PROFETIA 123

Förödelsen Kommer! Förödelsen är Här!

Skriven/Talad under HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse
Genom Apostel & Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
9 november, 2013 – i kölvattnet av Tyfonen Haiyan

Denna Profetia innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN
som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH”
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON -
HA MASHIACH betyder “MESSIASEN”. ELOHIM betyder ”GUD”:

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET”
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH
som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN” – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)
Utöver detta, så betyder ABBA YAH “FADER YAH”
och IMMA YAH betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln)
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till innan Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
– 2 Krönikeboken 36:16

* * * * * * *

Detta spelades in på ljudband. Här är transkriptionen.

Profetia 123 Börjar:

9 november, 2013

Vet att dina böner
INTE går obemärkta!

Vet att dina böner från detta Ministerium
INTE går obemärkta!

[Ljudinspelning börjar här:]

Låt INTE detta gå obemärkt! Publicera denna bön. Låt ALLA veta, bönekrigarna i detta Ministerium: lyft deras behov [de som är i stormen] till MIG denna dag...

Titta INTE bara på förödelsen! Utan prisa MIG! För MINA Heliga änglar arbetar övertid! Ni kan inte begripa miraklen som äger rum! De [som] troddes vara döda, kommer att hittas. De som är isolerade kommer att återförenas med sina familjer.

Titta INTE bara på förödelsen! Utan vet bara detta: de namn som finns skrivna i LAMMETS Livsbok – de vaktas och beskyddas av MINA Heliga änglar. Och ja, en del tas Hem, men de känner INGEN smärta.

Så Elisabeth [Elisheva], på denna Shabbatsdag, när du ser på bilderna…

Titta INTE på förödelsen! För JAG ÄR i stormarna! JAG ÄR i orkanen! JAG kommer att göra allt som krävs. För MITT raseri är väldigare än vad ni kan föreställa er. MITT NAMN hädas. MIN ÄLSKADE SONS NAMN hädas. RUACH HA KODESH, MIN LJUVA, LJUVA, DYRBARA HELIGA ANDE, som ni säger, hädas.

DETTA ÄR BARA ETT SMAKPROV PÅ MITT URSINNE!

DETTA ÄR BARA ETT SMAKPROV PÅ MITT RASERI!

JAG varnar er, och JAG varnar er, och JAG varnar er:
förödelsen kommer.

JAG ger er den ena Profetian efter den andra och varnar
att förödelse kommer.

Är JAG inte en YAH som håller SINA Ord?

Detta är bara ett SMAKPROV!

Vänta tills hela världen rasar!

Vänta tills vulkanerna får utbrott som en kedjereaktion.

VILL NI HÅNA MIG!?

Ni vill kalla det som är en styggelse [Obama-Nation][1] – för acceptabelt, ”något att göra”! De kastar Heligheten tillbaka i MITT ANSIKTE! JAG har sagt att MITT Ord varnar. Den ena Profetian efter den andra har JAG talat ut: ”FÖRÖDELSE KOMMER!” VILKEN DEL FÖRSTÅR NI INTE?

JAG ÄR en GUD som kräver Helighet. Tro INTE att ni kan komma undan bara med en bön. Tro INTE att ni bara kan säga “åh, men GUD är bara kärlek”! JAG ÄR I DEN DÄR ORKANEN! JAG ÄR I DEN DÄR ÖVERSVÄMNINGEN! JAG ÄR I DEN DÄR TORNADON! JAG ÄR I SNÖSTORMARNA! Så detta är ett smakprov på förödelsen som kommer!

Titta INTE bara på förödelsen, utan fokusera även på miraklen som JAG ska göra samtidigt. Eftersom – för dem som är Heliga – även om de bor på samma mark – så är ni gömda under MINA Vingars Tillflykt. MINA Heliga änglar ska beskydda er (Psalm 91). JAG kommer att tillgodose era behov.

JAG använder detta Ministerium till att nå Asien.

Ni kan inte föreställa er hur många har kommit på sina knän och böjt huvudet och bekänt YAHUSHUA som MASHIACH. Ni kan inte föreställa er hur JAG använder detta Ministerium på alla de olika tungorna [språken], och fler på väg. Så när förödelse kommer, så vet de vem de ska lita på, de vet vem de ska ropa till. Och MIN Hand finns över dem och JAG håller dem kärleksfullt.

Mer förödelse kommer.

Låt Hollywood skratta. Låt Hollywood håna! Den Svarta Blodböldspesten! De ska inte komma undan. Det som JAG kallar för en Obama-nation [styggelse], satans hån – som hånar själva skapelsen av Adam & Eva!

Du har varnat. Folk säger: “Elisabeth [Elisheva], vi vill ha en ny Profetia denna dag”. Vad finns det mer att säga? Hur många år JAG har talat ut från dig, och hur många språk är det nu? Hör orden.

JAG har varnat. JAG gör ingenting, ingenting, ingenting, utan att sända MINA Heliga Profeter till att varna först (Am 3:7). Och JAG varnade. JAG varnar inte bara Förenta Staterna. JAG varnar världen.

JAG ÄR YAHUVEH. Och JAG TÄNKER INTE LÅTA MIG HÅNAS.

JAG ÄR SKAPAREN AV ALLTING. Och detta är bara ett smakprov.

Fall på era ansikten framför MIG innan det är för sent. Acceptera MIN SON YAHUSHUA som er HERRE, GUD & FRÄLSARE innan det är för sent! OMVÄND ER FRÅN ERA SYNDER DENNA DAG innan det är för sent!

TACKA MIG för er mat nu, ANNARS TAR JAG BORT DEN! TACKA MIG för er bostad, ANNARS TAR JAG BORT DEN! TACKA MIG för era familjer, innan JAG tar bort dem… Var tacksamma mot MIG. JAG ÄR TRÖTT på denna världs otacksamhet! Till och med de som påstår sig vara MINA: JAG är har fått nog på er otacksamhet, på era klagomål.

Sluta koncentrera er på det som JAG inte ger, för den fastställda tidpunkten har inte kommit än. Fokusera istället på vad MIN Kärlek är och hur JAG FAKTISKT välsignar er. För förödelse kommer – på ett sätt som denna värld aldrig har sett. Och detta är bara ett smakprov.

JAG gör detta för att skaka världen, för att skaka er vakna.

Er SKAPARE älskar er så mycket, att JAG skakar er vakna.

Och JAG använder jordbävningarna. JAG använder orkanerna.

JAG använder tornadorna. JAG använder översvämningarna.

JAG använder snöstormarna. JAG använder torkorna.

JAG använder till och med sjukdom,
så att ni ska anropa MIG.

Så gråt och sörj
för den förödelse som ni ser i Asien, i Filippinerna nu.

För Asien har känt denna förödelse tidigare.

Men också, när ni gråter och ni sörjer,

Prisa MIG mitt i stormarna:
för de som är MINA – är i MIN Hand.
De som tillhör YAHUSHUA

– är i HANS Hand.

Så fortsätt ni att varna. När JAG väljer att göra det, så talar JAG ut. Och se till att få den där Profetian [55,Varna Folket! Förödelse Kommer!] inför alla igen. JAG har redan förutsagt att förödelsen kommer. JAG kommer att skaka allt som kan skakas (Heb 12:26-27) – varje grundval – på sätt som ni inte kan föreställa er. Se bara till att ert hus inte är på sjunkande sand och att det är byggt på den HÅRDA KLIPPAN, YAHUSHUA er MASHIACH, MIN ENFÖDDE SON, ert ENDA HOPP OM FRÄLSNING.

JAG tänker inte hånas längre. JAG varnade er. JAG sa åt er: MITT raseri växer sig bara starkare för varje gång det fördröjs. YAHUSHUAS Brud ropar dagligen, ”När kommer DU?” Förödelse först.

Och detta är bara ett smakprov.

Så varsågoda: fortsätt att håna MIG med era lagar om homosexualitet. Varsågoda: fortsätt att mörda bebisarna i livmodern.

Detta är bara ett smakprov på förödelsen.

Ni som tror att ni är så rika och lovvärda. Kanye West, som kallar sig för yeezus – FÖRÖDELSE KOMMER! Ni som främjar ohelighet, pornografi – de allra mest perversa bland sex, TILL OCH MED NER TILL TIDELAG!!! – ni kan vara säkra på detta: FÖRGÖRELSE KOMMER! Ni kommer INTE håna mycket längre. Varsågoda, stifta era lagar av denna jord, men ni betalar priset! Och detta är bara ett smakprov.

Vänta tills ni ser DET SOM SKA KOMMA FRÅN HIMMELEN!!! Vänta tills ni ser det som ni hånade, komma i himlarna.

Ni kan vara säkra på detta: JAG ÄR YAHUVEH, JAG ÄR SKAPAREN. Och JAG tänker INTE hånas utan allvarliga konsekvenser. Vill ni vara MIN fiende?

Åh ni rika och ni berömda från Hollywood, JAG ska visa er en fiende. JAG skrattar och JAG hånar åt er – ni med era guldtoaletter, JAG SKA SPOLA NER ER I AVLOPPET!!! Ni som samlar ert guld och hamstrar era skatter och bygger era bunkrar under jorden. Scientologi!!! Ha ha ha! JAG hånar er! Förödelse kommer. Tror ni att ni inte kan kommas åt? Ni har INGEN aning vad JAG har i beredskap för er.

Men JAG vill uppmuntra – om ert hus är byggt på den HÅRDA KLIPPAN och inte på den sjunkande sanden, om ert ANKARE är YAHUSHUA MASHIACH och ni lever varje dag för att behaga MIG, om JAG & MIN SON & DEN LJUVA RUACH HA KODESH är de FÖRSTA KÄRLEKARNA i era liv – åh MINA älsklingar:

Ni har INGET att frukta. Er PAPPA är HÄR.

Om ni håller upp Helighetens Fana

Och ni talar ut MOT ohelighet:

Så har ni INGENTING att frukta. För er PAPPA YAH ÄR HÄR.

När ni är villiga att hatas för MIN SON YAHUSHUAS NAMNS skull och ni ansätts och kallas vid alla möjliga onda namn:

Var säkra på att er PAPPA YAH är HÄR.

JAG ser allt. JAG vet allt. JAG hör allt.

JAG ser varje tår som faller.

De är så dyrbara för MIG.

De är i flaskor (Ps 56:9),
inlagda med juveler i Himmelen

Och när ni kommer Hem,

så kommer JAG visa er dessa flaskor[2]

för alla gånger som ni trodde att ni var ensamma
och [trodde] att JAG inte hörde er gråta:

JAG ska öppna dem, och ni kommer att se den ljuva doften som kommer fram…

Och då ska ni komma ihåg att JAG fanns där HELA tiden.

För när ni gråter för Rättfärdighetens skull, så som MIN Profet gör nu, så läggs dessa tårar in i en flaska. Och allas juveler är olika, för det är bara JAG som vet priset som ni betalar. Men ge inte upp! Släpp inte taget! För stora, stora, stora är era belöningar som väntar på er i Himmelen. Och när ert jobb på denna jord är fullbordat, så kommer JAG välkomna er och säga ”Bra jobbat!”

JAG älskar tillräckligt mycket för att varna. Och JAG har gjort det i många år. Läs de Heliga Skrifterna. JAG ÄR samma YAHUVEH som både välsignar och förbannar, slår och helar (5 Mos 32:39). JAG ÄR samma YAHUVEH som uppväcker de döda. JAG ÄR samma YAHUVEH som antingen ger straff eller frälsning. JAG har inte förändrats. MIN SON YAHUSHUA har inte förändrats. Den LJUVA RUACH HA KODESH har inte förändrats. Den HELIGA ANDEN överbevisar. Det är ert val vare sig ni lyder.

För VI, den HELIGA TREENIGHETEN, har inte förändrats.

Profetians Slut

[Slutkommentarer på ljudinspelning:]

Elisheva: Detta Ord kom fram idag på Sabbaten efter att jag vaknade. På min telefon [smartphone] har jag olika Bibelappar, och de kommer upp, så jag brukar ta tiden för att se vad det står. Och innan jag såg det – så har jag [en tidning] som kommer upp och – jag tittade på bilderna av Filippinerna och jag började bara gråta. Jag såg en mor med sitt döende, sitt döda barn, i sina armar och förödelse runt omkring henne.

Vi började be om hur ABBA YAH skulle beskydda dem som finns i LAMMETS Livsbok: om de inte beskyddades från den där förödelsen, så vet vi att de gick till Himmelen. Jag började tala i tungor och detta ord kom fram.

Folk, bråka inte med – snälla, gör inte det - detta är den HELIGA SKAPAREN som inte har förändrats. Orden i de Heliga Skrifterna har inte förändrats. Bara för att de stiftar lagar av denna jord, för att håna vår SKAPARE, för att håna Skapelsen, för att håna Helighet, låt er inte luras av det. För det är satan som styr ondska. Och han är rik! En Hollywood som främjar dessa onda livsstilar! Denna Miley Cyrus och styggelsen som hon har blivit.

Tonåringar, titta inte på Kardashians, Karskräpians, hor-skräpians. Se inte upp till dem som någon förebild. Detta är inte vad ni vill vara! För allt de har är helvetet i all evighet.

Vår SKAPARE tänker inte låta SIG hånas. Så varsågoda fiender: riv och slit isär ännu en Profetia. Men för dem har sina namn skrivna i LAMMETS Livsbok och de som har hört SKAPARENS RÖST tala ut från mig denna dag – bara ett ödmjukt lerkärl – snälla, snälla, snälla, ta denna varning från Himmelen på allvar. Förödelse kommer och förödelsen är här. Och det är bara en tidsfråga.

Det är bara en tidsfråga tills vi får gå Hem. HalleluYAH, och vårt jobb är färdigt! Och allt detta kommer att vara värt det, mina älskade bröder och systrar. Hur vi än har blivit ansatta, vad vi än måste gå igenom – allt detta kommer att vara värt det, även om vi når bara en själ för YAHUSHUA vår MASHIACHS Härlighet.

Detta är den 9 november, 2013. Och Ordet slutade kl. 14:00. Älskade Filippinerna, Älskade Asien, vi älskar er – våra bröder och systrar i YAHUSHUA vars namn finns skrivna i LAMMETS Livsbok!

”YAHUSHUAS demonstampare”, de förebedjande bönekrigarna, alla som är välsignade av detta Heliga Ministerium: snälla lyft upp dem [som behöver böner]. Men vi vet detta – vår PAPPA sa så – namnen som finns skrivna i LAMETS Livsbok finns i HANS Hand. Och inget i denna värld kan hända oss som vår PAPPA YAH inte tillåter för HANS EGET syfte. Och någonting gott måste komma ut ur det.

Så när ni tittar på nyheterna så som jag gjorde och ni ser bilderna, så behöver ni inte ropa och fråga varför. Nu vet vi. Men koncentrera er på alla mirakel som vår ÄLSKADE SKAPARE får SINA Heliga änglar att göra, och löftena HAN har gjort som i Psalm 91.

Inspelningens Slut

Så Är Den Talad, Så Är Den Skriven,

under RUACH HA KODESHS Smörjelse

till Apostel, Profet Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

Väcker anstöt hos de flesta och välsignar andra,

ett Barn, Krigare & Brud till YAHUSHUA HA MASHIACH/”JESUS KRISTUS”

Dessa var Skrifterna i min Bibelapp för den dagen:

Nahum 1:3 HERREN YAHUVEH är sen till vrede men stor i kraft, HAN låter ingen gå ostraffad. HERREN YAHUVEH har SIN väg i storm och oväder, och molnen är dammet under HANS Fötter.

Jesaja 1:18 Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN YAHUVEH. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.

* * * * * * *

[1] En vits är en ordlek som tyder på två eller fler betydelser. Obama-Nation är en ordlek på abomination (det engelska ordet för ”styggelse”). Här refererar YAHUVEH till styggelsen av lagar som stiftas i Amerika (där Obama har varit president) som accepterar homosexualitet och samkönade äktenskap som något att tolerera, när det i själva verket är avskyvärt. Båda gånger detta användes i Profetian, så är det svårt att urskilja vare sig orden som talats är ”abomination” (styggelse) eller ”Obama-Nation”. YAHUVEH har börjat se Amerikas Nation som en styggelse på grund av dess ogudaktighet under Obama.

[2] Elisheva gråter medan YAH talar genom henne. På Shabbat, den 16 november, 2013, medan vi läste Profetian, så hade Elisheva en syn. Hon sa: “Wow, jag såg precis en flaska. Det är inget som på Jorden. Flaskan måste ha varit 6 fot (ca 1,8m) hög, lika hög som en människa”. Denna flaska måste vara hennes flaska, med alla tårar som hon har fällt under åren. Vi är verkligen övertygade om att det var Elishevas flaska vi såg (Ps 56:9). Häftigt!