumperade versioner för att ta bort YAHUSHUAS Judiskhet och till och med ändrade MINA Budord till att stämma överens med människans ord och inte orden som talades genom MINA Profeter och Lärjungar. Om något inte stämmer överens med Toran och Tanakh, sök MIG och se ifall människan inte har förändrat de ursprungliga orden, för onda ledare har försökt att korrumpera de Heliga Skrifterna. Det finns en ren översättning – sök MIG och be MIG så ska JAG visa er den renaste översättningen så som det skrevs ursprungligt (arameiska eller hebreiska Biblar).

MIN SON YAHUSHUA skickades först till Judarna och sen till hedningarna. Eftersom ni avvisade MIN ÄLSKADE SON och kastade HANS FRÄLSANDE BLOD tillbaka in i HANS Ansikte, så skickade JAG HONOM till hedningarna. Nu skickar JAG HONOM tillbaka till dig igen, åh Yisrael. Hur många kommer omvända sig och acceptera YAHUVEHS Gåva på Golgata? Hur många kommer inte förhärda era hjärtan och vara villiga att lägga ner era anseenden, religioner? Och ja, till och med kärleken av era familjer, då ni gör det som det första budordet lär ut: ”Du ska älska HERREN din ELOHIM med hela ditt hjärta”. Och HUR många av er tänker sätta ELOHIM av er Skapelse och Frälsning först i era liv, även om det innebär att ni måste lägga ner era liv för en annan om det behövs? Hur många kommer att ha Josuas Tro? Mängder kommer att skörda ödet av Sodom och Gomorra. JAG tänker inte låta MIG hånas. Det som var en synd då är synd idag.

Bara för att ni ändrar era föreställningar om vad synd är, så betyder det inte att ”JAG ÄR” har förändrats. Bara för att era andliga ledare försäkrar er att det inte finns något pris att betala för synd, så ljuger de och säger till er att det inte finns något helvete! JAG skonade inte MIN vackraste ängel lucifer. För hans uppror skördar lucifer och alla de fallna änglarna det som de har sått! ”JAG ÄR” tar inte hänsyn till personer. Det finns ett tungt straff för synd, och bara MIN SON YAHUSHUAS BLODSFÖRSONING för syndernas förlåtelse kommer tvätta bort synderna tills JAG inte längre kan se era synder.

När JAG tittar på en person som erkänner YAHUSHUA som HERRE och MESSIAS, så påminns JAG om priset som MIN SON betalade för att hålla er borta från ett helvete som faktiskt existerar. De som undervisar annorlunda kommer att upptäcka priset de betalar för att ha vilselett andra och sig själva. Ve de blinda som leder de blinda in i avgrunden. Ve de döva som lär andra att bli döva för MINA Varningar om Dom som JAG talar ut från MINA Apostlar & Profeter. Ve de andliga och politiska ledarna som offrar liv så att de kan leva i pomp och rikedom och härska som kungar och drottningar. Ve denna jords Judasar – ni kommer att möta ert öde lika säkert som Judas mötte sitt.

Så är den talad, så är den skriven, under RUACH HA KODESHS Smörjelse
Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
* * * * * * *