Profetia 31
Er Pesach Bor Där Er Tro Bor


Given till Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
30 mars, 1999


Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8) 

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Men det var våra sjukdomar HAN bar, våra smärtor tog HAN på SIG, medan vi höll HONOM för att vara hemsökt, slagen av GUD och pinad. HAN var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på HONOM för att vi skulle få Frid, och genom HANS sår är vi helade.” Jesaja 53:4-5

* * * * * * *

JAG har detta mot dig Amerika! Din ledare är inte bara en horkarl, utan även en krigshetsare! Dina gator översvämmar inte med tillräckligt mycket perversion och tillräckligt mycket blodsutgjutelse – nu måste du ta det till andra länder. De ofödda slaktar du med mindre nåd än dina djur som du dödar för matens skull! Du tar mer hänsyn och omtanke för djuren än du gör för bebisarna som slits isär och bränns levande dagligen.

JAG har detta mot dig, Amerika. Du var ett land avskilt av MIN Gudomliga Hand till att förhärliga HERREN GUD ALLSMÄKTIG, VARS NAMN är ”JAG ÄR”. Du som en gång stod för Gudaktighet är inget annat än ett tomt skal. Du utgjuter din vrede över ett land som du inte har någon rätt att utgjuta dina domar över. ”JAG ÄR” DEN ENDE som har denna rätt, för hämnden är MIN säger HERREN. Hur kan du ta bort flisor från deras ögon när du har en bjälke i dina egna ögon? Få ut bjälken först från dina egna ögon – sen kan du hjälpa någon med en flisa.

Hur kan du ropa ”diktator” när du har dina egna diktatorer? Amerika, JAG har förordnat detta från Himmelen, såvida du inte faller på dina knän och erkänner dina synder då JAG har ropat ut varningen tidigare genom denna tjänarinna. JAG ska säga det igen genom henne och även genom andra Profeter: Amerika, OMVÄND DIG, för du ska aldrig vinna ett krig igen! Du ska skörda vad du sår. Den mängd av förgörelse som du utgjuter och den mängd av död som du utgjuter ska du dricka från MIN Vredes Bägare tills det inte finns något kvar. Amerika, du var en gång ett land som man litade på och respekterade, men nu är du ett hån av allt som är Heligt. Ditt folk stod en gång för moral och dina ledare detsamma, men nu är ditt folk och dina ledare kända över hela världen som omoraliska och opålitliga. Du försvarar det som är fel och du försöker tysta det som är rätt.

Du bombar ett land som åtminstone dyrkar en gud. Till och med en hednisk gud är bättre än ingen. För till och med ett hedniskt land erkänner att de inte är överlägsna. Amerika, JAG har detta mot dig: du tjänar ingen Gud! Du böjer inte ditt knä till någon Gud, fastän din valuta säger ”På Gud Litar Vi”, så litar du inte på någon Gud. Du Amerika, har ett sken av Gudsfruktan men ingen Gudsfruktan inombords. Amerika, du ska skörda vad du sår.

Du som skickar missionärer till andra länder, och JAG välsignar dessa missionärer med MIN Smörjelse, och hedningarna lär känna YAHUSHUA som HERRE och FRÄLSARE. Men ditt eget land hånar samma Budskap. Inte alla gör det, för JAG har ett folk. JAG har en rest som inte tänker röras. De tänker inte böja sitt knä till satan och antikrists läror, men åh så få. Åh JAG gråter, så många går vilse. Mängder lyssnar på främmande eld-läror, demonstrerar främmande eld i sina kyrkor och till och med ber främmande eld-böner. Kom ut från dem. Lyssna på MIN RUACH HA KODESHS Röst. Du vet Rösten av din GODA FÅRAHERDE. Pröva varje handling med YAHUVEHS Ord. Pröva Anden som talar. I denna tid och stund ser de falska profeterna ut så bra. De talar ord och säger att allt är väl och att bara välsignelser finns framöver.

Ja, för MINA barn ska JAG skydda. Men kom ihåg Mose och lär er läxan av Israels barn. Sjukdomarna kom inte i närheten av dem som hade sin tro på MIG, ABRAHAMS, ISAKS & JAKOBS GUD. Men de såg sjukdomarna som drabbade de andra. JAG skickar MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA, er MESSIAS, till att komma och bortrycka MIN Brud. Gav JAG inte tecken till er i de Heliga Skrifterna för vad ni ska vänta på och iaktta? Har ni inte sett dessa saker äga rum? Sa JAG inte att ”sannerligen kommer denna generation inte förgås som ser dessa saker utan att GUDS SON, YAHUSHUA, kommer igen? Varför tvivlar ni på MIG? Varför är det då bara 50 procent av er som påstår att ni älskar och tjänar MIG som tror på att JAG skickar MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA till att befria dem som inte är utsedda för MIN Vrede som ska komma? För dem av er som vägrar att använda er Tro till att tro på detta Välsignade Hopp: JAG har nyheter till er: HAN kommer inte för er.

Precis som ni inte kan bli frälsta utan tron om att det är sanning, så kommer ni inte heller räknas värdiga som YAHUSHUAS Brud om ni inte har Tro. Om ni lever som om MIN SON YAHUSHUA inte kommer, planerar för kommande år, intresserade bara av världsliga saker och egendomar – då har JAG nyheter för er: Ni ingår inte i BRUDGUMMENS lista som är förseglad till att vara HANS Brud. Inte alla är värdiga att kallas för en Brud till YAHUSHUA. En del är bara värdiga att vara Gästerna. Det betyder inte att ni vid ett visst tillfälle inte kommer bli frälsta. Det betyder att tills ni går i en värld som är bara lämpad för MIN Vrede, så kommer ni se vad ni har missat, kommer ni då vända er till MIG på ett nytt sätt med en ny Tro.

Sen finns det andra som är värdiga att vara MIN Brud (Jag tror att detta hänvisar till sjundedagsadventisternas tro) och ändå har satan bedragit er till att få er att tro att ni gör MIG en tjänst genom att stanna kvar i den Stora Vedermödan, att stanna kvar för att predika för folket. Er tro är era ord: ”Jag ska stanna kvar här och missa denna stora Bröllopsdag så att jag kan vara en hjälp för andra!” Var er tro är, så kommer ni även bo. Tror ni inte att JAG kan upphöja andra som behöver denna tukt till att göra dem redo för Himmelen? Tror ni verkligen att JAG behöver lämna kvar MIN älskade Brud som JAG sa i MINA Heliga Skrifter: be att ni ska räknas som värdiga att undkomma Vreden som ska komma. Ändå säger ni att ni är värdiga och är stolta över att lämnas kvar. Låt er varnas: var er tro är, där kommer ni bo. En del kommer gå i den Stora Vedermödans tid för att de valde så. Inte MITT väljande, utan deras. JAG ska göra som de tror och beskydda dem så som deras Tro tillåter MIG att göra. Så mycket lidande skulle inte ha behövts om de bara nu omvänder sig för att ha sagt och trott detta.

Outspädd och i fullt mått ska denna värld skörda vad den har sått. JAG varnade den onde faraon och JAG varnar MINA fiender igen: OMVÄND ER! Vänd er bort från ondska. JAG varnade Nineve och de skonades, men i slutändan återvände de till ondska och JAG var tvungen att förgöra det som JAG hade förutbestämt till att förgöra. För JAG vet de förtappades hjärtan. De som den onde faraon, som talar som om de är ledsna och kommer upphöra med sina onda vägar bara för att förvärra ondskan i det nästa andetaget genom att ljuga för MIG och MITT folk. I de förtappade finns det ingen Sanning i dem. Vad JAG än gör med dem, så tänker de inte tjäna MIG eller dyrka MIG.

JAG har ett Budskap till MIN Älskade egensinniga dotter Israel. Älskade Israel: du ska inte ge det som JAG inte har gett dig till att ge. Du har gett bort alldeles för mycket, och JAG lovade dig ett land av mjölk och honung. JAG, ABRAHAMS, ISAKS & JAKOBS GUD, lovade att välsigna ditt land med skönhet och framgång – har JAG inte gjort så? Ändå är detta lands ledare som svaga kvinnor och kryper ihop i ett hörn av en kränkande kamrats händer. Israel tror på en mobbares lögner. Israel ber till GUDEN ”JAG ÄR” och ber för befrielse, och visar ändå med sina handlingar att de inte tror på att ”JAG ÄR” kan och ska beskydda ett land där MIN SON YAHUSHUA en dag mycket snart kommer sätta SINA Fötter på Olivberget. Israel vägrar tro på att ABRAHAMS, ISAKS & JAKOBS GUD redan har bevisat MIN Kärlek för dem genom att skicka till dem deras MESSIAS, deras BEFRIARE, YAHUSHUA är HANS NAMN!

MITT älskade Judiska folk: JAG skickade MIN SON som en av era egna: HAN är inte en FRÄLSARE bara för hedningarna, utan för er, älsklingar, också. MIN Vilja är att både Judar och icke-judar blir som en i YAHUSHUA. Varför väntar ni på en annan frälsare? När JAG har gett er MITT Bästa? satan försöker bedra er med sitt bästa. JAG skickar MINA Profeter och JAG skickar dem igen till att tala om för dig åh vackra och egensinniga dotter MIN: lyssna på era egna Skrifter. Titta med nya ögon av urskiljning till era egna högtider och firanden. Älska inte bara hälften av MIG – älska hela MIG.

Ni som säger att ni tillhör ABRAHAMS, ISAKS & JAKOBS GUD och JAG har en rest som gör det, precis som i andra delar av världen, men ni måste acceptera hela MIG. För YAHUSHUA är MIN ÄLSKADE SON som slaktades som ett PERFEKT, OFLÄCKAT OFFERLAMM för alla som kommer acceptera det FRÄLSANDE BLODET som utgjutits på Golgata för syndernas förlåtelse. HANS BLOD genomsyrade marken på Golgata, men då det utgöts på marken, så täckte det Jerusalem med nåd. ”FADER förlåt dem, de vet inte vad de gör” är för er också. JAG har haft mer tålamod med dig, älskade egensinniga barn som försöker behaga MIG och ändå vänder sig bort från MIN Gåva på Golgata. Den Enda Vägen till Himmelen är genom YAHUSHUA – det finns inget annat Namn som kan frälsa utom HANS.

JAG försökte göra dig avundsjuk och gav denna förståelse till hedningarna, de som inte ens letar efter en MESSIAS. Nu kommer JAG tillbaka till dig genom denna Profet och andra som JAG skickar och säger: ”kasta inte bort YAHUSHUA. HAN är inte en MESSIAS bara för hedningarna, utan HAN skickades först till det Judiska folket som JAG älskar med en kärlek som ni inte kan börja föreställa er. Var inte YAHUSHUA född från skötet av en Judisk tjänarinna? Du Israel får inte vara rädd för jättarna i landet. Varför glömmer du att JAG har lovat att beskydda dem som är avskilda och frälsta?

Du Israel får inte ge bort något mer land som JAG inte har gett dig till att ge bort. JAG gav detta till er genom era förfäder. Detta land kan inte tas, men ni kan och har mobbats till att tro att jättarna kommer äga landet, och de kan inte ta det som du inte ger till dem. MITT folk ropar på en ”Pesach[1] från den onde faraon igen.” MITT folk: ”JAG ÄR” anvisar RUACH HA KODESH att få dem som tror på att ”JAG ÄR” är en GUD som inte förändras och förblir Densamma och kommer beskydda alla som säger ”det som är mitt är DITT och det som är DITT är mitt”. Böj er inte till någon annan gud bara, Israel! Israel, böj dig inte för de hedniska människorna som inte är någon gud, utan bara stoft till att trampas under era fötter.

Lyssna inte på de lugnande orden av fienderna som säger ”ge oss bara lite mer land, så ska vi gå iväg och lämna er ifred”. JAG har anvisat MINA barn i de Heliga Skrifterna att be för Jerusalems Fred. Idag, genom denna Profet, så säger JAG dessa ord igen. Lita inte på dem som kommer som jättar som skrämmer ett litet barn. Du är inte något litet barn, Israel. JAG har utgjutit MIN Smörjelse över ditt land. Använd den för ”JAG ÄR”:s Härlighet. Din tårbestänkta Tempelmur står evigt framför MIG. Era gråt ekar i MINA Öron. Åh hur JAG längtar efter att lägga MINA armar om er och trösta er, och det ska JAG. Men vänd inte bort längre från MIN Gåva som JAG gav till er i Golgata. HANS NAMN är YAHUSHUA. Bara HAN är er FRÄLSNING.

Läs inte bara upp bönerna som du säger, Israel, utan tro på bönerna som du läser upp. Fira inte bara Pesach – tro på att det är er Pesach. Detta gäller alla MINA älskade barn som försöker behaga MIG, som lyder MIG, som tjänar MIG, dyrkar MIG, sätter MIG, den STORA GUDEN ”JAG ÄR” & YAHUSHUA över alla saker. JAG sänder ut detta Budskap och har redan talat det till mängder genom MIN RUACH HA KODESH. Om ni vill ha Pesach-befrielse från fiendernas händer, så måste ni fira och tro och uppmuntra varandra. Detta är er Pesach och ni kommer räknas som värdiga att undkomma Vreden av ”JAG ÄR” som ska komma. Sjukdomarna kommer att passera förbi er och inte röra er, alla sjukdomarna, som på Moses tid, så kommer det vara igen – men ni kommer att ha en utväg. Ni ska återigen ha en Pesach. YAHUSHUAS BLOD är er Pesach. Om ni läser detta, så hålls ni ansvariga för vad ni vet. Vad ska ni göra med det?

Pesach är ert löfte! ABRAHAMS, ISAKS & JAKOBS GUD, den STORA GUDEN “JAG ÄR” ska befria er igen på sätt som ni inte tänker er om ni bara kan tro. Där er tro är, där finns er Pesach. De som bor i Amerika och JAG har profeterat om Vreden som ska komma: detta är sant, men de som tror på att ”JAG ÄR” Pesach och som Mose, så kommer JAG bereda en utväg för er. Ni kommer inte utsättas för skam för att ni trodde. JAG ska bevisa att den STORA GUDEN ”JAG ÄR” inte kan och inte tänker ljuga för er. Där er tro är, där kommer er Pesach att vara.

MINA älsklingar, tro inte att JAG säger att inga av er kommer lida, för i denna värld finns det smärta och lidande, men JAG har skickat en utväg. JAG skickar MIN SON så som JAG har lovat. Men det betyder inte att ni ska luta er bakåt nu och göra ingenting. Nu är tiden inne när ni måste samla in sluttidsskörden medan det ännu finns tid. Använd ert papper & plast som säd till att ge MIG Ära. Visa stöd genom era böner och allmosor, Ministerier som JAG får er att göra förböner för och arbeta med. Inte så att dessa Ministerier kan lagra upp rikedomar på jorden, för dessa ministerier som gör det – JAG ska personligen se till att allt de gör blir till stubb som bara lämpas till förgörelse.

Ät betryckets bröd som kallas för Matzabröd. Ät det inte bara för att det är en symbol för det som Israeliterna åt när de flydde innan brödet kunde stiga. JAG vill även att ni ska delta i det osyrade brödets dagar och äta Betryckets Bröd som en påminnelse om YAHUSHUA och hur HAN betalade priset som BETRYCKETS BRÖD. HAN betrycktes för era skull. Brödet är hårt, för priset HAN betalade för er kom inte lätt. Delta i HERRENS Sista Måltid som YAHUSHUA gjorde. Gör detta på aftonen den 31 mars, 1999. Gör detta till minne av BLODET som YAHUSHUA utgöt så att ni skulle frälsas, och Brödet som doppades i Blodet, för YAHUSHUA är Livets Bröd och HANS Kropp offrades så att ni skulle kunna ha gemenskap med ”JAG ÄR” och syndernas förlåtelse så att ni skulle ha en utväg från helvetets eldar. satan har inget anspråk på dem som verkligen är MINA.

Varje gång ni ber, kom ihåg att det nu är dags att be att ni ska räknas som värdiga att undkomma Vreden som ska komma på denna jord. Vreden av ”JAG ÄR” är inte bara ett raseriutbrott. Det har lagrats och det är en fruktansvärd sak att falla in i en Levande GUDS Händer. MEN MINA bebisar, Brud, Utvalda och Utsedda behöver inte vara rädda. JAG ska bara överösa er med MINA Välsignelser och inte MIN Vrede. Gråt för det som Amerika och hennes allierade gör nu. Gråt, för till och med hedningarna dyrkar en gud. Gråt, för en del är era bröder och systrar i YAHUSHUA, som bomberna faller på. Detta blod som utgjuts och hämnden som utmäts – och ”JAG ÄR” ser och det tillåts så här långt av de som deltar i detta – hopar bara fördömelse över sina egna länder och över sig själva. Delta inte i detta krig. Tro inte på propagandan som sägs, ursäkterna som görs. Regeringarna har sina egna motiv, och att behaga den STORA GUDEN ”JAG ÄR” är inte en av dem. Att rädda de nertrampade är inte en av anledningarna. Att bete sig i arrogans och högmod är en av anledningarna. Be att era ledare ska omvända sig från denna ondska innan det är för sent.

Protestera, tala ut mot detta krig. Amerika, ni har dragit detta över er själva genom ert högmod och er dominerande ande. Ni har dragit det som ska komma till ett land som JAG personligt har beskyddat med MIN Hand så här långt. Krig har inte kommit till dina kuster, men kommer göra det. För MINA älskades skull ska JAG avvärja avrättarens hand lite till, men åh en så liten stund. Du skickar krig till andra länder. Du ska smaka på krig i ditt land för att du uppträdde i arrogans. Du talar mot ett annat land och ändå hör du inte ekot av det som du säger återvända till dina egna öron. För det är orden som ni anklagar de andra för som era ledare själva gör i hemlighet. Varje amerikan borde rysa över det som sker. Det är bäst för era ledare, både politiskt och andligt, att ångra sig och vända sig bort från det som de gör. Om MITT folk som kallar sig vid MITT NAMN ödmjukar sig och faller på knäna och omvänder sig, så ska JAG bota deras land! JAG ska förlåta dem. Åh, men de är styvnackade och envisa. De säger att de inte syndar, och ändå ser hela världen synden, förutom de amerikanska politikerna och de som följer efter de onda som gör dessa saker.

Om Amerika inte omvänder sig, så ska “JAG ÄR” förgöra deras land. JAG ska göra ett hån av det land som en gång kallades för de fria och de modiga. För alla MINA bebisar, Brud, Utvalda och Utsedda som läser detta: vänd er inte mot Jerusalem. Vänd er inte mot Israel. Be för Jerusalems fred så att JAG kan välsigna er. Be för de länder som krigets hand har skickats mot av NATO. Be, MITT folk, och sörj för det som görs. Återigen besudlas MINA Heliga Dagar av hedningarna. JAG ÄR inte en GUD som ska hånas. Alla de som vill ha en PESACH från MIN Vrede – då ger JAG detta Budord som aldrig har förändrats: observera och be att er PESACH ska komma. HANS NAMN är YAHUSHUA HA MASHIACH, och be att ni kommer räknas som värdiga att undfly MIN kommande Vrede och Vedermöda. Förbered en flyktsäck ifall ni behöver den innan er MESSIAS kommer för er. Det finns de som läser detta som kommer gå genom MIN Vredes & Vedermödas eld. En del kommer göra det och JAG kommer beskydda dem på sätt som ni inte tänker er.

Andra kommer läsa detta och håna tjänarinnan som överlämnar detta Budskap. Akta er: dessa är inte hennes ord som ni hånar, så återigen akta er. Dessa ord som ni hånar nu kommer att återvända och förfölja er, för ni hånar den STORA GUDEN ”JAG ÄR”, inte Sherrie Elijahs [Elisheva Sherrie Eliyahus] ord. Om de bara hade varit hennes ord, så skulle de ha varit vindpustar. Men när de är MINA Ord som talas, så är de Ord av Levande Kraft, och JAG ska göra det som JAG säger. JAG skickar ut MINA Profeter & Apostlar till att profetera innan JAG skickar fördömelsen eller välsignelser. De av er som hånar kommer att smaka på MIN kommande Vrede. Hon har anvisats att tala MINA Ord vare sig de är behagliga för era öron eller inte. Hon kommer att hållas ansvarig om hon håller tillbaka och kompromissar på grund av rädsla för vad ni eller andra i auktoritet ska säga. Alla MINA Profeter som hör den STORA GUDEN ”JAG ÄR”: många av er har kompromissat och bara försökt att överlämna ord som är behagliga för öronen och ändå kommer ge stor sorg när det ni säger inte äger rum. Ni oroar er för vad era profetklubbar har att säga och inte vad den STORA GUDEN ”JAG ÄR” säger. Ni jämför anteckningar och urskiljer genom er vishet och uppenbarelse, inte MIN Vishet och Uppenbarelse.

Akta er, de som kallar sig för MINA Profeter och aldrig säger ordet OMVÄND ER och vänd er bort från synder. Akta er, de som bara talar om ondska som ska komma och ändå inte ger MINA barn något hopp! ”JAG ÄR” finns inte i dessa profetior. Det finns alltid en utväg för MINA älskade bebisar, Brud, utvalda & Utsedda. JAG ska bereda en väg när det inte verkar finnas någon. Bara för att ni inte vet det nu – det är som en människa med en biljett för att åka: de behöver inte biljetten förrän det är dags att lämna. Ni behöver inte visheten nu, för om JAG hade berättat för MINA Profeter om MINA Utvägar, älsklingar, då skulle fienden också veta. JAG har MINA ”Dolda” – det är allt ni behöver veta vid det här laget. Inte alla kommer bli tillsagda att fly. Om ni inte hör MIG säga det och bekräfta och vittna om det i er Ande, så kommer JAG beskydda er där ni är. Om JAG inte talar om för er vart ni ska fly nu, så ska JAG tala om för er när det är dags för er att lämna.

Som på Lots & Moses tid, så kommer det vara igen. ”JAG ÄR” kommer att skicka er Pesach till er. YAHUSHUA är er PESACH. Låt inte solnedgången den 31 mars, 1999, gå förbi utan att be att er riktiga Pesach, YAHUSHUA, ska komma. Observera denna dag inte i legalism, utan gör vad ni kan. Studera och bestå provet så att ni vet vad ni ska göra denna dag. Är det verkligen för mycket begärt av er att inte äta surdeg i 8 dagar? Att äta Betryckets Bröd för att påminna er om DEN som betalade PRISET som BETRYCKETS BRÖD för att ge er Pesach till er.

JAG ämnade att Israeliterna inte skulle ha tid för att låta brödet stiga. JAG ämnade det, för de visste inte det, men det var ingen tillfällighet att JAG fick dem att fly så att detta skulle äga rum. För återigen deltog Judarna och erbjöds Betryckets Bröd först, som kallas för Matzah-Bröd, och nu ger JAG Kunskapen: de fick detta till och med då, för det var YAHUSHUA som skulle komma. Det gavs som en påminnelse. YAHUSHUA är både Judarnas & hedningarnas Pesach. Det fanns och finns inget annat perfekt Offerlamm som kan slaktas för syndernas förlåtelse, och tvätta bort dem, som om de aldrig fanns utom en. HAN heter YAHUSHUA HA MASHIACH. HANS NAMN är FRÄLSNING! Bara HAN är er Pesach. Fira detta på solnedgången den 31 mars, 1999, och lär er den riktiga innebörden av Pesach som fanns, och Pesach som ska komma.

Hedra Sabbatsdagarna, även de Heliga Högtiderna: 1 april, 2 april. Hedra alla Sabbatsdagar som är på fredags solnedgång till lördags solnedgång... inte söndag då så många av er kommer ihåg MIG på söndag och lever som djävulen på fredags- och lördagskvällar och deltar i världslighet på de dagar som avskildes för VÅR Sabbat. Be för Pesach från Vreden som ska komma över denna värld. Be att ni ska räknas som värdiga och att dessa skålar och basuner av MIN Vrede ska Passera förbi er och att ni ska räknas som värdiga att undkomma. För ”JAG ÄR” är en GUD som inte kan eller tänker ljuga. JAG profeterar det som ska äga rum genom MINA Profeter så att ingen ska kunna säga att ”JAG ÄR” inte varnade folket.

När ni Passerar förbi till den andra sidan, kommer det vara Himmelen eller helvetet och förbannelser? När er Pesach kommer, kommer ni uppleva Bortryckning eller den Stora Vedermödan vars like denna värld aldrig har känt eller kommer känna igen? Vad kommer ni göra med detta Profetiska Budskap från ”JAG ÄR”? Ska ni Passera förbi det och glömma det, avvisa det som dumheter eller dårskap? Eller kommer ni förbereda för er PESACH vars NAMN är YAHUSHUA HA MASHIACH? Be idag för alla dem som läser detta och inte vet hur man gör sig redo utan fläck eller skrynkla. Skriv till denna Pastor. Hon kommer presentera dig för det riktiga PESACH-LAMMET som slaktades och återuppstod från de döda på den 3:e dagen. SOM av egen vilja lade ner SITT LIV för er så att ni kan frälsas genom att få alla era synder borttvättade med det PERFEKTA BLODET av det riktiga, perfekta, fläckfria PESACH-LAMMET av GUD, SON till ”JAG ÄR”, VARS NAMN är YAHUSHUA HA MASHIACH. HAN ENSAM är er MESSIAS för dem som accepterade ”JAG ÄR”:s PESACH-GÅVA på Golgata.

För dem som älskar, tjänar, försöker hårt att lyda ”JAG ÄR”:s Budord, vet att när ni misslyckas, så har ni ett PESACH-LAMM VARS BLOD utgöts på Golgata för era synder. Men ni vet också att ni inte prövar MIG och avsiktligt syndar bara för att ni tror att ni kan. ”JAG ÄR” hånas inte, och varje person måste arbeta på sin egen frälsning med fruktan och bävan, för bara ”JAG ÄR” vet ert riktiga hjärta och motiv och avsikter. Nu har JAG talat. Vad ska ni göra med er Pesach? För många av er som läser detta, så kommer det inte finnas några fler chanser att fira Pesach. Det är dags för er att välja: det är ert val. Akta er: JAG vet redan vad ni har valt. Kommer ni hedra MIG på denna Pesach?

Så är den talad, så är den skriven denna dag den 30 mars, 1999, 4:26 på morgonen, genom MIN tjänarinna Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu], under MIN Smörjelse av RUACH HA KODESH som kommer förgöra alla ok och träldomar.

* * * * * * *

Personligt meddelande från Vör. Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu). Känn er fria att uppmuntra och skicka detta till varandra för att lära och uppmuntra, även för att varna. Jag har talat och skrivit detta Budskap som var inlåst som eld i mina ben, då jag väntade på tiden och säsongen. Denna Pesach letar jag efter befrielse från de onda faraonerna som har försökt förgöra mig och detta Ministerium, och även för den älskade församlingen. Jag förväntar mig att befrias från alla ogudaktiga ok och träldomar.

Jag firar Pesach för första gången precis som många av er leds av RUACH HA KODESH. Detta år 1999 är det mest osäkra året som vi har stött på så här långt. Men genom att komma ihåg och fira det osyrade Brödets Dagar och Pesach, så kan vi vara säkra på att vi har vår GUD YAHUVEH och YAHUSHUAS Uppmärksamhet. Jag vill att ondskan ska Passera förbi och inte röra mig eller mina älskade, Ministeriet eller dem som ingår i församlingen. Snälla skriv och låt oss veta vad ni vill få befrielse från på denna Pesach. Om ni godkänner det, så kommer vi publicera ert behov inför andra så att de också kan be. Alla vi behöver befrielse från något eller någon.

För detta Ministerium, så ser jag även fram emot en Pesach av frihet från skuldens träldom. Vi jobbar bakom scenerna nu för att få upp en annan sida och köra igång den. Den kommer från ISP i Israel. Detta är ett stort steg i tro och den dyraste resan så här långt. Jag har ett uppdrag att göra detta, för när ”krafterna som finns” försöker tysta mig i en del av välden, så kommer vi fortsätta tala ut i andra delar av världen. ”JAG ÄR” har gett mig uppdraget att göra detta fastän människor kan tro att det är dumt av mig att lyda GUD och inte människan. Om någon känner sig ledd av RUACH HA KODESH att hjälpa mig i detta steg av tro, snälla mejla mig eller skriv till mig. Nu har vi sidor i Kanada, USA och snart Israel. En till efter det, om HERREN skulle dröja, kommer att vara i Afrika. Känn er fria att kopiera och sprida till dem som behöver höra Sanningen som kommer befria dem. Allt jag ber om är att inte radera eller ändra någon del, att överlämna hela detta Budskap i sin helhet, inklusive denna sista del som jag skriver. Jag ger inte tillåtelse till någon att publicera detta Heliga Profetiska Budskap om det är avsett till att håna mig eller detta Budskap.

Jag är ödmjukad att användas igen till att överlämna ALLSMÄKTIGE GUDS Budskap från Himmelen. Att vara en Profet är både en belöning, och kan ändå verka som en förbannelse vissa gånger, för alla vi är rädda för ”tänk om vi inte hörde GUD rätt? Sa jag allt som GUD ville säga?” Jag ber om förlåtelse nu om jag någonsin missar måltavlan. Jag gör det bästa jag kan för att höra vad YAHUVEH säger till RUACH HA KODESH i mig. Jag måste överlämna Budskapen och inte kompromissa genom att låta rädslans ande komma in.

Ett lerkärl, men en mäktig Krigare i YAHUSHUA, Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)


* * * * * * *

[1] Pesach är översatt från ”Passover” på engelska. Det betyder övergång/överkorsning – som när Mose & Israel korsade Röda Havet.


* * * * * * *