Profeția 93

2008 și Dincolo (Mai încolo/Mai departe) Va Fi un Război ca Niciun Altul

Împotriva Falșilor Profeți ai lui Ba’al!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea DUHULUI SFÂNT (RUACH HA KODESH)

Prin Apostol și Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

26 Decembrie 2007

* * * * * * *

Acest Cuvânt Profetic a survenit în timp ce Elishevei îi era citit un așa-numit „Cuvânt de la Dumnezeu” către Linda Newkirk și pretinderea ei de a fi „Regina Raiului,” „Mama lui IISUS” și(,) mai târziu, „Mireasa lui YAHUSHUA” în Rai! MOMMA (MAMA, n.tr.) SHKHINYAH, MAMA RUACH HA KODESH (SFÂNTUL DUH, n.tr.) a fost foarte furioasă cu privire la pretinderile Lindei...

* * * * * * *

Mai jos este Profeția așa cum a survenit

cu Sfintele Limbi (link în Limba Engleză, n.tr.) ale Profetului Elisheva pe măsură ce (posibil și, după cum, n.tr.) SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) lui DUMNEZEU dă glas (tradus literal, posibilitate de exprimare; „gives utterance,” n.tr.) (Faptele Apostolilor 2:3-4) („Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” referință citată în original; versetele 1 și 2 incluse pentru context, n.tr.) de limbi cerești sau pământești (1 Corinteni 13:1 („Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor,” referință citată în original, n.tr.). Elisheva proclamă în limbi aducând Profeția (1 Corinteni 14:6) („Acum, fraţilor, dacă eu vin la voi, vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta, dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaştere sau o profeţie, sau o învăţătură?,” referință citată în original, n.tr.).

Ea (Profeția, n.tr.) conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU יה este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU precum în „Alleluia” sau „Hallelu YAH” הללו-יה care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”: YAHUVEH/YAHWEH י-ה-ו-ה DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU—(HA MASHIACH המשיח înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA; în original, „THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM אלוהים înseamnă „DUMNEZEU.”)

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.) שכניה תפארהdrept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH רוח הקדש, (în Engleză „SFÂNTUL DUH” (în original, „THE HOLY SPIRIT,” n.tr.))—este de asemenea pe acest site. (HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, stăruitoare, sau sălășluitoare; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH אבא יה înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH אמא יה înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version; versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) sau NKJV (New King James Version; versiunea King James adaptată pentru limbajul actual, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel. Faceți click dreapta pe numerele notelor de subsol pentru a deschide un al doilea tab.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat acum mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu (de)numești această Parohie (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut de (posibil și, prin, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; în original, „has come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

De la Gura lui RUACH HA KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI; în original, „GLORY,” n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (în original, „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, sau ar fi eșuat.

EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8 (tradus literal din versiunea originală în Limba Engleză, n.tr.)

(pasaj citat de la, n.tr.) (Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea ca o avertizare celor (sau, oamenilor, n.tr.) care batjocoresc:

Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

2 Cronici 36:16

Apoi, în Iulie 2016:

Vai (sau, jale, n.tr.) fie de oricine care îndrăznește să încerce să-i rănească—pe acești doi unși (Profeții Elisheva și Ezra, n.tr.). Veți regreta ziua în care v-ați născut (sau, că v-ați născut vreodată, n.tr.). Nu-i atingeți pe unșii MEI și nici nu le faceți acestor doi Profeți vreun rău (vedeți Psalmul 105:15/1 Cronici 16:22, „Nu vă atingeţi de unşii MEI / și nu-i vătămaţi pe profeţii MEI!” notă în original, n.tr.). Ar fi mai bine pentru voi dacă EU, ABBA YAHUVEH, v-aș sfâșia limba (din gură; sau, smulge, n.tr.)!

(Profeția 128)

Și de la Profetul Ezra:

Vă avertizez pe voi toți—cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vin împotriva (posibil, i se opun, n.tr.) acestei Parohii (în original, „Ministry;” explicat anterior, n.tr.) ȘI ACESTOR PROFEȚII și Elishevei și mie, tuturor Predicatorilor (în original, „Ministers,” n.tr.) Parohiei AmightyWind—vă avertizez acum, „Nu vă atingeți de Unșii lui YAH și nu le faceți Profeților LUI niciun rău” (Psalmul 105:15, 1 Cronici 16:22; referințe citate în original, n.tr.) ca nu cumva Mânia Toiagului lui YAH să vină asupra voastră. Dar pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt binecuvântați și sunt o binecuvântare pentru această Parohie, și credincioși (sau, loiali, sau, fideli; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; în original, „faithful,” n.tr.), și care primesc (sau, acceptă, n.tr.) Profețiile, multă binecuvântare va veni asupra voastră—toată pentru a proteja ceea ce ÎI aparține lui YAH în NUMELE lui YAHUSHUA.

* * * * * * *

Comentariile Elishevei: Vreau să împărtășesc cu voi o altă Revelație dată mie. Ortografierea NUMELUI MAMEI SHKHINYAH este „SHKHINYAH” (nu pur și simplu SHKHINAH, sau SHEKINAH). NUMELE LUI YAH este în NUMELE EI. Cu toate acestea eu nu-l ortografiasem astfel pentru că dacă aș fi făcut-o, mai puțini oameni ar pune acea ortografiere în motoarele de căutare de pe Internet (cum ar fi, Google, n.tr.). EA cu toate acestea mi-a spus că acesta este modul corect de a ortografia SHKHINYAH. EA poartă NUMELE IUBITULUI EI MIRE, YAHUVEH.

Comentariile Editorului (sau, Redactorului, n.tr.): În acest Cuvânt Profetic, MAMA SHKHINYAH vorbește public împotriva multor falși profeți. Mulți îi sunt binecunoscuți publicului, unii mai puțin binecunoscuți. Unul dintre cei mai puțin binecunoscuți este Linda Newkirk, un fals profet pe care Elisheva l-a cunoscut când ea a contactat Parohia prin e-mail.

Linda a spus că era o Predicatoare (traducere inexactă; cineva care servește drept preot sau pastor, oficiind rituri divine și oferind călăuzire spirituală unei congregații; în original, „minister,” înrudit cu „Ministry,” activitate de evanghelizare Creștină, definită anterior, n.tr.) și că trebuia să aibă o întrunire (în original, „a revival;” termen Protestant, n.tr.) în statul ei natal, Arkansas, și a invitat-o pe Elisheva să vină. Elisheva s-a dus în Arkansas și a cunoscut-o pe Linda Newkirk. Odată acolo ea a avut multe experiențe care au revelat că natura adevărată a Lindei nu era de la YAHUVEH (posibil și, ceva ce Dumnezeu ar aproba, n.tr.). Spre exemplu, Linda s-a supărat atunci când traducea predica Elishevei în Spaniolă pentru o femeie (pe care Elisheva o conducea la YAHUSHUA). Dacă Linda ar fi fost cu adevărat interesată de reînviere spirituală și mântuirea acelei femei, ea s-ar fi bucurat de acest lucru!

YAHUVEH folosește această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) și pe Profetul Elisheva pentru binecuvântări sau judecată: binecuvântări pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) care cu adevărat ÎL iubesc pe YAHUVEH și ÎL pun primul în viața și dragostea lor, și judecată pentru cei care au doar o formă a evlaviei și nicio EVLAVIE înăuntru (sau, înăuntrul lor, n.tr.)!

Aceasta a fost înregistrată audio. Uitați transcrierea.

Profeția 93 începe:

26 Decembrie 2007

O vei (posibil și, veți; același termen are ambele sensuri în Limba Engleză; „you,” n.tr.) striga de pe acoperișurile caselor (limbaj original foarte similar cu cel folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:27; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ceea ce vă spun EU la întuneric voi să spuneţi la lumină şi ceea ce auziţi şoptindu-se la urechile voastre să vestiţi de pe acoperişurile caselor!” n.tr.). O vei (sau, veți, n.tr.) striga de pe Internet. Mai întâi EU vă (posibil și, v-o, n.tr.) arăt și o demasc pe cea (sau, persoana, n.tr.) numită Sherry Shriner ca fals profet, ca extraterestru (în original, „as an alien,” n.tr.) (posibilă referire la Sfânta Profeție 92, n.tr.). Și acum EU v-o arăt pe Linda Newkirk care a întrecut măsura și nu mai poate nici măcar folosi scuza nebuniei (sau, bolii mintale, în special severe; în original, „insanity,” n.tr.).

Ea ÎNDRĂZNEȘTE să se numească pe sine „REGINA RAIULUI”!!! Chiar și (sau, însuși, n.tr.) spiritul (sau, duhul, n.tr.) nebuniei (sau, bolii mintale, n.tr.) nu are nicio scuză înaintea MEA!

Linda Newkirk, tu ai comis BLASFEMIE! Nicio scuză pentru sănătatea ta mintală! Căci ai fost avertizată să nu imprimi (sau, scoți la imprimantă, n.tr.) asta! Iluzii (sau, amăgiri, n.tr.) ale grandorii (termenul original, „delusions of grandeur,” este un simptom al bolilor mintale, în special al schizofreniei, n.tr.) acum te-au distrus. Nu doar mintea ta, nu doar corpul tău(,) dar acum tu ți-ai condamnat sufletul.

Și toți cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care i-au cumpărat cărțile, și au cumpărat cărțile lui Sherry Shriner, EU vă trag acum la răspundere. ARDEȚI ACELE CĂRȚI!

Elisabeth [Elisheva], EU te odihnesc profund (sau, complet, n.tr.) pentru un mare (sau, important, n.tr.) război care vine. Pentru (posibil și, din cauza, sau, căci, n.tr.) noile (noilor) Revelații pe care EU le proclam (acum, sau, continuu, n.tr.)(,) micul Mesaj, pe care EU l-am vorbit deja, [Profeția 94: Nu-MI Subestimați Supărarea (sau, Furia, n.tr.) urmează această Profeție] tu îl vei (posibil și, voi îl veți, n.tr.) posta (posibil și, trebuie, sau, vă poruncesc, să-l postați, n.tr.) înaintea lumii pentru a-i anunța (pe oameni, n.tr.) că vine (sau, este pe drum, n.tr.) încă ceva.

Călcători peste demoni ai lui YAHUSHUA (războinicii mijlocitori în rugăciune ai Parohiei Amightywind; oameni din toată lumea care se roagă zilnic pentru a proteja Parohia din punct de vedere spiritual; în original, „YAHUSHUA’s Demon Stompers,” n.tr.), bine făcut, slujitorii MEI credincioși (sau, loiali, sau, fideli, n.tr.)! Bine făcut(,) credincioșii (sau, loiali, sau, fideli, n.tr.) MEI iubiți/credincioasele (sau, loialele, sau, fidelele, n.tr.) MELE iubite (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.)! Voi stați în liniile întâi (de bătălie, n.tr.). Voi sacrificați o oră din timpul vostru. Căci această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) nu este o parohie obișnuită. EU o folosesc ca pe un David pentru a-i ucide pe Goliați (plural conform originalului, n.tr.).

Cea care se numește pe sine Sherry Shriner pretinde să audă de la MINE și revelează așa-zise „coduri Biblice” (ghilimele conform originalului; posibil, moduri aleatorii de a interpreta Biblia; posibilă referire la faptul că, în Statele Unite, există o practică de a lua, în mod aleatoriu, diverse numere din Biblie pentru a calcula momentul Apocalipsei; persoanele care fac acest lucru le câștigă apoi încrederea altora, și unii oameni chiar vând tot ce au pentru că sunt convinși că Apocalipsa va veni la data care a fost calculată, n.tr.) pe care ea le răsucește după toanele ei. Dar ea spune, „Aruncați (sau, debarasați-vă de, n.tr.) orice discipol care l-a urmat pe Pavel.” EU vă spun adevărat.i Aceasta nu ascultă Raiul deloc! Dar Linda Newkirk, tu ai întrecut o măsură pe care nici măcar Sherry Shriner nu a întrecut-o.

Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) Iubiții MEI/Iubitele MELE (gen nespecificat în original; „beloved ones,” n.tr.), căci diavolul este supărat (sau, furios, n.tr.). Căci el știe că timpul lui este scurt (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Apocalipsei 12:12; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Diavolul a coborât la voi / cuprins de o mare furie, / fiindcă ştie că are puţin timp!” n.tr.).

Linda Newkirk! Tu ai stârnit nu doar Furia lui ABBA YAHUVEH. Tu ai stârnit nu doar Furia lui YAHUSHUA HA MASHIACH. Dar tu ai stârnit-O și tu ai mâhnit-O până la extrem pe CEA CARE este numită RUACH HA KODESH (Numele Sacru Ebraic al SFÂNTULUI DUH, n.tr.)! EU (într-adevăr; emfază conform originalului, n.tr.) SUNT (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui Dumnezeu în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) singura „REGINĂ A RAIULUI”!ii Și EU nu voi împărți (sau, refuz să împart, n.tr.) Gloria (sau, Slava, n.tr.) MEA cu nimeni (sau, cineva, n.tr.) (Isaia 42:8; referință citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU: / Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia, / Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate,” n.tr.)!

Cine ești tu să spui că tu I-ai dat naștere lui YAHUSHUA?! Pentru că mai întâi (posibil și, la început, n.tr.), EU am făcut aceasta în Rai! CEA (posibil și, Sfânta Persoană Sacră; gen nespecificat în original; „The ONE,” n.tr.) Care este numită SFÂNTUL DUH este MAMA LUI YAHUSHUA! EU și numai EU sunt CEA Care i-am permis privilegiul lui Miriam („Maria” în Limba Ebraică, n.tr.) (posibil și, am permis privilegiul ca Miriam, n.tr.), numită Maria (în original, „Mary,” n.tr.) pe limbile altora, să poarte COPILUL MEU în pântecul ei. Dar chiar și ea a trebuit să fie virgină. Cine ești tu Linda Newkirk?!

Ce blasfemie ai făcut! Cine ești tu Linda Newkirk să crezi că poți ocoli (sau, depăși, sau, evita; în original, „bypass,” n.tr.) Crucea, să spui că orice păgân poate veni în Rai să fie la Supeul de Nuntă al MIELULUI?! EU nu te voi scuza [pentru] spiritul (sau, duhul, n.tr.) nebuniei (sau, bolii mintale, n.tr.) căci tu ai avut momentele tale lucide (sau, de luciditate, n.tr.). Tu știi ce ai făcut.

Și EU avertizez acum, fie emis acest Cuvânt (sau, fie ca acest Cuvânt să fie emis, n.tr.)!

Oricine care transcrie (posibil și, traduce, n.tr.) acest gunoi trimis din iad și-l proclamă ca adevăr nu este scris în Cartea MIELULUI A Vieții. Voi veți plăti același preț pe care-l plătește ea. Voi veți înota în același Lac de Foc. EU emit (ca pe un emisar; sau, trimit, n.tr.) acest Profet să avertizeze înainte ca EU să trimit Judecata MEA. Nu fiți înșelați căci YAHUVEH nu este (posibil și, refuză să fie, n.tr.) ușor de batjocorit și EU (într-adevăr; emfază în original, n.tr.) nu SUNT (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui Dumnezeu în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) (posibil și, refuz să fiu, n.tr.) ușor de mâhnit (Galateni 6:7-9, „Nu vă înşelaţi! DUMNEZEU nu SE lasă batjocorit! Ce seamănă omul, aceea va secera. 8 Cel care seamănă în firea lui va secera din firea lui (conform notelor ediției, sau, „în carnea lui va secera din carnea lui,” n.tr.) putrezirea, dar cel care seamănă în DUHUL va secera din DUHUL viaţă veşnică. 9 Să nu obosim făcând binele, pentru că, dacă nu vom cădea de oboseală, va veni şi timpul când vom secera;” Evrei 10:29 „Cu cât mai sever credeţi că trebuie pedepsit un om care-L dispreţuieşte pe FIUL lui DUMNEZEU, care consideră ca fiind fără valoare SÂNGELE Legământului prin care a fost sfinţit şi care-L insultă pe DUHUL Harului?!” referințe citate în original, n.tr.).

Shelby Corbitt, EU nu te voi scuza (sau, refuz să te scuz, n.tr.)! EU ți-am spus să cazi cu fața la pământ și să te căiești pentru înșelăciunea care a fost comisă. Mândria ta te-a reținut din a face asta. Copiii MEI au fost răniți, toți/toate (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care ați spus, „Această dată este data la care YAHUSHUA va veni,” și data trece. Și vai (sau, jale, n.tr.) fie de voi care sunteți cei Sfinți/cele Sfinte (gen nespecificat în original, n.tr.) și nu v-ați ridicat (în special, în mod public, n.tr.) să spuneți, „Ai mințit!” EU nu fac scuze pentru voi. Căci voi ați încurajat mincinosul (sau, omul mincinos; gen nespecificat în original, n.tr.)!

Această Parohie (sau, activitate de evanghelizare; „Ministry,” n.tr.), acest Predicator (sau, preot sau pastor care oficiază rituri divine și oferă călăuzire spirituală unei congregații; în original, „Minister,” înrudit cu „Ministry,” n.tr.), acest Profet, această Ringmaiden (de-)a MEA (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elisheva; verbul „to ring” înseamnă și a bate clopotele, cum ar fi ale unei biserici, n.tr.), nu a mințit! Ea v-a avertizat de dinainte. Nu ascultați minciunile lui Kenneth Copeland! Nu ascultați minciunile lui Choo Thomas! Nu ascultați minciunile lui Shelby Corbitt! Nu ascultați minciunile lui Sherry Shriner! Și acum ea adaugă, nu ascultați minciunile lui Linda Newkirk!

Falșii profeți se aliniază (acum, sau, continuu, n.tr.) și ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) se războiesc cu adevărații MEI Sfinți Profeți! Și (acesta, n.tr.) va fi ca un Război ca NICIUN altul!

Kim Clement, tu ești un mincinos! Rick Joyner, tu ești puietul (cum ar fi, de pește; în original, „spawn,” n.tr.) satanei! Acesta este doar începutul! 2008 va fi un război ca niciun altul! Căci (posibil și, pe măsură ce, n.tr.) EU o chem la înaintare pe această Ringmaiden, precum EU l-am chemat la înaintare pe Ilie [Eliyahu] din Vechime – Foc! Foc! Foc va cădea peste profeții lui Baal! (posibilă referire la evenimentele descrise în 1 Regi 18; citat după Sfânta Profeție, n.tr.)

Voi, falșilor profeți, profețiți din gura satanei! Căci YAHUVEH nu este un YAHUVEH Care va minți (vreodată; sau, Care minte vreodată, n.tr.). Departe de MINE voi ce stabiliți date ! Mai este de mirare când vine YAHUSHUA cât de puțini (oameni, n.tr.) vor mai avea credință (sau, încredere în Dumnezeu; „faith,” n.tr.)?

Virginia Arnke, tu nu proclami Cuvintele MELE! Departe de MINE! Căci tu M-ai mâhnit! Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.)! Păziți-vă! Păziți-vă! O(,) Sfinți Micuți/Sfinte Micuțe (gen nespecificat în original, n.tr.)! Testați! Testați! Testați spiritul (sau, duhul, n.tr.) care vorbește. Căci satana este (la pândă, n.tr.) (să vă vâneze, n.tr.) sufletele.

Orgonul (substanță vândută de unul dintre acești falși profeți; conform Sfintelor Profeții, nu avem voie să o căutăm pe internet sau cumpărăm pentru că este demonică, n.tr.) nu vă poate proteja. EU am proclamat din gura acestei Ringmaiden. EU am demascat această minciună. El (orgonul, n.tr.) atrage răul! El nu respinge răul.

Acum ei (sau, astfel de oameni, n.tr.) devin șireți pentru că ei/ele vor să-i deruteze pe nevinovați, (și, n.tr.) astfel ei/ele iau această Parohie AmightyWind și ei/ele răsucesc Cuvintele dinăuntru (sau, dinăuntrul ei, n.tr.).

EU am profețit. EU am avertizat în avans. Nu vă atașați emoțional de cuvintele pe care le spune Shelby Corbitt. Ceea ce a început ca înșelătorie nevinovată a devenit o minciună totală (sau, fățișă; în original, „outright,” n.tr.) acum motivată de cuvântul „mândrie.”

Crăciunul a venit și s-a dus. YAHUSHUA nu a fost trimis.

Unde îi trag cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) Sfinți la răspundere pe acești profeți care au profețit? Unde sunt Sfinții? Și unde îi spun (sau, i se spune, n.tr.) acest(ui) lucru pe nume, și este o minciună? Nici măcar cea prin care EU proclam acum nu știe data la care vine YAHUSHUA. Căci EU am spus că EU voi trimite Sfinții îngeri să-ți spună exact înainte ca EL să vină.

Trăiți fiecare zi ca și cum ar fi ultima din viața voastră. Asigurați-vă că niciun păcat nu se găsește în voi. Duceți-l (păcatul, n.tr.) la Crucea de la Calvar căci doar SÂNGELE LUI YAHUSHUA îl poate spăla (complet, n.tr.). Doar prin SÂNGELE VĂRSAT AL LUI YAHUSHUA și NUMELE LUI YAHUSHUA puteți voi începe o nouă zi. Vegheați și așteptați. Dar departe (sau, afară, n.tr.) cu (oamenii, n.tr.) care stabilesc date. Închideți-vă urechile. Nu v-ați săturat încă de durere?

EU (într-adevăr; emfază conform originalului; dublu-sens în original, atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) eliberez (acum, sau, continuu, n.tr.) Revelații (pe măsură ce (posibil și, pe când, sau, căci, n.tr.) o pun pe Elisabeth [Elisheva] deoparte) și Secretele care au fost încuiate (posibil și, sigilate; în original, „locked in,” n.tr.), începând cu Ezechiel 9. Căci EU vă spun aceasta, vor fi (posibil, exista, n.tr.) Secrete și Revelații. Căci ea este acel scrib. Și judecata începe la casa care pretinde a fi (de-)a lui YAHUVEH (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 1 Petru 4:17; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci este timpul să înceapă judecata chiar de la Casa lui DUMNEZEU. Şi dacă începe cu noi, care va fi sfârşitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui DUMNEZEU?!” n.tr.). „Păcat înseamnă a ști ce este drept și cu toate acestea a continua să faci greșit (sau, rău, n.tr.). EU vin după o Mireasă fără pată sau șifon (vedeți Efeseni 5:25-27, „Soţilor, iubiţi-vă soţiile aşa cum ŞI-a iubit HRISTOS Biserica! EL S-a dat pe SINE pentru ea, 26 ca s-o sfinţească curăţind-o prin spălarea cu apă, prin Cuvânt, 27 pentru a ŞI-o înfăţişa în toată slava, fără pată, zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci Sfântă şi fără cusur;” referință citată în original, n.tr.)” YAHUSHUA proclamă asta iar și iar. Linda Newkirk, cum îndrăznești tu să gândești că poți pur și simplu admite pe oricine înăuntru?! Cine ți-a dat ție cheile Raiului? De unde ai obținut tu cheile Linda Newkirk? Tu ai profețit fals.

Acum să se ridice (oamenii, n.tr.) Sfinți – toată lumea care aude acest Cuvânt – și mustrați-o! Mustrați-o pe Sherry Shriner! Amintiți-vă de avertismentul pe care EU l-am dat pentru că Războiul (de-)abia a început. Și nici măcar nu este 2008 (posibil, încă, n.tr.).

Își amintește cineva câte profeții au fost date? De ce nu-i tragi la răspundere pe profeți când (acești oameni, n.tr.) au spus că urma să câștigi războiul din Irak, America? De ce nu-l tragi la răspundere pe Kim Clement în Ziua de Crăciun când el a spus (că, n.tr.) IISUS HRISTOS urma să vină (sau, va veni, n.tr.).

Profeții trebuie trași la răspundere. Testați rodul acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) și veți vedea că este bun pentru că la AmightyWind, doar Ungerea este auzită. În 2008 Mesajele Profetice care vor surveni doar vor deveni mai tari (sau, puternice, n.tr.), cu carne mai tare (sau, puternică, n.tr.) de luat (posibil, mâncat, n.tr.) pentru (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) Sfinți.

În 2008 va fi un Război ca niciun altul. Căci adevărații Sfinți Profeți vor fi cei care vor sta (în picioare; sau, rezista – în ofensivă, n.tr.) – exact cum a făcut Ilie (în original, „Elijah,” n.tr.), Ilie (Eliyahu) („Ilie” în Limba Ebraică, n.tr.) din Vechime – și profețind și demascând, și distrugând profeții lui Baal.

Acesta este motivul pentru care EU te-am chemat (sau, ți-am dat numele, n.tr.) Elisabeth [Elisheva]. Deși numele tău de familie este Elijah [Eliyahu] (Ilie, n.tr.), EU te numesc A MEA „Ilie [Eliyahu] a Timpului Nou” (în original, „MY Elijah [Eliyahu] of New,”” n.tr.) pentru că EU profețesc prin tine și exact ca [pe timpul lui] Ilie [Eliyahu] din Vechime (în original, „Elijah [Eliyahu] of Old,” n.tr.), profeții lui Baal vor fi distruși.

Doar pentru că nu se întâmplă în modul în care carnea ta (sau, natura ta umană; trupul tău, n.tr.) crede că ar trebui să fie. Nu gândi [în acel mod]. Căci EU îți spun adevărat! Niciunul (emfază în original; sau, nici măcar unul/una – gen nespecificat în original, n.tr.) dintre (acești profeți, n.tr.) nu i-a scăpat Judecății (sau, nu a scăpat de Judecata, n.tr.) lui YAHUVEH. Dacă ei/ele ți-ar putea vorbi, ei/ele ți-ar spune despre lucurile care li se întâmplă. Toată lumea care a vorbit împotriva Cuvintelor pe care EU le-am vorbit prin aceste Profeții, ei/ele ți-ar spune o poveste de jale (sau, năpastă, n.tr.). O(,) ei/ele ar denumi-o „ghinion.” (Dacă nu ar fi, n.tr.) tragediile care au căzut asupra lor.

O(,) dar (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care se hrănesc (posibil, de pe urma, n.tr.) acestor Mesaje Profetice pe care EU ți le-am dat, tu ai (posibil și, voi ați, n.tr.) văzut cu proprii tăi (sau, voștri, n.tr.) ochi cum (acești oameni, n.tr.) înfloresc (sau, prosperă, n.tr.) și cresc! Cum ei înșiși/ele însele devin Profeți căci EU stârnesc acest dar dinăuntrul lor! Cum viața lor a devenit o viață de dedicare lui YAHUVEH și YAHUSHUA – și în fiecare zi (posibil, ei/ele cer, sau, de cerere, n.tr.) mai mult din PREȚIOSUL MEU SPIRIT (sau, DUH, n.tr.)! Cum viața lor vrea doar să fie condusă într-o viață de Sfințenie, să-I fie plăcută lui YAHUVEH! Mireasa lui YAHUSHUA HA MASHIACH așteaptă nerăbdători/nerăbdătoare fiecare Cuvânt.

Kathrynyah și [managerul web], cel mai nou Cuvânt care a fost dat, doar o privire fugară asupra lui, postați-l (pe internet, n.tr.). Lăsați-i pe oameni (sau, dați-le posibilitatea oamenilor, n.tr.) să vadă, (că, n.tr.) aceasta este un Profet și al Israelului (posibil și, care vorbește și despre Israel, n.tr.). Încurajați Mireasa care se ascunde acolo și (în, n.tr.) celelalte locuri din jurul lumii.

O(,) preaiubiții MEI prețuiți/preaiubitele MELE prețuite (gen nespecificat în original, n.tr.), chiar dacă YAHUSHUA nu a venit la data pe care ați stabilit-o, nu fiți descurajați/descurajate căci slujba (sau, sarcina; în original, „job,” n.tr.) voastră nu este încă terminată. Dar EU vă poruncesc să vă înfuriați și să-i numiți pe profeții care sunt falși, falși! Nu-i încurajați să mai mintă.

Voi știți când un vis este doar un vis al cărnii (sau, naturii carnale a omului, sau, corpului, n.tr.) – voi știți când un vis este doar un vis al înșelătoriei – căci data va veni și data se va duce. Voi știți când o profeție este doar o profeție a cărnii (sau, naturii carnale a omului, sau, corpului, n.tr.), o profeție a înșelătoriei, căci data va veni și data se va duce. Acum unii (profeți, n.tr.) au făcut asta în mod nevinovat – și tot ceea ce NOI le poruncim să facă este să se căiască. Să se smerească (sau, să devină umili, n.tr.), să recunoască că au greșit (sau, că le-a scăpat, sau, au ratat, data, n.tr.). Nu faceți scuze.

Shelby Corbitt, tu spui că Răpirea (în original, „the Rapture;” momentul în care adevărații credincioși, care ÎI sunt fideli lui DUMNEZEU, vor fi luați de DOMNUL de pe pământ pentru a nu fi supuși chinurilor bătăliei Apocalipsei, care va devasta pământul; acești oameni sunt simbolizați de cele cinci fecioare înțelepte din Parabola Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; versetul despre Răpire citat de obicei în Sfintele Profeții este 1 Tesaloniceni 4:17, „Vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI că noi, cei vii, care vom fi rămas până la Venirea DOMNULUI, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL;” citat extins pentru context, n.tr.) ar putea fi amânată datorită [versetului](,) „dacă Poporul MEU cade cu fața la pământ și devine smerit și se căiește(,) pământul va fi vindecat” (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Cronici 7:14, posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „dacă poporul peste care este chemat Numele MEU se va smeri, se va ruga şi va căuta Faţa MEA, dacă se va întoarce de la căile lui cele rele, atunci voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatele şi îi voi vindeca ţara,” n.tr.)? De când este o răpire (sau, prindere în văzduh; în original, „catching away,” n.tr.) a Miresei pedeapsă? De ce ar amâna YAHUVEH asta? Singurul lucru pe care l-ar face (posibil, acest lucru, n.tr.) este să extindă timpul (sau, vremea, n.tr.) Milei, acest lucru este adevărat. Dar (acest lucru, n.tr.) nu L-ar opri pe YAHUVEH din a-I spune lui YAHUSHUA, „Du-TE și adu-ȚI Mireasa!”

Doar recunoaște, Shelby Corbitt, că ai ratat-o. Mândria merge înaintea unei uriașe căderi (limbaj arhaic în original; foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză, King James, a Proverbe 16:18; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Mândria merge înaintea distrugerii, şi un duh arogant merge înaintea căderii,” n.tr.). Sfârșitul anului va veni. 2008 va apărea. Cazi în genunchi și căiește-te înaintea lumii căci tu ai ratat-o. Tu i-ai permis spiritului (sau, duhului, n.tr.) unui Kenneth și Gloria Copeland – limba șarpelui (cuvântul original este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Bibliei pentru a-l desemna pe cel rău ispitind-o pe Eva sub forma unui șarpe în Grădina Raiului; „serpent,” n.tr.) mincinos – să-ți permeeze (sau, infiltreze; complet, n.tr.) mintea, s-o contamineze.

Vezi tu, EU nu doar proclam din Elisabeth [Elisheva](,) dar aceasta este o nouă Ungere. (Posibil, de, n.tr.) unde ABBA YAHUVEH a vorbit, (posibil, de, n.tr.) unde YAHUSHUA HA MASHIACH a vorbit, acum EU(,) RUACH HA KODESH, CEA pe Care tu O numești (posibil și, voi O numiți, n.tr.) SFÂNTUL DUH, proclamă (neconcordanță de persoană conform originalului, n.tr.) de asemenea pentru MINE ÎNSĂMI (tradus literal; sau, din partea MEA, n.tr.). Căci privește (posibil și, priviți, n.tr.)(,) acesta este un „Lucru Nou” (Isaia 43:19; „Iată-MĂ pe cale de a face ceva nou; / acum se iveşte, nu-l recunoaşteţi? / Voi face o cale în pustie / şi râuri în deşert;” referință citată în original, n.tr.).

Aceasta este o Revărsare (de tip, n.tr.) Ioel 2 (v 28-29; „După aceea, / voi turna DUHUL MEU peste orice făptură. / Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, / bătrânii voştri vor visa visuri, / iar tinerii voştri vor avea viziuni! / 29 Chiar şi peste slujitori şi slujitoare / voi turna din DUHUL MEU în acele zile;” referință citată în original, n.tr.) și Roaba [„Ringmaiden”] MEA va profeți – și (oamenii, n.tr.) pe care EU i-am/le-am (gen nespecificat în original, n.tr.) numit forțele de elită ale „Călcătorilor peste demoni ai lui YAHUSHUA(,)” să știți aceasta, satana vă urăște. Rugăciunile sunt simțite (acum, sau, continuu, n.tr.) peste tot în lume.

Rămâneți Sfinți/Sfinte. Căci doar cei/cele din linia întâi vor fi permiși/permise (posibil, să rămână în acest grup, n.tr.). Pentru cei/cele dintre voi care nu v-ați calificat, să știți că există și alte ranguri (militare; în original, „ranks,” n.tr.). NOI avem nevoie de voi în ariergardă.

Continuați să acoperiți această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) în rugăciunile voastre. Continuați să vă acoperiți unii/unele pe alții/altele în rugăciunile voastre. Continuați să ridicați nevoile oamenilor (în rugăciune, înaintea lui Dumnezeu, n.tr.). Continuați s-o acoperiți pe această Ringmaiden din care EU vorbesc, căci satana știe că nu există decât o singură Ringmaiden și el caută să-i ia viața. O(,) dar rugăciunile celor drepți sunt foarte puternice (limbaj arhaic în original; foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Iacov 5:16 – referință citată în original – Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică,” n.tr.).

Posturile voastre (cum ar fi, Postul Paștelui, n.tr.) combinate cu sprijinul vostru și dragostea voastră, Marșurile voastre Ierihon, sacrificiul (posibil, unei ore din; posibil cuvânt lipsă în original, n.tr.) timpul vostru. Toți/toate (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi, toți/toate dintre voi, toți/toate dintre voi care ați făcut asta! Mari (sau, importante, sau, puternice; în original, „great,” n.tr.), mari, mari binecuvântări au fost rezervate pentru voi! Voi sunteți precum un scut – un Sfânt Scut de Aur – și EU vă folosesc și Scutul picură cu SÂNGELE VĂRSAT AL LUI YAHUSHUA HA MASHIACH. Și NUMELE este înscris (posibil, gravat, n.tr.) în Scutul lui YAHUSHUA și EU v-am predestinat (sau, hirotonisit, sau, orânduit; cuvântul original, „ordained,” este folosit în Limba Engleză pentru hirotonisirea preoților sau a pastorilor, n.tr.) să fiți „călcători (apăsat, n.tr.) peste demoni” pentru ABBA YAHUVEH și YAHUSHUA și EU, PREȚIOASA RUACH HA KODESH – PREȚIOASA voastră RUACH HA KODESH, MAMA voastră SHKHINYAH, MAMA voastră ÎNȚELEPCIUNE – CEA pe care voi O numiți SFÂNTUL DUH. NOI vă iubim atât de mult.

Mari (sau, importante, sau, puternice, n.tr.), mari, mari sunt binecuvântările voastre, nu doar în Rai dar chiar aici pe Pământ. Voi veți avea o protecție. Un glob (sau, o sferă; în original, „an orb,” n.tr.) este efectiv (tradus literal, în mod literal, n.tr.) pus(ă) peste voi (sau, asupra voastră, n.tr.) și voi sunteți protejați/protejate atâta timp cât nu-i permiteți păcatului să intre înăuntru. Căci nu este scris, „Fiți Sfinți pentru că EU (cu adevărat; emfază în original, n.tr.) SUNT (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) Sfânt” (1 Petru 1:16; „Aşa cum CEL CE v-a chemat este Sfânt, fiţi şi voi Sfinţi în toată purtarea voastră, 16 deoarece este scris: „Fiţi Sfinţi, pentru că EU sunt Sfânt!” (conform notelor ediției, referință la Leviticul 11:44, n.tr.);” referință citată în original, extinsă pentru context, n.tr.)? Mai mare (sau, important, sau puternic; în original, „greater,” n.tr.) sunt EU care este (neconcordanță de persoană conform originalului, n.tr.) înăuntrul vostru decât orice ispită care este în lume (1 Ioan 4:4, „Copilaşilor, voi sunteţi din DUMNEZEU şi i-aţi învins, pentru că CEL CE este în voi este mai mare decât cel ce este în lume;” referință citată în original, n.tr.)! Este alegerea voastră.

Și cei/cele dintre voi care veți citi această Profeție și care credeți că vouă vă este dat (sau, voi trebuie, n.tr.) să faceți parte din „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA,” voi deja L-ați pus pe YAHUSHUA primul în dragostea voastră și viața voastră. Voi ÎI sacrificați LUI totul. Voi nu sunteți ispitiți/ispitite de păcat (sau, Pe voi nu vă ispitește păcatul, n.tr.). Scrieți. Prezentați-vă.

Dar vai (sau, jale, n.tr.) fie de orice dușman care caută să se furișeze înăuntru. Fiți avertizați, acest grup are discernământ și lupul va muri căci EU nu-i voi permite acestui (sau, nu voi permite ca acest, n.tr.) grup să fie contaminat.

Există oițe și mieluți nevinovați care încearcă să se furișeze înăuntru și ca un copil mic (aceștia/acestea, n.tr.) (de obicei, n.tr.) spun, „Vreau să lupt. Vreau să lupt.”

EU doar îi bat ușor cu palma pe cap și doar le spun, „Așteaptă până mai crești puțin. Căci tu ai nevoie să ți se predice (sau, să fii călăuzit/călăuzită spiritual; în original, „to be ministered to,” n.tr.), mai mult decât ești tu potrivit/potrivită (gen nespecificat în original, n.tr.) să fii Predicator (traducere inexactă; persoană care servește drept preot sau pastor, oficiind rituri divine și oferind călăuzire spirituală unei congregații; în original, „Minister,” n.tr.). Tu ai nevoie să se roage (oamenii, n.tr.) pentru tine mai mult decât ești un războinic al/o războinică a rugăciunii. Continuați să creșteți micuții MEI/micuțele MELE. Nu luați (acest lucru, n.tr.) drept insultă căci voi pur și simplu nu puteți suporta focul liniilor întâi.” De aceea (sau, acela este motivul pentru care, n.tr.) aceasta este o forță de elită asamblată (tradus literal; sau, adunată, n.tr.) de către Rai. Sfinții îngeri au venit ei înșiși și i-au spus lui Elisabeth [Elishevei] despre nașterea acestei noi Parohii (sau, activități de evanghelizare; în original, „Ministry,” n.tr.), „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA.” Căci Gloria (sau, Slava; în original, „the Glory,” n.tr.) se duce doar la EL (singur, n.tr.) – doar prin NUMELE LUI, doar prin SÂNGELE LUI se răspunde la vreo rugăciune.

Acestea sunt Cuvintele pe care EU le am de spus în această zi. În timp ce [este] (posibil, era, n.tr.) citită – falsa profeție a unei Linda Newkirk – și Elisabeth [Elisheva] MI-a simțit Supărarea (sau, Furia; în original, „Anger,” n.tr.) stârnindu-se, ea s-a dus să vorbească în Engleză, în loc de asta, Sfintele MELE Limbi de Supărare (sau, Furie, n.tr.) au survenit. Acesta este modul în care a survenit acest Cuvânt. La această dată de 26 Decembrie 2007, astfel este vorbit și astfel va fi scris fiecare Cuvânt care a fost vorbit sub UNGEREA (posibil și, dedesubtul UNGERII, n.tr.) și prin NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH și prin SÂNGELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH.

Și încă un lucru, „Călcători peste demoni ai lui YAHUSHUA,” EU vă voi elibera Secrete în această zi (posibil, care i-au fost, sau, care-i sunt, n.tr.) date lui Elisabeth [Elishevei]. (Acest lucru; posibil și, acestea, n.tr.) trebuie păstrat(e) numai între voi. (Acest lucru; posibil și, acestea, n.tr.) nu trebuie să fie împărtășit(e) cu niciun altul/nicio alta (gen nespecificat în original, n.tr.), fie (acea persoană, n.tr.) o soră sau un frate, sau o mamă sau un tată, sau proprii voștri copii. Ceea ce EU vă dau, rămâne cu voi. Vai (sau, jale, n.tr.) fie de orice Iuda care sfidează aceste Porunci (în original, „Mandates;” termenul folosit pentru Cele Zece Porunci în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză este diferit, „Commandments;” n.tr.) din Rai căci (acest lucru, n.tr.) este făcut (sau, menit, sau, intenționat, n.tr.) să vă fie o binecuvântare vouă, luptătorii MEI/luptătoarele MELE (gen nespecificat în original, n.tr.) în rugăciune care fac mai mult decât este cerut (sau, fac efort suplimentar sau special; în original, „go the extra mile,” n.tr.).

Cu mult timp în urmă(,) Elisabeth [Elisheva], EU ți-am spus să aduni trupele (termen militar; în original, „troops,” n.tr.) pe zid. EU ți-am dat vise unul după altul și (acest lucru, n.tr.) a fost postat de mulți, mulți ani. Aceștia/Acestea acum, „Călcătorii peste demoni ai lui YAHUSHUA,” sunt trupele de pe zid. Ei/Ele sunt gărzile. Ei/Ele sunt paznicii (sau, strajele; în original, „the lookouts,” n.tr.). Ei/Ele sunt soldații lui YAHUSHUA HA MASHIACH. Cei/Cele care rămân, pentru că(,) asemenea unui Gideon, NOI îi/le plivim (acum, sau, continuu; ca pe buruieni; în original, „weeding them out,” n.tr.) – care pot rămâne în liniile întâi, vor ști că ei/ele sunt Mireasa lui YAHUSHUA HA MASHIACH.

Sfârșitul Profeției. Luminându-i (sau, lămurindu-i, n.tr.) pe unii, jignindu-i pe majoritatea.

Apostol Elisheva Eliyahu

[Comentarii de sfârșit pe înregistrarea audio:]

[Elisabeth (Elisheva)]: Fii lăudat ABBA YAHUVEH. Fii lăudat IUBITE YAHUSHUA. Fii lăudată PREȚIOASĂ MAMĂ RUACH HA KODESH. A noastră MAMA SHKHINYAH. MAMA noastră ÎNȚELEPCIUNE. VĂ mulțumesc. VĂ mulțumesc. VĂ mulțumesc pentru că m-ați onorat cu acest Cuvânt. VĂ mulțumesc pentru că ne-ați onorat pe toți/toate dintre noi cu acest Cuvânt. Noi VĂ mulțumim. Noi VĂ lăudăm. Noi VĂ venerăm. Noi VĂ iubim. Noi VĂ adorăm. VĂ mulțumim. VĂ mulțumim pentru armura din Efeseni 6. Noi stăm (sau, rezistăm; posibil și, rezistăm aflându-ne; cuvântul original este cel folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Efeseni 6:17, „stand;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „să rămânem în picioare,” n.tr.) în armura din Efeseni 6.iii ÎȚI mulțumim ABBA YAHUVEH. ÎȚI mulțumim ABBA YAHUVEH. Și Amin.

[Adam (și Kathrynyah, de pe coridor)]: Amin. Amin. Amin!

[Elisabeth (Elisheva)]: Îți mulțumesc Frate Adam. YAHUSHUA fie lăudat!

Appendix

1 Regi 18 – Noua Traducere în Limba Română 2006

18 Au trecut multe zile, iar DOMNUL i-a vorbit lui Ilie în al treilea an astfel: „Du-te şi înfăţişează-te înaintea lui Ahab, căci voi trimite ploaie pe pământ.” 2 Ilie s-a dus să se înfăţişeze înaintea lui Ahab.

În Samaria era foamete mare. 3 Ahab l-a chemat pe Obadia, cel care răspundea de palat. Obadia se temea mult de DOMNUL, 4 iar când Izabela i-a omorât pe Profeţii DOMNULUI, Obadia a luat o sută de Profeţi, a ascuns câte cincizeci în câte o peşteră şi i-a hrănit cu pâine şi cu apă. 5 Ahab i-a zis lui Obadia: „Du-te prin ţară, pe la toate izvoarele de apă şi pe la toate uedurile! Poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm caii şi catârii în viaţă, astfel încât să nu trebuiască să omorâm nici unul dintre animale.” 6 Apoi şi-au împărţit între ei teritoriul pe care urmau să-l străbată: Ahab a plecat singur pe un drum, iar Obadia a plecat singur pe un alt drum. 7 În timp ce era pe drum, Obadia s-a întâlnit cu Ilie. El l-a recunoscut, a căzut cu faţa la pământ şi l-a întrebat:

– Tu eşti, stăpânul meu Ilie?

8 – Eu sunt, i-a răspuns el. Du-te şi spune-i stăpânului tău că a venit Ilie!

9 – Cu ce am păcătuit, a întrebat Obadia, de-l dai pe slujitorul tău pe mâna lui Ahab ca să fie omorât? 10 Viu este DOMNUL, DUMNEZEUL tău, că n-a rămas nici un neam şi nici un regat unde stăpânul meu să nu fi trimis să te caute; iar când spuneau că nu eşti acolo, punea acel regat sau acel neam să jure că nu te-a găsit. 11 Şi tu-mi ceri să merg şi să-i spun stăpânului meu că a venit Ilie. 12 Ştiu eu oare unde te va duce DUHUL DOMNULUI după ce mă voi despărţi de tine? Astfel, dacă mă duc şi-i spun lui Ahab, iar el nu te va găsi, mă va omorî; însă slujitorul tău se teme de DOMNUL din tinereţea lui. 13 Nu i s-a spus stăpânului meu ce am făcut când Izabela îi omora pe Profeţii DOMNULUI? Am ascuns o sută dintre Profeţii DOMNULUI, câte cincizeci în câte o peşteră, şi i-am hrănit cu pâine şi cu apă. 14 Iar tu-mi ceri să merg şi să-i spun stăpânului meu că a venit Ilie. Mă va omorî!

15 – Viu este DOMNUL OŞTIRILOR, Căruia ÎI slujesc, i-a spus Ilie, că astăzi mă voi înfăţişa înaintea lui Ahab.

16 Obadia a pornit să-l întâmpine pe Ahab şi să-l înştiinţeze. Apoi Ahab s-a dus să-l întâlnească pe Ilie. 17 Când Ahab l-a văzut pe Ilie, i-a zis:

– Tu eşti acela, cel care-l nenoroceşti pe Israel?

18 – Nu eu l-am nenorocit pe Israel, i-a răspuns Ilie, ci tu şi familia tatălui tău, prin faptul că aţi părăsit poruncile DOMNULUI şi l-aţi urmat pe Baal. 19 Strânge acum pe tot Israelul la mine, pe muntele Carmel, pe cei patru sute cincizeci de profeţi ai lui Baal şi pe cei patru sute de profeţi ai Aşerei, care mănâncă la masa Izabelei.

20 Ahab a trimis după toţi israeliţii şi i-a strâns pe profeţi la muntele Carmel. 21 Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul şi a zis:

– Până când veţi mai şovăi între două convingeri? Dacă DOMNUL este DUMNEZEU, urmaţi-L pe EL, iar dacă Baal este DUMNEZEU, urmaţi-l pe acesta!

Poporul nu i-a răspuns nimic. 22 Apoi Ilie a zis poporului:

– Eu sunt singurul care am rămas dintre Profeţii DOMNULUI, iar profeţii lui Baal sunt în număr de patru sute cincizeci. 23 Să ni se dea doi tauri. Ei să-şi aleagă un taur, să-l taie în bucăţi şi să-l aşeze pe lemnele de pe altar, dar să nu-i dea foc. Iar eu voi pregăti celălalt taur şi-l voi aşeza pe lemne, dar nu-i voi da foc. 24 Apoi, voi să chemaţi numele dumnezeului vostru, iar eu voi chema Numele DOMNULUI. DUMNEZEUL Care va răspunde prin foc, Acela este adevăratul DUMNEZEU.

– Bine, a răspuns tot poporul.

25 Ilie le-a zis profeţilor lui Baal: „Alegeţi-vă un taur şi pregătiţi-l voi mai întâi, pentru că sunteţi mai mulţi; apoi chemaţi numele dumnezeului vostru, dar să nu aprindeţi voi focul.” 26 Ei au luat taurul dat lor şi l-au pregătit; apoi au chemat numele lui Baal de dimineaţa până la amiază, zicând: „Baal, răspunde-ne!” Dar nu s-a auzit nici un glas. Nimeni n-a răspuns, deşi ei săreau în jurul altarului pe care-l construiseră. 27 La amiază, Ilie şi-a bătut joc de ei, zicând: „Strigaţi mai tare, doar este dumnezeu! Poate că meditează sau este ocupat sau se află în călătorie; poate că doarme şi se va trezi.” 28 Ei au strigat mai tare şi, după obiceiul lor, şi-au făcut tăieturi cu săbiile şi cu suliţele până a început să le curgă sângele pe ei. 29 După ce a trecut amiaza, ei şi-au continuat invocarea până când se aducea jertfa de seară, dar nu s-a auzit nici un glas, nici un răspuns, nici un semn.

30 Atunci Ilie a zis întregului popor:

– Apropiaţi-vă de mine!

Şi tot poporul s-a apropiat de el. Apoi el a refăcut altarul DOMNULUI, care fusese distrus. 31 Ilie a luat douăsprezece pietre, după numărul seminţiilor urmaşilor lui Iacov, cel căruia DOMNUL îi vorbise zicând: „Numele tău va fi Israel!” 32 Cu aceste pietre, el a zidit un altar în Numele DOMNULUI. A săpat şi un şanţ în jurul altarului, în care încăpeau două măsuri de sămânţă. 33 A aranjat lemnele, a tăiat taurul în bucăţi şi l-a aşezat pe altar, deasupra lemnelor. 34 Apoi le-a zis:

– Umpleţi patru ulcioare cu apă şi goliţi-le peste arderea de tot şi peste lemne! Faceţi lucrul acesta încă o dată! a zis el. Şi ei l-au făcut încă o dată. Faceţi lucrul acesta şi a treia oară! Iar ei l-au făcut şi a treia oară.

35 Apa curgea în jurul altarului şi a umplut chiar şi şanţul. 36 În clipa în care se aducea jertfa de seară, profetul Ilie s-a apropiat şi a zis:

„DOAMNE, DUMNEZEUL lui Avraam, Isaac şi Israel, fă să se cunoască astăzi că TU ești DUMNEZEU în Israel, că eu sunt robul TĂU şi că am făcut toate aceste lucruri după porunca TA. 37 Răspunde-mi, DOAMNE!

Răspunde-mi, ca să cunoască acest popor că TU, DOAMNE, eşti DUMNEZEU şi că TU le întorci inimile spre TINE!”

38 Atunci a căzut foc de la DOMNUL, a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul şi a înghiţit şi apa care era în şanţ. 39 Când tot poporul a văzut acest lucru, a căzut cu faţa la pământ şi a zis: „DOMNUL este DUMNEZEU! DOMNUL este DUMNEZEU!”

40 – Prindeţi-i pe profeţii lui Baal! le-a zis Ilie. Nici unul dintre ei să nu scape!

I-au prins, iar Ilie i-a dus la uedul Chişon şi i-a înjunghiat acolo. 41 Apoi Ilie i-a zis lui Ahab:

– Du-te, mănâncă şi bea, căci se aude vuietul unei ploi puternice!

42 Ahab s-a dus să mănânce şi să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului, s-a plecat la pământ, şi-a aşezat faţa între genunchi 43 şi i-a zis slujitorului său:

Du-te şi uită-te spre mare!

El s-a dus şi s-a uitat.

– Nu se vede nimic! i-a zis el.

Ilie i-a zis de şapte ori să se ducă din nou. 44 A şaptea oară, slujitorul i-a zis:

– Un nor mic cât o palmă de om se ridică din mare!

– Du-te, i-a zis Ilie, şi spune-i lui Ahab: „Pregăteşte-ţi carul şi coboară-te ca să nu te prindă ploaia!”

45 Între timp cerul s-a înnegrit de nori, vântul a început să bată şi a venit o ploaie puternică. Ahab s-a urcat în car şi s-a dus la Izreel. 46 Mâna DOMNULUI a venit peste Ilie, care şi-a încins mijlocul şi a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Izreel.”


* * * * * * *

i Expresie arhaică ce înseamnă, „Îți spun adevărul.”

ii Vedeți „Nu Venerați Falsa „Regină a Raiului””

iii Efeseni 6:13-17 (pasaj citat integral în original; extins aici pentru context: 6:10-18), „10 În cele din urmă, întăriţi-vă în DOMNUL şi în puterea Tăriei LUI. 11 Îmbrăcaţi toată Armura pe care v-o dă DUMNEZEU, ca să puteţi rezista uneltirilor diavolului. 12 Căci noi nu luptăm împotriva cărnii şi a sângelui, ci împotriva stăpânirilor, a autorităţilor şi a puterilor acestui veac întunecat, împotriva duhurilor rele din locurile cereşti. 13 De aceea, luaţi toată Armura lui DUMNEZEU, ca să puteţi rezista în ziua cea rea şi, după ce aţi făcut totul, să rămâneţi în picioare. 14 Aşadar, ţineţi-vă tari, având mijlocul încins cu Adevărul, fiind îmbrăcaţi cu Platoşa Dreptăţii 15 şi încălţaţi cu Râvna Evangheliei Păcii. 16 Pe lângă acestea, luaţi Scutul Credinţei cu care veţi stinge toate săgeţile aprinse ale celui rău. 17 Luaţi şi Coiful Mântuirii şi Sabia DUHULUI, care este Cuvântul lui DUMNEZEU. 18 Rugaţi-vă întotdeauna în DUHUL, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi Sfinţii.”

* * * * * * *