Profetia 24 Del 2
Akta Er För Fariséernas Jäst!


Talad genom RUACH HA KODESHS Smörjelse
till Profet Sherrie Eljah (Elisheva Sherrie Eliyahu)
15 november, 1998, kl. 12 på dagen.

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8) 

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

[Reviderat i rött den 8 januari, 2009]

Akta er för fariséernas jäst. Den finns i en mängd av kyrkorna. Jästen får fariséerna, som JAG kallade för ormar eller giftormar, att uppenbara en ande av religion. JAG, HERREN er GUD hatar anden av en farisé. De talar Heligt när det är bekvämt och när det inte väcker anstöt hos dem, och ändå lever de inte det som de talar. Jästen får fariséerna att resa sig och säga sanningsord från Bibeln, och ändå slänger in en procentsats av lögner från helvetet och demoners läror. Det finns två olika farisé-andar, akta er för båda av dessa. JAG varnar er nu, de som har andliga öron till att höra och lyssna med. JAG vill inte att MINA får och lamm ska vilseledas. Farisé-anden försöker förgöra MINA Profeter som talar. Denna MIN tjänarinna talar, strider mot de som kommer till henne som fiender med fariséanden. Hon har sårats många gånger från en farisés ande.

Får höra att eftersom hon är en kvinna, ”så kan hon inte vara en pastor. På grund av hennes utseenden så kan hon inte vara min pastor”. Eftersom hon avslöjar vargarna i fårakläderna – de som är ute efter att bedra och sluka MINA får & lamm – så anklagas hon för att hon dömer dem. Ändå dömer hon inte dem. MITT Ord dömer dem. MIN RUACH HA KODESH talar ut överbevisande ord och de som har fariséns ande vill inte överbevisas eller avslöjas. Det får fariséns jäst att resa sig och försöka förgöra detta Ministerium, liksom många andra. Ändå talar dessa fariséer tomma ord. Deras ord lurar inte YAHUSHUA SOM vet deras hjärtan och riktiga motiv. Det finns ingen nåd för fariséerna utan omvändning.

Så låt er förvarnas denna dag. Akta er: fariséernas jäst kommer förorena hela församlingen om den lämnas till att fortsätta resa sig. De själva utvalda kommer att bedras om det är möjligt. Akta er för de demoniska andarna av religionens ande. JAG ÄR inte en religion. JAG ÄR en kärleksfull relation. Fariséns ande säger att bara vissa samfund kommer att frälsas. Det finns inga etiketter i Himmelen – bara YAHUSHUAS återlösta ska komma in i Himmelen. Religionens ande kommer ut från fariséernas jäst. De citerar MINA Ord och känner inte ens MIG. Fariséerna försöker och förgöra och modfälla MINA riktiga Profeter.

Lyssna inte på dem. MINA Profeter, såsom JAG har tränat denna tjänarinna som talar ut MINA Ord, ser att satans vapen som sårar är inte de som kommer i satans namn, utan de som tillfogar de största såren kommer och tillfogar sår i YAHUSHAS NAMN! JAG skickade inte dem till denna tjänarinna som talar, då JAG talade om för henne att dessa farisé-andar är demoniska andar som hakar på de som hatar den där prästen utan anledning. Akta er för kloningsandarna, som även kallas för ingångsandar. För JAG varnar er nu, MINA barn: detta är satans nyaste vapen som har gått obemärkt. Det finns själar som har överlämnat sig till satan och bett satan för välsignelser eller beskydd. Men det finns inget beskydd eller välsignelse att hitta. Istället har demoner tagit över deras personligheter och själar. Ja, till och med i MINA kyrkor har många av MINA pastorer och präster blivit klonade.

En gång var de Heliga inför MIG. En gång predikade de Sanningen, och nu predikar de demoners läror. Akta er för fariséernas jäst. Låt den inte besudla er. De som är i kyrkorna som ser detta måste fly. Akta er, för satan skickar den där ljusängeln till att locka bort MINA hjordar från MIN Sanning. Dessa pastorer som en gång predikade MIN Sanning och förtröstade på att RUACH HA KODESH ska ge dem kraft vänder sig nu till manifestationer från helvetet och bedrar de utvalda. Akta er, när ni ser synd, till och med bakom predikstolen – för den pastorns själs skull, tig inte. Vem kommer tillrättavisa dem om ni inte gör det? Men tala bara efter att ni har bett till MIG och sökt hur ni ska tala med den pastorn.

Be att folket ska göra förböner så att församlingen inte blir bedragen av fariséernas jäst eller bedragen av kloningsanden. Vilket sätt är bättre för satan att bedra MINA utvalda än att komma in i någon som en gång predikade MITT Evangelium och förde mängder till HERREN er GUD? Akta er: dessa präster skryter om sina Rolex-klockor av fint guld. Skräddarsydda kläder på sina ryggar, tar de Heliga tiondena och offergåvorna och använder dem för sin personliga lön och skryter om det. Tiondena och offergåvorna tillhör YAHUVEH. Ni ska ge era allmosor där MIN RUACH HA KODESH leder er. Inte alltid där ni går till kyrkan. Plantera där JAG säger att ni ska plantera. Hör MIN Röst och öppna era öron, så kommer ni bli förvånade att JAG inte säger att ni ska betala för större och bättre byggnader, ommöblering, lyxgåvor för pastorn.

JAG säger inte att ni ska uppmuntra hans eller hennes världslighet. Ni kommer att hållas ansvariga var ni sådde er säd medan ni har den. Denna säd borde inte gå till att göra en pastor rik. Ja, de borde ha en inkomst, men barn: varför ifrågasätter ni inte ens när ni ser er pastor köra lyxbilar och bo i hus som passar för en kung? Varför bryr ni er inte ens att vissa pastorer är miljonärer? Ändå är de på etermedierna på television och radio och håller konferenser där de tigger för mer. De kommer hållas ansvariga en dag mycket snart för att ha stulit det som är avsett för Heliga tionden och offergåvor och matar istället sin aptit för girighet.

Dessa tionden och kärleksoffergåvor är till för att predika Evangeliet världen runt, och tala ut MINA Profetiska Budskap, och leda själar in i MINA Kärleksfulla Armar. JAG, YAHUSHUA, är MYCKET arg, för ni sitter i dessa kyrkor som bara predikar en sida av ALLSMÄKTIG YAHUVEH: den sidan som är kärlek och ändå vägrar att tala emot allt som kan väcka anstöt hos andra. De gråter inte över de vilsna själarna. Fariséernas jäst vill bara resa sig och tala om att nymöblera kyrkan, bygga större och bättre byggnader. Betalar för att präster ska komma och hålla seminarier, eller musiker för att sjunga, allt medan MITT folk i församlingen går nakna, hungriga eller hemlösa.

Dessa samma pastorer skulle aldrig tänka tanken att bjuda in dessa folk till sina egna hem. Många har församlingar som är så stora att de inte ens försöker komma ihåg ansikten eller veta deras namn. Detta är inte en pastor. De borde vara där när man behöver dem, oavsett tiden på dagen eller natten. Fariséernas jäst säger att de inte kan bry sig att be för bara vemsomhelst. De glömmer att en pastor är en tjänare. De ska gråta med MITT folk, fröjdas med MITT folk. De är inte över MITT folk. De borde bära varandras bördor, uppmana församlingen att anropa dem när böner behövs. Hemnummer borde ges gratis.

Denna förmaning är inte till för alla pastorer. JAG har även MIN rest som älskar MINA barn och är där för att tjäna församlingen på alla sätt. Dessa pastorer går utan och är i fattigdom. För dessa har de fattigare församlingarna. Men stora kommer dessa pastorers belöningar att vara i Himmelen. Dessa pastorer är rika i tro och gåvor av RUACH HA KODESH. JAG kommer öppet belöna dem en dag mycket snart. Men detta Budskap är till för de som sitter i kyrkorna där pastorerna syndar och ändå, vågar någon tala om det? Hur många av er som läser detta har JAG visat ondskefullt fel i era kyrkor, ja i era egna pastorer? Ändå sitter ni där och säger ingenting, skrämda av vem han eller hon är. De är inte bättre än vad ni är. Ni hör ”vem är jag att jag ska tillrättavisa pastorn? Det är åtminstone en kyrka”. Men när JAG visar er felet, så ska ni tala ut det.

Ni undanhåller en välsignelse från den där andliga ledaren. Tänk om de skulle omvända sig? Tänk om de verkligen inte vet att de har väckt anstöt hos MIG? Istället oroar ni er för att era vänner och familj går till den kyrkan. Ni vill inte ställa till med något. Ni kanske inte kommer accepteras längre. Akta er för fariséernas jäst – den har redan förorenat er. Ni sår er säd i ofruktbar mark som JAG inte välsignar med MIN RUACH HA KODESH. Ni ser inga tecken, underverk eller mirakel som följer efter de som tror. Så istället måste dessa fariséer sätta igång en karnevalatmosfär för att underhålla församlingen. Akta er för fariséernas jäst. Inte undra på att ni räknar sekunderna tills kyrkan är över. Kan ni inte se att MIN RUACH HA KODESH inte rör SIG där? 

Kan ni inte se att Profetians riktiga gåva föraktas? Kan ni inte se att om JAG skulle skicka denna tjänarinna Elijah [på hebreiska, Eliyahu] till dessa kyrkor, så skulle hon inte vara välkommen? Om hon skulle tala ut detta Profetiska Budskap, så skulle hon visas på dörren. Pröva detta och kopiera och visa till din pastor vad som står skrivet här och i andra Profetior som JAG har talat genom Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu]. Ni kommer bli förvånade, för ni kommer se om er pastor har fariséns ande och jäst. De flesta av er som läser detta och känner igen er HIMMELSKA FADERS Röst kommer bli chockade att se vad er pastor eller andliga ledare gör med Profetior såsom JAG har gett till denna Profet. De kan säga att de inte har tid eller bara låta er veta att de inte är intresserade av profetia.

Kan ni inte se att satan skickar sina klonande andar till att klona en person som en gång var Helig? Men de vände sig bort från MIG tack vare girighet, högmod, synd eller brist på tro. Men nu talar den där klonande anden ut MINA Ord, och ändå finns inte RUACH HA KODESH inombords. Bara en klon från helvetet förklädd som ett ljusets ängel. JAG ska hålla er ansvariga för att ni sår säd i ministerier som leder MITT folk till falska läror. Dessa kyrkor växer i överflöd som en frossare. De förbrukar rikedomarna. Bara för att de är det största ministeriet, så betyder det inte att de är det bästa.

Bara för att de är på TV, så blir de inte bättre än en liten församling. Dessa ministerier som bygger mediecentra för att nå världen, och ändå tigger om mer för att betala för deras multimiljondollars-kyrkor och -studier. De är överflödiga i rikedom, världslighet, men inte i Helighet. Ni som hjälpte dem vilseleda folket genom att inte tala ut kommer att hållas ansvariga. JAG ska ta bort era välsignelser om ni fortsätter att göra era öron döva. Detta är er sista chans! Sluta visa stöd för ministerierna och kyrkorna som har fariséernas jäst. JAG, er HERRE, er GUD, kommer att ta bort era välsignelser om ni fortsätter att stödja dessa lögner från fariséerna. 

JAG ska välsigna dem som lyder MIG. Läs dessa Profetior för er pastor och be om tillåtelse att dela dem. Så att ni ska dela MINA Välsignelser med andra. Om ni känner er skrämda av att göra detta, så fråga er ”varför?” Varna församlingen och pastorn det som JAG säger. MINA Ord är inte bara för några få att höra, utan för majoriteten att höra. Säg det till dem. Precis som i Noas dagar, så kommer det bli igen. En flod av MIN skål av förbannelser som kommer att överflöda på denna jord, och ingen ska undkomma utom de som JAG redan har förseglat. Eld från himlen, eld som förtär allt det berör. En tredjedel av jorden ska förgöras. JORDEN SKAKAR AV FRUKTAN då JAG, YAHUVEHS SON, närmar SIG. Vreden ska förtära jorden.

Denna jord har dyrkats och inte SKAPAREN av denna jord. För detta har jorden betalat och kommer fortsätta att betala. Varelser på denna jord har dyrkats. För detta måste varelserna betala. Människan har dyrkats, inte mänsklighetens SKAPARE. För detta ska mänskligheten betala. Onda andar av Isebel och Ahab har omfamnats i kyrkorna. För detta kommer domen till YAHUVEHS hus och över jorden. Fly från sådana ställen. Lyssna istället på MIN RUACH HA KODESH. Lyssna på de andliga ledarna med Andar av Noa, Mose, Elia, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Johannes döparen.

Lär er av dessa Profeters frukter. Men främst av allt: lär er från er MESSIAS. Anropa MITT NAMN YAHUSHUA, och då ska JAG lära och leda er in i all Sanning. Lär er att lyssna på MIN RUACH HA KODESH (HELIGA ANDEN). Det kommer en tid då offentlig församling i byggnader i Amerika kommer orsaka stor rädsla. Andra länder vet det nu. Men JAG har varit nådig så här långt. Ni har förtröstat er så här långt på den byggnaden för att samlas och dyrka MIG en eller två gånger per vecka och glömmer MIG resten av veckan. Det är inte alla av er, men många av er som läser nu. Ni förtröstar på den där byggnaden eller pastorn eller församlingen, men ni har ALDRIG lärt er att lyssna på MIN Röst själva. Vad kommer du göra när det bara är du och JAG?

Lär er nu att lyssna och lyda MIN Röst. Era pastorer borde uppmuntra er att göra det och uppmuntra er i MIN RUACH HA KODESHS Gåvor. Lyssna på vad MINA Riktiga Profeter säger. Arbeta med Profeterna. Lär er från deras förebild av mod. satan vill stjäla ert VÄLSIGNADE HOPP och fylla era hjärtan med rädsla och säga till MINA barn och MIN Brud att de kommer gå genom tiden av vrede, och stjäla er fröjd och stjäla ert VÄLSIGNADE HOPP. Dessa satans tjänare kommer som ljusets änglar. När ni föreställer er änglar som skickats till att förvirra MINA tjänare, skickade av satan, föreställ er dem som lysrör. Det är en förfalskning, ful och dödlig. Lysrör känns som om det suger energin ifrån er. Har JAG inte talat om för er att be att ni ska räknas som värdiga att undkomma frestelsens stund som ska kommer på denna jord? JAG har skrivit i MITT Ord för att trösta er och lindra era rädslor.

MINA barn, ni är inte utvalda för MIN Vrede. Istället har JAG gett er det VÄLSIGNADE HOPPET. Ändå låter ni de falska profeterna råna er på ert VÄLSIGNADE HOPP. En del kommer att frälsas, fastän de avvisar detta VÄLSIGNADE HOPP NU! Det kommer mycket snart: de kommer sörja som de 5 jungfrurna utan olja i sina lampor, för de kommer att lämnas i mörkret utan något ljus. De kommer att se på medan förgörelse kommer till alla som de försöker resa med, de som inte är MINA barn. Vare sig det är din make, din fru, familj eller vänner. Ta lärdom av LOT! De som vägrar att tro att JAG, YAHUSHUA, återvänder för MIN Brud och att JAG nu är på väg, kommer att vara som de 5 jungfrurna utan någon olja i sina lampor och inget sätt för dem att köpa oljan för lamporna.

De 5 kloka jungfrurna tror nu på att JAG kommer vilken dag eller timme som helst. De tittar och längtar efter att deras BRUDGUM ska komma snabbt. Sörjer varje dag för att JAG ännu inte har ryckt bort dem med MIG. De kloka förvarar olja i sina lampor och fyllda med färsk ny Smörjelse dagligen. Vet detta: MITT VÄLSIGNADE HOPP är verkligt. JAG ÄR det VÄLSIGNADE HOPPET! Vägra låta Arkdörrarna stängas utan att ni är i MINA Armar. JAG ÄR ARKDÖRREN. JAG säger er att Hedningarnas Bok stängs, så som Dimitru Duduman profeterade till Amerika. Han tittar nu från Himmelen och vet att han gjorde sitt bästa för att varna Amerika. Men åh hur få lyssnade. Han varnade er om den kommande Vreden över Amerika. För Amerika, profeterade inte JAG från denna tjänarinna som talar nu, att Amerika OMVÄND DIG innan det är för sent, för JAG har sparat MITT värsta till sist. Men JAG säger till MINA barn som bor i Amerika: GE INTE UPP ERT VÄLSIGNADE HOPP!

satan kommer för att stjäla er tro på att JAG kommer beskydda dem som är MINA och bereda en utväg för MIN Brud! Tro bara! Att hedningarnas lidanden inte är MINA barns lidanden! Tro bara att JAG ÄR en GUD som belönar dem som flitigt söker efter MIG! MINA Belöningar finns hos MIG! Precis som på Noas dagar, så kommer ni titta på förgörelsen från ovanför MIN Vrede. Det var för sent när Arkdörren stängs, och hur hedningarna än bankade på Arkdörren, så kunde de inte komma in. När JAG tar hem MIN Brud, så kommer alla kvarlämnade tvingas gå igenom Vedermödans tid. Beroende på tron hos de som anropar MIG till att rädda dem kommer att avgöra vare sig de kommer dö eller har förmågan att undfly odjurets märke. Bara att höra MINA Röst och lyda MIG kommer att avgöra detta.

De som tror: JAG ska beskydda er från ovan MIN Vredes flod, och tro att JAG inte är en frumisshandlare. JAG förolämpas av att tänka på hur någon kan tänka, när JAG säger att JAG kommer för MIN Brud och vara redo och vänta på MIG. När JAG säger i MITT Ord att be att ni ska undfly frestelsens timme som ska komma över denna värld, när JAG säger ”MIN Brud, du är inte utvald för MIN Vrede”, och ändå insisterar så många av er på att pröva MIG. Så det ni säger kommer JAG låta hända. Tror ni på att JAG kommer bereda en utväg? För de av er som gör det och lever Heligt som om JAG ska komma vilken stund som helst, JAG ska inte överraska dem – de väntar på MIG nu.

[Reviderad 8 januari, 2009. PRISA YAHUSHUA! Detta tillägg i rött hittades i arkiven och utelämnades, av någon oförklarlig anledning, från denna Profetia fram tills nu.]

Denna tjänarinna som JAG ÄR talar ut sörjer varje dag att JAG inte kommer! Det är så ni kommer veta vare sig ni är MIN Brud! Sörjer ni också varje dag JAG inte kommer, eller lever ni som om JAG inte kommer återvänta på flera år?

Påstår ni att ni är en “manifesterad son till GUD”? Som kommer ”vara den som skapar Fred på denna jord”? För om ni gör det, så har ni fel! Det är bara JAG, YAHUSHUA, som kan skapa fred på denna Värld! Men inte förrän helvetet bryter ut över denna värld! När det ser ut som om ingen kommer överleva, så ska JAG komma igen med MINA Helgon bakom MIG! Och ni kommer se hur lätt JAG besegrar YAHUSHUAS fiende! JAG gjorde en öppen föreställning förut! Så ska JAG göra det igen!

Akta er, för nu säger JAG en hemlighet till er genom MIN tjänarinna: JAG kommer för att rymma med MIN Brud i midnattstimmen när de som inte letar efter MIG minst förväntar MIG! JAG ska komma och bevisa att JAG inte är en frumisshandlare! JAG älskar MIN Brud och längtar efter att hon ska kläs i sin odödliga kropp, ren och fläckfri, klädd i strålande vitt!

För de som inte vakar efter MIG, och tror på att ni måste genomlida Vedermödan: JAG ska komma över er som en tjuv på natten! Oförväntat, men JAG ska inte komma för er, för ni väntade inte! Ni kommer vara tvungna att se MIN Brud få sin belöning av Odödliga Förhärligade kropp! Skåda, MINA belöningar finns med MIG!

Ni som älskar MIG och vägrar tro på detta: er Förhärligade Kropp kommer behöva vänta, och ni kommer behöva genomlida Vedermödan, för er mun talar vad ni tror på.

De som förväntar sig sin BRUDGUM kommer att ryckas bort med MIG ovanför all fasa som ska komma till denna jord!

För de av er som läser detta och inte tror på detta, ta en lärdom av jorden, för till och med jorden skälver och bäver då JAG, er YAHUSHUA MESSIAS, närmar MIG jorden igen! JAG kommer för att rymma med MIN Brud! Hur många av er kommer vara redo?

Ni vet att tiden närmar sig! Ändå kommer ni inte veta dagen eller timmen! Så lev som om det är idag, så att JAG inte kommer finna er levande som denna syndiga värld!

Återigen säger JAG: “Arkdörren och Hedningarnas Bok stängs snabbt!” JAG ÄR ARKDÖRREN! Kom in i MINA Kärleksfulla Armar! För de som inte känner MIG: JAG väntar på er. Väntar ni på MIG? Se upp, er frälsning närmar sig för dem som vakar och väntar på YAHUSHUA MESSIAS! Varna andra och håll er dräkt fläckfri och vit, tvättad i MITT Utgjutna BLOD på Golgata! JAG längtar efter att vara med MIN Brud så som hon längtar efter att vara med MIG! Då ni ser alla dessa saker äga rum, vet att JAG ÄR på väg!

* * * * * * *

Talad under den HELIGA ANDENS Smörjelse genom detta barn, krigare och Brud, Pastor Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) 15 november, 1998, kl. 12 på natten.

YAHUSHUA är min snart kommande KUNGARS KUNG och HERRARNAS HERRE, BRUDGUM och FRÄLSARE, ALLSMÄKTIG GUD! ANDEN och Bruden säger ”Kom HERRE YAHUSHUA, kom snabbt!”


* * * * * * *