PROFETIA 43, Del 1

“JAG ÄR” GUD, KRUKMAKAREN, NI ÄR MIN LERA! MINA GÅVOR ÄR INTE TILL SALU!!

Givet genom Pastor Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
3 februari, 2001

Talat genom Pastor Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu), genom RUACH ha KODESHS smörjelse. Ordet gavs först för en annan bror Chris, men det är till för alla Apostlar och Profeter angående de profetiska skolorna och andra attacker mot GUDS Sändebud (dvs. Brownsville, “Guldfeberväckelse”, “Guldstoftsväckelse”, Rodney Howard-Browne, Skrattande Väckelse och Profetiaklubbar som inte är något mer än bara popularitetstävlingar, ett kotteri som Apostolisk-Profetiska präster som jag aldrig har varit inbjudna till, osv). Riktiga Apostlar och Profeter tystas, manipuleras, avskräcks, förödmjukas, diskvalificeras, görs modfällda och jagas bort, allt för att de talar sanningen som väcker anstöt hos köttet för Andens skull.

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Så att vargarna kan fylla sina fickor med silver och guld, och säga till församlingen att RUACH HA KODESHS Gåvor är till salu. Helande, Befrielse och de Profetiska Gåvorna är inte till salu! Detta Budskap är inte till för alla. Om ni hör Pappa GUDS Röst tala till er enskilt, så är det för er. Om inte, varna då de andra som visar stöd för profetiaskolorna som Pam Clark, Andrew Strom och Craig Martin. Dessa är bara 3 och ändå är satans nyaste lögn: ”man är ingen profet om man inte går till en profetskola”. GUDS Gåvor är INTE till salu.

Det är därför jag ber, snälla, att ni lägger händerna på mitt ovanstående foto och be i RUACH ha KODESH-tungor, för detta Ministerium är redan under attack för att det talar ut detta nyaste Budskap. Återigen säger jag: jag är bara sändebudet. Snälla, stena inte sändebudet. Jag har inget att tjäna utom att lyda GUD. Och säg en förbön för webbplatsadministratören och alla dem som arbetar med mig, och visar stöd för mig med sin kärlek, böner eller finansiellt stöd. Be att välsignelserna snabbt ska släppas och även extra beskydd från fienderna som använder det ockulta, som försöker förgöra oss och detta Ministerium. Snälla, be för rikliga finansiella välsignelser så att vi kan göra mer för Himmelriket, och en större Smörjelse som hos Johannes Döparen – för att ta in de förlorade Fåren och i alla områden, särskilt för Urskiljningsgåvan.

Snälla, be medan ni lägger händerna på min bild, att alla träldomar och hinder, ska avlägsnas från mitt liv omedelbart, som hindrar mig från att fullborda det jag var född till att göra.

För det handlar inte om vem jag är. Det handlar om vem detta Ministerium representerar. Vi måste vara beredda att lägga ner all högmod, läror som människan hittat på, personliga motiveringar, anseenden. Vi måste vara modiga om att detta Ministerium ska drivas på GUDS sätt och inte på en kyrkoorganisations sätt, och inte heller på mannens eller kvinnans sätt. Vi kan inte göra något utan RUACH ha KODESHS Smörjelse. Detta är ett konfrontativt Ministerium, och ibland kan vi väcka anstöt hos köttet. Men vi kommer ha ett mål: att leda själar till YAHUSHUA (Jesus), och visa vägen till Himmelen, varna om helvetet, lära ut Helighet, vikten av att hålla den Riktiga Sabbatdagen, lära ut det okompromissande Ordet av GUD för YAHUVEHS, YAHUSHUAS och RUACH HA KODESHS ÄRA!

OM ni ber förböner för oss, kan ni tala om det för oss då, så att jag inte känner mig så ensam? Tack för att ni håller med mig, för detta är mitt hjärtas begär.

* * * * * * *

Profetia 43
“JAG ÄR” GUD, KRUKMAKAREN,
NI ÄR MIN LERA!
MINA GÅVOR ÄR INTE TILL SALU!


MIN Älskade, hör MIG tydligt genom denna tjänarinna som tillhör MIG. Om du har hört det en gång, så ska JAG säga det igen: JAG kallar inte de kvalificerade. JAG kvalificerar de kallade. Du befordras och ändå beter du dig som om JAG degraderar dig. Du hör MIN Röst och ändå fortsätter du att pröva det som du vet är sant. Kom ihåg, du hålls ansvarig för det som du vet. JAG berättar inte MINA hemligheter för dig bara för att du själv ska veta, utan för att du ska dela den Hemliga Kunskapen, som JAG gav dig, med dem som JAG säger att du tala och dela med. Det är inte ditt ansvar om Budskapen tros. Ditt ansvar är bara att överlämna Budskapen. Vare sig Budskapet tros är upp till de som hör Budskapet.

Du ska vara göraren av Budskapet och överlämna det som JAG säger att du ska säga, utan att redigera eller mildra det på något sätt. Är du mer rädd för att väcka anstöt hos MIG eller de människor som JAG sänder dig till? JAG tar dig till en högre Smörjelse, och JAG har gett denna tjänarinna dessa ord att ge till dig. JAG befordrar dig till bäst i klassen. Vem är du att du ska säga att du inte förtjänar en sådan position? Vem är du att du ska säga att du inte är kvalificerad? Är inte JAG KRUKMAKAREN, och är inte du leran? Har JAG inte rätten att forma dig och använda dig så som JAG väljer? JAG älskar dig och JAG känner dig, och JAG vet vad JAG har lagt i dig när JAG frälste dig, när JAG skapade dig och när JAG kallade och valde dig. Bryr du dig mer om ditt anseende och vad mänskligheten tycker om dig eller vad JAG, SKAPAREN av Allt tycker om dig?

JAG ber dig att inte göra något som JAG inte bad MINA andra Apostlar och Profeter att göra, och det är att lyda MIG och söka MIN vilja. Då kommer JAG att leda dig och visa vägen för dig och aldrig överge dig. Och JAG rustar MINA Krigare innan JAG skickar in dem till stridsfronterna. Du går aldrig in i en strid ensam. JAG ÄR där. Du är inte heller tomhänt eller naken. Ta på dig GUDS fullständiga rustning, och dra MITT svärd – inte ditt. Ta MIN Sköld av Tro och släck de brinnande pilarna som riktas mot dig. Akta dig för Judasar som kommer till dig i form av får och ändå är glupska vargar. Be för en större Gåva av Urskiljning och tro aldrig att du har den Gåvan i tillräcklig mängd, för ingen människa kan någonsin säga att de alltid känner igen satans ansikte. Akta dig, för djävulen vet MINA Planer för dig, och han vet var du är svag och var du är stark.

MINA riktiga Apostlar och Profeter behöver ingen profetskola. De är skolade i de hårda smällarnas skolande då de blir nedslagna om och om igen i köttet, men när de reser sig så är det med en starkare Smörjelse. Och det är inte längre köttet som reser sig, utan MIN RUACH ha KODESH som reser sig. En profetskola kan inte lära ut det som bara RUACH ha KODESH kan lära ut. Vilket pris kan sättas på en sådan Gåva som JAG skänker till MINA Apostlar och Profeter? Vem vågar lära ut hur man profeterar? Ve dessa falska köttsliga lärare av lögner som bara är till för att fylla sina fickor med guld och silver.

Låt er inte bedras då vargarna sätter upp domare som säger lögner och uppmuntrar falska apostlar och profeter som varken är av MIN RUACH ha KODESH eller lyssnar på den riktiga RUACH ha KODESH. De självutnämnda domarna som dömer MINA riktiga Apostlar och Profeter gör dem modfällda och uppmuntrar de som rör sig i köttet och inte i MIN RUACH ha KODESH. Profetskolor jagar bort och avskräcker MINA riktiga Profeter och Apostlar.

Men de tränas oavsett om de lyssnar på dessa självutnämnda domare över MINA Apostlar och Profeter, eller om lyssnar på HELA SKAPELSENS DOMARE, den MÄKTIGE GUDEN “JAG ÄR!” Slösa inte bort era pengar på sådana dumheter. För dessa skolor tränar köttet och hör inte ens MIN RUACH ha KODESH. Hårda ord, men sanna. De pratar bara om välsignelser och inte varnar om tillrättavisning. Ja, JAG förmanar, genom MINA Apostlar och Profeter. Men JAG använder dem även till att tillrättavisa och skicka varningar om omvändning. Och ja, JAG skickar MINA Välsignelser, men JAG skickar även MINA Förbannelser till dem som inte lyder. JAG sänder MINA Apostlar och Profeter till att tala innan JAG skickar straff.

Det är därför MINA riktiga Apostlar och Profeter vyssjas in i en djup sömn eller avskräcks eller är rädda för att väcka anstöt hos köttet. Det är därför JAG skickar denna tjänarinna till att väcka MINA riktiga Apostlar och Profeter och för att avslöja vargarna i fårakläder som söker att tysta MINA Apostlar och Profeter på alla möjliga sätt. Och får MINA Apostlar och Profeter att tro att om de inte tillhör en viss grupp eller går till skola för att profetera eller om de inte talar med rätt grammatik, så vågar de inte tala och de är inte kallade. JAG kallar de utbildade och de outbildade till att tala ut MINA Ord på alla språk, och JAG använder alla åldrar.

Alla som hör MINA Ord och accepterar dem kommer höra det som JAG vill att de ska höra. Vissa ord kommer ha dubbla innebörder minst. Precis som bibeln gör, när man läser och reflekterar över det mer än en gång, så kommer ni att höra något genom MIN RUACH ha KODESH som ni inte hörde eller såg tidigare. JAG äcklas när MINA Profetiska Budskap redigeras för att låta korrekta enligt köttslig utbildning. Vem ska säga vad rätt grammatik är? Talar alla Apostlar och Profeter bara ett språk? Är de alla av samma ålder, ras eller kön? Är de alla från samma land? NEJ! JAG talar till och med ut från bebisars munnar. Sluta försöka begränsa ”JAG ÄR”. Sluta med att försöka säga vad JAG ska göra och vad “JAG ÄR” inte kommer att göra. JAG gör det som mänskligheten minst anar. Ingen man eller kvinna kan verkligen veta tankarna av ”JAG ÄR!”

När JAG talar om för MINA barn vart de ska gå, så går ni. När JAG talar om för er vart ni ska springa, så springer ni. När JAG talar om för er vad ni ska tala, så talar ni. När JAG talar om för er att tiga, så ska ni tiga. När JAG säger att ni ska stå stilla, rör er inte då. När ni inte vet vad ni ska göra, gör ingenting då, tills ni har frid om att ”JAG ÄR” har talat. När fienden påminner er om ert förflutna, påminn då djävulen om hans framtid. När fördömelsens ande attackerar er, kom då ihåg detta: JAG fördömer er inte, så vem är ni att ni ska fördöma er själva eller låta någon fördöma er? Era synder är lika långt borta som öst är från väst. Föreställ er ett fiskehål och inse att det bara är ni och djävulen som kan gå och fiska efter förflutna synder som JAG för länge sedan har tvättat bort med MITT Utgjutna Blod i Golgata. Ni måste sätta upp ett “inget fiske”-skylt där och fiska inte där längre, och tillåt inte heller någon annan att gå och fiska där. JAG har betalat priset.

Låt inte djävulen påminna er om ett förflutet som inte längre existerar. Det gamla har försvunnit och blivit nytt. Låt MIG fråga dig detta: tvättar du rena kläder på nytt? Sluta påminna MIG då om det som MIN Son YAHUSHUA har tvättat bort. Du är kvalificerad för den nya positionen som JAG har kallat och smörjt dig till. Om du tvivlar på detta, så säger du att GUDEN som du tjänar gör misstag och att du vet mer än vad ”JAG ÄR” gör. Är detta vad du säger? Ska leran säga åt Krukmakaren hur han ska forma och använda detta lerkärl? JAG har smort er för en tid som denna. Tiden är kortare än ni vad tror för att dela det som JAG har gett er att dela. Alla dörrar öppnas nu om ni bara skådar Välsignelserna som JAG har förbehållit för er och accepterar det som JAG ger er.

Kom ihåg, de Gamla Tidernas Elia (Eliyahu, på hebreiska) var inte den som verkligen hade ett behov, för han välsignade änkan mer än vad hon välsignade honom. Elia (Eliyahu, på hebreiska) saknade aldrig något egentligen, för hur skulle någon så smord sakna någonting? Hur kan man sakna något gott när ni man är välsignad med mer Smörjelse och Välsignelser än vad man ännu har insett? Studera och läs Skrifterna noggrant, som JAG beordrat MIN ”Nya Elia” (Eliyahu, på hebreiska) att ge till er. Eftersom ni har välsignat henne, så har hon fått order om att säga dessa Välsignelser över er. Kan ni ännu inte urskilja varandra? Ni två liknar varandra mer än vad ni båda vet. JAG har valt att presentera er båda för MINA syften och inga möten sker av en tillfällighet. Era vägar är inte alltid MINA vägar, men MINA vägar är alltid för ert bästa, och ingenting Gott ska JAG hålla tillbaka från någon av er. Ni båda står inför MIG och ni båda har försökt att tala om för MÄSTERKRUKMAKAREN hur HAN ska forma er och använda er och ni båda har sagt ”Jag är inte värdig av ett sådant uppdrag”.

Men JAG säger till er båda: “Det är klart att ni inte är värdiga av er själva.” JAG väljer inte de kärl som skryter om sin värdighet eller stora värde eller skönhet. Och JAG väljer inte heller dem som har högre tankar om sig själva än vad de bör ha, och väljer inte heller de kärl som tror att de gör MIG en tjänst genom att användas på ett sådant sätt. JAG väljer kärl som vet att de inte kan göra någonting eller säga någonting värdefullt på egen hand, om det inte är under Smörjelsen av MIN RUACH ha KODESH. JAG väljer inte dig för att du bestämmer dig för att upphöja dig och tro att du är bättre än alla andra. JAG väljer dig för att du vet att du inte är den bästa och varken dina förmögenheter eller saknad av dem imponerar MIG, och inte heller vad du har eller inte har. Det enda som imponerar MIG är faktumet att ni vet att Allt är möjligt med GUD, och JAG väljer MINA Apostlar och Profeter från dem som minst sannolikt skulle bli utvalda i världens ögon. JAG väljer de minst sannolika för att förbrylla dem som tror sig vara kloka.

Studera och reflektera över nedanstående Skrifter, så kommer ni att veta om detta Kunskapsord är till för er. MINA får vet att JAG ÄR den ende GODA FÅRAHERDENS Röst, för vilket barn känner inte igen sin pappas röst? Om ni inte hör MIN röst, så är detta Budskap inte för er. Men kopiera det, för ni kommer att bli påminda när det är dags att skicka det till en annan person. Detta Ord är personligt. Fastän det ursprungligen gavs till en annan, så är det är inte bara till för en man eller kvinna eller barn.

* * * * * * *

Jer. 1:4-12
Profeten Kallas
HERREN YAHUVEHS Ord kom till mig. HAN sade: "Innan JAG formade dig i moderlivet utvalde JAG dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade JAG dig. JAG satte dig till en Profet för folken." Men jag svarade: "O, HERRE, YAHUVEH! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung." Då sade YAHUVEH till mig: "Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart JAG än sänder dig och tala vad KAG än befaller dig. Frukta inte för dem, ty JAG är med dig för att rädda dig, säger YAHUVEH." Och YAHUVEH räckte ut SIN Hand, rörde vid min mun och sade till mig: "Se, JAG lägger MINA Ord i din mun. JAG sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera." YAHUVEHS Ord kom till mig. HAN sade: "Vad ser du, Jeremia?" Jag svarade: "Jag ser en gren av ett mandelträd." HERREN YAHUVEH sade till mig: "Du har sett rätt. JAG skall vaka över MITT Ord för att fullgöra det."

Jesaja 64:8
Men YAHUVEH, DU är vår FADER. Vi är leret, och DU är DEN som danat oss, vi är alla verk av DIN Hand.

Jeremia 18:3-4:
Då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde av leran ett annat kärl så som han ville ha det.

Not: Jag ber att jag har används till att vara en Välsignelse för er. Skulle ni kunna vara vänliga och tala om för mig om detta ord vittnar till er på något sätt? Jag är bara sändebudet, så snälla, stena inte detta sändebud. Men om ni ändå kastar stenar på mig, kom ihåg då att de bara kommer att studsa bort från mig och landa på min PAPPA GUD YAHUVEH och YAHUSHUA och RUACH ha KODESH, för det är DE som talar ut detta Budskap. Jag har inget att tjäna på att göra detta annat än att veta att jag lyder min PAPPA GUD. Jag skulle verkligen se det som ett ära att be med någon som dig, för GUD själv har godkänt dig genom detta Ord om du hör PAPPA GUD tala till dig personligt.

På senaste tiden har jag märkt att när RUACH ha KODESH talar ett Ord så verkar det vara för mer än en person, fastän det ursprungligen var tänkt för en person. Denna person är du, Chris. Snälla, tala om för mig att jag ska publicera detta till resten av Apostlarna och Profeterna. Snälla läs det också på nytt mer än en gång. Det ska jag också göra. Mycket kött finns här, och snälla säg till mig om det vittnar för dig. För er som har blivit lurade av satan och tystade de riktiga Apostlarna och Profeterna och ja, kvinnor är Apostlar också: RUACH ha KODESH tar inte hänsyn till kön, utan bara villiga lerkärl som kommer att tala ut, i RUACH HA KODESHS Mod. Inte med en blyg röst i köttet, rädda för att väcka anstöt hos folk mer än vad de vill upplysa dem för deras själs skull.

Jag väntade med att publicera detta Ord, för att den ursprunglige som det är avsett för har inte fått mejlet där jag skickat det. Han kanske reser ut ur landet. Snälla be att denna man får detta Budskap och svarar mig, i en kärleksfull anda och inte bli anstött, före Alla Hjärtans Dag. Chris, du är den som väckte denna Smörjelse i mig, bara genom att be för dig dagligen. Du säger att du är mer än duglig att vara min förebedjare, och du är mannen som GUD har använt till att ge mig uppmuntrande Profetiska Budskap flera gånger när jag behövde det som mest. Det verkar som att Apostlarna och Profeterna, som används till att välsigna andra på detta sätt –så få tar sin tid för att söka ett Ord för oss.

Chris, när du läser detta, kom ihåg då att Ordet ursprungligen talades för dig. Men ursäkta mig, jag kan inte hålla tillbaka detta Profetiska Kunskapsord längre. De utvalda håller på att bedras. Not till mina förebedjare: Chris är ett av namnen som han har använt i sin brevväxling. Jag urskiljer inte att det är hans riktiga namn, men jag vill inte publicera hans riktiga namn ifall det skulle väcka anstöt hos honom. Jag lägger till denna personliga not för att bevisa för honom att jag först försökte nå honom med detta Kunskapsord. Be att OM han är inblandad i en profetisk skola likt den som GUD varnar om, att han kommer höra PAPPA GUD varna honom att fly från det snabbt eller resa sig i mod och tala ut mot de profetiska skolorna som bara är ute efter att tysta de riktiga Apostlarna och Profeterna och fylla sina fickor med guld och silver.

Mycket Kärlek, er Syster i YAHUSHUA
Pastor Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)