Den HELIGA ANDEN Är Arg
10 januari, 2013

 

Den följande Bibelversen borde noggrant övervägas när man läser följande Profetiska Dröm mottagen av Profet Elisabeth Elijah 10 januari, 2013.

Markus 3:29, “Men den som hädar mot HELIGA ANDEN kommer aldrig att bli förlåten utan är föremål för evig fördömelse.” Elisabeth Elijah fick en uppenbarelse gällande identiteten av den HELIGA ANDEN i Profetiorna 89 [”Hemligheterna av RUACH ha KODESH”] och 90 [Vad Är Namnet På RUACH ha KODESH?] som finns på Amightywinds webbplats. De som verkligen har begäret att känna den HELIGA ANDEN på ett mer intimt sätt kommer att glädjas när de hör denna uppenbarelse. Alla andra det är bättre för er att täcka er mun än att håna det ni är på väg att höra. Vare sig ni tror på denna uppenbarelse eller inte så är det inte en frälsningsfråga utan det är när ni hånar det ni inte förstår när ni är i fara att häda den HELIGA ANDEN. Om vi går tillbaka till de arameiska och hebreiska översättningarna av Bibeln (Se www.scripture4allorg hebreisk Skrift), originalskriften innan det var översatt till engelska, så ser ni att när Skriften skulle syfta till HELIGA ANDEN, så skulle det stå ”HON”. Enligt boken av Jesaja är HELIGA ANDEN Vishetens Ande och i Ordspråksboken är Visdom tillsyftad som ”HON”, därmed, överväg följande uppenbarelse från Profet Elisabeth Elijah.Profet Elisabeth Elijah på telefonen med Biträdande Präst Kathrynyah

Elisabeth: (Den 13 januari) – Jag hade en dröm att den HELIGA ANDEN var rasande med denna jord och HON sände mig för att ge Budet om att det inte bara är FADERN som är arg, som kommer att sända dom till denna jord. Det är inte bara SONEN YAHUSHUA som är arg utan det är HELIGA ANDEN som är rasande och jag försökte varna folk och de ville inte lyssna och sen helt plötsligt hände något. Det verkade vara något som kom från Himmelen som träffade denna jord.

Kathrynyah [på telefonen]: Wow

Elisabeth: Och sen trodde de på mig.

Kathrynyah: Wow

Elisabeth: Innan det har jag gått förut, detta var den senare delen av drömmen. I begynnande delen av drömmen fanns det en man som påstod att hans syster var den HELIGA ANDEN!

 [Kathrynyah skrattar]

Elisabeth: ... och jag sa till denna man att ingen mänsklig varelse kan möjligtvis vara den HELIGA ANDEN! Det finns bara EN! och HELIGA ANDEN är självklart en del av TREENIGHETEN [FADER, SON, HELIG ANDE/RUACH HA KODESH] och är GUD!

Kathrynyah: Amen!

Elisabeth: Och denna man ville inte tro på mig och han fortsatte att säga till mig, ”Nej min syster är den HELIGA ANDEN.”

[Kathrynyah skrattar och tycker att detta är så skrattretande.]

Elisabeth: Och från den delen gick det in till den andra delen där HON [HELIGA ANDEN] är så rasande med denna jord på grund av ondskan i den.

Kathrynyah: Ja.

Elisabeth: ... på grund av de som påstår sig tillhöra YAHUSHUA och inte har HENNES Ande i sig.

Kathrynyah: Amen.

Elisabeth: Och jag har aldrig någonsin tänkt på detta förut. Jag vet att FADERN är arg. Jag vet att SONEN, YAHUSHUA, är arg. Niko säger att jag har haft ord. Men för en sak, i Profetian där HON säger vem HON är [Profetia 90] ...

Kathrynyah: Ja.

Elisabeth: ... och i Salomos Vishet står det att HON är DEN som dränkte soldaterna i Röda havet, du vet. (Heb. 11:29).”Genom tro passerade de genom Röda havet som på torr mark: vilket egypterna som försökte att göra dränktes.” Salomos Vishet 10:17-19 ”Till det Heliga folket gav HON (VISDOM) lönerna för deras arbeten, HON visade dem vägen genom en underbar väg, HON själv deras logi på dagen – och deras stjärnljus genom natten. HON förde dem tvärs över Röda sjön, ledande dem genom en väldig mängd av vatten, där HON dränkte deras fiender, och sen spottade ut dem ur avgrundens djup.”)

Kathrynyah: Wow!

Elisabeth: Så om man tittar i Salomos Vishet, så finns det där.

Kathrynyah: Ja

Elisabeth: Självklart är DE alla GUD och självklart är DE alla arga!

Kathrynyah: Amen.

Elisabeth: Och det var min dröm den 10 januari, 2013. Och jag har aldrig haft en dröm som denna förut!

Kathrynyah: Oj

Elisabeth: Någonsin! Och detta kan inte längre fördröjas. Det Ordet måste sättas in i en video.

Salomos Vishet: 10:16-19

“HON trädde in i själen av en HERRENS tjänare, och utstod fruktansvärda kungar i under och tecken. Återgäldade en belöning till de rättfärdiga för deras arbeten, visade dem vägen på ett underbart sätt och var för dem ett täcke på dagen och ett ljus av stjärnor om natten, förde dem genom Röda Sjön, och ledde dem genom mycket vatten, men HON dränkte deras fiender, och kastade upp dem ur djupets botten.”

Från Profetia 89: “Hemligheterna av HELIGA ANDEN/RUACH ha KODESH”

“... Vill ni veta en av sakerna som bedrövar MIG? Vill ni veta en av sakerna som stöter MIG? Elisabeth, när du känner MIN ilska och MITT raseri... då talar de om FADERNS raseri, om ABBA YAHUVEHS raseri, du har ingen aning om raseriet av MODERN av SKAPELSEN! Du har bara en bråkdel av MITT raseri! När du känner den där vulkanen redo att sprängas inne i ditt huvud och det är i rättfärdighetens namn, så har du bara en bråkdel av MITT raseri!”

 

Detta är en varning. För alla dem som gör sådan hädelse som falska profeten Linda Newkirk som sade att GUD sa till henne att hon är Himmelens Drottning hänsyftande till HELIGA ANDEN-uppenbarelsen som var given till Profet Elisabeth Elijah. Upprepa inte det dåraktiga misstaget av Linda Newkirk där hon gick och korsade gränsen till den grad av ingen återvändo fördömande sin allra själ för att ha hädat mot HELIGA ANDEN.