PROFETIA 118

Akta Er, Den Stora Vedermödan Är Ett Stenkast Bort!

Skriven/Talad under RUACH HA KODESHS Smörjelse
Genom Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
Mottagen 19 februari, 2010
Publicerades 27 juni, 2010

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105: YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Profetiskt Ord Börjar:

“Nu räcker det! Judas fick gå bland Apostlarna bara under en viss tid! Han kunde inte heller längre leka en hycklares lek, för det finns troende och det finns följare.

Det räcker inte med att säga “Jag tror på YAHUSHUA/JESUS. Jag tror på att det finns en GUD i Himmelen som heter YAHUVEH/YAHWEH. Jag tror på att det finns en HELIG ANDE, RUACH HA KODESH”. Frågan är, följer ni OSS? Det räcker inte med att bara tro!

JAG avslöjar de dolda Judasarna. JAG avslöjar dem som kallar sig för Kristna, men som inte är det! JAG avslöjar vem satans brud är! Förfalskningar finns runtomkring er. De strider mot MIN riktiga Brud! YAHUSHUA HA MASHIACHS Brud är i ett krig mot satans brud!

Vill ni veta vem er livsfarligaste fiende är? Det är inte hedningarna som vägrar att erkänna MITT NAMN. Det är hycklarnas kyrka!

Denna dag, då det ropas till världen – är detta någon som ni skulle tro på? – när en som kallas för Elton John har rest sig upp och förkunnat för alla: ”Jag tror att JESUS var en medlidsam, superintelligent homosexuell man som förstod SIG på mänskliga problem. På korset förlät HAN dem som korsfäste HONOM, och JESUS vill att vi ska vara kärleksfulla och förlåtande. Jag vet inte vad det är som gör folk så grymma, för Bibeln säger att JESUS var utan synd, så det utesluter homosexualitet, så det kan inte vara en synd”. Så säger Elton John.

Men JAG, YAHUVEH, har fått nog! Denna människa, Elton John, vågar tala ut MINA Heliga Ord och förvränga dem! Och säga att Evangeliernas JESUS KRISTUS är homosexuell?!

Värld: för denna styggelse ska ni dricka av Svarta Blodböldspesten! Gör dig redo, värld! JAG, YAHUVEH/YAHWEH, talar ut: JAG har fått nog!!!

Denna sjukdom har utvecklats i de som är homosexuella och lesbiska. Denna sjukdom har väntat på MIN timing för att komma fram. Ni som kommer med undanflykter för de homosexuella: JAG har gett er tid att omvända er...

JAG tänker inte säga dagen till er, JAG tänker inte säga månaden för er. JAG tänker inte ens säga vilket år denna sjukdom ska manifesteras fysiskt. Men JAG berättar detta för er: Den Svarta Blodböldspesten har nått det Vita Huset. JAG talar om för er att ingen ska komma undan!

Hur vågar någon säga att det som JAG har kungjort, i MITT Heliga Ord – att det är en styggelse – nu vågar ni säga att MIN ENFÖDDE SON YAHUSHUA HA MASHIACH, det PERFEKTA SLAKTADE LAMMET SOM ÄR utan en enda fläck, utan en fläck av synd, deltog i en styggelse som kallas för homosexualitet, ett hån av det som JAG skapade när JAG skapade Adam och Eva.

Judasarna avslöjas inför era ögon. Ja, de som citerar Skrifter och ändå vilseleder så många, för de följer inte ens Skriftens Ord. Ve Judasarna som säger ”Tro inte på Bibeln. Tro inte på de Heliga Skrifterna. Kasta bort Toran, det är bara människor som har skrivit det. Riv bort denna Skrift. Riv bort denna sida. Riv bort detta kapitel”. JAG ska säga er vad JAG ska riva ut, vad JAG har rivit ut, vad JAG har utplånat: det är era namn i LAMMETS Livsbok!

JAG, YAHUVEH/YAHWEH, säger: JAG har fått nog, striden har rasat så länge. Sa JAG inte, ”I dessa dagar före tiden av Jakobs Nöd, den Stora Vedermödan, så skulle de Heliga bli Heligare och de oheliga oheligare”? (Profetia 90, ”Vad heter RUACH HA KODESH?”)

Nu vågar de kalla sig för “Kristna”. De säger “Oroa er inte om att synda. Jag garanterar er Himmelen iallafall”.

Och nu försöker denna förtappade, förkastliga, laglösa människa – av antikrists ande, Elton John – att uppmuntra alla i den homosexuella befolkningsgruppen och dem som vågar kalla sig för Kristna: ”Oroa er inte. JESUS KRISTUS var en av er. Homosexualitet kan omöjligen vara en synd, för ni ser: Jesus Kristus var syndfri”. Och ändå pratar de om MIG och vet inte ens MIN SON YAHUSHUAS HELIGHET. Och de talar om MINA Heliga Skrifter, och ändå tjänar de satan med hela sitt inre.

Vet ni, MINA små, MIN Brud av YAHUSHUA HA MASHIACH, JAG litar på er. JAG tillåter Judasar att komma in mitt ibland er, precis som Judas Iskariot fick vara i mitten. Förstår ni inte att han också hade sina följare? Men JAG säger detta till er, så som JAG för länge sen sa till dig Elisabeth [Elisheva]: ve de Judasar som försöker ansluta sig till detta Ministerium. De började med att dricka Mjölken och att äta det Andliga Köttet. Och sen förrådde de allt som de visste var Heligt. Så JAG förbjuder er från att gråta över en Judas, för JAG gör inte det!

Judasarna som förråder er här på jorden förråder hela MIN Heliga Brud, till och med dem som bor i deras egna hus. Hur många har Judasar i sina egna hushåll? Hur många är i ojämnt okade hushåll, till och med de som kallar sig för MINA? De (Judasarna) förrådde för länge sedan i kriget med lucifer i Himmelen. Tror ni att JAG är överraskad? Säger inte JAG att JAG låter vetet och ogräset att växa tillsammans? (Mt. 13:30) Nu har JAG visat ogräset för er denna dag och JAG säger detta till er: JAG sa åt er att varna världen att den är ett stenkast bort från Tiden av Jakobs Nöd, den Stora Vedermödan.

Min älskade son (Ungdomspräst på AmightyWind), du har gjort en undervisning som avslöjar djävulens lögner beträffande bortryckningen som kallas för Uppryckningen, och hur få vill veta Sanningen? Hycklarnas kyrka skulle hellre vilja tro på lögnerna: ”lev hur man än vill, synda hur man än vill, det räcker med att bara få andra att bli övertygade om att man är en Kristen. Man behöver egentligen inte göra det som man skriver, det som man säger, man måste inte vara någon förebild av vem YAHUSHUA HA MASHIACH ÄR, det räcker med att bara låtsas. Det räcker med att bara säga ’’Jesus’ välsigne dig’”.

Ve dessa Judasar som vilseleder MINA får och lamm. Men ni ser, MINA får och lamm har sina namn skrivna i LAMMETS Livsbok, och de kommer återigen att återvända till den GODA FÅRAHERDEN YAHUSHUA. Det kan ta lidande genom ansättningens eldar med outsäglig plåga i Tiden av Jakobs Nöd, det som ni kallar för den Stora Vedermödan. Men MINA får och lamm kommer att återvända till MIG även om det är med sina sista andetag. Deras tro kommer att hettas upp genom ansättningens eldar.

Akta er, till de som är ljumma. JAG har sänt detta Ministerium till att tala ut MINA Ord för att varna er. JAG smörjer MIN Profet till att tala ut MINA Ord, och ni vill avvisa henne för att hon inte är en man med ett långt grått skägg. Ni säger ”GUD kan omöjligen tala ut från denna kvinnas mun.” Ni vill inte höra. Ni visar er dumhet. Ni visar vilka kliande öron ni har.

Den riktiga anledningen till att ni hatar detta Ministerium är på grund av överbevisningen. Ni vill inte veta att ljumma kristna kommer att gå till helvetet och inte är Kristna alls, och att man gör fel när man inte lyder de 10 Budorden. Ni vill bara säga ”’JESUS KRISTUS’ betalade PRISET för mig i Golgata”.

Ja, YAHUSHUA HA MASHIACH betalade PRISET för er i Golgata, men vilket pris har ni betalat för HONOM? Är det verkligen för mycket begärt att ni lyder? Ni har inte längre någon ursäkt för att synda när ni verkligen är pånyttfödda och fyllda med RUACH HA KODESH/HELIGA ANDEN, för ni har RUACH HA KODESH inombords som överbevisar er när ni syndar. Ni ska verkligen vilja lyda JAG, YAHUVEH/YAHWEH, med varje Ord som JAG säger.

Åh så många säger Frälsningsbönen, skryter och säger: “Jag tror på ’Jesus’”, men hur få följer det som de påstår sig tro på? Ni hatar alla Ministerier och alla människor som överbevisar er för era synder.

Ljus och mörker kan inte gå ihop (2 Kor 6:14). Med MIN Egen Hand har MITT Ord talat ut det. YAHUSHUA HA MASHIACH kom med ett skiljande svärd (Mt 10:34). Med MINA egna Ord har det framtalats, och vad är ert svar?

Ni som inte vill ge upp era ojämnt okade hushåll, så att de inte ska förråda er i den Stora Vedermödan, ert svar är: “Stämpla henne som en falsk profet. Riv bort de där Orden från Bibeln. Ignorera dem. Utplåna dem.” Det är ert svar. “Vilseled andra”. Inget har förändrats!

Samma fariseiska ande som stenar MINA Heliga. YAHUSHUAS Brud, de lever sina liv varje dag för att vara behagande för MIG, de påstår sig inte vara perfekta, och när de råkar väcka anstöt hos MIG, så omvänder de sig snabbt med tårar i ögonen och de säger: “Åh snälla hjälp mig att inte upprepa den synden igen”. Det finns många olika synder. Till och med denna Profet som JAG nu talar fram detta Budskap från, kämpar med förhalandets synd. Hur många av er misslyckas med denna? Ni vet vad ni ska göra, men ni gör det i er tid. Åh, ni vet vad JAG vill att ni ska göra, och JAG talar inte om de Tio Budorden nu. Det kan vara något så litet, men ni gör inte det. Det finns många olika synder.

Ingen är perfekt. Alla är ett pågående arbete. Men JAG säger er detta: när det är dags att komma och hämta YAHUSHUAS Brud, så kommer det vara när era Himmelska Betyg är på den högsta nivån, när ni strävar efter att lyda MIG varje dag på alla sätt, när ni gör era kroppar till levande offer, när ni har lärt er den första Toralagen (första Budordet – Du skall inte ha andra gudar före MIG) och inte för en makes eller en älskads skull skulle ni bryta mot den, även om det innebär slutet på ert äktenskap. Ni inser att ingen kommer före YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA & RUACH HA KODESH.

De starkaste och mest välsignade äktenskapen kommer att vara de som håller det Första Budordet och de båda kommer att vara “i obalans” i sin kärlek och lydnad till YAHUSHUA. Båda de kommer att älska YAHUSHUA mer än varandra eller någon annan. YAHUSHUA är deras livs, själs och andes ÄLSKARE. Och när JAG nämner “i obalans”, är det inte så det ska vara när ni älskar YAHUSHUA över allt annat? Ni är på denna jord en så kort tid. Detta är bara ett andetag i ert liv. Vi pratar om evighet i Himmelen.

Åh MIN älskade Brud, älskade Brud av YAHUSHUA HA MASHIACH, lyssna på MIG: låt inget vara viktigare än DEN som får ert hjärta att slå, DEN som andas liv genom er. Åh älskade, ingen kan älska er så som JAG, YAHUVEH/YAHWEH, gör. Vet den – som du kallar för din älskling, din make – antalet hårstrån på ditt huvud? (YAHUVEH/YAHWEH gråter genom Elisabeth [Elisheva] då HAN sa detta, när HAN talade om hur mycket HAN älskar SIN Brud.) Låt inte JAG, YAHUVEH/YAHWEH & YAHUSHUA vara sist på era läppar.

Åh, ni ljumma spykristna, dem som YAHUSHUA kommer att spy ut som spyor ur SIN Mun. Det är därför er kärlek har växt sig kall. Ni sätter så många andra kärlekar före OSS, era jordiska lust, köttsliga begär, över OSS. Ja, till och med de som kallar sig för MINA och vågar kalla er för kristna! Och ni undrar varför ni inte längre kan urskilja Sanningen från lögnerna, men ni stenar de Heliga och detta Ministerium som talar ut det lika säkert som Stefanus blev stenad (Apos 7:59). JAG talar till de spyljumma kristna, ni behöver inte fortsätta vara spyor! Det är ert val!

JAG sände detta Ministerium och andra Ministerier och individer, som ingår i YAHUSHUA HA MASHIACHS Heliga Brud, för att varna er! JAG sände denna Nya Elia [Eliyahu, på hebreiska] och JAG bryr MIG inte vare sig ni gillar att höra detta eller inte, men JAG använde MIN Nya Elia [Eliyahu] till att föda fram detta Ministerium, och det började i Amerika, och nu finns det över hela världen, för att varna, tillrättavisa och uppmuntra. JAG talar inte bara fram välsignelser. Utan JAG, YAHUVEH/YAHWEH, talar fram förbannelser. JAG har fått nog! JAG tänker inte be om ursäkt för Sodom och Gomorra!

Denna värld har blivit en Sodom och Gomorra i MINA Ögon. Skäms på er! Skäms på er som inte försvarar de Heliga som talar fram dessa varningar!

Så, MINA älsklingar, denna dag avslöjade JAG en Judas. Ödet av en Judas är död och helvetet. Ni kommer att se Judasar komma och gå. Ve dem som följer Judasarna, för ert öde kommer att vara detsamma! Ve alla som säger att, tagandet av nattvard till minne av det som MIN SON YAHUSHUA betalade – när HAN gav SIN KROPP & SITT BLOD för deras synder – är kannibalism eller vampyrism! Ve! Ve! Ve! Ve! Ve! Detta är hädelse, och det ultimata hånet av YAHUSHUAS OFFER!

(Vi kände denna person i ca 3 år. Denna person var en trogen stödjare, och vi betraktade denna person som en del av YAHUSHUAS familj. Denna person gick till en internetsida som sa att nattvardstagande är kannibalism och vampyrism, och den sorgliga delen är att den personen trodde på denna lögn från djävulen. Så denna Judas mejlade många andra och försökte att få dem att tro på denna lögn. Denna person försökte till och med övertyga Elisabeth [Elisheva] om denna lögn. Denna person är nu en Judas, och kommer att ha samma öde som Judas.)

Sedan när! Sedan när! När ni ber att ni ska bli en med YAHUSHUA: sinne, kropp, ande och själ, och ber om förlåtelse för era synder och HANS BLOD tvättar er rena, sedan när är detta ondska? Vem skulle våga säga en sådan lögn?! Vem skulle våga tro på en sådan lögn?! RUACH HA KODESH/HELIGA ANDEN är inte i dem! Ni har huvudkunskap och ingen hjärtkunskap. Nattvard är viktigt, och det är ett vapen mot fienden.

Till er som säger “Nattvard är inte viktigt”: YAHUSHUAS sista ord när HAN satt med SINA lärjungar var: “Detta är MIN Kropp, gör detta till Minne av MIG” (Mt 26:26-28, Mk 14:22-24, Lk 22:17-20, 1 Kor 11:22-30). Sedan när är det en synd!? Vem utom satan skulle säga något sådant!? Vem skulle våga säga något sådant!? Detta är den ultimata förolämpningen, för ni har hånat MIN SONS BLOD! Ni har kallat för ont det som JAG kallade för Perfekt! Detta är den ultimata förolämpningen, och sen försöker ni lögnare att vilseleda MIN Profet som JAG talar ut från, och säga denna lögn till andra. Nattvard är det ultimata vapnet mot satan, och ni har kallat denna nattvard för ond. Och det som JAG har framtalat som gott, kallar ni det för ont?

Lika säkert som ni har hädat inte bara mot YAHUSHUA HA MASHIACH och inte bara JAG, YAHUVEH/YAHWEH – som sände MIN ENDA SON till att ge SIN KROPP & SITT BLOD för er – så har ni förolämpat RUACH HA KODESH. Ni har hädat mot alla TRE! JAG talade om för er. JAG varnade er: ”Akta er för dem som kallar det onda gott och det goda ont” (Jes 5:20).

JAG sänder alltid fram MINA Profeter till att tala MINA Ord. De Heliga Skrifterna talades inte fram av människan. Det är samma sak som när JAG talar ut från detta lerkärls mun nu. Det är JAG, YAHUVEH/YAHWEH, som satte de Orden i dem för att skriva. De rena Orden korrumperades av olika avskrivare och översättare.

JAG varnar er: lita inte bara på King James-versionen[1] av Bibeln, för kung James brinner i helvetet. Han tog bort böcker och ord som han inte ville inkludera, lika säkert som de gör idag, och säger: ”Dessa Skrifter och Toralagar gäller inte längre. Detta stämmer inte överens med min uppfattning om vem GUD är. Det är inte tänkt att HAN ska förbanna. HAN sände SIN ENFÖDDE SON till att betala PRISET på Golgata, för att lida och dö i mitt ställe. Så nu kan jag göra vad jag vill. Det spelar inte längre någon roll för GUD. HAN bryr SIG inte vad jag gör, för HAN sände SIN ENFÖDDE SON till att betala PRISET. Lagen spikades fast på korset, så jag kan göra vad jag vill. Det Fjärde Budordet säger jag: vilken dag som helst duger för Sabbaten. JESUS KRISTUS, YAHUSHUA HA MASHIACH, sa att HAN är Sabbatens HERRE. Det spelar inte längre någon roll, för de slängde bort den dagen.”

Lögnare! Lögnare! Lögnare! Tror ni att JAG skulle slösa MIN Tid på att ta MITT Eget Finger och inrista på en stentavla, och ge den till Moses, och försvara Israeliterna och befalla dem att hedra MIG på Sabbatsdagen genom att vila?! Genom att vila?! Inte genom att arbeta, utan genom att vila?! Lögnare!

Ni som påstår att ni är kristna, och lägger upp dessa videor om varför kristna “inte längre behöver oroa sig om Sabbaten. Det spelar ingen roll vilken dag. Det spelar ingen roll. Den romersk-katolska kyrkan har förändrat den”.

Lögnare! Om ni inte omvänder er, så kommer ni befinna er i Eldsjön! JAG tänker inte leka! Den Stora Vedermödan, Stunden av Jakobs Nöd, finns nästan över er, tiden av jämrande, gråtande, av stort lidande, mer än vad denna värld någonsin har känt!

Vad tror ni håller helvetet brinnande? Lågorna växer sig bara hetare! Det är JAG, YAHUVEHS Vrede, Raseri och Ursinne!

JAG vill ha hem MIN Brud! JAG vill ha hem YAHUSHUAS Brud! HANS Brud är MIN Brud. JAG vill ha hem dem.

Jag tittar på detta avlopp som kallas för jorden. Dynga finns överallt, och JAG ser små skimranden i dyngan från de som är YAHUSHUA HA MASHIACHS Brud, och alla de Heliga, här och där. Det är som om de är begravda under dyngan, och åh vad mycket dynga. Så mycket stank finns i avföringen, i det som kallar sig för “kristna kyrkor”! Dom! Dom! Dom har kommit till det som ni kallar för “HERRENS Hus”!!

När de Ikabod-kristna kyrkorna slutar predika mot synd som abort, otukt och samkönade äktenskap, när ni tillåter synd bakom predikstolen, när ni låter homosexuella predika bakom predikstolarna och skryta om sin synd, när ni slutade tillrättavisa syndarna, så lades Ikabod på era dörrar, och MIN RUACH HA KODESH/HELIGA ANDE togs bort därifrån! (1 Sam 4:21)

Ni sjunger era sånger och samlas på söndag, och ändå finns JAG inte där! Åh, en del av MITT folk finns där. Men MIN riktiga Närvaro, MIN RUACH HA KODESHS Smörjelse, välkomnas inte där. Ni använder era känslor och blir uppeldade med sånger, men MINA riktiga Profeter tillåts inte att tala.

VI tillåts inte att vara där. När JAG säger “VI”, så menar JAG själva Närvaron av YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA & RUACH HA KODESH. VÅR Närvaro finns INTE där, för annars skulle de alla falla på sina ansikten!

De kommer att omvända sig för Amerika, men kommer de varna andra om synderna som de är i? Det är ett hån. Vill ni veta varför Smörjelsens kraft inte är som hos den Första Kyrkan? Titta och skåda vad JAG ser. Stanken är mer än JAG, YAHUVEH/YAHWEH, kan stå ut med.

Hedningarna tittar på dessa så-kallade ”kristna” och säger: “Det finns ingen skillnad mellan er och mig”. Elton John säger ”Det finns ingen skillnad mellan er och mig. Jag kan skriva om Skrifterna också. Folk säger ‘Kasta bort det Fjärde Budordet’, så jag kan säga, ‘JESUS KRISTUS är homosexuell’, det finns ingen skillnad”.

Men ni ser, JAG upphöjde detta Ministerium som vägrar att kompromissa med synder: Alef & Tav (Alfa & Omega) Almightywind (kallas även för Amightywind) RUACH HA KODESH-LöpEldsMinisterium!

MITT AmightyWindMinisterium är en mäktigt rusande vind som går genom världen, och satan kan inte stoppa den! Så han får alla att koncentrera sig på bara en kvinna (Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu]).

De som känner och älskar henne kan skilja mellan henne och när JAG, YAHUVEH/YAHWEH, talar fram. Men det är inte bara en kvinna som talar fram. JAG ÄR YAHUVEH/YAHWEH, och JAG säger er att detta Ministerium kallar fram YAHUSHUA HA MASHIACHS riktiga Brud till att komma fram, för ni behöver varandra. Alla ni attackeras. Ni är som ett sårat djur som slickar era egna sår eftersom ni inte kan lita på någon, så JAG, YAHUVEH/YAHWEH, satte ihop denna grupp. Och JAG använder detta kärl som talar fram för att föda det i den fysiska världen – JAG, YAHUVEH har redan fött det i den Andliga världen – ”YAHUSHUAS demonstampare” (YDS, Heliga Bönekrigare).

Ni kommer att se Judasar komma och gå – det är deras val. JAG talade om för er: det är inte alla som duger till att vara YAHUSHUA HA MASHIACHS Brud. Det är bara de som förblir lojala ända till slutet. Ni kommer att veta vem Bruden är.

MINA älsklingar: JAG förbjuder er från att gråta ännu en tår över ännu en Judas! JAG förbjuder er från att gråta! Titta istället på Apostlarna och YAHUSHUAS riktiga följare som vägrar att stämma överens med synd! Hycklarnas kyrka vägrar att sätta JAG YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA & DEN LJUVA RUACH HA KODESH först, och ni är omringade av hycklarna, och de kommer att ha samma öde som Judas. Det var redan nerskrivet.

En judas är den ultimata föroreningen. Ni ser: denna Judas ville inte hålla denna förorening (av att säga till detta Ministerium och denna Profet att nattvardstagande är av djävulen som kannibalism och vampyrism) som spetälska för sig själva. De nådde ut för att besudla och förorena den Heliga Bruden – YAHUSHUAS demonstampare, till och med denna Heliga som talar ut – för att leda dem till antikrist. Judasarna kommer alltid att göra detta. De vill inte hålla föroreningen för sig själva. De vill dela den, så gråt inte längre för Judasarna.

Detta är ett dystert Budskap. Tror ni att YAHUSHUA fann nöje den dagen HAN avslöjade vem Judas var? Men ni ser, älsklingar, JAG kommer låta en Judas förbli dold bara under en viss tid.

Titta runt i världen. En del har förtröstat sig på sina jobb. En del älskar sina jobb mer än JAG, YAHUVEH/YAHWEH. En del förtröstar sig på ekonomi. De ser sina ekonomiska imperier falla sönder inför deras ögon. En del förtröstar sig på makar, och JAG avslöjar saker som ni helst inte vill se. JAG skiljer, och JAG kommer att fortsätta skilja, alla som förorenar MIN Brud.

JAG prövar er: vem älskar ni mer, den där hedniska maken? De som påstår sig vara jämnt okade, och ändå, när maken säger ”jag måste få mer av din uppmärksamhet”, vem kommer ni bevisa att ni älskar mer? Så många som vill bli YAHUSHUAS Brud är i dessa hushåll. (Mt 10:37, Jh 21:15-17)

JAG prövar. Er tros prövningar är dyrbarare än guld. (1 Pt 1:6-7). Detta är er prövning, vem älskar ni mer?

För dem som inte är gifta än: ni gråter, sörjer och säger “jag måste ha en partner”. Vem älskar ni mer? Ni vet inte vad ni frågar efter. Det är därför JAG sa att JAG inte tänker sammanfoga ojämnt okade äktenskap i dessa Sluttider. Ni kan komma med alla undanflykter ni vill. Äktenskapen som JAG sammanfogar – de älskar och arbetar för MIG och lyder MIN ANDE och inte sitt kött, lika mycket. De som inte är gifta och gråter och sörjer, ni förstår inte välsignelsen som JAG ger er. Ni behöver inte oroa er om att behaga någon utom JAG, YAHUVEH/YAHWEH.

I slutändan kommer ingen av MIN Brud att vara ojämnt okad. JAG ska upprepa: YAHUSHUA HA MASHIACH kommer att använda det Skiljande Svärdet, och innan denna Brud är borttagen, om de är ojämnt okade, så ska YAHUSHUA skilja. JAG tänker inte låta MIN Brud förorenas. Det var bara för en bestämd tid. För ljus och mörker kan inte gå ihop. Detta är ett krig. YAHUSHUA kämpar för SIN Brud – fienden kan inte vinna.

JAG sammanfogar ljus med ljus, och ljuset blir bara ljusare. Det är inget besvär tillsammans när man sätter YAHUVEH/YAHWEH, YAHUSHUA & RUACH HA KODESH först i sitt liv & sin kärlek.

Har JAG inte varnat, “var och en har sin egen familj till värsta fiender”? (Mika 7:6, Mt 10:36). JAG varnar nu igen: de som inte vill skiljas, de som älskar sin make mer än JAG, YAHUVEH/YAHWEH, de som spottar tillbaka MITT Ord i ditt ansikte och stämplar dig som en falsk profet Elisabeth [Elisheva] – vet detta: dessa är inte dina Ord. Dessa är MINA Ord! Och det underbyggs i de Heliga Skrifterna! (Profetia 111 – JAG, YAHUSHUA MASHIACH, Ger Er En HELIG Äktenskapsskillnad, För Dem Som Behöver Det.)

JAG fick en annan profet (Nehemja, Neh. 13:23-30) att bokstavligen förbanna och dra i männens skägg och slå dem för att de var ojämnt okade. Så när attacken kommer – och ja, de ska komma – var då som en Stefanus, YAHUSHUA HA MASHIACHS Heliga Brud. Håll era ögon inte fokuserade på stenarna som slår er. Håll era ögon fokuserade på YAHUSHUA. De stenar er, men stenar egentligen YAHUSHUA/JESUS. Och ja, JAG vågar tala till dem som vågar kalla sig för ”kristna”, men JAG kallar dem för Ikabod-kristna.

(Neh 13:25 Då förebrådde jag dem detta och förbannade dem, och några slog jag och drog i håret. Jag lät dem svära vid GUD och sade: "Ni skall inte ge era döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar till hustrur åt era söner eller åt er själva”.

Nehemja 13:27 Och nu hör vi om er att ni har gjort så mycket ont och varit otrogna mot vår GUD, genom att ni gift er med främmande kvinnor!")

Så JAG lämnar er med dessa Ord. JAG sa till er: ”Allt som kan skakas kommer att skakas”. JAG påminner er om detta i Profetia 105: ”JAG, YAHUVEH, Säger: ’år 2009 kommer JAG att skaka allt som kan skakas!’ ”Jag varnade er i förväg hur 2010 kommer att vara i Profetia 116, ”Ni Måste Vara TrosVattenGångare”.

JAG har talat denna dag, er ABBA YAHUVEH/YAHWEH. YAHUSHUA HA MASHIACHS riktiga Brud, som hör detta Ord, kommer att kontakta dig, kommer att bekräfta detta Ord. De har hört MIN Röst. De kommer att stå vid din sida, vara lojala och försvara. De tänker inte längre bry sig om vad män och kvinnor säger. De kommer att försvara det som de vet är sant.

Vet också detta: denna Profetia ger fienderna bara mer anledning till att hata dig, men detta är ingenting nytt. YAHUSHUA hatades då och hatas nu. Kan ni förvänta er något mindre? För ni är HANS reflektion på denna jord, de som JAG kallar för YAHUSHUA HA MASHIACHS Brud.

Så har den talats, denna dag, den 19 februari, 2010, en Sabbat.
Slutade kl. 18:24.
Talat under RUACH HA KODESHS Smörjelse
till Apostel Elisabeth Sherrie Elijah (Elisheva Eliyahu)
Väcker anstöt hos de flesta, och är en välsignelse för andra.
Ett Barn och Krigarbrud av YAHUSHUA HA MASHIACH/JESUS KRISTUS, och ingen demon kan ta det ifrån mig.

* * * * * * *

Här är en artikel, från internet, om det som Elton John sa.

Elton John påstår att Jesus var homosexuell
19/02/2010
Elton John möter en motreaktion från konservativa Kristna grupper efter att ha sagt i en intervju att Jesus var en homosexuell människa.
Den 62-årige musiklegenden gjorde sina kommentarer under en intervju med US Magazine Parade.
I intervjun, som imorgon ska publiceras i Amerika, sa Herr Elton: “Jag tror att Jesus var en medlidsam, superintelligent homosexuell människa som förstod sig på mänskliga problem.”
”På korset förlät han människorna som korsfäste honom. Jesus ville att vi skulle vara kärleksfulla och förlåtande. Jag vet inte vad det är som gör folk så grymma. Försök att vara en homosexuell kvinna i Mellanöstern – man är så gott som död.”
Stephen Green, direktören av Christian Voice, beskrev homosexualitetspåståendet som “smörja”.
Han sa: “Bibeln säger att Jesus var utan synd och det utesluter homosexualitet som synd”.
”Detta är ett desperat rop på uppmärksamhet”. Mike Judge, av Christian Institute, avfärdade stjärnans uppfattning och sa “Hade en äldre politiker gjort dessa kommentarer, så skulle jag ha haft en åsikt. Men detta är Elton John, och jag tror inte att någon tar honom på allvar.”
Homosexuella Kristna grupper erkände Herr Elton, som ofta avbildas bärande ett kors, och har på nytt öppnat debatt om homosexualitet och kyrkan.
Jeremy Marks, grundare och direktör av Courage, en Kristen organisation för Homosexuella och Lesbiska, sa: “Ingen av oss vet och kommer aldrig att veta vilken sexualitet Jesus hade.
Folks uppfattningar av relationer mellan män, och män och kvinnor, var annorlunda då och skulle vara oigenkännliga idag. Jag tror att han förklarar hur han ser Jesus i sitt liv och vill uppmuntra andra människor att också se det”.
John Blowers, sammankallande ledamot i Evangelical Fellowship for Lesbian and Gay Christians, sa ”Det som tenderar att hända varje gång debatten återupptas är att debatten blir mer polariserad.”
”Det enkla faktumet är att vi alla är Guds barn”.
Herr Eltons kommentarer gjordes i en omfattande intervju med rubriken
”Det Finns Mycket Hat I Världen”.
Han sa till magasinet att berömmet hade förlorat sin lockelse för honom.
”Prinsessa Diana, Gianni Versace, John Lennon, Michael Jackson, är alla döda”, sa han.
“Två av dem skjutna utanför sina hus. Inget av detta skulle ha hänt om de inte hade varit berömda.
Berömmelse drar till sig galningar. Jag har aldrig haft en livvakt, någonsin, tills Gianni dog. Jag tycker inte om berömdhet längre.”
Musikern avslöjade även hur han och civilpartnern Mr. Furnish håller sin kärlek stark.
Han sa: ”Vare lördag i 16 år, skickade vi ett kort till varandra, oavsett var vi är i världen, för att säga hur mycket vi älskar varandra.
Vi har aldrig varit svartsjuka. Vi pratar om sakers sexuella sida, saker som normalt sett skulle ha skrämt mig förut.”
Herr Elton talade även om sin relation med droger och sa ”För vissa människor kan ett gram kokain räcka i en månad. Inte jag. Jag måste bli klar med hela högen, och sen vill jag ha mer.
I slutändan ledde det bara till hjärtesorg.


[1] Den engelska King James-versionen av Bibeln betraktas som standardversion av många engelsktalande läsare, och den skrevs först på 1600-talet av den engelska kungen James.