Profetia 42
KAPITULERA!!!
MINA Fiender Släpp Era Vapen!
Både Andliga och Köttsliga!


Given genom Vör. Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
18 december, 2000


Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8) 

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Åh kapitulera – så säger YAHUVEH. Åh kapitulera, kapitulera, kapitulera. Återigen säger JAG till MINA fiender, fienderna som ringar in och omringar detta smorda Apostoliska/Profetiska Ministerium, denna MIN tjänarinna Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu], fienderna som har omringat andra smorda Apostoliska/Profetiska Ministerier. JAG säger det igen: alla de som omringar Israel, alla de som omringar Jerusalem, släpp era vapen både andliga och köttsliga innan JAG den STORA ELOHIM ”JAG ÄR” får eld att falla från Himmelen och JAG kommer att fullständigt förinta och utplåna er alla (Hesekiel 38:23-24).

SKRÄCK, SKRÄCK, SKRÄCK, gråtande, jämrande, död och så många begravningar att det inte kommer finnas plats att lägga dem i begravningsplatserna. Handen av MIN Dom, som en gång daskade er, kommer nu bli till en näve och JAG kommer att slå sönder er. JAG, den STORA ELOHIM ”JAG ÄR”, i MIN Nåd, varnar varje land, varje folk, varje släkt, varje tunga: låt MIN älskade Jerusalem vara ifred. De fallnas blod flyter in i marken och ropar på MIG. De fallnas blod i Israel har inte varit förgäves. JAG hör gråtandet och de djupa jämrandena, av folket som älskar JAG, YAHUVEH. JAG hör MITT NAMN anropas av de som slaktas.

Vilket land, vilken nation har lojaliteten, vilken stat, vilket län, vilken ö har kärleken och lojaliteten som Israel visar då de kämpar för att behålla landet som den STORA ELOHIM ”JAG ÄR” YAHUVEH gav till deras förfäder för länge sen? JAG talar till de andliga ledarna: kommer ni ihåg David och Goliat? David sprang inte bort från Goliat, utan sprang mot Goliat, och visste att striden är MIN. fienden kommer nu med främmande gudar in i ditt land åh Israel, och ändå är de ingen gud alls. fiendernas kvinnor och män kommer med sina främmande läror och försöker trassla in Israels folk i en form av slaveri som JAG inte har förordnat. Israel, JAG talar ut från denna tjänarinna: kom ihåg att du är landet av mjölk och honung. Du är landet som Abraham välsignade. Du har inget att vara rädd för, utom rädslan själv.

Låt varje strid föregås som det gjordes i det förflutna med musiker, sånger av pris, dyrkan och böner. Tror ni inte på orden i Toran? Israel, du är landet som världen inte förstår. Så avundat och smädat, så hatad utan anledning. För du vill ha fred och ändå har du aldrig känt fred. Du ger bort land och hem som JAG inte sa att du skulle ge bort, bara för att behålla fred. Vet du inte att ju mer du ger, desto mer de kommer kräva? Vet du inte att man inte kan göra girighetens ande tillfredsställd? Räkna med MIG åh Israel, återigen, för den STORA GUDEN ”JAG ÄR” YAHUVEH är din BEFRIARE.

Firandet av Hanukkah kommer. För alla de som observerar firandet, förvänta er mirakel igen, för JAG ÄR LJUSET som kommer belysa er väg i mörkret. Täck era ledare i böner, för de sållas av satan som sandkorn. Ni har blivit förrådda av ledare som ni har litat på, från den minsta till den största för snöd vinnings skull som inte kommer köpa tillbaka deras själ. Fasta och be, att MIN Perfekta Vilja ska uträttas, för JAG ÄR återhållen av ilska över mordet, ljugandet, bedrägligheten som pågår.

JAG befaller alla att be för Jerusalems fred. Om ni tror att det är dåligt nu, så har dödandet bara påbörjat. Men var inte rädda, för er FADER ELOHIM YAHUVEH ser och hör. MIN sista befallning är att välsigna dem som välsignar dig åh Israel. Avvisa inte någon som älskar Israel, Jerusalem eller MITT utvalda folk. JAG kommer att välsigna alla dem som välsignar dig åh Israel! JAG den STORA ELOHIM ”JAG ÄR” kommer att förbanna all dem som förbannar dig åh Israel.

En varning till MINA fiender: kom ihåg Bileams åsna. Var inte som en Bileam (4 Mos 22-24). JAG gör en bättre: JAG talar från denna Apostel och varnar er att förgörelsen som ni utmäter kommer att vändas sjufalt. Välsignelserna som ni ger ut till Israel och MITT Judiska folk kommer att återvända till er sjufalt. Välsignelser eller förbannelser, ni bestämmer. 5 Mose 28 ljuger inte. Så är den talad, så är den skriven den 18 december 2000, kl. 2:53 på eftermiddagen, och i MIN tid kommer det minsann att äga rum.

Väcker anstöt hos vissa, upplyser andra. Anförtrodd till MITT barn, krigare, Brud, Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

Personlig Not från Vör. Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Om denna Profetia har uppmuntrat eller välsignat dig, kan du vara snäll och mejla eller skriva till mig till den nedanstående adressen och snälla lyft upp mitt namn i böner. Alla uppmuntringar och ekonomiska stöd är välkomna. (Elijah [på Hebreiska, Eliyahu] är mitt flicknamn och jag skäms inte för detta Judiska blod i mig)* * * * * * *