Profetia 121
Är YAHUSHUA bara FRÄLSARE Eller Är HAN HERRE GUD ALLMÄKTIG Av Ert Liv?
 Ord även för Själsfränder

Skriven/Talad under RUACH HA KODESHS Smörjelse genom Apostel Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
Mottagen 10 maj, 2011
Publicerad 29 december, 2012
Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varnade dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett Ministerium. JAG lade det i din ande, för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGHETS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD även att följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

YAHUSHUA talade detta Ord till en älskad dotter i YAHUSHUA som djävulen försökte skilja från hennes själsfrände. På grund av förflutna sår fanns det i Anden taggtråd runt hennes hjärta som hindrade henne från att ge och ta emot kärlek. Men hon var tvungen att vara den som bad YAHUSHUA att ta bort denna andliga taggtråd. Ingen annan kunde göra det åt henne.

Genom följande vackra, mäktiga och Smorda Ord från YAHUSHUA blev hon befriad från ok och träldomar om hon bara skulle ta emot det och lyda YAHUSHUA och prisa YAH. Det gjorde hon!

Det fanns ett långt telefonsamtal med vår älskade dotter i YAHUSHUA innan detta Ord. Följande talades precis innan Ordet från YAHUSHUA påbörjades.

Kathrynyah: Dyrbare HERRE, vi ber bara för helande till DIN Älskade Dotters hjärta just nu, i NAMNET YAHUSHUA ha MASCHIACH, och för hennes själsfrändes hjärta.
Elisabeth [Elisheva]: Jag hör något. Jag hör något medan hon ber just nu. Bara du kan göra det, älskade dotter. Du är en ende som kan göra detta just nu. Du måste ta det där tveeggade svärdet och det finns taggtråd som har lagts runt ditt hjärta så att folk inte kan komma för nära, och då kan du inte komma för nära dem heller, för taggtråd kommer hålla dem båda borta. Förstår du? Det är som du sa: du ”höll dig själv i karantän” men det finns taggtråd där och du, säger YAHUSHUA, måste ta det just nu och se dig själv – Om du verkligen, verkligen kan göra det - se dig själv bortklippande den där taggtråden från ditt hjärta. Kan du göra det?

Älskad dotter i YAHUSHUA: Det kan jag.

Kathrynyah: Kan du säga det nu?

Älskad dotter i YAHUSHUA: Ok jag tar min Heliga Smorda taggtrådsklippande sax och jag klipper bort alla taggtrådarna i mitt hjärta och taggar och allt som hindrar mig från att komma nära andra människor och hindrar folk från att komma nära mig. Ge mig ett hjärta av kött YAHUSHUA.

Elisabeth [Elisheva] och Kathrynyah: Amen! 

Kathrynyah: ABBA YAHUVEH, jag tackar DIG för att DU svarar på den där bönen. Jag ber att vi kommer se mirakel hända på grund av det i NAMNET YAHUSHUA HA MASCHIACH.

Elisabeth [Elisheva]: och vi ber om samma sak för själsfränden, för han har gjort samma sak och det är därför de är själsfränder. Han har gjort samma sak. Han har taggtråd runt sitt hjärta och jag ska säga samma sak till honom.

Kathrynyah: Så, nu blev det bra.

Elisabeth [Elisheva]: Så jag skulle inte ha haft den där uppenbarelsen om vi inte hade bett det där nyss. Och älskade dotter, vi vet att det finns befrielse på väg. Men detta är dess begynnelse just nu. Okej? Så jag ska ringa din älskade själsfrände just nu och jag vill inte ens lägga på luren på henne, jag älskar henne så mycket. Det är inte bara min kärlek...
Elisabeth [Elisheva]: *börjar tala i Heliga Tungor...*

* * * * * * *

Profetiskt Ord Börjar

MIN älskade dotter: denna natt har du behagat MIG, då du lägger ner ditt kött och du säger “Jag tänker inte ha det på mitt sätt, utan jag tänker ha det på DITT sätt, YAHUSHUA. Jag tänker inte gå min väg, utan jag är fast besluten att gå DIN väg, YAHUSHUA”. Du behagar MIG, MIN älskling. För det är sant att ingen kan älska dig så som JAG gör, men tvivla inte på faktumet att JAG har satt MIN kärlek i andra för dig. Och hur mycket mer kommer JAG göra genom din egen själsfrände om ni båda bara låter MIG uppenbara den där kärleken genom er båda. Allt som satan har kämpat mot så hårt – MINA älsklingar – förstår ni inte hur stort det är att det är MIN vilja att det görs? För han kämpar bara mot MINA planer. han försöker skilja på det som JAG har sagt att JAG vill ha sammanfogat, men JAG tänker inte korsa någondera av era viljor. Inte heller tänker JAG längre låta det skilja helgedomen, för lyssna på din andliga mamma. För förenade består ni och skilda faller ni – så håll er förenade. Ni behöver varandra. Ni vet inte vad som kommer hända detta år.

Men MIN älskade dotter, det är JAG som sätter de orden i din mun: “Jag stannar kvar i arken, för det är här jag är säker.” Det betyder inte att stormarna inte hamrar på dörrarna och försöker dränka dig, men vad det betyder är att JAG ÄR i arken med dig. Och JAG tänker inte låta stormarna dränka dig.

satan fruktar när en av er ber. Hur mycket mer när alla som JAG har samlat där ber tillsammans – för alla är smorda. Men ändå måste JAG säga detta: ingen med upprorets ande kan stanna kvar. För uppror är som en form av häxeri och om någon säger, “Jag kräver att få det på mitt sätt”, så kommer JAG vara tvungen att skicka bort dem, för det är som en spetälska. Så, MIN älskade dotter: du har kämpat mot upprorets ande. Alla ni kämpar mot upprorets ande och vet att ni bara genom MITT NAMN, MITT BLOD kan vinna den där striden mot upprorets ande. För satan är den förste som har gjort uppror: lucifer sade att han skulle ha det på sitt sätt. Nu försöker han fördärva dem som är MINA barn med den vidriga lukten från upprorets ande, varmed den enstaka anden en legion kan komma av demoner för att plåga, för att besitta, för att förtrycka.

Låt inte upprorets ande komma in. När ni ser den, driv ut den! Skratta i ansiktet på djävulen. Ni kommer se! Ni kommer se! Ni kommer se! Och detta gäller för hela YDS: JAG talar ut detta Ord: skratta i ansiktet på djävulen!   

Pröva anden som talar betyder ”håll varje tanke fången!” Är det JAG, YAHUSHUA, som skulle tala ut dessa ord? Är det JAG, YAHUSHUA, som skulle ge er dessa tankar? Ni kommer få se, MINA pärlor, hur många gånger ni kommer bli tvungna att erkänna att det antingen är ert kött eller så var det satan. Men iallafall: om JAG inte skulle tala det, ta inte emot det. Åh, hur JAG älskar er, JAG har gett er så mycket och JAG har så mycket mer att ge er om ni bara litar på MIG.

Son, lägg ner din högfärd. Var villig att klippa bort de där taggtrådarna från ditt hjärta. För det är MIN önskan att sammanföra er till att predika sida vid sida. Det är MIN önskan att använda alla dessa par till att predika till andra par. Alla ni framfördes genom MIN egen Hand. Alla ni har lidit för MITT NAMNS skull. Alla ni har krigat tillsammans, skrattat tillsammans, gråtit tillsammans. JAG har investerat så mycket. Det har inte funnits en enda tillfällighet som har kommit till den helgedomen.

Från och med denna natt, om alla bara lyder: JAG, YAHUSHUA kommer dra dit själar.

MIN älskade dotter: ingen kärlek kan tillfredsställa så som MIN, men låt MIG älska dig genom andra. Tro aldrig att när två själsfränder kommer samman så är det perfektion på jorden. För det finns ingen perfektion på jorden i en relation, såvida det inte är JAG som talar ut – JAG som tillåts manifestera fram, såvida det inte är MIN kärlek som kommer fram, kombinerad med er kärlek... På er egen hand kommer ni [säga] hatfulla ord. På er egen hand kommer ni [säga] skadliga ord. På er egen hand är ni själviska. 

Lägg ner era egna viljor och titta på den andra genom MINA Ögon. JAG tänker inte tolerera någon respektlöshet mot Bruden! Var inte respektlösa mot varandra, för ni betalar ett sådant pris för att tillhöra MIG. Alla ni har samma önskan att bli MIN Brud, att ha ett vittnesmål likt Enoks så att JAG kan dra er vid MIN sida!

Förlåt på samma sätt som JAG förlåter er. Ta ett sudd. Låt inte de andras synder vara skrivna med bläck. Låt det ha varit med blyertspenna. Sudda bort det nu. Se er själva bortsuddande det som om det aldrig fanns. Är det inte så JAG suddar bort era synder med MITT UTGJUTNA BLOD, så långt som öst är från väst? Säger JAG till er, ”Kommer ni ihåg när ni, på en sån och sån dag, vid den tiden och den stunden, syndade mot MIG?”  

JAG har inget register när ni väl säger “förlåt mig” och ni menar det och ni ångrar er och ni vänder er bort från den ondskan. Sluta vara barn och säga ”jag vill ha det på mitt sätt”. Gjorde JAG på det sättet? Visade JAG inte förebilden redan när JAG gick till korset? Sa inte JAG ”Åh ABBA ha det på DITT sätt, men om det överhuvudtaget är möjligt [MIN FADER, om det är möjligt, låt denna bägare gå ifrån MIG. Men inte som JAG vill utan som DU vill."] och denna bägare inte kan gå bort från MIG. JAG vill att DIN vilja ska genomföras, inte MIN”. Detta är en Hemlighet för att kallas för Bruden!

Ingen är MIN Brud om de inte kan få ordning på denna del. Om de inte kan lägga ner sitt kött, hur kan de då gå i ANDEN? Hur kan de höra den Dyrbara HELIGA ANDEN som bor i er? Om ni täcker era öron och ni täcker era ögon och ni säger “Jag vill inte höra vad DU har att säga och jag vill inte se det DU vill visa mig. Jag vill inte säga det som DU vill att jag ska säga, jag vill inte gå dit DU vill att jag ska gå. Jag vill inte göra det som DU säger att jag ska göra”... BORT FRÅN MIG DÅ, ni är INTE MIN Brud! Så där! JAG har sagt det! På hur många sätt måste JAG säga, “Bort från MIG, du så-kallade olydiga brud!”? Världen vill inte höra det! De organiserade kyrkorna vill inte höra det! 

JAG ÄR inte bara det där OFFERLAMMET. JAG ÄR inte bara ditt LIVS KÄRLEK. JAG SKA fruktas också! Ni vill aldrig någonsin smaka på LAMMETS Vrede (Upp. 6:16). JAG älskar er tillräckligt mycket för att varna! Domedagarnas ankomst är nära. Ni vill inte bli kvarlämnade. Ingen kan jämföras med Kärleken som JAG har för er, och MIN Kärlek är FADERNS Kärlek, och MIN Kärlek är RUACH HA KODESHS Kärlek. VI är ALLA kombinerade. Ingen kan jämföras med VÅR Kärlek för er. Men låt er inte bedras: för ingen kan jämföras med VÅR Vrede heller. De vill inte predika det, så JAG upphöjde detta Ministerium till att tala det. JAG lade i varenda en av MIN Brud en fruktan att inte väcka anstöt hos MIG. När de omvänder sig, så gör de det med tårar. De säger ”YAHUSHUA jag vill inte såra DIG.”

Fienderna, de säger, “Man kan inte synda bort nåd”. Fienderna ljuger. De prövar MIG om och om igen, gång på gång. De säger, ”Därför att vi kan göra vad vi vill nu! Det hela handlar om korset. Du har inte tillåtelse att döma mig. Du ska inte säga att min själ är förlorad.” Och de känner inte ens MIG. Det är ordet som dödar och ANDEN som ger liv. De har inte ens ANDEN. Den HELIGA ANDEN finns inte inombords. De har läst Ordet. De har memorerat dem. De försöker göra anspråk på MIG som en FRÄLSARE men de säger, “Gå härifrån som en HERRE”! De säger, ”Jag vill inte ha någon mästare över mig. Det här är mitt liv och jag ska leva det så som jag vill! Åh men jag älskar dig Jesus. Åh men jag prisar dig! Johannes 3:16! Kolla, det står ju här att allt jag behöver göra är att tro. Jag måste inte lyda! AmightyWindMinisteriet, gå härifrån! Jag kan synda hur mycket jag vill, vem är du som ska säga? Det handlar inte om vad jag gör – det handlar om vad Jesus gjorde. Ingen kan vara rättfärdig, kolla det står så här ju ‘Alla har syndat och understigit GUDS Rättfärdighet.’ (Rom. 3:23)”

Men JAG säger er detta: de rättfärdigas böner gagnar mycket (Jakob 5:16), för ni är rättfärdiga genom MIG, för ni är som en David och när ni syndar mot MIG omedvetet, [och när ni inser det] är ni snabba med att omvända er. Ni fruktar att inte omvända er. Ni vet att JAG säger åt er att visa MIG hur mycket ni älskar MIG, är att lyda MIG (Joh. 14:15). JAG berättar för er om detta, och ingen annan tänker predika det, så JAG ska tala ut det ut ur detta lerkärl. JAG kan inte bara vara en FRÄLSARE. JAG måste vara er HERRE GUD ALLMÄKTIG. Allt det går ihop som ett. Det är därför som detta Ministerium är avskilt. Det är inte bara sänt till sista-chansarna. Det används inte bara som en Raffinörs ugn. Det är sänt till de som är kallade till att vara MIN Brud. Till och med denna natt ser ni ett Ord som har kommit ut. Elisabeth [Elisheva] kunde inte ringa i hennes tid till er, för Ordet fanns inte där än. JAG var tvungen att ge henne en dröm. JAG var tvungen att tala ut orden som JAG gjorde denna natt.

MIN älskade dotter, du var tvungen att ta emot. Du var tvungen att lägga ner ditt kött och säga “Jag ska göra det på YAHUSHUAS sätt” och det gjorde du och du talade orden och på grund av dig, MIN älskade dotter, så kom detta Ord fram. Men JAG visste att det skulle det. Det var inte dags denna [förgångna] helg. Det var inte dags för detta Ord att födas, så JAG lät telefonerna gå ner. Annars Elisabeth [Elisheva], du var i en sådan desperation. Du ville bara få det överstökat och förväntade dig det värsta. När höll du en tanke fången för dig att tro att det värsta skulle komma fram? För det värsta kom inte fram – det bästa kom fram! Och du band samman med din dotter på ett sätt genom tårar och taggtråd klipptes och hon har viljan för sin själsfrände för att JAG lade den där, för att JAG gav henne hennes själsfrände. Det finns ingen annan.

Nu ska JAG smörja dina läppar till att tala ut till den andra halvan. Kom ihåg, MIN skatt, MIN juvel som inga andra, för ni alla glittrar i olika grad. Alla ni, alla ni glittrar. En del behöver slipas, och sättet JAG slipar på är med tårar, tårar, tårar och smärta och möda. För titta på en klump av stenkol, hur hårt det måste pressas innan det förvandlas till en diamant. Alla ni, alla ni, alla ni har blivit så hårt pressade men det har inte gjorts förgäves. Allt detta kom fram denna natt för att JAG hade 3 som lydde. Elisabeth [Elisheva], du hörde MIN Röst medan du sov. Kathrynyah, du var där för Elisabeth [Elisheva] för att hjälpa till med att öka Smörjelsen, och älskade dotter, JAG tänker inte säga ditt namn, men du vet vem du är: du var tvungen att ta emot. Du var tvungen att öppna ditt hjärta. Du var tvungen att vilja höra orden som JAG hade att säga. Du var tvungen att vara förberedd. JAG älskar dig.

JAG älskar var och en av er. De som utgör YAHUSHUAS DemonStampare, ni betyder så mycket för MIG! Ni nämndes efter MIG! JAG har gett er er egen signatursång! [“Jag Går Till Fiendens Läger”] För ni går till fiendernas läger och ni tar tillbaka allt som djävulen har stulit och denna natt, dotter, tar du tillbaka allt som djävulen har stulit för att satan är UNDER DINA FÖTTER! Och fienderna är besegrade! Gå inte efter vad dina ögon ser! Du har ingen aning vad JAG har gjort med fiendernas läger!

Ni är så speciella, de som är kvar i YAHUSHUAS DemonStampare och de som ska komma. Ni är så väldigt speciella att JAG sände Heliga änglar till att påbjuda födelsen av den där speciella branschen av Ministeriet, och fienderna hånskrattar och hånar och de säger ”Ingen kan vara Helig”. De dömer er på grund av vem de är för att det inte finns någon Helighet i dem. De vill inte ha Helighet. De vill inte höra MIN Röst. De täcker sina öron när de hör den, och de kallar denna Profet för alla möjliga onda namn, och alla andra som upprepar orden JAG säger.

Men inte ni MINA älskade, inte den riktiga Bruden. Ni vet MINA Ord. Ni känner igen dem och JAG älskar er och stora, stora, stora, stora, stora är era belöningar i Himmelen. Allt ni behöver göra är att övervinna. Var övervinnare och håll varje tanke fången. Och när ni hör en tanke som ni vet inte är av MIG med en röst som inte är av MIG, ta det som om ni grep det med era händer och förebrå det i YAHUSHUAS NAMN. Den där ljugande bedragande anden! Och förebrå satan och se er själva med den tanken som nu har förvandlats till demonen som skickade den och kapa bort händerna på den! Med MITT tveeggade svärd kapa bort det! Och släng iväg det och kasta bort det och säg, ”Jag tänker inte ha någon av dina lögner satan!” För planerna JAG har för er är för gott och inte för ont: alla de som kan höra MIN Röst – detta gäller även för gästerna.

Anropa MIG. Lita på MIG! Förlita inte er på egen förståelse, utan erkänn MIG på alla era sätt så kommer JAG visa er vägen. Lita på MIG! Sluta göra det på ert sätt, och gör det på MITT Sätt, er HERRE, er FRÄLSARE, er MÄSTARE, er HÄRSKARE. JAG tänker inte förlora en enda! JAG vet varenda en vars namn finns skrivna i LAMMETS Livsbok före jordens grundläggning, och JAG tänker inte förlora ett enda namn.

Så när fiender kommer och fiender går. Judasar kommer och Judasar går. När ni gör allt ni kan, ni dunkar huvudet mot väggen men ni kan inte få den personen att falla på knä för MIG och erkänna att det inte var tänkt att JAG bara ska vara deras FRÄLSARE – JAG SKA vara deras MÄSTARE – JAG ÄR ALLSMÄKTIGE GUD, YAHUVEHS ENFÖDDE SON och ni ska följa MINA Fotspår, inte era egna. Om ni följer era egna fotspår, så kommer de leda er rakt till helvetet. Det är därför JAG kom till denna värld för att ge er fotspår att följa efter.

Så dessa är orden som JAG har att säga till er: en oförväntad gåva till MIN dyrbara YDS. För ni behagar MIG. Ni behagar MIG. Ni behagar MIG. Ni arbetar så hårt i detta skördefält. Arbetarna är så få, men ni klagar inte. Elisabeth [Elisheva] kommer säga, “Det här behöver göras och det där behöver göras”, och ingen av er klagar. Ni sätter er hand på plogen och oavsett vad som kommer mot er, så är ni övervinnare! Endast övervinnare är YAHUSHUAS DemonStampare! Kom ihåg det. De som misslyckas kunde inte hålla måttet.

Så JAG lämnar er med dessa Ord till att bli en välsignelse för er. JAG älskar er. Det kommer inte dröja länge tills JAG får se er. Håll er bara hårt i MINA Kläders Hörntofs. Släpp inte taget! Oavsett vad ni ser i denna värld, släpp inte taget. Håll bara i er hårt. Låt inte religionens ande stjäla vad JAG har gett er. Låt inte anden av tvivel eller oro eller fruktan eller panik stjäla vad JAG har gett er.

Ingen religion kommer frälsa er! Ingen! Ingen! Ingen! Bara en kärleksfull och lydig relation till JAG, YAHUSHUA ha MASHIACH, kan frälsa er själ!

Tack, dotter. Tack för att du väckte Smörjelsen i denna MIN Ringmö – JAG vet Elisabeth [Elisheva] att du tvekade till och med att säga de orden, för de orden har förorenats av satans lögner, men du är MIN Ringmö och Orden & Profetiorna ringer runt denna värld. Och satan, du vet detta. du kan inte stoppa det, för JAG har påbjudit detta. Och fler språk ska komma fram. MIN dotter: denna natt har JAG smort dig på ett nytt sätt. JAG smörjer dig nu med ett nytt hjärta, och taggtrådarna har klippts bort. Låt det aldrig någonsin växa igen. Titta aldrig någonsin tillbaka, titta bara framåt. Och då du fortsätter lägga ner din egen vilja, då du fortsätter att hålla fången varje tanke, fången varje vilja! Se om det är av MIG, du kommer växa mer i Smörjelsen av RUACH HA KODESH och det gäller ALLA – alla som lyssnar på detta Ord nu.

Ordets slut

Elisabeth [Elisheva]: Suck, det var allt! Det är som om jag inte andades under hela den tiden. Det är Himmelens luft...

Talad under RUACH ha KODESHS Smörjelse
till Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)


Väcker anstöt hos de flesta, och en välsignelse för andra, ett Barn, Krigare, Brud till YAHUSHUA ha MASCHIACH/JESUS KRISTUS


* * * * * * *