PROFETIA 127

Röda HavsKorsning för AmightywindMinisteriet: Elisheva Eliyahu’s Uttåg & Ezra Uppstår som Apostel

Skriven/Talad under den HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse
Genom Apostel & Profet Elisheva Eliyahu
29 april, 2016 – Sista Dagen av Pesach i Israel

* * * * * * *

Denna Profetia innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN
som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH”
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON -
HA MASHIACH betyder “MESSIASEN”. ELOHIM betyder ”GUD”:

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET”
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH
som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN” – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)
Utöver detta, så betyder ABBA YAH “FADER YAH”
och IMMA YAH betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln)
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till innan Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
– 2 Krönikeboken 36:16

* * * * * * *

Denna Profetia spelades in på ljudband. Här är transkriptionen.

[Ezra blåser i shofarn.]

[Ezra:] Varsågod.

[Sons[1] Bön:] ÄLSKADE & DYRBARA PAPPA YAHUVEH! Vi kommer inför DIN Tron i YAHUSHUA HA MASHIACHS MÄKTIGA NAMN och binder och korsfäster vårt kött – och binder bort djävulen från oss, bort från denna tid – furstarna, väldigheterna och världshärskarna över mörkret i himlarna, det låga, vattnen, markerna – [vi binder bort dem från] Internetuppkopplingen, etern, tekniken, allting ABBA YAHUVEH. Vi binder satan och bryter honom bort från oss i YAHUSHUA HA MASHIACHS MÄKTIGA NAMN – vi utgjuter YAHUSHUAS UTGJUTNA BLOD så att det täcker oss och fyller oss, våra hjärtan, sinnen, kroppar, andar och själar. [Heliga tungor.]

Och vi binder och förebrår dig satan I YAHUSHUA MASHIACHS NAMN – och bort från Mamma RM[2] och bort från hela detta Ministerium, detta AmightyWindMinisterium ABBA YAHUVEH. För det blåser fram som EN MÄKTIG VIND tvärs över hela jorden.

Och vi ber att DU välsignar oss och smörjer oss med DIN Smörjelse. ABBA YAHUVEH, led oss med DIN SHEKHINYAH [SHEKINAH] RUACH HA KODESH, HELIGA ANDE.

Jag ber, ABBA YAHUVEH, att våra tungor blir smorda med eld, och våra läppar med DINA Ord – det kommer att utgjuta DINA Levande Vatten HIMMELSKA FADER YAHUVEH. Snälla, tala till oss och visa oss allt som DU vill att vi ska se. Öppna våra ögon så att vi kan se, andligt, och öppna våra öron ABBA YAHUVEH så att vi kan höra.

Låt det inte finnas någon kyla eller vax över oss, ABBA YAHUVEH. Jag ber att RUACH HA KODESHS Smörjelse ska finnas över våra ansikten. Den enda kylan ABBA YAHUVEH kommer att vara en kyla mot djävulen, en hårdhet mot synd, ett hat mot allt som är ont. ABBA YAHUVEH!

Och denna förtappade man som en gång var en medledare i detta Ministerium, men inte längre. Han gick bort från sin kallelse. Han har vänt sig bort, ABBA YAHUVEH! Och lika säkert som Judas hade vänt sig bort – och YAHUSHUA – när han vände, så fanns det inte längre någon frälsning kvar. Det finns inte längre någon hågkomst av en persons tidigare rättfärdighet när han syndar till ondska och vänder sig bort. För så säger DINA Skrifter, ABBA YAHUVEH.

Och vi ber att DU smörjer Mamma RM och smörjer oss idag. Och vi binder och förebrår bort satan. Och tack för att DU leder oss, skyddar oss och vägleder oss i YAHUSHUA MASHIACHS NAMN ber vi.

[Alla:] Amen.

[Elisheva ber:] ABBA YAHUVEH, jag kommer till DIG I YAHUSHUAS NAMN. Jag vet inte vad jag ska säga. Dessa är ”YAHUSHUAS demonstampare.”[3] Som DU nu gör FADER – om och om igen – så öppnar jag min mun, och DU talar om för mig vad jag ska saga. Jag behöver DIG nu. Fyll min mun, ABBA YAH!

Profetia Börjar:

29 april, 2016 – Sista Dagen av Pesach i Israel

MIN älskade dotter Elisheva! Dela bara med dig av ditt hjärta. För ”YAHUSHUAS demonstampare” har sett ditt hjärta. Du har varit där för var och en – fastän du inte kunde vara det fysiskt. De har inget tvivel om att du tillhör MIG. De har känt dina armar omfamna dem, och du har känt dem omfamna dig.

För du är mer än bara en Profet. Du är mer än bara en Pastor. Du är mer än bara en Apostel. Du är deras mor. Du är mentor åt dem. Du älskar dem – på ett sätt som ingen annan pastor på jordens yta gör. Det är inte bara din kärlek. Det är MIN Kärlek. Det är YAHUSHUAS Kärlek. Och det är IMMAYAHS Kärlek. De behöver inte ens se dig fysiskt, för de har inget tvivel om hur mycket du älskar dem.

Du kämpar för dem i böner, förböner – ibland så länge som åtta timmar per dag ber du och Kathrynyah – och kämpar för varandra. Och nu lyfter JAG MIN Ezra, som tar var och en av deras böner och presenterar det inför Tronen. Han älskar dem också. Det är därför han säger ”Jag behöver en bild av deras ansikten” som följer med bönen.

JAG tar detta Ministerium i en ny riktning. Jag kasta bort den förtappade – men du har redan varit den enda ledaren i många år. Han var inte alltid en Isebel, utom när han gjorde uppror och gjorde allt han kunde för att förgöra Ministeriet: tysta din mun, undanhålla profetior, missbruka dig mer för varje dag då du grät och sa ”är detta det ’bästa’ som DU kan göra? Har DU inte lovat mig ’det bästa i en man’ där jag har ’känt det värsta’?”

Den ena dagen efter den andra har JAG sett hur du blev missbrukad, dag efter dag då din tro skymfades – ”Var är DU YAHUSHUA? Var är mannen som ska stå vid min sida? Var är pappan som DU lovade för ’YAHUSHUAS demonstampare’? De visar honom kärlek och han visar ingen kärlek tillbaka!”

Istället försöker han skilja mamman och barnen – försöker få dem att visa respektlöshet – JAG HAR FÅTT NOG! Det är därför han lämnade! JAG slet ut honom rakt ur din själ den 7:e mars.

Detta är det som du vet.

Med sin egen mun sa han att han har låtsats, har låtsats i flera år tills han inte längre kunde låtsas. Och efter fjorton år gick han ut ur dörren. Och JAG talade om för dig, Elisheva, att du inte längre skulle se honom – i den ställning som han förr hade.

Men till och med det var en illusion! För han fanns aldrig där! Det höll på i sju år. Och var och en av åren dolde du. För du vill inte skada de andras tro. Du var rädd för skammen som skulle komma över detta Ministerium igen.

Men Elisheva, JAG skickade YAHUSHUA till dig – då du anropade YDS, igen och återigen, såg de sin mor lida i sin hälsa. De visste inte att den som kallas för ”Nikomia” – varje dag – talade död över dig. Aldrig någonsin en bön om att du skulle leva och inte dö. Istället sa han varje dag ”Jag är överraskad att du fortfarande lever!” [sagt genom Elishevas tårar].

Men “för ungarnas skull” säger du, “Jag är Pastorn. Jag måste skydda de små. Jag kan inte berätta för dem.”

Och de skrev och de sa, “Mamma, berätta för oss vad är det för fel?” Men istället höll du hela smärtan inombords.

JAG slet ut honom rakt ur din själ! När han hädade MITT NAMN! JAG slet ut honom rakt ur din själ! Men JAG lämnade inte dig ensam! Istället satte JAG en annan – den som JAG en gång kallade för ”Kaleb”, för han är fortfarande Kaleb i MINA Ögon.

Men 2007, när du bad om böner för honom på grund av en dröm – JAG använde de [bönerna]. JAG använder den drömmen. JAG använde de Orden till att framkalla den man som heter Ezra, och han har ännu inte böjt sitt knä för MIG. Så mäktig är denna Profetia [94].

Till och med din tunga har fått kraft med namnet Kaleb! Han talar liv över dig och inte död. Sista året försökte satan att ta ditt liv – på grund av allt missbruk, på grund av hopplösheten – JAG lyfte upp ”YAHUSHUAS demonstampare” för denna tid. Tro inte att det är konstigt! Kom ihåg: Judas var inte alltid en Judas. Isebel trodde sig ha segern – han [som en gång kallades för ”Niko”] trodde att han hade segern.

Åh! Men JAG hade en annan plan! Och det är – har att göra med den där Heliga mannen: den som tar hans plats. Och det finns inte en enda sak, Elisheva, som JAG inte kommer att lösa tillbaka.

JAG talade om för dig, då han hotade om att han skulle lämna – om och om igen – JAG talade om för dig, att JAG inte längre skulle låta några Profetior hindras. JAG skulle tala ut MINA Ord och ge dig Uppenbarelser! Men han hotade och skrämde och skymfade, så du bara satt på dem.

Du sa “Jag står inte ut med detta missbruk.” Och nu säger JAG att du ska rensa bort hans namn från varje sida. Nu säger JAG att du ska rensa bort HANS namn från varje Profetia. För allt det är utplånat. Så som hans namn är i ”Boken av de Utplånade”.

Detta är en läxa. Om ni inte låter frukter växa på den där vinstocken, och ni tar er frälsning för givet, så kommer satan att komma in. Om ni hamnar i uppror och säger, ”Jag tänker bara göra saker och ting på mitt sätt”, så är ni i fara!

Nu säger JAG detta till er. Kalla aldrig honom för ”Pappa ’Niko’” igen – ni vill inte – denna ande kan komma över er! Bränn detta – det oheliga själsbandet! Detta är vad JAG befaller er att göra.

Istället finns det en ny Helig man, där den andra lämnade Helighet.

Och han heter Ezra. Och han kommer att älska dig. Och han älskar dig. Och ni kommer att ha en annan ledare som står vid Elishevas sida, som ni kan lita på – verkligen lita på. För han är en man efter MITT Eget Hjärta. Och Elisheva, JAG lämnade inte din själ ensam. För han gick in i din själ. Och till och med hans Heliga tungor omsluter dig, täcker dig. Du har inte haft någon annan än ”YAHUSHUAS demonstampare”, dina söner [som ett bönetäcke] – men nu ger JAG dig en Helig man – och JAG omtalar inte döttrarna. Nu talar JAG om männen.

Och JAG tog hans själ och JAG förenade den med din. Och med Kirurgens Händer och med Smörjelsen som MIN Ezra har. Med gyllene tråd från Himmelen band jag er två tillsammans. Och ni ska gå ut och predika över hela denna värld med en ny Smörjelse och med en ny kärlek.

JAG tar detta Ministerium i en ny riktning – satan trodde att han kunde förgöra. Men det nya upphovet nu, den nya begynnelsen kommer att gå där detta Ministerium aldrig har gått tidigare.

Och ni som är nya, ni fanns inte där från början. Ni fanns inte där vid ”Youtube-kriget”, Om ni hade varit där, så skulle ni ha sett att han inte lyfte ett finger för att hjälpa MIN Elisheva.

Istället försökte han säga “Försvara inte henne. Försvara inte Ministeriet” – han försökte tysta alla som gjorde detta – försökte vända Adam & Kathrynyah mot henne.

Men när han rörde Adam & Kathrynyah, så var det sista droppen. Och ett Stridsrop kom fram! Och det var riktat mot honom![4] Och död och förgörelse är vad han hörde. Och ändå omvände han inte sig.

Han hånade henne [Elisheva] och sa i många år ”Jag gillar inte hur du ber. Jag vill inte be med dig. Jag vill inte ta nattvard med dig. Jag vill inte ta nattvard överhuvudtaget. Smörjelse är bara ett slöseri.”

Skymf! Smädelse! Missbruk! JAG ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH kunde inte längre tåla ständiga gråt till MIG, “Det enda jag har känt är skymf från en man. Var är ’det bästa’ någonstans?”

Var är ledaren? Då detta Ministerium växer, så kan Kathrynyah & Adam hjälpa bara i en viss grad, som hon förklarar. Var är ledaren som ska stå vid hennes sida? Var är ledaren som ska välkomna Ezra! Var är ledaren som ska välkomna de nya! Var är ledaren som ska vara mentor och lärare!

MIN Ezra har gjort mer under denna korta månad, april, än vad han [den utplånade] har gjort i 14 år. Bara en månad. Bara en månad. Tänk er vad JAG kommer att göra. Föreställ er vad JAG kommer att göra – då JAG sammanbringar dessa två Judar, och den ena är född i Israel. Tänk er vad JAG kommer att göra. Föreställ er vad JAG kommer att göra.

Och var och en av er, då ni bryter det där ogudaktiga själsbandet till honom [den utplånade] – så kommer Smörjelsen, Smörjelsen, Smörjelsen att lossna över er. Inte bara från den nya friheten som er mamma kommer att gå i, utan den nya friheten som er Pappa Ezra går i! Tänk er vad JAG kommer göra när tomrummet fylls med den nya – en ny början, ett nytt upphov! Och JAG gjorde allt detta efter 21 år.

Åh dyrbara “YAHUSHUAS demonstampare”, hur mycket ni behagar MIG! För hur många av er som hör MINA Ord, ni kommer inte ens att bli överraskade. Ni var bara rädda för att tala. Ni förstod bara inte – att någon kunde falla så långt! – och varför ni inte ens hörde något från honom.

Nu vet ni. Nu vet ni. Nu vet ni.

Jag kallade honom till och med för “Neeky”! JAG visste att han skulle förråda MIG om och om igen i Profetiorna varnade JAG honom. Istället blev han bara mer förhärdad. Till slut lyssnade han inte. Han korsade gränsen till hädelse.

Och så som han försvarade MIG i Himmelen bara under en viss tid, i kriget mot lucifer [se Profetia 71], så behövde det äga rum på nytt, utspelas och uppföras på nytt här på jorden. För alla arbetar på sin frälsning med fruktan och bävan (Fil 2:12). Din själ vet redan valet som du har gjort.

Och det kommer att finnas en ny Smörjelse och det har börjat finnas en ny Smörjelse över MIN Profet, Apostel som talar. Det kommer att finnas en ny hälsa. Detta är redan begynnelsen. Allt för att hon nu har en Helig mans böner, som täcker henne, som inte är som någon annan.

Och Elisheva förstod inte från den första gången hon såg denna man. För JAG närmade MIG henne på ett annorlunda sätt och JAG använde humor den dagen. Hon såg en kärlek över honom – varje gång han sa hennes namn, syn som är osedd, och ändå såg hon denna kärlek. Och hon sa till MIG ”Vem är denna man? Kan han möjligtvis vara ’Calev’ [Kaleb på hebreiska]?” Så JAG gav henne det ena tecknet efter det andra. JAG talade ut den ena Profetian efter den andra, som ingen av er har hört. När det är dags, så kommer ni göra det.

JAG ÄR ÄKTENSKAPSFÖRMEDLAREN. JAG vet vilka själar tillhör varandra. Och till er som har själsfränden och ni fruktar, ”Hur är det med mig då? Jag har en själsfrände. Kommer DU att slita bort mig från deras själ också?”

Nej, nej, nej MINA Barn! Det enda sättet för att detta ska ske är om ni vänder er mot JAG, ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA & IMMAYAH, för JAG tänker inte förena de förtappade med en Helig själ. JAG kommer att slita bort den när de korsar den där gränsen.

Men ni behöver inte vara rädda. Det kommer inte att hända här. Istället, när ni hör detta budskap – så kommer ni att älska er Pastor mer. Ni kommer att älska denna Profet mer. Ni kommer att älska er mamma mer.

Och ni kommer att omfamna MIN Ezra. Och ni kommer att prisa MIG. Den som en gång kallades för ”Niko”, som nu kallas för ”Paul”, har blivit ersatt. Och ni kommer att prisa MIG! Och denna Smörjelse över denna man [Ezra] kommer att överföras till er också! Detta är vad jag lovar er!

Nu sammanbinder JAG er till Ezra. Detta är er andliga pappa. Detta är ledaren som ni kan lita på. Han bad inte om detta. Men JAG talade om för honom att det kommer finnas överraskningar. Och JAG förenar Ministeriet [dvs. ett Ministerium, Ezra & Elisheva är redan en ande].

Ni kommer att se mirakler äga rum. För denna man är smord för mirakler. Även om JAG utplånar namnet ”Nikomia” – så var det bara ett andligt namn. Men detta är mannen som JAG kallar för ”Kaleb”. Han är YAHS Hjälpare. Och han är smord när han ber, och när han lyfter den där Spiran för att jaga bort fienderna. Så som han och Elisheva redan har bevisat, när de lägger sina händer på den där Spiran, så har de Himmelens uppmärksamhet. Och mirakler ska komma fram så som idag, de korsar Röda Havet – är som idag, hon säger till Paul ”Du skrämmer mig inte längre!”

Han stal tionden och offergåvor. Han utpressade henne. Och JAG kunde inte längre vara tyst. Hon kan inte längre bära detta på egen hand. Nu, ”YAHUSHUAS demonstampare”, lyfter JAG er! Och ni kommer att beskydda på ett sätt som ni inte har gjort tidigare.

Hur kunde de när de inte visste? Nu vet ni. Alla är förbjudna – om han [Paul, före-detta ”Niko”] skulle skriva till er, så får ni inte läsa det. För demoner finns bifogade.[5]

JAG ger er dessa order. Ve alla dem som inte lyder detta förtroende, och JAG vet redan vad JAG har lagt i var och en av er. Hur många gånger ni har bett för Elisheva – ni ser, JAG ändrar till och med hennes namn.

För hon har en ny början. Samtidigt torkar JAG bort den förtappade. JAG ger henne ett nytt namn med en starkare Smörjelse som kommer att växa varje dag.

Hur många gånger ni har bett, hur många Jerikomarscher – till och med fastor för henne. Nu vet ni. Nu vet ni. Och nu kan JAG hela. För JAG var tvungen att bli av med källan till hennes smärta.

Han hotade henne. Och han sa ”Tror du inte att YDS kommer att veta? Tror du inte att fienderna kommer att veta?”

Och hon ropade och hon sa “Skada inte bebisarnas tro!” Hon band djävulen och sa till djävulen att han inte hade tillåtelse att tala. Och hon band demonerna. Till hennes förvåning hädade han bara GUD med fula svordomar. Han förbannade MITT Namn igen och återigen! Så JAG lade ett Stridsrop i hennes mun! Ett Stridsrop som inte är likt något som någon någonsin har hört!

Hon var inför Himmelens Tron och JAG, ABBA YAHUVEH & YAHUSHUA & IMMAYAH, talade ut Ord av Vrede. Och han kommer att förgöras för varje ord han säger!

Elisheva säger, “Men hur är det men de som fortsätter att be välsignelser över honom? För DU sa att man skulle välsigna ’Niko’. Vad gör jag med detta?” Då försäkrade JAG henne att även då – fastän han ännu inte har vänt sig bort från MIG – JAG visste att tiden skulle komma när välsignelserna skulle förvandlas till en förbannelse. Fastän det sker runt hela denna jord [medan folk fortfarande ber välsignelser över honom], tills hans namn är helt utplånat – så är varje välsignelse, som har framlagts för honom, nu en förbannelse! 5 Moseboken 28 ljuger inte. Och nu är han under förbannelserna av 5 Moseboken 28! Och det är bara en tidsfråga. JAG kommer att ta hans liv. Och han vet att allt som han haft, har överlämnats till en annan man. [Jeremia 8:10 Därför skall jag ge deras hustrur åt andra och deras åkrar åt de som ska ärva dem.]

Det är därför JAG sa till Elisheva att lägga upp Ezras ansikte på framsidan! Det finns en ny Smörjelse! Det finns en ny rensning! Hon är inte längre okad till den förtappade! Ropa idag för seger! JAG välsignar dig på ett nytt sätt med en ny början, och ger dig ditt hjärtas begär, att ha den där andliga pappan. Han kommer att skratta med dig. Han är inte oåtkomlig!

Hör du MIG, Ezra? Du ska inte vara oåtkomlig. JAG gav dig den där glädjen och det där sinnet för humor där du förr i tiden var rädd för vad andra skulle säga. För så som Elisheva har varit en förebild för dig, så kommer de som älskar henne att alltid respektera henne. Och JAG ger samma välsignelse till dig.

Kom ihåg Ezra, de är bara bebisar. Var mild med de nya lärorna som du har. Och om du och Elisheva har skillnader i läror, kom ihåg att JAG, ABBA YAHUVEH, alltid kommer att ha sista Ordet. Och du vet MIN Röst, och det är därför Ezra är en man efter MITT Eget Hjärta! Det finns Profetior – så många privata Profetior, som leder och riktar fotstegen ni tar enhälligt.

Och Ezra, du ber bara att hon ska gå framåt, att driva henne till att vara den bästa – på alla sätt – du bara uppmuntrar henne där hon blev modfälld. Du ber liv där den andra bad död. Du ber seger där den andra bad nederlag. Du kommer aldrig låta henne ge upp. Du kommer till och med vakta orden som hon säger [genom att påminna henne]: ”Ingen negativitet Elisheva!” Du kommer att visa tålamod med denna kvinna som bara har känt smädelser. Du kommer att visa tålamod med den kärlek som JAG har gett dig.

Du kommer att ha tålamod med ”YAHUSHUAS demonstampare”. Du ska komma ihåg att de behöver kärleken av en andlig pappa.

Detta är välsignelsen som JAG ger dig idag! Då ni korsar Röda Havet! Detta är den Pesach (överkorsning) som JAG ger er idag! Då ni korsar det Röda Havet! Men hon korsar inte det ensam! JAG lyfter ”YAHUSHUAS demonstampare”. Och JAG lyften den – som håller den där Spiran – som har en Smörjelse likt Moses’.

Och som Elia och en Moses – Eliyahu [& Moshe] – går hand i hand, leder vägen, så kommer ni att se detta Ministerium ha en pånyttfödelse idag. Elisheva & E[zra] led födslovåndorna. Deras kroppar – kände bokstavligen smärtan. Och Ezra kämpade mot djävulen och demonerna, då djävulen försökte jaga bort honom!

Åh, men detta är en segerdag! Det är denna dag som ni ger MIG härlighet! Skåda, JAG gör något nytt! Skåda, JAG gör något nytt!

Tiden är så kort! Tiden är så kort! Tiden är så kort! Det kommer inte finnas några fler fördröjelser. För båda deras händer är på den där Spiran! Det finns inget avstånd i ANDEN – JAG gav dem tecken och underverk – då de fysiskt kände det! MIN Ezra tar detta på allvar! Han tar böner på allvar! Elisheva tar böner på allvar!

“YAHUSHUAS demonstampare”, ni måste ta böner på allvar! Ingen synd får tillåtas. JAG talar till ”YAHUSHUAS demonstampare”. JAG varnar er nu. Inga synder. Inga synder. Inga synder när ni går på denna nya begynnelse. JAG säger inte att ni kommer att vara perfekta! Men ni vet vad JAG menar: ingen avsiktlig, upprorisk synd. Inga sprickor i Rättfärdighetens Pansar!

Om ni gör detta, kom då till ledarskapet. För de är nådiga. Låt inte denna synd växa! Lär er en läxa av den förtappade. Tvinga inte MIG att hugga av er från vinrankan! Ni måste fortsätta att växa! Vill ni bli YAHUSHUAS Brid? Ni måste fortsätta att växa! Ta inte er frälsning för given! Inte en enda i “YAHUSHUAS demonstampare” ska låta bli att arbeta för MIG! För skörden är stor och arbetarna är få.

Tro inte att ni bara kommer att sitta där och kallas för en “YAHUSHUAS demonstampare” utan att göra någonting. JAG förväntar MIG mer av er och inte mindre i denna nya begynnelse, i detta nya upphov.

Så Elisheva, du visste inte vilka ord du skulle säga. Och du bad och du bad. Och Orden kom fram. Det är för att JAG, ABBA YAHUVEH, har talat fram Orden! Det är onödigt att gå in på hur dåligt äktenskapet var. För i MINA Ögon var ni aldrig gifta – i MINA Ögon är ni inte gifta.

Du är gift med YAHUSHUA HA MASHIACH! När djävulen försöker anklaga dig och säga att du inte har någon rätt att älska den där Ezran! ”Ezra du har ingen rätt att älska denna kvinna” – JAG säger er att det inte finns något ”äktenskap”, utan en värdelös pappersbit!

Det som fanns då, finns inte längre!

Kom ihåg Äktenskapsskillnaden [Profetia 111]. JAG gav den där Profetian till dig för denna förutbestämda tidpunkt, för detta förutbestämda syfte! Låt ingen anklaga er. JAG talade om för er att det behövde vara så. JAG kan inte använda er båda förrän grundvalen var byggd på hörnstenen av förtroende och kärlek. Så JAG säger denna hemlighet till ”YAHUSHUAS demonstampare”, som profeterades om år 2005, av de Heliga Änglarna – som Elisheva skådade. Och JAG litar på er. Och JAG litar på er. Och JAG vet vad JAG lade i var och en av er. Jag litar på er. Och denna dag har er kärlek bara växt. För ingen! Ingen kunde ta bort er tro! Ingen man eller – ingen kvinna! Allt blev färdigt på Korset!

Ingen man, ingen kvinna, gav er tron. Och ingen man eller kvinna kan ta bort den! Istället vet ni bara Orden som JAG har sagt nu. Gör mer för MIG och inte mindre! Lyft YAHUSHUAS namn! Låt fanan synas! Förhärliga YAHUSHUA! Led själarna till MIG! Dra själarna till HONOM! Låt IMMAYAHS Smörjelse flöda – och folk kommer inte att förstå – den nya Smörjelsen. Men det är tack vare en ny mantel av en Helig man som JAG har förenat med denna Heliga kvinna, som du kan lita på!

Bra gjort! Bra gjort! Bra gjort! Bra gjort! Bra gjort! Bra gjort! Orden är färdiga. Och JAG talade om för dig igår att JAG skulle ha ett Ord. Och JAG talade fram det. Och JAG kan inte ljuga. JAG ÄR YAHUVEH! JAG ÄR SKAPAREN! Och det som JAG har sagt idag har ägt rum!

Och ledarskapet här just nu, ni är de första som hör att en större Smörjelse finns över er! Och ett större ansvar att leda och visa vägen! Och stå vid ledarnas sida! Och så som ni respekterar Elisheva, så befaller JAG er att respektera Ezra!

Ni ser, YAHUSHUAS Brud är inte lik någon annan brud. Det finns ingen jämförelse. För ni ser, ni vill ha mer och inte mindre. Den förfalskade bruden försöker säga ”jag är bruden”. Men det är anden – det är frukterna – som ni ska testa. Ni kommer att veta om det verkligen är Isebel, som är den förfalskade bruden. Det finns ingen brud, det finns ingen brud annan än Uppenbarelseboken 14 & 7. När de försöker komma med en annan lära – detta är YAHUSHUAS brud och ingen kan jämföras med det som JAG har lagt i var och en av YAHUSHUAS Brud!

Och JAG, ABBA YAHUVEH, är DEN SOM säger till MIN SON: “Detta är DIN Brud. Gå och hämta DIN Brud”. Men alla ni måste veta: ni är ett pågående arbete. JAG, ABBA YAHUVEH, säger: akta dig, världen! För en ny begynnelse har ägt rum idag i detta AmightywindMinisterium! Akta dig, värld! Då JAG lägger båda deras händer på den där Spiran! För Elisheva var den första som fick den. Men hon var tvungen att vänta på den andra halvan! JAG kommer att dela hemligheter med er, ”YAHUSHUAS demonstampare”. För ni behöver tecknen, undren och miraklerna för att ha tron till att tro, men det kommer vara i MIN tid. Och det kommer hjälpa er tro att växa. För JAG vet vad JAG har lagt i var och en av er.

Nu, Elisheva, gå i frid. Var inte längre rädd för denna fiende. För han kan inte göra något som JAG inte tillåter honom att göra, och även då måste det återvända på ett tillbakalöst sätt. För att ni ska vara välsignade, för att alla ska bli välsignade, som går i MINA Fotspår!

Slutet av Ordet/Inspelningen

Så Är Den Talad, Så Är Den Skriven,
under RUACH HA KODESHS Smörjelse till
Apostel, Profet Elisheva Eliyahu

Väcker anstöt hos de flesta, och välsignar andra – ett Barn, Krigare,
Brud av YAHUSHUA HA MASHIACH

* * * * * * *

[1] En andlig son i YAHUSHUA. ”Ingenting gläder mig mer än att höra att mina barn lever i sanningen.” (3 Joh 1:4)

[2] Mamma Rm är ett kärleksfullt ord för Profet Elisheva. Rm står för ”Ringmö” och hon är som en andlig mor för de som ingår i AmightyWindMinisteriet. YAH lyfte Profeten Debora som Domare/Ledare, ”en [andlig] moder i Israel” (Dom 4:4;5:7) och Aposteln Paulus (Saul från Tarsus) var en andlig pappa åt Timoteus, ”Till Timoteus, hans äkta barn i tron. Nåd, Barmhärtighet och Frid från GUD, vår FADER, och YAHUSHUA HA MASHIACH, vår HERRE.” (1 Tim 1:2)

[3] “YAHUSHUAS demonstampare” är namnet som Himmelen gav till AmightyWinds förebedjare som lever Heligt – och de finns över hela världen. Många vet vi inte ens namnet av, men Himmelen vet dem alla!

[4] När Kathrynyah transkriberade denna del, så hörde hon “Sammandra trupperna på väggen!”

[5] Dela INTE det, och vidarebefordra INTE det till någon. Radera och töm papperskorgen utan att läsa. Utgjut YAHUSHUAS Blod. Kasta bort förbannelser. Förebrå satan. Ta andlig krigföring på allvar. För om han skriver, så tillkallar djävulen och är ute efter den själen.