PROFETIA 1

Domen Börjar Vid YAHUVEHS Hus!

Given till Vör. Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu)
den 31 december, 1996

* * * * * * *

Detta är från Profetia 105, YAHUVEH sade att detta ska läggas upp på alla Profetior från och med nu: JAG varande dig för länge sen Elisabeth (Elisheva) att inte nämna detta Ministerium efter en man eller en kvinna, till och med innan det fanns ett ministerium. JAG lade det i din ande för inget av detta skedde genom din hand, inget av detta har kommit fram från din mun. Det är från YAHUVEHS Mun som har gett upphov. Det är från YAHUSHUAS din MASHIACHS Mun som har gett upphov. Det är från din RUACH ha KODESHS, din IMMAYAHS, Mun som har gett upphov. Om det bara hade varit genom din hand, så skulle det ha misslyckats för länge sen. Det är genom SHKHINYAH HÄRLIGEHTS Vind som blåser tvärs över denna jord, den Heliga Väckelsevinden. Det är inte genom din anda, för annars skulle det ha misslyckats. (Jesaja 42:8)

Juli 2010 sa YAHUVEH GUD att även följande ska läggas till, från 2 Krönikeboken, före varje Profetia:

2 Krönikeboken 36:16, ”Men de gjorde narr av GUDS Sändebud, de föraktade HANS Ord och hånade HANS Profeter, till dess att HERRENS Vrede över HANS folk växte så att det inte mer fanns någon bot.”

* * * * * * *

Det är en fruktansvärd och förfärlig sak att falla i en Levande GUDS Händer. MIN Vrede kan vara lika stor som MIN Kärlek, men ingen talar om detta. År 1997 kommer JAG att uppenbara MIG själv inte bara som en GUD av Kärlek – utan för dem som hånar och förnekar MIN Makt, eller avvisar MIN Kärlek, och försöker att vilseleda MINA får... de ska återigen få smaka på Ananias och Safiras dagar. VISHET är Fruktan för YAHUVEH! Många av MINA egna får tar MIG för givet. De gör saker och tror att det täcks av nåd. De gör saker med kunskap om att det är oheligt, och det väcker anstöt hos MIG.

Men de tror att JAG ÄR blind och döv. År 1997 ska JAG bevisa att JAG ÄR en GUD av Eld – och det som står i MINA Prästers vägar skall förtäras i MIN Ilska. De som vågar stoppa YAHUSHUA HA MASHIACHS Evangelium ska lida värst. JAG kommer för en kyrka som är utan fläck eller skrynkla. Och återigen säger JAG till er: varna kyrkan. Kyrkan är inte pastorn. Det är inte byggnaden. Kyrkan är folket: MINA får. JAG har fått nog av människor som nämner ministerier efter sig själva. De har ingen rätt att göra denna styggelse. De har inte betalat det ultimata priset. De är inte tillräckligt Heliga för att göra detta. JAG, YAHUSHUA HA MASCHIACH, betalade PRISET i Golgata.

Om de inte är syndfria och perfekta, så har de ingen rätt att nämna ett ministerium efter sig själva. JAG Ensam ÄR Perfekt och Syndfri – inte människan. ”För alla har syndat och underskridit YAHUVEHS Härlighet!” Ni är syndfria i MINA Ögon för att MITT BLOD tvättar bort era synder. Det är inte för att ni är syndfria på grund av er perfektion. Ni är en syndare frälst genom MIN Barmhärtighet & Nåd. BLODET från Golgata tvättar bort era synder, sant. Men ett ministerium representerar MIG, er FADER YAHUVEH. Och ministeriet måste nämnas för Helighet, inte människa.

Återigen profeterar JAG genom dig och säger ”akta er”. Varna dem. För när den ofullkomliga människan misslyckas (och han kommer att göra det), så faller ministeriet som bär hans namn, och fåren skingras till fiendens läger. Tala om för dem, MIN tjänarinna. Varna dem. Gör inte längre denna styggelse inför MINA Ögon. För JAG sa, ”var Helig ty JAG är Helig”. Till och med topp-Profeterna och topp-Prästerna som bär MIN Smörjelse är i dåraktig högmod ,och de nämner det som inte är deras... de smorda ministerierna efter sig själva. För detta ska de falla, men JAG kommer att finnas där för att plocka upp dem efter att de har tuktats.

Men varna dem, det är som när ett barn agas, men varnades många gånger. JAG tuktar dem som JAG älskar. JAG ÄR ett LAMM till dem som accepterar MIN BLODSGÅVA i Golgata. JAG ÄR ett LEJON från Judas Stam för MINA fiender. JAG är en Krigare och inte en mes. JAG vände på andra kinden en gång. Men när JAG kommer igen till MINA fiender, så tar JAG med MIG MITT Raseri. Ve dem som kallar sig för MIN fiende och vågar förstöra de Goda gärningar som JAG gör genom MINA tjänare. Ett lejon river och sliter innan det slukar sitt byte. Så gör även örnen, som er HIMMELSKA FADER representerar. Ni ska se MITT Raseri år 1997.

Men MINA barn har inget att frukta – de som verkligen älskar, dyrkar, sätter MIG först i sina liv. JAG kommer att rensa hus i templen. JAG kommer att bevisa att JAG ÄR en GUD som ska fruktas på stort. JAG ÄR fortfarande en GUD som kräver Helighet från MINA barn. JAG talar inte om yttre utseende – detta är fåfänga och mänskligt påhittad helighet. Riktig Helighet kommer inifrån. Det kommer och har redan påbörjats, ett inbördeskrig i Amerika.

Men det är bäst at det inte blir något inbördeskrig i MINA Kyrkor. Det är bäst att de inte är fördomsfulla, vare sig det är yttre utseende eller ras. För när MINA barn ser varandra, är det bäst att de bara ser RÖTT, MITT BLOD! Sluta dela era kyrkor efter färger. JAG ser inga färger. JAG ÄR alla raser i en. Sluta döma varandra efter yttre utseende. För där fördomens ande finns, tänker MIN RUACH HA KODESH (HELIG ANDE) inte stanna, tänker inte bo. Istället kommer onda andar tillåtas att komma in. Ni har blivit varnade.

Sherrie, [Elisheva Sherrie] du hade ingen kunskap om vad du ska skriva från ett ord till nästa. Ge denna Profetia till alla de som har öron till att höra med. Låt alla andra förbli döva. JAG kommer för en Kyrka som är utan fläck eller skrynkla. Det som håller MIG tillbaka är själva det som borde föra MIG tillbaka: MIN kyrka! MITT folk! MINA pastorer! MINA präster! JAG hatar högmod! Det är en av de 7 dödliga synderna – ändå tror MINA egna pastorer, som bär MIN Smörjelse, att de bygger kyrkorna, de äger kyrkorna och de måste kontrollera fåren. JAG Ensam ÄR den ende GODA FÅRAHERDEN. Ert ska vara fingret som visar vägen till MIG, YAHUSHUA.

Högmod, stort högmod, har till och med krupit in i templen som JAG har utgjutit MIN Smörjelse över. Vem har den största församlingen, mest pengar? JAG blir äcklad av detta. Vem vinner flest själar? Avundsjukan och vinningslystnaden är i MINA egna tempel. JAG blir äcklad av detta. Ni säger, “När kommer YAHUSHUA igen?” JAG säger, “JAG har väntat på att kyrkan, templen, ska göra sig rena.” Sluta träta mellan er. Avslöja vargarna som har slukat MINA får. De finns bakom predikstolarna, och alla är så bekymrade över sina egna kyrkor att ingen bryr sig om fåren.

Vem kan bygga större tempel? Vem kan få störst uppmärksamhet i media? Vem den främsta evangelisten, profeten, pastorn, kyrkan? JAG talar om för er genom denna Profetissa – lyssna på henne: Domen börjar vid YAHUVEHS hus! Sen ska JAG ta itu med hedningarna. JAG blir äcklad av detta. JAG längtar efter att vagga er i MINA Armar, och istället träter ni och förolämpar varandra på grund av era kön. JAG väljer att använda den som JAG väljer att använda. Den ödmjukaste kommer JAG att använda på ett mäktigt sätt.

JAG väljer att använda detta kärl därför att hon tror att hon är den svagaste bland folkmassan. Men JAG säger igen: JAG kommer att använda de ödmjuka och svaga. De som ingen tror att JAG ska använda, för MIN Makt visas bäst upp hos svaga människor. Andra vet att det inte är av dem, och de skryter inte. För de vet att det att det bara är MIN Smörjelse som bryter varje ok, boja, kedja, schackel och träldom. Det är inte genom er makt eller kraft, utan genom MIN ANDE. Så säger YAHUSHUA: ”JAG valde att komma som en bebis, den svagaste av alla, för att visa: titta inte på utsidan. Titta på insidan! Smörjelsen vet inget kön, ras eller ålder.”

RUACH HA KODESH (HELIGA ANDEN) använder villiga, lydiga lerkärl – inte dem som ropar, “Använd mig för att jag är så vacker, jag är heligare än resten.” JAG kommer inte använda dem som tror att de är guld. JAG använder dem som vet att de är trasiga lerkärl men mäktiga krigare för YAHUSHUA HA MASCHIACH. År 1997 ska JAG sätta igång dem som har haft Ministerier som har hållit sig ödmjuka eller obefintliga för majoriteten. De som JAG inte bara har kallat, utan de som JAG har utvalt, utvalda på grund av deras tro på att JAG ÄR Upphovsman och Slutförare av. JAG påbörjar inte något och sen misslyckas. JAG ÄR er GUD som inte kan misslyckas.

Gör er redo, för år 1997 säger JAG er: de ondas rikedomar kommer att vändas in till händerna av de rättfärdiga genom MITT NAMN & MITT BLOD, YAHUSHUA HA MASHIACHS. Det kommer att vara MINA får som ska ha förmögenheterna och jobben. fiendens barn kommer se detta och skära tänder av ilska och avundsjuka, men JAG gör detta för att bevisa att MINA Skrifter inte är en lögn. Välsignelserna i 5 Mos. 28 är fortfarande förbehållna MINA barn, och JAG känner dem efter deras namn och efter hårstråna på deras huvud.

Gör er redo – därför att för MINA barn är detta den största utgjutelsen av MIN RUACH HA KODESH (HELIGA ANDE) så här långt. JAG kommer att använda dem som tror att de inte är populära, vackra, saknar utbildningen, de som vet att de inte kan göra någonting utan MIN Smörjelse från RUACH HA KODESH (HELIGA ANDEN). De som har övergetts, kränkts, ignorerats, blivit tillsagda att ge upp, ”det är inte värt det”.

De som inte har haft pengarna kommer att lita på att ALLSMÄKTIGE GUD & JAG ska öppna Himmelens fönster och välsigna dem så rikligt att de kommer bli tvungna att ge till andra så att de också ska bli rikligt välsignade. Och detta ska bli som en kedjereaktion. MITT Ord säger ”Min älskade, jag önskar att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.”

JAG kommer att bevisa att MITT Ord inte kan återvända till MIG förgäves. Akta er för vem ni överger som värdelös. För det är pastorn som har den lilla flocken, men insisterar på att RUACH HA KODESH har full kontroll oavsett hur många av fåren det är som lämnar för kyrkor där det inte finns några tecken, underverk och mirakel. För det finns inget överbevis av RUACH HA KODESH heller.

Akta er för att avvisa evangelisterna som i era ögon är okända, och använder sina egna pengar till att sprida evangeliet och vinna själar. Akta er för att håna, kränka och ignorera Profeten som kommer till er med en Profetia, och ni inte vill tro på Profetian för att de är av fel kön eller för att de är en nolla och inte är berömda. Akta er för att väcka anstöt hos de unga som JAG upphöjer för att profetera – och ja, för att varna de äldsta att lyssna på Rösten av ALLSMÄKTIGE GUD.

Gå ut från högmod. För dessa är själva de som JAG sänder. När ni väcker anstöt hos dem, så väcker ni anstöt hos den GUD som sände dem. De är bara MINA Budbärare, så stena inte Budbäraren. Det kommer vara nollorna som JAG upphöjer, de okända som JAG kommer att arbeta MINA tecken, underverk och mirakel genom, och ett språkrör för YAHUVEH. För de är ingen nolla. Bara i de högmodigas ögon. De är någon för MIG, för JAG kan och kommer att använda dem mäktigt för MITT Lov, Ära & Härlighet. För de kommer inte stjäla det från MIG så som andra har försökt att göra.

Ni byggde inte dessa framgångsrika ministerier. Det var genom Makten & Smörjelsen av RUACH HA KODESH som det blev en framgång. Sluta ta MIN Härlighet. Ni är inte helaren, befriaren – det är BARA ALLSMÄKTIGE YAHUVEH som befriar. Budskapet till kyrkan av år 1997 är: bli ödmjuka inför YAHUVEH. Detta Budskap är till för profeterna, evangelisterna och pastorerna. Ni har ingen kraft utan MIN Smörjelse. JAG ÄR en avundsjuk GUD. Få bort människans namn från MINA ministerier. Ni har blivit varnade! Ge lovet, erkänslan till DEN ENDE som har rätt att nämna ett ministerium efter SIG SJÄLV, er MÄSTARE & FRÄLSAR – den som ni kungör att ni tjänar och dyrkar. JAG delar inte MIN Härlighet med någon människa.

Det finns en falsk lära som går runt i dessa sluttider, och i en del av MINA kyrkor där MIN Smörjelse har utgjutits. En ande av högmod och religion har spridit lögnen som pastorerna säger: ”det är bara vi som har auktoriteten att säga vem kan be och vem som inte kan det. Det är förbjudet för er att be för varandra utan vårt tillstånd.” Inte ens YAHUVEH ALLSMÄKTIG, SKAPAREN av Himmelen och Jorden skulle säga något sådant!

MITT Ord säger klart och tydligt, “Be för varandra” JAG tar inte hänsyn till personen. Så varför skulle JAG tillåta något sådant? Jaga dessa falska fåraherdar ut ur MITT hus! Säg till dem att ni vet YAHUVEHS Ord. Sluta tro på och sprida denna lögn. Ja, det finns folk som skulle försöka och förbanna er istället för att välsigna, men förbannelserna kommer bara att vändas tillbaka till huvudet av de som gör förbannelserna maskerade som böner. De ockulta andarna, som försöker förgöra MINA får, ska återvända till avsändaren likt en bumerang.

RUACH HA KODESH har en fullständig förmåga att beskydda dem som man ber för. Sluta göra det som ni aldrig var avsedda till att göra. Det är RUACH HA KODESHS jobb. Detta är den GODA FÅRAHERDENS jobb, och det är bara JAG som är den GODA FÅRAHERDEN. JAG har förmågan att ta hand om allt som är MITT. Få ut bjälken ur era egna ögon innan ni dömer vare sig någon är värdig att be för någon annan. Domen börjar vid YAHUVEHS hus. JAG kommer att rensa hus på ett mäktigt sätt år 1997, innan JAG dömer hedningarna. Synd är synd. Ohelighet är fortfarande oheligt. JAG ÄR inte en GUD som ändras med era tider. JAG ÄR densamma idag, igår och föralltid.

Eftersom pastorer vägrar att ha modet att stå upp och säga ”omvänd er” och ”YAHUVEHS Ord säger att detta är en synd” – de är rädda för att förlora sin skattefria status, och låter regeringen tysta dem på grund av rädsla – Nu kommer de att ha någon att frukta: JAG, YAHUSHUA. Eftersom ni teg och inte talade ut och sade ”omvänd er, annars blir ni slukade av helvetets eld”, så kommer det enda – som ni pastorer och präster var rädda för – att komma drabba er plötsligt. Ni kommer inte längre ha er skattefria status. JAG ska låta regeringen ta det ifrån er så att ni återigen ska tala ut utan rädsla, vad synder är. Detta kommer att vara ert tecken på att denna Profetia är från MIG, för ni kommer att se detta äga rum. Befordran kommer från ingen annanstans än från norr, vilket är Himmelen.

Det är JAG som befordrar den ena och degraderar den andra. Många kommer att degraderas år 1997, som har gjort vinster av att sälja RUACH HA KODESHS gåvor. Det var inte ert till att sälja. De som har kommit in i ministeriet i övertygelsen om att det är ett sätt att bli rik snabbt – och vissa toppräster är mycket giriga nu – de kommer antingen att omvända sig eller falla. Ni kommer att se detta äga rum. Präster som är i hemliga synder, som för flera år sen tidigare, kommer att avslöjas och skämmas inför hela världens åsyn. For anden i den andliga ledaren är anden i församlingen. JAG måste göra en öppen show och tillrättavisa dem som predikar YAHUVEHS Ord, men som inte har någon fruktan för MIG, som tror att JAG ÄR förblindad av deras goda gärningar. Det är inte genom goda gärningar som ni kommer till Himmelen, för att ingen ska skryta. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket.

Pastorer, Evangelister, Profeter, Präster, MINA barn... Ni hålls ansvariga för vad ni vet. En del vet mer än andra, men då hålls de mer ansvariga, för de vet bättre än att väcka anstöt hos MIG. Rannsaka er år 1997 och överge syndiga livsstilar och högmodets och upprorets andar. För JAG ÄR en GUD som vet, ser och hör allt. De som kallar sig för MINA får och präster kommer att hållas ansvariga för det som de vet är Helighet och utövar ohelighet.


De pastorer som bara låtsas älska och bry sig om fåren, men egentligen inte bryr sig längre, kommer att degraderas. Om de har deltagit för girighet, så ska de veta fattigdom. Domen kommer att börja vid YAHUVEHS hus år 1997 på ett mäktigt sätt. Och om ni, som är rättfärdiga med knapp och nöd blir frälsta, hur mycket mer bör då hedningarna frukta? Pröva anden som talar, så kommer ni se att det är RUACH HA KODESHS Röst som talar ut från denna Profetissa för att tillrättavisa, välsigna och uppbygga YAHUVEHS helgon. Och för att ljuda undergångens trumpetstöt för fienderna av YAHUHUSHUA HA MASHIACHS Evangelium.

Rör inte MINA Smorda, och gör heller inte heller illa MINA Profeter. Stena inte denna budbärare för att ha gett MITT Budskap. För skada ska komma till den som höjer ett ord mot MIN Budbärare. Pröva MIG och se om JAG inte är en GUD av Förtärande Eld. Helvetets eld är MIN Ilska som är antänd. Låt det inte antändas mot er.

Kopiera detta, och ge det till alla som har öron till att lyssna med. Låt alla andra förbli döva. Bara för att de inte tror, så betyder det inte att JAG inte kommer göra det som JAG har sagt. Det kommer att äga rum. Hesekiel 3:17-21 säger: varna dem. Och om de inte lyssnar, så kommer blodet inte vara på dina händer. Om du inte varnar dem och skickar vidare denna Profetia, så kommer de att dö i sina synder. Men blodet kommer att vara på dina händer. JAG sänder MINA Profeter till att varna innan undergången kommer. JAG sänder MINA Profeter för att säga att en välsignelse kommer, innan välsignelsen kommer.

* * * * * * *


Givet denna dag, den 31 december 1996, till Vör. Sherrie Elijah (Elisheva Sherrie Eliyahu) när hon minst anade det, medan hon skrev till en annan, och tackande dem för böner.