PROFETIA 128

Shavu’ot Profetia 2016 – Himmelen Jublar Över Nytt Ledarskap

Skriven/Talad under HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse Genom Apostel & Profet Elisheva Eliyahu

Shavu’ot/Pingstdagen 2016 – 12 juni 2016

* * * * * * *

Denna Profetia innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN
som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH”
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON -
HA MASHIACH betyder “MESSIASEN”. ELOHIM betyder ”GUD”:

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET”
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH
som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN” – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)
Utöver detta, så betyder ABBA YAH “FADER YAH”
och IMMA YAH betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln)
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till innan Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
– 2 Krönikeboken 36:16

* * * * * * *

Profetia Börjar

Shavu’ot/Pingstdagen 2016 – 12 juni 2016

Striden har rasat! Detta är inget vanligt Ministerium! Tror ni inte att satan vet det? – Han har förlorat några av sina toppgeneraler! – han har förlorat några av sina högsta befälhavare!

Detta är inte bara en kungörelse av en ny manlig ledare – han [satan] var tvungen att strida på två olika fronter: han var tvungen att strida mot Elisheva på sätt som hon inte känner till. han var tvungen att strida mot de som gjorde detta mirakel möjligt – YDS-medlemmarna som lade ner så mycket kärlek och arbete och Smörjelse. Och det är därför JAG välsignade allt de rörde.

Men han är en “fur-“‘[1] (“furste av denna värld” Joh 12:31; 14:30; 16:11) – satan är en furste och en väldighet och en härskare över luften (Ef 2:2), så YDS-medlemmarna var tvungna att strida mot honom där. Och sen finns det även ”Ben av Mitt Ben”: sen finns även du Ezra och du Elisheva som JAG profeterade för så länge sen – fastän ni inte visste om det.

Och idag är en segerdag! På denna Shavuot är en segerdag! För Goliat[2] kommer att falla! Och JAG tala om mer än en Goliat!

Denna dag är segern och det ska erkännas som sådan. Och det är inte bara ett firande av en dag. För så länge som AmightyWindMinisteriet finns på Internet, så ska det vara till minne av denna dag! I en vecka ska ni fira!

Ni ska ge MIG Ära & Härlighet. Och alla som betraktar detta Ministerium som en välsignelse, och alla som välsignar äktenskapet som JAG har sammanfogat idag – inför offentligheten, inför världen – JAG kommer att välsigna dem rikligt!

Smörjelsen över er båda kommer att översvämma till varje Präst, varje anhängare, varje person som säger ”Detta Ministerium är en välsignelse och jag ska försvara det, till och med försvara det i mina böner” – MITT Öra är böjt till att höra!

JAG säger er detta.

Himmelen jublar! Änglarna jublar! För när ni har gjort detta – idag – så har ni påskyndat den tid då YAHUSHUA HA MASHIACH ska komma för SIN Brud. Och draken skär sina tänder i raseri därför att han inte kunde stoppa det som har ägt rum idag!

Det är inte bara ett ledarskap, det är en kärlek som bara kommer från Himmelen ovan: ordinerad, utvald, utsedd,[3] ”Smörjelsens fullständighet” som profeterades[4] som aldrig har hänt – tills JAG förde Ezra till din sida. Så fröjdas för segern!

Har JAG inte varnat er[5] Ezra & Elisheva att det fanns ett krig i den Himmelska världen – ett krig – då legioner av legioner av änglakrigare från Himmelen var tvungna att komma ner och kämpa.[6]

Men JAG säger er detta: JAG, YAHUSHUA, vann den där striden på Korset! Detta var MIN strid. För detta Ministerium tillhör ingen man eller kvinna. Detta Ministerium tillhör YAHUVEH, JAG YAHUSHUA & IMMAYAH! Detta är VÅR seger och nu delar VI den med er. Och miljontals och åter miljontals kommer att nås!

Ni kommer att se, och folk kommer att märka den nya Smörjelsen i Profetiorna. Där Ringmön stod ensam utan någon manlig ledare vid sin sida – kommer inte längre profetera i träldom, inte längre profetera medan hon missbrukas.

Nu! – ska hon profetera i frihet! Med en ledare som bara älskar och beskyddar, som bara uppmuntrar henne till att fortsätta gå framåt! För båda de går framåt för mer Smörjelse och inte mindre.

Så ni som kommer till Ministeriet idag på Shavuot – detta säger JAG er:

Sörj inte för den som en gång kallades för “Nikomia”! Bli arga på den som en gång kallades för ”Nikomia”! Sörjde ni [över] Judas? Sörj då inte heller [för] denna ”Judas”.

Fröjdas istället! För JAG har gett er mer! Inte bara en Apostel – två Apostlar! Inte bara en Profet – två Profeter! Inte bara en Pastor – utan två Äldre Pastorer! Inte bara en Lärare, utan två Lärare! Inte bara en Evangelist, utan två Evangelister!

JAG, YAHUVEH, säger: där det bara fanns en ledare, fanns alltid en ledare – det var en illusion att det någonsin fanns en manlig ledare! – nu ger JAG er en smord, utvald, utsedd manlig ledare. Och tillsammans ska Ezra & Elisheva stå sida vid sida, hand i hand – själsfränder – med en kärlek som denna värld aldrig kommer att förstå. För till och med de skakar på huvudet av förvåning.

Och om ni tittar på den där första videochatten den 7:e mars, 2016, så kommer ni att se framför era ögon det som JAG redan höll på med. Ni kommer att se hur Elisheva sa att hon inte litar så lätt på en man, annat än deras söner i YDS och så klart Adam. Men ni kommer att se att JAG talade ut det att Ezra kunde litas på, bör litas på.

Ni kommer att se sinnet för humor. Ni kommer att höra skrattet. Ni kommer att se kärleken. Ni kommer att se Smörjelsen. Ni kommer att höra läran – där Elisheva till och med känner sig hedrad och tröttnar aldrig på att höra honom undervisa – där ingen man, ingen man, ingen man någonsin hade gått innan. För JAG tillät inte det.

Det var för denna fastställda och bestämda tid.

Elisheva kunde lita på denna man, kunde lära sig från denna man. Och eftersom hon litar, så kan församlingen lita.

Ni vet MIN Röst, ni som har lyssnat på Profetiorna och trott, så ni vet att det är JAG, YAHUVEH, som talar nu! Fröjdas!

Fröjdas, för allt detta är för ett syfte. Att ge YAHUSHUA all Pris, Ära & Härlighet då HAN attraherar själar och visar dem hur mycket HAN älskar dem! HAN var villig att betala PRISET på Golgata eftersom HAN älskar på ett sätt som ingen kan föreställa sig, och HAN förlåter så långt som öst är från väst! Omvänd er bara! Detta Ministerium lyfter upp NAMNET YAHUSHUA, och det drar till sig män och kvinnor.

Men JAG säger er detta.

De som har sina namn skriva i LAMMETS Livsbok – ingen kommer att förneka att detta Ministerium förhärligar JAG, YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH.

Och ve dem som attraheras till detta Ministerium i syfte av att låta satan använda dem till att försöka förgöra denna kvinna och denna man.

Detta Ministerium har kommit under svåra attacker, men nu är det dags för de 500 000 sammandragna krigarna runt denna värld – när de hör dessa Sanningar – så kommer de att slå tillbaka! För det finns styrka i antal!

Så YAHUSHUAS Brud, denna dag ger JAG, YAHUVEH, en välsignelse till er – och då ni välsignar denna man och denna kvinna, ledarna som JAG har utsett, då ni välsignar alla Präster, då ni välsignar ”YAHUSHUAS demonstampare”, då ni välsignar anhängarna – JAG säger er detta: välsignelser ska komma över er.

För de som vill hata, för de som vill ha det förtappade[7] [sinnet], ni har dragits hit bara för ert straff och er undergång för JAG, YAHUVEHS Vrede & Raseri! Ni har blivit varnade. Ni har blivit varnade. Det är bättre att ni täcker er mun och springer bort från Internet! För ni har blivit varnade.

Och JAG välsignar var och en i YDS som har utgjutit sin kärlek och sitt arbete i varje video. Och JAG välsignar rikligt webbadministratörerna.

Och JAG säger er detta: Man kan leta över hela Internet och man kommer inte kunna hitta ett Ministerium som är mer smort! Man kan inte hitta en vackrare – vackrare video. [8] “Vackrare”, för JAG sa till henne för länge sedan att ni måste underhålla lika väl som informera denna Sluttidsgeneration.

För tjugoett år sedan var inget av detta möjligt! Skåda nu, den vackraste webbsidan som JAG använder smorda händer till att frambringa!

Detta är en strid som ingen annan, på Internet! Men JAG, ABBA YAHUVEH, er ABBA YAHUVEH, lovar er detta. Ni vinner! Lika säkert som David slaktade Goliat, lika säkert som Daniel räddades i lejonnästet, lika säkert som Jona kom ut från öppningen av valens buk – lika säkert har JAG kommit med befrielse denna dag.

Änglakrigarna och Ärkeängel Mikael & Gabriel och så många andra – JAG säger er detta – de kommer fortsätta att föra krig på er räkning!

Idag drar JAG ut tänderna på det rytande lejonet som försökte sluka!

Och det sista som JAG, YAHUVEH, säger: är det någon som inte tycker om förändringen i det nya manliga ledarskapet? – fastän ni aldrig kände honom [som en gång kallades för ”Niko”] – TA DET TILL MIG! Ni tar det till MIG i böner!

Våga bara klaga! För ni har sett Sanningen här. Ta det till MIG! Ta era argument till MIG! För er talan inför YAHUSHUA MASHIACH – JAG YAHUVEH säger – våga bara.

Våga bara.

Så fiender till detta Ministerium, det är bäst för er att ni börjar springa!

För det finns en man här som inte tänker låta sig skrämmas, som inte tänker förråda, som inte är lat, som är fullständigt smord – när de två Smörjelserna blir till en – så är det bäst för er att börja springa! Fiender, i sju olika riktningar! För MIN Vredes Spira kommer att störta ner över er denna dag!

Det är bäst för er att tänka till! För 5 Moseboken 28, förbannelserna, kommer att ligga[9] – kommer att läggas över er, som JAG YAHUVEH skrev – om ni lyfter ett enda ord, skriver ett enda ord, förtal, ärekränkning, försöker att besudla – ni har inte vredet av en kvinna eller en man, ni kommer att ha och ni kommer att känna själva ANDAN AV JAG YAHUVEH som kommer att blåsa bort er som agnar i vinden!

JAG tänker inte tolerera det som har skett under åren som har gått.

Till varje fiende som har gjort detta: ni kommer att svara för det. För ni har bara arbetat er ner till den nivån av helvetet med orden från er mun.

Och till alla som har trott på lögnerna och ändå påstår sig tillhöra MIG – påstår sig vara blodtvättade med YAHUSHUAS BLOD, och ändå har ni upprepat och ni “tror på lögnen,”[10] det är bäst för er – bäst för er att ni snabbt omvänder er eller vet detta: JAG kommer att hålla er ansvariga för varje ord som ni talade, varje ord som ni skrev och varje lögn som ni tror på – när ni kommer inför DomStolen.

Och till försvararna, till anhängarna, uppmuntrarna – JAG YAHUVEH säger detta till er: Tack. Ni kommer att belönas, för ni hörde Rösten av JAG, YAHUVEH, Rösten av YAHUSHUA & IMMAYAH. Ni kunde känna Smörjelsen. Och ni badar i den Smörjelsen. Och ni fröjdas i den Smörjelsen. Och ni omvände er på grund av Smörjelsen. Och stora är era belöningar då ni fortsätter att göra så.

För ingen i YAHUSHUAS Brud kommer någonsin kasta stenar på denna Profet [Elisheva] och nu denna nya Profet [Ezra]. Ingen i YAHUSHUAS Brud kommer att försöka skada MINA Små.[11]

Och det var de rättfärdigas böner som gav så mycket (Jkb 5:16) runt denna värld, bönerna från ”YAHUSHUAS demonstampare” som har gett så mycket – det är kriget genom änglakrigarna – som vann denna seger. Och allt detta är tack vare YAHUSHUAS UTGJUTNA BLOD som utgöts för er på Golgata!

Ordets Slut

Elisheva: oj, wow! Prisa YAHUSHUA!

[Kathrynyah hörs också svagt i bakgrunden: Amen, prisa DIG ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA, IMMAYAH...!]

Ezra: Åh, prisa ABBA YAHUVEH! Prisa DIG YAHUSHUA! Prisa DIG RUACH HA KODESH! Tack! Tack ABBA för denna seger – för detta – att vinna kriget och allt som DU har gjort på vår räkning. Vi tackar DIG ABBA YAHUVEH! Vi välsignar DIG! Vi förhärligar och vi fröjdas i alla dessa 7 dagar så som DU befallde oss att göra. Att njuta och fröjdas! För segern är vår! Segern är DIN! DU kämpade på vår räkning – medan vi sjunger lovsånger till DITT NAMN FADER. Hur underbar DU är! Hur härligt DITT NAMN är. Hur härliga DINA NAMN är!![12]

Elisheva: Amen! Amen! Amen!

Ezra: Amen and amen!

Inspelningens Slut

* * * * * * *

[1] satan är ingen kunglighet, ovärdig ”furste” – utan är ”denna världs furste” (Joh 12:31; 14:30; 16:11) och ”furste över luftens välde” (Ef 2:2). Bibliska beskrivningar som används för att identifiera hans begränsade ochtillfälliga herravälde fastän han redan står dömd (Joh 16:11). Snart kommer han att kastas ut för alltid från alla Himmelska världar i luften (Upp 12:7-9), och kastas ut ur denna värld in i Eldsjön (Joh 12:31; Upp 20:10)

[2] Namnet “Goliat” används ofta idiomatiskt som en metafor för att hänvisa till mer än en person – dvs. en grupp av personer eller en organisation av kolossal eller enorm storlek. I detta fall menar YAH en församlad kropp, en grupp av fiender. I andra Profetior & Ord har YAHUVEH lovat att många fiender ska falla på en gång i en ”domino”-effekt, dvs. en kedjereaktion som rör sig snabbt under en kort tidsperiod.

[3] Alla dessa är synonymer, men ordinerad betyder officiellt etablerad, särskilt gällande en auktoritativ ställning; utsedd har en liknande innebörd, men antyder starkt att man blir handplockad av en speciell anledning eller för ett specifikt tillfälle och syfte; och utvald betyder att man blir vald med förmån jämfört med andra.

[4] “JAG ger dig en man som går i Smörjelsens fullständighet till att förenas med en kvinna...” (Ben av MITT Ben, Kött av MITT Kött Ger JAG” – Profetisk Dikt).

[5] Detta hänvisar till ett nytt personligt Profetiskt Ord

[6] Se Profetia 94 JAG, YAHUVEH, Säger: “Underskatta Inte MIN Ilska, För Den Har Byggts Upp Som ett Rasande Inferno” och Profetens slutkommentarer där Ezra i rollen av ”Caleb” skulle komma enligt profetia, och sambandet till upptrappningen av kriget i de Himmelska världarna som kommer ner till jorden.

[7] 2 Tim 3:8 Det är människor med ett fördärvat sinne, förtappade när det gäller tron. Tit 1:16 De försäkrar att de känner GUD, men med sina gärningar förnekar de HONOM. De är avskyvärda och olydiga, förtappade till varje god gärning. Förtappad kan definieras som en person som ratas av GUD utan hopp om frälsning (Jer 6:26-30; Heb 6:4-8), som har hädat den HELIGA ANDEN (Mt 12:31; Heb 10:26-31), vilket är den enda oförlåtliga synden (Lk 12:10) och måste därför ha varit ”förutbestämd” till fördömelse (Rom 9:22). ”Förtappad” kan även användas som ett adjektiv som beskriver relationen till detta tillstånd.

[8] Med andra ord: YAH säger att ingen annan video eller webbsida existerar som kan jämföras med de många vackert smorda videon och webbsidor av AmightyWind.

[9] Både välsignelserna eller förbannelserna i 5 Moseboken 28 är oundvikliga: [”Alla dessa välsignelser skall komma över dig och nå fram till dig, när du lyssnar till YAHUVEHS, din GUDS, Röst” (v2) & ”Om du inte lyder YAHUVEHS, din GUDS, Röst [...], så skall alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig” (v15)]

[10] “Tro på lögnen” efterhärmar orden i 2 Thessaloniker 2:11 och hänvisar till det Stora Avfallet, och beskriver de som avvisar detta Ministerium & YAHS SluttidsProfeter – och om de inte omvänder sig, så kommer de istället att ta emot antimessias (dvs. antikrist) och hans budskap: ” Den laglöses ankomst är ett verk av satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder GUD en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.” (2 Th 2:9-12). ”Lögnen” innebär en lögn som skulle få någon att förlora sin själ – lögnen om att det är okej att häda den HELIGA ANDEN, RUACH HA KODESH och istället tro på anden av antikrist. Se Profetia 71 Det som Har Förseglats är Nu Uppenbarat!

[11] HANS “Små” kan hänvisa till barn, men även till ett godtyckligt Barn av YAH som är ödmjukt som ett barn, och särskilt till någon av HANS Profeter (Mt 10:41-42; 18:1-6).

[12] DE som är TRE-I-ETT, HELIGA TREENIGHETENS NAMN är TRE NAMN (YAHUVEH, YAHUSHUA, SHKHINYAH), men ändå ETT NAMN, YAH.