Profeția 99

EU, YAHUVEH, Spun,

Sunteți într-o Numărătoare Inversă a Răbdării MELE!”


Scrisă/Vorbită sub Ungerea RUACH HA KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

25 Mai 2008


Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH HA KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

Transcrierea Casetei Audio începe puțin mai în josul paginii.

Cinci cupluri Chineze își făceau poze de nuntă când a lovit cutremurul pe 12 Mai (cutremurul Sichuan sau Wenchuan, de magnitudine 7.9 pe scala Richter; conform BBC News, „unul dintre cele mai mari cutremure din istoria umană din punct de vedere al pierderilor socio-economice;” peste 68,000 de morți și 18,000 de persoane dispărute, n.tr.), și toți au scăpat fără răni (sau, fără a fi răniți, n.tr.). Situl (sau, locația, n.tr.) sesiunii foto, un seminar (religios, n.tr.) de o sută de ani (posibil și, de sute de ani; neclar în original, n.tr.), a fost distrus.

YAHUVEH ne dă des „poze” (ghilimele conform originalului, n.tr.) în istorie cu lucruri care sunt profetice. Asta, cred eu, este ceea ce s-a întâmplat în timpul cutremurului recent din China și pozele celor CINCI (litere mari conform originalului, n.tr.) mirese care încercau să schimbe jurăminte (tradus literal; sau, să-și spună jurămintele de căsătorie, n.tr.) exact atunci când cutremurul a lovit (interesant, nu-i așa – ați observat – că erau CINCI mirese?). Este o poză a acestei lumi care ÎL sfidează pe YAHUVEH prin(,) în esență(,) a spune, „Noi vom mânca, bea, și ne vom veseli...” (limbaj original foarte similar cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Luca 12:19, Pilda bogatului nesăbuit; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Apoi voi zice sufletului meu: ‘Suflete, ai multe bunuri, adunate pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi bucură-te!’»” n.tr.) drept până la SFÂRȘIT (limbaj de asemenea similar cu cel folosit în versiunea în Limba Engleză a Matei 24:38; Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui pasaj este, „36 Dar despre ziua şi ora aceea nu ştie nimeni, nici îngerii cerurilor, (nici FIUL), ci numai TATĂL. 37 Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. 38 Căci aşa cum era în zilele de dinaintea potopului, când oamenii mâncau, beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă, 39 şi nu au ştiut nimic până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. 40 Atunci, doi bărbaţi vor fi la câmp – unul va fi luat, iar altul va fi lăsat. 41 Două femei vor măcina la moară – una va fi luată, iar alta va fi lăsată. 42 Vegheaţi deci, pentru că nu ştiţi în ce zi vine DOMNUL vostru! 43 Să ştiţi că, dacă stăpânul casei ar şti în ce strajă din noapte vine hoţul, ar veghea şi n-ar lăsa să i se spargă casa. 44 Prin urmare, fiţi pregătiţi şi voi, pentru că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă aşteptaţi!” pasaj inclus pentru context, n.tr.). Pozele le arată pe cele cinci mirese toate stând pe acolo confuze DUPĂ cutremur cu veșminte murdărite de noroi – și e moloz, ruină și praf (sau, pulbere, n.tr.) și noroi (sau, murdărie, sau, țărână, n.tr.) peste tot în jurul lor în mormane... ce „poză” a acestei lumi! Vai (sau, jale, n.tr.) fie de această lume care batjocorește sanctitatea vieții (posibil, prin; cuvânt lipsă în original, n.tr.) avort, eutanasie, homosexualitate, și căsătorii de același sex. YAHUVEH nu va fi (sau, refuză să fie, n.tr.) batjocorit mult timp (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Galateni 6:7; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă înşelaţi! DUMNEZEU nu SE lasă batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va secera,” n.tr.). Jale (sau, vai, n.tr.) fie de națiunile care ÎI întorc spatele unicului și adevăratului Creator YAHUVEH și (lui, n.tr.) Mesia YAHUSHUA HA MASHIACH („MESIA” în Limba Ebraică, n.tr.) și Prețioasei noastre Mame (CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este; articol hotărât intraductibil în original, „the,” n.tr.) RUACH HA KODESH.

Este ironic că sunt 5 mirese care stau în picioare în mijlocul devastării (sau, distrugerii complete, violente; „devastation,” n.tr.), (a, n.tr.) sanctuarului surpat (sau, fărâmițat, n.tr.), îmi (amintește; posibil și, amintesc; număr nespecificat în original, n.tr.) de cele cinci fecioare nebune (sau, proaste, sau, aiurite; în original, „foolish,” n.tr.) după cum este spus în parabolă (Parabola Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, n.tr.) de către YAHUSHUA care așteaptă ca Mirele lor să le ia. YAHUSHUA vine dar le ia doar pe cele 5 fecioare înțelepte care au ulei suplimentar în lămpile lor. Citiți despre cutremur și vedeți pozele făcute în China, rochiile lor sunt murdărite (sau, terfelite, sau, pângărite; în original, „soiled,” n.tr.), sfâșiate, vechea biserică organizată zace în ruine. Treziți-vă și vedeți (sau, dați-vă seama, n.tr.) că asta nu este o coincidență. Citiți Profeția și rugați-vă și vedeți că YAHUVEH în special menționează China și spune că aceasta a fost judecată din Rai și (că, n.tr.) ceea ce i s-a întâmplat Chinei li se va întâmpla Californiei și altor state, țări, și națiuni în special America, când ei (sau, oamenii, n.tr.) se așteaptă cel mai puțin la acest lucru. 60,000 de oameni în China și încă se numără (expresie; sau, încă se descoperă victime; numărătoarea lor nu s-a încheiat, n.tr.) au fost uciși din câte am auzit eu ultima dată (fiind, n.tr.) raportat (posibil, la știri, n.tr.). Citiți ce are de spus YAHUVEH despre asta. RUGAȚI-VĂ ca voi să fiți considerați vrednici (sau, demni, n.tr.) să scăpați de MÂNIA LUI în timp (sau, pe măsură, n.tr.) ce (sau, atunci când, n.tr.) EL numără descrescător până la ziua când RĂBDAREA LUI vine la un sfârșit! Pe măsură ce (posibil și, pe când, n.tr.) noi numărăm descrescător zilele Omerului (link în Limba Engleză, n.tr.), așa și YAHUVEH numără descrescător zilele până la sfârșitul RĂBDĂRII LUI, și vai (sau, jale, n.tr.) fie de acest pământ când aceasta se întâmplă!

Nu fiți înșelați/înșelate (gen nespecificat în original, n.tr.) căci YAHUVEH nu e ușor (posibil și, ușor de, n.tr.) batjocorit (posibil și, refuză să SE lase batjocorit, n.tr.)! Cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care fac asta satana îi batjocorește pentru că el știe prețul (care este, n.tr.) de plătit pentru a face asta, el plătește prețul pentru eternitate.

Căci marea zi a Mâniei LUI a sosit; cine va fi în stare să reziste (tradus literal, cine poate sta în picioare, n.tr.)? Apocalipsa 6:17 (tradus literal din versiunea în Limba Engleză a Bibliei; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ei le ziceau munţilor şi stâncilor: ‘Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa CELUI Ce şade pe tron şi de Mânia MIELULUI, 17 pentru că a venit ziua cea mare a Mâniei LOR şi cine poate sta în picioare?!’” n.tr.)

Ioan, în al șaselea capitol al Apocalipsei, descrie cea mai tragică, ineficientă (și/sau inutilă; în original, „unavailing,” n.tr.) întâlnire de rugăciune din istoria lumii (citat după Sfânta Profeție, n.tr.)! Rugați-vă acum, cât rugăciunile voastre încă mai pot fi auzite pentru milă! Căiți-vă și întorceți-vă de la păcat (sau, întorceți-i spatele păcatului, n.tr.) cât încă mai este timp! Mâine poate fi prea târziu!

Țipete și gemete, strigăte și cereri, tânguiri și Șoapte—toate vor fi auzite în acea Zi a lui YAHUVEH ce vine (sau, va veni, n.tr.) când mânia și judecățile lui YAHUVEH sunt (sau, vor fi, n.tr.) eliberate. Chiar și munții și insulele vor fi înlăturate (sau, mutate, n.tr.) din locurile lor.

Dar până atunci (sau, până la acel moment, n.tr.), rugăciunile și strigătele bărbaților și femeilor păcătoși/păcătoase vor fi prea puțin (posibil și, puține, n.tr.) și prea târziu!

Toți dintre bogații și faimoșii actori, actrițe, prezentatori de talk-show-uri, politicieni, inclusiv regi, președinți, conducători ai altor țări, au crezut minciunile diavolului și oamenilor de știință și și-au pus încrederea și speranța în ei înșiși/ele însele și alții (sau, alți oameni, n.tr.) cu abilități (sau, capacități, n.tr.) umane. Ei/Ele și-au pus credința (sau, încrederea; în original, „faith,” n.tr.) în „banii pot cumpăra orice,” totuși ei/ele li se vor alătura celor (sau, oamenilor, n.tr.) care strigă cu (sau, de, n.tr.) frică. Ei/Ele vor striga (sau, apela, n.tr.) la pietrele și munții care se sfărâmă (sau, fărâmițează; în original, „crumbling,” n.tr.) să cadă peste ei/ele să-i/să le ascundă de mânia lui YAHUVEH și (posibil, de; posibil și, de mânia, n.tr.) unicul(ui) Fiu născut al lui YAHUVEH Numele LUI ESTE YAHUSHUA HA MASHIACH!

Noi suntem dintre cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care cred că judecățile lui YAH sunt certe (sau, sigure, n.tr.). Noi nu știm ziua nici ora. Dar YAHUVEH într-adevăr (sau, cu adevărat, n.tr.) va zdruncina pământul cum nu a mai fost zdruncinat vreodată înainte, și EL I-l va preda unicului REGE AL UNIVERSULUI YAHUSHUA HA MASHIACH!

Notă: Noi am omis numele persoanei în acest Cuvânt Profetic. Elisabeth [Elisheva], și Katherineyah erau în rugăciune pentru un partener (posibil, al Parohiei Amightywind, n.tr.), care se luptă (în acest moment, n.tr.) cu a I se supune lui YAHUVEH. El este într-o căsnicie înjugată inegal și el pune în pericol o invenție pe care MAMA SHKHINYAH (Nume Sacru Ebraic al DUHULUI SFÂNT, RUACH HA KODESH, n.tr.) i-a dat-o lui prin faptul de a rămâne în această căsnicie înjugată inegal. YAH a spus că invenția nu va fi terminată cât timp el rămâne în această căsnicie, o căsnicie care nu a fost de la YAHUVEH.

Imediat ce ele au început să se roage Katherineyah a auzit cuvântul „nisip mișcător” (în original, „quicksand,” n.tr.) și a văzut o viziune a unui bărbat scufundându-se în nisip mișcător. Acest Frate este înnămolit în nisip mișcător. Katherineyah apoi a văzut blocuri de beton peste picioarele lui (labele picioarelor, n.tr.). Elisabeth (Elisheva) a spus că el devenise obișnuit cu blocurile de beton și faptul de a nu se putea mișca dar ea a văzut o viziune a unui ciocan mare în mâna lui dacă el ar alege să-l folosească. El s-ar putea elibera de acele blocuri de beton dacă el ar alege asta. Este în puterea lui să facă astfel dar (aceasta, n.tr.) este alegerea lui.

Transcrierea Casetei Audio începe aici.

Elisabeth (Elisheva): El are ciocanul în mână și el poate (sau, este capabil, n.tr.) să spargă betonul (de pe el, n.tr.) dacă el alege s-o facă, dacă el alege s-o facă.

Katherineyah: Eu simt ca și cum DOMNUL va trimite un fulger (în original, „a lightning bolt,” n.tr.) și lovi acel beton.

Elisabeth (Elisheva): Este ungerea, focul RUACH HA KODESH chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) care trebuie să lovească acel beton în Numele lui YAHUSHUA HA MASHIACH. Dar din nou, el are alegerea lui. Eu tot aud asta (acum, n.tr.) iar și iar și iar. El este atât de obișnuit cu a purta pantofi de beton, el este atât de obișnuit cu a nu putea (sau, a nu fi capabil, sau, a nu fi în stare, n.tr.) să se miște, (posibil, încât, n.tr.) el a devenit comod. El este atât de obișnuit cu a lua ordine de la soția lui, exact cum este Gary. El este atât de obișnuit cu asta și totuși el știe. El știe ce trebuie să facă. El se uită la alții să-i spună ce să facă dar el deja știe răspunsul. El știe că nu trebuie să se întoarcă la muncă (sau, serviciu, n.tr.). El niciodată nu poate spune că lui i s-a dat un „Astfel spune YAHUVEH,” că el trebuie (sau, trebuia, n.tr.) să se întoarcă la muncă (sau, serviciu, n.tr.). „Munca” (sau, „Serviciul;” ghilimele conform originalului, n.tr.) lui era acea invenție. Soția lui este cea care i-a dat ordinul să se întoarcă la muncă. Ea-i dă un ultimatum și ..... (posibil, punctele de suspensie înlocuiesc numele persoanei, care a fost omis, n.tr.) tu (Elisabeth [Elisheva] începe să se roage în (Sfinte, n.tr.) Limbi) trebuie s-o anunți că intimidarea și manipularea ei nu vor funcționa că ea nu poate folosi controlul minții (în original, „mind control,” n.tr.), manipularea (posibil, minții, n.tr.), intimidarea împotriva ta. Ea este atât de dependentă de securitate (sau, se agață atât de tare de securitate; este atât de preocupată de acest lucru, n.tr.). De fapt ea este plină de rușine, ea este mai interesată de a-i impresiona pe părinții ei, familia ei. Eu nu știu dacă aceștia sunt actualii ei părinți (sau, părinții ei adevărați, n.tr.) sau cineva la care ea apelează (acum, sau, de obicei, n.tr.) pentru sfat parental dar ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) spun (acum, sau, continuu, n.tr.), „El nu s-a întors încă la serviciu? Cât vei (mai, n.tr.) suporta din asta (sau, acest lucru, n.tr.)?” Astfel(,) e o problemă a mândriei ei. Ea nu e nicăieri pe, nicăieri, eu văd o carte cu o pagină goală. Ea nu e nicăieri, nicăieri pe pagina lui .... (nume omis în original, n.tr.), nicăieri, nicăieri, nicăieri .... (nume omis, n.tr.) pe pagina ta. Tu tot vrei ca ea să ajungă pe pagina ta, dar ea nu e nicăieri acolo.

* * * * * * *

YAHUVEH începe să vorbească:

De cine îți va fi frică (sau, de cine alegi să-ți fie frică, n.tr.), spune YAHUVEH? Iubitul MEU Fiu ... (nume omis în original, n.tr.), de cine te temi mai mult? Pe cine te temi a jigni, a nu asculta (sau, a te nesupune, n.tr.)?

Tu ești (acum, sau, continuu, n.tr.) testat. (Exodul 20:20, „Moise a răspuns poporului, – Nu vă temeţi, pentru că DUMNEZEU a venit doar ca să vă pună la încercare şi să aveţi în voi frica de EL, pentru ca să nu păcătuiţi;” Zaharia 13:9, „În toată ţara, zice DOMNUL, / două treimi vor fi tăiate şi vor pieri, / iar o treime va fi lăsată. / 9 Dar pe treimea aceasta o voi pune în foc / și o voi curăţa cum se curăţă argintul, / o voi încerca cum se încearcă aurul. / Ei vor striga în Numele MEU, / iar EU le voi răspunde. / EU voi zice: «Acesta este poporul MEU!» / şi fiecare va spune: «DOMNUL este DUMNEZEUL meu!»” referințe citate în original, n.tr.). Nu există niciunul/niciuna (gen nespecificat în original, n.tr.), niciunul/niciuna, niciunul/niciuna, niciunul/niciuna, niciunul/niciuna, niciunul/niciuna, niciunul/niciuna, din Mireasa lui YAHUSHUA HA MASHIACH care nu este testat/testată chiar acum pentru a vedea de cine ascultă (sau, cui i se supun, n.tr.), pentru a vedea pe cine le este lor frică să jignească. Ar face bine să fie EU (Nominativ conform originalului, n.tr.). Ar face bine să fie EU. Ar face bine să fie EU, YAHUVEH (Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.). Ar face bine să fie YAHUSHUA al vostru MASHIACH. Căci nu a dat (sau, stabilit, n.tr.) EL exemplul? Că EL a refuzat să I SE nesupună lui YAHUVEH. EL a refuzat să I SE nesupună TATĂLUI LUI Ceresc.

Timpul este atât de scurt. EU i-am tot plivit (ca pe buruieni; în original, „weeding them out,” n.tr.) unul câte unul/una câte una (gen nespecificat în original, n.tr.). Nu mai există călătorii pe gratis (expresie Americană; lucruri nemeritate, obținute fără costul sau efortul necesar, doar prin noroc, n.tr.). EU v-am spus că sunt într-o numărătoare inversă a răbdării MELE. De ce credeți că vă tot întreb, „Numărați voi descrescător Omerul?” (Leviticul 23:15-16, „15 Din ziua de după Sabat, adică din ziua în care veţi aduce snopul ca jertfă legănată, să număraţi şapte săptămâni întregi. 16 Să număraţi cincizeci de zile până în ziua următoare celui de-al şaptelea Sabat, după care să aduceţi DOMNULUI un nou dar de mâncare;” referință citată în original, n.tr.) Dacă voi nu MĂ puteți auzi acum, cum MĂ veți auzi voi atunci? Această Parohie (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) are ungerea de a le da dorința oamenilor ale căror nume sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții să-MI audă vocea, să-MI facă voia, căci voi le sunteți exemplu lor. Ce vei face tu ... (nume omis în original n.tr.)? EU deja știu.

Ar fi atât de ușor pentru MINE .... (nume omis, n.tr.) să fac acest lucru pe calea ușoară pentru tine dar cum îți vei fi trecut tu testul? Cum ți-ai dovedi tu supunerea? Cum ai dovedi tu pe cine iubești mai mult? Aceasta li se aplică tuturor bărbaților în acest moment și tuturor femeilor în acest moment care sunt în căsătorii înjugate inegal. Nu prin mâna MEA au fost (acești oameni, n.tr.) puși împreună (posibil și, uniți, n.tr.). Ce veți face voi când vine timpul Marii Tribulații (numită în Sfintele Profeții și, „Necazul lui Iacov,” n.tr.) și dacă voi nu sunteți găsiți vrednici/găsite vrednice (gen nespecificat în original, n.tr.) de a fi numiți/numite Mireasa MEA, dacă voi nu sunteți găsiți vrednici/găsite vrednice de a fi Mireasa lui YAHUSHUA? Căci țineți minte orice este al/a lui YAHUSHUA este al MEU/a MEA. Și orice este al MEU/a MEA este al/a Fiului MEU YAHUSHUA HA MASHIACH. Ce veți face voi când sunteți lăsați/lăsate în urmă? Va merita? Căci înșiși cei/însele cele de care v-ați înjugat voi vor fi înșiși cei/însele cele care vă vor trăda. Ce veți face? Credeți că e greu acum? Nu aveți idee. În acel timp (sau, în acea vreme, n.tr.) soți vor trăda soții și soții vor trăda soți. Copii vor trăda părinți și părinți vor trăda copii. Nu va fi (sau, exista, n.tr.) nicio loialitate. Singura familie care va conta va fi familia în YAHUSHUA HA MASHIACH. Aceștia (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) sunt singurii în care vă veți putea încrede. Chiar atunci când întâlniți (tradus literal; sau, veți întâlni, n.tr.) un străin, veți recunoaște cine sunt (tradus literal; sau, este, n.tr.). Va fi evident în văzul tuturor (tradus literal, sau, pentru ca toți să vadă, sau, pentru ca toți să poată vedea; în original, „for all to see,” n.tr.).

Astfel bărbaților, EU nu vă voi anula (sau, contramanda, n.tr.) testele. Asta este ceea ce voi vreți ca EU să fac. Toți sunt testați. Nu spune Cuvântul MEU, „Încercările credinței voastre sunt mai prețioase decât aurul” (1 Petru 1:7; tradus literal; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a acestui verset; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „În ea, voi vă bucuraţi nespus, măcar că acum, dacă trebuie, sunteţi întristaţi pentru puţin timp prin diferite încercări, 7 pentru ca testarea credinţei voastre, cu mult mai valoroasă decât aurul care piere şi care totuşi este testat prin foc, să aducă laudă, glorie şi onoare la descoperirea lui YAHUSHUA HA MASHIACH;” referință citată în original; versetul 6 inclus pentru context, n.tr.). Cea prin care EU vorbesc acum, aceștia cinci (liderii Parohiei Amightywind sau Almightywind, n.tr.) care le reprezintă pe Cele Cinci Fecioare Înțelepte (Matei 25:1-13, n.tr.), toți (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) au fost testați. Adam a părăsit ceea ce el a numit casa lui (tradus literal; sau, acasă, n.tr.) timp de mulți, mulți ani. El a părăsit o slujbă lucrativă (sau, bine plătită, n.tr.) și o(,) cât de mult timp a așteptat el ca ea să devină uniune (posibil, să devină o slujbă cu protecția unei uniuni profesionale; mai sigură și mai bine plătită, n.tr.), totuși EU i-am spus să plece. [Când o mamă] a trebuit să părăsească familia ei biologică, propriul ei copil din șalele ei (expresie; din pântecul sau adâncul ei, n.tr.)—toți/toate dintre voi, toți/toate dintre voi, toți/toate dintre voi, inima de mamă care vine înaintea MEA atât de bătută (crunt, sau, măr; „battered,” n.tr.) și ruptă și învinețită. Vouă vă e dor de copiii voștri dar voi i-ați întins pe altarul de sacrificiu și voi [părinții] ați spus, „Fă cu ei/ele cum vrei TU căci ei/ele nu sunt copiii mei, ei/ele sunt ai TĂI/ale TALE.” Astfel EU vă ridic copii spirituali care plâng și strigă către voi ca la o Mami și un Tati și ei doresc să le fiți mentori și ei doresc dragostea voastră. (Acești copii spirituali, n.tr.) vor să MI se supună MIE și EU vă spun să-i conduceți și să-i călăuziți. Și EU sunt aproape gata (sau, pe punctul de, n.tr.) a vă da un șoc, acești copii spirituali vă iubesc mai mult decât v-ar putea iubi vreodată copiii voștri biologici. Ei vă respectă. Ei vă cinstesc. Nu-l luați pe niciunul/n-o luați pe niciuna dintre ei de bun(ă) (sau, nu-i/nu le neglijați sau nu eșuați în a-i/ a le aprecia pentru că vă sunt prea familiari; în original, „Take none of them for granted,” n.tr.). Așa (sau, după, n.tr.) cum aveți răbdare cu copiii voștri biologici, aveți răbdare cu copiii voștri spirituali. Nu vă aruncați mâinile în sus și spuneți, „M-am săturat.”

Niciodată să nu deveniți atât de umflați/umflate în pene de mândrie pentru a-i face pe oameni să gândească că voi întotdeauna MI-ați fost supuși MIE căci toți/toate, toți/toate, toți/toate s-au luptat la un anumit punct (sau, moment, n.tr.), toți/toate dintre voi ați spus, „Aș prefera s-o fac în felul meu.” Se face doar că EU v-am dat așa o bătaie la fund (în original, „a butt beating,” n.tr.), toți/toate dintre voi ați învățat cu greul. Și acesta este motivul pentru care voi acum spuneți, „Orice spui TU ABBA YAHUVEH, eu fac (acest lucru, n.tr.) în modul TĂU” (de a face lucrurile, n.tr.). EU nici măcar nu trebuie să-MI ridic vocea. Voi știți când faceți greșit. EU nu spun (acum, n.tr.) că cineva este perfect în afară de Fiul MEU YAHUSHUA, dar EU spun (acum, n.tr.) că tot (lucrul, n.tr.) la care MĂ aștept EU de la oricare din Copiii MEI este doar să încercați.

Astfel tu fă-ți partea, tu știi ce ți-am spus EU să faci. Tu știi ce ți-am spus EU să nu faci. Satana nu vrea ca această invenție să vadă vreodată lumina (zilei; sau, să fie terminată, n.tr.). Astfel el are (sau, o pune pe, n.tr.) o femeie să stea în cale. Și ea este ca un șoarece care rage (precum un leu, n.tr.) și tu te duci fugind repede (și țopăind; în original, „scampering,” n.tr.) la colț. Cum poate ea să respecte asta?

Timpul este mai târziu decât crezi tu și EU am trimis China drept exemplu de ce se întâmplă când răbdarea MEA începe să se uzeze. Acum mult timp (sau, demult, n.tr.) EU ți-am dat un Cuvânt Elisabeth [Elisheva], „Sfârșitul rundei unu, acum drept (sau, pe post de, n.tr.) runda doi.” Păzește-te (sau, ferește-te, n.tr.) China pentru că o rundă trei vine (sau, este pe drum, n.tr.). (China tocmai a avut un cutremur devastator care a ucis cel puțin 60,000 de oameni).

Și America, EU nici măcar n-am început. Iar și iar EU am spus, EU am păstrat cel mai rău drept ultimul (sau, la urmă, n.tr.). Voi nici măcar, nici măcar, nici măcar nu ați început să gustați mânia MEA. Și Europa, nu crede (sau, să nu crezi, n.tr.) că vei scăpa de soarta ta. În acest moment nu există decât o singură voce tare care protestează ceea ce EU găsesc (a fi, n.tr.) o abominare și EU folosesc biserica Catolică, amintiți-vă, așa cum EU am folosit măgarul din care să vorbesc (Numeri 22:21-33, citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.). EU folosesc biserica Catolică să avertizez, să avertizez despre sanctitatea vieții. Unde sunt celelalte? Unde sunt celelalte religii organizate? Un strigăt mondial (sau, o reacție răsunătoare mondială; în original, „a worldwide outcry” n.tr.) ar fi trebuit să fie emis(ă) (din cauza faptului, n.tr.) de a uni împreună un embrion animal și uman, pentru chiar a născoci un astfel de plan, de a avea un jumătate uman (sau, om, n.tr.) și jumătate animal, voi nici măcar nu începeți să cunoașteți drumul pe care ați început să mergeți. Să MĂ batjocoriți cu sanctitatea căsătoriei? Ar fi trebuit să fie un strigăt mondial (sau, o reacție răsunătoare mondială, n.tr.) împotriva căsătoriei de același sex! De ce este atât de liniște? Unde sunt bisericile? De ce nu se ridică toți aceia (sau, oamenii, n.tr.) din Islam? Lor le pasă de un desen animat (sau, o caricatură; posibilă referire la faptul că Islamul protestează violent împotriva oricărui desen animat sau caricaturi care îl ironizează pe profetul Mohamed, n.tr.)! Ei trimit teroare în (sau, la, n.tr.) oricine care nu e de acord cu ei. Dar de ce sunt ei tăcuți (sau, de ce tac, n.tr.)?

Acesta este motivul pentru care EU sunt pe o numărătoare inversă a răbdării MELE acum. Ceea ce voi credeți că este la ani depărtare (sau, distanță, n.tr.), tuturor dintre voi, tuturor dintre voi vă este pe drum o trezire neplăcută (posibil, la realitate; în original, „a rude awakening,” n.tr.). EU îi poruncesc (acum, sau, continuu, n.tr.) acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) să facă ceea ce ei/ele trebuie să facă și s-o facă repede. Nu mai există timp să cocoloșiți (supraprotejați) bebelușii. Este timpul ca ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) să crească (sau, să se facă mari, n.tr.). Este timpul ca bărbații (sau, oamenii; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „men,” n.tr.) să fie bărbați (sau, oameni, n.tr.). Acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) am pus EU femei în conducere. Acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) am ridicat EU o Debora! Bărbații sunt Baraki! (Judecători Capitol 4, citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.) Ei sunt lași! Nu toți bărbații MEI. EU îi am pe ai MEI, ai MEI proprii. Și ei ÎMI aud vocea și ei proclamă Cuvintele MELE dar o(,) cât de puțini, cât de puțini. Și voi femeile care ați fost intimidate (în special, prin comportament sever sau arogant, sau, amenințări sau vorbe furioase pentru a le face să facă sau să accepte ceva; în original, „browbeaten,” n.tr.) în aceste căsătorii înjugate inegal și Scripturile au fost folosite împotriva voastră să spună, „Fiți tăcute (constant, n.tr.)(în original, „Keep silent,” n.tr.). EU doar v-am spus să vă supuneți acelui soț în timp ce (sau, în măsura în care, sau, după cum, n.tr.) el se aliniază cu Cuvântul MEU. Dacă el n-o face, aruncați-l pe trotuar (sau, la ghenă; expresie Americană; în original, partea trotuarului unde sunt pubelele de gunoi și se abandonează lucrurile nefolositoare; sau, respingeți-l, n.tr.)! Destul! (sau, Ajunge! n.tr.) Destul!

Dragul MEU/Draga MEA (gen nespecificat în original; posibilă referire la Profetul Elisabeth [Elisheva], n.tr.) EU te ung în această zi pentru a le proclama cuvintele cu îndrăzneală acestor bărbați astfel încât ei să-și poată aminti ce trebuie să fie un bărbat! Ei trebuie să-MI facă MIE pe plac înainte ca ei să-i facă pe plac vreunei femei, înainte ca ei să-i facă pe plac vreunui copil și pentru femeile care sunt înjugate inegal într-o căsnicie, EU vă reamintesc de spiritul (sau, duhul, n.tr.) Deborei! Voi trebuie să-MI faceți pe plac MIE. Voi trebuie să-I faceți pe plac lui YAHUSHUA! Înainte ca voi să încercați să-i faceți pe plac vreunui bărbat! Înainte de a le face pe plac copiilor voștri. Supunere (sau, ascultare, n.tr.), supunere, supunere(,) este mai bună decât sacrificiu! Luați-vă înapoi dijmele și luați-vă înapoi ofrandele și luați-vă înapoi lauda, dacă voi nu vă supuneți (acum, sau, continuu, n.tr.) MIE! Căci dacă voi nu vă supuneți MIE acum, ce vă face să credeți că vă veți supune MIE în Marea Tribulație când va fi rar să auziți un Profet vorbind ca aceasta (sau, așa, sau, astfel, n.tr.)? Învățați să vă supuneți acum! Cum dovediți voi că-L iubiți pe YAHUSHUA HA MASHIACH? Nu spune Cuvântul MEU, „Dacă MĂ iubiți, vă veți supune (sau, în mod obișnuit vă supuneți, sau, alegeți să vă supuneți, n.tr.) MIE” (Evanghelia lui Ioan 14:15, „Dacă MĂ iubiţi, veţi păzi poruncile MELE;” 21 „Cel ce are poruncile MELE şi le păzeşte, acela este cel ce MĂ iubeşte. Şi cel ce MĂ iubeşte va fi iubit de TATĂL MEU, iar EU îl voi iubi şi MĂ voi arăta lui;” referințe citate în original, n.tr.). Cum a dovedit YAHUSHUA HA MASHIACH că-L iubește pe YAHUVEH? Prin supunere la fiecare Cuvânt pe care EU îl spun. Nu-MI faceți promisiuni pe care niciodată nu intenționați să le păstrați.

Pe MINE nu MĂ preocupă (sau, interesează, n.tr.) jurăminte de căsătorie făcute de om pentru căsnicii pe care EU nici măcar nu le-am pus împreună și acum voi vă vedeți unul pe altul drept cine (sau, ceea ce, n.tr.) sunteți. Pe MINE doar MĂ preocupă (sau, interesează, n.tr.) acele căsnicii care au fost hirotonisite (sau, predestinate, sau, orânduite; același cuvânt este folosit în Limba Engleză pentru hirotonisirea preoților sau a pastorilor; „ordained,” n.tr.) din Rai. Și cum știți voi că ele sunt hirotonisite (sau, predestinate, sau, orânduite, n.tr.) din Rai? Pentru că voi sunteți una în MINE. Este adevărat că Cuvântul spune că soțul ar trebui să fie liderul spiritual al casei (sau, gospodăriei; în original, „household,” n.tr.) (Efeseni 5:22, „Soţiilor, supuneţi-vă soţilor voştri ca DOMNULUI, 23 pentru că soţul este capul soţiei, aşa cum HRISTOS este capul Bisericii, trupul al cărui Mântuitor este EL;” referință citată în original, n.tr.) și când acel soț nu e potrivit (sau, nu e demn; în original, „is not fit,” n.tr.) să fie liderul spiritual al gospodăriei, atunci EU voi avea un lider al gospodăriei, fie el femeia sau fie el un copil, EU voi avea (emfază în original; sau, refuz să nu am, n.tr.) pe cineva care proclamă (continuu, sau, întotdeauna/ca regulă, n.tr.) Cuvintele MELE. EU voi avea pe cineva care proclamă Cuvintele MELE! Chiar dacă ar fi (sau, este, n.tr.) un mic copil, EU voi avea pe cineva care proclamă (formă verbală arhaică în original, similară cu limbajul din versiunea standard în Limba Engleză a Bibliei, King James, n.tr.) Cuvintele MELE! Slava MEA va fi evidentă în văzul (sau, vizibilă, n.tr.) tuturor (tradus literal, pentru ca toți s-o vadă, n.tr.)! Voi în aceste biserici organizate, voi știți că ele sunt o duhoare în nările MELE dar voi spuneți că trebuie să aveți o clădire în care să faceți tovărășie (sau, să vă adunați cu alți Creștini; în original, „fellowship,” n.tr.). Ce s-a întâmplat cu a avea tovărășie cu MINE unu la unu (sau, în bază individuală, n.tr.)? Ce s-a întâmplat cu a avea tovărășie unu la unu cu Fiul MEU? Voi sunteți în numărătoarea inversă a Omerului. Voi sunteți în numărătoarea inversă a răbdării MELE.

Vai (sau, jale, n.tr.), vai, vai, vai fie de acest pământ când răbdarea MEA s-a terminat! Rugați-vă că veți fi considerați vrednici/considerate vrednice să scăpați de Mânia MEA! Asta ar trebui să fie rugăciunea voastră constantă în absolut fiecare zi. EU nu sunt supărat (sau, furios; „angry,” n.tr.) pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care MI se supun (acum, sau, continuu, n.tr.) MIE. EU nu sunt supărat (sau, furios, n.tr.) pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care încearcă (acum, sau, continuu, n.tr.) să MI se supună. EU nu sunt supărat (sau, furios, n.tr.) pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care vor spune (sau, în mod obișnuit spun, n.tr.), „Eu ascult (acum, sau, continuu, n.tr.) după vocea TA. Condu-mă și călăuzește-mă.” EU nici măcar nu sunt supărat (sau, furios, n.tr.) pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care vor spune (sau, în mod obișnuit spun, n.tr.), „TE rog iartă-mă.” EU sunt supărat (sau, furios, n.tr.) pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care refuză să se supună. Și Judecata începe la Casa lui YAHUVEH (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a 1 Petru 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui DUMNEZEU. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui DUMNEZEU?!” n.tr.). Păgânii nu știu cum să-MI audă vocea. Dar EU sunt supărat (sau, furios, n.tr.) pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care pretind că sunt ai MEI și-I aparțin lui YAHUSHUA HA MASHIACH și refuză să se supună!

China ÎMI gustă Mânia acum. Dar EU îi cruț pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt ai MEI. Ei (sau, oamenii, n.tr.) s-au ridicat și ei (sau, oamenii, n.tr.) au spus, „Nicio Biblie nu e permisă aici” (sau, „Nu e voie cu nicio Biblie aici;” ghilimele conform originalului, n.tr.). Ei ÎMI întemnițează Sfinții, cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care cu adevărat MĂ iubesc și slujesc, ei îi/le execută. Ei îi/le torturează. Ei îi/le înfometează! Gustă-MI Mânia China căci mai mult (posibil și, multe, n.tr.) este (sau, sunt, n.tr.) de venit!

(Elisabeth [Elisheva] spune: „Eu am o viziune chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.) și văd nori și înăuntrul norilor înainte de cutremur și acum înțeleg de ce, era un nor și el avea, dacă ne uităm la el am spune că avea cel mai strălucitor curcubeu (Noi nu suntem de acord cu toate comentariile de pe linkul către YouTube) în nor, dar eu l-am văzut pe YouTube și alte reportaje de știri. Era atât de strălucitor, lumini de diferite culori înăuntrul unui nor alb și arăta atât de frumos și ei (sau, oamenii, n.tr.) au spus că începând cu 30 de minute înaintea acelui cutremur devastator acești nori atârnau și eu am văzut pozele pe care ei le-au făcut și noi trebuie să putem să punem aceste poze (pe website, n.tr.) pentru ca toți oamenii să (le, n.tr.) poată vedea dar acum eu înțeleg și eu am spus, „De ce ar veni așa frumusețe înainte ca cutremurul să vină în China?” Și asta e ceea ce YAHUVEH îmi spune acum în timp ce (sau, pe măsură ce, sau, când, n.tr.) EL îmi arată această viziune.”)

Cuvânt(ul) continuă: Deoarece curcubeul reprezintă o promisiune și EU le-am făcut o promisiune celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) care au apelat la MINE, celor care suferă (sau, sunt chinuiți/chinuite de aceste lucruri; „afflicted,” n.tr.), celor persecutați, celor care erau (posibil și, au fost, n.tr.) martirizați în China, (posibil, prin; posibil cuvânt lipsă în original, n.tr.) a fi în închisoare, celor care sunt în închisoare și care au fost torturați pentru că-L venerează pe YAHUSHUA, EU am făcut o promisiune că EU voi (sau, urma să, n.tr.) MĂ răzbun pentru ei/ele! Și acesta este doar începutul China! Acesta este doar începutul, drept exemplu căci (posibil și, atunci când, n.tr.) o națiune din jurul acestei lumi face la fel (sau, același lucru, n.tr.).

Nu spune Cuvântul MEU că EU, YAHUVEH, MĂ răzbun? Răzbunarea este a MEA spun EU (formă verbală arhaică în original, similară cu limbajul din versiunea standard în Limba Engleză a Bibliei, King James, n.tr.), YAHUVEH! (Deuteronom 32:35; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „A MEA este răzbunarea; EU voi răsplăti! / Vine vremea când le vor aluneca picioarele, / întrucât zilele distrugerii sunt aproape / şi destinul lor se va grăbi;” referință citată în original, n.tr.) Apelați la MINE și EU voi face ca dușmanii voștri să fugă în șapte direcții diferite! În câte direcții diferite alergi tu acum o(,) guvernule Chinez? Dar EU MĂ asigur (acum, sau, continuu, n.tr.) că Sfinții Îngeri sunt acolo pentru a proteja și a le furniza (sau, prevedea cele necesare; aspectul proniator al lui Dumnezeu; în original, „provide,” n.tr.) fraților (voștri; n.tr.) și surorilor voastre în YAHUSHUA HA MASHIACH. Vai (sau, jale, n.tr.) fie de lume pentru că(,) urmăriți (sau, priviți, n.tr.) China. Voi veți vedea ce i s-a întâmplat Chinei lovind California. EU nu voi menționa (sau, nu vreau, sau, refuz să menționez, n.tr.) celelalte părți ale lumii dar America vrei să cânți la harfă? (H.A.A.R.P.) (dublu-sens în original; verbul înseamnă atât a cânta cât și a se juca; posibil și, literal, vrei să te joci la harfă; de asemenea, joc de cuvinte; „harp,” harfă, este omonim cu „HAARP,” o tehnologie dezvoltată de guvernul American pentru a influența condițiile meteorologice și activitatea seismică, n.tr.) Așteaptă până (sau, stai să vezi, n.tr.) când cânt EU la harfa MEA. Tu vrei să controlezi vremea, tu încă n-ai văzut nimic.

EU le trimit confuzie (acum, sau, continuu, n.tr.) oamenilor de știință. EU le trimit confuzie (acum, sau, continuu, n.tr.) astronomilor. Există nebunie (sau, boală mintală severă, sau demență; în original, „insanity,” n.tr.) în Casa Albă. Există nebunie (sau, boală mintală severă, demență, n.tr.) în guvern. Oamenii aleargă încoace și-n colo. Politicienii sunt nebuni (sau, bolnavi mintal sever; sau, nesănătoși la cap; sau, demenți; în original, „insane,” n.tr.). Cum pot ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) conduce oamenii (sau poporul, n.tr.)? Astfel apelați la MINE. Apelați la MINE. Apelați la MINE cât încă voi mai asculta (sau, voi mai vrea să ascult; sau, cât încă mai ascult/mai vreau să ascult, n.tr.), apelați la MINE. EU nu fac nimic până când mai întâi EU nu proclam din Profeți. (Amos 3:7, „Căci cu siguranță DOMNUL DUMNEZEU nu face nimic, / Dacă EL nu revelează secretul LUI slujitorilor LUI, profeții;” tradus literal din versiunea standard în Limba Engleză adaptată la limbajul de astăzi, New King James; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, profeţii;” referință citată în original, n.tr.) EU am avertizat din gura acestui Profet ce s-ar (sau, se va, n.tr.) întâmpla din momentul în care ei (gen nespecificat în original; posibil, conducerea Parohiei Amightywind, n.tr.) au părăsit America, o Profeție a fost eliberată și v-a avertizat ce urma să se întâmple când prețul petrolului a crescut, EU v-am avertizat de prețurile mâncării. (Profeția 85) EU v-am avertizat de costuri. EU chiar v-am avertizat de conducătorii de tiruri (sau, camioane, n.tr.) pe măsură ce (posibil și, deoarece, n.tr.) costurile lor urcă, voi încă n-ați văzut nimic.

Dar să știți asta, această foamete nu e făcută de MINE (sau, nu e cauzată de MINE, sau, din vina MEA, n.tr.). (Ea, n.tr.) este manipularea celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt plini de lăcomie. Pentru că (acești oameni, n.tr.) fac aurul și argintul grămadă pentru ei înșiși/ele însele și complotează să-i omoare pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care au nevoi. A început cu avortul și apoi s-a dus (sau, extins, n.tr.) la cei (sau, oamenii, n.tr.) prea bolnavi pentru a se apăra. Acesta a fost genocidul de care EU vorbesc. Există moarte în vaccinuri. EU am avertizat iar și iar. Pentru că această lume nu crede că are nevoie de copii săraci. EU v-am avertizat că (posibil, această practică, n.tr.) urma să se ducă la cei (sau, oamenii, n.tr.) în vârstă. Toată (această practică, n.tr.) este genocid. Toată (această practică, n.tr.) este astfel încât celor (sau, oamenilor, n.tr.) bogați să le poată fi furnizate (sau, prevăzute; cele necesare, n.tr.) în proprii lor ochii. Și acum voi vă frângeți mâinile și vă întrebați de ce sinuciderea adolescenților (posibil, rata de sinucidere, n.tr.) este atât de ridicată. Unica voastră speranță este în YAHUSHUA HA MASHIACH. Unica voastră speranță este în căință și supunere. Unica voastră speranță este în mila MEA. Căci EU sunt îndelung suferitor (termenul original, „long suffering,” apare în versiunea standard în Limba Engleză a 2 Petru 3:9; Noua Traducere în Limba Română 2006 este inexactă – „are răbdare;” „DOMNUL nu este încet în a-ŞI împlini promisiunea, aşa cum înţeleg unii încetineala, ci are răbdare cu voi şi nu doreşte să piară vreunul, ci toţi să ajungă la pocăinţă;” același cuvânt apare și în versiunea în Limba Engleză a Galateni 5:22-23a; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „răbdarea;” „Dar roada DUHULUI este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credinţa, 23 blândeţea, înfrânarea,” n.tr.). Astfel continuați ceea ce faceți (acum, sau, continuu, n.tr.). Continuați să avertizați. Cât (timp, n.tr.) aveți libertatea de a proclama căci există puteri (sau, autorități; de obicei, din umbră, care nu se află în ochiul public; în original, „powers that be,” n.tr.) care caută să vă reducă la tăcere (sau, amuțească, n.tr.), care caută să-i reducă la tăcere (sau, amuțească, n.tr.) pe adevărații MEI Profeți. Astfel vorbiți cât (posibil, mai, n.tr.) puteți.

Sfârșitul Cuvântului

* * * * * * *

Elisabeth (Elisheva): Este o căsătorie înjugată inegal și el are o invenție pentru a schimba lumea și o căsătorie înjugată inegal ține (acum, sau, continuu, n.tr.) totul pe loc.

Katherineyah: Aveți credință (sau, încredere, n.tr.) că YAHUVEH știe despre ce vorbește când vă spune să faceți ceva. Nu vă îndoiți de EL. Este o insultă față de EL. Dacă voi vă supuneți voi aveți (sau, arătați, n.tr.) respect față de DUMNEZEU Atotputernic Care este Autoritatea de deasupra tuturor.

Katherineyah: ÎL mâhnește pe Tata când ei I se nesupun LUI. ÎL mâhnesc pe DUMNEZEU Atotputernic, toți bărbații, toate femeile care nu-L ascultă pe Tata și (nu, n.tr.) se supun, punct. Și eu știu că voi nu vreți să-L mâhniți și astfel așa cum a auzit Elisabeth, ascultați, supuneți-vă, terminat.

Jignindu-i pe Majoritatea, Luminându-i (sau, Lămurindu-i, n.tr.) pe Câțiva (Oameni, n.tr.)

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Dacă această Profeție v-a fost o binecuvântare vă rog scrieți-mi un e-mail și anunțați-mă.

Contactați-ne

www.amightywind.com
www.almightywind.com

Appendix

Apocalipsa 6:12-17 – Noua Traducere în Limba Română 2006

12 Am văzut când MIELUL a rupt al şaselea sigiliu; şi a fost un mare cutremur. Soarele a devenit negru, ca pânza de sac făcută din păr, luna întreagă a devenit ca sângele, 13 iar stelele cerului au căzut pe pământ ca smochinele târzii care sunt azvârlite din pom, când acesta este scuturat de un vânt puternic. 14 Cerul a fost strâns ca un sul ce este înfăşurat, iar fiecare munte şi insulă au fost mişcate din locurile lor. 15 Regii pământului, oamenii de seamă, comandanţii, cei bogaţi, cei puternici, orice sclav şi orice om liber s-au ascuns în peşteri şi printre stâncile munţilor. 16 Ei ziceau munţilor şi stâncilor: ‘Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui Ce şade pe tron şi de Mânia MIELULUI, 17 pentru că a venit ziua cea mare a Mâniei LOR şi cine poate sta în picioare?!’”

Judecători 4 – Noua Traducere în Limba Română 2006

4 După ce a murit Ehud, Israeliţii au făcut din nou ce este rău în ochii DOMNULUI 2 şi de aceea DOMNUL i-a vândut în mâinile lui Iabin, un rege din Canaan, care domnea în Haţor. Sisera, conducătorul oştirii sale, locuia în Haroşet-Goyim. 3 Israeliţii au strigat către DOMNUL, căci Sisera avea nouă sute de care de fier şi, de douăzeci de ani, îi asuprea puternic.

4 În perioada aceea în Israel judeca (conform notelor ediției, „cu sensul de a conduce, a cârmui, deşi se pare că Debora avea şi un rol de magistrat, ea fiind aceea care judeca pricinile celor din popor,” n.tr.) o profetesă pe nume Debora, soţia lui Lapidot. 5 Ea locuia sub Palmierul Deborei; acesta se afla între Rama şi Betel, în regiunea muntoasă a lui Efraim. Israeliţii se duceau la ea pentru judecată. 6 Ea a trimis să fie chemat Barak, fiul lui Abinoam, din Kedeş, în Neftali şi i-a zis:

DOMNUL, DUMNEZEUL lui Israel, îţi porunceşte astfel: „Du-te, îndreaptă-te spre muntele Tabor şi ia cu tine zece mii de bărbaţi din Neftali şi din Zabulon! 7 Îl voi atrage pe Sisera, conducătorul oştirii lui Iabin, spre tine, la uedul (conform notelor ediției, „vale situată într-un ţinut arid care acumulează apele de pe versanţi în timpul sezonului ploios, creând un pârâu temporar,” n.tr.) Chişon, cu toate carele şi oştirile lui şi-l voi da în mâinile tale!”

8 Barak i-a răspuns:

Dacă vei merge şi tu cu mine, atunci voi merge şi eu, dar dacă nu vei merge cu mine, nu voi merge nici eu!

9 Ea i-a zis:

De mers voi merge cu tine, dar, în felul acesta, slava nu va fi a ta, căci DOMNUL îl va da pe Sisera în mâinile unei femei!

Apoi Debora a plecat cu Barak la Kedeş.

10 Barak i-a chemat la Kedeş pe cei din Zabulon şi din Neftali; zece mii de bărbaţi mergeau în urma lui, iar Debora l-a însoţit.

11 Chenitul Heber se separase de cheniţi, urmaşii lui Hobab, socrul (conform notelor ediției, sau, cumnatul, n.tr.) lui Moise, şi îşi aşezase cortul lângă terebintul din Ţaananim, în apropiere de Kedeş.

12 S-a dat de ştire lui Sisera că Barak, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Tabor. 13 Atunci Sisera şi-a pus în mişcare toate cele nouă sute de care de fier şi toţi oamenii care erau cu el, de la Haroşet-Goyim până la uedul Chişon.

14 Debora i-a zis lui Barak: „Ridică-te, căci aceasta este ziua în care a dat DOMNUL pe Sisera în mâinile tale! Oare nu a mers DOMNUL înaintea ta?” Barak s-a coborât de pe muntele Tabor cu cei zece mii de bărbaţi după el. 15 Cu ajutorul sabiei, DOMNUL l-a zdrobit pe Sisera dinaintea lui Barak, cu toate carele şi cu toată oştirea lui. Sisera s-a dat jos din car şi a fugit pe jos. 16 Barak a urmărit carele şi oştirea până la Haroşet-Goyim şi toată oştirea lui Sisera a fost nimicită. N-a mai rămas nici unul măcar.

17 Sisera însă a reuşit să fugă până la cortul Iaelei, soţia chenitului Heber, căci între Iabin, regele Haţorului, şi familia chenitului Heber era pace.

18 Iael i-a ieşit în întâmpinare şi i-a zis:

Domnia ta, vino şi intră în cortul meu, nu-ţi fie frică!

El a intrat în cort şi ea l-a ascuns sub o carpetă.

19 El i-a zis:

Te rog, dă-mi să beau puţină apă căci sunt însetat!

Ea a deschis un burduf cu lapte, i-a dat să bea şi apoi l-a ascuns din nou.

20 El i-a mai zis:

Stai la intrarea cortului şi dacă va veni cumva vreun om să te întrebe: „Este vreun bărbat aici?”, tu să-i răspunzi că nu este nimeni.

21 După aceea, Iael, soţia lui Heber, a luat un ţăruş de-al cortului, a pus mâna pe un ciocan, a intrat pe ascuns în cort şi i-a înfipt lui Sisera ţăruşul în tâmplă, pironindu-l astfel în pământ. Acesta adormise adânc pentru că era foarte obosit; şi astfel el a murit.

22 În timp ce Barak îl urmărea pe Sisera, Iael a ieşit să-l întâmpine şi i-a zis: „Vino ca să ţi-l arăt pe omul pe care îl cauţi!” A intrat la ea şi l-a văzut pe Sisera zăcând mort, cu ţăruşul înfipt în tâmplă.

23 În ziua aceea DUMNEZEU l-a umilit înaintea israeliţilor pe Iabin, regele din Canaan. 24 Şi mâna israeliţilor a fost din ce în ce mai puternică împotriva lui Iabin, regele din Canaan, până când l-au nimicit.”

Numeri 22 – Noua Traducere în Limba Română 2006

21 Dimineaţa, Balaam s-a sculat, a pus şaua pe măgăriţa sa şi a plecat cu conducătorii moabiţi. 22 Dar DUMNEZEU S-a aprins de mânie pentru că plecase şi Îngerul DOMNULUI S-a aşezat în drum ca să i se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, iar împreună cu el erau şi doi din slujitorii lui. 23 Măgăriţa L-a văzut pe Îngerul DOMNULUI stând în mijlocul drumului cu sabia în mână şi a părăsit drumul, luând-o pe câmp. Balaam a început să-şi bată măgăriţa ca s-o poată aduce din nou pe drum.

24 Atunci Îngerul DOMNULUI S-a aşezat pe un drum îngust între două vii unde erau ziduri de o parte şi de alta. 25 Când măgăriţa L-a văzut pe Îngerul DOMNULUI, s-a împins lângă perete, strângând piciorul lui Balaam. Atunci el a bătut-o din nou.

26 Îngerul DOMNULUI s-a mutat într-un loc strâmt unde nu era loc să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. 27 Când măgăriţa L-a văzut pe Îngerul DOMNULUI, s-a culcat la pământ sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a început să o bată cu un băţ. 28 Atunci DOMNUL a deschis gura măgăriţei şi ea i-a zis lui Balaam:

Ce ţi-am făcut de m-ai bătut de trei ori?

29 Balaam i-a răspuns măgăriţei:

Pentru că ţi-ai bătut joc de mine! Dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide chiar acum.

30 Măgăriţa i-a răspuns:

Nu sunt eu măgăriţa ta, pe care ai călărit din zilele tinereţii tale până astăzi? Am eu obiceiul să mă port astfel?

Nu, i-a răspuns el.

31 Atunci DOMNUL i-a deschis ochii lui Balaam şi el L-a văzut pe Îngerul DOMNULUI stând în mijlocul drumului cu sabia scoasă. El s-a închinat cu faţa la pământ.

32 Îngerul DOMNULUI l-a întrebat:

De ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori? Eu am ieşit ca să-ţi stau împotrivă, căci calea ta este una nechibzuită înaintea MEA. 33 Măgăriţa M-a văzut şi s-a abătut de trei ori dinaintea MEA. Dacă nu s-ar fi abătut, te-aş fi ucis cu siguranţă, dar pe ea aş fi cruţat-o.”


* * * * * * *