PROFETIA 32

Akta Er för Guldfeberväckelsen!
Ett Stort Bedrägeri!

Skriven/Talad under den HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse
Genom Apostel & Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
14 april, 1999

Elisabeth (Elisheva): Under Profetian finns det kommentarer och ett utdrag från en chattrumsindivid som upplevde Guldfeberväckelsen!

ABRAHAMS, ISAKS & JAKOBS GUD har sänt mig till dig. ”JAG ÄR” YAHUVEH är HANS NAMN. ”JAG ÄR” sänder mig till både Judar & Hedningar, de frälsta, de återfallna, de ofrälsta. Må ni höra den HELIGA ANDEN tala ut från de skrivna Orden här, och må allt förhärliga YAHSHUAS, YAHUVEHS & RUACH HA KODESHS NAMN!

Den som har öron må höra vad ANDEN säger till församlingarna. Alla andra förblir döva.

* * * * * * *

Nedan är Profetian så som den kom fram

– med Profet Elishevas “Heliga Tungor”, då GUDS ANDE ger talförmågan (Apos 2:3-4) för himmelska eller jordiska språk (1 Kor 13:1). Elisheva talar ut i tungor för att framkalla Profetior (1 Kor 14:6).

Den innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU הי är GUDS HELIGA NAMN som i “Alleluja” eller “Hallelu YAH” הי-וללה vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH ה-ו-ה-י FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA עושוהי GUDS ENFÖDDE SON –
(HA MASHIACH חישמה betyder “MESSIASEN”; ELOHIM םיהולא betyder ”GUD”)

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHETהראפת הינכש
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH שדקה חור, (som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN”)
– finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH הניכש {SHEKINAH} betyder, på hebreiska, GUDS DVÄLJANDE, GUDOMLIGA NÄRVARO.)

Dessutom betyder ABBA YAH הי אבא “FADER YAH”
och IMMA YAH הי אמא betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln)
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges. Högerklicka fotnoternas nummer för att öppna en till tab.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till innan Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun, att det föddes.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun, att det föddes.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.

Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder.” Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
       – 2 Krönikeboken 36:16

Sen, i juli 2016:

Ve alla som skulle våga göra illa – dessa två smorda. Ni kommer att ångra den dag ni någonsin föddes. Rör inte MINA smorda, och gör dessa två Profeter inget ont (se Ps 105:15; 1 Kr 16:22). Det hade varit bättre för er om JAG, ABBA YAHUVEH, hade slitit ut er tunga!

(Profetia 128)

Och från Profet Ezra:

Jag varnar er alla – de som kommer mot detta Ministerium OCH DESSA PROFETIOR och Elisheva och jag, alla Präster i AmightyWindMinisteriut – jag varnar er nu: ”Rör inte YAHS Smorda och gör inte HANS Profeter något ont” (Ps 105:15; 1 Kr 16:22) så att inte YAHS Vredes Spira ska drabba er. Men för dem som är välsignade och är en välsignelse till detta Ministerium, och trogna, och som tar emot Profetiorna: mycket välsignelser ska komma över er – allt för att skydda det som tillhör YAH i YAHUSHUAS NAMN

* * * * * * *

Tillagt april-maj, 2003

Profetian nedan talar inte bara om guldstoftets falska manifestationer som visar sig på kroppen, utan även om tänder som blir till guld, liksom Kosovokriget. Men det kan även tala om kriget idag i Irak och Afghanistan, för det gäller fortfarande. En bror i YAHUSHUA skrev till mig och frågade om denna Profetia 32. FADER YAHUVEH sa att det ska publiceras igen och lägga till detta NYA mejl som skickades till mig från Malaysia där vi har många som har tagit emot YAHUSHUA – som på grekiska heter ”JESUS KRISTUS” – via sanningarna som talas i detta Ministerium.

Profetiorna är över hela Malaysia, Afrika, Indien, England, för att bara nämna några utländska länder. Till och med en Kristen Kyrka i Irak har Profetiorna och delar dem med sina medlemmar. Snälla, be för de Kristna och Messianska Judarna i Irak, för de är en dold minoritet, och en bror som var en pastor därifrån skrev till mig för ett år sen. Jag använder ordet var... därför att jag inte vet om han eller hans kyrka fortfarande lever efter det som jag har sett på nyheterna... Jag vet detta: jag kommer att träffa honom i Himmelen, fastän jag aldrig kommer att ha glädjen och äran att träffa honom på jorden.

Kärlek & Välsignelser i YAHUSHUAS NAMN,

Elisabeth S. Elijah
(Elisheva Eliyahu)

Profetia 32 Börjar

14 april, 1999

“JAG ÄR” & MIN SON YAHUSHUA är INTE några glorifierade tandläkare! VI är SKAPELSENS GUD. Vi härmar inte människans sätt. Sök efter sanningen bönfullt, för det finns de som försöker bedra er. Detta är inget annat än trolldom, trolleri, alkemi och förtrollning – magin av att förvandla metall till guld.

AKTA ER! Andliga ledare och de människor som övernaturligt får dessa guldfyllningar (fastän vissa påstår det av bluff) i sina munnar fångar upp meddelanden från satan så som en radiosändare.

De kommer inte kunna urskilja
RUACH HA KODESHS riktiga Röst någonsin igen –
De har sålt sin själ för en munfull av guld,
om de inte OMVÄNDER SIG och får den borttagen.
Studera och bestå provet.
Var finns detta i de Heliga Skrifterna som JAG har gett er?

De kallar detta för en “väckelse”, men helvetets eldar slickar på deras fötter. Vet ni, att MINA vägar inte är världens vägar?!

Ni går och springer fram och tillbaka, och till och med hedningarna gör så för guldets skull! Och ni jagar efter tecken, underverk och mirakel och vet inte att detta är vad antikrist kommer att använda till att bedra så många? Vet ni inte att tecken, underverk och mirakel följer dem som tror (Mk 16:17-18)? Inte att ni följer efter tecknen, underverken och miraklen! MINA mest betrodda tjänare leds bort som en gris med en guldring i trynet.

Ni som gör dessa saker visar era riktiga frukter. Akta er, för ni kommer att hållas ansvariga. Hur vågar ni förolämpa MINA riktiga tjänare som varnar er och påminner er att till och med de utvalda kommer att bedras om det är möjligt (Mt 24:24)!

Detta är möjligt bara om ingen vill varna och tala ut. Ni borde inte hata dem, utan var tacksamma för deras mod. Nej – men i dessa tider talas det om gott som om det vore ont, och ont talas det om som om det vore gott – JAG behöver inte omvandla metallfyllningar i tänder till guld för att frälsa själar, eller stänka guldstoft över er.

Det är YAHUSHUAS BLOD som behövs till att täcka er, inte guldstoft.

Om detta hade varit det enda som krävdes, så skulle JAG inte ha gett MIN SON YAHUSHUA som ett offer i Golgata.

Ni andliga ledare, JAG anklagar er med denna galenskap. OMVÄND ER IDAG! Delta inte överhuvudtaget i denna guldfeberväckelse. Ta reda på vem trollkarlarna är i kyrkorna, som tar in detta i kyrkorna och templen, och jaga ut dem. Ni är de blinda som leder de blinda (Mt 15:14; Lk 6:39). Båda kommer att falla in i helvetets innandömen när ni leder folk till tecken, underverk, mirakel och inte till FRÄLSNING – YAHUSHUA är HANS NAMN!

MITT folk, fly från sådana ställen [där] ni ser detta! Förebrå satan och fly. Ni skämmer ut er själva när ni hungrar och törstar efter tecken, och satan ger er vad ni begär.

Vad kommer ni göra när satan säger “ta med slantar till mig, så ska jag förvandla metallen till en hög av guld”? Förstår ni inte än att er girighet förblindar era ögon?

Urskiljer ni inte att de kyrkor som har öppnat upp sig till detta även har kaosets skrattande, hånande ande i sina kyrkor?

Kan ni inte se att detta är ännu en form av bedrägeri för att hindra er från att vara utan fläck eller skrynkla? Detta är ännu ett bedrägeri för få bort era ögon från MIN Återkomst?! Ni som har bedragits och inte omvänt er: ni är inte MIN Brud!

JAG anropar MINA förlorade får som har kallat sig för MINA och ändå springer till en annan fåraherdes famn – en ”falsk fåraherde”, en som kommer leda dem som en gång kallades för MINA lamm till slakt. Dessa som kommer till MIG och kallar MIG för ”FRÄLSARE” gör så bara på grund av tecknen av att förvandla metall till guld eller att se guldstoft. Inser ni inte att det bara är kärlek, riktig kärlek mot MIG som kommer frälsa era själar? Inser ni inte att OMVÄNDNING – RIKTIG OMVÄNDNING – kommer frälsa era själar?

Kommer ni inte ihåg att JAG gjorde mirakel, tecken, underverk och mirakel med Moses och att den onde faraon hade sina magiker, trollkarlar och besvärjare som förfalskade samma sak? – satan försökte bedra då, och han gör samma sak nu – han använde en gyllene idol då, han använder en gyllene idol nu.

Ni med anden av en Farisé!

Ni jagar efter kött

Och inte MIN RUACH HA KODESH!

Er, JAG en gång tittade på med fröjd! Nu vänder JAG MIG bort i avsky! Ni säger eftersom det ena ministeriet eller den andra personen (som ni har satt på en piedestal, och tror att de är mer än vad de är) – eftersom de säger att detta är ett verk från Himmelen utan att ens urskilja vilken ande de talar från, så accepterar ni det som sanning! Trots att det är en lögn från helvetets avgrund.

VE dessa som lär MITT folk att synda och acceptera det som inte är från MIN RUACH ha KODESH! Ni är samma personer som får dem att rulla i gångarna och skälla som hundar och skratta i kaotiskt hån och påstår att det är HERRENS Fröjd!

Ni ledare, JAG kommer att störta er så plötsligt, som har vilselett MIN hjord. Ni kommer inte ens att varnas. Se detta som er varning, men så få kommer ens att höra MIN röst, för de har hört en annans röst som nu talar med dem genom satan.

Ni ledare, ni hålls ansvariga. Ni hålls ansvariga för vad ni vet! Ni falska ledare som vilseleder MITT folk är samma personer som använder MITT Ord till att påstå att YAHUSHUA låter församlingen vara ett spiritistiskt medium.

Kom ut från kyrkorna som gör alla dessa saker som JAG har anklagat dem med denna dag. Annars, hjordar som en gång var MINA, kommer era namn att utplånas föralltid i Lammets Livsbok.

I denna värld tillber ni guld och tror att den ena är bättre än den andra beroende på hur förmögna de är. DÅRAR! Ja, JAG kallar er för DÅRAR!

Skapade inte Israeliterna en gyllene idol för sig själva? Detta är inte annorlunda. Eftersom MIN dumma trilska dotter Jerusalem också deltar i denna galenskap och MINA tjänare som JAG en gång litade på undervisar detta kätteri, så tror ni att det är MINA Händers verk?

Fråga er själva: hur skiljer sig tillbedjandet och dyrkandet av den falska guden som fyller tänder med guld från tillbedjandet av den gyllene kalven? Fråga er själva: när JAG gav Budorden skrivna på sten till Moses, skrivna av MITT Finger på sten och inte guld – fråga er själva varför JAG inte skrev dem på guld? Men samtidigt fyllde satan MITT folks hjärtan och de dyrkade en gyllene idol. Detta är inte annorlunda.

Ni ledare skryter om hur många blir frälsta från denna “guldfeberväckelse”, och tror ni ändå inte att JAG vet församlingens riktiga motiv och ser deras hjärtan? Vet ni inte att satan återigen använder en guldidol till att leda MITT folk in i falsk dyrkan, och ni tror att ni prisar MIG och förhärligar “JAG ÄR”? Och ändå förolämpar ni MIG. Bort från MIG, de som gör dessa saker. OMVÄND ER IDAG, annars kommer ni att betala med er själ.

Nu har JAG fler anklagelser mot er, ledare, församlingar och kyrkor som säger att ni är MINA. Under denna tid har ni till och med hedningarnas ögon på guldfeberväckelsen och ändå anklagar JAG er med detta:

Varför faller ni inte på era knän och fastar och gör förböner dag och natt för grymheterna som uträttas i ett krig som satan själv iscensatt? Vet ni inte att ”JAG ÄR” kommer att döma på ett strängt sätt alla dem som deltar i NATO och gör dessa grymheter!?

Era ögon är på guld och inte på de oskyldiga männen, kvinnorna och barnen som ni bombar och mördar dagligen.

Pastorer, profeter, apostlar, evangelister, lärare, akta er! Ni som en gång talade MINA Ord och nu leker “Följ ledaren” – “JAG ÄR” är den ENDA LEDAREN som ni ska följa. ”JAG ÄR” följer ingen man eller kvinna. De ska följa ”JAG ÄR”! ”JAG ÄR” finns inte i populariteten bland de ministerier som ni söker autografer från för skammens skull.

MINA tjänare ska tjäna folket, och istället förleds de till synd genom mutor, för att tiga, från regeringarna som ger skattefri status och varnar er: ”om ni talar, så kommer ni att betala för det ekonomiskt”. För pengarnas skull tystar ni er själva!

Ni bevisar vilken Gud ni tjänar när ni inte säger att homosexualitet är synd! Abort är synd! Detta krig är synd! Denna världs sätt är synd! Alla som är en vän till denna värld är inte en vän till “JAG ÄR” eller MIN SON YAHUSHUA, AKTA ER!

JAG anklagar er nu, ni som kallar er för andliga ledare, ni som marscherar till melodin av världens trumslagare! Varför hör ni inte MIN röst säga till er att tala ut mot ohelighet? Ni lär MITT folk att synda genom att tiga. Och vad era politiska ledare än gör, så säger ni att ”JAG ÄR” varken vill att de ska kämpa mot det som är oheligt, eller tala ut mot ländernas ledare som gör dessa saker.

Be så att de omvänder sig! Men låt inte de andliga ledarna, politiska ledarna leda in er i helvetets innandömen. Låt inte de andras blod blöta era kläder. Låt er inte förblindas av berömmet och förmögenheten som satan erbjuder i denna värld.

Det finns en väckelse, ja, men en större väckelse av fotspår som leder in i helvetet från det stora bortfallandet från MIN Sanning (2 Th 2:3; 1 Tim 4:1) – satan hade också en väckelse som pågick, så akta er för förfalskningen, karnevalväckelsen. JAG anklagar er andliga ledare.

Det är inte alla som marscherar till helvetets trumvals. Det finns de som denna tjänarinna och andra som modigt kommer ropa och protestera och om det skulle behövas, lägga ner sina liv för MIN skull. JAG varnar er: ”Jakob älskade JAG. Esau hatade JAG” (Ro 9:13)!

När ni strävar efter att tysta MINA Jakobar, så riskerar ni att bli som av en Kain-ande – ni är i faran att MIN kärlek förvandlas till hat mot er – det är ni som hädar RUACH HA KODESH när ni vågar säga att ett satans verk sker genom RUACH HA KODESH!

Pröva varje ande som talar. Pröva varje tecken, underverk och mirakel. Stämmer det överens med Ordet av ”JAG ÄR”?

Guldstoftet som beströr er och era kläder – guldstoftet skickas till er från helvetet för att täcka er som en filt och förblinda era ögon och sätta er i en djup andlig koma där ni inte längre vet rätt från fel. JAG anklagar er andliga ledare som JAG en gång kunde lita på – JAG kan inte det längre.

Varför protesterar ni inte och får er församling att protestera mot detta krig? Varför kallar ni er för vän till de politiska ledare som gör dessa grymheter?

Vet ni inte att ni kommer hållas ansvariga för att ni inte talar ut i fruktan av att förlora er skattefria status? Ni andliga ledare, ni har accepterat regeringens mutor för att hålla er tysta. Ni har sålt er förstfödslorätt, så som Esau gjorde, för en handfull av guld.

Ju större ministeriet, desto mer ni kunde ha fått MITT folk att resa sig och tala ut och säga nej till hedningarna. Men, för en muta tiger ni och tillåter mord av oskyldiga, och blodet är på era händer, andliga ledare och alla som följer efter dem och alla som stödjer dem med era tionden och offergåvor!

Förvänta er inga välsignelser från MIG. För när tiden kommer, och ni ropar på MIN Räddning, kom ihåg: var är ni när de oskyldiga behövde era röster till att försvara dem? Krig för girighetens skull! Människan leker GUD och MITT folk står och tiger! Vad kommer ni göra? Ni som står tysta och ser på bombningen av oskyldiga män, kvinnor, barn – ni bär deras blod på era kläder nu!

Om alla bara hade gjort någonting för att tala ut! Om varje kyrka bara hade talat ut mot detta! Fasta, be och gör förböner. Stäng inte era dörrar förrän ni ser MIN Befriande Hand!

Amerika, ve dig, för blodsutgjutelse har inte kommit till dina kuster från krig på många år, men nu har ni kallat det över er själva! JAG hindrar fortfarande bödelns hand för de fås skull som ropar på nåd. Men när det kommer, så ska det inte finnas någon varning. I nattens tystnad kommer det slå till utan varningar.

Ni är så uppblåsta av högmod. Ni tror att inget land kommer slå tillbaka, men ve dig Amerika. För när det blir dags att slå, så kommer det inte vara genom en hand som slår dig, utan genom många händer som slår dig för det som du har deltagit i! Dina allierade kommer inte finnas någonstans i närheten. För de kommer att slåss för sina egna länder. Ve er, MINA barn som stödjer detta krig. Era pengar är dränkta med blod.

Era andliga ledare som varje vecka håller kyrka eller tempel och ändå inte leder församlingen till att fasta, be och göra förböner mot detta. Man kan inte utplåna en orätt genom att begå en ny. Hur kan ni fördöma mord på ena sidan och ändå applådera det på andra sidan – så länge det är ert land som mördar! Hycklare!

Hur kan ni säga att vi måste stödja våra politiska ledare när det de gör är fel? Ja, JAG satte de politiska ledarna i tjänst. JAG satte även den onde faraon i egenskap av en korrupt ledare. Sa JAG till Moses att lyda honom när han var ogudaktig? Sa JAG inte till Israeliterna att fly från denna ogudaktige härskare?

Sa JAG inte till Moses att varna denna ogudaktige härskare? Skapade inte JAG den onde faraon och ja, till och med Hitler & Mussolini för MIN Vredes och förgörelses skull, för det onda som de har gjort i MIN Åsyn (Ro 9:17-22)!

JAG anklagar er med detta! andliga ledare och alla de som håller sig tysta – det finns ingen skillnad mellan er och de som höll sig tysta under Förintelsen! JAG anklagar er med detta! Politiska ledare som håller sig tysta medan de vet att det som äger rum är fel, men vågar att inte vicka på båten av fruktan – ni kommer att få er båt vickad, men det kommer att vara genom Handen av ”JAG ÄR:S” Vrede. JAG ska inte bara vicka på det. JAG kommer att vända era liv upp och ner och hålla er under.

OMVÄND ER IDAG! Tala ut idag! Hata inte den som överlämnar detta Budskap. Hon lyder bara MIN vilja! Någon måste tala ut och vara som en Moses och säga ”SLÄPP MITT FOLK!”

När det är dags och ni ser Israel omringat av trupper, kommer ni då tala ut? När ni hör hoten av att er eget land hotar MIN dotter Jerusalem, kommer ni då tala ut? När missilerna pekar i deras riktning från ert eget land, kommer ni då tala ut?

Ni andliga ledare som kryper ihop i hörnet av fruktan med era munnar tystade – för ni har tagit emot guldmutan täckt i ert guldstoft, ljumma med ett sken av gudsfruktan och ingen GUDSFRUKTAN inombords (2 Tim 3:5)! Ni som läser MINA Ord till församlingen och ändå inte agerar på Orden – tro utan gärningar är död (Jak 2:14-26)! Ni sjunger era lovsånger till MIG, och ändå säger JAG: “Försvinn med era lovord!” För ni visar MIG inga lovord på något annat sätt än att forma era läppar i sång. Era hjärtan är långt från MIG. Ni talar om kärlek, och ändå anklagar JAG er, andliga ledare: var är er kärlek?

Om ni älskar MIG, så kommer ni att lyda MIG (Jh 14:15). Ni kommer att lära MITT folk att lyda. Tala ut som Johannes Döparen och var inte rädda för era liv.

Akta er: om ni inte omvänder er, så kommer JAG en dag att säga till er: ”Gå bort från MIG, ni laglösa. JAG kände aldrig er” (Mt 7:23). ”Jakob har JAG älskat. Esau har JAG hatat” (Ro 9:13). Var försiktiga så att MIN kärlek för er inte förvandlas till hat. Akta er! Kain trodde också att han gav MIG en bra offergåva, och i avundsjuka slaktade han Abel för att han insåg att hans offergåva inte var tillräcklig (1 Mos 4).

Varför får ni era församlingar att rikta sina ögon på deras tänder och guld? JAG ska visa er hur tänderna av JUDAS LEJON känns när [JAG ÄR] mycket förargad. Ni hånar MIG med er dyrkan som leder folk till en gyllene idol och invaggar dem till sömns för morden som omringar dem, och ändå är deras ögon riktade på deras egna tänder eller i de andras tänder.

Tror ni att JAG inte hör skriken från de oskyldigas munnar?

Ve de länder och människor som deltar i att försvara ondskans hantlangare och som dödar dem som dyrkar MIG!

Ve alla de länder som inte gör allt som är möjligt för att beskydda Jerusalem. JAG har gömt Israel – fastän hon är MIN trilska dotter – så är hon MIN dotter och JAG älskar henne väldigt mycket och nitiskt vaktar och kommer att beskydda det som är MITT!

Hennes ögon har förblindats, och nu försöker guldstoft att förblinda henne ännu mer, men JAG ska personligen torka hennes ögon med tårar så att hon ska se tydligt, och hon ska se sin FRÄLSARE YAHUSHUA komma och rädda Israel.

Åh, Jerusalem! Åh, Jerusalem! JAG kommer att samla dig till MIG (Mt 23:37) och omfamna MITT folk. Och alla som vågar komma emot dig kommer få reda på hur det är att försöka och förgöra ALLSMÄKTIG GUD, SOM är ABRAHAMS, ISAKS & JAKOBS GUD.

“JAG ÄR” är MITT NAMN & JAG delar inte MIN HÄRLIGHET med någon eller något. Ni har älskat MIG, men inte MIN SON YAHUSHUA, SOM föddes på jorden på er mark från ert eget kötts höfter. Ändå föraktar ni den enda FRÄLSAREN som ni någonsin kommer att känna.

Men detta förändras och MIN RUACH HA KODESH sveper över Israel och fienden kan inte stoppa det!

Åh Israel, ge inte upp det som JAG har sagt att du inte ska överlämna!

Åh Israel, ge inte efter för hotelsen om krig
eller rykten om krig eller förintelse!

Tro på att ”JAG ÄR” ska rädda och befria dig
från fiendens händer
och från främmande barns händer!

Tro på att JAG ska befria er och alla MINA barn i alla länder
från de främmande eldarnas händer!

Låt er inte bedras!

Jaga ut trollkarlarna från era kyrkor och tempel!

Jaga bort dem som dyrkar gyllene idoler från MINA barn!

Ledare, OMVÄND ER idag
för att ni inte har stått upp mot ohelighet!

Jag säger detta Budskap genom MIN tjänarinna Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu] och fastän Budskapet inte smickrar era öron, så är det ett Budskap som kommer från ABRAHAMS, ISAKS & JAKOBS GUD, & YAHUSHUAS HIMMELSKA FADER! ”JAG ÄR” är MITT NAMN och ”JAG ÄR” har talat denna dag. Så låt det upptecknas på jorden som i Himmelen.

Profetians Slut 14.4.1999, 6:46 på morgonen
Så är den talad. Så är den skriven.

Detta är det Budskap som jag har hört för att framföra. Jag talar ödmjukt ut det och ber om förlåtelse från GUD YAHUVEH & YAHUSHUA om jag inte har hört någonting fullständigt eller om jag har censurerat några ord för att jag inte hade velat stöta någon.

Det är en skrämmande sak att ha ett sådant enormt ansvar att tala Orden av SKAPELSENS GUD “JAG ÄR”. Det är som RUACH HA KODESHS Eld som är instängd i mina ben. HERREN ”JAG ÄR” har sagt till mig att HAN håller mig ansvarig för vad jag säger och vad jag inte säger.

Snälla, be för de Apostlar & Profeter som liksom jag själv tar på sig hettan för att de säger ord som folk inte vill höra.

Återigen finner jag mig utanför de konventionella kyrkorna och tittar in. Jag har inte sett detta guld i någons mun, men jag känner en syster som attackeras och kallas för en hädare för att hon talar emot det som RUACH HA KODESH säger till mig kallas för ”Guldfeberväckelsen”, som inte är någon väckelse alls!

När Israeliterna dansade runt den gyllene kalven, vågade någon tala ut och säga ”Nej! Detta är inte GUD!”? De tog sitt guld och gjorde en idol. Samtidigt skrev en riktig rörelse av GUD YAHUVEH lagarna med SITT Finger på en stentavla!

Bara för att Richard Roberts, TBN, och andra berömda profeter och präster ger er frid om att detta är ett ”tecken, underverk och mirakel från Himmelen så att ni kan tro på att YAHUVEH & YAHUSHUA är en verklighet!” – LÅT ER INTE BEDRAS, FÖR KOM IHÅG DET STORA BEDRÄGERIET! Låt er inte bedras! Bibeln säger ”utan tro är det omöjligt att behaga GUD” (Heb 11:6). Var är tron som krävs i denna guldfeber?

Snälla, innan ni förlorar er själ, inse att jag inte har någonting att vinna på att tala ut mot detta. Jag lyder bara min HIMMELSKA FADERS vilja. Jag har även friheten, för jag är inte skattebefriad. Jag har inte sålt min förstfödslorätt för en skattefri status! Så många präster beter sig som Esau och inser inte det och kommer inte göra det förrän det är för sent! Dessa är anklagelserna som jag har mot kyrkorna och ledarna. Vad är ert svar på dessa anklagelser? Himmelens alla ögon är på era handlingar. Nu kan ni inte säga att ni inte har blivit varnade.

Omvänd er idag, innan det är för sent!

Apostel & Profet
Elisabeth S. Elijah
(Elisheva Eliyahu)

Ordväxling i Chattrum

Detta delades med oss. ”Rev” är inte Vör. Elisabeth (Elisheva), utan någon som en Ministeriepartner träffade online.

Rev: Hej, jag såg din webbsida om guldstoftväckelse, kan jag fråga dig om det?

Ivan: ja

Rev: har du sett den?

Ivan: jag känner någon som har sett den... det är det närmaste jag kom till

Rev: jag fick det. Jag vet inte vad som får fram det. Hur blir jag av med det? Jag bad aldrig om det.

Ivan: Vad det hände dig...

Rev: jag fick det på en “välstånds-girighetskyrka”

Rev: det finns en konstig antikrist-ande där. Detta går ihop med Dan 11:36

Rev: det sipprar ut från handflatorna och fingrarna med en olja

Ivan: ja, så har jag hört

Rev: jag hatar det. Hur blir jag av med det?

Ivan: fick du några guldfyllningar?

Rev: så som jag ser det, så är våra skatter himmelska, som JESUS lär ut

Rev: jag har inte kollat, jag har bara 1 tand fylld

Rev: du vet väl att välståndsrörelsen är av girighet och inte Gudscentrerad, va?

Ivan: ja... måste läsa hela profetian

Rev: japp, jag gjorde det

Rev: jag vill inte ha satans missfoster-saker överhuvudtaget

Ivan: profetia 32

Ivan: har du slutat gå till den där kyrkan?

Rev: jag får guldgrejerna medan vi talar

Rev: japp, det gjorde jag. Jag lämnade. Nu går jag till ett messianskjudiskt ställe där jag matas

Ivan: guldstoftet pågår nu... hur har din relation med gud varit?

Rev: jag älskar Gud. Jag älskar HONOM med allt

Ivan: varför tror du att det händer dig...

Ivan: satan använder guldstoft till att märka sitt folk

Rev: ondska kanske vill få mig att gå till girighet?? Se, jag hatar grejer. Till och med allt det riktiga GULDET i himmelen kan inte jämföras med JESUS. JESUS är den riktiga skatten

Rev: mannen, jag vill få bort detta märke NU

Ivan: det kommer att vara som odjurets märke

Rev: hur blir jag av med det? Jag bad aldrig om det och vill inte ha det. Jag ÄLSKAR JESUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rev: Att lämna tionden eller ge gör jag inte ens med förväntningar om gengäld. Jag gör det bara för att tjäna Gud

Ivan: det enda jag kan säga dig är vad Gud sa....

Rev: vad var det?

Rev: fick jag märket av tillfällighet?

Ivan: omvänd dig och få det borttaget. Studera och bestå provet.

Rev: Hur får jag bort det? Jag har omvänt mig mycket och jag studerar. Det är så jag fick reda på att detta var dåligt.

Ivan: jag vet inte hur man stoppar det... fasta och be

Rev: måste det drivas ut? Som befrielse kanske? 245

Ivan: du sa att du går till ett messianskt tempel

Rev: ja

Ivan: har du berättat för rabbin?

Rev: jag har en kompis online som gör befrielser

Rev: jag ber min kompis. Kanske han kan driva ut det

Ivan: försök det, antar jag

Rev: k, tack :) GVD (”Gud Välsigne Dig”)

Snälla, håll med oss för Revs befrielse!

Kommentarer Om Profetia 32:

Ämne: guldstoft och skrattande väckelse?

Kära brud av YAHUSHUA,

Hälsningar i Jesu Namn. Jag skulle vilja veta om de där guldstoftväckelserna och de skrattande väckelserna, vare sig de har dött bort?

Har ni sett ni sett någon av dem som nu befrias från de där demonerna?

Lever de segrande som bibelkristna?

Jag har de där väckelserna spridda i mitt land, Malaysia, och jag har personligen sett en tjej från en annan kyrka som hade guldfyllningar som nu blev grå. Hon manifesterade demoner och befriades när man bad över henne i Jesu namn. Hon ramlade bakåt.

Jag trodde på att de falska manifestationerna är från samma Romersk-katolska andar som kommer med falska manifestationer, syner om Maria som är kopplade till Maria och antikrist.

En kvinna från samma kyrka som hade de där skrattväckelserna manifesterade också och var i befrielsens process. Hon kastade ut allt som hade falska manifestationer i Herren Jesu Kristi namn.

Om ni har några dessa samma vittnesbörd, var snälla och låt mig veta.

Gud välsigne.
Ps. Michael
Malaysia

* * * * * * *

Vill du se denna “Guldväckelse” själv? Ta en titt på internet och se själv. Vi kan inte hållas ansvariga för att ha lett fåren in i vargarnas hålor. Om du inte tror på oss, så hålls du ansvarig nu för vad du vet och har hört. Se till att lägga till oss i bokmärken och komma tillbaka.

* * *

Datum: Fre, 16 apr, 1999, kl. 00:12:27 -0700

Tänkte att jag skulle dela detta med er. Det klarade aldrig fram sig till NZ-listan.

Din profetia bekräftar bara det som Guds Ande väckte i mig.

Gud välsigne dig syster.

Elli

* * * * * * *


Datum: Mån, 5 april, 1999. kl. 19:42:49 -0700
Till: [email protected]
Från: “Elli”
Ämne: Sv: Guldstoft och guldtänder...

Kl 22:32, 5-4-99, skrev K. Walters:

Jag fick inte detta mirakel personligen (ÄN). Men jag hade glädjen och äran att kika in i många munnar... vilken syn! En kvinna som har varit på socialen under större delen av sin barndom hade åtta nya gyllene tänder! En annan kvinna hade fyra guldtänder &/eller fyllningar på onsdag och fram till lördag hade hon 11! (Jag såg henne vid båda faserna av detta mirakel). En man hade två vackra, perfekta, glänsande guldtänder och en av dem hade ett kors inristat på det! Jag vet att det låter omöjligt att tro på, men jag såg det med mina egna ögon!

* * * * * * *

Kära Andrew och lista,

Jag skulle vilja dela några tankar som jag är djupt imponerad med efter att ha läst inlägget om “guldfenomenet”, och det gäller tiden av “falska tecken och mirakel” som ska komma fram från Guds boning (Guds tempel), dvs. “kyrkan” i det som jag tror är “våra” tider. Jag läste om spänningen som medkristna delar vid dessa “underverk”, och jag frågar mig själv: Varför är det så att *jag* inte känner samma spänning som ett Guds barn, utan istället känner jag en sorg inom mig?

När jag följde rapporten på TACF, så riktades mina tankar till avsnitten i 2 Thess 2 och jag undrar inombords... vad tror Kristna att det där kapitlet beskriver? (hur läser ni?) Hur föreställer de sig att satans bedrägeri ska vara, och hur manifesteras det? Tror ni verkligen att den Falska Profeten ska komma på scenen med ”helvetiskt” utseende och kungöra ”Hej, jag är den falska profeten”? Tror ni verkligen att ni kommer kunna urskilja lögnen när det visar sig ”mitt ibland” er (mitt ibland Guds boning, Guds hus, dvs. “kyrkan”)? Jag får känslan av att de flesta kristna, och särskilt de som springer efter dessa ”tecken- och mirakelrörelser” har uppfattningen att ett ”falskt mirakel” MÅSTE lukta svavel eller vara av fult slag för att vara från djävulen.

Låt er INTE bedras, bröder och systrar! Den satanistiska förfalskningen KOMMER ATT visa sig INIFRÅN “Guds tempel”, och det talar inte om ett Tempel som de kommer att bygga i Jerusalem vid en viss tidpunkt... eftersom, 1) Gud har inte bott där under de senaste 2000 åren, och 2) Gud bor inte i tempel gjorda av händer.

Varför jag tror jag att “guldtands- och guldstoftsfenomenen” är ett FALSKT mirakel? Därför att miraklet i sig har en sådan “trivial” natur, och det är ett som tilltalar “köttets lust” och “livets högmod” [1 Joh 2:16]. Vem är den som frestade Kristus med ”denna världs makt och lockelser”? [Matt 4:8-10] Guldtänder (glöm korsinristningen) har alltid varit ett “specialitetsobjekt” i denna värld som bara de RIKA kunde ha råd med. Det påminner om en typ av “klass”.

Här säger jag INTE att Gud inte skulle kunna välja att göra något som detta, men ärligt talat så tror jag att det är utanför Guds karaktär, när Hans hjärta krossas över de krossade hjärtans och andarnas behov. Att Han har kul och stänker ”gyllene änglastoft” in i de (blinda?) dyrkarnas tårar.

VAKNA, MÄNNISKOR! Satans mirakel kommer att visa sig mitt ibland er, och han kommer att förhöja sig över allt som kallas för Gud (eller ”från” Gud), och sitta mitt ibland Guds folk som Gud (eller som ”från” Gud)... såsom Mr. Sandman (sandmannen) stänker “gyllene” sand (stark villfarelse) in i era sömniga ögon! Det är verkligen dags att VAKNA!!! VAR INTE vilseledda.

tjänande i Hans kärlek,
Elli, även känd som (Grace2u)

2 Thessaloniker 2:3-12

3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i GUDS tempel och säger sig vara GUD.

5 Kommer ni inte ihåg att JAG sade er detta, när JAG ännu var hos er?

6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer.

7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer HERREN YAHUSHUA att döda med SIN Muns Anda och förgöra, när HAN visar SIG vid SIN Ankomst.

9 Den laglöses ankomst är ett verk av satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under

10 och med alla slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta

11 Därför sänder GUD en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen

12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.