Profeția 91

John Hagee, „Tu Ești Condamnat,” Spun EU, YAHUVEH!

Avertizare pentru John Hagee al Cornerstone Church (Bisericii Cornerstone)
Vă rog trimiteți-i acest avertisment lui John Hagee!

Scrisă/Vorbită sub ungerea RUACH ha KODESH (DUHULUI SFÂNT)
prin Profet Elisabeth Elijah
Primită la 17 Octombrie 2007
Eliberată la 11 Noiembrie 2007

* * * * * * *

Updatată la 16 August 2014

Comentariul lui Elisabeth: Faptul care a stârnit ungerea a fost că eu citisem că John Hagee (liderul unei biserici Creștine Evanghelice Harismatice din Texas, Statele Unite; averea lui este estimată a fi în valoare de 5 milioane de dolari, n.tr.) L-a vândut pe YAHUSHUA. El și-a vândut sufletul satanei. El predică o nouă evanghelie. El a scris o nouă carte și el L-a negat pe YAHUSHUA. Chiar atunci când el ÎL numește IISUS HRISTOS, al lui MESIA, el predică o altă evanghelie. El spune, „YAHUSHUA, IISUS nu trebuia să fie MESIA. EL nu a venit pe pământ să fie MESIA.” El (John Hagee) cunoaște Cuvântul mai bine decât o fac eu dar la fel (cunoaște Cuvântul, n.tr.) și diavolul, pentru că el era acolo când acesta a fost scris. Și eu îți spun John Hagee, tu ai strârnit furia în YAHUVEH. Eu cred că oamenii aproape pot începe să-ți numere invers zilele și eu văd o viziune a ta când mori John Hagee, fața ta va fi atât de roșie, furibundă. Tu meriți ce vei primi. Eu odată L-am auzit pe YAHUSHUA spunând că tu ești un „Pastor Brutal” (sau grosolan, primitiv, n.tr.), dar eu niciodată, absolut niciodată nu am visat vreodată că vei fi un Iuda.

* * * * * * *

Nu plânge pentru MINE, Fiica MEA. Nu fi înșelată Fiica MEA căci EU nu sunt ușor de batjocorit. Plânge pentru John Hagee. Nu vezi Fiica MEA? EU ți-am spus pe când tu și soțul tău erați afară în cortul acela pe 27 Septembrie 2007 [de Sukkot, Sărbătoarea Corturilor, unul dintre cele Trei Festivaluri ale Pelerinajului Israeliților la Templul DOMNULUI din Ierusalim în Vechiul Testament, între sfârșitul lui Septembrie și sfârșitul lui Octombrie; se sărbătoresc eliberarea Israeliților din Egipt, dependența lor de voia lui DUMNEZEU, și recoltele, n.tr.]. EU ți-am spus, tu MI-ai auzit pașii și EU ți-am spus că EU mergeam pe acest pământ într-o formă pe care tu nu ai fi recunoscut-o (sau, nu o puteai recunoaște, n.tr.). Unul după altul, cei care spun că MĂ reprezintă pe MINE, cei care spun că ÎL reprezintă pe YAHUSHUA, cei care spun că sunt umpluți cu RUACH ha KODESH (DUHUL SFÂNT) și ei nu au nicio parte din NOI (nu sunt legați de DUMNEZEU în niciun fel, n.tr.)! DUHUL NOSTRU nu este nicăieri aproape de ei.

John Hagee, tu ești potrivit pentru focul distrugerii MELE! Tu ÎL negi pe Fiul MEU YAHUSHUA ha MASHIACH ca MESIA! Tu îți căptușești buzunarele cu aur pentru faimă și pentru avere. Tu ți-ai vândut sufletul căci acest lucru a reieșit (sau, a fost hotărât, a fost predestinat să reiasă, n.tr.) acum mult timp. John Hagee, EU Profețesc prin a MEA Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus ca Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii, n.tr.) acum, tu ești condamnat! Căci tu nu doar îi minți pe Creștini, o biserică mamut în toată lumea, tu li-L negi Evreilor pe Fiul MEU YAHUSHUA știind că nici măcar copiii satanei nu au putut înlătura ce era scris deasupra parului (stâlpului, n.tr.) unde YAHUSHUA era crucificat, „REGELE EVREILOR!!!”

Tu ești atât de umflat în pene cu mândrie. Tu crezi că îți ascunzi ticăloșia (netrebnicia) de MINE? Tu te vei asfixia (îneca) cu propriile tale cuvinte! Căci tu ai spiritul lui anticrist! Tu le spui Evreilor că mai este unul care trebuie să vină (sau pe drum, n.tr.). Tu îi pregătești pentru cel care vine ca un contrafăcut, fiul satanei! Tu John Hagee ești condamnat! Căci tu nu numai vei cădea în însăși măruntaiele iadului dar Lacul de Foc te va înghiți! Tu ești un trădător! Tu ești un Iuda! La fel cum (după cum) tu M-ai trădat înainte, așa MĂ trădezi din nou! EU Profețesc că tu John Hagee ești condamnat!

Tu, Juanita Bynum (evanghelistă TV Creștină Penticostală din Chicago, Statele Unite, n.tr.) tu crezi că ești atât de frumoasă. Dar când EU MĂ uit la tine, MĂ faci să vreau să vărs! Duhoarea ta ajunge până la Rai împreună cu cea a lui John Hagee. Voi, toți dintre voi, inclusiv Benny Hinn (evanghelist TV Creștin care ține summit-uri pe stadioane unde se întâmplă multe așa-zise vindecări miraculoase, n.tr.), satana vă umple pe toți dintre voi! EU am Profețit prin această Roabă, „Fiecare Parohie Numită După Om Va Cădea!” EU v-am dat timp să vă căiți și cu toate acestea nici unul/una dintre voi nu ați făcut-o. Voi v-ați vândut sufletul satanei și tu, Juanita Bynum, tu umpli inimile femeilor cu duhul poftei carnale cu vorbele tale. Tu dai un exemplu care nu este nimic în afară de rușine. Tu îi ești o rușine (sau, ești o rușine asupra, n.tr.) Numelui MEU!

EU folosesc această Parohie să-i judec pe aceia care cred că au fost promovați, EU voi folosi această Parohie sub Ungerea MEA, să vă trag jos de pe piedestalurile asupra cărora voi v-ați plasat pe voi înșivă/însevă și EU vă voi îngropa dedesubtul lor. Tu, Juanita Bynum, tu ești o curvă în ochii MEI!!! Tu ești tot ceea ce EU disprețuiesc, EU nu vorbesc numai de tine, EU le spun aceasta tuturor celor care fac păcate secrete și predică o cale spre Rai și cu toate acestea propriile lor spirite nu vor intra niciodată înăuntru. John Hagee, Juanita Bynum, Benny Hinn, Ron Howard (poate fi vorba despre faimosul regizor și actor), Rodney Howard-Browne (Pastor Creștin Harismatic din Florida, Statele Unite care apare la TV), voi sunteți condamnați.

Oral Roberts (Evanghelist TV Metodist-Penticostal din Statele Unite, pionier al emisiunilor evanghelice TV și al învățăturii prosperității, fiind ceea ce Sfintele Profeții numesc, un „Proxenet al Prosperității;” mort în 2009, n.tr.), care stai atât de sus în turnul rugăciunii (un turn de sticlă de 60.9 metri aflat în campusul universității fondate de Oral Roberts în Oklahoma, Statele Unite, n.tr.). Tu construiești un „Turn al Babilonului,” dar EU sunt Cel care îl va demola (sau rupe în bucăți, n.tr.)! Tu acum venerezi aurul și argintul. Păziți-vă (feriți-vă) de orice pastor care odată predica adevăratul MEU Cuvânt și acum predică cuvântul prosperității și este auzit (sau, pentru a fi auzit) în toată lumea (sau, predică cuvântul prosperității în așa fel încât acest cuvânt să fie auzit în toată lumea, n.tr.).

SFÂNTUL MEU VÂNT, DUHUL MEU, Prețioasa RUACH ha KODESH, mătură (sau străbate foarte repede, n.tr.) acest pământ! În mai puțin de un minut, EU am mers încoace și încolo, cu proprii MEI ochi EU am observat de Sukkot. Nu se face că sunt orb, EU l-am văzut din Rai, dar EU am vrut să merg pe acest pământ și astfel EU, YAHUVEH, am făcut aceasta pe 27 (data de, n.tr.).

Voi Evreii în zilele de Sukkot, atât de plini de mândrie, „Sukkot-ul meu este mai bun decât Sukkot-ul tău. Mâncarea mea este mai bună decât a ta. Eu citesc (sau am citit, n.tr.) Tora mai mult (timp) decât tine.” Toți dintre voi v-ați pierdut (lucrul pe care trebuie să vă concentrați, n.tr.). Doar o rămășiță, câțiva, și-au construit sukkot-urile (corturile; cei care sărbătoresc Sukkot-ul trebuie să-și construiască un cort și să doarmă în el pe timpul sărbătorii, care durează 7 zile în Israel și 8 în diaspora; acest cort simbolizează corturile în care au dormit Israeliții timp de 40 de ani în deșert după Exodul din sclavia din Egipt, n.tr.) și ei erau cei mai umili și ei cu adevărat MI-au atins inima căci ei nu au făcut-o ca pe un ritual; ei nu l-au făcut din mândrie. Și cei care MI-au atins inima, L-au căutat pe YAHUSHUA în acele nopți. EU îi am pe Evreii MEI Mesianici, unii din însăși Mireasa lui YAHUSHUA stau în Ierusalim și ei MI-au atins inima. EU nu sunt supărat pe cei care au vegheat după Fiul MEU, L-au așteptat și s-au mâhnit căci nu era timpul să vină. EU sunt supărat pe cei care doar au făcut această Zi Sfântă ca un ritual.

Zilele pământului sunt numărate. America, EU am spus că EU am păstrat cea mai rea parte din Judecată drept ultima și este pentru tine. Dar tu habar nu ai ce voi face EU pentru tine, ce-ți voi face EU ție. Combină fiecare calamitate din toată lumea, multiplică (rezultatul, n.tr.) de șapte ori. Tu ești condamnată! Căci tu ai făcut prin Arnold Schwarzenegger, tu ai făcut prin Casa Albă mai multe atrocități decât oricine chiar știe dar ei vor afla; până atunci, poporule American, va fi prea târziu! EU te-am avertizat prin această Roabă. EU ți-am spus că totul era o iluzie.

Acum acea rămășiță care sunt ai MEI, când EU vă spun s-o faceți, Fugiți, ați face bine să plecați cât timp voi încă mai puteți ieși căci EU am profețit prin această Roabă iar și iar, veți fi încasetați (înghesuiți; poate însemna la figurat și la strâmtoare, ananghie, n.tr.) pe uscat, în aer și pe mare – Guvernul American nu vă va lăsa să plecați. Schimbarea gărzilor s-a terminat (este gata, n.tr.). Satana îi are pe toți la locurile lor (unde vrea ca ei să fie, n.tr.), toți în afară de unul care mai are încă să-și dezvăluie fața.

EU sunt YAHUVEH și EU nu voi fi batjocorit. Fiul MEU YAHUSHUA nu va fi batjocorit și dulcea, dulcea, dulcea, dulcea MEA SFÂNT DUH, precum AMIGHTYWIND („UN VÂNT MĂREȚ,” joc de cuvinte; se referă atât la SFÂNTUL DUH cât și la numele Parohiei pe care o administrează Apostolul Elisabeth, Amightywind. Acest nume este derivat din Numele SFÂNTULUI DUH conform Faptelor Apostolilor 2:2-4, descrierea pogorârii SFÂNTULUI DUH asupra Sfinților Apostoli de Pentecost, Rusalii: „Când a sosit ziua Cincizecimii, (Apostolii, n.tr.) erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească,” n.tr.) va goni pleavele (de acolo)!!! Și ei doar sunt potriviți să fie arși! Nu v-am avertizat EU? Americanilor și iubitele MELE comori, puținii pe care îi am care scânteiază ca o nestemată scumpă... EU MĂ uit de la Tronul MEU din Rai și EU văd fecalele inumanității căci așa arată copiii satanei pentru MINE (așa îi vede YAHUVEH, n.tr.), mormane (grămezi, munți) de fecale. Duhoarea ajunge la Rai. Hollywood-ul nu este nimic mai mult decât terenul de joacă al satanei și cu adevărat iadul îi deține pe „Who’s Who al Hollywood-ului” (listă cu VIP-urile momentului, n.tr.). Dar vedeți voi EU am aceste mici nestemate scânteietoare peste tot în lume care ÎMI amintesc, chiar în furia și mânia MEA, EU le pot vedea scânteind, tivite de fecale peste tot împrejur. Dar voi scânteiați pentru că prețioasa, prețioasa, prețioasa MEA Iubită DUH este înăuntrul vostru și voi scânteiați.

Satana întotdeauna are un contrafăcut. Păziți-vă de contrafăcut, pastori care predică precum acest John Hagee – el nu este pastor deloc (sau, nu este deloc un pastor, n.tr.) – nu îl urmați pe acest lup rău sau orice parohie care s-a numit după un bărbat sau o femeie. Nu urmați învățăturile prosperității! Căci ceea ce vă dau EU este mai mare (sau important, n.tr.) decât aurul sau argintul. EU vă dau daruri de la MAMA voastră ÎNȚELEPCIUNE. Slava MEA vă umple fețele. EU nu sunt supărat (sau furios, n.tr.) pe voi. Continuați să așteptați și să urmăriți (păziți, fiți în gardă, n.tr.)! Uitați-vă în sus căci cu adevărat răscumpărarea (izbăvirea) voastră se apropie! (Limbaj original identic cu Luca 21:28, „Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, îndreptaţi-vă şi ridicaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie!” n.tr.)

Elisabeth, EU îți voi dovedi că EU sunt un YAHUVEH care nu minte. Înainte ca al MEU YAHUSHUA să vină pentru Mireasa din Apocalipsa 14, EU ți-am spus că îți voi trimite un înger. Un Sfânt Înger va veni încă o dată. EU ți-am spus să-i avertizezi pe ceilalți să nu o asculte pe Shelby Corbitt (cineva care a calculat data la care S-ar întoarce DOMNUL și a dezamăgit multă lume care a crezut-o; mulți Creștini din Statele Unite încearcă să calculeze data interpretând Biblia în diverse moduri, n.tr.). Acum inimile lor sunt frânte și sângerează. Ei se simt atât de învinși. Ei fac scuză după scuză s-o creadă dar tu i-ai avertizat. Precum (pe măsură ce, atunci când) ea a fost înșelată, așa a venit acel spirit (duh) al înșelăciunii asupra altora pentru că YAHUSHUA nu poate veni până când „Rând după rând, precept după precept” (tradus literal din Limba Engleză; limbajul original este identic cu extrase din versiunea în Limba Engleză a Isaia 28:10, „EL dă poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, / regulă după regulă, regulă după regulă, / puţin aici, puţin acolo,” n.tr.) din Sfântul Cuvânt nu este îndeplinit.

Acum, nu vă mâhniți și nu plângeți și nu spuneți, „O, acest lucru (se va întâmpla peste, n.tr.) atât de mulți ani...” EU voi face lucruri atât de repede, mai repede decât cred ochii voștri că ele pot apărea! EU știu cine ÎMI aparține MIE. EU știu cine este spălat în Sângele lui YAHUSHUA. EU știu cine s-a căit și s-a întors de la rău și inima lor este plină de Dragostea MEA.

O abominare a început în California. Bărbatul unei abominări stă sus acolo, umflat în pene de mândrie. El crede că simplul fapt de a le ratifica legi copiilor, sistemului școlar... nu îi mai numesc (sau, nu se mai numesc, n.tr.) „Mamă și Tată,” nu îi mai identifică drept (sau, nu se mai identifică drept, n.tr.) „soț și soție,” noi nu trebuie să îi insultăm pe homosexuali! Noi nu trebuie să îi insultăm pe Musulmani!” Dar ÎMI permiteți să întreb, „Unde sunt drepturile Sfinților MEI Copii?” De ce ați rămas tăcuți? De ce, o Sfinților, nu ați protestat? Nu v-am dat EU o Profeție și nu v-am avertizat, dacă voi nu veți apăra și susține (public, n.tr.) drepturile altora, chiar dacă voi nu sunteți de acord cu (ei), voi veți vedea propriile voastre libertăți (drepturi) luate de la voi? Acum voi aveți alegeri Prezidențiale și cel/cea (neutru în original, n.tr.) care trebuie să câștige (sau va câștiga, n.tr.), acela/aceea va fi cel/cea care va striga cel mai tare, „Ucideți bebelușii dinăuntru!” Cei care vor câștiga vor striga cel mai tare, „Homosexualitatea nu este un păcat!”

Nu fiți înșelați. Nu va dura mult până când pe YAHUSHUA ÎL veți vedea. Aceia care sunt Sfinți în ochii MEI, căci nu spune Cuvântul MEU, „Și Sfinții vor deveni mai Sfinți și nesfinții vor deveni mai nesfinți” (Limbajul original seamănă cu Apocalipsa 22:11, „Cel ce face rău, să facă rău şi mai departe; cel întinat să se întineze şi mai departe; cel drept să facă dreptate şi mai departe; iar cel sfânt să se sfinţească şi mai departe!” n.tr.)

„Schimbarea Gărzilor” s-a făcut! (este gata, n.tr.)

Ei aruncă cu pietre acum în acest mesager care vorbește. Ei încearcă să sfâșie (despice) această Parohie în bucăți cu minciuni! Dar inimile și sufletele lor vor fi cele pe care EU le voi sfâșia în bucăți și le voi arunca în Lacul de Foc! Căci dușmanii acestei Parohii care se opun adevărurilor MELE (sau, le confruntă, n.tr.) sunt singurii care vor înghiți minciunile.

Jack Barr (Pastor American, n.tr.), tu ești un om mort. Tu ÎMI cunoști Cuvintele, tu nu-MI trăiești Cuvintele. Cel care se numește pe sine, „Zeph Daniel” (adică Woody Keith) și soția lui, voi sunteți potriviți numai pentru iad și Lacul de Foc. Richard Keltner (pare a fi un predicator radio din Statele Unite, n.tr.), tu te joci de prea mult timp, adâncimile depravării tale continuă de prea mult timp. EU nu voi aloca timp (sau, face efortul, n.tr.) să listez toate numele. Majoritatea numelor Elisabeth tu nici măcar nu le vei cunoaște. Ei își trimit blestemele (înjurăturile), ei își fac ritualurile. Peggy LeTrent, pe cine crezi că prostești? EU îți strig (sau somez, n.tr.) numele. Tu nu ești nimic altceva decât cineva care se joacă dar Elisabeth îți vede esența (înțelege adevărul despre tine, n.tr.). Ea a trebuit să se apropie prea mult de plită și s-a ars.

Păziți-vă (feriți-vă) voi vrăjitoarelor, voi vracilor. Păziți-vă (feriți-vă) aceia care v-ați îngropat sacrificiile. Voi v-ați făcut ritualurile voastre voodoo. Voi v-ați făcut contractele cu diavolul pentru a încerca s-o omorâți pe a MEA Ringmaiden (Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii, n.tr.), pentru a încerca să distrugeți tot ceea ce susține (reprezintă) această Parohie, dar vedeți voi acest lucru doar se întoarce asupra voastră. EU îi protejez pe cei care nu au tată și EU vorbesc în sens biologic, pentru că atunci când voi ÎMI aparțineți MIE, voi niciodată nu sunteți lipsiți (sau orfani, n.tr.) de tată, voi niciodată nu sunteți lipsiți (sau orfani, n.tr.) de mamă. Și voi aveți un MASHIACH (MESIA) Care este IZBĂVITORUL vostru, Care este MÂNTUITORUL vostru și Care este unicul MEU Fiu născut și astfel EU le permit atacurilor să vină pentru că (ele) doar se întorc împotriva dușmanilor.

Astfel John Hagee, tu vei auzi acest Cuvânt și fața ta va deveni roșie de furie și acest lucru doar îți va grăbi moartea pentru că tu ești condamnat. Astăzi, EU ți-am demascat minciunile și EU le dau această avertizare tuturor în lung și-n lat în toată această lume, „Dacă voi îl sprijiniți pe acest om și pe oricare dintre acele nume pe care voi le-ați auzit, voi sprijiniți lucrarea satanei.” Căci acești slujitori nu sunt ai MEI. Voi îngrămădiți (faceți grămadă) aurul și argintul în buzunarele lor. Voi plătiți pentru vila de deasupra capetelor lor și țoalele făcute la croitor și acestea nu sunt ale MELE.

Cuvintele MELE finale pe care EU le am de spus în această zi, „Sfinți părinți, scoteți-vă copiii din vizuinile anticristului numite școli!” Nu ascultați? Vreți să urmați regulile satanei? Protestați! Faceți ca vocile voastre să fie auzite (sau, Să fie auzite vocile voastre)! EU am permis această atrocitate pentru un scop, pentru a vedea cât de mulți dintre voi vor vorbi (împotriva acestui lucru, în original „speak forth,” n.tr.)! Boicotați școlile! Protestați ceea ce se face în California chiar dacă (în cazul în care, n.tr.) voi nu locuiți acolo! Peste tot în jurul lumii dacă sunteți Sfinți, vorbiți (public, proclamați; în original „speak forth,” n.tr.) acum până ajunge (acest lucru) la statul vostru, până când ajunge la țara voastră. Acesta este spiritul (duhul) celui care este numit anticristul. Acesta este spiritul (duhul) fiului satanei care permeează această lume cu aceste minciuni.

Voi aveți o gură, folosiți-o! Refuzați să vă trimiteți copiii la școală! Voi ați ales (pasiv, nefăcând nimic, n.tr.) să nu vă implicați și ați lăsat o minoritate să conducă și să încerce să vă convingă că homosexualitatea este majoritară. EU vă spun, toată aceasta este o minciună. Dar cei cu cei mai mulți bani au îngrămădit comoară asupra acelora care fac regulile. Dar luați-o înapoi! Luați-o înapoi! Luați puterea pe care EU v-am dat-o înapoi! Opriți-vă din a le permite numai câtorva să vobească public pentru MINE.

Rugați-vă pentru ca un Sfânt lider să se ridice (înalțe) căci cel puțin atunci voi veți avea o alegere (sau, ceva de ales, n.tr). Căci Republicanii și Democrații sunt aceiași. Ei lucrează împreună; ei plănuiesc împreună; ei ratifică legi împreună care îi sunt o abominare Numelui MEU (sau, sunt o abominare asupra Numelui lui YAHUVEH, n.tr)! Din nou EU spun, „Ridicați-vă, Proclamați și Strigați!” și spuneți-i satanei și slujitorilor lui, „Destul!” („Până aici!”). Pentru că EU vă spun aceasta, toate aceste noi legi care au fost ratificate sunt o abominare către MINE! (sau, ÎI sunt o abominare lui YAHUVEH, n.tr.). Ei îți spun ție America, încrede-te în ei și nu în MINE, bunul „EU SUNT” și EU sunt CEL VECHI DE ZILE (tradus literal din Limba Engleză, ANTICUL (CEL VECHI AL) ZILELOR, n.tr.). EU deosebesc începutul de sfârșit și EU știu exact cum va plăti fiecare națiune. Acestea sunt Cuvintele pe care EU le am de spus în această zi.

Și EU (mai) am un ultim lucru, că doar foarte puțini vor realiza impactul Cuvântului. Păziți-vă (feriți-vă) de extratereștri, ei deja au preluat controlul și sunt în pozițiile de top de Reprezentanți ai Cabinetului (Cabinet Representatives, gradele superioare ale ramurii executive a Guvernului federal al Statelor Unite, n.tr.) și poziții politice. Păziți-vă... și EU nu vorbesc despre oameni din altă țară (joc de cuvinte; în Statele Unite, cei care nu sunt cetățeni Americani sunt numiți în limbaj legislativ „aliens;” același cuvânt desemnează în limbaj uzual extratereștrii din spațiul cosmic, n.tr.) EU vorbesc despre extratereștrii pe care satana i-a trimis și feriți-vă de cea care scrie cărțile, „Aliens on the internet” („Extratereștri pe internet,” nu o căutați pe internet, n.tr.). Păziți-vă de femeia care vine la voi deghizată și vă spune să vă încredeți în orgon, (că) el va „ține la distanță demonii. Va ține la distanță extratereștrii. Încredeți-vă în orgon.” EU vă spun, aceasta nu este nimic decât minciuni! Încredeți-vă în Fiul MEU YAHUSHUA ha MASHIACH, în Numele LUI și în Sângele LUI căci acela este singurul loc din care va veni izbăvirea.

Sherry Shriner (autoarea cărților cu orgon; YAHUVEH a spus să NU o căutați pe internet sau să-i vizitați site-ul, căci aparatele de tracking vă vor identifica și scrie într-o bază de date de-a ei, n.tr.) ziua ta vine. EU nu voi mai intra în mai multe despre acest lucru. Dar EU i-am dat Fiicei MELE o Profeție care așteaptă pentru timpul potrivit și anotimpul potrivit. EU știu cine ești. EU știu ce ești. Păziți-vă oricare care ați sprijinit lucrarea ei. Căci ea vă avertizează despre planurile guvernului, dar acest vas s-a vândut acum mult timp. Ea v-a pregătit (capcana, sau pentru ceva rău, n.tr.) în moduri pe care voi nu le cunoașteți. Benny Hinn operează sub un ciudat foc extraterestru. Un cuvânt pentru cei înțelepți (sau, o avertizare discretă; înțelepții înțeleg din puține cuvinte, n.tr.), stați la distanță de el. EU vă voi trage pe voi toți care ascultați la răspundere pentru locurile unde voi v-ați plantat sămânța voastră financiară. Ar face bine să fie pentru o lucrare (în sprijinul unei lucrări, n.tr.) care voi știți că este de-a MEA (a lui/de la YAHUVEH, n.tr.).

Continuați (perseverați) Micuții MEI. Continuați Bebelușii MEI. Continuați Comorile MELE, voi care scânteiați cum nu poate (face) nicio nestemată chiar și în Rai. Continuați, nu va mai dura mult. Continuați să vă rugați că veți fi considerați vrednici (Limbaj identic cu versiunea în Limba Engleză a 2 Tesaloniceni 1:5, „Aceasta este dovada faptului că judecata lui DUMNEZEU este dreaptă, iar voi veţi fi consideraţi vrednici de Împărăţia lui DUMNEZEU, pentru care şi suferiţi,” n.tr.) să scăpați de Marea Tribulație ce va veni. Dar EU vă spun aceasta, este precum nimeni nu a scris vreodată. Este o poveste mai de groază decât puteți voi măcar începe să concepeți, căci exact ca în zilele lui Noe, așa va fi din nou, multiplicat (înmulțit) de șapte ori mai rău. EU nu vă spun că EU voi inunda pământul cu apă. Dar EU vă spun că va fi un potop de nedumnezeire (tradus literal; termenul corespondent ar fi nelegiuire, n.tr.) cum niciodată nu a mai fost. Dar la fel cum EU am avut un mod de scăpare pentru Noe, exact la fel am EU un mod de scăpare pentru voi. Pe măsură ce (atunci când) voi vedeți armele cu înaltă tehnologie, să știți că armele MELE Cerești (sau din Rai, n.tr.) sunt mai mari, căci EU am un mod de a vă proteja. Și astfel, voi doar țineți-vă (agățați-vă) strâns de tivul veșmântului lui YAHUSHUA. Nu dați drumul. Nu dați drumul. Căci doar credința este ceea ce vă va mântui (salva) sufletul.

Jignindu-i pe majoritatea și binecuvântându-i pe alții cu urechi spirituale de auzit, ale căror nume sunt găsite în Cartea Mielului, A Vieții.

Un Copil, Războinic, și Mireasă a lui YAHUSHUA ha MASHIACH
Apostol Elisabeth Sherrie Elijah
17 Octombrie 2007, 5:50 p.m.

www.amightywind.com

Contact AmightyWind