Profetia 132
Israel JAG Älskar Dig, 
JAG Förebrår Dig!


Skriven/Talad under den HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse 
Genom Apostel & Profet Elisheva Eliyahu
Mottagen 16 juli – Publicerad på Simchat Torah 25 oktober, 2016


* * * * * * *

Nedan är Profetian så som den kom fram

Med Profeterna Ezras & Elishevas “Heliga tungor” då GUDS ANDE ger dem talförmågan (Apos 2:3-4) av himmelska eller jordiska språk (Jes 28:11, 1 Kor 13:1). Ezra börjar bönen med förebedjande tungor (Ro 8:26-27; 1 Kor 14:15). Elisheva talar ut i tungor och frambringar Profetian (1 Kor 14:6).

Den innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:


YAH/YAHU הי är GUDS HELIGA NAMN som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH” הי-וללה
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”. YAHUVEH/YAHWEH 
ה-ו-ה-י FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA 
עושוהי GUDS ENFÖDDE SON – (HA MASHIACH חישמה betyder “MESSIASEN”. ELOHIM םיהולא betyder ”GUD”.)

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET” הראפת הינכש – som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH שדקה חור (som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN”) – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH 
הניכש {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)

Dessutom betyder ABBA YAH הי אבא “FADER YAH” 
och IMMA YAH 
הי אמא betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln) 
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges. Högerklicka på fotnotsnumren för att öppna en andra flik.


* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till före Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer. 
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. 
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som det har fått upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS, 
din IMMMAYAHS, Mun som det har fått upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.

Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder.” Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord 
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede 
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
         – 2 Krönikeboken 36:16

Sen, i juli 2016:

Ve alla dem som vågar försöka göra illa – dessa två smorda. Du kommer ångra dig den dag du någonsin blev född. Rör inte MINA smorda, och göra inte heller illa dessa två Profeter (se Ps 105:15, 1 Kr 16:22). Det hade varit bättre för dig om JAG, ABBA YAHUVEH, hade slitit ut din tunga!

(Profetia 128)

Och från Profet Ezra:

YAHUSHUA gav oss auktoriteten och sa: ”Se, JAG har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.” (Lk 10:19).

Så jag varnar er alla – de som kommer emot detta Ministerium OCH DESSA PROFETIOR och Elisheva och jag, alla Präster i AmightyWindMinisteriet – jag varnar er nu: ”Rör inte YAHS Smorda, och gör inte illa HANS Profeter” (Ps 105:15, 1 Kr 16:22) så att inte Vreden av YAHS Spira (Ps 2:9-12) drabbar er. Men för er som är välsignade och är en välsignelse för detta Ministerium, och trogna, och som tar emot Profetiorna, mycket välsignelser ska komma över er – allt för att skydda det som tillhör YAH i YAHUSHUAS NAMN.* * * * * * *

Detta Spelades in på ljud/video. Här är transkriptionen.

[ Alla ber i Heliga tungor. Justin blåser i shofar-hornet, sen Ezra. djävulen är bunden och församlingen krigar i böner (Ro 8:26)... ]

Elisheva: Tack, tack. Jag tackar DIG... Vi ber om gåvan av tungornas tolkning (Jes 28:11; 1 Kor 12:10; 14 13) just nu av det som James sa [i tungor]. Är det någon – James, vet du? Vad var Ordet som talades ut? Om någon hör det, tala om det för oss.

Romar 8:26 Så hjälper också ANDEN oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men ANDEN själv ber för oss med suckar utan ord.

Jesaja 28:11 Ja, genom stammande läppar och på främmande språk skall HAN tala till detta folk,

1 Korintier 12:7-10 Men hos var och en uppenbarar sig ANDEN så att det blir till nytta. Den ene får av ANDEN [...] En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.

1 Korintier 14:13 [...] Därför skall den som talar tungomål be om att kunna uttyda det.

James: Innan jag talade i tungor, när jag hörde att du sa att du hade ett Ord och sen började vi be, så hörde jag dessa Ord när shofarn blåstes: “Hör åh Israel”. [Betoning på] ”Hör”, du vet.

Christina: Jag hörde... Jag hörde [från Himmelen] Mamma. Jag hörde “Israel, var är ditt blodsoffer?” (3 Mos 17:11) vid en tidpunkt, och sen vid en annan tidpunkt hörde jag ”MITT BLOD genomsyrar Israel”.[1]

3 Mos 17:11 Ty kroppens liv är i blodet, och JAG har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning för själen.

Elisheva: Amen. Jag vill se ditt ansikte när du säger det, för det kommer att vara inför världen. Detta är en Profetia som ska vara inför världen. Okej, säg det igen.

Christina: Jag hörde ”Israel, var är ditt blodsoffer?” vid en tidpunkt och sen vid en annan tidpunkt hörde jag ”MITT BLOD genomsyrar marken i Israel”.

Elisheva: Amen! Det är det som överväldigar mig just nu. Jag vet inte hur jag ens kan uttala Orden – sorgen som YAHUSHUA känner. Hör någon annan något? – innan Ezra ber i Heliga tungor som faktiskt, faktiskt är ”LAMMETS Vrede”.2

Ezra: James kommer att upprepa det han säger, för [han var inte på kameran].

Elisheva: Okej James.

James: Aa. Precis när vi bad i början, så hörde jag Orden “Hör Åh Israel” som om ett Budskap precis skulle ges ut. Så ville bara dela det.

Elisheva: Tack.

Rosie! Vad hörde du Rosie? Av någon anledning kände jag mig ledd att du skulle be för mig.

Rosie: Jag bara... jag hörde inget specifikt för Ordet, Mamma, men jag bara såg hur – när alla bad, så såg jag hur – änglar kom ner. Och jag såg faktiskt hur de band upp demoner typ överallt omkring oss.

Elisheva: Tack. Tack. Ja.

Ezra: Prisa GUD!

Stephen: Amen.

James: Prisa YAH!

Elisheva: Tack, ABBA YAHUVEH. [Ber i Heliga tungor] Jag vet inte hur många det är som vet det. Men de kommer att veta det just nu då detta frigörs – och alla kommer att veta (vem som är de förtappade fienderna som försöker förgöra – denna fiende [som] försöker tysta denna Profet): min älskling – Apostel, Profet Ezra från Israel – han har nu fått Smörjelsen av ”LAMMETS Vredes tungor”.[2]

(Det är YAHUSHUA som kommer igen när folk kommer säga, de förtappade kommer att säga: “Bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för HANS ANSIKTE SOM SITTER PÅ TRONEN och för LAMMETS Vrede. [Upp 6:16-17]”2 Och så nära är vi just nu tills den Stora Vedermödan påbörjar.

Och [tidigare] när jag hörde den där Profetian [63] som gavs till mig år 2002 [jag började höra mer från Himmelen] – det har aldrig funnits en mer smord uppläsning av den än vad Justin gjorde [tidigare, under detta möte], men jag tror inte ens att det finns någonstans i min röst... det var bara... det var inte... det var så länge sen. Jag gjorde inga ljudinspelningar på den tiden, eller det finns väldigt få) – och så [innan jag talar ut denna nya Profetia] Ezra, du ska be med de där tungorna som kommer tvinga demonerna att fly i 7 olika riktningar och de är rädda när du ber. Och det vet vi.

Ezra: Ja, och Justin vill säga något.

Elisheva: Ja. Ja, älskling Justin.

Justin: Jag hör Smörjelsen tala till mig, och säga:


Profetiskt Ord:

Israel, du har inte hört Orden av MINA Profeter. Det profeterades i Jesaja[3] och det profeterades i hela – hela Gamla Testamentet att YAHUSHUA skulle komma och Israel hörde inte, och lyssnade inte på Profeternas Ord. Och det är då PROFETERNAS PROFETER kom, YAHUSHUA. De tog inte emot HONOM.

Och Israel måste veta YAHUVEHS Ord, och de måste veta Profeternas Ord och de måste veta Toran och de måste tro på och ta emot att YAHUSHUA är MESSIASEN, YAHS SON.

Ordets Slut

Justin: Så det var allt.

Ezra: Amen.

Elisheva: Tack. [ Ezra ber i LAMMETS Vredes tungor ] Tack. Tack! Tack! HalleluYAH! Tack. [Ber i Heliga tungor...]


Profetia 132 Börjar:

Shabbat - Juli 16, 2016. Video börjar här.

Återigen säger JAG till dig åh Israel, då du närmar dig Tiden av Jakobs Nöd (Jer 30:7), Sorgernas Sorg (Mt 24:8-9), vet ni inte att när JAG grät tårar av blod[4] (hematidros , Lk 22:44), så grät jag för dig!

Jeremia 30:7 Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.

Matteus 24: 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på sorgerna. 9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att hatas av alla folk för MITT NAMNS Skull.

Lukas 22:44 HAN kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och HANS svett blev som blodsdroppar, som föll ner på jorden.

Ni gör alla traditionerna. Ni är trogna till Shabbat. Ni är trogna till de Judiska högtiderna. Ni läser Toran. Men i er egen Tora, så är JAG där;[5] Moshe talar om MIG (5 Mos 18:15 osv), JAG ÄR där!

5 Mose 18: 15-19

15 YAHUVEH, din GUD, skall låta uppstå åt dig en PROFET bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. HONOM skall ni lyssna till. 

16 Det skall bli alldeles som du begärde av YAHUVEH, din GUD, vid Horeb den dag då ni var samlade där och du sade: "Låt mig inte mer höra YAHUVEHS, MIN GUDS, röst och låt mig slippa att längre se denna stora eld, annars kommer jag att dö." 

17 YAHUVEH sade då till mig: "De har rätt i vad de säger. 

18 En PROFET skall JAG låta uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och JAG skall lägga mina Ord i HANS Mun, och HAN skall tala till dem allt vad JAG befaller HONOM. 

19 Och om någon inte lyssnar till MINA Ord, de Ord HAN talar i MITT NAMN, skall JAG själv utkräva det av honom. 

JAG grät tårar av BLOD för dig åh Israel och det räckte inte. JAG bevisade MIN Kärlek. Då JAG korsfästes – inte bara för denna världs synder (för dem som skulle acceptera det där BLODET i Golgata) men åh Israel, JAG valde din mark – MITT BLOD utgöts för dig! Därför att JAG älskar dig!

Åh JAG gråter och JAG jämrar MIG. För Skrifterna kommer att uppfyllas och blodet kommer att nå upp till hästarnas betslar (Jes 63:3; Upp 14:20)!

Jesaja 63:3 "En vinpress har JAG trampat, JAG ensam, ingen i folket hjälpte MIG. JAG trampade dem i MIN Vrede, trampade sönder dem i MIN Förbittring. Då stänkte deras blod på MINA kläder, så att JAG fick hela MIN Dräkt nerfläckad. 4 Ty Hämndens Dag var i MITT Hjärta,
och året för MIN återlösning hade kommit.

Uppenbarelse 14:19 Och ängeln räckte då ut sin skära över jorden och skördade druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i GUDS Vredes stora vinpress. 20 Vinpressen trampades utanför staden, och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av ettusen sexhundra stadier.

Åh Israel!

Världen vänder sig mot dig – till och med det som var den enda som du kunde kalla för vän, Amerikas Förenta Stater – förråder dig om och om igen! Du är inte terroristerna, och ändå anklagas du av de som är terroristerna.

JAG, YAHUSHUA, gråter för dig!

Du hörde Profetian [63] som gavs år 2002 av MIN Nya Profet Elia, men nu åh Israel år 2016 förenas Eliyahus ande och Moshes ande! Detta är för att visa dig Smörjelsens fullständighet.

Och från och med nu, till alla dem som tar emot YAHUSHUA, JAG YAHUSHUAS BLOD som utgöts på Golgata för era synders förlåtelse så att era böner kan höras till er ABBA YAHUVEH, JAG säger er detta: studera inte bara de Gamla Profeterna, utan studera Profeterna[6] – Profetiorna som talades ut från Elisheva Eliyahu.

För det finns nu mer Smörjelse när [dessa två] Apostlar, Profeter förenas med varandra – inte bara Ministerier, utan deras hjärtan och deras själar förenas med varandra – det är även symboliskt: JAG YAHUSHUA förenas med er!

Åh Israel!

JAG vill inte vara tvungen att göra det som JAG är tvungen att göra! Kom till MIG! Åh Israels Brud! Res er upp nu! Kom till MIG! JAG längtar efter er! Kom till MIG! För JAG har väntat så länge – med varje Tora-portion – “sök, så ska ni hitta” (Jer 29:13-14; Mt 7:7; Lk 11:5), en Profetia som gavs genom denna Elisheva Eliyahu.

Jeremia 29: 11-14 11 JAG vet vilka tankar JAG har för er, säger YAHUVEH, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni skall kalla på MIG och komma och be till MIG, och JAG skall höra er. 13 Ni skall söka MIG, och ni skall också finna MIG om ni söker MIG av hela ert hjärta. 14 Ty JAG skall låta er finna MIG, säger YAHUVEH. JAG skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit JAG har drivit bort er, säger YAHUVEH. JAG skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken JAG förde er bort som fångar.

Matteus 7:7-12 (se även Lukas 11:5-13) Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd,10 eller en orm, när han ber om en fisk? 11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er FADER I HIMLEN ge det som är gott åt dem som ber HONOM? 12 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är Lagen och Profeterna.

Åh Israel!

Återigen säger JAG: var är ditt blodsoffer? ”Sorgernas Sorg” är nästan över er! Ni ser världen. De vänder sig och de hånar dig. De klipper din ekonomiska livboj.

Åh men Israel!

JAG vill välsigna dig! JAG tänker aldrig lämna eller överge dig (5 Mos 31:6; Heb 13:5) om du bara tar emot MIG! Ta emot det där BLODET som utgöts för dig på Golgata! Inget av detta Tora-läsande kan frälsa dig! Du har så vackra sätt som du hedrar ABBA YAHUVEH, men du behöver en FÖREBEDJARE (Jes 64:6)!

5 Mose 31:6 Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty HERREN, din GUD, går själv med dig. HAN skall inte lämna dig eller överge dig."

Hebréer 13:5 Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. GUD har själv sagt: JAG skall aldrig lämna dig eller överge dig.

Jesaja 64:6 Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.

Ingen är värdig att komma inför ABBA YAHS Tron utom i MITT – YAHUSHUA ER MASHIACHS – NAMN! JAG betalade PRISET för er på Golgata! Alla har syndat och understigit ABBA YAHS Härlighet (Ro 3:23; Pr 7:20)! Ingen är perfekt (Ps 130:3)!

Romar 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från GUD

Predikaren 7:21 Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör gott och aldrig syndar.

Psalm 130:3 Om DU, YAHUVEH, tillräknar missgärningar, O ADONAI, vem kan då bestå?

JAG kom till dig! JAG predikade för dig! Tecknen och underverken, miraklen är bara en liten bråkdel som ens registrerades där [i Bibeln]. JAG uppväckte de döda!

Åh Israel, kom till MIG. JAG gråter för dig. JAG gråter för dig!

Och detta Ministerium börjar nu, bara börjar att gå i Smörjelsens fullständighet. För det började verkligen den 7 mars, 2016. Där djävulen hånade och sa ”Elisheva Eliyahus Ministerium är slut. AmightyWind är slut” för hon bodde med en ”Judas” [Iskariot] (Ish-Kariyot, Mk 3:19, även Apos 1:16-) i 7 år och visste inte det – åh, men på den dagen hade JAG en man av YAH –

Markus 3:19 Och Judas Iskariot, han som förrådde HONOM. Och de gick in i ett hus.

åh, men på den dagen hade JAG en man av YAH.

Och på denna 7 mars, så var han där i Israel. Och han hade precis tagit upp IMMAYAHS böcker. Och Smörjelsen fanns över hela honom. Och alla kan se att det omedelbart fanns kärlek där då JAG förenade Efraim & Juda.

Och han profeterade från sina egna läppar: ”Vad GUD har förenat, kan ingen människa skilja” (Mk 10:9).

Och det är vad JAG säger till dig, åh Israel!

Acceptera MITT BLOD som utgöts för dig på Golgata! Inse att JAG inte är död! JAG uppstod igen på den där tredje dagen (Mt 16:21, 1 Kor 15:4). Och JAG gjorde fler tecken, underverk och mirakel än någon bok någonsin skulle kunna visa då JAG gick på den där jorden i 40 dagar, och JAG steg upp till Himmelen inför vittnen (Apos 1:3, Mk 16:19).

Matteus 16:21 Från den tiden började YAHUSHUA förklara för SINA lärjungar att HAN måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att HAN måste dödas och på tredje dagen uppväckas.

1 Korintier 15:4 att HAN blev begravd, att HAN uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna.

Apostla 1:3 HAN visade SIG för dem efter SITT lidande och gav dem många bevis på att HAN levde, då HAN under fyrtio dagar lät SIG ses av dem och talade med dem om GUDS Rike.

Markus 16:19  Sedan HERREN [ADON YAHUSHUA] hade talat till dem, blev HAN upptagen till Himlen och satte SIG på GUDS [YAHUVEHS] Högra Sida.

Åh Israel! Åh Israel! JAG håller dig mer ansvarig. För du säger alla de rätta orden (Jes 29:13). Men innan du ger ditt hjärta till MIG, innan du accepterar det UTGJUTNA BLODET på Golgata (Sk 12:10, 13:1), så kan JAG inte förlåta dig!

Jesaja 29:13-14, 24

13 ADONAI har sagt: ”Eftersom detta folk nalkas MIG med sin mun och ärar MIG med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån MIG, är deras fruktan för MIG bara ett inlärt människobud.

14 Se, därför skall JAG ännu en gång göra underbara ting med detta folk, ja, underbara och förunderliga. De visas vishet skall förgå, de förståndigas förstånd skall förmörkas.” [...]

24 De som gått vilse i anden skall få förstånd, de missnöjda skall ta emot undervisning.

Sakarja 12:10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall JAG utgjuta NÅDENS OCH BÖNENS ANDE, så att de ser upp till MIG SOM DE HAR GENOMBORRAT. De skall sörja HONOM så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över HONOM, så som man gråter över sin förstfödde.

זְכַרְיָה יב 10 וְשָׁפַכְתִּי עַל-בֵּית דָּוִיד וְעַל יוֹשֵׁב יְרוּשָׁלִַם, רוּחַ חֵן וְתַחֲנוּנִים, וְהִבִּיטוּ אֵלַי, אֵת אֲשֶׁר-דָּקָרוּ; וְסָפְדוּ עָלָיו, כְּמִסְפֵּד עַל-הַיָּחִיד, וְהָמֵר עָלָיו, כְּהָמֵר עַל-הַבְּכוֹר

Sakarja 13:1 På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet.

Åh, men när detta Ord talas ut, så finns det en ny Smörjelse denna dag och åh så många ska höra och de ska komma springande till MIG! De ska komma springande som ett litet barn! De ska hoppa av glädje!

För ni ser, detta Ministerium är inget vanligt ministerium! JAG har sammanfört andarna av Eliyahu & Moshe då JAG sammanför deras kärlek, då JAG sammanför ledarskapet. Och nu bringar JAG dig, åh Israel.

Åh Israel!

Du kommer att hatas och du hatas för att du är så avskild, men du är inte längre Helig! Titta vad du har tillåtit!

GAY-PRIDE PARADER? ABORTER! HUR KAN NI LÄSA TORA-PORTIONEN? UTAN ATT FALLA PÅ ERA KNÄN OCH OMVÄNDA ER INFÖR ABBA YAHUVEH! HUR KAN NI GÖRA DESSA TRADITIONER? SOM SER SÅ HELIGA UT! OCH INTE OMVÄNDA ER FÖR VAD ERT LAND GÖR?

OCH JAG GRÅTER, JAG GRÅTER! JAG GRÅTER! VAR ÄR MORALEN I ISRAEL! VAR ÄR HELIGHETENS FANA!

BORT, BORT, BORT! BORT FRÅN MIG! NÄR NI LÄSER INGET FÖRUTOM TORAN OCH ÄNDÅ INTE SÄTTER NÅGON OMVÄNDNING BAKOM DET – OMVÄND ER!

Gråt ut för ditt land, åh Israel!

VAR ÄR LEDARSKAPET? NETANYAHU! DU SKICKADES SOM EN PROFET TILL [DEN AMERIKANSKA] KONGRESSEN![7] DU ÄR DET ENDA JAG KUNDE HITTA! Men varför återvände du till Israel och sa till dem att inte omvända sig för sina synder!

DE OFÖDDAS BLOD! GENOMSYRAR DINA HÄNDER! ABORTEN! VET DU INTE – dessa bebisar, dessa oskyldiga små foster, offras upp till guden molok (3 Mos 18:21)? OFFRAS UPP TILL SATAN!

3 Mose 18:21 Du skall inte offra någon av dina avkomlingar åt molok. Du skall inte ohelga DIN GUDS NAMN. JAG ÄR HERREN YAHUVEH.

ÅH ISRAEL, ÅH ISRAEL! YAHUVEHS Vredes Spira kommer! För JAG tuktar dem som JAG älskar (5 Mos 8:5, Ord 3:11-12; Heb 12:6-8, Upp 3:19)!

5 Mose 8:5 Du skall veta i ditt hjärta att YAHUVEH, DIN GUD, fostrar dig, så som en man fostrar sin son,

Ordspråks 3:11-12 11 MIN son, förakta inte HERRENS Fostran, förarga dig inte över HANS Tuktan. 12 Ty den HERREN älskar tuktar HAN liksom en far den son som han har kär.

Hebreer 12:6-8 6 Ty den HERREN älskar tuktar HAN, och HAN agar var son
som HAN har kär. 7 Det är till er fostran som ni får utstå lidande. GUD handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? 8 Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner.

Uppenbarelse 3:19 Alla som JAG älskar tillrättavisar och tuktar JAG. Var därför ivrig och omvänd dig.

Och JAG kommer att slå dig (Hes 5:7-9)! Och JAG ska låta världen slå dig (Sak 14:1-3)! Tills du äntligen går ner på knäna och säger ”Välsignad är han som kommer i HERREN YAHUSHUAS NAMN!” (Ps 118; Mt 23:38-39).

Hesekiel 5: 7-9  Därför säger YAHUVEH ELOHIM så: Ni har varit värre än hednafolken runt omkring er och inte levt efter MINA Lagar och inte följt MINA Bud, ni har inte ens följt lagarna hos de folk som bor runt omkring er. 8 Därför säger YAHUVEH ELOHIM så: Se, JAG, JAG SJÄLV ÄR emot dig. JAG skall utföra MIN dom mitt ibland er inför ögonen på folken. 9 För dina vidrigheters skull skall JAG göra med dig vad JAG aldrig tidigare har gjort och aldrig mer skall göra.

Sakarja 14:1-3 1 Se, YAHUVEHS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty JAG skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall YAHUVEH gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som HAN stred förr på drabbningens dag.

Psalm 118:25-26 25 O, YAHUVEH, fräls [HOSHIA]![8] O, YAHUVEH, låt allt lyckas väl! 26 Välsignad vare han som kommer i YAHUVEHS NAMN! Vi välsignar er från YAHUVEHS hus.

Matteus 23:38-39 38 Se, ert hus kommer att stå öde. 39 Ty JAG säger er: Härefter skall ni inte se MIG, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i YAHUVEHS NAMN."

Återigen, åh Israel, stå upp för moral! Stå upp för Helighetens norm!

Du läser upp de Tio Budorden! Du läser upp Tora-Lagarna! Men hur många följer dem? Hur många tänker stå upp för moral? Tomma ord – finns i er mun (Jes 29:13; Ps 50:15-16)! Och JAG tänker inte välsigna detta!

Psalm 50:15-16 15 Ropa till MIG på Nödens Dag, så skall JAG rädda dig, och du skall ära MIG. 16 Men till den ogudaktige säger GUD: Hur kan du tala om MINA Stadgar och ta MITT Förbund på din tunga?

Kom till MIG! Med omvändning och tårar! Dessa är de som JAG kommer att frälsa! Dessa är de som JAG kommer att beskydda! Sluta kompromissa! Denna värld kommer alltid att hata dig, men JAG – åh Israel, JAG YAHUSHUA – JAG älskar dig! Din ABBA YAH älskar dig!

Sluta frukta NAMNET av din HIMMELSKA FADER!

Har du inte läst i Psalm 91 [v14-16]? JAG HÖR DET! Och ändå vågar du missbruka MITT NAMN genom att inte ens låta det sägas. Du tror att det hedrar MIG när JAG säger gång på gång – ABBA YAH, igen och återigen säger till dig: ”I MITT NAMN!”, ”I MITT NAMN!”, ”I MITT NAMN!” ”Anropa i NAMNET!” Var inte rädda för YAHUVEHS NAMN!

Psalm 91:14-16 14 "Han håller MIG kär och JAG skall befria honom, JAG skall beskydda honom, ty han känner MITT NAMN. 15 Han ropar till MIG och JAG svarar honom. JAG ÄR med honom i öden, JAG skall rädda honom och ge honom ära. 16 JAG skall mätta honom med långt liv och låta honom se MIN frälsning.[Yeshuati]"[9]

Var inte rädd för YAHUSHUAS NAMN! YAH är i MITT NAMN!

Åh Israel, åh Israel!

JAG gråter för dig! JAG jämras för dig! Tårar av BLOD utgöts för dig. Var har satan frestat mig (Mt 4:1-11; Mk 1:12-13; Lk 4:1-13)[10] – utom i Israel? Så denna dag tar JAG tiden att säga till dig åh Israel: kom till MIG!

Kom till MIG! För Tiden av Jakobs Nöd & Sorg kommer så snart att drabba dig!

Kom till MIG! Lär dig om MIG! Och låt dig varnas – till och med detta Ord som kommer ut nu. Det som ska kommer som den falska messiasen (Sk 11:17; Dn 7:7-8, 24-25; 8:23-24; 9:27)[11] är så väldigt, väldigt nära! Låt er inte bedras! Kom till MIG nu!

Sakarja 11:17 Ve över den ovärdige herden som överger sin hjord. Må ett svärd träffa hans arm
    och hans högra öga. Må hans arm helt förtvina och hans högra öga helt förmörkas.

Daniel 8: 23 Vid slutet av deras välde, när överträdarna har fyllt sitt mått, skall en fräck och illasinnad kung uppstå.

24 han skall bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. han skall åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig, och han skall lyckas i allt han gör. han skall fördärva mäktiga män, och även det heliga folket. [...]

Kom till JAG, YAHUSHUA! Och JAG lovar att JAG ska omfamna dig! Dina synder kommer att vara lika långt bort som öst är från väst (Ps 103:12)! JAG ska täcka dig med MITT BLODSFÖRBUND! JAG ska sätta ett ring runt ditt finger! JAG ska fylla dig med RUACH HA KODESH! Kom till MIG åh Israel!

Psalm 103:12 Så långt som öster är från väster låter HAN våra överträdelser vara från oss.

Åh MITT BLOD, MITT BLOD, MITT BLOD! Till och med en droppe skulle kunna ha frälst HELA Israel! Det kunde ha frälst HELA världen! Bara en droppe! Ändå utgöt JAG allt!

Ingen har en ursäkt, där ingen kan säga att de inte vet MITT NAMN. Dessa är Orden på MITT Hjärta denna dag åh Israel.

IMMAYAH vill samla dig och sätta henne [Israel] under SINA Vingar[12] (För HON är ”MODERSÖRNEN”! HON är inte en “höna” [Mt 23:37; Lk 13:34])![13]HON vill beskydda dig! Det som du kallar för den LJUVA HELIGA ANDEN, RUACH HA KODESH, vill fylla dig.

Matteus 23:37 (Se även Lukas 13:34) Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har JAG inte velat samla dina barn, så som hönan [dvs. en kvinnlig fågel] samlar sin kull under vingarna, men ni ville inte.

Kom till MIG åh Israel! Acceptera BLODET som JAG utgöt för dig på Golgata!

Spikarna – piggarna som drevs in i MINA Händer, Fötter! Törnekronan som lades på MITT Huvud. JAG slogs för dig åh Israel! Allt som JAG gick igenom var inte bara för denna värld, [de] som skulle acceptera det, men åh Israel, JAG utvalde dig! JAG utvalde dig till att gå på den mark som JAG gick på. JAG utvalde dig!

Åh kom till MIG åh Israel! Du vill alltså hedra GUD ABBA YAHUVEH, FADERN? Hedra MIG då. För du kan inte komma till Himmelen, du kan inte komma till ABBA YAH, utan att komma genom MITT NAMN & MITT BLOD!

Åh Israel! Stå återigen upp för moral! Så världen vill hata dig? Ge dem en anledning: Ställ dig upp för moral! Ställ dig upp för rättfärdighet! Gör du det som ingen annan nation eller land på denna jords yta gör! Var du avskild för Helighet återigen! Tvätta du bort blodet av aborten från dina händer!

Åh var är ledaren vars hjärta tillhör MIG? Som inte är rädd – att säga ”Åh Israel, återvänd! Till det som Moshe predikade! Till Helighet! Till Rättfärdighet!”

Det finns ett NYTT BLODSFÖRBUND och det är MITT BLOD som utgöts för dig, då JAG utgöt det för alla dem som skulle ta emot det. Men just nu Israel, så talar JAG med dig!

Återvänd!

Återvänd. Återvänd till det som de Gamla Lärjungarna, Apostlarna, undervisade! Återvänd. Läs inte bara upp Tora-Lagarna – lyd dem! Lyd dem.

Därför att JAG älskar dig så mycket!

Återigen varnar JAG dig då du ser vad som händer i denna värld, då du ser till och med lagar stiftas för att stämpla Israel som ”terrorister” och hatet som kommer mot dig och de politiska ledarna som säger att de är vänner och egentligen är fiender.

Det finns en man som inte ens följer MINA Budord, men han heter Donald Trump och han älskar verkligen Israel! Han skulle vara en vän till dig.

För JAG tar han om honom till och med nu. Det är därför han valde vice-presidenten som han skulle vilja ha med sig om han skulle vinna valet. Men detta kan inte hända om tillräckligt med folk inte ber och sätter handlingar bakom sina böner och går ut och röstar.

JAG bara säger till er nu.

När JAG talade till Elisheva Eliyahu och hon befallde bönekrigarna att be [med Profetia 131] för Donald Trump (allt tack vare en dröm som JAG hade gett henne, och en förändring av hennes hjärta, att täcka denna man i böner). Titta på valet han gjorde [för vicepresidentkandidat][14]– en man som också sätter värde på liv, evangelistisk, en man så ödmjuk, motsatsen till Donald Trumps högmod – det var JAG, YAHUSHUA som lade det på hans hjärta.

För JAG attraherar honom. JAG attraherar honom. Han vill inte leka politikens lekar. Och så mycket måste han hålla för sig själv.

Precis som Netanyahu – han sätter värde på äktenskapets helgd, men han kompromissar! Han kompromissar för politikens skull! Han vill inte ha gay pride-paraderna, och inte heller samkönade ”äktenskap”! Kompromiss! Kompromiss! Detta är vad denna världs politik handlar om – fruktan för att säga vad de egentligen tror.

Men idag åh Israel, så anropar JAG dig. JAG, YAHUSHUA, jämrade MIG medan JAG var på denna jord. Och ABBA YAHUVEH ropar på dig! Sätt handlingar bakom de där Tora-Orden! När du citerar Tora-lagarna, sätt handlingar bakom det. För ”Tro utan gärningar är död” (Jak 2:20).

Jakob 2:17 Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar. 18 Nu säger kanske någon: "Du har tro." – Ja, men jag har också gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så skall jag visa dig min tro genom mina gärningar. 19 Du tror att GUD är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det, och bävar. 20 Men vill du inte inse, du tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar, när han bar fram sin son Isak på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. 23 Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde GUD, och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades GUDS Vän.

Från och med nu – JAG talar till ledarskapet av detta Ministerium, och JAG säger er detta – med dessa Tora-portioner, när ni talar om de Gamla Profeterna, så talar ni även Profetiorna som JAG har gett till Elisheva Eliyahu. För det är för denna tid och denna stund.

För de kommer att leda Israels folk till JAG, YAHUSHUA!

Åh Israel, du har alltid haft jordbävningar, men du kan inte föreställa dig vad som kommer att hända: När JAG YAHUVEH & JAG YAHUSHUA & JAG IMMAYAH, RUACH HA KODESH stampar med foten över hela Israel! För att tukta dem! När er mun är så uttorkad eftersom ni vägrade att acceptera det LEVANDE VATTNET, JAG YAHUSHUA, och JAG förseglar himlen och JAG låter MINA Två Vittnen kungöra att inget mer regn ska falla!

JAG varnar dig nu. JAG varnar dig nu. Allt detta ingår i tukten!

Ta emot det LEVANDE VATTNET nu, så kommer du aldrig att törsta igen åh Israel. Ät av den HIMMELSKA MANNAN, så kommer du aldrig att hungra igen, åh Israel.

JAG kan göra dig osynlig (Jr 36:26; Ps 27:5; 31:20)[15]mitt i en folkmassa precis som JAG gjorde när JAG gick på jorden i Israel (se Lk 4:29-30; Jn 7:30; 8:59; 10: 39).[16] JAG gick mitt ibland de som skulle vara fiender, och ingen såg MIG ens. Regeringarna tror att de har era biologiska data. Åh! Men JAG, YAHUSHUA, kan ändra ert DNA.

JAG kan göra så många saker åh Israel – för att skydda dig om du bara böjer ditt knä till MIG. JAG kan gömma dig på sätt som du aldrig drömde var möjliga. Psalm 91 är ett löfte som JAG har gett dig. Men du måste komma i YAHUSHUAS NAMN och genom YAHUSHUAS BLOD.

JAG vill beskydda dig åh Israel – de som JAG kallar för MINA barn, de förlösta, de återlösta – resten, de ska komma!

De ska höra denna Profetia, och de ska springa, springa, springa till MIG! Och JAG ska välkomna dem, för JAG älskar dig så mycket åh Israel! Till och med på detta Shabbatsdag, hur många av er böjer på huvudet just nu och ber? Och ändå är ni så långt borta från MIG. Ni vägrar att acceptera MIG. Men detta kommer att förändras – för JAG har en Brud av Israel.

Och när de hör dessa Ord, så kommer de att känna igen sin MESSIAS, och de kommer att acceptera GÅVAN som JAG gav på Golgata, och med MITT BLOD kommer de att renas.

Och de Hebreiska översättarna ska komma fram och de ska hjälpa till att översätta! Gratis kommer de erbjuda denna gåva och hjälpa Ezra att få in dessa Ord i det Hebreiska språket.

Dessa är de Ord som JAG har att säga på denna Shabbatsdag efter läsningen – efter att Ezra läste Tora-portionen. Se till att inkludera Profetiorna som JAG har gett till denna Profet Eliyahu.

Slutet på Första Delen av Ordet

Elisheva: Prisa YAHUSHUA!

[ Applåder ]

Ezra: Tack HIMMELSKA FADER! Tack HIMMELSKA FADER! Tack YAHUSHUA! Tack IMMAYAH för dessa Ord som kom fram genom DIN Profet Elisheva Eliyahu, min älskling. Tack ABBA YAHUVEH för att DU talade ut detta Ord och från och med nu ska vi ta alla Profetiorna [...] och vi ska läsa det och Tora-portionen och det Profetiska Budskapet ska komma fram i YAHUSHUAS NAMN och alla säger...

Alla: AMEN!

Elisheva: Och jag vill att världen ska veta att han har på sig en gåva som gavs till mig. Och det är min bönesjal. Han brukar ha på sig en vacker vit sådan, men för min skull eftersom jag inte kan vara med honom då han är utskickad som ett sändebud till att gå till de olika församlingarna som YAH säger att vi ska gå till över hela denna värld – och han går och jag går med honom i anden – men han har på sig min bönesjal som han kommer att skicka till mig. Och den är genomsyrad av Smörjelsen, till och med från denna nya Profetia.

Ezra: Amen...

Elisheva: ...i YAHUSHUAS NAMN. Tack ABBA YAH. Det är allt [jag hör].

Ezra: Tack.

Elisheva: Så jag vill bara säga Tack ABBA YAHUVEH! Tack ÄLSKADE YAHUSHUA! Tack IMMAYAH! Då denna Profetia [63] som gavs år 2002, “Åh Israel, Var är Ditt Blodsoffer” lästes, jag hade inte ens någonsin satt en röst till den och när vår/min älskade son läste den [tidigare], så kände jag bara YAHUSHUA gråta och jämras.

Och HAN talade Ord om till och med varför HAN utgöt de där tårarna av BLOD och jag visste inte ens om jag hade ord till att kunna tala, för känslorna var så starka. Men jag tackar DIG för de älskade sönerna och döttrarna där som bad och min älskade, min älskling, min kärlek av mitt liv efter ABBA YAH, YAHUSHUA & IMMAYAH – när han bad i de där Heliga tungorna, så kunde Budskapet komma fram och självklart är det Aposteln, Profeten Ezra från Israel. Och Amen.

Församlingen dyrkar och en timme senare, så talar YAH ut mer...

Elisheva: Ezra?

Ezra: Ja.

Elisheva: Jag hör ett Ord som kommer fram för alla där. Jag vet inte hur – vill inte avbryta er dyrkan. Jag vet inte vad jag ska göra. Vill ni höra det? Vill ni väcka Smörjelsen [med tungomålets gåva]? Vad vill ni, raringar? YAHUSHUA har ett Ord för var och en av er.

Ezra: Jag kan inte höra –

Justin: – ett Ord för alla.

Ezra: Finns det ett Ord för alla nu?

Elisheva: Ja, men du måste ställa dig bak, för du förstör mina paparazzi-bilder.

[ Skratt ] Ezra: Åh kära nån. Okej då, ok. Låt oss då höra vad GUD har att säga.

Alla: Amen.

Elisheva: Ok, börja ni att be. Vänta en minut, låt mig be först.

HIMMELSKA FADER – det där var en så vacker dyrkan – ÄLSKADE YAHUSHUA. ABBA YAHUVEH, ÄLSKADE YAHUSHUA & DYRBARA IMMAYAH, vi kommer – vi kommer tillsammans i DIN NÄRVARO. Vi kommer inför DIN Tron med tacksägelse och lovsång, för DU sa att det är det enda sättet som våra böner verkligen besvaras (Ps 95:2, 100:4, 1 Th 5:17-18). Och vi förhärligar och vi dyrkar och vi tackar och vi prisar DIG.

Psalm 95:2 Låt oss träda fram inför HANS närvaro med tacksägelse, höja jubel till HONOM med lovsång!

Psalm 100:4 Gå in i HANS Portar med tacksägelse, i HANS gårdar med lov. Tacka HONOM, lova HANS NAMN!

1 Thessaloniker 5:17-18 Be oavbrutet och tacka GUD under alla livets förhållanden. Detta är GUDS Vilja med er i YAHUSHUA HA MASHIACH.

Till och med änglarna, de prisar DIG 24 timmar per dag (se Upp 4:8, Jes 6:2-3). DU säger att till och med stenarna kommer att ropa ut om vi inte prisar DIG (Hab 2:11; Lk 19:40, se även Jos 24:27) och vi gör det, för DU är så värdig att prisas!

Habackuk 2:11 Ty stenarna i muren skall ropa och bjälkarna i trävirket skall svara dem.

Lukas 19:40 HAN svarade: "JAG säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa."

Då vi dyrkade DIG YAHUSHUA, så hörde jag ett Ord komma fram och JAG visste inte hur jag skulle avbryta, hur jag skulle kunna säga det, när Smörjelsen var så stark över mig. Så jag ber nu då Ezra ber, jag ber att det Ordet ska komma fram igen för att välsigna DINA älskade barn där, för att välsigna älskade Ezra. Jag ber detta för DIN Härlighet ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & DYRBARA IMMAYAH!

Så älskling [Ezra], kör på och be du.

Ezra: Ja. [Ber i Heliga tungor] [ Församlingen går med, ber i Heliga tungor ] [ Heliga tungor ] [Elisheva ber i Heliga tungor]


Profetia 132 Del 2 Börjar:

Åh! MINA älsklingar, MINA älsklingar, MINA älsklingar, MINA älsklingar, MIN älskade Brud! Åh hur – åh hur mycket JAG fröjdas över er idag! Ni lägger åt sidan planerna som ni kunde ha gjort! Istället kommer ni och ni dyrkar MIG! Ni lär er om MIG!

Och JAG säger er detta.

IMMAYAH är i det där lovet och i den där dyrkan (Ps 22:4)! För till och med då ni trodde att ni bara stod där eller satt där, ja JAG säger till er: ALLA ni var inför MIN Tron! ALLA ni och till och med de som kommer att höra detta – om de lyssnar på dyrkandet och lovet då ni delar detta och deras hjärtan är botfärdiga inför MIG och de är tvättade rena med MITT UTGJUTNA BLOD!

Psalm 22:3 Dock är DU DEN HELIGE, DEN som tronar på Israels lovsånger.

Det finns inte en enda sak som JAG kommer undanhålla från er (Ps 84:12), inte en enda framställning som ni har lagt inför MIG (Mt 7:11) – då det stämmer överens med FADERNS Vilja – JAG ska göra det för er och till och med överflödigare och rikligare än vad ni vågar drömma eller be om (Ef 3:20)!

Psalm 84:11 Ty YAHUVEH ELOHIM är SOL & SKÖLD, YAHUVEH ger nåd och ära. HAN vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet.

Matteus 7:11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er FADER I HIMLEN ge det som är gott åt dem som ber HONOM?

Efesier 3:20 HAN som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den KRAFT som mäktigt verkar i oss,

Detta är vad som händer när man kommer till MIG med dyrkan och lovord, med lydiga hjärtan!

Ni har sett vad JAG har gjort, och snabbt vad JAG har gjort med Elisheva & Ezra! Så JAG säger till er: JAG gör inte skillnad på människor (5 Mos 10:17; Apos 10:34; Ro 2:11)! Håll er trogna till MIG! Håll era ögon koncentrerade på MIG! För JAG vill välsigna er! Och JAG kommer att välsigna er! Och ytterst och rikligt, mer än vad ni vågar drömma eller be om!

5 Mos 10:17 Ty YAHUVEH, er Gud, är GUDARNAS GUD & HERRARNAS HERRE, DEN GUD SOM ÄR STOR OCH VÄLDIG OCH INGER FRUKTAN, som inte är partisk och inte tar mutor.

Acts 10:34 Då började Petrus tala: "Nu förstår jag verkligen att GUD inte gör skillnad på människor,

Rom 2:11 Ty GUD är inte partisk.

Vet ni att er dyrkan denna dag då ni lyfter era röster till MIG – ni lyfte inte bara era röster – ni lyfter era hjärtan, ni lyfte era själar! Och de Heliga änglarna och vittnesskaran dyrkade tillsammans med er!

Så för dem som har öron som kommer höra detta som inte finns där, gör ni samma sak. Och JAG lovar er detta. Ni kommer att vara Här inför Tronen! Fastän era kroppar är på jorden, så finns det ett lager av er ande och själ som även kan vara, samtidigt, inför Himmelens Tron! Inför er ABBA YAHUVEH! Inför JAG; YAHUSHUA! Och ja, till och med inför IMMAYAH!

Detta är välsignelsen som JAG har för er! Ta era framställningar – och ge dem till MIG till och med nu då JAG talar. I hemlighet, ge dem till MIG, men kom ihåg att säga ”Som det går ihop med ABBA YAHS väg”. Ge det till MIG. Ge det till MIG. Och detta innefattar ALLA era bördor (Ps 55:23; 1 Pt 5:6-7). Ge det till MIG, och titta och se vad JAG kommer göra.

Psalm 55:23 Kasta din börda på YAHUVEH, HAN skall uppehålla dig. Aldrig skall HAN låta den rättfärdige vackla.

1 Petrus 5:6 Ödmjuka er alltså under GUDS Mäktiga Hand, så skall HAN upphöja er när HANS tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på HONOM, ty HAN har omsorg om er.

För denna ära av dyrkan – och era hjärtan av dyrkan och era själar som dyrkar – har varit en välsignelse för MIG! Det är därför JAG stoppade denna musik och JAG ville bara tala om för er hur mycket JAG älskar er, hur mycket JAG vill vara tillsammans med er! Och det kommer verkligen vara snart!

Åh YAHUSHUAS Brud, hör MIG! JAG har längtat efter DIG! JAG har flämtat efter er! JAG har sörjt för dig! JAG har gråtit för dig! Då Elisheva har befriats, så har även YAHUSHUAS Brud – om de bara tar emot!

Kom bort från att vara ojämnt okade (5 Mos 7:3-4)! Vad har en get och ett får gemensamt (5 Mos 22:10; Mt 25:32-33)?

5 Mose 7: 3 Du skall inte ingå släktskap med dem. Dina döttrar skall du inte ge åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. 4 Ty de kommer då att leda dina söner bort från MIG till att tjäna andra gudar, och YAHUVEHS Vrede skall då upptändas mot er och HAN skall snabbt förgöra dig.

22:10 Du skall inte plöja med oxe och åsna tillsammans. [Dvs. sammanoka inte dem]

Matteus 25: 32 Och alla folk skall samlas inför HONOM, och HAN skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall HAN ställa på SIN Högra Sida och getterna på den vänstra.

Säger inte MITT Ord “Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror” (2 Kor 6:14). Åh MINA älskade barn då ni välsignar MIG, nu välsignar JAG, YAHUSHUA, er!

2 Korintier 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

Elisheva: [Tungor] Och älskade Ezra, jag hade en syn av dig när du stod där med den där Spiran. Min älskling, min käraste – mitt livs kärlek efter ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH – jag såg dig som Moshe som ledde Israels Barn. Jag såg dig.

Profetia Fortsätter:

Och då alla ni stod där, ni följde. Och JAG säger er detta. Israel,[17]de Heliga som kommer att resa sig – de som visste att synder har tolererats – de tänker inte längre tiga när de hör denna Profetia som kom fram tidigare.

{Elisheva: För YAH säger,}

HAN kommer att använda detta [AmightyWind] Ministerium och de två Smörjelserna av Eliyahus & Moshes andar tillsammans för att leda Israel till omvändning (se Ez 37)! För det är det enda sätter som Israel kommer att frälsas (se Sk 7-14; Jr 30; Mi 5:5-6; Ro 11:1,11-12, Upp 7-19)!

Och det kommer krävas en stark ledare [videoinspelningen fryser], en sådan som kommer vägra kompromissa för en politisk karriärs skull! Han kommer att ha mer fruktan för sin själ!

Och precis som en Domare Roy Moore, trots konsekvenserna, trots ansättningarna och anklagelserna, så kommer ledaren i Israel – YAHUVEH ropar till honom nu i YAHUSHUAS NAMN – du vet rätt från fel! Vad är priset på din själ (Mt 16:26)? För de Heliga och återlösta kommer att resa sig i Israel! Och de letar efter en ledare som inte tänker kompromissa!

Matteus 16: 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Och “YAHUSHUAS demonstampare”, så som ni befalldes att be för Donald Trump, så säger JAG, YAHUVEH även nu: be ni att den där ledaren i Israel ska komma fram! För att återvända till Helighetens norm!

De säger det i Toran! De vet Tora-lagarna! De citerar de Tio Budorden! [Elisheva:] Nu säger YAHUSHUA... JAG väntar på att de ska lyda dem! Och ingen mer kompromiss! Åh Israel!

Elisheva: Återigen hör jag YAHUSHUA säga:

Profetia Fortsätter:

JAG älskar dig. Och JAG vill ha dig återigen. Stå för Helighet! Och en dag kommer ni vara det där “’Heliga’ Landet”. För JAG kommer att härska och styra från Israel (Ps 2:6-12; Ps 110:1-2; Is 9:6-7; Jr 23:5; Hes 43:7; Dn 7:13-14; Sk 6:12-13; 14:4; Lk 1:32-33; Upp 19:15-16; se även Jr 33:6-18 osv.)!

Psalm 2:6-12

6 "Det är JAG som har insatt MIN KONUNG på Sion, MITT Heliga Berg."7 JAG vill kungöra YAHUVEHS beslut. HAN sade till MIG: "Du är MIN SON, JAG har i dag fött DIG.

8 Begär av MIG, så skall JAG ge DIG hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. 9 DU skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor."

10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! 11 Tjäna YAHUVEH med fruktan och gläd er med bävan!

12 Ge SONEN hyllningskyss, så att HAN ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan HANS Vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till HONOM.

Psalm 110:1-6

1 YAHUVEH sade till MIN HERRE [ADONI]: "Sätt DIG på MIN Högra Sida, till dess att JAG har lagt DINA fiender som en fotapall under DINA fötter.". 2 DIN Makts Spira skall 
YAHUVEH sträcka ut från Sion, DU skall härska mitt ibland dina fiender.

3 Villigt kommer DITT folk när DU samlar DIN här, i helig skrud kommer DIN unga skara inför dig, som daggen kommer ur morgonrodnadens Sköte.

4 YAHUVEH har svurit och skall inte ångra SIG: "DU är PRÄST för evigt, på samma sätt som Melki-Sedek.". 5 YAHUVEH är på DIN Högra Sida, HAN krossar kungar på SIN Vredes Dag.

6 HAN skall hålla dom bland hednafolken, överallt skall döda ligga. HAN krossar huvuden över hela jorden.7 HAN skall dricka ur bäcken vid vägen, därför skall HAN lyfta huvudet högt.

Jesaja 9:6 Ty ett BARN blir oss fött, en SON blir oss given. På HANS Axlar vilar herradömet, och HANS NAMN är: UNDER, RÅDGIVARE, MÄKTIG GUD, EVIG FADER, FRIDSFURSTE. 7 Så skall Herradömet bli stort och Friden utan slut över Davids Tron och HANS Kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. YAHUVEH SEBAOTS nitälskan skall göra detta.

Jeremia 23:5 Se, dagar skall komma, säger YAHUVEH, då JAG skall låta en RÄTTFÄRDIG TELNING växa upp åt David. HAN skall regera som KUNG och handla med Vishet, HAN skall utöva rätt och rättfärdighet i landet.

Hesekiel 43:7 HAN sade till mig: "du människobarn, detta är platsen för MIN Tron, platsen för MINA Fötter, där JAG vill bo ibland Israels barn för evigt. Och Israels hus skall inte mer orena MITT HELIGA NAMN, varken de själva eller deras kungar, genom sitt horeri och sina kungars döda kroppar och sina offerhöjder.

Daniel 7:13 I min syn om natten såg jag, och se, EN SOM LIKNADE EN MÄNNISKOSON [dvs. MESSIAS uppenbarar SIG som en människa] kom med himlens skyar, och HAN närmade SIG DEN GAMLE och fördes fram inför HONOM. 14 Åt HONOM gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna HONOM. HANS välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och HANS Rike skall inte förstöras.

Sakarja 6:12 Och du skall säga till honom: "Så säger YAHUVEH SEBAOT: Se, en MAN, HANS NAMN är TELNINGEN. Under HONOM skall det gro, och HAN skall bygga YAHUVEHS 
Tempel. 13 Ja, det är HAN som skall bygga YAHUVEHS Tempel
[18]. HAN skall vinna härlighet och sitta på SIN Tron och regera. En PRÄST skall HAN vara på SIN Tron, och frid skall råda mellan DEM båda.

Sakarja 14:4 På den Dagen skall HAN stå med SINA Fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

Lukas 1:32 HAN skall bli stor och kallas den HÖGSTES SON, och YAHUVEH ELOHIM skall ge HONOM HANS fader Davids Tron. 33 HAN skall vara KONUNG över Jakobs hus för evigt, och HANS Rike skall aldrig få något slut."

Uppenbarelse 19: 15 Och ut ur HANS Mun kom ett skarpt svärd, som HAN skall slå folken med, och HAN skall styra dem med järnspira, och HAN trampar GUDS, den ALLSMÄKTIGES, stränga Vredes Vinpress. 16 Och på SIN Mantel och på SIN Höft har HAN ett NAMN SKRIVET: "KONUNGARNAS KONUNG & HERRARNAS HERRE."

Så detta är vad som händer när man kommer inför MIG med dyrkan och lovord! Återigen för andra gången, så har JAG gett denna Profetia till MIN Ringmö, MIN Elisheva. För ni väckte Smörjelsen. Allt detta är tack vare er dyrkan och er kärlek!

Ordets Slut.

Elisheva: Jag tittar på skärmen just nu [Videoinspelning förlorad] och jag vet inte om någon satte på ljuset och vad som pågår, men ALLA ni – det finns ett sådant ljus som jag ser! Jag vet inte om det är i den andliga världen – jag vet inte om jag [fysiskt] ser det? Är det någon som satte på ljuset eller nåt där borta?

Ezra: Nej, nej, nej.

James: Jag ser det också.

Ezra: Har någon satt på någonting... en lampa?

Kim: Nej, nej mamma.

Elisheva: Ezra?

Ezra: Nej, ingen gjorde det.

Elisheva: Jag har inget ljud. Om ni pratar med mig, så finns det inget ljud. Har någon satt på lampan därborta?

Others: Nej.

Elisheva: Men alla ni – det verkar som att jag ser... kanske jag ser i den andliga världen, men ni har ett sådant ljus i det där rummet som inte fanns tidigare! SKHINYAH HÄRLIGHETS LJUS finns över var och en av er i YAHUSHUAS NAMN!

Ezra: HalleluYAH! HalleluYAH!

Elisheva: Okej älskling! Det är allt jag hör!

Ezra: Tack! Tack, Tack HIMMELSKA FADER! Tack YAHUSHUA! Tack IMMAYAH för detta underbara Ord som DU har [talat] – som kom fram genom min älskade Elisheva. Vi tackar DIG. Vi är så tacksamma för DIG ABBA YAHUVEH! Vi kommer alltid att dyrka DIG i hela resten av vårt liv. Och alla säger ...

Alla: Amen!

Ezra: Fortsätt med dyrkandet.

Kim: HalleluYAH...


* * * * * * *

[1] Detta är rubriken på Profetia 63: Åh, Israel, Var Är Ditt Blodsoffer? och “MITT BLOD genomsyrar marken i Israel. En enda droppe är allt som krävs för att tvätta bort synderna” är rader i Profetia 120, Ge Inte Upp! Lägg Inte Av! ... Profetia till Hebreisk Översättare, Messianska Judar & Alla Troende.

[2] YAHUSHUAS Vrede talas ut i Ezras Heliga tungor. Fastän det ännu inte har hänt fram tills datumet då denna Profetia publicerades, så kommer LAMMETS Vrede att utgjutas i fullt mått någonstans efter att den 6:e Förseglingen från Uppenbarelseboken lossas. Upp 6:12-17 12 Och jag såg när LAMMET bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas av en mäktig vind. 14 Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. 15 Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, 16 och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för HANS ANSIKTE SOM SITTER PÅ TRONEN och för LAMMETS Vrede. 17 Ty DERAS Vredes Stora Dag har kommit, och vem kan då bestå?"

[3] Jesaja 52:13-53:12 (översättning av KJV)

52:13 Se, MIN TJÄNARE skall handla vist. HAN skall bli hög och upphöjd, ja, mycket hög.

14 Liksom många häpnade över dig, så skall HANS Anlete fördärvas mer än andra mäns och HANS Gestalt mer än andra människors.

15 HAN skall bestänka många folk. Inför HONOM kommer kungar att förstummas, ty de får se sådant som aldrig har berättats för dem och lära känna vad de aldrig har hört.

53:1 Vem trodde vår predikan? För vem var YAHUVEHS ARM uppenbarad?

2 Som en späd planta sköt HAN upp inför HONOM, som ett rotskott ur torr jord. HAN hade varken skönhet eller majestät. När vi såg HONOM var HANS utseende inte tilldragande.

3 HAN var föraktad och övergiven av människor, en SMÄRTORNAS MAN och förtrogen med lidande, lik EN som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade HONOM för intet.

4 Men det var våra sjukdomar HAN bar, våra smärtor tog HAN på SIG, medan vi höll HONOM för att vara hemsökt, slagen av GUD och pinad.

5 HAN var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på HONOM för att vi skulle få frid, och genom HANS sår är vi helade.

6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade YAHUVEH på HONOM.

7 HAN blev misshandlad, men HAN ödmjukade SIG och öppnade inte SIN Mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade HAN inte SIN Mun.

8 Genom våld och dom blev HAN borttagen. Och vem ska besinna HANS släkte? HAN rycktes bort från de levandes land. HAN blev plågad på grund av MITT folks överträdelse.

9 Bland de ogudaktiga fick HAN SIN grav, och hos en rik var HAN i SIN död, ty HAN hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i HANS Mun.

10 Det var YAHUVEHS vilja att slå HONOM och låta HONOM lida. När du gör HANS liv till ett skuldoffer, får HAN se avkomlingar och leva länge, och YAHUVEHS Vilja skall ha framgång genom HONOM.

11 Genom den vedermöda HANS SJÄL har utstått får HAN se och bli tillfreds. Genom SIN Kunskap förklarar MIN RÄTTFÄRDIGE TJÄNARE de många rättfärdiga, och deras skulder är det HAN som bär.

12 Därför skall JAG ge HONOM de många som HANS del, och de starka skall HAN få som byte, eftersom HAN utgav SITT Liv i döden och blev räknad bland förbrytare, HAN som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.


[4] Medicinskt är detta känt som hematidros, ett sällsynt tillstånd orsakat av extrem ångest (Mt 26:38; Mk 14:34) där en människa svettas blod (Lk 22:44) och kan i svåra fall ha tårar av blod.

[5] 1 Mos 16:7, 13; 18:1-2; 19:24; 22:11-12, 15-18; 31:11-13; 32:24, 29-30; 49:10; 2 Mos 3:2-4; 23:20-21; 2 Mos 24:9-12; 4 Mos 24:14, 17-19.

[6] Profetens ämbete har inte upphört. Malaki var inte den sista Profeten, och faktumet är att YAHUVEH lovade genom honom att skicka fler Profeter & Budbärare (Mal 3:1; 4:4-6).

[7] 3 mars, 2015

[8] Mt 21: 9 Och folket, både de som gick före HONOM och de som följde efter, ropade: Hosianna [Hoshiana], DAVIDS SON! Välsignad är HAN som kommer i YAHUVEHS NAMN. Hosianna i höjden!

[9] YESHUATI AV YAHUVEH – är YAHUSHUA: YAHS FRÄLSNING, YAHS RÄDDANDE ROP

[10] Matteus 4:1-11 (se även Mk 1:12-13; Lk 4:1-13) 1 Sedan fördes YAHUSHUA av ANDEN ut i öknen för att frestas av djävulen. 2 Och när HAN hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev HAN till sist hungrig. 3 Då kom frestaren fram och sade till HONOM: "Om du är GUDS SON, så befall att de här stenarna blir bröd." 

4 YAHUSHUA svarade: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje Ord som utgår från GUDS Mun."
5 Sedan tog djävulen HONOM till den Heliga Staden och ställde HONOM på Tempelmurens utsprång 6 och sade: "Om du är GUDS SON, så kasta dig ner! Det står ju skrivet: HAN skall ge SINA änglar befallning om dig, och de skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten."
7 YAHUSHUA sade till honom: "Det står också skrivet: Du skall inte pröva YAHUVEH, din GUD." 
8 Därefter tog djävulen HONOM upp på ett mycket högt berg och visade HONOM alla riken i världen och deras härlighet. 9 Och han sade: "Allt detta vill jag ge DIG, om DU faller ner och tillber mig." 
10 Då sade YAHUSHUA till honom: "Gå bort, satan! Ty det står skrivet: YAHUVEH, din GUD, skall du tillbe, och endast HONOM skall du tjäna." 
11 Då lämnade djävulen HONOM, och se, änglar trädde fram och tjänade HONOM.


[11] Daniel 7:7-8, 24-25; 9:27

7: 7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. 8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem [...]

7: 24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 Denne skall tala mot den HÖGSTE och ansätta den HÖGSTES heliga. han skall sätta sig i sinnet att förändra Heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. 

9:27 han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren."


[12] RUACH HA KODESH dvs. “HELIGA ANDEN” på Hebreiska, är grammatiskt feminin. HA SHKHINAH, vilket betyder DEN GUDOMLIGA NÄRVARON personifieras i Judendomen som SABBATSBRUDEN & GUDS DROTTNING, en HIMMELSK MODER-YAH, ”IMMA-YAH” – och under HENNES Täcke/Vingar finns det tillflykt (se ”Kanfei al RUACH” [Ps 18:10], bokstavligt ”ANDENS/VINDENS Vingar” – YAHS ANDE, IMMAYAH, har vingar). Jämför även med Psalm 91 och många andra Skrifter (2 Mos 19:4; 5 Mos 32:11-12; Ps 17:8; Ps 36:7; Ps 57:1; Jes 31:5) där YAH beskrivs som att HAN är som en örn.

[13] Höna eller örn? GUD bör inte jämföras med en höna. YAH gör en sarkastisk anspelning på några ofta missförstådda Skrifter (Mt 23:37, Lk 13:34) – där det verkar i felöversättningarna som om GUD jämförs med en höna som tar hand om sina små kycklingar “så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna” (Lk 13:34), men jämför det med den grekiska Mt 23:37 & Lk 13:34 där ὄρνις (ornis) betyder fågel (en sådan som stiger upp i luften) & νοσσιά/νοσσιάν (nossia/nossian), ung kull av nykläckta fåglar.

En lämpligare översättning kan vara närmare till: “som en modersfågel samlar sina fågelungar under sina vingar”. (”Höna”, så som det översattes här, betyder på svenska en godtycklig kvinnlig fågel av en godtycklig art, och ”kyckling” på samma sätt, en godtycklig nykläckt fågel. Men ”kyckling/ar” är en helt och hållet ensidig översättning eftersom det grekiska ordet inte betecknar uteslutande tama hönsfåglar eller hönor).

En modersörn? Fastän ὄρνις kan hänvisa till en godtycklig typ av fågel, inklusive hönor, så kan dess ursprung tyda på en örn eller örnungar – från ὄρος (oros) berg och αἴρω (airo) att lyfta/höja, tyder på en ursprunglig grekisk uppfattning om en fågel som både flyger, och kanske bodde i ett högt berg. Detta är även som Psalm 91:1,4 ” Den som sitter i den HÖGSTES [ELYON] Hemliga Ställe och vilar under den ALLSMÄKTIGES [SHADDAIS] Skugga, [...] Med SINA Fjädrar skall HAN övertäcka dig, under HANS Vingar skall du finna tillflykt” där den HÖGSTE GUDEN jämförs med en örn som bor på ett högt berg, där örnungarna, i tillflykten av en hög boplats även gömmer sig under sin mor och far.

Lägg märke till att SHADDAI (Ps 91), vilket är relaterat till orden för bröst, berg och fruktbara fält (1 Mos 28:3; 35:11; 49:25) är ett feminint NAMN för GUD, som hänvisar till den HELIGA ANDEN. Som den KVINNLIGA MOTPARTEN av YAHUVEH (se fotnot 12), så är HON mycket mer som en modersörn än en höna.

Slutligen betyder “höna” (“chicken” på engelska) ofta ”fegis” i engelska uttryck. Så YAH använder det även som en ordlek för att säga att RUACH HA KODESH, SHADDAI, inte bara är en GUD av välsignelse, utan även ALLSMÄKTIG med vrede och förgörelse (Jes 13:6, Jl 1:15)! En modersörn kan vara både mild mot sina unga, och ändå förödande mot sina fiender, de som vill göra illa hennes bebisörnar.


[14] YAH gav denna dröm och förändring av hjärtat till Elisheva först i augusti 2015; året därpå fick vi Profetia 131 som kallade hela AmightyWinds församling till att be för Trump. Profetian kom fram den 29:e juni, publicerades den 9:e juli, och Mike Pence tillkännagavs offentligt några dagar senare, den 15:e juli 2016.

[15] Jr 36:26 Och kungen befallde Jerameel, kungasonen, och Seraja, Asriels son, och Selemja, Abdeels son, att de skulle gripa sekreteraren Baruk och Profeten Jeremia. Men YAHUVEH hade gömt undan dem. Ps 27:5 Ty HAN håller mig gömd i SIN Hydda på Olyckans Dag. HAN beskyddar mig i SIN Boning, HAN för mig upp på klippan. 31:20 
DU tar dem i DIN NÄRVAROS Beskydd mot människors sammansvärjning. DU gömmer dem i DIN Hydda undan elaka tungor.

[16] Lk 4:29-30 29 De reste sig upp och drev HONOM ut ur staden och förde HONOM ända fram till branten av det berg som deras stad var byggd på och ville störta ner HONOM. 30 Men HAN gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Jn 7:30 Då ville de gripa HONOM, men ingen bar hand på HONOM, eftersom HANS stund ännu inte hade kommit. Jn 8:59 Då tog de upp stenar för att kasta på HONOM, men YAHUSHUA drog SIG undan och lämnade tempelplatsen. Jn 10:39 [...] De försökte gripa HONOM igen, men HAN drog SIG undan och gick bort från dem.

[17] Detta talar om Israels rest “Hela Israel ska bli frälst” (Ro 11:26); framtidens Israel, Sk 13:8-9; Js 10:20-25; Js 27:31-32.

[18] YAHUSHUA föddes på jorden som MASHIACH BEN YOSEF, MESSIAS SON TILL JOSEF, och utstod lidande för att försona för oss. Innan YAHUSHUA återvänder på Himlens moln som MASHIACH BEN DAVID, MESSIAS AV DAVID, som ERÖVRANDE KUNG, så kommer först antikrist att förfalska den gudomliga dyrkan i ett Tredje Tempel och besudla det (se Dn 9:27 i fotnot 11). antikrist kommer hävda sig att vara GUD, och kommer att använda Templet till att bedra: ”[...] skall upphöja sig och förhäva sig AL KOL EL (över varje GUD, [Daniel 11:36]), över allt som får benämningen ”GUD” eller föremål för dyrkan, vilket slutar med att han sätter sig ner i Beis Hamikdash Heikhal [templet] på MOSHAV ELOHIM (GUDS tron, [Yechezkel 28:2]), och utropar att han själv är Elohim” (2 Thes 2:4). Det riktiga Templet i Hesekiels syn (Kr 40-47) uppfylls BARA i YAHUSHUA när HAN är KUNG.* * * * * * *