Profeția 95

YAHUSHUA ha MASHIACH Spune,

Ridicați-vă Arma, EU Sunt VIU!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)

prin Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Primită de Sabat 12 Aprilie 2008

Eliberată de Sabat 19 Aprilie 2008

Aceasta este de la Profeția 105, YAHUVEH a spus să pun aceasta pe toate Profețiile de acum înainte: EU te-am avertizat acum mult timp Elisabeth (Elisheva) să nu denumești această Parohie după un bărbat sau o femeie, chiar dinainte să fie (sau, existe, n.tr.) o Parohie. EU am pus asta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău, căci nimic din asta nu a fost făcut de mâna ta, nimic din asta nu a ieșit (sau, nu a luat ființă, n.tr.) din gura ta. Este din Gura lui YAHUVEH care a dat naștere. Este din Gura lui YAHUSHUA al tău MASHIACH care a dat naștere. Este din Gura lui RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT) a ta IMMAYAH care a dat naștere. Dacă ar fi fost numai prin mâna ta ar fi eșuat acum mult timp. Este prin Vântul lui SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) care suflă peste acest pământ, Sfântul Vânt al Regenerării, nu este prin suflul tău (sau, respirația ta, n.tr.) sau ar fi eșuat. (Isaia 42:8)

(„EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU!

EU nu-MI voi da Slava MEA altuia

sau Lauda cuvenită MIE, idolilor!”

Isaia 42:8, n.tr.)

În Iulie 2010 YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea din 2 Cronici înaintea fiecărei Profeții:

2 Cronici 36:16, „Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI, și i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când mânia DOMNULUI s-a ridicat împotriva poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

* * * * * * *

Elisabeth (Elisheva) rugându-se în Limbi Sfinte și Engleză:

Acesta este motivul, pentru că MÂNGÂIETORUL a venit. YAHUSHUA TU nu ne-ai lăsat singuri, TU ai trimis MÂNGÂIETORUL. MAMA tuturor mamelor. Propria TA Atât de Cerească MAMĂ. ÎȚI mulțumim iubite YAHUSHUA ha MASHIACH (Numele Sacru Ebraic al MÂNTUITORULUI; „ha,” sau, scris cu litere mari, „HA,” este articol hotărât intraductibil, iar „MASHIACH” este „MESIA;” Numele poate fi parafrazat drept, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA, n.tr.). O(,) de-am fi (sau, a fi, n.tr.) considerați demni/demne (sau, vrednici/vrednice, n.tr.) să fim numiți/numite (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) Mireasa TA. Niciodată, niciodată nu suntem noi îngâmfați/îngâmfate (sau, mulțumiți/mulțumite de sine, n.tr.) cu privire la acest lucru. Noi vedem cât de mulți (oameni, n.tr.) cad la marginea drumului (sau, abandonează lupta din cauza lipsei de speranță sau a decepției; renunță; în original, „fall by the wayside,” n.tr.). Ține-ne strâns la pieptul TĂU. Nici măcar nu lăsa să existe cel mai mic spațiu astfel încât (sau, în care, n.tr.) satana să intre. Trage-ne mai aproape de TINE YAHUSHUA în această zi de Shabbat. Cinstește-ne în timp ce ne rugăm cu prezența TA. Noi suntem ai TĂI/ale TALE (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.). Satana nu are niciun drept asupra noastră (tradus literal, nu are niciun drept de a ne revendica, n.tr.). Totul este datorită a ceea ce ai făcut TU la Calvar. Aceasta este cu adevărat singura noastră armă pe care o avem în această lume. Nu există nicio altă armă în afară de Numele și Sângele și Corpul lui YAHUSHUA ha MASHIACH. Nu există nicio altă armă. Nu există nimic, nimic, nimic care poate combate răul din această lume în afară de un singur lucru. Acesta este motivul pentru care TU ai spus să facem împărtășania cu TINE. Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt. TU ne-ai binecuvântat atât de puternic (sau, impresionant; sau, măreț, n.tr.). Această Parohie (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare, n.tr.) nu mai este în lipsă. Doar arată-ne ce trebuie să facem ABBA YAHUVEH. Arată-ne pământul (sau, terenul, n.tr.) pe care trebuie să-l cumpărăm o(,) ABBA YAHUVEH.

* * * * * * *

Cuvânt Profetic:

Acum (caractere italice conform originalului, n.tr.) înțelegeți Copiii MEI! Acum (caractere italice conform originalului, n.tr.) înțelegeți voi de ce EU am spus că aceasta este o armă ca nicio altă armă când voi ÎMI faceți împărtășanie (sau, faceți împărtășanie către MINE; prepoziție arhaică în original; „when you do communion unto ME,” n.tr.). Cuvintele pe care tu le-ai vorbit Elisabeth (Elisheva) nu sunt propriile tale cuvinte(,) căci Cuvintele MELE sunt mai înalte (sau, mai sus; în original, „higher,” n.tr.) decât orice ai putea tu vreodată gândi. De fiecare dată când faci împărtășanie, de fiecare dată când devii una cu MINE, EU chiar (sau, într-adevăr, n.tr.) îți dau urechile MELE. EU chiar (sau, într-adevăr, n.tr.) îți dau ochiii MEI. EU proclam din gura ta. EU circumcid inima ta în timp ce (sau, pe măsură ce, sau, atunci când, n.tr.) tu ÎMI oferi mâinile tale pentru a face voia MEA. Și picioarele (sau, literal, labele picioarelor, n.tr.) tale MIE astfel încât EU să te pot conduce pe urmele pașilor celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) Sfinți.

Acum (caractere italice conform originalului, n.tr.) tu înțelegi Elisabeth (Elisheva). O (caractere italice conform originalului, n.tr.) (,) cât de mult urăște satana asta. Nu am spus EU(,) cu cât mai mult aveți voi nevoie să fie binecuvântat, cu cât mai mult aveți voi nevoie de izbăvire de dușman, acest lucru nu este numai despre iertare (sau, nu are de-a face doar cu iertarea, n.tr.), acest lucru este despre victorie (sau, are de-a face cu victoria, n.tr.) în toate zonele vieții voastre. Spuneți-le Copiii MEI. Spuneți-le pentru MINE (sau, din partea MEA, n.tr.) (caractere italice conform originalului, n.tr.).

Câte religii organizate doar pun (întotdeauna; sau, de obicei, n.tr.) o anaforă (sau, biscuit; în original, „wafer,” n.tr.) în gura lor? Un biscuit uscat care ar putea să nu fie nimic mai mult decât polistiren expandat (în original, „styrofoam,” n.tr.). Ei (sau, astfel de oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) uită prețul pe care EU l-am plătit. Nu există nicio căință de păcat mai întâi (sau, înainte, n.tr.). Ei/Ele beau din vin și au spus (timp trecut conform originalului, n.tr.) cuvinte repetate (posibil și, învățate, n.tr.) pe de rost. Nu există nicio inimă dată MIE. Și obrăznicia (sau, îndrăzneala obraznică; în original, „audacity,” n.tr.) când un altul pune biscuitul în gura celuilalt și el se numește pe sine Episcop. Și el se numește pe sine papa (literă mică conform originalului, n.tr.). Voi nu puteți face asta pentru un altul/o alta! O împărtășanie este unu la unu (sau, în bază individuală; „one on one,” n.tr.). Acum EU nu vorbesc despre (sau, nu MĂ refer la, n.tr.) cei (sau, oamenii, n.tr.) care sunt invalizi, cei/cele care au nevoie de ajutorul altora pentru a pune pâinea în gură sau cupa la buze. Căci inimile lor sunt la locul potrivit atâta timp cât inima (persoanei; gen nespecificat în original; „the one,” n.tr.) care dă (în acel moment, n.tr.) împărtășania este la locul potrivit. Spune-le, hrăniți-MI oile (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Ioan 21:16; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „După ce au luat micul dejun, YAHUSHUA l-a întrebat pe Simon Petru, „Simon, fiul lui Ioan, MĂ iubeşti tu mai mult decât aceştia?” El I-a răspuns, „Da, DOAMNE, TU ştii că TE iubesc!” YAHUSHUA i-a zis, „Paşte mieii MEI!” 16 L-a întrebat din nou, a doua oară, „Simon, fiul lui Ioan, MĂ iubeşti?” El I-a răspuns, „Da, DOAMNE, TU ştii că TE iubesc!” YAHUSHUA i-a zis, „Păstoreşte oile MELE!” 17 L-a întrebat a treia oară, „Simon, fiul lui Ioan, MĂ iubeşti?” Petru s-a întristat pentru că-i zisese a treia oară, „MĂ iubeşti?” şi I-a răspuns, „DOAMNE, TU le ştii pe toate, TU ştii că TE iubesc!” YAHUSHUA i-a zis, „Paşte oile MELE!”” pasaj extins pentru context, n.tr.). Spune-le. Ridicați (sau, apucați (de jos); „pick up,” n.tr.) această armă care a fost decartată (sau, aruncată, sau, ignorată; în original, „discarded,” n.tr.) mult timp dar nu faceți (acest lucru, n.tr.) cu buze necurate. Nu faceți (acest lucru, n.tr.) cu un spirit (sau, duh, n.tr.) al necăinței. Nu faceți (acest lucru, n.tr.) ca pe un simplu ritual. Cuvinte scrise de un alt om. Dați-MI inimile voastre. Și EU voi proclama Cuvintele MELE. Nu faceți (acest lucru, n.tr.) cât timp sunteți în păcat! Altminteri voi beți (în acel moment, n.tr.) damnare vouă înșivă/însevă (gen nespecificat în original, n.tr.)! Unde este frica? Unde este frica?

Pe câți (oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) îi văd EU și ei/ele nu se mai tem. Ei/Ele rămân în păcatul lor. Ei/Ele iau cupa de împărtășanie cu buze păcătoase. EU sunt loial (sau, fidel, sau, credincios; în original, „faithful,” n.tr.) să iert. Dar niciodată să nu faceți asta cu o inimă care nu se căiește căci voi (în acel moment, n.tr.) doar beți damnare. Voi doar beți din blesteme. Veniți la MINE cu o inimă care se căiește. Rugați-MĂ să vă iert de păcatele voastre. EU sunt credincios (sau, loial, sau, fidel, n.tr.) și EU sunt milos și doar o singură picătură din Sângele MEU, doar o singură picătură din Sângele MEU poate mântui (sau, salva; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.) toată umanitatea dacă ei (sau, acești oameni, n.tr.) doar M-ar fi primit (timp trecut conform originalului, n.tr.). Doar o singură picătură din Sângele MEU. Și uitați cu cât mai mult am dat. Asta este ceea ce EU vreau ca tu să le spui. Acesta este noul Mesaj pe care EU ți-l dau. Acesta este Mesajul care este menit să fie înaintea lumii. Aceasta este singura armă pe care voi o aveți. Spune-le, „Astfel spune YAHUSHUA ha MASHIACH,” în timp ce (sau, pe măsură ce; posibil și, pentru că, n.tr.) vedeți armele îndreptate (sau, ațintite, n.tr.) spre voi în atât de multe direcții diferite, ridicați (sau, apucați; în original, „lift up,” n.tr.) singura armă pe care EU v-am dat-o.

Cei/Cele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) care-MI aparțin. Cei/Cele care MI-au dat viața lor. Cei/Cele care M-au rugat (sau, MI-au cerut, n.tr.) să vin în inimile lor. Cei/Cele care se străduiesc să MĂ asculte (sau, să MI se supună, n.tr.). Cei/Cele care se străduiesc să-MI facă pe plac. Cei/Cele care MĂ venerează și MĂ pun pe MINE primul în viața lor și dragostea lor și în căsnicia lor, ridicați această armă înaintea (sau, în fața, n.tr.) dușmanului. Doar Numele MEU și Sângele MEU, doar prin Corpul (sau, Trupul, n.tr.) MEU, poate cineva fi mântuit! Doar prin Sângele lui YAHUSHUA al vostru MASHIACH, poate cineva fi mântuit! Nu există niciun nume pe fața acestei lumi, pe fața acestui univers, (nu, n.tr.) poate cineva fi mântuit decât prin Sângele MEU și prin prețul pe care EU l-am plătit cu Corpul MEU, atunci când (posibil și, pentru că, n.tr.) EU MI-am sacrificat viața.

Niciun om nu MI-a luat viața! Niciun om nu M-a putut asasina! Dar EU am dat-o de bunăvoie (sau, voit, din libertatea SA de alegere; „willingly,” n.tr.). EU sunt CEL Care a spus, „S-a terminat.” (limbajul original, „It is finished,” este același cu cel din versiunea standard în Limba Engleză, King James, a ultimelor cuvinte ale DOMNULUI, Ioan 19:30; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Când a primit vinul, YAHUSHUA a zis: „S-a terminat!” Apoi ŞI-a plecat capul şi ŞI-a dat Duhul,” n.tr.). EU sunt CEL Care I-am spus (posibil dublu-sens în original; verbul folosit este „commended,” „am încredințat,” sau, „am trimis,” dar este folosit în modul în care este de obicei folosit un verb care arată aproape la fel, „commanded,” și care s-ar traduce „I-am poruncit” SPIRITULUI (sau, DUHULUI) (să plece); verbul original, „commended,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Luca 23:46; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „YAHUSHUA a strigat cu glas tare, „TATĂ, în Mâinile TALE ÎMI încredinţez DUHUL!” (notele ediției indică Psalmul 31:5; „În Mâinile TALE îmi încredinţez duhul! / TU m-ai izbăvit, DOAMNE, DUMNEZEU al adevărului!” n.tr.) Şi spunând aceasta, ŞI-a dat suflarea,” n.tr.) Spiritului (sau, Duhului, n.tr.) MEU să plece. Dar voi nu aveți nicio idee ce am făcut EU în acest timp. Voi nu aveți nicio idee(,) căci deși Corpul MEU a murit, (cu toate acestea; în original, „though yet,” n.tr.) EU (într-adevăr; emfază conform originalului, n.tr.) am înviat (verbul nu este reflexiv în Limba Engleză; în original, „I did arise;” verbul „arise,” care înseamnă și a (se) ridica, este folosit în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză pentru a desemna faptul că DOMNUL i-a înviat pe alți oameni sau le-a poruncit să se ridice, vindecându-i; spre exemplu, învierea fiicei lui Iair (Marcu 5:) sau a fiului văduvei (Luca 7), vindecarea paraliticilor (Matei 9, Marcu 2, Luca 5). Termenul este menționat și la învierile pentru care s-au rugat Sfinții Apostoli, spre exemplu învierea Tabithei – Sfântul Apostol Petru (Faptele Apostolilor 9), n.tr.). Și EU i-am făcut (sau, dat, n.tr.) un spectacol deschis (posibil și, o paradă deschisă; în original, „made an open show,” n.tr.) satanei, cel odată numit Lucifer și EU l-am anunțat și EU am anunțat tot iadul, EU sunt viu! Și EU am luat cheile iadului și morții din mâinile lui! Și el nu poate trimite pe nimeni în iad în afară de cazul în care (acest lucru, n.tr.) a făcut parte din planul MEU, în afară de cazul în care numele lor nu este găsit în Cartea Mielului A Vieții (în original, „the Lamb’s Book of Life,” n.tr.) dinainte de întemeierea (tradus literal, punerea fundației; în original, „the foundation,” n.tr.) lumii.

Și EU nu pot pierde niciunul/niciuna (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg; în original, „one,” n.tr.). EU nu pierd niciunul/niciuna. Toți, toți, toți (oamenii; gen nespecificat în original; „all,” n.tr.) ale căror nume sunt găsite scrise în Cartea MIELULUI A Vieții, dinainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) acestui pământ, toți, toți, toți, toți vor fi în Rai. Cei (sau, oamenii, n.tr.) ale căror nume sunt șterse (în special, prin a face o pată de cerneală peste ele; în original, „blotted out,” n.tr.)! Așa cum (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) M-au trădat în Rai, ei/ele MĂ trădează pe pământ. Dar chiar și (posibil și, însuși, n.tr.) acel nume a fost șters (cu o pată de cerneală, n.tr.) înainte de întemeierea acestui pământ. Așa cum ei/ele M-au trădat în Rai ei/ele MĂ trădează pe pământ. Toți/Toate dintre voi lucrați-vă (posibil și, lucrați la, până rezolvați, sau, până la capăt, n.tr.) propria voastră mântuire (ca și cum ar fi un proiect sau o sarcină, o temă; în original, „work out,” n.tr.) cu frică și cutremur (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Filipeni 2:12; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De aceea, preaiubiţii mei, aşa cum întotdeauna aţi ascultat, nu doar în prezenţa mea, ci mult mai mult acum, în absenţa mea, duceţi la bun sfârşit mântuirea voastră, cu frică şi cutremur, 13 pentru că DUMNEZEU este CEL Care lucrează în voi; şi astfel voi aveţi voinţă şi puteţi lucra după buna LUI plăcere;” verset adăugat pentru context, n.tr.) căci sufletul vostru știe unde vă veți duce voi. Voi doar repetați (acum, sau, continuu, n.tr.) ceea ce deja a fost făcut.

Voi îi vedeți pe acești predicatori (oameni care țin predici la biserică sau discută subiecte legate de credință sau moralitate în mod public în societate; pot fi clerici (Catolici, Protestanți – uneori se numesc și pastori) sau laici; în original, „preachers,” n.tr.) căzând la marginea drumului (sau, abandonând, n.tr.). Voi îi vedeți trădând oile și mieii. Voi îi vedeți predicând o altă Evanghelie decât ceea ce EU am plănuit. Dar așa cum (acești oameni, n.tr.) MĂ trădează acum, ei/ele (gen nespecificat în original; posibil pentru că unele confesiuni Protestante admit hirotonisirea femeilor, n.tr.) M-au trădat atunci. Căci EU vă spun ceva în Adevăr (sau, în spiritul adevărului, n.tr.) ce voi nu ați știut și chiar și acum Elisabeth (Elisheva) tu te zbați (sau, chinui, n.tr.) să proclami aceste Cuvinte, dar nu există un astfel de lucru ca un suflet nou. Căci tot pământul și tot timpul (posibil și, toate timpurile; neclar în original, n.tr.) pământului au fost umplute cu suflete vechi. De aceea știu EU numărul de fire de păr de pe capul fiecăruia/fiecăreia dintre voi. De aceea știu EU fiecare dintre numele voastre, fie ele prieten sau dușman. De aceea știu EU când MI-am ales Mireasa pe pământ, EU deja știu cine a fost loial în Rai. De aceea știu EU și EU l-am anunțat pe (sau, i-am spus lui, n.tr.) Ieremia pe măsură (sau, în timp, n.tr.) ce el se forma în pântecul mamei lui, pe măsură ce fiecare zi din viața lui era planificată (precum pe un grafic sau tabel; în original, „was charted out,” n.tr.), EU știam că EU îl hirotonisisem (sau, orânduisem, sau, predestinasem; verbul original este folosit în Limba Engleză pentru a descrie hirotonisirea preoților sau a pastorilor; „ordained,” n.tr.) pe el drept Profet pentru că EU știam în cine MĂ pot încrede.

Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.)! Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă o(,) Oi și Miei (de-)ai MEI/(de-)ale MELE, de cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care se umflă în pene cu faimă și avere și vă umplu undele (purtătoare de semnale; spre exemplu, radio sau TV; în original, „airwaves,” n.tr.). Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă de cei (sau, oamenii, n.tr.) care refuză să predice Mesajul căinței, care nu trăiesc viața căinței, refuză să trăiască o viață a Sfințeniei, refuză să avertizeze păcătoșii despre păcat. Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă, o(,) Oi și Miei! Căci (acești oameni, n.tr.) nu sunt (de-)ai MEI și așa cum ei/ele M-au trădat pe MINE înainte, ei/ele MĂ trădează acum din nou! O(,) pastori ai lăcomiei, voi știți că nu-MI aparțineți MIE! Voi sunteți o farsă! Voi sunteți un fals! DUHUL MEU nu ESTE (dublu-sens în original – atât subiect și predicat cât și o formă a Numelui lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” în original, „MY SPIRIT’S not,” care poate fi scris și ca, „MY SPIRIT IS not,” n.tr.) în voi! EU am mai numit numele (expresie; sau, am mai menționat exact cine sunt acești oameni, n.tr.) înainte prin această Parohie! Și mai sunt (atâția oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EU nu i-am numit. Dar urmăriți-i (sau, priviți-i, n.tr.) o(,) Oi și Miei. Și-au vândut (acești oameni, n.tr.) sufletul ca o curvă de rând doar pentru a primi statutul de scutire de taxe? Păziți-vă, Oile și Mieii MEI, de (acei oameni, n.tr.) care încearcă să pună toate religiile împreună (sau, să unească toate religiile, n.tr.) drept una singură! De Unica Religie Mondială (conform Sfintelor Profeții, religie care va deveni obligatorie în regimul totalitar mondial de la sfârșitul timpului; această unire a tuturor religiilor va pregăti populația pentru venerarea anticristului; în original, „One World Religion,” n.tr.)! Există doar un singur YAH. Voi aveți doar UN SINGUR CREATOR. YAHUVEH este Numele LUI. Alții îl pronunță YAHWEH. Dar există doar UNUL. Există doar UN SINGUR MASHIACH („MESIA” în Limba Ebraică, n.tr.). Numele MEU este YAHUSHUA. Spuneți-MI pe Nume (sau, strigați-MĂ, n.tr.) (și, n.tr.) (sau, puteți să-MI spuneți și, n.tr.) YAHSHUA. Dar nu scoateți Numele YAH (din Numele DOMNULUI, n.tr.) și credeți că auziți de la SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU.

Voi care vă numiți pe voi înșivă/însevă Evrei Mesianici, atâtea lucruri le știți corect (sau, nimeriți, n.tr.) dar acolo unde compromiteți și nu mai aveți lumina MEA, ați scos Numele YAH din Numele MEU pentru a-i pacifica (sau, împăciui, sau, liniști; în original, pacify,” n.tr.) pe Evreii Ortodocși căci (acești oameni, n.tr.) știu Numele CREATORULUI. Ei cred minciunile Rabinilor. Dar citiți-vă singuri Tora. Citiți Biblia. De câte ori este scris, „În Numele MEU veți expulza diavoli. În Numele MEU vă veți pune mâinile asupra bolnavilor,” doar în Numele MEU. Nu spune Biblia acest lucru? (limbaj original foarte similar cu versiunea în Limba Engleză a Marcu 16:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Semnele care-i vor însoţi pe cei care cred sunt următoarele: în Numele MEU vor scoate demoni, vor vorbi în limbi noi, 18 vor lua în mâini şerpi, iar dacă vor bea ceva aducător de moarte nu-i va vătăma deloc. De asemenea, îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi, iar aceştia se vor face bine,” n.tr.)

Și în Tora, în Tanakh de câte ori se spune, „În Numele lui YAHUVEH”? Ce veți face voi cu Psalmul 91 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.)(,) voi Evreilor Ortodocși? Voi citiți cu atâta fidelitate (sau, loialitate față de Dumnezeu, sau, credință; în original, „faithfully,” n.tr.) Tora și Tanakh-ul dar voi luați (sau, înlăturați, n.tr.) puterea când nu spuneți Numele CREATORULUI vostru, PROTECTORULUI vostru. Și nu aveți nicio protecție când nu primiți Corpul MEU și Sângele MEU căci EU sunt unicul Fiu născut al lui ABBA YAHUVEH. EU sunt unicul Fiu născut și MAMA MEA este numită RUACH ha KODESH (Numele Ebraic al SFÂNTULUI DUH, n.tr.). EA este MAMA ÎNȚELEPCIUNII.

Timpul este atât de scurt acum. Mieii devin oi peste noapte. EU torn (posibil și, izvorăsc; în original, „pour forth,” n.tr.) Adevărul MEU. EU îi cresc (până ajung la maturitate, n.tr.) căci nu există timp să rămână bebeluși pentru mult timp. EU cer Sfințenie mai mult decât vreodată înainte căci răul tună și fulgeră peste tot în jur. EU caut scăpărările de nestemate când EU și Tatăl MEU privim (sau, NE uităm asupra, n.tr.) acest(ui) pământ. Vedeți, (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care ÎMI aparțin MIE, ei/ele scânteiază ca cea mai luminoasă nestemată (sau, cea cu culoarea cea mai puternică, sau, cea mai transparentă, n.tr.), atunci când (posibil și, pe măsură ce, n.tr.) lumina MEA strălucește asupra lor. Dar cu adevărat voi sunteți în și voi sunteți împrejmuiți de fecalale inumanității. Și EU caut scânteierile și nestematele și EU știu exact unde ele sunt și chiar din Rai EU le pot privi (sau, observa, n.tr.) pe cele mai prețioase dintre bijuteriile MELE. Acelea sunteți toți/toate dintre voi care MĂ puneți pe MINE primul în viața voastră și dragostea voastră, care vă străduiți să ascultați (sau, să vă supuneți, n.tr.) indiferent de cât vă costă. Care-l mustrați pe satana și-l anunțați că nu va avea nicio parte din voi (tradus literal; sau, că nu-l veți lăsa să se implice în nimic din ceea ce are de-a face cu voi; în original, „he’ll have no part of you,” n.tr.). Voi sunteți prețioasele MELE bijuterii.

O(,) duhoarea, duhoarea, duhoarea care vine (acum, sau, continuu, n.tr.) de la (sau, de pe, n.tr.) pământ! O(,) duhoarea, duhoarea, duhoarea umanității, înconjurată de inumanitate! Chiar proprii MEI Sfinți Îngeri strigă (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.), „Nu putem noi încă pleca?” Dar ei au fost trimiși acolo pentru a-i proteja pe (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) ale căror nume se găsesc scrise în Cartea Mielului A Vieții.

Unii/Unele (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) dintre voi aveți cele mai mari (sau, puternice, sau, însemnate, n.tr.) bătălii ale voastre în propriile voastre case (sau, acasă, n.tr.). Voi vă puteți înțelege cu soțul vostru/soția voastră în fiecare mod în afară de când se ajunge la Adevărul a ceea ce EU spun. Acesta este testul vostru. Aceasta este încercarea (sau, proba, n.tr.) voastră. Pe cine veți iubi voi (sau, veți alege, sau, veți vrea voi să iubiți, n.tr.) mai mult? Cui doriți voi să-i faceți pe plac mai mult? Cui vă veți supune (sau, De cine veți asculta; sau, cui veți alege, sau, cui veți vrea, să vă supuneți, n.tr.)? Veți asculta voi (sau, Veți alege, sau, veți vrea, voi să ascultați, n.tr.) cuvintele pe care (acești oameni, n.tr.) le spun? Sau veți asculta voi (sau, Veți alege, sau, veți vrea, voi să ascultați, n.tr.) de Cuvintele (sau, vă veți supune voi Cuvintelor, n.tr.) pe care le spun EU? Care este prețul sufletului vostru? Căci dacă voi nu puteți lua această decizie acum, EU vă garantez, voi nu veți lua decizia corectă în Marea Tribulație ce va veni. Acesta este sufletul vostru. Ce femeie, ce bărbat merită sufletul vostru? EU am dat Corpul MEU și Sângele MEU. EU am (posibil și, M-am; în Limba Engleză, acest verb nu este reflexiv, n.tr.) înviat din morți pentru ca toți (oamenii, n.tr.) să vadă (posibil și dublu-sens; în văzul tuturor; expresie, n.tr.) că satana nu a avut victorie asupra MEA. Astfel încât voi să nu mai fiți înjugați/înjugate inegal.

Acestea sunt Cuvintele (sau, acesta este Cuvântul; număr neclar în original, n.tr.) pe care EU te pun (sau, fac, n.tr.) să le (sau, să-l, n.tr.) spui în această zi. Tu ai spus, „Dă-mi ceva să-ȚI hrănesc Oile și Mieii.” Elisabeth (Elisheva) asta este ceea ce EU vreau ca tu să spui. Asta este ceea ce EU vreau ca tu să scrii. Asta este ceea ce va fi (sau, trebuie să fie, n.tr.) transcris de către Katherineyah. Călcătorii peste Demoni ai lui YAHUSHUA (războinicii mijlocitori în rugăciune ai Parohiei Amightywind; oameni din toată lumea care se roagă zilnic pentru a proteja Parohia din punct de vedere spiritual; în original, „YAHUSHUA’s Demon Stompers,” n.tr.), o(,) prețioșii MEI Micuți/prețioasele MELE Micuțe, Războinici Mijlocitori în Rugăciune, Sfinți/Sfinte înaintea MEA! (caractere italice conform originalului, n.tr.) O(,) voi vă luptați (sau, chinuiți, n.tr.) (posibil, ca nimeni alții; neclar în original, n.tr.). Ispite vin spre voi (sau, vă atacă, n.tr.) din stânga și din dreapta. Dar voi știți să îmbrăcați armura (posibil, din, sau, de tip, n.tr.) Efeseni 6 (posibilă referire la Efeseni 6:10-18, „10 În cele din urmă, întăriţi-vă în DOMNUL şi în puterea tăriei LUI. 11 Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă DUMNEZEU, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. 12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti. 13 De aceea, luaţi toată armura lui DUMNEZEU, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare. 14 Aşadar, ţineţi-vă tari, având mijlocul încins cu adevăr, fiind îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii 15 şi încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii. 16 Pe lângă acestea, luaţi scutul credinţei cu care veţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău. 17 Luaţi şi coiful Mântuirii şi sabia DUHULUI, care este Cuvântul lui DUMNEZEU. 18 Rugaţi-vă întotdeauna în DUH, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi Sfinţii,” n.tr.). Voi știți să stați (ferm; sau, să luați poziție; sau, să rezistați; în original, „to stand forth;” același verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Ieremia 46:4, tradus în Limba Română prin „stați pregătiți,” „Călăreţi, înhămaţi caii / şi încălecaţi bidivii! / Staţi pregătiţi / cu coifurile puse! / Lustruiţi-vă suliţele / şi îmbrăcaţi-vă armurile!” n.tr.) în Numele MEU prin Sângele MEU. Aceasta este o Parohie (sau, Activitate de Evanghelizare, n.tr.) pe care EU v-am dat-o pentru ca voi să fiți puternici (sau, măreți, sau, importanți, n.tr.) războinici ai rugăciunii! Purtători de scut pentru a acoperi Parohia Amightywind, pentru a o acoperi pe Elisabeth (Elisheva), pentru a vă acoperi unul/una pe altul/alta cu Adevăr.

Războinici cu experiență ieșiți la iveală! Alăturați-vă lor (sau, uniți-vă cu ei, n.tr.) în liniile de bătălie. Mireasa MEA a lui YAHUSHUA ha MASHIACH ieși la iveală! Alătură-te nouă (sau, unește-te cu noi, n.tr.) în liniile de bătălie! Căci există victorie acolo. Cu cât mai mult aveți nevoie de izbăvire, cu cât mai mult aveți nevoie de binecuvântare, cu cât mai mult (sau, multe, n.tr.) aveți nevoie să fie vindecat(e), cu cât mai mult(e) aveți nevoie să fie iertat(e)... cu cât mai mult(e), cu cât mai mult(e), cu cât mai mult(e), nu decartați (sau, nu aruncați, sau, nu ignorați, n.tr.) unica voastră armă, cea pe care voi o numiți împărtășanie. Și EU vă spun aceasta, nu o luați cu o gură păcătoasă, o inimă păcătoasă, căiți-vă înainte să faceți asta și căința nu este doar simple cuvinte care ies de pe buze. Căința este a vă întoarce de la (sau, a întoarce spatele la, n.tr.) ceea ce voi știți că este rău! Căci EU sunt loial (sau, fidel; în original, „faithful,” n.tr.) și EU sunt credincios (în original, „true,” n.tr.) și pe măsură ce (sau, atunci când; posibil și, pentru că, n.tr.) voi ÎMI dați inima voastră și voi vă depuneți (sau, predați, sau, sacrificați; tradus literal, întindeți, n.tr.) această căință înaintea MEA, EU vă voi ierta. Și pentru cei/cele dintre voi care ascultați și citiți (acum, n.tr.) aceasta, voi încă nu MI-ați dat viața voastră dar voi veniți aici și voi citiți Cuvintele pe care EU le proclam din această Ringmaiden Profetică (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva; verbul „to ring” înseamnă și a bate clopotele, cum ar fi ale unei biserici, n.tr.), EU vă (re)amintesc acest lucru, nu așteptați să deveniți perfecționați/perfecționate (sau, desăvârșiți/desăvârșite; în original, „perfected,” n.tr.). Nu așteptați până când gândiți, „O(,) acum sunt Sfânt/Sfântă.” Căci nu se poate întâmpla așa.

Întâi MĂ acceptați ca al vostru MASHIACH. Întâi cereți iertare de păcatele voastre. Întâi MĂ rugați să-MI trăiesc viața înăuntrul vostru, să înlătur dorințele rele (sau, malefice, n.tr.) dinăuntrul vostru, să vă curăț (complet; sau, purific; în original, „cleanse,” n.tr.) cu Sângele MEU vărsat și apoi EU vă curăț. Este precum un bebeluș care se naște. Când acel bebeluș iese, el/ea (gen nespecificat în original, n.tr.) este acoperit(ă) cu fluidele corpului (în original, „body fluids,” n.tr.) mamei. Acestea trebuie să fie spălate de pe el/ea. El/ea trebuie să fie pălmuit(ă) ca să respire. Respiră o(,) micuțule/micuțo, vino la MINE. Lasă-MĂ să te spăl (complet, n.tr.) de păcatul acestei lumi. EU îi mustru pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) pe care îi iubesc astfel încât să puteți respira în MINE, astfel încât SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU să poată trăi înăuntrul vostru, (astfel încât, n.tr.) RUACH ha KODESH să poată trăi în voi.

Prețioșii/Prețioasele (gen nespecificat în original, n.tr.), prețioșii/prețioasele, prețioșii/prețioasele MEI/MELE. EU doresc, EU doresc, EU doresc să vă izbăvesc. Nu-i, nu-i, nu-i permiteți acestei lumi să vă spună că nu există un astfel de lucru ca păcatul pentru că păcătoșii nu pot moșteni Regatul Raiului. Dar păcătoșii iertați pot. Veniți la MINE toți dintre voi care trudiți (sau, vă chinuiți; verbul original este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; în original, „labor,” n.tr.) și sunteți încărcați (sau, împovărați, n.tr.) greu cu durerile (sau, necazurile, n.tr.) și poverile și păcatele acestei lumi (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 11:28; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Veniţi la MINE, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi EU vă voi da odihnă! 29 Luaţi jugul MEU asupra voastră şi învăţaţi de la MINE, pentru că EU sunt blând şi cu inima smerită, şi astfel veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! 30 Căci jugul MEU este bun, iar povara MEA este uşoară;” pasaj extins pentru context, n.tr.). Dați-MI-le MIE căci EU vă voi da odihnă. Acestea sunt Cuvintele Elisabeth (Elisheva) pe care EU te pun (sau, fac, n.tr.) să le spui în această zi, de acest Shabbat.

Spune-le că Cele Zece Porunci încă sunt în vigoare (sau, se aplică, n.tr.). Scrise de propria mână de foc (sau, în flăcări, sau, mistuitoare; în original, „fiery,” n.tr.) a lui ABBA YAHUVEH. Ele au fost scrise pe o tablă de piatră, nu scrise pe o hârtie sau (pe un, n.tr.) sul (de hârtie, n.tr.) pentru a (posibil, putea, n.tr.) fi șterse sau schimbate. Ce este (timp prezent conform originalului, n.tr.) păcat atunci este păcat acum. Și păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de orice lider care vă spune orice altceva diferit. EU am mai mult(e) de spus dar acest lucru va fi în altă zi căci Sfinții vor deveni mai Sfinți și nesfinții vor deveni mai nesfinți și who’s who de la Hollywood (expresie; tradusă literal, „cine este cineva;” VIP-urile momentului, n.tr.) este cu adevărat who’s who în iad. Nu imitați căile (sau, obiceiurile; în original, „the ways,” n.tr.) acestei lumi căci deși voi sunteți în această lume, voi nu trebuie (sau, nu aveți voie; posibil și, nu sunteți făcuți/făcute, n.tr.) să faceți parte din această lume.

EU mai am mult(e) de spus dar Cuvintele pe care EU le am de spus nu vor fi pentru ca să le audă lumea. (Cuvintele, n.tr.) sunt pentru voi cinci. O iubiții MEI Micuți/iubitele MELE Micuțe, voi aveți nevoie de un Pesah (Paște Ebraic, conform Exodului 12; este posibil ca Cina Cea de Taină din Joia Mare din Săptămâna Patimilor să fi fost o cină pregătitoare dinaintea Paștelui Ebraic. YAHUSHUA a stabilit practica împărtășaniei la Cina Cea de Taină, n.tr.). (Oamenii, n.tr.) care citesc (acum, n.tr.) aceste Cuvinte, cei/cele care vor auzi (posibil și, care vor vrea, sau, accepta, să audă, n.tr.) aceste Cuvinte, voi aveți nevoie de un Pesah. Voi aveți nevoie să fiți izbăviți/izbăvite de poverile voastre, de dușmanii voștri. Indiferent cât de umil (sau, smerit, n.tr.) Pesah voi faceți, doar făceți-l. Doar recunoașteți faptul că aveți nevoie de un Pesah. Aveți nevoie de un nou început. Aveți nevoie de miracole din Rai. Aveți nevoie de izbăvire din mâinile dușmanilor căci EU vă avertizez de aceasta, cei mai răi dușmani ai voștri sunt propriile voastre guverne și propria voastră țară. EU vă avertizez de asta. America, tu ești condamnată. EU am profețit acest lucru iar și iar și iar și iar! Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) America, EU îți voi da un lider după propria ta inimă. Tu ești o agresoare (în original, „a bully;” sau, o asupritoare, n.tr.). Tu ești brutală (sau, primitivă, sau, grosolană; în original, „brutish,” n.tr.). Tu odată erai atât de binecuvântată și acum tu ești un blestem față de MINE (sau, ÎMI ești un blestem, n.tr.) și toți/toate (în original, „all,” n.tr.) care urmează urmele pașilor (sau, pașii; expresie; în original, „who follow in America’s footsteps,” n.tr.) Americii, voi toate națiunile, EU vorbesc prin această Roabă Profetică, astfel (sau, în măsura în care urmați America, n.tr.) voi veți fi un blestem față de MINE (sau, ÎMI veți fi un blestem, n.tr.). Astfel (sau, în această măsură, n.tr.) voi ÎMI sunteți un blestem MIE. EU te-am avertizat Canada, nu urma urmele pașilor surorii tale. Dar tu te-ai vândut, guvernul Canadei, o(,) Canadienilor, pentru prețul aurului, s-a vândut pe sine. Acum îmbrățișează (sau, adoptă cu brațele deschise, de bunăvoie, entuziast, n.tr.) imoralitatea, îmbrățișează spiritul (sau, duhul, n.tr.) ateismului.

O(,) Anglie, o(,) Regatule Unit, nu există nimic unit la tine. Odată tu susțineai (sau, reprezentai; în special, public, n.tr.) moralitatea, nu mai există nimic moral la tine. Tot ceea ce EU detest (combinație de dezgust și ură; „abhor,” n.tr.), tu le permiți politicienilor tăi să îmbrățișeze (sau, să adopte cu brațele deschise; posibil și, entuziast, n.tr.).

Voi Sfinților/Sfintelor (sau, oamenilor Sfinți; gen nespecificat în original; „Holy ones,” n.tr.) care ședeți în America și voi spuneți (că, n.tr.) pentru prima dată nu există nimeni pentru care să votați, EU deja v-am dat singurul candidat care susținea (public, n.tr.) moralitatea și Ron Paul (politician Republican (conservator); medic; unul dintre reprezentanții Statului Texas în United States House of Representatives, camera inferioară a Congresului American; a încercat să candideze la Președinție în 1988, 2008, și 2012, n.tr.) este numele lui. Astfel(,) deși votul vostru nu va fi numărat, depuneți-vă votul în Rai. Scrieți-vă votul pe pământ (posibil, în această realitate sau lume, n.tr.) pentru cei/cele dintre voi care puteți. EU vă știu (sau, cunosc, n.tr.) inima. Dar nu compromiteți. Obama este o abominare față de MINE (sau, ÎMI este o abominare, n.tr.). EU am spus-o o dată, EU o voi spune (tradus literal; sau, o spun, n.tr.) din nou.

John McCain (candidatul Republican la Președinție în 2008; poporul American a avut de ales între el și Barack Hussein Obama, reprezentantul Partidului Democrat, n.tr.) este fiul lui Cain (posibilă referire la personajul Biblic care l-a omorât pe fratele lui, Abel, din invidie; primul om din istorie care l-a asasinat pe alt om; primul criminal; de asemenea joc de cuvinte, McCain însemnând literal Fiul lui Cain („Mc” = „Fiu”), n.tr.). EU am spus-o o dată, EU o voi spune (sau, o spun, n.tr.) din nou. Hillary Clinton (a candidat împotriva lui Obama la alegerile din 2008; Partidul Democrat a avut de ales între ea și Obama; Obama a fost ales, și s-a confruntat apoi cu candidatul ales de Partidul Republican, John McCain, explicat anterior, n.tr.), sufletul tău este atât de negru cât se poate face (sau, poate deveni, n.tr.) negrul. Nu există niciun rău mai mic (posibil și, din două rele; posibil cuvânt omis în original, n.tr.) ce candidează la președinție. Toți dintre voi sunteți răi (sau, malefici, n.tr.) în ochiii MEI. Și singura speranță care exista, media (presa și televiziunea; „the media,” n.tr.) nici măcar nu-i dă (sau, nu vrea să-i dea, n.tr.) atenție. Vedeți voi(,) EU întotdeauna am un popor și ei (sau, acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) sunt ascunși. O(,) cât de puțini Judecători Roy Moore am EU căci (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) nu vorbesc public (sau, refuză să vorbească public, n.tr.) așa cum o face el (Judecătorul cel mai înalt în grad al Curții Supreme a Statului American Alabama; în 2003, el a refuzat să înlăture un monument care celebra Cele Zece Porunci de lângă sediul Curții Supreme din Alabama; el comandase acest monument. Pentru că a refuzat să-l înlăture, a fost demis din postul de Judecător Suprem prin votul unanim al colegilor, n.tr.). America, o(,) cât de diferit ar fi fost dacă cel pe care tu îl numești Judecătorul Roy Moore, președintele tău el ar fi fost dar nu mai există nicio dorință pentru moralitate sau Sfințenie și acest lucru se duce (posibil, se propagă, sau, se aplică, n.tr.) de la o națiune la următoarea!

EU am profețit prin această Roabă (de-)a MEA, (că, n.tr.) ceea ce era în minoritate, urma să fie majoritatea dacă voi nu luptați împotriva acestui păcat și acum uitați-vă la spiritul (sau, duhul, n.tr.) homosexualității, unde nu a invadat el pentru că voi ați crezut o minciună. Acum mult timp EU i-am spus acestei Roabe ale MELE, la început au fost Adam și Eva, nu au fost niciodată Adam și Steve (joc de cuvinte; „Adam and Eve” rimează cu „Adam and Steve” în Limba Engleză; Steve este o variantă a numelui Stephen, Ștefan; expresia este și un slogan al campaniilor de informare Creștine din Statele Unite împotriva homosexualității, n.tr.). Niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu ar fi trebuit să fie (sau, să existe, n.tr.) asta și astfel ciuma sângelui negru fierbător (în original, „the boiling black blood plague;” sau, molima; termenul original, „plague,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Exodului 7 pentru a descrie cele 10 blesteme care au descins asupra Egiptului când Faraonul a refuzat să elibereze Poporul Evreu; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „urgie,” n.tr.) va fie eliberată. Voi nu mai aveți mult (timp, n.tr.) acum. Toți (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care acceptă (mai ales pasiv, ignorându-l și nepedepsindu-l în mod intenționat, n.tr.) spiritul (sau, duhul, n.tr.) homosexualității sau care au rămas tăcuți și au spus, „Doar lasă-i să facă ce vor.” Voi veți suferrrri (ortografiat conform originalului; „sufferrrr,” n.tr.) o ciumă ca nicio alta! Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care luați parte la această abominare față de MINE, voi veți suferrrri precum niciun altul/nicio alta! Și cei/cele dintre voi care știți că (acest lucru; homosexualitatea, n.tr.) este greșit(ă), chiar dacă voi nu-MI aparțineți MIE, de acest păcat voi ați fugit și asta nu va veni asupra voastră. Vorbiți public acum! Cât timp încă mai aveți o voce! Voi pastorilor care i-ați îmbrățișat (sau, primit cu brațele deschise; sau, acceptat, n.tr.) pe homosexuali astfel încât să nu trebuiască să-i confruntați, urmăriți și vedeți ce vă fac EU vouă căci voi veți împărtăși aceeași ciumă (sau, molimă, n.tr.)! Visul Ciumei Sângelui Negru Fierbător.

Cei/Cele care ați îmbrățișat (sau, acceptat, n.tr.) avorturile, nu ați vorbit public împotriva lor, pastorilor, voi care vă numiți pe voi înșivă/însevă lideri și nu sunteți deloc lideri de-ai MEI (sau, de la MINE, n.tr.), voi veți simți durerrrrea (ortografie conform originalului; „the painnnn,” n.tr.) acelui bebeluș. Voi le veți auzi țipetele în urechile voastre toată eternitatea în timp ce veți simți ca și cum însăși propria voastră piele este (continuu, n.tr.) fiartă cu acea soluție salină. Vă veți simți ca și cum corpul vostru este sfâșiat în bucăți și despicat (în original, „ripped apart and asunder,” n.tr.). Veți simți ca și cum însele capetele voastre ar fi (continuu, n.tr.) tăiate. Voi nu aveți nicio idee ce vă voi face EU vouă! Voi mamelor care vă avortați bebelușii, voi nu aveți nicio scuză înaintea MEA dacă nu vă căiți de această atrocitate. Sângele nu va ieși (precum de pe un material textil, n.tr.) niciodată de pe mâna voastră! Căci țipetele nenăscuților fac ecou (posibil, răsună, n.tr.) în urechile Raiului și deși ei/ele sunt luați/luate acasă în siguranță, ei/ele tot vor (sau, își doresc, n.tr.) judecată aici jos! Despre asta se vorbește în parte când citiți în Biblie sufletele de dedesubtul altarului vor Judecată și ele strigă (puternic, n.tr.) și ele spun, „Cât mai durează? Cât mai durează?” (Apocalipsa 6:10, „Ei au strigat cu glas puternic, ‘Stăpâne peste toate, TU Care eşti Sfânt şi adevărat, cât mai este până când îi vei judeca pe locuitorii pământului şi vei răzbuna sângele nostru?’” referință citată în original, n.tr.) Aceste (suflete, n.tr.) nu sunt doar martirii care și-au sacrificat (timp trecut conform originalului, n.tr.) viața pentru MINE, aceștia/acestea (gen nespecificat în original, n.tr.) sunt nenăscuții care s-ar fi născut care ar fi fost Sfinți/Sfinte înaintea MEA. Asta este ceea ce vă spun EU în secret ce alți profeți nu vorbesc. Asta este mana voastră proaspătă din Rai. Acum mestecați (sau, gândiți-vă la, n.tr.) ce am spus EU în această zi.

Și toți/toate dintre voi, toți/toate dintre voi, toți/toate dintre voi care ascultați (acum, n.tr.), toți/toate dintre voi, toți/toate dintre voi, toți/toate dintre voi care primiți, nu uitați că aveți nevoie de un Pesah și pentru atât de mulți/multe dintre voi, dacă puteți doar face cel mai umil (sau, smerit, n.tr.) (Pesah, n.tr.) EU îl voi onora pe măsură ce (sau, atunci când, sau, căci, n.tr.) un alt Pesah se apropie.

Voi bisericilor organizate, EU râd de voi. Voi puneți (posibil, în calendar; sau, sărbătoriți, n.tr.) Învierea MEA înainte de Pesah. Prostești (sau, nebune, sau, aiurite; cuvântul original, „foolish,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Pildei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, pentru a le desemna pe cele 5 fecioare nebune, n.tr.), prostești religii făcute de om. Prostești, prostești religii făcute de om, câte suflete au fost duse în iad din cauza voastră? Dar pe niciunul/niciuna (gen nespecificat în original, n.tr.) nu-i/nu le pierd EU ale căror nume se găsesc scrise în Cartea MIELULUI A Vieții, din nou EU spun, înainte (posibil și, dinainte, n.tr.) de întemeierea (tradus literal, punerea fundației, n.tr.) acestui pământ.

Nicio altă planetă nu are nevoie de un MÂNTUITOR în afară de una, planeta pe care Lucifer a fost azvârlit (sau, aruncat, n.tr.). Gândiți-vă la asta, căci voi umblați deasupra iadului. Gândiți-vă la asta. În timp (sau, pe măsură, n.tr.) ce satana se străduiește să facă pământul cât de aproape de iad poate, să vă conformeze imaginii (termenul original, „image,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Genezei 1:27, tradus în Limba Română drept „chip;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Astfel, DUMNEZEU l-a creat pe om după Chipul SĂU, / după Chipul lui DUMNEZEU l-a creat; / bărbat şi femeie i-a creat,” n.tr.) lui. Gândiți-vă la asta. Și lăudați-MĂ, căci dacă EU nu aș fi dat acel preț la Calvar, unde ați fi voi?

Pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care nu i-au scris acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) din care EU proclam, voi ați știut (sau, cunoscut, n.tr.), voi ați învățat, voi ați primit Cuvintele pe care EU le-am vorbit, viețile voastre au fost schimbate! Voi doriți Sfințenie acolo unde obișnuiați să doriți păcat, ce mai așteptați? De ce nu v-ați prezentat? De ce nu ați devenit voi parte din Sfinții războinici de pe zid? Nu am spus EU acum mult timp, prin această Ringmaiden (de-)a MEA, „Nu mai există călăreți singuratici” (posibil, referire la un serial American din anii 30 în care un călăreț singuratic mascat ia legea în propriile mâini și urmărește oamenii răi pentru a face dreptate; un fel de Robin Hood; în original, „lone rangers,” n.tr.). Voi aveți nevoie unul/una de altul/alta. Credeți-MĂ. Mireasa satanei este terminată (sau, completă, n.tr.). Voi vă puteți duce de la un capăt al lumii până la următorul capăt al lumii și voi îi puteți găsi (pe acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.). Ei/Ele sunt împrăștiați/împrăștiate peste tot, rețelele lui. EU folosesc această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) pentru a o alcătui (sau, aduna, n.tr.) pe Sfânta MEA Mireasă căci (acești oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) sunt Sfinți/Sfinte înaintea MEA. Ce mai așteptați? O(,) voi spuneți, „Eu le-am scris o dată, ei nu mi-au răspuns.” Vedeți EU țin (acum, sau, continuu, n.tr.) socoteala. Ce (mai, n.tr.) așteptați?

Sfârșitul Cuvântului

Elisabeth (Elisheva): ÎȚI mulțumesc YAHUSHUA. ÎȚI mulțumesc. Care este data de astăzi?

[12 Aprilie. A început la 2:40 p.m. (după-amiaza, n.tr.). S-a terminat la 3:40 p.m.]

Elisabeth (Elisheva): Uau, este Shabbat! Sâmbătă după-amiază și eu mă rugam. M-am trezit (din somn, n.tr.) rugându-mă și am știut că venea un Cuvânt și eu am tot așteptat și așteptat și așteptat Cuvântul și l-am mustrat pe diavol și L-am lăudat pe EL și apoi dintr-o dată EL a dat Cuvântul, „Ascultați de MINE (sau, Supuneți-vă MIE, n.tr.), și faceți împărtășanie.” Noi nici măcar nu am apucat să facem împărtășania încă, și Cuvintele au survenit! Astfel eu auzeam (tradus literal, puteam auzi, n.tr.) și asta este tot ce era și așa a început. Total neașteptat. Și noi TE lăudăm pe TINE YAHUSHUA ha MASHIACH și această dată (posibil, când, n.tr.) TU le-ai hrănit pe Oile TALE și Mieii (TĂI, n.tr.). Eu știu că oile și mieii au dus (sau, funcționat în, n.tr.) lipsă atâta timp și eu știu că lor le trebuia un Cuvânt și eu mă rugam pentru asta și până când noi nu ne-am supus și am luat acea pâine de împărtășanie și (posibil, acel, n.tr.) vin în mâna noastră, EL nu a vorbit prin mine și asta e o lecție de ascultare (sau, supunere; în original, „obedience,” n.tr.). Asta e tot ce am eu de spus. În timp (sau, pe măsură, n.tr.) ce noi așteptăm (cu nerăbdare, n.tr.) Ziua noastră de Pesah (sau, Paște Evreiesc, n.tr.) care va fi ca niciun alt Pesah dinainte, în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH. Amin.

Jignindu-i pe Majoritatea, Luminându-i (sau, Lămurindu-i, n.tr.) pe Alții

Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Dacă această Profeție v-a fost o binecuvântare, vă rog scrieți-mi un e-mail și anunțați-mă.

Contactați-ne

Contactați-ne

www.amightywind.com www.almightywind.com

Appendix

Psalmul 91 – Noua Traducere în Limba Română 2006

1

Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt

se odihneşte la umbra Celui Atotputernic.

2

De aceea, ÎI zic (conform notelor ediției, sau, ÎI zice, n.tr.) DOMNULUI:

Refugiul meu, Fortăreaţa mea,

DUMNEZEUL meu în Care mă încred!“

3

EL te va scăpa de laţul păsărarului

şi de ciuma cea distrugătoare.

4

EL te va acoperi cu penele SALE,

iar tu te vei adăposti sub aripile LUI;

credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză.

5

Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6

nici de ciuma care umblă prin întuneric,

nici de molima care pustieşte la miezul zilei.

7

O mie să cadă alături de tine

şi zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se va apropia.

8

Vei privi cu ochii

şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9

Pentru că zici DOMNULUI: „Refugiul meu!”

şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa (conform notelor ediției, sau, locuința, n.tr.) ta,

10

Nu te va ajunge nici un rău

şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

11

EL va da porunci îngerilor SĂI cu privire la tine,

ca să te păzească în toate căile tale.

12

Ei te vor purta pe braţele lor,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13

Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,

peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14

Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa.

Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU.

15

MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde.

Voi fi cu el în necaz,

îl voi izbăvi şi îl voi onora.

16

Îl voi sătura cu viaţă lungă

şi-i voi arăta mântuirea MEA.”


* * * * * * *