PROFETIA 122

”Man Kan Inte Riva Ner Himmelens Portar!” Så Säger YAHUSHUA HA MASHIACH!

Skriven/Talad under den HELIGA ANDENS (RUACH HA KODESHS) Smörjelse
Genom Apostel & Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Mottagen 21 februari, 2012, Publicerad den 5 januari, 2013

Vi var i böner om en fråga som har med Youtube att göra, och Elisabeth (Elisheva) urskilde orden “anti-mashiach” (anti-messias, antikrist) i en Helig tunga och hon undrade om han fanns i en dröm som hon hade, i vilken hon var övervakad.

Denna Profetia innehåller GUDS HEBREISKA NAMN:

YAH/YAHU är GUDS HELIGA NAMN
som i “Halleluja” eller “Hallelu YAH”
vilket bokstavligt betyder ”Prisa YAH”.
YAHUVEH/YAHWEH FADERN GUD;
YAHUSHUA/YAHSHUA GUDS ENFÖDDE SON -
HA MASHIACH betyder “MESSIASEN”. ELOHIM betyder ”GUD”:

Uppenbarelsen av “SH’KHINYAH HÄRLIGHET”
- som det PERSONLIGA NAMNET av RUACH HA KODESH
som på svenska kallas för ”den HELIGA ANDEN” – finns också på denna webbplats.
(HA SH'KHINAH {SHEKINAH} betyder, på hebreiska,
GUDS DVÄLJANDE; GUDOMLIGA NÄRVARO.)
Utöver detta, så betyder ABBA YAH “FADER YAH”
och IMMA YAH betyder ”MODER YAH”.

Skriftcitaten är tagna från SFB (Svenska Folkbibeln)
eller översatta från de engelska versionerna KJV eller NKJV, om inte annat anges.

* * * * * * *

YAHUVEHS Ord till Elisheva som ska läggas till innan Profetiorna:

JAG varnade dig för länge sen Elisabeth [Elisheva],
att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna.
Till och med innan det fanns ett Ministerium, så lade JAG det i din ande.

För inget av detta har skett genom dina händer.
Inget av detta har kommit fram från din mun.

Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov.
Det är från YAHUSHUAS, din MASHIACHS Mun som har gett upphov.
Det är från RUACH HA KODESHS,
din IMMMAYAHS, Mun som har gett upphov.

Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen.
Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS VIND
Som blåser tvärs över denna jord, den HELIGA VÄCKELSEVINDEN.
Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats.

“JAG ÄR HERREN YAHUVEH, det är MITT NAMN.
JAG ger inte MIN ÄRA åt någon annan
Eller MITT LOV åt avgudabilder. Jesaja 42:8

(Profetia 105)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till som en varning till de som hånar:

Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord
och hånade HANS Profeter, till dess att YAHUVEHS Vrede
över HANS Folk växte så att det inte mer fanns någon bot.
– 2 Krönikeboken 36:16

* * * * * * *

Detta spelades in på ljudband. Här är transkriptionen

Profetia 122 börjar:

21 februari, 2012

Elisabeth [Elisheva], varför är du så förvånad? Du har haft hans [antimessiasens] uppmärksamhet under en lång tid. Vem tror du ligger bakom attackerna?

Detta är MIN Strid! JAG använder AmightyWind!

JAG använder MINA speciella Krigare, MIN speciella Brud
– men alla ni har ett skydd.
Alla ni har på er MIN Rustning –
för JAG är där, vid er sida.

YouTube har varit som om det är en brinnande masugn, eller hur? Hur många gånger du har sagt, ”Åh nej, jag vet inte hur jag ska överleva” – då de hatfulla orden hotar att sluka dig.

Men varje gång har JAG gett dig det som krävs för att segra!
Varje gång reser JAG upp dig igen!

Och JAG talar till alla dem som har blivit attackerade.
Där ni har varit svaga, gör JAG er starkare!
Där ni har varit rädda, gör JAG er modigare!

Åh, MINA små! Underskatta inte KRAFTEN som har getts till er för att kämpa mot fienderna av er själva själ!

MINA fiender – är era fiender!

Era fiender – är MINA fiender!

Så var inte rädda!

Kriget som har utkämpats mot er
– fastän det verkar komma från mänskliga händer –
så är det mer än bara jordiska människor.

Så länge ni gör det som JAG säger att ni ska göra,

Så länge ni lyder MIG, så ska JAG hålla er säkra.

Underskatta inte fiendens makt. Men underskatta inte MIN MAKT! För JAG kommer att förgöra dessa fiender![1]

Det ska komma när ni inte förväntar er att det ska komma. Ta inga dumma risker. Ta allt till MIG i böner. Håll det där osynliga kraftfältet bett runt er. För återigen säger JAG: ni har anti-mashiachs uppmärksamhet. Det är senare än vad ni tror! Tiden är kortare än vad ni tror! Var bara modiga. Låt inte fienderna se er svettas.

Sylvester, vill du veta vilken den bästa videon är, som JAG någonsin fått dig att spela in? Det är din senaste video.[2] När fienderna såg, att trots allt de har gjort mot dig, så stod du rak i ryggen. Och du är välsignad med en älskad fru vid din sida, och JAG ger dig skratt! Och detta skratt avskyr de. De vet att det INTE finns NÅGOT som de har gjort för att ta ifrån er de där välsignelserna. Och nu vet de även att där de trodde att det bara fanns en – där ser de två.

För fröjden – MIN Fröjd är din styrka!

Åh, MINA älskade! Ni börjar inte ens föreställa er, och ni kan inte heller förstå OMFATTNINGEN av själarna som ni når – övertygelsen som kommer över dem när de med tårar på ansiktet överlämnar sin vilja och sitt liv till MIG.

Varför tror ni att ni har anti-messias’ uppmärksamhet? För ni gör det inte bara på ett språk! Ett språk är tillräckligt svårt för fienden att stå ut med, men när de vet att de inte kan sätta munkorg på er och tysta er – när de vet att er vilja är att nå denna värld på alla språk! Det är därför JAG har satt er här. Och JAG använder fiendens egen maskin till att göra det. Åh stora, stora, stora, stora, stora är era välsignelser!

Fortsätt bara att stå.
Låt aldrig fienderna se er falla i nederlag.

Ta bara MIN Hand – för MIN Styrka kan inte ens börja
jämföras med någon kvinna eller man.

JAG, YAHUSHUA lyfter upp er.

JAG, YAHUSHUA, omfamnar er med MINA Kärleksfulla Armar.

JAG, YAHUSHUA, torkar bort tårarna från era ögon.

Och JAG, YAHUSHUA, kommer att döda dem som JAG avskyr![3]

MITT Ord ljuger inte! Det som FADERN hatar – det hatar JAG!

Folk vill dela upp Boken som kallas för Bibeln. Och de vill normera och säga att JAG bara finns i det Nya Testamentet. De glömmer att JAG ÄR BOKEN! JAG ÄR ORDET – som blev till kött! Det finns INGEN uppdelning! JAG finns även i det som ni kallar för Gamla Testamentet. JAG nämndes – såsom i Daniel.

Daniel talade om MIG.

Titta, så kommer ni se.

Fortsätt ni bara att förkunna det som JAG ger er.

Det är inte allt av det har fallit för döva öron.

De som är MINA får och lamm – de kommer att höra.

Även om de inte förstår ALLT som ni säger, så känner de igen MIN Röst. De känner igen att de goda frukterna i detta Ministerium kommer från Himmelen ovan. Dessa är de ord som JAG vill säga till er – då ni försöker banka ner en dörr som JAG inte vill ge ett svar på än.

Vila bara i MIG. Uppfriska er i MIG!

Låt MIG utgjuta MIN Kärlek i er – Återställning.

JAG är aldrig för tidig. JAG är aldrig för sen.

Du kommer att veta när det är dags. Du gjorde ditt jobb. Du lyssnade på MIG – till och med nu drar MIN ANDE dig till att lyssna och lyda.

Det är allt JAG ber om. Gör du din del, så gör JAG MIN – när JAG säger åt dig att vidta försiktighetsåtgärder, även när du säger ”Åh jag är inte orolig om det. GUD kommer att skydda…” – så länge du lyder MIG, så länge du lyder MIG. [dvs. om du lyder MIG, så ska JAG beskydda dig].

Fortsätt att närma er till MIG. Be MIG att tala till er i nattens tystnad. Fortsätt bara att dra er närmare till MIG. För INGET vapen som har formats mot er är starkare än JAG ÄR. (Jes 54:17).

Det finns INGET som JAG inte kan förgöra.

Det finns INGA ögon som JAG inte kan göra blinda.

Det finns INGEN maskin som JAG inte kan förgöra.

Förtrösta er på MIG.

Förtrösta er på legionerna av Heliga änglar
som JAG har placerat överallt.

– MIN Dyrbara Brud –

Förtrösta dig på MIG. Tvivla inte.

Tvivla inte på MIN Kärlek för dig.

Stäng era öron för dem som ropar,
och säger att ni inte tillhör MIG.

Du förkunnar MITT Ord

Du lever MITT Ord.

Elisabeth [Elisheva], JAG ger dig Anvisningen.

Allt du gör – är att skicka dem vidare.

Du är inte ÖVERBEFÄLHAVAREN – JAG ÄR det!

Du skickar bara vidare befallningarna som JAG ger till dig.

Du är inte ansvarig för vad folk gör!

Du är inte ansvarig när de missförstår.

De har ansvaret

– att ta det till MIG och säga ”Hjälp mig att förstå”.

JAG ÄR GUD ALLSMÄKTIG!

JAG & FADERN ÄR EN!

JAG kan vara på alla ställen – och JAG ÄR det!

Du är en kvinna – och du kan inte det.

Så gör det som JAG säger att du ska göra.

Alla ni, gör det som JAG säger att ni ska göra.

JAG ÄR samma YAHUSHUA
som förbannade fikonträdet eftersom det vägrade bära frukt

och det vissnade och dog framför allas ögon.

JAG har inte förändrats: JAG både välsignar och JAG förbannar.

Fienderna vill göra era öron döva, och de vill säga ”’Jesus Kristus’ är bara en GUD AV KÄRLEK. Jag behöver inte oroa mig om att lyda de 10 Budorden. Jag vägrar att leva efter de lagarna. Jag kan leva hur jag vill, och jag ska gå till Himmelen. Du går till helvetet – för du tror att du kan behaga GUD, för att du dömer oss – vi ska förgöra dig.”

De ropar om och om och om igen.

[Nu ropar JAG, YAHUVEH:]

Budskap! Budskap! Budskap! Till hela världen nu!

Man kan inte riva ner Himmelens Portar!

Man kan inte slå ner JAG, YAHUVEH, YAHUSHUA
& RUACH HA KODESH från VÅRA Troner!

JAG skrattar åt er! Åh, ni ynkliga män och kvinnor!

Ni är bara stoft – agnar i vinden,
som JAG kan välja att blåsa bort.

Åh, ni fiender till AmightyWindMinisteriet – så många av er – JAG skakar på Huvudet i avsky, för ni kommer att vara där – när ni ropar och ni vill att en stenlavin ska gömma er från Vreden av HAN SOM SITTER PÅ TRONEN & LAMMET AV YAH (Upp 6:16). Ni tror bara att ni vet vad lidande är. Ni börjar inte ens begripa. Om ni är en fiende till detta Ministerium – som bara förkunnar MITT Ord och Helighet, som har ett Budskap av Johannes Döparen och den Forne Elia [Eliyahu] – så är ni en fiende till YAHUVEH, av JAG, YAHUSHUA & MIN RUACH HA KODESH!

Ni som säger “Jag ska förgöra detta ministerium” – nej, det är JAG som skall förgöra er. Precis som JAG förbannade det där fikonträdet, så förbannar JAG även fienderna till AmightywindMinisteriet! För detta Ministerium är inte av en man eller en kvinna! Detta Ministerium är gjort av MINA Egna Händer. Det är bara SMÖRJELSEN AV DEN DYRBARA RUACH HA KODESH som attraherar män och kvinnor till MIG, så att deras själar ska frälsas. Men JAG använder detta Ministerium även på ett sätt till att förgöra de förtappade.

Så, MINA älsklingar som betraktar detta Ministerium som en välsignelse – för man kan leta världen runt, men man kan inte hitta något likt det – JAG ger er dessa Uppmuntrande Ord. De som hatar er, hatar MIG. De som försöker att förgöra er, försöker att förgöra MIG. Och JAG och den HIMMELSKA FADERN, er ABBA YAHUVEH, skrattar åt planerna av dessa ynkliga män och kvinnor som är stoft – som bara är stoft – i VÅRA Ögon. Och väldigt, väldigt snart ska fienderna se att det är er, det är er, så mycket JAG älskar, och det är dem så mycket JAG avskyr.

Så fortsätt ni att arbeta i detta skördefält. Det finns så många fler välsignelser JAG har som väntar på er. YAHUSHUAS Brud känner igen vilka ni är. YAHUSHUAS Brud känner igen varandra. YAHUSHUAS Brud attraheras – som en magnet – till er. För de vet att detta Ministerium har fått Sanningen. Ni når ut till både Judar & Icke-judar. Ni är som ingen annan organiserad kyrka. Ni är som de första Apostlarna när de församlades – och tecken, underverk och mirakel följer dem som är lydiga mot MIG.

Så det är vad JAG vill göra idag.

JAG vill ge er ett Uppmuntrande Ord

– när ni minst anar det –

JAG vill lyfta dem som har blivit så nerslagna.

JAG vill torka tårarna i era ögon.

JAG vill återställa alla dem som behöver återställning.

JAG vill ge er mod där ni har känt fruktan.

JAG vill påminna er om att JAG ÄR här.

JAG ÄR närmare än ert nästa andetag. MIN ANDE bor i er.

Och åh, hur mycket JAG älskar er!

Så fortsätt bara att hålla hårt i Hörntofsen på MIN Mantel. Släpp inte taget! För JAG tänker varken lämna eller överge er. JAG vet vilkas namn är skrivna i LAMMETS Livsbok innan Begynnelsen av denna Värld... JAG vet vilkas namn finns kvar! Och det är till dessa JAG talar till denna dag. Om ni tar emot detta Ord som en välsignelse från MIG, vet då att ert namn finns där. Det har INTE utplånats.

Om ni tar emot detta Ord som en förbannelse – bara för att håna och skratta – vet då detta: JAG har aldrig känt er! JAG bryr MIG inte hur ni citerar MINA Ord. JAG bryr MIG inte hur ni ropar. JAG säger er detta: om ni tar emot dessa Ord som en förbannelse, om ni tar emot detta Ministerium som en förbannelse, om ni inte omvänder er och sonar det som ni har gjort – var då säkra på att JAG inte känner er.

Elisheva: Är DU säker på att DU vill att jag ska säga det? Jag täcker mina läppar med YAHUSHUA HA MASHIACHS UTGJUTNA BLOD. ABBA YAHUVEH, om detta inte är från DIG – om det inte är från DIG, YAHUSHUA, låt det inte komma fram då.

SÄG DET! JAG BEFALLER DIG ATT TALA UT DET!

JAG säger detta högt och JAG säger detta tydligt!

De som inte omvänder sig, de som inte sonar de onda ord som ni har sagt mot detta ALEPH & TAV, AMIGHTYWIND, RUACH HA KODESH, HELIGA ELDSMinisterium – som kärleksfullt kallas för ”AmightyWind” eller ”Almightywind” – JAG säger er detta – JAG ska upprepa det igen. För MIN Profet, du försökte tysta MIG och censurera de ord som JAG skulle säga, så JAG ska upprepa det igen: de som ser på detta Ministerium och hatar det, och hatar de Ord som kommer ut, JAG känner INTE ens er!

NI ÄR SOM ETT OÄKTA[4] BARN!!! Ni gör anspråk på det som [om ni vore] en ”arvtagare”, och säger att ni har en rätt till arvet. Men JAG säger er detta – de som vägrar att omvända sig, de som vägrar att sona de onda uttalade orden och de onda gärningarna, de som har tagit de 10 Budorden[5] och krossat det mot marken och säger ”Vi måste inte lyda. Vi måste inte leva Heligt. Tysta den där Profeten. Döda den där Profeten!” – JAG säger er detta:

JAG känner inte er!

NI ÄR ETT OÄKTA BARN!!!!!

Ni ska få ert arv:

Och det kommer att vara helvetets eldar!

Ni som säger, ”det finns inget helvete”,
Ni hatar detta Ministerium, för det förkunnar att det finns ett helvete.
Ni hatar detta Ministerium, för det varnar att
Förbannelserna i 5 Moseboken 28 fortfarande gäller – för dem som gör uppror

och vägrar att omvända sig –

Ni ska få ert arv,
OCH DET ÄR ELDSJÖN FÖR ER!

Bara för att ni förnekar att det finns ett helvete
så betyder det inte att det [ert förnekande] är riktigt!

Åh, det finns Himmel att få!

Åh, det finns ett helvete att sky och frukta!

Åh, JAG både välsignar OCH JAG förbannar
lika säkert som JAG förbannade det där fikonträdet!

Så, detta är vad JAG har att säga: det är upp till er att antingen adopteras – eller ratas som ett oäkta barn! Och djävulen finns där för att ta emot de oäkta barnen. Det är upp till er.

Men MINA får känner MIN Röst. MINA lamm vet MIN Röst.
Och de ska inte komma till någon annan Fåraherde.
Och de vet att JAG tuktar dem som JAG älskar (Ords 3:12).
Och de tackar MIG för det.

Dessa är MINA älskade barn.

Dessa är FADERNS barn.

Dessa är de som är
fyllda med RUACH HA KODESH, LJUVLIGA HELIGA ANDEN.

JAG tröstar er med dessa Ord. Ni är MINA!
Och JAG beskyddar ALLT som är MITT.
Och JAG delar vad JAG har med er.
Och JAG ger er styrka. Och JAG talar till er.

Om ni inte kan höra MIN Röst så som Elisabeth [Elisheva] hör nu, så har JAG andra sätt att tala med er. Dra er bara närmare till MIG, för JAG säger till er att Smörjelsen bara kommer att växa sig starkare hos de som verkligen lyder och följer efter MIG – och [som] kämpar för Helighetens norm och tillrättavisar allt som är oheligt.

Smörjelsen kommer bara att växa sig starkare.

Detta är MITT Arv för er.

De Heliga änglarna som står vakt och beskyddar er.

Detta är MITT Arv för er.

JAG ger det till er, för JAG älskar er.

Profetians Slut

Elisheva: [tar ett andetag] Det var allt! De sprang in hit med bandspelaren…

Talad under RUACH HA KODESHS Smörjelse
till Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)

Väcker anstöt hos de flesta, och är en välsignelse för andra, ett Barn, Krigare & Brud till YAHUSHUA HA MASHIACH/”JESUS KRISTUS”

Lukas 6:46 Varför kallar ni MIG ”HERRE, HERRE”, när ni inte gör vad JAG säger?

Johannes 14:15 Om ni älskar MIG, håller ni fast vid MIN Bud.

2 Timotheos 3:5 ... och har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess KRAFT. Håll dig borta från dem!

Markus 11:12-14 När de dagen därefter var på väg från Betania, blev HAN hungrig. På långt håll såg HAN ett fikonträd som hade gröna blad, och HAN gick dit för att se om HAN skulle finna något på det. Men när HAN kom fram till trädet, fann han ingenting annat än blad. Var det då inte fikonens tid? YAHUSHUA sade till trädet: "Aldrig någonsin skall någon äta frukt från dig." Detta hörde HANS lärjungar.

Matteus 25:1-12 Då skall Himmelriket liknas vid tio jungfrur som tog sina lampor och gick ut för att möta BRUDGUMMEN.

Fem av dem var oförståndiga och fem var förståndiga. De oförståndiga tog sina lampor men tog ingen olja med sig. De förståndiga tog olja i kärlen tillsammans med sina lampor. Då nu BRUDGUMMEN dröjde, blev de alla sömniga och somnade.

Vid midnatt hördes ett rop: ”Se, BRUDGUMMEN kommer! Gå ut och möt HONOM.” Då vaknade alla jungfrurna och gjorde i ordning sina lampor.

De oförståndiga sade till de förståndiga: ”Ge oss av er olja! Våra lampor slocknar”. De förståndiga svarade: ”Den räcker kanske inte både för oss och för er. Gå i stället till dem som säljer och köp”.

Men när de hade gått för att köpa kom BRUDGUMMEN. Och de som stod färdiga gick med HONOM in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Sedan kom de andra jungfrurna tillbaka och sade: ”HERRE, HERRE, öppna för oss!” Men HAN svarade: ”Amen säger JAG er: JAG känner er inte. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme BEN ADAM [ADAMS SON] kommer.”

5 Moseboken 32:39-43 Se nu, JAG, JAG ÄR GUD, det finns ingen GUD vid sidan av MIG. JAG dödar och JAG gör levande, JAG slår och JAG helar. Ingen kan rädda ur MIN hand.

Se, JAG lyfter MIN Hand upp mot Himlen, och säger: Så sant JAG LEVER för evigt:

När JAG har vässat mitt flammande Svärd och MIN Hand skipar Rätt, skall JAG ta Hämnd på MINA fiender och vedergälla dem som hatar MIG.

JAG skall göra MINA pilar berusade av blod, MITT svärd skall mätta sig av kött, av de slagnas och fångnas blod, av fiendehövdingars huvuden.

Jubla, ni hednafolk med HANS folk, ty HAN hämnas sina tjänares blod. HAN tar Hämnd på SINA fiender och bringar försoning för SITT land, SITT folk."


[1] 5 Mos. 4:24, “Ty HERREN YAHUVEH, din GUD, är en Förtärande Eld, HAN är en Nitälskande GUD.” Job 4:8-9: ”Jag har sett att de som plöjer fördärv och sår olycka, de skördar sådant. För GUDS Andedräkt förgås de, för HANS Vredes Fnysning försvinner de.”

[2] Ursprungligen uppladdat på Youtube den 18 februari 2012, blev falskt nerflaggat och återuppladdades därefter den 15 mars, 2012

[3] Upp. 6:16 Och de sade till bergen och klipporna: ”Fall över oss och göm oss för HANS Ansikte som sitter på Tronen och för LAMMETS Vrede.” Jes. 11:4 [...] HAN skall slå jorden med SIN muns stav, med SINA läppars andedräkt döda de ogudaktiga.” 5 Mos 32:41 När JAG har vässat MITT flammande svärd och MIN hand skipar rätt, skall JAG ta hämnd på MINA fiender och vedergälla dem som hatar MIG.

[4] “oäkta barn” används i Heb 12:8, SFB. För våra bröder/systrar som inte känner sin pappa här på jorden: ni har fortfarande en PAPPA i Himmelen. YAHUSHUA refererar inte till livet på Jorden, utan den andliga världen. HAN refererar till dem som gör anspråk på YAHUVEH som FADER men i själva verket är ett andligt oäkta barn i HANS Ögon.

Heb 12:5-9 5 [...] Min son, förakta inte HERRENS tuktan och tappa INTE modet, när du tuktas av HONOM. 6 Ty den HERREN älskar tuktar HAN, och HAN agar var SON som HAN har kär. 7 Det är till er fostran som ni får utstå lidande. GUD handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som INTE tuktas av sin far? Heb 12:8 OM NI INTE FÅR en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner.

[5] Vi befalls att lyda de 10 Budorden (2 Mose 20:2-17).