Profeția 95

YAHUSHUA ha MASHIACH Spune, Ridicați-vă (Apucați-vă) Arma, EU Sunt Viu!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)
Prin Apostol Elisabeth Elijah
Primită de Sabat 12 Aprilie 2008
Eliberată de Sabat 19 Aprilie 2008

* * * * * * *

Elisabeth rugându-se în Limbi Sfinte și Engleză:

Acesta este motivul, pentru că MÂNGÂIETORUL a venit. YAHUSHUA TU nu ne-ai lăsat singuri, TU ai trimis MÂNGÂIETORUL. MAMA tuturor mamelor. A TA Atât de Cerească MAMĂ. ÎȚI mulțumim iubite YAHUSHUA ha MASHIACH. O de-am fi (sau, să fim, n.tr.) considerați demni (vrednici) să fim numiți Mireasa TA. Niciodată, niciodată nu suntem îngâmfați cu privire la asta. Noi vedem cât de mulți cad la marginea drumului (sau, abandonează lupta din cauza lipsei de speranță, decepției, renunță, n.tr.). Ține-ne strâns la pieptul TĂU. Nici măcar nu lăsa să existe cel mai mic spațiu în care să intre satana. Trage-ne mai aproape de TINE YAHUSHUA în această zi de Shabbat. Cinstește-ne în timp ce noi ne rugăm cu prezența TA. Noi suntem ai TĂI. Satana nu are niciun drept asupra noastră (de a ne revendica, n.tr.). Totul este datorită a ce ai făcut TU la Calvar. Aceasta este cu adevărat singura noastră armă pe care noi o avem în această lume. Nu există nicio altă armă în afară de Numele și Sângele și Corpul lui YAHUSHUA ha MASHIACH. Nu există nicio altă armă. Nu există nimic, nimic, nimic care poate combate răul în această lume în afară de un singur lucru. Acesta este motivul pentru care TU ai spus să facem împărtășania cu TINE. Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt. TU ne-ai binecuvântat atât de puternic. Această Parohie nu mai este în lipsă. Doar arată-ne ce trebuie să facem ABBA YAHUVEH. Arată-ne pământul (terenul) pe care noi trebuie să-l cumpărăm o ABBA YAHUVEH.

* * * * * * *

Cuvânt Profetic:

Acum înțelegeți Copiii MEI! Acum înțelegeți voi de ce EU am spus că aceasta este o armă ca nicio altă armă când voi faceți împărtășanie către MINE. Cuvintele pe care tu le-ai vorbit Elisabeth nu sunt propriile tale cuvinte, căci Cuvintele MELE sunt mai înalte decât orice ai putea tu vreodată gândi. De fiecare dată când tu faci împărtășanie, de fiecare dată când devii una cu MINE, EU chiar îți dau urechile MELE. EU chiar îți dau ochiii MEI. EU proclam din gura ta. EU circumcid inima ta în timp ce (pe măsură ce) tu oferi mâinile tale către MINE să faci voia MEA. Și picioarele tale către MINE pentru ca EU să te pot conduce pe urmele celor Sfinți.

Acum înțelegi Elisabeth. O cât de mult urăște satana asta. Nu am spus EU, cu cât mai mult aveți nevoie să fie binecuvântat, cu cât mai mult aveți nevoie de izbăvire de dușman, acest lucru nu este doar despre iertare, acest lucru este despre victorie în toate zonele vieții voastre. Spuneți-le Copiii MEI. Spuneți-le pentru MINE (din partea MEA, n.tr.).

Cât de multe religii organizate doar pun o napolitană în gură? O napolitană uscată care ar putea să nu fie nimic mai mult decât polistiren expandat. Ei uită prețul pe care EU l-am plătit. Nu există căință de păcat înainte. Ei beau din vin și ei au spus cuvinte învățate pe de rost. Nu există nicio inimă dată MIE. Și obrăznicia (îndrăzneala obraznică, n.tr.) când un altul pune napolitana în gura celuilalt și el se numește pe sine Episcop. Și el se numește pe sine papă. Voi nu puteți face aceasta pentru un altul! O împărtășanie este unu la unu. Acum EU nu vorbesc despre cei care sunt invalizi, cei care au nevoie de ajutorul altora pentru a pune pâinea în gură sau cupa la buze. Căci inimile lor sunt la locul potrivit atâta timp cât inima celui care dă împărtășania este la locul potrivit. Spune-le, hrăniți-MI oile. Spune-le. Ridicați (apucați) această armă care a fost înlăturată (sau ignorată, n.tr.) mult timp dar nu o faceți cu buze necurate. Nu o faceți cu un spirit al necăinței. Nu o faceți ca pe un simplu ritual. Cuvinte scrise de un alt om. Dați-MI inimile voastre. Și EU voi proclama Cuvintele MELE. Nu o faceți cât timp sunteți în păcat! Altminteri voi beți damnare către voi înșivă/însevă! Unde este frica? Unde este frica?

Pe cât de mulți îi văd și ei nu se mai tem. Ei rămân în păcatul lor. Ei iau cupa împărtășaniei cu buze păcătoase. EU sunt loial (credincios, fidel) să iert. Dar niciodată să nu faceți aceasta cu o inimă care nu se căiește căci voi doar beți damnare. Voi doar beți din blesteme. Veniți la MINE cu o inimă care se căiește. Rugați-MĂ să vă iert de păcatele voastre. EU sunt credincios (loial, fidel) și EU sunt milos și doar o singură picătură din Sângele MEU, doar o singură picătură din Sângele MEU poate mântui toată umanitatea dacă ei doar M-ar fi primit. Doar o singură picătură din Sângele MEU. Și uitați cu cât mai mult am dat. Asta este ceea ce EU vreau ca tu să le spui. Acesta este noul Mesaj pe care EU ți-l dau. Acesta este Mesajul care este menit să fie înaintea (în fața, n.tr.) lumii. Aceasta este singura armă pe care voi o aveți. Spuneți-le, „Astfel spune YAHUSHUA ha MASHIACH,” în timp ce (sau pe măsură ce, sau căci, n.tr.) voi vedeți armele îndreptate spre voi în atât de multe direcții diferite, ridicați (sau apucați) singura armă pe care EU v-am dat-o.

Aceia care ÎMI aparțin. Aceia care MI-au dat viața lor. Aceia care M-au rugat să vin în inimile lor. Aceia care se străduiesc să MI se supună. Aceia care se străduiesc să-MI facă pe plac. Aceia care MĂ venerează și MĂ pun primul în viața lor și dragostea lor și în căsnicia lor, ridicați această armă înaintea dușmanului. Doar Numele MEU și Sângele MEU, doar prin Corpul MEU, poate cineva să fie mântuit! Numai prin Sângele lui YAHUSHUA al vostru MASHIACH poate cineva să fie mântuit! Nu există niciun nume pe fața acestei lumi, pe fața acestui univers, (nu) poate cineva să fie mântuit decât prin Sângele MEU și prin prețul pe care EU l-am plătit cu Corpul MEU, atunci când EU MI-am sacrificat viața.

Niciun om nu MI-a luat viața! Niciun om nu M-a putut asasina! Dar EU am dat-o de bunăvoie. EU sunt Cel care a spus, „S-a terminat!” (ultimele cuvinte de pe Cruce, Ioan 19:30, „Când a primit vinul, YAHUSHUA a zis: „S-a terminat!” Apoi ȘI-a plecat capul şi ȘI-a dat duhul”). EU sunt Cel care i-am spus Spiritului (Duhului) MEU să plece (în Limba Engleză, verbul folosit, „commended,” înseamnă a trimite, încredința; poate fi și, „am încredințat, trimis Spiritul,” n.tr.). Dar voi nu aveți nicio idee ce am făcut EU în acest timp. Voi nu aveți nicio idee, căci deși Corpul MEU a murit, EU într-adevăr am înviat. Și EU i-am făcut un spectacol deschis (sau o paradă deschisă) satanei, cel odată numit Lucifer și EU l-am anunțat și EU am anunțat tot iadul, EU sunt viu! Și EU am luat cheile iadului și morții din mâinile lui! Și el nu poate trimite pe nimeni în iad în afară de cazul în care acest lucru a făcut parte din planul MEU, în afară de cazul în care numele lor nu este găsit în Cartea Mielului A Vieții dinainte de întemeierea lumii.

Și EU nu pot pierde unul/una (gen neutru în original, n.tr.). EU nu pierd nici unul/una (neutru, n.tr.). Toți, toți, toți ale căror nume sunt găsite scrise în Cartea MIELULUI A Vieții, dinainte de întemeierea acestui pământ, toți, toți, toți, toți vor fi în Rai. Aceia ale căror nume sunt șterse! La fel cum ei M-au trădat în Rai, ei MĂ trădează pe pământ. Dar chiar și acel nume a fost șers înainte de întemeierea acestui pământ. După cum ei M-au trădat în Rai ei MĂ trădează pe pământ. Toți dintre voi lucrați-vă mântuirea proprie cu frică și cutremur căci sufletul vostru știe unde vă veți duce voi. Voi doar repetați ce a fost deja făcut.

Voi îi vedeți pe acești predicatori căzând la marginea drumului (sau abandonând, n.tr.). Voi îi vedeți trădând oile și mieii. Voi îi vedeți predicând o altă Evanghelie decât ceea ce EU am plănuit. Dar așa cum ei MĂ trădează acum, ei M-au trădat atunci. Căci EU vă spun ceva în Adevăr ce voi nu știați și chiar acum Elisabeth tu te lupți (chinui) să proclami aceste Cuvinte, dar nu există un astfel de lucru ca un suflet nou. Căci tot pământul și toate timpurile pământului au fost umplute cu suflete vechi. De aceea știu EU numărul de fire de păr de pe capul fiecăruia/fiecăreia dintre voi. De aceea știu EU fiecare dintre numele voastre, fie ele prieten sau dușman. De aceea știu EU când MI-am ales Mireasa pe pământ, EU deja știu cine a fost loial în Rai. De aceea știu EU și EU l-am anunțat pe Ieremia (sau, i-am împărtășit) în timp ce el se forma în pântecul mamei lui, pe măsură ce fiecare zi din viața lui era planificată (termenul original indică un grafic sau tabel, n.tr.), EU știam că EU îl hirotonisisem pe el drept Profet pentru că EU știam în cine MĂ pot EU încrede.

Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă O, Oi și Miei ai MEI, de aceia care se umflă în pene cu faimă și avere și vă umplu undele (cum ar fi radio, semnalele TV, n.tr.). Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă de aceia care refuză să predice Mesajul căinței, care nu trăiesc viața căinței, refuză să trăiască o viață de Sfințenie, refuză să avertizeze păcătoșii despre păcat. Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă! Păziți-vă, o Oi și Miei! Căci aceștia nu sunt ai MEI și exact la fel cum ei M-au trădat pe MINE înainte, ei MĂ trădează acum din nou! O pastori ai lăcomiei, voi știți că voi nu-MI aparțineți MIE! Voi sunteți o farsă! Voi sunteți un fals! DUHUL MEU nu este în voi! EU am mai numit numele înainte prin această Parohie! Și mai sunt atâția pe care EU nu i-am numit. Dar urmăriți-i (sau priviți-i) o, Oi și Miei. Și-au vândut ei sufletul ca o curvă de rând doar pentru a primi statutul de scutire de taxe? Păziți-vă, Oile și Mieii MEI, de aceia care încearcă să pună toate religiile împreună ca una singură! De Unica Religie Mondială (religie care se pregătește și va deveni obligatorie în regimul totalitar care se va instaura mondial, n.tr.)! Nu există decât un singur YAH. Voi nu aveți decât UN SINGUR CREATOR. YAHUVEH este Numele LUI. Alții îl pronunță YAHWEH. Dar nu există decât UNUL. Nu există decât UN SINGUR MASHIACH. Numele MEU este YAHUSHUA. Spuneți-MI (strigați-MĂ) YAHSHUA (sau, puteți să-MI spuneți și YAHSHUA). Dar nu scoateți Numele YAH (din Numele DOMNULUI, n.tr.) și credeți că auziți de la SPIRITUL (DUHUL) MEU.

Voi care vă numiți pe voi înșivă/însevă Evrei Mesianici, atâtea lucruri voi le știți corect (sau nimeriți, n.tr.) dar acolo unde voi compromiteți și voi nu mai aveți lumina MEA, voi ați scos Numele YAH din Numele MEU pentru a-i împăciui pe Evreii Ortodocși căci ei știu Numele CREATORULUI. Ei cred minciunile Rabinilor. Dar citiți-vă singuri Tora. Citiți Biblia. De câte ori este scris, „În Numele MEU, voi veți expulza diavoli. În Numele MEU, voi veți pune mâinile asupra bolnavilor,” numai în Numele MEU. Nu spune Biblia asta? (Marcu 16:17, „Semnele care-i vor însoţi pe cei care cred sunt următoarele: în Numele MEU vor scoate demoni, vor vorbi în limbi noi, 18 vor lua în mâini şerpi, iar dacă vor bea ceva aducător de moarte nu-i va vătăma deloc. De asemenea, îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi, iar aceştia se vor face bine.”)

Și în Tora, în Tanakh de câte ori se spune, „În Numele lui YAHUVEH”? Ce veți face voi cu Psalmul 91 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.) voi Evreilor Ortodocși? Voi citiți atât de credincioși Tora și Tanakh-ul dar voi luați puterea când voi nu spuneți Numele CREATORULUI, PROTECTORULUI vostru. Și voi nu aveți protecție când voi nu primiți Corpul MEU și Sângele MEU căci EU sunt unicul Fiu născut al lui ABBA YAHUVEH. EU sunt unicul Fiu născut și MAMA MEA este numită RUACH ha KODESH (SFÂNTUL DUH). EA este MAMA ÎNȚELEPCIUNII.

Timpul este atât de scurt acum. Mieii devin oi peste noapte. EU torn Adevărul MEU. EU îi cresc căci nu este timp să rămână bebeluși pentru mult timp. EU cer Sfințenie mai mult decât vreodată înainte căci răul tună și fulgeră peste tot în jur. EU caut scăpărările de nestemate când EU și Tatăl MEU NE uităm asupra acestui pământ. Vedeți, cei care ÎMI aparțin MIE, ei scânteiază ca cea mai luminoasă (sau, cu culoarea ce mai puternică, cea mai transparentă) nestemată, atunci când (pe măsură ce, în timp ce) lumina MEA strălucește asupra lor. Dar cu adevărat voi sunteți în și voi sunteți înconjurați de fecalale inumanității. Și EU caut scânteile și nestematele și EU știu exact unde ele sunt și chiar din Rai EU le pot zări pe cele mai prețioase dintre bijuteriile MELE. Acelea sunteți toți dintre voi care MĂ puneți pe MINE primul în viața voastră și dragostea voastră, care vă străduiți să vă supuneți indiferent de cât vă costă. Care îl mustrați pe satana și îl anunțați că el nu va avea nicio parte din voi. Voi sunteți prețioasele MELE bijuterii.

O duhoarea, duhoarea, duhoarea care vine de la (de pe) pământ! O duhoarea, duhoarea, duhoarea umanității înconjurată de inumanitate! Chiar proprii MEI Sfinți Îngeri strigă, „Nu putem noi pleca?” Dar ei au fost trimiși acolo să-i protejeze pe cei ale căror nume sunt găsite scrise în Cartea Mielului A Vieții.

Unii dintre voi aveți cele mai mari (puternice) bătălii ale voastre în propriile voastre case. Voi vă puteți înțelege cu soțul/soția voastră în fiecare mod în afară de când se ajunge la Adevărul a ceea ce EU spun. Acesta este testul vostru. Aceasta este încercarea (proba) voastră. Pe cine veți iubi mai mult? Cui veți dori să-i faceți pe plac mai mult? Cui vă veți supune? Veți asculta cuvintele pe care ei le spun? Sau vă veți supune Cuvintelor pe care le spun EU? Care este prețul sufletului vostru? Căci dacă voi nu puteți lua această decizie acum, EU vă garantez, voi nu veți lua decizia corectă în Marea Tribulație ce va veni. Acesta este sufletul vostru. Ce femeie, ce bărbat merită sufletul vostru? EU am dat Corpul MEU și Sângele MEU. EU M-am înviat din morți pentru ca toți să vadă că satana nu avea victoria asupra MEA. Pentru ca voi să nu mai fiți sub jug inegal.

Acestea sunt Cuvintele pe care EU te fac să le spui în această zi. Tu ai spus, „Dă-mi ceva să-ȚI hrănesc Oile și Mieii.” Elisabeth asta este ceea ce EU vreau ca tu să spui. Asta este ceea ce EU vreau ca tu să scrii. Asta este ceea ce trebuie transcris de către Katherineyah. Călcătorii peste Demoni ai lui YAHUSHUA, o prețioșii MEI Micuți, Războinici Mijlocitori în Rugăciune (sau, ai Rugăciunii, n.tr.), Sfinți înaintea MEA! O voi vă luptați (chinuiți) (ca nimeni alții; neclar în original, n.tr.). Ispite vin la voi din stânga și din dreapta. Dar voi știți să îmbrăcați armura din Efeseni 6 (Efeseni 6:10-18, „10 În cele din urmă, întăriţi-vă în DOMNUL şi în puterea tăriei LUI. 11 Îmbrăcaţi toată armura pe care v-o dă DUMNEZEU, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. 12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti. 13 De aceea, luaţi toată armura lui DUMNEZEU, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare. 14 Aşadar, ţineţi-vă tari, având mijlocul încins cu adevăr, fiind îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii 15 şi încălţaţi cu râvna Evangheliei păcii. 16 Pe lângă acestea, luaţi scutul credinţei cu care veţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău. 17 Luaţi şi coiful Mântuirii şi sabia DUHULUI, care este Cuvântul lui DUMNEZEU. 18 Rugaţi-vă întotdeauna în DUH, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii”). Voi știți să stați fermi în Numele MEU prin Sângele MEU. Aceasta este o Parohie pe care EU v-am dat-o pentru ca voi să fiți puternici (măreți) războinici ai rugăciunii (sau în rugăciune, n.tr.)! Purtători de scut pentru a acoperi Parohia Amightywind, pentru a-i acoperi pe Elisabeth și Niko, pentru a vă acoperi unul/una pe altul/alta în (sau cu) Adevăr.

Războinici cu experiență ieșiți la iveală! Alăturați-vă lor (sau, uniți-vă cu ei) în liniile de bătălie. Mireasa MEA a lui YAHUSHUA ha MASHIACH ieși la iveală! Alătură-te nouă (unește-te cu noi) în liniile de bătălie! Căci există victorie aici. Cu cât mai mult voi aveți nevoie de izbăvire, cu cât mai mult voi aveți nevoie de binecuvântare, cu cât mai multe aveți nevoie să fie vindecate, cu cât mai multe aveți nevoie să fie iertate... cu cât mai mult(e), cu cât mai mult(e), cu cât mai mult(e), nu vă debarasați de (sau ignorați, n.tr.) unica voastră armă, cea pe care voi o numiți împărtășanie. Și EU vă spun aceasta, nu o luați cu o gură păcătoasă, o inimă păcătoasă, căiți-vă înainte să faceți aceasta și căința este nu doar simple cuvinte care ies de pe buze. Căința este a vă întoarce de la ceea ce voi știți că este rău! Căci EU sunt loial și EU sunt credincios și pe măsură ce (sau când, pentru că, n.tr.) voi ÎMI dați MIE inima voastră și voi vă depuneți (predați, sacrificați) această căință înaintea MEA, EU vă voi ierta. Și pentru cei dintre voi care ascultați și citiți aceasta, voi încă nu MI-ați dat viața voastră dar cu toate acestea voi veniți aici și voi citiți Cuvintele pe care EU le proclam din această Ringmaiden Profetică (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus ca Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii, n.tr.), EU vă reamintesc de acest lucru, nu așteptați să deveniți perfecționați (desăvârșiți). Nu așteptați până când gândiți, „O, acum eu sunt Sfânt(ă).” Căci nu se poate întâmpla așa.

Întâi MĂ acceptați ca al vostru MASHIACH. Întâi voi cereți iertare de păcatele voastre. Întâi voi MĂ rugați să-MI trăiesc viața înăuntrul vostru, să înlătur dorințele rele (malefice) dinăuntrul vostru, să vă curăț (sau purific, n.tr.) cu Sângele MEU vărsat și apoi EU vă curăț. Este ca un bebeluș care este născut. Când acel bebeluș iese, el/ea (gen neutru în original, n.tr.) este acoperit(ă) cu fluidele corpului mamei. El/ea trebuie să fie spălat(ă). El/ea trebuie să fie pălmuit(ă) ca să respire. Respiră micuțule/micuțo, vino spre MINE. Lasă-MĂ să te spăl (complet, n.tr.) de păcatul acestei lumi. EU îi mustru pe cei pe care îi iubesc pentru ca voi să puteți respira în MINE, pentru ca DUHUL MEU să poată trăi înăuntrul vostru, (pentru ca) RUACH ha KODESH să poată trăi în voi.

Prețioșii, prețioșii, prețioșii (gen neutru în original, n.tr.) MEI. EU doresc, EU doresc, EU doresc să vă izbăvesc. Nu, nu, nu lăsați această lume să vă spună că nu există un astfel de lucru precum păcatul, căci păcătoșii nu pot moșteni Regatul Raiului. Dar păcătoșii iertați pot. Veniți spre MINE toți dintre voi care trudiți și sunteți împovărați greu cu durerile (necazurile) și poverile și păcatele acestei lumi. Dați-MI-le MIE căci EU vă voi da odihnă. Acestea sunt Cuvintele Elisabeth pe care EU te fac să le spui în această zi, de acest Shabbat.

Spune-le că Cele Zece Porunci încă se aplică. Scrise de propria mână mistuitoare a lui ABBA YAHUVEH. Ele au fost scrise pe o tablă de piatră, nu scrise pe o hârtie sau (pe un) sul (de hârtie, n.tr.) pentru a (putea, n.tr.) fi șterse sau schimbate. Ce este (era; neclar în original) păcat atunci este păcat acum. Și păziți-vă (feriți-vă) de orice lider care vă spune orice altceva diferit. EU am mai multe de spus dar acest lucru va fi în altă zi căci Sfinții vor deveni mai Sfinți și nesfinții vor deveni mai nesfinți și who’s who de la Hollywood (VIP-urile momentului, n.tr.) este cu adevărat who’s who (joc de cuvinte; „cine este cineva,” n.tr.) în iad. Nu imitați obiceiurile (sau căile, n.tr.) acestei lumi căci deși voi sunteți în această lume, voi nu trebuie să faceți parte (sau, nu sunteți făcuți să faceți parte, n.tr.) din această lume.

EU am mai multe de spus dar Cuvintele pe care EU le am de spus nu vor fi pentru ca să le audă lumea. (Cuvintele) sunt pentru voi cinci. O iubiții MEI Micuți, voi aveți nevoie de un Pesah (Paște Ebraic, conform Exodului 12; YAHUSHUA a sărbătorit Paștele Ebraic la Cina cea de Taină din Joia Mare în calendarul Creștin-Ortodox, și a stabilit atunci practica împărtășaniei, n.tr.). Cei care citesc aceste Cuvinte, cei care vor auzi aceste Cuvinte, voi aveți nevoie de un Pesah. Voi trebuie să fiți izbăviți de poverile voastre, de dușmanii voștri. Indiferent cât de umil Pesah voi faceți, doar făceți-l. Doar recunoașteți faptul că voi aveți nevoie de un Pesah. Voi aveți nevoie de un nou început. Voi aveți nevoie de miracole din Rai. Voi aveți nevoie de izbăvire din mâinile dușmanilor căci EU vă avertizez de aceasta, cei mai răi dușmani ai voștri sunt propriile voastre guverne și propria voastră țară. EU vă avertizez de asta. America, tu ești condamnată. EU am profețit acest lucru iar și iar și iar și iar! Astfel America, EU îți voi da un lider după propria ta inimă. Tu ești o agresoare (sau asupritoare, n.tr.). Tu ești brutală (sau primitivă, grosolană, n.tr.). Tu odată erai atât de binecuvântată și acum tu ești un blestem către MINE (sau, ÎMI ești, n.tr.) și toți care urmează pașii Americii, voi toate națiunile, EU vorbesc prin această Roabă Profetică, astfel (în așa măsură) voi veți fi un blestem către MINE (sau, MIE, n.tr.). Astfel voi ÎMI sunteți un blestem MIE. EU te-am avertizat Canada, nu urma pașii surorii tale. Dar tu te-ai vândut, guvernul Canadei, o, Canadienilor, pentru prețul aurului, s-a vândut pe sine. Acum îmbrățișează imoralitatea, îmbrățișează spiritul ateismului.

O Anglie, o Regatule Unit, nu există nimic unit la tine. Odată tu susțineai moralitatea, nu mai există nimic moral la tine. Tot ceea ce EU detest, tu le permiți politicienilor tăi să îmbrățișeze.

Voi Sfinților care stați în America și voi spuneți (că) pentru prima dată nu este nimeni pentru care să puteți vota, EU deja v-am dat singurul candidat care susținea moralitatea și Ron Paul este numele lui. Astfel, deși votul vostru nu va fi numărat, depuneți-vă votul în Rai. Scrieți-vă votul pe pământ pentru cei dintre voi care puteți. EU vă știu inima. Dar nu compromiteți. Obama este o abominare către MINE (sau ÎMI este, n.tr.). EU am spus-o o dată, EU o voi spune din nou.

John McCain este fiul lui Cain. EU am spus-o o dată, EU o voi spune din nou. Hillary Clinton, sufletul tău este atât de negru cât se poate face negrul. Nu există niciun rău mai mic ce candidează la președinție. Toți dintre voi sunteți răi (malefici) în ochiii MEI. Și singura speranță care exista, media nici măcar nu-i va da (sau, în mod obișnuit nu-i dă) atenție. Vedeți voi EU întotdeauna am oameni și ei sunt cei ascunși. O cât de puțini Judecători Roy Moore am EU căci ei nu vorbesc public (sau, refuză să vorbească public, n.tr.) cum o face el (Judecătorul cu cel mai înalt în grad al Curții Supreme a statului American Alabama; în 2003, el a refuzat să înlăture un monument care celebra Cele Zece Porunci de lângă sediul Curții Supreme din Alabama; el comandase acest monument. Pentru că a refuzat să îl înlăture, a fost demis din postul de Judecător Suprem prin votul unanim al colegilor, n.tr.). America, o cât de diferit ar fi fost dacă cel pe care tu îl numești Judecătorul Roy Moore, președintele tău el ar fi fost dar nu mai există nicio dorință pentru moralitate sau Sfințenie și acest lucru merge (sau se propagă, sau se aplică, n.tr.) de la o națiune la următoarea!

EU am profețit prin această Roabă a MEA, că ceea ce era în minoritate, va fi majoritatea dacă voi nu luptați cu acest păcat și acum uitați-vă la spiritul (duhul) homosexualității, unde nu a invadat el pentru că voi ați crezut o minciună. Acum mult timp EU i-am spus acestei Roabe ale MELE, la început au fost Adam și Eva, nu au fost niciodată Adam și Steve (joc de cuvinte; „Adam and Eve” rimează cu „Adam and Steve” în Limba Engleză, Steve fiind o variantă a numelui Stephen, Ștefan, n.tr.). Niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată, niciodată nu ar fi trebuit să fie asta și astfel ciuma sângelui negru fierbător va fie eliberată (conform Sfintei Profeții 18, n.tr.) Voi nu mai aveți mult acum. Toți cei care acceptă (mai ales pasiv, ignorându-l în mod intenționat, n.tr.) spiritul (duhul) homosexualității sau care au rămas tăcuți și au spus, „Doar lasă-i să facă ce vor.” Voi veți suferrrri o ciumă ca nicio alta! Aceia care luați parte din această abominare către MINE, voi veți suferrrri precum niciun altul/nicio alta! Și aceia dintre voi care știți că este greșit, chiar dacă voi nu-MI aparțineți MIE, de acest păcat voi ați fugit și acesta nu va veni asupra voastră. Vorbiți public acum! Cât încă mai aveți o voce! Voi pastorilor care i-ați îmbrățișat (în sensul de acceptat, n.tr.) pe homosexuali pentru ca voi să nu trebuiască să-i confruntați, urmăriți și vedeți ce vă fac EU vouă căci voi veți împărtăși aceeași ciumă! (Visul Ciumei Sângelui Negru Fierbător)

Cei care ați îmbrățișat avorturile, nu ați vorbit public împotriva lor, pastorilor, voi care vă numiți pe voi înșivă lideri și nu sunteți lideri de-ai MEI (sau, de la MINE, n.tr.), voi veți simți durerrrrea acelui bebeluș. Voi le veți auzi țipetele în urechile voastre toată eternitatea în timp ce voi veți simți ca și cum propria voastră piele este arsă cu acea soluție salină. Vă veți simți ca și cum corpul vostru este sfâșiat și despicat. Veți simți ca și cum însăși capetele voastre ar fi tăiate. Voi nu aveți nicio idee ce vă voi face EU! Voi mamelor care vă avortați bebelușii, voi nu aveți nicio scuză înaintea MEA dacă voi nu vă căiți de această atrocitate. Sângele nu va ieși (ca de pe un material textil, n.tr.) niciodată de pe mâna voastră! Căci țipetele nenăscuților răsună în urechile Raiului și deși ei sunt luați acasă în siguranță, ei tot vor judecată aici jos! Despre asta se vorbește în parte când citiți în Biblie despre sufletele de dedesubtul altarului care vor Judecată și ele strigă și ele spun, „Cât mai durează? Cât mai durează?” (Apocalipsa 6:10, „Ei au strigat cu glas puternic, ‘Stăpâne peste toate, TU Care eşti sfânt şi adevărat, cât mai este până când îi vei judeca pe locuitorii pământului şi vei răzbuna sângele nostru?’”) Aceștia nu sunt doar martirii care și-au dat (sacrificat) viața pentru MINE, aceștia sunt nenăscuții care s-ar fi născut care ar fi fost Sfinți înaintea MEA. Asta este ce vă spun EU în secret ce alți profeți nu vorbesc. Asta este mana voastră proaspătă din Rai. Acum mestecați (sau, gândiți-vă la, digerați, n.tr.) ce am spus EU în această zi.

Și toți dintre voi, toți dintre voi, toți dintre voi care ascultați, toți dintre voi, toți dintre voi, toți dintre voi care primiți, nu uitați că aveți nevoie de un Pesah și pentru atât de mulți dintre voi, dacă puteți doar face cel mai umil (Pesah, n.tr.) EU îl voi onora pe măsură ce (sau atunci când, sau căci, n.tr.) un alt Pesah se apropie.

Voi bisericilor organizate, EU râd de voi. Voi sărbătoriți Învierea MEA înainte de Pesah. Prostești, prostești religii făcute de om. Prostești, prostești religii făcute de om, cât de multe suflete au fost duse în iad din cauza voastră? Dar pe niciunul/una (gen neutru în original, n.tr.) nu îi pierd EU ale căror nume se găsesc scrise în Cartea MIELULUI A Vieții, din nou EU spun, înainte de întemeierea (literal, punerea fundației, n.tr.) acestui pământ.

Nicio altă planetă nu are nevoie de un MÂNTUITOR decât una, planeta pe care Lucifer a fost aruncat. Gândiți-vă la asta, căci voi mergeți (umblați) deasupra iadului. Gândiți-vă la asta. Pe măsură ce satana se străduiește să facă pământul cât de aproape de iad poate, să vă conformeze imaginii (sau chipului, n.tr.) lui. Gândiți-vă la asta. Și lăudați-MĂ, căci dacă EU nu aș fi dat acel preț la Calvar, unde ați fi voi?

Pentru cei dintre voi care nu i-au scris acestei Parohii din care EU proclam, voi ați cunoscut, voi ați învățat, voi ați primit Cuvintele pe care EU le-am vorbit, viețile voastre au fost schimbate! Voi doriți Sfințenie acolo unde doreați păcatul, ce mai așteptați? De ce nu v-ați prezentat? De ce nu ați devenit parte din Sfinții războinici de pe zid? Nu am spus EU acum mult timp, prin această Ringmaiden a MEA, „Nu mai există călăreți singuratici” (în original, „lone rangers,” poate fi referire la un serial American din anii ‘30 în care un călăreț singuratic mascat ia legea în propriile mâini și urmărește oamenii răi pentru a face dreptate; un fel de Robin Hood, n.tr.). Voi aveți nevoie unul de celălalt. Credeți-MĂ. Mireasa satanei este completă (sau, terminată, n.tr.). Voi puteți merge de la un capăt al lumii până la următorul capăt al lumii și îi puteți găsi. Ei sunt împrăștiați peste tot, rețelele lui. EU folosesc această Parohie să o alcătuiesc pe Sfânta MEA Mireasă căci ei sunt Sfinți înaintea MEA. Ce mai așteptați? O, voi spuneți, „Eu le-am scris o dată, ei nu mi-au răspuns.” Vedeți EU țin socoteala. Ce mai așteptați?

Sfârșitul Cuvântului

Elisabeth: ÎȚI mulțumesc YAHUSHUA. ÎȚI mulțumesc. Care este data de astăzi?

Niko: 12 Aprilie. A început la 2:40 p.m. S-a terminat la 3:40 p.m.

Elisabeth: Wow, este Shabbat! Sâmbătă după-amiază și eu mă rugam cu soțul meu. Eu m-am trezit rugându-mă și am știut că venea un Cuvânt și eu am tot așteptat și așteptat și așteptat Cuvântul și l-am mustrat pe diavol și l-am lăudat pe EL și brusc EL a dat Cuvântul, „Supuneți-vă MIE, și faceți împărtășanie.” Noi nici măcar nu am apucat să facem împărtășania, soțul meu o avea în mâinile lui și Cuvintele au survenit! Și eu auzeam (sau puteam auzi, n.tr.) și asta este tot ce era și așa a început. Total neașteptat. Și noi TE lăudăm pe TINE YAHUSHUA ha MASHIACH și această dată când TU i-ai hrănit pe Oile și Mieii TĂI. Eu știu că oile și mieii au funcționat în lipsă atâta timp și eu știu că lor le trebuia un Cuvânt și mă rugam pentru asta și până când noi nu ne-am supus și am primit (luat) acea pâine de împărtășanie și vin în mâna noastră, EL nu a vorbit prin mine și asta este o lecție de supunere. Asta este tot ceea ce eu am de spus. În timp ce (pe măsură ce, când) noi așteptăm Ziua noastră de Pesah care va fi ca niciun alt Pesah dinainte, în Numele lui YAHUSHUA ha MASHIACH. Amin. Vrei să adaugi ceva?

Niko: Amin.

Jignindu-i pe Majoritatea, Iluminându-i pe Alții
Apostol Elisabeth Elijah

Dacă această Profeție v-a fost o binecuvântare, vă rog scrieți-mi un e-mail și anunțați-mă.

Contact Us
Contact Us

www.amightywind.com

Psalmul 91 – Nouă Traducere În Limba Română (NTLR), ediția 2006

1
Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt
se odihneşte la umbra Celui Atotputernic.
2
De aceea, ÎI zic DOMNULUI:
„Refugiul meu, Fortăreaţa mea,
DUMNEZEUL meu în Care mă încred!“
3
EL te va scăpa de laţul păsărarului
şi de ciuma cea distrugătoare.
4
EL te va acoperi cu penele SALE,
iar tu te vei adăposti sub aripile LUI;
credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză.
5
Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,
nici de săgeata care zboară ziua,
6
nici de ciuma care umblă prin întuneric,
nici de molima care pustieşte la miezul zilei.
7
O mie să cadă alături de tine
şi zece mii la dreapta ta,
dar de tine nu se va apropia.
8
Vei privi cu ochii
şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9
Pentru că zici DOMNULUI: „Refugiul meu!“
şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa ta,
10
Nu te va ajunge nici un rău
şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11
EL va da porunci îngerilor SĂI cu privire la tine,
ca să te păzească în toate căile tale.
12
Ei te vor purta pe braţele lor,
ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13
Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,
peste leii cei tineri şi peste şerpi.
14
„Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa.
Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU.
15
MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde.
Voi fi cu el în necaz,
îl voi izbăvi şi îl voi onora.
16
Îl voi sătura cu viaţă lungă
şi-i voi arăta mântuirea MEA.”

Contact AmightyWind