PROFETIA 129

Akta er för LAMMETS Vrede! YAHUSHUA Kommer med SITT Skiljande Svärd!

Skriven/Talad under den HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse
Genom Apostel & Profet Elisheva Eliyahu – 5 juli, 2016

Och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för HANS Ansikte som sitter på Tronen och för LAMMETS Vrede.

– Uppenbarelse 6:16

* * * * * * *

Denna Profetia innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN
som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH”
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON -
HA MASHIACH betyder “MESSIASEN”. ELOHIM betyder ”GUD”:

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET”
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH
som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN” – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)
Utöver detta, så betyder ABBA YAH “FADER YAH”
och IMMA YAH betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln)
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till innan Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
– 2 Krönikeboken 36:16

* * * * * * *

Denna Profetia spelades in via ljudinspelning. Här är transkriptionen.

Elisheva: Ok Ezra. Jag behöver ditt bedjande i tungor igen, Ezra.

[Ezra talar i Heliga tungor.]

Elisheva: Vad vill DU [YAH] säga? Snälla, smörj mig.

Jag förebrår och binder bort dig, satan, från mig i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN. Hallelu YAH, hallelu YAH! [Ezra & Elisheva talar i Heliga tungor.] Åh ABBA YAHUVEH, rör mina läppar! Rör mina läppar YAHUSHUA! Rör min tunga, IMMAYAH!

[“Spiran” av Heliga tungor börjar komma fram...]

Profetia 129 Börjar:

5 juli, 2016

Bort från MIG, ni falska profeter! Ni falska apostlar! Du förfalskade brud! JAG har upphöjt detta Ministerium! JAG har upphöjt AmightyWindMinisteriet till att avslöja var agnarna och vargarna finns!

JAG smörjer på ett ännu större sätt – dig Ezra, och dig Elisheva – till att göra det som den förtappade[1] Paul Hellem vägrade göra! JAG smörjer er på ett mäktigare sätt för att jaga dem som har Isebels ande – som kommer för att försöka att förstöra detta Ministerium som tillhör JAG, YAHUVEH, som tillhör JAG, YAHUSHUA och tillhör IMMAYAH! För Elisheva, ditt namn finns inte där![2]

JAG smörjer er till att jaga bort vargarna – JAG smörjer er båda till att slita bort masken från de som kommer som ett får eller ett lamm och ändå är rovlystna vargar – Ezra, idag när du inte ville tala ett Ord om dessa falska fåraherdar, dessa falska profeter, de som en gång tjänade MIG (så som Elisheva säger: en gång gick de Heligt inför MIG).

De gjorde det! De gjorde det! Rick Joyner, Joyce Meyer, Marilyn Hickey, listan som JAG gav i Pro[fetiorna] innan[3] – Profetiorna [dvs. 91, 92, 93]! – i Profetiorna. Men det är de som har valt att sälja det som JAG har gett så fritt. Man kan inte tjäna JAG, YAHUVEH och även tjäna mammon samtidigt! Man kan inte tjäna två herrar. För man kommer att hata den ena och älska den andra!

Matteus 6:24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både GUD och mammon.

Hur många har sålt sig? Bara för berömmelse och rikedom?

Och JAG smörjer dig, Ezra. Elisheva har gjort detta i många år – i 21 år ensam på Internet. Och detta är inte ens räknat från en ung tonåring, då JAG sände in henne till kyrkorna för att slita bort masken från de så-kallade fåraherdarna. Och de var rädda för att en riktig Profet fanns där. Men nu Ezra, så kan hon inte vara den ende.

JAG smörjer dig idag, MIN son, för JAG säger dig och JAG visar dig den där personen som en gång följde MINA Sanningar – och vände sig inte bort från stigen till vänster eller höger, utan höll sig på den där trånga stigen, där fokusen var YAHUSHUA (även om de kallar namnet för ”Jesus Kristus”), men sen gick deras ögon bort från målet – de lät sina ögon gå bort från den FÖRSTA KÄRLEKEN, JAG, YAHUSHUA, och de satte ögonen på rikedom och berömmelse.

JAG säger till dig, MIN son.

Hon kan inte stå ensam i detta. Du kan inte täcka din mun och säga ”Jag tänker inte säga detta”. Det kan inte bara komma från hennes mun. JAG behöver er båda. Till att avslöja vargarna! Till att jaga bort dem med MIN Vredes Spira! Annars kommer de att sluka MINA små lamm och får som JAG skickar till detta Ministerium ... JAG behöver dig, MIN son, till att göra det som du inte vill göra.

Men varför skulle JAG visa dig, om det inte skulle vara för att använda dig till att varna andra? Kom ihåg Ezra: det fanns en tid då du kom till MIG, och folk sårade dig så [illa] och gjorde dig så illa. Och de trodde att det var deras frihet. De sa att de talade för MIG.

Åh men Ezra! Det fanns en tid då du tyst tog in alla de där såren, och du gick bara stilla därifrån med tårar i ögonen. Och du sa ”Var är kärleken? Var är kärleken? Var är kärleken i denna kropp som är tänkt att vara YAHUSHUA, ’JESUS KRISTUS’”?

Men Ezra! Lyssna på MIG. JAG måste få dig och Elisheva att lära er denna läxa väl. Dessa människor talade inte för MIG. Det var inte MINA Ord som ni hörde. De hade ett sken av gudsfruktan, men det finns ingen gudsfruktan inombords (2 Tm 3:5). JAG skulle inte såra dig på detta sätt! JAG skulle inte slita isär dig med ord. JAG gör inte det.

Men nu, Ezra, ska det inte hända längre. Och Elisheva: detta ska inte hända längre. För JAG har gjort din panna hård som sten (Hes 3:9, Jes 50:7)!

Hesekiel 3:9, JAG gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem och bli inte förskräckt, ty de är ett upproriskt släkte."

Jesaja 50:7 (SVL) Därför att YAHUVEH, min GUD, hjälper mig, ska jag inte bli förskräckt. Jag har gjort min panna hård för att kunna göra HANS vilja, och jag vet att jag ska segra.

JAG använder järn till att skärpa järn (Ords 27:17).

Ordspråksboken 27:17 Järn skärper järn, den ena människan den andra.

När du vet att orden inte är från MIG – och de är bara avsedda till att förstöra dig och dem som kommer till detta Ministerim, särskilt ledarskapet – så ska du använda MINA tillrättavisande Ord! Det ska inte utgjutas några fler tårar över dessa förtappade!

Ezra, du ska inte gå bort i stillhet. Och Elisheva, ingen av er ska säga det – eller ens tänka så – att dessa ord skickades från JAG, YAHUSHUA. Det ska inte finnas några fler tårar i era ögon! Ni ska inse att JAG, YAHUSHUA, tar MIN Spira. Och JAG, YAHUSHUA, skyddar fåren och lammen. Och det är den Smörjelsen som NI BÅDA ska stå [med]! Inte bara en.

När JAG ger er en varning – JAG bryr MIG inte vad de har varit! Har ni inte lärt er en läxa från Paul Hellem! Har ni inte lärt er en läxa från Judas? – som engång var en av MINA egna lärjungar!

Varför tror ni att JAG lät detta hända? För att visa att det är JAG, YAHUSHUA, som kom med det skiljande svärdet!

Det är JAG, YAHUSHUA, SOM varnade [med frågorna]: “Vem är MIN mor? Vem är MIN far? Vem är MIN syster? Vem är MIN bror?” (se Mt 12:48-50; Lk 8:21).

Det är JAG, YAHUSHUA![4]

Matteus 12: 48 HAN svarade: "Vem är MIN mor och vilka är MINA bröder?" 49 Och HAN räckte ut handen mot SINA lärjungar och sade: "Här är MIN mor och MINA bröder. 50 Var och en som gör MINA HIMMELSKA FADERS vilja är MIN bror och MIN syster och MIN mor."

Lukas 8: 21 HAN svarade dem: "MIN mor och MINA bröder är de som hör GUDS Ord och handlar efter det."

Man kan inte förena någon [Helig person] med satan! Man kan inte hedra det som JAG vanhedrar![5] Hör ni MIG? Man kan inte hedra det som har vanhedrats. För de vanhedrar MIG! De lyssnar inte på MITT Ord! man kan inte säga till barnen att förenas med det som JAG har skilt.

Detta är Budskapet som JAG ger.

JAG – skiljer vetet från agnarna! Står det inte att ”Era värsta fiender kommer att finnas i era egna hem” (se Mt 10:36)?

Matteus 10:36 De värsta fienderna kommer för många att finnas i deras egna hem!

Lyssna! Lyssna! Lyssna! Ja, JAG säger igen: lyssna!

JAG skiljer makar och makor. JAG skiljer barn från mor och far – för deras egna själars skull. JAG skiljer – precis som JAG sa att JAG skulle (Mt 10:34-38; Lk 12:49-53). Det är samma sak som när ”Israels Barn” [B’nei Israel][6] anvisades till att skiljas (3 Mos 20:23-26). De var tvungna att skiljas! De kunde inte besudlas!

Matteus 10:34 Tro inte att JAG har kommit för att skapa fred på jorden. JAG har inte kommit med fred utan med svärd.

Lukas 12: 51 Menar ni att JAG har kommit med fred till jorden? Nej, säger JAG er, inte fred utan splittring. 52 Ty härefter kommer fem i en och samma familj att vara splittrade, tre mot två och två mot tre, 53 far mot son och son mot far, mor mot dotter och dotter mot mor, svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor."

Det kommer en tid så snabbt! Familjer, om JAG inte skiljer dem, kommer att förråda varandra – när den ena är för MIG och den andra är emot MIG. När den ena vill gå i Helighet och den andra vill gå på världens väg. Och JAG talar om ”familj”![7]

Det kommer en tid så snabbt! Modern och fadern kommer att sälja sina barn precis som Judas gjorde med MIG – för sedlarnas skull: De kommer att anmäla sina egna barn! Barnen kommer att anmäla föräldrarna! Maken kommer att anmäla frun! Och JAG säger att de kommer att anmäla – [de Heliga] kommer att anmälas – till regeringarna!

JAG skiljer för deras egen skull. FÖRENA INTE det som JAG skiljer! Var försiktiga med vilket äktenskap ni ber om återställning för! Var försiktiga, MINA barn!

JAG har sagt det en gång, och JAG säger det igen!

Vem är en mor, och vem är en far? Det är de som uträttar viljan av FADERN ABBA YAHUVEH – det är de som böjer sitt knä för MIG, och de som lyder och kallar MIG för ”HERRE GUD ALLSMÄKTIG”: Detta är er mor. Detta är er far. Detta är er syster. Detta är er bror.

Vem är JAG, YAHUSHUAS, genuina Brud? Det är de som uträttar viljan av den HIMMELSKA FADERN & JAG, YAHUSHUA. Annars är de en förfalskad brud. Och vem är den förfalskade bruden? Det är satans brud!

Så var försiktiga, MINA barn. Var försiktiga. Försvara inte vargarna – även om de en gång såg ut som ett lamm eller ett får.

Var försiktig, Ezra. Var försiktig, Elisheva. Och när JAG anvisar er att lyfta YAHS Vredes Spira, titta inte då vart det riktas. Titta aldrig [dit] med medlidande. För det finns de som kommer att få reda [på det svåra sättet] – för att deras pastorer inte vill tala om det för dem nu.

Ni profeterar inte med kliande öron, och säger bara det som folk vill höra, och klappar dem på huvudet och kramar dem och skickar iväg dem med “goda” ord som inte kommer få in dem i Himmelen. Istället var det enda som skedde att det lugnade köttet!

NEJ! MINA riktiga Profeter som används i dessa Sluttider. Och JAG kommer att döma de SOM PÅSTÅR ATT DE ÄR MINA – OCH ÄNDÅ ÄR DE ”VÄLSTÅNDSHALLICK-PROFETER”!

Hör ni MIG? Hör ni MIG?

Kim Clement! Du betalar med din hälsa! Du är en av dem! En gång började du, och JAG var ditt FOKUS och din KÄRLEK. Och sen lade du ögonen på berömmelse och förmögenhet! Och nu betalar du ett pris! Du profeterade falskt!

Och han är inte den ende. Ve dessa falska ”välståndshallick-profeter”!

Oja! De ställer sig på led bara för att få en “profetia” från dig. Oja! Du är välkommen – av världen – att säga “goda ord” som de vill höra. Men “ve” – en Profet – i denna världs ögon[8], som tillrättavisar dem som de Gamla Profeterna, så som JAG använder Elisheva & Ezra!

JAG befaller er! Var inte rädda för att väcka anstöt hos köttet! För detta kommer inte att skydda, och detta kommer inte att varna MINA får och MINA lamm.

JAG har smort er! Och JAG har lagt MINA Ord i era munnar! JAG skyddar MINA får och lamm! Och hur få ministerier är villiga? Att ansättas och förolämpas? För att göra det som JAG [YAH] gör?[9]

Åh nej! Det är mycket lättare att ha ministerier där bara kärleksfulla ord sägs, där bara den svagaste mjölken ges. Åh! Hur få Ministerier JAG har! Åh! Hur få Profeter & Apostlar JAG har – som är villiga att betala priset?[10]

Men sa JAG inte att ”tjänaren är inte förmer än Herren” (Jh 13:16; 15:20)? Det de gör med er, det har de redan gjort med MIG. Ni varnar dem. De lyssnar inte.

Elisheva, från en mycket tidig ålder har du gett ditt liv till MIG. Och du predikade från och med stunden då du bad MIG att komma in i ditt hjärta. JAG har varit din PASSION. JAG ÄR din KÄRLEK OVANFÖR ALLT ANNAT. Och JAG skickade in dig i dessa kyrkor. Och de var rädda för vad de såg. Pastorerna såg MITT Ansikte över dig, och de visste att de var mitt ibland en riktig Profet. Och så du kränktes. Men JAG använde dig ändå – för aldrig fanns det någon gång då ingen befriades.

Nu använder JAG er båda i ett Internationellt Ministerium! Ja, JAG ska välsigna er! Ja, JAG har välsignat er! – ekonomiskt, men ni behöver inte sälja er. Ni behöver inte tänka eller oroa er när JAG nämner dessa namn – det är för deras egen skull. För att påminna dem att återvända till sin FÖRSTA KÄRLEK! Hur många har förlorat sin FÖRSTA KÄRLEK? Och hur många kungör att JAG ÄR fortfarande deras FÖRSTA KÄRLEK, och ändå är de långt, långt, långt borta från MIG?

Så ja, förlåt. Men gör sedan detta. Lämna dem i MINA Händer. För kom ihåg i Uppenbarelseboken när Vreden kommer, så är det inte bara från ABBA YAH SOM sitter på Tronen, utan det är även JAG – de behöver vara rädda för LAMMETS VREDE (Upp 6:16; Ps 2:12)!

Ordspråksboken 9:10 Att frukta HERREN YAHUVEH är början till VISHET, att känna den HELIGE är förstånd.

Uppenbarelseboken 6:16 och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för HANS ANSIKTE SOM SITTER PÅ TRONEN och för LAMMETS Vrede. 17 Ty DERAS Vredes Stora Dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Psalm 2:12 Ge SONEN hyllningskyss, så att HAN ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan HANS Vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till HONOM.

Ingen – hur sällan någon vill lära ut att JAG, YAHUSHUA, ska återvända, men det ska inte vara i kärlek! Det ska inte vara i nåd! Utan det kommer att vara MED LAMMETS VREDE!

Och de kommer att ropa, och de kommer att säga: “Berg, fall över mig! Göm mig från DEN SOM sitter på Tronen, och från LAMMETS Vrede!” (se Lk 23:30; Upp 6:16). Vem ska predika detta? Vem ska lära ut detta – om det inte är ni två?[11] Oja, JAG har andra. Men de är ack så få. Vem ska predika det? Vem ska lära ut det – om JAG inte använder detta Ministerium – vem ska varna?

Åh, YAHS fiender! Ni kommer att blåsas bort – svisch! [YAHUSHUA gör ljud av vind som blåser bort fiender] – som agnar i vinden!

Psalm 1:4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.

JAG har en annan anledning till varför JAG kallar detta Ministerium för ”AmightyWind [En Mäktig Vind, på engelska]”! För det är inte bara på grund av Rummet på den Övre Våningen (Apos 2). Det är för att JAG har smort det till att blåsa bort de förtappade fienderna – svisch! [YAHUSHUA gör vindljud] – agnar i vinden!

Det är för att det finns en Smörjelse på detta Ministerium som har växt i mer än 21 år – och det föddes till och med innan Internet fanns här – men nu [är det] Smörjelsen av er två tillsammans!

Då ni börjar gå i Smörjelsens fullständighet och alla skådar kärleken som ni har för varandra som bara gör intensifierar Smörjelsen – och JAG säger er detta – alla som tar emot detta Ministerium och dessa Profetior som en välsignelse, alla som lyfter upp ledarskapet med välsignande böner och välsignar detta Ministerium, täcker detta Ministerium med beskyddande böner – deras Smörjelse är så här: svisch [YAHUSHUA gör vindljud], och kommer att blåsa på alla dem som finns runt denna värld!

Det är AmightyWind [En Mäktig Vind, på engelska]!

Så ni ser, MINA barn: detta är inte bara ett Ministerium som går på det engelska språket. Det kommer att finnas i alla stammar och språk. Och det är redan påbörjat ”i ’över’ 28 språk”. Och JAG säger alltid detta därför att ni inte ens förstår (bara för att de inte skriver till er): dessa Profetior översätts till så många fler språk än det som ni ens kan förstå just nu. För ni har inte ens någon, säger ni, som översätter till dessa språk än.

Men till och med nu, efter att detta Ord har talats, så ska fler komma till dig och säga ”Jag vill översätta dessa Profetior gratis. Jag vill nå min nation. Jag vill nå mitt land. Jag vill nå min mark. Jag vill nå min ö. Jag vill nå, och jag ser att det inte finns något språk som talar för mig. Det finns inget språk som talar för mitt folk.”

Så MINA barn, dessa är de Ord som JAG har att säga. Kom ihåg: JAG, YAHUSHUA, hämtade det skiljande svärdet. Och det finns ingen skillnad nu jämfört med Israels Barn. JAG skiljer dem som är Heliga med dem som inte är Heliga. JAG skiljer vetet från agnarna. JAG skiljer dem som är renade i MITT UTGJUTNA BLOD och dem förtappade.

Akta er, åh ni kalla! Ni som hånar MIG! Ni satanistiska eliten, födda med en silversked i munnen! Ni hör på när Profeten talar. Ni har läst Profetiorna. Och ni hånar! För ni säger ”Jag är inte varm, och jag är inte heller ljummen. Vi är de kalla. Våra hjärtan är gjorda av sten”.

Den satanistiska eliten läser Skrifterna. Den satanistiska eliten kommer i alla former. Den satanistiska eliten tar till och med Profetiorna, och på sin egen väg[12], får saker och ting att uppfyllas för sina egna motiv. Och inget av det leder till frälsning.

Det är för fördömelsens skull – de vill komma med kaos. Det är för fördömelsens skull – till och med av MINA egna barn som är renade i MITT BLOD, som bär MITT Vittnesbörd. Och de söker deras förstörelse!– så som JAG har varnat i Profetiorna igen – akta er för varje regering på denna jords yta. För JAG säger er detta: ingen representerar MIG!

Akta er, akta er, för det är som en musfälla – och de lägger den där ostbiten, lockar musen till att komma in i fällan – för att hugga av deras huvud.

Men var inte rädda, MINA små! Var inte rädda!

Var inte rädda, MINA Bebisar, Brud, Utvalda & Utsedda då ni ser alla dessa uppfinningar äga rum, alla dessa sätt att kringgå/inkräkta på[13] privatliv. Var inte rädda! Var inte rädda, MINA pyttepyttesmå! JAG ska visa er. JAG ska visa er sätt att skydda som JAG inte kan säga nu. Och JAG kommer att skratta åt dessa fiender! För de tror att de kan överlista SJÄLVA SKAPAREN!

Och detta är de Ord som JAG har att säga idag. JAG har smort detta Ministerium på ett nytt sätt. Och det är för att avslöja vargarna i fårakläderna. Och det är för att avslöja de rovlystna, rabiata vargarna – som inte ens försöker att ta på sig en fårmask. Och när de hör detta Ord, så kommer de att skära tänder av raseri, för de kommer veta att de har blivit avslöjade! Och JAG använder dig igen till att påminna om det som kyrkan inte vill lära ut. Och JAG, YAHUSHUA, hämtade det skiljande svärdet. Och JAG talade om för dig vem du kan lita på, och det är bara de som lyder MIG!

Ingen av MIN Brud kommer att lämna denna jord i Bortryckningen om de inte väljer att sätta MIG först i sina liv och sin kärlek. Och det betyder detta: att skära av sig från dem som JAG kallar för förtappade. De måste anropa MIG och be MIG att befria dem från alla ojämna ok[14] – vare sig det är i affärslivet, vare sig det är familj – de måste anropa MIG och säga: ”YAHUSHUA, skilj mig, till och med från dem som säger att de älskar mig”.

2 Korintierbrevet 6: 14-18

14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

15 Hur kan MESSIAS och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?

16 Vad kan ett GUDS tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är DEN LEVANDE GUDENS tempel, ty GUD har sagt: JAG skall bo hos dem och vandra med dem, och JAG skall vara deras Gud, och de skall vara MITT folk.

17 Därför säger HERREN YAHUVEH: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall JAG ta emot er,

18 och JAG skall vara er FADER, och ni skall vara MINA söner och döttrar, säger HERREN YAHUVEH, DEN ALLSMÄKTIGE.

De måste förstå hur farligt det är för maken och frun[15]. Återigen säger JAG: anropa MIG innan det är för sent.

Och så som JAG befriade Elisheva [från en] – som en gång till och med sa frälsningsbönen, och nu har JAG stämplat honom som förtappad (för han kunde inte ens gå längre än bara en bebis, och det fanns inga frukter växande på vinrankan i så många år) – och vad står det i MITT Ord? – JAG kommer att skära bort dem från vinrankan (Jn 15:2; Mt 3:10; 7:19). Om de inte växer, så kommer frukten att ruttna.

Så vakta era frukter! Var fruktinspektörer! Det är inte ni som dömer, men JAG ger er förmågan att urskilja andar – att inspektera andras frukter så att ni vet vilka verkligen är av MIG, vilka talar för MIG.

Så akta er för vem ni samlas med och ber. Låt inte någon samlas med [med er] i böner – om ni inte förstår att anden som finns i den andra personen verkligen är av MIG – ta inte ens tag i deras hand. För demoner kommer att överföras.

Var försiktiga, MINA barn! Allt är inte som det verkar! Så många kallar sig för ”Kristna”, och JAG har sagt ”bort från MIG, ni laglösa!” Akta er, MINA barn!

Och därför har JAG denna dag, Ezra & Elisheva, gett er en större gåva av urskiljning, av mod, mer än vad ni någonsin haft tidigare. Och ni har gjort ert ansikte och panna som sten. Och ni sa ”Jag tänker inte ge vika. För jag är mer rädd för att väcka anstöt hos ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA än vad jag är rädd för att väcka anstöt hos någon kvinna eller man.”

Och för deras själs skull ska ni säga det som JAG får er att säga. Ni ska göra det som JAG säger att ni ska göra, för Himmelrikets skull. För JAG älskar tillräckligt mycket för att väcka anstöt. Kom alltid ihåg detta – åh Heliga kvinna och åh Heliga man – och kom ihåg att hatare vet bara hur man hatar. De förtappade kommer att hata allt som är Heligt, och de tar sikte – precis som Isebels ande, precis som Haman – de tar sikte och attackerar. men JAG har gett er en arsenal från Himmelriket för att strida tillbaka i MITT NAMN.

Dessa är de Ord som JAG har att säga då ni samlas med MIG denna dag.

Tecken, underverk och mirakel varje dag – har redan följt er för att ni följer JAG, YAHUSHUA och er ABBA YAHUVEH. SHKHINYAH HÄRLIGHET har visat er på sätt – till och med nu – detta bör inte vara ovanligt. För varje dag ger JAG er ett nytt mått av tro då ni skådar fler tecken, underverk och mirakel.

En del ska ni dela. Andra ska ni inte. En del är så personliga: det är bara avsett för varandra. En del ger JAG er som en gåva att ge till någon annan.

Ni ska se, även om ni inte förstår nu – men kom ihåg musiknoterna. Detta är en lära för er: hur viktig er kärlek är – för varandra – för det är inte bara jordisk kärlek. Det är kombinerat. Kombinationen av JAG, YAHUSHUA, av ABBA YAHUVEH och er IMMAYAH SHKHINYAH HÄRLIGHET.

Och JAG säger er detta. Folk kommer att se, och de kommer att uppmuntras av Orden och kärleken som JAG visar fram från er båda. Hur ni skrattar tillsammans! Lär varandra! Smörjelsen! Smörjelsen! Smörjelsen – kommer över församlingen på ett nytt sätt!

Och när detta Ord frigörs, så kommer du höra, och de kommer att svara. Och de som har en gåva av Profetia, som har undanhållit, kommer att skriva och profetera och veta att de ska välsignas då de ger denna välsignelse till er.

Detta är vad JAG säger idag. Gå nu i fred och gå på er väg.

För återigen, Elisheva & Ezra, då ni samlas ihop och lyfter upp MITT NAMN med Kathrynyah vid er sida – och alla de som till och med nu, i jordens fyra hörn, JAG har en rest (och de känner till AmightyWind: de kanske inte vet namnet på Ministeriet, men de vet att det finns ett Ministerium som behöver ett speciellt skydd), och till och med i deras Heliga tungor framkallar de ert namn, fast de inte vet det – JAG har er täckta, son och dotter.

JAG har er täckta inte bara [av] de som kommer till detta Ministerium genom Internet, genom Böckerna, genom Profetiorna, utan JAG har er täckta, MIN son och dotter, i förebedjande böner[16] – och självklart är ni alltid under ABBA YAHUVEHS Vingars tillflykt. För Psalm 91, ni lever det varenda dag. JAG har er täckta med legioner av MINA bästa krigande änglar.

JAG har er täckta, och därför behöver ni inte vara rädda.

Ni är täckta – framför allt med MITT UTGJUTNA BLOD på Golgata. Ni är täckta – då ni tar era bönebegäran i MITT NAMN, YAHUSHUA.

Alla som kommer att lyssna och alla som kommer att läsa denna nya Profetia, och JAG menar verkligen hör MIN Röst, så som JAG har talat ut genom Elisheva, en Ny VäckelseVind – [YAHUSHUA blåser SIN VäckelseVind] – blåser på er, då RUACH HA KODESHS Smörjelse precis har ökat över er.

Och ni kommer att gå i nya välsignelser. Ni kommer att gå med förnyad tro, då ni inser att JAG inte gör skillnad på människor (Apos 10:34). JAG vill umgås med er så som JAG gör med Ezra & Elisheva.

Tro bara! Ha bara tron! Och då ska även ni gå i tecken, underverk och mirakel – om, om, om ni lyder JAG, YAHUSHUA, om ni sätter er ABBA YAHUVEH först i era liv och era kärlek, och om ni lyder och ni omvänder er och ni inser att satan har en förfalskning. Jaga inte efter tecken, underverk och mirakel! Istället ger JAG, YAHUSHUA, dem till er.

Ordets Slut

Elisheva: Puh! Tack! Tack! Tack! Hallelu YAH! ABBA YAHUVEH tack! Ok älskling.

Ezra: Hallelu YAH! Tack ABBA YAHUVEH, tack YAHUSHUA, tack IMMAYAH för detta Ord som DU har – kommit fram till oss ABBA YAHUVEH. Vi tackar DIG! Vi förhärligar DIG! Vi förhärligar YAHUSHUA! Vi förhärligar DIG IMMAYAH SHKHINYAH HÄRLIGHET! Vi lyfter DITT NAMN över allting. Och vi är lydiga bara till DIG – i YAHUSHUAS NAMN – Vi välsignar DIG! Vi välsignar DIG! Vi välsignar DIG!

Elisheva: Oja.

Ezra: Tack! Tack! Tack!

Elisheva: Tack för denna välsignelse. Tack för min älskade Ezra! Tack! För jag skådar denna Heliga man, och ända sedan han har kommit in i mitt liv, vilket kommer vara 4 månader den 7 juni [2016] –

ABBA FADER, [nu] till och med innan den 4:e månadsdagen när – detta är otroligt! Och Smörjelsen! Varenda dag! Folk, ni måste förstå! Titta på antalet Profetior som publiceras inför världen, och även fast det fanns tusentals och åter tusentals – och Kathrynyah och andra är vittne – så publicerades de inte inför världen. Så var uppmärksamma på dem som publiceras inför världen.

Men sedan denna vackra, dyrbara, älskade Heliga man av YAH [är här] – som håller mitt hjärta och själ, och [som] jag älskar mer än vad någon någonsin kommer att veta (för bara ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH är först i mitt liv och kärlek, men sen kommer denna man), för när man har den rätta Smörjelsen, och man har den rätta själsfränden: Då kommer man att växa. Det finns inget val. Man kommer att växa – och jag vill bara säga att – under dessa 4 månader väldigt kort, kära nån! Varenda dag, tror jag, så finns det en ny Profetia!

Och det är inte bara för oss! Det är till för att vara en välsignelse för alla er som väntade så länge – som väntade så länge. Och titta nu: FADERN bereder ett bankettbord framför er. Vi kan inte göra videorna tillräckligt snabbt. Vi kan inte få Profetiorna översatta tillräckligt snabbt. Vi jobbar på det. Men ABBA YAHUVEH sa att vi kommer vara tvungna att springa för att hänga med allt som HAN gör i detta Ministerium. Och det hela började den 7 mars, 2016

Och så jag ber er att hålla Ezra täckta i speciella böner, och jag ber om att vara i era speciella böner. För striden hettas upp, striden mellan gott och ont. Så YAHUSHUA välsigne er alla! Vi älskar er! Ezra, vad har du att säga till folket? Har du något mer att säga?

Ezra: Ja.

Elisheva: Vad har du att säga?

Ezra: Ja, jag vill tacka er för att ni håller oss täckta med era böner och väntar på att HERREN ska röra SIG i dem och att ni inte jagar efter tecken, underverk och mirakel, utan att ni jagar efter DEN SOM ger dem!

Elisheva: Amen!

Ezra: Då kommer de att följa allt som HAN har lovat. Var trogna, lydiga och ständigt be och sök HONOM med allt ni har. Så det är vad jag har att säga denna dag.

Elisheva: Och ett stort amen till det!

Inspelningens Slut.

Så är den talad, så är den skriven i YAHUSHUAS NAMN
5 juli, 2016
Apostel, Profet Elisheva Eliyahu,

Talad under böner med min älskade Profet Ezra från Israel

* * * * * * *

[1] 2 Tim 3:8 dessa män står emot sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. förtappade i sin tro. Tit 1:16 De försäkrar att de känner Gud, men med sina gärningar förnekar de honom. De är avskyvärda och olydiga, förtappade från varje god gärning. Förtappad kan definieras som en person som ratats av GUD, utan hopp om frälsning (Jer 6:26-30; Heb 6:4-8), som har hädat den HELIGA ANDEN (Mt 12:31; Heb 10:26-31), vilket är den enda oförlåtliga synden (Lk 12:10), och som därför måste ha “förutbestämts” till fördömelse (Rom 9:22). ”Förtappad” kan även användas som ett adjektiv som beskriver relationen till detta tillstånd.

[2] Elishevas namn finns varken i titeln/namnet för Ministeriet eller i den föregående meningen där den HELIGA TREENIGHETEN nämns som ÄGARNA av AmightyWind

[3] I flera tidigare Profetior, såsom 91-93, som gavs för flera år sen, finns det en lista av några falska fåraherdar och profeter.

[4] Dubbel innebörd. YAHUSHUA har varnat, och det är YAHUSHUA i vår andliga familj som gör dem till vår riktiga familj.

[5] De Tio Budorden innefattar hedrandet av far och mor (2 Mos 20:12; 5 Mos 5:16), men gäller självklart Gudfruktiga föräldrar ”I HERREN” (Ef 6:1-2), och framför allt ABBA YAHUVEH & IMMAYAH, våra HIMMELSKA FÖRÄLDRAR. På motsvarande sätt ska regeringen lydas och hedras (Rom 13:1-5), men bara då det hedrar, uppehåller och inte motsäger GUDS Lag med hjälp av motsatta eller orättvisa lagar (Ps 94:20-21; Upp 13:15-17).

[6] “Israels Barn”, dvs. “B’nei Israel”, som hänvisar till hela Israels Hus som en enhet, skildes från de hedniska vägarna så att de inte skulle besudlas.

[7] Familjemedlemmar, “familj” kommer att förråda – till och med de som är från samma grundläggande familjeenhet (mor, far, barn, syskon). Det biologiska bandet av ”familj” avgudas ibland, och sätts över YAH GUD ALLSMÄKTIG. Istället ska YAH vara först, och familj komma i andra hand.

[8] Ve enligt världen, men inte från Himmelen.

[9] Dvs. för att göra YAHS vilja – för att vara HANS kärl på Jorden.

[10] Detta har en dubbel innebörd och kan uppfattas på två sätt – som en beskrivning av YAHS riktiga Apostlar & Profeter, och som en djupare fråga om vilken levande person på Jorden faktiskt skulle vara villig att betala priset för lydnad.

[11] Detta hänvisar till Ezras & Elishevas mycket unika och höga kallelse, och deras auktoritet som förebilder för andra, tillsammans med en föregångares Smörjelse på AmightyWind.

[12] dvs. för sin egen agenda.

[13] De onda både inkräktar privatliv och kringgår människors rätt till privatliv.

[14] Apostel Paulus använde oket som en metafor (symbol) för att visa att vi inte ska umgås med icke-troende – och särskilt inte med de förtappade (2 Kor 6:14-18). Ett ok är en anordning av trä som förbinder två arbetande dragdjur runt deras halsar så att de tillsammans jobbar med att dra tunga vikter eller ploga ett fält. Och för att båda ska gå rakt, så behöver båda djuren vara av samma storlek. Att låta två djur av olika storlekar vara ojämnt okade sätter en omänsklig börda på en av dem (5 Mos 22:10).

[15] dvs. maken eller frun i ett ojämnt okat “äktenskap”

[16] YAH hänvisar till dem som övernaturligt vet genom YAHS ANDE att göra förböner, vare sig de känner till “AmightyWind” vid namn eller inte. YAH upprepar med olika ord, det som talades i det föregående stycket.