PROFETIA 11

Res Er Upp, Tala Ut, Säg Åt Djävulen Att Hålla Käften, I MITT NAMN!

Givet till Apostel Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Hindra inte de gåvor som JAG har gett dig. Många är kallade, få är utvalda. Gideons trupper var kallade, men få blev utvalda. JAG, din FADER YAHUVEH, gallrade ut dem. MIN älskade, så säger YAHUVEH. Vet detta: JAG har inte kallat dig till att misslyckats, utan för att lyckas i MITT NAMN. JAG påbörjar inte ett gott arbete utan att sen fullborda det. Denna kallelse är inte från dig, utan från MIG. Säger inte MITT Ord “JAG väljer de svaga så att MIN Makt ska uppenbaras”?

Alla kommer veta att det inte är du som predikar, utan det är JAG som predikar genom smorda lerkärl. Sherrie [Elisheva] kan inte ta åt sig äran och gör det inte heller för något hon gör för MIG – för hon vet att det inte är från henne, utan från MIG. Hon vet nu att JAG talar ut genom henne till er. Doktorerna som utövar hjärnmanipulering skulle säga att detta är en mentalsjukdom, men att överlämna sig till den som gav munnen, känslorna och sinnet till er är inte mentalsjukdom.

Men genom att erkänna eller ens tro på att YAHUVEH ens kan tala ut från en person, det tror doktorerna att det är en mentalsjukdom. Det skulle inte ha funnits någon Bibel om de hade lyckats övertyga MINA Lärjungar om detta. Ja, det finns en förfalskning och dessa människor är mentalsjuka, men MINA Profeter är inte en av dem. satan orsakar mentalsjukdom, och de mentalsjuka behöver befrielse. Skulle de inte ha anklagat Petrus, som gick på vattnet, för självmordsbenägen? Storhetsvansinne. De tre hebreiska barnen, skulle de inte ha sagt att de hebreiska barnen som blev inslängda i den brinnande ugnen hade martyrkomplex och andar av självmord?

Men köttet är alltid i krig med RUACH HA KODESH (HELIGA ANDEN) i er. Ni måste besegra köttet för att predika. Ni kan lyckas om ni gör det i MITT NAMN. Men det finns alltid ett krig. Efter varje Profetia måste Profeten kriga mot sitt kött. Eftersom det stegrar och säger “Vem tror du att du är för att tala till YAHUVEHS folk och säga att HAN säger det? Om detta inte händer med MINA Profeter, och om de inte erkänner detta krig, så talar JAG inte ut från ur dem.

Ett säkert tecken på att MIN ANDE har talat eller skrivit ut från en person är om de träffar den rösten som får dem att undra “Är det verkligen DU YAHUVEH?” Den som skriver till er nu, er syster, har denna strid hela tiden, för hon känner sig ovärdig att användas på detta sätt. JAG måste påminna henne så som JAG ska påminna andra genom att få detta att delas med andra: Tror ni verkligen att ni kan tala så vackert och fullt med Smord kraft? Tror ni verkligen att ni har så mycket vishet? Alltid måste MINA riktiga Profeter säga ”DU har rätt, det kan inte vara jag.” Tror ni verkligen att ni har denna typ av mod?

Sen säga “Förlåt mig, HIMMELSKA FADER. Det måste vara DU, för jag kan inte, och jag vill inte göra något sådant som att säga ’så säger YAHUVEH’ när det inte är sant”. Detta är märket av en riktig Profet. De tvivlar på köttet, men de litar på RUACH HA KODESH som använder dem. De vet att de inte kan göra något och inte vill göra något utan att RUACH HA KODESH smörjer dem till att göra det. Sluta vara rädda för gåvorna som JAG har gett er. JAG tänker inte tvinga er att mata MINA får, och ni kommer ändå gå till Himmelen, men era belöningar kommer inte vara lika stora, och JAG kommer att upphöja en annan till att fylla den plats ni borde ha varit. Det finns själar som väntar på att ni ska hjälpa dem.

Rädsla är motsatsen till tro. Återigen talar JAG fram bekräftelsen, men fortsätt inte att pröva MIG för det som redan har bekräftats. Tiden är kort. MIN ankomst är snart. Gör det som ni ska göra för MIG nu, inte senare. Nu är när JAG behöver MINA Präster, MINA Krigare. Nu är när JAG behöver de utvalda till att bärga skörden av själar. Nu är när JAG behöver er till att vara fiskare av män och kvinnor. Nu är när JAG behöver MINA Profeter till att tala ut.

Nu är när JAG behöver evangelisterna, Andar som Johannes Döparen att komma fram. Nu är det dags för frälsning, imorgon kan vara för sent. Så många av de kallade väntar tills imorgon tills omständigheterna blir precis de rätta för dem. Ändå kommer aldrig imorgon och de rätta omständigheterna för dem. Vakna, detta är ett trick från fienden.

Ett annat trick är, “Jag är inte värdig att förkunna YAHUSHUAS Evangelium. Jag har för många problem. Jag har ett förflutet som ger mig skam. DU kan inte använda mig” VAKNA, JAG är DEN som väljer vem som tjänar MIG. Inte ni. Valde JAG inte Paulus (Saul) till att tjäna MIG på ett mäktigt sätt? Och han var en mördare av tusentals Kristna. Hur mycket värre kunde hans förflutna ha varit? Ändå tog JAG det där förflutna och använde det för MITT Lov, Ära & Härlighet. Det som satan avsåg för ont vände JAG om för ert goda. Det är vad JAG gör. JAG kallar inte folk till Ministeriet som inte har lidit. De skulle inte ha identifierat sig med MINA lidande barn. Man vet inte hur mycket ett sår gör ont, tills man själv blivit sårad.

Vem är bättre på att sköta om de sårade fåren än den som har känt smärtan? Man kommer inte veta hur man leder någon ut från synder och till foten av Golgatas kors, om man själv inte hade något att identifiera sig med dem. En syndare frälst av nåd. Hur kan man predika till de återfallna om man själv inte hade trott att man förlorat sin tro på MIG vid ett eller annat tillfälle? Er största svaghet kommer JAG göra till era största styrkor, för JAG kommer använda den där svagheten och hjälpa er besegra den, och bevisa verkligheten av YAHUSHUA. När JAG bekräftar för er att ni har blivit utvalda, stå inte där då och fråga MIG, ”Varför jag?”. Vet bara att JAG ÄR den mäktige ”JAG ÄR” och JAG gör inga misstag. Det är dock fortfarande ert val vare sig ni vill lyda. Men ni kommer vara eländiga och alltid medvetna om att ni inte löd MIN kallelse över era liv om ni skulle avvisa det.

Det är därför JAG sa, “Många är kallade och få är utvalda.” Vilken väljer ni att vara? JAG vet redan vad ni har valt. Säger inte MITT Ord att de som sätter sin hand till plogen och ser sig om inte är värdiga? Sätt er hand till plogen. Lämna ert förflutna vid foten av Golgatas kors. JAG tillät det som hände för att göra er starkare för MIG, inte svagare. För ni har ett vittnesbörd som är gjort av guld, inte mässing. Använd det till att leda själar till MIG. Använd det till att ge MIG Lov, Ära & Härlighet.

JAG, er Mästare YAHUSHUA HA MASHIACH, återvänder snabbare än ni tror. Då ondskan blir mer frodig i denna värld, och de onda skyltar synderna i MITT Ansikte och säger, “Vad ska DU göra åt det, YAHUSHUA?” JAG ska visa dem vad JAG ska göra åt det. Så som JAG visar MINA barn, när JAG tuktar dem, ska JAG straffa dem som nonchalerar MINA budord, homosexualitet, omoral och Bibel i MITT Ansikte och vågar håna MIG. Det kommer. MIN Vrede kommer till denna jord outspädd.

Eftersom de lär barnen att synda och att MINA Ord inte längre är för idag, ska de betala på ett mäktigt sätt. JAG var OFFERLAMMET bara en gång. JAG kommer tillbaka som en Mäktig Krigare nästa gång. Men först bärgar JAG hem MINA barn. MIN Vrede är förbehållen MINA fiender, inte MINA barn. MINA barn, de som älskar och tjänar MIG, vars synder är borttvättade med det UTGJUTNA BLODET från Golgata har inget att frukta.

Men MINA fiender kommer aldrig att veta sådan fruktan. För det som de fruktade kommer att drabba dem, och det som de aldrig fruktade kommer att förtära dem. Eftersom MITT NAMN används som en svordom på etermedierna, och allt som är Heligt hånas tvärs över etermedierna, så ska JAG bevisa att JAG ÄR ALLMÄKTIGE GUD, DEN STORE YAHUVEH ”JAG ÄR”, och det är inte JAG som hånas och förbannas. Det är ni som lyssnar på detta och inte känner sorg av att höra detta, och har förhärdat era hjärtan, och tillät detta, och inte talat ut mot detta. MINA Barn: ta tillbaka etermedierna, i MITT NAMN. Ni hör inte Buddha förbannas, eller satan eller Muhammed.

Men ni hör NAMNET JESUS KRISTUS (YAHUSHUA HA MASCHIACH) förbannas. Ni hör GUDEN ni tjänar förbannas. Det är inte GUD ALLMÄKTIGE som förbannas, utan det är den som talar fram dessa förbannelser över sig själva. Det är bara YAHUSHUAS BLOD som kommer tvätta dem rena från denna synd.

JAG säger er titta på vulkanerna och jordbävningarna, fasorna i himlen, så kommer ni veta hur snar MIN ankomst är. Då JAG kontrollerar det som människan inte kan och aldrig kommer kunna kontrollera: elementen i himlen och vädret. Människan kan inte stoppa vulkanerna, jordbävningarna, snön eller kylan eller hettan, tornadorna, orkanerna, översvämningar från skyfall eftersom ont blir ondare, gott blir heligare. JAG skiljer MITT folk nu, och MIN ankomst är nära förestående. Gör vad ni ska göra för MIG snabbt.

De äldre ska behandlas med kärlek och med respekt, för dessa är äldre som är förråd av mycket kunskap. De är MINA skatter på denna jord, men hur många är bortglömda, bortlåsta, behandlade som oönskat skräp. Deras egna barn dödar lagligt de sjuka och handikappade. De är en ekonomisk börda: ”Låt de fattiga dö, avskaffa socialvården, till vilken nytta är de?” Sa inte JAG ”De fattiga skulle alltid vara med er”? Men ni skulle dela vad ni har med dem.

Mata de fattiga, klä de nakna, era bröder och systrar. De som kallas vid MITT NAMN, tvättade i MITT BLOD, och ni låtsas att ni inte ser dem. JAG SER DEM! JAG HÖR DERAS GRÅT! JAG tillåter det för att se hur många det är som bryr sig. Men för GUD YAHUVEHS Nåd, varsågoda. Ni ska hålla reda på er bror. När en del av YAHUSHUAS Kropp lider, så lider hela Kroppen. Sluta ignorera smärtan.

Då morden på oskyldiga bebisar – ännu i sina mödrars livmödrar – slits isär så barbariskt, och ni tror att det är lagligt med MIG för att denna syndiga värld legaliserar det. Till och med för era dödsdömda mördare försöker ni och kommer på nådiga och snabba avrättningar för dem. Lagarna ger åtminstone 10 år mer i de flesta fall på skattebetalarnas kostnad, era skattepengar, för att förlänga deras liv. För att uppfinna fler nådiga sätt att döda dem som tog liv utan någon nåd. Men bebisar så dyrbara för MIG, bebisar JAG har räknat dagarna till deras födelse, lade MIN ANDE i dem, fått dem att växa sig starka och friska i mödrarnas livmödrar, så att de ska andas vid födselns tid, och dessa oskyldiga bebisar som aldrig har vetat fel torteras då deras ohörda skrik ekar i MINA Öron.

De som har gjort dessa aborter och inte bekänt och bett om förlåtelse och vänt sig bort från denna synd: i all evighet kommer ni höra skriken av alla dessa bebisar. Som ett av era straff som väntar er i helvetet, och aldrig ett avbrott från de mördade bebisarnas gråt eller skrik. Vet ni hur en gråtande bebis går på nerverna? Föreställ er miljontals i era öron för evigt.

OMVÄND ER NU, sjuksköterskor, doktorer, kvinnor som gör dessa saker för er egen skull. OMVÄND ER NU, politiker som stiftade dessa lagar. Högsta Domstolen, du är inte högst i MINA Ögon. Du är inte över MINA Lagar. Det är bara ALLSMÄKTIG GUD YAHUVEH som är Högst. Det är bara ALLSMÄKTIG GUD YAHUVEH som är domare och jury och bödel. YAHUSHUA HA MASHIACH kom för att ni ska ha liv, ja, liv i överflöd. OMVÄND ER! Vänd er bort från denna synd, för JAG kommer att hålla er ansvariga. Blodet av de ofödda är på era händer.

Varför, för att JAG har gett mänskligheten ett val? Ett val att lyda det som är givet av instinkt till varje kvinna och man, att beskydda de unga, livnära de unga. Och ändå mördas de barbariskt. Ve de som kallar detta lagligt. Ve de doktorer och sjuksköterskor som deltar i detta mord. Ve de politiker som stiftade lagarna för dessa oskyldiga bebisars slakteri.

Ve er som har varit tysta alltför länge. För JAG hör deras skrik. Bebisarnas själar återvänder till var de kom från, Himmelen. Men deras själar slits ut från denna värld obarmhärtight. Obeskrivlig grymhet. JAG låter själarna lämna bara för att bevisa människans omänsklighet mot människa. Då JAG vet vilket val den kvinnan redan har gjort. Sörjer och ger henne varje chans att omvända sig. Vet att hon inte kommer göra det, arg för att hon inte tänker omvända sig.

Tala om för dem, tala om för dem, MIN Dotter. Återigen: fastän till och med de som kallar sig vid MITT NAMN men inte gör något annat än att skaka på huvudet, och andra som JAG är så stolt över att kalla för MINA barn lägger ner sina liv, anseenden och pengar för att beskydda de oskyldiga bebisarna i mödrarnas livmödrar. Det är dessa som JAG ska belöna. Varför stödjer inte kyrkorna dem som är villiga att offra sitt allt för att protestera mot dessa mord av oskyldiga bebisar?

De förlorar sina jobb, fängslas, hånas, och varför? För att de hörde MIN Röst och MIN överbevisning som sa “Tala ut, tig inte.” JAG har hört deras böner, JAG har sett deras tårar, och JAG har känt deras smärtor, har ni? Varje gudstjänst borde be för dem. Varje gudstjänst borde be för MIN överbevisning, MIN dom över dem som gör sådana saker, som tillåter dessa mord, men hur få gör det. JAG är SMÄRTSAMT ARG. För ni säger att ni är MINA, och ni ignorerar gråten av de ofödda, och gråten från dem som offrar sitt allt för att beskydda och stoppa slakten av de ofödda. Res er, tala ut, i MITT NAMN. Be, Be, Be, tills ni ser denna ohygglighet upphöra.

Vill ni veta varför JAG lät detta fortgå? För att JAG har väntat på att MINA barn att anropa MITT NAMN för att stoppa detta. För att bevisa att de bryr sig. Inte bara ett fåtal, utan miljontals borde ha talat ut då dessa lagar mot MINA Lagar stiftades. Det borde aldrig finnas en gudstjänst där denna bön inte går ut. Pastorer, ni kommer att hållas ansvariga. Ni har blivit varnade. Församlingar, varna era pastorer. Det är avsett att de ska representera MIG. Uppmana dem, under varje tjänst, att be för att denna ohygglighet ska upphöra, för att MIN dom ska drabba dem som vägrar att omvända sig. Sluta ge MIG ljumma böner. JAG tänker inte lyssna. Ge MIG böner med passion och med ett hjärta som bryr sig. Sluta med ritualbönerna som bara är ordmemorering, JAG tänker inte höra. Detta är från er hjärna och er mun, inte ert hjärta.

Stora slukhål kommer att öppnas, och jorden ska svälja dessa abortkliniker. Inte något som människan har gjort, utan MIN Hand ska slå jorden. Där mest blod utgjuts, oskyldigt blod. För inte ens i krig utgjuts oskyldigt blod på detta sätt. Men över satans altare slaktas dessa barn för bekvämlighetens skull, för egoismens skull, för rädslans och för girighetens skull. JAG ska ge dem något att frukta. De kommer att frukta ALLSMÄKTIGE GUD YAHUVEH som skapade dessa själar som de mördar så brutalt. De kommer att frukta YAHUVEH som de hånar och säger att det är lagligt. De kommer frukta DEN som satte de Kristna i deras ansikten för att varna dem att detta är mord, detta är synd. För det kommer inte vara något som de Kristna gör som kommer få dem att frukta, annat än att be och sätta YAHUVEHS Hand i rörelse genom dessa böner.

Men kvinnorna, doktorerna, sjuksköterskorna, politikerna, de som applåderar morden av MINA oskyldiga själar ska se MITT Ansikte och MIN Ande över MINA barn som skickats ut som trupper för att be. Kom ihåg Jerikos murar. Kom ihåg hur det inte var mänskliga händer som fällde Jerikos murar. Så ska det bli igen, och de kommer inte kunna bygga abortklinikerna tillräckligt snabbt. Säg det till dem, MITT barn, och lär dem.

Det finns fortfarande tid att omvända sig, men snart kommer det inte finnas längre. Kom ihåg Sodom och Gomorra. Det var inte mänskliga händer som frambringade eld och svavel. Det regnade från Himmelen där det finns upplagrat, och det ska komma igen. Ni onda, de som utövar detta och så mycket värre, ni har blivit varnade. Era lagar kan legalisera homosexuella äktenskap, men JAG har bestämt att det är en synd. Det är ett hån av äktenskap och det som JAG skapade till att vara Heligt. Det är inte legaliserat i MINA Ögon. Pastorer, en del av er har deltagit i dessa kärleksmåltider av främmande kött. Genom att inte säga någonting, så har ni deltagit i det. Res er, tala ut, säg åt hedningarna att hålla käften i MITT NAMN. Lyssna inte på deras lögner mer. De är ute efter barnen – ni har blivit varnade – era egna barn.

Ni måste OMVÄNDA ER NU, för annars kommer ni också att genomlida det som ska komma och kommer snabbt. Ni har blivit varnade. Så oroliga för er skattebefrielsestatus, men inte oroliga om vad GUDEN som ni påstår tjäna kommer göra med er för att ni inte ber mot detta och för att ni inte rör MIN Hand till att göra slut på detta. Återigen: det borde aldrig finnas en gudstjänst som slutar utan att böner går ut för att göra slut på denna ande som har framskickats till att besudla allt som är Heligt. Bönerna från en rättfärdig person är mycket verksamma. Ljumma böner hör JAG inte och JAG avskyr dem. Var antingen varm eller kall, men kom inte till MIG ljummen, för JAG kommer att spy ut er från MIN Mun.

Säg inte att ni är MINA och inte stå upp för allt som är Heligt eller hålla er tysta när ni ser andra stå upp för Helighet och ansättas för MIN skull, och inte hjälpa dem på alla sätt som ni kan av rädsla för att förlora er skattebefrielsestatus. Ni kommer att förlora mer än er skattebefrielsestatus. Ni kommer att förlora mer än era liv. Ni kommer förlora era SJÄLAR. Ni har blivit varnade. Tiden är nu. Res er, tala ut, säg åt hedningarna att hålla käften i YAHUSHUAS NAMN. En med YAHUSHUA på sin sida är en majoritet. En miljon utan YAHUSHUA på sin sida är en minoritet. Tiden är nu.

Ett trasigt lerkärl, men mäktig krigare av YAHUSHUA MESSIAS!

Pastor Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)

* * * * * * *

Från och med nu befalls jag att skriva in tiden. Jag vet inte anledningen. Och dessutom, medan jag skrev denna Profetia, så förlorade jag uppkopplingen till Internet. Jag försökte återansluta bara för att finna att alla telefonlinjer attackerades på något sätt. Det har pågått i 2 timmar nu och detta är inte skickat. Det är kl. 15:37, och jag kan inte ens nå operatören.

I flera timmar har det sagt “Denna linje är upptagen!” Aldrig har det hänt tidigare. Jag täcker denna dator och mejl med Profetiska Budskapet med det UTGJUTNA BLODET FRÅN YAHUSHUA HA MASHIACH av Golgata. Genom tro, tror jag på att alla som RUACH HA KODESH vill att de ska ha detta Budskap kommer att få det. Oförmögen att ansluta hela natten och skicka detta i kväll. Kan inte ens nå operatören, eller ringa fjärrsamtal. Något har hänt i det himmelska medan jag skriver detta. Det är bara lokalsamtal som går igenom.

Detta är första gången jag någonsin fick order om att börja inkludera tiden. Ni kommer att se något hända som motsvarar detta datum eller denna tid. Jag vet inte vad. Jag ber att var denna Profetia än publiceras eller skickas, skicka hela sidan.

För det finns en anledning, och återigen: jag vet att det är YAHUVEH som befaller mig att säga detta: ändra inte och utelämna inte ett enda ord. Låt det vara kvar i det kompletta tillstånd som jag skickar det i. djävulen måste vara galen. Trots allt skickas detta tvärs över etermedierna, och Bibeln säger att satan är härskare och har makt över etermedierna med sina furstar. Men jag täcker etermedierna i vilka detta färdas genom och datorerna med det UTGJUTNA BLODET AV YAHUSHUA, och våra telefontjänster och internettjänster. BLODET AV YAHUSHUA afrånv Golgata och Nasaret är emot dig satan.

Och demoner, ni kan inte korsa BLODET. I YAHUSHUAS NAMN. Telefonlinjerna funkar nu kl. 23:15. Nu kan det skickas. De som har öron av RUACH HA KODESH kommer att höra rösten av vår ALLSMÄKTIGE GUD YAHUVEH. Alla andra kommer att förbli döva. I YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN, RUACH HA KODESH skicka ut DINA Budskap till alla dem som kommer känna igen vår MÄSTARES och SKAPARES Röst.

Bara för DITT Lov, Ära & Härlighet, YAHUSHUA, ber jag. Amen.

* * * * * * *