Profetia 43 – Del 2

 

VEM VÄLJER NI TILL ATT VARA ER KRUKMAKARE?
JAG, YAHUVEH, ELLER HARRY POTTER!

 

Givet genom Pastor Elisabeth Sherrie Elijah
15 november, 2001

FARA! VARNING! Ta Inte Era Barn till att se Harry Potter-filmerna! Kristna föräldrar, tar ni era barn till att se Harry Potter? Era barn utsätts för fasansfull ONDSKA i dessa Filmer! VARNING!!! Det är brådskande, om ni känner någon med barn, låt dem läsa denna Profetia gällande Harry Potter. Vem är villig att stå utanför teatrarna och varna människorna! Bojkotta teatrarna och sponsorerna!

Var snälla och kopiera och varna andra, ändra bara inte sammanhanget.
Apostel Elisabeth (Elisheva) Elijah.

* * * * * * *

Denna profetia kom till mig efter att en dröm har skickats till mig från en splitt ny bebis i YAHUSHUA, 16 år, som bor i Singapore, som jag kallar för Sanningssökare.

YAHUSHUA älskar dig Sanningssökare, och likaså gör jag. Din dröm väckte smörjelen inom mig. Folk, varför kom inte denna dröm från någon i Amerika? Det verkar som om Singapore, Hong Kong och Malaysia lyssnar och blir frälsta till en större utsträckning enligt mejlen som jag får.

5 Mos. 18:10-12
Det skall inte finnas någon bland alla som får sin son eller dotter att gå genom elden, eller som använder spådom, teckentydning, svartkonst, häxeri, besvärjelsekonster, eller är en andebesvärjare, en trollkarl eller en nekromant. För alla som gör dessa ting är en styggelse för YAHUVEH: och på grund av dessa styggelser driver YAHUVEH er Elohim ut dem från er.    

Uppenbarelseboken 21:8
Men de räddhågade, och otroende och de avskyvärda, och mördarna, och horbockarna, och trollkarlarna, och avgudadyrkarna och alla lögnare  skall få sin del av Eldsjön som brinner med eld och svavel: vilket är den andra döden.

2 Moseboken 22:18
Ni skall inte utstå med att låta en häxa få leva. 

Mika 5:12
Och JAG kommer att skära av häxerier från din hand, och ni skall inte ha några fler spåmän:

5 Moseboken 18:14
För dessa nationer, som ni skall besitta, lyssnade på teckentydare, och på spåmän: men när det gäller er så har YAHUVEH er Elohim inte tålt att ni gjort så.

2 Kungaboken 17:17
Och de fick sina söner och sina döttrar att gå genom elden, och använde spådom och förtrollningar, och sålde sig själva till att utföra ondska i YAHWEHS åsyn, för att reta upp HONOM till ilska.

2 Kungaboken 21:6
Och han fick sin son att gå genom elden, och han utövade teckentydning, och använde trolldomar, och umgicks med tjänande andar och trollkarlar: han åstadkom mycket ondska i YAHUVEHS åsyn för att reta upp HONOM till ilska.

3 Moseboken 18:21
Och ni skall inte låta någon av er säd gå genom elden till Molok.

2 Krönikeboken 33:6
Och han fick sina barn att gå genom elden i dalen av Himmons son: även han höll på med teckentydning, och använde trolldom, och använde häxeri, och umgicks med en tjänande ande och med trollkarlar: han åstadkom mycket ondska i YAHUVEHS åsyn, för att reta upp HONOM till ilska.

Matteus 18:5-7
Men den som stöter en av dessa små som tror på mig, det vore bättre för honom om en kvarnsten skulle hängas om hans hals, och att han skulle dränkas i havets djup.

Lukas 17:1-3
DÅ sa han till lärjungarna, det är omöjligt att förföljelserna inte ska komma: men ve den, genom vilken de kommer! Det vore bättre för honom att en kvarnsten skulle hängas runt hans hals, och att han skulle slängas in i sjön, än att han skulle stöta en av dessa små.

VEM VÄLJER NI TILL ATT VARA ER KRUKMAKARE...
JAG, YAHUVEH, ELLER HARRY POTTER!


(Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sa att lägga upp detta på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sedan Elisabeth att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG satte det i din ande för inget av detta har skett genom din hand, inget av detta har kommit fram genom din mun. Det är från YAHUVEHS mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUA din MASCHIACHS mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, mun som har gett upphov. Om det bara hade skett genom din hand så skulle det ha misslyckats för länge sedan. Det är genom Shkhinyah Härlighets vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga väckelsevinden, det är inte genom din anda för annars skulle det ha misslyckats (Jesaja 42:8) )

Under juli 2010 sa även YAHUVEH GUD att lägga till följande från 2 Krönikeboken före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de hånade GUDS Budbärare, föraktade HANS Ord, och hånskrattade åt HANS Profeter, tills HERRENS vrede restes mot HANS folk, tills det inte fanns något bot.”

Ni dåraktiga, åh ni dåraktiga! De som JAG, YAHUSHUA, begär att kalla för MINA, fastän ni kallar er själva för MINA och ändå varför säger ni att ni älskar MIG och inte lyder MIG? Hur kan ni kalla MIG för Herre och ändå lyder ni inte MINA skrifter? Sedan när styr tjänaren Mästaren? Ni hör inte ens MIN milda stilla röst när JAG varnar om farorna av trolldom och demoniska besittningar genom det som era ögon ser och era öron hör. På grund av detta blir era barn besatta genom filmerna, böckerna och videospelen som är en ständig föda av ockult, trolldom, demonism, satanism och schamanism.

Ångra er idag! Vänd er bort från denna ondska. Vänd era barn till MIG, YAHUVEH, och YAHUSHUA istället. VI ensamma ska vara krukmakaren av er och era barns lera. De ska formas till VÅR avbild inte Harry Potters[1].Till och med namnet valdes för ett syfte, att forma era barn till avbilden av den fiktiva karaktären av Harry Potter. Säger inte MINA Skrifter, ”uppfostra ett barn vid den väg han skall gå och när han är gammal så kommer han inte att frångå det.” Vad håller ni på med? Åh ni dåraktiga. Ni uppfostrar era barn till att bli trollkarlar, schamaner, häxor och satanister. Åh vilket pris ni kommer att betala när era egna barn vänder sig mot er med onda andar som kommer få er att undra vart era barn tog vägen. Ni kommer att titta på dem med undrande ögon, för era oskyldiga bebisar kommer att bli besatta med alla typer av onda andar.

Varför kommer JAG tillåta dessa oskyldiga att skadas på detta sätt, när deras själva själ kommer att utsättas för fara? För att JAG gav föräldrarna ett val, till och med hedningarna vet bättre, för de vet att barn inte ska ha ockultiska krafter. De inser att häxeri är en synd och ändå främjer era egna etermedier detta, till och med till barnen genom komediserier. Bojkottar ni TV-stationerna eller bojkottar ni annonsörerna? NEJ, ni förblir tysta och varnar ingen. Säger inte MITT Ord, “Låt en häxa brännas i helvetet och i Eldsjön”? De skall brinna efter att de har dött om de inte ångrar sig. Åh MINA dåraktiga, detta är priset som ni skall betala.

De skall brinna i helvetet och Eldsjön efter att de har dött, om de inte ångrar sig. Åh MINA dåraktiga. Detta är priset som ni skall betala för att ni tar era barn till Harry Potterfilmen, de skall bli besatta. De ska vända sig mot er i uppror, på sätt som ni aldrig drömt om. För dessa är era egna oskyldiga barn, som litade på er att ni skulle lära dem rätt från fel, ändå uppmuntrar ni dem att titta på och studera häxeri, satanism, schamanism, demonism, i det som ni anser vara en ofarlig film eller i ofarliga böcker fulla av humor och ändå matar ni dem denna föda av ondska, vetande att det är ondska och skrattande åt denna ondska. Hur kan ni kalla er själva för föräldrar?

Föräldrar beskydda MINA oskyldiga barn. Deras sinnen är så böjliga och istället för att gott planteras, tillåter ni denna onda Harry Potter att plantera ondska i era barns sinnen, kroppar, andar och själar, eftersom de söker dessa demoniska krafter och ja, otal kommer att få dessa krafter. Det som ni skrattar åt är en verklighet. Det finns somliga som är besatta med demoner som kan anta några av dessa onda krafter och kraften finns inte bara i MITT Heliga Ord utan även de onda vet att det finns kraft i demoniska rabbel och ord. Dessa ord och gärningar kommer ni att hitta i filmerna och böckerna om Harry Potter. Föräldrar, ni är ansvariga för att mata era barn med mat, både fysisk och andlig mat. Ni matar inte era barn med gift, så varför skulle ni tillåta satan att mata era barn med gift? Gift till er själ och till era barns sinne, kropp, ande och själ.

Satan hånar och skrattar åt er föräldrar, eftersom ni lyfter skeden för att mata era barns själar med denna ondska. Det är ondare än förut, i varje film, och i varje barnbok. Denna onda förtappade satans arbetare som känner stolthet över sina oheliga handlingar av häxeri har förtrollat allt detta. Onda förtrollningar har kastats på alla hennes skrifter och filmen har onda förtrollningar som får alla som tittar på den att tro: “skulle inte detta vara härligt, om jag hade en sådan typ av kraft?” Detta öppnar upp folk till den hjärnkontrollerande, hjärnmanipulerande, hjärnförändrande, maktlystna, antikristanden. Inträdande andar kommer lätt träda in till alla dem som öppnar upp denna dörr till deras sinne, kropp, ande och själ. Det har funnits förtrollningar, rabblande och besvärjelser som har satts på böckerna och filmerna och allt som kommer fram från allt som har att göra med Harry Potter, för att åstadkomma en hunger efter mer kunskap om det ockulta och en hunger efter att göra uppror och trolla för att håna JAG, YAHUVEH och YAHUSHUA och allt som är heligt och att acceptera det som JAG, YAHUVEH, har kallat för oheligt.
Att acceptera det som MINA Heliga Skrifter förbjöd. 

Era barn betalar och kommer att betala ett pris, för att ni dåraktiga föräldrar har tillåtit denna ondska in i era hem, och har släppt in denna ondska in i deras öron och tillät dem att titta på det med sina ögon. Skam alla dem som gör dessa illdåd och kallar sig själva för MINA. Ångra er nu och vänd er bort från denna ondska eller kalla inte er själva för MINA längre för JAG kommer inte ens veta av er. Låt er varnas, förstår ni inte än? Be och urskilj vare sig detta är sanning och vare sig detta stämmer överrens med MINA Heliga Skrifter. Om det inte gör det, lyssna inte på denna apostels varningar då, som JAG talar genom henne nu. Att uppmuntra era barn att läsa och titta på filmer som glorifierar det ockulta är en styggelse för JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA!
Hör upp, lär och urskilj.

Detta är detsamma som att låta era barn gå genom elden. Detta är detsamma som att offra era barn till Molok. Våga inte tro att ni kallas för MINA när ni offrar MINA Barn, inte bara i abort, utan nu utsätter ni dem till och med för fara genom att offra deras själar, och öppnar upp deras själar och andar för allt som JAG kallar för oheligt. Inser ni inte än att satan vill ha era barns själar? Satan vill komma med anarki till era hem och anden av uppror, mord, stöld och olydnad. Åh detta kommer med olika åldrar och miljöer av barn bara genom att bo i denna onda värld. Hur mycket mer kommer det att vara för alla dem som tillåter sina barn att livnära sig på denna ondska, och uppmuntrar denna ondska, och ändå kallar sig själva för Kristna eller Judar? Till och med de som dyrkar en hednisk gud som Buddha eller Allah, låt er varnas när JAG säger alla barn, så innebär detta er också.

JAG, YAHUVEH, gav er barn med ett uppdrag att beskydda era små. JAG, YAHUVEH, satte en moderlig instinkt i barnens mödrar för att beskydda dem till och med på bekostnad av sina liv. Fäder, JAG har satt detta i er också, att försörja, och bry er om era familjer. Hur kan ni göra denna illdåd i MINA ögon? Var är de andliga ledarna som varnar om denna film och böckerna som bara ökar i ondska med varje volym? Inser ni inte vad satan gör och kommer at göra i en större skala? Föreställ er demonisk besittning av barn över hela världen, på alla språk, där till och med föräldrarna kommer att frukta sina egna barn, föreställ er att dessa barn och alla som tittar på denna film blir besatta och deras hjärtan blir kallare och kallare och deras tro dör ut som en glöd på grund av upprorets ande så att de ska skratta åt det som JAG har förbjudit.

Ni föräldrar som utsätter era barns själar för fara på detta sätt inser inte ens hur arg ni har gjort JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA. Det är bättre om en kvarnsten skulle hängas runt er hals och ni dränktes. Förvänta inte MIG att höra era böner, när ni ropar till MIG när ni ser barnen besatta. Lyssnade ni på MIG när JAG varnade er med MIN RUACH ha KODESH? JAG kommer att höra era böner till den grad som ni har lyssnat på MIG när JAG varnade er att inte låta era barn underhållas med det som JAG har förbjudit er att studera, eller ta del av djävulars läror. Bli inte överraskade när era små börjar utöva förtrollning. Bli inte överraskade när era små vänder sig mot er i hat. Bli inte överraskade, för ni matade dem dessa onda böcker som lär allt mot den enda Goda Boken.

Hur många av er föräldrar köper varor åt era barn och inte ens inser att det är häxeri, med förtrollningar som har sin rot i satanism och det får er att spendera pengar genom att ge det till satan och hans verk varje gång ni gör detta. Bli inte överraskade när armodets ande kommer till er för att ni gör detta. Bli inte överraskade när barn börjar döda varandra och offra sina egna djur. Bli inte överraskade när demoner går in till era barn och ni inte längre har ett barn som vill läsa Bibeln eller höra Namnet av Guden ni tjänar, när ert barn kommer hata allt som är Heligt.

JAG säger er detta: JAG, YAHUVEH, är KRUKMAKAREN. Ni och era barn ska vara MIN lera. JAG, YAHUVEH, ska forma er, inte Harry Potter. Tillväxten av denna onda krukmakare som kommer att inplanta i era hjärnor och i era barns hjärnor att förtrollning är ofarligt och att kontrollera och manipulera andra är det man ska göra. Akta er, för era barn över hela världen, på varje språk, kommer bli besatta, och om ni inte ser det direkt, bli inte överraskade, för somliga demoniska besittningar kommer inte noteras direkt, för demonerna kommer att ligga i dvala och i väntan. Inser ni hur många själar som kommer att offras till satan på grund av denna ockultiska film och alla böcker som ni matade era barn med? Inser ni att detta är verkligt och de som utövar svartkonsterna, schamanism, satanism, inte skrattar åt filmen och åt böckerna. De skrattar åt alla dem som inte tar detta på allvar.

Förbjud era barn att bli tagna till denna film eller att läsa böckerna. Om ni har böckerna i huset eller i era barnbarns hus – be över böckerna, kasta bort förbannelserna från böckerna, utgjut YAHUSHUAS Blod över böckerna, be MIG om förlåtelse om ni har syndat och uppmuntrat detta på något sätt. Kom till MIG i YAHUSHUAS namn och bränn de böckerna. Bojkotta skolorna som tillåter detta att vara en del av sin läroplan. Se till att lärarna får sparken om de insisterar på att undervisa era barn häxeri. Förbjud dem att mata era barn något mer av denna ondska. Lärarna kommer att ångra detta. Skolorna som tar del av detta kommer att ångra detta, för om de tror att de har problem med eleverna nu, vänta bara tills det som barnen ser i filmen och böckerna om Harry Potter används till att experimentera på lärarna och föräldrarna. Satan kommer att ge era barn de ockultiska krafterna att skada. Era egna barn kommer att bli era värsta fiender.


Ångra er idag! Vänd er bort från denna ondska. Vänd era barn till JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA istället. VI ensamma ska vara krukmakaren av er och era barns lera. De ska formas efter vår avbild, inte Harry Potters. Till och med namnet var utvalt för ett syfte, att forma era barn till avbilden av den fiktiva karaktären av Harry potter. Demoniska andar väntar och vakar för att se vilka som kommer att öppna upp sig själva för demoniska besittningar genom portarna av denna film och böckerna. Det finns inga goda kunskaper att förvärva genom böckerna eller filmen, så varför utsätter ni MINA dyrbara små för fara? Demoner träder in i era barn. Barn kommer att gå in i biograferna, men det kommer inte vara era barn som går ut.

Ni har blivit varnade! Ni kommer inte märka det direkt. Somliga kommer och somliga föräldrar kommer inte, men JAG talar om för er, era barn kommer att övertas, undan för undan, ju mer de livnär sig på detta beroende som pågår runt om i världen. Inte för en drog eller sex utan för frossarorgien av att lära och studera och utöva svartkonsterna av det ockulta, och förbereda världen så att antikristsystemet accepteras mer villigt. Kom ihåg, antikrist kommer att göra sakerna som era barn läser om i filmerna och böckerna om Harry Potter, och till och med mer. 

Föräldrar som kallar sig själva för MINA och inte ångrar sig och varnar andra, vet detta: på grund av ert uppror kommer JAG, YAHUVEH att slå dövörat när ni ber, och vågar att möta MIG efter att JAG har varnat er och när ni kommer gråtande till MIG och JAG kommer att säga: ”Du blev varnad”. Och nu skall ni livnära er på MIN vrede och ni kommer inte gilla dess smak. Hela Himmelen vakar och ni omges av ett moln av vittnen. Hur många efter denna profetiska varning kommer att bry sig tillräckligt och varna andra? Ni hålls ansvariga för vad ni vet. Säg inte att ni inte vet, för till och med innan JAG talade ut ur denna apostel tillhörande MIG, så vet ni att JAG kräver av er att ni beskyddar era barn och hur kan ni säga att detta är beskyddande av era barn? Amerika, var är ditt ånger inför MIG? Varför fortsätter du att överösa dom över ditt huvud? JAG hör böner gå fram i YAHUSHUAS Namn, men var är bortvändandet från synd?England, du har frambringat dom från Himmelen över dig. Ångra dig, för denna ondska kommer från ditt eget land. England, du har inte gjort något för att stoppa det. Varför? Hur kan MINA andliga ledare tiga? Varför sätter inte kyrkorna upp varningar ute i tidningar och på etermedierna? Varför bojkottar inte MINA Barn varje butik och produkt som stödjer detta häxeri och demoniska besittningar? Varför protesterar inte föräldrarna, och vägrar tillåta skolorna att mata era barn det som ni inte har matat era barn med?

Akta er, ju mer ständig födan av denna ondska är, desto mer de demoniska besittningarna kommer bli helt uppenbara. Föräldrar, är detta verkligen värt era barns själar? Alla som livnär sig på denna föda av det ockulta, är detta värt era själar? Skilj er från MIG, ni ondskans arbetare. JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA kommer inte veta av er, om ni inte ångrar er och vänder er tillbaka till Helighet, och ångrar er för att ni teg. Var är MINA andra apostlar och profeter som borde ljuda basunen och varna om farorna för sinne, kropp, själ och ande, för alla som ser på denna film, eller läser böckerna? Ni har blivit varnade. Nu är det ert val.  


Vem väljer ni till att vara er krukmakare: JAG, YAHUVEH, och YAHUSHUA eller Harry Potter? Den filmen och böckerna kommer bara att forma er och era barn till allt som är oheligt. Det är upp till er. Säg inte att JAG inte sänder MINA Apostlar och Profeter till att varna innan JAG sänder MIN dom. Till och med marken skälver i fruktan åt ilskan av JAG, YAHUVEH. Hur mycket mer borde ni som är befallda att arbeta på er egen frälsning med fruktan och bävan? JAG varnar er nu, och talar om för er att blodet av barnen över hela världen kommer vara på era händer, för ni varnade inte dem.

Blodet av de ofödda bebisarna som är aborterade, torterade, använda i medicinska experiment, i kosmetika och offrade för själviska skäl är på era händer. Det finns ingen bra anledning till att döda oskyldiga bebisar. Alla som gör detta kommer att svara till MIG på Domedagen, om de inte ångrar sig och varnar andra. Nu har ni ett nytt blod av barnen på era händer, allt för att ni vägrar att varna andra att inte mata era barn det ockulta som en föda för ert sinne, kropp, ande och själ. Harry Potter kommer att forma era barn till häxor, trollkarlar och satanister som kastar trolldomar som kommer att förskräcka er. Hus kommer att bli besatta med varje typ av onda andar. Utgjut YAHUSHUAS Blod till och med på reklamen och tala ut till och med till televisionen som utsätter era barn för fara med reklamen som släpper lös demoniska andar. Tala ut till era radiostationer. Bojkotta dem som vägrar att lyssna. Slå dem där det gör ont, deras bankkonton. Tala ut till skolorna som stödjer detta. Kämpa mot anden av antikrist, innan det är för sent.

Fråga er själva, skulle er kommunala skola ta tiden att läsa de Heliga Skrifterna i ett klassrum? Skulle era kommunala skolor ta era barn till att se ett passionsspel av YAHUSHUAS liv? Varför tillåter ni då satan att undervisa era barn? Få ut dem från antikrists nästen innan det är för sent. Världens barn förbereds nu lika säkert som hår trimmas[2], följaktligen namnet Harry Potter.  Denna film kommer att visas över hela världen och ändå borde det inte tas emot som den typ av trimning som ni vill att era barn ska ha, inte ens er själva.

Det har förekommit en hel del planeringar av satanister att ta över sinnena, kropparna, andarna och själarna av er och era barn, genom att använda kärlen som stödjer denna ondska. Vad kommer ni att göra åt det? Det är ert val, för JAG tänker inte hjälpa någon som har förmågan att varna och kunskapen, och ändå utsätter sina barn och andras barn för fara genom att tiga. De inträdande andarna ligger i bakhåll för era barn liksom er själva. Hur mycket är er själ värda? Hur mycket är era barns själar värda? JAG, YAHUVEH, har sagt åt MIN Dotter Elisabeth att varna er. Hur många kommer att lyssna? Varna till och med hedningarna för annars kommer blodet vara på era händer! Det finns de som har kunskapen att veta hur man församlar bojkotter. Förbli inte tysta längre för annars är blodet på era händer. Detta är bara ett lerkärl som JAG har format till att tala ut dessa varningar, vad kommer ni göra nu för att hjälpa henne att få detta meddelande till folkmassorna?

Så är det skrivet, så är det talat den 15 november, 2001, kl 16:25.

I YAHUVEHS och YAHUSHUAS TJÄNST,
Apostel Elisabeth Sherrie Elijah

Klicka Här För Uttryckbar Text
Klicka Här För Att Översätta Profetian Till Ett Annat Språk.

 [1] ”potter” betyder ”krukmakare” på engelska.

[2]”förbereds” och ”trimmas” beskrivs med samma ord, det engelska ordet ”groom”.