Profeția 89

SECRETELE RUACH HA KODESH

SECRETELE SFÂNTULUI DUH

Scrisă/Vorbită sub Ungerea SFÂNTULUI DUH (RUACH HA KODESH)

Prin Apostol și Profet Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

27 Ianuarie 2007(,) exact la 5 p.m. (după-amiaza, n.tr.) Shabbat – Port Alfred, Africa de Sud

* * * * * * *

Comentariile lui Elisabeth (Elishevei): Avertisment! Aceasta poate fi cea mai controversată Profeție dată mie până acum. O parte din ea conține revelații personale pentru mine și acela este motivul pentru care numele meu este menționat de RUACH HA KODESH. Cu toate acestea, eu nu vreau să cenzurez acest Mesaj Ceresc.

* * * * * * *

Mai jos este Profeția așa cum a survenit

cu „Sfintele Limbi” ale Profetului Elisheva, pe măsură ce DUHUL LUI DUMNEZEU dă glas (sau, face posibilă exprimarea; în original, „gives utterance;” notă de traducere, n.tr.) (Faptele Apostolilor 2:3-4, „Li s-au arătat nişte limbi ca de foc, care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească;” referință citată în original, n.tr.) de limbi cerești sau pământești (1 Corintieni 13:1, „Dacă vorbesc în limbi omeneşti şi îngereşti, dar nu am dragoste, sunt o aramă zgomotoasă sau un chimval zăngănitor;” referință citată în original, n.tr.). Elisheva proclamă în limbi aducând Profeția (1 Corintieni 14:6, „Acum, fraţilor, dacă eu vin la voi, vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta, dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaştere sau o profeţie, sau o învăţătură?” referință citată în original, n.tr.).

Ea (Profeția, n.tr.) conține NUMELE EBRAICE ale lui DUMNEZEU:

YAH/YAHU יה este NUMELE SFÂNT, SACRU al lui DUMNEZEU precum în „Alleluia” sau „Hallelu YAH” הללו-יה care în mod literal înseamnă „Lăudați-L pe YAH”:

YAHUVEH/YAHWEH י-ה-ו-ה DUMNEZEU TATĂL;

YAHUSHUA/YAHSHUA יהושוע UNICUL FIU NĂSCUT AL LUI DUMNEZEU—

(HA MASHIACH המשיח înseamnă „MESIA” (în original, MESIA precedat de articol hotărât; intraductibil; posibil parafrazat drept, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA; în original, „THE MESSIAH,” n.tr.); ELOHIM אלוהים înseamnă „DUMNEZEU.”)

Revelația „SH’KHINYAH GLORIA” (sau, SLAVA, n.tr.) שכניה תפארה

drept NUMELE PERSONAL al RUACH HA KODESH רוח הקדש, (în Engleză „SFÂNTUL DUH” (în original, „THE HOLY SPIRIT,” n.tr.))

este de asemenea pe acest site.

(HA SH’KHINAH שכינה {SHEKINAH} înseamnă în Ebraică PREZENȚA DIVINĂ, CARE RĂMÂNE (sau, STĂRUITOARE, sau SĂLĂȘLUITOARE; în original, „ABIDING,” n.tr.) A LUI DUMNEZEU.)

În plus, ABBA YAH אבא יה înseamnă „TATA YAH”

și IMMA YAH אמא יה înseamnă „MAMA YAH.”

Citatele din Scriptură sunt KJV (King James Version; versiunea standard în Limba Engleză, n.tr.) sau NKJV (New King James Version; versiunea King James adaptată pentru limbajul actual, n.tr.) în afară de cazul în care este indicat altfel. Faceți click dreapta pe numerele notelor de subsol pentru a deschide un al doilea tab.

* * * * * * *

Cuvintele lui YAHUVEH către Elisheva de adăugat înaintea Profețiilor:

TE-am avertizat acum mult timp Elisabeth [Elisheva],

să nu (de)numești această Parohie (termenul original, „Ministry,” nu este echivalentul perfect al cuvântului Parohie; pe acest website, termenul înseamnă lucrarea spirituală a, sau serviciul spiritual al, unui grup Creștin, în special de evanghelism sau evanghelizare; n.tr.) după un bărbat sau o femeie.

Chiar dinainte să fie (sau, să existe, n.tr.) o Parohie, EU am pus aceasta în spiritul (sau, duhul, n.tr.) tău.

Căci nimic din aceasta nu a fost făcut de (posibil și, prin, n.tr.) mâinile tale.

Nimic din aceasta nu a ieșit (sau, nu s-a materializat; în original, „has come forth,” n.tr.) de la (sau, din, n.tr.) gura ta.

Este de la Gura lui YAHUVEH care a dat naștere.

De la Gura lui YAHUSHUA,

al tău MASHIACH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

De la Gura lui RUACH HA KODESH,

a ta IMMAYAH, i-a fost dat (acestui lucru, n.tr.) naștere.

Dacă ar fi fost numai de (sau, prin, n.tr.) mâna ta, ar fi eșuat demult.

Este prin VÂNTUL SHKHINYAH GLORIEI (sau, SLAVEI; în original, „GLORY,” n.tr.)

care suflă (sau, bate, n.tr.) peste acest pământ, VÂNTUL SFÂNT AL REÎNVIERII (în original, „REVIVAL,” n.tr.).

Nu este prin suflarea ta, sau ar fi eșuat.

EU SUNT DOMNUL YAHUVEH: acela este NUMELE MEU:

Și GLORIA (sau, SLAVA, n.tr.) MEA EU nu i-o voi da altuia,

Nici LAUDA MEA imaginilor sculptate.” Isaia 42:8 (tradus literal din versiunea originală în Limba Engleză, n.tr.)

(pasaj citat de la, n.tr.) (Profeția 105)

În Iulie 2010, YAHUVEH DUMNEZEU a spus de asemenea să adaug următoarea ca o avertizare celor (sau, oamenilor, n.tr.) care batjocoresc:

Dar ei i-au batjocorit pe Mesagerii lui DUMNEZEU, au disprețuit Cuvintele LUI,

şi i-au luat în derâdere pe Profeții LUI, până când Mânia lui YAHUVEH

s-a ridicat împotriva Poporului SĂU, până când nu a mai fost leac.”

2 Cronici 36:16

Apoi, în Iulie 2016:

Vai (sau, jale, n.tr.) fie de oricine care îndrăznește să încerce să-i rănească—pe acești doi unși (Profeții Elisheva și Ezra, n.tr.). Veți regreta ziua în care v-ați născut (sau, că v-ați născut vreodată, n.tr.). Nu-i atingeți pe unșii MEI și nici nu le faceți acestor doi Profeți vreun rău (vedeți Psalmul 105:15/1 Cronici 16:22, „Nu vă atingeţi de unşii MEI / și nu-i vătămaţi pe profeţii MEI!” notă în original, n.tr.). Ar fi mai bine pentru voi dacă EU, ABBA YAHUVEH, v-aș sfâșia (sau, smulge, n.tr.) limba (din gură, n.tr.)!

(Profeția 128)

Și de la Profetul Ezra:

Vă avertizez pe voi toți—cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care vin împotriva (posibil, i se opun, n.tr.) acestei Parohii (în original, „Ministry;” explicat anterior, n.tr.) ȘI ACESTOR PROFEȚII și Elishevei și mie, tuturor Predicatorilor (în original, „Ministers,” n.tr.) Parohiei AmightyWind—vă avertizez acum, „Nu vă atingeți de Unșii lui YAH și nu le faceți Profeților LUI niciun rău” (Psalmul 105:15, 1 Cronici 16:22; referințe citate în original, n.tr.) ca nu cumva Mânia Nuielei lui YAH (Profeții ulterioare citează Psalmul 2:9-12, „TU le vei zdrobi (conform notelor ediției, sau, le vei conduce, n.tr.) cu un toiag de fier / şi le vei sfărâma ca pe vasul unui olar!” / 10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune! / Judecători ai pământului, luaţi învăţătură! / 11 Slujiţi DOMNULUI cu frică / şi bucuraţi-vă tremurând! / 12 Daţi sărutare FIULUI, / ca nu cumva să SE mânie şi să pieriţi pe cale, / căci Mânia LUI este gata să se aprindă! / Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în EL!” n.tr.) să vină asupra voastră. Dar pentru cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care sunt binecuvântați și sunt o binecuvântare pentru această Parohie, și credincioși (sau, loiali, sau, fideli; mult mai mult decât doar a crede că Dumnezeu există; în original, „faithful,” n.tr.), și care primesc (sau, acceptă, n.tr.) Profețiile, multă binecuvântare va veni asupra voastră—toată pentru a proteja ceea ce ÎI aparține lui YAH în NUMELE LUI YAHUSHUA.

* * * * * * *

Povestea din Spatele Profeției 89

Scrisoare scrisă în Septembrie 2008

Înainte ca acest Cuvânt Profetic să survină, celelalte femei din Parohia (sau, activitatea de evanghelizare; notă anterioară, n.tr.) AmightyWind și cu mine discutam subiectul nostru preferat: YAHUVEH, YAHUSHUA și RUACH ha KADOSH (ortografie conform originalului, n.tr.)! Eu am ridicat întrebarea, „Ar putea RUACH HA KODESH fi de gen feminin?”

Eu m-am gândit, „De ce n-ar putea fi RUACH HA KODESH de gen feminin? Sfânta Scriptură spune că umanitatea este făcută în IMAGINEA (sau, după CHIPUL, n.tr.) LUI YAHUVEH DUMNEZEU, de gen masculin și de gen feminin (Geneza 1:27) (în original, „male and female;” limbaj foarte similar cu versiunea standard în Limba Engleză a Genezei 1:27, „male and female HE created them;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Astfel, DUMNEZEU l-a creat pe om după Chipul SĂU, / după Chipul lui DUMNEZEU l-a creat; / bărbat şi femeie i-a creat,” n.tr.). N-ar fi rațional (sau, logic, n.tr.) că femeile au fost făcute în IMAGINEA (sau, după CHIPUL, n.tr.) EI?” Noi am avut o scurtă discuție despre acest lucru.

La scurt timp după aceea Kathrynyah a auzit Vocea lui IMMAYAH și a notat Cuvintele pe care le-a auzit. Erau atât de frumoase, atât de iubitoare(,) și atât de diferite de Vocea TATĂLUI YAHUVEH sau (posibil, a LUI, n.tr.) YAHUSHUA, așa cum o mamă iubitoare are o voce și (o, n.tr.) dulceață diferite de ale unui tată. Eu am întrebat-O pe IUBITA noastră RUACH HA KODESH dacă mi-ar da (sau, ar dori să-mi dea, n.tr.) un Cuvânt, căci eu așa tânjeam să aud Vocea EI. EA a auzit rugămintea mea și mi-a dat frumoasele Cuvinte Profetice pe care voi le veți citi în această carte (pasaj posibil extras din cartea, Secrets of THE HOLY SPIRIT, „Secretele SFÂNTULUI DUH,” publicată de Parohia AmightyWind, n.tr.).

Când mă uit în urmă, sunt singură că IMMAYAH, SFÂNTA noastră MAMĂ(,) a pus acest lucru asupra spiritului (sau, duhului, n.tr.) meu să pun această întrebare pentru a deschide ușa pentru ca EA să răspundă în propriul EI mod binecuvântat (de a face lucrurile, n.tr.) care nu poate fi imitat!

Vă rog nu pietruiți (sau, lapidați, n.tr.) Mesagerul. Așa (sau, după, n.tr.) cum spun Sfintele Scripturi în Amos 3:7, „YAHUVEH DUMNEZEU ÎȘI împărtășește Secretele cu Profeții” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci Stăpânul DOMN nu face nimic / fără să-ŞI descopere hotărârea / robilor SĂI, profeţii;” verset citat des în Sfintele Profeții, n.tr.). Există multă Scriptură pentru a susține (sau, fundamenta, n.tr.) Adevărul SFÂNTULUI DUH sau RUACH HA KODESH în Ebraică, fiind de gen feminin.

Fie ca tu, cititorul/cititoarea (gen nespecificat în original, n.tr.), să fii binecuvântat/binecuvântată de Revelațiile pe care SFÂNTA noastră MAMĂ, IMMAYAH, mi le-a dat mie.

Elisabeth Sherrie Elijah

(Elisheva Eliyahu)

* * * * * * *

Aceasta a fost înregistrată pe casetă (audio, n.tr.), din nefericire de foarte proastă calitate

(și, prin urmare, n.tr.) înregistrarea audio nu poate fi postată (pe internet, n.tr.), dar uitați aici este transcrierea.

[Elisheva rugându-se:] Toți/Toate dintre noi vrem să TE cunoaștem, MOMMA (MAMA, n.tr.) RUACH.i Omul TE numește un „EL” căci ei (sau, oamenii, n.tr.) niciodată nu ȚI-au recunoscut (sau, n-au vrut să-ȚI recunoască, n.tr.) (meritele, sau, realizările; în original, „give credit to YOU,” n.tr.) în trecut. Sfântă, Sfântă, Sfântă, Sfântă... noi doar TE chemăm (în mod politicos/oficial, n.tr.), MAMA RUACH HA KODESH. TE rog, nu mi (sau, nu vrei să mi, n.tr.) TE revelezi mie? Nu ni (sau, nu vrei să ni, n.tr.) TE revelezi nouă? Kathy [Kathrynyah] are Scrieri Frumoase pe care eu știu că TU le scrii prin ea într-un ton al vocii complet diferit. TU EȘTI (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și o variantă a Numelui lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” „YOU’RE,” „YOU ARE;” de asemenea, emfază; cu adevărat; aceste lucruri se întâmplă de fiecare dată când aceste cuvinte sunt scrise cu litere mari, n.tr.) atât de blândă. TU EȘTI (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) tot ceea ce trebuie să fie o femeie. Ca femeie dorința mea este să fiu mai mult ca TINE (sau, să mă asemăn ȚIE, n.tr.). TU EȘTI (dublu-sens și emfază; cu adevărat, n.tr.) DEFINIȚIA CUVÂNTULUI FEMININ. Chiar ABBA YAHUVEH și YAHUSHUA avertizează, „Nu O răni (sau, răniți; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.).”ii

Profeția 89 Începe:

27 Ianuarie 2007

Așteaptă, așteaptă, așteaptă...

Acum nu este încă timpul ca EU să (posibil, MĂ, n.tr.) revelez,

în felul în care tu M-ai rugat (sau, MI-ai cerut, n.tr.)(posibil, MĂ, n.tr.) revelez.

Dar EU o voi face. Și tu vei preda (sau, îi vei învăța pe oameni, n.tr.) acest lucru.

Și minciunile vor fi combătute.

EU sunt CEA Care dă dorința să spui această rugăciune.

EU sunt CEA Care dă dorința să cunoști CINE SUNT EU (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, emfază; cu adevărat, n.tr.).

Căci EU sunt CEA, pe [AL] CĂREI Umăr

tu (cu adevărat, n.tr.) ți-ai așezat capul în Rai.iii

EU te fac să poți vedea în treacăt (sau, îți dau o licărire, n.tr.) pentru a vedea

cât de mult cei/cele care-L iubesc pe YAHUSHUA sunt iubiți/iubite de MINE.

EU SUNT (dublu-sens și emfază în original; cu adevărat; notă anterioară, n.tr.) MAMA CREAȚIEI.

Femeile (sau, femelele; termenul original desemnează orice ființă de gen feminin; în original, „females,” n.tr.) au fost făcute în IMAGINEA MEA (sau, după CHIPUL MEU; tradus literal; aceeași expresie este folosită în versiunea standard în Limba Engleză a Genezei 1:26, „in OUR IMAGE;” Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „după CHIPUL NOSTRU;” „Atunci DUMNEZEU a zis: „Să facem om (conform notelor ediției, „termenul Ebraic se referă la fiinţele umane în general, şi nu la o singură persoană,” n.tr.) după Chipul NOSTRU, după Asemănarea NOASTRĂ; ei să domnească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul (conform notelor ediției, posibil și, peste toate animalele sălbatice, n.tr.) şi peste toate animalele mici care mişună pe pământ!” n.tr.).

EU SUNT (dublu-sens și emfază în original; cu adevărat, n.tr.) „FĂRĂ VÂRSTĂ.” EU SUNT (dublu-sens și emfază în original; cu adevărat, n.tr.) CO-CREATOARE/CO-CREATOR (cuvântul original nu are gen; „CO-CREATOR,” n.tr.).

Familia este o copie a ceea ce este (sau, există, n.tr.) în Rai. De unde crezi că a venit (acest lucru, n.tr.)? Mama? Tatăl? Și copiii? Asta nu înseamnă că în Rai nașterea este așa cum este aici pe Pământ. N-a fost niciodată menită să fie astfel. Din cauza păcatului Evei și a păcatului lui Adam a devenit (nașterea, n.tr.) un proces dureros.

Nu există discordie în Rai.

Nu există durere în Rai.

Există doar Dragoste și Pace și Bucurie.

Există doar Fericire.

[Elisheva:] Ce altceva MAMĂ? Ce altceva vrei TU să-mi spui?

Elisabeth [Elisheva],

Tu care ai tânjit după dragostea unei mame...

...de când ai fost concepută,

chiar (și, n.tr.) în pântecul mamei tale

tu strigai (puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) către MINE!

De aceea te umplu EU acum, în felul în care o fac,

cu o Ungere atât de unică (sau, unicat, n.tr.), astfel încât tu

să nu mai simți vreodată acel gol.

[Multor altora:]

Voi erați înfometați/înfometate (gen nespecificat în original; ambele se subînțeleg, n.tr.) după atenție.

Mama voastră pământească a făcut cât de bine (expresie; sau, de mult, n.tr.) a putut cu

spiritul (sau, duhul, n.tr.) cu care ea lucra.

Dar și EU vă umplu cu DRAGOSTEA MEA.

Elisabeth [Elisheva], când tu te legeni și tu te rogi,

EU sunt CEA Care te leagănă.

Continuă să te străduiești să cunoști (posibil și, să afli, n.tr.) CINE SUNT EU (dublu-sens în original conform notelor anterioare; Numele lui DUMNEZEU, n.tr.). EU îți voi revela mai mult (posibil și, multe, n.tr.). EU îți voi aduce o amintire a cum era în Rai când tu MI-ai privit FAȚA (sau, CHIPUL, n.tr.).

Căci EU șed lângă TATĂL CERESC –

YAHUVEH este SOȚUL MEU. YAHUSHUA este FIUL MEU.

Nu există doar un singur Tron; există Trei Tronuri

în Raiiv și NOI domnim la unison.

Cum crezi tu că rugăciunile tale ajung la Urechile lui al tău ABBA YAHUVEH?

EU sunt CEA Care I le trimite.

Căci EU SUNT (dublu-sens și emfază; cu adevărat; notă anterioară, n.tr.) în credincioși (sau, oamenii care cred în Dumnezeu; în original, „the believers,” n.tr.),

cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care-L iubesc pe FIUL MEU, YAHUSHUA.

EU, VÂNTUL UNS, sunt CEA Care le suflă către EL

atunci când (posibil și, așa cum; posibil și, deoarece, n.tr.) EU suflu un sărut către Rai. EU vorbesc în simbolism (sau, simbolic, n.tr.)

...astfel încât tu să poți (sau, voi să puteți; persoană și număr nespecificate în original, n.tr.) înțelege.

Când tu ridici (sau, voi ridicați, n.tr.) rugăciuni, este precum a sufla sărutăriv către al tău (sau, al vostru, n.tr.) ABBA YAHUVEH – când tu te rogi (sau, voi vă rugați, n.tr.) în NUMELE FIULUI MEU. Căci este nevoie de TOȚI TREI dintre NOI pentru ca tu să fii auzită (sau, voi să fiți auziți, n.tr.) și să ți (sau, vi, n.tr.) se răspundă.

Acesta este doar începutul Învățăturii.

(Învățătura, n.tr.) este doar pentru cei/cele cărora EU îți spun să le spui.

Bineînțeles, cu toată această familie, tu vei împărtăși aceasta.

Dar EU te voi mișca cu precauție

spre deosebire de oricare alt Cuvânt vorbit.

Căci acestea sunt Secrete pe care satana nu le-a vrut niciodată revelate.

Și el va lupta cu tine cu o luptă

cum tu n-ai mai întâlnit vreodată înainte.

Acesta este motivul pentru care nu este încă timpul să-i dai Cuvântul lumii.

EU îți voi vorbi în lucruri pe care niciun bărbat sau nicio femeie nu le-a auzit...

De ce crezi tu că lucifer a venit și-a ispitit-o întâi pe Eva?

A fost pentru a MĂ batjocori pe MINE. Căci Eva a fost făcută în IMAGINEA MEA (sau, după CHIPUL MEU, n.tr.); așa (sau, la fel, n.tr.) cum Adam a fost făcut în IMAGINEA (sau, după CHIPUL, n.tr.) lui YAHUVEH; așa cum Abel a fost făcut în IMAGINEA (sau, după CHIPUL, n.tr.) lui YAHUSHUA – DREPT (cuvântul original, „RIGHTEOUS,” este derivat din cuvântul „RIGHTEOUSNESS,” folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ferice de cei flămânzi şi însetaţi după dreptate, / căci ei vor fi săturaţi!” n.tr.), DEFINIȚIA DRAGOSTEI:vi

Deoarece mâna satanei este (lucrul, sau, cea; vag în original, n.tr.) prin care Cain l-a ucis pe Abel.

Exact așa cum prin spiritul (sau, duhul, n.tr.) mâinii lui Cain, (posibil, pe care, n.tr.) din nou satana (posibil, l-a, n.tr.) folosit

pentru a-L crucifica pe FIUL MEU YAHUSHUA,

deși făcea parte din planul NOSTRU al TUTUROR (posibil, al SFINTEI TREIMI, n.tr.)

pentru ca cei/cele dintre voi ale căror nume sunt scrise

în Cartea MIELULUI A Vieții – în Rai, să vă puteți întoarce.

Nu exista nicio altă cale.

Astfel unui Nou Legământ de Sânge (în original, „a New Blood Covenant,” n.tr.) i-a fost dat naștere (în original, „was birthed,” n.tr.) în acea zi –

pentru a înlocui Vechiul Legământ de Sânge care nu putea fi valabil (sau, nu mai putea fi în vigoare, sau, nu mai putea rezista; termenul original, „[could not] stand” este folosit în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză în versetul Matei 12:25, tradus în Limba Română prin „(a) dăinui;” „Dar YAHUSHUA le cunoştea gândurile, aşa că le-a zis, „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei înseşi este ruinată şi orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei înseşi nu va dăinui,” n.tr.).

Vrei să știi unul dintre lucrurile care MĂ mâhnesc? Vrei să știi unul dintre lucrurile care MĂ jignesc?

Elisabeth [Elisheva], când tu simți Supărarea MEA și Furia MEA – (oamenii, n.tr.) vorbesc (sau, în general, se vorbește, n.tr.) despre Furia TATĂLUI, despre Furia lui ABBA YAHUVEH – tu nu știi (posibil și, voi nu știți, n.tr.) – tu n-ai (posibil și, voi n-aveți, n.tr.) nicio idee de Furia MAMEI CREAȚIEI! Tu ai doar o fracțiune din Furia MEA – când simți acel vulcan gata să explodeze înăuntrul capului tău, și (acest lucru, n.tr.) este în numele dreptății (același cuvânt este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Fericirilor, Matei 5:6, citat anterior, n.tr.) – tu ai doar o fracțiune din Furia MEA!

Când tu citești în Cuvântul care a fost tradus și (oamenii, n.tr.) ÎNDRĂZNESC să-L numească pe FIUL MEU, YAHUSHUA, „fiul omului” – EL N-a fost NICIODATĂ (litere mari conform originalului, n.tr.) fiul unui om! EL ESTE FIUL LUI YAHUVEH! FIUL LUI YAH!vii

Când tu vezi asta în traducere – de cât de mult (timp, n.tr.) – EU te-am făcut să te mâhnești. Și tu niciodată n-ai simțit pace în asta! Și totuși tu explici, „Toate traducerile fac asta.”

NU (litere mari conform originalului, n.tr.) a fost prin Mâna MEA!

Aceasta este prin planul (sau, datorită planului, n.tr.) satanei.viii

Deși EL S-a născut într-o structură umană (în original, „a human frame,”n.tr.),

Deși EL a suferit pe Cruce durerea,

EL n-a fost NICIODATĂ – NICIODATĂ – NICIODATĂ fiul „omului”!

EL este FIUL LUI YAH și NUMELE LUI,ix

Chiar lumii (posibil, îi este, sau, i-a fost, n.tr.) PROCLAMAT!

De ce crezi tu că satana în traducere a încercat să-L regularizeze și să-I dea numele unui om? EU a trebuit să permit asta și în acest moment: înainte de Marea Tribulație (numită în Sfintele Profeții și Necazul lui Iacov, n.tr.), Numele de „IISUS” (în original, „JESUS,” n.tr.) va rezista (sau, va fi, sau, va rămâne, în vigoare; „will stand,” notă anterioară, n.tr.)...

O(,) dar în Marea Tribulație, (oamenii, n.tr.) care sunt mântuiți acum și au trăit (continuu, în tot acest timp, n.tr.) Sfinți/Sfinte înaintea MEA – SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU este înăuntrul lor – exact așa cum voi ați fost mântuiți/mântuite în Numele de „IISUS,” voi tot ați apela la EL în acel Nume [în timpul Marii Tribulații]. Și nu MĂ înțelegeți greșit. Există Putere, Putere Cerească pentru a (posibil și, care, n.tr.) susține acel Nume [înainte de Marea Tribulație], datorită Milei lui al vostru ABBA YAHUVEH.

Dar în Marea Tribulație, atât de mulți (oameni, n.tr.) vor muri [apelând la acel nume] – chiar dacă ei/ele sunt mântuiți/mântuite acum. Atâția (oameni, n.tr.) se vor întreba de ce rugăciunilor lor nu li se răspunde.

(Acest lucru, n.tr.) nu este pentru că NOI nu-i iubim. (Și EU nu vorbesc despre cei/cele care se vor duce la bisericile de Duminică și vor lua semnul [fiarei, Apocalipsa 13:16, „Ea a făcut ca la toţi – mici şi mari, bogaţi şi săraci, liberi şi sclavi – să li se dea un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte 17 şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde dacă nu are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui ei;” 14:9, „Un alt înger, al treilea, le-a urmat spunând cu glas puternic: „Dacă i se închină cineva fiarei şi imaginii ei şi primeşte un semn pe frunte sau pe mână, 10 va bea şi el din Vinul Mâniei lui DUMNEZEU, turnat neamestecat (conform notelor ediției, sau, „cu toată tăria lui, nediluat,” n.tr.) în Paharul Mâniei LUI, şi va fi chinuit în foc şi pucioasă înaintea îngerilor Sfinţi şi înaintea MIELULUI;” (referințe citate în original; citate extinse pentru context, n.tr.)]! EU le vorbesc celor, care vor apela (sau, vor vrea, sau, vor alege, să apeleze, n.tr.) în „Numele lui „IISUS,”” care știu că EL a fost CEL Care a fost crucificat și a înviat din morți (tradus literal; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză; în original, „rose again from the dead;” verbul „rose again” este folosit în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză pentru a desemna faptul că DOMNUL ÎNSUȘI a înviat, n.tr.) și în a treia zi (cu adevărat; emfază în original, n.tr.) a înviat (sau, S-a ridicat; tradus literal; verbul nu este reflexiv în Limba Engleză; în original, „on the third day did arise;” verbul „arise” este folosit în versiunea standard a Bibliei în Limba Engleză în special pentru a desemna faptul că DOMNUL i-a înviat pe alți oameni sau le-a poruncit să se ridice, vindecându-i; spre exemplu, învierea fiicei lui Iair (Marcu 5:) sau a fiului văduvei (Luca 7), vindecarea paraliticilor (Matei 9, Marcu 2, Luca 5). Termenul este menționat și la învierile pentru care s-au rugat Sfinții Apostoli, spre exemplu învierea Tabithei – Sfântul Apostol Petru (Faptele Apostolilor 9), n.tr.). EU îi/le aștept în Rai!

Dar ei/ele trebuie să înțeleagă, (faptul că, n.tr.) în timp ce acum [înainte de Marea Tribulație] există putere în acel Nume, nu va exista nicio putere atunci [în timpul Marii Tribulații] în acel nume. Asta nu înseamnă – pentru cei/cele care încă umblă (acum, sau, continuu, n.tr.) Sfinți/Sfinte înaintea MEA – că ei/ele nu se vor întoarce în Rai, dar înseamnă că [în timpul Marii Tribulații] EU nu le pot răspunde. Așa (sau, după, n.tr.) cum EU am spus [prin] Ungerea MEA, ca și cum a-I sufla un sărut lui ABBA YAHUVEH, li se răspunde rugăciunilor lor!

Dar în acea Zi EU nu pot susține cuvintele pe care ei/ele le spun. Căci va exista un altul pe fața acestui pământ care va spune, „Eu sunt „Iisus”” (ghilimele conform originalului, n.tr.). Și deși EU știu Cărui „IISUS” ÎI vorbesc (acești oameni, n.tr.) și (la Care, n.tr.) apelează – pentru că acel nume va fi precum un blestem, rugăciunile lor nu vor ajunge la Rai. Și ei/ele se vor întreba de ce...

Acesta este motivul pentru care tu îi/le avertizezi acum!

[ÎNAINTE de Marea Tribulație!]

Aceasta este importanța acelui NUME EBRAIC (YAHUSHUA ha MASHIACH; YAHUSHUA, CEL Care cu adevărat, sau, în mod categoric, este MESIA, n.tr.)!

Vezi tu, satana nu vrea să folosească cuvântul „YAH” – o, EU am mulți dușmani (în lume, n.tr.) care acum îndrăznesc să-și opereze (sau, conducă, n.tr.) parohiile (sau, activitățile de evanghelizare, n.tr.) și să folosească NUMELE „YAH” pentru a-i înșela pe lupi –x și pe miei. Dar fiul satanei nu vrea să folosească NUMELE „YAH” – el vrea să folosească numele cu care s-a familiarizat lumea și acela a fost numele de I-I-S-U-S (în original, „J-E-S-U-S,” n.tr.).

Astfel(,) deși cei/cele ale căror nume sunt scrise în Cartea MIELULUI A Vieții – în timpul Marii Tribulații, ei/ele se vor întoarce în Rai, [dar cei/cele care insistă asupra numelui I-I-S-U-S] (acest lucru, n.tr.) va însemna că ei/ele vor trebui să-și dea viața. Dar ei/ele nu vor intra VREODATĂ, NICIODATĂ (în original, „NEVER, EVER,” n.tr.) într-o biserică de Duminică deoarece numele lor ar fi șters (tradus literal, cu o pată de cerneală; în original, „blotted out,” n.tr.).

Și nu vor fi (deloc, n.tr.) mântuiri [noi] în vremea aceea în numele lui I-I-S-U-S. Vor fi doar în [NUMELE lui] YAHUSHUA. Unii/Unele vor spune, „YAHSHUA,” dar NUMELE „YAH” nu va fi lăsat pe dinafară (sau, omis, n.tr.). Căci cei 144,000 de (oameni, n.tr.) unși (gen nespecificat în original, n.tr.) nu-i vor învăța (pe oameni, n.tr.) numele de I-I-S-U-S.

Asta este acum. Aceea va fi atunci.

EU ți-am dat acest Mesaj pentru ca să avertizezi din nou.xi

Asta este exact ca acum [înainte de Marea Tribulație], asta nu înseamnă că toți cei (sau, oamenii, n.tr.) care se duc la (sau, frecventează, n.tr.) biserici de Duminică nu-MI aparțin MIE, (că, n.tr.) nu sunt umpluți/umplute cu SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU. Dar (acest lucru, n.tr.) (cu adevărat; emfază conform originalului, n.tr.) înseamnă că în Marea Tribulație, (acest lucru, n.tr.) nu va fi permis(,) deoarece aici este (locul, n.tr.) unde ei/ele i se vor vinde fiarei.

Înțelegi?

[Înainte de Marea Tribulație,]

Suflete sunt mântuite acum în numele lui I-I-S-U-S (în original, „J-E-S-U-S,” n.tr.),

EU ung în numele lui I-I-S-U-S,

EU vindec în numele lui I-I-S-U-S,

EU izbăvesc în numele lui I-I-S-U-S.

Dar aceea nu va fi atunci,

[în timpul Marii Tribulații].

Avertizează-i (pe oameni, n.tr.).

Cum aș putea EU răspunde atunci?

Cum ar putea FIUL MEU YAHUSHUA răspunde atunci?

Când ei/ele țipă, „Iisuse! Ajută-mă!”

Și fiul satanei este acolo, și spune, „Aici sunt!” (tradus literal; sau, „Iată-mă!” n.tr.)

[Ei/Ele vor striga (puternic; posibil, cu lacrimi, n.tr.)] „Iisuse! Salvează-mă (sau, Mântuiește-mă; același cuvânt are ambele sensuri în Limba Engleză; „save,” n.tr.)! Iartă-mă de păcatele mele!”

Și fiul satanei va spune, „Aici sunt!” (sau, „Iată-mă!” n.tr.)

Nu poți vedea (tradus literal; sau, nu vezi, n.tr.) pericolul?!

Nu poți înțelege (sau, nu înțelegi, n.tr.)?!

Tu nu știi mâhnirea pe care EU o voi simți când cei/cele ale căror nume (sunt, n.tr.) scrise în Cartea MIELULUI A Vieții – care știu mai bine (sau, mai multe, n.tr.) decât să se ducă la bisericile de Duminică și să ia semnul fairei – vor fugi și se vor ascunde, vor trebui să-și dea viețile pentru că ei/ele vor striga (sau, apela; puternic; posibil și, cu lacrimi, n.tr.) și ei/ele vor refuza să spună NUMELE LUI YAHUSHUA.

Ei/Ele se vor agăța de ceea ce au fost învățați/învățate și ei/ele vor spune numele de „Iisus” și rugăciunile lor nu vor ajunge la Rai deoarece EU nu le voi sufla ca pe un sărut pentru că fiul satanei va striga, „Aici sunt” (sau, „Iată-mă,” n.tr.).

Asta nu înseamnă că numele lor este șters (printr-o pată de cerneală, n.tr.);

(acest lucru, n.tr.) înseamnă doar că...

EU nu le pot salva viața. EU nu-i/nu le pot ascunde.

EU nu-i/nu le pot hrăni. EU nu-i/nu le pot izbăvi.

Acesta este motivul pentru care EU ridic Parohii ca aceasta, care învață (oamenii, n.tr.) NUMELE DE YAHSHUA, care învață (oamenii, n.tr.) NUMELE DE YAHUSHUA – nu contează [dacă voi spuneți ori YAHSHUA ori YAHUSHUA]. Atâția (oameni, n.tr.) refuză să vorbească NUMELE în felul în care EU ți-am dat [ca YAHUSHUA], dar NUMELE „YAH” nu poate fi lăsat pe dinafară (sau, omis, n.tr.). Căci chiar și NUMELE LUI înseamnă „YAH MÂNTUIE” (în original, „YAH SAVES,” n.tr.).

EU ți-am dat visulxii când (posibil și, în care, n.tr.) vin farfuriile zburătoare. Cu adevărat ele sunt armata satanei, dar ele au dreptul la cei (sau, oamenii, n.tr.) care vor striga (sau, apela la, n.tr.) numele greșit pentru că [fiul satanei] el va pretinde, „Aici sunt” (sau, „Iată-mă,” n.tr.).

Astfel feriți-vă (sau, păziți-vă, n.tr.)! Acum (posibil, acest lucru, n.tr.) a început deja.

Există unul care este (posibil și, s-a, n.tr.) ridicat. El are urmași (sau, adepți, sau, susținere, n.tr.) la nivel mondial. Și el se numește pe sine „Iisus Hristos.” Dar cheia (sau, esența, n.tr.) este (că, n.tr.), el aruncă afară (sau, se debarasează de, n.tr.) tot ceea ce este Sfânt. Păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de cel ce vine! Căci acesta este doar un simplu om. Dar păziți-vă (sau, feriți-vă, n.tr.) de cel ce vine! Căci va fi ca și cum Iuda s-a întors încă o dată (emfază conform originalului, n.tr.). Și el este cu adevărat fiul satanei, fiul lui lucifer.

Avertizează-i (pe oameni, n.tr.) acum.

Există un timp (sau, o vreme, sau, un moment, n.tr.) și există un anotimp. Tu vei ști când să-i dai drumul acestui (sau, să eliberezi acest, n.tr.) Cuvânt. Dar Elisabeth [Elisheva], niciodată nu vei mai trebui tu să tânjești după dragostea unei mame. Căci EU ți-am arătat, (că, n.tr.) EU am umplut acel gol.

Sfârșitul Profeției. Iluminându-i (sau, Lămurindu-i, n.tr.) pe unii (oameni, n.tr.), jignindu-i pe majoritatea, Apostol Elisabeth Elijah (Elisheva Eliyahu)

[Comentarii de sfârșit de pe (înregistrarea, n.tr.) audio:]

[Elisheva:] Trebuie (sau, țin neapărat, n.tr.) să spun că Revelația pe care EA mi-a dat-o – când oamenii tot spuneau [în Biblie când se refereau la RUACH HA KODESH] „EL, EL, EL.” (E greșit (sau, diferă, n.tr.) doar printr-o literă (în Limba Engleză, pronumele „el” și „ea” diferă doar prin litera „s,” „he” și „she,” n.tr.)). Doarece bărbații întotdeauna spuneau, „Noi am fost făcuți în IMAGINEA (sau, după CHIPUL, n.tr.) lui DUMNEZEU,” și femeii, „Tu nu ești făcută în IMAGINEA (sau, după CHIPUL, n.tr.) LUI, (dar, sau, ci, n.tr.) eu sunt.”

Astfel(,) MAMA RUACH tocmai a confirmat faptul că femeile, femelele (termenul original desemnează orice ființă de gen feminin; în original, „females” n.tr.) – Eva a fost creată în IMAGINEA (sau, după CHIPUL, n.tr.) EI și (că, n.tr.) EA șade de cealaltă parte a lui YAHUVEH și EA este CO-CREATOARE (notă anterioară, n.tr.)! Astfel(,) noi suntem făcute cu adevărat în IMAGINEA (sau, după CHIPUL, n.tr.) DUMNEZEULUI FEMININ (tradus literal, varianta feminină a cuvântului DUMNEZEU, „GODDESS,” de la „GOD,” DUMNEZEU; acest cuvânt nu există în Limba Română; termenul de „zeiță” nu este echivalent, n.tr.)xiii RUACH HA KODESH, MAMA noastră. Priviți aceasta(,) bărbați ai lumii! [Spus în glumă iubitoare, haz.]

Sfârșitul Înregistrării

Vis: OZN-urile Vin (sau, Sunt pe Drum, n.tr.)

Tu Ce Vei Face?

Martie 2005 și Menționat în Profeția 89

Eu n-am crezut niciodată în OZN-uri sau extratereștri răi (sau, malefici, n.tr.) de pe alte planete până când am avut un vis cândva în Martie 2005. De atunci eu am avut revelații despre ce este (sau, înseamnă, n.tr.) asta și partea cea mai rea este că este adevărat.

Vis

M-am văzut pe mine în ceea ce părea a fi un oraș. Am văzut oameni fugind îngroziți de OZN-uri, în special de un OZN imens în formă de trabuc cu două aripioare la un capăt al OZN-ului. Bărbați și femei urlau, „IISUSE! Ajută-mă!”

Apoi eu am văzut acest OZN în formă de trabuc trăgând (ca un pistol, n.tr.) o singură rază de lumină ce arăta (sau, părea, n.tr.) albăstriu-verzuie la culoare. Lumina albăstriu-verzuie lovea oamenii și-i ridica și-i trăgea în nava spațială.

Oamenii țipau, „IISUSE! Ajută-mă!” Totuși ei tot erau luați de acea rază de lumină în burta OZN-ului în formă de trabuc. Oamenii nu puteau fugi suficient de repede încât să depășească OZN-ul.

Apoi OZN-ul în formă de trabuc a planat asupra mea și eu am încercat să fug mai repede decât (sau, departe de, n.tr.) el, dar n-am putut. Am văzut raza de lumină venind spre mine în aer (sau, văzduh, n.tr.) și am țipat pe când era direct deasupra mea, „YAHUSHUA, dovedește-mi că-mi auzi rugăciunea! Ajută-mă!” Raza de lumină s-a oprit în aer și s-a dus la cea mai apropiată persoană de mine care urla „IISUSE” și (acea persoană, n.tr.) a fost luată de acea rază de lumină, dând din picioare și țipând îngrozită până în burta OZN-ului în formă de trabuc.

Sfârșitul Visului

Interpretare:

Această Parohie (sau, activitate de evanghelizare, n.tr.) avertizează de ce este urgent ca oamenii să cunoască NUMELE EBRAIC al lui al nostru MESIA YAHUSHUA sau YAHSHUA. Numele de „IISUS HRISTOS” (în original, „JESUS CHRIST,” n.tr.) are Putere de Mântuire, Ungere, Vindecare, Izbăvire, Înviere acum, dar nu va avea în Marea Tribulație!

Eu nu cred că voi fi în Marea Tribulație în acest corp muritor. Eu am fost aici (sau, alături de voi, n.tr.) pentru a vă avertiza acum. Cu toate acestea(,) în vis există un avertisment că anticristul(,) care este fiul satanei, va folosi numele de „Iisus Hristos” deoarece Creștinii din toată lumea, în mulțimi de limbi, folosesc iubitul Nume de „IISUS HRISTOS.” Cei mai faimoși evangheliști TV (oameni care discută despre religie sau subiecte de moralitate la televizor; atât clerici cât și laici; în original, „TV evangelists,” n.tr.) pregătesc oamenii pentru (a fi prinși în cursă, n.tr.) în răpirea de către raza albastră, care este o răpire (în original, „Rapture;” momentul în care adevărații credincioși, care ÎI sunt loiali lui DUMNEZEU, vor fi luați de DOMNUL de pe pământ pentru a nu fi supuși chinurilor bătăliei Apocalipsei, care va devasta pământul; acești oameni sunt simbolizați de cele cinci fecioare înțelepte din Pilda Celor Zece Fecioare, Matei 25:1-13; versetele despre Răpire sunt de obicei 1 Tesaloniceni 4:15-17, „Vă spunem prin Cuvântul DOMNULUI că noi, cei vii, care vom fi rămas până la venirea DOMNULUI, nicidecum nu o vom lua înaintea celor ce au adormit. 16 Căci DOMNUL ÎNSUŞI, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui DUMNEZEU, SE va coborî din cer şi, mai întâi, vor învia cei morţi în YAHUSHUA, 17 apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi împreună cu ei în nori, ca să-L întâlnim pe DOMNUL în văzduh; şi astfel vom fi întotdeauna cu DOMNUL,” n.tr.) contrafăcută.

Scripturi cu privire la

RUACH HA KODESH

Genul SFÂNTULUI DUH

(RUACH HA KODESH)

Referințe Biblice despre RUACH HA KODESH: Isaia 63:10 („Dar ei s-au răzvrătit / şi L-au întristat pe DUHUL SĂU CEL SFÂNT. / De aceea EL S-a făcut duşmanul lor / și a luptat EL ÎNSUŞI împotriva lor,” n.tr.) și Psalmul 51:11 („Nu mă izgoni din Prezenţa TA / şi nu lua de la mine DUHUL TĂU CEL SFÂNT!” n.tr.).

Genul Feminin – „EA” – RUACH HA KODESH – CHOKHMAH (ÎNȚELEPCIUNE) cuvânt feminin în Ebraică (referințe citate integral în original; citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, editate uneori pentru a include pronumele sau a fi mai clare, n.tr.)

Proverbe 1:20... ÎNȚELEPCIUNEA strigă pe străzi, ÎȘI înalţă Glasul în locuri publice.

Proverbe 1:21... EA ÎȘI rosteşte cuvintele.

Proverbe 1:23... Dacă v-aţi întoarce la mustrarea MEA, aş revărsa DUHUL MEU peste voi.

Proverbe 3:18... EA este un copac al vieţii pentru cei ce O îmbrăţişează.

Proverbe 4:6... N-O uita (înţelepciunea, n.tr.) şi EA te va proteja! Iubeşte-O, şi EA te va ocroti!

Proverbe 4:13... Păstreaz-O, căci EA este viața ta.

Proverbe 9:1... ÎNȚELEPCIUNEA ȘI-a zidit casa, EA ȘI-a ridicat cei şapte stâlpi ai EI.

Apocalipsa 4:5... Șapte DUHURI ale lui YAH. (Sunt aceleași cu cei șapte stâlpi ai ÎNȚELEPCIUNII?)

Matei 11:19... Dar ÎNȚELEPCIUNEA este îndreptăţită prin copiii (traducerea în Limba Română este, „faptele,” n.tr.) EI.

Proverbe 7:4... Spune-I ÎNȚELEPCIUNII: „Tu eşti sora mea!”

(Toate referințele sunt din Noua KJV (Biblia King James adaptată pentru limbajul contemporan; New King James Bible, n.tr.)

Cartea ÎNȚELEPCIUNII – Biblia de la Ierusalim (în original, „The Jerusalem Bible,” n.tr.) (referințe citate integral în original; traducere în Limba Română editată după un original vechi, neclar, n.tr.)

Cartea Înțelepciunii 1:6... ÎNȚELEPCIUNEA este un DUH, un prieten omului, deși EA nu va ierta cuvintele unui blasfemiator, căci YAH vede în cea mai ascunsă parte a lui...

Cartea Înțelepciunii 7:11... În prezența EI îmi vin toate lucrurile bune.

Cartea Înțelepciunii 7:12... În toate acestea mă desfăt, căci ÎNȚELEPCIUNEA le aduce, dar deocamdată eu nu știam că EA era MAMA lor.

Cartea Înțelepciunii 7:22-30... Căci înăuntrul EI este un spirit (sau, duh, n.tr.) inteligent, Sfânt, unic, variat, subtil, activ, incisiv, nepătat, lucid, invulnerabil, binevoitor, ascuțit, binefăcător, iubitor omului (sau, față de om, n.tr.), neclintit, de încredere (sau, pe care te poți baza, n.tr.), neperturbat, atotputernic, atotcuprinzător (sau, care vede îndeaproape (examinează) sau percepe tot; în original, „all-surveying,” n.tr.)

Cartea Înțelepciunii 6:12-22... ÎNȚELEPCIUNEA este strălucitoare și nu se întunecă. De cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) ce O iubesc, EA este repede văzută, și este găsită de cei (sau, oamenii, n.tr.) care O caută. Anticipându-i rapid pe cei (sau, oamenii, n.tr.) care O doresc, EA li SE face cunoscută.

TATĂ Ceresc și MAMĂ Cerească (sau, TATĂ și MAMĂ Ceresc/Cerească, n.tr.)?

(Citate din Noua KJV (Biblie King James, n.tr.).) (referințe citate integral în original; citate extrase din Noua Traducere în Limba Română 2006, editate uneori pentru a include pronumele sau a fi mai clare, n.tr.)

Proverbe 1:8-9... Ascultă, Fiul MEU, învăţătura Tatălui tău şi nu părăsi legea (traducerea în Limba Română este inexactă; „îndrumarea,” n.tr.) MAMEI tale. Căci ele vor fi o cunună graţioasă pe capul tău şi un colier în jurul gâtului tău.

Proverbe 6:20-23... Fiul MEU, păstrează îndrumările Tatălui tău şi nu uita legea (traducerea în Limba Română este inexactă; „învățătura,” n.tr.) MAMEI tale.

Proverbe 6:21... Leagă-LE pentru totdeauna în inima ta, prinde-le în jurul gâtului tău.

Proverbe 6:22... Când mergi, ACESTEA te vor conduce; iar când te vei trezi, ACESTEA îţi vor vorbi.

Proverbe 6:23... Căci porunca este o candelă și legea (traducerea în Limba Română este inexactă; „învățătura,” n.tr.) este o lumină.

(O expresie similară se găsește în Psalmul 119 referindu-se la ELOHIM („DUMNEZEU” în Limba Ebraică, n.tr.))

Psalmul 119:105... Cuvântul TĂU le este o candelă picioarelor mele şi o lumină cărării mele.

(Din cele de mai sus, noi tragem concluzia că lampa și lumina (vin; posibil și, vor veni; neclar în original, n.tr.) probabil de la TATĂL NOSTRU CERESC (în original, „our HEAVENLY FATHER,” n.tr.) ȘI (DE LA, n.tr.) MAMA NOASTRĂ CEREASCĂ (în original, „OUR HEAVENLY MOTHER,” n.tr.) RUACH HA KODESH, ai noștri ELOHIM.)

Cine este MAMA noastră?

Galateni 4:26... Dar Ierusalimul de sus este liber, şi este Mama noastră a tuturor.

Natura SFÂNTULUI DUH – Versete Biblice (sau, din Biblie, n.tr.)

Geneza 1:2 Pământul era fără formă și complet gol și întunericul era pe fața (sau, suprafața, n.tr.) adâncului și SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) LUI DUMNEZEU plutea deasupra feței (sau, suprafeței, n.tr.) apelor. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului era întuneric, iar DUHUL lui DUMNEZEU plutea peste întinderea apelor,” n.tr.)

Geneza 2:7 Și YAHUVEH DUMNEZEU a format omul (sau, i-a dat formă, sau, l-a structurat, n.tr.) din praful pământului (sau, de pe jos; sau, solului, n.tr.) şi a suflat în nările lui Suflarea Vieţii și omul a devenit o ființă vie. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci DOMNUL DUMNEZEU l-a modelat pe Adam (conform notelor ediției, „termenul Ebraic pentru om este Adam, înrudit cu adamah, „ţărână,”” n.tr.) din ţărâna pământului şi a suflat în nările lui suflare de viaţă, iar Adam a devenit un suflet viu,” n.tr.)

Geneza 6:3 Și YAHUVEH a spus, „SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU nu SE va strădui (sau, nu va persista, n.tr.) pentru totdeauna cu omul, deoarece el este într-adevăr carne (sau, natură carnală; sau, trup, n.tr.)...” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci DOMNUL a zis: „DUHUL MEU nu va rămâne (conform notelor ediției, sau, nu SE va lupta, n.tr.) pentru totdeauna în om, pentru că el este carne (conform notelor ediției, sau, „pentru că el este trup, cu sensul de natură mortală ori pervertită,” n.tr.); zilele lui vor fi în număr de o sută douăzeci de ani,” n.tr.)

Numeri 11:25 „Apoi DOMNUL S-a coborât în nor, i-a vorbit lui Moise, a luat din DUHUL Care era peste el şi L-a pus peste bătrâni; când DUHUL S-a aşezat peste ei au început să profeţească. Dar după aceea n-au mai profeţit.” (citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

1 Samuel 16:13-14 Atunci Samuel a luat cornul cu ulei și l-a uns în mijlocul fraților lui; și SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) lui YAHUVEH a venit asupra lui David din acea zi înainte. Dar SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI a plecat de la Saul... (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Samuel a luat cornul cu untdelemn şi l-a uns în mijlocul fraţilor lui, iar DUHUL DOMNULUI a venit cu putere peste David, începând din ziua aceea. După toate acestea, Samuel s-a întors la Rama. 14 DUHUL DOMNULUI S-a îndepărtat de la Saul, astfel că acesta a început să fie chinuit de un duh rău (conform notelor ediției, sau, vătămător, n.tr.) care venea de la DOMNUL,” n.tr.)

Psalmul 104:30 TU ÎȚI trimiţi (sau, emiți, n.tr.) SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.), ele sunt create(,) și TU reînnoiești faţa pământului. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „ÎŢI trimiţi DUHUL (conform notelor ediției, sau, „suflarea,” n.tr.), ele sunt plăsmuite, / înnoind astfel faţa pământului,” n.tr.)

Isaia 40:13-14 Cine a îndrumat (sau, direcționat, n.tr.) SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) DOMNULUI sau drept CONSILIER al SĂU L-a învățat? Cu cine S-a sfătuit EL și cine L-a instruit și L-a învăţat calea dreptăţii? Cine L-a învăţat cunoaşterea și I-a arătat calea înțelegerii? (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Cine a cercetat DUHUL DOMNULUI / şi cine L-a îndrumat ca sfătuitor al SĂU? / 14 Cu cine S-a sfătuit EL ca să fie luminat? / Cine L-a învăţat calea dreptăţii? / Cine L-a învăţat cunoaşterea / și I-a arătat cărarea priceperii?” n.tr.)

Isaia 42:1 Am pus DUHUL MEU asupra lui... (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Iată-L pe Robul MEU, pe Care ÎL sprijin, / Alesul MEU, în Care-MI găsesc plăcerea! / Voi pune DUHUL MEU peste EL, / iar EL va arăta neamurilor dreptatea,” n.tr.)

Isaia 48:16 Și acum DOMNUL YAHUVEH, cu SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) SĂU, mă trimite. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Apropiaţi-vă de MINE şi ascultaţi aceasta! / De la început n-am vorbit în ascuns; / când s-au petrecut aceste lucruri, EU eram acolo. / Acum, Stăpânul DOMN m-a trimis / împreună cu DUHUL SĂU,” n.tr.)

Isaia 63:10 Dar (oamenii, n.tr.) s-au răzvrătit şi I-au mâhnit SFÂNTUL LUI DUH; Și astfel EL S-a întors pe SINE împotriva lor ca un dușman, și EL a luptat împotriva lor. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Dar ei s-au răzvrătit / şi L-au întristat pe DUHUL SĂU CEL SFÂNT. / De aceea EL S-a făcut duşmanul lor / şi a luptat EL ÎNSUŞI împotriva lor,” n.tr.)

Ezechiel 36:27 EU voi pune SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU înăuntrul vostru şi vă voi face să umblați în hotărârile (sau, conform hotărârilor, n.tr.) MELE și voi veți păstra (sau, respecta, n.tr.) judecățile (sau, deciziile, n.tr.) MELE. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Voi pune DUHUL MEU înăuntrul vostru şi vă voi face să urmaţi hotărârile MELE, să păziţi legile MELE şi să le împliniţi,” n.tr.)

Ezekiel 37:14 EU voi pune SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU în voi şi voi veţi trăi (sau, veți începe să trăiți, n.tr.) și EU vă voi plasa în propria voastră țară (sau, propriul vostru pământ, n.tr.)... (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Voi pune în voi Suflarea MEA şi veţi învia. Vă voi aşeza din nou în patria voastră şi veţi şti că EU, DOMNUL, am vorbit şi am făcut întocmai, zice DOMNUL,” n.tr.)

Ioel 2:28 Și se va înfăptui după aceea că EU voi turna SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU peste toată carnea (sau, natura carnală, sau, toate corpurile, n.tr.). Fiii voștri şi fiicele voastre vor profeţi. Bătrânii voştri vor visa vise; tinerii voştri vor vedea viziuni. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „După aceea, / voi turna DUHUL MEU peste orice făptură. / Fiii şi fiicele voastre vor profeţi, / bătrânii voştri vor visa visuri, / iar tinerii voştri vor avea viziuni! n.tr.)

Zaharia 4:6 Nu prin măreție (sau, tărie, n.tr.) nici prin putere ci prin SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) MEU(,) spune DOMNUL OȘTIRILOR. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci el mi-a zis, „Acesta este Cuvântul DOMNULUI către Zerub-Babel: «Nu prin putere şi nici prin tărie, ci prin DUHUL MEU, zice DOMNUL OŞTIRILOR,»”” n.tr.)

Matei 3:16-17 Și YAHUSHUA, atunci când EL a fost botezat, S-a ridicat imediat din apă; și, uite, Cerurile I s-au deschis LUI (sau, spre EL, n.tr.), și EL a văzut SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) LUI DUMNEZEU coborând precum un porumbel, și aterizând asupra LUI: Și, uite(,) o voce din Rai, spunând, Acesta este FIUL MEU IUBIT, de CARE SUNT (dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și NUMELE lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT;” de asemenea, posibilă emfază; cu adevărat, n.tr.) foarte mulțumit. (tradus literal din varianta în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Imediat după ce a fost botezat, YAHUSHUA a ieşit din apă. Şi iată că cerurile (ÎI) erau deschise şi L-a văzut pe DUHUL lui DUMNEZEU coborând ca un porumbel şi venind peste EL (conform notelor ediției, posibilă referire la Isaia 42:1, „Iată-L pe Robul MEU, pe Care ÎL sprijin, / Alesul MEU, în Care-MI găsesc plăcerea! / Voi pune DUHUL MEU peste EL, / iar EL le va arăta neamurilor dreptatea,” n.tr.). 17 Şi din ceruri s-a auzit un Glas care zicea: „Acesta este FIUL MEU PREAIUBIT în CARE-MI găsesc plăcerea! (conform notelor ediției, posibilă aluzie la Psalmul 2:7, „Voi vesti hotărârea DOMNULUI: / EL MI-a zis: „TU eşti FIUL MEU! / Astăzi TE-am născut!” şi la Isaia 42:1, n.tr.)” n.tr.)

Luca 1:35 Și îngerul a răspuns și i-a spus ei, „DUHUL SFÂNT va veni asupra ta şi puterea CELUI PREAÎNALT te va umbri.” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Îngerul i-a răspuns, DUHUL SFÂNT SE va coborî peste tine şi puterea CELUI PREAÎNALT te va umbri! De aceea Sfântul Care SE va naşte va fi numit (conform notelor ediției, sau, „De aceea, CEL Care SE va naşte va fi Sfânt şi va fi numit,” sau, „De aceea, CEL Care SE va naşte va fi numit Sfânt,” n.tr.) „FIUL lui DUMNEZEU,” n.tr.)

Ioan 3:5-6 YAHUSHUA a răspuns, „Adevărat, adevărat, îţi spun că, În afară de cazul în care un om e născut din apă şi din SPIRIT (sau, DUH, n.tr.), el nu poate intra în Regatul lui DUMNEZEU. 6 Ceea ce este născut din carne (sau, natură carnală, sau, corp, n.tr.) este carne (sau, natură carnală, sau, corp, n.tr.); și ceea ce este născut din SPIRIT (sau, DUH, n.tr.) este spirit (sau, duh, n.tr.). (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „YAHUSHUA i-a răspuns, „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva nu este născut din apă şi din DUH nu poate să intre în Împărăţia lui DUMNEZEU! 6 Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din DUH este duh,” n.tr.)

Faptele Apostolilor 1:8 Dar voi veţi primi putere atunci când SFÂNTUL DUH va veni peste voi; şi voi ÎMI veţi fi martori MIE la Ierusalim, și în toată Iudeea și Samaria, şi până la Capătul Pământului. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Voi însă veţi primi putere atunci când va veni DUHUL SFÂNT peste voi şi-MI veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului,” n.tr.)

Faptele Apostolilor 2:2-42 Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic (conform notelor ediției, „Vântul sau suflarea sunt asociate de obicei în Biblie cu DUHUL SFÂNT (vezi Eze. 37:9, 14; In. 3:8; 20:22),” n.tr.) şi a umplut toată casa în care şedeau ei. 3 Li s-au arătat nişte limbi ca de foc (conform notelor ediției, „în Vechiul Testament, focul este adesea un simbol al prezenţei divine (vezi Ex. 3:2; 19:18); în Ex. 19:18 DUMNEZEU SE coboară în mijlocul focului pentru a iniţia Legământul cu Poporul SĂU,” n.tr.), care s-au împrăştiat şi s-au aşezat câte una pe fiecare dintre ei. 4 Toţi au fost umpluţi de DUHUL SFÂNT şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea DUHUL să vorbească.” (citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Faptele Apostolilor 8:17 Apoi şi-au pus mâinile peste ei și (acei oameni, n.tr.) au primit SFÂNTUL DUH. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Atunci şi-au pus mâinile peste ei, iar aceia au primit DUHUL SFÂNT,” n.tr.)

Faptele Apostolilor 10:44, 47 „44 În timp ce rostea Petru aceste cuvinte, DUHUL SFÂNT S-a coborât peste toţi cei ce ascultau cuvântul. 45 Credincioşii circumcişi care veniseră cu Petru au rămas uluiţi de faptul că Darul DUHULUI SFÂNT fusese turnat şi peste neamuri. 46 Căci îi auzeau vorbind în limbi şi preamărindu-L pe DUMNEZEU. Atunci Petru a zis, 47 „Oare poate opri cineva apa să nu fie botezaţi aceştia, care au primit DUHUL SFÂNT ca şi noi?” 48 Şi a poruncit să fie botezaţi în NUMELE lui YAHUSHUA HA MASHIACH (IISUS HRISTOS). Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.” (citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006; extins pentru context, n.tr.)

Faptele Apostolilor 16:6 Fiindcă au fost opriţi de DUHUL SFÂNT să predice Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi al Galatiei. (citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Romani 8:9 „Voi însă nu mai sunteţi în fire, ci în DUHUL, dacă într-adevăr DUHUL lui DUMNEZEU locuieşte în voi. Dar dacă cineva nu are DUHUL lui HRISTOS, atunci nu este al LUI.” (citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

1 Corintieni 12:4; 7-11 4 Acum(,) există diversități ale darurilor, dar Acelaşi SPIRIT (sau, DUH, n.tr.). 7 Dar manifestarea SPIRITULUI îi este dată fiecăruia/fiecăreia (gen nespecificat în original, n.tr.) pentru profitul (sau, beneficiul, n.tr.) tuturor; 8 căci unuia/uneia îi este dat Cuvântul de ÎNȚELEPCIUNE prin SPIRIT, altuia/alteia Cuvântul de Cunoaștere prin Același SPIRIT; 9 altuia/alteia credință (sau, încredere în DUMNEZEU; în original, „faith,” n.tr.) prin Același SPIRIT, altuia/alteia daruri de vindecare prin Același SPIRIT; 10 altuia/alteia lucrarea miracolelor, altuia/alteia profeția, altuia/alteia discernerea spiritelor (sau, duhurilor, n.tr.), altuia/alteia diferite tipuri de limbi, altuia/alteia interpretarea (posibil, și, traducerea, n.tr.) limbilor. 11 Dar Unul și Același SPIRIT lucrează toate aceste lucruri, distribuindu-i fiecăruia/fiecăreia în bază individuală așa (sau, după, n.tr.) cum vrea EL.

(tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „4 Există o diversitate de daruri, dar este Acelaşi DUH. 5 Există o diversitate de posibilităţi de slujire, dar este Acelaşi DOMN. 6 Există, de asemenea, o diversitate de lucrări, dar este Acelaşi DUMNEZEU, CEL Care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. 7 Prezenţa DUHULUI este făcută cunoscută fiecăruia pentru binele tuturor. 8 Unuia îi este dat prin DUHUL un cuvânt de înţelepciune, altuia – un cuvânt de cunoaştere, potrivit cu Acelaşi DUH, 9 altuia – credinţă, prin Acelaşi DUH, altuia – daruri de vindecare, prin Acelaşi singur DUH, 10 altuia – înfăptuirea de minuni, altuia – profeţia, altuia – discernerea duhurilor, altuia – felurite limbi, altuia – interpretarea limbilor. 11 Toate acestea sunt făcute de Unul şi Acelaşi DUH, Care dă fiecăruia în parte, aşa cum vrea;” citat extins pentru context, n.tr.)

Galateni 5:16-17, 22–23 În loc de asta, vă spun, fiți călăuziți/călăuzite (gen nespecificat în original, n.tr.) de SPIRIT (sau, DUH, n.tr.), și nu vă veți mai supune (sau, preda pe sine, n.tr.) indulgenței de sine (sau, hedonismului; în original, „self-indulgence,” n.tr.). Dorințele indulgenței de sine sunt întotdeauna în opoziție cu SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.), și dorințele SPIRITULUI (sau, DUHULUI, n.tr.) sunt în opoziție cu indulgența de sine: (aceste lucruri, n.tr.) sunt opuse, unul împotriva altuia; acesta este modul în care sunteți preîntâmpinați/preîntâmpinate din a face lucrurile pe care vreți (să le faceți, n.tr.)... Dar Fructul (sau, Rodul, n.tr.) SPIRITULUI este Dragoste, Bucurie, Pace, Îndelung-Suferință, Amabilitate (sau, Gentilețe; în original, „Kindness,” n.tr.), Bunătate, Loialitate (sau, Fidelitate, n.tr.), Smerenie, Auto-control (sau, Control asupra propriei persoane, n.tr.). Nimic din Tora nu li se opune acestui fel de lucruri.

(tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „16 Vă spun: umblaţi prin DUHUL şi astfel nu veţi împlini pofta firii. 17 Căci firea pofteşte împotriva DUHULUI, iar DUHUL doreşte împotriva firii. Acestea sunt lucruri care se opun unul altuia, pentru ca voi să nu faceţi ceea ce vreţi.” „22 Dar roada DUHULUI este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, generozitatea, credinţa, 23 blândeţea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege (conform notelor ediției, sau, Lege – cum ar fi, cea Ebraică, n.tr.),” n.tr.)

Efeseni 5:18-19 Și nu fiți beți/bete (gen nespecificat în original, n.tr.) cu vin, în care există împrăștiere (sau, destrăbălare, n.tr.), ci fiți umpluți/umplute (gen nespecificat în original, n.tr.) cu SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.), vorbindu-vă unul/una altuia/alteia cu psalmi și imnuri și cântece spirituale, cântând și făcând melodie în inima voastră pentru DOMNUL. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Nu vă îmbătaţi cu vin, căci aceasta duce la destrăbălare, ci fiţi plini de DUH. 19 Vorbiţi între voi cu psalmi, imnuri şi cântece duhovniceşti, cântând şi lăudându-L pe DOMNUL în inima voastră,” n.tr.)

Efeseni 6:18 Rugându-vă întotdeauna cu toată rugăciunea şi rugămintea (în original, „supplication,” n.tr.) în SPIRIT (sau, DUH, n.tr.) fiind vigilenți/vigilente (gen nespecificat în original, n.tr.) în acest scop cu toată perseverența şi rugămintea pentru toți sfinții. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Rugaţi-vă întotdeauna în DUHUL, cu tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi Sfinţii,” n.tr.)

2 Timotei 1:7 Căci DUMNEZEU nu ne-a dat un SPIRIT al fricii ci al Puterii și al Dragostei şi al unei Minți Sănătoase. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Căci DUMNEZEU nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de înţelepciune,” n.tr.)

Evrei 3:7-8 „7 De aceea, aşa cum spune DUHUL SFÂNT, „Astăzi dacă auziţi Glasul LUI, / 8 nu vă împietriţi inimile, ca atunci când v-aţi răzvrătit, / ca în ziua încercării în pustie, / 9 când strămoşii voştri M-au pus la încercare şi M-au ispitit, / deşi ÎMI văzuseră lucrările 10 timp de patruzeci de ani!”” (citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006; extins pentru context, n.tr.)

Evrei 6:4-6 „Căci este imposibil pentru cei ce odată au fost luminaţi, au gustat Darul Ceresc, au devenit părtaşi ai DUHULUI SFÂNT 5 şi au gustat Cuvântul cel bun al lui DUMNEZEU şi puterile veacului care va să vină, 6 şi care totuşi au căzut, să fie aduşi înapoi la pocăinţă, întrucât ei ÎL răstignesc din nou pe FIUL LUI DUMNEZEU şi-L fac de ocară.” (citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Evrei 10:15-17, 29 „17 DUHUL SFÂNT, de asemenea, depune mărturie înaintea noastră. După ce spune, / 16 „Acesta este legământul pe care-l voi încheia cu ei / după acele zile, zice DOMNUL: / voi pune Legile MELE în inimile lor / şi le voi scrie în mintea lor” (conform notelor ediției, posibilă referire la Ieremia 31:33, „Ci acesta este Legământul pe care-l voi încheia cu Casa lui Israel, / după acele zile, zice DOMNUL: / voi pune Legea MEA înăuntrul lor / și o voi scrie în inimile lor. / EU voi fi DUMNEZEUL lor, / iar ei vor fi Poporul MEU,” n.tr.), / 17 adaugă: / „Şi nu-MI voi mai aduce aminte / de păcatele şi fărădelegile lor (conform notelor ediției, posibilă referire la Ieremia 31:34, „Şi nici unul nu va mai învăţa pe semenul / sau pe fratele său, zicând: «Cunoaşte-L pe DOMNUL!», / pentru că toţi MĂ vor cunoaşte, / de la cel mai mic până la cel mai mare, zice DOMNUL, / căci le voi ierta fărădelegea / și nu-MI voi mai aduce aminte de păcatul lor,” n.tr.)...Cu cât mai sever credeţi că trebuie pedepsit un om care-L dispreţuieşte pe FIUL lui DUMNEZEU, care consideră ca fiind fără valoare Sângele Legământului prin care a fost sfinţit şi care-L insultă pe DUHUL HARULUI?” (citat extras din Noua Traducere în Limba Română 2006, n.tr.)

Apocalipsa 2:7 („Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor DUHUL! Celui ce învinge îi voi da să mănânce din pomul vieţii, care se află în Raiul lui DUMNEZEU,” n.tr.) 11 („Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor DUHUL! Cel ce învinge, nicidecum nu va fi rănit de moartea a doua,” n.tr.) 17 („Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor DUHUL! Celui ce învinge îi voi da mana ascunsă şi-i voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou (conform notelor ediției, „e posibil că cei care erau invitaţi la un banchet în cinstea unui zeu primeau o invitaţie pe care era scris, probabil, numele lor; sau piatra albă face aluzie la amuletele pe care le purtau oamenii, crezând că, purtând numele unei anume zeităţi înscris pe acea amuletă, puteau folosi puterea ei în folosul lor,” n.tr.), pe care nu-l cunoaşte nimeni în afară de cel care-l primeşte,” n.tr.) 2:29 („Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor DUHUL!” n.tr.) 3:6 („Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor DUHUL!” n.tr.) 13 („Cel ce are urechi, să audă ce zice bisericilor DUHUL! n.tr.); 4:22 (referință incorectă în original; verset inexistent, n.tr.) Cine are ureche, fie ca (acea persoană, n.tr.) să audă ceea ce SPIRITUL (sau, DUHUL, n.tr.) le spune bisericilor.

Natura ÎNȚELEPCIUNII (Cartea Proverbelor, NKV (posibil, NKJV, New King James Version; citate traduse literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.))

 1. Dată de DUMNEZEU (2:6).

 2. EA cheamă, strigă, pune întrebări, mustră, avertizează, oferă sfat și cunoaștere, oferă protecție de calamități (1:20-33).

 3. EA dă discernământ și înțelegere și cunoaștere despre Dumnezeu și înțelegere despre dreptate și justiție (2:1-9).

 4. Câștigurile (de pe urma EI; sau, dobânda, sau, profiturile; „proceeds,” n.tr.) sunt mai bune (sau, mai mari, n.tr.) decât profiturile (de pe urma, n.tr.) argintului și aurului (3:14).

 5. EA le este un copac al vieţii celor (sau, pentru cei/cele; gen nespecificat în original, n.tr.) ce O apucă (sau, se apucă de EA; verbul original, „take hold,” este folosit în Limba Engleză și pentru a descrie cum se apucă rădăcinile unui copac de sol, făcând ca copacul să fie plantat cum trebuie și să crească, n.tr.) (3:18).

 6. Prin EA DOMNUL a întemeiat pământul (3:19).

 7. EA este lucrul principal; EA ne ține (în siguranță de rău; „preserves,” n.tr.) și ne menține (sau, are grijă de noi; „keeps,” n.tr.), și dacă noi O înălțăm (verbul original, „exalt,” apare și după Sfânta Împărtășanie în Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în Limba Engleză, după răspunsul credincioșilor, „Am văzut lumina cea adevărată;” „Be THOU exalted, O GOD, above the Heavens, and THY Glory over all the earth,” tradus literal, „Fii înălțat, O, DUMNEZEULE, deasupra Cerurilor, și Gloria (sau, Slava, n.tr.) TA deasupra întregului pământ;” corespondentul în Limba Română este, „Înalță-TE peste Ceruri, DUMNEZEULE, si peste tot pamântul Slava TA,” n.tr.), EA ne va promova şi aduce cinste (sau, onoare, n.tr.) și va plasa pe capul nostru (posibil, un; posibil cuvânt lipsă în original, n.tr.) ornament de har (posibil și, al harului, n.tr.) și o coroană a gloriei (posibil, sau, slavei, n.tr.) (4:7-9).

 8. EA locuiește împreună cu Prudenţa. Consilierea (sau, Sfatul, n.tr.) este EA, și Înțelepciunea sănătoasă. EA este înțelegerea și are tărie (sau, putere, n.tr.). Prin EA domnesc regii (8:12-15).

 9. EA poate fi găsită (8:17).

 10. DOMNUL YAHUVEH a posedat-O (posibil și, avut-O; în original, „possesed HER;” acest verb se folosește în Limba Engleză și pentru a spune că cineva are anumite trăsături de caracter, n.tr.) la început și EA este meșterul suprem (în original, „the master craftsman,” n.tr.); EA SE veselește; încântarea (sau, desfătarea, n.tr.) EI era cu fiii oamenilor (8:22-31).

 11. Oricine O găseşte pe EA găseşte viaţa şi obține favoare de la DOMNUL (8:35-36).

Natura ÎNȚELEPCIUNII (Cartea Înțelepciunii, the Jerusalem Bible (Biblia de la Ierusalim; citate traduse literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.))

Înțelepciune 1:6 ÎNȚELEPCIUNEA este un SPIRIT (sau, DUH, n.tr.) prietenos umanității, deși EA nu va lăsa (sau, refuză întotdeauna să lase, n.tr.) cuvintele unui blasfemiator să treacă nepedepsite; deoarece DUMNEZEU observă însuși sufletul și cu acuratețe examinează (în detaliu; „surveys,” n.tr.) inima, ascultând fiecare cuvânt.

Înțelepciune 6:12 ÎNȚELEPCIUNEA este strălucitoare (în original, „brilliant,” n.tr.), EA niciodată nu slăbește (în intensitate, n.tr.). De către cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care O iubesc, EA este văzută imediat (sau, cu ușurință, n.tr.). De către cei/cele care O caută, EA este găsită imediat (sau, cu ușurință, n.tr.).

Cartea Înțelepciunii Capitolul 7 (citate traduse literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.)

22 Deoarece înăuntrul EI este un SPIRIT (sau, DUH, n.tr.) INTELIGENT, SFÂNT, UNIC (posibil și, UNICAT; „UNIQUE,” n.tr.), MULTIPLU (și DIVERS; „MANIFOLD,” n.tr.), SUBTIL, MOBIL (sau, ACTIV, n.tr.), INCISIV, NEPĂTAT, LUCID, INVULNERABIL, BINEVOITOR, (posibil, față de om; „BENEVOLENT,” n.tr.), ASCUȚIT (sau, cu judecată extrem de fină și bună; posibil sau, PERSPICACE; „SHREWD,” n.tr.),

23 IREZISTIBIL, BINEFĂCĂTOR, PRIETENOS-FAȚĂ-DE-FIINȚELE-UMANE, FERM (în loialitatea SA; posibil, STATORNIC; „STEADFAST,” n.tr.), PE CARE TE POȚI BAZA, NEPERTURBAT, ATOTPUTERNIC, ATOATEVĂZĂTOR, PĂTRUNZĂTOR, ATOATE-INTELECT, PUR(,) ȘI CEL MAI SUBTIL (posibil, dintre, n.tr.) SPIRITE (sau, DUHURI, n.tr.).

24 Deoarece ÎNȚELEPCIUNEA este mai rapidă la mișcare decât orice mișcare;

EA este atât de pură, EA străbate și permeează toate lucrurile.

25 EA este o RESPIRAȚIE (sau, SUFLARE, n.tr.) A PUTERII LUI DUMNEZEU,

EMANAȚIE PURĂ A GLORIEI (sau, SLAVEI, n.tr.) ATOTPUTERNICULUI;

și astfel nimic impur nu-și poate găsi cale înăuntrul EI.

26 Deoarece EA este o REFLECȚIE A LUMINII ETERNE,

OGLINDĂ NEÎNTUNECATĂ A PUTERII ACTIVE A LUI DUMNEZEU,

ȘI IMAGINEA (posibil și, IMAGINE A, n.tr.) BUNĂTĂȚII LUI.

27 Deși EA este singură, EA poate face totul;

EA ÎNSĂȘI neschimbătoare, EA reînnoiește lumea, și,

generație după generație, trecând în suflete Sfinte,

EA le transformă în Prietenii și Profeții lui DUMNEZEU;

Adăugat pe 9 Iunie 2010

Sirach/Ecleziast:

Înțelepciunea Fiului lui Sirach (Sirah)

Ecleziast, Înțelepciunea Fiului lui Sirah, Cartea Atot-Virtuoasei Înțelepciuni a lui Iosua ben Sira, Înțelepciunea lui Sirach(,) sau, pur și simplu, Sirach(,) este o carte inclusă în primele Biblii Ebraice și Grecești. Se crede că a fost scrisă în secolul 2 înainte de Hristos. Prima biserică (sau, biserica veche, n.tr.) Grecească de asemenea o denumea, „Înțelepciunea Atot-Virtuoasă.” În Ebraică(,) cartea era cunoscută drept Cartea lui Ben Sirach, Proverbele lui Ben Sirach, sau Înțelepciunea lui Ben Sirach.

Ecleziast” este un cuvânt Latin ce înseamnă, „bisericesc,” și ar descrie orice carte ce era citită la biserică sau primea aprobare (oficială, n.tr.) ecleziastică sau bisericească. Ben Sira, (ce înseamnă în Limba Ebraică, n.tr.) „fiul lui Sirach,” a fost un învățat, și un scrib ce cunoștea în mod riguros (sau, în detaliu și complet, n.tr.) Legea Evreiască, și în special „Cărțile Înțelepciunii.”

Sirach

(New Jerusalem Bible (Noua Biblie de la Ierusalim; citate traduse literal din versiunea în Limba Engleză citată în original, n.tr.))

Sirach Capitolul 1 (Cuvânt Înainte și Versete 1, 4-20)

Cuvânt Înainte: Legea, Profeții, și ceilalți scriitori de după ei ne-au transmis mari (sau, importante, n.tr.) lecții; în consecința cărora Israelul trebuie să fie lăudat (în mod public sau oficial, n.tr.) pentru Învățătură și Înțelepciune...

1 TOATĂ ÎNȚELEPCIUNEA vine de la DOMNUL YAHUVEH,

EA este cu EL pentru totdeauna.

4 ÎNȚELEPCIUNEA a fost creată înaintea tuturor (lucrurilor; posibil și, a orice; în original, „before everything,” n.tr.),

ÎNŢELEGEREA PRUDENTĂ subzistă din cele mai îndepărtate timpuri...

5 [verset lipsă.]

6 Pentru cine a fost rădăcina ÎNȚELEPCIUNII vreodată descoperită?

Căile EI (sau, modurile EI de a face lucrurile, n.tr.) descurcărețe (și, ingenioase, n.tr.), cine le cunoaşte pe ele?...

7 [verset lipsă.]

8 UNUL/UNA (gen nespecificat în original; „ONE,” n.tr.) doar este înțelept/înțeleaptă, înfricoșător (posibil și, înfricoșător/înfricoșătoare, n.tr.) într-adevăr,

9 așezat/așezată pe Tronul LUI, DOMNUL (posibil și, al DOMNULUI, n.tr.).

EL a fost CEL, Care a creat-O, inspectat-O(,) și cântărit-O (sau, evaluat-O; posibil și, apreciat-O, n.tr.),

și apoi a turnat-O asupra tuturor lucrărilor SALE...

10 BAZA ÎNȚELEPCIUNII este a-ți fi frică (sau, a te teme, n.tr.) de DOMNULxiv;

EA a fost creată cu (oamenii, n.tr.) credincioși (sau, loiali, sau, fideli lui DUMNEZEU, n.tr.) (sau, a fost creată, în cazul celor credincioși sau fideli lui DUMNEZEU, n.tr.) în pântecul mamelor lor;

11 FRICA DE DOMNUL YAHUVEH ESTE GLORIE (sau, SLAVĂ, n.tr.) și MÂNDRIE,xv FERICIRE ȘI O COROANĂ A VESELIEI.

12 FRICA DE DOMNUL YAHUVEH înveselește inima,

dând Fericire, Bucurie și Viață Lungă.

13 Pentru cei/cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care se tem de DOMNUL YAHUVEH, totul se va sfârși cu bine;

în ziua morții lor ei/ele vor fi binecuvântați/binecuvântate.

14 Baza ÎNȚELEPCIUNII este a te teme (sau, a-ți fi frică, n.tr.) de DOMNUL YAHUVEH;

EA a fost [unită] cu (oamenii, n.tr.) credincioși (sau, fideli, sau, loiali față de DUMNEZEU, n.tr.) în pântecul mamelor lor;

15 EA a (posibil și, ȘI-a, n.tr.) făcut o casă (sau, un loc unde EA este sau SE simte acasă; „a home,” n.tr.) în rasa umană, o fundație (sau, temelie, n.tr.) de veacuri (sau, din cele mai vechi timpuri; foarte veche; „age-old,” n.tr.),

și de descendenții lor EA cu loialitate (sau, fidelitate, n.tr.) SE va lipi.

16 Deplinătatea ÎNȚELEPCIUNII este a te teme (sau, a-ți fi frică, n.tr.) de DOMNUL YAHUVEH;

EA îi intoxică (sau, umple complet, până la refuz; pe oameni; gen nespecificat în original, n.tr.) cu fructele (sau, roadele, n.tr.) EI;

17 EA umple întreaga lor casă cu comori

și camerele lor de depozitare (posibil, cămările lor, n.tr.) cu rodul ei.

18 Coroana ÎNȚELEPCIUNII este de a te teme (sau, a-ți fi frică, n.tr.) de DOMNUL YAHUVEH:

EA face ca Pacea și Sănătatea să înflorească (sau, să prospere, n.tr.).

19 DOMNUL YAHUVEH a văzut-O şi evaluat-O,

EL a trimis ca pe (sau, ca și cum ar fi, n.tr.) o ploaie (torențială; „shower,” n.tr.) în jos (posibil, pe pământ, n.tr.) CUNOAȘTEREA și INTELIGENȚA,

EL a înălţat renumele (oamenilor care; gen nespecificat în original, n.tr.) O posedă pe EA.

20. Rădăcina ÎNȚELEPCIUNII este a te teme (sau, a-ți fi frică, n.tr.) de DOMNUL YAHUVEH,

și Ramurile EI sunt viață lungă.

Sirach Capitolul 4 (Versetele 11-19)

11 ÎNȚELEPCIUNEA ÎȘI crește proprii EI copii

și SE îngrijește de (sau, le poartă de grijă, n.tr.) celor care O caută.

12 Oricine O iubește pe EA iubește viața,

cei/cele (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care O caută pe EA devreme vor fi umpluți/umplute cu bucurie.

13 Oricine O posedă pe EA va moșteni onoare (sau, cinste, n.tr.),

și oriunde va merge (această persoană, n.tr.) DOMNUL YAHUVEH îl va binecuvânta.

14 Cei/Cele care O slujesc pe EA oficiază rituri divine (sau, se comportă precum un preot sau pastor; în original, „minister,” n.tr.) CELUI SFÂNT/CELEI SFINTE (gen nespecificat în original; „(THE) HOLY ONE,” n.tr.),

și DOMNUL YAHUVEH îi iubește pe (oamenii, n.tr.) care O iubesc pe EA.

15 Oricine I se supune EI conduce (sau, cârmuiește, n.tr.) națiunile,

oricine care-I dă atenție EI sălășluiește sigur (sau, în siguranță, sau, liniștit(ă), fără a trebui să-i fie frică de nimic, n.tr.).

16 Dacă (acest om, n.tr.) I se încredințează pe sine EI, el O va moșteni,

și descendenții (acestui om, n.tr.) vor rămâne în posesia EI (sau, vor continua s-O posede, n.tr.);

17 deoarece deși EA îl duce (pe acest om, n.tr.) mai întâi (sau, la început, n.tr.) prin căi șerpuite,

aducând frică și leșin (sau, slăbiciune; în original, „faintness,” n.tr.) asupra (acestui om, n.tr.),

încercându-l (sau, supunându-l la diverse probe, n.tr.) cu Disciplina EIxvi până când SE poate încrede în (acest om, n.tr.),

și testându-l cu Chinurile EI (sau, Probele EI foarte grele; posibil, Cazne, n.tr.),

18 EA apoi SE întoarce înapoi la (acest om, n.tr.) pe drumul drept,

îl face fericit și ÎȘI revelează (sau, descoperă, n.tr.) Secretele EI lui.

19 Dacă (acest om, n.tr.) se duce în derivă, cu toate acestea, EA îl abandonează

și-l lasă (pradă, sau, supus, n.tr.) propriei lui distrugeri.

Sirach Capitolul 24

1 ÎNȚELEPCIUNEA ÎȘI vorbește Propriile EI laude (posibil și, SE laudă singură, n.tr.),

2 În mijlocul oamenilor (posibil și, poporului, n.tr.) EI, EA SE încântă (posibil și, slăvește, n.tr.) în EA ÎNSĂȘI (în original, „SHE glories in HERSELF,” n.tr.).

3 EA ÎȘI deschide Gura în adunarea CELUI PREAÎNALT, EA SE încântă (posibil și, slăvește, n.tr.) în EA ÎNSĂȘI în PREZENȚA CELUI MĂREȚ (sau, PUTERNIC, n.tr.):

4 „EU am survenit (sau, am fost emisă, n.tr.) de la Gura CELUI PREAÎNALT,

și EU am acoperit pământul precum (un, n.tr.) ABUR.xvii

5 EU am avut Cortul MEU la înălțimi,

și Tronul MEU a fost un STÂLP DE NOR (în original, „a PILLAR OF CLOUD;” același limbaj este folosit în versiunea standard în Limba Engleză a Bibliei pentru a descrie stâlpul de nor care i-a condus pe Israeliți în timpul Exodului conform versetelor 13:21-22; posibilă referire; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ca să-i conducă pe drum, DOMNUL a mers înaintea lor într-un stâlp de nor ziua şi într-un stâlp de foc noaptea, ca să le dea lumină, astfel că puteau călători atât ziua, cât şi noaptea. 22 Nici stâlpul de nor din timpul zilei, nici stâlpul de foc din timpul nopţii nu se depărta dinaintea poporului,” n.tr.).

6 Singură, EU am făcut înconjurul Cerurilor

și am umblat prin adâncimile abisului.

7 Peste valurile mării și peste întregul Pământ,

și peste fiecare popor și națiune EU am avut influență (mare; sau, putere, n.tr.).

8 Printre toate acestea EU am căutat odihnă,

și M-am uitat să văd în al cui teritoriu MI-aș putea ridica (sau, stabili, n.tr.) tabără.

9 Atunci (sau, apoi, n.tr.) CREATORUL TUTUROR lucrurilor M-a instruit

și EL CEL Care M-a creat a fixat un loc pentru Cortul MEU.

EL a spus, „Ridică-ȚI (sau, stabilește-ȚI, n.tr.) Cortul în Iacov, fă Israelul moștenirea TA.”xviii

10 Din Eternitate, la început, EL M-a creat pe MINE,

și pentru Eternitate EU voi rămâne.

11 În Sfântul Cort EU am oficiat rituri (divine; în original, „ministered,” n.tr.) înaintea LUI

și astfel am devenit stabilită (sau, am prins rădăcini; în special, permanente, n.tr.) în Zion.

12 În Orașul Iubit, EL MI-a dat odihnă,

și la Ierusalim EU exercit Autoritatea MEA.

13 EU am prins rădăcină într-un popor privilegiat,

în Proprietatea DOMNULUI YAHUVEH, în Moștenirea LUI.

14 EU am crescut și am devenit înaltă precum un cedru în Liban,

precum un chiparos pe Muntele Hermon;

15 EU am crescut și am devenit înaltă precum un palmier în En-Gedi,

precum tufele de trandafiri ale Ierihonului; precum un măslin bun (sau, de foarte bună calitate, n.tr.) în câmpie,

precum un platan, EU am crescut și am devenit înaltă.

16 Precum scorțișoara și acanthus (plantă cu frunze țepoase; apare ca element decorativ pe capetele coloanelor Corintice, n.tr.), EU am dat (posibil și, emanat, n.tr.) un parfum,

precum mirul (sau, smirna, n.tr.) ales (aleasă, n.tr.) (sau, de calitate; sau, rar(ă), n.tr.), am suflat (sau, emanat prin suflare, n.tr.) o aromă,

precum galbanum (rășină aromatică; o traducere veche a acestei cărți are termenul, „galbenul,” n.tr.), onycha (unul dintre componentele tămâiei consacrate, Ketoret, care apare în Tora, Exodul 30:34-36; era folosită în Templul lui Solomon de la Ierusalim; traducerea veche are termenul, „onixul,” n.tr.), labdanum (rășină obținută din speciile unei flori; traducerea veche are termenul, „stactia,” n.tr.)

precum fumul de tămâie din cort (posibil, Cortul Mărturiei, sau, Tabernacolul din Vechiul Testament, n.tr.).

17 EU MI-am întins Ramurile precum un terebint,

și Ramurile MELE sunt glorioase (sau, pline de slavă, n.tr.) și grațioase.

18 EU SUNT (cu adevărat; de asemenea, dublu-sens în original; atât subiect și predicat cât și Numele lui DUMNEZEU în Limba Engleză, „I AM,” „EU SUNT,” n.tr.) precum o VIȚĂ DE VIE care dă mlădițe grațioase,

Înflorirea MEA (sau, totalitatea Florilor MELE, n.tr.) poartă Fructul Gloriei (sau, Slavei, n.tr.) și Bogăției.

19 [verset lipsă.]

20 Apropiați-vă de MINE, voi care MĂ doriți, și luați-vă plinul de Fructele MELE,

21 doarece amintiri despre MINE sunt mai dulci decât mierea,

a MĂ moșteni este mai dulce decât fagurele de miere.

22 Cei/Cele (gen nespecificat în original, n.tr.) care MĂ mănâncă vor flămânzi după mai mult,

Cei/Cele care MĂ beau vor înseta după mai mult.

23 Nimeni care MI se supune MIE nu va trebui vreodată să roșească,

Nimeni care acționează după cum dictez EU nu va păcătui vreodată.

24 Toată aceasta nu este alta decât Cartea Legământului

DUMNEZEULUI CEL PREAÎNALT,

Legea pe care Moise a impus-o asupra noastră,

o moștenire pentru comunitățile lui Iacov.

25 [verset lipsă]

26 Asta este ceea ce face ca ÎNȚELEPCIUNEA să se reverse precum Fisonul,

precum Tigrul în anotimpul fructului,

27 ce face INTELIGENȚA să se reverse precum Eufratul,

precum Iordanul la vremea de recoltă;

28 și face DISCIPLINA să curgă precum Nilul,

precum Ghihonul când strugurii sunt recoltați (sau, adunați, n.tr.).

29 Primul om (sau, prima ființă umană; gen nespecificat în original, n.tr.) n-a terminat să descopere despre EA,

nici cel mai recent nu I-a dat de urmă (posibil și, nu a putut-O descrie complet, n.tr.);

30 căci Gândurile EI sunt mai întinse decât marea,

și Structurile (sau, Planurile; în original, „Designs,” n.tr.) EI mai profunde decât abisul.

31 Și EU, precum un canal de la un râu,

precum un canal (artificial; posibil, de irigație; în original, „watercourse,” n.tr.) curgând într-o grădină,

32 EU am spus, „EU (cu adevărat; de asemenea, dublu-sens; Numele lui DUMNEZEU; notă anterioară, n.tr.) MĂ duc să-MI ud (sau, EU cu adevărat ÎMI voi uda, n.tr.) livada,

EU intenționez să-MI irig paturile (sau, răzoarele, n.tr.) de flori.”

Și vedeți, canalul MEU a crescut (și a devenit, n.tr.) un râu,

și râul MEU a crescut și a devenit o mare.

33 Făcând Disciplina să strălucească (sau, radieze, n.tr.) de la începutul zilei (sau, zori, n.tr.)

EU voi trimite lumina ei în lung și-n lat (sau, pretutindeni, n.tr.).

34 EU voi turna Învățătura precum Profeția,

ca o moștenire pentru toate generațiile viitoare.

35 Și luați notă, EU am lucrat (în tot acest timp, n.tr.) nu doar pentru MINE ÎNSĂMI,

ci pentru toți (oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) care caută (acum, sau, continuu, n.tr.) ÎNȚELEPCIUNEA.

Sirach Capitolul 51 (Versetele 13-30)

13 Când eram încă un tânăr, înainte de a mă duce să călătoresc,

în rugăciunile mele eu ceream fățiș (tradus literal, direct, total, și imediat; în original, „outright,” n.tr.) ÎNȚELEPCIUNE.

14 În afara Sanctuarului eu obișnuiam să mă rog pentru EA,

și până la ultima (posibil, clipă, sau, suflare, n.tr.) voi continua s-O caut.

15 De la înflorirea EI până la coacerea strugurelui EI inima mea s-a încântat de EA.

Piciorul meu a urmărit o cale dreaptă, eu am căutat-O pe EA din tinerețea mea.

16 Prin faptul de a-mi înclina (posibil și, supune, n.tr.) urechea puțin, eu am primit-O,

și am găsit multă instrucție.

17 Mulțumită EI eu am avansat;

Glorie (sau, Slavă, n.tr.) fie LUI CARE mi-a dat mie ÎNȚELEPCIUNE!

18 Deoarece eu am fost hotărât s-O pun în practică,

am urmărit (în mod, n.tr.) serios și sincer (în original, „earnestly,” n.tr.) binele,

și nu voi fi (sau, refuz să fiu, n.tr.) făcut/făcută (gen nespecificat în original, n.tr.) de rușine.

19 Sufletul meu s-a luptat s-O posede, eu am fost scrupulos în păstrarea (sau, respectarea, n.tr.) Legii; eu am întins mâinile mele spre Rai și am deplâns (sau, m-am jelit, n.tr.) de cât de puțin știam eu despre EA;

20 Eu mi-am direcționat (sau, îndreptat, n.tr.) sufletul spre EA, și cu puritate (posibil și, în spiritul purității, n.tr.) am găsit-O; având inima mea fixată asupra EI de la (bun, n.tr.) început, eu nu voi fi niciodată părăsit/părăsită;

21 însuși centrul (sau, nucleul, n.tr.) meu tânjise s-O descopere,

eu acum am dobândit o POSESIE BUNĂ (posibil sau, acum am suficient din EA, n.tr.).

22 Ca răsplată DOMNUL mi-a dat o limbă

cu care eu ÎI voi cânta LAUDĂ.

23 Veniți aproape de mine, ignoranților (gen nespecificat în original, n.tr.), luați-vă locul în școala mea.

24 De ce vă plângeți că vă lipsesc aceste lucruri

când sufletele voastre sunt atât de însetate după ele

25 Eu mi-am deschis gura, eu am spus: „Cumpărați-O fără bani,xix

26 Puneți-vă gâturile sub jugul EI,

Lăsați-vă sufletele (posibil și, Fie ca sufletele voastre, n.tr.) să primească instrucție,

EA este aproape, la îndemâna voastră.”

27 Vedeți voi înșivă/însevă: cât de mici (sau, superficiale; sau, neglijabile; „slight,” n.tr.) au fost eforturile mele

pentru a câștiga atâta pace.

28 Cumpărați INSTRUIRE cu o sumă mare de argint,

mulțumită EI veți câștiga mult aur.

29 Fie ca sufletele voastre să se bucure (sau, veselească, n.tr.) în MILA DOMNULUI,

fie ca vouă să nu vă fie vreodată rușine de a-L lăuda.

30 Făceți-vă munca înainte de timpul stabilit (sau, hotărât, n.tr.)

și la timpul stabilit (sau, hotărât, n.tr.) EL vă va da răsplata voastră.

* * * * * * *

i Vedeți „Texte Dovadă (KJV) (King James Version, n.tr.), SFÂNTUL DUH Feminin” și „Texte Dovadă, Eva (Femeia), făcută după AL CUI CHIP?” Dovadă Ebraică în „MAMA noastră, SFÂNTUL DUH;” „„Mamă” în Ebraică” p. și „MAMA ÎNȚELEPCIUNE” p. [LINK VA VENI].

ii Luca 12:10 ...oricine blasfemiază împotriva RUACH HA KODESH nu va fi iertat (tradus literal din original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Şi oricine va spune vreun cuvânt împotriva FIULUI Omului va fi iertat, dar cel care va blasfemia împotriva DUHULUI SFÂNT nu va fi iertat,” n.tr.); Efeseni 4:30 Și nu mâhniți SFÂNTUL DUH al lui DUMNEZEU (KJV), Niciodată să nu răniți SFÂNTUL DUH (Phillips), Nu-I aduceți durere (sau, supărare profundă; în original, „sorrow,” n.tr.) SFÂNTULUI DUH al lui DUMNEZEU (NLT) (New Living Translation, n.tr.) (tradus literal din original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Să nu-L întristaţi pe DUHUL SFÂNT al lui DUMNEZEU, prin Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării!” n.tr.)

iii Vedeți Visul cu Masa Banchetului (sau, Ospățului, n.tr.) în Profeția 90 Introducere pentru explicație [LINK VA VENI]

iv

Pe când mă uitam, TRONURI au fost puse la locul lor, și Cel Vechi de Zile a luat loc...” (emfază adăugată, din Daniel 7:9-38(link spre Noua Traducere în Limba Română 2006 a acestui pasaj, n.tr.), NIV (New International Version, n.tr.))

v Psalmul 2:12 „Sărutați FIUL, ca nu cumva EL să SE supere (sau, înfurie, n.tr.), și voi să pieriți din cale, atunci când Mânia LUI este aprinsă (precum un foc, n.tr.) (posibil, fie și, n.tr.) doar puțin. Binecuvântați sunt toți (oamenii, n.tr.) care-și pun încrederea în EL.” (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Daţi sărutare FIULUI, / ca nu cumva să SE mânie şi să pieriţi pe cale, / căci Mânia LUI este gata să se aprindă! / Ferice de toţi cei ce-şi găsesc refugiul în EL!” n.tr.)

vi YAHUSHUA este definiția dragostei, cel mai mult (posibil și, în cea mai mare măsură, n.tr.) arătată (în mod proeminent; sau, expusă, n.tr.) de către planul lui DUMNEZEU pentru mântuire, permițând ca EL ÎNSUȘI să fie crucificat de dragul nostru (al tuturor, n.tr.).

vii Luca 1:35 CEL SFÂNT CARE SE va naște va fi numit (sau, SE va numi, n.tr.) FIUL LUI DUMNEZEU [YAHUVEH]. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Îngerul i-a răspuns, DUHUL SFÂNT SE va coborî peste tine şi puterea CELUI PREAÎNALT te va umbri! De aceea Sfântul Care SE va naşte va fi numit (conform notelor ediției, sau, „De aceea, CEL Care SE va naşte va fi Sfânt şi va fi numit,” sau, „De aceea, CEL Care SE va naşte va fi numit Sfânt,” n.tr.) „FIUL lui DUMNEZEU,” n.tr.)

viii

(Parohia, n.tr.) AmightyWind a fost acuzată de a pretinde că Biblia King James Version (KJV) este de la satana – acest lucru n-ar putea fi mai departe de adevăr. Traducerea incorectă – a lui „Ben Adam” (în Ebraică Fiul lui Adam, adică, ființă umană (sau, om; „human,” n.tr.), descendent al lui Adam) drept „Fiul Omului” implică (sau, sugerează; faptul că, n.tr.) YAHUSHUA a avut un tată pământesc, biologic – acest lucru (sau, această supoziție, n.tr.) este prin mâna satanei. YAHUSHUA este FIUL LUI DUMNEZEU, nu un om pământesc. YAHUVEH este TATĂL (AL CĂRUI FIU este (în original, „WHO begot HIM,” n.tr.)) (FIU AL LUI YAH), și EL descinde de asemenea de la Adam (BEN ADAM) prin ADN-ul Mariei.

ix Sens dual: NUMELE SĂU proclamă și arată că EL este FIUL LUI YAH; YAHUSHUA ÎNSUȘI de asemenea a proclamat, pronunțat (sau, declarat oficial, n.tr.) NUMELE LUI YAHUVEH! (în mod, n.tr.) public.

Ioan 17:26a, „EU le-am declarat lor NUMELE TĂU.” (tradus literal din original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „EU le-am făcut cunoscut Numele TĂU şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit să fie în ei şi EU să fiu în ei;” citat extins pentru context, n.tr.)

x Unii lupi în haine de oaie folosesc cuvântul YAH, spre exemplu acei Farisei cu doar o formă (sau, aparență, sau, simulacru, n.tr.) a(l) religiei (vedeți Apocalipsa 2:9 („Știu necazul şi sărăcia ta, – dar eşti bogat –, ştiu şi defăimarea din partea celor ce spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci sunt o sinagogă (conform notelor ediției, întrunire sau loc de adunare, n.tr.) a lui Satan”); 3:9 („Îi voi face pe cei din sinagoga lui Satan – care spun că sunt iudei, dar nu sunt, ci mint – să vină şi să se prosterneze la picioarele tale şi să-şi dea seama că te-am iubit”) (referințe citate în original, n.tr.)). Lupii îi conduc atât pe miei cât și pe alți lupi în derivă.

xi „Asta este acum, aceea va fi atunci” – evidențiază diferența drastică dintre a folosi numele I-I-S-U-S (în original, „J-E-S-U-S,” n.tr.) în timpul de dinainte versus în timpul Marii Tribulații.

xii Visul urmează Profeția.

xiii Aceasta nu trebuie (sau, nu e menită, n.tr.) să fie luată literal, ci doar să exprime ideea Divinului Feminin. Aceasta nu susține (sau, apără, în special în context public, n.tr.) politeismul – deoarece noi credem într-UN SINGUR DUMNEZEU doar.

xiv Proverbe 9:10 FRICA DE DOMNUL este ÎNCEPUTUL ÎNȚELEPCIUNII, Și CUNOAȘTEREA CELOR SFINȚI (posibil și, CELOR SFINTE, n.tr.) este ÎNȚELEGEREA (CHES) (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Frica de DOMNUL este începutul Înţelepciunii, / şi cunoaşterea CELUI Sfânt (conform notelor ediției, „termenul Ebraic este un plural, cel mai probabil de maiestate, cu referire la DUMNEZEU, sau, cf. Tg., cu referire la Sfinţi,” n.tr.) este pricepere,” n.tr.)

xv Traducere alternativă în loc de „mândrie” (în original, „pride,” n.tr.) – bucurie (puternică; sau, jubilare; în original, „exultation,” n.tr.)

xvi În mod similar YAHUVEH DUMNEZEU îi disciplinează pe cei (sau, oamenii; gen nespecificat în original, n.tr.) pe care EL îi iubește (Proverbe 3:12): ...DOMNUL îi disciplinează pe cei (sau, oamenii, n.tr.) pe care EL îi iubește, precum un tată pe fiul care îl încântă (sau, care-i face multă plăcere, n.tr.). (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Pentru că DOMNUL îl mustră pe cel pe care-l iubeşte, / ca un tată pe fiul pe care-l primeşte,” n.tr.)

xvii Geneza 2:6 un abur (sau, o ceață; „a mist,” n.tr.) s-a ridicat de la pământ și a udat întreaga față (sau, suprafață, n.tr.) a pământului (sau, solului, n.tr.). (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Ci doar un abur se ridica de pe pământ şi uda toată suprafaţa pământului,” n.tr.)

xviii Deuteronom 14:2 Deoarece voi ÎI sunteți un popor Sfânt DOMNULUI DUMNEZEUL vostru, și DOMNUL v-a ales pe voi pentru a fi un popor pentru EL ÎNSUȘI, o comoară specială deasupra tuturor popoarelor care sunt pe fața pământului. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Fiindcă voi sunteţi un popor Sfânt pentru DOMNUL, DUMNEZEUL vostru. EL v-a ales dintre toate popoarele de pe pământ, ca să fiţi poporul LUI, comoara LUI,” n.tr.)

xix Isaia 55:1 O! Toată lumea care însetează, veniți la ape; și voi care nu aveți niciun ban, veniți, cumpărați, și mâncați. Da, veniți, cumpărați vin și lapte fără bani și fără preț. (tradus literal din versiunea în Limba Engleză citată în original; Noua Traducere în Limba Română 2006 este, „Voi toţi cei care sunteţi însetaţi, / veniţi la ape! / Voi care n-aveţi argint, / veniţi, cumpăraţi şi mâncaţi! / Veniţi, cumpăraţi vin şi lapte / fără argint şi fără plată!” n.tr.)

* * * * * * *