Profetia 24 Del 1
Akta Er, Arkdörren Och Hedningarnas Bok Stängs!Talad och Skriven under RUACH HA KODESHS Smörjelse genom Apostel Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)
15 november, 1998

Detta är från Profetia 105. YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8) 

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Gå in nu. Arkdörren och Hedningarnas Bok stängs. Kom in i Arken. Kom in i MINA Armar där det finns säkerhet. För de som kallar MIG för Älskling och JAG kallar dem för MIN älskade Brud, MINA barn. Kom, tro återigen på ert VÄLSIGNADE HOPP: er ALLSMÄKTIG GUD, HERRE, FRÄLSARE & BRUDGUM. Tro på det VÄLSIGNADE HOPPET. JAG ska rädda er från Vreden som ska komma. För dem som avvisar det VÄLSIGNADE HOPPET – MITT kommande för MIN älskade Brud, då JAG flyr med henne i midnattstimmen. Ni förolämpar MIG när ni säger att JAG ska få henne att lida Vreden av ALLSMÄKTIG GUD. Hon är MIN älskling, varför skulle JAG misshandla MIN Brud? JAG är ingen frumisshandlare.

Ni har redan blivit prövade och funna värdiga av att kallas för MIN Brud, för annars skulle JAG inte rycka bort er med MIG. Så sluta förolämpa MIG, och tro på att JAG ÄR en belönare för dem som flitigt söker efter MIG och letar efter MITT kommande och längtar efter MIN återkomst. Som på Noas dagar, så varnade JAG Noa att regnet skulle komma. Fastän Noa inte visste vad en flod var, så trodde han MIG. JAG sa till Noa att han skulle bygga ett Ark, fastän arbetet var hårt och hånet och ansättningen stor. Fastän arbetet tog många år att uträtta, vad JAG fick Noa att åstadkomma tack vare hans lydnad, så finns ni här idag. Djuren han räddade, bortsett från de som ni gjorde utrotade, har återfyllt jorden. JAG visste i förväg vem JAG skapade till att ha modet att tala ut Budskap, med MIN RUACH HA KODESHS (HELIGA ANDENS) Kraft och Smörjelse som överbevisar hjärtat av de som har andliga öron till att höra med och ögon till att se med.

Noa tvivlade inte, och det borde inte heller MINA Profeter idag. Ändå gör så många det, fastän JAG talar ut MINA Ord av eld och använder deras munnar till att tala och händer till att skriva, och ändå vågar de tvivla och undra om de hör från Himlen. Noa tvivlade inte. Jeremia tvivlade inte. Jona tvivlade inte. Elia tvivlade inte. Hesekiel tvivlade inte. Daniel tvivlade inte. Varför tvivlar då MINA Profeter idag på MIG? JAG kommer att styrka orden som JAG säger. Lyssna inte på hånarna och hånskrattarna som på Noas och Lots och Moses dag, så kommer det bli igen. Det kommer ett regn, men det är regerandet av MIN Heliga Skräck för den STORA GUDEN ”JAG ÄR”:s Vrede och Dom.

Det kommer en översvämning, men inte bara en översvämning av vatten, utan en översvämning av förbannelseskålar som utgjuts. JAG ska överflöda denna jord med en översvämning av MIN Vrede sedan tiden av Adam & Evas synd mot MIG. Såsom JAG hade en Noa till att varna om översvämningen, Moses till att varna om förbannelserna och Lot till att varna om att eld från Himmelen skulle falla, så kommer JAG även göra det igen. JAG varnar nu genom MIN tjänarinna. Det skulle göra er väl att studera varje ord som JAG talar och skriver genom henne nu. Alltid finns det en rest som JAG har som kommer lyssna och höra MIN Röst. Alltid finns det en mängd som kommer hånskratta och håna lika säkert som hedningarna hånade Noa, Mose och Lot. Lika säkert som förgörelsen och Vreden kom som en översvämning: förbannelser, och eld för den STORA GUDEN ”JAG ÄR”:s Vrede och Dom – så kommer det vara igen.

Så ni skulle göra väl i att höra ordet som MIN tjänarinna Elia [på Hebreiska Eliyahu] talar ut. De är inte hennes ord, utan orden från er SKAPARES Mun. Ni bad om ett Budskap från MIG. JAG ska tala ut nu. Dessa ord kommer att förarga MINA fiender och få MINA barn och Brud att fröjdas och ha fröjd som är outsäglig och full av MIN Härlighet. Hela helvetet försökte distrahera Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] från att höra MINA Ord som JAG nu talar, men bara hindrade och kunde inte stoppa MIG från att tala och hennes från att höra. Dessa ord får satan att rysa, för mängder, JA, JAG säger miljontals kommer att höra MIN Röst och springa in i MIN SON YAHUSHUAS Frälsande Armar av Frälsning. Bara genom YAHUSHUAS Utgjutna BLOD kommer någon skonas från det som ska komma. JAG kommer att utgjuta MITT RASERI! Ni som hör eller läser detta kommer antingen skonas genom MIN Återkomst, eller så ska ni leva för att uppleva MIN Vrede!

Vad ni gör nu för MIN Härlighet och vad ni har gjort för MIN Härlighet är det enda som kommer få MIN SON att skona er från fasan av MIN Vrede och Dom som ska komma. Dörren till MIN Ark håller på att stängas. Kom snabbt in medan ni kan. På Noas tid slog hedningarna på Arkdörren för att komma in i säkerhet, och ändå var det för sent efter att Vreden började falla. De första regndropparna ignorerade hedningarna som de gör nu. Men öppna era ögon: Vreden har fallit över hela världen redan men i en mildare grad än vad det kommer vara. Kom snabbt till YAHUSHUA. Acceptera HONOM som er HERRE, FRÄLSARE & GUD. Ni vet utvägen – vad väntar ni på? Arken är som MITT Förbunds Ark. Arken är MITT Löfte om Säkerhet. Bara MIN SON YAHUSHUA är er Säkerhetsark.

JAG kommer bara besvara era böner i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN! Ni kan inte be i era egna namn, i ert eget mod eller styrka. Våga inte röra MIN Tron i era egna namn, för det finns inget namn att göra förböner för er utom MIN ÄLSKADE SON YAHUSHUA. Våga inte bära er egen rättfärdighetsdräkt, för JAG vet vem som har MITT SIGILL lagt på dem: de som verkligen är förlösta genom MIN SON YAHUSHUAS Verk på Golgata. Kom till MIG I YAHUSHUAS NAMN, genom HANS UTGJUTNA BLOD. Stå i HANS Rättfärdighetsdräkt. Så när ni gör det, så säger JAG: kom modigt inför den STORA GUDEN ”JAG ÄR”, er GUD YAHUVEH. Om ni försöker komma i något annat namn, så ska JAG SLÄNGA UT ER! Ni kommer inte frälsas från MIN Vredes flod, elden som ska falla, förbannelserna, sjukdomarna, på något annat sätt än genom att acceptera YAHUSHUA nu som MESSIAS, er FRÄLSARE, er GUD, innan det är för sent.

Buddha kan inte frälsa er – han kunde inte frälsa sig själv. Allah, Mohammed, Ghandi, kan inte frälsa er – de kunde inte frälsa sig själva: ALLA DOG! Alla är till doms för att ha fått andra att dyrka dem. Sun Moon kan inte frälsa er – han kan inte frälsa sig själv från Domen som ska komma. Maitreya kan inte frälsa er! Det finns bara ett Namn som kan frälsa er och det är NAMNET YAHUSHUA HA MASHIACH. Vare sig ni kallar HONOM för YAHUSHUA eller YAHSHUA spelar ingen roll, anropa bara HANS NAMN. Ni som kallar er för Judar, lyssna noga: Ni kan inte komma in i Himmelen bara genom att dyrka och tro på YAHUVEHS NAMN. Fastän det är MITT NAMN, så är det YAHUSHUA som är den ENDA MESSIASEN.

Priset som MIN SON betalade på Golgata var för er Frälsning, både Jude och icke-jude lika mycket. YAHUSHUA korsfästes och torterades och dog och återuppstod för era skull. HAN betalade lösen för era synder. Båda jude och hedning, hör MIG: det finns ingen annan Frälsare utom YAHUSHUA. HAN är er FRÄLSARE: den ENDA UTVÄGEN från MIN Vrede som ska komma. MINA barn som JAG skapade, som är födda judiska, hör MIG. Ni väntar på en annan Frälsare, men ni väntar förgäves. Det finns ingen annan utom MIN SON YAHUSHUA. DEN som ni har lärt er att hata är den enda SÄKERHETSARKEN. Ni kan inte älska MIG och ändå hata MIN ÄLSKADE SON. YAHUSHUA är DEN som JAG skickade till Jorden till att betala lösen för era synder.

Det är därför Israel och Jerusalem inte känner någon fred. Varje land som avvisar YAHUSHUA som MESSIAS KOMMER INTE VETA NÅGON FRED. HÖR MIG IGEN! KÄNN YAHUSHUA, SÅ KOMMER NI KÄNNA FRID! YAHUSHUA ger en Frid som övergår allt förstånd. YAHUSHUA är FRIDENS FURSTE. Hur kan ni ha frid och avvisa den enda FRIDSFURSTEN? Som på Noas dagar: arbetet var hårt med att bygga Arken. Tiden var lång för att bygga arken och samla djuren. Precis som det var svårt för forntidens Profeter och dagens Profeter: det är inte lätt att tala ut MINA Ord! Det krävs mod och ni kommer väcka anstöt mer än välsigna. YAHUSHUA väckte anstöt hos många. Detsamma gäller MINA Profeter som talar inte ord som är för kliande öron, utan istället Ord som överbevisar och talar ut MINA Hemligheter, varnar att omvända sig, men erbjuder också alltid hopp och nåd. 

Profeternas och Apostlarnas jobb är varken lätta eller populära. MINA Profeter blir frustrerade av att försöka få folk att lyssna, och vet att dessa Ord inte är deras ord. De ger sina egna pengar för att predika fram de Profetiska Budskapen då JAG alltid har en rest som kommer höra MIN Röst och lyda. JAG har alltid en rest som kommer vilja höra vad Profeterna säger. Men hur mycket JAG sörjer: hur få vill arbeta med MINA Profeter vid deras sidor, och dela deras bördor. Säger inte MITT Ord: ”Tro på en Profet, och då ska ni få framgång”? Nu säger JAG till er: ”Belöna en Profet, och då ska ni få samma belöningar som de gör i Himmelriket och på jorden”. När pappersvaluta blir värdelöst papper och inte längre har värde, så ska JAG komma ihåg om ni hjälpte MINA Profeter eller lät dem gå i nöd.

Kom ihåg Sarefats Änka, om ni tvivlar på detta. Visste JAG inte redan vem som skulle vara villig att dela den Forna Elias bördor? Upphöjde JAG en rik kvinna för att uppehålla Elia? Nej, JAG upphöjde någon som var i nöd precis som han. De båda var hungriga, var de inte det? De båda hade ingen fysisk förmögenhet, gjorde de inte det? Och ändå valde JAG Sarefats lilla Änka, för JAG visste hennes hjärta. Hon var inte självisk, och fastän hon var orolig att det skulle vara hennes och hennes sons sista måltid och att hon sen skulle dö och hennes son – ändå litade hon på Profeten och trodde på denna Profet och så gick hon inte i nöd längre. Hon satte Profetens behov före sina egna behov. Kom ihåg hur JAG flerdubblade hennes kruka och den blev inte torr. Kom ihåg hur JAG flerdubblade hennes mattunna så att den inte var tom.

Kom ihåg hur JAG bad henne att använda sin tro till att ge det sista av vad hon hade. Kom ihåg detta, MINA barn: hon var tvungen att låna krukor och krus från grannar. Och när de frågade henne vad hon skulle lägga däri, så var hon tvungen att säga att hennes GUD skulle fylla de tomma kärlen. Såsom JAG gjorde för henne, så kommer JAG göra igen. Tro bara! Tro utan gärningar är död! JAG ska göra detta för de som tror. JAG kommer försörja dem också, så som JAG gjorde med Sarefats Änka, för dem som välsignar MINA Profeter. Ni kommer vilja att JAG ska välsigna er när era papperspengar och kort är värdelösa. JAG ska komma ihåg nu vare sig ni gav tionden och allmosor när JAG sa till er att dela. Säger inte MITT Ord: ”Lagra er skatt i Himlen där tjuvar inte kan stjäla eller rost fördärva”? Lagra era välsignelser så som ni skulle lagra era skatter. Där ert hjärta är, vad ni förtröstar er på, är er Gud.

JAG säger detta till er: alla som hjälpte Noa skonades. Men vem arbetade med Noa? Bara hans familj! Så kommer det även vara igen. Bara MINA riktiga barn kommer vilja hjälpa Profeterna att tala ut och inte tysta Profeterna eller binda oxens fötter då de drar plogen. Be för Profeterna, särskilt tjänarinnan som talar ut detta. satan försöker tysta MIN Röst på denna jord, för Profeterna varnar alltid innan JAG skickar MIN Vrede eller innan satan attackerar. Det är MINA Profeter som JAG delar MINA Hemligheter med. Aldrig skickar JAG MIN Vrede och Dom förrän JAG skickar Profeterna till att tala och varna att OMVÄNDA SIG! satan hatar särskilt Profeterna. Profetens ämbete är inte lätt. Ingen är en Profet om de inte är bekanta med lidande. De har lidit för Smörjelsen att profetera.

Så nu säger JAG: ”Välsigna MINA Profeter, så ska JAG välsigna er. Beskydda MINA Profeter, så ska JAG beskydda er. Arbeta med MINA Profeter, och stora ska era välsignelser vara, särskilt när ni är i nöd. Erbjud att gömma MINA Profeter, så ska JAG gömma er. Dela med MINA Profeter, så lovar JAG att ni aldrig kommer svälta eller gå hemlösa”. Tiden är här då det är farligt att kalla sig för en Profet. Det blir farligare då YAHUSHUA närmar SIG för att komma för SIN Brud. JAG borde inte behöva säga åt er för det som JAG har sagt. Ni borde veta det redan. Skäms på er för att ni inte gör det som ni vet att JAG har sagt till er Ande att göra. Många gånger har JAG sagt: ”Hjälp dem”, och ändå har ni vägrat. Hur kan ni säga att ni älskar MIG när ni inte lyder MIG? Kom in i Arken av MIN SON YAHUSHUA HA MASHIACH.

Tro på att JAG ÄR en GUD som belönar dem som flitigt söker efter MIG. Om ni tror på att ni kommer lida Vreden som snart kommer överflöda denna jord, så ska ni genomlida den Vreden och domen. Om ni tror på att JAG ÄR en GUD som belönar dem som flitigt söker efter MIG, flitigt lyssnar på MIN Röst och gör MIN Vilja och inte er vilja, går när JAG säger gå, springer när JAG säger spring, står still när JAG säger stå still, talar när JAG säger tala, tiger när JAG säger ingenting eller gör ingenting tills ni hör från Himmelen. En soldat följer inte bara sina egna order. Han väntar på att högsta befälhavaren ska säga order. Så vänta: fastän MITT svar verkar dröja, så ska det komma fram. Kriget i det Himmelska rasar på. Ljudvågorna har blockerats så här långt. Hur skulle MINA Profeter kunna tala som denna tjänarinna om ljudvågorna inte hade blockerats? De skulle vara borta. Det är för era skull JAG har låtit kriget i det Himmelska rasa på. De frälstas sigill har förseglats då satan har markerat vilka tillhör honom.

Så har även JAG, er FADER YAHUVEH, markerat vem som är MIN. De Gudaktiga ska bli Heligare. De onda kommer bli oheligare. Ve Jorden, för den ryser och skakar. Det är inte bara himlen som skakar då YAHUSHUA närmar SIG Jorden, utan Jorden skakar av rädsla och bäver av rädsla, för den vet ondskan som har gjorts. Jordbävningarna är jorden som bäver av rädsla, och de kommer att bli intensivare och stormarna bli kraftigare, och lavan i bergen kommer att spy ut, för lavan upphettas av MIN Vrede! Den kokar hett mot hedningarna på denna jord som avvisar MITT Budord, som avvisar YAHUSHUAS Gåva på Golgata och som hatar allt som är Heligt. Jorden ska bäva hårdare då GUDS SON närmar SIG. Himlen skakar av satans ilska och kriget i det himmelska. Himlen har födslovärkar som en kvinna som föder. Det kommer vara som om stjärnorna faller från himlen. prinsen och kraften över luften skakar himlen, för satan vet:

YAHUSHUA KOMMER FÖR SIN BRUD, YAHUSHUA KOMMER IGEN!” satan måste uträtta sin ondska snabbt, för han vet att hans tid är mycket kort nu. han vill ta så många själar som han kan till helvetet med honom, för han vet att det är det enda sättet som han kan såra YAHUSHUA! För MIN SON betalade priset på Golgata så att satan inte kunde ta er till helvetet med er. Amerika, ja, det kommer krig till dina kuster och land. Men JAG har beskyddat dig så här långt. JAG har väntat på att Amerika ska OMVÄNDA SIG, och ändå bedrövas JAG bara, av detta land, förargar MIG! De politiska ledarna visar ingen skam eller ånger och blir bara mer förtappade. Folket som röstar på dessa skamliga ledare visar ingen ånger eller skam.

De talar istället inte för Helighet, utan röstar in i ämbetet ännu oheligare hedningar. Amerika, du har vad du röstade på. De få Gudaktiga och rättfärdiga som JAG hade i ämbetet har utsatts för öppen skam. Avklädda och deras jobb stulna allt för att de vågade tala emot den falska profeten i detta land, allt för att de stod upp för moral och Helighet. Ve folket som hade en chans att rösta in de Gudaktiga och ändå valde hedningarna med andar av antikrist istället. JAG skonade MITT Folk, som röstades ut ur ämbetet, som stod upp för rättfärdighet, från att vara i det vita huset när hela helvetet bryter loss i det stället och MIN Vrede JAG öppet visar mot de förtappade politikerna. Skökan, kom ihåg Sodom och Gomorra: det finns i det Vita Huset. JAG ska välsigna dem som röstade mot ondskan i Washington DC och JAG ska förbanna dem som röstade på den onda omoralen med sina röster.

JAG ska utsätta Amerika för öppen skam inför hela världen. Era ledare kommer gråta öppet för vad JAG kommer göra. Men inte MINA barn – ni kommer veta vad ni ska göra när tiden är inne. Anledningen till att ni inte vet än är att det inte är dags. JAG ÄR aldrig för tidig eller för sen. JAG, er HERRE GUD, är alltid i tid – ni bara tror att JAG är sen. MIN timing är perfekt. Ni kan inte gå före MIG eller bakom MIG, utan måste hålla er precis vid MIN Sida. Alla MINA barn, de som tillhör YAHUSHUA, längtar efter HANS återkomst runt denna värld, hör MIG, Rösten av er SKAPARE, den STORA GUDEN ”JAG ÄR”. JAG ska, för era skull, skicka mirakel som ni aldrig har sett så här långt. För ni ser: MIN SON YAHUSHUA er MESSIAS närmar SIG denna jord, så som denna tjänarinna Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] har berättat för er tidigare. JAG upprepar igen.

Det är sant att Gabriel redan har blåst i sitt horn. Ljudvågorna har blockerats av kriget i det Himmelska, men Gabriels horn kommer att höras och ljudvågorna avblockeras. Era kroppar kommer att förändras på en gång, på ett litet kick. De döda i YAHUSHUA (Kristus) kommer att resa sig först, och ni som finns kvar kommer att uppryckas för att träffa YAHUSHUA i luften. Men ni ska gå i era förhärligade kroppar och vittna för MIG om att INTE ta odjurets märke i 40 dagar. Då kommer ni vara det största vittnet av MITT Ord. Men för de som inte förändrades, de kommer att sörja, för de kommer veta att de måste gå genom Vedermödan.

Då ska ni komma med MIG för att träffa MIG i luften, och tillsammans ska vi träffas i luften. MIN Brud är inte utsedd för MIN Vrede. satan kommer att slängas ner på jorden i stort raseri med sina demoner som ramlar från himlen. Ve invånarna av denna jord. MIN BRUD KOMMER ATT FRÖJDAS ÖVER MIN ANKOMST! De troende som har sagt och trott på att YAHUSHUA inte kommer rädda SIN BRUD innan den Stora Vedermödan kommer att överraskas då YAHUSHUA kommer när de minst anar att BRUDGUMMEN ska komma för SIN Brud! De som är fast beslutna om att de måste genomgå den Stora Vedermödan kommer att vara sovande då MIN SON YAHUSHUA kommer och flyr med SIN Brud i midnattstimmen, och förändrar dödliga kroppar till odödliga kroppar.

Då kommer dessa, som sov och var så säkra på att de hade rätt, att se att de hade fel. De kommer att gråta och jämra sig, för de missade sin utväg från Vreden som ska komma. De kommer behöva vänta på sina förhärligade kroppar. Hedningarna kommer att rasa och förbanna ALLSMÄKTIG GUD, och stort hat kommer att resa sig mot YAHUSHUAS Troende! För efter de 40 dagarna av de Förhärligade Helgonens vittnande och visande av vad de har missat, så kommer stor sorg och stor vrede att resa sig. Be nu att ni ska räknas värdiga att kallas för MIN SON YAHUSHUAS Brud. Be att ni kommer räknas som värdiga att undfly timmen av denna frestelse att ta odjurets märke.

Anropa MIG nu i YAHUSHUAS NAMN. JAG ÄR en HIMMELSK FADER som inte tänker slänga ut dem som lyssnar på dessa Ord och tar emot dem och lyder dem. För bara MIN Härlighet har JAG talat till er. Därmed kan ni inte säga att YAHUVEH inte varnade er. Det finns bara EN som gör förböner – bara ett SÄKERHETSARK – och det är YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN! Så som Noa var över MINA Vredes vatten, tro på det viset, så kommer ni också vara över MIN Vrede och titta från Himmelen, säker från Vedermödan. De som insisterar på att pröva MIG och tror på att JAG inte kommer rädda MIN Brud innan Vedermödan, tror på att JAG inte kommer räkna någon som värdig att undfly frestelsens timme: det finns hopp för er också. Tro på att JAG kommer skydda er, så som JAG gjorde med LOT, och LYD MIG, och då kommer ni också se Himmelen.

JAG varnar er: i den tiden kommer ni gå efter tro och inte efter syn mer än någon annan tid i historien. Ingen som är ljum i tron kommer att överleva MIN Vrede. Om ni tycker att det är svårt nu att ha tro, hur mycket svårare det kommer vara för er att tro på att JAG kommer befria er, och ändå kommer majoriteten av tron att dö och de kommer villigt att ge sitt liv som en martyr, och föredrar detta istället för att gå efter enbart Tro. De kommer att halshuggas för sina övertygelser och föredra död framför lidande. Men alla de som avvisar odjurets märke i den Stora Vedermödan kommer att frälsas.

* * * * * * *

Talad under RUACH HA KODESHS Smörjelse, anförtrodd med detta Ord, YAHUSHUAS barn, Krigare, Brud, Pastor Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu), 15 november 1998, kl. 12 på dagen söndag.

Gå Till Del 2 Av Denna Profetia

Läs Om Kloning Här

* * * * * * *