Profeția 90

Care este NUMELE SFÂNTULUI DUH? Care este NUMELE RUACH HA KODESH?

EU SUNT MAMA SHKHINYAH, de asemenea numită MAMA ÎNȚELEPCIUNE, și EU SUNT GLORIA (SLAVA) LUI YAHUVEH!

Scrisă/Vorbită sub Ungerea MAMEI SHKHINYAH

Prin Apostol și Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

Primită pe 27 Februarie – Eliberată pe 27 August – 2007

* * * * * * *

Shekinah” vine de la cuvântul Ebraic HaSh'khinah ce înseamnă „Prezența” definită drept PREZENȚA DIVINĂ și des înțeleasă drept GLORIA (sau, SLAVA; în original, „GLORY;” notă de traducere, n.tr.) MANIFESTĂ A LUI YAHUVEH prezentă cu omenirea (sau, în omenire, n.tr.). Shkhinah este un cuvânt Ebraic feminin. În Ioan 17 noi citim aceasta despre GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) lui YAHUVEH:

GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) pe care TU MI-ai dat-O MIE, EU le-am dat-O lor; astfel încât ei/ele (gen nespecificat în original, ambele se subînțeleg; „they,” n.tr.) să poată fi una, exact așa cum NOI suntem UNA – EU M-am unit cu ei/ele și TU cu MINE astfel încât ei/ele să poată fi complet una, și lumea astfel să realizeze (sau, să-și dea seama, n.tr.) că TU M-ai trimis pe MINE, și că TU i-/le-ai iubit pe ei/ele exact așa cum TU M-ai iubit pe MINE. TATĂ EU vreau ca cei/cele pe care TU MI-i/MI le-ai dat MIE să fie cu MINE acolo unde EU SUNT; astfel încât ei/ele să poată vedea GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA pe care TU MI-ai dat-O MIE pentru că TU M-ai iubit pe MINE dinainte de creația lumii.” (Ioan 17:22-24) (referință citată integral în original; tradusă literal din original, n.tr.)

(Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui pasaj – Ioan 17:20-24, extins pentru context – este, „Şi MĂ rog nu numai pentru aceştia, ci şi pentru cei ce vor crede în MINE prin cuvântul lor, 21 ca toţi să fie una, aşa cum TU, TATĂ, eşti în MINE, iar EU în TINE; MĂ rog ca şi ei să fie în NOI, pentru ca lumea să creadă că TU M-ai trimis. 22 EU le-am dat Slava pe care MI-ai dat-O TU, pentru ca ei să fie una, aşa cum şi NOI suntem una; 23 EU în ei şi TU în MINE – pentru ca ei să fie pe deplin una, astfel încât lumea să cunoască faptul că TU M-ai trimis şi că i-ai iubit aşa cum M-ai iubit pe MINE. 24 TATĂ, doresc ca acolo unde sunt EU, să fie cu MINE şi aceia pe care MI i-ai dat TU, ca să vadă Slava MEA, Slavă pe care MI-ai dat-O TU, fiindcă TU M-ai iubit înainte de întemeierea lumii!” n.tr.)

Noi știm că YAHUVEH le-a dat discipolilor lui YAHUSHUA RUACH HA KODESH (SFÂNTUL DUH) după ce YAHUSHUA S-a întors în Rai (Faptele Apostolilor 2:2-4; „Când a sosit ziua Cincizecimii, erau cu toţii la un loc. 2 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” referință citată în original; versetul 1 adăugat pentru context; traducere extrasă din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). „MAMA” (în original, „MOMMA,” n.tr.) SHKHINYAHi, SFÂNTUL DUH, este GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) LUI YAHUVEH!

* * * * * * *

Mai jos este Profeția așa cum a survenit

cu „Sfintele Limbi” ale Profetului Elisheva, pe măsură ce DUHUL LUI DUMNEZEU dă glas (sau, face posibilă exprimarea; în original, „gives utterance,” n.tr.) (Faptele Apostolilor 2:3-4, „Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” referință citată în original, n.tr.) de limbi cerești sau pământești (1 Corinteni 13:1, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor;” referință citată în original, n.tr.). Elisheva proclamă în limbi aducând Profeția (1 Corinteni 14:6, „Acum, fraţilor, dacă eu vin la voi, vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta, dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaştere sau o profeţie, sau o învăţătură?” referință citată în original, n.tr.).

Ea (Profeția, n.tr.) conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU יה este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU precum în „Alleluia” sau „Hallelu YAH” הללו-יה care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”:

YAHUVEH/YAHWEH י-ה-ו-ה DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU—

(HA MASHIACH המשיח înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, Cel Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA; în original, „THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM אלוהים înseamnă „DUMNEZEU.”)

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.) שכניה תפארה

drept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH רוח הקדש, (în Engleză „SFÂNTUL DUH” (în original, „THE HOLY SPIRIT,” n.tr.))

este de asemenea pe acest site.

(HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, STĂRUITOARE, sau SĂLĂȘLUITOARE; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH אבא יה înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH אמא יה înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version; versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) sau NKJV (New King James Version; versiunea King James adaptată pentru limbajul actual, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel. Faceți click dreapta pe numerele notelor de subsol pentru a deschide un al doilea tab.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

Te-am avertizat acum mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu (de)numești această Parohie (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut de (posibil și, prin, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; în original, „has come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

De la Gura lui RUACH HA KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI; în original, „GLORY,” n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (în original, „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, sau ar fi eșuat.

EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8 (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

(pasaj citat de la, n.tr.) (Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea ca o avertizare celor (sau, oamenilor, n.tr.) care batjocoresc:

Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

2 Cronici 36:16

Apoi, în Iulie 2016:

Vai (sau, jale, n.tr.) fie de oricine care îndrăznește să încerce să-i rănească—pe acești doi unși (Profeții Elisheva și Ezra, n.tr.). Veți regreta ziua în care v-ați născut (sau, că v-ați născut vreodată, n.tr.). Nu-i atingeți pe unșii MEI și nici nu le faceți acestor doi Profeți vreun rău (vedeți Psalmul 105:15/1 Cronici 16:22, „Nu vă atingeţi de unşii MEI / și nu-i vătămaţi pe profeţii MEI!” notă în original, n.tr.). Ar fi mai bine pentru voi dacă EU, ABBA YAHUVEH, v-aș sfâșia (sau, smulge, n.tr.) limba (din gură, n.tr.)!

(Profeția 128)

Și de la Profetul Ezra:

Vă avertizez pe voi toți—cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vin împotriva (posibil, i se opun, n.tr.) acestei Parohii (în original, „Ministry;” explicat anterior, n.tr.) ȘI ACESTOR PROFEȚII și Elishevei și mie, tuturor Predicatorilor (în original, „Ministers,” n.tr.) Parohiei AmightyWind—vă avertizez acum, „Nu vă atingeți de Unșii lui YAH și nu le faceți Profeților LUI niciun rău” (Psalmul 105:15, 1 Cronici 16:22; referințe citate în original, n.tr.) ca nu cumva Mânia Nuielei lui YAH (Profeții ulterioare citează Psalmul 2:9-12, „TU le vei zdrobi (conform notelor ediției, sau, le vei conduce, n.tr.) cu un toiag de fier / şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!” / 10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune! / Judecători ai pământului, luaţi învăţătură! / 11 Slujiţi DOMNULUI cu frică / şi bucuraţi-vă tremurând! / 12 Daţi sărutare FIULUI, / ca nu cumva să SE mânie şi să pieriţi pe cale, / căci Mânia LUI este gata să se aprindă! / Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în EL!” n.tr.) să vină asupra voastră. Dar pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt binecuvântați și sunt o binecuvântare pentru această Parohie, și credincioși (sau, loiali, sau, fideli; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; în original, „faithful,” n.tr.), și care primesc (sau, acceptă, n.tr.) Profețiile, multă binecuvântare va veni asupra voastră—toată pentru a proteja ceea ce ÎI aparține lui YAH în NUMELE LUI YAHUSHUA.

* * * * * * *

Elisheva: Eu am fost învățată din Rai cum să ortografiez NUMELE SFÂNTULUI DUH. EA poartă NUMELE LUI YAH în NUMELE EI exact așa cum (îl poartă, n.tr.) YAHUSHUA pentru că EA este NORUL DE GLORIE (sau, SLAVĂ, n.tr.) care-L înconjoară pe ABBA YAH și EA este de asemenea CO-CREATOARE cu ABBA YAH și YAHUSHUA. De aceea noi ÎI ortografiem NUMELE ca SHKHINYAH. EA întotdeauna LE aduce Glorie (sau, Slavă, n.tr.) lui ABBA YAH și YAHUSHUA!

* * * * * * *

Nu există NICIUN alt MIJLOCITOR înaintea Tronului (lui Dumnezeu, n.tr.) cu excepția lui YAHUSHUA. Doar prin NUMELE SĂU și doar prin SACRIFICIUL SĂU DE SÂNGE, care este numit NOUL LEGĂMÂNT DE SÂNGE (în original, „the NEW BLOOD COVENANT,” n.tr.), există MÂNTUIRE.”

SFÂNTUL DUH, în Profeția 90

* * * * * * *

NU Venerați FALSA

Regină a Raiului”!

Există demoni zeițe (sau, zeițe demonice, n.tr.), cum ar fi Ashtoreth(,) ai cărei discipoli pretind că este „Regina Raiului.” Noi nu venerăm vreo zeiță demonică așa cum ne-au acuzat unii dintre dușmanii noștri! Falsa „regină a Raiului” NU este a lui (sau, de-a lui, sau, de la, n.tr.) YAHUVEH DUMNEZEU, ci a (sau, de-a, sau, de la, n.tr.) diavol(ului)! Aceasta NU este SFÂNTUL DUH, A TREIA PARTE DIN TREIME, ci o batjocorire de către diavol căci diavolul copiază tot ceea ce face YAHUVEH DUMNEZEU!

Vă rugăm nu încurcați Profețiile 90 și 93 atunci când SFÂNTUL DUH (în Ebraică RUACH HA KODESH) SE referă la EA ÎNSĂȘI drept „UNICA REGINĂ A RAIULUI” cu această falsă venerație de zeiță! Noi NU o venerăm pe falsa zeiță Ashtoreth sau VREO altă falsă regină a Raiului! Noi ÎL (sau, ÎI; număr nespecificat în original, n.tr.) venerăm pe YAHUVEH DUMNEZEU, MÂNTUITORUL YAHUSHUA („IISUS” (în original, „JESUS;” ghilmele conform originalului, n.tr.) și RUACH HA KODESH (SFÂNTUL DUH), de asemenea cunoscută drept ADEVĂRATA REGINĂ A RAIULUI. DUMNEZEU TATĂL, FIUL și SFÂNTUL DUH sunt CONDUCĂTORII SUVERANI atât ai Regatului lui DUMNEZEU (cât, n.tr.) și Raiului. SFÂNTUL DUH drept (fiind, n.tr.) feminină ar fi prin urmare considerată „REGINA” mai curând decât REGELE RAIULUI. Dacă (este, n.tr.) feminină, EA este „ADEVĂRATA REGINĂ A RAIULUI.”

Povestea din Spatele Profeției 90

Scrisă în August 2007

Mă rog ca mesajele de ură să nu vină din partea celor (sau, oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) cu spiritul (sau, duhul, n.tr.) unui Fariseu, cei/cele care au o religie și nu o relație cu YAHUVEH și YAHUSHUA și (care, n.tr.) habar n-au ce este (posibil, înseamnă, n.tr.) Ungerea.

Eu știu că am fost unsă ca Sfânt Profet și (posibil, că, n.tr.) nu este un concurs de popularitate sau eu aș pierde, YAHUSHUA mi-a spus asta acum mult timp. Falșii profeți sunt cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care doar dau mesaje bune astfel încât să nu jignească. Vă rog rugați-vă pentru această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) și mine însămi și toți (oamenii, n.tr.) care sunt ajutoare și parteneri în ea, și asta o include pe Mireasa lui YAHUSHUA.

Te rog, Mireasă a lui YAHUSHUA, scrie și prezintă-te (posibil, Parohiei, n.tr.), noi în cele din urmă vom vizita țara ta și dacă vrei (să ai, n.tr.) tovărășie cu noi, (atunci, n.tr.) să ne cunoaștem unii pe alții. Una dintre cele mai mari (sau, importante, sau, însemnate, n.tr.) răsplăți ale mele pe acest pământ este a o cunoaște (sau, a ajunge s-o cunosc, n.tr.) pe Sfânta Mireasă a lui YAHUSHUA, cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care cu adevărat ÎL (posibil și, ÎI; număr nespecificat în original, n.tr.) iubesc și ÎL (sau, ÎI, n.tr.) ascultă (sau, I, sau, LI, se supun, n.tr.) și ÎL (posibil și, ÎI, n.tr.) pun pe YAHUVEH și YAHUSHUA primii în viața și dragostea lor.

Acest Cuvânt a survenit pentru că am început să mă rog și să caut NUMELE RUACH HA KODESH (SFÂNTULUI DUH). RUACH HA KODESH este un titlul, o descriere a unui job (sau, a unei funcții, n.tr.). Cu toate acestea, el nu este NUMELE LUI RUACH HA KODESH (DUHULUI SFÂNT).

Eu am postat pe website visul pe care îl numesc, „Visul Mesei Ospățului,” nu voi uita niciodată câtă dragoste avea pentru mine frumoasa femeie mai în vârstă de la masă. Era absolut (sau, total, n.tr.) frumoasă, fără o linie sau un rid pe fața ei totuși eu am discernut că era o femeie mai în vârstă. Avea pe spate un păr frumos, lung, alb, (și, n.tr.) ondulat. EA mă iubea și mă iubește cu dragostea unei mame devotate. (Acest lucru, n.tr.) se vede în ochii și pe fața (sau, chipul, n.tr.) EI. Pot vedea (clar; sau, îmi pot da, sau, îmi dau, seama, n.tr.) cât de mult mă prețuiește. În vis, mi-am așezat capul (în mod, n.tr.) iubitor pe umărul ei.

Elisheva Sherrie Eliyahu

August 2007

Visul Mesei Banchetului (sau, Ospățului, n.tr.)

Primit pe 16 Aprilie 1999

Revelația acestui vis a venit exact în aceeași lună și zi,

pe 16 Aprilie 2002, trei ani mai târziu!

Am avut un vis că ședeam într-o cameră foarte mare. Mă simțeam ca și cum (acest lucru, n.tr.) era (sau, se petrecea, n.tr.) în Israel. Știu că nu era în America. Ședeam la o masă frumoasă cu o față de masă din in (în original, „linen,” n.tr.) și locuri frumoase(,) decorate (sau, locuri pentru participanți frumos decorate, n.tr.) la masă(,) cu cele mai frumoase farfurii și argintărie pe care le-am văzut eu vreodată. Totuși, nicio mâncare nu era pe masă. Eu stăteam la masă lângă o femeie frumoasă mai în vârstă (în original, „a beautiful older woman,” n.tr.) și-mi sprijineam (sau, rezemam; același verb este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a versetului Ioan 13:23, care descrie cum Sfântul Apostol Ioan își rezema capul de umărul DOMNULUI la Cina Cea De Taină; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Unul dintre Ucenicii LUI, cel pe care-l iubea YAHUSHUA, stătea la masă sprijinit de pieptul lui YAHUSHUA (conform notelor ediției, „sau, „stătea la masă lângă YAHUSHUA.” În vremea aceea oamenii se „întindeau” la masă, sprijinându-se uneori unul de altul; vezi şi nota de la Lc. 16:22; expresia poate indica şi apropierea sau cinstea de care ucenicul se bucura din partea lui YAHUSHUA;” versetul citat de nota de subsol, Luca 16:22, este din Parabola Bogatului și a lui Lazăr, „Săracul a murit şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam;” conform notelor ediției, imaginea „sânului lui Avraam” „poate sugera un banchet, masa din Împărăţia lui DUMNEZEU (vezi Luca 13:28-29), deoarece, în vremea aceea, oamenii petreceau împreună mult timp la mesele festive, sprijinându-se uneori unul de altul (vezi In. 13:23); probabil în contrast cu masa bogatului (versetul 21); şi în v. 23,” n.tr.) capul pe umărul ei(,) simțind dragostea ei maternă.

În cameră era de asemenea un bărbat mai în vârstă și el de-abia îmi spusese că totul de (sau, tot ceea ce era, n.tr.) pe masă fusese deja binecuvântat, chiar și fața de masă și argintăria! Totul era gata. Noi doar îi așteptam pe oaspeți și în special persoana sau persoanele, nu eram sigură care (sau, dacă erau una sau mai multe, n.tr.), (posibil, ce veneau, n.tr.) din (posibil, regiunea, n.tr.) unde creșteau strugurii speciali care erau folosiți să facă vinul. Kiersk sau Kierska era scris pe sticlă. Bărbatul mai în vârstă avea păr alb și era ca un Tată iubitor față de mine și el mi-a arătat sticla.

De cealaltă parte a vinului era un șervețel împăturit pe care eu brodasem un coș de (sau, cu, n.tr.) fructe, plin de struguri mari purpurii (sau, violeți; în original, „purple,” n.tr.) pe o viță de vie. Strugurii erau foarte mari și foarte plini de culoare (sau, viu colorați, n.tr.). Era ca și cum acest șervețel pe care eu îl brodasem era la un loc de cinste și eu i l-am arătat prietenului meu apropiat/prietenei mele apropiate (gen nespecificat în original; neclar dacă este doamna mai în vârstă, n.tr.) care stătea la masă cu mine. Eu nu mai brodasem niciodată.

De femeia de care mă sprijineam mă simțeam foarte aproape, ca de o figură Maternă (tradus literal; o persoană feminină mai în vârstă care este considerată o sursă de hrană (spirituală) și sprijin; un fel de arhetip al mamei; în original, „a Mother figure,” n.tr.). Bărbatul era ca o figură Paternă (sau, o persoană masculină mai în vârstă care poate înlocui tatăl biologic din punct de vedere emoțional; un fel de arhetip al tatălui; în original, „a Father figure,” n.tr.). Mă simțeam (complet, n.tr.) în siguranță în locul acela și foarte iubită. Eram impresionată și îi comentam prietenului meu/prietenei mele că tot ceea ce era folosit pentru acea cină era deja binecuvântat!

Bucătăria avea o deschidere mare prin care noi puteam vedea înăuntru, totuși era încă împrejmuită. Farfurii puteau fi trecute înăuntru și înafară și noi puteam vedea (în bucătărie, n.tr.), totuși eu n-am văzut pe nimeni în bucătărie. Ușa de intrare spre bucătărie era spre dreapta. Deschiderea ce privea în bucătărie era direct în fața mesei noastre. Noi doar îi așteptam pe oaspeți, în special pe cei (sau, oamenii, n.tr.) (posibil, care veneau din locul, n.tr.) unde era făcut (sau, se făcea, n.tr.) Vinul Nou, care nu era deschis (posibil și, sticla nu fusese deschisă, n.tr.). Noi așteptam ca această persoană sau persoane să sosească mai întâi (posibil și, prima, sau, primele, n.tr.).

Sfârșitul Visului

Confirmare prin E-mail:

Dragă [Elisheva] Sherrie,

Visul tău despre care mi-ai spus, eu simt că este despre Supeul de Nuntă al MIELULUI!!!! Cheia (posibil, acestei revelații, n.tr.) a fost că masa era binecuvântată înainte ca mâncarea să fie pe ea și „șervețelul de cină” pe care l-ai brodat tu.

Toată lumea va avea fapte pe care I le prezintă (sau, vor prezenta, n.tr.) DOMNULUI dar ele sunt ca (sau, precum, n.tr.) (niște, n.tr.) cârpe (sau, zdrențe; în original, „rags,” n.tr.) mizerabile, dar pe tine, Elisabeth [Elisheva] Sherrie, YAHUSHUA te-a binecuvântat și ți-a binecuvântat cârpa și a transformat-o într-un șervețel.

Brodatul este un fel de a țese și țesutul este un fel de rețea (în original, „web;” același cuvânt înseamnă internet în Limba Engleză, n.tr.) și poza de pe (posibil, broderie, n.tr.) reprezintă timpul, efortul, și grija pentru ceva. Eu cred că șervețelul reprezintă site-urile tale web. Eu de asemenea cred că acea bucătărie poate reprezenta Raiul și camera de mese reprezintă un alt loc. Pentru că se pare că va fi (sau, exista, n.tr.) muncă de făcut înainte ca noi să intrăm în Rai acesta este (motivul pentru care, n.tr.) tu ești în această cameră.

YAHUSHUA de asemenea a spus că EL nu urma să bea vin până la întoarcerea LUI, poate fi cazul că de aici (posibil și, acesta este locul, n.tr.) de unde va veni vinul? Asta e cam tot ce știu în acest moment (Matei 22:1-14) (Pilda Nunții Fiului de Împărat; citat după Sfânta Profeție; referință citată în original, n.tr.).

Nume reținut (la cererea persoanei care a trimis e-mailul)

Revelația Visului Mesei Banchetului (sau, Ospățului, n.tr.)

16 Aprilie 2002

Pe 16 Aprilie 2002, la 8:00 p.m. (seara, n.tr.), în timpul studiului Bibliei, ABBA YAHUVEH mi-a dat această revelație ulterioară (sau, suplimentară, n.tr.) despre Visul Mesei Banchetului (sau, Ospățului, n.tr.) pe care eu îl avusesem exact pe aceeași dată în 1999.

Kierska este Khersa (Kursi), un sat aproape de malul estic al Mării Galileii. Eu așteptasem această revelație a unde este acest loc pentru că aceștia sunt cei doi oaspeți pe care eu i-am (tot, n.tr.) așteptat care aduc Vin Nou cu ei. Acești doi oaspeți vin exact înaintea Supeului de Nuntă al MIELULUI.

YAHUSHUA împărtășește acum această revelație pentru a-i chema pe acești doi oameni (posibil și, bărbați, n.tr.) la înaintare (sau, să vină, n.tr.) care sunt profeți(,) și că în visul meu eu îi aștept pe acești doi oameni (sau, bărbați, n.tr.) care au noul vin și ei vin din țara (posibil și, regiunea; în original, „country,” n.tr.) unde se face (sau, este făcut, n.tr.) noul vin (KHERSA).

Noi suntem foarte entuziasmați (și emoționați; în original, „excited,” n.tr.), căci asta dovedește cât de aproape suntem de Supeul de Nuntă al MIELULUI și venirea lui YAHUSHUA după Mireasa LUI!

Țineți minte, noi așteptăm o persoană sau persoane care vin din Kiersk sau Kierska unde vinul este îmbuteliat și stă pe un raft. Acest loc este cel de unde vin strugurii și (de unde, n.tr.) vine vinul. Persoana sau persoanele care vin(e) de unde este (sau, originează, n.tr.) vinul sunt foarte speciale. Eu am văzut numele pe sticla de vin. Dacă voi cunoașteți sau vă este familiar (posibil, acest lucru, sau, vă sunt familiare aceste lucruri, n.tr.), vă rugăm contactați Parohia.

Adăugat pe 27 August 2007 – cu eliberarea Profeției 90

Eu de asemenea m-am întrebat mereu ce femeie mă putea iubi așa (sau, în acel mod, n.tr.) în acest vis. În această lume, eu n-am avut niciodată o femeie care să-mi fie mentor ca o mamă. Eu n-am cunoscut niciodată dragostea pământească a unei mame sau măcar unei mătuși sau bunici. În același vis eu aveam o figură paternă (notă anterioară, n.tr.), de asemenea cu păr alb, care mă iubea atât de mult. El expunea cu mândrie lucrarea țesută de artă (sau, broderia artistică, n.tr.) pe care eu o făcusem pe un perete în fața mesei de banchet astfel încât toți (posibil, oamenii de la masă, n.tr.) s-o poată viziona (sau, privi, în special cu atenție, n.tr.). În această lume eu n-am avut niciodată o figură masculină (similar cu figura paternă; un fel de arhetip masculin; în original, „a male figure,” n.tr.) drept tată, sau vreo relație iubitoare (posibil, cu, n.tr.) un bărbat cu excepția fraților mei în YAHUSHUA despre care prin încercare (sau, probe, sau, încercări, n.tr.) știu că au fost testați și s-au dovedit credincioși (sau, loiali, sau, fideli, n.tr.).

Atunci cine este această femeie din Rai? Dragostea ei era atât de copleșitoare și atât de reală încât am simțit-o învăluindu-mă într-un mod chiar (și, n.tr.) mai mare (sau, însemnat, sau, puternic, n.tr.) de la (sau, după, n.tr.) acel vis. Eu nu mă mai mâhnesc că n-am știut (sau, cunoscut, n.tr.) niciodată cum e să ai o mamă iubitoare sau un tată iubitor. Eu știu că în Rai am cea mai mare (sau, puternică, n.tr.) dragoste a unei mame și (a unui, n.tr.) tată la care ar putea vreodată spera cineva. Totuși(,) cine este această femeie? Mama mea pământească biologică este în iad, fără nicio îndoială. Ea mi-a dat doar ură și abuz. Deci(,) cine este această mamă iubitoare din Rai?

* * * * * * *

Eu am acum răspunsul. Acum am nevoie de rugăciunile voastre pentru a-mi da îndrăzneala (combinație de curaj și încredere; „boldness;” posibil, dârzenie, n.tr.) pentru a-l (posibil și, a o, n.tr.) proclama (Profeția 90), pentru că bisericile organizate vor fi foarte supărate (sau, furioase, n.tr.) și chiar și cele care au crezut doctrinele făcute de om și Scripturile din Noul Testament traduse greșit (sau, incorect, n.tr.) mă vor numi fals profet, și totuși eu știu că știu că știu, (că, n.tr.) mi-a fost dat un secret de la Tronul Raiului.

Biblia spune, „YAHUVEH nu face nimic fără a nu-ȘI revela (sau, dezvălui, n.tr.) planul slujitorilor SĂI, Profeții” (Amos 3:7) (referință citată în original; tradusă literal din original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, Profeţii,” n.tr.). Acum eu sunt onorată să împărtășesc acest secret cu cei/cele (sau, oamenii, n.tr.) care vor recunoaște (posibil și, vor accepta, sau, vor vrea, să recunoască, n.tr.) vocea lui RUACH HA KADOSH. Aceasta e posibil să fie cea mai controversată Profeție care a fost eliberată vreodată până acum. Totuși eu fac acest lucru (sau, o eliberez, n.tr.) în (spiritul, n.tr.) ascultării (sau, supunerii, n.tr.) astfel încât (alți oameni, n.tr.) care s-au mâhnit din lipsa unei relații iubitoare mamă-copil să realizeze (sau, să-și dea seama, n.tr.) (că, n.tr.) dacă L-au acceptat pe YAHUSHUA, ei/ele au avut (posibil, această relație, n.tr.) de la bun început. Nimeni nu m-a învățat asta. Cu adevărat (acest lucru, n.tr.) este o revelație drept (sau, direct, n.tr.) din Rai.

* * * * * * *

În Proverbe și Psalmiii știți voi că Înțelepciunea este numită o „Ea”? Fără a mai ezita, lăsați-mă să explic cum am aflat NUMELE PREȚIOASEI RUACH HA KODESH, de asemenea numită SFÂNTUL DUH. Uitați împărtășirea celui mai intim secret ce mi-a fost eliberat mie (sau, făcut public față de mine; în original, „released to me,” n.tr.) până acum și totuși de asemenea cel mai binecuvântat (dintre secretele, n.tr.) de până acum...

În ce privește Profeția 90, totul a început când eu făceam baie înainte ca noi să părăsim Africa de Sud. Noi locuiam în Port Alfred la malul oceanului când s-a întâmplat această experiență spirituală. Eu mă rugam singură și L-am rugat pe ABBA YAHUVEH, în NUMELE LUI YAHUSHUA, „Care este NUMELE RUACH HA KODESH în afară de „Numele” (de, n.tr.) DUH SFÂNT?” M-am rugat și am spus, „ABBA YAHUVEH, TU ȚI-ai revelat NUMELE; YAHUSHUA, TU ȚI-ai revelat NUMELE, dar are SFÂNTUL DUH un NUME – sau este acesta doar un titlu sau o descriere a unei funcții (în original, „a job description,” n.tr.)?”

Eu făceam o baie Jacuzzi (cadă mare cu un sistem de jeturi de apă care masează corpul, n.tr.). Eu întotdeauna am găsit că apa (care face, sau, cu, n.tr.) bule dintr-o cadă cu jet simbolizează Apa Vie și eu întotdeauna îi rog pe Sfinții îngeri să tulbure apa, precum în Timpurile din Vechime (Ioan 5:4, „Căci un înger al DOMNULUI cobora din când în când în bazin şi tulbura apa. Şi primul care păşea în el, după tulburarea apei, era făcut sănătos, orice boală ar fi avut;” referință citată în original; vindecarea infirmului de la bazinul din Betesda, n.tr.). De multe ori eu primesc o Ungere mai mare (sau, mai puternică, sau, mai importantă, n.tr.) în timp ce fac baie și (în timp ce, n.tr.) venerez și cânt cântece de laudă. Mesaje și Revelații Profetice au survenit și rar pot face baie fără să mă rog, să cânt(,) și să-I laud pe YAHUVEH, YAHUSHUA(,) și RUACH HA KODESH. Există o Intimitate cu TĂTICUL nostru YAHUVEH pe care o simt atât de intens în timp ce cânt cântece de laudă și venerație venind din inima mea, tuturor trei dintre EI.

(Și mai târziu(,) pe când eu căutam răspunsul de confirmare la întrebarea, „Care este NUMELE PREȚIOASEI RUACH HA KODESH?” eu am găsit un cufăr de comoară (expresie; tradus literal; sau, un loc din care ies lucruri valoroase, în sens material sau figurat, în mod abundent, n.tr.) în traducerile Ebraică și Aramaică, și am citit Cartea Înțelepciunii, care fusese ignorată pentru că Regele James n-a aprobat ca ea să fie inclusă în Biblie (Regele James al VI-lea al Scoției și I al Angliei (1566-1625) (King James VI and I), succesorul Reginei Elisabeta I, a autorizat traducerea Bibliei în Limba Engleză în anul 1604. Biblia King James („King James Bible,” sau, KJB; cunoscută și drept, „King James Version,” KJV, Versiunea King James), terminată în 1611, rămâne versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză până în ziua de astăzi. Regele James n-a autorizat ca toate manuscrisele Creștine ce existau atunci să fie incluse în această ediție, n.tr.). Nu depindeți doar de (sau, nu vă bazați doar pe, n.tr.) ceea ce au scris Romanii. „Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui DUMNEZEU ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care explică corect Cuvântul Adevărului,” 2 Timotei 2:15.)

* * * * * * *

Eu vreau să spun aici, că următoarea Profeție este doar una dintre multe date mie care n-au fost postate pe website-urile noastre la momentul acestei scrieri. Atât de mult (sau, multe, n.tr.) se întâmplă în spatele cortinei. Noi am fost ținuți foarte ocupați în Africa de Sud și încă suntem pe măsură (sau, în timp, n.tr.) ce călătorim în jurul lumii. În niciun fel nu mă simt suficient de vrednică să-mi fi fost dată onoarea de a vă prezenta (sau, anunța pentru prima dată, n.tr.) NUMELE SFÂNTULUI DUH. Este o onoare să fiu numită Profet și totuși este de asemenea un lucru înfricoșător. Eu sunt trasă la răspundere pentru ceea ce eu spun, și ceea ce eu nu spun.

Acum eu eliberez acest Cuvânt așa cum mi-a fost indicat de către RUACH HA KODESH. Tot ceea ce vă cer să faceți este să vă faceți timp și să citiți (aceasta, n.tr.) mai mult decât o (singură, n.tr.) dată(,) și pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) care aud Vocea RUACH HA KODESH, pe CARE eu acum O denumesc fie MOMMA (sau, MAMA, n.tr.) ÎNȚELEPCIUNE, fie MOMMA (MAMA, n.tr.) SHKHINYAH GLORIA (DIVINĂ; sau, SLAVA, n.tr.), dacă-I auziți Vocea vă rog scrieți-mi. Vă rog învățați-i pe alții, chiar dacă vă resping pentru că faceți astfel. Vă rog studiați toate dovezile pe care eu le-am adunat până acum. Studiați-le și vedeți, (că, n.tr.) eu nu proclam (acum, n.tr.) nimic care să nu se găsească în Scripturi. Doar translatorii din Noul Testament au schimbat (pronumele, n.tr.) „EA” în „EL.”

Această Revelație mi-a fost eliberată pentru prima dată în Africa de Sud, dar eu am așteptat până când mai multă confirmare a venit din Rai, cu privire la (momentul, n.tr.) când eu trebuia s-o eliberez (sau, fac publică, n.tr.). Eu m-am rugat pentru când să eliberez acest Mesaj mai mult decât pentru oricare altul de până acum din cauza urii care va fi împroșcată împotriva mea de la cei (sau, oamenii, n.tr.) care pretind că sunt Creștini sau discipoli ai lui YAHUSHUA și totuși (care, n.tr.) după roadele lor voi știți că (acești oameni, n.tr.) au doar o formă (sau, o aparență, sau, o imagine, sau, un simulacru, n.tr.) a evlaviei (sau, pietății, sau, smereniei, n.tr.) și nicio EVLAVIE înăuntru(l lor, n.tr.) (2 Timotei 3:5, „Având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” referință citată în original, n.tr.).

Bisericile organizate își vor scrâșni dinții cu furie pentru că pe ele nu le interesează Adevărul și Revelațiile date unei Sfinte femei Profet. Vor fi (sau, exista, n.tr.) cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) sinceri(,) care vor doar să citeze traducerile incorecte (sau, greșite, n.tr.) a (locului, n.tr.) unde este scris în Noul Testament numind SFÂNTUL DUH un „EL.” (Chiar, n.tr.) este nevoie să vă (re)amintesc cum mândria omului (posibil, sau, a bărbatului, n.tr.) pătrunde (posibil și, se infiltrează, n.tr.) mai mult decât o (singură, n.tr.) dată când vine vorba de genul feminin în Sfintele Scripturi și că (oamenii, n.tr.) care au tradus Sfintele Scripturi au avut prejudecăți împotriva oricărui lider spiritual (de gen, n.tr.) feminin?

* * * * * * *

Deși această Profeție mi-a fost dată pe 27 Februarie 2007(,) nu mi s-a spus s-o eliberez (sau, public, n.tr.) până pe 27 August 2007. Vreau ca voi să știți că doar o mână de (sau, câțiva, n.tr.) oameni au știut despre această Profeție.

Eu am așteptat intenționat și am fost recunoscătoare (posibil, în, sau, pentru, n.tr.) fiecare zi în care n-a trebuit să eliberez (sau, să public, n.tr.) acest cel mai nou Mesaj Profetic, pentru că, pentru a spune adevărat (sau, a fi sinceră, n.tr.), nimănui nu-i place să fie respins sau abuzat verbal, în special de Creștini care pretind că venerează același MESIA cum facem noi, dar ei ÎL numesc „IISUS HRISTOS” (în original, „JESUS CHRIST,” n.tr.) și noi ÎL numim pe NUMELE SĂU Ebraic și Aramaic YAHUSHUA sau YAHSHUA, depinzând de cu cine vorbești (sau, în funcție de interlocutor, n.tr.).

Dușmanilor mei și celor care se vor ridica (sau, își vor ridica capul, sau, se vor ridica în poziție de atac, n.tr.) cu (sau, de, n.tr.) gelozie și spune, „De ce te-ar alege pe tine RUACH HA KODESH pentru a da acest Mesaj?” – asta e o întrebare bună. Eu sunt sigură că orice Profet ar fi putut face același lucru. Eu știu doar că am fost aleasă și pe cât carnea mea (sau, natura mea carnală; sau, trupul/corpul meu, n.tr.) nu așteaptă cu nerăbdare (să primească, n.tr.) cuvintele pline de ură (sau, dușmănoase, n.tr.) care vor fi ațintite în direcția mea, eu de asemenea știu că nu LE pot eșua (tradus literal; sau, nu LE pot dezamăgi așteptările sau încrederea, n.tr.) PREȚIOȘILOR RUACH HA KODESH și YAHUVEH.

Câțiva (oameni, n.tr.) m-au întrebat, „Cât va dura până eliberezi Profeția?”

Eu am spus, „Eu știu data(,) dar mai întâi trebuie să am mai multă Scriptură pentru a susține aceasta (sau, acest lucru, n.tr.).” Acum, 27 August 2007 este data pe care Raiul a ales-o pentru nașterea eliberării acestei Profeții (posibil și, eliberarea acestei Profeții; vag în original, n.tr.) și nașterea noului design web pe site-ului Parohiei. Imaginați-vă surpriza mea pe când scriu (posibil, la calculator, n.tr.) acestea acum, încă în Europa(,) și văd data la care această Profeție a fost dată, 27 Februarie 2007(,) și Profeția 89 pe 27 Ianuarie 2007. Toate trei datele sunt pe 27 ale lunii.

* * * * * * *

Cuvântul Ebraic „ruach” (în Aramaică „rucha”) este feminin (din punct de vedere, n.tr.) gramatical(,) așa cum sunt (și, n.tr.) expresiile RUACH HA KODESH și RUACH ha KADOSH. În Profeția 90 SFÂNTUL DUH ÎNSĂȘI a folosit, „RUACH HA KODESH,” ca (sau, drept, n.tr.) unul dintre „Numele” EI. „Ruach” înseamnă „spirit” (sau, duh; în original, „spirit,” n.tr.), „vânt” (în original, „wind,” n.tr.), „respirație” (sau, suflare; în original, „breath,” n.tr.), sau, „aer” (posibil și, văzduh; în original, „air,” n.tr.). Echivalentul Grecesc este „pneuma” și (cel, n.tr.) Latin este „spiritus.”

În Ioan 14:16 (KJV) (King James Version, n.tr.) (Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Iar EU ÎL voi ruga pe TATĂL şi EL vă va da un alt Apărător (conform notelor ediției, „sau, Avocat, sau, Mijlocitor (vezi 1 In. 2:1, unde este folosit acelaşi termen Grecesc, cu referire la YAHUSHUA); sau, Sfătuitor, Mângâietor, Ajutor. Aria semantică a termenului Grecesc este foarte largă şi nici un termen din limbajul contemporan nu o poate acoperi,” n.tr.), CARE să fie cu voi în veac, şi anume 17 DUHUL ADEVĂRULUI, pe CARE lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte;” citat extins pentru context, n.tr.), rolul lui RUACH HA KODESH este descris de YAHUSHUA drept cel de „MÂNGÂIETOR” (în original, „COMFORTER;” cineva care îi dă altcuiva puterea de a face față unor situații grele; acest cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Bibliei pentru a se referi la SFÂNTUL DUH, precum și în rugăciunea „Împărate Ceresc” în Limba Engleză – „O Heavenly King, Comforter, SPIRIT of Truth, Who art everywhere present and fillest all things, Treasury of good things, and Giver of life...;” cuvântul „COMFORTER” este derivat din Limba Latină, „com” + „fortis,” care înseamnă puternic; Noua Traducere în Limba Română 2006 este de „MÂNGÂIETOR,” n.tr.) și (despre, n.tr.) identificarea „MÂNGÂIETORULUI” cu YAH comportându-SE ca o „mamă,” noi citim în Isaia 66:13, „EU vă voi alina (sau, mângâia, n.tr.) în Ierusalim, așa cum o mamă își alină copilul” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Aşa cum o mamă îşi mângâie copilul, / aşa vă voi mângâia şi EU / şi veţi fi mângâiaţi în Ierusalim,” n.tr.) (GNT) („Good News Bible;” versiune a Bibliei, n.tr.). De asemenea, există multe pasaje în care Biblia Peshittaiii însăși face corespondența între RUACH HA KODESH și verbe feminine și/sau particule gramaticale (în original, „modifiers;” particule care fac specific sensul cuvintelor pe care le însoțesc, n.tr.) feminine. De fapt(,) (traducerea, n.tr.) Aramaică Peshitta a Romani 8:16 se deschide cu, „Și EA RUACH (în original, „the RUACH;” articol hotărât intraductibil; poate fi parafrazat drept, „CEA Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este RUACH,” n.tr.) dă mărturie cu spiritul (sau, duhul, n.tr.) nostru.”

* * * * * * *

YAHUSHUA de asemenea indică faptul că SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) este feminin. Ca răspuns la o întrebare de la Nicodemus care a întrebat, „Cum poate un om să se nască atunci când el este bătrân (sau, la bătrânețe, n.tr.)? Poate el intra a doua oară în pântecul mamei lui, și să se nască?” (Ioan 3:4) (referință citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nicodim L-a întrebat, „Cum poate fi născut un om bătrân? Poate el oare să intre a doua oară în pântecele mamei lui şi să fie născut?”” n.tr.), YAHUSHUA spune, „Nimeni nu poate intra în Regatul lui DUMNEZEU fără a se naște din apă și SPIRIT (sau, DUH, n.tr.) [NLT (New Living Translation, n.tr.)]. Carnea (sau, natura carnală a omului; sau, corpul, n.tr.) se naște din carne (sau, natură carnală, sau, corp, n.tr.), dar spiritul (sau, duhul, n.tr.) se naște din Spirit (sau, Duh, n.tr.). [BSB (Berean Study Bible, n.tr.)]” (Ioan 3:5-6) (referință citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „5 YAHUSHUA i-a răspuns, „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din DUH nu poate să intre în Împărăţia lui DUMNEZEU! 6 Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din DUH este duh,” n.tr.).

Când YAHUSHUA răspunde, EL admite (sau, recunoaște, n.tr.) (în acel moment, n.tr.) că și EL (de asemenea, n.tr.) S-a născut din SPIRIT (sau, DUH, n.tr.). EL spune (în acel moment, n.tr.) că EL n-a fost întotdeauna carne (sau, natură carnală, n.tr.) dar EL a fost SPIRIT înainte ca EL să vină pe Pământ, nu-i așa? Astfel(,) prin urmare, Revelația mi-a venit brusc în timp ce (sau, pe când, n.tr.) reciteam aceasta din nou înainte de a o posta. YAHUSHUA admite (sau, recunoaște, n.tr.) (în acest moment, n.tr.) că și EL de asemenea a trebuit să SE nască din SPIRIT (sau, DUH, n.tr.) și bineînțeles că asta ar trebui să se refere la CEA numită „SFÂNTUL DUH.” Există doar TREI în DUMNEZEIRE (sau, DIVINITATE; cuvântul original, „GODHEAD,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză, King James, a 2 Coloseni 9; „Căci în EL locuieşte trupeşte toată plinătatea DUMNEZEIRII,” n.tr.), nu-i așa? SFÂNTUL TATĂ „YAHUVEH,” SFÂNTUL FIU „YAHUSHUA,” și SFÂNTUL DUH, în Ebraică numită „RUACH HA KODESH.”

Ce eram noi înainte să devenim carne (sau, să ne întrupăm, n.tr.)? Când am fost creați în Rai noi trebuia să fim ființe de spirit (sau, duh; în original, „spirit beings,” n.tr.), din lipsa cuvintelor mai bune (sau, potrivite, n.tr.). Scripturile spun, „Carnea (tradus literal, carnea și sângele; expresie; sau, natura carnală sau trupească; în original, „flesh and blood,” n.tr.) nu poate intra (sau, pătrunde, n.tr.) în Regatul Raiului” (1 Corintieni 15:50) (referință citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ceea ce spun, fraţilor, sunt următoarele: carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui DUMNEZEU, şi nici putrezirea nu poate moşteni nemurirea,” n.tr.). Prin urmare, cum am fost noi creați în Rai?

* * * * * * *

Eu cred că aceasta este o Profeție unde RUACH HA KODESH proclamă și dă unele răspunsuri într-un mod pe care eu nu l-am mai auzit niciodată. Eu cred că această cunoaștere va (sau, aceste cunoștiințe vor; în original, „this knowledge will,” n.tr.) zgudui această lume (în mod, sau, din punct de vedere, n.tr.) spiritual și fizic. Cred că adevărata Mireasă a lui YAHUSHUA HA MASHIACH va avea ochi spirituali să vadă (sau, de văzut, n.tr.) și urechi spirituale să audă (sau, de auzit, n.tr.) (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 11:15, „Cel ce are urechi, să audă!” și Marcu 4:9, „Apoi (YAHUSHUA) le zicea, „Cine are urechi de auzit, să audă!”” n.tr.).

Acest Cuvânt din Rai mi-a adus așa pace și bucurie; eu acum sunt onorată să-l impărtășesc cu Sfinții mei frați și (Sfintele mele, n.tr.) surori.

Eu sunt pe Internet din 1995 profețind și rodul acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) a dovedit că este bună. Când citiți toate rapoartele (sau, poveștile, n.tr.) de mântuire veți vedea cât de departe ajunge această Parohie. Eu nu sunt un Profet care nu inspiră încredere, care copiază știrile și pretinde că sunt Profeții. Când nu auziți o Profeție nouă survenind după un anumit interval de timp(,) acest lucru este pentru că eu aștept (sau, sunt în așteptare pentru, n.tr.) timpul (sau, momentul; în original, „timing,” n.tr.) potrivit pentru ca YAHUVEH să spună, „Eliberează Cuvântul.” Eu doar ascult (sau, doar mă supun, n.tr.).

Eu recunosc că atunci când acest Cuvânt mi-a fost eliberat, am fost uluită. Nu auzisem niciodată un astfel de lucru. Apoi am săpat în (tradus literal; expresie; sau, studiat cu atenție, n.tr.) Sfintele Manuscrise și am găsit dovezi chiar și în Biblia KJV (King James Bible; versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză, n.tr.).

Eu includ (în aceasta, n.tr.) Scripturi pentru ca voi să le mestecați (sau, roadeți; tradus literal; expresie; să le studiați cu atenție și să meditați la ele pentru a vă hrăni spiritual; „chew on,” n.tr.). Recunosc că aceasta este carne spirituală puternică și nu pentru cei slabi în credință (sau, încredere în Dumnezeu; în original, „faith,” n.tr.).

Adam n-a fost născut (tradus literal, n-a fost generat prin procreere umană normală; în original, „was not begotten,” n.tr.);iv el a fost format (sau, modelat; în original, „he was formed,” n.tr.) din praf (sau, pulbere, n.tr.). Eva n-a fost născută (în original, „begotten,” n.tr.); ea a fost formată (sau, modelată, n.tr.) din coasta lui Adam. Copiii lui Adam și ai Evei s-au născut și au fost generați printr-un proces de naștere normal. YAHUSHUA a fost născut dar în Rai(,) nu pe Pământ, cum? Nu mă întrebați(;) acest lucru este complet nou și pentru mine. Noi știm că Maria era încă virgină atunci când a conceput (sau, a devenit însărcinată, n.tr.). (Ați început să, n.tr.) urmăriți (cu mintea, n.tr.) ce vă spun? Aceasta este carne spirituală puternică. O veți digera voi și mesteca la ea sau o veți scuipa înapoi la mine? Este alegerea voastră!

Hei, eu nu sunt suficient de deșteaptă ca să-mi fi dat seama de asta. Eu am doar o educație de liceu(,) așa că nu mă puteți numi una dintre acei proști educați (expresie; posibil, oameni care au studiat foarte mult dar n-au primit darul înțelegerii de la Dumnezeu, n.tr.). Aceasta este cu adevărat o revelație din Rai și eu mă rog ca voi să fiți binecuvântați cu ea la fel cum sunt (sau, suntem, n.tr.) eu și toți ceilalți (oameni, n.tr.) cu care eu am împărtășit aceasta. Voi nu vă veți mai simți singuri vreodată chair dacă sunteți orfani ca mine. (Conform Merriam-Webster (dicționarul standard al Limbii Engleze Americane, n.tr.), „begotten” (cuvânt folosit des în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză; tradus în Limba Română prin „născut;” cuvântul se folosește atunci când Domnul este numit Fiu unic-născut („only-begotten Son”) și în alte pasaje, spre exemplu în Cronici (1 Cronici 1:34, „And Abraham begat Isaac,” tradus în Limba Română drept, „Lui Avraam i s-a născut Isaac”), n.tr.) înseamnă, „a procrea (ca tată)” (în originalul în Limba Engleză, „sire,” n.tr.). În Limba Greacă, cuvântul „begot” (formă a aceluiași verb, n.tr.) este „apokueo.” Acesta vine de la cuvântul „kuo” sau „kueo,” care înseamnă a fi însărcinată. Prin urmare, „apokueo” înseamnă „a genera, ca din pântec” sau „a da naștere la(,)” referindu-se la o concepție (în sens biologic, n.tr.) a vieții.)

* * * * * * *

Poate că primul argument care poate fi oferit ca sprijin al genului feminin al SFÂNTULUI DUH este asocierea EI cu „SPIRITUL ÎNȚELEPCIUNII” din Exodul 28:3 (Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să vorbeşti cu toţi acei oameni pricepuţi, pe care i-am umplut cu un duh de înţelepciune, să facă veşmintele lui Aaron, ca să fie Sfinţit şi să-MI împlinească slujba de preot,” n.tr.) și Efeseni 1:17 (Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi mă rog ca DUMNEZEUL DOMNULUI nostru YAHUSHUA HA MASHIACH, TATĂL Slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi descoperire (conform notelor ediției, sau,să vă dea DUHUL înţelepciunii şi al descoperirii,” sau, „să vă dea înţelepciune şi descoperire” spirituală, n.tr.) în cunoaşterea lui,” n.tr.). În atât Vechiul cât și Noul Testament, ÎNȚELEPCIUNEA este des personificată în genul feminin:

ÎNŢELEPCIUNEA ŞI-a construit casa EI, EA ŞI-a ridicat cei șapte stâlpi ai EI” (Proverbe 9:1) (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Înţelepciunea şi-a zidit casa, / şi-a ridicat (conform notelor ediției, sau, și-a tăiat, n.tr.) cei şapte stâlpi,” n.tr.).

Capitolele 8 și 9 din Proverbe sunt de fapt o alegorie extinsă a ÎNȚELEPCIUNII portretizată (sau, descrisă, n.tr.) ca femeie. În Matei 11:19 și Luca 7:35 citim: „ÎNȚELEPCIUNEA este îndreptăţită prin copiii EI.” În Luca 11:49 noi citim: „Prin urmare de asemenea spuse ÎNŢELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU, EU le voi trimite de asemenea Profeți și Apostoli...” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „De aceea Înţelepciunea lui DUMNEZEU a zis, «Le voi trimite Profeţi şi Apostoli, însă pe unii dintre ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor persecuta,»” n.tr.). În acest text DOMNUL nostru echivalează, „ÎNŢELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU” cu SFÂNTUL DUH, CARE i-a înzestrat cu INSPIRAȚIE DIVINĂ pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care au scris Scripturile (2 Petru 1:21) („Căci nicio Profeţie n-a fost adusă vreodată prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la DUMNEZEU, conduşi de DUHUL SFÂNT;” referință citată în original, n.tr.), deducând (sau, făcând implicația, n.tr.) că SFÂNTUL DUH și SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) ÎNȚELEPCIUNII sunt UNA (sau, ACEEAȘI, n.tr.).

Cuvântul Ebraic din Vechiul Testament (folosit, n.tr.) pentru înțelepciune este „hokmah,” care are terminația feminină.

Înțelepciune în (Limba, n.tr.) Greacă este Sophia, un nume feminin. Astfel, în special când citiți Biblia KJV (King James Bible, n.tr.) unde Noul Testament este tradus în Engleză din Greacă, Înțelepciune ar trebui să fie tradusă ca „Sophia.” Care a fost scopul pentru care oamenii care au transcris (posibil și, tradus; în original, „transcribers,” n.tr.) n-au adăugat asta? În aceste Timpuri de Sfârșit Adevărul care a fost ascuns este (acum; posibil și, continuu, n.tr.) revelat. Și acum din Înțelepciunea lui Solomon (traduse literal din varianta în Limba Engleză citată în original, n.tr.):

ÎNȚELEPCIUNEA nu va intra niciodată în sufletul cuiva care face rău (sau, al unui răufăcător, n.tr.) [...] căci SFÂNTUL DUH AL INSTRUCȚIEI (sau, INSTRUIRII; în original, „the HOLY SPIRIT OF INSTRUCTION,” n.tr.) fuge de falsitate (sau, șiretenie; „deceitfulness,” n.tr.) (1:4-5)

ÎNȚELEPCIUNEA [–] înăuntrul EI este (sau, există, n.tr.) un SPIRIT (sau, DUH, n.tr.) INTELIGENT, SFÂNT (7:21-22)”

Căci ÎNȚELEPCIUNEA [...] este atât de pură, EA pătrunde (complet, n.tr.) și permează (sau, străbate complet; în original, „SHE pervades and permeates,” n.tr.) toate lucrurile. EA este o SUFLARE (sau, RESPIRAȚIE, n.tr.) A PUTERII LUI DUMNEZEU, EMANAȚIE PURĂ A GLORIEI (sau, SLAVEI, n.tr.) ATOTPUTERNICULUI” (7:24-25)

EA poate face totul; EA ÎNSĂȘI neschimbătoare, EA reînnoiește lumea, și, generație după generație, trecând în suflete Sfinte, EA le transformă în Prietenii și Profeții lui DUMNEZEU” (7:27)

Și cine ar fi putut vreodată ști Voia TA,

dacă n-ai fi dat TU ÎNȚELEPCIUNE și

(n-ai fi, n.tr.) trimis SFÂNTUL TĂU DUH de sus?” (9:17)

YAHUSHUA HA MASHIACH asociază „SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) ADEVĂRULUI” cu SFÂNTUL DUH (Ioan 16:13, „Însă când va veni EL, DUHUL ADEVĂRULUI, vă va călăuzi în tot Adevărul. Căci EL nu va vorbi de la SINE, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va anunţa lucrurile ce urmează să vină;” referință citată în original, n.tr.). ÎNȚELEPCIUNEA (SOPHIA) și SFÂNTUL DUH împart roluri identice (1 Corintieni 2:7-11, „6 Totuşi ceea ce vorbim noi printre cei maturi este o înţelepciune, dar nu a veacului acestuia şi nici a conducătorilor acestui veac, cărora li se va pune capăt, 7 ci vorbim despre înţelepciunea tainică (conform notelor ediției, „taină” înseamnă „ceva ce înainte nu fusese cunoscut, dar care acum este descoperit de DUMNEZEU poporului SĂU;” taina le este descoperită tuturor, dar doar oamenii credincioși o înţeleg – spre deosebire de religiile păgâne, în care misterele le erau descoperite doar celor inițiați, n.tr.) a lui DUMNEZEU, care a fost ascunsă şi pe care DUMNEZEU a destinat-o, înainte de a fi veacurile, pentru gloria noastră. 8 Nici unul dintre conducătorii acestei lumi n-a înţeles-o, pentru că, dacă ar fi înţeles-o, nu L-ar fi răstignit pe DOMNUL Slavei. 9 Totuşi, aşa cum este scris, „Niciun ochi n-a văzut, / nicio ureche n-a auzit / şi la mintea omului nu s-a suit / ceea ce a pregătit DUMNEZEU pentru cei care-L iubesc” (conform notelor ediției, posibilă referire la Isaia 64:4, n.tr.).” 10 DUMNEZEU însă ne-a descoperit aceste lucruri prin DUHUL, pentru că DUHUL cercetează totul, chiar şi lucrurile adânci ale lui DUMNEZEU. 11 Cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, dacă nu duhul omului, care este în el? Tot astfel, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui DUMNEZEU, în afară de DUHUL LUI DUMNEZEU;” Romani 5:5, „3 Dar nu numai atât, ci ne bucurăm şi în necazuri, ştiind că necazul produce răbdare, 4 răbdarea produce caracter matur, caracterul matur produce nădejde, 5 iar nădejdea aceasta nu ne dezamăgeşte, întrucât Dragostea lui DUMNEZEU a fost turnată în inimile noastre prin DUHUL SFÂNT CARE ne-a fost dat;” 1 Ioan 5:6-7, „6 YAHUSHUA HA MASHIACH este CEL CE a venit cu apă şi sânge. Nu doar cu apă, ci cu apă şi cu sânge. DUHUL este CEL CE depune mărturie, pentru că DUHUL este Adevărul. 7 Căci trei sunt cei ce depun mărturie: 8 DUHUL, apa şi sângele; iar cei trei sunt una în mărturisirea lor;” Versiunea King James) (referințe citate în original; citate din Noua Traducere în Limba Română 2006; extinse pentru context, n.tr.). Dacă n-ar fi fost (sau, existat, n.tr.) prejudecata masculină a teologilor de mai târziu împotriva femeilor, Biserica probabil ar fi recunoscut referințele (sau, trimiterile, n.tr.) la ÎNȚELEPCIUNE din Vechiul Testament drept descrieri literale ale RUACH HA KODESH (SFÂNTULUI DUH).

* * * * * * *

Al doilea argument care poate fi oferit în sprijinul genului feminin al SFÂNTULUI DUH este găsit chiar în însele cuvintele atribuite (sau, asociate, n.tr.) lui YAHUVEH și SFÂNTULUI DUH. Cuvântul care înseamnă DUMNEZEU în Limba Ebraică este „ELOHIM.” Majoritatea cărturarilor (sau, specialiștilor în acest domeniu, n.tr.) recunosc (sau, admit, n.tr.) că acest cuvânt are terminație de plural, ceea ce unii folosesc (sau, invocă, n.tr.) pentru a sugera o anticipare a SFINTEI TREIMI în Vechiul Testament. Ceea ce majoritatea cărturarilor ori nu știu ori nu le pasă (posibil și, n-au chef, sau, nu vor, n.tr.) să-și informeze adepții (în original, „constituents,” n.tr.) este că „ELOHIM” nu e pluralul lui „EL,” forma masculină a cuvântului. Este pluralul femininului, „ELOAH.” Cuvântul ELOHIM ar avea atât genul masculin cât și genul feminin asociat cu el. CREATORII noștri ar fi de ambele genuri și bineînțeles că noi știm(,) conform Genezei(,) că (atât, n.tr.) RUACH HA KODESH cât și YAHUSHUA au lucrat cu YAHUVEH pentru a crea Pământul:

Și ELOHIM a creat omul (sau, ființa umană; în original, „man,” n.tr.)v după Chipul SĂU, după Chipul lui ELOHIM EL l-a creat; bărbat și femeie EL i-a creat.” (Geneza 1:27; tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

Aceasta indică (faptul, n.tr.) că ambele genuri există în DUMNEZEIRE. Faptul că SFÂNTUL DUH este reprezentarea stabilită a (sau, pentru, n.tr.) principiul(ui) feminin este mai departe (sau, în plus, n.tr.) sprijinit de cuvântul Ebraic pentru Spirit, „Ruach,” un cuvânt feminin.

Eu îl citez acum pe Ieronim (în original, „Jerome,” n.tr.), autorul (Bibliei în, n.tr.) Latina Vulgată, (recunosc că n-am citit (posibil, în, n.tr.) Latina Vulgată, ci am găsit aceasta prin studiu după ce mi-a fost dată Profeția.) Comentariul lui Ieronim despre Isaia 11: „În Evanghelia Evreilor pe care o citeau Nazarinenii scrie, „Chiar acum MAMA MEA, SFÂNTUL DUH, M-a luat.” Acum, nimeni nu trebuie să fie (sau, să se simtă, n.tr.) ofensat (sau, jignit, n.tr.) de aceasta, deoarece (cuvântul, n.tr.) „spirit” în Ebraică este feminin, în timp ce în limba noastră [Latină] (cuvântul, n.tr.) este masculin și în Greacă este neutru. În divinitate, cu toate acestea, nu există gen.”

Această explicație conține o recunoaștere uluitoare a lui Ieronim – o figură (sau, un personaj, n.tr.) mai ortodox(ă) nu poate fi imaginat(ă) – că cuvântul Ebraic pentru „Spirit,” „Ruach,” este feminin. Acest lucru înseamnă că(,) pentru Creștinii din Secolul I (unu, n.tr.) – care în (cea mai, n.tr.) mare parte operau în lumea Aramaică; (bisericile (Sfântului Apostol, n.tr.) Pavel erau foarte mici în comparație) – RUACH HA KODESH era o Figură (sau, un Personaj, sau, o Prezență, n.tr.) Feminină (în original, „a Feminine Figure,” n.tr.). (Acest lucru, n.tr.) a fost pierdut în traducerea din Ebraică în Greacă, și apoi a fost schimbat cu genul masculin când a fost tradus din Greacă în Latină.

* * * * * * *

În ultimul rând, prejudecata teologică îi conduce (sau, face, n.tr.) pe Creștini să creadă că distincția genului este neimportantă, asumând (sau, presupunând, n.tr.) că nu există (niciun, sau, deloc, n.tr.) gen în DUMNEZEU și că(,) prin urmare, (că – posibil, genul – n.tr.) nu contează și totuși genul masculin este preferat întotdeauna (sau, există mereu o preferință pentru genul masculin, n.tr.). (Posibil, dat fiind că au fost multe, sau, în contextul multor, n.tr.) secole cu acest comportament (al, n.tr.) lideri(lor) Creștini, doctrine și idei făcute de om, eu vreau Adevărul și nu mă rog pentru nimic în afară de Adevărul lui YAHUVEH. Eu cred că (posibil, reprezentarea corectă a acestor lucruri; posibil și, genul, n.tr.) cu adevărat contează. Noi nu avem voie să schimbăm nicio „iotă sau parte a vreunei litere” din Lege (Matei 5:18) (Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci adevărat vă spun că, atâta vreme cât nu vor trece cerul şi pământul, nici măcar o iotă (conform notelor ediției, „sau, cea mai mică literă; iota este echivalentul grecesc al lui „yod,” cea mai mică literă din alfabetul Ebraic,” n.tr.) sau o parte a vreunei litere (conform notelor ediției, prelungirile unor litere din alfabetul Ebraic, n.tr.) nu va fi înlăturată din Lege, înainte să se întâmple toate lucrurile,” n.tr.), și dacă DUMNEZEU este reprezentat ca o „FIINȚĂ” Ce cuprinde (tradus literal, împrejmuiește și în același timp conține înăuntru; „encompassing,” n.tr.) atât genul masculin cât și cel feminin, atunci suntem proști (sau, nebuni/nebune, sau, aiuriți/aiurite, sau, lipsiți/lipsite de bun-simțul rațiunii; cuvântul original, „foolish,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Pildei Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13, pentru a le descrie pe cele cinci fecioare nebune, n.tr.) să ascundem acel fapt în traducerile noastre ale Textului Sacru.

* * * * * * *

Gândiți-vă la o familie și din ce consistă ea – nu mă refer la prostia (sau, nonsensul; în original, „nonsense,” n.tr.) de același sex din era (posibil, de tip, n.tr.) Sodoma și Gomora a cărei experiență o are (sau, prin care trece, n.tr.) această lume acum. Credeți-mă, YAHUVEH nu va fi (sau, refuză să fie, sau, nu permite să fie, sau, nu va permite să fie, n.tr.) batjocorit mult timp. Exact așa cum Sodoma și Gomora au secerat ceea ce a fost semănat atunci, astfel va fi din nou cu cei/cele (sau, oamenii, n.tr.) care acceptă (în special pasiv, fără a lua vreo poziție mental și nefăcând nimic pentru a opri aceste lucruri; în original, „condone,” n.tr.) și fac aceste lucruri.

O familie trebuie (sau, este făcută, sau, menită, n.tr.) să consiste dintr-un tată, o mamă, și copii. Asta este ceea ce aud de la YAHUVEH și proclam, „EU, YAHUVEH(,) am creat o leoaică pentru a-i da naștere doar unui leu și o femeie îi poate da naștere doar unui om (sau, unei ființe umane, n.tr.).” N-ar fi logic că doar DUMNEZEU ÎI poate da naștere unui DUMNEZEU?vi YAHUSHUA este „UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI YAHUVEH”vii (Ioan 3:16, „ Fiindcă atât de mult a iubit DUMNEZEU lumea, încât L-a dat pe singurul LUI FIU (conform notelor ediției, sau, „singurul LUI FIU născut;” „termenul Grecesc pentru „singurul” fiind tradus adesea cu singurul născut;” termenul înseamnă și singurul de un anumit fel, arătând unicitatea, n.tr.), pentru ca oricine crede în EL să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică;” referință citată în original, n.tr.)! Astfel(,) CINE este MAMA CEREASCĂ Care L-a născut (în original, „begat,” n.tr.) pe YAHUSHUA? Este acesta Secretul a ceea ce înseamnă a fi „născut” (în original, „born,” n.tr.) din RUACH HA KODESH?

RUACH HA KODESH este SPIRIT (sau, DUH, n.tr.), atunci (sau, prin urmare, n.tr.) cineva născut din EA devine spirit și RUACH HA KODESH trăiește înăuntrul corpurilor noastre până când murim sau suntem răpiți în Rai (în Răpirea Biblică, „Rapture;” momentul în care adevărații credincioși, care ÎI sunt loiali sau fideli lui DUMNEZEU, vor fi luați de DOMNUL de pe pământ pentru a nu fi supuși chinurilor bătăliei Apocalipsei, care va devasta pământul; acești oameni sunt simbolizați de cele cinci fecioare înțelepte din Pilda Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; versetele despre Răpire sunt de obicei 1 Tesaloniceni 4:15-17, „Vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI că noi, cei vii, care vom fi rămas până la venirea DOMNULUI, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL,” n.tr.), oricare (dintre acestea, n.tr.) vine (sau, se întâmplă, n.tr.) mai întâi. La RUACH HA KODESH cu Natura EI Eternă se referă această Scriptură: „A fi absent/absentă din corp este (sau, înseamnă, n.tr.) a fi prezent/prezentă cu DOMNUL YAHUSHUA” (2 Corintieni 5:8, tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci noi umblăm prin credinţă, nu prin vedere; 8 avem încredere şi ne place mult mai mult să fim departe de trup şi să fim acasă cu DOMNUL;” citat extins pentru context, n.tr.). Eu am primit această Revelație pe când încercam să pun (sau, aduc, n.tr.) dovezi în spatele (sau, sprijinul, n.tr.) celui mai nou Cuvânt de Profeție (sau, Profetic, n.tr.) 90. Scriptura spune, „Litera (este cea care, n.tr.) ucide(,) dar SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) dă viaţă(2 Corintieni 3:6; tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; limbaj arhaic în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Care ne-a şi făcut destoinici să fim slujitorii Noului Legământ, nu al literei, ci al DUHULUI, pentru că litera ucide, dar DUHUL dă viaţă,” n.tr.). Această nouă relație dintre oameni (sau, ființe umane, n.tr.) și RUACH HA KODESH este unul dintre lucrurile care identifică o persoană atunci când se naște din nou (sau, a doua oară; expresie; sau, se naște din punct de vedere spiritual, prin acceptarea lui IISUS HRISTOS, YAHUSHUA HA MASHIACH, ca DOMNUL, Mântuitorul, și Izbăvitorul personal al lui/ei; în original, „they are born again,” n.tr.).

Celor (sau, oamenilor, n.tr.) care vor încerca (sau, vor vrea, sau, vor alege, să încerce, n.tr.) să mă eticheteze fals profet, făceți-vă propria cercetare (sau, cercetați singuri/în bază individuală, n.tr.). Studiați și înfățișați-vă ca oameni încercați (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 2:15; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Străduieşte-te să te înfăţişezi înaintea lui DUMNEZEU ca un om încercat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie ruşine, care explică corect Cuvântul adevărului,” n.tr.). Fiecare Evreu știe că în Ebraică „Ruach” nu este un nume masculin! Spuneți-mi voi, de ce este „ÎNȚELEPCIUNEA” în Sfintele Scripturi, chiar și în KJV („King James Version;” versiunea King James a Bibliei, n.tr.), numită o „EA?” Nu este RUACH HA KODESH „TOATĂ (sau, numai, n.tr.) ÎNȚELEPCIUNE”?

Am Stat (sau, Șezut, n.tr.) în Poala lui TATI YAHUVEH!

Dragostea TATĂLUI (sau, de TATĂ, n.tr.) CERESC

Adăugat pe 20 Iunie 2010

Pe 20 Iunie 2010 am vorbit cu TATI YAHUVEH și am șezut în Poala SA – și exact așa cum îmi odihnisem (sau, sprijinisem, n.tr.) capul pe Umărul unei FIGURI MATERNE precum „MAMA ÎNȚELEPCIUNE” din Proverbe în Visul Mesei Banchetului – eu de asemenea mi-am așezat capul pe Umărul lui ABBA YAHUVEH, TATĂL meu CERESC (sau, DIN CERURI, n.tr.). Eu vreau să împărtășesc aceasta aici pentru că aceasta s-a întâmplat la un moment la care eu eram (continuu, n.tr.) greu persecutată și mult din aceasta (sau, această persecuție, n.tr.) era pentru că eram etichetată drept falsă (posibil, drept fals profet, n.tr.) pentru eliberarea Profețiilor 89 și 90.

Întâlnire (neașteptată, n.tr.)

Deși dormeam, eu știu că acesta nu era un „vis” în sensul obișnuit al cuvântului. Căci eu știu că era realitate. Totul a început cu mine rugându-mă la YAHUVEH și strigând cu voce tare (posibil, din cauza celor, sau, cu privire la cele, n.tr.) mai noi minciuni calomnioase pe care dușmanii le spun cu scopul de a goni oile și mieii departe de această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.). Sentimentele mele nu mai puteau suporta (aceste atacuri, n.tr.). Am spus cu voce tare:

ABBA YAHUVEH în NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH, TE ROG IA-MĂ ACASĂ ÎN RAI! NU VREAU SĂ MAI FIU AICI PE ACEST PĂMÂNT! NU CER (sau, nu TE rog, n.tr.) SĂ MOR, EU PUR ȘI SIMPLU (sau, doar, n.tr.) VREAU SĂ VIN ACASĂ ÎN RAI AȘA CUM TU L-AI LUAT PE Ilie din Vechime! ACEASTĂ LUME ESTE ATÂT DE MIZERĂ ȘI EU NU CER (sau, nu TE rog, n.tr.) SĂ MOR [DAR] PENTRU CĂ EU NU VREAU CA TRUPUL MEU CARE A TRĂIT SFÂNT PENTRU TINE SĂ FIE ÎNGROPAT VREODATĂ PE (posibil și, ÎN, n.tr.) ACEST PĂMÂNT MIZER.

Apoi, eu mă uitam la forma (sau, conturul, n.tr.) a ceea ce arăta ca un bărbat foarte mare (sau, voluminos; în original, „large,” n.tr.) dar eu niciodată nu I-am văzut FAȚA (sau, CHIPUL, n.tr.). Și totuși eu știu că era ABBA YAHUVEH! EL ședea în scaunul tapițat (sau, capitonat, n.tr.) de vizavi de mine în dormitorul meu! Eu nu pot explica (acest lucru, n.tr.) deoarece eu știu că YAHUVEH folosește pământul drept scaun (sau, taburet, n.tr.) pentru Picioarele SALE (în original, „footstool;” limbaj folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 66:1; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Aşa vorbeşte DOMNUL: / «Cerul este Tronul MEU, / iar pământul este aşternutul Picioarelor MELE!»” n.tr.) și astfel EL cu siguranță n-ar fi putut încăpea în acel scaun sau această casă și totuși EL a venit la mine în acest mod.

EL a spus, „Vino aici,” cu o voce severă. Îmi era frică că spusesem ceva greșit și nu m-am dus la EL. În loc de asta mi-am amintit cum Iov a avut probleme (sau, dat de necaz, n.tr.) pentru că L-a chestionat (posibil și, pus la îndoială, n.tr.) pe YAH.

Apoi EL ȘI-a întins Brațele și cu o Voce mai moale a remarcat, „Am spus(,) vino aici.” Și ca un copilaș m-am dus la TĂTICUL meu și m-am așezat în Poala SA. Și eu pur și simplu am început să-mi descarc inima cu toate motivele pentru care nu mai voiam să fiu pe acest pământ. I-am spus că eram sătulă și doar mi-am revărsat frustrările. Părea a fi fără a respira (sau, trage o suflare, măcar, n.tr.). Am vorbit atât de repede.

Eu doar îmi amintesc LUMINA peste tot în jurul figurii lui al meu TATI YAH și albețea Părului, dar eu nu-I puteam vedea FAȚA (sau, CHIPUL, n.tr.).

Apoi EL ȘI-a luat Mâna fără a spune un cuvânt și EL mi-a pus capul pe Umărul LUI... Când m-am trezit aveam așa BUCURIE pentru că știam că era mai mult decât un vis. Știu că șezusem în poala lui TATI YAH.

Sfârșitul Întâlnirii (neașteptate, n.tr.)

Am adormit atât de deprimată pentru că acești dușmani mă bătuseră atât de brutal cu cuvintele lor și m-am trezit cu BUCURIE și toată gospodăria (sau, întreaga gospodărie, n.tr.) poate mărturisi acest lucru. Atât de puternice sunt cuvintele noastre. Când noi vorbim chiar din frustrare, YAHUVEH ascultă fiecare cuvânt.

Eu nu știu dacă (acest lucru, n.tr.) are vreun lucru de-a face cu asta, dar pictura Un Minut Până la Miezul Nopții (pictura unei viziuni a Raiului unde YAHUSHUA mijlocește și plânge pentru oamenii SĂI (posibil și, Poporul SĂU; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „people,” n.tr.)) atârnă pe peretele din spatele acelui scaun unde a stat (sau, șezut, n.tr.) YAHUVEH. Acum eu iubesc acest scaun vechi (și, n.tr.), urât! Mă uit la el de multe ori pe zi și întotdeauna îmi amintesc cât de mult TATĂL nostru CERESC YAHUVEH ÎȘI iubește copiii.

Acum eu știu (că, n.tr.) nu doar în Rai mi-am așezat eu capul pe Umărul MAMEI ÎNȚELEPCIUNE, MAMEI RUACH HA KODESH, ci acum de asemenea (și, n.tr.) pe Umărul lui ABBA YAHUVEH chiar aici în dormitorul meu. Lăsați-i pe dușmani să batjocorească. Eu jur pe sufletul meu că acest lucru este adevărat și (că, n.tr.) doar rod bun a survenit! (Acest lucru, n.tr.) doar m-a încurajat să continui și să umblu în chemarea mea și să conduc suflete la YAHUSHUA! Pe măsură ce (sau, pe când, n.tr.) citiți următoarele Profeții, rămâneți conștienți de rodul bun pe care ele îl crează (și, poartă, n.tr.) și (faptul că, n.tr.) ele întotdeauna ÎL indică pe YAHUSHUA pentru MÂNTUIRE.

Apostol și Profet

Elisheva Eliyahu

* * * * * * *

NU există NICIUN alt MIJLOCITOR înaintea TRONULUI (lui, DUMNEZEU, n.tr.) cu excepția lui YAHUSHUA. Doar prin NUMELE SĂU și doar prin SACRIFICIUL SĂU DE SÂNGE, care este numit NOUL LEGĂMÂNT DE SÂNGE, există MÂNTUIRE.

SFÂNTUL DUH, în Profeția 90

* * * * * * *

Profeția 90 Începe:

27 Februarie 2007

EU SUNT (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” posibil și, emfază în original, EU cu adevărat SUNT, n.tr.) MAMA SHKHINYAH;

EU SUNT (dublu-sens și emfază conform notei anterioare, n.tr.) numită „ÎNȚELEPCIUNE”viii;

Și(,) în Ebraică, „RUACH HA KODESH”;

Și de asemenea numită „SFÂNTUL DUH.”

Elisabeth [Elisheva], EU SUNT (dublu-sens și emfază conform notei anterioare, n.tr.) femeia mai în vârstă (pe al Cărei, n.tr.) umăr ți-ai odihnit tu capul în Rai, în ceea ce tu numești un vis și totuși (acesta, n.tr.) a fost nu numai un vis(,) (acesta, n.tr.) este (timp prezent conform originalului, n.tr.) cu atât mai mult. Elisabeth [Elisheva], îți amintești când ai împărtășit visul cu lumea (sau, oamenii, n.tr.) și ai spus că tu „nu știi (versiunea needitată, dinainte de anul 2016, a Sfintei Profeții avea termenul, „nu știți,” plural, n.tr.) cine era femeia aceea la masa banchetului (sau, ospățului, n.tr.) din Rai, care mă iubește cu o dragoste atât de copleșitoare?”

EU îți dau răspunsul acum. Eram EU, MAMA ta SHKHINYAH, MAMA ta ÎNȚELEPCIUNE. Acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) nu te-ai mai mâhnit tu vreodată (posibil, de atunci, n.tr.) sau n-ai mai simțit tu (de atunci, n.tr.) golul (posibil, sufletesc sau spiritual, n.tr.) de a nu fi cunoscut niciodată dragostea unei mame (sau, dragostea de mamă, n.tr.). Fiecare bebeluș se naște cu o dorință și o nevoie de dragostea unei mame și a unui tată, pentru că toți oamenii (sau, toate ființele umane, n.tr.) se nasc ca prunci cu o nevoie de dragoste și protecție pământească a unei mame și unui tată. DRAGOSTEA MEA este cea în care te-ai cufundat tu atunci (sau, pe, n.tr.) când ai șezut (sau, stat, n.tr.) la masa banchetului (sau, ospățului, n.tr.) din Rai cu MINE și CERESCUL tău ABBA YAHUVEH așteptând ca ceilalți să ți se alăture.

DRAGOSTEA ȘI PREZENȚA MEA te-au învăluit, căci EU SUNT (dublu-sens și emfază conform notelor anterioare; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU (cu adevărat) SUNT” n.tr.) SFÂNTA ta MAMĂ. EU SUNT (dublu-sens și emfază conform notei anterioare, n.tr.) SINGURA REGINĂ A RAIULUI.ix Nu există nicio alta. (satana are contrafacerea lui – ea a venit ca Jezebel și acel spirit a invadat majoritatea bisericilor (posibil, de, n.tr.) unde odată EU le numeam Sfinte. Într-un anumit moment (sau, într-o anumită perioadă, n.tr.) SFÂNTUL MEU DUH, SFÂNTA MEA PREZENȚĂ ȘI SFÂNTA PUTERE DE UNGERE era (singular conform originalului, n.tr.) binevenită, precum și Sfinții MEI Profeți și Apostoli – erau căutați – dar acum majoritatea sunt insultați și goniți.)

Există doar O SINGURĂ AUTENTICĂ (sau, adevărată; în original, „GENUINE,” n.tr.) SFÂNTĂ MAMĂ și EU SUNT (dublu-sens și emfază conform notelor anterioare, n.tr.) de asemenea numită SFÂNTUL DUH. Nu credeți minciunile pe care le predă (sau, îi învață pe oameni, n.tr.) Biserica Catolică atunci când (sau, deoarece, n.tr.) ei o iau pe Miriam (Maria)(,) mama pământească a lui YAHUSHUA(,) și o unesc ca parte din SFÂNTA TREIME. Ea a fost mama LUI pământească, dar EU SUNT (dublu-sens și emfază conform notelor anterioare; Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU (cu adevărat) SUNT,” n.tr.) – MAMA LUI CEREASCĂ.

Nu există niciun alt MIJLOCITOR înaintea Tronului (lui DUMNEZEU, n.tr.) cu excepția lui YAHUSHUA. Doar prin NUMELE LUI și doar prin SACRIFICIUL LUI DE SÂNGE, care este numit (sau, se numește, n.tr.) NOUL LEGĂMÂNT DE SÂNGE (în original, „the NEW BLOOD COVENANT,” n.tr.)x, există mântuire.

Mama pământească a lui YAHUSHUA a avut nevoie de un MÂNTUITOR și ea. Ea n-a fost (posibil și, nu era, n.tr.) perfectă, nici n-a pretins a fi. Ea chiar ÎL numea pe EL „DOMN” (posibil și, „DOAMNE,” n.tr.). Și dacă ea ar fi fost perfectă, sângele ei ar fi fost cel sacrificat la Calvar care ar fi sacrificiu pentru păcate. Ea nu i-a cerut niciodată nimănui s-o venereze, nici nu dorește (acest lucru, n.tr.). Ea doar vrea ca oamenii să fie direcționați către FIUL ei, YAHUSHUA HA MASHIACH. Avertizează-i pe Catolici să nu cheme (sau, apeleze la, n.tr.) numele ei la ora morții lor. În loc de asta, să cheme (sau, apeleze la; posibil și, apelați la; persoană nespecificată în original, n.tr.) singurul NUME care poate mântui, YAHUSHUA HA MASHIACH!

EU (cu adevărat; emfază și dublu-sens conform notelor anterioare; „I AM speaking forth,” n.tr.) proclam aceste Revelații prin tine Elisabeth [Elisheva] astfel încât tu să le spui oamenilor Sfinți.

Dacă (acești oameni, n.tr.) vor primi (sau, vor accepta, sau, vor vrea să primească, n.tr.) ceea ce este vorbit în această Profeție, (acești oameni, n.tr.) vor vedea din nou semne, minuni, și miracole precum în Timpurile din Vechime(,) când YAHUSHUA umbla pe pământ – dacă (acești oameni, n.tr.) vor îmbrățișa (sau, accepta; sau, vor vrea, sau, vor accepta, să accepte, n.tr.) Adevărurile adevăratului (sau, despre adevăratul, n.tr.) Shabbat și EU nu MĂ refer la Duminică!

Învățați importanța de a-L cinsti pe YAHUSHUA prin Sfintele Sărbători! Evitați (persistent, n.tr.) sărbătorile păgâne care încearcă să le ia locul adevăratelor Zile Sfinte cerești! Folosiți NUMELE SACRE Ebraice! Trăiți Sfinți/Sfinte (sau, în mod Sfânt, n.tr.) și nu compromiteți nici nu vă fie rușine să proclamați ceea ce voi știți a fi adevărat! Veți vedea o Ungere mai mare (sau, mai importantă, sau, mai puternică, n.tr.) decât ați mai avut voi experiența (sau, cunoscut voi, n.tr.) vreodată în aceste Timpuri de Sfârșit (în original, „End Times,” n.tr.)!

Sfinții au devenit mai Sfinți și răii (sau, oamenii malefici, n.tr.) au devenit mai răi (sau, malefici, n.tr.) (posibilă referire la 2 Timotei 3:12-13, descrierea Timpurilor de Sfârșit; „Toţi cei ce vor să trăiască o viaţă evlavioasă în YAHUSHUA HA MASHIACH vor fi persecutaţi, 13 în timp ce oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, înşelându-i pe alţii şi înşelându-se pe ei înşişi,” n.tr.). Acum este timpul (sau, momentul, n.tr.) pentru o Ungere mai mare (sau, mai importantă, sau, mai puternică, n.tr.) și Revelații prin Profeții și Cuvinte de Cunoaștere.

Nu luați Împărtășania de bună (sau, n-o bagatelizați pentru că vă este prea familiară; sau, n-o luați drept garantată sau mereu disponibilă, n.tr.)! Ea este o armă zilnică de folosit împotriva satanei deoarece îi reamintiți – (că, n.tr.) nu are niciun drept de a vă revendica (sau, asupra voastră, n.tr.)! Mustrați păcatul și păcătoșii și nu vă fie frică de ce gândesc (sau, cred, n.tr.) alții atunci când proclamați și avertizați. Ați prefera să jigniți simpli oameni (sau, ființe umane, n.tr.) sau pe YAHUVEH? E atât de trist, cum libertatea de a vorbi împotriva relelor acestui pământ este (acum, sau, continuu, n.tr.) redusă la tăcere (sau, amuțită, n.tr.) pentru că atâția dintre Sfinții MEI copii rămân tăcuți. O libertate după alta (sau, un drept după altul, n.tr.) este jupuit(ă) de la voi peste tot în lume!

Unde erau Sfinții copii din America și (din, n.tr.) jurul lumii, când Judecătorul Roy Moore (fostul Judecător Suprem al Statului Alabama, Statele Unite; în prezent suspendat din funcție, n.tr.) a fost copleșit numeric de păgâni și de guvernul American? El s-a luptat pentru a păstra un monument de piatră pe care-l proiectase și ridicase în onoarea (sau, cinstea, n.tr.) lui YAHUVEH și care expunea Cele Zece Porunci. Un judecător trebuie să reprezinte (și, să susțină, sau, să apere, în special în mod public, n.tr.) Dreptatea (în original, „Righteousness;” același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” n.tr.) și Adevărul.

Judecătorule Roy Moore, Raiul te-a promovat cu acel titlu și nimeni nu-l poate lua de la tine! Tu ești cinstit (de către alții; în original, „you are honored,” n.tr.) în Rai pentru ceea ce ai făcut pe 27 August 2003 în Alabama. Fiecare lacrimă pe care ai vărsat-o este înregistrată în Rai și a venit ca (posibil și, sub formă de, sau, precum, n.tr.) o mireasmă dulce la Nările lui YAHUVEH datorită dragostei și loialității tale față de EL și YAHUSHUA.

Cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care s-au pus (sau, aranjat, n.tr.) pe sine ca judecător și juriu (sau, jurați, n.tr.) asupra ta, și judecătorul corupt – care ți-a luat promovarea, dată ție de către Rai, de Judecător Suprem al Alabamei (în original, „Supreme Chief Justice of Alabama,” n.tr.) – vor gusta cum e să înoate în Lacul de Foc. Toți (oamenii, n.tr.) care au luat parte vor sta înaintea lui YAHUVEH, JUDECĂTORUL ÎNTREGII CREAȚII!

Pentru toți oamenii care (cu adevărat, n.tr.) s-au rugat și au mijlocit și l-au încurajat pe acest om, și au plâns cu el, și s-au mâhnit cu el: lacrimile voastre sunt de asemenea înregistrate în Rai. El a sacrificat totul pentru că a refuzat să compromită Adevărul.

De ce fiecare biserică din jurul acestei lumi, în special în Alabama și așa-numita „Centură a Bibliei” (zone Protestante conservatoare din Sudul și Centrul Statelor Unite; credința joacă un rol important în viața de zi cu zi și prezența la biserică este mai mare decât media națională; în original, „Bible Belt,” n.tr.) nu l-au sprijinit pe acest om și nu au protestat cu el? Vă spun EU de ce! V-ați temut că veți fi atacați/atacate și voi. L-ați lăsat pe Fratele vostru în YAHUSHUA să fie copleșit numeric de păgâni. Ați făcut scuze și ați spus, „Ei bine, el (într-adevăr, n.tr.) a încălcat legea și n-a înlăturat monumentul când i s-a spus să facă astfel.” Cum îndrăzniți! Ați fost testați/testate (sau, încercați/încercate, n.tr.) și ați picat testul.

De câte furtuni, secete, valuri de caniculă(,) și inundații,

va fi nevoie, pentru a vă trezi și (sau, ca, n.tr.) să luptați

pentru ceea ce voi știți că este Sfânt și drept (sau, corect, n.tr.)?

Așteptați doar până când YAHUVEH calcă apăsat (în original, „stomps,” n.tr.) cu Piciorul SĂU

și pământul vostru se cutremură de frică.

Așteptați doar până când foametea, pestilența(,) și boala

vă acoperă statele

și vă veți ruga și întreba, „De ce?”

Sfinților/Sfintelor (gen nespecificat în original, n.tr.), încurajați-l! Nu uitați prețul pe care el l-a plătit. El a făcut ceea ce atât de puțini dintre voi faceți și (acel lucru, n.tr.) este a vă ridica împotriva mulțimii și a vorbi (public, n.tr.) împotriva a ceea ce voi știți că este rău (sau, malefic, n.tr.).

Homosexualitatea se răspândește nestăpânit (și/sau, foarte repede; în original, „is running rampant,” n.tr.). Copiii sunt (acum, sau, continuu, n.tr.) spălați la creier (în original, „brainwashed, n.tr.) la vârsta de preșcolari să creadă că homosexualitatea și căsătoria de același sex sunt normale. Ce duhoare în Nările lui YAHUVEH, au devenit sistemele judiciare și politice. Bisericile Babilonului îmbrățișează (sau, acceptă cu brațele deschise, n.tr.) și-și încurajează congregația să nu vorbească (în special, în mod public, n.tr.) împotriva păcatului sau păcătoșilor. Bisericile organizate au ceea ce YAHUVEH numește o „abominare”xi stând în spatele amvoanelor și numindu-se pe sine predicatori (în original, „preachers,” n.tr.).

Cei câțiva (oameni, n.tr.) Sfinți care rămân în aceste biserici sunt goniți,

sau respinși și insultați.

Pastorii mint congregația și spun,

Orice zi poate fi un Sabat,”

și continuă cu Duminica făcută de om.

(Acești oameni, n.tr.) foarte curând vor plânge

din cauza a ceea ce vor secera...

pentru că învață (oamenii, n.tr.) și fac (sau, practică, n.tr.) asta.

Îți amintești Elisabeth [Elisheva], cum în Visul cu Masa Banchetului (sau, Ospățului, n.tr.), (acel vis, n.tr.) părea ca și cum ar fi realitate? Aceasta este pentru că EU SUNT (dublu-sens și emfază conform notelor anterioare, n.tr.) CEA Care te-a dus în Rai, (re)amintindu-ți cum te simți (posibil, acolo, n.tr.) pe când tu ți-ai așezat iubitoare capul pe Umărul MEU, în ceea ce tu acum numești „Visul Mesei Banchetului.”

NUMELE MEU este MAMA (în original, „MOMMA,” n.tr.) SHKHINYAH.

EU SUNT (dublu-sens și emfază conform notelor anterioare, n.tr.) DRAGOSTEA MAMEI CEREȘTI (posibil și, DRAGOSTEA CEREASCĂ DE MAMĂ, n.tr.)

după care tu ai tânjit întotdeauna.

EU am făcut asta pentru a-ți arăta că...

nu ești un copil fără mamă,

la fel cum nu ești un copil fără tată.

YAHUVEH și EU suntem PĂRINȚII tăi CEREȘTI,

exact așa cum NOI le suntem PĂRINȚI tuturor –

ale căror nume se găsesc în Cartea MIELULUI A Vieții.

EU îți spun asta pentru că de-o viață întreagă tu te-ai mâhnit și ai simțit un vid gol (emfază conform originalului; sau, un gol foarte mare; „an empty void,” n.tr.), cum o fac și alții/altele, căutând mereu dragostea unei mame pământești și a unui tată (pământesc, n.tr.)(,) și totuși ție ți-au (posibil și, vouă v-au; persoană nespecificată în original, n.tr.) fost dați PĂRINȚI CEREȘTI Care niciodată nu te (sau, vă, n.tr.) vor lăsa nici părăsi (în special, la nevoie; termenul original, „forsake,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 27:46; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi pe la ceasul al nouălea, YAHUSHUA a strigat cu glas tare: „ELI, ELI, lema sabactani?”, care înseamnă „DUMNEZEUL MEU, DUMNEZEUL MEU, de ce M-ai părăsit?” (conform notelor ediției, posibil citat din Psalmul 22:1, „DUMNEZEUL meu, DUMNEZEUL meu, de ce m-ai părăsit? / Eşti atât de departe de izbăvirea mea / şi de cuvintele strigătului meu!”) n.tr.), nici nu te vor răni în vreun fel.

EU îți spun asta astfel încât alții/altele – care simt că au același vid, cu părinți nemântuiți care refuză să-L accepte pe YAHUSHUA ca MASHIACH, singurul MESIA – să realizeze că nu le lipsește nimic în YAHUSHUA. Ei au atât un TATĂ CERESC cât și o MAMĂ CEREASCĂ și NOI suntem SPIRIT (sau, DUH, n.tr.) (Ioan 4:24; „DUMNEZEU este DUH, iar cei ce I se închină trebuie să I se închine în Duh şi în Adevăr;” referință citată în original, n.tr.) așa cum erau toți oamenii (sau, toate ființele umane, n.tr.) înainte ca ei/ele să se nască pe Pământ. Așa cum este scris, ține minte (posibil și, amintește-ți, n.tr.), „Carnea și sângele (expresie; sau, natura trupească a omului; în original, „flesh and blood,” n.tr.) nu pot intra în Regatul Raiului” (1 Corintieni 15:50; „50 Ceea ce spun, fraţilor, sunt următoarele: carnea şi sângele nu pot să moştenească Împărăţia lui DUMNEZEU, şi nici putrezirea nu poate moşteni nemurirea;” referință citată în original, n.tr.).

EU împărtășesc acest Secret din Rai astfel încât cei (sau, oamenii, n.tr.) care-L iubesc pe (PREA)IUBITUL MEU FIU, YAHUSHUA, și-L acceptă ca MESIA să nu cadă în plasa minciunilor (sau, să nu fie convinși de minciunile, n.tr.) religiilor făcute de om și să apeleze la mama pământească a lui YAHUSHUA, Maria, la ora morții lor. În loc de asta, apelați la NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH și căiți-vă și cereți Milă. Amintește-le de Sfânta Scriptură cu Propriile Cuvinte ale lui YAHUSHUA vorbite în Ioan (Yohanan) (numele Ebraic al Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, n.tr.) 10:1-30.xii

Dragostea niciunui părinte pământesc nu se poate compara cu Dragostea NOASTRĂ Cerească. EU îți spun asta pentru a o împărtăși cu toți copiii NOȘTRI, în special cei care au un gol (tradus literal, un gol complet, sau, vid; „void,” n.tr.) în viețile lor(,) necunoscând vreodată dragostea unei mame sau a unui tată pământesc. EU le vorbesc tuturor celor care au fost abuzați emoțional, fizic(,) și sexual și au tânjit după dragostea unui Sfânt tată și a unei (Sfinte, n.tr.) mame.

Acceptați-L pe YAHUSHUA drept al vostru MASHIACH (MESIA) și permiteți-MI să vă umplu (complet, n.tr.) cu SFÂNTA MEA DRAGOSTE, PREZENȚĂ, și PUTERE UNSĂ; permiteți-MI să fiu MAMA voastră SHKHINYAH.

EU SUNT (dublu-sens și emfază conform notelor anterioare, n.tr.) ACEEAȘI (cu CEA, n.tr.) pe Care O numiți SFÂNTUL DUH.

EU SUNT (dublu-sens și emfază conform notelor anterioare, n.tr.) CEA Care vă învață binele de rău, exact așa cum

slujba (sau, sarcina; în original, „job,” n.tr.) unei Sfinte mame pământești este de a vă fi mentor în același mod.

Iubita MEA fiică Elisabeth [Elisheva], spune-le pentru MINE, dacă ei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) doar vor primi (sau, accepta să primească, n.tr.) această Revelație, ei/ele nu vor mai simți niciodată acel vid înăuntrul (posibil și, dinăuntrul, n.tr.) lor.

În Manuscrisele din Vechime,

citiți și vedeți:

la „ÎNȚELEPCIUNE” se face referire ca la „EA;”

Și în Scripturile din Vechime,

la MINE (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.)xiii – se face referire ca la „EA.”

Studiați și înfăţişați-vă ca oameni încercați (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a 2 Timotei 2:15; citat anterior, n.tr.).

Toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care se îndoiesc de acest Cuvânt și te atacă pentru că proclami acest Secret, ori nu sunt de-ai DUHULUI MEU SFÂNT și numele lor nu se găsește în Cartea MIELULUI A Vieții – căci oile lui YAHUSHUA cu adevărat ÎI aud Vocea – ori (acești oameni, n.tr.) au o măsură de credință, totuși preferă să nu fie controversați și continuă să urmeze traducerile greșite ale Noului Testament (în care, n.tr.) cuvântul „EL” este folosit în loc de „EA.”

(Acești oameni, n.tr.) preferă să urmeze învățăturile omului în loc de SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU și ADEVĂRUL pe care EU l-am rezervat pentru acest Timp de Sfârșit. Toți (oamenii, n.tr.) care citesc aceasta, este alegerea voastră dacă vreți să umblați într-o Intimitate mai profundă cu CEA pe Care O numiți SFÂNTUL DUH sau nu. EU nu forțez pe nimeni să facă asta. Mireasa lui YAHUSHUA se va bucura (sau, veseli, n.tr.) de această nouă Revelație, pentru că ei/ele întotdeauna încearcă (continuu, n.tr.) să cunoască (sau, afle, n.tr.) Secretele Raiului.

Există Trei Tronuri Domnitoare (sau, de Domnie; în original, „Three Ruling Thrones,” n.tr.). YAHUVEH șade în mijloc, YAHUSHUA HA MASHIACH șade de partea dreaptă a (sau, de-a dreapta, n.tr.) lui YAHUVEH și EU, MAMA voastră SHKHINYAH, șed de partea stângă. TOȚI TREI DINTRE NOI (litere mari conform originalului, n.tr.) domnim în Rai în mod egal și suntem CO-CREATORI. Totuși(,) există doar un singur MASHIACH, numit YAHUSHUA. Doar prin NUMELE și SÂNGELE lui YAHUSHUA există mântuire pentru oamenii de pe Pământ.

YAHUSHUA este singura UȘĂ A MÂNTUIRII care duce în Rai. Oricine care încearcă să intre înăuntru (sau, să pătrundă, n.tr.) prin alt nume sau (altă, n.tr.) cale va găsi doar ușa spre iad. Nu fiți înșelați. Există multe religii dar doar o singură ușă spre Rai prin NUMELE și SFÂNTUL SÂNGE FĂRĂ DE PĂCAT care a fost sacrificat de către YAHUSHUA.xiv

Religia unică mondială (în original, „the one world religion,” n.tr.) care se străduiește să combine toate religiile și diferite(le) doctrine făcute de om într-una este o minciună și doar va conduce suflete în iad.

Secretul NUMELUI MEU a fost sigilat (sau, pecetluit, n.tr.) în Cartea lui Daniel.xv Și acum EU îl eliberez în acest moment pentru a-i încuraja pe toți Sfinții MEI copii care înfometează să mănânce Carne Spirituală tare (sau, puternică; în original, „strong,” n.tr.), deoarece ei/ele deja au digerat Laptele Cuvântului cu ușurință. Acestea sunt zile (foarte, n.tr.) periculoase (în original, „perilous,” n.tr.) și zile mai rele (sunt, n.tr.) înainte (sau, urmează să vină, n.tr.).

YAHUSHUA a promis că Ioan (Yohanan) a botezat cu apă, dar YAHUSHUA botează cu FOCUL SFÂNTULUI DUH. SFÂNTUL MEU FOC este cel despre care vorbește EL.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; notă anterioară, n.tr.) (CEA Care cu adevărat este; în original, „THE,” articol hotărât intraductibil, n.tr.) RUACH HA KODESH;

Și EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MAMA CEREASCĂ A LUI YAHUSHUA.

YAHUVEH este TATĂL LUI CERESC.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MAMA SHKHINYAH GLORIA! (sau, SLAVA; în original, „MOMMA SHKHINYAH GLORY,” n.tr.)

Și SFÂNTA MEA LUMINĂ este cea care (posibil și, ceea ce, n.tr.) radiază de pe fețele Sfinților MEI copii, cei/cele care cu adevărat (NE, sau, ÎI; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) iubesc, venerează(,) și (NI, sau, LI, n.tr.) se supun lui (sau, ascultă de, n.tr.) ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA(,) și MINE, (CEA Care cu adevărat este; notă anterioară, n.tr.) RUACH HA KODESH. Prin Ungerea MEA sunt toate lucrurile posibile prin NUMELE LUI YAHUSHUA.xvi

Nu v-a spus al vostru MESIA, YAHUSHUA, că EL trebuia să părăsească acest pământ, dar că EL nu vă va lăsa (sau, nu urma; posibil și, nu voia să vă lase, n.tr.) singuri, (că, n.tr.) EL urma să trimită (sau, va trimite, n.tr.) MÂNGÂIETORUL?xvii Și EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) CEA Care vă alină temerile, vă încurajează, vă este mentor(,) și vă mângâie ca o mamă, nu-i așa?

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MAMA SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.)!

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) SFÂNTUL DUH Care a venit în Camera de Sus cu SFÂNTUL MEU VÂNT și SFÂNTUL FOC așa (sau, după, n.tr.) cum este afirmat în Faptele Apostolilor (2:1-4; citat anterior, n.tr.). EU i-am umplut pe discipoli cu SFÂNTUL MEU FOC UNS pe (sau, atunci, n.tr.) când zăboveau pentru MINE în Camera de Sus.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) CEA Care a venit precum UN VÂNT PUTERNIC Care a suflat în Camera de Sus și acesta este motivul pentru care EU am născut, prin tine Elisabeth [Elisheva], această Parohie (sau, activitate de evanghelizare; „Ministry,” n.tr.) – pentru a le predica (sau, a-i învăța despre credință; în original, „minister,” n.tr.) atât (pe) Evrei(lor) cât și (pe) Gentili(lor) (tradus literal din original; „Gentiles;” cuvânt înrudit cu „gintă;” oameni care nu sunt de neam Evreiesc; Biblia în Limba Română traduce acest cuvânt drept „neamuri,” n.tr.) – și EU am dat Numele acestei Parohii, Parohia DE FOC RUACH HA KODESH VÂNT ATOTPUTERNIC ALEPH și TAV (în original, „ALEPH & TAV ALMIGHTYWIND RUACH HA KODESH FIRE Ministry,” n.tr.)xviii!

Iubită fiică Elisabeth [Elisheva], la început(,) înainte ca tu să știi de rădăcinile tale Evreiești, tu încă făceai parte din bisericile organizate Penticostale. Totuși(,) EU, MAMA SHKHINYAH, sunt CEA Care i-a dat acestei Parohii numele Parohia DE FOC AL SFÂNTULUI DUH VÂNT ATOTPUTERNIC ALFA și OMEGA (în original, „ALPHA & OMEGA ALMIGHTYWIND HOLY GHOST FIRE Ministry,” n.tr.), precum și același nume cu VÂNT PUTERNIC (în original, „AMIGHTYWIND;” există două variante ale numelui Parohiei, Vânt Atotputernic, „ALMIGHTYWIND,” și Vânt Puternic, „AMIGHTYWIND,” n.tr.). Într-o zi EU știam că vei fi (sau, urma să fii, n.tr.) folosită pentru a împărtăși unele dintre Secretele Raiului cu Sfânta MEA seminție.

EU, MAMA SHKHINYAH, sunt CEA Care te-a avertizat Elisabeth [Elisheva], chiar înainte ca tu să fi auzit vreodată de Internet, să nu denumești această Parohie după tine însăți. Și EU ți-am uns urechile pentru ca tu să auzi (fizic, n.tr.) Vocea lui YAHUVEH trezindu-te și avertizându-te în ziua în care Jimmy Swaggart (pastor și evanghelist Penticostal din Statele Unite, cu emisiuni la televizor; demis din funcția bisericească datorită unor scandaluri publice cu prostituate, n.tr.) a căzut și a mărturisit [păcatul lui] înaintea întregii lumi.

În acea dimineață YAHUVEH te-a trezit și a spus,

Păzește-te (posibil și, păziți-vă; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.), fiecare parohie (de)numită după om va cădea, căci atunci când păstorul cade oile se împrăștie” (21 Februarie 1988).

Mândria pătrunde (în om, n.tr.) când un bărbat sau o femeie face asta.

Astfel păziți-vă – Joyce Meyers, Marilyn Hickey, Juanita Bynum, Paula White, Jan Crouch, Paul Crouch, Creflo Dollar, T.D. Jakes, Jessie Duplantis, Joel Osteen (predicatori Protestanți din Statele Unite, n.tr.), printre nenumărați alții atât femei cât și bărbați – voi odată erați atât de umili (sau, smeriți, n.tr.), umpluți cu DUHUL MEU, și acum sunteți gata pentru o mare (sau, importantă, n.tr.) cădere.

Din cauza mândriei voastre veți fi dărâmați/dărâmate de pe piedestalurile voastre. Și dacă nu vă căiți de practicile voastre ticăloase (sau, modurile voastre ticăloase de a face lucrurile, n.tr.)(,) ceea ce a fost făcut în secret va fi strigat de pe acoperișurile caselor și veți fi îngropați/îngropate sub propriile voastre piedestaluri.

Aceasta li se aplică tuturor parohiilor numite după ei înșiși/ele însele (sau, după predicatorii lor, n.tr.). Niciun simplu om (sau, ființă umană, n.tr.) nu a plătit SACRIFICIUL SUPREM pentru a face asta, și voi ați fost avertizați prin acest Profet, prin Mesaje Profetice în repetate rânduri (sau, iar și iar, n.tr.). Când veți fi în fața lui YAHUVEH, nu veți avea nicio scuză de ce NE-ați furat Gloria (sau, Slava, n.tr.) și ați îngrămădit gloria (sau, slava, n.tr.) asupra voastră înșivă/însevă astfel încât numele voastre pământești să fie înălțate și nu YAHUVEH, YAHUSHUA, sau EU, (CEA Care cu adevărat este; notă anterioară, n.tr.) RUACH HA KODESH!

NOI nu NE împărțim Gloria (sau, Slava, n.tr.) cu NICIUN bărbat sau (NICIO, n.tr.) femeie!xix Voi care faceți asta veți afla cu greul ce li se întâmplă celor care au făcut asta.

Un avertisment pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care se numesc pe sine „Sfinți/Sfinte” și cred că sunt potriviți/potrivite (sau, demni/demne, n.tr.) de a purta coroană, a purta (sau, duce, n.tr.) un sceptru(,) și a șede pe un tron – și a purta robe lungi preoțești – iertând (termenul original se referă la iertarea de după Spovedanie, în special cea de rit Catolic; „making absolution for,” n.tr.) păcatele altora. Doar YAHUSHUA HA MASHIACH a plătit PREȚUL SUPREM – pentru a fi singura SFÂNTĂ ISPĂȘIRE UMANĂ DE SÂNGE FĂRĂ DE PĂCAT pentru un sacrificiu pentru păcat.

YAHUSHUA este perfect și fără de păcat în toate felurile. Nici măcar un (singur, n.tr.) gând păcătos nu I-a trecut prin Minte! Cum îndrăzniți să-i învățați pe oameni să vă venereze pe voi și să furați Lauda, Cinstea, și Gloria (sau, Slava, n.tr.) NOASTRĂ! Cum îndrăzniți să-i faceți pe alții să se încline și să vă sărute mâna! Și să îngenuncheze la picioarele voastre! Flăcările iadului și Lacul de Foc vor fi următoarea voastră locuință după ce se termină viața aceasta.

Ați fost avertizați/avertizate. Ce preț ați plătit voi pentru a face asta? Sunteți voi fără de păcat? V-ați dat voi viața drept sacrificiu? Și ați murit și ați înviat voi a treia zi? Și v-ați înălțat voi la Cer patruzeci de zile mai târziu? Ședeți voi acum la Mâna Dreaptă a (tradus literal; sau, de-a Dreapta, n.tr.) lui YAHUVEH?

Niciunul/Niciuna dintre voi care acceptați (în special pasiv, fără a lua vreo poziție mental și nefăcând nimic pentru a opri aceste lucruri; în original, „condone,” n.tr.) asta și-i conduceți (sau, faceți, n.tr.) pe oameni să creadă că asta nu este un păcat, nu sunteți un adevărat Sfânt Profet! Căci voi nu știți Secretele rezervate doar pentru Profeții lui YAHUVEH pe care EL îi/le (gen nespecificat în original, n.tr.) numește Prietenii SĂI. Un adevărat Profet este unul căruia/una căreia îi sunt încredințate Secretele lui YAHUVEH.xx

Fiți avertizați/avertizate! Toți (oamenii, n.tr.) care-i urmează pe acești falși zei pământești și-i sprijină vor secera aceeași soartă. Căiți-vă astăzi înainte de a fi prea târziu dacă sprijiniți orice parohie care nu avertizează (acum, sau, continuu, n.tr.) de pericolul unicei religii mondiale [sau orice parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) care nu] vorbește (în special, public, n.tr.) împotriva păcatului, indiferent care [este] prețul pe care (acești oameni, n.tr.) trebuie să-l plătească (sau, îl au de plătit, n.tr.) în această lume.

Majoritățile care pretind a fi Creștini, sunt într-adevăr (sau, adevărat spus, n.tr) căldicei și au compromis. Pastorii sunt o duhoare în Nările MELE și ei gonesc pe oricine (care este, n.tr.) uns, care-i avertizează de asta, drept afară pe ușa bisericii.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU (cu adevărat) SUNT,” n.tr.) MAMA SHKHINYAH; CEA Care proclamă în Sfinte limbi după cum este descris în Cartea Faptelor Apostolilor.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MAMA SHKHINYAH, MAMA ÎNȚELEPCIUNE.

Alți (oameni, n.tr.) MĂ numesc SFÂNTUL DUH sau RUACH HA KODESH

acesta este Titlul MEU, și este Descrierea MEA a CINE

EU SUNT, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) LUI YAHUVEH. NOI suntem TOȚI UNA.

Pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) care aleg să folosească aceste NUME care sunt rezervate pentru cei (sau, oamenii, n.tr.) care cu adevărat își doresc mai multă Intimitate cu RUACH HA KODESH, voi MĂ puteți numi:

MAMA SHKHINYAH, sau MAMA SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.),

sau MAMA ÎNȚELEPCIUNE sau MAMA RUACH HA KODESH.

Doar a vă auzi recunoscându-MĂ

ca „MAMĂ” – ÎMI va face pe plac.

Testați-MĂ și vedeți dacă aceasta nu vă stârnește dragostea pentru MAMA voastră SHKHINYAH (chiar, n.tr.) și mai mult!

Mulți au deplâns și s-au întrebat:

Unde sunt miracolele din (posibil și, ca cele din, n.tr.) Timpurile din Vechime?

Îmbrățișați (sau, acceptați cu brațele deschise, n.tr.) această Nouă Cunoaștere pe care EU (cu adevărat; de asemenea, dublu-sens conform notelor anterioare, n.tr.) o proclam;

Și recunoșteți-MĂ drept CINE EU SUNT (în special, recunoașteți că (anumite realizări, n.tr.) sunt ale MELE (sau, ÎMI aparțin, n.tr.) și lăudați-MĂ (sau, slăviți-MĂ, n.tr.) pentru ele; de asemenea, dublu-sens în original conform notelor anterioare; în original, „Give ME credit for WHO I AM,” n.tr.).

Urmăriți și vedeți Ungerea crescând!

Și semne, minuni(,) și miracole, voi veți vedea din nou,

în NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH!

Cu toate acestea, este alegerea voastră. Dacă insistați să MĂ numiți un „EL” în loc de o „EA,” este alegerea voastră și pierderea voastră – a unei Intimități mai Mari (sau, mai Importante, n.tr.) cu MINE, care aduce o Ungere mai Mare (sau, mai Importantă, n.tr.) și EU voi împărtăși în mod liber (cuvântul original „liber,” „freely,” este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Matei 10:8, pasajul în care YAHUSHUA îi trimite pe cei 12 Apostoli în lume; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „fără plată;” „Vindecaţi-i pe cei bolnavi, înviaţi-i pe cei morţi, curăţiţi-i pe cei leproşi, scoateţi afară demonii! Fără plată aţi primit, fără plată să daţi!” n.tr.) mai multe Revelații din Rai cu voi.

Nu MĂ înțelegeți greșit. Asta nu are legătură cu mântuirea voastră. Asta are legătură cu o mai mare (sau, mai importantă, n.tr.) Ungere și Intimitate cu CEA Care rezidă înăuntrul templului vostruxxi, dacă numele vostru este scris în Cartea Vieții. Asta se poate întâmpla doar dacă L-ați acceptat pe YAHUSHUA ca MESIA și L-ați rugat să vă spele toate păcatele în SÂNGELE LUI VĂRSAT la Calvar și v-ați căit și v-ați întors de la (sau, i-ați întors spatele, n.tr.) păcat(ului). EU nu voi rămâne (sau, refuz să rămân, n.tr.) într-un vas necurat mult timp (posibilă referire la 1 Corintieni 6:19, „Sau oare nu ştiţi că trupul vostru este Templul DUHULUI SFÂNT Care este în voi, pe Care-L aveţi de la DUMNEZEU, şi că voi nu sunteţi ai voştri?” n.tr.). Nu MĂ testați cu privire la acest lucru. Sfinții (sau, oamenii Sfinți; gen nespecificat în original, n.tr.) au devenit mai Sfinți, și nesfinții (sau, oamenii lipsiți de sfințenie, n.tr.) au devenit mai nesfinți în aceste Timpuri (sau, Vremuri, n.tr.) de Sfârșit.

Voi știți (sau, cunoașteți, n.tr.) NUMELE LUI YAHUVEH;

Voi știți (sau, cunoașteți, n.tr.) NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH;

Acum, prin această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) și această Ringmaiden (de la verbul a (ră)suna, „to ring,” și substantivul inel, „ring,” în sensul de a (ră)suna în jurul lumii; poate fi tradus drept Fecioară Care Proclamă Cuvântul lui YAHUVEH în Jurul Lumii; numele pe care DUMNEZEU i l-a dat Profetului Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu]; verbul „to ring” înseamnă și a bate clopotele, cum ar fi ale unei biserici, n.tr.),

EU acum împărtășesc NUMELE MEU ca,

MAMA SHKHINYAH(,) MAMA voastră ÎNȚELEPCIUNE.

NUMELE MEU este rezervat pentru cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care doresc să crească, să se cufunde în(,) și să le fiu mentor mai mult (posibil și, într-un grad mai mare, n.tr.) în DRAGOSTEA MEA CEREASCĂ DE MAMĂ și O UNGERE MAI TARE (sau, MAI PUTERNICĂ, n.tr.) A SFÂNTULUI DUH.

MAMA SHKHINYAH este NUMELE MEU.

EU SUNT (dublu-sens în original, n.tr.) VOCEA LINIȘTITĂ (și, n.tr.) MICĂ (tradus literal din original, „the STILL SMALL VOICE;” același limbaj este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a 1 Regi 19:12, pasajul care descrie întâlnirea Sfântului Profet Ilie cu DUMNEZEU pe Muntele Horeb; Noua Traducere în Limba Română este, „un murmur suav;” „„11 Ieşi şi stai înaintea DOMNULUI pe munte, i-a spus DOMNUL, căci DOMNUL va trece pe acolo!” Înaintea DOMNULUI a venit un vânt mare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile, dar DOMNUL nu era în acest vânt. După acest vânt, a fost un cutremur de pământ, dar DOMNUL nu era în acest cutremur. 12 După acest cutremur, a venit un foc, dar DOMNUL nu era în acest foc; iar după acest foc, a venit un murmur suav. 13 Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa cu mantaua, a ieşit şi a stat la intrarea peşterii. Şi o voce i-a vorbit astfel, „Ce faci tu aici, Ilie?”” citat extins pentru context, n.tr.)...

ce vorbește în Sfântul Vânt,

și vă aprinde cu Sfânt Foc Uns;

Acesta este motivul pentru care (sau, de aceea, n.tr.) se încălzește corpul vostru

sub Atingerea MEA Unsă.xxii

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MÂNGÂIETORUL LUI YAHUSHUA

și MAMA LUI CEREASCĂ.

YAHUSHUA este FIUL MEU NĂSCUT

pe cât de mult (sau, în aceeași măsură în care; este, n.tr.) FIUL NĂSCUT AL LUI YAHUVEH.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) SINGURA REGINĂ A RAIULUI.xxiii

Nu dați acel titlu niciunei alteia (sau, nimănui altcuiva, n.tr.).

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MAMA NATURĂ.xxiv

YAHUVEH este CEL Care creează și proclamă:

Spre exemplu, [YAHUVEH vorbește], „Zebră ieși la iveală!” (în original, „“Zebra come forth!”” n.tr.)

Și EU sunt CEA Care pune dungile unice (sau, aparte; posibil și, unicat; în original, „unique,” n.tr.) în (posibil, pe, n.tr.) fiecare zebră.

YAHUVEH creează și EU, MOMMA (MAMA, n.tr.) SHKHINYAH, decorez.

ABBA YAHUVEH creează;

Și EU, MAMA voastră SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.), decorez

toată creația.

Înțelegeți acum (sau, v-ați prins, n.tr.)?

YAHUVEH creează o floare, dar EU, MAMA voastră SHKHINYAH, sunt CEA Care decorează floarea cu un curcubeu de culori. EU fac fiecare petală unică (sau, unicat, n.tr.). EU numerotez petalele pe fiecare floare – și EU le dau frumusețea în texturi (tradus literal, modul în care apar, consistența, și modul în care se simt suprafețe, materiale, sau substanțe; în original, „textures,” n.tr.) și parfumuri.

În tot ceea ce este creat...

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MAMA SHKHINYAH.

Și EU ÎMI pun GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) de asemenea pe tot ceea ce

al vostru ABBA YAHUVEH creează.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MAMA SHKHINYAH.

Și EU finisez (sau, fac ultimele retușuri pe; în original, „put the finishing touches,” n.tr.) toată creația.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) CEA Care înfrumusețează toate lucrurile create.

YAHUVEH, YAHUSHUA(,) și EU suntem CO-CREATORI.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) CEA Care pune parfumul dulce în pielea unui bebeluș.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) CEA Care face fiecare om (sau, ființă umană; în original, „human,” n.tr.) unic(ă).

Chiar și gemenii identici au propria lor unicitate.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) CEA Care vă determină (sau, hotărăște, n.tr.) fiecare (posibil, parte, n.tr.) din ADN.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) CEA Care vă dă amprente unice (posibil și, unicat, n.tr.),

de identificare (posibil și, care vă identifică, n.tr.) pe palme și (amprente pe, n.tr.) degete.

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MAMA voastră RUACH HA KODESH

pentru cei/cele (sau, oamenii, n.tr.) care preferă să folosească acel NUME mai formal–

și EU vă spun că

EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) CEA Care a pus sclipirea în fiecare stea,

Și femeile au fost făcute după CHIPUL MEU (tradus literal, în IMAGINEA MEA; notă va urma, n.tr.) – exact așa cum

bărbații au fost făcuți după CHIPUL LUI YAHUVEH (tradus literal, în IMAGINEA LUI YAHUVEH, n.tr.).

După ce chip (tradus literal, imagine, n.tr.) credeți voi că a fost modelată Eva? De unde credeți voi că vine Scriptura care spune, „Nu este bine ca omul (posibil sau, bărbatul; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „man,” n.tr.) să fie singur, EU îi voi face un ajutor” (Geneza 2:18; tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Apoi DOMNUL DUMNEZEU a zis, „Nu este bine ca Adam să fie singur; îi voi face un ajutor potrivit,” n.tr.)? Asta este pentru că...

Așa (sau, după, n.tr.) cum YAHUVEH este TATĂL VEACURILOR, CEL ETERN (în original, „THE FATHER OF AGES, THE ETERNAL ONE,” n.tr.),

la fel, și EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MAMA VEACURILOR, CEA ETERNĂ (în original, „THE MOTHER OF AGES, THE ETERNAL ONE,” n.tr.),

așa (sau, după, n.tr.) cum YAHUSHUA este CEL ETERN (în original, „THE ETERNAL ONE,” n.tr.). NOI suntem DEFINIȚIA ETERNITĂȚII.

YAHUVEH a creat mâncarea, dar EU am creat:

varietatea rețetelor pentru ca voi să vă bucurați de mâncarea (creată, n.tr.).

YAHUVEH a creat limba (organul gustativ, n.tr.) dar EU am creat:

mugurii voștri gustativi (tradus literal; sau, papilele voastre gustative; „taste buds,” n.tr.)

EU, MAMA voastră SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.), MAMA voastră ÎNȚELEPCIUNE, am determinat (sau, hotărât, n.tr.) care va fi gustul fiecărei mâncări (sau, fel de mâncare, n.tr.). (Dacă ea, n.tr.) va fi sărată, dulce, amară, acră(,) sau condimentată (sau, picantă, n.tr.)?

YAHUVEH a creat ploaia,

și EU, MAMA voastră ÎNȚELEPCIUNE, am creat:

parfumul (sau, mireasma, n.tr.) de după ploaie și am pus roua pe iarbă.

YAHUVEH a creat zăpada

și EU, MAMA voastră SHKHINYAH, am creat:

fiecare fulg de zăpadă să arate (posibil și, să apară, sau, să pară a fi, n.tr.) diferit.

YAHUVEH a creat curcubeul

și EU, MAMA voastră SHKHINYAH(,) am ales:

spectrele de culoare pentru acel curcubeu.

YAHUVEH creează

și EU, MAMA voastră RUACH HA KODESH,

dau ultimele tușe (sau, finisez, n.tr.) toate lucrurile.

Vedeți singuri/singure,

pe când (sau, pe măsură ce, n.tr.) vă uitați în jur cu această nou-găsită ÎNȚELEPCIUNE–

și veți vedea creația cu noi ochi și venerație (traducere inexactă; combinație de uimire, venerație, și respect profund; „awe,” n.tr.).

YAHUVEH a creat leul;

EU, MAMA voastră SHKHINYAH, i-am dat leului răgetul lui.

YAHUVEH a creat câinele;

EU, MAMA voastră SHKHINYAH, i-am dat câinelui lătratul lui.

YAHUVEH a creat pisica;

EU, MAMA voastră SHKHINYAH, i-am dat pisicii mieunatul ei

și misterul torsului ei.

EU, MAMA voastră SHKHINYAH, le-am dat păsărilor

cântecele dulci cu care ele NE cinstesc.

Înțelegi (sau, Înțelegeți; număr nespecificat în original, n.tr.) situația? (sau, Înțeleg(eț)i cum stau lucrurile? n.tr.)

EU, MAMA voastră SHKHINYAH, vă iubesc atât de mult (încât, n.tr.) am promis ca niciodată să nu-i las nici părăsesc (în special, la nevoie; în original, „forsake,” folosit în Matei 27:46; notă anterioară, n.tr.) pe Sfinții MEI copii (Deuteronom 31:6, „Întăreşte-te şi încurajează-te! Să nu-ţi fie teamă şi să nu te înspăimânţi din cauza lor, fiindcă DOMNUL, DUMNEZEUL tău, va merge împreună cu tine; EL nu te va părăsi, nici nu te va uita;” Matei 28:19-20, „Prin urmare, duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în NUMELE TATĂLUI, AL FIULUI și AL DUHULUI SFÂNT 20 şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit! Şi iată că EU sunt cu voi (conform notelor ediției, posibilă referire la Matei 1:23 – „Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus DOMNUL prin Profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un FIU și ÎI vor pune numele Emanuel” (citat din Profetul Isaia 7:14, n.tr.), nume care, tradus, înseamnă „DUMNEZEU este cu noi,”” n.tr.) în toate zilele, până la sfârşitul veacului!” Ioan 14:16, „Dacă MĂ iubiţi, veţi păzi poruncile MELE. 16 Iar EU ÎL voi ruga pe TATĂL și EL vă va da un alt Apărător (conform notelor ediției, sau, Sfătuitor, sau, Mângâietor, sau, Ajutor, n.tr.), Care să fie cu voi în veac, şi anume 17 DUHUL Adevărului, pe CARE lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi ÎL cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi (conform notelor ediției, sau, este, n.tr.) în voi” (citat extins pentru context, n.tr.), Efeseni 1:13-14, „În EL, de asemenea, aţi auzit Cuvântul Adevărului, Evanghelia (conform notelor ediției, sau, Vestea Bună a, n.tr.) mântuirii voastre. În EL aţi şi crezut şi aţi fost pecetluiţi cu DUHUL SFÂNT pe Care L-a promis, 14 Care este o garanţie a moştenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui DUMNEZEU, spre lauda Slavei LUI;” referințe citate în original, n.tr.) care au acceptat PREȚUL LUI YAHUSHUA pe care EL l-a plătit la Calvar – cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care s-au căit de păcatele lor și s-au întors de la păcatele lor (sau, le-au întors spatele păcatelor lor, n.tr.), și acum (ÎL, n.tr.) iubesc, slujesc, și încearcă să asculte de (sau, să I se supună lui, n.tr.) YAHUSHUA. Credința (și, în același timp, încrederea în DUMNEZEU; „faith,” n.tr.) fără lucrări este moartă (Iacov 2:14-26; citat după Sfânta Profeție, n.tr.). Când vă nașteți din nou (sau, a doua oară; din punct de vedere spiritual; notă anterioară, n.tr.), (acest lucru, n.tr.) este prin NUMELE și SÂNGELE LUI YAHUSHUA. SFÂNTUL MEU DUH este CEL Care trăiește și sălășluiește în fiecare credincios născut din nou (sau, a doua oară, n.tr.). EU sunt CEA Care conduce suflete la YAHUSHUA și vă condamnă (și, în același timp, vă convinge de păcatul vostru sau vinovăția voastră; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, „convict,” și ÎI este asociat cu precădere SFÂNTULUI DUH în Sfintele Profeții. Acest cuvânt apare în versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 16:8; Noua Traducere în Limba Română 2006 este „[a] dovedi lumea vinovată;” „Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, Apărătorul (termen asociat SFÂNTULUI DUH; conform notelor ediției, este numit și Avocat, Mijlocitor, Sfătuitor, Mângâietor, Ajutor; „aria semantică a termenului grecesc este foarte largă şi nici un termen din limbajul contemporan nu o poate acoperi,” n.tr.) nu va veni la voi, dar dacă MĂ duc, ÎL voi trimite la voi. 8 Şi când va veni EL, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată,” n.tr.) când ați păcătuit. Nu vă întăriți (posibil și, împietriți, n.tr.) inima atunci când EU, MAMA voastră SHKHINYAH, vă condamn (și, conving de păcatul vostru, n.tr.), în loc de asta, căiți-vă repede astfel încât YAHUSHUA să vă poată ierta.

EU nu voi rămâne (sau, refuz să rămân, n.tr.) mult timp într-un vas necurat (notă anterioară, n.tr.). Țineți minte(,) ceea ce auziți cu urechile voastre fizice, vedeți cu ochii voștri fizici, și faceți cu trupurile voastre fizice, dacă e nesfânt, ÎMI testați (sau, încercați, n.tr.) Răbdarea. EU nu MĂ voi strădui întotdeauna cu bărbat sau femeie (Geneza 6:3; „Atunci DOMNUL a zis: „DUHUL MEU nu va rămâne (conform notelor ediției, sau, „nu se va lupta,” n.tr.) pentru totdeauna în om, pentru că el este carne (sau, trup, sau, natură materială, n.tr.); zilele lui vor fi în număr de o sută douăzeci de ani;” referință citată în original, n.tr.). Totuși EU (cu adevărat; emfază conform originalului, n.tr.) SUNT (dublu-sens; notă anterioară, n.tr.) răbdătoare și îndelung-suferitoare de dragul lui YAHUSHUA și al PREȚULUI pe care EL l-a plătit la Calvar. „Fiți Sfinți/Sfinte (gen nespecificat în original, n.tr.) căci EU SUNT (dublu-sens, n.tr.) Sfântă”xxv și nu-i deschideți ușa satanei pentru a intra înăuntru (sau, pătrunde, n.tr.) și a vă poseda trupurile.

EU vă avertizez acum, n-o pietruiți (sau, lapidați, n.tr.) pe fiica MEA Elisabeth [Elisheva] nici n-o numiți fals profet pentru că scoate la iveală (sau, aduce, sau, contribuie la faptul că mesajele ajung să existe; verbul original, „bring forth,” este folosit de obicei pentru a descrie faptul că plantele fac fructe sau că femeile dau naștere, n.tr.) Mesajele MELE, sau voi veți blasfemia Mesajul MEU Uns și pentru asta vă veți damna propriul vostru suflet.xxvi Nu există iertare în (posibil, pentru, n.tr.) asta.

Întrebați-vă, ce are ea de câștigat învâțând (oamenii, n.tr.) un astfel de Mesaj? Doar persecuție de la bisericile organizate, și batjocură de la dușmanii lui EU (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.) și YAHUVEH și YAHUSHUA.

Fusese deja decretat înainte ca acest pământ să fie format (sau, să se formeze; sau, să prindă formă, n.tr.) care dintre voi ați fost aleși/alese (gen nespecificat în original, n.tr.) și veți asculta (sau, vă veți supune, n.tr.) și-i veți scrie ei și-i veți mulțumi pentru îndrăzneala ei în a asculta (sau, a se supune, n.tr.) și a împărtăși această Revelație secretă cu lumea. Înainte ca acest pământ să fie format (sau, să prindă formă, n.tr.), voi ați fost aleși/alese să fiți parte din această Parohie ca ajutor (sau, ajutoare, n.tr.). Voi ați citit Profețiile și ați auzit Adevărurile și mandatele (posibil și, poruncile; cuvântul original, „mandates,” nu este cel folosit pentru Cele Zece Porunci, „The Ten Commandments,” n.tr.) de a fi Sfinți/Sfinte.

Acum EU vreau ca voi să vă puneți această întrebare vouă înșivă/însevă, dacă vouă v-ar fi fost dat acest Secret pentru a-l împărtăși, ați fi fost voi suficient de curajoși/curajoase pentru a-l elibera și a primi (sau, a lua asupra voastră; sau, a vă asuma, n.tr.) persecuția care va veni cu acest Adevăr? Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care pretindeți că iubiți SFÂNTUL DUH, de ce nu v-ați bucura să cunoașteți acest Secret pe care EU îl revelez copiilor MEI ai (sau, de-ai, n.tr.) SFÂNTULUI MEU DUH? Vă avertizez, nu MĂ mâhniți căci EU nu MĂ voi strădui întotdeauna cu oamenii (sau, ființele umane, n.tr.) (notă anterioară; Geneza 6:3, n.tr.).

EU pot auzi (tradus literal, expresie; sau, aud, n.tr.) oftatul de ușurare al celor care recunosc Adevărul și totuși de asemenea recunoașteți că sunteți bucuroși/bucuroase că i-a fost dat ei să-l proclame și nu vouă. Cu toate acestea, acum cei/cele care sunt recunoscători/recunoscătoare vor avea o dorință mai mare (sau, mai puternică, n.tr.) să-i fie Ajutori/Ajutoare acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.). Căci voi veți realiza (sau, vă veți da seama, n.tr.) cu cât mai mult este nevoie de voi în toate modurile. Până acum ar trebui să realizați (sau, să vă dați seama, n.tr.) că aceasta nu este (deloc, n.tr.) o Parohie obișnuită și (că aceasta nu este deloc, n.tr.) un Profet obișnuit.

Elisabeth [Elisheva] nu e un Profet „de simțit bine” (expresie; sau, un Profet superficial, sau, încurajator-sentimental, care pare spiritual, care-i face pe oameni să se simtă bine în pielea lor și să nu lupte cu problemele lor sau să se apropie de Dumnezeu; în original, „a “feel good” prophet,” n.tr.). Ea nu profețește doar Cuvinte pe care voi vreți să le auziți, nici nu profețește din carne (sau, trup, sau, natura ei umană, n.tr.) – cuvinte de zi cu zi (posibil și, uzuale, n.tr.) pe care oricine le poate scrie.

Adevăraților Sfinți Profeți li se dau Secrete rezervate pentru Prietenii lui YAHUVEH, YAHUSHUA, și CEA pe Care O numiți RUACH HA KODESH (SFÂNTUL DUH, n.tr.). Cum știm NOI (sau, NE dăm NOI seama; literal, cum putem NOI ști, n.tr.) că NE putem încrede în Sfinții Profeți? Pentru că, așa (sau, după, n.tr.) cum este scris, ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) au fost deja testați/testate în Rai. Ieremia a fost cunoscut înainte ca el să fie în pântecul mamei lui,xxvii și la fel a fost Profetul MEU Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu], (care, n.tr.) acum proclamă în NUMELE MEU.

Ei i-a fost dată Sfânta Poruncă (în original, „the Holy Mandate,” n.tr.) ca indiferent de consecințe să proclame în NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH și YAHUVEH pentru Lauda, Cinstea, și Gloria (sau, Slava, n.tr.) doar a NOASTRĂ! NOI întotdeauna îi trimitem pe Profeți să avertizeze înainte ca NOI să trimitem judecățile. Nu disprețuiți darul Profeției (1 Tesaloniceni 5:16-22, „Bucuraţi-vă întotdeauna! 17 Rugaţi-vă neîncetat! 18 Mulţumiţi în orice împrejurări, pentru că aceasta este Voia lui DUMNEZEU, în YAHUSHUA HA MASHIACH, pentru voi! 19 Nu stingeţi DUHUL! 20 Nu dispreţuiţi Profeţiile, 21 ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun! 22 Feriţi-vă de orice rău!” referință citată în original, n.tr.). Căci MARTORUL (posibil și, MĂRTURIA; în original, „the WITNESS,” n.tr.) LUI YAHUSHUA este SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) PROFEȚIEI (Apocalipsa 19:10, „Am căzut la picioarele lui, să mă închin, dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci lucrul acesta! Eu sunt slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi, care ţin mărturia lui YAHUSHUA! Lui DUMNEZEU închină-te! Căci mărturia lui YAHUSHUA este duhul profeţiei,” referință citată în original, n.tr.).

Nu spune în Sfintele Manuscrise, și (nu este, n.tr.) demonstrat de Profeții din Vechime [că] YAHUVEH împărtășește Secretele SALE cu Sfinții Profeți (Amos 3:7; citat anterior; referință citată în original, n.tr.)? Acesta este un Secret pe care EU l-am eliberat acum prin ea pentru a le fi o binecuvântare celor care au dorit să cunoască NUMELE SFÂNTULUI DUH și să aibă o Mai Mare (sau, Mai Puternică, n.tr.) Intimitate și Dragoste cu MINE.

Vor exista aceia (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care citind (sau, citesc, n.tr.) aceasta care sunt umpluți/umplute cu SFÂNTUL MEU DUH și ei/ele vor realiza (sau, își vor da seama, n.tr.) că până acum n-au făcut nimic pentru a ajuta această Parohie sau încuraja acest Profet, dar cu recunoștință de acum înainte, ei/ele vor face tot ce pot pentru a le fi o binecuvântare acestui Sfânt Profet și acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.). Mari (sau, puternice, sau, însemnate, n.tr.) vor fi binecuvântările lor pe când (sau, în timp ce, n.tr.) ei/ele muncesc (din greu; cuvântul original este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie travaliul de la nașterea unui copil; „labor,” n.tr.) n.tr.) împreună în acest câmp de Recoltă.

Tuturor celorlalți care citesc aceasta și batjocoresc, păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.). Țineți minte (posibil și, amintiți-vă, n.tr.), voi blasfemiați nu o simplă femeie(,) căci ea este doar un vas (sau, vehicul, n.tr.) pe care EU îl aleg pentru a elibera aceste Secrete din Rai. Voi știți că Scripturile avertizează ce li se întâmplă celor care blasfemiază SFÂNTUL DUH. Nici măcar SÂNGELE LUI YAHUSHUA nu poate acoperi acel păcat (Matei 12:31; „De aceea vă spun că orice păcat şi blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva DUHULUI SFÂNT nu le va fi iertată,” referință citată în original, n.tr.)! Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.), dacă nu înțelegeți, acoperiți-vă gura și fiți tăcuți/tăcute (posibil și, păstrați tăcerea; în original, „keep silent,” n.tr.). Rugați-vă și testați (sau, încercați, n.tr.) spiritul (sau, duhul, n.tr.) care vorbește (1 Ioan 4:1, „Preaiubiţilor, să nu credeţi orice duh, ci verificaţi duhurile, dacă sunt de la DUMNEZEU sau nu, pentru că în lume au ieşit mulţi profeţi falşi;” referință citată în original, n.tr.).

Studiați Vechiul Testament și alte traduceri și realizați (sau, dați-vă seama, n.tr.) că Sfintele Scripturi spun că TOȚI TREI DINTRE NOI suntem uniți ca UNUL/UNA (cuvântul original nu are gen; „ONE,” n.tr.).xxviii Când ÎL/O negați pe UNUL/UNA DINTRE NOI, respingeți TOATĂ DUMNEZEIREA.

NOI suntem separați și totuși UNUL/UNA. Ce parte dintr-un ou fiert este oul? Este coaja, gălbenușul, sau albușul? Nu este totul una? Împreună (acestea, n.tr.) sunt un ou, și toate una. Totuși, separate, toate sunt individuale. Nu puteți voi încă înțelege? Acesta este modul în care este cu TOȚI TREI DINTRE NOI numiți SFÂNTA TREIME.

Cât timp veți mai insista doar să sugeți (sau, doar să vă nutriți cu, n.tr.) Laptele Cuvântului? Tot nu sunteți încă capabili/capabile (sau, în stare, n.tr.) să mâncați Carne Spirituală tare (sau, puternică; „strong,” n.tr.)?

Voi care trăiți (în mod, n.tr.) Sfânt și cu adevărat puneți SFÂNTA TREIME prima în viața și dragostea voastră, voi v-ați făcut (sau, dedicat, n.tr.) timp să-L cunoașteți pe (în detaliu; sau, să ajungeți să-L cunoașteți pe; sau, să vă familiarizați cu, n.tr.) ABBA YAHUVEH. Voi v-ați făcut (sau, dedicat, n.tr.) timp să-L cunoașteți pe (în detaliu; sau, să ajungeți să-L cunoașteți pe; sau, să vă familiarizați cu, n.tr.) YAHUSHUA. Voi vă rugați și folosiți NUMELE LOR SACRE EBRAICE. Nu vreți să aveți o Mai Mare (sau, Mai Puternică, n.tr.) Dragoste și Intimitate cu CEA pe care O numiți SFÂNTUL DUH sau RUACH HA KODESH?

Este alegerea voastră. (Acest lucru, n.tr.) nu vă va afecta mântuirea – atâta timp cât nu blestemați acest Cuvânt de Cunoaștere pe care EU acum îl eliberez prin această Ringmaiden Profetică, Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu]. Datorită ascultării (sau, supunerii, n.tr.) ei, acest Cuvânt de Cunoaștere va suna precum un clopot în jurul lumii. Unii/Unele își vor acoperi urechile și vor fugi. Alții/Altele se vor îndrăgosti mai mult (sau, mai puternic, n.tr.) și vor avea o intimitate mai profundă precum o mamă și un copil, astfel încât EU să pot spori Ungerea din ei/ele mai mult (sau, mai puternic, n.tr.). Țineți minte (posibil sau, amintiți-vă, n.tr.), Ungerea este cea care (sau, ceea ce, n.tr.) rupe jugurile și robiile (Isaia 10:27, „În ziua aceea îţi va fi luată povara lor de pe umeri şi jugul lor de pe gât; jugul va fi zdrobit din cauza grăsimii (conform notelor ediției, sau, jugul va fi zdrobit de pe umerii tăi, n.tr.); referință citată în original, n.tr.).

EU, MAMA voastră SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.)(,) sunt CEA la Care apelează YAHUVEH și YAHUSHUA când au nevoie de mângâiere. NOI privim (cu atenție, judecând; în original, „look upon,” n.tr.) relele făcute în această lume și respingerea SFINTEI TREIMI, în special a (PREA)IUBITULUI NOSTRU FIU YAHUSHUA. NOI auzim cum NUMELE LUI YAHUSHUA este blestemat (posibil și, înjurat, n.tr.) și damnat (sau, blestemat, sau, osândit, n.tr.) de limbile (în original, „tongues,” n.tr.) oamenilor răi (sau, malefici, n.tr.) (posibil și, de limbile rele ale oamenilor, n.tr.) atunci când (posibil și, căci, n.tr.) (aceștia, n.tr.) ÎI aruncă SFÂNTUL LUI SACRIFICIU DE SÂNGE înapoi în FAȚĂ, batjocorindu-L și respingându-L.

Oamenii răi (sau, malefici, n.tr.) din lumea asta urăsc Numele (de, n.tr.) „Sfânt” și îi/le [urăsc] pe toți (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) ce trăiesc Sfinți/Sfinte și cei/cele care sunt sortiți/sortite (sau, al căror destin este, n.tr.) să se întoarcă înapoi în Rai pentru că numele lor se găsesc în Cartea MIELULUI A Vieții care a fost scrisă înainte de Întemeierea (tradus literal, Punerea Fundației; în original, „Foundation,” n.tr.) acestui Pământ (Apocalipsa 13:8, „Toţi locuitorii pământului i se vor închina, şi anume aceia ale căror nume nu au fost scrise de la întemeierea lumii în Cartea Vieţii MIELULUI, Care a fost înjunghiat (conform notelor ediției, sau, „ale căror nume nu au fost scrise în Cartea Vieţii MIELULUI, Care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii,” n.tr.);” 21:27, „Nimic necurat nu va intra în ea şi nimeni care trăieşte în spurcăciune şi minciună, ci doar cei care sunt scrişi în Cartea Vieţii MIELULUI;” referințe citate în original, n.tr.).

Un Cuvânt pentru cei/cele care apără adevăratul Shabbat și demască Sabatul făcut de om numit Duminică: atunci când bisericile organizate vă critică (în special, puternic și persistent, n.tr.) și citează Scripturile, cum ar fi Isaia 1:13-14 („Nu mai aduceţi jertfe fără rost! / MI-e scârbă de tămâia voastră! / Nu pot suferi adunarea de sărbătoare unită cu nelegiuirea: / lunile noi, Sabatele şi adunările voastre. / 14 SUFLETUL MEU urăşte / lunile voastre noi şi sărbătorile voastre; / ele au devenit o povară pentru MINE, / am obosit să le mai port,” n.tr.), și răsucesc această Scriptură din context spunând, „Nu e necesar să se țină (sau, să se respecte; sau, să ținem, sau, să respectăm, n.tr.) Sabatul de la apusul soarelui Vineri până la apusul soarelui Sâmbătă.” Această Scriptură este un avertisment pentru cei/cele care păcătuiesc și combină (păcatul lor, n.tr.) cu Shabbat-ul, Sfintele Sărbători(,) și Sărbătorirea Lunii Noi (în original, „New Moon Celebration;” denumită și Rosh Chodesh sau Rosh Hodesh; sărbătorirea fiecărei Luni astronomice noi, pentru că acest lucru înseamnă începutul unei luni calendaristice noi; practică stabilită în Exodul 12:1-2, „DOMNUL le-a zis lui Moise şi lui Aaron în Țara Egiptului: 2 „Această lună va marca începutul lunilor; ea va fi pentru voi prima lună din an,” n.tr.).

Nu puteți voi vedea (tradus literal; sau, nu vă puteți voi da seama, n.tr.) cum ÎL înfurie (sau, supără, n.tr.) asta pe YAHUVEH? EU vă spun aceasta. YAHUVEH avertizează că EL nu poate suporta nelegiuirea (sau, ticăloșia; în original, „unrighteousness,” n.tr.) și adunări sau ritualuri ale ținerii (sau, respectării, n.tr.) Shabbat-ului, Sfintelor Sărbători, Lunilor Noi, și Celebrărilor când (acest lucru, n.tr.) nu este făcut în adevărată Sfințenie cu Sfinte mâini ridicate în sus. Fără SÂNGELE VĂRSAT AL LUI YAHUSHUA HA MASHIACH, totul este făcut degeaba.

Câți/Câte dintre cei/cele care citesc (acum, n.tr.) aceasta merg la biserică (sau, frecventează biserica, n.tr.) Duminica și vă numiți pe voi înșivă/însevă Creștini, Protestanți, sau Catolici? Voi mergeți la biserică sau slujbă (în original, „mass;” slujba Catolică, n.tr.); vă rugați, cântați, vă spovediți păcatele preotului sau pastorului; pretindeți pietatea (sau, vă prefaceți a fi pioși/pioase, n.tr.), dați dijmă în văzul tuturor (expresie; tradus literal, pentru ca toți să vadă, n.tr.) și imediat după, vă duceți la pub-uri și vă îmbătați sau vă întoarceți înapoi la stilurile voastre de viață păcătoase – indiferent (de, sau, în, n.tr.) ce zi a săptămânii (posibil, indiferent ce zi a săptămânii este, n.tr.).

Celor de Credință Evreiască, YAH-ul lui Avraam, Isaac, și Iacov le spune același lucru multora dintre voi – doar că voi mergeți la templele voastre, vă spovediți păcatele înaintea unui om pe care îl numiți rabin și vă adunați împreună de adevăratul Shabbat. Toată munca încetează și voi evitați (persistent; sau, vă feriți de, n.tr.) orice lucru care nu este kosher (sau, cușer; există multe reguli; pentru carne, Legea Ebraică interzice a le face rău animalelor; astfel, orice animale sacrificate pentru a fi consumate de om trebuie ucise într-un mod în care moartea este instantanee și ele nu simt nicio durere; doar persoane calificate fac acest lucru; există magazine speciale care vând astfel de carne, n.tr.) de mâncat.xxix

Cu toate acestea, nu ceea ce puneți în gură este ceea ce vă face nesfinți/nesfinte (Matei 15:1-20) (referință citată în original; citat în nota de sfârșit 29, n.tr.). Nesfințenia iese din gura voastră și (din, n.tr.) faptele păcătoase făcute în corpul vostru altora(,) atât în cuvânt cât și în faptă. Orice lucru făcut în nesupunere la Legile (posibil, din, n.tr.) Tora ale lui YAHUVEH, numite de asemenea de Creștini „Cele Zece Porunci” (Exodul 20:1-17 (link în Limba Română), Deuteronom 5:4-21 (link în Limba Română ; referințe citate în original, n.tr.), este păcat (1 Ioan 3:4; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Oricine comite păcatul, comite şi fărădelegea; iar păcatul este fărădelege;” referință citată în original, n.tr.).

Exact așa cum este scris în Isaia 1 (Yeshayahu 1), în Israel nu fugi la pub-uri de Shabbat pentru a-ți îneca supărările (sau, durerile, în special sufletești, profunde; „sorrows,” n.tr.) și păcatele, dar cu toate acestea voi ați compromis ceea ce este (sau, ce înseamnă a fi, n.tr.) Sfânt. Voi nu v-ați împotrivit agendei (sau, planurilor, n.tr.) Zionistexxx a(le) guvernului nici nu i-ați apărat pe nevinovați. Există o rămășiță în Israel care sunt Sfinți și umpluți cu SFÂNTUL MEU DUH și ei/ele (gen nespecificat în original, n.tr.) profețesc și protestează împotriva avortului, homosexualității, imoralității, și ei/ele L-au primit pe YAHUSHUA ca MASHIACH.

Unde sunt cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) cu duhul unui Rege David, care a fost un om după Propria Inimă a lui YAHUVEH (Faptele Apostolilor 13:22; „Apoi l-a înlăturat pe Saul şi li l-a ridicat ca rege pe David, despre care a mărturisit: «L-am găsit pe David, fiul lui Iese, ca fiind un om după Inima MEA şi care va împlini toate planurile MELE» (conform notelor ediției, Sfântul Apostol Pavel citează din Psalmul 89:20 şi 1 Samuel 13:14, n.tr.);” referință citată în original, n.tr.)? David știa cum să se căiască, să laude, și să se roage pentru îndrumare și să obțină victorie prin ascultare de (sau, supunere la, n.tr.) YAHUVEH. Regele David de asemenea știa că YAHUSHUA va veni (sau, urma să vină, n.tr.) ca MASHIACH deoarece el I-a privit GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) în Revelație Profetică (Psalmii 2:7, „Voi vesti hotărârea DOMNULUI: / EL MI-a zis: „TU eşti Fiul (conform notelor ediției, sau, fiul; „psalmul era rostit iniţial la încoronarea regilor davidici, însă este unul mesianic, citat în Noul Testament cu referire la Hristos (corespondentul Grecesc al ebraicului Mesia, care înseamnă Unsul),” n.tr.) MEU! / Astăzi TE-am născut!” 12, „Daţi sărutare FIULUI, / ca nu cumva să SE mânie şi să pieriţi pe cale, / căci Mânia LUI este gata să se aprindă! / Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în EL!” 16:8-11, „ÎL pun pe DOMNUL neîncetat înaintea mea, / căci EL este la dreapta mea ca să nu mă clatin! / 9 De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte sufletul (conform notelor ediției, slava mea, n.tr.)! / Mai mult, trupul meu va locui în siguranţă, / 10 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor / și nu vei îngădui ca Sfântul TĂU (conform notelor ediției, sau, credinciosul TĂU, n.tr.) să vadă putrezirea. / 11 Mi-ai făcut cunoscută cărarea vieţii… / În Prezenţa TA este belşug de bucurie, / la dreapta TA sunt desfătări veşnice!” 110 (citat după Sfânta Profeție, n.tr.); referințe citate în original, n.tr.).

Cum NE acoperim Urechile și Ochii YAHUVEH, YAHUSHUA și EU, MAMA voastră SHKHINYAH(,) de mâhnire atunci (sau, pe, n.tr.) când îi/le auzim pe cei/cele care proclamă a fi Sfinți/Sfinte și se adună împreună, folosind înjurături josnice, preacurvind cu ochii, mintea voastră și corpul (vostru, n.tr.) – umplându-l de poftă (carnală; în original, „lust,” n.tr.), chiar poftind după același sex – și făcând tot felul de păcat împotriva a tot ceea ce este numit Sfânt.

Chiar veți încerca voi (sau, chiar intenționați voi să încercați, n.tr.) să vă aplecați peste iad (sau, deasupra iadului, n.tr.), doar pentru a vedea (sau, a vă da seama, n.tr.) cât de departe vă puteți apleca înainte să cădeți în el cu capul înainte? Nu este scris, „Fiți Sfinți/Sfinte pentru că EU SUNT (dublu-sens și emfază; notă anterioară, n.tr.) Sfânt”? Opriți-vă din a face (sau, nu mai faceți, n.tr.) scuze pentru păcatele voastre. Mai degrabă, întoarceți-vă de la cursele (sau, întorceți-le spatele curselor, n.tr.) satanei.

Haideți, să raționăm (sau, să judecăm, sau, să cugetăm, n.tr.) împreună” (tradus literal din original; limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Isaia 1:18; Noua Traducere în Limba Română 2006 e puțin diferită, n.tr.) (Isaia 1:18, „Veniţi acum să ne judecăm, / zice DOMNUL;” referință citată în original; traducere extrasă din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.). Chiar credeți că(,) pentru că v-ați făcut (sau, alocat, n.tr.) timp să vă adunați împreună într-o biserică sau templu(,) acum aveți licența de a păcătui? Și acestea sunt însele (sau, chiar aceleași, n.tr.) păcate(le) pentru care ați cerut iertare și vă întoarceți (înapoi; sau faceți revers, n.tr.) și voit (sau, intenționat, n.tr.) le repetați din nou! Făcând aceasta, voi dovediți că n-ați intenționat niciodată să vă întoarceți de la (sau, să-i întoarceți spatele, n.tr.) păcat(ului). Nu păcăliți pe nimeni! Și cei/cele pe care îi/le numiți păgâni vă batjocoresc pe la spate! Căci nu sunteți (deloc, n.tr.) diferiți de ei/ele!

Așa cum o mamă pământească își alină copiii, EU – SHKHINYAH a voastră RUACH HA KODESH, MAMA voastră ÎNȚELEPCIUNE – fac cu atât mai mult. EU trăiesc în VOI și lucrez prin voi și prin Sfânta MEA Ungere fac EU manifestări de semne, minuni, și miracole.

Prin NUMELE FIULUI MEU YAHUSHUA, datorită SACRIFICIULUI LUI DE SÂNGE, rupe SFÂNTA MEA UNGERE toate jugurile și sclaviile. EU SUNT (dublu-sens și emfază; notă anterioară, n.tr.) (CEA Care cu adevărat este, n.tr.) RUACH HA KODESH și EU nu SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) un „EL.” Când omul a transcris Noul Testament (litera, n.tr.) „S” a fost omisă din cuvântul „HE” („EL” în Limba Engleză; „SHE” înseamnă „EA,” n.tr.). EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) o „EA.”

Elisabeth [Elisheva], fii avertizată, cei/cele (sau, oamenii, n.tr.) cu spiritul (sau, duhul, n.tr.) religiei și (care, n.tr.) au o formă (sau, aparență, sau, imitație, n.tr.) a evlaviei (sau, pietății, n.tr.) dar nicio EVLAVIE înăuntru(l lor) (2 Timotei 3:5; „Având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” referință citată în original, n.tr.), te vor ataca. Ei/Ele nu au o relație iubitoare, ascultătoare (sau, supusă, n.tr.) cu YAHUVEH și YAHUSHUA, și se vor simți condamnați/condamnate (și, în același timp, absolut convinși/convinse de vina lor; același cuvânt, „convicted,” are ambele sensuri în Limba Engleză; ÎI este asociat cu precădere SFÂNTULUI DUH în Sfintele Profeții; derivat din verbul „convict,” notă anterioară, n.tr.) și te vor ataca și te vor striga tot felul de nume rele (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Matei 5:11; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de voi când oamenii vă insultă, vă persecută şi spun tot felul de lucruri rele, (minţind) împotriva voastră, din pricina MEA!” n.tr.).

Amintește-ți (posibil și, ține minte, n.tr.) că cel pe care ei/ele îl atacă nu e Mesajul tău, (ci el, n.tr.) e Mesajul Raiului. Fii convinsă, există aceia/acelea, ale căror nume sunt în Cartea MIELULUI A Vieții, care se vor bucura (sau, veseli, n.tr.) și vor spune că întotdeauna au căutat răspunsurile pentru a ști mai mult(e) despre CINE este SFÂNTUL DUH. Ei/Ele se vor veseli și vor ști că știu că acesta este Adevărul care a fost spus. Mulți (oameni, n.tr.) deja s-au întrebat asta, dar n-au îndrăznit să întrebe pe nimeni temându-se că vor fi batjocoriți/batjocorite.

NUMELE MEU este MAMA ÎNȚELEPCIUNE și EU vă voi da mai multă Înțelepciune pe măsură ce (sau, atunci când, n.tr.) MĂ rugați, „MAMĂ ÎNȚELEPCIUNE(,) ajută-mă în NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH, eu ÎȚI cer mai mult(ă) din Înțelepciunea TA!” Încercați acest lucru și vedeți dacă nu voi face asta pentru voi. Vedeți dacă nu vă va spori Ungerea. Dar țineți minte, doar prin NUMELE LUI YAHUSHUA ÎI pot EU sufla un sărut [de rugăciuni] lui YAHUVEH pentru ca rugăciunilor voastre să li se răspundă.

Elisabeth [Elisheva], EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) MAMA ta SHKHINYAH și EU îți voi arăta Secretele revelate în Sfintele Scripturi pentru a te ajuta să-i înveți pe oamenii MEI Sfinți (posibil și, Poporul MEU Sfânt; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „people,” n.tr.) CINE este cu adevărat DUHUL SFÂNT.

Voi ați fost învățați că RUACH HA KODESH este masculin, nu feminin. EU am fost numită un „EL” în loc de „EA” datorită modului în care cărturarii au tradus incorect Manuscrisele din Vechime – în principal pentru că vanitatea bărbaților nu a vrut ca acest lucru să fie revelat, cum nu vrea nici satana.

EU, MAMA voastră SHKHINYAH, sunt CEA Care vă conduce la YAHUSHUA HA MASHIACH, [CARE] vă botează cu SFÂNTUL MEU FOC, pe care voi îl numiți SFÂNTUL DUH. EU, MAMA SHKHINYAH, sunt CEA Care vă este mentor. EU de asemenea pot fi numită MAMA RUACH HA KODESH, sau MAMA RUACH, este alegerea voastră. EU sunt mentor și învăț (oamenii; sau, predau, n.tr.) și proclam prin această nouă Ungere pe care EU ți-am dat-o ție Elisabeth [Elisheva]. Și cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) cu urechi spirituale de auzit și crezut ÎMI vor auzi Vocea mai clar într-un mod în care ei/ele n-au mai auzit de la MINE în trecut.

Iubită fiică Elisabeth [Elisheva], EU ți-am dat Ungerea de a proclama și traduce (în mod oral, nu scris; posibil și, interpreta; în original, „interpret,” n.tr.) ceea ce vorbesc (acum, sau, continuu, n.tr.) Sfintele Limbi cerești. Tu vorbești în limbi ale Sfinților îngeri cerești și diverse limbi ale oamenilor.

Tu poți înțelege (tradus literal; sau, înțelegi, n.tr.) limbile doar pe măsură ce (sau, atunci când, n.tr.) EU îți dau darul de traducere în propria ta limbă. Uneori EU te protejez, astfel încât nu știi ce te rogi, căci (acest lucru, n.tr.) ți-ar copleși carnea (sau, corpul; sau, natura ta carnală, n.tr.) pe măsură ce vorbești în Sfinte limbi cerești.

Alteori(,) EU aleg să proclam din tine în Sfintele limbi (posibil și, dialecte; în original, „tongues,” n.tr.) ale limbilor (în original, „languages,” n.tr.) oamenilor pe care tu nu le-ai învățat (Faptele Apostolilor 2:4, „Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” referință citată în original, n.tr.), dar majoritatea timpului (posibil, limbile în care proclam, n.tr.) sunt limbile Sfinților îngeri cerești, după cum afirmă Scripturile în Cartea 1 Corintieni 13:1 („Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor,” n.tr.).

Când EU aleg să proclam de la (posibil, sau, prin, n.tr.) tine în limbile unui Sfânt înger, și nicio traducere (în original, „interpretation,” n.tr.) nu-ți este dată, aceasta este pentru că satana și demonii lui nu pot înțelege ceea ce este rugat sau vorbit (sau, lucrul despre care te rogi sau vorbești, n.tr.). Nu este pentru urechile lor de auzit.

Nu este întotdeauna necesar ca tu să primești traducerea limbilor, dar YAHUVEH aude și EL răspunde la rugăciunile tale, deși tu nu știi pentru ce te rogi de multe ori. Uneori tu te rogi pentru oameni pe care nici măcar nu-i cunoști – tu mijlocești pentru oameni Sfinți din jurul lumii. De multe ori te rogi pentru propriile tale nevoi personale, sau vindecare pentru tine sau alții. De multe ori te rogi pentru binecuvântări asupra Sfintei Mirese și Oaspeților, sau Milă și Mântuire pentru ca oile negre să se întoarcă la SINGURUL BUN PĂSTOR, YAHUSHUA HA MASHIACH.

Alteori tu te rogi pentru Judecata și Răzbunarea lui YAHUVEH asupra slujitorilor satanei și (oamenilor; gen nespecificat în original, n.tr.) potriviți pentru Presa de Struguri (sau, Teascul, n.tr.) de Mânie al (sau, Mâniei, n.tr.) lui YAHUVEH. Nu există NICIO distanță în rugăciune. Studiază și înfățișează-te ca un om încercat.xxxi

Nu a spus FIUL MEU, YAHUSHUA HA MASHIACH, „Ioan v-a botezat cu apă, dar EU vă botez cu FOCUL RUACH HA KODESH” (Faptele Apostolilor 1:5, „Căci Ioan a botezat cu (conform notelor ediției, sau, în, n.tr.) apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu DUHUL SFÂNT;” referință citată în original, n.tr.)? EU SUNT (dublu-sens, n.tr.) de asemenea numită SFÂNTUL SPIRIT (tradus literal; denumirea standard în Limba Engleză a SFÂNTULUI DUH este, „THE HOLY SPIRIT,” n.tr.) și SFÂNTUL DUH (traducere aproximativă; în original, (THE) „HOLY GHOST;” altă denumire a SFÂNTULUI DUH în Limba Engleză, n.tr.). YAHUSHUA MĂ folosește pentru a-i/a le umple pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt Sfinți/Sfinte până la revărsare cu Ungerea MEA, care este (singular conform originalului, n.tr.) Sfinte semne, minuni, și miracole pentru cei/cele care cu adevărat ÎI iubesc și pun pe YAHUVEH și YAHUSHUA primii în viețile și dragostea lor.

Aceasta o include pe Mireasa lui YAHUSHUA, care sacrifică totul pentru a urma și a asculta de (sau, a li se supune, n.tr.) Sfintelor Porunci expuse în Sfintele Manuscrise, și o fac din dragoste pentru YAHUVEH și YAHUSHUA și încearcă cât de bine (sau, mult, n.tr.) pot să asculte (sau, să se supună, n.tr.) și să trăiască Sfinți/Sfinte. SFÂNTUL MEU DUH locuiește înăuntrul templului lor pământesc numit corp.

Mireasa lui YAHUSHUA caută să cunoască SFÂNTA TREIME mai mult cu fiecare zi și să asculte de fiecare (sau, să i se supună fiecărui, n.tr.) Cuvânt pe care NOI îl spunem. Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) lui YAHUSHUA strălucește de pe fețele și (din, n.tr.) viețile lor. (Acești oameni, n.tr.) nu rețin nimic și-I dau totul lui YAHUSHUA HA MASHIACH pentru Lauda, Cinstea, și Gloria (sau, Slava, n.tr.) SA. După cum este scris în Faptele Apostolilor 2:37-47, Mireasa lui YAHUSHUA HA MASHIACH va dori să facă precum în Timpurile din Vechime și să fie una cu voi, și să-i fie un ajutor acestei Parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) și nu un obstacol. Ei/Ele vor face asta pentru un (singur, n.tr.) scop. Pentru a-L glorifica (sau, slăvi, n.tr.) pe YAHUSHUA HA MASHIACH!

Elisabeth [Elisheva], fiica MEA, nu spun Sfintele Scripturi, la începutul creației pe acest pământ, „Să facem om în IMAGINEA NOASTRĂ (tradus literal; aceeași expresie este folosită în versiunea standard în Limba Engleză a Genezei, „in OUR IMAGE;” sau, după CHIPUL NOSTRU, n.tr.)” (Geneza 1:26; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci DUMNEZEU a zis: „Să facem om (conform notelor ediției, „termenul Ebraic se referă la fiinţele umane în general, şi nu la o singură persoană,” n.tr.) după Chipul NOSTRU, după Asemănarea NOASTRĂ; ei să domnească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul (conform notelor ediției, posibil și, peste toate animalele sălbatice, n.tr.) şi peste toate animalele mici care mişună pe pământ!” referință citată în original, n.tr.)? CINE crezi că înseamnă „IMAGINEA „NOASTRĂ””(sau, „CHIPUL „NOSTRU,”” n.tr.)?

Adam a fost făcut după IMAGINEA (sau, CHIPUL, n.tr.) lui YAHUVEH și Eva a fost făcută după IMAGINEA MEA (sau, CHIPUL MEU, n.tr.) DE GEN FEMININ (în original, „MY FEMALE IMAGE,” n.tr.). Așa cum Eva a fost creată pentru a-i fi un ajutor (tradus literal, un companion ajutător, în special în relația de soț/soție; în original, „a helpmate,” n.tr.) lui Adam, la fel și MAMA voastră SHKHINYAH este (persoană și număr conform originalului, n.tr.) de asemenea numită în Scripturi un „AJUTOR” (în original, „a “HELPER,”” n.tr.).xxxii EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat; notă anterioară, n.tr.) CO-CREATOARE cu YAHUVEH și YAHUSHUA. YAHUSHUA este FIUL NOSTRU. TOȚI TREI DINTRE NOI am suferit și am plătit un PREȚ astfel încât oamenii ale căror nume sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții să se poată întoarce înapoi în Rai.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) MAMA voastră SHKHINYAH.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) CEA Care trăiește înăuntrul corpului, spiritului, și sufletului vostru.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) MENTORUL vostru CERESC, PROFESORUL vostru (în original, „your TEACHER,” n.tr.).

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) SPIRIT și ADEVĂR.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) CEA Care vă dă dorința

(-L, sau, -I; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) acceptați și să ascultați de (sau, să vă supuneți lui, n.tr.) YAHUVEH și YAHUSHUA ca DUMNEZEU.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) CEA Care vă dă dorința

de a cânta, lăuda, a vă ruga(,) și (a-L, sau, a-I; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) venera pe YAHUVEH și YAHUSHUA.

Acum EU de asemenea vă dau o dorință nouă

și aceea este de a O cunoaște (în detaliu; sau, a ajunge s-O cunoașteți; „get to know,” n.tr.) pe CEA Care vă Unge,

a voastră RUACH HA KODESH, MAMA voastră SHKHINYAH.

Sfinți copii, ÎMI place foarte mult când ÎMI cântați și ÎMI vorbiți cuvinte de dragoste și MIE de asemenea. EU am așteptat cu răbdare acest moment. EU am așteptat ca această Revelație să fie eliberată și a fost hirotonisit (sau, predestinat, sau orânduit; același cuvânt se folosește în Limba Engleză pentru hirotonisirea preoților; „ordained,” n.tr.) în Rai ca tu, binecuvântata NOASTRĂ Ringmaiden, Elisabeth Sherrie Elijah [Elisheva Eliyahu], să fii vocea care va suna (posibil joc de cuvinte; „Ringmaiden” derivă din verbul „to ring,” a suna (în anumite contexte și, a bate clopotele) și substantivul ring, „inel,” sau, ceva care înconjoară ceva, în acest context, lumea, n.tr.) acest Sfânt Mesaj în jurul lumii. Acesta este un alt motiv pentru care tu ești numită Ringmaiden a lui YAHUSHUA.

EU, MAMA voastră SHKHINYAH(,) de asemenea numită RUACH HA KODESH te-am ales pe tine, Elisabeth [Elisheva], pentru a avea onoarea de a MĂ prezenta ca MAMA SHKHINYAH copiilor MEI. Atâția Sfinți copii vor fi vindecați de răni cauzate lor, pentru că pe acest pământ ei/ele niciodată n-au cunoscut dragostea, alinările(,) și mentoratul unei mame iubitoare. Și totuși EU am fost acolo tot timpul. Acum EU te-am uns pentru a-MI auzi Vocea și a le spune asta.

EU știu că vei asculta (sau, te vei supune, n.tr.)!

Indiferent de prețul pe care va trebui să-l plătești!

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) numită, „ÎNȚELEPCIUNE.” Rodul MEU este (singular conform originalului, n.tr.) cele Șapte Duhuri.

Studiază cei Șapte Stâlpi despre care se vorbește

în Cartea Apocalipsei.xxxiii

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) numită RĂBDARE, ÎNDELUNG-SUFERINȚĂ;

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) MILA, și cu mult mai mult.

Învață și studiază acum CINE este CEA CARE te UNGE.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) cu mult mai mult

decât UN SFÂNT VÂNT sau SFÂNT FOC UNS,

sau O MIREASMĂ DULCE ÎN AER.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) – mai mult

decât VOBITUL ÎN SFINTE LIMBI CEREȘTI,

și PROFEȚIE și SEMNE, MINUNI sau MIRACOLE.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) MAMA voastră SHKHINYAH,

de asemenea numită (CEA Care cu adevărat, sau, categoric, este, n.tr.) RUACH HA KODESH(,)

Care conduce suflete la YAHUSHUA HA MASHIACH.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) CEA CARE UNGE

CU PUTERI CEREȘTI și TOARNĂ

NOUL MEU VIN și MANA PROASPĂTĂ din Rai.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) MAMA voastră SHKHINYAH

și EU nu-MI împart Gloria (sau, Slava, n.tr.) cu NICIO femeie sau (NICIUN; litere mari conform originalului, n.tr.) bărbat.

YAHUVEH, YAHUSHUA și EU suntem UNA.

Când voi ÎL venerați pe YAHUSHUA, voi NE venerați pe TOȚI TREI DINTRE NOI în același timp. Dacă preferați MĂ puteți numi „MAMA RUACH HA KODESH,” alții incă MĂ pot numi „SFÂNTUL DUH,” dar EU doresc să le revelez mai mult (posibil și, multe, n.tr.) celor care-și doresc mai multă Intimitate cu MINE. EU avertizez acum, oricine care neagă sau insultă ceea ce Shaul (Apostolul Pavel) a învățat (oamenii, n.tr.) despre realitatea Sfintelor daruri ale RUACH HA KODESH, CĂIȚI-VĂ ACUM. Căci ați insultat și mâhnit până la gradul (sau, măsura, n.tr.) la care sufletul vostru este în joc!

EU acum proclam în NUMELE pe care voi ÎL recunoașteți ca (sau, drept, n.tr.) YAHUSHUA.

Dacă nu vă căiți sunteți damnați/damnate (gen nespecificat în original, n.tr.) etern!

Pentru cei/cele care insistă să nege și să batjocorească SFÂNTUL DUH, (RUACH HA KODESH) și darurile SFÂNTULUI DUH, numele voastre ori n-au fost niciodată în Cartea MIELULUI A Vieții ori este șters (singular conform originalului; posibil și, este, sau, au fost, șters(e); în special, cu o pată de cerneală; „blotted out,” n.tr.), pentru că înainte ca voi să vă nașteți pe Pământ, (acest lucru, n.tr.) era deja decretat în Rai. Dacă numele vostru este în Cartea Damnării sau Cartea Celor Șterși (cum ar fi, cu o pată de cerneală; în original, „the Book of the Blotted Out,” n.tr.), atunci iadul va fi viitoarea voastră casă.

Uitați un Secret pe care EU îl repet din nouxxxiv prin Elisabeth [Elisheva]:

Fiecare suflet născut pe acest pământ a fost testat în Rai înainte ca ei/ele să vină pe acest pământ și acesta este motivul pentru care fiecare suflet își lucrează (complet, până termină sau rezolvă; ca și cum ar fi un proiect sau o sarcină; sau, duce la bun sfârșit; în original, „works out their own salvation,” n.tr.) propria mântuire „cu frică şi cutremur” (Filipeni 2:12) („De aceea, preaiubiţii mei, aşa cum întotdeauna aţi ascultat, nu doar în prezenţa mea, ci mult mai mult acum, în absenţa mea, duceţi la bun sfârşit mântuirea voastră, cu frică şi cutremur;” referință citată în original, n.tr.). Sufletul tău deja știe dacă ai fost de partea lui lucifer sau de partea lui YAHUVEH în timpul Marelui Război al Trădării din Rai, înainte de Întemeierea (tradus literal, punerea fundației; „Foundation,” n.tr.) acestui Pământ.

Nu este un păcat a nu înțelege darurile Profeției sau vorbitul în Sfinte limbi ale oamenilor și Sfinților îngeri, dar nu vorbiți împotriva a ceea ce este Sfânt – doar pentru că voi nu ați avut experiența acestui lucru, sau ați avut o experiență rea cu contrafacerea (sau, varianta contrafăcută a acestui lucru, n.tr.). Unii (oameni, n.tr.) care citesc aceasta au avut o experiență de a fi umpluți/umplute cu limbi demonice (în original, „demonic tongues,” n.tr.). Astfel (sau, prin urmare, n.tr.) nu negați autenticul doar pentru că voi v-ați deschis pe voi înșivă/însevă contrafacerii (sau, variantei contrafăcute, n.tr.) prin păcat – sau (posibil, din cauza faptului că, n.tr.) genealogia voastră este plină de ocult.

EU, YAHUVEH, vă avertizez că satana este rău (sau, malefic, n.tr.) în toate felurile (sau, modurile, n.tr.), chiar învățând oamenii să se roage la zeițe, pentru că el știe că RUACH HA KODESH, MAMA voastră SHKHINYAH, este singura REGINĂ A RAIULUI.

Studiați ce înseamnă cuvântul „SHEKINAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.).”

Studiază Scripturile Elisabeth [Elisheva]

și vei avea pace – în eliberarea

acestui Secret care a fost păstrat (sau, depozitat, n.tr.)

pentru un astfel de moment (sau, un astfel de timp, sau, o astfel de vreme, n.tr.) ca acesta (aceasta, n.tr.).

Aceasta va vindeca atâtea răni. Exact așa cum tu ai avut un gol în tine pentru DRAGOSTEA UNEI MAME, acum tu vei realiza că ești vindecată, și alții/altele de asemenea vor fi vindecați/vindecate, căci acel gol a fost umplut.

După ce ÎL acceptați pe YAHUSHUA ca MESIA, sunteți instantaneu umpluți/umplute cu DUHUL MEU SFÂNT, A MEA RUACH HA KODESH. MAMA voastră SHKHINYAH este literalmente SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU și acel SPIRIT sălășluiește în voi. Aceasta de asemenea înseamnă că EU văd prin ochii voștri fizici și aud prin urechile voastre fizice și MĂ mișc prin corpul vostru fizic.

Astfel (sau, prin urmare, n.tr.)(,) nu MĂ mâhniți.

Nu continuați să MĂ testați (sau, încercați, n.tr.).

Aceasta li se aplică tuturor care L-au acceptat pe YAHUSHUA HA MASHIACH ca DUMNEZEU, DOMN, MÂNTUITOR, UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI YAHUVEH, născut în trup (sau, natură umană; în original, „flesh,” n.tr.) dintr-o femeie virgină și (CARE, n.tr.) S-a predat pe SINE (sau, a renunțat la SINE, n.tr.) (tradus literal din original; „gave HIMSELF up;” aceeași expresie este folosită în versiunea în Limba Engleză a Sfintei Liturghii Ortodoxe a Sfântului Ioan Gură de Aur; traducerea în Limba Română este, „ÎNSUŞI pe SINE S-a dat;” pasajul vorbit de Preot este, „Şi Acesta (YAHUSHUA, n.tr.) venind şi toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea întru care a fost vândut şi mai vârtos ÎNSUŞI pe SINE S-a dat pentru viaţa lumii, luând pâinea cu Sfintele şi preacuratele şi fără prihană Mâinile SALE, mulţumind şi binecuvântând, sfinţind şi frângând, a dat Sfinţilor SĂI Ucenici şi Apostoli, zicând: „Luaţi, mâncaţi, acesta este TRUPUL MEU, Care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor;”” în Limba Engleză, „WHO when HE had come and had fulfilled all the dispensation for us, in the night in which HE was given up-or rather, gave HIMSELF up for the life of the world-took bread in HIS Holy, pure, and blameless Hands and when HE had given thanks and blessed it, and hallowed it, and broken it, HE gave it to HIS Holy Disciples and Apostles, saying, „Take! Eat! This is MY BODY which is broken for you, for the remission of sins,” n.tr.) drept SFÂNT SACRIFICU PENTRU PĂCATE, CARE a murit și a înviat (tradus literal; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză, n.tr.) a treia zi, și acum șade la Mâna Dreaptă a lui EU, YAHUVEH (pronume la Nominativ în original deși alt caz este cerut; nu este greșit; se întâmplă des în Sfintele Profeții, n.tr.).

Toți cei/Toate cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care se străduiesc să asculte (sau, să se supună, n.tr.) au fost umpluți/umplute cu A MEA RUACH HA KODESH, DUHUL MEU SFÂNT(,) într-o anumită măsură. Unii/Unele sunt umpluți/umplute cu mai puțin și unii/unele cu o mai mare măsură pe măsură ce ei/ele cresc în cunoașterea a CINE este YAHUSHUA.

De unde crezi că a venit ideea că un Sfânt/o Sfântă soț și soție trebuiau să fie una? (Acest lucru, n.tr.) a fost prima dată făcut în Rai. Când L-ați acceptat pe YAHUSHUA ca MESIA, voi nu v-ați dat seama (că, n.tr.) în același timp erați umpluți/umplute (continuu, n.tr.) cu DRAGOSTEA UNEI MAME CEREȘTI. Cuvântul „mângâietor” (în original, „comforter;” același cuvânt este folosit în rugăciunea „Împărate Ceresc” în Limba Engleză, n.tr.) – este ceea ce o mamă face cel mai bine.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) MAMA voastră RUACH HA KODESH

și EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) MÂNGÂIETORUL vostru.

EU vă alin când aveți nevoie de alinare;

Când sentimentele voastre sunt acute (sau, dureroase; în original, „raw,” n.tr.),

și suferiți (sau, vă doare, n.tr.), vă e teamă, sunteți singuri/singure

sau vă simțiți respinși/respinse sau confuzi/confuze,

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) PACEA

CARE DEPĂȘEȘTE TOATĂ ÎNȚELEGEREA (posibil și, ORICE ÎNȚELEGERE; tradus literal din original; „I AM THE PEACE / THAT PASSES ALL UNDERSTANDING;” limbaj original identic cu versiunea standard în Limba Engleză a Filipeni 4:7) (Filipeni 4:7, „Iar Pacea lui DUMNEZEU, care depăşeşte orice înţelegere, vă va păzi inimile şi gândurile în YAHUSHUA HA MASHIACH;” referință citată în original, n.tr.).

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) (CEA Care cu adevărat este, n.tr.) RUACH HA KODESH, MAMA voastră SHKHINYAH

Care vă dă Sfântă Dragoste Cerească de Mamă.

Acesta a fost un Secret care i-a fost revelat Profetului Daniel, în Cartea lui Daniel, și a fost sigilat (sau, pecetluit, n.tr.) pentru un astfel de timp ca acesta (Daniel 12:4, „Tu însă, Daniele, tăinuieşte aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi vor alerga încoace şi încolo (conform notelor ediției, „probabil în sensul căutării înţelesului acestor cuvinte,” n.tr.) şi cunoştinţa va creşte;” referință citată în original, n.tr.).

Din nou, EU repet, acum este timpul (sau, momentul, n.tr.),

la care YAHUVEH a decretat –

(ca, n.tr.) Cuvântul MEU de Înțelepciune să fie eliberat!

(Posibil, acesta, n.tr.) este un timp (sau, o vreme, n.tr.) când spiritul religiei se va ridica și va arăta exact cât de rău (sau, malefic, n.tr.) este. Fariseii aveau un spirit al religiei și amintește-ți cum L-au persecutat nu doar pe YAHUSHUA ci (pe, n.tr.) toți/toate (gen nespecificat în original, n.tr.) care [erau și acum] sunt Sfinți/Sfinte? (Oamenii Sfinți, n.tr.) trebuie să fie uniți acum, să se ajute și să se apere unul/una pe altul/alta, deoarece „o casă dezbinată nu poate rezista (sau, dăinui, n.tr.)(tradus literal din original; Matei 12:25, „Dar YAHUSHUA le cunoştea gândurile, aşa că le-a zis, „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei înseşi este ruinată şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înseşi nu va dăinui;”” referință citată în original, n.tr.).

Iubita NOASTRĂ Ringmaiden Elisabeth [Elisheva], acesta este un Secret dat ție – când Vocile Celor Șapte Tunete te-au trezit și ți-au vorbit cu mulți ani în urmă.

Cititorului/Cititoarei acestui Cuvânt, studiază și înfățișează-te ca un om încercat și roagă-te pentru mai mare (sau, mai puternică, n.tr.) înțelepciune asupra Apocalipsei 10, deoarece în Cele Șapte Tunete pe care Elisabeth [Elisheva] le-a auzit au fost vorbite unele dintre Secretele revelate în Mesajele Profetice de până acum.

Elisabeth [Elisheva], dacă ai fi notat data, vei (posibil, ai, n.tr.) vedea, (aceasta, n.tr.) ar fi corespuns cu momentul exact la care Cele Șapte Tunete au vorbit(,) ziua și luna (27/08) (August, n.tr.) – și doar la acel moment stabilit și an (stabilit, n.tr.) urma acest lucru să fie revelat înaintea lumii pe Internet – deoarece acum este acel moment și anotimp stabilit.

Elisabeth [Elisheva], înainte să existe o Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.), tu doar îți amintești că te-au trezit plesnituri puternice (opusul lui încet; „loud,” n.tr.) de tunet de șapte ori la rând care au fost atât de tari (sau, zgomotoase, n.tr.) încât te-au trezit cutremurându-te (sau, te-au scuturat să te trezești, n.tr.). Și totuși nimeni n-a auzit (acest lucru, n.tr.) în afară de tine. Soarele strălucea pe cer.

Bubuitura (sau, plesnitura, n.tr.) de tunet era (posibil, eram, n.tr.) EU, YAHUVEH(,) vorbindu-ți ție. Pe când dormeai singură în acea dimineață, EU te-am trezit, întâi cu o (singură, n.tr.) bubuitură de tunet care te-a cutremurat să te trezești. Tu ai fugit la fereastră și ai văzut lumina soarelui și apoi imediat ai adormit din nou – doar pentru a fi trezită în același mod de șapte ori la rând, de fiecare dată adormind la loc, rugându-te și întrebându-MĂ ce se intâmpla.

Asta s-a întâmplat la 7:00 a.m. (dimineața, n.tr.).

Ceea ce este scris acum, și în Profețiile (posibil, care, n.tr.) ți-au fost eliberate în (mod, n.tr.) secret în acel moment, dar(,) din nou(,) tu n-ai știut (acest lucru, n.tr.) până acum. N-a fost menit pentru a fi revelat până la termenul MEU (sau, momentul la care Dumnezeu a dorit să se întâmple acest lucru; „timing,” n.tr.). La ziua, luna, și anul stabilite, tu vei ști că ai permisiunea să eliberezi această nouă Revelație și din ce țară va trebui eliberat acest Cuvânt de Cunoaștere cu această Ungere unică (sau, unicat, n.tr.).

Fii pregătită, mireasa satanei, slujitorii satanei, și copiii satanei te vor ataca – satana a vrut să țină acest Cuvânt de Cunoaștere secret. Cei/Cele (sau, oamenii, n.tr.) care se numesc pe sine „Creștini” (ghilimele conform originalului, n.tr.) dar au doar o formă (sau, aparență; sau, simulacru, n.tr.) a(l) evlaviei (sau, pietății, n.tr.) și nicio EVLAVIE înăuntru (sau, înăuntrul lor, n.tr.) (2 Timotei 3:5, „Să ştii că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele. 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi, aroganţi, blasfemiatori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, lipsiţi de sfinţenie, 3 fără afecţiune, neînduplecaţi, acuzatori, neînfrânaţi, sălbatici, neiubitori de bine, 4 trădători, nechibzuiţi, încrezuţi, iubitori mai degrabă de plăceri decât de DUMNEZEU, 5 având doar o formă de evlavie, dar negându-i puterea. Îndepărtează-te de astfel de oameni!” referință citată în original; citat extins pentru context, n.tr.), te vor ataca verbal și totuși EU, YAHUVEH, MĂ duc (sau, merg, n.tr.) înaintea ta și voi lupta luptele tale pentru tine.

Cu ani înainte(,) înainte ca tu să-i dai naștere acestei Parohii, te-ai rugat și L-ai întrebat pe YAHUSHUA ce se întâmpla când ai auzit tunetul bubuitor de șapte ori. De ce te-ai trezit și ai fugit și te-ai uitat pe fereastră și imediat ai adormit la loc de șapte ori? EU împărtășesc un Secret cu tine: șaptele reprezintă de asemenea anul 2007. Șapte este numărul perfecțiunii și este (posibil, de asemenea, n.tr.) termenul (sau, momentul ales de Dumnezeu; „timing,” n.tr.) MEU perfect (posibil, la care, n.tr.) acest Cuvânt de Cunoaștere este (acum, n.tr.) eliberat.

Îți amintești când te-ai simțit brusc condusă să studiezi despre Cele Șapte Tunete din Cartea Apocalipsei (Apocalipsa 10:3-4, „Și (îngerul puternic, n.tr.) a strigat cu glas puternic, aşa cum rage un leu. Când a strigat el, Cele Șapte Tunete şi-au făcut auzite glasurile lor, 4 iar când Cele Șapte Tunete au vorbit, eram gata să scriu, însă din cer am auzit un glas zicând: „Pecetluieşte ceea ce au spus Cele Șapte Tunete şi nu scrie!” referință citată în original, n.tr.)? Timp de (acești, n.tr.) mulți ani tu n-ai avut niciodată răspunsul până acum. Acela a fost momentul la care EU, YAHUVEH, am eliberat Secrete vorbite prin Cele Șapte Tunete – revelate pe măsură ce proclam acum din tine ca Profet Națiunilor (DUMNEZEU o numește pe Elisabeth Elijah [Elisheva Eliyahu] Profet Națiunilor în Sfintele Profeții, n.tr.).

EU te folosesc pentru că înainte de Întemeierea (sau, Punerea Fundației, n.tr.) acestui Pământ, tu ai fost aleasă să vii pe Pământ pentru a-I (posibil și, a LE; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) aduce toată Lauda, Cinstea(,) și Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui EU, YAHUVEH, YAHUSHUA, și RUACH HA KODESH, CEA pe Care tu acum O numești MAMA SHKHINYAH sau MAMA ÎNȚELEPCIUNE. Tu ai fost unsă pentru un astfel de moment ca acesta (sau, o astfel de vreme ca aceasta, n.tr.).

Tu ai fost aleasă înainte de Întemeierea (sau, Punerea Fundației, n.tr.) acestei Lumi pentru a fi umplută cu A MEA RUACH HA KODESH – chiar pe când (sau, în timp ce erai, n.tr.) în pântecul mamei tale păgâne, unde erai urâtă (sau, mama ta te ura, n.tr.), nedorită, și respinsă. Acum (te afli, n.tr.) mulți ani mai târziu, și acum realizezi (sau, îți dai seama, n.tr.) că MAMA SHKHINYAH este CEA Care te-a mângâiat. Doar ani mai târziu ai realizat tu cine ești prin NUMELE LUI YAHUSHUA și (faptul, n.tr.) că SACRIFICIUL LUI DE SÂNGE a fost pentru tine la Calvar.

Tu ai fost aleasă înainte de Întemeierea (sau, Punerea Fundației, n.tr.) acestei Lumi pentru a-i da naștere acestei Sfinte Parohii cu un Nume care nu cuprinde niciun nume al unui bărbat sau (al unei, n.tr.) femei ci cinstește doar SFÂNTA TREIME.

Elisabeth [Elisheva], tu ai fost unsă – cum a fost Ieremia din Vechime, când erai în pântecul mamei tale (Ieremia 1:4-10, „4 Cuvântul DOMNULUI a venit la mine şi mi-a zis, / 5 „Mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoşteam (conform notelor ediției, sau, te-am ales, n.tr.), / şi mai înainte să fi ieşit din pântecele ei, te pusesem deoparte / şi te făcusem profet al neamurilor.” / 6 Eu am răspuns, / „Ah, Stăpâne DOAMNE, eu nu ştiu să vorbesc, căci sunt doar un copil!” / 7 Însă DOMNUL mi-a zis, „Nu spune că eşti un copil, căci vei merge la toţi aceia la care te voi trimite şi le vei spune tot ce-ţi voi porunci. 8 Nu te teme de ei, căci EU sunt cu tine ca să te scap, zice DOMNUL. / 9 Apoi DOMNUL ŞI-a întins Mâna, mi-a atins gura şi mi-a zis, / „Iată, pun Cuvintele MELE în gura ta. 10 Astăzi te pun peste neamuri şi peste regate ca să smulgi şi să dărâmi, să distrugi şi să nimiceşti, să zideşti şi să plantezi;” referință citată în original, n.tr.) – drept Purtătoarea NOASTRĂ de Cuvânt și ți s-a dat vocea unui Sfânt Profet strigând în sălbăticia acestei lumi. Doar cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) ale căror nume se găsesc în Cartea MIELULUI A Vieții vor crede și primi (sau, vor accepta, sau, vor alege, sau, vor vrea, să creadă și să primească, n.tr.) Adevărurile din această Parohie(,) exact așa cum ÎL primesc pe YAHUSHUA ca MESIA.

Slujitorul nu este mai mare (sau, mai important, n.tr.) decât stăpânul (limbaj original foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Ioan 13:16 și 15:20; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Adevărat, adevărat vă spun că niciun sclav nu este mai mare decât stăpânul lui şi niciun apostol (conform notelor ediției, sau, mesager, n.tr.) nu este mai mare decât cel ce l-a trimis,” și, „Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui” (conform notelor ediției, posibilă referire la Ioan 13:16, n.tr.). Dacă pe MINE M-au persecutat, vă vor persecuta şi pe voi! Dacă au păzit Cuvântul MEU, îl vor păzi şi pe al vostru!” n.tr.), și dacă toți/toate L-ar fi primit pe YAHUSHUA HA MASHIACH atunci când EL umbla pe pământ învățând (oamenii, n.tr.) și făcând miracole pentru Gloria (sau, Slava, n.tr.) lui EU, YAHUVEH (caz Nominativ în original deși altul este cerut; nu este greșit, n.tr.)(,) atunci ei/ele și pe tine te-ar primi și pe Adevărurile pe care EU le proclam prin această Parohie.

Tu proclami Cuvintele pe care EU, YAHUVEH, le-am vorbit, pe care YAHUSHUA HA MASHIACH le-a vorbit(,) și acum ție ți-a fost dat Darul unic (sau, unicat, n.tr.) de a O auzi pe MAMA ta SHKHINYAH proclamându-ți. Această Ungere unică (sau, unicat, n.tr.) va veni (sau, se va materializa sau manifesta; în original, „will come forth,” n.tr.) pe alți (posibil și, asupra altor, n.tr.) Sfinți Profeți care vor crede și primi aceste Adevăruri și te vor acoperi în rugăciune, sprijinindu-te cu dragostea lor și făcând tot ce pot pentru a-i fi o binecuvântare acestei Parohii.

Elisabeth [Elisheva], EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) MAMA ta SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.). EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) CEA Care te unge pentru semne, minuni, și miracole ce includ profețitul și rugatul în Sfinte limbi de oameni și Sfinți îngeri.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) MAMA ta SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.). EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) CEA Care mijlocește pentru toți Sfinții copii atunci când (sau, pe măsură ce; posibil și, căci, n.tr.) EU duc (sau, transport, n.tr.) rugăciunile voastre la Tronul lui YAHUVEH precum un sărutxxxv este suflat în aer atunci când (acest lucru, n.tr.) este făcut în NUMELE LUI YAHUSHUA HA MASHIACH.

Aceasta de asemenea include Numele de „IISUS HRISTOS” (ghilimele conform originalului; „JESUS CHRIST,” n.tr.) pentru acum (sau, acest moment, sau, această vreme, n.tr.), dar păzește-te (sau, ferește-te, n.tr.) pentru că fiul satanei în Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.) va contraface numele de „Iisus Hristos.” EU nu voi putea să trimit rugăciunile în acel timp în numele lui „Iisus,” pentru că puietul (termenul original desemnează în Limba Engleză puiii de pește; în original, „spawn,” n.tr.) diavolului va folosi de asemenea (sau, și el, n.tr.) numele de „Iisus Hristos.”

Învață-i acum NUMELE (singular în original; „NAME,” n.tr.) SACRU EBRAIC DE YAHUSHUA și YAHUVEH pe toți (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care au urechi spirituale de auzit, ascultat, și supus (sau, ascultat de Dumnezeu, n.tr.). Învățați și deveniți obișnuiți să folosiți adevăratul NUME EBRAIC – al CELUI pe Care majoritatea ÎL numesc „IISUS HRISTOS” – acum, înainte de a fi prea târziu. Spune-le oamenilor, „Nu așteptați până la Marea Tribulație pentru a învăța (acest NUME, n.tr.) cu greul.” [Vedeți, „De Ce Folosim NUMELE SACRE,” p. (notă incompletă în original, n.tr.)]

Strigă (acest lucru, n.tr.) până ce ei/ele aud și Mesajul sună în jurul lumii (sau, sunetul lui face ocolul lumii, n.tr.). În Marea Tribulație va fi (sau, exista, n.tr.) o mare înșelăciune. Și în acel timp (sau, la acel moment, n.tr.), nu va mai putea YAHUVEH să le răspundă rugăciunilor în numele de „Iisus Hristos.”

Doar NUMELE EBRAIC YAHUSHUA HA MASHIACH va deține Putere de Vindecare, Izbăvire, Înviere! Pentru că cel care este numit (posibil și, se numește, n.tr.) fiul satanei va folosi și înșela milioane peste milioane (de oameni, n.tr.) – făcând false semne, minuni, și miracole – în timp ce contraface numele de „Iisus Hristos” înaintea lumii. Chiar și cei (sau, oamenii, n.tr.) aleși vor fi înșelați – dacă este posibil (Matei 24:24, Marcu 13:22, „Căci se vor ridica cristoşi falşi şi profeţi falşi şi vor face semne şi minuni, pentru a-i înşela, dacă este posibil, pe cei aleşi;” referințe citate în original; versetele sunt identice; n.tr.). Păzește-te, chiar acum (sau, Păzește-te, în acest moment, n.tr.) există oameni răi (sau, malefici, n.tr.) cu spiritul anticristului și ei folosesc numele de „Iisus Hristos,” dar (acești oameni, n.tr.) urăsc NUMELE EBRAIC DE YAHUSHUA. Căci (acest NUME, n.tr.) le amintește constant că YAH MÂNTUIE (Numele de YAHUSHUA înseamnă „YAH mântuie” în Limba Ebraică, n.tr.)! YAHUSHUA este singurul MASHIACH (MESIA).

Elisabeth [Elisheva], tu ai auzit Vocea LUI al tău ABBA YAHUVEH, și tu ai auzit Vocea și primit Mesaje prin Ungerea MEA de la YAHUSHUA, al tău MASHIACH. EU am așteptat cu răbdare momentul ca tu să MĂ cunoști ca DRAGOSTEA MAMEI CEREȘTI (sau, DRAGOSTEA CEREASCĂ DE MAMĂ, n.tr.) după care ai tânjit întotdeauna. EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) singura ta MAMĂ și EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) CEA Care te unge și te mângâie și-ți este mentor. Din cauza alei tale MAMA SHKHINYAH poți tu auzi Vocea MEA Liniștită și Mică (sau, „Murmurul Suav;” Regi 19:11-13, citat anterior; în original, „MY Still Small Voice,” n.tr.) și auzi Sfintele Mesaje de la YAHUVEH, și YAHUSHUA. EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) acea VOCE LINIȘTITĂ(,) MICĂ(,) ce-ți vorbește. Pentru cei/cele care se îndoiesc de asta, spuneți-MI, când a fost descrisă vreodată o voce masculină drept, „o voce liniștită, mică” (1 Regi 19:12; citat anterior; referință citată în original, n.tr.)?

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) CEA la Care Regele David din Vechime s-a rugat, ca EU să nu-l părăsesc niciodată. El s-a rugat, „Nu lua de la mine A TA RUACH HA KODESH(Psalmul 51:11; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu mă izgoni din Prezenţa TA / şi nu lua de la mine DUHUL TĂU Cel SFÂNT!” referință citată în original, n.tr.).

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) CEA Care atunci când sunt blasfemiată sau mâhnită sau insultată până la limită (în original, „breaking point,” n.tr.), spun, „Destul.” Și EU plec și niciodată nu mai există speranță de Mântuire pentru acel suflet [nemernicul (posibil și, reprobabilul, sau, destrăbălatul; în original, „reprobate,” n.tr.)]. Doar Mânia lui YAHUVEH va cunoaște acea persoană; iad și Lacul de Foc este căminul etern al (sau, casa eternă a, n.tr.) acelei persoane.

EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) RUACH HA KODESH de asemenea numită în Aramaică, „SPIRIT (sau, DUH, n.tr.) PUS DEOPARTE” (în original, „SET APART SPIRIT,” n.tr.). EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) TOATĂ (sau, NUMAI, n.tr.) ADEVĂR, și doar prin MINE poate fi (vreo persoană, n.tr.) condusă la YAHUSHUA și-L poate accepta pe EL drept SINGURA CALE SPRE RAI. EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) numită RUACH HA KODESH, și prin titlurile de SFÂNT DUH și SFÂNT SPIRIT (în original, „HOLY GHOST & HOLY SPIRIT,” n.tr.). EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) TOATĂ (sau, NUMAI, n.tr.) SFINȚENIE, împreună cu YAHUVEH și YAHUSHUA. NOI suntem toți UNA și totuși separați. NOI suntem SFÂNTA TREIME și nu există nicio alta. În Marea Tribulație, va exista o nesfântă treime! satana este doar un imitator – nu un creator.

Nu există NICIO (litere mari conform originalului, n.tr.) intrare în Rai fără a vă duce (posibil și, trece, n.tr.) prin TOȚI TREI DINTRE NOI: ABBA YAHUVEH, YAHUSHUA(,) și EU, a voastră MAMA RUACH HA KODESH.

Mântuirea vine doar prin NUMELE ȘI SÂNGELE VĂRSAT AL LUI YAHUSHUA. Și parte din slujba MEA este că trebuie să atrag suflete la YAHUSHUA. Și EU nu ratez niciun (singur, n.tr.) suflet care este scris în Cartea MIELULUI A Vieții [de] dinainte de întemeierea (sau, punerea fundației, n.tr.) acestei lumi.

EU îți eliberez acest Secret acum – împreună cu darul MEU al îndrăznelii de a proclama și profeți așa cum niciun Profet n-a făcut-o vreodată în mod public până acum. Există alții/altele (gen nespecificat în original, n.tr.) care au învățat (oamenii, n.tr.) că EU SUNT (dublu-sens, n.tr.) feminină, totuși niciodată n-au profețit în modul în care EU (dublu-sens și emfază; cu adevărat; „I AM speaking forth,” n.tr.) proclam de la (posibil și, din, n.tr.) tine astăzi.

EU eliberez acest Secret astfel încât tu să-i/să le poți încuraja pe cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care cu adevărat (ÎI, sau, ÎL; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) iubesc și pun pe YAHUVEH și YAHUSHUA (primii, sau, primul, n.tr.) în viața și dragostea lor, să-și aducă aminte de asemenea și de MINE, MAMA SHKHINYAH. Căci EU SUNT (dublu-sens și emfază, n.tr.) GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) LUI YAHUVEH și YAHUSHUA exact la fel de sigur cum o Sfântă soție a fost creată pentru a fi gloria (sau, slava, n.tr.) unui Sfânt soț.

Atunci când ești atacată pentru că revelezi NUMELE SFÂNTULUI DUH – care este NUMELE MEU: SHKHINYAH – și că revelezi că SFÂNTUL DUH nu este făcută în imaginea (sau, după chipul, n.tr.) unui bărbat, ci în schimb a(l) unei femei, spune-le să studieze și să se înfățișeze ca oameni încercați (2 Timotei 2:15; referință citată în original, n.tr.).

Căci nu denumesc Cărțile din Vechime – în psalmi și proverbexxxvi – „ÎNȚELEPCIUNEA” o „EA”? Nu spun Sfintele Scripturi, „Începutul ÎNȚELEPCIUNII este Frica de YAHUVEH” (Proverbe 1:7, „Frica de DOMNUL este începutul cunoaşterii, / dar nebunii (conform notelor ediției 2006, „termenul Ebraic denotă, aici şi aproape peste tot în Vechiul Testament, o persoană deficientă din punct de vedere moral,” n.tr.) dispreţuiesc înţelepciunea şi disciplinarea;” referință citată în original, n.tr.)? Amintește-le că în Biblia KJV (King James Version, n.tr.) – NUMELE DE YAHUSHUA(,) de asemenea ortografiat YAHSHUA(,) nu este nici el în Biblia KJV – doar numele de „Jesus” („Iisus,” n.tr.) este acolo.

Să știți aceasta: Numele de „IISUS HRISTOS” (în original, „JESUS CHRIST,” n.tr.) încă este cinstit și uns în acest timp (posibil și, la acest moment, n.tr.) și mântuiește suflete, izbăvește(,) și vindecă. Cu toate acestea(,) după cum v-am avertizat, în Marea Tribulație ce va veni (sau, ce este pe drum, n.tr.), cel care este acum numit anticristul(,) se va numi și el (sau, de asemenea, n.tr.) pe sine „Jesus” („Iisus,” n.tr.).

Chiar și acum un contrafăcut s-a ridicat și înșeală milioane (de oameni, n.tr.) cu numele de „Iisus Hristos.” Chiar ducându-se atât de departe, încât să le spună să se tatueze cu numărul 666 pentru a-și dovedi loialitatea pentru acest om rău (sau, malefic, n.tr.) – el se numește pe sine „fiul lui Dumnezeu” și le spune oamenilor, „Nu există un astfel de lucru ca păcatul, și iadul este o minciună.”xxxvii

EU M-am repetat iar și iar pentru că această Sămânță de Adevăr este atât de puternică încât satana va vrea să smulgă Grădina de Adevăruri – din acest Cuvânt Profetic de Cunoaștere – înainte ca ea să poată prinde rădăcină.

EU am folosit această Parohie pentru a avertiza de ce este urgent să învățați NUMELE SACRU EBRAIC DE YAHUSHUA [care tradus înseamnă, „YAH SALVEAZĂ” (sau, MÂNTUIE; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză, n.tr.)], CARE este acum de asemenea numit „IISUS HRISTOS.” Pentru că în Marea Tribulație doar NUMELE EBRAIC DE YAHUSHUA va avea Puterea de Ungere, Vindecare, Izbăvire, și Mântuire. Din nou EU repet și avertizez.

Dacă bisericile organizate și-ar face treaba (sau, slujba, sau, rolul; în original, „their job,” n.tr.), oamenii n-ar fi înșelați.

Fiți avertizați! Faimoșii evangheliști TV (oameni care au emisiuni despre credință la televizor, n.tr.) vor fi cei/cele (sau, oamenii, n.tr.) care vor conduce masele (de oameni, n.tr.) la fiul satanei, care va veni folosind numele în care există încredere, „Jesus Christ.” Faimoșii evangheliști TV care și-au vândut sufletele satanei pentru faimă și bogăție vor fi (posibil, aceia, n.tr.), cei/cele care-i învață (pe oameni; acum, sau, continuu, n.tr.) doctrine false făcute de om și-i conduc (acum, sau, continuu, n.tr.) pe oameni la acest fals „Iisus.”

În Marea Tribulație numele de „Iisus” va fi contrafăcut de către fiul satanei, acum numit anticristul. Acest anticrist va întina Numele de „IISUS” și(,) sub puterea satanei, va face semne, minuni, și miracole nesfinte într-un nume cunoscut de Biserica Creștină, un nume care este acum iubit și în care se încred (oamenii, n.tr.), „Numele de „IISUS HRISTOS.””

Fiul satanei, numit anti-cristul(,) va proclama că el este „Iisus Hristos.” El va cere (insistent; sau, pretinde, n.tr.) ca toți să-l venereze și să-l cinstească și să vină (sau, să fie prezenți, n.tr.) și să se adune în biserici Duminica și să-i ia „semnul” (Apocalipsa 13:16-18, „16 Ea (fiara, n.tr.) a făcut ca la toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi – să li se dea un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. 18 Aici este înţelepciunea! Cel ce are pricepere, să calculeze numărul fiarei, pentru că este numărul unui om. Numărul său este şase sute şaizeci şi şase;” referință citată în original, n.tr.) – dovedindu-și loialitatea. Anticristul, care este în realitate fiul născut al satanei – va veni cu spiritul (sau, duhul, n.tr.) lui Iuda și Hitler încă o dată (sau, din nou, n.tr.) – pe care Scripturile îl numesc „fiul pierzaniei” sau „fiul iadului.” Fiul satanei va face semne, minuni, și false miracole în puterea satanei pentru gloria (sau, slava, n.tr.) satanei.

EU am folosit această Parohie pentru a avertiza. Când vedeți ratificată legea cultului Duminical obligatoriu(,) să NU intrați în bisericile de Duminică, sau vă veți PIERDE SUFLETUL (litere mari conform originalului, n.tr.)! EU am avertizat să învățați (posibil, de, n.tr.) acum ce este Adevărata Zi de Sabat de Odihnă – [de la asfințitul soarelui Vineri până la asfințitul soarelui Sâmbătă].

Acesta a fost un Mesaj greu de livrat (sau, transmis, n.tr.) pentru Elisabeth [Elisheva] pentru că bisericile Creștine nu vor să-l audă. Totuși(,) pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) dintre voi care ați fost credincioși/credincioase (sau, loiali/loiale față de Dumnezeu; „faithful;” mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există, „believing,” n.tr.) și ați proclamat aceste Adevăruri, voi știți că vi s-a dat Porunca din (posibil și, lui, n.tr.) Ezechiel 3:17-21 („17 „Fiul omului, te-am pus străjer peste cei din Casa lui Israel. Când vei auzi vreun Cuvânt din Gura MEA, să-i avertizezi din partea MEA! 18 Dacă îi voi zice celui nelegiuit: «Sigur vei muri!», iar tu nu-l vei avertiza şi nu-i vei vorbi ca să-l întorci de la calea lui cea rea şi să-i scapi astfel viaţa, cel nelegiuit va muri datorită vinii lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. 19 Dacă însă îl vei avertiza pe cel nelegiuit, iar el nu se va întoarce de la răutatea lui şi de la calea lui cea rea, atunci acesta va muri datorită vinii lui, iar tu îţi vei scăpa sufletul. 20 Dacă cel drept se va întoarce de la dreptatea lui şi va săvârşi nedreptate, voi pune înaintea lui o cursă şi el va muri. Dacă nu l-ai avertizat, atunci el va muri în păcatul lui şi nu-i vor fi amintite faptele drepte pe care le-a făcut, iar sângele lui îl voi cere din mâna ta. 21 Dacă tu însă l-ai avertizat pe cel drept să nu păcătuiască, şi el nu a păcătuit, atunci acesta va trăi, datorită faptului că a fost avertizat, iar tu îţi vei scăpa sufletul,” n.tr.).

Acestei Parohii i s-a dat o Poruncă să-i învețe (pe oameni, n.tr.) SFINTELE NUME SACRE EBRAICE ALE CREATORILOR și [aceasta include] YAHUSHUA HA MASHIACH. Pe cine altcineva (mai potrivit, n.tr.) aș fi putut EU alege să-i/să le învețe pe cei/cele care vor să știe NUMELE SFÂNTULUI DUH?

Elisabeth [Elisheva], tu L-ai rugat (posibil și, întrebat, n.tr.) pe YAHUVEH (cu privire la, n.tr.) NUMELE RUACH HA KODESH și EU ți-am spus. Acum EU îți dau această Poruncă să împărtășești ceea ce ți s-a spus în secret. EU îți promit că cei/cele cu urechi spirituale de auzit vor asculta și sprijini această Parohie. Și (vor, n.tr.) apăra acest Adevăr și-i vor învăța pe alții.

Cei/Cele care aleg să rămână surzi/surde din punct de vedere spiritual vor rămâne surzi/surde. NU e slujba ta să-i convingi pe oameni, slujba ta e DOAR să asculți (sau, să te supui, n.tr.) și să eliberezi Mesajele Profetice și Cuvintele de Cunoaștere pe măsură ce (sau, așa, sau, după, cum, n.tr.) ele îți sunt încredințate ție din Rai. Toată lumea care citește asta sau a fost învățată asta va fi trasă la răspundere pentru ceea ce ei/ele acum știu.

Sfârșitul Profeției

Jignindu-i pe majoritatea și binecuvântându-i pe alții/altele cu urechi spirituale de auzit, cei/cele ale căror nume se găsesc în Cartea MIELULUI A Vieții.

Un Copil, Războinic și Mireasă a lui YAHUSHUA HA MASHIACH. Apostol Elisheva Sherrie Eliyahu.

(Profeție, n.tr.) eliberată pe 27 August 2007

* * * * * * *

Dragă Iubiților/Iubitelor,

În încheiere, eu am scris ceea ce am auzit și mi s-a spus să scriu. I-am întrebat pe YAHUVEH, YAHUSHUA, și MAMA SHKHINYAH GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) dacă EI sunt siguri că nu mai există nimeni altcineva care ar putea elibera acest Cuvânt mai bine decât mine. Eu nu știu de ce am fost aleasă.

Cu toate acestea, slujba mea este doar a asculta de SFÂNTA TREIME (sau, a mă supune SFINTEI TREIMI, n.tr.). Eu mă tem de ceea ce-mi poate face YAH mai mult decât mă tem de ceea ce va crede omul despre mine. Eu le mulțumesc tuturor care ne-au scris despre confirmare în duhurile lor cu privire la Cuvintele acestei și altor Profeții. Dragostea și sprijinul vostru înseamnă atât de mult!

Abia aștept să vă întâlnesc în Rai dacă nu aici pe Pământ!

Elisabeth Sherrie Elijah

(Elisheva Sherrie Eliyahu)

Appendix

Matei 22 – Noua Traducere în Limba Română 2006

Pilda nunţii fiului de împărat

YAHUSHUA a început să le vorbească din nou în pilde şi le-a zis:

2 „Împărăţia lui DUMNEZEU poate fi asemănată cu un împărat care i-a făcut nuntă fiului său. 3 El şi-a trimis sclavii să-i cheme pe cei invitaţi la nuntă, dar aceştia n-au vrut să vină. 4 A trimis din nou alţi sclavi, zicându-le, «Spuneţi-le celor invitaţi: ‘Iată, am pregătit masa, boii şi animalele îngrăşate au fost tăiate şi toate sunt pregătite! Veniţi deci la nuntă!’»

5 Dar invitaţii nu le-au dat nici o atenţie şi au plecat, unul la ogorul lui, iar altul la negustoria lui. 6 Ceilalţi i-au înşfăcat pe sclavi, i-au maltratat şi i-au omorât. 7 Împăratul s-a mâniat foarte tare. El şi-a trimis trupele, i-a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea.

8 Apoi le-a zis sclavilor săi: «Nunta este pregătită, dar cei invitaţi n-au fost vrednici de ea. 9 Mergeţi, aşadar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi-i la nuntă pe toţi aceia pe care îi găsiţi!» 10 Sclavii aceia au ieşit pe drumuri şi i-au adunat pe toţi aceia pe care i-au găsit, şi răi, şi buni; şi sala nunţii s-a umplut de oaspeţi.

11 Când împăratul a venit să-şi vadă oaspeţii, a văzut acolo un om care nu se îmbrăcase în haină de nuntă 12 şi l-a întrebat:

Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?

Acesta a amuţit. 13 Atunci împăratul le-a zis slujitorilor:

Legaţi-l de mâini şi de picioare şi aruncaţi-l în întunericul de afară! Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor!

14 Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi.”

Iacov 2 – Noua Traducere în Limba Română 2006

14 Fraţii mei, la ce folos dacă cineva spune că are credinţă, dar nu are fapte? Poate o astfel de credinţă să-l mântuiască? 15 Dacă un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana zilnică, 16 iar unul dintre voi le spune: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” însă nu le dă cele necesare trupului, ce folos? 17 Tot astfel şi credinţa, dacă nu are fapte este moartă în ea însăşi.

18 Dar va zice cineva: „Tu ai credinţă, iar eu am fapte.” Arată-mi credinţa ta fără fapte, iar eu îţi voi arăta credinţa mea prin faptele mele! 19 Tu crezi că DUMNEZEU este Unul? Bine faci! Dar şi demonii cred – şi se înfioară! 20 Of, om fără minte, vrei deci să pricepi că credinţa fără fapte este zadarnică (conform notelor ediției, unele manuscrise conțin cuvântul „moartă,” n.tr.)? 21 Avraam, strămoşul nostru, n-a fost el îndreptăţit prin fapte, atunci când l-a oferit pe fiul său, Isaac, pe altar? 22 Vezi deci că credinţa a lucrat împreună cu faptele lui, şi credinţa a fost făcută desăvârşită prin fapte. 23 Astfel a fost împlinită Scriptura care spune: „Avraam L-a crezut pe DUMNEZEU, și EL i-a socotit acest lucru dreptate;” şi el a fost numit „prietenul lui DUMNEZEU.” 24 Vedeţi aşadar că un om este îndreptăţit prin fapte, şi nu numai prin credinţă. 25 În acelaşi fel şi prostituata Rahav: n-a fost ea îndreptăţită prin fapte, atunci când i-a primit bine pe mesageri şi i-a trimis apoi pe un alt drum? 26 Aşa cum trupul fără duh este mort, tot astfel şi credinţa fără fapte este moartă.”

Psalmul 110 – Noua Traducere în Limba Română 2006

(conform notelor ediției, „Psalmul cel mai des citat în Noul Testament, cu referire clară la Iisus Hristos (Matei 22:43-45), fiind deci un Psalm Mesianic. Psalmii 110 și 2 erau rostiți la încoronarea unui nou rege din dinastia lui David,” n.tr.)

1

DOMNUL i-a zis STĂPÂNULUI meu (conform notelor ediției, „în Ebraică, YAHUVEH I-a zis lui ADONAI” – Domnului, n.tr.):

Şezi la dreapta MEA,

până voi face din duşmanii TĂI

aşternut (conform notelor ediției, „termenul Ebraic se referă la scăunaşul pe care un rege îşi odihnea picioarele atunci când şedea pe tron,” n.tr.) al Picioarelor TALE!

2

DOMNUL va întinde Toiagul Puterii TALE din Sion.

Stăpâneşte în mijlocul duşmanilor TĂI!

3

Poporul TĂU este dornic de luptă,

când se adună oştirea TA.

Cu podoabe Sfinte

din tainiţa zorilor

vei primi roua tineretului TĂU” (conform notelor ediției, sau, tinerii TĂI vor veni la TINE ca roua, n.tr.).

4

DOMNUL a jurat

şi nu-I va părea rău:

TU eşti Preot în veci

potrivit rânduielii lui Melhisedek.

5

STĂPÂNUL este la dreapta TA.

EL va zdrobi regi în ziua Mâniei SALE.

6

EL va judeca neamurile, va umple pământul de leşuri

şi va zdrobi căpeteniile întregului pământ.

7

EL va bea dintr-un pârâu de lângă drum;

de aceea ÎŞI va înălţa Fruntea.”

* * * * * * *

i

După ce această Profeție a fost dată(,) Profetul Elisheva a primit Revelația de la YAHUVEH de a ortografia SHEKINAH (SH’KHINAH) atunci când este folosit drept NUME, cu YAH inclus (în acest Nume; ca SHEKINYAH, n.tr.).

ii

Vedeți nota de subsol 66 (posibilă referire la cartea, Secrets of The Holy Spirit, n.tr.)

iii

Peshitta este Biblia Siriană, Aramaică.

iv

Sensul „begotten” este a „procrea ca tată,” „sire.”

v

Cuvântul Ebraic folosit aici era „Adam” însemnând „omenire,” în loc de numele unei persoane.

vi

Acest lucru nu promovează politeismul sau nu este intenționat să fie interpretat literal – deoarece noi credem într-UN SINGUR DUMNEZEU – dar doar pentru a arăta că DUMNEZEU este Etern și nu emană din Creație.

vii

Ioan 3:16 „Fiindcă atât de mult a iubit DUMNEZEU lumea, încât L-a dat pe singurul LUI FIU (conform notelor ediției, „singurul LUI FIU născut, termenul Grecesc pentru „singurul” fiind tradus adesea cu „singurul născut;” termenul are însă şi sensul de „singurul de un anumit fel,” arătând astfel unicitatea,” n.tr.), pentru ca oricine crede în EL să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică” (citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.).

viii

Cuvântul Grecesc care înseamnă Înțelepciune este „Sophia,” un nume feminin; și în Ebraică „Hokmah.” Vedeți dovada Ebraică în „MAMA noastră, SFÂNTUL DUH;” citiți pasaje Biblice în „CINE este MAMA ÎNȚELEPCIUNE?” și în apendicele „Texte dovadă (KJV), SFÂNTUL DUH Feminin” [LINK-URI VOR VENI]

ix

Vedeți „Nu Venerați FALSA „Regină a Raiului!””

x

YAHUSHUA este SACRIFICIUL DE SÂNGE(,) de aceea (aceste cuvinte se scriu, n.tr.) cu toate literele mari.

xi

YAHUVEH S-a referit la multe lucruri ca „abominare” în Profețiile pe care EL i le-a dat Profetului Eliyahu, inclusiv pastori (de)numind parohii (sau, activități de evanghelizare, n.tr.) după ei înșiși/ele însele, avort, homosexualitate, și căsătorii de același sex. În această instanță EL SE referă la homosexuali care sunt angajați activ în acest păcat și îndrăznesc să predice în biserici (unele confesiuni Protestante permit ca pastorii să fie homosexuali sau lesbiene, n.tr.).

xii

Ioan 10 (Versetele 1-30)

„Adevărat, adevărat vă spun că cel care nu intră pe poartă în staulul oilor, ci sare prin altă parte, este hoţ şi tâlhar. 2 Însă cel care intră pe poartă este păstorul oilor. 3 Portarul îi deschide, iar oile îi aud glasul; el îşi cheamă oile pe nume şi le duce afară. 4 După ce le-a scos afară pe toate care sunt ale lui, merge înaintea lor, iar oile îl urmează, pentru că îi cunosc glasul. 5 Ele nu urmează nicidecum un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.

6 YAHUSHUA le-a vorbit în chip figurat, dar ei n-au înţeles ce le spunea.

7 YAHUSHUA le-a vorbit din nou:

– Adevărat, adevărat vă spun că EU sunt poarta oilor. 8 Toţi cei ce au venit înaintea MEA sunt hoţi şi tâlhari; dar oile nu i-au ascultat. 9 EU sunt poarta! Dacă intră cineva prin MINE va fi mântuit; va intra, va ieşi şi va găsi păşune. 10 Hoţul nu vine decât ca să fure, să înjunghie şi să distrugă. EU am venit ca ele să aibă viaţă şi s-o aibă din abundenţă.

11 EU sunt Păstorul cel Bun. Păstorul cel Bun ÎŞI dă viaţa pentru oi. 12 Cel plătit, care nu este păstor, iar oile nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge, iar lupul le prinde şi le împrăştie. 13 Cel plătit fuge pentru că este plătit şi nu-i pasă de oi. 14 EU sunt Păstorul cel Bun şi le cunosc pe cele ce sunt ale MELE, iar cele ce sunt ale MELE MĂ cunosc pe MINE, 15 tot aşa cum TATĂL MĂ cunoaşte pe MINE, iar EU ÎL cunosc pe TATĂL. Iar EU ÎMI dau Viaţa pentru oi. 16 Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta Glasul MEU şi vor fi o turmă şi un Păstor. 17 De aceea MĂ iubeşte TATĂL, pentru că EU ÎMI dau Viaţa ca s-o iau din nou. 18 Nimeni nu o ia de la MINE, ci EU o dau de la MINE ÎNSUMI. Am autoritate s-o dau şi am autoritate s-o iau din nou. Am primit această poruncă de la TATĂL MEU.

19 Din cauza acestor cuvinte s-a făcut din nou dezbinare între iudei. 20 Mulţi dintre ei spuneau: „Are demon şi este nebun! De ce-L ascultaţi?!” 21 Alţii ziceau: „Cuvintele acestea nu sunt cuvinte de demoniac. Poate un demon să deschidă ochii unui orb?!”

22 În Ierusalim avea loc atunci Sărbătoarea Dedicării Templului (conform notelor ediției, Hanukkah, „Hanuca, sărbătoare care comemorează rededicarea Templului în Decembrie 165 î.Hr. după ce a fost profanat de Antioh IV Epiphanes; 1 Macabei 4:41-61; numită şi Sărbătoarea Luminilor, deoarece în fiecare seară se aprindea o lampă specială în fiecare casă, n.tr.). Era iarnă. 23 YAHUSHUA SE plimba prin Templu, în Porticul lui Solomon. 24 Iudeii L-au înconjurat şi I-au zis:

– Până când ne mai ţii sufletul în încordare? Dacă TU eşti MASHIACH, spune-ne-o deschis!

25 YAHUSHUA le-a răspuns:

– V-am spus, dar nu credeţi! Lucrările pe care le fac EU în NUMELE TATĂLUI MEU, ele depun mărturie despre MINE. 26 Însă voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi din oile MELE. 27 Oile MELE ascultă Glasul MEU; EU le cunosc, iar ele MĂ urmează. 28 EU le dau viaţă veşnică şi în veac nu vor pieri; şi nimeni nu le va smulge din Mâna MEA. 29 TATĂL MEU, Care MI le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din Mâna TATĂLUI. 30 EU și TATĂL una suntem” (referință citată în întregime în original, n.tr.).

xiii

Vedeți „Latura Maternă a lui DUMNEZEU” (în original, “The Mothering Side of GOD,” n.tr.) [LINK-URI VOR VENI]

xiv

În Ioan 14:6 YAHUSHUA i-a spus lui, „EU SUNT CALEA, ADEVĂRUL(,) ȘI VIAȚA. Nimeni nu vine la TATĂ decât prin MINE.” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „YAHUSHUA i-a răspuns, „EU sunt calea, adevărul şi viaţa (conform notelor ediției, „sau, „EU sunt calea: EU sunt adevărul şi viaţa,”” însemnând că YAHUSHUA, „prin faptul că este adevărul şi viaţa, este calea,” n.tr.) Nimeni nu vine la TATĂL decât prin MINE,” n.tr.)

xv

Daniel 12:9 „Și el a spus, „Du-te pe calea ta, Daniel: căci Cuvintele sunt închise (complet; sau, sigilate, n.tr.) și pecetluite până la Timpul (sau, Vremea, n.tr.) Sfârșitului.”” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „El mi-a răspuns, „Du-te, Daniele, căci cuvintele acestea sunt tăinuite şi pecetluite până la vremea sfârşitului,”” n.tr.)

xvi

Filipeni 4:13 „Pot totul în YAHUSHUA HA MASHIACH, CARE mă întăreşte;” Ieremia 32:27 „26 Atunci Cuvântul DOMNULUI a venit la Ieremia şi i-a zis, 27 „EU SUNT DOMNUL YAHUVEH, DUMNEZEUL ORICĂREI FĂPTURI. Este ceva prea greu pentru MINE?”” (citat extins pentru context, n.tr.) Luca 1:37 („Căci nimic nu este imposibil cu (conform notelor ediției, unele manuscrise conțin, „pentru,” n.tr.) DUMNEZEU,” n.tr.), 18:27 („EL a zis, „Ceea ce este imposibil pentru oameni, este posibil pentru DUMNEZEU,”” n.tr.) Deoarece cu DUMNEZEU nimic nu va fi imposibil; Matei 19:26 („YAHUSHUA i-a privit ţintă şi le-a zis, „Lucrul acesta este imposibil pentru oameni, dar pentru DUMNEZEU toate lucrurile sunt posibile,”” n.tr.), Marcu 10:27 Dar YAHUSHUA i-a privit, și le-a spus, Cu oamenii acest lucru este imposibil; dar cu DUMNEZEU toate lucrurile sunt posibile („YAHUSHUA i-a privit şi a zis, „Este imposibil pentru oameni, dar nu şi pentru DUMNEZEU, căci pentru DUMNEZEU toate lucrurile sunt posibile,”” n.tr.)

xvii

Ioan 14:18-19 „Nu vă voi lăsa orfani {în King James Version, „I will not leave you comfortless,” nu vă voi lăsa fără mângâiere (notă în original, n.tr.)}; voi veni iarăşi la voi. 19 Încă puţin, şi lumea nu MĂ va mai vedea, însă voi MĂ veţi vedea; pentru că EU trăiesc, şi voi veţi trăi.” 16:7 „Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să plec, pentru că dacă nu plec, APĂRĂTORUL (conform notelor ediției, sau, MÂNGÂIETORUL, n.tr.) nu va veni la voi, dar dacă MĂ duc, EU {O} voi trimite la voi.”

xviii

(Aleph și Tav este echivalentul Ebraic al Grecescului Alfa și Omega, fiecare set de litere însemnând A și Z sau început și sfârșit.)

xix

Isaia 42:8 „EU sunt DOMNUL; acesta este Numele MEU! / Nu-MI voi da Slava altuia / şi nici lauda cuvenită MIE, idolilor!” vedeți Naum 1 (link la Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

xx

Amos 3:7 „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, Profeţii;” vedeți Ioan 15:15, „Nu vă mai numesc sclavi, pentru că sclavul nu ştie ce face stăpânul lui, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ceea ce am auzit de la TATĂL MEU...”

xxi

1 Corintieni 3:16 „Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui DUMNEZEU şi că DUHUL LUI DUMNEZEU locuieşte în voi?”

xxii

Un aspect al Ungerii, sau al manifestării PREZENȚEI RUACH HA KODESH, este căldura care încălzește corpul.

xxiii

Vedeți „Nu Venerați FALSA „Regină a Raiului”” pagina 4

xxiv

Aceasta nu este „Mama Natură” la care se face referire în Profeția 4 pe website-urile AmightyWind și AlmightyWind. Atunci când Profeția 4 a fost dată nu era încă timpul pentru Cuvântul despre RUACH HA KODESH ca SFÂNTA noastră MAMĂ din Rai să fie eliberat. În Profeția 4 YAHUVEH SE referea la „Mama Natură” la care se referă meteorologii și la cea la care fostul soț al Profetului Eliyahu (Elijah) se referea atunci când se ducea la vânătoare și spunea, „N-am nevoie de DUMNEZEU. O am pe „Mama Natură.””

xxv

1 Petru 1:16, „Deoarece este scris: „Fiţi Sfinţi, pentru că EU SUNT Sfânt!” (conform notelor Noii Traduceri în Limba Română 2006, posibilă referire la Leviticul 11:44, 45; 19:2; 20:7, n.tr.)

xxvi

Matei 12:31 „De aceea vă spun că orice păcat şi blasfemie vor fi iertate oamenilor, dar blasfemia împotriva DUHULUI SFÂNT nu le va fi iertată.”

xxvii

Ieremia 1:4-5 (Yirmeyahu) „4 CUVÂNTUL LUI YAHUVEH a venit la mine şi mi-a zis, / 5 „Mai înainte să te fi creat în pântecele mamei tale, te cunoşteam (conform notelor ediției, sau, te-am ales, n.tr.), / şi mai înainte să fi ieşit din pântecele ei, te pusesem deoparte / şi te făcusem Profet al Neamurilor.”

xxviii

Deuteronom 6:4 „Auzi, o, Israele: YAHUVEH DUMNEZEUL nostru, YAHUVEH [este] UNUL,” {sau, „YAH este DUMNEZEUL nostru, YAH este UNUL”} (tradus literal din versiunea citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ascultă, Israele: YAHUVEH DUMNEZEUL nostru, este singurul DOMN (conform notelor ediției, sau, „DOMNUL este DUMNEZEUL nostru, DOMNUL este unul,” n.tr.),” n.tr.); vedeți 1 Ioan 5:7 („Căci TREI sunt CEI CE depun mărturie: 8 DUHUL (conform notelor ediției, „Unele mss târzii ale VUL conţin: „CE depun mărturie în Cer: TATĂL, CUVÂNTUL și DUHUL SFÂNT. 8 Şi TREI sunt CEI CE depun mărturie pe pământ: DUHUL;” este important de menţionat că această variantă textuală nu este întâlnită în nici un manuscris Grecesc anterior sec. XVI,” n.tr.), APA şi SÂNGELE; iar CEI TREI sunt UNA în mărturisirea LOR,” n.tr.)

xxix

În Noul Legământ, a existat o schimbare a preoției (de la ordinul lui Aaron la Melchizedek) și prin urmare o schimbare în aplicarea legii (Evrei 7:12 („Atunci când este schimbată preoţia, este necesară şi o schimbare a Legii,” n.tr.)), vedeți [LINK VINE]). Astfel acum, prin YAHUSHUA legea este aplicată (sau, se aplică, n.tr.) într-un Mod Nou și Viu (Evrei 10:20 („19 Aşadar, fraţilor, întrucât îndrăznim să intrăm în Locul Preasfânt prin Sângele lui YAHUSHUA, 20 prin calea cea nouă şi vie pe care EL a deschis-o pentru noi prin draperie – care este Trupul SĂU – 21 şi întrucât avem un Mare Preot peste Casa lui DUMNEZEU, 22 să ne apropiem cu o inimă sinceră, în siguranţa deplină a credinţei, având inimile curăţite de conştiinţa rea şi trupurile spălate cu apă curată!” citat extins pentru context, n.tr.)). Spre exemplu, legi despre mucegai, lepră, și afecțiuni de piele (Leviticul 13-14), nu i se mai aplică ca atare corpului fizic – ci (în mod, n.tr.) spiritual persoanei contaminate cu păcat voit (sau, intenționat, n.tr.) până când el/ea se căiește (1 Corintieni 5:9-11 („V-am scris în scrisoarea mea să nu vă asociaţi cu cei desfrânaţi, 10 dar nu m-am referit la oamenii desfrânaţi ai acestei lumi sau la cei lacomi şi tâlhari, sau la cei idolatri, pentru că atunci ar trebui să ieşiţi din lume. 11 Ci vă scriu să nu vă asociaţi cu nimeni care îşi zice frate, dar este desfrânat sau lacom, sau idolatru, sau bârfitor, sau beţiv, sau tâlhar. Cu un astfel de om nici măcar să nu mâncaţi!” n.tr.)). Decât mâncare fizică (de tip, n.tr.) kosher, accentul se pune mai întâi și deasupra a orice altceva pe dieta inimii (ascultare (sau, supunere, n.tr.) la Cele Zece Porunci; Matei 15:19 („Căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturiile mincinoase şi blasfemiile,” n.tr.)). Respectarea (sau, îndeplinirea, n.tr.) ritualurilor/ceremoniilor n-are niciun sens dacă e făcută cu o inimă necurată. Legile rituale au fost date pentru a ne învăța despre separare (din punct de vedere Biblic; credința că DUMNEZEU i-a chemat pe credincioși să se separe de lume și să-L urmeze pe EL, urmând exemplul DOMNULUI YAHUSHUA; sensul acestui cuvânt este posibil derivat din sensul inițial al cuvântului „Sfânt” în Limba Greacă, agios, „ἅγιος,” care înseamnă „pus departe de pământ” (γῆ), și , prin extensie, lumea pământească (corporală/trupească); în original, „separation,” n.tr.) și Sfințenie. A mânca kashrut (kosher) poate fi bine, dar acum (acest lucru, n.tr.) e o chestiune de convingere personală (Matei 15:11 („Nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om!” n.tr.)) și nu e obligatoriu – de dragul Gentililor (tradus literal din original; „Gentiles;” cuvânt înrudit cu „gintă;” oameni care nu sunt de neam Evreiesc; Biblia în Limba Română traduce acest cuvânt drept „neamuri,” n.tr.) – uneori aceasta trebuie să fie trecută cu vederea (Luca 10:7-8, „Rămâneţi în casa aceea şi mâncaţi şi beţi ce vă vor da, căci vrednic este lucrătorul de plata lui! Să nu vă mutaţi dintr-o casă într-alta! 8 În orice cetate în care intraţi şi oamenii vă primesc, să mâncaţi ce vi se va pune înainte!” 1 Corintieni 10:27, „Dacă un necredincios vă cheamă la masă şi vreţi să mergeţi, mâncaţi orice vi se va da, fără să vă puneţi vreo întrebare, din cauza conştiinţei;” referințe citate în original, n.tr.). De asemenea vedeți „Ilie la Dietă” [LINK VINE]

Matei 15:10-11; 16-20 („YAHUSHUA a chemat mulţimea şi a zis: „Ascultaţi şi înţelegeţi! 11 Nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, aceea îl spurcă pe om!”” „16 YAHUSHUA a zis, „Şi voi tot fără pricepere sunteţi? 17 Nu înţelegeţi că orice intră în gură merge în stomac, iar apoi este aruncat afară, în latrină? 18 Dar ceea ce iese din gură vine din inimă şi aceea îl spurcă pe om. 19 Căci din inimă ies gândurile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturiile mincinoase şi blasfemiile. 20 Acestea sunt lucrurile care îl spurcă pe om! Însă a mânca cu mâinile nespălate nu-l spurcă pe om!”” referințe citate în original, n.tr.)

xxx

Noi credem Biblia și (faptul, n.tr.) că pământul promis lui Avraam pentru Israel, trebuie să fie (sau, este menit să fie, n.tr.) pământul Israelului și pământ care nu trebuie să fie dat (în special, pe degeaba sau gratis, sau, donat, sau, oferit; în original, „given away,” n.tr.). Astfel, noi credem în Zionismul Biblic în acel sens al Sfântului Deal al lui YAH, numit Muntele Zionului. Dar mult rău este făcut în numele Zionismului. Acest (lucru, n.tr.) vorbește despre ceea ce este mai mult precum Comunismul care a furat eticheta Biblică „Zion” – mișcarea Zionistă bazată pe lăcomie, vărsare de sânge, distrugere, crimă (sau, asasinat, n.tr.) și terorism – o mișcare laică a politicii corupte care derâde (sau, sfidează, în special în mod batjocoritor, n.tr.) tot ceea ce YAHUVEH a declarat (a fi, n.tr.) Sfânt! Evreii Zioniști au ratificat legi care permit avorturi și homosexualitate acolo unde (posibil și, de unde, n.tr.) guvernului nu-i pasă de nimic Sfânt și de fapt batjocorește Tora prin faptul de a păcătui pe față (în original, „blatantly,” n.tr.) împotriva ei!

xxxi

„presa de vin (sau, de struguri; posibil și, teascul, n.tr.)Apocalipsa 14:19-20 („Îngerul şi-a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în Teascul Cel Mare al Mâniei lui DUMNEZEU. 20 Teascul a fost călcat în picioare în afara cetăţii şi din teasc a ieşit sânge până la zăbalele cailor, pe o distanţă de o mie şase sute de stadii (conform notelor ediției, „o stadie măsura aproximativ 185 m; aproximativ 300 km,” n.tr.) n.tr.); 19:15 („Din Gura LUI iese o sabie ascuţită cu care să lovească neamurile. „EL le va conduce cu un Sceptru de fier (conform notelor ediției, posibilă referire la Psalmul 2:9, n.tr.).” EL calcă în picioare Teascul Mâniei aprinse a DUMNEZEULUI ATOTPUTERNIC,” n.tr.); „Nicio distanță în rugăciune” 2 Corintieni 1:8-11 („Fraţilor, nu vrem să nu ştiţi despre necazurile pe care le-am avut în Asia (conform notelor ediției, „provincia Romană Asia, cu capitala la Efes; ocupa și Asia Mică,” n.tr.), pentru că am avut greutăţi dincolo de puterea noastră, aşa încât pierduserăm şi nădejdea de a mai trăi. 9 Ne-am simţit ca şi cum am fi primit condamnarea la moarte, ca să nu ne bazăm pe noi înşine, ci pe DUMNEZEU, Care învie morţii; 10 EL ne-a scăpat dintr-un mare pericol de moarte şi va continua să ne scape. În EL nădăjduim că încă ne va mai scăpa. 11 Uniţi-vă să ne ajutaţi prin rugăciunile voastre şi mulţi vor mulţumi pentru noi (conform notelor ediției, sau, voi, n.tr.) datorită darului dat nouă ca răspuns la rugăciunile multora,” n.tr.), Ioan 4:46-54 („A venit din nou în Cana Galileii, unde prefăcuse apa în vin. Era acolo un slujbaş al regelui, al cărui fiu era bolnav în Capernaum. 47 Când acesta a auzit că YAHUSHUA a venit din Iudeea în Galileea, s-a dus la EL şi L-a rugat să vină să-i vindece fiul, căci era pe moarte. 48 YAHUSHUA i-a zis, „Dacă nu vedeţi semne şi minuni, nicidecum nu veţi crede!” 49 Slujbaşul regelui I-a zis, „DOAMNE, vino până nu moare copilaşul meu!” 50 YAHUSHUA i-a răspuns, „Du-te; fiul tău trăieşte!” Omul a crezut cuvintele pe care i le-a spus YAHUSHUA şi a plecat. 51 În timp ce se cobora el spre casă, sclavii lui l-au întâmpinat şi i-au zis că fiul lui trăieşte! 52 Atunci el i-a întrebat de ceasul în care începuse să-i fie mai bine. Ei i-au răspuns: „Ieri la ceasul al şaptelea (conform notelor ediției, 1pm, n.tr.) l-a lăsat febra.“ 53 Tatăl a recunoscut că tocmai în ceasul acela YAHUSHUA îi spusese, „Fiul tău trăieşte!” Şi a crezut el şi toată casa lui. 54 Acesta a fost al doilea semn pe care l-a făcut YAHUSHUA după ce a venit din Iudeea în Galileea,” n.tr.); „înfățișați-vă ca oameni încercați” 2 Timotei 2:15 (citat anterior, n.tr.)

xxxii

Ioan 14:16 („Iar EU ÎL voi ruga pe TATĂL şi EL vă va da un alt APĂRĂTOR, Care să fie cu voi în veac, şi anume 17 DUHUL Adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nici nu-L vede, nici nu-L cunoaşte. Voi ÎL cunoaşteţi, pentru că rămâne cu voi şi va fi (conform notelor ediției, sau, este, n.tr.) în voi,” n.tr.), 26 („Dar APĂRĂTORUL, adică DUHUL SFÂNT, pe Care TATĂL ÎL va trimite în Numele MEU, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va reaminti tot ce v-am spus,” n.tr.) ESV, NASB, ISV, GWT; Romani 8:26 („În acelaşi fel, DUHUL ne ajută în slăbiciunea noastră, pentru că noi nu ştim cum ar trebui (conform notelor ediției, sau, pentru ce ar trebui, n.tr.) să ne rugăm, ci DUHUL ÎNSUŞI mijloceşte cu suspine nerostite (conform notelor ediției, sau, de nerostit (pe care nu le poţi exprima în cuvinte), n.tr.),” n.tr.)

xxxiii

CELE 7 SPIRITE (sau, DUHURI, n.tr.) ALE LUI DUMNEZEU (Apocalipsa 1:4 („Ioan, către cele şapte biserici care sunt în Asia: har şi pace vouă de la CEL Care este, Care era şi Care vine, de la cele Șapte Duhuri care se află înaintea Tronului SĂU,” n.tr.), 3:1 („Îngerului bisericii din Sardes scrie-i, «Acestea sunt Cuvintele CELUI Care are cele Șapte Duhuri ale lui DUMNEZEU şi cele şapte stele: ştiu faptele tale; îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort,” n.tr.), 5:6 („M-am uitat şi am văzut un MIEL, Care părea înjunghiat, stând în mijlocul Tronului şi al Celor Patru Fiinţe Vii şi printre bătrâni. Avea şapte coarne (conform notelor ediției, „în concepţia antică cornul era un simbol al puterii sau al unui conducător puternic,” n.tr.) şi şapte ochi, care sunt cele Șapte Duhuri ale lui DUMNEZEU, trimise pe întreg pământul,” n.tr.), cei 7 STÂLPI AI ÎNȚELEPCIUNII (Proverbe 9:1 („ÎNŢELEPCIUNEA ŞI-a zidit casa, / ŞI-a ridicat (conform notelor ediției, sau, ȘI-a tăiat, n.tr.) cei şapte stâlpi,” n.tr.)), cele 7 LĂMPI ARZĂTOARE (sau, APRINSE, n.tr.) DE FOC DINAINTEA TRONULUI LUI DUMNEZEU (Apocalipsa 4:5 („Din Tron ieşeau fulgere, sunete (conform notelor ediției, sau, voci, n.tr.) şi tunete. Înaintea Tronului ardeau şapte lămpi de foc – care sunt cele şapte Duhuri ale lui DUMNEZEU,” n.tr.)) și MENORA (candelabrul ceremonial Evreiesc, n.tr.) CU 7 RAMURI (sau, brațe; în original, „the 7-BRANCHED MENORAH,” n.tr.) (Apocalipsa 1:12 („M-am întors să văd ce glas vorbea cu mine; şi când m-am întors, am văzut şapte sfeşnice de aur,” n.tr.), 2:1 („Îngerului bisericii din Efes scrie-i, „Acestea sunt cuvintele CELUI CE ţine cele şapte stele în Mâna SA dreaptă şi umblă printre cele şapte sfeşnice de aur,” n.tr.), numite „stative de lămpi” (în original, „lamp stands,” n.tr.) în KJV (Biblia King James, n.tr.) sunt TOATE același SFÂNT DUH HEPTUPLU (de 7 ori, n.tr.), deși acestea pot de asemenea reprezenta biserica/bisericile.

Aceasta este o Revelație dată Profetului Elisheva Eliyahu de către SFÂNTUL DUH. ÎNȚELEPCIUNEA este un „COPAC AL VIEȚII” în Proverbe și este reprezentată de către Menora Evreiască cu 7 ramuri. Atât Masa Prezentării Pâinii (în original, „the Table of Shewbread,” n.tr.) cât și Menora erau păstrate în Sfântul Sanctuar (Evrei 9:2 („A fost construit primul cort, în care erau sfeşnicele, masa şi pâinea prezentării; acesta a fost numit „Locul Sfânt,”” n.tr.)). Pâinea ÎL simbolizează pe YAHUSHUA Pâinea Vieții, dar Menora, (pe, n.tr.) SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) HEPTUPLU AL LUI YAHUVEH.

Cei ȘAPTE STÂLPI AI ÎNȚELEPCIUNII (Proverbe 9) listați în Proverbe 8:12-14 („EU, Înţelepciunea, locuiesc împreună cu prudenţa; / EU găsesc cunoştinţa şi chibzuinţa. / 13 Frica de DOMNUL te face să urăşti răul. / Iată ce urăsc eu: mândria şi aroganţa, / calea rea şi gura care vorbeşte lucruri stricate. / 14 Al MEU este sfatul şi înţelepciunea răsunătoare; / a MEA este priceperea, a MEA este puterea,” n.tr.) și CELE 7 SPIRITE (sau, DUHURI, n.tr.) ALE LUI DUMNEZEU listate într-o ordine diferită în Isaia 11 au aceleași NUME/TITLURI EBRAICE:

[1] RUACH YAHUVEH, SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) LUI YAHUVEH,

[2] HOKMAH (ÎNȚELEPCIUNE),

[3] BINAH (ÎNȚELEGERE (în original, „UNDERSTANDING,” n.tr.),

[4] ‘ETSAH (CONSILIU (sau, SFAT; posibil și, CONSILIERE, n.tr.)),

[5] G'VURAH (MĂREȚIE/PUTERE/TĂRIE),

[6] DA'AT (CUNOAȘTERE (sau, CUNOȘTIINȚE; în original, „KNOWLEDGE,” n.tr.)), și

[7] YIR'AH YAHUVEH (FRICA DE YAHUVEH).

xxxv

Vedeți nota de subsol 2 pagina 10.

xxxvi

Psalmii sunt cântece, și proverbele sunt zicale profunde, adesea scurte. Astfel „psalmi și proverbe” se referă nu doar la Cărțile Bibliei numite Psalmi și Proverbe, cât și la literatura de Înțelepciune din vechime. Spre exemplu, Cartea Înțelepciunii, Capitolele 7-8 sunt psalmi către ÎNȚELEPCIUNE (sau, adresați ÎNȚELEPCIUNII, n.tr.).

xxxvii

„Jesus” („Iisus,” n.tr.) Miranda din Florida în S.U.A. (liderul unei secte, n.tr.).


* * * * * * *