PROFETIA 20

Akta Er För Fasan Av Den Kommande Nya Svarta Blodböldspesten!


Pastor Apostel Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)
den 25 Maj, 1998

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *


Kommentarer om denna Profetia

YAHUSHUA talade till mig så som jag talar till er alla, samma ord. Inget kommer HAN längre tillåta i våra liv som kommer frambringa skam åt det som HAN har kallat oss alla till att göra och utföra i HANS NAMN. YAHUSHUA SJÄLV kommer inte bara vara Lammet, utan LEJONET av JUDA kommer slita bort den skamliga saken eller personen rakt ut från våra liv för att hålla oss Heliga och acceptabla inför HONOM. För hur många Ministerier faller för skam och synder, och ojämna okanden har trätt in, och det ska även många fler göra!

Jag har inte förlorat någonting. Ni har inte förlorat någonting, för vi har aldrig haft det till att börja med. Det var en lögn från satan. Om vi är okade till icke-troende och deras namn inte finns i LAMMETS Livsbok och ni har gett era liv till YAHUSHUA HA MASHIACH och tjänar HONOM och sätter HONOM först och talar ut som HANS språkrör, var försäkrade då om att samma GUD som ni tjänar är en nitälskande GUD och HAN tänker inte dela oss med satan på något sätt, form eller skepnad. PAPPA YAHUVEH själv kommer för ert eget bästa skilja er från det som inte är Heligt och acceptabelt inför RUACH HA KODESH!

HAN kommer göra detta snabbt nu, för Terrah du har väckt Smörjelsen i mig genom din Profetia, och såren jag råkat ut för har återigen gjort mig starkare, så som de kommer göra med alla oss. I vårt kött känner vi oss nerslagna och förtrampade och bespottade, men vi måste fortsätta att resa oss i YAHUSHUAS NAMN. Och det är inte vårt kött som ska resa sig, utan ANDEN i oss. Då kommer det vara satan som slås ner och förtrampas under våra fötter i YAHUSHUAS NAMN!

* * * * * * *

Så säger YAHUVEH: Förr i tiden tog JAG itu med MINA ojämnt okade barn – MINA tjänare, de som kallas vid MITT NAMN – som har okat sig med satans barn genom ojämnt okade äktenskap, vänskaper, samarbeten, institutioner, kyrkor och alla andra former. För er skull har JAG behandlat er med tålamod och långmodighet. JAG väntade på att MINA barn skulle inse att där MIN RUACH HA KODESH varken respekteras, älskas eller välkomnas – vare sig det är äktenskap, familj, vänner, institutioner eller något annat som inte är av MIG – ni är inte riktigt en del av dem och de har aldrig varit en med er.

Så många har gjort fel val, och då får JAG skulden. För när de är sårade och kommer till PAPPA och säger, ”Fader titta på mina blodiga sår, titta vad de som jag älskar har gjort mot mig, de som jag litade på, de som jag okade mig med. PAPPA, varför lät DU det hända? Bryr DU inte DIG?”. Åh, MINA små: jo, jo, igen säger jag till er: JAG bryr MIG och JAG kommer säga till er medan JAG öppnar MIN famn för er att springa in i dem och ni klättrar på er PAPPA GUD YAHUVEHS Knä och JAG vaggar er i MINA armar, låter er fälla bittra tårar. För ni har lagrat dem under en lång tid, och när de är släpps ut, när ni äntligen inser att JAG inte är den som okade er, som förenade er med ogudaktighet.

Det är ni själva som okade er till denna världs synder, för ni blev en med synder när ni bestämde er för att gifta er utan att fråga MIG om det var den rätta maken för er. Om detta är den som JAG ordinerade innan jordens begynnelse för er? När ni okade er med synder, när ni blev ledare över hedningarna som valde att förbli hedningar, så stängde ni era ögon, och er PAPPA YAHUVEH var tvungen att slita upp era ögon och tvinga er att se det som ni inte såg tidigare.

Ni okade er själva till satan. För när era barn går vilse och de förnekar MIG och när de ”uppfostrades vid den väg de bör vandra’, så sade JAG, “När de var äldre, så skulle de inte vika av från den”, och ändå ser ni era barn som ni uppfostrade som gudaktiga, och ni undrar ”vad händer?”. Det är för att ni tillät era barn att okas till de ogudaktiga genom TV:n som de tittar på, musiken som de lyssnar på, spelen som de spelar, vännerna som de kallar för kamrater och skolorna de går till.

Ni låter hedningarna lära era barn i utbyte mot en gratis jordisk utbildning, och sen kommer ni till MIG och citerar denna skrift, “Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han inte av från den när han blir gammal”. Och ändå, när ni tillät det ovannämnda, så har ni misslyckats med uppfostringen. När ni slutade med Bibelstudierna och ni litade på att de skulle säga sina egna böner – när ni gifter er och inte rådfrågar vem som skulle vara fadern eller modern som ni har okat till att drabba er själva.

När ni hör MIN Röst säga, “Skilj er”, så har MIN Nåd kastats tillbaka i MITT Ansikte, och då måste ni skilja er från det som försöker stjäla er själ! Om detta inte görs villigt som en ställning för Helighet, så kommer JAG göra det som JAG har demonstrerat här och på många andra sätt: det kommer vara YAHUVEHS Hand som kommer slita bort er från fiendernas ojämnt okade träldomar. JAG tänker inte längre dela MINA Tjänare, Barn och MIN Brud med satan! För om ni har hört MIN Röst säga, ”Avlägsna dig från denna orättfärdighetens hantlangare” och ni förhärdar era hjärtan och säger, ”Men detta är min vän, detta är min make, detta är min fru, detta är mitt barn, detta är min kyrka, detta är mitt jobb”, och om ni inte lyder, så sörjer JAG för det som JAG måste göra.

Detta är landet som säger att abort är lagligt och nu svälts folk ihjäl då det blir dyrare att ta hand om de sjuka och dödshjälp kommer att vara mer utbrett än någonsin. Väldigt snart kommer lagar att stiftas som kräver doktorerna att döda, eller så kommer deras rättighet att praktisera tas bort. Doktorer, det är mycket bättre för er att vägra än att låta MIN Vrede falla över er för att ha avslutat ett liv som ni inte hade någon rätt att avsluta. Det är bara JAG som har den rätten, för JAG profeterar till er nu: just nu är det de dödligt sjuka eller de svårt handikappade eller de gamla, men genom detta kärl säger JAG att det väldigt snart kommer vara de som de kallar för efterblivna eller mentalt sjuka som kommer att dödas.

Dr. Kevorkian är inte en människa. Han ser ut som en människa, men de som har ögon till att se med och öron till att höra med kan se demonen som hånar från hans ögon, och formen av hans huvud liknar till och med en skalle. Sannerligen kallas han för Dr. Döden och denna anda av mord och självmord som han har fört med sig till U.S.A. och till världen och till dem som JAG har smort till att rädda liv genom doktorernas händer, och de som har kunskaperna för att rädda liv kommer tvingas att ta liv.

Ingen har en rätt att avsluta ett liv utom den som ger liv, och JAG, YAHUVEH, ÄR den ENDE som ger liv och har auktoriteten att avsluta liv. Såvida MINA Lagar inte påbjuder det, ta inte på er denna synd, för det är inte bara en kropp som är död, utan en själ som skickas till Himmelen eller helvetet. För dem som säger, ”Nåja, de gick åtminstone till Himmelen”, men fullbordade de vad JAG skapade dem för? Var deras uppdrag på jorden fullbordat, hur skulle ni kunna veta?

Bebisarna, MINA dyrbara bebisar. Finns det något mer dyrbart än en bebis, vare sig det är människa eller djur? JAG tog tiden att ingjuta skönhet och oskyldighet i bebisar, och ändå mördas de. MINA dyrbara bebisar mördas medan de tryggt är inbäddade i sina mödrars sköten. Om en främling gör det, så drar världen efter andan av skräck när mord begås och bebisen klipps bort från mammans livmoder i sataniska gärningar, och ändå mördas inte MINA bebisar av sataniska främlingar – nej, något mycket värre: MINA bebisar mördas av sina egna mödrar.

De som JAG tar tid att lägga mjölk i deras bröst så att de kan mata och livnära de unga. De som JAG sätter en moders kärlek i för att beskydda sina ofödda. Och ändå: hur många av dessa som den oskyldige bebisen skulle kalla för ”mamma” förråds av själva de som JAG befallde att ”vara fruktsamma och föröka sig”. Ingen tvingar dessa mödrar att mörda sina unga. De gör det överlagt med illvilja. De gör det trots att JAG har placerat MINA krigare framför abortklinikerna, där de vittnar om MIN Kärlek och att det finns en annan utväg. De gör det som en upprorshandling mot hela skapelsens GUD, och återigen ger JAG en till rysande Profetia genom den som JAG talar ut från. Världen kommer kalla henne för en dåre tills det JAG talar äger rum, och det kommer vara ni som mördar MINA bebisar i era abortkvarnar, ni som säljer deras aborterade kroppsdelar och gör kosmetika och använder dem för andra vidriga ändamål.

Ni mödrar som låter bebisarnas kroppar att inte ens begravas, utan slängdas i soporna. Ni som korsar gatorna eller gömmer er från MINA Barn som talar MINA Ord och tigger er att inte göra denna vidriga gärning. satan fruktar bönernas kraft så mycket att han använder sitt eget folk som ett offer för att bomba klinikerna och mörda doktorerna så att lagar ska stiftas som säger att MINA Tjänare inte får vara i närheten av de som är redo att begå detta mord mot bebisar som litade på sina mödrar och som litar på att JAG ska beskydda dem från denna ondska.

Åh, hur många gånger JAG har ångrat att JAG gav er ett fritt val, men sen så visste JAG vad som skulle hända, för GUDEN ni tjänar är all kunskap, är JAG inte det? JAG Profeterar detta nu genom denna tjänarinna Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu]: det kommer finnas enorma slukhål som öppnas under varje abortklinik på jorden. Och när det händer, så kommer ni veta att det är SKAPELSENS GUD och inte människans hand som har gjort detta.

Alla människor i klinikerna som deltar i denna onda frukt av mord kommer att dö, och jorden kommer att öppnas, och en stor jordbävning ska mullra, och abortklinikerna kommer att ramla in i jorden, djupt in i jorden, och då ska jorden stänga sig över dem. Alla som är i kliniken kommer att stiga ner till helvetets innandömen på ett sätt som JAG inte har gjort sedan de gamla tiderna. Världen kommer att skaka på huvudet, för de kommer vara tvungna att erkänna att detta inte var en bomb från jorden, utan en bomb från Himmelen. Och SKAPELSENS GUD, den STORE GUDEN YAHUVEH ska göra dessa saker och mer, för detta är ett land full av ondska och er pornografi och er prostitution och alla möjliga ondskor.

JAG kommer att göra tecken och underverk för att visa fram MIN Vrede mot alla som vågar pråla med denna ande av Sodom och Gomorra i MITT Ansikte! Tv-stationer som har gjort en vinst från porr och alla möjliga hån mot MIG och radiostationer: akta er, för ni har byggt ett Babeltorn och tror att ingen kan riva ner det, men det ska JAG göra. SKAPELSENS GUD kommer att visa hur ynkliga era torn och mottagare är.

Homosexualitet som har varit i minoriteten ser ni nu prålat framför MINA Heliga barn och deras barn, och till och med hedningarnas barn, och säger, “det är bara en annan livsstil. Så länge det är kärlek. Vem skadar vi?” Jag ska säga er vem ni har skadat: ni har hopat MIN Vrede över er. Den GUD som påbjöd och gav de Tio Budorden till Moses och förbjöd sådant, och till och med befallde att en kvinna som ligger med en annan kvinna, eller en man som ligger med en annan man, ska AVRÄTTAS så att denna ondska inte ska kunna spridas.

De som har sex med djur skulle AVRÄTTAS! Åh, men nu prålar detta onda land allt som är oheligt i MITT Ansikte. ”Gör det ni kan göra, så länge det känns bra” är deras motto. Porr, homosexualitet, äktenskapsbrott är en fälla från satan, för det har en outsläcklig aptit för mer utsvävningar och otukt, och försöker att överträffa den senaste handlingen. satan försöker besudla en människa mer efter varje gång genom dessa andar. satan älskar INGEN – inte ens dem som dyrkar honom. Han förleder dem genom dessa synder och ja, till och med belönar dem med syndiga njutningar, men i slutändan kommer det kosta er era själar om ni inte ångrar detta och om ni inte vänder er bort från dessa synder. Det kommer sluta med fördömelse i evighet, och ni har blivit varnade!

Nu profeterar JAG igen genom MIN tjänarinna. Det skulle göra er väl att be för öron att höra MIN Röst med o­­ch ögon att se det som ska komma väldigt snart. Ni kommer att se en ny sjukdom och farsot som kommer vara mycket värre än AIDS, för JAG har sagt det förut men inte tillräckligt högt. Nu måste ni även varna alla de som hör detta Budskap, för de som har en silversked matar MINA Barn med sked och säger att det inte finns något fel med det som nämnts ovan. Det finns en ny kommande sjukdom som inte kommer röra någon som är Helig och inte gör dessa saker, så ni behöver inte frukta. Det kommer att vara en sexuellt överförbar sjukdom, och denna värld har nappat till sig betet JAG har lagt ner.

JAG kände till ondskan av deras sexuella aptiter som inte kan tillfredsställas, så SKAPELSENS GUD, JAG, YAHUVEH, lät denna drog uppfinnas. Denna nya sexdrog som människan kommer betala vilket pris som helst för. Och de kommer att ha den sexuella energin för att erövra fler sexpartners. Åtrån som de kommer ha för andra, vare sig de är av samma kön eller inte, vare sig de är gifta eller inte, vare sig detta piller eller denna injektion kostar dem en veckolön. För nu börjar det med ett pris, men sen blir de beroende, och de kan inte längre fungera sexuellt då detta beroende matas. De kommer att betala hela sin lön för detta piller.

För satan ska och har väckt en sådan åtrå i dessa människor att det är som helvetets eld. Den är osläcklig. De kommer inte kunna få nog av sexuell njutning. Männen kommer att överge sina fruar. Fruar kommer att överge sina män. Och barnen kommer vända sig till detta, särskilt tonåringarna. Om ni tror att barnen är upproriska nu, vänta tills hela ondskan av det som hyllas som en mirakeldrog visar sig vara en förbannelse från satan, som JAG lät att drabba detta land och ja, världen. Stora skulder ska komma, för till och med kreditkorten kommer att visa beroendet av denna drog.

När drogen stoppas för något skäl, så kommer det finnas ett begär för sexuell njutning, och inget sätt att fungera utan det. Så stora brott kommer att begås för denna drogs skull, så att folk ska kunna köpa det. Men återigen har MINA Barn inget att frukta, för JAG befaller er nu: delta inte i detta överhuvudtaget. JAG har påbjudit att sex är heligt när det är med någon som är jämnt okad med er i äktenskap – detta är var era välsignelser finns. Men fly från frestelsen, för det kommer finnas reklamer som säger hur säker denna drog är. JAG har redan profeterat hur beroendet kommer att vara, hur hem kommer att förloras, äktenskap läggas i ruiner och ja, en del av MINA egna Barn kommer att överge MIG för hordomens ande i denna drog. Men återigen: vet JAG inte vilka MINA får egentligen är? Ja det gör jag, men varna och tala ut. Det finns fortfarande tid.

Denna tjänarinna är den första som JAG har utvalt till att tala ut i mod och utan rädsla för efterverkningar. Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] har ingen kunskap om denna drog annat än det som JAG talar nu. JAG lät denna ondska komma så att MINA Barn återigen skulle se att JAG inte är en Gud som hånas lätt. JAG ska ge den syndiga världen valet att välja, med det kommer med ett pris. Nu ska en till förbannelse komma över denna mirakelsexdrog, den nya guden av denna syndiga värld. För det ska komma en ”brist på denna drog” – så kommer de säga – och det kommer bli svårare att få tag på så småningom. Då kommer ni se mord över denna sexdrog. Men den sista och största förbannelsen av de alla är, då det hamnar i de homosexuellas och bisexuellas händer och de går in i de bisexuella sammanträdena. JAG profeterar till er nu: en pest som JAG nämnde tidigare, som kommer bli mycket värre i symptomer än AIDS – mycket mer dödlig och smärtsam, och INGEN som tar denna drog efter MIN varning kommer att skonas.

SVART BLODBÖLDSPEST!

För det kommer finnas en förbannelse över blodet och rasande feber, svält och oförmåga att äta. Blod som flödar ur munnen, och det kommer vara som om blodet har blivit svart – det kommer att blödas fram från öppna delar av kroppen. Män och kvinnor ska få detta från ETT ENDA sexuellt umgänge med den som har det. JAG säger igen – om detta är MIN Profet som talar fram, och er ande kommer redan ha vittnat om detta faktum vid det här laget – ETT! hör ni MIG? ETT – JAG upprepar igen – sexuellt umgänge är allt som krävs, och då ska denna pest drabba dem på samma sätt som denna mirakelsexdrog har drabbat världen oväntat och i en brådska, och det kommer INTE finnas NÅGOT BOTEMEDEL – JAG upprepar – till och med efter att de omvänt sig på sina dödsbäddar.

JAG har botat AIDS, för till och med de oskyldiga har fått sitt blodförråd besudlat, och JAG botade en del av dem, trots att denna sjukdom härrörde från sexuella synder med djur, apor. Människan som hånar vad JAG avsett att vara Heligt, genom att ha sex med apor. Är det konstigt varför män som har sex med män, en annan pervers handling, en styggelse i MINA Ögon, överförde det genom homosexualitet? Men sen rör sig sjukdomen i blodet. Så ska även denna nya pest, för YAHUSHUA HA MASHIACHS BLOD avvisades, och det finns frälsning i det BLODET, så varför skulle JAG inte förbanna blodet av de som hånar MIG när JAG gav MIN SON YAHUSHUA till att vara deras BLODSOFFER, medan JAG visste hur få skulle vara tacksamma.

JAG har botat AIDS, men denna sluttidspest kommer ingen att botas från. Fastän de ångrar sig och accepterar YAHUSHUAS FRÄLSANDE BLOD, så kommer de frälsas, men kommer ändå att dö, för de ska skörda vad de har sått. Fastän kroppen dör, så kommer själen att gå till Himmelen om de verkligen har vänt sig bort från synd, älskar och tjänar YAHUSHUA, och vet att HAN betalade priset för deras synder och tvättade dem rena med SITT FRÄLSANDE BLOD.

De som gör detta, återigen, kommer att dö. Men deras själar kommer att frälsas. Och för att veta om de verkligen är ledsna, så kommer ni se de som har denna Svarta Blodböldspest vittna om MIG och varna om att vända sig bort från sexuella synder och oheliga levnadssätt. Men ingen – JAG upprepar, och detta är nytt igen, för JAG brukar oftast inte upprepa MIG i Profetior som denna. Men var uppmärksamma när JAG gör det, för detta är även ett nytt sätt som JAG profeterar på denna dag. INGEN KOMMER ATT BOTAS! Detta är den sluttidspest ni har hört talas om. Detta är när män och kvinnor kommer vilja dö och till och med försöka döda sig själva.

Dödshjälp kommer att vara normalt, och kyrkogårdar kommer inte vilja begrava kropparna. Istället kommer kremering att beställas. Förbannelsen av denna fördömelse finns i deras blod. För då de vägrade helighet och vände sig till ohelighet, stiftade lagar där samkönat sex är lagligt, och främjar det som var i minoriteten, och nu sprider sig en ande av homosexualitet otyglat.

Denna sjukdom kommer inte ta hänsyn till hedningarna vare sig de är rika eller fattiga. Till och med Vita Huset kommer att röras av denna pest. När ni ser dessa symptomer, kom ihåg då att det profeterades denna dag 98-5-4 (4 Maj, 1998) och ve alla MINA Barn som tror att de kan ta denna sexdrog och att JAG kommer förstå. NEJ! Ni kommer att skörda vad ni har sått, för detta är ingen välsignelse skickad till denna värld, utan en förbannelse. Tala fram nu det som JAG har sagt.

De som hånar ska få det först. De som rasar mot MIN tjänarinna för att hon talar och varnar MINA Budskap ska få det först. De som gör uppror mot MIG och säger att en kärleksfull GUD inte kommer göra detta ska få det först, för JAG befallde att sex ska vara heligt. Ministerier och präster som en gång talade MINA ord faller och har fallit och kommer fortsätta att falla. Sex är bara till för dem som är förenade i Heliga äktenskap, för de två Andarna har blivit till en. JAG kommer att välsigna det som JAG sammanfogar.

Ni som är i äktenskap som inte är heliga, som JAG inte än har berett en utväg från, och ni blir tvungna att vara kvar i dessa äktenskap för ännu en tid: när JAG sa att ni kommer skyddas från denna pest, så är det det JAG menade. För satan kommer att få er att göra era hustruliga eller makliga plikter. Och på grund av partnern som ni är med – som JAG inte har fysiskt befriat er från än – han kommer försöka och dumpa denna pest över er, för JAG har sagt att det inte finns något botemedel och det krävs bara en gång, och hur vet ni om er partner tar denna sexdrog?

Men JAG talar nu till er som är i äktenskap med hedningar: oroa er inte, för JAG kommer att beskydda er. Detta är det enda undantaget till förbannelserna fastställda ovan, för sade inte JAG att JAG beskyddar det som är MITT? Och ni har ingen kontroll över vad er hedniska make eller fru gör. Eller, om ni våldtas av någon som under denna förbannelse, så kommer JAG beskydda er. Denna pest ska inte komma nära er. För läs MITT Ord, stå på det och vet även hur mycket JAG älskar er. Denna förbannelse är inte till för MINA Barn.

Sex kommer vara hedningarnas gud, och har redan blivit det, men inte er. Och vet detta: ni kommer inte vara i dessa äktenskap mycket längre. JAG ska bereda en utväg. Många kommer att bli änkor, och en make kommer att se hur frun dör framför hans ögon. Skilsmässa sätter bara MINA Barn i mer träldom. Men om de väljer att skilja sig, låt dem gå. JAG kommer att försörja er på sätt som ni inte vet om. Om JAG så väljer, så kommer JAG ge er en Gudaktig partner beroende på vad MIN vilja är för era liv, det varierar mellan olika. För tiden är så väldigt kort. Som avslutning: vet detta och kom ihåg att denna pest inte är till för MINA Barn. Ni kommer att skyddas så länge ni går vid MIN sida. Överge inte MIG för guden av denna värld.

Rör inte denna så-kallade mirakelsexdrog! Det kommer att vara ett mirakel, men miraklet ska komma i form av en kärleksfull Frälsare som beskyddar allt som är MITT medan denna pest och detta beroende härjar denna värld. En pest är ett straff för olydnad 3 Mos 26:25, 4 Mos 14:12, 5 Mos 28:21, Jer 14:12, Jer 27:13, Hes 5:12, Hes 6:11, Hes 7:15, Matt 24:7, Luk 21:11.

Läs detta: FRÄLSNINGENS GUD, YAHUSHUA HA MASHIACH, er MESSIAS, har talat ut denna dag genom denna tjänarinna – inte hennes ord, för hennes ord utan MITT NAMN och Smörjelse av RUACH HA KODESH kan inte skrämma en hund. Utan [det är] MINA Ord som talade denna värld till existens, och samma ALLSMÄKTIGE GUD YAHUVEH som talar till dem som hör MIN Röst, har talat fram denna dag. I raseri kallar JAG fram dessa förbannelser. Det finns välsignelser för dem som lyder, och förbannelser över dem som olyder. Varna dem, MINA Profeter. Tala högt så att de inte kan säga att JAG inte varnade dem!

Lukas 21:25-36, Lukas 21:26. Vet att MITT Ord inte kommer återvända till MIG förgäves. Läs dessa skrifter och meditera över dem alla. Den sista som JAG får MIN tjänare att påminna er om är ”Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty Himlens krafter skall skakas.” Lukas 21:27-28, ”Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning"

(Jer 14:10-18 Så säger YAHUVEH till detta folk: På detta sätt vill ni gärna driva omkring, de håller inte sina fötter i styr. Därför accepterar inte YAHUVEH dem. HAN minns nu deras missgärning och skall straffa dem för deras synder.

Du skall inte be om något gott för detta folk. Ty även om de fastar vill JAG inte lyssna till deras rop, och även om de offrar brännoffer och matoffer, så accepterar JAG inte dem, utan JAG tänker göra slut på dem med svärd, hungersnöd och pest. Då sade jag: ”O ALLSMÄKTIGE GUD YAHUVEH! Profeterna säger ju till dem: Ni ska inte se något svärd, inte heller skall hungersnöd drabba er, utan JAG skall ge er en varaktig fred på denna plats.” Men YAHUVEH sade till mig: Profeterna profeterar lögn i MITT NAMN. JAG har inte sänt dem eller gett dem någon befallning eller talat till dem.

Därför säger YAHUVEH så om de profeter som profeterar i MITT NAMN fast JAG inte har sänt dem, de som säger att svärd och hungersnöd inte skall komma i detta land: Genom svärd och hunger skall dessa profeter dö. Och folket som de profeterar för, männen och deras hustrur, deras söner och döttrar, skall kastas ut på Jerusalems gator slagna av hunger och svärd och ingen skall begrava dem. Makarnas fruar, söner, döttrar skall alla vara borta, ty JAG skall utgjuta förfärliga straff för deras synder.

Tala till dem detta ord: Natt och dag ska tårar strömma från MINA Ögon. JAG kan inte sluta gråta, ty MITT Folk har drabbats av ett förkrossande slag, av ett svårt och oläkligt sår. Går JAG ut på fälten ligger där män genomborrade av svärd, och kommer JAG in i staden möts JAG av hungerns och sjukdomens plågor. Och ändå har profeterna och prästerna gjort det lika mycket till sin angelägenhet att resa genom hela landet och försäkra alla att allt är väl, och tala om sådant som de inte vet någonting om.)

Så säger YAHUVEH: dessa är MINA Ord som inte kan återvänta till MIG förgäves. De ska fullborda faktumet att JAG inte bara är en GUD av Nåd och Kärlek, utan en GUD av Allsmäktig Vrede och Hämnd. Hämnden är MIN, säger YAHUVEH, för JAG ÄR Allsmäktig i Helighet och JAG beredde en utväg genom MIN SON YAHUSHUA. Men HAN föraktas och hånas, och HANS NAMN fördöms och förbannas, eller så avvisas HAN. Det är bara HANS BLOD som kan tvätta bort synder.

Hur få har accepterat detta BLOD. Och till och med de som accepterar det, hur många är det som förtrampar det och slänger det på marken, hånar och säger ”nu kan jag göra allt jag vill. Jag kan leva med en fot i Himmelen genom att säga en bön, och en fot i helvetet genom att delta i denna världs synder.” JAG säger till er, präster som tror att ni kan leva oheliga liv bakom stängda dörrar och stängda bankkonton. Dem som JAG befordrar gör JAG mig även av med, och JAG ska upphöja andra och ge dem välsignelserna som har varit förbehållna i era namn. För ni har ett sken av gudsfruktan och ingen gudsfruktan inombords. Tiden når sitt slut. För era liv kommer inte skonas, och folk kommer att upptäcka de hemligheter som ni har gömt, skeletten i era garderober som ni dagligen väcker till liv.

Ni som kallar er för präster, men inte är någon präst för MIG. För JAG bryr MIG inte vilka doktriner ni innehar eller vilken bibelskola ni tog examen från eller vilka respekterar er. Om ni inte står upp för Helighet, så predikar ni inte för MIG. Ni är inte prästvigda av YAHUSHUA HA MASHIACH. Ni är prästvigda och innehar satans doktrin, och ni nämner inte sådant som kan väcka anstöt. Så ni talar varken mot syndiga livsstilar, eller homosexualitet, eller porr, eller abort – (ni nämner inte) äktenskapens helgd och varningarna om otukt.

Ni talar inte om att leva Heligt. Det är bara en ”må bra-religion”, och ni har inte imponerat MIG alls. Helvetet kommer att vara er enda belöning, och applåderna ni har på denna jord. Ni ska lida helvetets eviga plåga, för era lögner vilseledde inte bara er själva, utan ledde andra till helvetet tillsammans med er.

(Jer. 15:1-3 Men YAHUVEH sade till mig: Även om Mose och Samuel trädde fram inför MIG och gjorde förböner för dessa människor, skulle JAG ändå inte hjälpa dem. Bort med dem! Ta dem bort från MITT sikte! Om de frågar dig: ”Vart skall vi gå?” skall du svara dem: Så säger YAHUVEH: I dödens våld den som hör döden till, i svärdets våld den som hör svärdet till, i hungerns våld den som hör hungern till och i fångenskapens våld den som hör fångenskapen till.)

För de som hör sjukdomen till ska dö i sina sjukdomar. Och alla kommer veta, när dessa saker sker, att en av MINA riktiga Profeter har talat. Om dessa saker går om intet, så kommer ni veta att hon profeterade falskt. Men JAG säger er att dessa saker som hon talar kommer att äga rum, och ni ska leva för att se dessa fasor äga rum. Men de som är MINA, som inte förnekar MIG, som ställer upp för Helighet, oavsett hur opopulärt det än må vara, eller vilket pris ni kommer vara tvungna att betala – JAG säger er, ”Tro på en Profet, så skall det gå er väl”, och nu säger JAG igen till er: ”Tro på denna MIN tjänarinna och att det är MIN RUACH HA KODESH som ger henne dessa Ord, till att höra, som JAG talar. Och eftersom ni har trott på detta, så ska ni skonas från fasorna som är på väg.”

JAG älskar dem som är kallade vid MITT NAMN, uträttar MINA Budord, lever Heligt så som JAG ÄR Helig, tvättade i MIN ÄLSKADE SONS FRÄLSANDE BLOD, hjälper till att sprida Profetiorna till när och fjärran, visar stöd för dem som talar fram dessa saker i era pengar och i era böner. För de kan inte arbeta så som världen arbetar, för de måste spendera tid med MIG för att höra MIN Röst. Deras jobb är att göra det som denna tjänarinna och så många andra gör. Världen kommer inte tro att de passar för ett jordiskt jobb, och inte heller skulle de ha tiden till att jobba på ett sådant. Så JAG upphöjer andra som kommer kunna arbeta och ge tionden och offergåvor för att se till att MINA Profeter är matade och har tak över huvudet och har ekonomin till att resa och tala dessa Budskap personligen under MIN Smörjelse, för tiden är så kort.

Ni ser, JAG talade ju om för er att ni är en minut till midnatt genom denna Profet. Men vad ni inte förstår, vad som händer vid 59 sekunder, 58, nedräkningen, ansättningens eldar kommer att växa sig hetare. Ni behöver varandra. Återigen säger JAG: inga fler ensamma soldater. Ändå tror så många av er att ni inte behöver någon mänsklig person till att täcka er rygg medan ni träder in i områden som satan har gjort anspråk på som sina egna. Håll er samman, särskilt i dessa sluttider.

För JAG säger er detta: ni vet inte vilken midnattstimme JAG kommer. Kommer det verkligen vara 24:00, eller kommer det vara 01:00? Och det finns många timmar innan gryningen kommer, så vilken timme kommer JAG? Vaka och be, och låt MIG se er göra arbetet av er HIMMELSKA FADER, och lev Heligt så som er GUD är Helig, såvida JAG kommer och finner er sovande på jobbet. Såvida JAG kommer, och ni som inte vill att JAG ska återvända alltför tidigt, ni har era egna planer och agendor: Oroa er inte, JAG ska inte återvända för er!

JAG har gett denna varning, för återigen säger JAG att midnattstimmen nalkas. Låt MIG inte komma som en tjuv på natten och ertappa er med att inte vara på er vakt. De onda kommer bara växa sig ondare. De Gudfruktiga Gudfruktigare. JAG separerar dem som nu är förutbestämda för Himmelen och dem som är förutbestämda för helvetet. Från och med nu finns det ett skiljande svärd, och ni kommer att se MIG skilja relationer som JAG tidigare har tillåtit. Men inte längre! Så tro inte att det är konstigt när dessa saker äger rum.

Eftersom JAG älskar er, så har JAG varnat er. JAG har uppmuntrat er och ja, denna dag, Smörjelsen över alla de som tror – och tar emot detta som er HIMMELSKA FADER som talar ut från denna tjänarinna – kommer att känna Smörjelsen av MIN RUACH HA KODESH väckas i er, och ni ska profetera starkare och högre och med större mod än tidigare. För dem som läser detta och säger, ”Denna kvinna är verkligen en dåre. Inget av detta kommer att hända”: Ni kommer att vara de första som känner hettan och bekräftelsen av MIN Vrede och Hämnd!

Talad genom RUACH HA KODESH-Smörjelsen till detta lerkärl, Sherrie Elijah [Elisheva Sherrie Eliyahu] av inget annat syfte än att bevisa att JAG sänder fram MINA Profeter med Ord av ånger och vänd er bort från ondska så att inte ALLSMÄKTIGE YAHUVEHS Vrede slukar er.

Så är den talad, så är det skriven denna dag 98-5-25, färdig kl. 17:49. Så är den talad, så är den skriven i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN. Apostel Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu).