Profetia 26
Hör MIG, Frukta MIG, Tro MIG!

Ett Ord för 1999.

Talat till detta lerkärl
under RUACH HA KODESHS Smörjelse
till Apostel Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu),
1 januari, 1999 @ kl. 9:00 på kvällen.


Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Viktig Anmärkning Om Denna Profetia!

YAHUVEH höll tillbaka det som har hänt detta år! Precis som Jona, så har Domen fördröjts, och nu år 2001 har den börjat! Be att den fördröjs igen!

* * * * * * *

MINA Älskade, hör MINA Ord och anvisningar för de kommande dagarna år 1999 och framöver. JAG hör MINA barn ropa ut. JAG ÄR inte döv, inte blind. MIN Hand är inte för kort för att befria er från de kommande prövningarna. Gå bara efter tro och inte efter syn. Era naturliga öron och ögon kommer att svika eller bedra er. Lyssna inte på undergångsprognostikerna som säger att JAG ska överge MINA bebisar, Brud, utvalda eller utsedda. Stå på MITT Ord, tro det och säg i ert hjärta: ”YAHUVEH sa det, JAG TROR DET, DET AVGÖR SAKEN!”

År 1999 kommer ordet ”flygrädsla” att få en ny betydelse. MINA bebisar och Brud kommer inte vara rädda. Rykten om krig kommer inte längre vara rykten, och kommer vara mer än ett land i taget. JAG ser och hör MINA bebisar, MINA barn. JAG känner er smärta då ni lyssnar och springer av rädsla åt alla håll, eller när ni är överväldigade och paralyserade, som om ni är chockade, och er tro rinner bort dagligen över världens nyhetsrapporter. Många av MINA små är i en panik, för de säger ”jag kan inte höra YAHUVEHS Röst”. Då gråter och jämrar sig i fruktan och ber ”Snälla YAHUVEH, säg till mig var jag ska gå och vad jag ska göra.”

MINA barn: hör MIG. Ni har inte hört vad ni ska göra eller var ni ska gå därför att det inte är dags än. Vänta en stund till. JAG kommer att tala och bekräfta till er Ande på många olika sätt. JAG har inte övergett MINA älskade bebisar, Brud, utvalda eller utsedda. Och JAG tänker inte heller göra det. Era namn är inristade på MINA Handflator.

Många av MINA barn försöker beräkna MITT nästa steg. Har ni inte insett att MINA sätt är över det sätt som ni gör saker? Det är därför JAG ÄR den STORA GUDEN ”JAG ÄR”, och JAG ursäktar inte MIG för någon för något av det JAG gör. År 1999 kommer ni göra bra i att lära er – som ni borde ha gjort för länge sen – att inte förlita er på ert eget förstånd, utan på alla era sätt erkänn MIG, fråga MIG, och då kommer er HIMMELSKA FADER, ALLSMÄKTIG GUD YAHUVEH, att visa er vägen.

Sluta försöka förstå MIG. Det är inte er plats att förstå MIG – istället är det JAG som förstår er varje tanke, handling, motiv, hjärtats avsikter. Ni bara tänker en tanke och innan ni talar, så vet JAG vad ni kommer säga. JAG ÄR KRUKMAKAREN. Ni är leran. Sluta argumentera med MIG.

Många av er gör beslut baserade på rädsla. JAG har inte gett er rädslan av att er HIMMELSKA FADER ska överge eller glömma MINA barn. Det är satan som har gett er denna rädsla, tillsammans med andar av depression och hopplöshet. Håll ert hopp levande. Håll er tro levande genom att förnya ert sinne. Läs MITT Ord. Allt som JAG har gjort i gamla tider.

Sedan de gamla tiderna har JAG tagit hand om MINA barn som tjänar och dyrkar, försöker lyda MIG, har JAG inte det? Många andliga ledare skrämmer er med fakta: hur MINA barn torteras och mördas för MIN skull. Men JAG säger till er nu: ja, det finns martyrer. JAG har alltid haft älskade barn som är villiga att lägga ner sina liv för MIN skull. JAG kommer alltid att ha martyrer. Deras blod är så dyrbart för MIG, så som MIN SON villigt gav SITT LIV på Golgata, så spiller även dessa sitt blod för MIN Härlighet. ”JAG ÄR” vem ”JAG ÄR”, och JAG ändras inte för mannen, inte för kvinnan, och inte heller för era tider eller stunder.

JAG kommer välsigna dem som är en välsignelse för MIG, förbanna dem som är en förbannelse för MIG. De som ger MIG skam kommer att leva evigt avkapade från sin SKAPARE, i outsäglig smärta och vånda. Återigen: år 1999 och framöver, en ny innebörd till de ovanstående orden: ”JAG ska välsigna dem som är en välsignelse för MIG och förbanna dem som är en förbannelse för MIG”. Dessa Ord kommer att kännas av alla. Hör MIG! Frukta MIG! Tro MIG! JAG ljuger inte! Det som JAG profeterar kommer att äga rum år 1999. “JAG ÄR” vem “JAG ÄR”, ALLSMÄKTIG GUD YAHUVEH, ALFA & OMEGA, SOM är den HELIGA TREENIGHETEN.

JAG ska belöna MINA riktiga barn, som flitigt strävar att behaga MIG på alla sätt. JAG kommer att beskydda MINA barn år 1999 med de kommande prövningarna och vedermödorna för MIN Härlighets skull. Inte deras härlighets skull. JAG kommer att beskydda alla dem som insisterar på att vara Heliga så som JAG ÄR Helig, lever Heligt, tänker Heligt, talar Heligt, ett levande vittne för hedningarna. MIN Brud, MINA barn, ni har avskilts för enbart YAHUVEH & YAHUSHUAS Härlighet. JAG finner glädje i att välsigna dem som gör dessa saker.

MINA riktiga får och lamm kommer aldrig ha någon annan gud före MIG. MIN Brud tänker inte kompromissa på något sätt det som JAG har kungjort som Heligt. MIN Brud kommer att hedra MINA Budord, inklusive det som har förbisetts av mängder. Det har missförståtts, hånats, eller upprorets ande som har kommit in och förhärdat hjärtan. Ändå kommer nu MIN Brud att hållas ansvarig då en del av er kommer hänga huvudet i skam, utan att ha vetat hur ni bedrövade MIN RUACH HA KODESH genom att inte hålla MIN Sabbatsdag Helig.

Åh, men JAG kan se er skaka på huvudet och säga “Inte jag. DU talar säkert till en annan, för jag närvarar gudstjänster på söndag”. ”Varje söndag”, skryter till och med en del. Åh, men MINA små älsklingar, DET ÄR NI, SOM HAR BEDRÖVAT MIN RUACH HA KODESH. För läste inte ni MITT Ord, 2 Moseboken 31:12-18: ”HERREN sade till Mose: Säg till Israels barn: MINA Sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan MIG och er från släkte till släkte, för att ni skall veta att JAG är HERREN som helgar er.

Ni skall hålla Sabbaten, ty den är Helig för er. Den som vanhelgar den skall straffas med döden, ty var och en som på den dagen gör något arbete skall utrotas ur sitt folk. Sex dagar skall man arbeta, men den sjunde dagen är en Sabbat för vila, helgad åt HERREN. Var och en som utför något arbete på Sabbatsdagen skall straffas med döden. Israels barn skall hålla Sabbaten och fira den släkte efter släkte som ett evigt förbund. Den är ett evigt tecken mellan MIG och Israels barn, ty på sex dagar gjorde HERREN himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde HAN med SITT arbete och vilade. När GUD hade talat färdigt med Mose på Sinai Berg, gav HAN honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten, skrivna med YAHUVEHS Finger.”

Ert jobb måste göras på sex dagar, men på den sjunde dagen ska ni vila: fredags solnedgång till lördags solnedgång. Be, så ska JAG visa er hur man avskiljer dessa dagar och lära er att vila i MIG, så kommer ni höra MIN Röst, uppmuntras, uppfriskade på ett nytt sätt, välsignade och beskyddade mot era fiender. Sa JAG inte att JAG ÄR den STORA GUDEN ”JAG ÄR”? Och JAG och MITT Ord ändras inte för någon man, eller kvinna, eller tid eller stund.

Era andliga ledare som inte har lärt ut detta måste omvända sig. Vänd er bort från denna ondska av att göra saker på människans sätt, med mänskligt påhittade läror. Återigen säger JAG: MINA sätt är högre än era sätt. Fly från alla andliga ledare som vägrar lära ut MITT Heliga Ord utan att kompromissa. Återigen säger JAG: fly. Det är mycket bättre att lära sig Sanningen från denna tjänarinna än att dö i den lögnen. Öva nu på att hålla MIN Sabbatsdag Helig. De svåra tiderna närmar sig, och ni kommer att hållas ansvariga för vad ni nu vet. Ni har inte längre några ursäkter.

Återigen, ni som är MINA riktiga bebisar och Brud kommer aldrig ha några andra gudar före MIG. MIN Brud kommer att hedra MIG genom att hålla MINA Sabbater Heliga. Säg inte ”vilken Sabbatsdag”, för JAG har tydligt sagt till er att det inte är söndag. MINA utsedda har vetat det hela tiden. Varje dag ska ni dyrka och erkänna MIG, men på Sabbatsdagen, fredags solnedgång till lördags solnedgång, så ska ni vila. Lär er om MIG, för JAG vill nitiskt på den dagen att ni ska vara bara MINA på den dag som JAG kallar för MIN Sabbat.

Världen ser det som dåraktigt och tror att det är deras dag att synda och festa eller arbeta – istället kommer MITT folk att vägra arbeta och festa. Och bevisa att människors dagar är dumheter – och säga åt MITT folk att det är dumt att vara en Sabbatshållare. Ändå är det MIN Heliga Dag och satan har använt era religiösa system för att håna MIG på den dagen.

JAG vill uppmuntra er. De som kallas för Sabbatshållare, ni är MIN RIKTIGA BRUD. Er doft är behaglig för MINA Näsborrar, men att vara en Sabbatshållare i sig kommer inte frälsa er. Det måste kombineras med att acceptera YAHUSHUA som MESSIAS. Då den syndiga världen som ni bor i fortsätter lära ut uppror, krossar eller redigerar MINA Tio Budord – som på Moses dagar kommer JAG visa vad JAG gör med ett folk som har ett upproriskt hjärta.

Mängder som påstår sig vara troende i YAHUSHUA och YAHUVEH bryter återigen de två stentavlorna, så som Moses gjorde, men denna gång på ett annat sätt. För de upproriska barnen krossar MITT Hjärta när de krossar MINA Budord och säger att Helig-hållandet av Sabbatsdagen inte längre är viktigt. Stentavlorna är de steniga kalla hjärtan som är långt från MIG, likgiltiga för MINA Budord. Andliga ledare omskriver MINA Budord som JAG gav till Moses, hånar dem, bryter dem som de väljer. Leker gud med avseende på vad som skrevs och vad deras föreställning bakom innebörden av MINA Budord är.

Vad är ett budord? Det är bara det – en befallning[1], en lag, order som förordnas från Himmelen, från YAHUVEH. Samma befallningar på jorden följs i Himlen. Soldater tar order från högsta befälhavaren, och ändå ifrågasätter MINA soldater MIG när JAG ger budord.

Varför är det så? Är JAG inte samma STORA GUDEN “JAG ÄR” som delade Röda Havet? Är inte JAG samma STORA GUD ”JAG ÄR” som försörjde för Noa och Mose? Sände inte JAG en ängel till att stänga lejonets mun för Daniel? Beskyddade inte JAG Sadrak, Mesak och Abed-Nego i den brinnande ugnen? Kan ni tro på att JAG kommer göra det igen? Det är väldoften av MIN Ljuva Smörjelse som fick dem att inte lukta som rök. Be och tro i tro att JAG kommer hindra er från att böja ner till andra, falska, gudar.

Sätt MIG först i alla era vägar så som dessa tre Hebreiska barn gjorde. Är inte JAG samma STORA GUD ”JAG ÄR”, som använde en kvinna vid namn Debora som en domare för att besegra tusentals och ta MINA fiender till graven och helvetets avgrunder? Är JAG inte samma STORA GUD ”JAG ÄR”, som använde en fåraherdepojke och en liten sten för att få Goliat att föralltid falla? Är JAG inte den STORA GUDEN ”JAG ÄR”, som förbannade den onda Faraon? JAG skapade honom till förgörelse för att bevisa att ”JAG ÄR” vem ”JAG ÄR”.

Ingen förtrycker eller försöker äga MINA Utvalda, MINA Utsedda som dyrkar och tjänar MIG, sätter YAHUVEH & YAHUSHUA över allt annat. Dem som förbannar MINA Utsedda ska JAG förbanna. De som vågar döda, tortera, förtrycka, äga och försöka tysta MINA bebisar, Brud, Utvalda eller Utsedda – JAG kommer återgälda dem som på Davids och Goliats dagar, som i den onde Faraons dagar. Detta kommande år 1999, det som ni har läst om i det förflutna, det kommer JAG göra igen. Ni kommer se MIN Mäktiga Vredes eller Nåds Hand. Alla kommer se verkligheten av vilken Gud de har tjänat.

Dessa andliga ledare som är apostlar, profeter, lärare, predikanter och evangelister som säger att det inte spelar någon roll vilken dag som kallas för Sabbaten, lär MITT folk en lögn. De som säger att YAHUSHUA är Sabbatsdagen men i sitt nästa andetag fördömer sig genom att säga att vi ska dyrka YAHUVEH & YAHUSHUA varje dag – detta är sant, åh, men lyssna på nästa ord för att pröva anden som talar till de som bekänner att de vet MIG och ändå inte ens känner MIG. Nu är det deras chans att omvända sig och lära ut sanningen – för de säger att vilken dag som helst kan vara Sabbaten.

JAG säger till er nu: satan har stulit MIN Dyrkans och vilans dag, ersatt en dag för människans bekvämlighet! En dag som människan bestämt, och nu igen skriver order om att dyrka och vila på det som nu kallas för söndag. Men JAG förordnade, och MINA utvalda och utsedda vet vilodagen. Det är inte tänkt att vara en bekvämlighet för människan, utan en välsignelse för människan och JAG, YAHUVEH. Det är nu en dag som ni bara passar in i era upptagna arbets- och verksamhetsscheman.

De har till och med ändrat begynnelsen och slutet på veckan för att passa deras schema. Till och med de som inte accepterar MIN SON, YAHUSHUA, som sin MESSIAS, accepterar och hedrar MIN Sabbatsdag som vila och håller den Helig. Och de har mer välvilja i MINA Ögon än ni som kallar er för MINA, men accepterar MIN SON som MESSIAS, men vågar omskriva MINA Budord. HÖR MIG! FRUKTA MIG! TRO MIG! Hämnden är MIN, säger YAHUVEH!

Ni som är under det andliga ledarskapet som vägrar lära ut MITT Ord utan att utelämna en bokstav eller prick, akta er. Fly från dessa kyrkor. Från och med denna dag kommer ni så säd i grund hård mark. MIN RUACH HA KODESH kommer att tas ifrån dessa ställen. Det som ni gjorde i okunnighet kommer JAG förlåta. JAG ska förlåta era andliga ledare om ni omvänder er och lär ut och gör det som är rätt. Detta kommande år 1999, så kommer många kyrkor sitta ödsliga, för domen har kommit till HERRENS hus.

HÖR MIG! FRUKTA MIG! TRO MIG! JAG ÄR inte en GUD som ska hånas! När JAG var klar med att tala till Mose på Sinaiberget, så gav JAG honom de två stentavlorna inristade av MITT Finger, YAHUVEHS Lagar. Varför har då så många trott på lögnen att YAHUSHUA upphävde de Tio Budorden? Många lär ut att brytandet av de Tio Budorden inte längre är synd. Trots allt, så har ju YAHUSHUA betalat priset säger de. Dessa onda andliga ledare förvränger MITT Ord, lät MITT folk att det är omöjligt att hålla de Tio Budorden.

Glöm inte att JAG har lagt MIN RUACH HA KODESH i er som bereder en utväg med varje frestelse som ansätter er. Andra onda lärare säger att brytandet av det minsta av Budorden inte är synd. De glömmer att brytandet av ett är att bryta alla. Människan numrerade Budorden 1-10. JAG säger ”Varför säger ni att ni älskar MIG och inte lyder MIG? Skulle JAG ge er Budord som är omöjliga att hålla?” Håll MINA Budord, tillämpa dem i praktiken, avvik varken till höger eller till vänster. För att verkligen älska er SKAPARE och er MESSIAS. YAHUSHUA är LAGENS KÄRNA.

MINA bebisar & Brud har alla brutit MINA Lagar och ingen kan säga annorlunda, annars ljuger de. Det är innan ni accepterade YAHUSHUA som MESSIAS. Nu har ni MIN RUACH HA KODESH som överbevisar er och påminner er när era fötter avviker till vänster eller höger. Detta år 1999, så kommer de Gudaktiga att utstråla MIN Närvaro i sitt tal, handlingar – till och med deras ansikten ska utstråla med MIN RUACH HA KODESH. Dessutom år 1999, från denna tid framåt, så kommer de ogudaktiga att bli mer ogudaktiga.

Dessa kommer bli som fördärvets son och kommer också att uppenbara en utstrålning, så som ljusets ängel som en gång kallades för lucifer – eller så kommer de ogudaktigas anleten att bli som en mörk dimma. Då MIN SON närmar SIG jorden, så kommer skiljandet av MINA får och satans getter att bli mer uppenbart. Jorden bäver i stor frukta för den kommande domen. Helvetet spyr ut smält lava. Eldsjön är MIN Vrede som överflödar. Helvetet är antänt av MIN Vrede. Livets flod flödar ut från MIN Tron med mycket kärlek och nåd. För MINA bebisar, Brud, Utvalda och Utsedda kommer 1999 vara ett år fullt av befrielse för dem som sätter MIG först. MINA barn kommer veta stora välsignelser för att de modigt håller MIN Sabbat Helig och som vet vikten av att hålla MINA Budord. MINA barn vet också att när de syndar mot MIG och ångrar sig, vänder sig bort från den synden, så är det bara YAHUSHUAS HELIGA BLOD SOM utgöts i Golgata som kommer tvätta dem rena igen.

År 1999 kommer MINA bebisar, Brud, Utvalda och Utsedda se MIN Kärleksfulla Befriande Hand sträckas ut från Himmelen och se YAHUVEH, YAHUSHUA & RUACH HA KODESH befria MINA bebisar, Brud, Utvalda och Utsedda, och göra det som annars troddes vara omöjligt. Lyssna och lär er hur år 1999, lär er att inte lita på det naturliga, utan lita istället på att YAHUVEH & YAHUSHUA kommer bereda er en väg övernaturligt!

JAG, HERREN, ER GUD YAHUVEH, är inte begränsad till att göra saker genom människans sätt att bereda vägar för er. För JAG har hela Himmelen till MITT förfogande. För de av er som saknar tro, kan ni förklara varför solen är het? Vem är det som får isen att vara kall? JAG kommer bevisa att det som JAG har talat kommer att hända. JAG talar det genom MINA riktiga Profeter & Apostlar, och detta är bara begynnelsen.

Från och med 1999, så kommer JAG tala ut modigare, högre, oftare, då MIN SON YAHUSHUA närmar SIG. Ingen kommer kunna säga att JAG inte har varnat. Tecken i himlen och rädsla för sådant som ingen trodde sig bli rädd för. Till och med ateister kommer rysa åt vad JAG kommer göra år 1999 och 2000. Men kom ihåg: inte all vrede som ni ska se kommer vara från MIG. satan är mycket arg – hans tid är kort. satan kommer skicka ut sina tjänare och stjäla, döda och förgöra på ett större sätt. Det som satan inte kan åstadkomma i satans namn, det kommer han bedra och åstadkomma genom att använda MIN SON, YAHUSHUAS (satan kommer använda namnet ”Jesus” till att bedra miljardtals i den Stora Vedermödan) NAMN. satan kommer till och med bedra genom att använda MITT NAMN YAHUVEH.

Ni MINA bebisar, Brud, Utvalda och Utsedda, kommer känna igen ondskan som görs i namn av vetenskap, regering och religion. Hör och frukta, ni fiender till YAHUSHUAS Evangelium. JAG kommer alltid att ha ett folk! MINA bebisar, Brud, Utvalda & Utsedda: när JAG säger FLY, så kommer det vara som när JAG öppnar det Röda Havet, och JAG kommer visa er vägen. VAR INTE RÄDDA, FLY BARA! Så som Lot flydde, TITTA INTE TILLBAKA!

Vid slutet av 1998, så trodde många att detta var ett svårt år. Ni som har skålat med varandra, firat slutet av året 1998, räknat ner minuterna tills det försvann, vet inte att JAG också räknade, och höll tillbaka MITT Raseri för själarnas skull.

En dag kommer ni längta efter att se 1998 igen. Ni kommer vara ledsna för att ni kastade bort MINA välsignelser. Ni kommer ångra er att ni inte lydde. Ni kommer ångra er att ni inte sådde säd för de oroliga dagarna framöver. MINA riktiga barn kommer resa sig i seger, för de har gett sitt allt. De håller ingenting tillbaka. Även om det skulle behövas, så skulle de ge MIG sina liv.

För äntligen kommer MINA bebisar, Brud, Utvalda och Utsedda se YAHUVEHS & YAHUSHUAS Hand befria och slakta denna världs Goliatar, och få deras fiender att fly i sju olika riktningar. MINA Barn som kan lita på MIG detta nya år 1999, i en värld som verkar vara fylld med kaos, och ändå i det där kaoset kommer MINA barn känna en frid som övergår allt förstånd. MINA bebisar, Brud, Utvalda & Utsedda kommer ha mer välsignelser, Vishet, kunskap, uppenbarelser för att veta hur man undgår fiendens fällor.

MINA barn kommer att vara som en Josua och se fienderna och deras ondskemurar komma rasande ner över dessa onda. Detta år 1999, särskilt halvvägs, så kommer ni se och komma ihåg vad som har talats denna dag genom denna tjänarinna den 31 dec 1998. En till sak: fastän denna tjänarinna är av Judiskt ursprung, både mor och far – och jag säger detta inte för hennes fördel, utan för andra – så är det inte vare sig ni är en jude eller icke-jude som kommer frälsa er, utan snarare: har ni accepterat MIN SON YAHUSHUA som MESSIAS? Har ni fått Blodöverföringen från YAHUSHUAS BLOD som utgöts på Golgata?

Var inte som satans synagoga, som bekänner sig vara MINA och ändå inte håller MINA Lagar och Sabbater och har inte riktigt accepterat GÅVAN av YAHUSHUA på Golgata. MITT Judiska folk håller MINA Lagar och Sabbater, och ändå avvisar de YAHUSHUA som MESSIAS. Det kommer inte finnas någon annan MESSIAS!

Ni väntar förgäves på bekostnad på era själar. JAG säger det modigt genom denna tjänarinna, som JAG kommer skicka till at överlämna detta Budskap personligen till Israel och Jerusalem och andra delar av världen – i MIN Kärlek, inte bara hennes – så som JAG har skickat ut MINA andra tjänare till att säga till det Judiska folket: ”Ni älskar och dyrkar och tjänar YAHUVEH. Ni försöker till och med hålla MINA Lagar, Högtider och Sabbatsdagen. Men detta i sig kan inte frälsa någon, vare sig de är Jude eller icke-jude.”

Låt er varnas: ni älskar bara halva MIG om ni inte erkänner, accepterar, MIN SON YAHUSHUA som den ENDA MESSIASEN, både för Jude och icke-jude. Den ENDA DÖRREN TILL HIMMELEN! Den ENDA FÖREBEDJAREN inför JAG, YAHUVEH, FADERN. Alla era offer har gjorts förgäves, för alla dem som inte har accepterat MIN GÅVA på Golgata – YAHUSHUA är HANS NAMN!

Hata inte MINA Budbärare som JAG skickar ut med detta Budskap, utan älska MINA Budbärare för att de älskar er tillräckligt, för era själars skull, har talat Sanningen i mod trots priset eller ansättningen. Det hade varit lättare för dem att hålla sig tysta, men JAG tänkte inte låta deras läppar tystas, för JAG älskar MITT Judiska folk. Vad kommer det krävas av er att se er GUD YAHUVEHS GÅVA som JAG gav på Golgata?

satan försöker få lagstiftare att tysta MINA Budbärare som skickas med detta Budskap. Deras liv står på spel, men det har alltid funnits ett stor pris för att tala MINA Ord utan kompromiss. 1999 kommer att vara ett år då MINA riktiga tjänare kommer stå och säga till världen: jag har bestämt mig för att följa YAHUVEH, YAHUSHUA och RUACH HA KODESH. Och predika Ordet i tid och otid, i fattigdom eller överflöd, i Sanning UTAN FRUKTAN OCH UTAN KOMPROMISS!

Det finns en andlig ledare, med en annan andlig ledare som ska komma, som sitter på en stor tron. Han har på sig en juvelkrona, håller en spira i handen. Folk böjer sig lågt för honom, dyrkar, vördar honom. Lagar stiftas av denna oheliga mänskligt upprättad kung som skapades av det romerska riket. Och i mod genom MIN tjänarinna säger JAG att 1999 kommer ni se denna så-kallade, oheliga, kung omskriva MINA Budord och sätta en annan gud inför folket. Denna gång en kvinna som ska vara en gudinna. Hon sägs vara en del av GUD, men är INTE det!

AKTA ER när de lägger till namnet Maria till FADERN, SONEN och HELIGA ANDEN. Akta er för människors läror. Det finns bara en GUD, den STORA GUDEN ”JAG ÄR”, YAHUVEH, SOM är er SKAPARE och HIMMELSKA FADER och YAHUSHUA, MIN SON SOM är er MESSIAS och RUACH HA KODESH! INGEN ANNAN! Det finns INGEN annan förebedjare i Himmelen. Bara om ni kommer till MIG i YAHUSHUAS NAMN tänker JAG höra er. För de av er som vägrar tro detta, vad kommer ni göra när ni får reda på att alla era offer, böner i andra helgons namn har varit förgäves?

Det är satan som har bedragit er. För ni har satt andra gudar före MIG som inte alls är några gudar! Vad kommer ni säga när ni står inför YAHUVEH & YAHUSHUA, när ni får reda på att det inte finns någon skärseld – bara Himmelen eller helvetet, och man kan inte be ut någon ur helvetet oavsett hur många ljus ni tänder. Ni kan inte förlåtas oavsett hur många Ave Maria ni säger. Vid er dödsstund, sluta anropa namnet av MIN SONS mor, Maria. Hon kan inte hjälpa er – bara NAMNET YAHUSHUA kan. Det var inte hennes blod som utgöts på Golgata, utan MIN SON YAHUSHUAS BLOD som utgöts på Golgata. Det är den enda FÖRSONINGEN för synd.

MINA älskade barn, som är MINA bebisar, Brud, utvalda och utsedda: hedningarna kallar er för trångsynta när ni säger att det bara finns en VÄG TILL FADERN GUDS TRON och att det är i ett NAMN, NAMNET YAHUSHUA, som JAG kommer besvara böner. Säg ni till dem: ”ja, jag är trångsynt, för YAHUVEHS Ord kan inte ljuga och YAHUVEH säger ’bara i NAMNET YAHUSHUA kommer JAG höra era böner’ och vägen till Himmelen är trång och vägen till helvetet är bred!”

Säg ni till dem: “det är de vidsynta som till slut kommer lida av smärta – först i helvetet, sen i eldsjön!” Eftersom ni älskar YAHUVEH och YAHUSHUA och dem, varna dem, MINA barn! Älska dem tillräckligt mycket för att ådra er deras vrede. Älska dem tillräckligt mycket för att vara en anstöt. JAG, YAHUVEH och YAHUSHUA och RUACH HA KODESH talar Sanningen som majoriteten inte vill höra, och VI är en anstöt för många.

1999 är inte bara ett år för stor befrielse, för det ska komma till MITT folk – kom ihåg, 9 är talet som symboliserar befrielse och ni har det 3 gånger. 3 gånger är talet av MIN Treenighet. Därför har ni fullständig harmoni: FADER, SON och RUACH HA KODESH. Akta er: satan kommer ta 1999 och vända på riktningen, och vända det uppochner, och det kommer bli 6661. Så som han tar allt Heligt och förfalskar det genom att göra saker baklänges, och förvränger till och med MINA Heliga böner i sina sataniska tjänster. Så detta år, 1999, kommer att vara fullt av sataniska krafter. Ni kommer se den uppenbarade kraften av satan, antikrist och den falska profeten, den oheliga treenigheten, den oheliga treenigheten, genom användningen av vetenskap, regering och religion och mänskligt påhittade läror till att bedra många.

satan kommer använda vetenskap och säga att det används för gott. Akta er istället: det används för ondska. Låt er varnas igen. Detta gäller även för regeringen, religionen och välgörenheterna. Ondska kommer att uträttas i GUDS NAMN, och värre. MINA älskade, ni kan inte säga att JAG inte skickade MINA Profeter och Apostlar till att varna er så att ni inte skulle falla in i fiendens fällor.

För de som lever för att se slutet av 1999: till och med ateisterna och hedningarna kommer vara tvungna att erkänna att tecken, underverk och mirakel, befriande kraft, följde alla dem som tror, tjänar, höll fast till sin tro, löd MIG – och på grund av detta kommer mängder att frälsas, för de höll sin tro i YAHUVEH & YAHUSHUA och talade modigt ut att deras GUD skulle rädda dem. På grund av deras mod, så kommer mängder att höra och frälsas.

På grund av detta kommer många höra och fördömas. För hedningarna kommer fortfarande förneka YAHUSHUA som MESSIAS och kommer hållas ansvariga till och med efter att YAHUSHUA bevisar SIN befriande Kraft inför allas ögon. Säg inte som de hedningarna säger ”Gott Nytt År!” För hedningarna vet inte vad som ska komma! Åh, men för MINA bebisar, Brud, Utvalda och Utsedda: ni har ingenting att frukta.

Hedningarnas lidanden är inte MINA barns lidanden. JAG ÄR GUDEN AV DET FÖRFLUTNA, NUTIDA & FRAMTIDA. Och allt MINA barn behöver göra är att vara som ett litet lamm eller får: lita på FÅRAHERDEN. De oroar sig inte, och grämer sig inte. De har tro i den Goda Fåraherden som försörjer dem. Det är allt JAG ber av er: håll i er hårt till er tro år 1999 och släpp inte taget. JAG kommer att befria er.

* * * * * * *

Talad genom RUACH HA KODESHS Smörjelse genom detta lerkärl, men en mäktig krigare i YAHUSHUAS NAMN,

Vör. Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

1 januari, 1999

[1] Det engelska ordet för ”budord” och ”befallning” är nära besläktade: ”commandment” och ”command”, respektive.


* * * * * * *