Profeția 94

EU, YAHUVEH, Spun,

Nu-MI Subestimați Supărarea (Furia),

Căci Ea Se Tot Acumulează ca un Infern Furtunos.”

Scrisă/Vorbită sub Ungerea DUHULUI SFÂNT (RUACH ha KODESH)

Prin Apostol și Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

22 Decembrie 2007; „Mic Mesaj” la care se face referire în Profeția 93

* * * * * * *

Acest Cuvânt a survenit pentru că de Sabat Elisabeth (Elisheva) a fost condusă (de către Dumnezeu, n.tr.) să citească Ezechiel Capitolele 9-16 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.). Ea de asemenea se ruga pentru un bărbat pe care-l văzuse într-un vis în urmă cu ceva timp. Bărbatul numit „Caleb” în acest Cuvânt Profetic este bărbatul pe care Elisabeth (Elisheva) îl văzuse în (acel, n.tr.) vis. El se distinge prin păr alb ca zăpada (și este, n.tr.) fără niciun rid pe fața lui. El are un zâmbet care nu-i părăsește (tradus literal, nu vrea să-i părăsească, n.tr.) fața indiferent de ce i-au făcut soldații, însemnând că (atunci, n.tr.) el era (continuu, n.tr.) torturat și înfometat. De asemenea el plângea, dar nimeni nu vedea acest lucru.

În vis(,) Elisabeth (Elisheva) s-a dus la el. Ea pur și simplu i-a apărut. El se rugase (sau, era în timpul rugăciunii, n.tr.) și purta un șal de rugăciune. Ea i-a dat o mică anaforă de împărtășanie, ca pâinea nedospită. Ea a spus, „Nu-ți face griji, mă întorc și data viitoare îți voi aduce mai multă pâine și vin.” Bărbatul ÎL iubește pe YAHUSHUA. Ea știa că el era la Ierusalim. El avea o slujbă unde trebuia să-i încurajeze pe alții, de aceea, mereu zâmbetul de pe fața lui—ascunzându-și durerea (sau, mâhnirea profundă; sau, amărăciunea; în original, „sorrow,” n.tr.) lui personală și suferind de dragul lui YAHUSHUA.

Când Elisabeth (Elisheva) s-a trezit din vis ea a fost uluită de dragostea pe care o simțea pentru acest bărbat.

* * * * * * *

Mai jos este Profeția așa cum a survenit

cu Sfintele Limbi (link in Limba Engleză, n.tr.) ale Profetului Elisheva pe măsură ce SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) lui DUMNEZEU dă glas (Faptele Apostolilor 2:3-4, referință citată în original, n.tr.) limbilor cerești sau pământești (1 Co 13:1 referință citată în original, n.tr.). Elisheva proclamă în limbi aducând Profeția (1 Co 14:6 referință citată în original, n.tr.).

Ea (Profeția, n.tr.) conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU יה este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU precum în „Alleluia” sau „Hallelu YAH” הללו-יה care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”: YAHUVEH/YAHWEH י-ה-ו-ה DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU—(HA MASHIACH המשיח înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA; în original, „THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM אלוהים înseamnă „DUMNEZEU.”)

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.) שכניה תפארהdrept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH רוח הקדש, (în Engleză „SFÂNTUL DUH” (în original, „THE HOLY SPIRIT,” n.tr.))—este de asemenea pe acest site. (HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH אבא יה înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH אמא יה înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version; versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) sau NKJV (New King James Version; versiunea King James adaptată pentru limbajul actual, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel. Faceți click dreapta pe numerele notelor de subsol pentru a deschide un al doilea tab.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat acum mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu (de)numești această Parohie (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut de (posibil și, prin, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; în original, „has come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

De la Gura lui RUACH HA KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI; în original, „GLORY,” n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (în original, „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, sau ar fi eșuat.

EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8 (tradus literal din versiunea originală în Limba Engleză, n.tr.)

(pasaj citat de la, n.tr.) (Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea ca o avertizare celor (sau, oamenilor, n.tr.) care batjocoresc:

Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

2 Cronici 36:16

Apoi, în Iulie 2016:

Vai (sau, jale, n.tr.) fie de oricine care îndrăznește să încerce să-i rănească—pe acești doi unși (Profeții Elisheva și Ezra, n.tr.). Veți regreta ziua în care v-ați născut (sau, că v-ați născut vreodată, n.tr.). Nu-i atingeți pe unșii MEI și nici nu le faceți acestor doi Profeți vreun rău (vedeți Psalmul 105:15/1 Cronici 16:22, „Nu vă atingeţi de unşii MEI / și nu-i vătămaţi pe profeţii MEI!” notă în original, n.tr.). Ar fi mai bine pentru voi dacă EU, ABBA YAHUVEH, v-aș sfâșia limba (din gură; sau, smulge, n.tr.)!

(Profeția 128)

Și de la Profetul Ezra:

Vă avertizez pe voi toți—cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vin împotriva (posibil, i se opun, n.tr.) acestei Parohii (în original, „Ministry;” explicat anterior, n.tr.) ȘI ACESTOR PROFEȚII și Elishevei și mie, tuturor Predicatorilor (în original, „Ministers,” n.tr.) Parohiei AmightyWind—vă avertizez acum, „Nu vă atingeți de Unșii lui YAH și nu le faceți Profeților LUI niciun rău” (Psalmul 105:15, 1 Cronici 16:22; referințe citate în original, n.tr.) ca nu cumva Mânia Nuielei lui YAH (Psalmul 2:9-12, „TU le vei zdrobi (conform notelor ediției, sau, le vei conduce, n.tr.) cu un toiag de fier / şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!” / 10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune! / Judecători ai pământului, luaţi învăţătură! / 11 Slujiţi DOMNULUI cu frică / şi bucuraţi-vă tremurând! / 12 Daţi sărutare FIULUI, / ca nu cumva să SE mânie şi să pieriţi pe cale, / căci Mânia LUI este gata să se aprindă! / Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în EL!” referință citată în original, n.tr.) să vină asupra voastră. Dar pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt binecuvântați și sunt o binecuvântare pentru această Parohie, și credincioși (sau, loiali, sau, fideli; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; în original, „faithful,” n.tr.), și care primesc (sau, acceptă, n.tr.) Profețiile, multă binecuvântare va veni asupra voastră—toată pentru a proteja ceea ce ÎI aparține lui YAH în NUMELE lui YAHUSHUA.

* * * * * * *

Profeția 94 Începe:

26 Decembrie 2007

...De acum încolo, când voi cinci luați [Împărtășanie], acest bărbat să nu fie omis [din rugăciunile voastre]. Și EU vă voi da mai multe revelații cu privire la cine este el. Pentru moment puteți să-l numiți „Caleb.” În această zi, Elisabeth [Elisheva], EU doar (sau, pur și simplu, n.tr.) îți poruncesc, „Bucură-te de această zi.” Vreau să te văd jucându-te. Vreau să te văd făcând ceea ce ți-a plăcut (sau, îți place, n.tr.) cu MINE. Lasă-ți mintea să se odihnească. Căci EU îți voi arăta și EU îți voi revela și o nouă Profeție va fi eliberată cu privire la Israel, cu privire la comorile ascunse—începând cu Ezechiel 9 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.).

Căci să știi asta! Niciun bărbat nu te poate reduce la tăcere (sau, amuți; în original, „silence,” n.tr.)! Nicio femeie nu te poate reduce la tăcere! Niciun diavol nu te poate reduce la tăcere! EU, YAHUVEH, am puterea de a te reduce la tăcere (sau, amuți, n.tr.) și tu cu smerenie ești mereu la Picioarele MELE. EU râd de fiecare dată când te aud spunând, „Eu doar îmi văd (acum, sau, în general, n.tr.) de treaba mea.” Tu niciodată nu-ți vezi de treaba ta. Elisabeth [Elisheva], tu întotdeauna vezi de a MEA! Când tu joci un joc, acolo ești(,) înaintea Tronului MEU. Constant EU (cu adevărat, n.tr.) SUNT (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) în gândurile tale.

Căci Elisabeth [Elisheva] EU te-am ridicat și acum un Cuvânt va surveni, apărându-i pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt cu adevărat ai MEI—în Israel, care se simt complet singuri. Tu-i numești Evrei Mesianici. Ei (sau, acești oameni, n.tr.) nu au un Profet. Dar EU am ridicat un Profet și EU te-am plasat exact acolo unde ești și tu vei fi folosită să le aduci Mană Proaspătă din Rai.

Tu vei fi folosită pentru a pronunța (sau, proclama oficial, n.tr.) Judecata MEA asupra celorlalți. Tu vei fi folosită să aduci (pe lume; sau, în ființă; în original, „to bring forth,” n.tr.) Noul MEU Vin. Căci EU am Sfinți/Sfinte (gen nespecificat în original; „Holy,” n.tr.) care sunt încuiați/încuiate în Fâșia Gaza. EU am Sfinți/Sfinte care sunt chinuiți/chinuite (sau, torturați/torturate, n.tr.) (în acest moment, sau, continuu, n.tr.) împreună cu dușmanii. EU am Mireasa încuiată în Gaza. Și EU (cu adevărat, n.tr.) te chem (emfază în original; cu adevărat te chem; posibil și dublu-sens conform notei anterioare, atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU, „EU SUNT,” „I AM,” n.tr.) (acum, sau, continuu, n.tr.) să te rogi astfel încât (acești oameni, n.tr.) să fie eliberați.

EU am Mireasa în Liban. Da, EU am Mireasă și în Irak chiaratât de ascunsă, atât de neglijată, având nevoie de un Cuvânt din Rai. EU am Mireasă în China. (Acești oameni, n.tr.) sunt Mireasa MEA Chinezească. Astfel (sau, deci, n.tr.) satana caută să-ți pună botniță, să te facă să taci (sau, amuțească, n.tr.) dar EU îți spun: tu doar vei striga (posibil și, tu doar trebuie să strigi, n.tr.) mai tare!

Toți/Toate dintre voi—toți/toate dintre voi (să, n.tr.) începeți să studiați Scripturile pe care EU i le-am eliberat lui Elisabeth [Elishevei]. Săpați în fiecare cuvânt. Căci EU vă spun că există o mină ascunsă de aur care încă stă să vină și ea nu este departe.

Pe măsură ce (sau, atunci când, n.tr.) vedeți aceste lucruri întâmplându-se în Israel, să știți că EU (cu adevărat, n.tr.) nu SUNT (dublu-sens în original conform notelor anterioare; Numele lui DUMNEZEU, „EU SUNT,” n.tr.) ușor (posibil de, n.tr.) batjocorit (posibil și, refuz să fiu batjocorit; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Galateni 6:7; posibilă referință; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă înşelaţi! DUMNEZEU nu SE lasă batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va secera,” n.tr.).

EU deja am eliberat o Profeție și în ea am afirmat—căci EU, YAHUVEH, spun—„Voi nu puteți da (în special, gratis, ca pe un lucru de care nu mai aveți nevoie; posibil și, dezvălui, n.tr.) ceea ce EU nu v-am dat să dați (posibil și, dezvăluiți, n.tr.).”i Din nou, puneți acest Anunț înaintea lumii. Căci EU am vorbit.

Există consecințe care vor fi îndeplinite.

Căci EU i-am poruncit Israelului să se căiască.

Păziți-vă de gândurile care vor veni pe când studiați aceste Scripturi pe care EU i-am poruncit lui Elisabeth [Elishevei] în această zi să le citească și să mediteze asupra lor. Când auziți o voce spunând, „YAHUVEH nu ar face asta,” voi doar să știți aceasta, o, da, EU o voi face.

Nu subestimați Puterea MEA. Nu subestimați Supărarea (sau, Furia; în original, „Anger,” n.tr.) MEA, căci ea se tot acumulează (de mult timp; în original, „it has been building up,” n.tr.) ca un infern furtunos (sau, furios, sau, violent, sau, extrem; care tună și fulgeră; în original, „raging,” n.tr.). Ea a făcut iadul să devină cu (atât de; emfază în original, n.tr.) mult mai fierbinte. Ei (sau, oamenii, n.tr.) vorbesc despre încălzire globală. Însele flăcările iadului încălzesc acest pământ—combinate cu ceea ce este îngropat și ascuns în cea mai rece parte a pământului! Combinați toate acestea cu poluarea făcută de om—chimicale în (posibil și, din, n.tr.) aer. Căci sunt mai multe decât una. Bogații (sau, oamenii bogați; gen nespecificat în original, n.tr.) cred că doar ei/ele vor supraviețui.

Ei/Ele cred minciunile pe care le spune satana. Dar Cuvântul MEU spune, „Cei blânzi vor moșteni acest pământ” (tradus literal din original; Psalmul 37:11, „Cei blânzi însă vor moşteni ţara (conform notelor ediției, sau, pământul, n.tr.) / și se vor bucura de belşug de pace!” Matei 5:5, „Ferice de cei blânzi, / căci ei vor moşteni pământul!” referințe citate în original, n.tr.) cei (sau, oamenii, n.tr.) umili (sau, smeriți, n.tr.)—nu cei mândri și cei înfumurați (sau, semeți; în original, „haughty,” n.tr.) și cei bogați.ii

Voi sunteți bogați/bogate prin Credința (sau, Încrederea, n.tr.) voastră în MINE.

Voi sunteți bogați/bogate prin Comori pe care alții nu le pot vedea;

EU v-am dat o Protecție pe care NICIO (litere mari conform originalului, n.tr.) sumă de bani n-o poate cumpăra.iii

EU (cu adevărat, n.tr.) SUNT (dublu-sens conform notelor anterioare; Numele lui DUMNEZEU, „EU SUNT,” n.tr.) ARIPILE SUB CARE VOI VĂ ASCUNDEȚI (Psalmul 91) (referință citată în original; citat după Sfânta Profeție, n.tr.).

EU (cu adevărat, n.tr.) SUNTCELCare vă încurajează.

SÂNGELE MEU VĂRSAT la Calvar

este singurul LUCRU care vă salvează (sau, mântuie; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.).

Prin NUMELE MEU!

Prin SÂNGELE MEU!

Voi aveți MARTORUL (1 Ioan 5:9) („Dacă acceptăm mărturia oamenilor, mărturia lui DUMNEZEU este mai mare, pentru că aceasta este mărturia lui DUMNEZEU, pe care EL a depus-o cu privire la FIUL SĂU;”referință citată în original, n.tr.)!

Voi aveți MĂRTURIA!iv

Chiar pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care pe acest pământ(,) viața lor este stinsă (precum o lumânare; în original, „snuffed out,” n.tr.),

doar despre o coajă (sau, cochilie, sau, înveliș; în original, „a shell,” n.tr.)v vorbesc ei.

Ei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) nu pot omorî

ceea ce este menit (sau, făcut, n.tr.) să fie—Etern (Matei 10:28, „Nu vă temeţi de cei ce omoară trupul, dar care nu pot omorî sufletul! Ci temeţi-vă mai degrabă de CEL Ce poate să distrugă şi sufletul, şi trupul, în Gheenă;” referință citată în original, n.tr.).vi

A fi absent din corp este (sau, înseamnă, n.tr.) a fi prezent Alături de MINE,

pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) ale căror nume sunt scrise în Cartea MIELULUI, A Vieții.

Sfârșitul Profeției

Astfel este spus, astfel este scris pe 22 Decembrie 2007

Profet Elisheva Eliyahu

[Comentarii de sfârșit pe (înregistrarea, n.tr.) audio:]

[Elisheva]: Noi doar (sau, pur și simplu, n.tr.) îi trimitem binecuvântări lui Caleb, ABBA YAHUVEH, în NUMELE LUI YAHUSHUA. Noi îi trimitem încurajare. Noi trimitem rugăciuni. Noi ÎȚI mulțumim că el a auzit aceste rugăciuni. Noi ÎȚI mulțumim, ABBA YAHUVEH(,) că el va scrie. El va putea să intre într-un (posibil, să aibă acces la un, n.tr.) computer. Eu nu știu unde este el (posibil, situat geografic; sau, în ce situație este, n.tr.), ABBA YAHUVEH. Eu nu știu cum TU vei face asta. Dar într-un mod, cumva, Cuvântul va fi dat și el va primi aceste Profeții pentru a-i încuraja pe toți cei/toate cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt Mireasa lui YAHUSHUA în Israel, în Ierusalim, în NUMELE LUI YAHUSHUA, în Liban, oriunde sunt ei/ele împrăștiați/împrăștiate în jurul acestei lumi, TATĂ CERESC.

TU ai spus că TU ai doar o singură Ringmaiden (notă anterioară, n.tr.). Când diavolul aude asta el crede că trebuie neapărat să mă prindă, dar doar dacă TU permiți asta(,) ABBA YAHUVEH. Astfel(,) chiar și această afecțiune (sau, suferință, sau, chin fizic, n.tr.) care a venit asupra acestui corp firav, ABBA YAHUVEH, doar TU ești CEL CARE o poate vindeca în NUMELE LUI YAHUSHUA. Doar TU ești CEL CARE este IZBĂVITORUL, YAHUSHUA. Doar SÂNGELE TĂU VĂRSAT este. ÎȚI mulțumesc. ÎȚI mulțumesc.

Noi [Caleb și cu mine] suntem una. Când eu am o afecțiune (sau, sufăr de ceva, n.tr.) și el se simte bolnav. Noi suntem cu toții una. Cu toții dintre noi trebuie să luăm Împărtășanie și fiecare Împărtășanie. EL a spus, [YAH a spus], „Căci acum EU îți dau numele (de, n.tr.) Caleb.”

Ezechiel [9]! E chiar acolo. Este al lui YAHUVEH. Diavolul are un exemplar contrafăcut [OZN] și YAHUVEH are unul adevărat [vehicule ale Îngerilor, care de foc (în original, „chariots of fire,” n.tr.)], acela care a cauzat (sau, provocat; tradus literal, adus în ființă; „brought forth,” n.tr.) aceasta. Este un „obiect zburător neidentificat.” Și Ezechiel a văzut roata (considerabil de, n.tr.) sus în aer și nu numai asta(,) era întotdeauna roata, roata dinăuntrul unei roți.

Și despre Israel, ceva intră în Israel. Tu începe (sau, voi începeți; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „you,” n.tr.) să citești din Ezechiel 9. Noi avem o Profeție. Este despre Scribul scriitorului, un Profet care se duce și îi însemnează pe toți (oamenii, n.tr.) Sfinți (gen nespecificat în original, n.tr.) și cei/cele fără însemn în Israel vor fi omorâți/omorâte. EL [YAHUVEH] este atât de supărat (sau, furios; în original, „angry,” n.tr.). EL e supărat (sau, furios, n.tr.) pe Israel. EL e supărat (sau, furios, n.tr.) pe lipsa de sfințenie. EL e supărat (sau, furios, n.tr.) chiar acum (sau, în acest moment, n.tr.). EL a spus că diavolul voia să mă ucidă pentru că el nu voia să iasă (posibil și, să fie publicat, n.tr.) acest Cuvânt.

Totul era despre cauza din care... nu era despre mine. Astfel, OK, secretele sunt ascunse—începând cu Ezechiel 9 și apoi EL m-a pus (sau, făcut, n.tr.) să citesc [capitolul] 13 chiar tot până la falșii profeți. Uau, acest lucru este important. Acesta este (posibil și, vorbim despre, n.tr.) YAHUVEH totuși. Acesta este YAHUVEH (, CEL Care, n.tr.) controlează OZN-urile bune și creaturile înaripate.

EI nu vorbesc despre niciun car (sau, nicio caretă; în original, „chariots,” n.tr.). Nicio caretă. Biblia mea spune că (posibil, careta, n.tr.) are fața unei creaturi înaripate. Ea are fața omului (sau, a ființei umane, n.tr.), fața unui leu(,) și fața unui vultur. Asta înseamnă din nou patru.

[Și] aripile, când citești Ezechiel 10, (acest capitol, n.tr.) vorbește despre roți și apoi vorbește despre fețe.

Eu nici măcar nu pretind că înțeleg. Eu nici măcar nu pretind pentru că acest lucru este profund. Acest lucru este atât de profund și acest lucru nu s-a înfăptuit dar este pe punctul de a se înfăptui. Pentru că eu cred că am această Revelație în acest moment care iese la iveală și eu cred (posibil, că ceea ce înseamnă este, n.tr.) că atunci când extratereștrii vin aici pe pământ și se luptă cu oamenii (sau, ființele umane, n.tr.), eu cred că YAHUVEH îi trimite pe îngerii LUI, armele LUI de asemenea pentru a se (posibil și, SE, n.tr.) lupta în același timp pentru că oamenii (sau, ființele umane, n.tr.) nu pot doborî (sau, învinge, n.tr.) acești extratereștri.

Noi trebuie să avem ajutor supranatural din Rai. Și EL îl trimite (acum, sau, continuu, n.tr.) pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) Sfinți. Dar acest lucru este legat de Israel acum. De tot ceea ce se întâmplă (acum, n.tr.) cu Israelul. Astfel(,) asta este ceea ce cred, noua Profeție va fi despre Israel. Aceasta chiar (sau, cu adevărat, n.tr.) va fi cu privire la Israel, în mod cert (sau, în mod puternic, la scală largă; în original, „big time,” n.tr.). YAHUSHUA fie lăudat!

Sfârșitul Înregistrării

Appendix

Ezechiel 9 – Noua Traducere în Limba Română 2006

9 După aceea a strigat cu glas tare în auzul urechilor mele, zicând, „Să se apropie străjerii cetăţii, fiecare cu arma lui de distrugere!” 2 Deodată au apărut şase bărbaţi, venind dinspre drumul Porţii de Sus, care este înspre nord, fiecare cu arma lui distrugătoare în mână. Între ei era un om îmbrăcat în haine de in, care avea la brâu o călimară. Ei au venit şi s-au oprit în apropierea altarului de bronz.

3 Slava DUMNEZEULUI lui Israel s-a ridicat dintre heruvimii de unde era şi a venit deasupra pragului Casei. Apoi EL l-a chemat pe bărbatul care era îmbrăcat în haine de in şi care avea călimara la brâu. 4 DOMNUL i-a zis, „Străbate cetatea, străbate Ierusalimul şi fă un semn pe frunţile celor ce suspină şi gem din cauza tuturor urâciunilor care se săvârşesc în mijlocul ei.”

5 Iar celorlalţi le-a zis în auzul urechilor mele: „Străbateţi cetatea în urma lui şi ucideţi! Ochii voştri să nu arate milă şi să nu cruţaţi pe nimeni! 6 Bătrâni şi tineri, fecioare, copii şi femei, pe toţi să-i ucideţi! Însă de toţi aceia care au primit semnul să nu vă atingeţi! Începeţi chiar din Lăcaşul MEU!” Aşa că ei au început cu bătrânii care erau înaintea Casei.

7 EL le-a zis: „Pângăriţi Casa şi umpleţi-i curţile cu morţi! Porniţi!” Ei au pornit şi au început să ucidă prin cetate. 8 În timp ce ucideau ei, eu am rămas singur. Atunci am căzut cu faţa la pământ şi am strigat, zicând:

Ah, Stăpâne DOAMNE! Vei distruge TU toată rămăşiţa lui Israel, revărsându-ŢI Furia peste Ierusalim?

9 – Păcatul Casei lui Iuda şi al Casei lui Israel este mare, mi-a zis EL, este foarte mare. Ţara este plină de vărsare de sânge, iar cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic: „DOMNUL a părăsit ţara şi DOMNUL nu vede!” 10 De aceea nu voi avea milă de ei şi nu-i voi cruţa, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor.

11 Deodată bărbatul îmbrăcat în haine de in şi cu călimara la brâu s-a întors cu următorul mesaj: „Am făcut cum ai poruncit!””

Ezechiel Capitolele 10-16 (link în Limba Română, n.tr.)

Psalmul 91 – Noua Traducere în Limba Română 2006

1

Cel ce locuieşte la adăpostul Celui Preaînalt

se odihneşte la umbra Celui Atotputernic.

2

De aceea, ÎI zic (conform notelor ediției, sau, ÎI zice, n.tr.) DOMNULUI:

Refugiul meu, Fortăreaţa mea,

DUMNEZEUL meu în Care mă încred!“

3

EL te va scăpa de laţul păsărarului

şi de ciuma cea distrugătoare.

4

EL te va acoperi cu penele SALE,

iar tu te vei adăposti sub aripile LUI;

credincioşia LUI îţi va fi scut şi pavăză.

5

Nu te vei teme de groaza din timpul nopţii,

nici de săgeata care zboară ziua,

6

nici de ciuma care umblă prin întuneric,

nici de molima care pustieşte la miezul zilei.

7

O mie să cadă alături de tine

şi zece mii la dreapta ta,

dar de tine nu se va apropia.

8

Vei privi cu ochii

şi vei vedea răsplătirea celor răi.

9

Pentru că zici DOMNULUI: „Refugiul meu!”

şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa (conform notelor ediției, sau, locuința, n.tr.) ta,

10

Nu te va ajunge nici un rău

şi nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.

11

EL va da porunci îngerilor SĂI cu privire la tine,

ca să te păzească în toate căile tale.

12

Ei te vor purta pe braţele lor,

ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

13

Aşa vei putea călca peste lei şi peste vipere,

peste leii cei tineri şi peste şerpi.

14

Pentru că MĂ iubeşte, şi EU îl voi scăpa.

Îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele MEU.

15

MĂ va chema, iar EU îi voi răspunde.

Voi fi cu el în necaz,

îl voi izbăvi şi îl voi onora.

16

Îl voi sătura cu viaţă lungă

şi-i voi arăta mântuirea MEA.””


* * * * * * *

i În Profețiile 31, 32, 37, 42, 48, 50, 58, 80, 81, 87

ii Iacov 5:1-8 „Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi jeliţi-vă din pricina nenorocirilor care vin peste voi! 2 Bogăţiile voastre au putrezit, iar hainele voastre sunt mâncate de molii. 3 Aurul şi argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră şi vă va mânca trupurile ca focul. Aţi adunat bogăţii în Zilele de pe Urmă. 4 Iată că plata pe care le-aţi oprit-o, prin înşelăciune, lucrătorilor care v-au secerat câmpurile strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns la urechile DOMNULUI YAHUVEH AL OŞTIRILOR (conform notelor ediției, „Limba Greacă: KURIOS SAVAOT, care îl redă pe Ebraicul, YAHUVEH ŢEVAOT;” „Termenul Ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui DUMNEZEU peste orice putere din univers,” n.tr.)! 5 Aţi trăit pe pământ în lux şi în plăceri, v-aţi hrănit inimile într-o zi de măcel. 6 L-aţi condamnat şi l-aţi omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivea.

7 Prin urmare, fiţi răbdători, fraţilor, până la Venirea DOMNULUI YAHUSHUA. Iată că fermierul aşteaptă Rodul Preţios al pământului, având răbdare cu el, până când primeşte Ploaie Timpurie şi Târzie. 8 Fiţi şi voi răbdători, întăriţi-vă inimile, pentru că Venirea DOMNULUI YAHUSHUA este aproape” (referință citată în întregime în nota de final a Sfintei Profeții; traducere extrasă din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.).

iii Matei 6:19-21(,) 19 [YAHUSHUA spuse,] „19 Nu vă adunaţi comori pe Pământ, unde le distrug moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii, 20 ci adunaţi-vă Comori în Cer (conform versiunii în Limba Engleză citate în original, în Rai; „in Heaven,” n.tr.), unde nu le distrug moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. 21 Căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta” (referință citată în întregime în nota de final a Sfintei Profeții; traducere extrasă din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.).

iv

 Apocalipsa 12:11, 17(,) „11 Ei l-au învins prin SÂNGELE MIELULUI, / şi prin CUVÂNTUL MĂRTURIEI LOR; / ei nu şi-au iubit viaţa, chiar până la moarte. 17 Atunci balaurul (în versiunea în Limba Engleză citată în original, „the dragon,” n.tr.) ... (cuvinte omise în original, n.tr.) s-a dus să poarte război cu rămăşiţa [care] păzesc Poruncile lui DUMNEZEU şi ţin MĂRTURIA LUI YAHUSHUA HA MASHIACH.” 19:10 MĂRTURIA LUI YAHUSHUA este SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) PROFEȚIEI (referințe citate în întregime în nota de final a Sfintei Profeții; traducere extrasă din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.).

1 Ioan 5:3, 5-13(,) „Căci aceasta este Dragostea de DUMNEZEU: să păzim Poruncile LUI. Și Poruncile LUI nu sunt grele... 5 Cine este cel ce învinge lumea, dacă nu cel ce crede că YAHUSHUA este FIUL LUI DUMNEZEU? 6 YAHUSHUA HA MASHIACH este CEL CE a venit cu APĂ și SÂNGE – YAHUSHUA HA MASHIACH. Nu doar cu APĂ, ci cu APĂ şi cu SÂNGE. DUHUL este CEL CE depune MĂRTURIE, pentru că DUHUL este ADEVĂRUL. 7 Căci TREI sunt CEI CE depun MĂRTURIE: 8 TATĂL, CUVÂNTUL și DUHUL SFÂNT. 8 Şi TREI sunt CEI CE depun MĂRTURIE pe Pământ: DUHUL, APA ŞI SÂNGELE [LINK VA VENI]; iar cei TREI sunt UNA în mărturisirea lor. 9 Dacă acceptăm mărturia oamenilor, MĂRTURIA LUI DUMNEZEU este mai mare, pentru că aceasta este MĂRTURIA LUI DUMNEZEU, pe care EL a depus-o cu privire la FIUL SĂU. 10 Cel ce crede în FIUL LUI DUMNEZEU, are MĂRTURIA [Romani 8:16, „DUHUL ÎNSUŞI depune mărturie, împreună cu duhul nostru, că suntem copii ai lui DUMNEZEU;” Ioan 15:4-7, „Rămâneţi în MINE și EU voi rămâne în voi! Aşa cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi, dacă nu rămâneţi în MINE. 5 EU sunt viţa, iar voi sunteţi mlădiţele. Cel care rămâne în MINE şi în care rămân EU aduce mult rod, pentru că despărţiţi de MINE nu puteţi face nimic. 6 Dacă cineva nu rămâne în MINE, este aruncat afară, ca o mlădiţă, şi se usucă; acestea sunt adunate, aruncate în foc şi arse. 7 Dacă rămâneţi în MINE şi dacă rămân în voi Cuvintele MELE, atunci cereţi orice doriţi şi vi se va da” (referințe citate în original, n.tr.)] în el; [dar] cel ce nu-L crede pe DUMNEZEU, L-a [făcut] mincinos, pentru că n-a crezut Mărturia pe care DUMNEZEU a depus-o cu privire la FIUL SĂU. 11 Şi mărturia este aceasta: DUMNEZEU ne-a dat VIAŢĂ VEŞNICĂ, şi această VIAŢĂ este în FIUL SĂU. 12 Cel care-L are pe FIUL, are Viaţa; cel care nu-L are pe FIUL LUI DUMNEZEU, nu are viaţa. 13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cei care credeţi în NUMELE FIULUI LUI DUMNEZEU, aveţi Viaţă Veşnică.”

(Notă de traducere (n.tr.) cu privire la versetele 7-8:

Traduse literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, sunt:

7 Căci există TREI care MĂRTURISESC (sau, slujesc drept MARTORI, n.tr.) în Rai: TATĂL, CUVÂNTUL, și SFÂNTUL DUH; și aceștia TREI sunt UNA. 8 Și există TREI care MĂRTURISESC (sau, slujesc drept MARTORI, n.tr.) pe Pământ: DUHUL, APA, și SÂNGELE; și aceștia TREI sunt de acord ca UNA.”

Noua Traducere în Limba Română 2006 este,

7 Căci trei sunt cei ce depun mărturie: 8 DUHUL (conform notelor ediției, „Unele manuscrise târzii ale VUL conţin: „ce depun mărturie în cer: TATĂL, CUVÂNTUL și DUHUL SFÂNT. 8 Şi trei sunt cei ce depun mărturie pe pământ: DUHUL;” este important de menţionat că această variantă textuală nu este întâlnită în nici un mss grecesc anterior sec. XVI, n.tr.), apa şi sângele; iar cei trei sunt una în mărturisirea lor.”)

(De asemenea, prin cuvântul „mărturie” menționat în Sfânta Profeție se poate subînțelege și, „testament” – posibilă referire la Noul Testament. În original, „you have the testimony,” n.tr.)

v 2 Corintieni 5:1-9 „1 Noi ştim într-adevăr că, dacă este distrusă casa cortului nostru pământesc [corpul], avem o Locuinţă de la DUMNEZEU, o Casă Veşnică în Ceruri, care nu este făcută de mâini omenești. 2 Căci gemem în cortul [corpul] acesta, dorind să ne îmbrăcăm peste el cu Lăcaşul nostru Ceresc (conform notelor ediției, „În concepţia Iudaică şi în concepţia Greacă timpurie duhurile lipsite de trup sălăşluiau sub pământ, fiind incapabile să-și ducă existența în altă parte a universului. Pavel îi asigură pe credincioși că învierea va fi în trup,” n.tr.), 3 negreşit dacă, după ce vom fi îmbrăcaţi, nu vom fi (conform notelor ediției, „Unele manuscrise conţin: ceresc, 3 negreşit dacă, atunci când ne vom dezbrăca de el, nu vom fi,” n.tr.) găsiţi goi. 4 În timp ce suntem în acest cort [acest corp], gemem şi suntem împovăraţi, nu pentru că dorim să fim dezbrăcaţi, ci pentru că dorim să fim îmbrăcaţi, pentru ca ceea ce este muritor să fie înghiţit de viaţă. 5 Şi CEL CE ne-a pregătit pentru aceasta este DUMNEZEU, CARE ne-a dat DUHUL ca pe o garanţie. 6 De aceea, întotdeauna suntem plini de încredere, chiar dacă ştim că, atâta timp cât suntem acasă în trup, suntem departe de DOMNUL YAHUSHUA. 7 Căci noi umblăm prin Credinţă, NU prin vedere; 8 avem încredere şi ne place mult mai mult să fim departe de trup şi să fim acasă cu DOMNUL YAHUSHUA. 9 Astfel, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă, scopul nostru este să-I fim plăcuţi LUI” (referință citată în întregime în nota de final a Sfintei Profeții; traducere extrasă din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). Vedeți Filipeni 1:23 („Sunt strâns din două părţi: doresc mult să părăsesc această viaţă şi să fiu împreună cu YAHUSHUA HA MASHIACH, pentru că este mult mai bine, 24 însă pentru voi este mai bine să rămân în trup;” referință citată în nota de final a Sfintei Profeții; extinsă pentru context, n.tr.).

vi

 Matei 10:16-34 „16 Iată, EU vă trimit ca pe nişte oi în mijlocul lupilor! Fiţi deci înţelepţi ca şerpii şi fără pată ca porumbeii. 17 Păziţi-vă de oameni, pentru că vă vor da pe mâna sinedriilor (conform notelor ediției, „Aram.: sanhedrinelor, care înseamnă adunări; desemna o curte de justiţie locală, întrunindu-se în oraşe şi numărând 23 de membri (sanhedrine mici), spre deosebire de curtea supremă de justiţie, care se întrunea în Ierusalim şi număra 71 de membri (Marele Sanhedrin),” n.tr.) şi vă vor biciui în sinagogile lor. 18 Din pricina MEA veţi fi duşi înaintea guvernatorilor şi înaintea regilor, ca să slujiţi drept mărturie pentru ei şi pentru neamuri.

19 Dar când vă vor da pe mâna lor, să nu vă îngrijoraţi cu privire la cum sau ce veţi spune, pentru că ce va trebui să spuneţi vă va fi dat chiar în ceasul acela! 20 Căci nu voi sunteţi cei care veţi vorbi, ci DUHUL TATĂLUI vostru este CEL CARE va vorbi prin voi. 21 Fratele îl va trăda şi-l va da la moarte pe fratele său, iar tatăl, pe copilul său; copiii se vor ridica împotriva părinţilor şi-i vor da la moarte. 22 Veţi fi urâţi de toţi din pricina NUMELUI MEU, dar cel ce va răbda până la Sfârşit va fi mântuit.

23 Când vă vor persecuta într-o cetate, să fugiţi în alta! Adevărat vă spun că nu veţi termina de străbătut cetăţile lui Israel înainte să vină FIUL LUI {YAH}! 24 Un ucenic nu este mai presus de învăţătorul său şi un sclav nu este mai presus de stăpânul său. 25 Îi este de ajuns ucenicului să fie ca învăţătorul său şi sclavului – ca stăpânul său. Dacă pe stăpânul casei l-au numit «Beelzebul» (conform notelor ediției, „Beelzebul este forma Grecească a lui Baal-Zebul (Prinţul Baal); Beelzebub este forma grecească a lui Baal-Zebub (Domnul Muştelor)...căpetenia demonilor,” n.tr.), cu cât mai mult îi vor numi aşa pe cei din casa LUI! 26 Aşadar, să nu vă temeţi de ei! Căci nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, şi nimic ascuns, care nu va fi făcut cunoscut! 27 Ceea ce vă spun EU la întuneric voi să spuneţi la lumină şi ceea ce auziţi şoptindu-se la urechile voastre să vestiţi de pe acoperişurile caselor! 28 Nu vă temeţi de cei ce omoară trupul, dar care nu pot omorî sufletul! Ci temeţi-vă mai degrabă de CEL CE poate să distrugă şi sufletul, şi trupul, în Gheenă. 29 Nu se vând oare două vrăbii pe un assarion (conform notelor ediției, monedă romană, n.tr.)? Şi totuşi, nici măcar una dintre ele nu cade la pământ fără Voia TATĂLUI vostru! 30 Cât despre voi, chiar şi firele de păr din cap, toate vă sunt numărate! 31 Deci nu vă temeţi! Voi sunteţi mai valoroşi decât multe vrăbii! 32 Aşadar, pe oricine MĂ va mărturisi în faţa oamenilor îl voi mărturisi şi EU înaintea TATĂLUI MEU, CARE este în Ceruri. 33 Însă de oricine se va lepăda de MINE în faţa oamenilor mă voi lepăda şi EU înaintea TATĂLUI MEU, CARE este în Ceruri. 34 Să nu credeţi că am venit să aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia” (referință citată în întregime în nota de final a Sfintei Profeții; traducere extrasă din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.).

* * * * * * *