Profetia 37
Välsigna och Be för Jerusalems Fred


Given genom Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
19 oktober, 1999

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8) 

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Jesaja 52:4-5 “Så säger HERREN YAHUVEH: MITT folk drog i forna dagar ner till Egypten och vistades där som främlingar. Och Assur har förtryckt dem utan orsak. Vad har JAG nu här, säger YAHUVEH, då man har fört bort MITT folk utan skäl? Dess tyranner skränar, säger YAHUVEH, och MITT NAMN blir ständigt hånat, varje dag.

* * * * * * *

JAG ska välsigna dem som välsignar Jerusalem. JAG ska förbanna dem som förbannar Jerusalem! Åh Jerusalem, åh Jerusalem! MIN älskade dotter Jerusalem, du lilla avundade, smädade land som kallas för Israel. JAG skickar MIN tjänarinna till att frambringa ett Budskap av Hopp för dig. Du vet lagarna, men nu använder JAG henne till att ge er MITT Löfte. JAG, YAHUVEH, har välsignat dig och skonat dig på grund av YAHUSHUA, MIN ÄLSKADE SON. JAG själv valde att hela mänsklighetens FRÄLSARE skulle födas, predika med tecken, underverk och mirakel och ge dig MIN Kärlek. För er dog HAN, uppstod till Härlighet, besegrade er själs fiende och tog tillbaka det som satan stal.

YAHUSHUA sitter nu på MIN Högra Sida som er enda FÖREBEDJARE. YAHUSHUA, MIN ÄLSKADE SONS HELIGA BLOD utgöts i Jerusalems jord så att denna värld skulle frälsas. Bara genom att acceptera detta rena HELIGA BLODTÄCKE som ett Blodsförbund kommer du frälsas. Det finns ingen annan väg in i MIN Närvaro. Bort med era högtider, offer, fastan, enformiga böner och speciella dagar avskilda till att förhärliga ”JAG ÄR” om ni inte accepterar MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA, så är allt ni säger och gör gjort förgäves! JAG gav MIN Gåva av YAHUSHUA inte bara till denna värld, utan först gav JAG HONOM till dig.

Åh älskade land som JAG kallar för Israel. HANS HELIGA BLOD utgöts inte bara för denna värld, utan först utgöts den för Israel. HANS BLOD som utgöts ropar ut i jorden nu och säger ”JAG gjorde det för dig. Kommer du föralltid att avvisa MIG? Kommer du föralltid förbanna MITT NAMN? När kommer du se att JAG ÄR ditt enda offer som kommer lugna MIN FADERS Ilska igen?”

När kommer du se att JAG lät dig göra det mot MIG och att du inte ska skyllas för det? Åh för den där kommande dagen då du ska kalla MIG för din älskade och vörda MITT HELIGA NAMN! JAG varnar dig om detta: inte längre kommer lamm eller djuroffer lugna MIN FADERS Ilska eller MIN – bara genom att acceptera MIG, YAHUVEHS ÄLSKADE SON. JAG lade ner MITT LIV villigt på Jerusalems jord så att du ska frälsas. Bara genom att erkänna att JAG, YAHUSHUA, sitter på YAHUVEHS Högra Sida som KUNGARNAS KUNG och HERRARNAS HERRE kommer du frälsas.

Bara genom att anropa MITT NAMN YAHUSHUA HA MASHIACH under den kommande Vedermödan kommer du frälsas. Bara genom att älska, lyda och leta efter MIG kan du kallas för MIN Brud då JAG rycker upp dig till att vara vid MIN sida. JAG ÄR den enda BEFRIAREN av denna värld, den enda FÖRLÖSAREN. Det finns ingen annan. Så JAG talar inte bara till Jerusalem, utan till denna värld: gör er redo för vad som ska komma. Ni kommer inte överleva om ni inte anropar YAHUSHUAS NAMN! Att älska bara MIN FADER YAHUVEH räcker inte! HAN offrade MIG, men inte bara för MITT Judiska folk, utan för folk av alla släkten och tungor gav HAN SIN ENDA SON till detta land så att ni ska ha ett täcke för era synder. Alla har syndat och alla har understigit YAHUVEHS Härlighet!

Bara JAG och MIN FADER är Heliga och Perfekta. På grund av Adam och Evas fall, så är inte någon skapad människa utan behov av en FRÄLSARE och av MITT BLODSOFFER! Jerusalem är så välsignat, för det var på denna mark det enda rena, Heliga, helande, uppväckande, befriande, BLODET av YAHUSHUA utgöts på denna mark i Jerusalem. Varför tror ni att satan hatar detta land så mycket? Varför tror ni att detta land kämpar för överlevnad ända sedan det föddes? Varför tror ni att det är krigshärjat och varje land på denna jords yta vill kontrollera det?

Varför tror ni att MIN FADER har välsignat det på sätt som HAN inte har välsignat något annat land? MITT BLOD utgöts och nu kommer DET frambringa outsägliga, hemliga skatter till denna värld! De onda kommer bita och skära tänder då de försöker kontrollera rikedomarna. De kommer bråka med varandra om vem som ska tvinga henne på knä, och rikedomarna och bytet kommer de kriga för att erövra. Men MIN FADER talar ut och säger till fienderna att ni inte kommer fortsätta söndra och erövra ett land och ett folk som JAG har kallat, förutbestämt som MITT!

Ni kommer inte lyckas med att stjäla från ett folk som JAG har förutbestämt som MITT. De betalar ett pris bara för att bära namnet Jude, och JAG ska beskydda detta land som kallas för Israel på sätt som ingen någonsin har drömt vara möjligt. JAG ska beskydda alla som har en kärlek för Jerusalem! Fastän de förnekar MIN SON YAHUSHUA nu, så kommer det en tid när YAHUSHUAS NAMN återigen kommer vördas. Det är därför de onda försöker stifta lagar nu som kommer förbjuda NAMNET från att ens uttalas, med påföljd av fängelse, tortyr och död. satan kontrollerar regeringen nu av detta land och länderna runt denna värld. Ni ska foga er efter regeringarna bara så mycket som de fogar sig efter YAHUVEH och YAHUSHUA. För regeringen är på YAHUSHUAS Axlar. Det är BARA HAN som betalade Priset! MITT folk ska lyda GUDEN som de tjänar och inte människan. Be att de korrupta regeringarna kommer besegras, och att de Heliga kommer resa sig och ta tillbaka det som blev stulet.

Israels land har delats så som MINA kläder, satt på spel och sålt till den högstbjudande. Men JAG, YAHUSHUA, kommer att ge tillbaka till Israel det som har stulits, och hennes fiender ska fly i sju olika riktningar! Åh ve er som lyfter er hand mot MITT Ögas Äpple. Fastän YAHUSHUAS NAMN föraktas i detta land nu, så ska JAG vända dem tillbaka till deras första kärlek, och de ska de inse genom sitt lidande att de och YAHUSHUA är MIN Älskade och MIN Älskade är MIN!

Israel ska sakna vattnet, för de saknar det Levande Vattnet till vilket JAG kommer skicka andra, till att ge det där Levande Vattnet och till alla som dricker, deras törst kommer att släckas. Inte bara i det andliga, utan i det fysiska. Alla de som avvisar MIN SON YAHUSHUA, deras tungor kommer att hänga ut som en uttorkad man i öknen. Så som YAHUSHUA törstade, så kommer de som avvisar HANS Gåva i Golgata. Hur många kommer gå ut som kvinnan vid brunnen? Hur många kommer vara villiga att erbjuda Israels land MITT Levande Vatten? För de törstar och vet inte vad de törstar efter. De kallas för ett Heligt Land, och ändå är bara en liten bråkdel Helig inför MIG.

JAG ska skicka ut denna tjänarinna som JAG profeterar genom nu med bägaren av MITT Levande Vatten. Hon kommer att smörjas med andra som går framför henne på sätt som denna värld ännu inte sätt, då hon matar de hungriga och erbjuder det Levande Vattnet till de som törstar efter Rättfärdighet. Kommer du vara en som hjälper henne? Kommer du vara en som hindrar henne? Var och en som läser detta borde komma ihåg att om det inte vore för det där lilla landet som kallas för Israel, var skulle då er FRÄLSARE ha blivit född, predikat, dött och återuppstått? Det var för er skull och bara för er skull som Israel betalar detta pris. För satan hatar Jerusalem och Israel med ett hat som inget annat! han skickar sin antikrist till att styra och regera i Jerusalem.

Akta er, för alla de som inte accepterar den ENDA RIKTIGA LEVNANDE GUDEN kommer att falla under makten av det kommande onda väldet. De som söker efter MIN SON YAHUSHUA kommer att ha gömd mat och gömt vatten när de är i nöd. MINA barn kommer att hitta gömd skatt, gömd manna från Himmelen när de är i nöd. Räkna inte med att denna korrupta värld ska ta hand om er, utan räkna istället med ABRAHAMS, ISAKS och JAKOBS GUD och kom ihåg hur JAG alltid har haft en Mose som går före MITT folk för att leda ut dem ur träldom. Så som det var en gång kommer JAG göra det igen. Ännu outsagda mirakel, ni som tillhör YAHUVEH & YAHUSHUA, ska skåda!

Begränsa inte MIG. Tvivla inte på MIG. Tro bara på MIN SONS NAMN, YAHUSHUA HA MASHIACH, och anropa MIG, så kommer JAG inte undanhålla mirakel och välsignelser från er. Om ni bara i tro kan tro. JAG har en uppenbarelse för de så-kallade ”hedningarna”: om ni är en troende, älskar, dyrkar och accepterade YAHUSHUA som HERRE och FRÄLSARE, så har ni blivit inympade och ni är en Jude lika mycket som MIN SON YAHUSHUA är. Inte längre finns det Judar och hedningar. Inte längre kallas högtiderna för Judiska högtider och Heliga Dagar. Dessa och Sabbaten är för er också!

JAG har en uppenbarelse för de fullblodiga ”Judarna”, hör MIG! Ni avvisar YAHUSHUA, för ni tror att HAN är för hedningarna. Men YAHUSHUA föddes från en Judisk tjänarinna, och YAHUSHUA är en JUDE! Åh Israel, MITT NAMN är ”JAG ÄR”! JAG har välsignat dig. Förbanna inte längre HONOM, för “JAG ÄR” är inte halva HONOM. VI är EN! De som förbannar, avvisar och förnekar MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA förbannar, avvisar och förnekar den STORA GUDEN ”JAG ÄR”. För detta finns det ingen förlåtelse för synd. Ni har grävt er grav, i helvetet, som ni kommer bo i.

De som avvisar MIN RUACH HA KODESH avvisar både FADERN och SONEN, för det finns inget sätt för någon att frälsas om inte MIN RUACH HA KODESH drar er in i den Kärleksfulla Bekräftande Kunskapen att bara YAHUSHUA frälser och att det till Himmelen inte finns någon annan väg, inget Heligare Namn. JAG kommer för MIN Brud för att uppryckas vid MIN Sida! Men ni måste längta efter MIG inte av rädsla, utan av djupKärlek! Rädsla är motsatsen till Tro. Rädsla hedrar inte MIG. Er tro på att JAG, YAHUSHUA, kommer ta hand om de som är MINA – detta är vad som hedrar MIG. Eftersom MIN Brud har varit rädd och inte anropat i Tro och Kärlek, så har JAG inte kommit än. JAG kommer för MIN Brud med ett rent hjärta, lojalitet och motiv – inte självisk högmod eller brist på tro på att JAG ska försörja. Detta är delvis anledningen till varför MIN Brud inte är vid MIN Sida än.

Sök MIG, lär er om MIG, begär MIG, lyd MIG, mer varje dag. Gå in under tillflykten av MINA FADERS Vingar som en fågelunge, och då kommer ni se MIG. Inse att inget kan hända som MIN FADER inte har förordnat. HAN kommer att bereda en utväg på den där onda dagen när det verkar som att allt är förlorat. Se upp, er frälsning närmar SIG. Se upp och se MITT kommande i den östra himlen. Lyssna med era öron och vet ingen rädsla. Ni kommer att höra de Förlöstas Shofarhorn. Med era ögon kommer ni se MIN Härlighet om ni bara kan tro.

Talad, skriven, genom denna tjänarinna till YAHUVEH & YAHUSHUA under RUACH HA KODESHS Smörjelse kl. 7 på morgonen, 19 november 1999. 
Vör. Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *