PROFETIA 100

Hebreisk Översättare Kom Fram i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN!

Skriven/Talad under RUACH HA KODESHS SMÖRJELSE
genom Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)
12 juli, 2008

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Förklaring: Denna 12 juli, 2008, så började jag be att en Hebreisk översättare ska komma fram. Fyra år sedan hade vi en man som skrev och han sa att han och hans bror tog Profetiorna och de tog dem över hela Jerusalem. Men eftersom vi flyttade och flyttade och flyttade, så trodde jag alltid att jag skulle återgå till honom, och då hände andra saker. Och vi glömde skriva tillbaka till honom, och vi kunde inte hitta den där mejladressen igen i hotmail. Vare sig det ens var Caleb vet jag inte, men jag började be angeläget och jag började märka ett meddelande på vår sida och det sa ”Angeläget! Hebreisk översättare behövs nu!”

Då såg jag en syn och jag brukar inte få syner så lätt, så jag vet att de är från YAHUVEH när jag ser det, och det som jag såg var en Helig ängel, och jag kan inte se om det är en man eller en kvinna, men det kommer att läggas upp där tillsammans med “Angeläget! Översättare behövs för Profetiorna, Orden och Budskapen”.

Det viktigaste som jag såg var att denna Heliga ängel knuffade denna person på axlarna, och personen stod still. Personen finns redan där, den som har kallats till att översätta, att vara den Hebreiska översättaren av Orden som gavs till mig, läser redan Ministeriesidan. De stod bara still. De rörde sig inte, och jag ser en Helig ängel på denna 12 juli, 2008, och denna Heliga ängel knuffade den personen på axlarna och personen fortsätter bara att stanna, och den Heliga ängeln fortsätter bara att knuffa, knuffa, knuffa. Och sen den sista delen som jag såg, knuffade dem till en datastol och det sista jag såg var att han knuffade ner honom och alltid på axlarnas övre del. Vi ber i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN att det kommer vara på YDS’ topplista och Jerikomarscher och när vi gör nattvard att denna Hebré, denna person som kan översätta till det Hebreiska språket ska komma fram! Och från och med denna stund kommer de veta. När de hör datumet 12 juli, och när de hör hur det hände – de knuffades – så kommer de veta att det var de. De knuffades till detta Ministerium.

Och de ville inte ta tiden. Och de läste precis detta (Hebreiska Översättare Behövs) och de höll det för sig själva, men nu är det dags att komma fram. De hade inte trott att de kunde åta sig en sådan uppgift, men YAHUSHUA HA MASHIACH säger ”JAG har utvalt dig för ett sådant uppdrag”. Och ni ser, jag har alltid trott att Profetia 78 inte kunde publiceras förrän det publicerades på det Hebreiska språket, för Ordet säger att YAH först skickar oss till Judar, och sedan till icke-judarna, men det har inte nått det Hebreiska språket än. Det har varit i Israel – men det har inte, så långt jag vet, översatts till Hebreiska. Så detta är angeläget och detta är viktigt.

Anthony sa att han hade en dröm. Och Anthony är en Profet som ser definitivt framtiden i sina drömmar, och han sa till mig idag på en Shabbat – han sa att han hade en dröm och att jag lade upp det på vårt privata forum inför våra böneförebedjare, och jag publicerade Profetia 78 och det är det jag skulle göra först. Jag skulle överlämna det till en utvald grupp först, innan jag skulle ta det inför världen. För en Profet är underställd en annan Profet. Och ändå vet jag att det inte har publicerats på Hebreiska, och aldrig har angelägenheten i mig varit så djup, att be webbplatsadministratören att lägga upp det inför hela världen: ”Vi behöver en Hebreisk översättare nu!” Och jag uppmuntras av den där Heliga ängeln. Så det är vad jag såg. Det är vad jag hörde denna dag då vi förberedde oss att göra nattvard i YAHUSHUA HA MASHIACHS NAMN.

* * * * * * *

Profetiskt Ord: Elisabeth [Elisheva] MIN Älskling, det finns även en annan anledning för viktigheten, varför denna Hebreiska översättare måste lyda – för det är därför ängeln knuffade honom, knuffade dem, för det finns mer än en som har kallats. Du kan inte komma in i Israel förrän Orden har kommit fram på Hebreiska.

I många år nu har du vetat och du försökte till och med gå före MIN tid när en annan ringde dig, men det var före MIN Tid och då han satt där och väntade och till och med sa att han hade boenden – satan försökte gå före MIN Tid. Allt detta kommer att inkluderas, för JAG talar nu till hjärtat av den Hebré som läser detta. Hur mycket älskar du ditt folk? Vill du inte att de också ska veta Sanningen? Den Heliga ängeln knuffar dig, för du sätter så många andra saker framför det arbete som JAG har ordinerat dig till att uträtta. Du ser Elisabeth [Elisheva], JAG säger talar om för dig att du ska gå och fiska. JAG ger dig en lära om fiskande, och då säger JAG att du ska gå till den tredje mest lästa nyhetssidan (rense.com) på Internet och gå och fiska, och visa dem Sanningen som JAG har talat ut från detta Ministerium, inte från en nyhetsuppläsares läppar.

Nu säger JAG detta till er! Till och med den ödmjuka Myspace, JAG talade om för dig Elisabeth [Elisheva] att du skulle nå miljontals själar. Alla dem är bete som ska ledas hit, för att ge dem Sanningen som de inte får från någon organiserad kyrka. Åh, JAG har en rest. JAG har en rest, men det finns fler som inte talar fram MINA Sanningar, så få och så långt emellan. Och nu säger JAG detta till er: den Hebreiska översättaren ska komma fram, för detta är ännu djupare främmande vatten som JAG skickar in er i. Men akta er, för om ni tror att striden har varit hårda så här långt, när JAG skickar in er i hedniska vatten, när JAG skickar fram er i vatten där de ortodoxa judarna bor, så kommer till och med kabbala att användas mot er. De ska kasta sina förbannelser. Men det som de kommer få reda på är att de förbannelserna kommer att återvänta tillbaka in i deras egna ansikten. För Israel är fullt av det ockulta – ockult som du inte ens förstår, aldrig har lärt dig, för JAG lät dig aldrig ens höra talas om dessa saker. Men du ska ha Vishet – det som du inte har nu, där du inte än träffat fienden som ska komma mot dig när dessa Profetior översätts till Hebreiska. satans självaste son kommer att resa sig och skicka andra till att försöka sluka dig. Kom ihåg detta: ingen sionistisk jude är av MIG. Sionism är inte Helig.

Jag säger detta i förväg till er så att ni ska förstå varför den Hebreiska översättaren ännu inte har kommit. Men nu är det dags! JAG har hanterat dessa, för det finns fler än en, och fastän de har hållit tillbaka, så knuffas de vidare nu av MINA Heliga änglar! Skriv till denna Ringmö! Skriv till detta Ministerium! JAG talar till översättarnas hjärta, och JAG skulle till och med kunna ge era namn, men JAG tänker inte låta fienden veta era namn. Och ord till de kloka, till de Hebreiska översättarna: använd inte ert riktiga namn.

Ordets Slut

Elisabeth [Elisheva]: Det är allt jag hör. Prisa YAHUSHUA!

Stöter de flesta, upplyser andra
Apostel Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Om denna Profetia har varit en välsignelse för dig, skicka då ett mejl till mig och tala om det för mig.